Posten i Hassela

Första postkontoret i Hassela öppnades i Franshammar den 1 maj 1870. Det finns naturligtvis mycket mer posthistoria att berätta om än vad som framkommer här, och det  hoppas vi få hjälp med utav dig som känner till detta bättre.


Läs om  Posten i Bjuråker.


Se film, En dag på posten.


Se film, Post på hjul.


Se film Som ett brev på posten.


Högertrafik 1967
Klockan 05.00 söndagen den 3 september 1967 infördes högertrafik i landet.
Brevlådor och mjölkbryggor (om sådana var i bruk) fick flyttas över till höger sida.
Se trafikomläggningen på Youtube.


Post – och husnummer
1968 infördes postnumret i landet för att underlätta all postsortering.
2006 kom nästa förändring. Postnumret ersattes med ett fastighetsnummer som ingår i ett officiellt register för att underlätta för räddningstjänst, polis, taxi, hemtjänst, posten m.fl. att snabbt hitta rätt.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

pid-021-postemblem

1600-talets brevbärare kallades postbönder.

År 1636 utfärdades bestämmelser för ett allmänt postverk i hela riket. Undantag var militärpost som sändes via kurirer eller ordonnanser med soldatpost eller kronopost. Enligt postverket skulle det tillsättas en postbonde inom varannan eller var tredje landsvägsmil. Dessa postbönder skulle svara för att posten befordrades från den ena orten till den andra. De gick till att börja med till fots men fr.o.m. 1646 bestämdes att de skulle färdas med posten ridande. Ridande postryttare var utrustad med ett posthorn, pistol och plomberad postväska. Se posthistoria på Wikipedia

1600-talets postsignal från Hälsingland löd.
Posten kommer, posten kommer, skynda dig upp och tänd ljus! Posten – kommer, skynda dig upp och tänd ljus! Posten kommer – ordning i ditt hus. Se bilder på vackra posthorn
Lyssna på olika posthorn
Dessa postryttare färdades efter de svenska landsvägarna ända till i början av 1800-talet, då man övergick till att använda vagnar eller diligenser, som även kunde befordra passagerare. Se bilder på diligenser, bussar och andra färdmedel för postbefodran.

Från 1830 anlitades gästgivarna i stor utsträckning som posttransportörer.

 

Tidningsnotiser angående posten i Hassela

Hudiksvallsposten den 7 september 1881

Postgången Bergsjö – Hassela, nu en gång i weckan, will man i Hassela hafva utsträckt till twå gånger i weckan. K.M:ts befallningshafwande förordnar ansökningen hos generalpoststyelsen


Hudiksvallsposten 7 januari 1882

Från Franshammars poststation har under år 1881 afsändts:
280 rekommenderade bref till inrikes orter;
19 dito till utrikes orter
207 st. assurerade bref till inrikes orter med angifwet wärde af kronor 73. 567:24
10 st. postanvisningar innehållande kronor 138:30;
35 st. wanliga paket.


Hudiksvallsposten den 1 februari 1882

Postföring. Med februari månads början, utsträckes den nu warande postförbindelsen mellan Bergsjö och Franshammars i Gävleborgs belägna stationer från en till twå turer i weckan.


Hudiksvallsposten den 11 juni 1884

Försändelser mot postförskott utwäxlas från och med denna månads bärjan direkt genom en del poststationer, af hwilka följande inom Helsingland: Arbrå, Bergsjö, Bjuråker, Delsbo, Forsa, Franshammar, Gnarp och Ofwanåker.


Hudiksvallsposten den 26 oktober 1907


Hudiksvallsposten den 9 juni 1908
Ökad postgång önska Hasselabona. Petition har därifrån ingått till postverket med begäran om 6 dagars post i veckan i stället för nuvarande 3. Postmästaren i Hudiksvall tillstyrker denna begäran.


Hudiksvallsposten den 14 juli 1925
Generalpoststyrelsen har beslutat, att lantbrevbärningen å linjen Franshammar – Lindsjön, Franshammar – Norrbäck och Franshammar Malungen, skall fullgöras med tre turer fram och åter i veckan å linjen Franshammar Lindsjön, samt med 2 turer fram och åter å en var av linjerna Franshammar – Norrbäck och Franshammar – Malungen.


Hudiksvallsposten den 8 augusti 1925
Lantbrevbärningen i Hassela har av generalpoststyrelsen förmodats att utgå från och till Franshammars poststation till Lindsjön från 2 till 3 dagar per vecka, till Norrbäck och Malungen från 1 till 2 turer i veckan. Förändringen trädde i kraft den 1 dennes


Hudiksvallsposten den 3 juli 1926
Ny lantbrevbäringslinje
Generalpoststyrelsen har beslutat, att gående lantbrevbäring skall underhållas med en tur i veckan och åter å en 13,5 km lång linje Lindsjö – Kölsjön – Hångberg – Styggberg.
Lantbrevbäraren skall lyda under postkontoret i Hudiksvall


Hudiksvallsposten den 27 augusti 1932
Ny lantbrevbärare i Hassela
Till lantbrevbärare å linjen Franshammars poststation och Ässjö i Hassela med tre turer i veckan fram och åter har antagits skogsarbetaren Gunnar Nord i Ässjö efter Olof Sving därstädes, som avgått av åldersskäl från befattningen vilken han innehaft under 25 år.
Tjänsten tillträdes i aug. i år.


Hudiksvallsposten den 9 maj 1934
Postlinjen Franshammar – Ässjö utsträckes
Enligt förslag från postmästaren H. Sjöström i Hudiksvall hemställer postdirektionen i nedre norra distriktet hos generalpoststyrelsen att för tillämpning från tidpunkt som postmästaren bör bestämma, besluta, att gående lantbrevbäringen på linjen Franshammar – Ässjö skall vid två veckoturer utsträckas till Furuberg och fullgöras på en 31 km lång ringlinje Franshammar – Ässjö – Furuberg – Franshammar, och att på nuvarande gående lantbrevbäringslinjen Franshammar – Ässjö skall därutöver uppehållas ytterligare en tur i veckan.


Hudiksvallsposten den 23 februari 1935
Postbefordran med Hassela – Gnarpsbussen
Postmästaren i Hudiksvall har överenskommit med ägaren av bilomnibusstraden Hassela – Gnarp om brevbefordran efter traden. Förslaget, som nu ligger hos generalpoststyrelsen för godkännande, innebär, att brevlådor uppsättas å följande platser – där de redan finnas, ingå deras tömmande i den nya brevbefordringsplanen – nämligen poststationen i Hassela, O.L. Rambergs affär i Kyrkbyn, Hassela, handlande Linus Bydells affär i Ede, Bergsjö, poststationen, i Älgered, poststationen i Bergsjö, poststationen i Gränsfors, handl. K. Olsson i Grängsjö, Gnarps poststation, Sörfjärden och under sommarmånaderna en brevlåda vid Gnarps pensionat. Alla utsikter förefinnes att förslaget vinner generalpoststyrelsens godkännande.


Hudiksvallsposten den 2 maj 1935

Postnytt från Hassela
Fr.o.m. maj månads ingång kommer lantbrevbäringen å linjen Franshammar – Malungen att utsträckas till Mörtsjö.


Hudiksvallsposten 3 september 1935

Förbättrad lantbrevbäring från Franshammar?
Postdirektionen i nedre norra distriktet tillstyrker hos generalpoststyrelsen söckendaglig postföring å delen Franshammar poststation – Berge – Kyrkbyn – Svedja – Berge – Franshammars poststation av lantbredbäringslinjen Franshammars poststation – Ölsjön – Franshammars poststation. Å linjen i dess helhet skulle nuvarande antal turer, tre i veckan, bibehållas.


Hasselabussen till höger. Men vilka är personerna? Hjälp oss om du vet

 

 

Poststationsföreståndare och lantbrevbärare i Hassela

—13P1—Uppgifter ur Bergsjö – Hassela släktregister

(H95) KARL ANTON VILHELM ROOS, * 22/12 1862 i Virserum, Kalm. Infl. fr. Alnö. G. 5/11 1892. Poststat.­förest. o. predikant, bos. i Berge, Hassela, sen. arrend. i Bäckaräng. † 21/12 1928.
(F38) HANNA KRISTINA PETTERSSON, * 18/5 1867 i Gränna, Jönk. † 28/11 1943.
HELMY NAEMI TERESIA, * 12/8 1893. † 29/4 1908
HENRY VILHELM EUGEN, * 23/4 1895. Utfl. t. Hudiksvall 1917.
† i Ljusdal 1956
HARRY CHARLES EFRAIM, * 27/3 1897, skogsarb. † 1926
EIRA LINNEA MARGRETA, * 24/10 1903                4T82
AINA LILLY KRISTINA, * 19/3 1908. † 1/1 1909


I Gävleborgs kalender 1902, framgår att föreståndare för pstationen Franshammar i Berga är
O. Jödahl
—12P1— 

(Norge) OLE JOHANSEN JÖDAL, * 21/4 1845 i Unskoug, Norge. Infl. fr. Bergsjö 1887. Inspektör o. flottningschef, bos. i Berge 5, ”Berghammar”, Hassela. (Hem.­ skatt. 1 öresl. 6 pngl.) † 21/9 1927.
(S62) KERSTIN OLSSON, * 22/12 1844 i Skillingmark, Värml. † 21/12 1937.
BEDA GUNILLA, * 18/9 1871. Fl. t. Harmånger 1912, sen. bos. i Berge 5
AXEL HJALMAR, * 15/8 1873. Fl. t. Folkärna, Kopp. 1897
OLGA KRISTINA, * 21/11 1875. Fl. t. Hudiksvall 1893
HULDA INGEBORG THERESIA, * 11/1 1878. Fl. t. Forsa, Häls. 1900
LYDIA OKTAVIA, * 19/1 1880                              2
ALBA ESTER, * 14/4 1882. † 14/12 1884
JENS OSKAR, * 23/3 1884                                  3
KARL FRODE, * 14/7 1886. Fl. t. Västanfors, Vm. 1906
HELGA BOLLTE, * 29/5 1888
ELVIRA MARIA, * 25/10 1890


—7T48—

24 HANS PERSSON HOLMBERG, * 8/8 1829, s. t. bonden Per Persson i Högbrand, Hassela. G. 30/3 1854. Skolmästare, sockenskrivare o. poststationsföreståndare i Kallbäck. † 13/2 1897.
6T25 BRITA CHRISTINA BENGTSDOTTER, * 27/9 1835, d. t. bonden Bengt Olofsson i Nordanbro s4, Hassela. † 3/2 1906.
PER OLOF, * 6/7 1856                                       54
ANNA BRITA, * 24/11 1866                                1R28


I Norrlandskarlendern för år 1915, står att förståndare för postastionen Franshammar är B. Lundholm

—4T115—

109 BENGT ERIKSSON LUNDHOLM, * 3/1 1857, s. t. bonden Erik Eriksson i Stakholm 2, Hassela. G. 11/11 1886. Bonde i Stakholm 2. † 4/11 1925.
(X3)5N36 CHRISTINA ERIKSDOTTER, * 27/2 1862, d. t. bonden Erik Persson i Vade 7, Bergsjö. † 29/9 1953.


—4T38—

21 SVEN OLOF SWING, * 19/3 1856, s. t. skomak. And. Swing i Ässjö, Hassela. Lantbrevbärare o. torpare vid Franshammars bruk (Ässjö). † 8/1 1939.
3U13 BRITA CHRISTINA ERIKSDOTTER, * 5/3 1854, d. t. kolare Erik Jonsson i Franshammar, Hassela. † 17/4 1927.
INGRID KATHRINA, * 5/8 1881                           63
KLARA ELISABETH, * 6/3 1894                            (X3)28D7


Gävleposten den 24 mars 1892

—1P54—
32 PER ERIKSSON, * 1/1 1841, s. t. bonden Erik Hansson i Berge ss6, ”Stakholm”, Hassela. G. 28/11 1864. Arb., bos. i Kölsjön. † 6/10 1882.
(A—) MARIA CHARLOTTA PETERSSON, * 24/7 1834 i Stockholm. † 27/9 1912.
JONAS OLOF, * 31/7 1865                                  88
INGRID KATRINA, * 23/4 1872. Fl. t. Selånger 1898
KRISTINA ERIKA, * 25/5 1875. † 13/6 1875
HANS PETER, * 1/11 1877                                  89Bild ur boken, Porträttgalleri från Hälsingland, 1936

—6T100—
(T34) OSKAR LEANDER BRODIN, * 24/2 1886 i Lerbäcks sn, Ör. G. 31/3 1918. Bonde o. poststationsförest:e i Kyrkbacken 3, Hassela. (Vistats i Shanghai, Kina 1919-1921 som missionär.) Fl. t. Mölndal 1957. † 10/12 1971 i Hallsberg
70 HILDUR MARGRETA BACKLUND, * 6/3 1891, d. t. bonden And. Backlund i Kyrkbyn 9, Hassela. † 10/5 1951
BENGT OSKAR EMANUEL, * 17/10 1919. Fl. t. Stockholm 1939
ERIK BIRGER, * 27/12 1921                               128
BRITA MARGARETA, * 21/12 1923. Fl. t. Styrsö 1949
RUT KRISTINA, * 23/6 1925                               129


—2S55—

(Z8) PER GUSTAF FREDRIK WISTRÖM, * 22/2 1913 i Bräcke, Jämtl. Infl. fr. Ytterlännas 1934. G. 26/11 1939. Poststationsförest:e i Hassela. ”Kyrkbacken”.
42 KRISTINA JOHANNA WIBERG, * 5/1 1917, d. t. arrend. Matias Wiiberg i Stakholmen, Hassela.
ULLA-BRITT, * 17/10 1943
ING-MARI, * 17/4 1954


Hudiksvallsposten den 15/9 1936

—1P50—
33 PAUL ARVID SWAN, * 20/4 1880, s. t. bonden Jon. Olof Swan i Norrbäck, Hassela. Skogsarb.,o Lantbrevb bos. i Norrbäck. † 10/9 1936.
5S50 HELENA KATHRINA PERSDOTTER, * 23/10 1876, d. t. bonden Per Persson i Vrångtjärn 1, Hassela. † 29/8 1957.
PAUL HELMER, * 24/7 1901. Skogsarb., bos. i Skansfors
LINNA MARGRETA, * 3/4 1903                            15T9
ADELA HELENA, * 15/8 1905. † 14/5 1921
PER BERNHARD, * 27/6 1907                              59


—10U18—

8 FRANS GUNNAR NORD, * 5/10 1897, s. t. P. E. Nord i Ässjö, Hassela. G. 6/11 1949. Lantbrevbärare, bos. i Ässjö.
(Y54) MÄRTA MATILDA FANNQVIST, * 27/8 1900, d. t. J. P. Fannqvist o. h. h. Brita Kristina Carlsson i Ljungaverk, Torps sn. (Tid. g. o. änka e. Erik Östlund i Ramsjö.)PER VALTER ELFSTRÖM Bild ur ”Styresmän i Norrland”.
Ledamot av  pensionsnämnd sedan 1954 och tidigare led. av folkskolstyr. ca 10 år.

—8V16—
10 PER VALTER ELFSTRÖM, * 24/10 1901, s. t. bonden Per Elfström i Malungen 3, Hassela. Gift 1923. Torpare o. lantbrevbärare i Malungen, sedan 1926.
5Y4 HILDA KATRINA WESTLUND, * 7/1 1902, d. t. torp. Per Westlund i Skålmyråsen, Hassela.
PER TORE, * 8/8 1923                                       25
OLOF TAGE, tv, * 4/2 1928. † 18/4 1928
ERIK TURE, tv, * 4/2 1928                                 26
BIRGIT MATILDA, * 7/3 1945


—8V25—

16 PER TORE ELFSTRÖM, * 8/8 1923, s. t. torp. o. lantbrevbäraren P. V. Elfström i Malungen, Hassela. G. 20/3 1949. Åkeriägare o. lantbrevbärare i Kölsjön.
17U9 MARGARETA KRISTINA MÖLLER, * 29/9 1928, d. t. jordbruk. C. V. Möller i Kölsjön, Hassela.
4Z19 KURT LENNART, * 10/7 1946.


—3R76—

57 NILS RAGNAR NORBERG, * 23/7 1903, s. t. torp. J. E. Norberg i Vrångtjärn, Hassela. Lantbrevbärare, bos. i Vrångtjärn 3.
12Y35 HANNA KATHRINA WALLIN, * 2/10 1910, d. t. P. E. Wallin i Vrångtjärn 1.
NILS ERIK, * 7/11 1929                                     97
KARL ÅKE, * 8/4 1953


—1P59—

50 PER BERNHARD SVAN, * 27/6 1907, s. t. P. A. Svan i Norrbäck, Hassela. Postförare, bos. i Skansfors 50, som de köpte 1944. Post-Pelle körde till en början ut posten med trampcykel till Bäckaräng, Bergebodarna, Norrbäck och Rigberg. Det kunde ta lång tid att ta sig fram, eftersom han oupphörligt fick stanna för att öppna och stänga alla grindar som fanns efter vägen.
4Z8 GERDA MARGARETA MÅRTENSSON, * 30/12 1908, d. t. torp. O. E. Mårtensson i Hällåsen, Hassela.
VERA ADELIA, * 12/9 1929. Utfl. t. Hudiksvall 1948. Hon övertog huset efter föräld. 1980
PER ARNE, * 18/9 1952


—5G126—

104 PER SIGFRID SUNDIN, * 17/11 1918, s. t. E. J. Sundin i Fagernäs, Hassela. Lantbrevbärare, bos. i Kyrkbacken. Fl. t. Ramsele, V.norrl. 1955.
(X15)6U6 HELGA ELISABET GAGNER, * 21/11 1918, d. t. E. G. Gagner i Franshammar, Hassela.
ERIK ALLAN, * 24/5 1941. Utfl. t. Ramsele 1955


 

pib-029-astrid-borje
HT 2 nov 1981. Börje Karlsson avtackar Astrid Hill i Furuberg, efter 39,5 års tjänst.

1942 började Astrid Hill som postombud och hämtade då posten med motorcykel från Hassela. Det kontoret öppnade 15/5 1939. Tidigare kom posten till Furuberg från Franshammar i Hassela. Den stationen var verksam mellan 1/5 1870 – 14/5 1939.

När mjölkbilen började gå mellan 1948 och 1958 fick furubergsborna sin post med postväska från Strömbacka.
Efter postombudets nedläggning 30/10 1981 kom post med lantbrevbäring från Hassela. Adressen är än en gång ändrad till Furuberg, Hassela.

1945 hade Erik och Astrid Hill byggt sitt egnahem och något senare (1958) hyrde postverket utrymme med postfack i deras farstu. Furuberg hade fått postkontor! Med Wasatrafiks buss kom posten till Furuberg från Friggesund, som Astrid sedan delade ut i postfacken. Byborna kunde hämta sin post när de ville under dagen. Visserligen fanns det öppettider, men var Astrid hemma var det para att stiga in. Hade kunden några postärenden ordnade Astrid det på sitt lilla kontor.

 

 

Postkontor och poststämplar


Som ovan sagts öppnade Franshammar poststation den 1 maj 1870 och stängde den 14 maj 1939


Till en början hade Ede ingen egen poststation.
Poststatonen var Älgbohed i Bergsjö 1/6 1909 – 31/12 1965
Edebornas post kom med postväska som lämnades i i Bydells affär. Där lades posten i en låda på disken där folk själva fick gå och titta om de hade några försändelser. 1936 blev det ändring på saken då en poststation inreddes i samma hus som affären. Linus Bydell blev föreståndare och poststationen fick namnet Edeström.


Edeström poststation öppnade den 1 februari 1936 och stängde den 31 juli 1963


När affären brann 1951 kunde man hitta följande notis om vad som hänt med postens tillhörigheter

2.800 kr, bränt eller obränt
I postens kassaskåp förvarades enligt uppgift 2.300 kr i kontanter, en frimärkskassa om 500 kr och en del värdeförsändelser. Allt det övriga av postens tillhörigheter gick också till spillo. Huruvida det som förvarades i kassaskåpet blev oskadat kan man konstatera först om några dagar när kassaskåpet har svalnat och man utan risk för att innehållet skadas kan man öppna detsamma. Värdet av det brunna torde med säkerhet uppgå till mins 10.000 kr.

Efter branden flyttade man först till Halls Café en tid som provisisorium medan en ny lokal iordningsställdes. Den som hade hand om poststationen under tiden var Ulla Svensson.
Senare flyttades posten till Gotthard Stoltz hus. I samband med flytten gjordes en ombyggnad så att man fick en ”postfarstu” som ju skulle stå öppen så att Edeborna när som helst kunde få tillgång till sina postfack.


Postkontoret på Bergsjövägen 22, i Hassela. Foto 1986. Källa: Kringla


De som tjänstgjorde under åren från 1952 var i tur och ordning Rut Stoltz, Kerstin Hall, Kerstin Andersson och Britt-Marie Berg. Brevutbärningen sköttes av Karin Jonsson och Birgitta Olsson
Enl, Ede och Haddungsnäs, av Harriet Frändén 2001

—25E9— Uppgifter ur Bergsjö – Hassela släktregister

5 ERIK GOTTHARD STOLTZ, * 23/8 1911 i Bjuråker. G. 16/2 1957. Snickare, bos. i Ede, Bergsjö.
(X4)3F23 MÄRTA ELVIRA JONSSON, * 15/2 1920, d. t. arrend. Jon. Jonsson i Ängebo, Bjuråker.
INGRID KRISTINA, * 9/11 1957


—25E12—
5 RUT MARIANA STOLTZ, * 9/9 1932, d. t. L. O. Stoltz i Älvsund, Bergsjö. Poststationsförest:a.
LARS ÅKE, * 12/8 1951
TORD ANDERS, * 9/1 1955


Postombudsstämplar
Hassela 1 = Furuberg    421201 – 481130
Hassela 2 = Styggberg  430101 – 501130
Hassela 3 = Kölsjön       430101 – 610430


Hassela postombud 3, Kölsjön.12.2.49


Lantbrevbäringsstämplar
Bergsjö 1 = Gränsfors    790112 –
Bergsjö 2 = Gränsjö       1969  – 790111
Bergsjö 2 = Söderåsen  790112 –
Bergsjö 3 = Edeström    790112
Bergsjö 4 = Söderåsen  1969  – 790101
Bergsjö 5 = Edeström    1969  – 790101

 

Några försändelser från Hassela


Tre försändelser stämplade i Franshammar. Brevet från J. V. Friberg Franshammar, är stämplat i Älgbohed den 16-9-27
 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter !

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen till Posten i Bergsjö till Posten i Bjuråker.

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *