Holmberg

Dellenportalen har samlat uppgifter och bilder om skolan i Holmberg från intervjuer, privatpersoner, olika arkiv, Bjuråker – Norrbo skolinventering och inte minst bilder från Dellenbygdens Fotoklubb.
Böckerna om Bjuråker – Norrbo skolors historia, finns att köpa på biblioteket i Friggesund och vid Bjuråkers Forngård. Böcker med enbart skolkort finns bara att köpa på biblioteket i Friggesund.


Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om ni anger Dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Här kan du göra en intressant historisk resa genom att klicka på Dellenriket.


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Om du gillar du den här sidan, glöm då inte att att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss


Klicka på bilden för att se den i större format

hol-001-skolhus-vinter
Holmbergs skola 
Bild ur Dellenportalens samling


hol-023-1928
Vykort från Holmbergs skola avsänt 1928

hol-024-vykort

Texten (uppochner) på ovanstående vykort visar att bilden är från Holmbergs skola

Holmbergs skola

De äldsta anteckningarna om skolgången i Holmberg härrör sig från 1870-talet. Någon skola var inte byggd då utan undervisningen skedde  i gårdarna, eller som det sades ”Hä hölls skole i ömse gåle”. I Bjuråkers kyrkoprotokoll finns en uppräkning av de skolhus som fanns i socknen år 1883.men där finns inte Holmberg med. Däremot nämns om ett skolhus i Sördala och där finns även antecknat att man år 1888 betalat skjuts av lärare vid flyttande skolor bland annat mellan Avholm och Sördala skolor. Var den skolan låg vet tydligen ingen idag.

År 1879 beslutades om ett skolhus i Holmberg vilket dock inte syns ha blivit byggt förrän under 1880 talets senare del och den byggdes på samma tomt som nuvarande skolbyggnad men längre åt NO.

År 1906 beslutade Bjuråkers kyrkoråd att Holmbergs skola skulle utgöra vad som kallas ”Fast mindre folkskola”.

År 1909 diskuterades ombyggnad av skolan, men det fick vänta p.g.a. dålig ekonomi.

År 1911 byggdes nuvarande skolbyggnad. Där fanns farstu, avklädningsrum och skolsal och från farstun fanns det en ingång till lärarbostaden.

Undervisning bedrevs under 1800-talet och 1900.talets början i form av så kallade flyttskolor, d.v.s. att lärarna bedrev undervisning i två skolor som de fick dela sin tid mellan. Så tycks Holmberg ha varit flyttskola mad Alsjö, 1903 – 1916, men Holmberg nämns också som flyttskola med Avholm, enligt en anteckning i kyrkorådsprotokollet år.

År 1916, skulle Holmberg med flera skolor införa fyradagarsvecka för eleverna. Två dagar skulle läsas gemensamt, de övriga fyra varannandagsläsning, det hade tidigare varit tredagarsvecka, varannan dag för små och folkskola.

År 1934 skulle barnen från Ytterhavra överflyttas från Ramsjö till Holmberg

År 1938 överfördes folkskoleeleverna i Holmberg till Lia.

År 1952 reparerades skolhuset och då ombyggdes lärarbostaden till bespisningslokal.

År 1963 lades Holmbergs skola ned.

Holmberg skola mottog elever från Holmberg, Sördala och Norrhavra

 

Lärare som tjänstgjort i Holmberg – Alsjö flyttskola

1880-90 talen Kristina Karp och Kristina Wassberg amb. lärare
1903 – 1904 Hilda Fredriksson
1904 – 1905 Alma Rask
1905 – 1905  Hanna Kristina Johansson
1905 – 1906 Hilda Fredriksson
1906 – 1907 Kristina Karp, vikarie.
1907 – 1909 Alma Backlund
1909 – 1911 Ida Forsén
1912 – 1914 Ida Brodén
1914 – 1916 Maja Rydberg

Lärare som tjänstgjort i fast skola i Holmberg

1916 – 1933 Maja Rydberg
1922 – 1923 Ragnhild Nyström,Englund vikarie.
1923 – 1924 Marta Jonsson, vikarie.
1924 – 1926 Karin Eriksson-Törnblom, vikarie.

1934 – 1936 Kristina Knapp
1936 – 1936 Sonja Söderberg
1936 – 1937 Anny Persson
1937 – 1938 Vera Hedbom
1938 – 1946 Anna Cecilia Andersson (8 år)
1946 – 1947 Ragnhild Englund f. Nyström, vikarie.
1947 – 1963 Viola Nilsson (16 år)
1952 – 1953 Elsie Grunnesjö

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

hol-002-skolhus-sommar
Vilka är dessa stiliga personer som sitter här i gräset framför skolan i Holmberg?

 

Intervju med Marianne Andersson, Norrhavra, den 19 november 1999.

Marianne började skolgången i Holmberg år 1941 och gick ut årskurs 1 och 2 där, men gick sedan i klasserna 3 – 7 i Lia skola. Under skolgången i Holmberg fick de buss till skolan på morgnarna, men hem fick de gå för då stämde det inte med busstiderna. Antalet elever i de två klasserna rörde sig mellan 10 – 15.
Eleverna satt i parbänkar med pojke och flicka i varje bänk. De bråkiga barnen placerades längst fram, medan de lugnare placerades längre bak i salen. Det hölls god ordning i skolan, de skulle sitta stilla och inte sitta och prata under lektionerna, och kunde de svara på en fråga fick de sätta armbågen på bänklocket och hålla underarmen rätt upp och handen stilla. De fick inte gå in i skolsalen hur som helst, utan de skulle stå uppställda i avklädningsrummet tills alla var samlade och fick gå in. När lärarinnan kom på morgonen skulle flickorna niga och pojkarna bock på huvudet. De skulle vara snyggt klädda, flickorna i klänning och ett förkläde ovanpå. Morgonbön varje morgon, men det var dålig variation på morronpsalmen och när lärarinnan spelade på orgeln spelade hon bara med ett finger.

Lektionerna började klockan 8 på morgon och pågick till ett – halvtvå på eftermiddagen. Skurlov var det en eller två gånger per termin. På hösten fick de gå ut i skogen och plocka lingon en dag, men dom bären tog lärarinnan hand om. Någon lekplats fanns det inte vid skolan utan de fick leka ute i naturen bland stenar träd och moras. Utflykter fick de göra ibland, det var till Järvåssjön och Avholmsberget. Någon gång varje år fick de åka skolskjuts lill Lia skola och se film, bl.a. Barnen från Frostmofjället.

Marianne tycker att det rent allmänt var roligt att gå i skolan. Någon mobbning förekom inte, men visst var vi osams ibland, säger hon, men det var på rasterna, inne i skolsalen var vi vänner igen. Extra intressanta var skolavslutningarna och speciellt andra året eftersom vi skulle gå i Lia i fortsättningen. Marianne hade fått en ny fin klänning till avslutningen och ett sidenband i håret, så hon var mycket glad och stolt. Skolsalen och bänkarna skulle göras rena och pyntas till avslutningarna. Bläckhornen på bänkarna skulle ställas undan och istället skulle det stå ett glas där med blommor som de plockat. Föräldrarna var ju med på avslutningarna i den mån de kunde och överläraren Joel Larsson var med. Eleverna skulle också visa vad de kunde, så det var förhör i olika ämnen, de skulle räkna på svarta tavlan och framföra dialoger, så det var lite nervöst också. Det var även vanligt med julfest strax före jul. Eleverna fick då visa vad de kunde i form av sång, dialoger och sketcher.

Marianne Andersson gick i Lia skola åren 1943 – 1948. Klasserna 3 och 4 gick hon i Lia bönhus med Alma Rask som lärare. Tyra Strandgren gift Persson, var också lärare  där en tid. Klasserna 5 – 6 gick hon i Lia skola med Valfrid Backman som lärare. När hon började 5:e klassen fick de 6:e klassens läroböcker att läsa ur. I 6:e klassen fick de fortsätta med 6:ans böcker. Det var första året som eleverna gick i sju år och förväntningarna på 7:e skolåret var stora, för då skulle de få lära sig engelska. När de skulle börja 7:an visade det sig att det inte fanns några skolböcker för 7:e skolåret, sså de fick läsa 6:ans böcker ännu ett år och någon engelska blev det inte heller för dessa elever. Elsa Backman hade undervisning i slöjd för flickorna. Efter 7:de skolåret blev det skolköksundervisning i två perioder med några veckor vardera. Den undervisningen hölls i Avholms skola, och där Per Larsson, Norrhavra även hade slöjdundervisning för fortsättningsskolan.

Lärare i Holmberg när Marianne gick där var Anna Cecilia Andersson. Hon var snäll, säger Marianne, men hon höll god ordning och kunde ibland slå oss på fingrarna om vi var olydiga. Ibland kunde vi också få sova över hos henne, säger Marianne.
Holmbergs skola är inte stor. Den består av farstu, omklädningsrum och skolsal. Från farstun fanns också en ingång till lärarbostaden. I omklädningsrummet åts också matsäcken, som vanligtvis bestod av smörgåsar och mjölk. Till barnens utrustning hörde en ryggsäck, som barnen fick bära skolböcker och matsäck i. Ibland hände det att mjölken surnat när de skulle äta om det varit för varmt.

 

Intervju med Brita Svensk, f. Johansson, Friggesund

Brita är född i Holmberg år 1924. Hon gick i 1:a och 2:a klass i Lia, med Elsa Backman som lärare. Luvar och hårda ord förekom sällan. Läsåret började i mitten eller slutet av augusti och pågick till 6 juni eller något senare, De hade ett ganska långt jullov och på hösten lov för potatisupptagning och lingonplockning samt skurlov en gång per termin,
Morgonbön var obligatorisk varje morgon och så lektioner och raster som vanligt. Matrast mitt på dagen då matsäcken åts i omklädningsrummet. Det var smörgåsar och lite mjölk i en salubrinflaska och ibland hände det att barnen bytte smörgåsar med varandra. Gymnastik hölls i skolsalen och det var enkla rörelser och lekar för någon gymnastiksal fanns ej. Utflykter gjordes ibland till Avholmsberget eller Linsjön m.fl. platser i närheten.

Småskolan höll till på övervåningen, medan klasserna 3 – 6 fanns på nedre våningen. Ett visst samarbete förekom mellan små-och folkskolan, t.ex. gemensamma sånglektioner ibland. Vid avslutning deltog ofta en skolrådsledamot eller vad de kallades. Då skulle barnen visa vad de kunde och oftast gällde det att räkna ut en räknetal på svarta tavlan. I Lia var det mjölnare Forslund i Svedjebo som var med på avslutningarna. När familjen flyttade från Lia till Sördala fick hon gå i storskolan i Holmberg, 1935 – 1937. Då fick hon längre skolväg, omkring 3 km enkel sträcka, och det var jobbigt särskilt vintertid. Det var inte alltid som vägen var plogad utan de fick gå och trussa i snön. Skoldagen började omkring klockan 8 på morgonen och pågick fram till halv tre – tretiden. Hon gick i skolan varannan dag alltså tre dagar i veckan och småskolan gick de andra tre dagarna, eftersom de hade samma lärare.

Brita tycker att lärarna var snälla och bra att lära ut. Hon hade lätt för att räkna så det var hennes bästa ämne, och hon tyckte om att gå i skolan. Hennes lärare hette Stina Knapp, troligen från Delsbo och Annie Persson från Hudiksvall. Vilka år de var i Holmberg minns hon inte riktigt, men en kort tid hade de en som hette Sonja Söderström, förmodligen en vikarie. I Holmberg var det Lars Höök som var roteman. Britta visar ett kort som tyvärr är mycket suddigt så att ansiktena inte går att känna igen. På baksidan står det att kortet är taget 1920 och att lärarinnan är Maja Rydberg, samt att det är tagit vid Holmbergs skola.

 

Intervju med Hilding Blom i Friggesund den 19 november 1999.

Hilding Blom gick i Holmbergs skola åren 1919 – 1925. I början av hans skolgång gick alla klasserna tillsammans, småskolan gick 4 dagar i veckan och de högre klasserna gick 6 dagar i veckan. Då var det bara en lärare för alla klasserna, men senare kom det en småskolelärare dit och då delades klasserna åt, till en småskola och en storskola, och det blev varannandagsläsning.

Eleverna kom från Dala, Holmberg, Norrhavra och Ytterhavra, så skolvägen blev lång för många av dem, 4 km för en del. Vägarna var dåliga på den tiden, nuvarande landsvägen byggdes på 1930-talet, men då fick de gå på stigar genom skogen, och vintertid var det skidor som gällde, för väghållningen var dålig.
Skoldagen började kl. 9 och slutade i regel omkring kl. 4 på eftermiddagen. Matsäcken bestod av smörgåsar och mjölk förstås, och i de flesta fall fanns det åtminstone någon ko på gården, så mjölk fanns det i de flesta hem. Men oftast var det fattigt i hemmen på den tiden, ont om arbete och dåliga dagpenningar. Bära ved och elda behövde de inte göra i Holmberg för det var en städerska som skötte detta.

För flickorna var det ordnat med slöjdundervisning, men någon pojkslöjd förekom inte. Utflykter gjordes ibland, och det var vanligtvis till Hedvigsfors, för där fanns en stor ladugård, mejeri och så masugnen förstås. Det var intressant. Elevernas närvaro var skiftande för det var vanligt att de stannade hemma för att hjälpa till med diverse göromål.

Hilding hade bara kvinnliga lärare, och dom hette Maja Rydberg, Ragnhild Englund, Marta Jonsson, Karin Eriksson och Stina Knapp. Eftersom det var många byten av lärare blev undervisningen lidande. Varje ny lärare började från början i de läroböcker de hade, så en del avsnitt fick de gå igenom flera gånger, medan mycket glömdes bort. Det var mest bara räkning och modersmål som förekom, lite geografi lästes men det var bara Sverige, om de andra länderna lästes ingenting.

Vid läsårsavslutningen var kyrkoherde Ringkvist närvarande och även föräldrarna förstås. Rotemannen Mattias Svensson var ofta över till skolan, han skötte om snöskottning och såg efter att alt var i sin ordning.

Nutidens problem med mobbning och dylikt märkte inte Hilding någonting av under sin skoltid. Han var inte så förtjust i skolan, säger han, han tyckte bättre om att vara hemma och jobba med någonting. Han fick ta igen en del efter skolan, som han egentligen skulle ha lärt sig i skolan tycker han.

Samtliga intervjuer av elever från Holmberg är gjorda av Berthil Persson

Avskrift: Åke Nätterö

 

Skolkort från Holmberg 1898
Bild ur Dellenportalens samling

Lärarinnan Kristina Wassberg tjänstgjorde 39 år inom Bjuråkers skolväsen. Hon anställdes 1882 i Avholm – Lia skolrote. Senare ändrades indelningen så att Avholm kom att bilda rote med Holmberg.

Kristina Wassberg var en allvarsam och sträng lärare, som enligt gamla elever, gav mycket läxor i psalmer och katekes.
Hon var alltid strikt och annorlunda klädd, än dåtidens kvinnor. Att som kvinna vara klädd i långbyxor var ju på 10-talet uppseendeväckande. Så var hon dock klädd, när hon övade skidåkning med barnen.

 

hol-006-kristina-wassberg
Kristina Wassberg född i Harmånger 9 feb 1860. Hon förblev ogift och avled i sin födelsesocken 21 nov 1939. Bilden ägs av Vanja Persson

 


Klicka på bilden för att se den i större format

hol-004-1898hol-005-placering-1898
Lärare: Kristina Wassberg, stående längst bak, hon gick i pension 1921.

Bakre raden:
1. 2. 3.Mattias Svensson 4. 5. 6.

Mellanraden:
7. 8.  9. 10. 11. Sigrid Nylander 12. ,13, 14. Per Nylander 15.

Främre raden:
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.Ella Englund 25. 26.

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

hol-008-1912
Holmbergs skola 1912. Bild ur Hudiksvalls Tidning, inskickad av Edla Stolt, Norrhavra.
Hjälp oss ersätta den här bilden med det riktiga skolkortet.

Lärare: Ida Brodin

Bakre raden:
Sigurd Mood, Norrhavra, Ebba Åsberg, Holmberg, Sigrid Johansson, Sördala, lärarinnan, Ida Brodin, Bertha Johansson, Sördala och Margareta Johansson, Sördala.

Mellanraden:
Alrik Törnblom, Norrhavra, Signe Andersson, Norrhavra, Signe Törnblom, Norrhavra, Ester Stolt, Norrhavra och Brita Ström, Sördala.

Främre raden:
Martha Ström, Sördala, Anna Åslund, Sördala, Amanda Nilsson, Holmberg, Edla Stolt, Norrhavra, Arvid Johansson, Holmberg, Knut Hansson, Norrhavra, Johan Johansson, Holmberg, Erik Johansson, Holmberg och Ragnar Stolt Norrhavra.

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

hol-009-1919
Holmbergs skola 1919. Bild ur Hudiksvalls Tidning, inskickad av Kristina Persson-Ström
Bilden togs av Per Larsson från Ängebo.

Hjälp oss ersätta den här bilden med det riktiga skolkortet.

Lärare: Maja Rydberg

Bakre raden:
Lärarinnan Maja Rydberg, Einar Brandt, Norrhavra, Algot Åström, Norrhavra, Jonas Hall, Norrhavra och Kristina Persson-Ström.

Mellanraden:
Edvin Persson-Ström, Sördala, Alvar Åström,Norrhavra, Elin Blom, Norrhavra, Anna Brandt Norrhavra och Hanna Blom Norrhavra.

Främre raden:
Emil Strand, Holmberg, Johan Persson, Sördala, Ingrid Norman. Brännås och Olga Svensson, Norrhavra.

 


 

hol-016-1923
Holmbergs skola 1923. Skolavslutning? Här behöver vi hjälp med namn på eleverna.
Bilden utlånad av Ingemar Svensk.

I främre raden till vänster sitter som nr 9, strax efter en pojke som tittar åt sidan, en liten flicka i vit hatt som är Karin Nylander född 1918. Senar gift Sved kom hon att arbeta här i skolan som kokerska, berättar hennes dotter Carina.

 


 

hol-017
Holmbergs skola omkr. 1930. Här behöver vi hjälp med namn på både elever och lärare.
Bilden ägs av Ingemar Svensk

hol-017-placering

1.
2. Anna Persson g.Bergström
3.
4.
5. Kerstin Hall g. Hjärtmyr
6. Linnéa Grip, (Landbo-Linnéa)
7.
8. Brita Persson (Jankens-Brita) g. Sundell
9.
10.
11. Brita Olsson g.Bergström
12. Evald Mattsson
13. Marta Svensson g. Persson Holmberg
14.
15.
16.
17. Sigvard Dahlström Holmberg
18.
19. John Törnblom
20.
21. Nils Hall
22.
23.
24.
25.

 

 

hol-018
Holmbergs skola 1930 Den här bilden och bilden utomhus togs troligen vid samma tillfälle. Nummer tre från vänster i bakre raden är Marta Svensson. Vid den blå markeringen sitter Brita Bergström Ytterhavra
Bilden ägs av Ingemar Svensk

 

 

hol-019-1937
Holmbergs skola 1937, klass 1 – 2.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Vera Hedblom

Bakre raden:
Arne Hammarström, okänd, Eskil Höök, Valborg Skoglund g. Lööv, Tage Sving, Per Törnblom, Edvin Bergström.

Främre raden:
Ingvar Hammarström, Erna Brandt g. Larsson, Kerstin Karp, Gunhild Ström, Ellen Olsson g. Larsson, Karin Mattsson g. Nilsson.

 

Klicka på bilden för att se den i större format

hol-013-skidtavling
Holmbergs skola. Skidtävling eller skidutflykt. Eleverna är också svåra att identifiera. Bilden ägs av Mia Rosvall.

Här behöver vi hjälp med vilket årtal det är och namn på lärare och elever.

 

Klicka på bilden för att se den i större format

hol-012-1948-ev
Holmbergs skola 1948 ev.
Bilden ägs av Lillemor Lönn

Lärare: Viola Nilsson

Fr. v. Åke Larsson, Sven-Erik Strand, Maj Fredriksson Havra, och Birgit Tjernell Ytterhavra.

 

 

hol-0010-1951-1952
Holmbergs skola 1951 – 1952, klass 1-2 
Bilden ägs av Lillemor Lönn

Lärare: Viola Nilsson

Övre raden:
Viola Nilsson lärare , Berit Larsson Havra, Britt Hall, lärarens hund, Dammer.

Rad två:
Kjell-Åke Frank Havra, Elly Brink, Maj Åkerström Norrhavra, Uno Larsson Holmberg.

Rad tre:
Alvar Strand Sördala, Lilian Bergström, Sven Andersson, Folke Nilsson Havra.

Nedre raden:
Håkan Frank, Erling Persson Norrhavra, Vivi Fredriksson Havra, Börje Åström Norrhavra.

 

 

hol-011-1952-1953
Holmbergs skola 1952 – 1953, klass 1-2
Bilden ägs av Lillemor Lönn

Lärare: Elsie Grunnesjö

Övre raden:
Elsie Grunnesjö lärare, Alvar Strand, Marianne Sundell Norrhavra, Folke Nilsson Norrhavra, Kjell-Åke Frank Norrhavra, Kerstin Bergström, Norrhavra.

Mellanraden:
Håkan Bergström, Märta Bergström Norrhavra, Irene Bergström, Erling Nylander, Rodny Larsson Norrhavra, Uno Larsson Holmberg.

Nedre raden:
Sven Hall, Vivi Fredriksson Havra, Birgit Nilsson Norrhavra, Jonny Larsson Havra, Erik Olsson, Börje Åström Norrhavra.

 

 

hol-014-1953

Holmbergs skola 1953 – 1954, klass 1
Bilden ägs av Torgny Bylund

Lärare: Viola Nilsson

Bakre raden:
Sune Brink Havra by, Per Bergström Havra by, Barbro Dahlberg Sördala

Mellan raden:
Gerd Åström Havra by, Karin Olsson Havra by, Yvonne Hellberg Holmberg, och Ulla Erlandsson Sördala

Främre raden:
Åke Persson Holmberg, Hans Tjernell Ytterhavra, Torgny Bylund Holmberg och Lennart Dahlström Holmberg.

 

 

hol-015-1954
Holmbergs skola 1954 -1955, klass 1 – 2.
Bilden ägs av Torgny Bylund

Lärare: vikarie ?

Bakre raden:
Torgny Bylund Holmberg, Tone Nilsson N. Havra, Sune Brink Havra By, Per Bergström Havra By, Åke Persson Holmberg och Hans Tjernell Ytterhavra.

Mellan raden:
Barbro Dahlberg Sördala, Gerd Åström Havra by, Yvonne Hellberg Holmberg, Karin Olsson Havra by, Ulla Erlandsson Sördala, Gunilla Åkerström Holmberg, Christina Frank Sördala och Linnea Andersson Salro.

Främre raden:
Lennart Dahlström Holmberg, Alf Höök Holmberg, Ove Larsson N. Havra, Bernt Persson N. Havra och Harry Persson Ytterhavra.

 


 

hol-020-1956
Holmbergs skola 1956, klass 1-2

Lärare: Viola Nilsson

Bakre raden:
Bengt Persson, Allan Höök, Alf Höök, Lennart Hellberg, Tone Lauritsen, Runa Lundgren, Elsy Bergström, Ulla Åström.

Mellersta raden:
Birgitta Larsson, Margareta Brandt, Karin Olsson, Viola Lundgren, Sigrid Frank, Elsa Svensson.

Främre raden:
Olle Frank, Sune Larsson, Erne Olsson, Johan Algot Strand, Bror Larsson.

 

 

hol-021
Holmbergs skola okänt årtal

Lärare: Troligen Viola Nolsson

Bakre raden:
Okänd, okänd, okänd, okänd och okänd.

Främre raden:
Okänd, okänd, okänd, okänd, okänd och okänd

Här behöver vi hjälp med att identifiera både elever och lärare

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

hol-007-1958-1959
Holmbergs skola 1958 – 1959, klass 1 – 2
Bilden ägs av Mats Persson

Lärare: Viola Nilsson, ej med på bilden

Stående:
Conny Larsson, Roger Bergström, Hilmer Sundell, Ture Strand, Johan-Algot Strand, Olle Frank, Mats Persson, Bror Larsson, Bengt Mattsson, Tage Persson, Lennart Sydh.

Sittande:
Eva Svensson, Karin Frank, Märta Åström, Lena Söderlund, Anita Höök, Gunilla Lundgren, Ulla Kristina ”Pia” Olsson.

 


Holmbergs skola 1961. Bilden utlånad av Carina Dahlström Sved

Lärare: Viola Nilsson

FR. v. Eva Larsson, Ulla Persson, Märta Strand, skolfröken Viola Nilsson, Yngve Mattsson, Tord Törnblom, Mats Mattsson och Brage Fröjd.Holmbergs skola 1961. Bilden utlånad av Carina Dahlström Sved

Lärare: Viola Nilsson

Bakre raden:
Viola Nilsson, lärare, Marianne Larsson, Kristin Andersson

Mellanraden:
Carina Sved (6 år), Marianne Nordin, Agnes Frank,

Främre raden:
Mats Nilsson, Brage Fröjd, Tord Törnblom

 

 


Holmbergs skola 1962. Bilden utlånad av Carina Dahlström Sved
Bak står, kokerskan Karin Sved och skolfröken Viola Nilsson
Fr. v, Kristin Andersson, Marianne Nordin, Mona Åström, Karin Olsson, bakom henne står Carina Sved, Mats Larsson och Agnes Frank.


Betyget utlånat av Carina Dahlström Sved

 

 

Det saknas fortfarande många skolkort och många namn och kanske har även uppgifter blivit felaktiga.

Därför behöver vi din hjälp. Rätta oss när du ser att något blivit fel och hjälp oss hitta fler skolkort så vi kan dokumentera skolans elever ännu bättre.

Längst ner på den här sidan kan du lämna kommentarer. Gäller det en hel skolklass kan du kopiera texten med barnens namn och sedan klistra in alltsammans i kommentarfältet. Där kan du sedan ta bort eller ligga till uppgifter innan du skickar det till oss.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

9 kommentarer

 1. Hej Åke.
  Det ska vara Sven Erik Strand nr.2 från vänster.
  Holmbergs skola 1948 ev.
  Bilden ägs av Lillemor Lönn

  Lärare: Viola Nilsson

  Fr. v. Åke Larsson, … Strand, Maj Fredriksson Havra, och Birgit Tjernell Ytterhavra.

 2. Hej! Så roligt att läsa om mitt hus. Jag har lite dokument från skoltiden kvar, en skolbänk, svarta tavlan, några skoltavlor och en gymnastikbänk. Pojkarnas utedass finns kvar, fyra hål i en vinkel. Hål i golvet i rummet bredvid måste ha varit pissoar. Där flickornas dass var finns fortfarande två namn inskrivna i väggen, lite rosa färg på väggarna finns kvar. Pojkarnas dass är ljust blått. Det har kommit många människor förbi och berättat om sin skolgång och minnen i huset. En kvinna på besök skulle gå upp för ”frökens” brotrappa då den andra trappan var under reparation, hon tvekade länge innan hon gick upp eftersom hon aldrig gått där. Den trappan fick eleverna bara sopa sa hon. Eller historien om när eleverna hjälpte till och elda i kaminen i skolsalen och passade på att ladda den full med ved så att den började bli röd och skaka så att fröken fick utrymma skolan. Många har berättat om Violas hund/hundar, några har älskat hennes hund/hundar och andra har varit fullständigt livrädda.
  Skolsalsgolvet hade ett tjockt brunt lager av fernissa efter många års skurande och fernissande. Krokar och pärlspånt i hallen är kvar i huset sedan skoltiden. Mvh Lotta

  1. Hej Lotta!

   Tack för all information, den var verkligen intressant.
   Har du kanske själv gått i skolan i Holmberg eller har du skolkort eller andra bilder därifrån?
   Om du inte gick i Holmberg vart gick du då i skolan och har vi dina skolkort därifrån? Om inte vill vi gärna få dom dokumenterade.
   Var snäll och hör av dig och än en gång tack för ditt mejl.

   Med vänlig hälsning
   Åke Nätterö

  1. Hej Elsa!. Tack för att du kände igen Evald, jag har nu fört in honom.
   God fortsättning
   Åke o Viveca

 3. Nr. 19 John Törnblom
  Nr. 21 Nils Hall
  Nr. 5 Kerstin ( Hall) Hjärtmyr
  Nr. 8 Brita Sundell (Jankens Brita)

 4. Hej
  Jag har några klassfoton och annat från Holmbergs skola som jag inte hittar i Dellenportalen. Lärarinnan, Ragnhild Englund, är min mormor. Och bilderna kommer bland annat från hennes fotoalbum. Jag mailar gärna bilderna till er så ni kan kolla om det är något ni vill införa i er utmärkta portal. Har ni någon lämplig mailadress?
  Hälsningar
  Lars Eriksson

  1. Hej Lars!
   Vad trevligt. Välkommen med bilderna det ska bli spännande. Om du scannar in dem så bör det vara i 300 dpi.
   Hälsningar Åke Nätterö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *