Bosatta i Strömbacka

Strömbacka är ett tvåhundraårigt bruk, men vilka var arbetarna som jobbade där kanske någon undrar. Det här är ett försök till svar på den frågan.

Några av gårdarna i Strömbacka har vi tittat lite närmare på, men annars är vi osäkra på var stora flertalet familjer har bott .

Våra uppgifter är skyddade enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


Mer information och mer bilder finns hos hemforskargruppen Strömbacka Bruk.


Läs om Strömbacka Bruk.


Bosatta vid Franshammar.


Bosatta i Moviken.


Andersfors bruk.


Hedvigsfors med Österbo masugn.


Bosatta i Hedvigsfors.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Grindstugan i Strömbacka från 1842


Grindstugan var byggd 1842. Så här såg den ut innan den blev bortflyttad 1969


—9B1— Uppgifter ur Bjuråkers släktregister.
Den här familjen lär vara den försa som bodde l Grindstugan

7 ANDERS PEHRSSON-SUNDBERG, * 16/2 1813, s. t. kol. P. Ericsson i Sörgimma, Bjuråker. G. 184.. Bruksarb. i Strömbacka, Bjuråker. † 17/9 1869.
40C4 ANNA CHRISTINA WÄRME, * 30/12 1811, d. t. mjöln. J. Wärme i Hedvigsfors, Bjuråker. † 23/3 1888 i Nianfors (bröstsjukdom).
ANDERS »SUNDBERG» * 7/3 1836. Styvs. Utfl. t. Nianfors 1858
ANNA MARIA * 29/12 1845. † 12/3 1859 (nervfeber)
PEHR ERIK * 23/2 1848. Utfl. t. Nianfors 1862
ANDREETTE CHRISTINA * 26/6 1854. Utfl. t. Hälsingtuna 1872
JONAS GUSTAF * 28/6 1856                               13

 


Grindstu – Anders en ”uppviglare”


Grindstu-Anders

Anders Andersson och Per From från Moviken agerade båda för bättre villkor för arbetarna 

I dag ska jag berätta om Grindstu-Anders. (Hans rätta förnamn var Andreas) Han var född stockholmare och av någon anledning kom han i mycket unga år att tillsammans med en annan person, vid namn Karlsson – förnamnet minns jag inte – att slå sig ned vid foten av Lappkullen, ett berg någon kilometer söder om gårdarna, Vargsnåret, de senare i sin tur ungefär en kilometer söder om Strömbacka. Där byggde de sig en koja av jordkojetyp, och sysslade en hel del med skogsarbete.

Så småningom kom de båda emellertid att flytta ned till Matsbo på södra sidan om Matsbosjön, där de kom att bo i en utrangerad bostad, som då samtidigt med att de bodde i den höst och vår användes till bagarstuga av de intill boende smedernas hustrur. Blekingen Karlsson försvann emellertid ur bilden och en annan vägens vandrare vid namn Axelsson kom istället som sällskap åt Grindstu-Anders. Detta namn hade han emellertid då ännu inte fått, utan det kom senare i samband med att Anders sedan ingått äktenskap och bosatt sig i Grindstugan, den första gården man stötte på när man västerifrån anlände till Strömbacka.

Namnet hade den lilla stugan fått av de järngrindar som obevekligen var stängda hela dagarna under sommaren, då smedernas kor gick på bete och inte fick komma in på bruksbacken.

Grindarna öppnades och stängdes av hustrun till Anders eller deras barn, när trafikanter ville igenom.

Det var emellertid om Grindstu-Anders vi ville berätta;
Tillsammans med ett par andra var han den första som öppet vågade proklamera för en socialistisk åskådning. Sin politiska inställning visade han både syn- och hörbart, synbart genom att han var en, jag vill minnas av tre, som vågade ha en annan tidning än saligt avsomnade högertidningen Hudiksvallsposten som husorgan. Han prenumererade nämligen på Nya Samhället. Och hörbart genom att han högt och tydligt förde tidningens radikala åsikter till trots var än han befann sig.

Brukschefen, som givetvis fick vetskap om detta rätt snart, var givetvis inte förtjust i att någon så öppet som Grindstu-Anders, gick omkring och spred villoläror. Många gånger fick nog Anders på olika sätt känna på vem han stungit hade, och vad värre var, även en del av chefernas underhuggare fann för gott att när tillfälle gavs visa på vems sida de hörde hemma. Anders var givetvis en av de första som anslöt sig till arbetarkommunen inom socknen, även om han på grund av avstånden var förhindrad att deltaga på alla möten.

Någon facklig organisation hade man ännu inte fått på platsen, då dåvarande platsredaktören för Hälsinglands Folkblad, då utgiven i Gävle. Adolf Backman, Hudiksvall, började på att känna sig för om möjligheterna att få till stånd en facklig organisation. Denne lyckades så bra med sin verksamhet att inom kort var tre organisationer bildade inom kommunen, avd. 336, 337, och 338 av Sågverksindustriarbetarförbundet i resp. Hedvigsfors, Moviken och Strömbacka.

Läs, mer om fackföreningsrörelsen.

Man kan väl vara förvånad över att exempelvis smederna i Strömbacka organiserade sig i Sågverks, men man ville inte splittra sig i flera föreningar och man måste säga att det gick förvånansvärt bra, för dåvarande ordföranden i Sågverksarbetarförbundet, sedermera LO-ordf. August Lindberg, och förbundets dåvarande sekreterare, för en del år sedan avlidne Emil Nyström, att underhandla med vallonsmeder.

Nu tycktes emellertid Anders ha nått sitt mål. Från morgon till kväll och överallt där tillfälle gavs – han hade nu slutat som skogsarbetare och sysslade som mycket skicklig snickare och byggnadsarbetare vid bruket – gick han i elden för fackföreningen. Han blev även dess förste kassör, en syssla han skötte med mycket stor omsorg. Han saknades aldrig på föreningens möten, vilka hölls i Frisbo då lokal saknades i Strömbacka. Gamla skolan där som annars var möteslokal, men ägdes av bolaget, fick givetvis inte användas för uppvigling, som höga vederbörande uttrycka sig. Senare ändrades dock denna inställning med nytillträdande regim.

Bildandet av fackföreningarna resulterade så småningom i en nio veckor lång strejk vid brukets samtliga tre företag inom kommunen.

Strejken var total och gällde sålunda såväl järnbruksrörelsen, som skogs- och jordbruket. Den sommaren kunde man sålunda få se f.d. sjöministern och konteramiralen, stadsministern m.m. Arvid Lindman sitta och köra slåttermaskin, med häst på sina domäner i Hedvigsfors. Detta gav även red. Backman anledning att skalda om ”En sjöman till häst”. Här kan även inflikas att de magra förhållandena inom de Lindmanska domänerna i Bjuråker gav Fabian Månsson anledning att i en remissdebatt ge Amiralen, en hel del påskrivet.

För att återgå till Grindstu-Anders så hade han den sommar första strejken pågick en arbetsam tid. Först och främst skulle han bevista strejkmöten. Vidare gick han fram och åter tre mil varje vecka till banken i Bjuråkers kyrkby för att växla pengar som per post kom från förbundet till de strejkande. Pengarna måste ju växlas till mindre sedlar och mynt för att kunna fördelas, och någon cykel hade aldrig Anders ägt, följaktligen kunde han heller inte åka på en sådan, men pengarna skulle ju fördelas på fredagskvällarna och inget fick hindra detta, mente Anders.

Anders blev ställd utan arbete hösten 1924 och så småningom hänvisad till skogsarbete. Vintern 1925 då Anders placerades i en skogskoja i Bruksberget ovanför Hedvigsfors var han inte så stark längre. Då han inte på många år sysslat med skogsarbete, förstår man att detta skulle komma att bryta ner hans hälsa fullständigt.

Undertecknad som kamperade tillsammans med honom; jämte en del andra i skogskojan denna vinter, såg hur han mer och mer tacklade av. När våren kom var Anders en skugga av sitt forna jag. Han fick gå till sängs när han kom hem och kom aldrig att lämna sin sjukbädd i Grindstugan förrän han lades ned i en kista, tillverkad av bräder av rödgran på snickarverkstan vid bruket. Detta ansåg sig bruket trots allt kunna bistå en gammal uppviglare.

Den som i någon mån var samtida med Grindstu-Anders, minnes honom med stor vördnad. Hans på denna tid beundransvärda oräddhet i sitt uppträdande, parad med en lika stor framsynthet, är största orsakerna till detta.

Källa:
HT den 1 december 1964
Av H. Å-I.
Avskrift Åke Nätterö


 


Familjen Andersson utanför grindstugan någon gång på 1920-talet. Det är ett fotografialbum, som tilldrar sig Grindstu-Britas intresse, medan hennes make, Anders, med alla barnen har ögonen på den nu okända fotografen.
Längst till vänster står Britas äldste son, Gunnar Svang, som hon hade innan hon blev gift. Om honom är det känt att han emigrerade till Amerika och hade framgång både med skogsaffärer och som guldgrävare, innan blev rånmördad i Alaska. Pojken i knäbyxor är makarna Anderssons yngste son, Helmer, död i Stockholm vid 46 års ålder. Ynglingen bakom mor Brita är sonen Sigurd och nästa är dottern Lilly, gift Sving.

Grindstu-Brita vaktade Strömbackas grindar

– I många år skötte hon den här sysslan, sprang ut och in hela dagarna, fick vanligen nöja sig med en ettöring eller tvåöring, när det kom en hästskjuts eller bil, men för det mesta var det bara bolagets egna forkarlar som kom och då fick hon förstås ingenting…

Så berättar Eric Wahlqvist 67, systerson till Grindstu-Brita och nyligen pensionär i Strömbacka. Men egentligen var det hans granne, Nanna Larsson, rättare Karl Larssons änka, som väckte intresse för Grindstu-Brita.

– Titta hit nån gång, ringde hon och sa, titta hit och se grindstugan! Den står här hos oss nu, fast det är min syster, Anny Andersson i Uppsala, som rår om den.


Den före detta grindstugan med skylt på gaveln


Det var väl för omkring fem år sen som hon köpte den av Valter Andersson och han hade köpt den av Iggesunds Bruk. Själv bor hon här i stugan ibland om somrarna och ibland så hyr hon ut den.

Det var i somras. Då gjorde vi även som hastigast ett besök hos fru Larsson och träffade ett par gäster, som bodde i stugan. Stéphanie Niger och hennes dotter Ingrid Svedberg från Uppsala.

Nu var det september. Invasionen av lägerungdomar var över och det gamla bruket var åter något av en sovande idyll.  Det har blivit så underligt tyst och stilla här i Strömbacka, liksom på alla andra gamla järnbruk, sedan hammarslagen i smedjorna har tystnat. Här syntes nu bara en ensam kvinna i ett potatisland. De flesta som kunde komma ifrån var säkert ute i skogen, ty det var en strålande solskensdag och då lockas hälsingarna ut i markerna. Den här tiden mest för de röda lingonens skull, som har en så underbar lockelse på ung och gammal.

Nanna är borta i dag, hon har rest till Bergsjö får vi veta av närmaste grannen. Men vi tar ändå en bild av grindstugan, som står på hennes gårdstomt, och gör sedan en liten ”tur” på samhället som man säger i Norge.

Ett och annat om Moviken och Strömbacka
För en stund sedan åkte vi förbi Movikens masugn, som nu har restaurerats och vårdas som ett kulturminne. Många besökare har under sommaren funnit vägen dit och lotsats genom de svala och mörka environgerna och genom masugnsdriftens hemligheter av Alvar Norling. Som sakkunnig ciceron har han även kunnat berätta att Movikens masugn slocknade för alltid den 9 sept. 1937 och att vallonsmedjan i Strömbacka var den sista i hela världen. Där gjorde man vallonstångjärn ända till 1947 och fram till 1953 arbetade Lancashiresmederna. Men sedan har det varit tyst i smedjorna.

I före detta Överhammaren har f. inspektoren August Hahne inrättat ett litet museum, som han i somras visade bl.a. för 1700 SSU-are och 350 baptistungdomar. Eljest visas den gamla smedjan av 90-årige f. mästersmeden Edvin Winlund.

Men nu är både masugnen och museet stängda.

Strömbacka har en egen liten kyrka också, ett träkapell, som byggdes 1842 av bruksägaren Per Adolf Tamm. Årtalet 1864 på latin blänker i solskenet. Det var då som kyrktornet och vapenhuset byggdes. Brukskontoret ligger på samma gårdsplan. Det markerar på sitt sätt att även kapellet var brukets egendom. Och strax intill är herrgården. Den byggdes 1862 av P. A. Tamms arvingar, sedan den gama brunnit ned 1861. I den nya hade bland andra, den myndige förvaltaren Tyko Bovallius sitt residens. Den siste förvaltare som bodde här var Olof Hessner, men då var järnhanteringen redan nedlagd.

Gården tycks inte stå tom nu heller, för en av dörrarna står öppen och ute på gårdsplanen syns några lekande barn.

Grindstugan skulle rivas
Men vårt ärende gällde grindstugan och vad den hade att berätta om de människor som bott där eller åtminstone om GrindstuBrita och GrindstuAnders för så kallades hennes make.

Att grindstugan ännu fanns kvar berodde först och främst på att samhällets egen byggmästare, Valter Andersson fick köpa den för rivning och tyckte att den borde bevaras.

Valter Andersson har övertagit brukets gamla snickarverkstad och där svarar han nu som småhusbyggare för Strömbackas traditioner på det industriella området. Utomhus är hans medhjälpare i färd med att montera upp det senaste huset, själv träffas han inne i verkstaden och kan berätta om, hur grindstugan räddades.

– Bolaget skulle riva den, så jag köpte den som rivningshus men tyckte det var synd att den skulle bli ved. Jag skulle helst ha velat att den hade fått stå kvar på sin gamla plats, där den stod för omkring tio år sedan, men där hade den blivit utsatt för skadegörelse. Så blir det ofta med obebodda byggnader. Till att börja med satte jag upp stugan här utanför verkstan, reparerade upp den och bytte ut en del stockar, som var rötskadade. Efter några år sålde jag den till Anny Andersson.

– Kommer du ihåg Grindstu-Brita?

– Javisst! Hennes far var byggmästare här på Strömbacka och hette Svang, så Brita hette Svang som flicka. Hon blev gift med en stockholmare som hette Anders Andersson. Han blev en av pionjärerna inom arbetarrörelsen och fackföreningen här i Strömbacka och var kassör för fackföreningen i många år. Han var en mycket färgstark och orädd person, kallades för maskinist och var mycket kunnig i tekniskt avseende.

– Hur gammal är grindstugan?

– Det vet jag inte, men jag vet att den stod där vid infarten till Strömbacka 1903 och då var det en smed som bodde där. Den bestod då som nu av ett enda rum. För Anders och Brita blev det alldeles för trångt, när de fick tillökning i familjen, och då gjorde Anders en provisorisk utbyggnad, så att de fick två små rum på baksidan av stugan. Utrymmen som säkert var ganska kalla.

Även Valter Andersson var grindvaktare

Valter Andersson behöver inte föreställa sig, hur det var att arbeta med Grindstu-Brita. Han har själv prövat på den saken, fast han är född så sent som 1913, och det i hans barndom oftast var fråga om bilar:

Jag var själv grindpojke vid grinden efter Bergsjövägen. Vi pojkar slogs faktiskt om femöringarna och för att inte gå miste om slantarna hade vi ett bra knep. Vi öppnade inte grinden förrän bilen var alldeles i närheten och föraren måste stanna. Då kunde han för skams skull inte låta bli att ge oss en slant.

– Var hela bruket inhägnat på den tiden?

-Ja, det var det, om man frånser stränderna mot Masbosjön och Röjarbosjön, som bildade naturliga gränser. Annars var det staket eller gärdsgård runt hela bruket för att bruksarbetarnas kor inte skulle komma in på brukets område.

Strejken i Strömbacka 1922
Året innan Strömbacka Bruks AB förvärvades av AB Iggesunds Bruk blev det strejk i Strömbacka. Det var 1922. Andersson var då kassör i sågverksindustriarbetarnas fackförening, som även järnarbetarna tillhörde, och fick varje vecka en check från förbundets arbetslöshetskassa med pengar, som skulle delas ut bland de strejkande.

Eric Wahlqvist kan berätta om strejken:

– Från arbetslöshetskassan fick familjeförsörjare 17 kronor i veckan och ungkarlar 12. När den första checken kom, gick Andersson in på brukskontoret och bad att få lösa in den men blev nekad. Då gick han den två mil långa vägen till Delsbo, där han fick checken inlöst på banken. Denna femmilavandring gjorde han sedan varje vecka så länge strejken pågick. Jag minns att det var vid slåttern och att tjänstemännen både fick köra slåttermaskiner och hässja hö. Det var ändå inte arbetarna, som gick segrande ur striden men konflikten stärkte samhörighetskänslan och solidariteten mellan dem som fick gå och arbeta för en usel lön.


Till vänster sitter Gun med sina föräldrar Lilly och Verne. Grindstu-Brita och hennes son Sigurd

  
Gun, grisen och mormor Brita                     Gun med katten utanför lekstugan 1932
   
Vid den takspånskädda grindstuväggen    Tre generationer Lilly, Gun och Brita

    
Gun 1934 Tuff tjej.                                          Gun på snöplogkanten 1942

Tonåringen Gun vid kaninfarmen bakom grindstugan

Fattiga men generösa
Makarna Andersson bodde till att börja med i en gård i Masbo, innan de någon gång i början av seklet flyttade in till Grindstugan:

– Dom hade det fattigt. Det var svårt för alla, som själva inte hade kofödan, och det hade dom inte, förrän på senare år, då Andersson byggde en liten lagård, så att de kunde ha en ko. Men mestadels hade de en get, som fick gå och beta i skogsbackarna utanför grindarna.

– Moster Brita skötte grindvaktarsysslan i många år, fortsätter Wahlqvist. Jag skulle tro att det var från 1906 eller 1907 och sedan till dess att grindarna togs bort. Hon sprang ut och öppnade och stängde grindarna, så fort det kom någon åkande. Och så fick hon plocka upp den ett- eller tvåöring, som kastades åt henne och som vanligen hamnade på landsvägen. Mest var det hästskjutsar från Delsbo men ibland kom det också hela hästkaravaner med tackjärn från Moviken.

Moster Brita var född i Hassela och kom med sina föräldrar till Strömbacka. Hennes far hette Jonas Svang och var byggmästare åt bolaget men arbetade samtidigt på bolagets snickarverkstad, som Valter Andersson köpte för några år sen.

Alla fick kaffe
Fru Gun Öhrn, Bergsjö kan också berätta om grindstugan och de nära anhöriga hon hade där. Det är hon som lånat oss fotografiet av makarna Andersson och deras barn. Hon är dotter till Lilly Sving längst till höger på bilden och dotterdotter till Brita och Anders Andersson. Hon berättar:

– Jag är själv född i grindstugan 1928 och bodde där tills jag var i femtonårsåldern. Mormor var underbar. Ingen kunde vara så godhjärtad som hon. Alla som kom bjöd hon på kaffe. Luffare och gårdfarihandlare fick alltid något att äta, en smörgås eller ett mål mat. En del fick även ligga i stugan, fast vi hade det så trångt. Jag minns särskilt två gårdfarihandlare som brukade komma med jämna mellanrum och som alltid fick ligga hos oss. Den ene hette Timper och var från Delsbo den andre Gröndal från Forsa. Som tack brukade mormor få någon liten sak som dom sålde. Annars kan man säga att mormor var stillsamt religiös och djurvän till tusen. När hon fick höra att någon hade misshandlat ett djur blev hon både arg och ledsen

Grindvaktsysslan populär
Trots att mor Britas befattning var ringa och ansenlig, så var den mycket populär. Åtminstone bland barnen. Sedan Valter Andersson berättat om sina upplevelser som grindvaktare, talade Wahlqvist om att han också hade egna erfarenheter på området:

– Det fanns tre grindar eller tre ingångar till bruket så att säga. Utom den stora infarten, som vaktades av moster Brita, så fanns det en grind åt Bergsjövägen och en åt Frisbohållet. Jag brukade passa grinden åt Bergsjövägen för att få en ettöring eller i bästa fall en femöring. Det var ett pojknöje på den tiden.

Men Gun Örn, mor Britas egen dotterdotter, är troligen den yngsta som vaktat grindarna till Strömbacka bruk:

– Jag var bara i sex-sjuårsåldern, när jag fick börja hjälpa mormor att vakta grindarna. Det var i mitten av 1930-talet och då var det fortfarande mycket hästskjutsar som kom åkande. Jag tyckte det var väldigt roligt att få springa och öppna grindarna. Vi kunde tjäna tjugofem kronor på en sommar, för det var ju bara på sommaren, när korna gick ute, som grindarna behövde vara stängda. Se togs dom bort och då behövdes det ingen grindvakt mer.

Bruket eller bolaget blev ålagd att ta bort grindarna efter en trafikolycka någon gång på 1930-talet, sedan en bilist hade kört på dem och fått skador på bilen. Grindvaktarsysslan, som förr hade varit vanligt kom mer och mer på avskrivning. Liksom andra yrken och arbetsuppgifter i äldre tid finns den nu dokumenterad i ord och bild. I många hem sitter ett oljetryck på väggen som livligt påminner om sysslans betydelse inte minst för grindvaktarna. Det är August Malmströms Grindslanten, en målning från omkring 1885.

Källa: HT den 19 oktober 1971
Av Bror Jonsson
Avskrift, Åke Nätterö


Grindstugan


Registerbeteckning »17F» berör en släktgren från Bergsjö, Gävleborgs län, som inflyttat till Bjuråker 1894


Johan Olofsson Svang med hustru Lena Cajsa. Bilden utlånad av Susanne Svang

—12Y14— Hassela släktregister
8 OLOF JONSSON LÖFQVIST, * 15/10 1828, s. t. torp. Jon. Olofason i Skålmyråsen, Hassela. G. 2 ggr. Prästbordstorpare i Sänningstjärn. † 20/7 1926.
2T23 BRITA CATHRINA JONSDOTTER, * 18/9 1830, d. t. torp. Jonas Brink i Sänningstjärn. G. 11/10 1850. † 12/6 1872.
6T24 INGRID OLOFSDOTTER, * 8/7 1844, d. t. torp. Ol. Olofsson i Sörboda, Hassela. G. 21/11 1873. † 3/9 1922.
JONAS, * 21/1 1852                                          23 eller 17F1 Bjuråkers släktregister ⇓
FREDRIK, * 1/5 1854. Korgmak., bos. i Svedje. † 12/5 1922
ANNA, * 24/3 1857                                           11U12
OLOF, * 16/9 1860                                            24
SIGRID CATHRINA, * 17/5 1863                          1R29
JOHAN, * 30/9 1866
INGRID MARGRETA, * 27/9 1877. † 30/11 1894
BRITA KRISTINA, * 16/4 1880                             26
DANIEL, * 22/12 1883                                       25


—1Z111— Hassela släktregister

85 MARTHA ANDERSDOTTER, * 20/7 1831, d. t. bonden And. Matsson i Österås, Hassela. Bos. i Österås. † 21/8 1901.
HELENA KARIN JOHANSDOT., * 4/8 1854              12Y23 G. m. Jonas Olofsson Svang
ANNA ELISABET JONSDOT., * 24/6 1861              24Y7
MARGRETA CHRISTINA PERSDOT., * 24/8 1866     129
ANDERS STRANDBERG, * 12/11 1869. Utfl. t. Borgsjö, V.-norrl. 1908
*) JONAS STRANDBERG, * 25/7 1872. Emigr. t. USA 1911, hemkom 1922. Utfl. t. Norrbo 1925


—12Y23— Uppgifter ur Bergsjö – Hassela släktbok

14 JONAS OLOFSSON SVANG, * 21/1 1852, s. t. torp. Olof Löfqvist i Sänningtjärn, Bergsjö. G. 1877. Träarb., bos. i Kyrkbyn, Hassela. Utfl. fr. Hassela t. Strömbacka, Bjuråker 1894. † 22/1 1944 i Fiskvik, Bergsjö
Hudiksvallsposten den 24/3 1928. I tisdags råkade arrendatorn Jonas Svang i Kyrkbyn, Hassela få ena benet avbrutet under arbete med timmerkörning. Svang råkade få benet mellan kälken och en stubbe med nämnda sorgliga påföljd. Han fördes till Hudiksvalls lasarett för erhållande av vård.
1Z111 HELENA KATRINA JOHANSDOTTER, * 4/8 1854, d. t. M. Andersson i Österås, Hassela. † 26/7 1926.
BRITA, * 9/2 1878                                            69
OLOF, * 16/6 1883                                            45
MARGRETA ELISABET, * 18/4 1886. G. m. F. A. Wahlqvist i Bjuråker. (X4)26D8
ERIK, * 17/7 1890. † 18/12 1890
ERIK HELMER, * 21/12 1895                               46


—17F1— Uppgifter ur Bjuråkers släktregister
(X3) JOHAN OLOFSSON SVANG, * 21/1 1852 i Bergsjö, Gävleb. G. 26/7 1877. Infl. fr. Hassela 1894. Arb. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö 1912 † 22/1 1944
(X15) LENA CAJSA JOHANSDOTTER, * 4/8 1854 i Hassela, Gävleeb. Utfl. t. Bergsjö 1912 † 26/7 1926
BRITA * 9/2 1878                                             2
OLOF * 16/6 1883                                             3
GRETA-LISA * 18/4 1886                                   26D8 G. m. F. A. Wahlqvist
ERIK HELMER * 21/12 1895. Utfl. t. Bergsjö 1912

—2—

(R138) ANDREAS ANDERSSON, * 13/7 1868 i Malma, Skarab. Infl. fr. Sth. 1905. G. 17/11 1906. Snick. i Strömbacka, Bjuråker. † 6/5 1928
1 BRITA SVANG, * 9/2 1878, d. t. arb. J. Svang i Strömbacka, Bjuråker. † 7/5 1939 (Grindstu Brita)
ERIK GUNNAR * 5/4 1898. Utfl. t. Tåsjö 1924
JOHAN DANIEL * 19/4 1901. Utfl. 1929
ANDERS SIGURD * 11/3 1906. Utfl. t. Södertälje 1944 † 27/2 1983
LILLY MARIA KATRINA * 5/9 1907                        4
OLOF HELMER * 16/7 1914. Utfl. t. Södertälje 1945 † 15/6 1962

—3—

1 OLOF SVANG, * 16/6 1883 i Hassela, Gävleb. G. 1/7 1913. Infl. fr. Bergsjö 1914. Kol. sen arr. i Rökullen 11, Bjuråker. Nämnd som bonde i Nordanäng 3, Delsbo 1945
(X3) HILDA KATRINA JANSSON, * 3/12 1890 i Bergsjö, Gävleb.
NILS EVERT * 20/12 1913                                  5
JONAS VERNER * 21/3 1918                               6
ERIK GUSTAF * 20/5 1924. Skogsarb.
KARL JOHAN * 5/1 1927. † 26/1 1927


Verner och Lilly Sving

—4—
(X15) PER VERNER SVING, * 20/12 1908 i Hassela, Gävleb. G. 4/1 1947. Infl. 1947. Skogsarb. Bos. i Strömbacka 12, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö 1947 Älgered 21:2 †24/8 1970
2 LILLY MARIA KATRINA ANDERSSON, * 5/9 1907, d. t. snick. A. Andersson i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö 1947. †16/5 1972
GUNBORG KARIN BIRGITTA * 28/1 1928. Utfl. t. Ljusdal 1946 16M55 Bergsjö släktbok nedan
JOHAN ANDERS GUNNAR * 20/3 1941. Utfl. t. Bergsjö 1947 Bosatt i Iggesund


Gun och en kompis badar i en vattenså. 1935.
Pumpstocken är borta men den övertäckta brunnen finns kvarDet här är Lillys son Gunnar född  20/3 1941


—5—
3 NILS EVERT SVANG, * 20/12 1913, s. t. arr. O. Svang i Rökullen. G. 5/9 1937. Skogsarb. Bos. i Frisbo 45, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö 1947
41A15 ESTER ELIDA ANDERSSON, * 23/5 1917, d. t. bonden A. Johansson i Frisbo 21, Bjuråker.
BENGT OLOV * 11/7 1937. Utfl. t. Bergsjö 1947
ANDERS BERTIL * 16/9 1939. Utfl. t. Bergsjö 1947

—6—

3 JONAS VERNER SVANG, * 21/3 1918, s. t. arr. O. Svang i Rökullen. G. 7/5 1944. Skogsarb. Bos. i Frisbo, Bjuråker. Utfl. t. Ösmo, Sth. län 1947
(X27) GRETA ERIKSSON, * 7/8 1922 i Ljusdal, Gävleb.
ERIK BÖRJE * 1/2 1944. Utfl. t. Ösmo 1947


—16M55— Bergsjö släktregister
41 JONAS HOLGER ÖRN, * 3/2 1933, s. t. Jonas Örn i Högen, Bergsjö. Tapetserare, bos. i Bergvik 1:39.
(X4) GUNBORG KARIN BIRGITTA BRINK, * 28/1 1928. dotter till Lilly Andersson, Strömbacka Infl. fr. Bjuråker. † 8/3 2013
EVABRITT AGNETA, * 17/1 1951
ANDERS BO EVERT, * 27/1 1952 † 23/8 2009
BJÖRN OVE HOLGER, * 16/7 1953 † 11/5 2000
JONAS OLOF BÖRJE, * 27/11 1954
INGA-LILL MARGARETA, * 22/8 1956. † 21/8 1957
ULF ERIK BRUNO, * 14/7 1959
GUN BERITH MARGARETHA * 22/3 1963


*)  JONAS STRANDBERG, * 25/7 1872. Emigr. t. USA 1911, hemkom 1922. Utfl. t. Norrbo 1925
† 13/5 1948 Norrbobyn 13:3


Det verkar vara ett vägbygge på 1930-40-talet. Bilden utlånad av Susanne Svang


Närbild av fotot ovan.Det lär vara Jonas Strandberg som ligger på vagnen.
Bilden utlånad av Susanne Svang

 
Bilden utlånad av Susanne Svang

 
Bilden utlånad av Susanne Svang


Bilden utlånad av Susanne Svang

 

 

Herrgården


Vykort från Strömbacka avsänt 1903, visar Kapellet byggt 1864, därefter brukskontoret och herrgården från 1862. Framför kapellet ser vi matkällaren som låg under den gamla herrgården som brann ned 1861.

Enligt tidningsartikeln nedan från 1893 hade familjen Grafström bott i Strömbacka i 16 år vilket bör vara sedan 1877

(C17) NILS GUSTAF GRAFSTRÖM, * 4/2 1831 i Film, Upps. Infl. fr. Västland 1851. G. 7/8 1862. Inspektor vid Strömbacka bruk, Bjuråker. † 1/1 1893 (lunginflammation).
(Y4) HILDA GUSTAVA BERG, * 4/1 1839 i Attmar. Infl. fr. Hudiksvall 1862. Utfl. t. Sth. 1894.
GUSTAF HJALMAR * 30/5 1865. Utfl. t. Sth. 1892
SIGNE HILDA MARIA * 19/12 1868                      2
HILDUR ANNA SOFIA * 7/8 1869. Utfl. t. Sth. 1894
ESTER MARIA CHARLOTTA FREDRIKA * 6/5 1873. Utfl. t. Sala 1893
OSKAR ADOLF * 25/12 1882. Utfl. t. Sth. 1894


Hedersskänk. »Hudiksvallsposten» berättar: Änkefru Hilda Grafström å Strömbacka bruk, hvilken till sommaren afflyttar derifrån, egnades på påskdagen en vacker hyllning af brukets kvinnor, hvilka då till henne öfverlämnade en minnesgåfva, bestående af ett prydligt thekök och en större bricka af nysilfver med inskrift:

»Minne till fru Hilda Grafström för visad kärlek och omvårdnad»

Presenten uttalar bäst i dessa korta ordalag, hvilken tillgifvenhet såväl fru Grafström som hennes aflidne make under deras 16-åriga vistelse å Strömbacka förvärfvat sig af underhafvande och är hedrande både för dem som gifvit och den som fått mottaga gåfvan.

NORRLANDSPOSTEN DEN 13 APRIL 1893


Herrgårdsträdgården 1893


Herrgården med okända personer.


Nävertämplet vid herrgården. Det stod 1876 på takvimpeln


Tycho Bovallius tillträder befattningen som förvaltare i Strömbacka 1893. Han kom redan 1884 till Bjuråker. Prästson född 24/12 1858 i Grytnäs i Dalarna. Gift 9/5 1886 med Ester Holmberg * 7/5 1863 i Linköping. Hon avled den 26/12 1937.
Barn: Bertil 18/10 1887, Irma 24/3 1889, Elisabet 1/11 1890, Ragnar 5/9 1900.
De flyttade till Hudilsvall den 13 november 1923.
Tycho Bovallius avled på bolagsgården Håsta udde 3, den 8/6 1936.

   
Förvaltare Bovallius i sitt arbetsrum           Bovallius med makan Ester och sonen Ragnar

 

Den 27 november 1923 inflyttar till Strömbacka förvaltare Erik Brolin
(2P86) ERIK ERIKSSON BROLIN, 10/10 1876, s. t. gästgivare Erik Nilsson Frid i Kyrkbacken s3, Hassela. G. 3/4 1920. Förvaltare vid Strömbacka bruk, Bjuråker från 1923. Fl. t. Hudiksvall 1939. Död 27/5 1954
(Z51) HJÖRDIS MAGNUSDOTTER NÄS, 27/6 1894, d.t. till lantmätare Magnus Mattsson  19/9 1853 – 11/1 1927 i Tännäs sn, Jämtl. Död 6/8 1972.
Barn: LEIF ERIK 20/11 1921 † 23/12 1932 och MATS 9/8 1924 † 22/3 1933

 
Bild ur boken, Ett bildgalleri Gävleborgs län 1925Förvaltare Erik Brolin, hans hustru Hjördis, hennes far Magnus Mattsson och hans dotter Gyda ElfgrenSittande på räcket, Ellis Bovallius sittande forstmästare C.O. Tigerström, stående Karin Tigerström och Tycho Bovallius, fru Irm Tigerström, Erik Tigerström och …?


På herrgårdstrappan sitter Dagmar Bergvall. Gyda Elfgren och Hjördis Brolin


Herrgårdsverandan Dagmar Bergvall, Hjördis Brolin och Gyda Elfgren

   
Hjördis och Erik Brolin              En skymd Gyda, Nathan Söderblom och Hjördis Brolin den 16/7 1928


Ett handskrivet tackbrev skrivet av Nathan Söderblom från ett besök 1926 Brev från Ärekbiskop Erling Eidem 1938.
Brev och många bilder är en gåva från Ulla-Britt Boetsius

 

 

 


Bild ur boken, Ett bildgalleri Gävleborgs län 1925

Den 25 oktober 1923 kom Tom (Tomas) Fåhræus till Strömbacka. Han tog då över tjänsten som forstmästare efter avgående Carl Ossian Tigerström.

Tom (Tomas) Fåhræus var född på Wik den 23/9 1894 i Vadsbro socken i Sörmland. Han avled på Strömbacka den 9/5 1956. Troligen bodde han på Herrgården sedan Erik Brolin avflyttat 1939.
Gift 30/5 1925 med Göta Nordström f. 15/9 1895 i Luleå. Död i Hudiksvall 11/5 1967.
Tre barn: Frank 3/3 1926, Bror 8/3 1927 – 2/2 2005, Ulla 19/7 1936 – 3/9 1973.

 

 

1956 får Strömbacka en ny förvaltare som tidigare varit skogsförvaltare för Jokkmokks socken, Olof Hessner.

Olof Hessner född 18/3 1911 i Svennevad i Närke. Död 10/3 1997.
Gift 14/10 1943 med textilkonstnär Elsi Asker från Oslo i Norge, 7/1 1915 – 10/3 1991.
Barn: Randi Elisabet (Lisen) * 16/2 1945 i Överluleå, bosatt i Uppsala
Lars Olof Justinus Asker * 27/11 1955
Hösten 1965 flyttade förvaltarparet Hessner från herrgården i Strömbacka till Hudiksvall


Strömbacka kapell och kontor den 27 dec. 2022Herrgården 1950

 


Strömbacka 41.Forsmästarvillan som byggdes 1908 åt forstmästaren Ossian Tigerström inför hans giftermål med Irma Bovallius 1910, berättar Ossian Friberg som fick uppdraget att lägga plåttak på fastigheten. Det är även han som tagit bilden 60 år senare.

Carl Ossian Tigerström var född i Ludvika 14/5 1878, död 3/5 1943. Han kom till Strömbacka 1 juni 1905. Gift 23/9 1910 med bruksförvaltaren i Moviken, Tycko Bovallius dotter Irma, född i Bjuråker 24/3 1889, död 22/4 1976.
Tre barn: Karin 4/6 1911, Erik 9/4 1913, Folke 27/3 1916.


Den 25 oktober 1923 kom Tom (Tomas) Fåhræus till Strömbacka. Han bodde i herrgården och tog då över tjänsten som forstmästare efter avgående Carl Ossian Tigerström.

 

Bosatta i och omkring Strömbacka enligt Hassela – Bergsjö – Bjuråker – Delsbo- Norrbo släktregister

A.

—20A24—

13 ANDERS EDVARD ANDERSSON (DRAGÅS-ANTE), * 10/4 1887, s. t. arb. A. Pehrsson i Moräng, Bjuråker. G. 9/6 1918. Skogsarb. Bos. i Strömbacka, sen. arr. i Frisbo, Bjuråker. † 17/10 1936.
33B3 NANNY MARIA WINLUND, * 16/1 1896, d. t. smeden C. A. Winlund i Strömbacka, Bjuråker.
KARL WERNER * 12/11 1915. Utfl. t. Hofors
ERIK GUNNAR * 11/3 1918                                 28
ANDERS HJALMAR * 8/5 1920. Skogsarb. Bos. i Strömbacka
PER EDVARD * 15/1 1924. Utfl. t. Västerås 1947


—20A28—

24 ERIK GUNNAR ANDERSSON, * 11/3 1918, s. t. arr. A. E. Andersson i Frisbo, Bjuråker. G. 6/5 1945. Arr. i Strömbacka 12.
27D7 FANNY MARIA STORM, * 11/6 1925, d. t. skogsarb. H. E. Storm i Frisbo, Bjuråker.
ELSA MARGARETA * 9/8 1945
KARIN MARIA * 19/1 1947


—39A9—

(X27) PEHR ANDERSSON, * 12/6 1827 i Ljusdal. G. 1860. Bruksarb. i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Ljusdal 1861
3 GERTRUD ANDERSDOTTER, * 25/11 1834, d. t. bonden A. Imberg i Elve 1, Bjuråker. Utfl. t. Ljusdal 1861


—64B5—

(B32) BROR KURT ANDERSSON, * 5/3 1925 i Harg, Sth. G. 22/6 1947. Infl. fr. Solna 1947. Furir. Bos. i Strömbacka, Bjuråker.
3 ANNA MARGRETA FASTÉN, * 8/12 1923, d. t. skogsarb. E. L. Fastén i Strömbacka.
BROR URBAN * 22/10 1947


Registerbeteckning »22C» omfattar en släktgren från Bergsjö, Hälsingland, som inflyttat till Bjuråker omkring år 1815.

—22C1—

(X3) JONAS ANDERSSON, * 29/1 1794 i Bergsjö sn, Hälsingland. G. 1815. Anst. som bruksarb. vid Strömbacka bruk, Bjuråker. † 13/3 1860.
(X33)2U5 MARGTA PERHSDOTTER, * 21/9 1779, d. t. sold. P. Busk i Bästdal, Norrbo. † 24/8 1849.
ANDERS * 14/3 1816                                         2
PEHR * 29/10 1817                                           3
KJERSTIN * 11/6 1820                                       5A8
JONAS * 4/6 1822                                             4
BRITA * 9/3 1829                                             5


—22C5—

1 BRITA JONSDOTTER, * 9/3 1829, d. t. arb. J. Andersson i Strömbacka, Bjuråker. † 2/10 1924.
JON ERIK * 5/12 1849                                       7
ANDERS OLOF »ÖSTBERG» * 17/1 1854. Utfl. t. Norrbo 1868
PEHR ERIK, tv., * 8/3 1859. † 16/10 1861
BRITA MARGRETA »BERGLUND», tv., * 8/3 1859    8
CARL RICHARD * 22/2 1866. Utfl. t. Lillhärdal, Jämtl., 1885
ANNA CHRISTINA, tv., * 19/2 1869                      (X6)2P18
CAROLINA, tv., * 19/2 1869. Utfl. t. Hackås, Jämtl., 1885
GUSTAF, tv., * 27/10 1870. † 19/12 1870
JOHANNA WILHELMINA,  tv., * 27/10 1870. † 19/2 1871
SOFIA * 1/2 1872. Utfl. t. Näs 1888


—36C1—

(W37) ERIC ANDERSSON, * 1709. Gruvdräng fr. Dalarna. Infl. fr. Svärdsjö. G. 1740. Kol. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 25/11 1773 (hetsig feber).
I MAGDALENA HANSDOTTER, * 1707, d. t. bonden H. Andersson Svärdsjö, Kopp. † 13/3 1783 (ålder).
ERIK * 1746                                                     2


—42C2—

1 ANDERS ANDERSSON, * 1751 s. t. bonden A. Andersson i Rosentorp, Orsa, Kopp. G. 1878. Kol. Bos. i Jönsarbo, Strömbacka, Bjuråker. Sen. landbonde i Norrbobyn 9, Norrbo. † 2/8 1797 (håll o. stygn).
(W28) MARGTA PEHRSDOTTERKJÄLLMAN, * 1754 i Orsa sn, Kopp. † 22/2 1831 (andtäppa).
HELENA * 13/7 1780
PEHR * 1782                                                    3
CHRISTINA * 1784
ANDERS * 1785. Utfl. t. Rogsta 1810
MARGRETA * 1789. † 17/12 1795 (kikhosta)
ERIC * 10/12 1791. Utfl. t. Ilsbo sn 1810
ANNA * 31/12 1795. † 26/6 1798 (rödsot)


Registerbeteckning »43H» berör en släktgren från Bergsjö, Gävleborgs län, som inflyttat till Bjuråker 1917.

—43H1—

(X3) ANDERS JOHAN ANDERSSON, * 10/6 1889 i Bergsjö, Gävleb. G. 2/8 1914. Infl. 1917. Träarb. i Strömbacka, Bjuråker.
(X3) SIGNE KRISTINA KARLSSON, * 30/11 1891 i Bergsjö, Gävleb. †  13/5 1946.
LARS WALTER * 20/10 1913                               2
ANDERS GUNNAR * 4/2 1915. Utfl. t. Ljusdal 1940
LNGRID KRISTINA * 2/8 1917                             68D3
NILS GÖTE * 20/12 1919
KARL AXEL * 26/11 1922
ERIK ALGOT * 21/10 1926. Utfl. t. Ljusdal 1943
INEZ MATILDA * 21/ 4 1929
ANNA LISA * 25/3 1934

—2—

1 LARS VALTER ANDERSSON, * 20/10 1913, s. t. träarb. A. J. Andersson i Strömbacka, Bjuråker. G. 30/6 1940. Byggn.-arb. Bos. i Strömbacka.
15D7 LYDIA KATRINA SJÖSTEDT, * 3/2 1920, d, t. smed V. O. Sjöstedt i Strömbacka.
KJELL OVE * 23/11 1944

 

B.

Registerbeteckning »8A» omfattar en släktgren från Torp socken, Västernorrland, som inflyttat till Bjuråker omkring 1750.

—8A1—

(Y54) ANDERS GRANBERG, * 169., nämnes som soldat i Torps sn, V.-norrl. (Y54) BRITA PEHRSDOTTER, * 170.. Bos. i Torps sn, V.-norrl.
ANDERS * 1727

—2—

1 ANDERS ANDERSSON-BERG, * 1727, s. t. sold. A. Granberg i Torps sn, V.-norrl. G. 1760. Klensmed vid Strömbacka bruk, Bjuråker. † 23/2 1784 (mattande sjukdom).
(X33) CATHARINA LARSDOTTER, * 1731 i Norrbobyn, Norrbo. † 6/7 1805 (håll o. stygn).
ANDERS * 9/3 1761                                          3

—3—

2 ANDERS BERG, * 9/3 1761, s. t. smeden A. Berg i Strömbacka, Bjuråker. G. 7/4 1782. Klensmed vid Strömbacka, bruk.
30B2 MARGRETA MATSDOTTER, * 1758, d. t. hammarsmed M. Brusk i Hedvigsfors, Bjuråker. † 5/9 1798 (feber).
ANDERS * 28/7 1783. † 30/7 1783
ANDERS * 5/3 1785                                          4
MARIA CATHARINA * 1787. Okänd vistelseort
MATHIAS * 23/7 1790                                       5
MARGRETA * 11/8 1793                                     12C1
PEHR * 21/8 1798. † 21/8 1798 (allm. svaghet)

—4—

3 ANDERS BERG, * 5/3 1785, s. t. klensmeden A. Berg i Strömbacka, Bjuråker. G. 18/5 1806. Tysksmidesmäst. vid Strömbacka bruk. † 2/3 1846.
31B1 SIGRID OLOFSDOTTER, * 20/12 1781, d. t. kol. O. Plåt i Frisbo, Bjuråker. † 14/5 1863 (ålder).
CATHARINA MARGRETA * 24/4 1808                    5A19
INGA CHRISTINA * 27/8 1810. Okänd vistelseort
ANNA MARIA * 21/7 1812                                  5A13
SIGRID * 21/12 1814                                        26A12
ANDERS OLOF * 5/8 1817                                  6
JONAS GUSTAF * 13/1 1821. Utfl. t. Attmar 1845
MATTHIAS * 4/5 1824                                        7

—5—

3 MATHIAS BERG, * 23/7 1790, s. t. klensmeden A. Berg i Strömbacka, Bjuråker. G. 15/11 1812. Änkl. o. omg. 1/3 1839. Byggmäst. Bos. i Strömbacka. † 16/9 1873 (ålder).
(X33)21U2 BRITA ANDERSDOTTER, * 20/2 1791, d. t. kol. A. Andersson i Fönebo, Norrbo. † 20/12 1838 (tvinsot).
(X14) SIGRID LARSDOTTER, * 25/10 1805 i Harmånger, Gävleb. † 2/4 1876 (ålder).
ANDERS * 16/1 1814                                         8
ANNA MARGRETA * 27/9 1816                            5A22
MATTHIAS * 5/10 1821. Utfl. t. Lögdö bruk, V.-norrl., 1845
PEHR ERIK * 7/7 1824. Utfl. t. Indal 1846
BRITA MARIA * 28/3 1827                                  5A23
JOHANNES * 6/3 1830. † 1/9 1830 (bröstsjukdom)
CATHARINA CHRISTINA * 22/10 1831                  9
JOHAN DANIEL * 25/1 1835. Utfl. t. Torpshammars bruk 1854

—6—

4 ANDERS OLOF BERG, * 5/8 1817, s. t. tysksmidesmäst. A. Berg i Strömbacka, Bjuråker. G. 1843. Änkl. o. omg. 24/8 1872. Mästersmed vid Strömbacka bruk. † 1/11 1874 (maginflammation).
9B7 SARA HELENA SUNDBERG, * 26/11 1815, d. t. kol. P. Ericsson i Sörgimma, Bjuråker. † 3/11 1871.
1H8 MARGTA PEHRSDOTTER-KRAFT, * 22/3 1816 i Bergsjö, Gävleb. Tid. g. m. kol. A. Kraft i Wadtjärn, Bjuråker. † 6/1 1874 (förkylning).
SIGRID REGINA * 21/9 1844. Utfl. t. Hudiksvall 1864
CATHARINA MARGRETA * 20/11 1846. Utfl. t. Hudiksval 1867
ANDERS OLOF * 23/6 1850. † 1/8 1850 (svaghet)
JOHANNA * 17/8 1851                                       37A8
PEHR ERIK * 13/2 1856                                     10

—7—

4 MATTHIAS BERG, * 4/5 1824, s. t. tysksmidesmäst. A. Berg i Strömbacka, Bjuråker. G. 29/10 1847. Mästersmed i Strömbacka. † 24/10 1892.
21C1 CATHARINA MARGRETA NORDBERG, * 25/3 1822, d. t. dagakarl J. Nordberg i Strömbacka, Bjuråker. † 29/5 1903.
SIGRID MATHILDA * 25/1 1849                           11
ANDERS OLOF * 21/2 1851                                12
CATHARINA CHRISTINA * 13/7 1853                    32B2
JOHAN GUSTAF * 15/4 1855. † 30/3 1880 (lungsot)
MATHIAS * 4/6 1859                                         13
JOHANNA NIKOLINA * 24/1 1866                         33B3

—8—

5 ANDERS MATTSSON-BERG, * 16/1 1814, s. t. byggmäst. M. Berg i Strömbacka, Bjuråker. G. 1836. Räckardräng vid Strömbacka bruk. Utfl. t. Hassela 1846.
15A6 ANNA CHRISTINA WÅRD, * 24/8 1814, d. t. tysksmidesmäst. A. Wård i Hedvigsfors, Bjuråker. Utfl. t. Hassela 1846.
MATHIAS * 1/10 1837. † 21/12 1837
ANDERS * 3/4 1839. † 24/6 1841 (drunknad)
BRITA CHRISTINA * 7/3 1841                             15C3
ANNA MARGRETA * 2/2 1843                              14
ANDERS * 23/11 1845. † 1/4 1846

—10—

6 PEHR ERIK BERG, * 13/2 1856, s. t. smed A. O. Berg i Strömbacka, Bjuråker. G. 3/3 1877. Smeddräng i Strömbacka. Emigr. t. N. Amerika 1881.
(X15) ANNA GRETA HÜBINETTE, * 7/3 1852 i Hassela sn, Gävleb. Emigr. t. N. Amerika 1881.
ANDERS JOHAN * 11/4 1877. † 13/5 1879 (bröstsjukdom)
PEHR LEANDER * 22/1 1879. Emigr. t. N. Amerika 1881
ERIK GOTTFRID * 5/6 1881. Emigr. t. N. Amerika 1881

—11—

(X1)1G43 PEHR ERIK SJÖGREN, * 20/4 1847, s. t. mästersven A. Sjögren i Svabensverk, Alfta. G. 19/7 1868. Infl. fr. Ljusdal 1866. Dräng i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Njurunda 1868. Sen. mjölnare i Malvik, Alfta. Utfl. t. Gnarp 1871.
7 SIGRID MATHILDA BERG, * 25/1 1849, d. t. mästersmed M. Berg i Strömbacka, Bjuråker.
HILMA CATHRINA * 24/7 1868. † 1/9 1868 (kikhosta)
PEHR ANSELM * 8/8 1869. Utfl. t. Gnarp 1871

—12—

7 ANDERS OLOF BERG, * 21/2 1851, s. t. mästersmed M. Berg i Strömbacka, Bjuråker. G. 15/5 1874. Smed i Strömbacka. Emigr. t. N. Amerika 1881.
15A15 HEDVIG ELISABET WÅRD, * 16/6 1854, d. t. mästersven D. Wård i Hedvigsfors, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1881.
KATRINA MATHILDA * 11/8 1874. Emigr. t. N. Amerika 1881
OLOF FERDINAND * 16/12 1877. Emigr. t. N. Amerika 1881

—13—

7 MATHIAS BERG, * 4/6 1859, s. t. smeden M. Berg i Strömbacka, Bjuråker. G. 26/12 1880. Smed i Strömbacka. Emigr. t. N. Amerika 1881.
9 BRITA ELISABETH HÜBINETTE, * 2/4 1858, d. t. smeden A. J. Hübinette i Hedvigsfors, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1881.
CLAES MATHIAS ALBERT * 29/9 1879. Emigr. t. N. Amerika 1881Strömbacka. Brukets första automobil, en Minerva. Chaufför Anders Björklund, och förvaltare Tycko Bovallius med sonen Ragnar.

—30A26—
(S10) ANDERS OLSSON-BJÖRKLUND, * 4/1 1868 i Brunskog, Värml. Infl. fr. Boda, Värml., 1889.
G. 17/11 1894. Chaufför. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 20/5 1953
18 JOHANNA MARGRETA ÄRFSTRÖM, * 24/8 1873, d. t. smeden A. G. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. † 12/9 1946.
GERDA KRISTINA * 1/5 1895. G. 1927. Änka, bos. i Strömbacka
ANDERS BIRGER * 13/4 1898. G. 3/9 1930 o. bos. i Kyrkbyn 1217, Bergsjö
ANNA LYDIA * 23/3 1905. † 5/11 1922
JOHAN IVAR * 11/4 1907. † 20/4 1907


—31A5—

(W16) ERIC BERGFELDT, * 177.. Infl. fr. Husby sn, Kopp. Bruksarb. i Strömbacka bruk, Bjuråker. Utfl. t. Gideå bruk, V.-norrl., 1807.
2 ELISABETH GÖRANSDOTTER, * 23/2 1781, d. t. bruksarb. G. Sinderström i Strömbacka. Utfl. t. Gideå 1807.
MARIA ELISABETH * 13/5 1803. Utfl. t. Gideå, V.-norrl., 1807


—42A5—

(S71) PEHR PEHRSSON-BRODIN, * 4/1 1856 i Råda, Värml. Infl. 1884. G. 19/10 1884. Kol.-förman. Bos. i Strömbacka, sen. anst. som skogvakt. i Moviken, Bjuråker. † 17/8 1944.
2 CAROLINA CHRISTINA WAHLSTRÖM, * 28/6 1864, d. t. mästersmeden L. E. Wahlström i Hedvigsfors, Bjuråker.
ALBERTINA TERESIA * 25/4 1885                        26A51
ERNST LUDVIG * 18/10 1886                              7
LARS HILDING * 4/2 1889                                  8
ANNA AQVILINA * 22/8 1891                              (X33)21U18

—42A7—

5 ERNST LUDVIG BRODIN, * 18/10 1886, s. t. kol. P. Brodin i Strömbacka, Bjuråker. G. 13/5 1917. Handelsförest. i Moviken, Bjuråker.
5A28 JULIA KRISTINA PALM, * 8/6 1894, d. t. smeden P. O. Palm i Strömbacka, Bjuråker.
HARALD * 23/3 1918. Utfl. t. Östersund 1945

—8—

5 LARS HILDING BRODIN, * 4/2 1889, s. t. skogvakt. P. Brodin i Moviken, Bjuråker. G. 7/7 1929. Skogvakt. i Moviken, sen. i Strömbacka 12, Bjuråker.
30A25 ANNA RAGNHILD ÄRFSTRÖM, * 31/1 1904, d. t. smeden J. A Ärfström i Strömbacka.
LYDIA KAROLINA * 30/10 1929
ALF OTTO * 18/3 1932


—10B28—

16 PER ERIK BERGLUND, * 16/5 1912 i Frisbo, Bjuråker. G. 25/3 1940. Skogsarb. Bos. i Strömbacka, Bjuråker.
33B4 DAGNY MARIA WINLUND, * 26/8 1918, d. t. smed. K. E. Winlund i Strömbacka.
ANNA VIVAN ULLA-BRITT * 8/2 1936
LEIF ERIK * 26/2 1937. † 26/2 1937
EVY BIRGITTA * 28/10 1938


Registerbeteckning »34B» omfattar en släktgren från Voxna, Gävleborgs län, som inflyttat till Bjuråker 1830.

—34BI—
(X48) HANS BACKMAN, * 1742, s. t. kol. Hans Backman o. h. h. Margeta Pehrsdotter i Voxna. G. 1766. Uppsättare. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 17/11 1796 (tärande sjukdom).
(X48) MARGETA SUNDBERG, * 174.. Infl. fr. Voxna.


—34B7—

3 ANDERS WILHELM BRINCK, * 9/8 1859, s. t. sold. F. W. Brink i Avholm, Bjuråker. G. 28/2 1886. Sågare. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 26/10 1934.
5Å17 JOHANNA MARGRETA PALM, * 24/7 1855, d. t. smeden J. Palm i Strömbacka. † 20/10 1924.
KARL GUSTAF * 6/12 1880                                 11

—8—

3 PER ERIK FERDINAND BRINCK, * 4/7 1879, s. t. F. W. Brink i Avholm, Bjuråker. G. 14/5 1906. Mur. Bos. i Strömbacka 12, Bjuråker.
48F7 KARIN LARSDOTTER, * 24/7 1879, d. t. bonden L. Johansson i Björsarv s10, Bjuråker. † 16/4 1922.
FREDRIK VILHELM * 23/11 1904                         12
PER FERDINAND * 20/5 1907. (Notering)
ALVA KRISTINA HENRIETTA * 1/4 1909                6C18
RUTH VALBORG * 1/5 1913                                6C17
LARS TORE * 19/10 1915                                   13

—11—

7 KARL GUSTAF BRINK, * 6/12 1880, s. t. arb. A. W. Brinck i Strömbacka, Bjuråker. G. 4/4 1908. Smed i Strömbacka 12. † 8/10 1946.
8A15 THERESE KRISTINA HÜBINETTE, * 17/7 1886, d. t. smeden C. V. Hübinette i Strömbacka.
ADA TERESIA * 4/9 1908                                   31D5

—12—

8 FREDRIK VILHELM BRINK, * 23/11 1904, s. t. murare P. E. F. Brinck i Strömbacka 12, Bjuråker. G. 18/5 1941. Skogsarb. Bos. i Masbo, Strömbacka 12.
3D21 KRISTINA ALBERTINA BERGSMAN, * 24/10 1894, d. t. byggmäst. P. Bergsman i Strömbacka.
INGRID VIKTORIA * 19/1 1913. (Styvd.)              (X33)27Å15
MÄRTA TERESIA * 26/4 1926. (Styvd.) Utfl. t. Sth. 1940


Begelbo. Strömbacka 25. Här bodde Tore och Elsa Brink.

—13—
8 LARS TORE BRINK, 19/10 1915, s. t. murare P. E. F. Brinck i Strömbacka 12, Bjuråker. G. 24/3 1940. Kont. Bos. i Strömbacka, sen. kassör i Friggesund 1:2, Bjuråker.
(X27) ELSA WESTBERG, * 28/7 1918 i Ljusdal, Gävleb. Infl. 1940.
LARS HÅKAN * 16/9 1940
GOSSEBARN (odöpt) * 7/6 1942. † 8/6 1942
CHRISTER * 18/1 1949 – 21/9 2020 Gift. 21/1 2005 m. Ellen Backman
         KARIN * 3/6 1958


—49B4—

1 JOHAN NICLAS BERG, * 13/5 1795, s. t. bruksförvalt. L. Berg i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 24/7 1828. Bruksinspek. i Strömbacka, Bjuråker. † 30/11 1843 (bröstlidande)
(X6)23N1 EVA CHRISTINA HÄRDELIN, * 26/8 1809, d. t. grosshandl. A. Härdelin i Gävle. Änka o. utfl. t. Norrbo, där hon drivit en färgfabrik vid Åbron. † 18/4 1871 (luninflammation)
EVA MARIA CHRISTINA * 4/11 1831                     10
CHARLOTTA NICOLINA * 12/12 1833                    11
MATHILDA AUGUSTA * 4/6 1836. Utfl. t. Hudiksvall 1870
LARS * 27/1 1838. Löjtnant v. Kungl. Väg o. vattenfallstyr. Utfl. t.  Sundsvall 1863
ANNA DOROTHEA * 2/1 1840. Bos. i Delsbo (prästgården) † 20/12 1919
NILS THEODOR * 6/4 1843. Utfl. t. Sth. 1873Böösens Strömbacka 520. Bild från Arkiv Digital 1985.

—49B5—
2 LARS BÖÖZ, * 2/11 1819 i Hudiksvall, s. t. coopv.-kapten C. Böös. G. 15/5 1842. Vallonsmältarmäst., sen. verkmäst. i Strömbacka, Bjuråker. † 18/11 1898
15A7 BRITA ELISABET WÅRD, * 1/5 1815, d. t. tysksmidesmäst. D. Wård i Strömbacka. † 21/3 1899
ANNA CHARLOTTA * 13/1 1845                           12


Registerbeteckning »16C» omfattar en släktgren från Varnum, Värmlands län, som inflyttat till Bjuråker 1851.

—16C1—

(S75) ANDERS BJURSTRÖM, * 11/6 1820 i Varnums sn, Värml. Infl. fr. Bofors 1851. G. 28/10 1855. Anst. som spiksmed vid Strömbacka bruk, Bjuråker. † 22/12 1878 (bröstsjukdom).
30A13 CATHARINA MARGRETA QVIST, * 13/9 1829, d. t. mjöln A. Qvist i Strömbacka. Änka e. mästersven M. Ärvström i Strömbacka. † 29/1 1900.
BEDA ELISABET * 17/3 1856. † 24/6 1865 (scharlakansfeber)
LARS OLOF * 27/8 1858 (till Stavre i Jämtland)
CAROLINA CHRISTINA * 6/5 1861. † 20/9 1861
JOHANNA KATRINA * 12/8 1862                          2
BEDA KRISTINA * 27/6 1866                              3
PEHR ERIK, tv., * 27/10 1870. † 2/11 1871
JOHAN FREDRIK, tv., * 27/10 1870
ANNA MARGRETA * 31/5 1875                            4


—6D21—

(X27) PEHR BERGSMAN, * 8/11 1860 i Ljusdal, Gävleb. Infl. 1884. G. 20/7 1884. Byggmäst. Bos. i Hedvigsfors, sen. i Strömbacka, Bjuråker. († 16/10 1953)
13 GERTRUD SJÖGREN, * 5/10 1868, d. t. sold. P. Sjögren i Våtmor, Bjuråker. † 29/10 1935.
PEHR OLOF * 25/9 1884. Utfl. t. Njutånger 1932
GERTRUD KATRINA * 13/3 1886                          64B2
JONAS ERIK * 25/9 1887                                   25
LARS AXEL * 27/ 4 1890. Utfl. t. Sth. 1911
JOHAN * (29/8) 29/1 1892. Byggn.-arb. Bjuråker
KRISTINA ALBERTINA * 24/10 1894                     34B12
BRITA KAROLINA * 14/1 1897. † 8/4 1899
KNUT HARALD * 31/5 1899                                21H17
VILHELM FREDRIK * 28/4 1901                           26
GERDA KAROLINA * 9/8 1902                             27
ALMA ELVIRA * 8/9 1904. Utfl. t. Bergsjö 1911
KARL GUSTAF * 25/8 1907. † 6/12 1926
KARIN GUNBORG * 4/3 1909                              47A28
HELGE VIKTOR * 18/7 1912                                28

—28—

21 HELGE VIKTOR BERGSMAN, * 18/7 1912, s. t. byggmäst. P. Bergsman i Strömbacka, Bjuråker. G. 7/3 1937. Byggn.-arb. Bos. i Strömbacka 12.
35B3 SVEA MATILDA PERSSON, * 3/6 1916, d. t. jordbr.-arb. J. E. Persson i Strömbacka.
SVEA MAJ-BRITT * 14/5 1935
SIV MARGIT MATILDA * 2/7 1940
MONA VILHELMINA * 9/3 1942


—12D2—

I JOHAN MATSSONBERGSTRÖM, * 25/8 1797, s. t. kol. M. Ersson i Masarbo. G. 1825. Bruksarb. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 6/2 1868.
(X26) MARIA ERIKSDOTTER, * 1801. Infl. fr. Jättendal. † 13/12 1885.
CATHARINA MARGRETA * 1/6 1826                      5A24
ANNA MARIA * 25/6 1828. Utfl. t. Torpshammar 1853
INGA CHRISTINA * 5/9 1330                              15E11
JOHAN ERIK * 20/12 1833                                  3
ANDERS OLOF * 27/ 4 1837                                4
MATHIAS * 2/10 1840                                       5
JOHANNA FREDRIKA * 15/9 1842. Utfl. t. Nianfors 1875
ULRIKA CHARLOTTA * 4/7 1846. Utfl. t. Forsa 1865

—3—

2 JOHAN ERIK BERGSTRÖM, * 20/12 1833, s. t. arb. J. Bergström i Strömbacka. G. 17/10 1864. Kol. Bos. i Njuparne, sen. i Blixbo, Bjuråker. † 7/5 1898.
27E1 CHRISTINA PEHRSDOTTER, * 19/6 1845 Hassela, Gävleb. † 12/11 1935.
MARGRETHA CHRISTINA * 3/8 1866                    6
JOHAN ALFRED * 18/4 1869. † 26/7 1906
JOHANNA ULRIKA * 4/7 1883                              9B15

—4—

2 ANDERS OLOF BERGSTRÖMBERG, * 27/4 1837, s. t. arb. J. Bergström i Strömbacka, Bjuråker. G. 6/1 1869. Rättare i Strömbacka. † 30/11 1906.
21A3 MARGRETA PIHL, * 25/9 1842, d. t. kol. S. Pihl i Nipen, Bjuråker. † 19/6 1916
JOHAN ALFRED * 1/1 1871                                 7
MARTIN * 26/2 1872
LARS OLOF * 30/11 1873. † 21/12 1873 (bröstsjukdom)
LARS OLOF * 31/7 1874. † 19/8 1874 (bröstsjukdom)
ANDRIETTA MARIA * 27/11 1876                         16D5
AGNES MATHILDA * 13/2 1881                           47H34
ANDERS RICKARD * 11/2 1887                           8

—5—

2 MATHIAS BERGSTRÖM, * 2/10 1840, s. t. arb. J. Bergström i Strömbacka, Bjuråker. G. 27/10 1865. Byggmäst. i Strömbacka. † 11/1 1887 (lungsot).
20C8 MARIA MARGRETA KÄLLMAN, * 1/4 1827, d. t. smeden E. Källman i Strömbacka. † 24/10 1900.

—7—

4 JOHAN ALFRED BERG, * 1/1 1871, s. t. rättare A. O. Berg i Strömbacka, Bjuråker. G. 13/10 1894. Järnsynare. Bos. i Strömbacka 12.
6C10 MATHILDA SAMUELSSON, * 6/7 1872, d. t. arb. V. Samuelsson i Hedvigsfors, Bjuråker. † 23/10 1938.
HILDA MARGRETA * 6/12 1894. † 19/12 1894
EDIT MARGRETA * 28/4 1896                             47E11
VILHELM HARALD * 20/8 1900                            10
KARIN, tv., * 31/1 1904                                     15D5
ANNA, tv., * 31/1 1904                                      36E8
MÄRTA ELISABET * 6/3 1907. Utfl. t. Njutånger 1934

—8—

4 ANDERS RICKARD BERG, * 11/2 1887, s. t. rättare A. O. Berg i Strömbacka, Bjuråker. G. 11/12 1909. Skogsarb. Bos. i Strömbacka 12. † 20/12 1942.
47G1 SOFIA ALIDA FERNLUND, * 21/10 1882, d. t. smeden J. G. Fernlund i Strömbacka.
JONAS MARTIN * 17/4 1910. Utfl. t. Gnarp, Gävleb., 1945

—10—

7 VILHELM HARALD BERG, * 20/8 1900, s. t. järnsyn. J. A. Berg i Strömbacka, Bjuråker. Skogsarb. Bos. i Strömbacka.
45C8 SVEA KATRINA LEJDSTRÖM, * 21/2 1904, d. t. smeden S. Lejdström i Strömbacka.
VIVI MATILDA * 5/6  1926 (Notering)


Registerbeteckning »13D» berör en släktgren från Voxna, Gävleborgs län, som vistats i Bjuråker något år omkring 1840.

—13D1—

(X48) JOHAN BROSTÉN, * 17/8 1805 i Voxna, Gävleb. G. 25/3 1840. Hjälpsmed i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Gävle 1841.
(X15) ANNA HANSDOTTERFÄRDIG, * 11/11 1813 i Hassela, Gävleb. Utfl. t. Gävle 1841.
MARGRETA CHRISTINA * 13/1 1841                     12A8


—42D14—

6 KARL ADOLF BERG, * 7/3 1890, s. t. verkmäst. A. Berg i Masbo. G. 14/2 1914. Snick. i Strömbacka, Bjuråker.
36E1 ANNA MARIA RANN, * 9/1 1891, d. t. smeden P. J. Rann i Strömbacka.
MARGARETA KRISTINA * 19/3 1914. Utfl. t. Uppsala 1938
DAGMAR ELISABET * 30/7 1915                          (X33)2V6
KARL GÖSTA * 16/2 1920. Utfl. t. St . 1945
EGIL ALFRED * 2/1 1925. † 16/5 1932 (drunknad)


Registerbeteckning »28E» berör en släktgren från Bergsjö, Gävleborgs län, som inflyttat till Bjuråker 1867.

—28E1—

(X3) HENRIK BERGLUND, * 16/6 1835 i Bergsjö, Gävleb. G. 27/10 1864. Infl. 1867. Arb. i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö. 1873.
(X3) SIGRID ERIKSDOTTER, * 6/1 1832 i Bergsjö, Gävleb. Återfl. 1873.
LARS (ERIK) HENRIK * 24/6 1867                        2
ANNA BRITA * 27/7 1869. Utfl. t. Bergsjö 1873


Registerbeteckning »38E» berör en släktgren från Bollnäs, Gävleborgs län, som inflyttat till Bjuråker omkring år 1780.

—38E1—

(X5) JONAS BOLDNER, * . /2 1746. Infl. fr. Bollnäs. G. 2 ggr. Mästersmed vid Strömbacka bruk, Bjuråker. † 12/2 1820 (ålder).
(X5) MARGTA ERIKSDOTTER, * 28/10 1738. Infl. fr. Bollnäs. G. 1767. † 10/1 1793 (lungsot).
33A3 ANNA JOHANSDOTTER, * 1762, d. t. kol. J. Johansson i Moviken, Bjuråker. Änka e. båtsman A. Falk. † 21/11 1842 (slag).
18G1 MARGRETA JOHANNA TÖRNELL * 23/6 1788. Fosterd. 18G2


—47E9—

5 JONAS ALFRED BRANDT, * 2/11 1884, s. t. kol. L. Brandt i Frisbo. G. 26/12 1912. Skogsarb. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Forsa 1918.
(Y48) JENNY ROSALIA NILSSON, * 3/1 1895 i Stöde, V.-norrl. Infl. 1911. Utfl. t. Forsa 1918.
NANNY MARIA * 5/8 1912. Utfl. t. Forsa 1918
BROR ERIK * 14/10 1914. Utfl. t. Forsa 1918

—10—

5 LARS ERIK BRANDT, * 10/1 1892, s. t. kol. L. Brandt i Frisbo. G. 1/6 1916. Smed i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Njutånger 1924.
15D2 HELENA MARIA SJÖSTEDT, * 29/7 1892, d. t. smeden J. V. Sjöstedt i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Njutånger 1924.
VERA KATRINA * 27/4 1917. Utfl. t. Njutånger 1924
NINA CHARLOTTA * 19/2 1920. Utfl. t. Njutånger 1924
PER ARON * 29/6 1923. † 3/11 1924

—11—

5 ANDERS OLOF BRANDT, * 25/4 1894, s. t. kol. L. Brandt i Frisbo. G. 15/12 1918. Änkl. o. omg. 22/4 1928. Skogsarb., sen. cykelrep. i Strömbacka, Bjuråker.
12D7 EDIT MARGRETA BERG, * 28/4 1896, d. t. arb. J. A. Berg i Strömbacka. † 30/10 1926.
(X6)10K18 BRITA QVIST, * 4/8 1891, d. t. bonden E. Qvist i Edsäng s2, Delsbo. Infl. 1928.
RUT MATILDA * 14/7 1918. † 5/5 1919
RUT KATARINA * 4/1 1920. † 23/12 1921
DAGNY MATILDA * 27/12 1920. Utfl. t. Gävle 1937
ESKIL OLOF * 20/9 1922                                    15
LARS JOHAN BÖRJE * 19/2 1925                         24H18
ERIK DAVID * 11/3 1929
ARNE EMANUEL * 2/12 1933

—12—

5 AXEL HERMAN BRANDT, * 24/10 1898, s. t. kol. L. Brandt i Frisbo. G. 6/7 1919. Skogsarb. i Strömbacka, Bjuråker. Fr.-skild 11/6 1935. (sjuk)
33B3 BRITA MATILDA WINLUND, * 15/10 1898, d. t. smeden C. A. Winlund i Strömbacka, Bjuråker. Fr.-skild 11/6 1935. Omg.            38A18
KARL HERMAN * 12/1 1918                                16
LARS ÖSTEN * 20/9 1919. Utfl. t. Delsbo 1937
HELGE MATTIAS * 30/10 1921. Utfl. t. Delsbo 1940
ALFHILD BIRGITTA * 9/9 1923. Utfl. t. Njutånger 1940
RUT BIRGITTA * 18/5 1928. Utfl. t. Nederluleå 1932
ELSIE MATILDA * 29/6 1933. Utfl. t. Njutånger 1940
VIVIAN KATARINA * 15/2 1935. Utfl. t. Njutånger 1940

—15—

11 ESKIL OLOF BRANDT, * 20/9 1922, s. t. cykelrep. A. O. Brandt i Strömbacka, Bjuråker. G. 10/12 1944. Jordbr.-arb. Bos. i Strömbacka 12.
(X3) ASTRID MARIA KARLSSON, * 15/9 1925 i Bergsjö, Gävleb. Infl. 1944.
BARBRO INGER MARIA * 26/7 1944
ASTRID BIRGITTA * 8/9 1945

—16—

12 KARL HERMAN BRANDT, * 12/1 1918, s. t. skogsarb. A. H. Brandt i Strömbacka, Bjuråker. G. 19/8 1945. Chaufför. Bos. i Strömbacka 12.
(X6)30L2 IRMA MARIA WESTBERG, * 28/8 1920, d. t. rättare C. M. Vestberg i Moviken, Bjuråker. Infl. fr. Forsa 1945.
SVEN RUNE * 29/4 1941
INGER BIRGITTA * 6/1 1946


—30L2—

1 Carl Martin Vestberg, * 24/5 1898 i Håknorrbo, Delsbo. G. 12/6 1920. Rättare, sen. chaufför i Strömbacka, Bjuråker.
24L3 Anna Matilda Strömberg, * 23/9 1895, d. t. arb. O. Strömberg i Håknorrbo, Delsbo.
Irma Maria * 28/8 1920                                     (X4)47E16
Erik Einar * 22/5 1922. G. 1953 Chaufför, sen TV & Radioh. i Hudiksvall † 1/4 2001


Einar Vestberg i november 1957. Bilden togs då Einar Vestberg kunde hälsa välkommen till nyöppnade Dahlströms Radio & Television i Centrumhuset.
Text och bild ur boken, I VÅRA KVARTER, 50-talets Hudiksvall


—20V4— Hassela släktregister

1 AUGUST BERNHARD VALENTIN BAUMGARTEN, * 4/12 1901, s. t. torp. Hj. F. Baumgarten i Malungen, Hassela. G. 14/7 1945. Byggmäst., bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 14/3 1990
(Y4) HILDA KATARINA ANDERSSON, * 24/7 1901 i Attmar, V.-norrl.
INGRID MARGARETA * 17/5 1950
MAUD ELISABET * 3/6 1955


HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 6/3 1902
Märklig operation.
För omkring tre veckor sedan förrättades vid Hudiksvalls lasarett operation å en 30-årig kvinna Erika Eriksson från Bjuråker, hvarvid en växt, vägande 9½ kg., uttogs ur bukhålan.

Operationen utföll så lyckligt, att kvinnan för ett par dagar sedan kunde utskrifvas från lasarettet såsom frisk.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg

-6H37-

(Y33) LEONARD BOLIN, * 6/4 1873 i Njurunda sn, V.-norrl. Infl. fr. Hassela 1904. Skomak. i Strömbacka, Bjuråker.
28 ERIKA ERIKSDOTTER, * 3/10 1872, d. t. torp. E. Andersson i Sniptjärn, Bjuråker. (Hushåll.) † 26/7 1911.
JONAS ERIK GEORG * 22/11 1904. Smed
KARL LEONARD * 1/6 1906. Måleriarb.
ALBERT ADRIAN * 1/9 1907. Utfl. t. Norberg, Vm, 1939
HILDA KRISTINA * 10/10 1909                            46


—6U4—

(X15) Olof Bäckvall *(3/4) 7/4 1790 i Hassela, Hälsingland.G. 1827. Bruksarb. i Fönebo, »Masbo», Norrbo. Utfl. t. Bjuråker 1843. Bos. i Strömbacka. † 24/1 1868.
2 Margtha Andersdotter *(2/11) 8/11 1797 d. t. kol. A. Ersson i Fönebo, Norrbo. † 26/1 1875
Margtha *27/3 1822                                        (X4)17C5
Anders Olof *(11/3) 11/7 1828. Utfl. t. Hassela 1848
Lars Eric *8/3 1830                                          6
Anna Maria *10/1 1833. Utfl. t. Delsbo 1851
Johan Paulus *25/9 1837, † 21/12 1837 (allm. svaghet)


—21U6—

(X3) Augustin Bäckvall *7/1 1786 i Bergsjö, Gävleb. s. t. lantmätare O. Bäckvall. G. 1827. Bruksarb. i Strömbacka, Bjuråker. † 9/7 1859.
2 Margreta Andersdotter *27/4 1793 d. t. kol. A. Andersson i Fönebo, Norrbo. † 11/10 1868.
Olof *./1 1820, † 31/1 1840
Margreta Christina *28/7 1837                           (X4)30A15

 

C.

D.

—18G2—

(W28) OLOF DAHLBERG, * 25/2 1785, s. t. bonden P. Pehrsson o. h. Kerstin Olsdotter i Hansjö by, Orsa sn, Kopp. Bataljons­adjutant vid Häls. reg. (Deltog i fälttågen t. Finland o. Norge 1808-1814.) Sen. skogvakt, bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 22/5 1845 (ålder).
1 MARGRETA JOHANNA TÖRNELL, * 23/6 1788 i Strömbacka, Bjuråker. † 15/6 1808 (lungsot).
9B5 CATHARINA ERSDOTTERÖSTLING, * 23/1 1785, d. t. kol. E. Jonsson i Sörgimma, Bjuråker. † 4/10 1861 (bråck).
MARGRETA CATHARINA * 7/10 1811. † 7/11 1821 (drunknat)
PEHR ERIK »DAHLBERG» * 4/9 1812. V. kommissionslantmätare. † 2/11854
CHRISTINA LOVISA * 15/2 1816. † 7/11 1821 (drunknat)

 

E.

—23C2—

(S) PEHR ERIKSSON, * 1773 i Värmland. G. 3 ggr. Bruksarb. vid Strömbacka bruk, Bjuråker. † 1/12 1848 (ålder).
1 CHRISTINA NILSDOTTER, * 1780, d. t. kol. N. Hammar i Nipen, Bjuråker. G. 1/5 1804. † 16/12 1804 (barnsäng).
(X33)1Å4 ANNA PEHRSDOTTER, * 9/5 1776 i Norrbo. Änka e. L. Larsson i Strömbacka. G. 1805. † 24/12 1812 (blodgång).
(X33)9Å7 ANNA WESTBERG, * 16/3 1764 i Garpenberg, Kopp. Änka e. kol. J. Nordin i Strömbacka. G. 14/4 1814. † 25/12 1840 (bröstsjukdom).
ERIC * 7/2 1802. Dräng i Frisbo, Bjuråker. † 13/8 1819
NILS * 8/12 1804. † 14/12 1804
PEHR * 6/8 1806. † 20/11 1807
OLOF * 1/1 1808. † 5/5 1810
ANNA * 2/7 1811. † 5/8 1811 (engelska sjukan)


Registerbeteckning »11D» omfattar en släktgren från Voxna, Hälsingland, som inflyttat till Bjuråker omkring år 1800.

—11D1—

(X48) JOHAN ERIKSSON, * 1766. Infl. fr. Voxna sn. Kol. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 30/12 1822 (bröstvärk).
(X48) CARIN PEHRSDOTTER, * 1760. Infl. fr. Voxna. † 25/11 1843 (ålder).
ERIC * 25/10 1784. Kol. i Frisbo, Bjuråker. † 28/11 1808 (feber)
PEHR * 1787                                                    2
SAMUEL * 10/4 1790                                         3
KAJSA * 1792. Utfl. t. Bergsjö 1811
MAJA * 1794. Utfl. t. Bergsjö 1806
ANNA * 1797. Utfl. t. Rogsta 1815
BRITA * 1800                                                   25H3
CARL CHRISTOFFER * 28/10 1803                       4


—31D2—

(S47) JOHAN MAGNUS ERIKSSON, * 10/1 1862 i N. Ullerud, Värml. Infl. 1886. G. 10/4 1887. Bromsare. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 21/11 1937.
1 MARIA ALBERTINA HORN, * 29/10 1866, d. t. smeden J. O. Horn i Strömbacka. † 9/1 1906.
16D2 JOHANNA ELISABET WÅRD, * 27/8 1872, d. t. smeden A. Wård i Strömbacka. Änka e. K. L. Hammarstedt i Strömbacka. † 1/2 1935.
ANNA CECILIA * 25/1 1887                                33B4
JOHAN BERNER * 13/12 1893. † 16/12 1893
KARL WERNER * 5/4 1896. Emigr. t. USA 1911
HILMA SOFIA * 6/8 1899                                    4
JOHAN MAGNUS * 31/5 1908                              5Nils Petter (Petrus) Eriksson arb. som trädgårdsmästare

—11H18—
12 NILS PETRUS ERIKSSON, * 18/6 1863 i Norrdala. G. 14/12 1884. Järnbär. vid Strömbacka bruk, Bjuråker. † 13/2 1928.
17C5 Maria Elisabet Ström, * 11/5 1862, d. t. smeden P. Ström i Strömbacka. † 9/11 1932.
ELIN MARIA * 28/1 1885. † 23/11 1902
PEHR ERIK * 18/11 1887. † 24/11 1887
GERDA ELISABET * 29/10 1894. Kafeägare i Strömbacka
GOSSEBARN (odöpt) * 26/2 1898. † 26/2 1898
HELGA MARGRETA * 18/6 1901. Kafeägare i Strömbacka


—24Y5—

2 Pehr Olofsson Ehn, *7/12 1811, s. t. torp. O. Olofsson i Stormyra, Norrbo. Infl. fr. Bergsjö 1857. Arb. i Strömbacka, Bjuråker. † 13/8 1873 (stenpassion)
(X4)24D2 Ingrid Ersdotter Gyll, *(22/9) 11/11 1792, d. t. sold. E. Gyll i Frisbo, Bjuråker. † 22/4 1872.

 

F.

—46Y2—

(X44) Petter Forslund, *21/5 1774, s. t. hammarsmed And. Forslund o. h. h. Catharina Philipsdotter i Hofors bruk, Torsåker, Gästrikland. Infl. 1782. G. 29/5 1798. Spiksmed. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 5/12 1798.
1 Catharina Olsdotter, *14/6 1772, d. t. sold. O. God i Högsved, Norrbo.
Änka o. omg.                                                        (X4)34D1


—21A12—
8 ANDERS SAMUEL FREDIN, * 14/9 1869, s. t. kol. P. Pihl i Frisbo, Bjuråker. G. 19/11 1893. Änkl. o. omg. 9/10 1898. Bruksarb. i Strömbacka, Bjuråker. † 30/4 1899.
(X15) ANNA BRITA RAST, * 28/12 1868 i Hassela, Gävleb. Infl. 1893. † 6/9 1896.
15E16 ANNA MARIA FORS, * 8/11 1871, d. t. arb. Friggesbo, Bjuråker. Änka o. omg.              31D3
PER GUSTAF HOLGER * 8/12 1898. Utfl. t. Söderfors 1918


—33A6—

3 JOHAN GEORG ANDERSSON-FALK, * 25/8 1789, s. t. båtsman A. Falk. G. 16/10 1814. Bruksarb. i Strömbacka bruk, Bjuråker. † 22/9 1866 (ålder).
15B3 MARGRETA FORSELIUS, * 21/5 1792, d. t. smeden J. Forselius i Hedvigsfors, Bjuråker. † 22/2 1844 (lungsot).
JONAS GEORG * 7/5 1815                                  7
ANNA MARIA * 27/10 1817                                 26B3
CATHARINA MARGRETA * 5/7 1821                      8
SARA JOHANNA * 8/3 1823. † 14/11 1832 (hjärtsprång)
CHRISTINA ELISABETH * 6/8 1825. Utfl. t. Hudiksvall 1845
LOVISA * 4/9 1829. Utfl. t. Hudiksvall 1845
HEDVIG BRITA * 5/2 1832                                  21C6
CARL JOHAN * 18/6 1835. Utfl. t. Enånger 1858

—7—

6 JONAS GEORG FALK, * 7/5 1815, s. t. bruksarb. J. G. Falk i Strömbacka, Bjuråker. G. 1839. Tysksmidesmäst. i Strömbacka. Utfl. t. Nianfors 1850.
31A6 BRITA MARGRETA SINDERSTRÖM, * 10/4 1816, d. t. räckarmäst. A. Sinderström i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Nianfors 1850.
ANNA MARGRETA * 28/2 1840. Utfl. t. Nianfors 1850
JOHAN GEORG * 10/4 1841. Utfl. t. Nianfors 1850. † 7/4 1900
MARIA CHRISTINA * 29/7 1843. Utfl. t. Nianfors 1850
ANDERS * 4/2 1845. † 8/2 1845 (allm. svaghet)
ERIKA JOHANNA * 2/7 1846. Utfl. t. Nianfors 1850
HEDDA BRITA * 8/9 1849. Utfl. t. Nianfors 1850

—8—

6 CATHARINA MARGRETA JOHANSDOTTER-FALK, * 5/7 1821, d. t. bruksarb. G. Falk i Strömbacka, Bjuråker. † 24/9 1859.
MARGRETA JOHANNA * 8/10 1841. † 22/4 1849
JOHAN MATHIAS * 2/11 1845. † 13/1 1846
GEORG MATHIAS * 3/6 1847. Utfl. t. Torpshammar 1881


Registerbeteckning »64B» omfattar en släktgren från Skäfthammar, Uppsala län, som inflyttat till Bjuråker 1883.

—64B1—

(C53) JOHAN FREDRIK FASTÉN, * 18/7 1860 i Skäfthammar, Upps. Infl. 1883. G. 26/8 1882. Smed vid Strömbacka bruk, Bjuråker. † 28/4 1940.
(S47) ANNA MARIA ERIKSDOTTER, * 13/8 1855 i N. Ullerud, Värml. † 7/7 1933.
HULDA MARIA * 22/10 1882                               36E2
JOHAN HJALMAR * 30/10 1884                            2
ERNST LEONARD * 11/2 1887                             3
ERLAND TEODOR * 13/12 1888. † 12/10 1918
KARL BERNHARD * 27/8 1891. Emigr. t. USA 1911
ANNA HILDEGARD * 6/6 1895                             47G4

—2—

1 JOHAN HJALMAR FASTÉN, * 30/10 1884, s. t. smeden J. F. Fastén i Strömbacka, Bjuråker. G. 6/6 1908. Skogsarb., sen. smed i Strömbacka 12.
6D21 GERTRUD KATRINA BERGSMAN, * 13/3 1886, d. t. byggmäst. P. Bergsman i Strömbacka.
ANNA VALBORG * 15/12 1908                             9D10
ERNST AXEL * 10/6 1912. Utfl. t. Njutånger 1937
PER FREDRIK, * 24/1 1915                                 4
HULDA GERTRUD * 30/12 1918                           1G67
HJALMAR DAVID * 16/2 1924. Snick.-arb.

—3—

1 ERNST LEONARD FASTÉN, * 11/2 1887, s. t. smeden J. F. Fastén i Strömbacka, Bjuråker. G. 11/11 1928. Skogsarb. Bos. i Strömbacka.
17C8 HANNA MARIA STRÖM, * 21/12 1902, d. t. smeden P. E. Ström i Strömbacka.
ANNA MARGRETA * 8/12 1923                            5
NORMA MARIA * 1/4 1928. Utfl. t. Sth. 1945
LORIS INGEGERD * 19/4 1929. Utfl. t. Sandviken 1947
ASTA GUNHILD * 9/3 1932 Växeltelefonist

—4—

2 PER FREDRIK FASTÉN, * 24/1 1915, s. t. skogsarb. J. H. Fastén i Strömbacka, Bjuråker. G. 23/2 1941. Byggn.-arb. Bos. i Strömbacka. Utfl. t. Ljusdal 1943.
(W7) INGA ELISABET PALM, * 2/10 1920 i Falun, Kopp. Utfl. t. Ljusdal 1943
PER GÖRAN * 9/6 1942. Utfl. t. Ljusdal 1943


—16C2—

(X7) ANDERS OLOF FERNLUND, * 21/9 1856 i Enånger, Gävleb. G. 21/10 1883. Smed. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 26/10 1889 (ansiktsros).
1 JOHANNA KATRINA BJURSTRÖM, * 12/8 1862, d. t. spiksmed A. Bjurström i Strömbacka. † 17/1 1895.
JOHANNA MARGRETA * 22/1 1884. Utfl. t. Hudiksvall 1912
ANNA MATILDA * 27/1 1886                               5
HULDA CHARLOTTA * 1/7 1888. Utfl. t. Hudiksvall 1911


—39C2—

(X42) ANDERS FORSBERG, * 174.. Organist i Söderala sn, Hälsingland
1 CHRISTINA ERSDOTTERWALLBERG, * 1749, d. t. bonden E. Olsson i Valla, Söderala. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 4/7 1841 (ålder)
CHRISTOPHER * 10/6 1776                                3
ANNA CHRISTINA * 12/6 1778                            5A9


—15E8—

7 LARS OLOFSSONFORS, * 5/12 1781, s. t. sold. O. Fors i Änga. G. 18/8 1808. Bruksarb. i Strömbacka, sen. torp. i Lendsjö, Bjuråker. † 5/11 1848 (ålder).
28G3 CARIN JONSDOTTER, * 15/7 1782, d. t. korp. J. Tjärman i Näset, Bjuråker. † 19/12 1852 (vattusot).
KJERSTIN * 16/1 1806. Utfl. t. Ljusdal
CARIN * 21/7 1807                                           46A3
OLOF * 17/3 1809. † 29/4 1809 (håll o. stygn)
JONAS * 4/6 1810                                             9
OLOF * 25/9 1813                                             10
LARS * 9/3 1816. Utfl. t. Ljusdal 1842
BRITA * 26/10 1818                                          46A5
ANNA BRITA * 2/3 1821. Utfl. t. Hassela 1842
GERTRUD * 9/9 1824. † 6/12 1878 (bränd på armarna)
PEHR * 15/7 1826                                             11
ANDERS * 26/4 1829. Utfl. t. Attmar 184..

—9—

8 JONAS FORS, * 4/6 1810, s. t. torp. L. Fors i Lendsjö. G. 28/7 1836. Änkl. o. omg. 29/11 1852. Bruksarb. i Strömbacka, Bjuråker. † 25/12 1860.
21A2 CATHARINA PIHL, * 21/10 1816, d. t. kol. A. Hansson-Pihl i Moviken, Bjuråker. † 15/11 1850.
(X23) MARGTA PEHRSDOTTER, * 22/2 1811 i Ilsbo. Änka e. nybygg. Nils Carlsson i Sandmyrarna, Norrbo. † 9/9 1892 (ålder).
CARIN * 28/10 1836. Utfl. t. Hassela 1853
BRITA * 6/6 1838                                             32A7
LARS * 18/3 1840. † 30/3 1840
ANDERS GUSTAF * 19/4 1841                             12
LARS OLOF * 10/6 1843. Utfl. t. Bergsjö 1863
MARGRETA CHRISTINA * 7/5 1845. Utfl. t. Norrbo 1861
ANNA * 22/1 1847                                            (X6)30T19
JOHANNA * 11/1 1849                                       13


—15E15—

(X7) OLOF FERNLUND, * 27/12 1869 i Enånger, Gävleb. Infl. 1891. G. 5/5 1894. Smed. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Vessland 1903.
12 KRISTINA KATRINA FORS, * 10/9 1869, d. t. arb. A. G. Fors i Friggesund, Bjuråker.
ANNA MARGRETA * 15/3 1895. Utfl. t. Vessland 1903


—25E1—

(X44) ANDERS FORSLUND, 1744. Infl. fr. Torsåker, Gästrikland, 1782. G. 1767. Mästersven vid Strömbacka bruk, Bjuråker.
I CATHARINA PHILIPSDOTTER, * 27/2 1743, d. t. bergsman Philip Pehrsson i Torshyttan 2, Torsåker, Gästrikland. † 28/4 1797.
FREDRIC * 1770                                               2
PEHR * 1774. Utfl.
HANS * 1786. Utfl.

—2—

1 FREDRIC FORSLUND, * 1770, s. t. mästersven A. Forslund i Strömbacka, Bjuråker. G. 1791. Mästersven vid Strömbacka bruk. † 24/5 1800 (håll o. stygn).
27A1 ELISABET HENRICSDOTTER, * 25/10 1767, d. t. kol. H. Grellsson i Hedvigsfors, Bjuråker. Änka o. omg. 1804.
(X31) JOHAN PALM, * 1786. Infl. fr. Njutånger. G. 1804. Kol. vid Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Skellefteå 1809.
CATHARINA FORSLUND * 1/1 1793                      20D2
ANDERS FORSLUND * 30/10 1794                       3
MARGRETA FORSLUND * 26/1 1797. Utfl. t. Hassela 1808
FREDRIC FORSLUND * 22/3 1800. Utfl. t. Skellefteå 1809
BENJAMIN PALM * 19/4 1805. Utfl. t. Skellefteå 1809
JOHAN ERIC PALM * 8/2 1807. Utfl. t. Skellefteå 1809


—109A2— Uppgifter ur Forsa – Hög släktregister

(X4)20F5 SVEN ARON FLODMAN, * 11/9 1761. Inspektor i Strömbacka, Bjuråker. Sen. i Rolfsta, Forsa.
(X3)14A2 BRITA NARF, * 18/7 1762, d. t. smed Johan Narf, Franshammar Hassela.
MARGETA KRISTINA, * 14/6 1786.
ANDERS FREDRIK, * 26/2 1788.
HEDVIG BEATA, * 16/7 1790.
JOHAN ARON, * 25/6 1792.
BRITA KRISTINA, * 25/12 1794.
SVEN GUSTAF, * 28/12 1796


Registerbeteckning »22F» berör en släktgren från Voxna socken, Gävleborgs län, som inflyttat till Bjuråker omkring år 1810.

—22F1—

(X48) CARL JOHAN FAHLBERG, * 1784. Infl. fr. Voxna. Sold. vid Häls. reg. o. bruksarb. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 25/11 1814 i Fredriksstad, Norge, (fältsjuka).
(S) MARIA ELISABET FÄRNGREN, * 1775 i Värmland. (Blind på äldre dagar.) † 14/6 1844 (ålder).
JOHAN HENRIK * 20/10 1811                              2

—2—

1 JOHAN HENRIK FAHLBERG, * 20/10 1811, s. t. arb. C. J. Fahlberg i Strömbacka, Bjuråker. G. 1830. Dagakarl i Strömbacka. Utfl. t. Torp 1837.
43A4 BRITA CHRISTINA KRANS, * 15/5 1807, d. t. sold. O. Krantz i Våtmor, Bjuråker.
INGA ELISABET * 24/6 1831. Utfl. t. Torp 1837
MARIA CHRISTINA * 17/2 1834. Utfl. t. Torp 1837
JOHAN OLOF * 8/3 1836. † 9/4 1836 (bröstfeber)


—25F5—
(X7) JOHAN FLÄMSTRÖM, * 1782. Infl. fr. Enånger. Mästersmed. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Graninge bruk 1810.
2 CARIN OLSDOTTER, * 16/5 1789, d. t. kol. O. Pehrsson i Strömbacka, Bjuråker. Utfl.
MARGRETA ELISABET * 3/7 1809. Utfl. t. Graninge bruk 1810


Registerbeteckning »33F» berör en släktgren från Forsmark, Stockholms län, som inflyttat till Bjuråker 1893.

—33F1—

(B21) KARL FREDRIK FORSMAN, * 22/3 1851 i Forsmark, Sth. län. Infl. 1893. G. 28/10 1876. Smed vid Strömbacka bruk, Bjuråker. † 11/10 1935.
(B21) LOVISA MATSDOTTER, * 13/3 1849 i Forsmark, Sth. län. † 19/4 1936.
KARL EDVARD * 19/3 1881                                 2

—2—

1 KARL EDVARD FORSMAN, * 19/3 1881, s. t. smeden K. F. Forsman i Strömbacka, Bjuråker. G. 18/7 1908. Änkl. o. omg. 1/2 1920. Smed i Strömbacka. Utfl. t. Ljusne 1925.
16D1 FRIDA JOSEFINA HAMMARSTEDT, * 5/4 1886, d. t. smeden G. R. Hammarstedt i Strömbacka. † 15/10 1918.
47A34 AGNES MATILDA BERG, * 13/2 1881, d. t. rättare A. o. Berg i Strömbacka. Änka e. rätt. P. J. Svensk i Strömbacka. Utfl. t. Ljusne 1925.
KARL GUSTAF * 20/9 1909. Utfl. t. Ljusne 1925
GUNNAR FREDRIK * 6/11 1913. Utfl. t. Ljusne 1925
EDA LOVISA * 22/11 1920. Utfl. t. Ljusne 1925
INEZ SOFIA * 31/1 1924. Utfl. t. Ljusne 1925


Registerbeteckning »47G» berör en släktgren från Bergsjö, Gävleborgs län, som inflyttat till Bjuråker 1882.

—47G1—

(X3) JONAS GUSTAF FERNLUND, * 20/6 1846 i Bergsjö, Gävleb. G. 6/12 1868. Infl. fr. Enånger 1882. Hjälpsmed vid Strömbacka bruk, Bjuråker. † 17/11 1933.
(X7) JOHANNA HEDBERG, * 28/12 1848 i Enånger, Gävleb. † 6/10 1918.
ULRIKA KATRINA * 8/2 1869. Utfl. t. Forsa 1888
JOHAN GUSTAF * 24/6 1873                               2
PER ERIK * 12/12 1875. Utfl. t. Gällivare 1899
ANNA CHARLOTTA * 7/1 1877                             8
HENRIK ISIDOR * 5/6 1880. Utfl. t. Gällivare 1899
SOFIA ALIDA * 21/10 1882                                 12D8
ELIN ALFRIDA * 24/8 1885                                 6C13
AUGUST WALDEMAR * 28/8 1887                        3
JONAS GUNNAR * 31/5 1890. † 3/10 1918
HILMER LEANDER * 21/11 1892                          4

—2—

1 JOHAN GUSTAF FERNLUND, * 24/6 1873, s. t. smeden J. G. Fernlund i Strömbacka, Bjuråker. G. 28/3 1896. Smedsdräng vid Strömbacka. Utfl. t. Harmånger 1899.
33B1 JOHANNA KRISTINA WINLUND, * 6/1 1873, d. t. smeden O. Winlund i Strömbacka.
KARL GUSTAF * 2/12 1894. Utfl. t. Harmånger 1899
HELGA ULRIKA * 13/3 1898. Utfl. t. Harmånger 1899

—3—

1 AUGUST WALDEMAR FÄRNLUND, * 28/8 1887, s. t. smeden J. G. Fernlund i Strömbacka, Bjuråker. G. 19/10 1913. Smed vid Strömbacka bruk.
33B3 ESTER KATRINA WINLUND, * 8/2 1891, d. t. smeden C. A. Winlund i Strömbacka. † 27/10 1946.
ERIK UNO * 13/3 1913. Utfl. t. Njutånger 1940
SÖREN WALDEMAR * 27/9 1914. Utfl. t. Njutånger 1938
OLGA JOHANNA * 14/9 1917. Utfl. t. Njutånger 1942
KARL GUNNAR * 31/3 1921. Utfl. t. Njutånger 1944
INGA KATARINA * 8/11 1922                              5
JONAS NIKOLAUS * 7/3 1924. Utfl. t. Delsbo 1943
NORA BIRGITTA * 26/12 1928
ELIN IRMA * 14/6 1933

—4—

1 HILMER LEANDER FERNLUND, * 21/11 1892, s. t. smeden J. G. Fernlund i Strömbacka, Bjuråker. G. 18/8 1918. Smed vid Strömbacka bruk. † 6/10 1918.
64B1 ANNA HILDEGARD FASTÉN, * 6/6 1895, d. t. smeden J. F. Fastén i Strömbacka. Utfl. t. Södertälje 1942.
ERIK BERNHARD * 21/10 1915                            6
SONJA MARIA * 3/1 1919                                   7


—28H7—

4 ANDERS JOHAN FAGERSTRÖM, * 9/4 1861, s. t. smed J. Fagerström i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 15/12 1884. Smed. Bos. i Hedvigsfors, sen. i Strömbacka, Bjuråker. † 21/11 1938.
(X33)13Å22 SIGRID CHRISTINA NORDIN, * 11/10 1863, d. t. husman E. Nordin i Norrbobyn, Norrbo. † 23/6 1912.
JAKOB GUNNAR * 11/9 1885. † 23/3 1889 (lunginflammation)
ERIK EDVIN * 28/10 1886. † 17/1 1889 (slag)
ANNA ALICE * 7/12 1888. † 25/5 1889
FRITZ JOHAN GUNNAR * 15/5 1890                     10
SIGNE MARGRETA * 16/3 1892. † 5/6 1895
ANNA ELISABETH * 27/7 1894                            36E5
JONAS HENRIK * 7/4 1897. Utfl. t. Njutånger 1918
KNUT ADOLF * 27/6 1899. Eldare. Utfl. t. Forsa 1921. G. 23/12 1932
SIGNE MARIA * 25/2 1902. † 18/2 1921
ERIK NATAN * 4/6 1904. Utfl. t. Njutånger 1925
OSKAR FREDRIK * 16/12 1907. † 16/4 1914


Bild ur, Ett bildgalleri Gävleborgs län 1925
—28H10—
7 FRITZ JOHAN GUNNAR FAGERSTRÖM, * 15/5 1890, s. t. smed A. J. Fagerström i Strömbacka, Bjuråker. G. 16/11 1913. Smed i Strömbacka. Utfl. t. Njutånger 1926.
(X6)16T21 FRIDA KATRINA ROS, * 11/6 1891, d. t. bonden O. Ros i Hallsta 2, Forsa.
FRITZ HENRIK * 10/3 1914. Utfl. t. Njutånger 1926. G. 14/1 1939
GRETA KATARINA * 30/6 1915. Utfl. t. Njutånger 1926
KARL TORSTEN * 9/10 1917. Utfl. t. Njutånger 1926. G. 20/1 1945
JOHN ÅKE * 14/3 1921. Utfl. t. Njutånger 1926
ALF GUNNAR * 20/6 1925. Utfl. t. Njutånger 1926


—16U5— Hassela släktregister

3 PEHR FORSELL, * 20/12 1823, s. t. smed. Pehr Forsell i Franshammar, Hassela. Mästersven vid Strömbacka bruk, Bjuråker. Fl. t. Bergsjö 1849.
2S11 CHRISTINA OLOFSDOTTER, * 30/3 1816, d. t. Olof Olofsson i Mörtsjön, Hassela.
HELENA BRITA, * 11/10 1846
PEHR OLOF, * 4/7 1848


 

 

G.

 

—10Å11—

(C62) Anders Andersson Glad, *18/12 1830 i Tierp, Upps. G. 18/6 1854. Nybygg. under Strömbacka, Bästdal, sen. sold. nr 73 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i sandmyra, Norrbo. † 8/12 1890 (leverkräfta)
8 Margtha Pehrsdotter, *15/9 1831, d. t. sold. P. Käck i Sandmyran.
† 5/12 1882 (lungsot)
Pehr Anders, *10/7 1852                                    16
Sven Eric, *20/9 1854                                       17
Anna Christina, *18/6 1858                                14Y17
Johanna, *15/5 1861                                         25Y6
Carl, *3/12 1864                                               18
Margreta, *20/5 1868                                        5V16
Lars, *8/8 1871                                                19
Johannes, *25/5 1874. Utfl. t. Forsa 1894.


—30A4—

2 GABRIEL GABRIELSSON, * 6/8 1780, s. t. G. Gabrielsson i Norrgimma, Bjuråker. Kol. i Strömbacka bruk. Utfl. t. Bergsjö 1804.
(X3) CATHARINA SALIN, * 178. i Bergsjö sn. Utfl. t. Bergsjö 1804.

—5—

2 JOHAN GABRIELSSON, * 3/3 1789, s. t. torp. G. Gabrielsson i Bondebo, Delsbo. G. 2 ggr. Husman i Bondebo (Brännåsen), Delsbo. (Krympling.) † 24/7 1853.
(X6)13J4 ANNA ANDERSDOTTER, * 14/12 1773, d. t. bonden A. Olsson i Bondebo 1, Delsbo. † 1/5 1834.
(X4) BRITA OLOFSDOTTER, * 1799 i Bjuråker. G. 20/7 1835. † 11/2 1877.
JOHANNES * 19/2 1837. Utfl. t. Bergsjö 1855
ANNA MARGRETHA * 9/4 1841. Bos. i Bjuråker 1856


—45A5—

4 OLOF OLSSON-GLAD, * 11/6 1865, s. t. sold. O. Glad i Berge, Bjuråker. G. 21/1 1897. Änkl. o. omg. 20/8 1905. Kol. o. arr. Bos. i Strömbacka 12, Bjuråker.
8H21 CHRISTINA HAMMARSTRÖM, * 1/10 1879, d. t. bonden A. Jonsson i Söderdala 2, Bjuråker. † 30/5 1898.
47C1 MARGRETA KRISTINA HOLMQVIST, * 6/9 1883, d. t. kol. G. Holmqvist i Lindbo, Bjuråker. † 31/12 1943.
OLOF * 13/ 4 1897. † 25/8 1925
ANNA KATRINA * 6/4 1898       8
GUSTAF EINAR * 21/5 1906      9
ESTER MARGRETA LINNEA * 16/2 1908     19H23
ERNST JOHAN VALDEMAR * 1/2 1910       10
ELLIS ELVIRA HELENA * 27/3 1913. † 30/8 1914
ELLIS EUFROSYNE HELENA * 24/11 1914. Utfl. t. Tuna sn, V.norrl.,
1936
ERIK ALFRED * 2/3 1916. † 5/9 1917
ERIK EDVARD * 27/9 1917. Utfl. t. Jäders sn, Söd., 1946
ELIN EMILIA KRISTINA * 15/2 1920. † 11/4 1946
EDIT EDINA MATILDA * 5/12 1922           47C6
ELOF EVERT * 10/6 1926. Skogsarb. i Bjuråker

—45A10—

5 ERNST JOHAN VALDEMAR GLAD, * 1/2 1910, s. t. arr. O. Glad i Strömbacka 12, Bjuråker. G. 31/7 1943. Arr. i Strömbacka 12. † 21/5 1991
(X6)26J15 SIGRID ESTER INGEBORG FRANK, * 24/12 1913, d. t. bonden E. Frank i N. Sannäs 1, Delsbo
BRITT INGEGERD * 30/5 1940
BENGT ERIK * 14/10 1946


Registerbeteckning »65B» omfattar en släktgren från Brålanda, Älvsborgs län, som inflyttat till Bjuråker 1856.

—65B1—

(P19) CARL REINHOLD GODÉN, * 27/11 1827 i Fågelås, Brålanda, Älvsb. G. 13/8 1850. Änkl. o. omg. 1859. Infl. fr. Ljusdal 1856. Skogvakt. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 24/5 1875 (lungsot).
(E121) SOFIA CAROLINA ÖBERG, * 16/12 1827 i Vreta kloster, Ög. D. t. gevaldiger A. Öberg o. h. Lena Olsdotter. † 23/10 1856.
18C2 ANNA BRITA ÄRFSTRÖM, * 12/12 1830, d. t. räckarmäst. J. Ärfström i Strömbacka. Änka e. mästersven E. G. Sundström i Strömbacka. † 12/9 1915.
CARL JULIUS FREDRIK * 1/10 1850. † 27/4 1870 (lungsot)
OTTO HERMAN * 6/3 1854. Utfl. t. Hudiksvall
MARIA SOFIA * 7/10 1856. † 14/11 1856
SVANTE, tv., * 15/2 1860. Utfl. t. Hudiksvall 1877
EMMA, tv., * 15/2 1860. Utfl. t. Hudiksvall 1880


Registerbeteckning »55E» berör en släktgren från Film, Uppsala län, som inflyttat till Bjuråker 1851.

—55E1—

(C17) NILS GUSTAF GRAFSTRÖM, * 4/2 1831 i Film, Upps. Infl. fr. Västland 1851. G. 7/8 1862. Inspektor vid Strömbacka bruk, Bjuråker. † 1/1 1893 (lunginflammation).
(Y4) HILDA GUSTAVA BERG, * 4/1 1839 i Attmar. Infl. fr. Hudiksvall 1862. Utfl. t. Sth. 1894.
GUSTAF HJALMAR * 30/5 1865. Utfl. t. Sth. 1892
SIGNE HILDA MARIA * 19/12 1868                      2
HILDUR ANNA SOFIA * 7/8 1869. Utfl. t. Sth. 1894
ESTER MARIA CHARLOTTA FREDRIKA * 6/5 1873. Utfl. t. Sala 1893
OSKAR ADOLF * 25/12 1882. Utfl. t. Sth. 1894

 

H.

—5A9—

(Y54) ANDERS JOHAN HÜBINETTE, * 31/7 1823. lnfl. fr. Torpshammar, Torps sn, V.-norrl., 1860. G. 1851. Anställd som mästersmed vid Hedvigsfors, Bjuråker. † 26/5 1902.
5 CATHARINA CHRISTINA BERG, * 22/10 1831, d. t. byggmäst. M. Berg i Strömbacka, Bjuråker. Infl. fr. Torps sn 1860. † 9/12 1918.
JOHAN ERIK * 31/1 1853. Emigr. t. N. Amerika 1879
ANNA MATHILDA * 22/1 1854                             24A21
BRITA ELISABETH * 2/4 1858                             13
CLAES VILHELM * 10/10 1861                             15
MARGRETHA CHRISTINA * 15/6 1865. Bos. i Moviken, Bjuråker
CATHRINA CHARLOTTA * 5/12 1868                     6C11


—8A15—

9 CLAES VILHELM HÜBINETTE, * 10/10 1861, s. t. mästersmed A. J. Hübinette i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 31/12 1882. Smed. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 28/4 1932.
31A8 HEDDA KRISTINA SINDERSTRÖM, * 11/10 1863, d. t. smed P. E. Sinderström i Strömbacka, Bjuråker. † 5/6 1929.
ANDREAS LEANDER * 3/8 1883. † 27/9 1884
HILDA MARIA, * 11/12 1884                               47A33
THERESE KRISTINA * 17/7 1886                         34B11
KLAS EDVIN * 25/8 1888. † 15/1 1890 (difteri)
KLAS ANSELM * 19/12 1890. Emigr. t. USA 1910.
ELMA VILHELMINA * 5/10 1893                           35B3
GUSTAF HELMER * 21/6 1895. † 22/7 1895
GUSTAF ALBERT * 30/4 1897. † 12/3 1901
EDIT MATHILDA * 13/3 1900. † 1/10 1913


—26A33—

23 FREDRIK HANSSON-SNYGG, * 11/12 1859, s. t. kol. H. Johansson i Fönebo, Norrbo. G. 29/12 1883. Kol. Bos. i Fönebo, Norrbo. Sen. återfl. t. Bjuråker där han nämnes som skogsarb. i Strömbacka. † 10/3 1941 (Masbo Ranns)
(X3) ANNA CECILIA WIBERG, * 11/6 1865 i Bergsjö sn, Gävleb. † 18/3 1932.
ANDERS FREDRIK * 12/11 1884                          51
KARL ERIK * 5/10 1886. Utfl. t. Njutånger 1916
PER MARTIN * 29/7 1890. Utfl. t. Njutånger 1921
ANNA KRISTINA * 25/1 1893                              (X6)17P23
EMMA MARGRETA * 7/5 1898                              16C8
JENNY KATARINA * 24/7 1900                             23E2


—26A50—

32 GUSTAF ALGOT HANSSON, * 26/8 1895, s. t. arb. A. G. Hansson i Moviken, Bjuråker. G. 13/7 1918. Änkl. o. omg. 22/4 1923. Masugnsarb. i Moviken, sen. arr. i Strömbacka 12, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö 1947. † 11/3 1969
42D5 ALMA SOFIA LINDGREN, * 9/7 1892, d. t. smeden L. V. Lindgren i Moviken, Bjuråker. † 29/8 1918.
6H33 FRIDA KATRINA ÖSTBERG, * 17/2 1903, d. t. bonden J. Östberg i Avholm 1, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö 1947. † 13/7 1963
ASTA EMILIA * 6/12 1915. Utfl. t. Sundsvall 1936. † 27/7 1995
URBAN HALDOR * 19/1 1925.                                                   57


—57—

50 URBAN HALDOR HANSSON, * 19/1 1925, s. t. arr. G. A. Hansson i Strömbacka, Bjuråker. G. 26/8 1945. Skogsarb. Bos. i Strömbacka 12, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö 1947. † 17/10 2008
21E15 GERTRUD LINNEA LIF, * 6/5 1926, d. t. bonden K. J. Lif i Friggesund, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö 1947.
KERSTIN ELISABET * 12/1 1945. Utfl. t. Bergsjö 1947.


—27A5—

1 JOHAN HENRICSSON, * 12/9 1777, s. t. kol. H. Grellsson i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 1796. Bruksarb. i Strömbacka bruk, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö.
ANNA ANDERSDOTTER, * 25/8 1770. Utfl. t. Bergsjö.
MAGDALENA * 12/7 1798. † 14/6 1801
ANNA * 16/5 1802. † 29/6 1802
ANNA MARGRETA * 1803. Utfl. t. Bergsjö


—29A12—

(X33)21U5 ANDERS JOHANSSON HÄLLSTRÖM, * 15/1 1814, s. t. torp. J. Andersson i Fönebo, Norrbo. Infl. 1834. G. 25/10 1839. Änkl. o. omg. 185.. Hjälpsmed i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Iggesunds bruk 1851.
7 CATHARINA CHRISTINA MALMGREN, * 3/10 1807, d. t. skrädd. A. Malmgren i Strömbacka, Bjuråker. † 25/4 1849 (barnsbörd).
(X32) BRITA SUNDIN, * 12/3 1827 i Norrala sn, Gävleb. Utfl. t. Iggesund 1851.
JOHAN GUSTAF * 13/12 1840. Emigr. t. N. Amerika 1854
ANDERS FREDRIK * 25/4 1849. Utfl. t. Iggesund 1851
ANNA CATHRINA * 14/10 1851. Utfl. t. Iggesund 1851


Knivskärning i Strömbacka

Häktad. För misshandel med lifsfarligt vapen å Strömbacka bruk i söndags blef drängen Johan Erik Wiberg från Frisbo men mantalsskrifen i Ljusdal, i måndags kväll af länsamn Aug. Brolin införpassad till Hudiksvalls kronohäkte. Wiberg hade utan gifven anledning illa skurit i halsen en hygglig smedsdräng Reinhold Hellberg, hvilken tillsammans med andra stått ute på bruksgatan och icke det ringaste förgått sig mot Wiberg. Läkaren, som sydde ihop såret, ansåg som möjligt, att Hellberg kan läkas, men att han kommer att förlora talförmågan
HUDIKSVALLS ALLEHANDA DEN 2/10 1891

För svårare knifskärning rannsakades med drängen Joh. Er. Viberg från Frisbo, Bjuråker. Han hade den 27 september nästan afskurit luftstrupen på hjälpsmeden P. Hällberg i Strömbacka. Ett inkalladt vittne Erik Fernlund, som stått invid Hällberg, hade sett Viberg stryka till Hällberg öfver strupen och intygade att Hällberg, som förut varit oskadad, därefter befanns huggen i halsen. Viberg nekade.

För vidare utredning och i afbidan på utgången af Hällbergs blessyr uppsköts målet till den 29 oktober. Viberg hålles kvar i häktet
HUDIKSVALLS ALLEHANDA 13/10 1891

Dömd för misshandel
J. E. Viberg från Strömbacka, hvilken stått tilltalad för att ha den 27 sistlidne september med knif tillfogat smeden J. R. Hellberg från Strömbacka ett knifhugg i halsen med påföljd enligt företedt läkarebetyg att den knifhuggna får för framtiden behålla viss grad af heshet, blef nu, sedan en kortare rannsakning med honom hållits, hvarunder han vidhöll sina uppgifter att misshandeln af honom ovetande blifvit Hellberg tillfogad, dömd att för uppsåtlig misshandel hållas till straffarbete i 8 månader samt att i skadestånd till Hellberg utgifva i ett för allt 500 kr.
HUDIKSVALLS ALLEHANDA DEN 30/10 1891

Den falske Ran. Från Strömbacka meddelar H. A.: Då en tioårig skolgosse, Rudolf Hällberg i måndags på skridskor pröfvade isen å Rödjarbosjön, brast den under honom och han gick till botten. Upptagen i medvetslöst tillstånd, blef han efter mycket arbete och ändamålsenlig behandling af d:r Robbert, som eftertelefonerades och fortast möjligt anlände, återställd till lifvet. Gossen var broder till förr omnämnda hjälpsmeden Rinhold Hällberg, som nyligen sväfvade mellan lif och död för ett farligt knifhugg i halsen, hvilket tillfogades honom af nu för brottet dömde drängen Joh. Er. Viberg från Frisbo
HELSINGEN DEN 14/11 1891
Källa o avskrifter Viveca Sundberg

Den dömde gärningsmannen var Johan Erik Wiberg * 19/3 1855 i Fellingsbro, Västmanland.
J E Wiberg avled på fattiggården (Ljusbacken) i Delsbo den 27/10 1911.

—38A6—
2 DANIEL HELLBERG, * 6/6 1847, s. t. smeden C. R. Hellberg i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 20/11 1870. Smed i Strömbacka, Bjuråker. † 29/12 1918.
42D1 CATHARINA SOPHIA LINDGREN, * 16/8 1851, d. t. smeden P. Lindgren i Hedvigsfors. † 3/7 1935.
JOHANNA MARGRETA * 7/2 1871                         12
KARL GUSTAF ALGOT * 28/12 1879. Utfl. t. Malmberget 1903
JOHAN RUDOLF * 13/12 1882                             13
NILS JOEL * 30/4 1895. Skogsarb. i Bjuråker
EBBA SOFIA * 15/12 1899. Utfl. t. Forsa 1928

—38A11—

5 JOHAN REINHOLD HELLBERG, * 21/4 1869, s. t. smeden C. J. Hellberg i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 10/12 1894. Arb. Bos. i Strömbacka, Bjuråker.( svårt knivskuren enl. rep. ovan) † 13/10 1918.
46B6 ANNA KATRINA ERSDOTTER-FROM, * 26/9 1870 i Hassela, Gävleb. † 3/10 1945.
KRISTINA WILHELMINA * 19/12 1889. Utfl. t. Hudiksvall 1910
EINAR GUSTAF LEONARD * 28/10 1892. Utfl. t. Östersund 1917
ANNA BRITA * 14/12 1894. Utfl. t. Hudiksvall 1921
JOHAN ALFRED * 21/1 1897. Utfl. t. Rogsta 1922
BROR FERDINAND * 23/2 1899. Utfl. t. Harmånger 1921
ESTER MARIA * 26/6 1901                                 (X6)19P33
NANNY ULRIKA * 16/4 1903. Utfl. t. Hudiksvall 1934
TORA MARGARETA * 26/8 1905. Utfl. t. Östersund 1925
KARL BIRGER * 4/3 1908                                   18
ERIK GOTTHARD * 7/12 1910. Utfl. t. Vireda, Jönk., 1937
TURE * 1/10 1913. Utfl. t. Njutånger 1939

—12—

6 JOHANNA MARGRETA HELLBERG, * 7/2 1871, d. t. smeden D. Hellberg i Strömbacka, Bjuråker. Hushåll. i Strömbacka 12. † 18/5 1945.
EMMA JOHANNA * 28/3 1892. Utfl. t. Ljusdal 1915
ASTRID MARIA * 2/1 1895. † 20/9 1895

—13—

6 JOHAN RUDOLF HELLBERG, * 13/12 1882, s. t. smeden D. Hellberg i Strömbacka, Bjuråker. G. 5/1 1904. Smed i Strömbacka. † 27/11 1911.
10A11 LINA KRISTINA WENNBERG, * 17/3 1882, d. t. kol. P. E. Wennberg i Fönebo, Norrbo. Infl. 1903.
KARL GUSTAF * 2/5 1902. Utfl. t. Njutånger 1926
ASTRID SOFIA * 12/6 1904, † 27/10 1925
MÄRTA EVELINA * 12/2 1907. Utfl. t. Ljusdal 1934
EBBA MARGRETA * 11/9 1909                             (X6)11K33


Bild ur boken, Portgalleri från Hälsingland 1936

—15—
8 ANDERS ERIK THEODOR HELLBERG, * 17/6 1881, s. t. arb. E. R. Hellberg i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 20/9 1908. Skogvakt. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 30/8 1940.
42D3 HULDA SOFIA LINDGREN, * 26/9 1884, d. t. smeden C. G. Lindgren i Hedvigsfors.
ERIK GUSTAF * 6/6 1909. Utfl. t. Hassela 1933
NILS RAGNAR * 23/12 1911. Utfl. t. Oscars förs., Sth., 1939
INGRID MARIA * 12/9 1913. Utfl. t. Hudiksvall 1933
ELSA GUNBORG * 23/7 1916. Utfl. t. Örebro 1941
EVA MARGRETA * 1/1 1919. Utfl. t. Fors, Eskilstuna, 1939

—18—

11 KARL BIRGER HELLBERG, * 4/3 1908, s. t. arb. J. R. Hellberg i Strömbacka, Bjuråker. G. 3/11 1935. Jordbr.-arb. Bos. i Strömbacka. Utfl. t. Njutånger 1940.
47E12 BRITA MATILDA WINLUND, * 15/10 1898, d. t. smeden C. A. Winlund i Strömbacka. (Tid. g. o. fr.-skild.) Utfl. t. Njutånger 1940.

—20—

16 SVEN ERIK HELLBERG, * 31/7 1914, s. t. arr. L. R. Hellberg i Norrdala 73, Bjuråker. G. 9/8 1942. Skogsarb. Bos. i Strömbacka 12. Sen. åkare, bos. i Skålsvedja, Avholm 102, Bjuråker.
32C2 GERDA ZIMMERMAN, * 14/9 1920, d. t. torp. V. E. Zimmerman i Norrdala 72, Bjuråker.


—46B2—

1 PEHR OLSSON HILL, * 13/8 1824 i Johannisfors, s. t. kol. O. Hill i Källvallsmyra, Bjuråker. G. 22/6 1851. Infl. fr. Attmar 1856. Arb. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 23/6 1895.
(Y4) ANNA CAJSA JOHANSDOTTER, * 24/1 1823 i Attmar,  V.-norrl. † 30/5 1904.
JOHAN OLOF * 22/1 1851                                   6
PEHR ERIK * 21/1 1854                                     7
ANDERS * 24/8 1855                                         8


—46B7—

2 PEHR ERIK HILL, * 21/1 1854, s. t. arb. P. Hill i Strömbacka, Bjuråker. G. 8/7 1878. Arb. Bos. i Strömbacka. Utfl. t. Njurunda 1890.
17E5 CARIN JONSDOTTER, * 21/8 1847, d. t. bonden J. Larsson i Lia 2, Bjuråker. Utfl. t. Njurunda 1890.
PEHR OLOF * 10/6 1879. Utfl. t. Njurunda 1890
LARS ERIK * 5/4 1883. † 5/5 1883 (kramp)

—46B8—

2 ANDERS HILL-GLAD, * 24/8 1855, s. t. arb. P. Hill i Strömbacka, Bjuråker. G. 8/4 1894. Arb. Bos. i Strömbacka. Utfl. t. Skön 1914.
(X33)1Å14 MARGRETA BERGSTRÖM, * 21/2 1867 d. t. Margta Johansdotter i Ländsjö, Bjuråker. † 8/10 1907.
GERDA HEDVIG MATILDA * 15/10 1886. Utfl.  t. Gällivare 1910
JOHAN VIKTOR * 6/1 1890. Utfl. t.  Timrå 1914
PER ANDREAS * 15/6 1894. † 26/7 1914
SVANTE LEONARD * 20/2 1896. Utfl. t. Forsa 1919
EVA ANNA MARGRETA * 10/4 1899. Utfl. t. Sundsvall  1920
LARS HJALMAR * 17/7 1901. Utfl. t. Mörsil 1921
ERIK HERMAN * 22/12 1903. Utfl. t. Skön 1914

—9—

4 ANDERS OLOF HILL, * 16/4 1865, s. t. kol. A. Hill i Frisbo, Bjuråker. G. 1/2 1897. Arb. Bos. i Frisbo. Utfl. t. Bergsjö 1909.
29D1 ANNA MATILDA LARSDOTTER, * 5/5 1872, d. t. landbonde L. Nilsson i Frisbo, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö 1909.
MARIA FREDRIKA * 13/5 1897. Utfl. t. Bergsjö 1909
ANDERS VALFRID * 12/10 1898. Utfl. t. Bergsjö 1909
LARS GUNNAR * 2/4 1900. Utfl. t. Bergsjö 1909
SIGRID * 10/3 1902. Utfl. t. Bergsjö 1909
PER ERIK * 30/6 1904. Utfl. t. Bergsjö 1909
KARL JOHAN * 25/2 1906. Utfl. t. Bergsjö 1909
NILS ALGOT * 6/5 1907. Utfl. t. Bergsjö 1909

—10—

4 CARL JOHAN HILL, * 21/7 1872, s. t. kol. A. Hill i Frisbo, Bjuråker. G. 16/5 1897. Kol., sen. arr. i Hilltjärn, Strömbacka 12, Bjuråker. † 2/5 1947.
24B1 MARIA SUNDIN, * 10/10 1877, d. t. kol. J. Sundin i Frisbo. † 30/6 1917
JOHANNA MARIA * 20/9 1895                             14
ANNA BRITA * 30/1 1898                                   28A20
ERIK JOHAN * 11/2 1899. Utfl. t. Harmånger 1925
ELIN KRISTINA * 14/3 1901                               15
SIGNE MARGRETA * 16/8 1903                           27D7
EDIT MATILDA * 12/1 1906. Utfl. t. Hassela 1925
SIGRID LINNEA * 13/5 1908                               46A38
EMMA HELENA * 27/5 1911                                16
KARL ANDERS * 4/7 1914. Arr. i Moviken, Bjuråker.
LARS DANIEL * 2/3 1916                                    17

—13—

6 JOHAN ALFRED HILL, * 24/9 1878, s. t. skogsarb. J. O. Hill i Vedmyra, Bjuråker. G. 21/3 1902. Bruksarb. i Strömbacka. Cellulosaarb. I Iggesund 1926-1946. Sen. bos. i Vedmyra 31.
25B3 ERIKA MATHILDA BACKMAN, * 24/3 1872 i Friggesbo, Bjuråker. Utfl. t. Iggesund, Njutånger 1926. † 17/1 1937
HILDA ELISABETH * 30/11 1893. † 21/4 1908


—17C3—

2 PEHR HANSSON, * 3/12 1784, s. t. trädgårdsmäst. H. Pehrsson i Strömbacka, Bjuråker. G. 4/11 1821. Smältarmästersven i Strömbacka. † 24/4 1840 (bröstfeber).
(X34) MARGTA LARSDOTTER, * 2/7 1787 i Säbyggeby, Ockelbo sn, Gävleb. † 4/3 1853.
PEHR * 19/3 1823                                             5
LARS ERIK * 17/9 1825                                      6
JONAS »HAMMAR» * 10/9 1830. Arb. i Strömbacka. † 3/2 1867
(drunknat under ett epileptiskt anfall)
HANS FREDRIK * 3/10 1834                               7

—17C4—

2 ERIK HANSSON, * 1/2 1789, s. t. trädgårdsmäst. H. Pehrsson i Strömbacka. G. 23/7 1815. Stalldräng. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 23/9 1845 (slag).
15A11 KJERSTIN PEHRSDOTTER, * 30/12 1784, d. t. torp. P. Pehrsson i Fönebo, Norrbo m. Änka e. kol. A. Wård i Jönsarbo, Bjuråker. † 30/4 1842 (ålder).
MARGRETA CHRISTINA * 11/9 1816. Utfl. t. Norrbo 1844
CATHARINA * 24/3 1819                                    32A4
BRITA * 28/9 1821. Utfl. t. Delsbo 1842
MARIA ELISABETH * 11/3 1826. Utfl. t. Hög 1846

—6—

LARS ERIK PEHRSSONHAMMARSTRÖM, * 17/9 1825, s. t. arb. P. Hansson i Strömbacka, Bjuråker. G. 10/4 1853. Vallonsmed i Strömbacka. † 21/4 1863 (bröstinflammation).
63B1 ERIKA CHRISTINA JOSEFSDOTTER, * 31/1 1827, d. t. nybygg. J. Lust i Moräng, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868.
PEHR ERIK * 24/9 1852. Emigr. t. N. Amerika 1868
GRETA STINA * 21/9 1854. Emigr. t. N. Amerika 1868
JOHANNA * 9/10 1858. † 8/4 1865 (scharlakansfeber)
BRITA VILHELMINA * 8/7 1863. Emigr. t. N. Amerika 1868

—7—

HANS FREDRIK PEHRSSONHAMNAR, * 3/10 1834, s. t. arb. P. Hansson i Strömbacka, Bjuråker. G. 1860. Änkl. o. omg. 23/6 1867. Arb. i Strömbacka.
† 16/6 1906.
(X3) BRITA GRETA JONSDOTTERGAHN, * 24/11 1833 i Bergsjö sn, Gävleb. † 5/8 1865 (bröstinflammation).
4A10 MARGTA ANDERSDOTTER, * 15/4 1831, d. t. torp. A. Larsson i Lensjö, Bjuråker. † 19/6 1905.
ANNA GRETA »HAMMAR» * 25/10 1857. Utfl. t. Ljusdal 1876
MARGARETHA * 14/12 1867                               28A15


Registerbeteckning »19C» omfattar en släktgren från Bergsjö, Hälsingland, som inflyttat till Bjuråker omkring år 1800.

—19C1—

(X3) JONAS (JÖNS) OLOFSSONHANNING, * 16/7 1775. Infl. fr. Bergsjö sn, Hälsingland. Dagsverk. i Strömbacka, Bjuråker. † 8/7 1825 (dödad i skogen av ett fallande träd).
(X3) CARIN OLOFSDOTTER, * 31/8 1781, d. t. bonden O. Olofsson  o. h. Brita, Högen, Bergsjö. Änka o. omg.                                                 11D4
OLOF * 26/4 1804                                             2
JOHAN * 18/12 1806                                         3
ANDERS *27/5 1810                                          4
HANS * 20/12 1811                                           5
JÖNS * 25/7 1815                                             6
KARIN * 12/3 1817. † 21/6 1824 (bröstsjuka)
PEHR ERIC * 22/1 1821. † 3/6 1821 (håll o. stygn)
LARS PETTER »STRÖMBÄCK»27/7 1822. Utfl. t. Torps sn, V.-norrl.,1843

—3—

1 JOHAN JONSSONHELLSTRÖM, * 18/12 1806, s. t. dagsverk. J. Hanning i Strömbacka, Bjuråker. G. 1828. Smältardräng i Strömbacka. Utfl. t. Franshammar, Hassela, 1832.
(X3) ANNA GABRIELSDOTTER, * 23/1 1804. Kolardotter fr. Norrgimma, Bergsjö.
CATHARINA BRITA * 5/12 1830. Utfl. t. Hassela 1832


PER FERDINAND HEJDENBERG * 9/2 1853 i Örebro
Bokhållare i Strömbacka.

Norrlandsposten den 10 april 1885

Minnesgåfa

Bokhållaren P. F. Heijdenberg, som i dagarne afflyttat från Strömbacka bruk i Bjuråker, der han under fler år haft sin anställning, har af brukets arbetare såsom en tacksamhetsåtgärd erhållit en guldkedja med vidhängande medaljong med inskrift,

Till P. F. Heijdenberg af Strömbacka bruksarbetare för vård om sjuka.

Herr H. har nämligen alltid med tillgifvenhet och ofta med egen uppoffring vårdat sig om de sjuka på platsen.


—22C3—

1 PEHR JONSSONHÖGSTRÖM, * 29/10 1817, s. t. arb. J. Andersson i Strömbacka, Bjuråker. G. 1840. Spiksmed. Bos. i Strömbacka. Utfl. t. Ortala bruk, Väddö, 1840.
(Y54) CHRISTINA MATTSDOTTER, * 4/2 1816 i Torp, V.-norrl. Utfl. t. Ortala bruk, Väddö, 1840.


—47C6—

2 ERIK ALGOT HOLMQVIST, * 12/1 1915, s. t. arr. A. A. Holmqvist i Strömbacka, Bjuråker. G. 27/8 1944. Skogsarb. Bos. i Strömbacka.
45A52 EDIT EDINA MATILDA GLAD, * 5/12 1922, d. t. arr. O. Glad i Strömbacka 12.
KNUT ERIK * 11/7 1943
STIG OLOV * 29/11 1945


Registerbeteckning »31D» omfattar en släktgren från Grangärde, Kopparbergs län, som inflyttat till Bjuråker 1880.

—31D1—

(W12) JOHAN OLOF HORN, * 15/1 1839 i Grangärde, Kopp. G. 4/4 1863. Infl. fr. Harmånger 1880. Spiksmed vid Strömbacka bruk, Bjuråker. † 8/11 1921.
(X27) SIGRID JONSDOTTER, * 20/1 1842 i Ljusdal, Gävleb. † 1/5 1920.
JOHAN AXEL * 12/4 1863. † 6/6 1891 (bröstinflammation)
MARIA ALBERTINA * 29/10 1866                         2
KARL FRITHIOF * 17/8 1868                               3
OLOF LEONARD * 1872. † 1877
JOHANNA FREDRIKA * 26/9 1874                        26D5
EMIL GABRIEL * 19/2 1877. Utfl. t. Gävle 1901

—3—

1 KARL FRITHIOF HORN, * 17/8 1868, s. t. smeden J. O. Horn i Strömbacka, Bjuråker. G. 9/2 1901. Arb. i Strömbacka. † 21/5 1909.
21A12 ANNA MARIA FORS, * 8/11 1871, d. t. arb. A. G. Fors i Friggesbo, Bjuråker. Änka e. A. S. Fredin i Strömbacka.
SIGRID MARIA * 22/12 1903. Utfl. t. Bergsjö 1920
ELNA FREDRIKA * 2/1 1906. Utfl. t. Njutånger 1927
ANDERS EMIL * 20/3 1908. Utfl. t. Njutånger 1939


—61D3—

1 KARL HULTMAN, * 15/12 1894, s. t. arb. K. P. Hultman i Moviken. G. 30/5 1920. Änkl. o. omg. 30/3 1929. Gårdskarl i Strömbacka, Bjuråker.
60D1 HANNA ELISE ANDERSSON, * 10/6 1897, d. t. arb. F. E. Andersson i Moviken, Bjuråker. † 4/5 1926.
(X27) JOHANNA ELISABET LINDBERG, * 30/3 1897 i Ljusdal, Gävleb. Infl. 1929
KARL TORE * 11/9 1920. Utfl. t. Delsbo 1939
ELVIRA HELENA * 31/3 1922     2
ERIK LENNART * 24/7 1929. Trädgårdsarb.


Registerbeteckning »65D» berör en släktgren från Österby, Uppsala län, som inflyttat till Bjuråker 1845.

—65D1—

(C13) JOHAN ABRAHAM HÜBBINETTE, * 27/12 1819 i Österby, Upps. Infl. 1845. G. 13/8 1848. Stallmäst. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Hassela 1850.
(C13) KATHARINA WENNGREN, * 27/11 1823 i Dannemora-Österby. Utfl.
JOHAN PETTER * 15/1 1850                                2


—34E3—

(W27) MATS HERDGREN, * 1759, s. t. kol. E. Herdgren o. h. h. Catrina Ersdotter i Dalfors, Ore sn, Kopp. Mästersven vid Strömbacka, Bjuråker. † 17/7 1792 (sjuklig under flera år).
1 CATHARINA KJÄLLMAN, * 1756, d. t. byggmäst. E. Kjällman Strömbacka. Utfl. t. Forsa 179..


—44G2—

(X17) PEHR HANSSON, * 1710 i Oslättfors, Hille, Gävleb., o. s. t. mästersmeden H. Andersson o. h. h. Margreta Hansdotter. G. 1735. Utfl. t. Galtström, V.-norrl., sen. t. Söderfors. Änkl. o. omg. 1767. lnfl. 1781. Hammarsmed. Bos. i Hedvigsfors, sen. i Strömbacka, Bjuråker. † 25/12 1795 (ålder).
(X11) BRITA ANDERSDOTTER, * 1712 i Tolffors, Gävle. † 1763.
1 CARIN PÅLSDOTTER, * 31/8 1722, trol. d. t. sold. P. Bushman i Svedjebo, Bjuråker. Utfl. t. Luleå 1802.


—46H2—

1 JOHAN PETTER HÜBINETTE, * 1765, s. t. mästersmed J. Hübbenette i Gysinge bruk, Österfärnebo. Tid. mjölnare i Söderfors. G. 1786. Infl. 1811 som bruksarb. vid Strömbacka bruk, Bjuråker. † 22/5 1848 (ålder).
(C58) BRITA FOHRMAN, * 1768 i Söderfors bruk, Upps. † 19/5 1852 (ålder).
PEHR NICLAS * 16/12 1791. Utfl. t. Vestlands bruk, Upps. 1818
JOHAN ERIC * 29/8 1798                                   3
CAJSA BRITA * 12/10 1800. Utfl. t. Skebo bruk 1826
ANNA STINA * 18/5 1803                                   4
ULRICA * 29/3 1806. Utfl. t. Vestlands bruk 1818
CARL ULRIK * 13/9 (5/7) 1808                            5

—3—

2 JOHAN ERIC HÜBBINETTE, * 29/8 1798, s. t. mjöln. J. P. Hübbinette i Strömbacka, Bjuråker. Mästersven i Strömbacka. Utfl. t. Torpshammar 1872.
(X33)9Å8 ANNA MARGRETA NORDIN, * 5/12 1800, d. t. smidesmäst. A. Nordin i Hedvigsfors, Bjuråker.
ANDERS JOHAN * 31/7 1823                               8A9
BRITA ELISABET * 22/11 1826. Utfl. t. Torpshammar 1872
ANNA CHRISTINA * 1/5 1829


—19A2— Bergsjö släktregister

1 JÖNS OLOFSSON HARNING, * 16/7 1775, s. t. Ol. Andersson Hårning i Vattlång, Harmånger. Dagsv.­karl vid Strömbacka bruk, Bjuråker. † 8/7 1825. (Död i skogen av fallande träd.)
11K3 KARIN EDMAN, * 8/7 1772, d. t. korpral Joh. Edman i Bjåsta, Bergsjö. G. 9/4 1802. † 28/12 1802.
7H5 KARIN OLOFSDOTTER, * 31/8 1781, d. t. bonden Olof Olofsson i Högen s1, Bergsjö. (Änka o. omg. m. Carl Chr. Jansson i Strömbacka, Bjuråker.(X4) 11D4.) † 10/4 1849.
OLOF, * 26/4 1805                                             3
JOHAN, * 18/12 1806                                          4
ANDERS, * 27/5 1810                                         5
HANS, * 20/12 1811                                           6
JÖNS, * 25/9 1815                                              7
KARIN, * 12/3 1817. † 21/6 1824
LARS PETER STRÖMBÄCK, * 27/7 1822. Fl. t. Torp, V.-norrl. 1843.


—21D48— Bergsjö släktregister

32 GUSTAF ALGOT HANSSON, * 26/8 1895, s. t. A. G. Hansson i Moviken, Bjuråker. G. 2 ggr. Arrend. i Strömbacka, Bjuråker.
(X4)42D5 ALMA SOFIA LINDGREN, * 9/7 1892, d. t. smeden L. V. Lindgren i Moviiken, Bjuråker. † 29/8 1918.
(X4)6H33 FRIDA KATRINA ÖSTBERG, * 17/2 1903, d. t. bonden J. Östberg i Avholm 1, Bjuråker.
ASTA EMILIA, * 6/12 1915. Fl. t. Sundsvall 1936
URBAN HALDOR, * 19/1 1925                               57


—21D57— Bergsjö Släktregister

48 URBAN HALDOR HANSSON, * 19/1 1925, s. t. G. A. Hansson i Strömbacka, Bjuråker. Skogsarb. i Strömbacka.
(X4)21E15 GERTRUD LINNEA LIF, * 6/5 1926, d. t. bonden K. J. Lif i Friggesund, Bjuråker.
KERSTIN ELISABET, * 12/1 1945Bild ut dagstidningen den 8 april 1970. Inför komunsammanslagningen. Per Hamarstedt, Strömbacka, ordf. i Bjuråkers kommunalfulmäktige, en post som han lämnar vid årsskiftet, samtidigt som han frånträder sina kommunala uppdrag.

—16D6—
5 PER DANIEL HAMMARSTEDT, * 27/3 1916 i Strömbacka, Bjuråker. G. 23/7 1939. Skogsarb. Bos. i Frisbo, sen. i Strömbacka 12.
39B2 HILDEGARD EUFEMIA WEDIN, * 7/12 1914, d. t. skogsarb. A. R. Wedin i Frisbo 53, Bjuråker.
BO RUDOLF * 14/3 1940
CARL ERIK * 10/11 1942


—5S25— Hassela släktregister

10 ERIK OLSSON HALL, * 17/11 1814, s. t. sold. Olof Hall i Kyrkbyn, Hassela. G. 24/6, 1851. Bruksarb. vid Strömbacka bruk, Bjuråker. † 14/12 1883.
(Z26) KERSTIN JÖNSDOTTER, * ./. 1800 i Lillhärdals sn, Jämtl. (Tid. g. o. änka e. Jöns Lithander i Bjuråker.) † 4/7 1881 (ålder).

 

 

I.

—39A4—

2 PEHR ANDERSSON-IMBERG, * 1789, s. t. kol. A. Imberg i Voxna, Gävleb. Infl. fr. Norrbo 1830. G. 16/7 1815. Bruksarb. i Strömbacka, Bjuråker. † 28/10 1867.
33C4 CHRISTINA LINDBOM, * 13/12 1792, d. t. nybygg. P. Mårtensson-Lindbom i Fönebo, Norrbo. † 17/1 1865 (ålder)
ANNA CATHARINA * 21/8 1815                           10
PEHR * 26/1 1819                                             11
SARA HELENA * 30/9 1821. Utfl. t. Medelpad 1852
ANDERS * 23/9 1823                                         12
BRITA * 3/1 127                                               30A11
MARIA MARGARETA * 23/6 1830. † 25/10 1830 (kikhosta)
JOHAN * 4/8 1833. Utfl. t. Norrbo 1853
MARIA CHRISTINA * 23/2 1836. † 2/5 1857


—39A12—

4 ANDERS IMBERG, * 23/9 1823, s. t. arb. P. Imberg i Strömbacka, Bjuråker. G. 26/12 1852. Kol. Bos. i Rödjarbotjärn. Sen. arb. i Strömbacka, Bjuråker. † 26/2 1884 (magsår)
37A4 ANNA MARIA SÖDERSTRÖM, * ¾ 1833, d. t. kol. A. Söderström i Rödjarbotjärn, Bjuråker. † 27/8 1911
MARIA CHRISTINA * 20/1 1853. Utfl. t. Bergsjö
ANNA MARGRETA * 28/4 1856. Utfl. t. Bergsjö
BRITA ULRIKA * 12/1 1858. Utfl. t. Hudiksvall 1877
SARA ANDRIETTA * 11/12 1860                          31
ANDERS JOHAN * 17/1 1863. Emigr. t. N. Amerika 1882
KARIN * 8/2 1865. Utfl. t. Hudiksvall 1881
PEHR AUGUST * 30/5 1868. † 27/10 1877 (drunknade i Matsbosjön under lek)


—39A20—

11 PEHR IMBERG, * 1/2 1845, s. t. husman P. Imberg i Kila, Delsbo. G. 17/11 1872. Arb. i Strömbacka, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1880.
24D3 INGRID PEHRSDOTTER, * 24/9 1838, d. t. husman P. Johansson i Nipen, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1880.
INGRID MARIA * 4/5 1873. † 7/5 1873 (bröstsjukdom)
MATHIAS * 9/7 1877. Emigr. t. N. Amerika 1880
BRITA MARIA * 7/5 1879. † 26/5 1879 (bröstfeber)

 

J.

Registerbeteckning »32A» omfattar en släktgren från Enånger, Hälsingland, som inflyttat till Bjuråker omkring år 1810.

—32A1—

(X7) ANDERS HÖGSTEDT, * 175.. Klensmed i Långvinds bruk, Enånger, Hälsingland.
ANDERS * 1785                                                2

—2—

1 ANDERS ANDERSSON-JÄRNKROK, * 1785, s. t. smeden A. Högstedt i Långvinds bruk, Enånger. Anst. som klensmed i Strömbacka bruk, Bjuråker. † 9/8 1861 (slag).
(X7) CATHARINA FERNLUND, * .1789 i Enånger, Hälsingland. Utfl. t. Tuna sn, V.-norrl., 1864.
ANDERS * 7/8 1810                                          3
SALOMON * 25/8 1813                                      4
BRITA * 31/1 1816
JOHAN * 24/10 1818                                         5
ERIC * 1/11 1821. † 17/6 1843
PEHR * 24/3 1825                                             6
CATHARINA * 12/1 1828. † 1830
LARS OLOF * 8/2 1831. Utfl. t. Attmar, V.-norrl., 1849
JONAS * 16/10 1834                                         7

—3—

2 ANDERS JÄRNKROK (SNYGG), * 7/8 1810, s. t. smeden A. Järnkrok i Strömbacka, Bjuråker. G. 23/11 1834. Husman i Gammelsträng, Norrbo. † 7/10 1881.
(X33)1V10 CARIN PEHRSDOTTER, * 22/9 1813, d. t. sold. P. Olsson-Ruth i Hålsjö, Norrbo. † 3/5 1892 (slag).
ANDERS * 13/6 1837                                         8

—4—

2 SALOMON JÄRNKROK, * 25/8 1813, s. t. klensmed A. Järnkrok i Strömbacka, Bjuråker. G. 1843. Änkl. o. omg. 9/7 1870. Knippsmed. Bos. i Strömbacka. Utfl. t. Bergsjö 1880.
17C4 CATHARINA ERIKSDOTTER, * 24/3 1819, d. t. stalldräng E. Hansson i Strömbacka, Bjuråker. † 12/12 1868.
(X10) HELENA ERIKSDOTTER, * 16/4 1823 i Gnarp, Gävleb. Infl. fr. Bergsjö 1869.
CATHARINA CHRISTINA * 1/9 1845                     45C4
BRITA MARGRETA * 27/12 1846                          (X6)13N14
ANNA MARIA * 6/4 1849                                    9B13
ANDERS OLOF * 2/8 1850. † 7/8 1850 (svaghet)
JOHANNA ELISABETH * 15/12 1851. † 3/2 1869 (nervfeber)
SALOMON * 21/1 1854. Utfl. t. Bergsjö 1880
ANDERS OLOF * 27/4 1857. Utfl. t. Bergsjö 1880
PEHR ERIK * 3/12 1859. Utfl. t. Bergsjö 1881

—5—

2 JOHAN JERNKROK, * 24/10 1818, s. t. klensmed A. Järnkrok i Strömbacka, Bjuråker. G. 5/9 1841. Knippsmed i Strömbacka bruk. Utfl. t. Jättendal 1847.
(U68) ANNA CATHARINA ROLIN, * 11/1 1819 i Österunda, Vm. Infl. fr. Hassela 1841. Utfl. t. Jättendal 1847.
HENRIK »ERIKSSON» * 18/6 1839 i Hassela. Styvs. Utfl. t. Jättendal 1847
CATHARINA MARGRETA * 7/7 1842. Utfl. t. Jättendal 1847

—6—

2 PEHR JÄRNKROK, * 24/3 1825, s. t. klensmeden A. Järnkrok i Strömbacka, Bjuråker. G. 22/6 1851. Smed. Bos. i Knaggälve, Delsbo. † 29/4 1906.
(X8) CARIN JOHANSDOTTER, * 21/1 1825, d. t. sold. Joh. Wedin o. h. Karin Nilsdotter i Veda, Forsa sn. † 15/6 1884 (kräfta).
PEHR * 26/9 1846. Utfl. t. Forsa
CAROLINA * 17/2 1852                                      9
ANDERS * 8/9 1853                                          10
ANNA ELISABET * 5/8 1855
JOHANNES * 29/10 1857. † 23/1 1920
BRITA * 3/11 1859. † 7/2 1907
SALOMON * 29/3 1864. Smed i Delsbo. † 12/6 1936
MARGTA * 10/9 1866. † 28/12 1916

—7—

2 JONAS JERNKROK-KROK, * 16/10 1834, s. t. klensmed A. Järnkrok i Strömbacka, Bjuråker. G. 186.. Smed i Strömbacka. † 3/6 1909.
15E9 BRITA JONSDOTTER-FORS, * 6/6 1838, d. t. kolare J. Fors Strömbacka, Bjuråker. † 23/9 1916.
ANDERS OLOF * 9/9 1863                                  11
CAJSA GRETA * 23/10 1867. † 23/2 1868
LARS JOHAN * 29/3 1872                                   12

—11—

7 ANDERS OLOF JERNKROK, * 9/9 1863, s. t. smed. J. Jernkrok i Strömbacka, Bjuråker. G. 18/2 1888. Smed i Strömbacka.  † 17/2 1902.
38A3 BRITA CHRISTINA HELLBERG, * 17/4 1871, d. t. kolare A. Hellberg i Hedvigsfors, Bjuråker. † 17/9 1926.
ANDERS REINHOLD * 5/11 1887. † 1/1 1909
EDLA MATILDA * 2/4 1889                                 45C9
GUSTAF LEONARD * 3/11 1891. Utfl. t. Forsa
JOHAN ARVID * 29/1 1894                                 16
ALF ARTUR * 8/8 1901                                       17


—21U1—

Anders Jansson *1708. Okänd härst. Dagsverkare vid Strömbacka bruk, Bjuråker.
Catharina Andersdotter *1710. Okänd härst.
Catharina *1732                                              (X4)20F2
Kjerstin *1739                                                (X4)35C1
Maria *1742. Okänd vistelseort.
Anders *1744                                                 2
Anna *1749. Okänd vistelseort.


—41A14—

8 MATTHIAS JOHANSSON, * 29/1 1880, s. t. kol. J. Stolt i Frisbo, Bjuråker. G. 6/9 1903. Kol. o. arr. i Strömbacka 116, Bjuråker.
(X7) HILDA MARIA FERNLUND, * 12/1 1883 i Enånger, Gävleb. Infl. fr. Söderhamn 1903. † 29/7 1935. (Nipen)
ANNA MARGRETA * 7/8 1903                              16F3
JOHAN VALTER * 16/8 1904. † 13/10 1904
ERIK JOHAN * 7/12 1905                                   21
BRITA KRISTINA * 20/5 1907. Utfl. t. Ljus.dal 1937
GUSTAF MAGNUS * 18/1 1909                            22
MATTIAS 1/3 1910. † 21/3 1910
PER AUGUST * 5/5 1911                                    23
EMMY MARIA * 6/8 1913. Utfl. t. Eskilstuna 1933
HILDA KATRINA * 27/12 1914. Utfl. t. Hammarby sn, Söd., 1934
ANDERS MATTIAS * 6/5 1916. Utfl. t. Eskilstuna 1935
KARL VILHELM * 8/2 1918                                  24
STINA LISA * 15/8 1919. Utfl. t. Eskilstuna 1937
JUDIT LINNEA * 17/10 1920. Utfl. t. Ljusdal 1940
HILMA OTTILIA * 23/3 1923. Utfl. t. Ljusdal 1947


—46B12—

(X27) AUGUST ALBIN JUHLIN, * 3/7 1880 i Ljusdal, Gävleb. Infl. fr. Hudiksvall 1911. G. 21/10 1911. Skogsarb. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Rogsta 1917.
4 JOHANNA MATILDA HILL, * 3/3 1887, d. t. kol. A. Hill i Frisbo, Bjuråker. Utfl. t. Rogsta 1917
EMIL »ERIKSSON» * 14/11 1908                         18
ANDERS EDVARD * 6/5 1910. Utfl. t. Ljusnarsberg 1935
ESTER SOFIA * 29/4 1912. Utfl. t. Rogsta 1932
KARL OSKAR * 1/4 1915. † 9/5 1917
PER ERIK * 25/7 1916. Utfl. t. Rogsta 1917


—22C2—

1 ANDERS JONSSON, * 14/3 1816, s. t. arb. J. Andersson i Strömbacka, Bjuråker. G. 182.. Spiksmed. Bos. i Strömbacka. Utfl. t. Torpshammar, V.-norrl., 1845.
15F1 MARIA MAGDALENA RAMBERG, * 22/7 1799, d. t. arb. P. Ramberg i Strömbacka.
JOHAN »FRÖST» * 10/5 1830 i Bergsjö. Utfl. t. Torpshammar 1845
JONAS * 4/7 1842. Utfl. t. Torpshammar 1845


Registerbeteckning »49C» omfattar en släktgren från Nyed, Värmlands län, som inflyttat till Bjuråker 1849.

—49C1—

(S55) ERIK JANSSON, * 13/12 1815 i Nyed, Värml. G. 1847. Infl. fr. Kristinehamn 1849. Spiksmed. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 21/3 1908.
(S40) ANNA HELENA OLOFSDOTTER, * 19/5 1819 i Kroppa, Värml. † 26/2 1900.
ANNA CATHARINA * 29/4 1848                           2
MARIA, tv., * 12/1 1850                                     3
JOHANNA, tv., * 12/1 1850. † 3/1 1939
EMMA * 23/7 1854                                            5A37
HEDVIG CHRISTINA * 2/11 1856. Utfl. t. Järvsö 1889


—11D4—

1 CARL CHRISTOFFER JANSSON, * 28/10 1803, s. t. kol. J. Eriksson i Strömbacka, Bjuråker. G. 5/6 1827. Sågv.-arb. i Strömbacka. † 13/5 1850 (krossad t. döds under sågverksskjul som rasat samman)
19C1 CARIN OLOFSDOTTER, * 31/8 1781, d. t. bonden O. Olofsson o. h. Brita i Högens by, Bergsjö sn. Änka e. J. Olsson-Hanning i Strömbacka. † 10/4 1849.


—20F3—

1 ANDERS JOHANSSON, * 1/7 1733. Trol. s. t. kol. J. Narf i Sörgimma. G. 14/3 1756. Kol. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 4/5 1784 (håll o. stygn) (Död i Frisbo, Röjarbo)
64C1 CATHARINA HINDRIKSDOTTER, * 1722 i St. Tuna, Kopp. Änka e. H. Larsson i Strömbacka. † 21/8 1793
CATHARINA * 8/4 1759                                      6
BRITA * 16/7 1766                                            7


—59F2—

1 JÖNS (JOHAN) JÖNSSON, * 1729, s. t. bergsman J. Ersson i Nya Kopparberg, Ör. G. 1750. Kol. vid Strömbacka bruk, Bjuråker. † 23/5 1791 (håll o. stygn) (Jönsarbo)
(T37) MARGRETA JOHANSDOTTER, * 1728. Infl. fr. Nya Kopparberget. Utfl. t. Fönebo, Norrbo 1794. † 1799
JOHAN * 1750. † 1753
ERIC * 1752                                                     3
ANDERS * 1755. † 1759
ANNA * 1757. Okänd vistelseort
ANDERS * 1760. Okänd vistelseort


—14A3— Bergsjö släktbok

1 ANDERS JOHANSSON, * 1/7 1733, s. t. kolare Joh. Persson Narf i Sörgrimma, Bjuråker. G. 14/3 1756. Kolare vid Strömbacka bruk. † 4/5 1784.
(X4)64C1 CARIN HINDRIKSDOTTER, * ./. 1722 i St. Tuna sn, Kopp. (Tid. g. o. änka e. kolare Hans Larsson i Strömbacka, Bjuråker.) † 21/8 1793.
CATHRINA, * 8/4 1759                                        5
BRITA, * 16/7 1766. Bos. i Strömbacka. † 11/2 1799

 

K.

—1G67—

65 AXEL HERBERT WILHELM KARLSSON, * 29/3 1911, s. t. bonden K. Karlsson i Ängebo s3. G. 23/2 1941. Skogsarb. Bos. i Ängebo 35, sen. i Björsarv 106, Bjuråker.
64B2 HULDA GERTRUD FASTÉN, * 30/12 1918, d. t. J. Hj. Fastén i Strömbacka, Bjuråker.
KARL AXEL HÅKAN * 14/6 1941
ANNA GERTRUD GUNILLA * 25/5 1944
LARS KJELL OVE * 13/11 1946


—5A18—

(W27) ERIK OLOF KARLBERG, * 4/12 1849 i Ore sn, Kopp. G. 1873. Smed. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Gällivare 1901.
8 KARIN PALM, * 1/12 1849, d. t. spiksmed J. Palm i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Gällivare 1901.
JOHAN ERIK * 18/11 1874                                  30
KARL ALFRED * 5/7 1877. Utfl. t. Sth. 1898
ANDERS OLOF * 14/12 1879. Utfl. t. Sth. 1899
KATRINA KRISTINA * 12/3 1883 Utfl. t. Sth. 1901
LARS VIKTOR * 20/10 1885. † 13/11 1889 (strypsjuka)
JOHANNA VILHELMINA * 2/11 1888. † 23/11 1889 (strypsjuka)
LARS VIKTOR * 4/9 1891. Utfl. t. Gällivare 1901
JOHANNA ELINA * 30/12 1895 Utfl. t. Gällivare 1901


—15A24—

(X7) JONAS KALLBERG, * 20/7 1864 i Enångers sn., Gävleb. G. 3/6 1895. Änkl. o. omg. 6/5 1917. Smed i Hedvigsfors bruk, sen. i Strömbacka bruk, Bjuråker. † 16/6 1931
15 JOHANNA MARIA WÅRD, * 3/11 1865, d. t. mästersven D. Wård i Hedvigsfors, Bjuråker. † 18/5 1909
4C10 ANNA WEDMARK, * 7/7 1887, d. t. arb. A. E. Widmark i Furuberg, Bjuråker
MARIA KRISTINA * 3/3 1896                               12A29
JOHAN FERDINAND * 15/11 1897. Utfl. t. Delsbo 1921
KNUT FREDRIK * 26/11 1899. † 17/10 1918
GERDA KATRINA * 24/9 1901. † 9/5 1904
GERDA MATILDA * 11/10 1904                            (X33)9Y20
BRITA MATILDA * 19/6 1912. Utfl. t. Ljusna 1930 (Söderhamn)
EMMA MARGRETA * 1/11 1918. Utfl. t. Ljusna 1935
KNUT ERIK * 21/10 1924. Smed. Erik Kallberg berättade om Strömbacka för besökare, i tidningar och i den här filmen om Strömbacka.


—50B4—

2 ERIK ERIKSSON (KALLBERG) KELLBERG, * 1748, s. t. smed. E. Axberg i Hedvigsfors, Bjuråker. Landbonde i Norrbobyn, Norrbo. Infl. 1797. Dagkarl. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Ljustorp, V.-norrl., 1800.
(Y54) INGRID OLSDOTTER, * 1755. Infl. fr. Torps sn, V.-norrl.
ERIC * 1777                                                     5
PEHR * 1783. Utfl. t. Ljustorp
LARS * 4/10 1786                                             15A9
CHRISTINA * 1788. Utfl. t. Ljustorp
BRITA * 1792. † 11/3 1797
OLAUS * 10/5 1799. Utfl. t. Ljustorp


—20C4—

2 ERIC PEHRSSONKÄLLMAN, * 14/12 1753. Trol. s. t. kol. P. Ersson i Strömbacka, Bjuråker. G. 24/6 1779. Mästersmed. Bos. i Strömbacka. † 28/11 1808 (funnen död ute på marken).
15A2 CARIN ELISABETH WÅRD, * 6/1 1755, d. t. mästersmed A. Wård i Strömbacka. † 13/12 1832 (ålder).
ERIC * 11/4 1780. † 19/4 1790 (slag)
ANDERS * 8/12 1782. † 9/2 1783 (kvävd av våda i sängen)
DANIEL * 21/3 1874                                          6
ANDERS * 23/3 1787                                         7
ERIK * 20/12 1790                                            8
PEHR * 23/2 1793. Utfl. t. Hudiksvall 1812
MARGRETA ELISABETH * 12/10 1795. † 12/1 1796 (kikhosta)
CATHARINA ELISABET * 21/11 1796                    12A4

—6—

4 DANIEL KÄLLMAN, * 21/3 1784, s. t. mästersmed E. Källman i Strömbacka, Bjuråker. G. 181.. Mästersven. Bos. i Strömbacka. Utfl. t. Skebobruk, Ununge sn, Sth. län, 1816.
(X15) BRITA OLSDOTTER, * 4/10 1780. Infl. fr. Hassela. Utfl. t. Skebobruk, Ununge sn, Sth. län.
ERIC * 13/5 1813. Utfl. t. Ununge 1816
CATHARINA MARGRETA * 15/10 1815. Utfl. t. Ununge 1816

—7—

4 ANDERS KÄLLMAN, * 23/3 1787, s. t. smeden E. Källman i Strömbacka, Bjuråker. G. 1807.. Mästersven i Strömbacka. Utfl. t. Medelpad 1829.
18H8 INGA ÅKERSTRÖM, * 14/5 1786, d. t. sämskare O. Åkerström i Gerdbo, Bjuråker. Utfl. t. Medelpad 1829.
ANDERS * 19/10 1809. Utfl. t. Medelpad 1829
LARS ERIC * 12/1 1814. Utfl. t. Medelpad 1829
JOHAN OLOF * 3/7 1818. Utfl. t. Medelpad 1829
DANIEL * 7/5 1821. Utfl. t. Medelpad 1829
CAJSA GRETA * 20/12 1826. Utfl. t. Medelpad 1829

—8—

4 ERIK KÄLLMAN, * 20/12 1790, s. t. mästersmed E. Källman i Strömbacka, Bjuråker. G. 1820. Änkl. o. omg. 1840. Smed. Bos. i Strömbacka. † 2/10 1867.
(X34) ANNA LARSDOTTER, * 2/7 1796 i Ockelbo, Gävleb. o. d. t. skomak.-mäst. Lars Larsson. (Infl. fr. Oslättfors 1817) † 28/3 1840 (lungsot).
(X14) ANNA LARSDOTTER, * 11/3 1818 i Harmånger, Gävleb. † 20/3 1876 (pneumonia cronica).
ANNA CATHARINA * 8/8 1820                             9
ERIC * 19/2 1822                                             10
LARS PETTER »KÄLLMAN» * 24/9 1823. Utfl. t. Hassela 1846
JONAS * 9/4 1825. Utfl. t. Hassela
MARIA MARGRETA * 1/4 1827                             12D5
ANDERS * 16/7 1829. Utfl. t. Hassela 1850
INGA CHRISTINA * 1/3 1842. Utfl. t. Hudiksvall 1862
CATHARINA ELISABETH * 14/11 1843
SIGRID MARIA * 2/11 1846. Utfl. t. Söderby-Carls förs., Sth. län, 1863
JOHANNA * 21/5 1849                                       11
BRITA CECILIA * 4/7 1851. Utfl. t. Hudiksvall 1866
ERIK OLOF * 7/9 1856. Utfl. t. Harmånger 1874


—24C12—

9 EMIL ESKIL KARLSSON, * 20/9 1922, s. t. vägvakt H. G. Karlsson i Svedjebo, Bjuråker. G. 29/9 1946. Vägsrb. Bos. i Strömbacka, Bjuråker.
23D6 SVEA JOHANSSON, * 23/7 1926 i Bjuråker.


—34E1—

1 ERIC HANSSONKJÄLLMAN, * 1724, s. t. hyttman H. Kjellman i Kumla sn, Ör. Infl. 1751. G. 2 ggr. Byggmäst. vid Strömbacka bruk, Bjuråker. † 21/9 1796 (andtäppa o. lungsot).
(T37) MARIA HINDRICSDOTTER, * 1714 i Gränshult, Nya Kopparberg. G. 1748. † 9/7 1788 (andtäppa).
(T32) SIGRID QVISTBERG, * 1719. Infl. fr. Kumla. G. 1789.
HANS * 1748                                                   2
ANNA * 1751. † 1752
ERIC * 22/1 1753. † 7/5 1753
CATHARINA * 19/7 1756                                    3

—2—

1 HANS KJÄLLMAN, * 1748, s. t. byggmäst. E. Kjällman i Strömbacka, Bjuråker. Smed. vid Strömbacka bruk.
29A2 CATHARINA MALMGREN * 1746, d. t. smeden M. Malmgren i Strömbacka, Bjuråker.
MAIJA CAISA * 1770
MARGRETA ELISABET * 1773. Utfl. t. Sth. 179.
ERIC * 1779
ULRICA * 1787
LARS ERIC * 1791


—1G67—

65 AXEL HERBERT WILHELM KARLSSON, * 29/3 1911, s. t. bonden K. Karlsson i Ängebo s3. G. 23/2 1941. Skogsarb. Bos. i Ängebo 35, sen. i Björsarv 106, där de förestod telefonväxeln, vilket de sedan fortsatte med i Strömbacka
64B2 HULDA GERTRUD FASTÉN, * 30/12 1918, d. t. J. Hj. Fastén i Strömbacka, Bjuråker.
KARL AXEL HÅKAN * 14/6 1941
ANNA GERTRUD GUNILLA * 25/5 1944
LARS KJELL OVE * 13/11 1946


—1Å3—

2 Lars Ersson Knäpp, *3/9 1744, s. t. bonden E. Larsson i Norrbobyn 1, Norrbo. G. 1769. Sold. vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Strömbacka, sen. bonde i Karmansbo, Bjuråker. † ./12 1789 under krigstjänst i Pojo, Finland.
(X4)2F3 Cherstin Larsdotter, *1741, trol. d. t. bonden L. Larsson i Näppänge 2, Bjuråker. † 25/2 1829 (ålder)
Lars, *12/3 1775                                              4
Carin, *23/1 1778                                             5
Cherstin, *22/12 1780                                       (X4)2H5

 

L

—1Å4—

3 Lars Larsson, *12/3 1775, s. t. bonden L. Knäpp i Karmansbo, Bjuråker. G. 1797. Dagakarl vid Strömbacka bruk. † 11/5 1802 (krossad av en pråm)
2 Anna Pehrsdotter, *9/5 1776 i Norrbo.
Änka o. omg.                                                        (X4)23C2
Lars, *17/4 1800. Okänd vistelseort.
Christina, *21/3 1802, † 4/10 1802 (kikhosta)


—1Å12

10 Johan Erik Arvid Lind, *15/5 1892 i Lensjö. G. 23/9 1917. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Hög 1920.
(X4)21A11 Johanna Kristina Fredin, *2/5 1898, d. t. kol. P. Fredin i Frisbo, Bjuråker.
Per Gustaf, *3/3 1919. Utfl. t. Hög 1920


—64C1—

(W35) HANS LARSSON, * 1713. Infl. fr. St. Tuna, Kopp. Bergslagsman o. kol. i Strömbacka, »Råggärdebo», Bjuråker. † 17…
(W35) CATHARINA HINDRIKSDOTTER, * 1722 i St. Tuna, Kopp.Änka o. omg.  20F3
PEHR * 1745. Utfl. t. Bergsjö
ERIC * 1749. Utfl. t. Bergsjö
MARGRETA * 9/6 1751. † 11/7 1752
ANNA * 13/12 1752. † 17/12 1752
JOHAN * 1756. Okänd vistelseort
CATHARINA * 1759. Okänd vistelseort


—4A25—
(AC17) AUGUST LUNDQUIST, * 16/4 1854 i Lövångers sn, Vb. G. 26/10 1879. Sold. nr 29 vid Häls. reg. Bos. i Strömbacka, Bjuråker, sen. skogsarb., bos. i Frisbo, Bjuråker. † 28/4 1922.
23 ELLA DANIELSDOTTER, * 24/2 1845, d. t. husman D. Djerf 1 Avholm, Bjuråker. † 8/7 1922.
PER OLOF * 13/2 1877. † 6/7 1877 (scharlakansfeber)
DANIEL GUSTAF, * 9/6 1885. Utfl. t. Bergsjö 1911
BRITA * 25/8 1888. Evangelist


—5A25—

(X48) JOHAN ERIK LÅNG, * 8/4 1812 i Voxna sn, Gävleb. (Infl. 1834). G. 2/9 1838. Mjölnare. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Voxna 1846.
11 MARIA MARGRETA PALM, * 24/12 1819, d. t. smältarmäst. E. Palm i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Voxna 1846.
ANNA MARIA * 17/10 1838. Utfl. t. Voxna 1846
MARGRETA CHRISTINA * 30/4 1841. Utfl. t. Voxna 1846
JOHANNA ERIKA * 28/11 1843. Utfl. t. Bergsjö 1871


Registerbeteckning »45C» omfattar en släktgren från Harmånger, Gävleborgs län, som inflyttat till Bjuråker omkring år 1830.

—45C1—

(X14) ANDERS GUSTAF LEJDSTRÖM, * 10/9 1800 i Harmånger, Gävleb. Arb. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 17/4 1883 (ålder).
(X3) CARIN JONSDOTTER, * 11/3 1804 i Bergsjö, Gävleb. † 4/10 1865 (bröstinflammation).
ANNA HELENA * 14/7 1828                                 2
CHRISTINA CATHARINA * 14/5 1830                    15A15
JOHAN GUSTAF * 1/2 1833                                 3
GUSTAFVA * 8/9 1835. Utfl. t. Nianfors 1861
SIGRID JOHANNA * 13/6 1841. Utfl. t. Hudiksvall 1866
ANDERS FREDRIK * 11/11 1842                          4
BRITA MARIA * 25/6 1845. † 10/5 1846

—2—

1 ANNA HELENA LEJDSTRÖM, * 14/7 1828, d. t. A. G. Lejdström i Strömbacka, Bjuråker. † 1/3 1852 (barnsbörd).
JOHAN GUSTAF, tv., 14/2 1852. † 1/3 1852 (allm. svaghet)
CAJSA GRETA, tv., 14/2 1852. † 1/3 1852 (allm. svaghet)

—3—

1 JOHAN GUSTAF LEJDSTRÖM, * 1/2 1833, s. t. arb. A. G. Lejdström i Strömbacka. G. 19/4 1857. Arb. i Friggesund, Bjuråker, sen. torp. i Brunkäng, Fönebo, Norrbo. Emigr. t. N. Amerika 1868.
12A5 SARA JOHANNA DANIELSDOTTER, * 19/3 1836, d. t. torp. D. Abrahamsson i Vintermyra, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868.
ANDERS GUSTAF * 7/10 1858. † 24/10 1858 (svaghet)
PEHR GUSTAF * 14/10 1860. Emigr. t. N. Amerika 1868
ANNA CATHARINA * 25/5 1863. Emigr. t. N. Amerika 1868

—4—

1 ANDERS FREDRIK LEJDSTRÖM, * 11/11 1842, s. t. arb. A. G. Lejdström, Strömbacka, Bjuråker. G. 11/5 1866. Smed i Strömbacka. † 13/12 1938.
32A4 CATHARINA CHRISTINA JÄRNKROK, * 1/7 1845, d. t. smeden S. Järnkrok i Strömbacka. † 22/2 1927.
CATHRINA AUGUSTA * 27/2 1867                        5
ANDERS FREDRIK * 13/2 1868. † 11/3 1868
JOHANNA * 1/2 1869. † 5/3 1869
JOHANNA MARIA * 13/5 (30/5) 1870                   6
JOHAN SALOMON * 14/8 1871. † 3/9 1871
ANNA BRITA * 31/12 1872                                 (X33)9Å68
ANDERS OLOF * 1/12 1875                                7
SALOMON * 25/3 1877                                      8
FREDRIK HELMER * 24/9 1880. † 2/1 1881 (bröstsjukdom)
FREDRIK OSKAR * 22/10 1881. † 8/1 1890 (difteri)
TEKLA KRISTINA * 8/8 1885. † 9/10 1889 (kikhosta)
KNUT GUSTAF * 20/2 1887                                 9
TEKLA KRISTINA * 20/8 1891. Utfl. t. Sth. 1926

—6—

4 JOHANNA MARIA LEJDSTRÖM, * 30/5 1870, d. t. smeden A. F. Lejdström i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Delsbo 1926 o. hushåll. i Nordanäng 12.
FREDRIK OSKAR * 11/9 1895. † 8/3 1923
EBBA * 20/9 1910. Utfl. t. Delsbo 1926

—7—

4 ANDERS OLOF LEJDSTRÖM, * 1/12 1875, s. t. smeden A. F. Lejdström i Strömbacka, Bjuråker. Hade klumpfot. G. 27/5 1908. Stalldräng i Strömbacka 12.sen bos. i Moviken. †1/4 1961
47A21 MARIA KATRINA ÅKERLUND, * 16/2″1885, d. t. arb. J. Åkerlund i Moviken, Bjuråker.
ARTUR FERDINAND * 20/11 1905. Utfl. t. Delsbo 1926
FREDRIK FOLKE * 31/7 1909. Utfl. t. Malma, Vm., 1940

—8—

4 SALOMON LEJDSTRÖM, * 25/3 1877, s. t. smeden A. F. Lejdström i Strömbacka, Bjuråker. G. 14/7 1901. Smed i Strömbacka.
5A28 EMMA SOFIA PALM, * 23/4 1880 i Forsmark. D. t. smeden P. O. Palm i Strömbacka. † 21/7 1941.
SVEA KATRINA * 21/2 1904                                12D10Knut och Edla Lejdström

—9—
4 KNUT GUSTAF LEJDSTRÖM, * 20/2 1887, s. t. smeden A. F. Lejdström i Strömbacka, Bjuråker. G. 9/12 1916. Jordbr.-arb. Bos. i Strömbacka 12.
32A11 EDLA MATILDA JERNKROK, * 2/4 1889, d. t. smeden A. O. Jernkrok i Strömbacka.
BIRGIT * 13/7 1921. Utfl. t. Danderyd, Sth. län, 1940
ROLF * 10/11 1924. Utfl. t. Enskede, Sth., 1946


Tröbacka den 7 sept. 1970. Arvid Rann, August Hahne och Knut Lejdström


Registerbeteckning »64C» berör en släktgren från Stora Tuna, Kopparbergs län, som inflyttat till Bjuråker omkring år 1750.

—64C1—

(W35) HANS LARSSON, * 1713. Infl. fr. St. Tuna, Kopp. Bergslagsman o. kol. i Strömbacka, »Råggärdebo», Bjuråker. † 17…
(W35) CATHARINA HINDRIKSDOTTER, * 1722 i St. Tuna, Kopp.
Änka o. omg.           20F3
PEHR * 1745. Utfl. t. Bergsjö
ERIC * 1749. Utfl. t. Bergsjö
MARGRETA * 9/6 1751. † 11/7 1752
ANNA * 13/12 1752. † 17/12 1752
JOHAN * 1756. Okänd vistelseort
CATHARINA * 1759. Okänd vistelseort


—21E18—

14 ARVID LIF, * 27/3 1897, s. t. bonden A. Lif i N. Lia. G. 3/5 1925. Arr. i S. Lia, sen. stalldräng vid Strömbacka bruk, Bjuråker. Utfl. t. Ljusne 1946.
46A14 ANNA MARIN JONSSON, * 1/7 1900, d. t. kol. J. Pehrsson i Skärås, Bjuråker. Utfl. t. Ljusne 1946.
BENGT ARVID * 25/5 1927. Utfl. t. Ljusne 1947.


—18F5—

2 (RAPP) LARS BERNHARD LARSSON, * 19/4 1891, s. t. mål. L. Larsson i Avholm. G. 11/11 1923. Änkl. o. omg. 9/11 1931. Skogsarb. Bos. i Strömbacka, Bjuråker.
46A13 KATRINA ELISABET OLSDOTTER, * 25/1 1893, d. t. kol. O. Persson i Lindbo, Bjuråker. † 1/11 1928
23D6 SIGRID ELISABET MEIJER, * 13/4 1904 i Bjuråker.
PER ALGOT * 16/12 1912                                   6
ANDERS RAGNAR * 2/8 1914. † 14/3 1918
LARS EVERT * 28/6 1925. Skogsarb. i Bjuråker
KARL IVAR * 4/2  1932.
EMMA INGEGERD * 5/1 1934
MÄRTA KATARINA * 31/12 1939


Registerbeteckning »35F» berör en släktgren från Enångers socken, Gävleborgs län, som inflyttat till Bjuråker omkring år 1770.

—35F1—

(X7) CARL SVENSSONLITHÉN, * 29/9 1728. Infl. fr. Enånger. Bruksbokhåll. Bos. i Strömbacka, Bjuråker.
(X7) CHRISTINA HANSDOTTER, * 172.. Infl. fr. Enånger.
CARL * 24/10 1753                                           2


—6H46—

(U8) JOHAN RAGNAR LINDHOLM, * 6/2 1898 i Dingtuna, Vm. Infl. fr. Norberg 1946. G. 22/12 1946. Lastbilsbitr. Bos. i Strömbacka 301, Strömbacka 12, Bjuråker.
37 HILDA KRISTINA BOLIN, * 10/10 1909, d. t. skomak. L. Bolin i Strömbacka.
ERIK ALLAN * 4/10 1929. † 12/12 2007Bild ur, Ett bildgalleri Gävleborgs län 1925
—25H18—
(D60) KARL JOHAN LARSSON, * 20/2 1895 i St. Malm, Söd. Infl. 1920. G. 29/10 1922. Rättare. Bos. i Strömbacka 12, Bjuråker.
12 NANNA KATHRINA THOR, * 10/3 1904, d. t. sold. P. E. Thor i Hedvigsfors, Bjuråker.
47E11 LARS JOHAN BÖRJE * 19/2 1925. (Adoptivs.) Utfl. t. Sth. 1942
MONA BIRGITTA * 29/6 1943


—46H4—

(X15) ERIC LINDSTRÖM, * 1/1 1802. Infl. fr. Hassela. Mästersmed i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Attmar 1829.
2 ANNA STINA HÜBBINETTE, * 18/5 1803, d. t. mjöln. J. P. Hübbinette i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Attmar 1929.
PEHR ERIC * 8/5 1827. Utfl. t. Attmar 1929


—1L62—

61 Alf Algot Larsson, * 15/10 1921, s. t. torp. L. O. Larsson i Svedjenästorpet 13. G. 9/9 1945. Skogsarb. Bos. i Strömbacka, Bjuråker.
(X4)16F3 Berta Kristina Hägg, * 12/1 1927, d. t. skogsarb. L. H. Hägg i Ländsjö, Bjuråker.
Lars Tord * 11/10 1944
Evy Margareta * 10/3 1946


Registerbeteckning »40C» omfattar en släktgren från Voxna, Hälsingland, som inflyttat till Bjuråker omkring år 1780.

—40C1—

(X48) JOHAN LÅNG, * 1742. Infl. fr. Voxna, Hälsingland. G. 177.. Smed. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 1/8 1807 (värk i ryggen).
(W27) CHRISTINA ERIKSDOTTER, * 1740 i Ore sn, Kopp. † 19/10 1843 (ålder).
ANDERS * 1777                                                2
CHRISTINA * 1780                                            3
ANNA * 9/5 1782                                              4
MARGRETA * 1786. Okänd vistelseort
HELENA * 1789. Utfl. t. Hudiksvall 1807.
BRITA * (14/7) 22/7 1795                                  5A12

 

M.

Registerbeteckning »29A» omfattar en släktgren från Söderbärke, Kopparbergs län, som inflyttat till Bjuråker 1758

—29A1—

(W41) ANDERS BENGTSSON, * 168.. Bergsman. Bos. i Söderbärke, Kopp.
(W41) ELISABETH MATSDOTTER, * 168.. i Söderbärke, Kopp.
MATS * 1711

—2—

1 MATS ANDERSSON-MALMGREN, * 1711, s. t. bergsman A. Bengtsson i Söderbärke, Kopp. G. 1737. Hammarsmed i Strömbacka, Bjuråker. † 12/2 1787 (bröstvärk)
(W41) CATHARINA GRÖNBERG, * 1709 i Söderbärke, Kopp. † 26/5 1795 (ålder)
ELISABETH * 1738. Okänd vistelseort
JACOB * 6/3 1744 (Infl. 1758)                            3
CHRISTINA * 1746. Okänd vistelseort
CATHARINA * 1746                                           34E2

—3—

2 JACOB MALMGREN, * 6/3 1744 i Malingsbo bruk, Söderbärke sn, Kopp., o. s. t. hammarsmed M. Malmgren i Strömbacka, Bjuråker. Infl. 1758. G. 1766. (Vistas i Voxna 1785-1797) Sen. mästersmed i Strömbacka bruk. † 27/2 1800 (slag)
(X18) CATHARINA BRUNSTRÖM, * 1746 i Hudiksvall. † 18/8 1806 (bröstvärk)
JONAS * 1770                                                  4
MATHIAS * 26/1 1773                                       5
JACOB * 1776                                                  6
ANDERS * 20/6 1779                                         7
MARGRETA CATHARINA * 18/4 1783. † 4/7 1783 (håll o. stygn)

—4—

3 JONAS MALMGREN, * 1770, s. t. smeden J. Malmgren i Strömbacka, Bjuråker. Mästersmed i Strömbacka bruk. Utfl. t. Voxna 1804
(X48) SUSANNA VOXSTRÖM, * 1771, infl. fr. Voxna sn. Utfl. t. Voxna 1804.
JACOB * 26/3 1794. Utfl. t. Voxna 1804
ABRAHAM * 30/5 1795                                       8
JONAS * 16/4 1797. Utfl. t. Voxna 1804
ANDERS 16/1 1799. Utfl. t. Voxna 1804
LARS OLOF * 19/3 1801. Utfl. t. Voxna 1804
JOHANNES * 14/12 1802. † 14/1 1803 (håll o. stygn)

—5—

3 MATHIAS MALMGREN, * 26/1 1773, s. t. smeden J. Malmgren i Strömbacka, Bjuråker. Mästersmed i Strömbacka bruk. Utfl. t. Voxna 1803
(X48) CHRISTINA WOXSTRÖM, * 1773. Infl. fr. Voxna sn. Utfl. t. Voxna 1803
JACOB * 1795. Utfl. t. Voxna 1803
ABRAHAM * 5/1 1798. † 3/6 1800 (koppor)
MATHIAS * 10/5 1800. † 13/7 1800 (håll o. stygn)
CATHARINA * 22/5 1801. † 22/7 1801 (kikhosta)
ABRAHAM * 20/6 1802. † 5/5 1803 (engelska sjukan)

—6—

3 JACOB MALMGREN, * 1776, s. t. smeden J. Malmgren i Strömbacka, Bjuråker. Mästersven vid Strömbacka bruk. Utfl. t. Oviken, Jämtl., 1806
(W27) SARA MARGRETA SUNDBERG, * 1780 i Ore sn, Kopp. Utfl. t. Oviken 1806
JACOB * 3/12 1801. Utfl. t. Oviken 1806
CAJSA MARGRETA * 1804. Utfl. t. Oviken 1806
ANDERS * 1806. Utfl. t. Oviken 1806

—7—

3 ANDERS MALMGREN, * 20/6 1779, s. t. mästersmed J. Malmgren i Strömbacka, Bjuråker. G. 2/11 1806. Bruksskrädd. i Strömbacka. † 12/1 1840 (håll o. stygn)
37A3 MAGDALENA EKSTRÖM, * 3/1 1789, d. t. kol. J. Andersson i Sörgimma, Bjuråker. † 3/2 1861 (slag)
CATHARINA CHRISTINA * 3/10 1807                    12
ULRIKA ELEONORA * 5/9 1810. † 28/10 1872
MARGRETA ELISABET * 24/9 1812                       22A5
JACOB GUSTAF * 7/6 1816                                 9
ANDERS FREDRIK * 13/6 1825                            10

—8—

4 ABRAHAM MALMGREN, * 30/5 1795, s. t. smeden J. Malmgren i Strömbacka, Bjuråker. Mjöln. i Ede, Delsbo. Utfl. t. Voxna 1824
(X48) CATHARINA KILMAN, * 29/7 1796 i Voxna sn. Utfl. t. Voxna 1824
ANNA BRITA * 12/11 1817. Utfl. t. Voxna 1824
CHRISTINA * 6/1 1819. † 3/4 1819
LARS OLOF * 21/3 1820. Utfl. t. Voxna 1824
CATHARINA ELISABETH * 1823. Utfl. t. Voxna 1824

—9—

7 JACOB GUSTAF MALMGREN, * 7/6 1816, s. t. bruksskrädd. A. Malmgren i Strömbacka, Bjuråker. G. 20/4 1840. Sockenglasmäst. Bos. i Kyrkbyn, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö 1850
(X33)2Y8 ANNA MARIA HOLMSTRAND, * 18/5 1812, d. t. kommin. J. Holmstrand i Ö. Hålsjö, Norrbo. Utfl. t. Bergsjö 1850
AUGUSTA CHRISTINA ANDREETTA * 7/4 1840. † 21/1 1841
JACOB GUSTAF * 20/12 1841. Utfl. t. Bergsjö 1850
ANDERS FREDRIK * 8/6 1843. Utfl. t. Bergsjö 1850
CARL MAURITZ * 4/11 1844. † 8/7 1847
PEHR ERIK * 15/3 1847. Utfl. t. Bergsjö 1850
CARL AXEL * 23/1 1850. Utfl. t. Bergsjö 1850

—10—

7 ANDERS FREDRIK MALMGREN, * 13/6 1825, s. t. skrädd. A. Malmgren i Strömbacka, Bjuråker. G. 27/10 1852. Skrädd. Bos. i Strömbacka. † 4/2 1914
34B1 AMALIA EUPHROSYNE BACKMAN, * 20/10 1825 i Länna, Söd. D. t. sågställare Joh. Backman i Friggesund, Bjuråker. † 31/1 1905
HELENA EUPHROSYNE * 2/11 1853. † 23/8 1927
EVA ULRICA * 24/12 1856                                  11


—38A7—

(Y54) JOHAN PETER MELIN, * 13/6 1853 i Torp, V.-norrl. Infl. 1871. G. 4/11 1874. Bruksarb. i Strömbacka, Bjuråker. † 19/3 1879 (lunginflammation).
2 BRITA MARGRETA HELLBERG, * 5/2 1854, d. t. smeden C. R. Hellberg i Hedvigsfors, Bjuråker. Änka o. omg. † 16/11 1931. Änkehemmet
(Y54) JOHAN ERIK HÜBINETTE, * 27/8 1853 i Torp, V.-Norrl. Infl. fr. Njutånger 1879. G. 6/1 1881. Smed i Strömbacka, sen. i Moviken, Bjuråker. † 14/1 1912.
KLAS REINHOLD * 12/10 1876                            14
HULDA CHARLOTTA * 2/10 1881. † 18/11 1885 (difteri)
LYDIA MARGRETA * 15/7 1883. † 13/12 1885 (difteri)
LYDIA CHARLOTTA * 29/3 1886. Utfl. t. Ljusdal 1906
HULDA MARGRETA * 22/2 1888                           26A45


—41A21—

ERIK JOHAN MATTSSON, * 7/12 1905,. S. t. arr. M. Johansson i Strömbacka 116, Bjuråker. G. 29/10 1933. Skogsarb. Bos. i Strömbacka 114, Bjuråker. (Nipen)
26D8 SIGNE HELENA KRISTINA WALQVIST, * 26/2 1912, d. t. snick. F. A. Wahlqvist i Strömbacka.
HILMA MAJ-LOUISE * 14/6 1932

—22—

14 GUSTAV MAGNUS MATTSSON, * 18/1 1909, s. t. arr. M. Johansson i Strömbacka 116, Bjuråker. G. 14/2 1941. Skogsarb. Bos. i Strömbacka 141.
(X3) BRITA MARGRETA LANTZ, * 13/10 1914 i Bergsjö, Gävleb. Infl. 1941
STIG LENNART * 10/9 1941
HILDA MARGITHA * 21/7 1943
MARY BIRGITTA * 22/2 1945
INGER MARIANNE * 18/7 1946


—8A43— Bergsjö släktregister

(X4)38A14 KLAS REINHOLD MELLIN, * 12/10 1876, s. t. J. P. Mellin i Strömbacka, Bjuråker. G. 2 ggr. Bonde i Hamre s5, Bergsjö. Sen. smed i Gamsätter. Fl. t. Delsbo 1922.
23 INGA CATHRINA BERGLUND, * 19/3 1811, d. t. kolare H. Berglund i Norrgimma, Bergsjö. G. 27/10 1900. † 4/12 1921.
(X26) ANNA MATILDA HARNING, * 5/8 1894 i Jättendals sn, Häls.
ERIK, * 5/1 1902. Fl. t. Jättendal 1925
ANDERS INGVAR, * 29/11 1922. Fl. t. Jättendal 1925
KLAS GÖTE, * 3/5 1924. Fl. t. Jättendal 1925


—20E2— Bergsjö släktregister

1 JONAS AUGUST NORDQVIST, * 21/1 1872, s. t. mjöln. Erik Nordqvist i N. Älgered, Bergsjö. Mjölnare i Strömbacka, Bjuråker. † 4/6 1931.
(X4)16C2 BEDA KRISTINA BJURSTRÖM, * 12/8 ,1866, d. t. spiksmed And. Bjurström i Strömbacka bruk, Bjuråker. (Tid. g. o. änka.)
ANNA ELDINA, * 29/7 1893. G. m. J. K. Wahlström i
Bjuråker. (X4) 30A27
GÖSTA EUGEN, * 14/11 1896                               4
JOHAN ANSELM, * 13/6 1898. Fl. t. Vemdalen 1919
EDVIN, * 19/6 1900. Fl. t. Gudmundrå 1923
ERIK BERTIL, * 25/7 1902. Fl. t. Stensele 1927
IRMA MARIA, * 11/5 1905. Fl. t. Bromma, Sth. 1927
ALBIN VALFRID, * 14/5 1909. Emigr. t. Kanada 1928
EVA KRISTINA, * 11/12 1910. Fl. t. G:a Uppsala 1932

 

N.

13Å21—

12 Olof Nordin, *23/9 1833, s. t. bonden J. Nordin i V. Norrbobyn 13, Norrbo. G. 6/4 1856. Bruksarb. i Strömbacka (Sörgimma), Bjuråker.† 19/2 1857 (död und. stjälpande hästfordon vid färd t. Hudiksvall)
3Å33 Margreta Larsdotter, *18/3 1835, d. t. torp. L. Larsson i V. Hålsjö, Norrbo. Änka o. omg.                                                        (X4)9F12
Jonas, *3/1 1855                                              27
Lars Olof, *19/3 1857, † 1/3 1864 (scharlakansfeber)


—4B48—

47 MARGRETA KAROLINA NORDBERG, * 9/7 1894, d. t. skomak. A. Nordberg i Björsarv, Bjuråker. Ladugårdssköt. Bos. i Strömbacka.
NILS EMIL * 18/7 1914                                      50
ING-BRITT * 1/12 1923


Registerbeteckning »26B» omfattar en släktgren från Österlövsta, Uppsala län, som inflyttat till Bjuråker omkring år 1800.

—21B1—

(C85) MICHAEL ANDERSSON, * 174.. Bonde i Elinge, Ö. Lövsta, Upps. G. 176..
(C85) CECILIA PEHRSDOTTER, * 174.. Bos. i Elinge, Ö. Lövsta, Upps.
PEHR * 21/11 1769                                           2

—2—

1 PEHR MICHAELSSON-NORLINGER, * 21/11 1769, s. t. bonden M. Andersson i Elinge by, Ö. Lövsta. G. 27/12 1801. Bruksinspektor vid Strömbacka bruk. Sen. bos. i Friggesund, Bjuråker. † 18/4 1841 (bröstfeber).
6A1 BRITA PALM, * 22/6 1777, d. t. smeden O. Palm i Strömbacka. † 29/7 1851 (slag).
BRITA CARIN * 23/9 1799. † 26/6 1800 (koppor)
PEHR OLOF * 20/4 1802. Utfl. t. Njurunda 1823
ANNA CICILIA * 22/11 1803. Utfl. t. Njurunda 1823
HEDVIG BRITA * 31/1 1807                                5D16
JOSEPH ANDREAS * 19/3 1813 storspelman          12G9
CARL MICHEL * 16/2 1815                                  3


Registerbeteckning »32B» omfattar en släktgren från Söderbärke, Kopparbergs län, som inflyttat till Bjuråker 1866.

—32B1—

(W41) JOHAN ERIK NYMAN, * 30/10 1826 i Söderbärke, Kopp. G. 1849. Infl. fr. Bergsjö 1866. Mästersmed i Strömbacka, Bjuråker. † 19/5 1877 (lunginflammation o. bröstfeber).
(W41) SARA LISA ANDERSDOTTER, * 15/8 1830 i Söderbärke, Kopp. Emigr. t. N. Amerika 1882.
JOHAN ADOLPH * 17/6 1851                               2
CHRISTINA ELISABET * 19/12 1853                     30A21
ERIKA CATHARINA * 2/8 1859. Emigr. t. N. Amerika 1882
ERIK AUGUST * 16/8 1866. Emigr. t. N. Amerika 1882

—2—

1 JOHAN ADOLPH NYMAN, * 17/6 1851, s. t. mästersmed J. E. Nyman i Strömbacka, Bjuråker. G. 26/12 1875. Smed i Strömbacka. Emigr. t. N. Amerika 1882.
8A7 CATHARINA CHRISTINA BERG, * 13/7 1853, d. t. mästersmed M. Berg i Strömbacka, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1882.
HELENA ELISABETH * 21/1 1876. Emigr. t. N. Amerika 1882
PAULINA CATHRINA * 22/6 1878. Emigr. t. N. Amerika 1882
CLARA MATHILDA * 27/1 1880. † 25/5 1881 (bröstsjukdom)
CLARA CHRISTINA * 19/10 1881. Emigr. t. N. Amerika 1882


—16C3—

(Zl7) KARL FREDRIK ZIMMERMAN, * 28/4 1850 i Hede, Jämtl. G. 13/4 1884. Mjöln. Bos. i Österbo, Bjuråker. † 4/10 1892.
1 BEDA KRISTINA BJURSTRÖM, * 27/6 1866, d. t. spiksmed A. Bjurström i Strömbacka, Bjuråker. G. 2 ggr.
(Y33) JOHAN AUGUST NORDQVIST, * 21/1 1872 i Njurunda, V.­norr!. Infl. fr. Bergsjö 1892. G. 6/9 1896. Mjöln. i Strömbacka. † 4/6 1931.
HULDA EUGENIA * 5/12 1883                             6
ANDERS IVAR * 25/4 1885                                 7
KARL GOTTFRID * 11/5 1887. Utfl. t. Vemdalen 1918
JOHANNA KATRINA * 1/4 1889. Utfl. t. Sth. 1908
HERMAN JONAS * 8/7 1891. Utfl. 1915
ANNA ELDINA * 29/7 1893                                 30A27
GÖSTA EUGEN * 14/11 1896                              8
JOHAN ANSELM * 13/6 1898. Utfl. t. Vemdalen 1919
EDVIN * 19/6 1900. Utfl. t. Gudmundrå, V.-norrl., 1923
ERIK BERTIL * 25/7 1902. Utfl. t. Stensele, Vb., 1927
IRMA MARIA * 11/5 1905. Utfl. t. Bromma 1927
ALBIN WALFRID * 14/5 1909. Emigr. t. Kanada 1928
EVA KRISTINA * 11/12 1910. Utfl. t. G:a Uppsala 1932

—16C8—

3 GÖSTA EUGEN NORDQVIST, * 14/11 1896, s. t. mjöln. J. A. Nordqvist i Strömbacka, Bjuråker. G. 24/5 1920. Skogsarb. Bos, i Strömbacka 12. 1946 byggde Gösta Nordqvist sig en egen fastighet vid södra ändan av fotbollsplan i Strömbacka. Stommen till huset kom från svärföräldrarnas hus Masbo  som Gösta köpte av bolaget.
26A33 EMMA MARGRETA HANSSON, * 7/5 1898, d. t. skogsarb. F. Snygg i Strömbacka. (Notering)
TAGE GOTTFRID * 25/10 1919. † 21/11 1925
INGRID LINNEA * 10/4 1936


Registerbeteckning »21C» omfattar en släktgren från Alfta, Gävleborgs län, som inflyttat till Bjuråker 1813.

—21C1—

(X1) JOHAN NORDBERG, * 15/5 1783 i Nordanå, Alfta sn. Infl. 1813. G. 1809. Landbonde i Stensgärde s1, Norrbo, sen. bruks­arb. i Strömbacka, Bjuråker. † 12/4 1844 (bröstfeber).
(W27) CHRISTINA ERIKSDOTTER, * 1786 i Ore sn, Kopp. † 24/11 1864 (vattusot)
JOHAN ERIK * 1/7 1810                                     2
PEHR OLOF * 28/4 1815                                     3
ANDERS GUSTAF * 19/10 1817. † 11/10 1822 (fallande sot)
CATHARINA MARGRETA * 25/3 1822                    8A7

—2—

1 JOHAN ERIK NORDBERG, * 1/7 1810, s. t. landbonden J. Nordberg i Stensgärde s1, Norrbo. Mästersven. Bos. i Strömbacka. Sen. torp. i Storåsmyra, Bjuråker. † 14/2 1873.
(X33)10Å8 BRITA CHRISTINA KÄCK, * 7/9 1814, d. t. sold. P. Käck i Bästdal, Norrbo. † 20/9 1868.
JOHAN PETER * 22/9 1841                                 4
ERIK OLOF * 2/3 1845                                       5
EMMA CHRISTINA * 31/5 1848. † 3/8 1852
ANNA BRITA * 23/5 1850                                   12A11
EMMA CHRISTINA * 1/4 1856. G. 22/10 1882 m. N. Jonsson-Klamp i Iggesund, Njutånger

—3—

1 PEHR OLOF NORDBERG, * 28/4 1815, s. t. landbonden J. Nordberg i Stensgärde s1, Norrbo. G. 26/12 1838. Smed vid Strömbacka bruk, Bjuråker. † 17/5 1895.
(X33)9Å13 BRITA PEHRSDOTTER, * 4/12 1811, d. t. bonden P. Pehrsson i Norrbobyn 19, Norrbo. † 18/10 1896.
PEHR * 13/10 1836                                           6
JOHAN OLOF * 20/11 1854. Emigr. t. N. Amerika 1883

—6—

3 PEHR NORBERG, * 13/10 1836, s. t. mästersven P. O. Nordberg i Strömbacka, Bjuråker. G. 1860. Bruksarb. i Strömbacka, sen. torp. i Oxåsen, Bjuråker. † 5/12 1910.
33A6 HEDVIG BRITA FALK, * 5/2 1832, d. t. arb. J. G. Falk Strömbacka. † 22/5 1908.
ANNA BRITA * 17/1 1861                                   29B5


—45C5—

(X7) PEHR VILHELM NORIN, * 9/7 1870 i Enånger, Gävleb. Infl. 1889. G. 8/12 1894. Jordbr.-arb. Bos. i Strömbacka, Bjuråker.†  22/5 1898.
4 CATHRINA AUGUSTA LEJDSTRÖM, * 27/2 1867, d. t. smeden A. F. Lejdström i Strömbacka. † 7/3 1931.
HILMA KRISTINA * 24/9 1894. † 7/11 1894 (bröstsjukdom)
WILHELM EINAR * 27/2 1896


—20D6—

3 GUSTAF HERMAN NORDHOLM, * 11/7 1846, s. t. mästersmed A. Nordholm i Hedvigsfors. G. 26/10 1873. Änkl. o. omg. 12/10 1889. Smed vid Strömbacka bruk, Bjuråker. † 9/1 1913.
17A8 BRITA ELISABET NORDSTRÖM, * (20/4) 4/2 1842, d. t. skomak. O. Nordström i Gärdbo, Bjuråker. † 15/11 1887 (lungsot).
(S52) KRISTINA PEHRSDOTTER, * 2/2 1862 i N. Råda, Värml. Infl. 1888.
ANNA * 18/8 1879. † 22/5 1880 (kramp)
ANNA VILHELMINA * 16/3 1890. Utfl. t. Färila 1917
GUSTAF HELGE * 1/11 1895                               7

—7—

6 GUSTAF HELGE NORDHOLM, * 1/11 1895, s. t. smeden G. H. Nordholm i Strömbacka. G. 26/3 1932. Skogvakt. i Strömbacka, sen. i Brättingberg 31, Bjuråker.
(X12) SIGNE SJÖBERG, * 18/4 1893 i Hamrånge, Gävleb. Infl. 1932.


Registerbeteckning »22E» berör en släktgren från Karlskoga, Örebro län, som inflyttat till Bjuråker 1851.

—22E1—

(T27) ADOLF FREDRIK NYSTRÖM, * 15/5 1822, s. t. smidesmäst. H. Nyström i Karlskoga, Ör. Infl. 1851. G. 9/9 1852. Spiksmed i Strömbacka, sen. klensmed i Moviken, Bjuråker. † 18/11 1904.
(T44) HEDVIG CHRISTINA FRÖBERG, * 14/7 1823 i Nysund, Värml. † 13/10 1896.
CARL VILHELM * 20/1 1854                                2
GUSTAF ADOLF * 30/5 1861                               3
KRISTINA WILHELMINA * 17/3 1864                    26A32


—9F9—

4 PEHR MATSSONNORIN, * 13/1 1838, s. t. kol. M. Mattsson i Rökullen. G. 1/12 1874. Kolportör. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika, 1884. † 13/8 1885 i Minneapolis.
22A7 MARGRETA NILSDOTTER, * 22/9 1830, d. t. kol. N. Nilsson i Fönebo, Norrbo. Änka e. smeden P. Thörnell i Strömbacka, Bjuråker. † 11/4 1914.


—9F12—

5 MATTHIAS NORIN, * 24/4 1835, s. t. skomak. J. Norin i Frisbo. G. 1860. Bruksskomak. i Strömbacka. Sen. torp. i Lingås, Bjuråker. † 4/9 1869 (vattusot).
(X33)13Å21 MARGTA LARSDOTTER, * 18/3 1835, d. t. torp. L. Larsson i V. Hålsjö, Norrbo. Änka e. arb. O. Nordin i Strömbacka, Bjuråker.
Änka o. omg. (Notering)                                              23A3
ANNA BRITA, tv., * 25/9 1861                             (X6)37P17
STINA CAJSA, tv., * 25/9 1861. † 24/11 1871
MARGRETA ELISABETH * 5/9 1864. Utfl. t. Bergsjö 1885
LARS OLOF * 21/9 1866                                     16
MATHIAS * 11/4 1869. Utfl. t. Hassela, 1888


—20F4—

1 ERICH NARF, * 1748. Trol. s. t. kol. J. Narf i Sörgimma. Bruksarb. vid Strömbacka bruk, Bjuråker. Sen. vargeringskarl vid Häls. reg. (Död under krigstjänst i Finland 1788)
(S) CHRISTINA ANDERSDOTTER, * 28/9 1756, d. t. kol. A. Håkansson o. h. Maria Johansdotter i Värmland.
Änka o. omg.                                                             (X33)15V2
JOHAN * 22/11 1778. † 9/12 1778 (håll o. stygn)
ANDERS * 12/11 1779. † 1/5 1780 (bröstvärk)
JOHAN * 22/8 780. † 9/11 1781 (kikhosta)
BRITA * 30/1 1783. † 3/4 1783
CHERSTIN * 12/3 1785                                      25F4


—10U23— Hassela släktregister

10 JOHAN EMANUEL NORD, * 30/6 1900, s. t. bonden S. O. Nord i N. Älgered, Bergsjö. Arrend. i Strömbacka, Bjuråker.
(X4)6D21 GERDA KAROLINA BERGSMAN, * 9/8 1902, d. t. byggmäst. P. Bergsman i Strömbacka, Bjuråker.
STIG BIRGER, * 21/1 1923
ALF ERIK, * 5/4 1933
ELSY MARIA, * 21/7 1937
ANNA LISA, * 13/2 1943


—9Å7—

3 Johan Nordin, *5/4 1764, s. t. skrädd. D. Nordin i Hedvigsfors. Hammarsmedsmäst. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 16/5 1809 (nervfeber)
(W11) Anna Westberg, *16/3 1764 i Garpenberg, Kopp. Änka o. omg.  (X4)23C2
Anders Gustaf, *27/1 1795                                 15
Johan Fredric, *11/3 1798, † 7/6 1800 (koppor)
Johan Daniel, *9/12 1800                                   16


—9Å16—

7 Johan Daniel Nordin, *9/12 1800, s. t. hammarsmedsmäst. J. Nordin i Strömbacka, Bjuråker. G. 24/2 1882. Änkl. o. omg. 7/11 1830. Vallonsmed. Bos. i Strömbacka. † 29/3 1835.
(X4)51G2 Christina Sophia Grönfelt, *21/8 1799, d. t. masmäst. A. Grönfelt i Moviken, Bjuråker. † 8/2 1829 (förkylning)
(X4)15A7 Maria Margreta Wård, *1/12 1811, d. t. tysksmidesmäst. D. Wård i Strömbacka. Änka o. omg.                                      (X4)28A7
Johan Petter »Nordin», *6/9 1822. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1844
Anders Gustaf, *5/3 1825
Fredrik Nordin, *14/1 1828
Anna Brita, *29/7 1831                                      (X4)28H4
Christina Elisabeth, *3/7 1835, † 27/4 1840 (bröstfeber)
Johanna Maria, tv., *5/6 1839                             67
Daniel, tv., *5/6 1839, † 5/6 1839

 

O

—9D9—

5 NILS JOHAN FRIDOLF OLSSON, * 5/2 1884 i Friggesund. G. 17/11 1906. Mål. Bos. i Strömbacka, Bjuråker.
30A22 KLARA WAHLSTRÖM, * 3/6 1885, d. t. smeden J. Wahlström i Strömbacka. (Notering)
GUNHILD KATRINA * 23/5 1907                          4D13
JOHAN FOLKE * 18/12 1908                               10
ARNE * 17/2 1917. Skogsarb. i Bjuråker

—10—

9 JOHAN FOLKE OLSSON, * 18/12 1908, s. t. mål. N. J. F. Olsson i Strömbacka, Bjuråker. G. 25/10 1936. Mål. Bos. i Strömbacka 2. † 30/5 2009
64B2 ANNA VALBORG FASTÉN, * 15/12 1908, d. t. skogsarb. J. H. Fastén i Strömbacka 12. † 16/4 1978
ELSA VIOLA * 29/9 1937
INGVAR SUNE * 10/4 1939
KERSTIN SYLVIA * 9/8 1941
KARIN BIRGITTA * 27/2 1946
ANNA MAJ-LIS * 22/5 1947


—27D3— Bergsjö släktregister

2 ERIC OLOFSSON, * 19/10 1796, s. t. bonden Olof Ericsson i Bolle, Bergsjö. Bruksarb. i Strömbacka, Bjuråker. Fl. t. Borgsjö, V.norrl.
18E2 BRITA JONSDOTTER RÖST, * 27/8 1805, d. t. sold. Jonas Röst i Älgered, Bergsjö. † 31/3 1887.
OLOF, * 28/6 1828                                             4

 

P.

Registerbeteckning »5A» berör en till Bjuråker omkring år 1770 inflyttad släktgren.

—5A1—

BENJAMIN »PALM», * 172..
MÅRTEN * 1754                                                2
OLOF * 1758                                                    3

—2—

1 MÅRTEN BENJAMINSSON-PALM, * 1754, s. t. Benjamin Palm. Infl. 177.. G. 1779. Änkl. o. omg. 8/10 1803. Anställd som mästersven vid Strömbacka bruk, Bjuråker. † 4/5 1825 (hastigt död)
35G6 CARIN JONSDOTTER, * 5/1 1759, d. t. bonden J. Pehrsson Trossnarv 2, Bjuråker. † 20/11 1802 (lungsot).
38C1 CHERSTIN FÄGERSTEN, * 1777, d. t. smeden E. Fägersten Hedvigsfors, Bjuråker. † 20/5 1839 (slag).
BENJAMIN * 18/11 1779                                    4
JONAS * 30/10 1781                                         5
ANNA * 11/11 1784. Utfl. t. Bergsjö
PEHR * 9/2 1787. † 4/5 1787 (håll o. stygn)
MARIA * 17/7 1789. † 25/7 1789 (håll o. stygn)
CATHARINA * 17/7 1789. † 27/7 1789 (håll o. stygn)
MARIA * 11/10 1790. † 1/8 1793 (mässling)
MÅRTEN * 26/12 1793                                       6
MARIA * 25/6 1798. Utfl. t. Bergsjö 1814
ERIC * 30/12 1803                                            7
PEHR * 30/12 1806. † 8/5 1856
JOHAN * 30/10 1810                                         8

—3—

1 OLOF BENJAMINSSON-PALM, * 1758, s. t. Benjamin Palm. G. 1775. Mästersmed vid Strömbacka bruk, Bjuråker. † 17/3 1818 (stenpassion).
MARIA ERSDOTTER-BERG, * 1752, d. t. Eric Berg. † 14/2 1823 (bröstfeber).
BENJAMIN * 13/9 1777                                      9
BRITA * 18/11 1781                                          10
ERIC * 24/8 1784. † 12/6 1788 (kikhosta)
OLOF * 20/6 1787. † 23/9 1791
ERIC * 12/11 1790                                            11
MARIA * 6/5 1793. † 27/1 1795
LARS * 1/11 1795                                             12

—4—

2 BENJAMIN MÅRTENSSON-PALM, * 18/11 1779, s. t. mästersven M. Palm i Strömbacka, Bjuråker. G. 180.. Mästersven vid Strömbacka bruk. Utfl. t. Bergsjö 1818.
34D1 ANNA OLSDOTTER, * 1778 i Sävsnäs sn, Kopp. Trol. styvd, t. torp. E. Thomasson i Vitnäs, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö 1818. (Holmen Skärås sjön)
MÅRTEN * 28/4 1804                                         13
OLOF * 13/10 1805. Utfl. t. Bergsjö 1818
BENJAMIN * 16/2 1808. Utfl. t. Bergsjö 1818
ERIC * 5/9 1810. Utfl. t. Bergsjö 1818
JONAS * 25/5 1813. Utfl. t. Bergsjö 1818
PEHR * 16/6 1816 Utfl. t. Bergsjö 1818

—5—

2 JONAS PALM, * 30/10 1781, s. t. mästersven M. Palm i Strömbacka, Bjuråker. G. 1810. Smed vid Strömbacka bruk. † 29/4 1832 (lungsot).
(X8) ULRIKA OLOFSDOTTER-EK, * 13/1 1792, d. t. sold. O. Ek i Fränö, Forsa. † 17/4 1868.
PEHR OLOF * 25/12 1811                                   14
JONAS * 19/5 1814. † 21/10 1817 (svullnad)
CATHARINA CHRISTINA * 20/8 1817                    30A10
MÅRTEN * 31/10 1819. † 6/9 1820
ANNA BRITA * 10/8 1821                                   16
JONAS * 3/3 1824                                             17
JOHANNES * 17/12 1826. (Okänd vistelseort)
BENJAMIN * 23/6 1829. † 14/5 1830 (mässling)
MARIA MARGRETA * 10/8 1831. Utfl. t. Harmånger 1856

—6—

2 MÅRTEN MÅRTENSSON-PALM, * 26/12 1793, s. t. mästersven M. Palm i Strömbacka, Bjuråker. G. 181.. Dagkarl. Bos. i Strömbacka. Utfl. t. Harmånger 1816.
25C3 INGRID PEHRSDOTTER, * 31/7 1789, d. t. sold. P. Knif i Gårdsmyra, Bjuråker. Utfl. t. Harmånger 1816.
BRITA * 21/7 1813. Utfl. t. Harmånger 1816

—7—

2 ERIC MÅRTENSSON-PALM, * 30/12 1803, s. t. mästersven M. Palm i Strömbacka, Bjuråker. G. 24/6 1829. Arb. vid Strömbacka bruk. Utfl. t. Medelpad 1829.
(X33)5U1 KERSTIN OLOFSDOTTER, * 17/3 1799, d. t. kol. O. Olsson i Fönebo, Norrbo. Utfl. t. Medelpad 1829.

—8—

2 JOHAN PALM, * 30/10 1810, s. t. mästersven M. Palm i Strömbacka, Bjuråker. G. 1839. Spiksmed. Bos. i Strömbacka. † 22/12 1887 (ålder).
22C1 KJERSTIN JONSDOTTER, * 11/6 1820, d. t. arb. J. Andersson i Strömbacka, Bjuråker. † 25/2 1901.
JONAS * 26/2 1840. † 16/8 1840 (slag)
JOHAN PETTER * 17/9 1842. Utfl. t. Njutånger 1865
MARGRETA CHRISTINA * 16/4 1846. Utfl. t. Ströms bruk 1862
KARIN * 1/12 1849                                           18
ANDERS OLOF * 17/12 1853. Utfl. t. Harmånger 1872
ANNA BRITA * 26/11 1858. † 6/4 1859
MARIA * 21/6 1860. † 11/5 1865 (scharlakansfeber)

—9—

3 BENJAMIN OLSSON-PALM, * 13/9 1777, s. t. mästersmeden O. Palm i Strömbacka, Bjuråker. G. i Söderala 1801. Tysksmidesmäst. o. hammarsmedsålderman vid Strömbacka bruk. (Tjänstgjort i 40 år vid smideshärden.) † 19/11 1835.
39C2 ANNA CHRISTINA FORSSBERG, * 12/6 1778, d. t. organist And. Forsberg i Söderala, Hälsingland. † 11/1 1853 (bröstsjukdom).
ANDERS OLOF * 21/3 1804. † 8/1 1805 (magvärk o. svullnad)
ANDERS OLOF * 23/8 1806                                19
MARIA CHRISTINA * 4/2 1809. Utfl. t. Hudiksvall 1841
HEDVIG BRITA * 24/12 1813                              19C5
ANNA MARGRETA * 15/6 1817                            19C6

—11—

3 ERIC PALM, * 12/11 1790, s. t. smeden O. Palm i Strömbacka, Bjuråker. G. 2/11 1817. Smältarmästare vid Strömbacka bruk. † 14/4 1841 (bröstinflammation).
14C1 ANNA HANSDOTTER »ENQVIST», * 16/3 1792, d. t. dagakarl H. Eriksson i Strömbacka, Bjuråker. † 7/9 1857 (magsjukdom).
ERIC OLOF * 14/7 1818. † 30/11 1818 (håll o. stygn)
MARIA MARGRETA * 24/12 1819                         25
HANS ERIK * 10/11 1822                                   26
LARS OLOF * 30/3 1826                                     27

—12—

3 LARS PALM, * 1/11 1795, s. t. smeden O. Palm i Strömbacka, Bjuråker. G. 1822. Infl. fr. Bergsjö 1840. Tysksmidesmäst. i Strömbacka. † 16/11 1853 (lunginflammation).
40C1 BRITA JOHANSDOTTER, * 14/7 1795, d. t. smed J. Lång Strömbacka, Bjuråker. † 23/4 1868.
LARS OLOF * 10/9 1823. Utfl. t. Bergsjö.
ANNA MARIA * 17/5 1827                                  31A8
JOHAN ERIK * 21/10 1829. Bruksarb. i Strömbacka. † 2/10 1874
(lunginflammation)
BRITA HELENA * 6/1 1833. † 31/7 1896
HEDVIG CHRISTINA * 18/12 1835. Utfl. t. Attmar 1852

—13—

4 MÅRTEN PALM, * 28/4 1804, s. t. mästersven B. Palm i Strömbacka, Bjuråker. G. 1832. Smed vid Strömbacka bruk. Utfl. t. Bergsjö 1836.
8A4 ANNA MARIA BERG, * 21/7 1812, d. t. smidesmäst. A. Berg i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö 1836.
ANNA MARGRETA * 28/10 1833. Utfl. t. Bergsjö 1836
ANDREAS BENJAMIN * 30/9 1835. Utfl. t. Bergsjö 1836

—14—

5 PEHR OLOF PALM, * 25/12 1811, s. t. smed. J. Palm i Strömbacka, Bjuråker. G. 183.. Räckardräng i Strömbacka. Utfl. t. Attmar 1846.
(Z26) ANNA JÖNSDOTTER, * 19/3 1799 i Lillhärdal, Jämtl. Utfl. t. Attmar 1846.
JONAS * 2/3 1839. † 14/5 1844
JOHAN * 27/2 1842. Utfl. t. Attmar 1846
PEHR ERIK * 7/12 1845. Utfl. t. Attmar 1846

—16—

5 ANNA BRITA PALM, * 10/8 1821, d. t. smeden J. Palm i Strömbacka, Bjuråker. Piga. Bos. i Strömbacka. Utfl. t. Njurunda 1846.
ANNA CHRISTINA * 27/12 1842. † 13/3 1844 (barnsjukdom)

—17—

5 JONAS PALM, * 3/3 1824, s. t. smeden J. Palm i Strömbacka, Bjuråker. G. 1848. Smed. Bos. i Strömbacka. † 29/10 1886.
41C1 CAROLINA SJÖBERG, * 7/8 1825, d. t. hyttarb. N. Sjöberg i Moviken. Bjuråker. † 20/1 1914.
ANNA ULRIKA * 7/7 1848. † 22/3 1918
JONAS ERIK * 26/10 1850. Utfl. t. Harmånger 1873
CAROLINA CHRISTINA * 8/7 1853                       26A31
JOHANNA MARGRETA * 24/7 1855                       34B7
PEHR OLOF * 6/7 1858                                      28
CARL JOHAN, tv., * 19/1 1861. † 14/3 1861
MARIA ELISABET, tv., * 19/1 1861, † 18/2 1861
MARIA ELISABET * 30/5 1862, † 19/6 1865 (scharlakansfeber)
ANDERS AUGUST * 25/10 1865. Utfl. t. Gällivare 1898
CARL JOHAN * 22/4 1870                                   29

—19—

9 ANDERS OLOF PALM, * 23/8 1806, s. t. tysksmidesmäst. B. Palm i Strömbacka, Bjuråker. G. 182.. Klensmed. Bos. i Strömbacka. Utfl. t. Ljusdal 1845.
8A4 CATHARINA MARGRETA BERG, * 24/4 1808, d. t. tysksmidesmäst. A. Berg i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Ljusdal 1845.
BENJAMIN ANDREAS * 3/3 1828. † 21/3 1828 (konvulsioner)
BENJAMIN ANDREAS * 31/7 1832                        31
LARS OLOF * 21/8 1836. Utfl. t. Ljusdal 1845
PEHR ERIK * 9/7 1838. Utfl. t. Ljusdal 1845
JOHAN GUSTAF * 15/1 1844                               32

—26—

11 HANS ERIK PALM, * 10/11 1822, s. t. smältarmäst. E. Palm i Strömbacka, Bjuråker. G. 184.. Smed, bos, i Strömbacka. † 17/3 1899.
15A7 JOHANNA WÅRD, * 10/12 1822, d. t. mästersmed D. Wård i Strömbacka, Bjuråker. † 16/8 1906.
LARS ERIK * 29/3 1849. † 26/7 1852 (rödsot)
JOHAN DANIEL * 28/5 1854                                37
ANNA BRITA ELISABET * 28/6 1858. † 9/8 1858

—27—

11 LARS OLOF PALM, * 30/3 1826, s. t. smältarmäst. E. Palm i Strömbacka, Bjuråker. (Byggde magasinet i Strömbacka) G. 4/2 1855. Torp. Bos. i Tormyra, Bjuråker. † 13/5 1910.
44C1 CARIN PEHRSDOTTER KÄCK, * 13/6 1830, d. t. arb. P. Käck i Tormyra, Bjuråker. † 13/1 1897.
PEHR ERIK * 9/10 1853. † 21/5 1877 (bröstsmärtor)
PEHR OLOF ERIK * 26/8 1857                             38
ANDERS JOHAN * 4/2 1862                                39
CARL GUSTAF * 15/12 1864                               40
ANNA BRITA * 5/9 1872                                     12C7

—28—

17 PEHR OLOF PALM, * 6/7 1858, s. t. smeden J. Palm i Strömbacka, Bjuråker. G. 21/10 1883. Änkl. o. omg. 2/6 1888. Smed vid Strömbacka bruk. † 3/5 1929.
(B97) SOFIA LUNDGREN, * 6/8 1858 i Valö, Sth. län. Infl. fr. Forsmark 1883. † 10/4 1884 (lunginflammation).
(B22) CHARLOTTA MATSDOTTER, * 9/2 1859 i Forsmark, Sth. län. Infl. 1887. † 1/7 1939
EMMA SOFIA * 3/1 1879 i Forsmark                     45C8
EVA SOFIA * * 13/12 1883. † 9/4 1884
HULDA SOFIA * 6/3 1888                                   42A6
JULIA KRISTINA * 8/6 1894                                42A7

—29—

17 CARL JOHAN PALM, * 22/4 1870, s. t. smeden J. Palm i Strömbacka, Bjuråker. G. 9/5 1898. Smed vid Strömbacka bruk.
30A18 EDLA CHRISTINA ÄRFSTRÖM, * 27/1 1877, d. t. smeden A. G. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker.
KARL EDVIN * 4/7 1898. † 9/11 1898
AGDA KRISTINA * 7/9 1899. Utfl. t. Ockelbo 1922
HANNA MATILDA * 27/6 1902 Utfl. t. Hudiksvall 1929
ESTER KAROLINA * 12/4 1905 Utfl. t. Bergsjö 1926


Registerbeteckning »6A» omfattar en till Bjuråker inflyttad släktgren som tidigast omnämnes omkring 1770.

—6A1—

OLOF PALM, * 1743. G. 176.. Hammarsmedsmästare. Bos. i Strömbacka bruk, Bjuråker. † 17/7 1811 (håll o. stygn).
52D1 ANNA PEHRSDOTTER, * 1750, trol. d. t. kol. P. Johansson i Sörgimma, Bjuråker. † 18…
JOHAN * 1769                                                  2
BENJAMIN * 1773. Båtsman. Bos. i Hög sn.
BRITA * 22/6 1777                                            26B2
MARGRETA * 4/6 1781. † 13/5 1783 (koppor)
PEHR * 14/4 1784                                             3
ANDERS * 18/6 1790                                         4
CATHARINA * 23/5 1794. † 15/8 1795 (trånsjuka)

—2—

1 JOHAN PALM, * 1769, s. t. hammarsmedsmäst. O. Palm i Strömbacka, Bjuråker. Mästersmed vid Strömbacka bruk. † 15/2 1820 (håll o. stygn).
CATHARINA ERSDOTTER, * 1765. Utfl. t. Bergsjö 1830.
OLOF * 2/6 1793. † 29/8 1797 (bröstvärk)
JOHAN * 24/2 1805                                           5
ELISABET * 9/8 1808. Utfl. t. Hälsingtuna 1824.

—3—

1 PEHR PALM, * 14/4 1784, s. t. hammarsmed O. Palm i Strömbacka, Bjuråker. G. 4/11 1810. Mästersmed vid Strömbacka bruk. Utfl. t. Skedbo, Sth. län, 1818.
18H8 BRITA ÅKERSTRÖM, * 9/7 1789, d. t. sämskare O. Åkerström i Gerdbo, Bjuråker. Utfl. t. Skedbo 1818.
PEHR OLOF * 22/9 1811. Utfl. t. Skedbo 1818.
JOHANNES * 5/12 1813. Utfl. t. Skedbo 1818.
ANNA BRITA * 23/2 1816. Utfl. t. Skedbo 1818.

—4—

1 ANDERS PALM, * 18/6 1790, s. t. hammarsmed O. Palm i Strömbacka, Bjuråker. G. 181.. Mästersven. Bos. i Strömbacka. Utfl. t. Hassela 1816.
(C83) HELENA SJÖHOLM, * 1783, d. t. tjärbrännaren A. Sjöholm i Älvkarleby sn, Upps. (Trol. syster t. 5A10.) Utfl. t. Hassela sn 1816.
ANDERS OLOF * 26/5 1812. Utfl. t. Hassela 1816
PEHR ERIC * 21/9 1814. Utfl. t. Hassela 1816

—5—

2 JOHAN PALM, * 24/2 1805, s. t. mästersmed J. Palm i Strömbacka, Bjuråker. G. 1830. Dagakarl i Strömbacka. Utfl. t. Lännäs 1831.
MARGRETA ERSDOTTER, * 2/1 1796. Utfl. t. Lännäs 1831.


—21P7—

(X13) ANDERS PEHRSSON, * 1721. Infl. fr. Hanebo sn. Mästersven i Strömbacka bruk, Bjuråker. Utfl. t. Ovansjö 1756.
1 CARIN OLOFSDOTTER, * (16/10) 1725. Trol. d. t. sold. O. Frimodig i Lia, Bjuråker.
OLOF * 2/6 1754. Utfl. t. Ovansjö 1756


—6Å3—

1 Pehr Pehrsson, *27/8 1722, s. t. bonden P. Ersson i Norrbobyn 6, Norrbo. G. 1744. Smed vid Strömbacka bruk, Bjuråker. † 1756
(X8) Carin Olsdotter, *1719, d. t. sold. O. Bränning o. h. h. Margta Christiansdotter i Forsa sn. Änka o. omg.                                           6Z1
Margtha, *22/10 1745                                       4
Carin, *13/12 1747                                           8Y4


Registerbeteckning »35B» omfattar en släktgren från Hassela, Gävleborgs län, som inflyttat till Bjuråker omkring 1880.

—35B1—

(X15) PER OLOF PERSSON, * 23/2 1856 i Hassela, Gävleb. G. 19/11 1882. Arb. i Strömbacka, Bjuråker. † 16/1 1918.
(Y57) ANNA PERSDOTTER, * 18/5 1848 i Tuna, V.-norrl. † 28/7 1909.
PER OLOF * 7/9 1883                                        2
JONAS ERLAND * 17/1 1887                               3

—2—

1 PER OLOF PERSSON, * 7/9 1883, s. t. arb. P. O. Persson i Strömbacka, Bjuråker. G. 22/3 1908. Skogsarb. o. bruksarb. vid Strömbacka.
15A20 HULDA MARIA WÅRD, * 12/11 1884 i Strömbacka. † 13/10 1918.
ANNA MARIA * 30/4 1908                                  26D9
TEA KATARINA * 14/3 1914. Bos. i Bjuråker

—3—

1 JONAS ERLAND PERSSON, * 17/1 1887, s. t. arb. P. O. Persson i Strömbacka, Bjuråker. G. 18/10 1913. Jordbr.-arb. i Strömbacka.
8A15 ELMA VILHELMINA HÜBINETTE, * 5/10 1893, d. t. smeden C. V. Hübinette i Strömbacka.
SVEA MATILDA * 3/6 1916                                 6D28


—17C2—

(X31) HANS PEHRSSON, * 1/11 1759 i Iggesund, Njutånger. Infl. 1802. Trädgårdsmäst. i Strömbacka, Bjuråker. † 8/2 1835 (ålder).
1 MARGTA ERSDOTTER, * 1758, d. t. bonden E. Pehrsson i Enånger. † 17/2 1837 (influensa).
PEHR * 3/12 1784                                             3
ERIK * 1/2 1789                                               4
ANDERS »BRATT» * 7/4 1792. Sold. † 10/12 1814 i Fredrikstad, Norge


—20C2—

1 PEHR ERSSON, * 1712, s. t. E. Pehrsson i Ljusnarsberg, Ör. Kol. i Strömbacka, Bjuråker. Utfl.
(T37) ELISABETH OLOFSDOTTER, * 1714 i Ljusnarsberg, Ör. Utfl.
ELISABETH * 29/3 1749
CATHARINA * 1/9 1751
ERIC * 14/12 1753                                            4
OLOF * 26/1 1756
PEHR * 26/12 1758


—6E32—

21 PER ERIK PERSSON, * 12/1 1896, s. t. torp. P. A. Andersson i Sörgimma. G. 18/4 1927. Skogsarb. i Frisbo, sen. byggn.-arb. i Strömbacka, Bjuråker
46A14 ALMA JOHANNA ELVIRA JONSSON, * 25/10 1903, d. t. kol. J. Pehrsson i Skärås, Bjuråker.
TORA INGEGERD * 25/6 1926. Poststationsförest. i Kyrkbyn
ERIK TYKO * 9/9 1927. † 16/2 1928
LEIF ERIK * 8/9 1945.


Registerbeteckning »18G» berör en släktgren från Forsa socken, Gävleborgs län, som inflyttat till Bjuråker omkring år 1780.

—18G1—

(X8) BRITA PEHRSDOTTER, * 1768. Infl. fr. Forsa sn. Tjänarinna i Strömbacka, Bjuråker.
MARGRETA JOHANNA TÖRNELL * 23/6 1788          2 (38E1)


—2P89— Hassela släktregister

54 HANS PETER PERSSON, * 1/11 1877, s. t. Per Ericsson i Kölsjön, Hassela. G. 18/5 1903. Arrend. i Strömacka, Bjuråker.
1Z218 ANNA KAROLINA MACKIN, * 24/10 1883, d. t. bonden Per Mackin i Rökullen, Bjuråker.
KRISTINA ELIDA, * 5/7 1906. G. m. Erik Olof Ljung i Bjuråker. – (X4)6C9


7N12 Elov Persson var född 7/5 1926, och uppväxt i Sjulars i Norrväna Delsbo. Gårdsnamnet Sjulars syftar troligen på att gården i äldre tid varit en så kallad, skjutsgård. Långväga brådskande transporter kunde vid skjutsgården få en utvilad häst för att genast kunna köra vidare.
Elof börjad som ung med att arbeta i skogen och köra virke med häst, sen i början av 1950-talet arrenderade han ett jordbruk i Edsäng i Delsbo som han drev i fem år. Därefter blev han jordbruksarrendator (landbon) i Strömbacka, samtidigt som han körde i skogen med traktor vilket han var en av de första med att använda.
1962 startade Elov Persson åkeri i kompanjonskap med Elis Karlsson. 1968 blev han egen företagare med verksamhet inom virkestransport och entreprenad. I samband med bygget av den här stora lastbilsverkstan kom sönerna Tage och Hans in i verksamheten som de sedan tog över helt 1994.
Elof Persson gifte sig i början av 50-talet med Lilly Jonsson med vilken han fick sönerna Tage och Hans. Efter skilsmässan med Lilly fick han döttrarna Lisa och Karin med Gerd Munter. De sista 30 åren i levde han med sambon Ann-Britt Lindström. Han tyckte mycket om att vara ute i naturen och han byggde själv en stuga i Syltaviken i Norrbobyn i slutet av 1960-talet. Sylta betyder sankmark. Elof Persson avled 5 jan 2009.


Anna-Karin Palm, född 17 mars 1961 i Stockholm[1][ifrågasatt uppgift], är en svensk författare och kulturskribent. Hon har skrivit böcker för både vuxna och barn. Debuten skedde med romanen Faunen, 1991. Det stora genombrottet kom med Målarens döttrar, 1997.

Palm invaldes i maj 2023 som ny ledamot på stol nummer 16 i Svenska Akademien och kommer att ta sitt inträde i december samma år.[2]  
Det här är uppgifter ur Wikipedia där det finns oändligt mycket mer att läsa

Lyssna på radiointervju med Anna-Karin Palm

Så här sa Anna-Karin Palm till P4-Gävleborg.

Anna-Karin Palm är född den 17/3 1961 i Gusums kbfd Östergötland, men är uppväxt i Stockholm.
Far, Sten Anders Palm född 21/4 1937 i Uppsala Gift 24/8 1963 med Ingrid Birgitta Hall född 4/8 1930 i Bergsjö. † 25/8 2017
Ulrika Birgitta * 1/6 1963 i Sant Göran Stockholm

Anna-Karin Palm bor i Strömbacka 25, Bjuråker tillsammans med sin man Mats Olle Ahlberg * 22/3 1950 i Nacka. Han bodde tidigare i Källbergsbo 124, Delsbo.

Som framgår kom Anna-Karins mor Ingrid Birgitta Hall från Bergsjö. Det här är hennes bakgrund:

—6T118— Uppgifter ur Bergsjö – Hassela släktregister

92 JONAS HARALD HALL, * 26/1 1902, s. t. bonden J. E. Hall i Fjusnäs, Hassela. Kafeägrae o. fanérarb., bos. i Ede, Bergsjö.
5S74 SIGNE HENRIETTA SUNDIN, * 2/8 1907, d. t. bonden Magnus Sundin i Älvsund, Bergsjö.
INGRID BIRGITTA, * 4/8 1930. Fl. t. Dannemora 1949. Anna-Karins mor
KARL ERIK RAGNAR, * 14/9 1933. Fl. t. Tierp 1956
PER ANDERS HARALD, * 4/5 1935. Fl. t. Tierp 1961
GUSTAF ADOLF, * 7/6 1937. Fl. t. Tierp 1956
ANNA-LISA, * 2/3 1939                                     (X3)21J4
JAN OLA, * 22/9 1943
ULLA-STINA SOLVEIG, * 12/5 1945
MATS ÅKE, * 21/8 1948
MAJ ESTER HELENA, * 5/4 1950

 

Q.

—36B2—

(X3) ANDERS PEHRSSON-QVIST, * 26/8 1785. Infl. fr. Bergsjö. Mjöln. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 18/10 1831 (vattusot).
1 CARIN OLOFSDOTTER, * 21/11 1789, d. t. nybygg. O. Andersson i Norrgimma, Bergsjö. † 2/7 1863 (bröstsjukdom).
BRITA CHRISTINA * 7/7 1818                             47A6
PEHR OLOF * 19/12 1823                                   3
CATHARINA MARGRETA * 13/9 1829                    30A13

 

R.


Författare Maria Ribbing som skrivit den här utomordentligt intressanta boken om Älgö utanför Saltsjöbaden, är sedan många år bosatt i Strömbacka 407.
Boken har undertecknad fått som gåva av Maria Ribbing.
I sitt äktenskap med Lars Lennart Forsberg, föddes dottern Anna-Karin, Kajsa kallad, den 4/5 1959.

Maria Ribbing * 4/2 1934 omgift 19/12 1969 med musikern Ove Andersson * 7/6 1934 i Stockholm, † 29/4 2017 i Strömbacka.
Sonen Carl-Axel 25/1 1950, och dottern Lisa Andersson * 12/12 1970

Läs om adelssläkten Ribbing.


—6D17—

9 JONAS PÅLSSONROS, * 1/6 1835, s. t. husman P. Ros i Våtmor. G. 27/12 1863. Änkl. o. omg. 5/5 1874. Kol. i Oxåsen. Sen. bruksarb. i Strömbacka, Bjuråker. (Frånsk. 1888.) † 9/1 1900.
(X33)19G7 ANNA CATHARINA PEHRSDOTTER * 20/10 1840 i Norrbo sn, Gävleb.d.t. Margta Ersdotter † 22/1 1873.
(X33)19G8 MARGRETA PEHRSDOTTER, * 21/4 1851 i Lindbo, Bjuråker.d.t. Margta Ersdoter.(Frånsk.) † 20/2 1889.
PÅL * 18/6 1859                                               23
PER ERIK * 12/6 1864. Emigr. t. N. Amerika 1881
ANNA MATILDA * 6/4 1876. † 5/9 1878 (drunknat)
EDLA ANNA MATILDA * 8/7 1879                         21E12


Registerbeteckning »36E» berör en släktgren från Fryksände, Värmlands län, som inflyttat till Bjuråker 1881.

—36E1—

(S20) PHER JOHAN JÖNSSONRANN, * 12/11 1854 i Fryksände, Värml. G. 23/3 1879. Infl. fr. Njutånger, Gävleb., 1881. Smed i Strömbacka, Bjuråker. † 4/1 1924.
(X31) ANNA LISA ERSDOTTERSJÖBERG, * 1/10 1851 i Njutånger, V.-norrl. † 29/7 1940.
LARS ERIK * 16/3 1872. Utfl. t. Sth. 1898
NILS JOHAN * 10/10 1879                                  2
GUSTAF FERDINAND * 9/6 1882                          3
PER ALGOT * 26/9 1884                                     4
KARL FREDRIK, tv., * 23/9 1886. † 6/12 1886
KARL PAULUS, tv., * 23/9 1886                           5
AUGUST EDVIN * 21/12 1887. † 21/3 1888
ERNST LUDVIG * 20/12 1888                              6
ANNA MARIA * 9/1 1891                                    42D14
HELGE FABIAN * 22/7 1893                                7
ARVID LEONARD * 12/8 1894                             8


Syskonen Rann. Fr. v. Arvid, Helge, Anna g. Berg, Ernst, Karl och Gustaf Rann

—2—

1 NILS JOHAN RANN, * 10/10 187, s. t. smeden P. J. Rann i Strömbacka, Bjuråker. G. 21/5 1903. Smed i Strömbacka. Utfl. t. Njutånger 1929
64B1 HULDA MARIA FASTÉN, * 22/10 1882, d. t. smeden J. F. Fastén i Strömbacka. † 19/10 1918
JOHAN ARTUR * 29/3 1903. Utfl. t. Njutånger 1929
ANNA LINNEA * 25/11 1904. Utfl. t. Njutånger 1929
KARL SIGVARD * 24/7 1907. Utfl. t. Njutånger 1929
HILDUR MARIA * 17/12 1910. Utfl. t. Njutånger 1929
NILS LEONARD * 17/7 1915. † 30/7 1915

—3—

1 GUSTAF FERDINAND RANN, * 9/6 1882, s. t. smeden P. J. Rann i Strömbacka, Bjuråker. G. 19/8 1906. Smed vid Strömbacka bruk.
30A18 ANNA MATILDA ÄRFSTRÖM, * 29/12 1885, d. t. smeden A. G. Ärfström i Strömbacka.
ANNA REGINA * 1/12 1906. Utfl. t. Forsa 1933
AGDA VIKTORIA * 12/3 1911. † 29/5 1911
GÖTA MATILDA * 10/4 1916                               9

—4—

1 PER ALGOT RANN, * 26/9 1884, s. t. smeden P. J. Rann i Strömbacka, Bjuråker. G. 11/9 1909. Smed i Strömbacka. Emigr. t. USA 1911.
46C1 EMMA CHARLOTTA SÖDERSTRÖM, * 31/3 1885, d. t. smeden A. P. Söderström i Strömbacka. Emigr. t. USA 1911.
DAGNY TERESIA * 10/12 1909. Emigr. t. USA 1911

—5—

1 KARL PAULUS RANN, * 23/9 1886, s. t. smeden P. J. Rann i Strömbacka, Bjuråker. G. 23/3 1919. Smed o byggn.-arb. vid Strömbacka bruk.
28H7 ANNA ELISABETH FAGERSTRÖM, * 27/7 1894, d. t. smeden A. J. Fagerström i Strömbacka.
KARL RUBEN * 2/1 1920                                    10
NILS BERTIL * 10/4 1921. † 22/6 1921
ESTER ELISABET * 18/7 1922. Utfl. t. Delsbo 1943
ERIK BERTIL * 18/5 1925. Snick.-arb. i Strömbacka

—6—

1 ERNST LUDVIG RANN, * 20/12 1888, s. t. smeden P. J. Rann i Strömbacka, Bjuråker. G. 7/6 1925. Klensmed i Strömbacka 12.
(E131) GERTRUD HELGA INGEBORG ARVIDSSON, * 4/2 1898 i V. Ny, Ög. Infl. 1925
MAJKEN ANN-MARI * 1/6 1927
BRITT MARIA CHARLOTTA * 14/1 1938

—7—

1 HELGE FABIAN RANN, * 22/7 1893, s. t. smeden P. J. Rann i Strömbacka, Bjuråker. G. 7/7 1929. Smed vid Strömbacka bruk.
(Z60) ESTRID MARIA OLSSON, * 27/5 1901 i Östersund. Infl. fr. Hudiksvall 1929.
GUDRUN INGRID MARIA * 28/12 1926. Ad.-d. Utfl. t. Sth. 1946

—8—

1 ARVID LEONARD RANN, * 12/8 1894, s. t. smeden P. J. Rann i Strömbacka, Bjuråker. G. 5/5 1935. Klensmed vid Strömbacka bruk.
12D7 ANNA BERG, * 31/1 1904, d. t. arb. J. A. Berg i Strömbacka.
JOHAN HARRY * 5/9 1923. Skogsarb. i Strömbacka † 30/12 1967 i Iggesund. Två döttrar, Anna Ulrika * 9/2 1967 och Carola * 25/11 1969


Registerbeteckning »15F» berör en släktgren från Voxna, Gävleborgs län, som inflyttat till Bjuråker omkring år 1815.

—15F1—

(X48) PEHR RAMBERG, * 1778. Infl. fr. Voxna. G. 1799. Bruksarb. i Strömbacka, Bjuråker. † 1804.
(X48) MAGDALENA ANDERSDOTTER, * 22/7 1780, d. t. kol. A. Andersson o. h. Carin Andersdotter i Voxna sn. † 18/3 1850 (död i Medelpad).
MARIA MAGDALENA * 22/7 1799                         22C2
GUSTAF * 1801                                                2
ANNA * 10/4 1802. † 181..
CATHARINA * 1804. Utfl. t. Delsbo 1817
CHRISTINA * 1805. Utfl.
ANNA * 1813. Utfl.
SARA MARIA * 4/3 1818                                    40A9
PEHR ERIK * 29/3 1822                                     3

—3—

1 PEHR ERIK RAMBERG, * 29/3 1822, s. t. arb. P. Ramberg i Strömbacka, Bjuråker. G. 26/10 1845. Änkl. o. omg. 1858. Bruksarb. vid Strömbacka bruk. Utfl. t. Harmånger.
(C13) ANNA ROSENBLOM, * 10/3 1813, d. t. smeden Mats Rosenblom o. h. Greta Rosenblom i Österby bruk, Dannemora. † 16/6 1857.
37C1 HEDVIG MARGRETA ANDERSDOTTER, * 7/3 1819, d. t. torp. A. Bengtsson i Lensjö, Bjuråker. † 4/2 1867 (lungsot).
CLAES ERIK * 20/6 1846. † 24/5 1847
JOHAN * 25/2 1848. † 15/3 1848
ANNA GRETA * 17/6 1849. Utfl. t. Forsa
CARL PETTER * 17/1 1852. † 15/2 1852
JOHANNA CHRISTINA * 13/12 1853. † 2/1 1854
SARA MARIA * 9/7 1856. † 11/8 1856
ANDERS GUSTAF, tv., * 24/7 1858 i Harmånger
CLAES ERIK, tv., * 24/7 1858 i Harmånger

 

S

 


Bild ur, Ett bildgalleri Gävleborgs län 1925

Kassör Karl Fredrik Sjöstedt * 6/1 1888 i Tännäs, Härjedalen. † 14/7 1970
Gift 23/12 1924 med Elin Eriksson * 26/5 1883 i Njutånger † 4/7 1965


—12A16—

12 JONAS ERIK SUNDBERG, * 17/5 1879, s. t. arr. F. Sundberg i Lingås, Bjuråker. G. 12/11 1904. Skogsarb. Bos. i Moviken, sen. kol. i Strömbacka 12, Bjuråker. (1928 flyttade Jon-Erik till Bergsjö?)
55B1 KRISTINA BOHJORT, * 12/10 1881, d. t. skomak. J. Bohjort i Oxåsen, Bjuråker. († 22/12 1954. Född i Bergsjö)
JONAS VIKTOR * 26/9 1902                                22
ERIK JOHAN * 8/3 1905                                     23
KARL WALDEMAR (VALLE) * 19/9 1907                 24
GUNNAR EMANUEL * 15/10 1909. Utfl. t. St. Tuna 1940. † 3/5 1990
JENNY INGA KRISTINA * 15/10 1911. Utfl. t. Hälsingtuna 1932. † 9/9           1977
SIGNE VIKTORIA * 15/8 1915                             25
EDIT LINNEA * 27/2 1918. Utfl. t. Ljusdal 1938
VERNER HARALD * 7/6 1920. († 1961 Bilolycka)    26
ALBIN FOLKE, tv., * 1/3 1923. Utfl. t. Ärla sn., Söd., 1945. † 15/4 1980
ERNST JOEL, tv., 1/3 1923. Utfl. t. Bergsjö 1943. † 28/2 1983


—12A24—

16 KARL WALDEMAR (VALLE) SUNDBERG, * 19/9 1907, s. t. skogsarb. J. E. Sundberg i Moviken, Bjuråker. G. 13/6 1940. Skogsarb. Bos. i Strömbacka 12, Bjuråker. Utfl. t. Norberg, Vm., 1946
(X35) KARIN CHARLOTTA NORBÄCK, * 17/2 1912 I Ovansjö, Gävleb. Infl. 1940. Utfl. t. Norberg, Vm., 1946
BENGT RUNE VALDEMAR, * 20/9 1941. Utfl. t. Norberg, Vm., 1946
KARL ERIK * 28/12 1942. Utfl. t. Norberg, Vm., 1946


—28A20—

16 ERIK OSKAR STRÖM, * 30/9 1897, s. t. kol. A. O. Ström i Frisbo, Bjuråker. G. 18/5 1924. Skogsarb. Bos. i Strömbacka, sen. i Hilltjärn, Bjuråker.
46B10 ANNA BRITA HILL, * 30/1 1898, d. t. kol. C. J. Hill i Frisbo. Bjuråker.
ANNA MARIA * 12/3 1915                                  46A40
ELOF * 30/5 1918                                             24
ANDERS ERIK * 16/11 1919. † 24/11 1919
BRITA MARGARETA * 27/11 1920                        (X6)37J8
OLOF BERTIL * 8/8 1923
TORA LINNEA * 6/10 1932

—21—

16 JONAS VALFRID STRÖM, * 3/2 1907, s. t. arr. A. O. Ström i Frisbo, Bjuråker. G. 10/5 1942. Arr. i Strömbacka 12, Bjuråker. Utfl. 1947 o. bonde i Kyrkbyn 97, Hassela.
(X3) HILDA HAST, * 1/7 1916 i Bergsjö, Gävleb. Infl. fr. Hassela 1939. Utfl. t. Hassela 1947.
RUT ANNA ALICE * 4/4 1939. Utfl. t. Hassela 1947
EVA BRITT * 18/2 1940. † 22/4 1940
BENGT SIGFRID * 15/10 1942. Utfl. t. Hassela 1947
KJELL HÅKAN * 24/4 1948


—28A24—

20 ELOF STRÖM, * 30/5 1918, s. t. skogsarb. E. O. Ström i Strömbacka. G. 23/6 1946. Skogsarb. Bos. i Strömbacka 12, Bjuråker
33E4 TYRA KRISTINA WESTERBERG, * 17/4 1919 i Bricka, Bjuråker
Lisbet Marie * 23/8 1948


28A19
RICHARD STRÖM * 20/1 1923, son till Anders Gustaf Ström i Frisbo. Gift 2/5 1947 med Dagny född i Norge 7/7 1919.Frånskilda 1969. Bos. i Frisbo, Strömbacka och Norrbo. Barn: Sölwi f. 17/6 1946, Odd f. 10/1 1949 och Margareta 9/7 1952.


Rickard Ström med barnen Odd och Sölwi. Bilden utlånad av Sölwi


Ingrid Baumgarten och Sölwi Ström med sin lilla docka.
Fejsbacken i bakgrunden. Bilden utlånad av Sölwi


—29A11—

(X10) HERMAN OLOF FREDRIK SWARTZ, * 29/11 1855 i Gnarp, Gävleb. G. 27/10 1893. Bokhåll. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 4/3 1927.
10 EVA ULRICA MALMGREN, * 24/12 1856, d. t. skrädd. A. F. Malmgren i Strömbacka, Bjuråker. † 26/5 1941.


Registerbeteckning »31A» omfattar en släktgren från Husby, Kopparbergs län, sen. inflyttat till Bjuråker 1802.

—31A1—

(W16) GÖRAN HANSSON-SINDERSTRÖM, * 172. . Bruksarb. vid Klosters bruk, Husby sn, Kopp.
(W16) ELISABETH, * 173.. Bos. i Klosters bruk, Husby sn, Kopp.
GÖRAN * 24/4 1757                                          2

—2—

1 GÖRAN SINDERSTRÖM, * 24/4 1757, s. t. bruksarb. G. Hansson­Sinderström i Klosters bruk, Husby sn, Kopp. Infl. 1802. Bruksarb. i Strömbacka, Bjuråker. † 18/6 1840 (ålder).
(W16) ELISABETH ANDERSDOTTER, * 7/7 1749. Infl. fr. Husby sn, Kopp. † 12/4 1826 (slag).
CHRISTINA * 25/5 1779                                     3
HELENA tv. * 23/2 1781                                     4
ELISABETH tv. * 23/2 1781                                5
ANNA * 13/11 1783. † 10/12 1807 (förlamning)
ANDERS * 9/8 1786                                          6

—3—

2 CHRISTINA SINDERSTRÖM, * 25/5 1779, d. t. bruksarb. G. Sinderström i Strömbacka, Bjuråker. † 19/2 1853 (ålder).
MARIA ELISABETH * 1/2 1816                             (X33)4Y16

—4—

(W40) JOHAN REINHOLD SUNDELL, * 6/8 1778 i Säter, Kopp. Infl. fr. Hedemora. Anst. som spiksmed i Strömbacka bruk, Bjuråker. Utfl. t. Hanebo sn, Gävleb., 1806.
2 HELENA GÖRANSDOTTER, * 23/2 1781 i Husby sn, Kopp. D. t. bruksarb. G. Sinderström i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Hanebo 1806.
ANDERS GUSTAF * 11/8 1802. Utfl. t. Hanebo 1806
JOHAN REINHOLD * 1804. Utfl. t. Hanebo 1806

—6—

2 ANDERS SINDERSTRÖM, * 9/8 1786, s. t. bruksarb. G. Sinderström i Strömbacka, Bjuråker. G. 26/11 1809. Änkl. o. omg. 6/1 1842, Anst. som räckarmäst. i Strömbacka. † 13/5 1845.
33C4 ANNA LINDBOM, * 24/5 1784, d. t. nybygg. P. Lindbom i Norrdala, Bjuråker. † 29/12 1840 (nervfeber).
(X33)11Y4 CARIN JONSDOTTER, * 14/1 1806, d. t. bonden J. Larsson i V. Hålsjö 16, Norrbo. Änka o. omg.                                                  6H12
ANDERS * 22/2 1810. Utfl.
SARA ELISABETH * 9/1 1812. Utfl. t. Torp, V.-norrl., 1829
ANNA CHRISTINA * 6/6 1814. Utfl. t. Bergsjö sn
BRITA MARGRETA * 10/4 1816                            33A7
MARGRETA * 16/2 1819                                     15A13
JOHAN GEORG * 14/8 1821                                7
CARIN * 13/2 1824. Utfl. t. Forsa sn 1843
PEHR ERIK * 18/5 1826                                     8
JONAS * 8/10 1842. † 23/11 1842
JONAS AXEL * 13/3 1844                                   9

—7—

6 JOHAN GEORG SINDERSTRÖM, * 14/8 1821, s. t. räckarmäst. A. Sinderström i Strömbacka, Bjuråker. G. 9/11 1845. Tysksmidesmästersven, sen. mästersmed i Strömbacka. † 1/7 1889 (njurkräfta).
37E1 CATHARINA CHRISTINA FERNLUND, * 20/6 1822, d. t. bruksarb. S. Färnlund i Hedvigsfors, Bjuråker. † 15/2 1875 (lunginflammation).
ANNA MATHILDA * 31/1 1847. Utfl. t. Sundsvall 1874
VALBORG CHRISTINA * 19/4 1849                       5A34
JOHANNA CAROLINA * 7/3 1851                          10
JOHAN SALOMON * 19/12 1853                           11

—8—

6 PEHR ERIK SINDERSTRÖM, * 18/5 1826, s. t. räckarmäst. A. Sinderström i Strömbacka, Bjuråker. G. 1849. Smed i Strömbacka. † 12/6 1914.
5A12 ANNA MARIA PALM, * 17/5 1827, d. t. mästersmeden L. Palm i Strömbacka, Bjuråker. † 17/3 1911.
BRITA ANDREETTE * 28/3 1850. † 24/7 1852 (rödsot)
HEDDA ANDREETTE * 13/9 1853. † 18/9 1858 (brändskada)
CATHARINA AUGUSTA * 22/8 1856                      18C4
BRITA ANDREETTE * 23/5 1860. † 5/3 1861
HEDDA KRISTINA * 11/10 1863                          8A15
LARS ANDREAS * 10/3 1866                               12

—9—

6 JONAS AXEL SINDERSTRÖM, * 13/3 1844, s. t. räckarmäst. A. Sinderström i Strömbacka, Bjuråker. G. 21/7 1889. Snick. Bos. i Backmo, Norrbo. † 29/12 1938.
(X33)1Y16 MARGET JACOBSDOTTER, * 9/6 1864, d. t. bonden J. Hansson i Ö. Hålsjö 5, Norrbo.
KATARINA * 12/12 1887                                    13
ANNA * 11/4 1898. G. m. bonden And. Herman Jonsson i Forsa sn

—10—

(X11) HANS BRUSE, * 185.. G. 21/6 1874. Bos. i Gävle.
7 JOHANNA CAROLINA SINDERSTRÖM, * 7/3 1851, d. t. smeden J. G. Sinderström i Strömbacka, Bjuråker. Bos. i Gävle.

—11—

7 JOHAN SALOMON SINDERSTRÖM, * 19/12 1853. s. t. smeden J. G. Sinderström i Strömbacka, Bjuråker. G. 23/3 1879. Smed i Strömbacka. Emigr t. N. Amerika 1883.
(X33)13A24 CHRISTINA CATHARINA NORDIN, * 4/3 1860, d. t. arb. A. O. Nordin i Friggesund, Biuråker. Emigr. t. N. Amerika 1883.
CLARA MATHILDA * 1/7 1880. Emigr. t. N. Amerika 1883
CAROLINA CHRISTINA * 19/11 1881

—12—

8 LARS ANDREAS SINDERSTRÖM, * 10/3 1866, s. t. smeden P. E. Sinderström i Strömbacka, Bjuråker. G. 10/4 1887. Smed, sen. jordbr.-arb. i Strömbacka. † 20/11 1936.
(C30) MATILDA FORSBERG, * 17/1 1867 i Hållnäs sn, Upps. Infl. fr, Forsmark, Sth. län, 1885. Utfl. t. Njutånger 1945.
ANNA OTTILIA, * 12/7 1887. Utfl. t. Njutånger 1909
LARS HELGE * 24/8 1900. Utfl. t. Njutånger 1926


—374—

3 ANDERS JONSSON-SÖDERSTRÖM, * 6/9 1787, s. t. kol. J. Andersson i Sörgimma, Bjuråker. G. 1811. Kol. Bos. i Rödjarbotjärn, Bjuråker. † 19/5 1858.
40A4 MARGRETA WESTERSTRÖM, * 1790, d. t. skomak. J. Westerström i Hedvigsfors, Bjuråker. † 24/6 1862 (giktvärk).
MARGRETA CHRISTINA * 4/7 1812                      14H6
JONAS * 19/5 1814                                           5
ANDERS * 16/9 1816. † 2/11 1828 (drunknade i Brukssjön)
PEHR * 6/8 1819                                              6
BRITA ELISABET * 4/8 1821. Utfl. t. Bergsjö 1843
JOHAN OLOF * 4/1 1824. † 10/3 1824 (kvävd av en grankott
som ett äldre barn stoppat i hans mun)
ULRIKA * 3/4 1825                                           (X33)25A3.
ANDERS * 24/1 1829. † 28/3 1852
JOHAN OLOF * 9/1 1831. Utfl. t. Hassela sn 1849
ANNA MARIA * 3/4 1833                                    39A12
DANIEL * 13/7 1835. † 21/9 1835

—5—

4 JONAS SÖDERSTRÖM, * 19/5 1814, s. t. kolare A. Söderström i Rödjarbotjärn, Bjuråker. G. 24/7 1843. Kol. Bos. i Rödjarbotjärn, sen. arb. i Strömbacka, Bjuråker. † 26/1 1891 (bröstlidande).
(X3) MARGRETA JOHANSDOTTER, * 27/1 1822 i Bergsjö sn, Gävleb. † 12/12 1891 (andtäppa).
ANDERS * 24/3 1844                                         7
BRITA CHRISTINA * 1/3 1846                             42C6
JOHAN PETTER * 13/2 1848                                8
MARGRETA * 14/5 1850                                     9
MARIA ELISABET * 16/4 1854                             16A6
JONAS * 25/5 1860                                           10

—6—

4 PEHR ANDERSSON-SÖDERSTRÖRN, 6/8 1819, s. t. kol. A. Söderström i Rödjarbotjärn, Bjuråker. G 18… Husman i Rödjarbotjärn. Utfl. t. Hassela, Gävleb. 1842.
(C18) JOHANNA MARGRETA ROLIN, * 7/8 1817 i Fittja, Upps. Utfl. t. Hassela, Gävleb., 1842.

—7—

7 ANDERS SÖDERSTRÖM, * 24/3 1844, s. t. arb. J. Söderström i Strömbacka, Bjuråker. G. 30/10 1874. Änkl. o. omg. 1/7 1900. Jordbr.-arb. i Strömbacka. † 13/7 1924.
(C45) GRETA STINA ÖSTERBERG, * 12/12 1836 i Morkarla, Upps. † 7/4 1899.
25B3 BRITA CATHRINA QVICK, * 11/4 1865, d. t. arb. J. E. Qvick i Friggesund, Bjuråker. († 21/7 1949 Pelkens)
Johan Walfrid * 22/8 1898. † 1/4 1899
Arne Walter * 28/6 1901. † 11/7 1932
Aina Margreta * 27/11 1902. † 30/6 1939


—39A13—

5 ANDERS ERIKSSON-STRÖM, * 5/1 1830, s. t. kol. E. Imberg i Frisbo, Bjuråker. G. 31/10 1852. Änkl. o. omg. 18/12 1883. Korp. Nr 150 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Fönebo, Norrbo 1880. † 3/4 1920
(X33)3Å16 SARA CHRISTINA JACOBSDOTTER, * 6/2 1828, d. t. nybygg. J. Ersson i Fönebo, Norrbo. † 1/1 1883 (bröstinflammation)
49E3 KJERSTIN LARSDOTTER, * 17/6 1857 i Lia, Bjuråker. † 2/3 1942
ANNA CHRISTINA * 23/8 1853                            21
SARA BRITA * 9/8 1855. Utfl. t. Bergsjö 1878
CATHARINA MARGRETA * 5/2 1858                      (X33)7Å35
MARIA ELISABETH * 11/8 1860. † 11/12 1860
ANDERS OLOF TV. * 6/6 1862                             22
ERIC JACOB TV. * 6/6 1862. Utfl. t. Bergsjö 1884
JOHAN GUSTAF * 16/5 1866. Utfl. t. Bergsjö 1892
LARS ALBERT * 27/3 1887                                  23


—47A15—

6 JONAS OLOF SÖDERLUND, * 23/5 1850, s. t. husman P. Söderlund i Sörgimma, Bjuråker. G. 26/5 1872. Skomak. Bos. i Sörgimma. (Vistats i Bergsjö 1878-1884.) Sen. bos. i Strömbacka. † 4/6 1913.
32E1 MARGRETA HANSDOTTER-LIND, * 6/11 1854, d. t. arb. H. Lind i Thormyra, Bjuråker. Utfl. t. Norrbo 1940. † 20/8 1942
HANS PETER * 25/6 1872. Utfl. t. Bergsjö 1893
ANNA KRISTINA * 31/8 1873. Utfl. t. Bergsjö 1893
JOHAN FREDRIK * 20/11 1875. Utfl. t. Bergsjö 1914
KARL OLOF * 17/10 1879. † 11/12 1884
LARS VIKTOR * 3/8 1882. † 15/12 1884
KARL VIKTOR * 21/10 1885                                27
ANNA JOSEFINA * 12/11 1887                            (X6)13N18
AUGUST HJALMAR * 6/2 1891. Utfl. t. Harmånger 1920
OLOF GEORG * 14/9 1893. † 10/2 1894 (riset)
JULIA KRISTINA * 23/2 1895. † 24/6 1903


—47A20—

8 PEHR OLOF LARSSON-SVENSK, * 16/7 1857, s. t. kol. L. O. Larsson i Frisbo, Bjuråker. G. 20/10 1878. Kol. Bos. i Frisbo, sen. arr i Strömbacka 136, Bjuråker. † 27/11 1947
24B1 SIGRID CATARINA JOHANSDOTTER-SUNDIN, * 24/9 1857, d. t. kol. J. Sundin i Frisbo. † 28/9 1923
LARS * 1/11 1877                                             33
PER JOHAN * 15/11 1879                                   34
JONAS OLOF * 10/4 1883                                   35
ERIK * 18/5 1887. Utfl. t. Luleå 1912
ANDERS GUSTAF * 21/12 1889. Utfl. t. Sth. 1925
PAUL * 23/8 1892. Skogsarb. i Bjuråker
ANNA KRISTINA * 23/10 1895                            10B31
AXEL EDVARD * 24/3 1898. † 10/9 1911
KARIN * 30/3 1900. † 9/6 1900

—47A34—

20 PER JOHAN SVENSK, * 15/11 1879, s. t. kol. P. O. Svensk i Frisbo, Bjuråker. G. 18/12 1904. Rättare i Strömbacka, Bjuråker. † 3/8 1916.
14D12 AGNES MATHILDA BERG, * 13/2 1881, d.t. rättare A. O. Berg i Strömbacka, Bjuråker. Änka o omg. 33F2
SIGRID ELVIRA * 15/2 1905. Utfl. t. Ljusne, Söderala, 1926
EBBA MARGRETA * 30/10 1906. † 29/4 1907
MAJA MATILDA * 25/5 1909. Utfl. t. Ljusne 1925
HILDA MARGRETA * 11/1 1912. Utfl. t. Ljusne 1925


—49B12—

(C58) CARL ERIK SÖDERBLAD, * 15/6 1840 i Söderfors, Upps. Infl. fr. Valbo 1868. G. 6/11 1870. Mjöln. Bos, i Strömbacka. † 11/11 1892 (lungsot).
5 ANNA CHARLOTTA BÖÖS, * 13/1 1845, d. t. vallonsmältarmäst. L. Bööz i Strömbacka, Bjuråker. † 26/4 1897.
LARS JOHAN * 19/11 1870. Utfl. t. Bergsjö 1892
CARL GUSTAF * 13/10 1873. † 20/10 1873 (skrofler)


—6C13—

10 GUSTAF FERDINAND SAMUELSSON, * ¾ 1880, s. t. bruksarb. V. Samuelsson i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 24/9 1905. Änkl. o. omg. 24/4 1921. Skogsarb. Bos. i Strömbacka, sen. i Avholm 104, Bjuråker.
47G1 ELIN ALFRIDA FERNLUND, * 24/8 1885, d. t. smeden J. G. Fernlund i Strömbacka, Bjuråker. † 6/10 1918 (Spanskan)
49E9 KRISTINA LIDELL, * 22/4 1891, d. t. skrädd. P. Lidell i Svedjebo, Bjuråker. † 1949
WILHELM SIGFRID * 7/1 1906. Skogsarb. † 16/12 1938
GUSTAF RUNE * 6/8 1908                                  17
ERIK HILMER * 9/4 1910                                    18
RUTH EDIT * 21/5 1914                                    7A12
ANNA VIOLA * 3/2 1921                                     19

—6C17—

13 GUSTAF RUNE SAMUELSSON, * 6/8 1908, s. t. skogsarb. G. F. Samuelsson i Strömbacka, Bjuråker. G. 20/1 1935. Skogsarb. Bos. i Strömbacka 12. † 23/8 1946.
34B8 RUTH VALBORG BRINK, * 1/5 1913, s. t. murare P. E. F. Brinck i Strömbacka 12.
ANN MARIE * 13/4 1933
KARIN ULLABRITT * 15/7 1943

—18—

13 ERIK HILMER SAMUELSSON, * 9/4 1910, s. t. skogsarb. G. F. Samuelsson i Strömbacka, Bjuråker. G. 30/8 1942. Skogsarb. Bos. i Strömbacka.
34B8 ALVA KRISTINA HENRIETTA BRINK, * 1/4 1909, d. t. murare P. E. F. Brinck i Strömbacka 12.
KURT ERIK * 17/4 1944


Eldsvåda i Strömbacka

HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 15/3 1910

En arbetarebostad på Strömbacka nedbrann i lördagskväll, hvarvid de innevarande i sista stund lyckades rädda sig. Elden hade börjat vid 8-tiden inne hos en 86-årig kvinna, änkan Ström, på okändt sätt. I byggnaden bodde äfven smeden Wahlqvist med sin familj samt änkans Ströms dotter, 50 à 60-åriga Anna Greta Ström, hvilken delade rum med sin mor, men vid tillfället befann sig inne hos Wahlqvists. Hos dessa sistnämnda blef man underkunnig om elden genom att man tyckte, att det lät som om det skulle spraka inne hos änkan Ström. Anna Greta gick då in till modern för att se till hur det var fatt och fann henne ligga afsvimmad på golfvet samt elden härja i rummet.

Medan Anna Greta nu sökte draga ut modern, skyndade Wahlqvists hustru ut med ett sitt minderåriga barn. Strax efter kom smeden själf, hvilken emellertid omedelbart därpå störtade tillbaka in i byggnaden för att rädda sitt andra barn, som man i första häpenheten ej fick med ut. När han skyndade ut med detta fann han dottern Ström med hennes fortfarande afsvimmade moder i förstugan, och var då Anna Greta Ström bränd på hufvudet och halsen. Wahlqvist satte ut barnet i en snödrifva och hjälpte så till med att få ut änkan Ström. Elden slog då redan så häftigt ut i farstun, att Wahlqvist under detta räddningsarbete måste krypa på händer och fötter men dock fick håret betydligt svedt af elden.

Änkan Ström var oskadad och dottern torde lyckligtvis ej få något framtida men af sina skador.

Byggnaden nedbrann till grunden med alla inventarier. Däremot lyckades det hindra elden att sprida sig till uthuset.

Den brunna byggnaden, som tillhörde bruket, var oförsäkrad. Wahlqvist hade försäkradt för 2,260 kronor, däri dock gröda och kreatur inräknadt. Änkan Ström och hennes dotter hade intet försäkradt.
Källa och avskrift: Viveca Sundberg

—17C5—  Bjuråkers släktbok

3 PEHR PEHRSSONSTRÖM, * 19/3 1823, s. t. arb. P. Hansson i Strömbacka, Bjuråker. G. 21/10 1855. Hjälpsmed. Bos. i Strömbacka. † 6/3 1894 (ålder).
(X33)6U4 MARGTHA BÄCKVALL, *27/3 1822, d. t. O. Bäckvall i Fönebo, Norrbo. † 5/10 1911.
GRETA STINA * 13/3 1857. † 1/4 1857
ANNA MARGRETA * 2/10 1858. † 13/3 1915
BRITA MARIA * 24/1 1861. † 3/2 1861
MARIA ELISABET * 11/5 1862                             11H18
PEHR OLOF * 3/9 1865. † 6/9 1865
PEHR ERIK * 9/2 1867                                       8

—17C8—

5 PEHR ERIK STRÖM, * 9/2 1867, s. t. smeden P. Ström i Strömbacka, Bjuråker. G. 13/12. 1891. Smed. Bos. i Strömbacka. † 30/12 1934.
(X33)27A7 ANNA MARGARETA NORDQVIST, * 12/10 1871, d. t. bonden J. Nordqvist i Norrbobyn, Norrbo. † 20/5 1922.
PER GUSTAF * 14/3 1892. Sågv.-arb. Dövstum † 7/9 1972
MARGRETA KRISTINA * 27/9 1893. Utfl. t. Torsåker 1923
ERIK ISIDOR * 7/8 1895. Utfl. t. Harmånger 1919
AGNES MATILDA * 14/11 1897. † 23/12 1931
RAGNAR ANSELM * 16/4 1900. Utfl. t. Forsa 1921
HANNA MARIA * 21/12 1902                               64B3
JONAS HILDING * 27/2 1905. Utfl. t. Hälsingtuna 1926
ANNA GUNHILD * 17/12 1907. † 8/8 1930


Registerbeteckning »18C» omfattar en släktgren från Ore, Kopparbergs län, som inflyttat till Bjuråker 1845.

—18C1—

(W27) MATTS ERIKSSONSUNDSTRÖM, * 5/8 1804 i Ore, Kopp. Infl. fr. Nianfors 1845. Tysksmidesmäst. i Strömbacka, Bjuråker. † 21/12 1872.
(W27) MARGRETA HAMMARSTRÖM, * 6/7 1808 i Ore, Kopp. † 5/2 1878 (bröstsjukdom).
ERIK GUSTAF * 5/2 1829                                   2
ISAC * 13/6 1838                                             3

—2—

1 ERIK GUSTAF SUNDSTRÖM, * 5/2 1829, s. t. tysksmidesmäst. M. Sundström i Strömbacka, Bjuråker. G. 17/10 1852. Mästersven. Bos. i Strömbacka. † 6/10 1854 (ihjälosad).
30A7 Anna Brita Ärfström, * 12/2 1830, d. t. räckarmäst J. Ärfström i Strömbacka. Änka o. omg.   65B1
ANDERS GUSTAF * 2/2 1852                               4
ANNA GRETA * 24/12 1853. Utfl. t. Hudiksvall 1871

—3—

1 ISAC SUNDSTRÖM, * 13/6 1838, s. t. tysksmidesmäst. M. Sundström i Strömbacka, Bjuråker. G. 18/5 1871. Smed i Strömbacka. Emigr. t. N. Amerika 1883.
(Y33) JULIANA ULRIKA WESTLING, * 8/4 1838 i Galtströms bruk, Njurunda, V.-norrl. Emigr. t. N. Amerika 1883.
22C7 ANNA MARIA GRIP * 23/6 1877. Fosterd. Emigr. t. N. Amerika 1883

—4—

2 ANDERS GUSTAF SUNDSTRÖM, * 2/2 1852, s. t. mästersven E. G. Sundström i Strömbacka, Bjuråker. G. 24/3 1877. Smed i Strömbacka. Emigr. t. N. Amerika 1882.
31A8 CATHARINA AUGUSTA SINDERSTRÖM, * 22/8 1856, d. t. smed P. E. Sinderström i Strömbacka. Emigr. t. N. Amerika 1882.


—19C4—

1 ANDERS JONSSONSTRÖMBÄCK, *27/5 1810, s. t. dagsverk. J. Hanning i Strömbacka, Bjuråker. Smed i Strömbacka. Utfl. t. Sörfors, Skog, V.-norrl.
30A6 MARGRETA CHRISTINA ÄRFSTRÖM, * 16/11 1807, d. t. G. Ärfström i Strömbacka.
CARIN MARGRETA * 1/4 1832. Utfl. t. Skog, V.-norrl.
CHRISTINA ELISABETH * 23/7 1835. † 28/7 1835

—5—

1 HANS JONSSONSTRÖMBÄCK, * 20/12 1811, s. t. dagsverk. J. Hanning i Strömbacka, Bjuråker. G. 12/11 1835. Tysksmidesmäst. i Strömbacka. Utfl. t. Harmånger 1845.
5A9 HEDVIG BRITA PALM, * 24/12 1813, d. t. tysksmidesmäst. B. Palm i Strömbacka. Utfl. t. Harmånger 1845.
HEDVIG CHARLOTTA, tv., 27/11 1836. Utfl. t. Harmånger 1845
CAROLINA CHRISTINA, tv., 27/11 1836. † 14/3 1836 (influensa)

—6—

1 JÖNS JONSSONSTRÖMBÄCK, * 25/9 (25/7) 1815, s. t. dagsverk. J. Hanning i Strömbacka, Bjuråker. G. 183. Smältardräng, sen. räckarmäst. Bos. i Strömbacka. † 17/5 1877 (andtäppa, förlamning).
5A9 ANNA MARGRETA PALM, * 15/6 1817, d. t. tysksmidesmäst. B. Palm i Strömbacka. † 13/8 1901.
LARS OLOF * 30/7 1839                                     7
ANDERS * 15/12 1847. † 21/7 1849 (nässelfeber)
ANDERS AUGUST * 7/6 1852. †27/1 1865 (scharlakansfeber)
MARIA CHRISTINA * 2/5 1857. † 1/2 1865 (scharlakansfeber)

—7—

6 LARS OLOF STRÖMBÄCK, * 30/7 1839, s. t. räckarmäst. J. Strömbäck i Strömbacka, Bjuråker. G. 27/10 1863. Smed. Bos. i Strömbacka. Emigr. t. N. Amerika 1882.
39A6 BRITA CHRISTINA IMBERG, * 5/7 1843, d. t. kol. J. Imberg i Frisbo, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1882.
ANNA GRETA * 28/8 1864                                  42D5
MARIA CHRISTINA * 14/2 1868. Emigr. t. N. Amerika 1882
CARL GUSTAF * 13/4 1875. Emigr. t. N. Amerika 1882
LARS LEONARD * 22/12 1877. Emigr. t. N. Amerika 1882


Registerbeteckning »46C» berör en släktgren från Forsmark, Stockholms län, som inflyttat till Bjuråker 1883.

—46C1—

(B22) ANDERS PETTER SÖDERSTRÖM (KOTTRAN), * 6/2 1855 i Forsmark, Sth. län. G. 9/5 1880. Infl. 1883. Änkl. o. omg. 14/7 1912. Smed vid Strömbacka bruk, Bjuråker. † 2/9 1929.
(B10) BRITA GRETA JANSDOTTER, * 15/11 1855 i Börstil, Sth. län. † 5/12 1902.
5A33 MARIA CHARLOTTA SJÖHOLM, * 2/7 1875, d. t. masmäst. J. A. Sjöholm i Moviken, Bjuråker. † 13/3 1945.
HILDA KRISTINA * 3/12 1879. Emigr. t. USA 1903
THERESIA CHARLOTTA * 5/11 1881. Utfl. t. Hudiksvall 1905
OSKAR * 3/12 1882. Utfl. t. Malmberget 1902
EMMA CHARLOTTA * 31/3 1885                           36E4
KARL GOTTFRID * 19/6 1887. Utfl. t. Söderala 1908


—49C2—

(X15) ISAK SUNDBERG, * 8/12 1845 i Hassela, Gävleb. G. 13/8 1871. Smed. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1880.
1 ANNA CATHARINA JANSSON, * 29/4 1848, d. t. smeden E. Jansson i Strömbacka. Emigr. t. N. Amerika 1880
ISAK * 16/5 1871. Emigr. t. N. Amerika 1880
EMMA * 6/3 1873. † 16/1 1876 (magplågor)
EMMA * 30/1 1876. Emigr. t. N. Amerika 1880
CLARA MARIA * 17/1 1879. Emigr. t. N. Amerika 1880

—3—

(B21) ADOLF STRÖM, * 17/3 1846 i Forsmark, Sth. län. Infl. fr. Harmånger 1892. G. 29/10 1892. Bruksarb. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 16/7 1923.
1 MARIA JANSSON, * 12/1 1850 d. t. smeden E. Jansson i Strömbacka. † 8/9 1908.


Registerbeteckning »15D» omfattar en släktgren från Hässjö, Västernorrlands län, som inflyttat till Bjuråker omkring år 1860.

—15D1—

(Y24) PER VILHELM SJÖSTEDT, * 16/11 1837 i Hässjö sn, V.-norrl. G. 15/5 1863. Smed. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 24/6 1885 (drunknad)
(Y33) ANNA MARIA SOLANDER, * 31/8 1840 i Njurunda sn,. V.­norrl. † 20/3 1889.
JONAS VILHELM * 7/12 1866                              2
KARL VIKTOR * 31/12 1869                                3
JOHAN AXEL BERNHARD * 9/1 1881                     4
GUSTAF GEORG * 4/5 1883. † 15/6 1883
PER GOTTFRID * 4/10 1884. † 9/7 1900

—2—

1 JONAS VILHELM SJÖSTEDT, * 7/12 1866, s. t. smeden P. V. Sjöstedt i Strömbacka, Bjuråker. G. 21/3 1891. Smed i Strömbacka.
15A20 SELMA CHARLOTTA WÅRD, * 11/10 1870, d. t. smeden A. Wård i Strömbacka. † 14/2 1940.
KARL ANDERS * 26/4 1891. † 5/5 1891 (difteri)
HELENA MARIA * 29/7 1892                               47E10
PER GÖSTA * 7/12 1895                                    5
SVEN VILHELM * 6/9 1902. † 26/9 1902
SVEN JONAS * 10/10 1905                                 6
ANDERS BIRGER * 31/8 1912. Utfl. t. Njutånger 1939

—3—

1 KARL VIKTOR SJÖSTEDT, * 31/12 1869, s. t. smeden P. V. Sjöstedt i Strömbacka, Bjuråker. G. 9/2 1895. Smed. Bos. i Strömbacka. † 12/10 1939.
16D1 IDA KATRINA HAMMARSTEDT, * 27/12 1874, d. t. smeden G. R. Hammarstedt i Strömbacka. † 11/2 1945.
VILHELM OSSIAN * 5/3 1895                              7
HILDA MARTA * 3/3 1898. † 13/1 1915
HILMA LOVISA * 7/10 1900. † 10/12 1900
EDIT MATILDA * 17/11 1905. † 5/3 1906

—4—

1 JOHAN AXEL BERNHARD SJÖSTEDT, * 9/1 1881 i Högsjö, V.-norrl. S. t. smeden P. V. Sjöstedt i Strömbacka, Bjuråker. Vist. i Venjan, Kopp., 1909. (G. o. änkl. därst.) Omg. 18/11 1919. Smed o. skogsarb. Bos. i Åbo 52, Delsbo. † 6/12 1945. 1:a H. namn ej känt, * 18.. . † 190.. .
7F14 KARIN JONSSON, * 26/5 1882, d. t. bonden J. Skänk i Rasjö 10, Bjuråker. Utfl. t. Undenäs 1947.
ERIK RAGNAR * 5/3 1905. (Styvs.) † 11/3 1927
SELMA MARIA * 18/4 1910. Utfl. t. Malung 1934
KARL BERNHARD * 23/1 1913                             8
GOTTFRID * 6/3 1915. Bonde i Venås 5, Delsbo
GRETA ASTRID * 25/1 1918. Utfl. t. Ramsjö 1946
HILMA KRISTINA * 9/10 1919. Utfl. t. Karlsborg 1940

—5—

2 PER GÖSTA SJÖSTEDT, * 7/12 1895, s. t. smeden J. V. Sjöstedt i Strömbacka, Bjuråker. G. 23/8 1942. Skogsarb. Bos. i Strömbacka.
12D7 KARIN BERG, * 31/1 1904, d. t. järnsynare J. A. Berg i Strömbacka.

—6—

2 SVEN JONAS SJÖSTEDT, * 10/10 1905, s. t. smeden J. V. Sjöstedt i Strömbacka, Bjuråker. G. 16/8 1942. Skogsarb. Bos. i Strömbacka.
(X31) GÖTA DAGNY LINNEA LÖNNBORG, * 12/10 1918 i Njutånger, Gävleb. Infl. fr. Tumba, Sth. län, 1941.
STIG ÅKE * 21/5 1940
BARBRO CHARLOTTA * 26/11 1942

—7—

3 VILHELM OSSIAN SJÖSTEDT, * 5/3 1895, s. t. smeden K. V. Sjöstedt i Strömbacka, Bjuråker. G. 4/8 1917. Smed i Strömbacka 12.
47A30 ANNA MARIA FRELIN, * 26/11 1895, d. t. kol. L. Frelin i Frisbo 12, Bjuråker.
HILDA MARIA * 6/7 1915. † 22/10 1915
KARIN MARGRETA * 25/2 1917. Utfl. t. Hudiksvall 1939
LYDIA KATRINA * 3/2 1920                                43H2


—27D6—

5 ANDERS PETTER STORM, * 16/12 1883, s. t. kol. E. Storm i Frisbo. G. 5/6 1909. Byggn.-arb. Bos. i Strömbacka 12, Bjuråker. † 20/5 1961
24B4 KRISTINA SUNDIN, * 9/7 1888, d. t. kol. A. Sundin i Nipen, Bjuråker. † 28/11 1955
ANNA MARGRETA * 14/3 1908. Utfl. t. Hälsingtuna 1928
SIGNE KRISTINA * 31/7 1910                             21A14
ANDERS ERIK * 20/4 1912. † 20/1 1919
NILS AXEL * 25/4 1915                                      8
KARL GUSTAF * 7/7 1917. Utfl. t. Norrtälje 1943 Skrev visan FRISBOFRÖJD † 1/5 2004 i Hudiksvall
ERIK JOHAN * 3/2 1920. Utfl. t. Norrtälje 1943
KARIN LINNEA * 16/5 1922      26A53
ANDERS HELGE * 29/1 1924. † 21/10 1924
MÄRTA ELVIRA * 18/2 1928


—67D2—

(X11) ERIK GUSTAF SJÖSTRAND, * 28/2 1822 i Gävle. G. 14/5 1848. Infl. fr. Bergsjö 1850. Skomak. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 27/10 1888.
1 INGRID MÅRTENSDOTTER HJELM, * 6/9 1818, d. t. sold. M. Hjelm i Bergsjö. † 9/2 1875 (lungsot)
(X5) CHRISTINA »SJÖSTRAND» * 3/3 1843 (Styvd.)             14H10


—19A5— Bergsjö släktregister

2 ANDERS JÖNSSON STRÖMBÄCK, * 27/5 1810, s. t. Jöns Hårning i Strömbacka, Bjuråker. Smed vid Strömbacka bruk. Fl. t. Sörfors, Skogs sn, V.norrl.
(X4)30A6 MARGRETA CHRISTINA ÄRFSTRÖM, * 16/11 1807, d. t. smidesmäst. Gabriel Ärfström i Strömbacka bruk.
CARIN MARGRETA, * 1/4 1832. Fl. t. Skog, V.norrl.
CHRISTINA ELISABET, * 23/7 1835. † 28/7 1835

—19A7— Bergsjö släktregister

2 JÖNS JÖNSSON STRÖMBÄCK, * 25/9 1815, s. t. Jöns Hårning i Strömbacka, Bjuråker. Räckarmäst. vid Strömbackabruk. † 17/5 1877.
(X4)5A9 ANNA MARGRETA PALM, * 15/6 1817, d. t. tysksmidesmäst. Benjamin Palm i Strömbacka bruk. † 13/8 1901.
LARS OLOF, * 30/7 1839                                     13

—19A13— Bergsjö släktregister

7 LARS OLOF STRÖMBÄCK, * 30/7 1839, s. t. räckarmäst. Jöns Strömbäck i Strömbacka, Bjuråker. G. 27/10 1863, smed vid Strömbacka bruk. Emigr. t. N. Amerika 1882.
(X4)39A6 BRITA CHRISTINA IMBERG, * 5/7 1843, d. t. kolare J. Imberg i Frisbo, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika.
ANNA GRETA, * 28/8 1864. G. m. smed L. V. Lindgren i Bjuråker.      (X4)42D5
MARIA CHRISTINA, * 14/2 1868. Emigr. t. N. Amerika
CARL GUSTAF, * 13/4 1875. Emigr. t. N. Amerika
LARS LEONARD, * 32/12 1877. Emigr. t. N. Amerika


—21D33—

14 FREDRIK HANSSON SNYGG, * 11/12 1859, s. t. kolare Hans Johansson i Fönebo, Norrbo sn. G. 29/12 1883. Kolare i Strömbacka, Bjuråker. † 10/3 1941.
7A11 ANNA CECILIA WIBERG, * 11/6 1865, d. t. kolare Erik Wiberg i Norrgimma, Bergsjö. † 18/3 1932.
ANDERS FREDRIK, * 12/11 1884                           49
KARL ERIK, * 5/10 1886                                      60
PER MARTIN, * 29/7 1890. Fl. t. Njutånger 1921
ANNA KRISTINA, * 25/1 1893. G. m. P. E. Jonsson i Vij, Delsbo.   (X6)17P23
EMMA MARGRETA, * 7/5 1898. G. m. G. E. Nordqvist i Strömbacka.  (X4)16C8
JENNY KATARINA, * 24/7 1900. G. m. J. V. Norin i Moviken, Bjuråker.  (X4)23E2


—5G124— Bergsjö släktregister

104 MARTIN GUNNAR SUNDIN, * 9/1 1905, s. t. E. J. Sundin i Fagernäs, Hassela. Arrend. i Strömbacka, Bjuråker.
(X4)43A27 JENNY MARGRETA HOLM,* 6/7 1908, d. t. E. A. Holm i Moviken, Bjuråker.
ERIK YNGVE, * 2/11 1931
ANNA GRETA, * 24/1 1945


Olle Skoog född 22/7 1932 i Ljusdal, skogschef. Olle var gift den 12/7 1958 med Birgitta Berglund, född 28/10 1938. Olle Skoog omkom tragiskt den 7/10 1976.
Sonen Matts Skoog föddes 3/6 1957

Se och lyssna till några exempel av den glade musikanten Matts Skoog

Bjuråkersstämman 2014. 1
Bjuråkersstämman 2014. 2
Bjuråkersstämman 2014. 3

 

T.

—10A6—

3 LARS ERIK TUNGSTRÖM, * 1/8 1832, s. t. bokare L. Tungström i Moviken, Bjuråker. G. 28/10 1855. Bruksarb. vid Strömbacka bruk, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö 1859. Sen. kol. i Fönebo, Norrbo. † 13/9 1910.
23B3 CARIN JOHANSDOTTER-LIF, * 20/6, 1826, d. t. kol. J. Lif i Skärås, Bjuråker. † 30/10 1902.
CARIN * 29/10 1850. † 16/1 1859
GRETA STINA * 7/3 1856. † 2/2 1859
LARS OLOF * 6/5 1865                                      14

—7—

3 ANDERS GUSTAF TUNGSTRÖM, * 5/4 1834, s. t. bokare L. Tungström i Moviken, Bjuråker. G. 22/11 1857. Infl. fr. Bergsjö 1866. Arb. i Strömbacka, Bjuråker, sen. kol. i Fönebo, Norrbo. † 4/2 1876 (lunginflammation).
(X3) BRITA ANDERSDOTTER SPORR, * 17/9 1813 i Bergsjö. sn, Gävleb. † 27/8 1877 (kräfta).

—8—

3 CARL HENRIC TUNGSTRÖM, * 30/12 1839, s. t. bokare L. Tungström i Moviken, Bjuråker. G. 29/10 1867. Kol. i Fönebo, Norrbo, sen. bruksarb. vid Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Gnarps sn 1874.
13E18 CARIN JONSDOTTER-NORDIN, * 30/8 1829, d. t. bonden J. Nordin i V. Norrbobyn 13, Norrbo. Änka e. kol. J. Jonsson­Lek i Fönebo, Norrbo. Utfl. t. Gnarp 1874. † 24/1 1915.
MARGRETA CATHARINA * 7/2 1868                      (X33)5V11
LARS JOHAN * 2/2 1874                                     15


—22A7—

(X45) PEHR THÖRNELL, * 20/2 1820 i Trönö, Gävleb. Infl. fr. Söderhamn 1845. G. 19/10 1849. Klensmed i Strömbacka, Bjuråker. † 2/4 1873.
3 MARGRETA NILSDOTTER, * 22/9 1830, d. t. kol. N. Nilsson i Fönebo, Norrbo. Änka o. omg.   9F9
CATHRINA CHRISTINA * 16/9 1850                      (X6)1P9
MARGRETA NICOLINA * 12/4 1859                      8
ANNA PAULINA * 18/4 1870                                2F39


—25A15—

11 ANDERS JOHAN TINGELÖF-KLANG, * 12/10 1853, s. t. skogvakt. H. Tingelöf i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 27/10 1876. Smed i Strömbacka, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1892.
(X33)13A24 ANNA SOPHIA NORDIN, * 15/5 1856, d. t. arb. A. O. Nordin i Friggesund, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1892.
ANDERS RICKARD * 11/1 1880. Emigr. t. N. Amerika 1892
FREDRIK ISIDOR * 12/12 1882. Emigr. t. N. Amerika 1892
JOHAN ALBERT * 31/5 1886. Emigr. t. N. Amerika 1892


 


Fritz Tingelöf

—25A19—
16 FRITZ IVAR TINGELÖF, * 29/12 1909, s. t. skogvakt. N. F. Tingelöf i Hedvigsfors 11, Bjuråker. G. 28/11 1943. Handelsbitr. Bos. i Strömbacka 12, Bjuråker. Utfl. t. Delsbo 1946 o. handl. i Västanäng 26.
45D4 Lillie Kristina Wiberg, * 22/2 1920, d. t. handelsförest. A. G. Wiberg i Frisbo, Bjuråker. Utfl. t. Delsbo 1946.


Registerbeteckning »28D» berör en släktgren från Gideå, Västernorrlands län, som inflyttat till Bjuråker 1881.

—28D1—

(Y14) ANDERS PETER TORNBERG, * 8/2 1839 i Gideå, V.-norrl. (Tid. g. o. änkl.) Omg. 10/11 1878. Infl. fr. Högsjö, V.-norrl, 1881. Smed. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 9/7 1900.
H. namn okänt, * 18…
(Y56) SARA KRISTINA LUNDIN, * 13/5 1843 i Trehörningssjö, V.-norrl. Utfl. t. Njurunda.
JOHAN ALBERT * 24/7 1864                               2
JOHANNA FREDRIKA * 1/7 1866. Utfl. t. Hudiksvall 1884
ANDERS ROBERT * 17/12 1869. † 22/2 1883 (lungsot)
VALFRID FERDINAND * 17/3 1871. Utfl. t. Sundsvall 1893
ANNA KRISTINA * 18/11 1873. Utfl. t. Hudiksvall 1890
HILMA MARIA * 19/12 1880. Utfl. t. Hudiksvall 1898
JENNY MATILDA * 14/3 1883. † 8/9 1902
ALVINA * 2/10 1884. † 9/7 1S99
ANDERS ROBERT * 15/5 1887. Emigr. t. USA 1906

—2—

1 JOHAN ALBERT TORNBERG, * 24/7 1864 i Gideå, V.-Norrl., s. t. smed A. P. Tornberg. G. 23/8 1885. Bruksarb. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Njurunda, V.-norrl., 1890.
21A7 BRITA FREDIN, * 13/3 1860, d. t. kol. E. Fredin i Nipen, Bjuråker. Utfl. t. Njurunda 1890.


—14H6—

4 OLOF ANDERSSONTJERNELD, * 10/8 1801, s. t. bonden A. Olofsson i Änga 4. G. 10/8 1832. Arb. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 22/3 1878 (bröstsjukdom)
37A4 MARGRETA CHRISTINA SÖDERSTRÖM, * 4/7 1812, d. t. kol. A. Söderström i Rödjarbotjärn, Bjuråker. † 6/5 1890 (ålder).
CATHARINA MARGRETA * 21/11 1832. Skollär:a. Utfl. t. Delsbo 1892. † 20/5 1920
ANDERS OLOF * 24/5 1835. Skogvakt. i Bjuråker. † 20/11 1883 (pneumonia chronica)
SIGRID CHRISTINA * 5/3 1837. Skollär:a. Utfl. t. Delsbo 1874. † 19/8 1920
PEHR * 8/9 1839                                              10
JONAS * 23/8 1846                                           11


Registerbeteckning »44H» berör en släktgren från Njurunda, Västernorrlands län, mm inflyttat till Bjuråker 1866.

—44H1—

(Y33) DANIEL TJERNLUND, * 11/4 1830 i Njurunda. G. 27/10 1859. Infl. fr. Bergsjö 1866. Smed i Strömbacka, Bjuråker. † 7/12 1817 (lunginflammation).
(Y25) MÄRTHA CHRISTINE DUFVA, * 18/2 1838 i Högsjö bruk. † 7/9 1919.
CHRISTINA CATHRINA * 6/8 1860
MÄRTHA MARGRETA * 22/1 1862. Utfl. t. Bergsjö 1881
ANDERS JOHAN * 23/4 1865. † 25/11 1902
CARL GUSTAF * 3/5 1869. † 8/1 1913
ERIK WILHELM * 25/2 1872                                2
EMMA HELENA * 23/7 1876                                16D3

—2—

1 ERIK WILHELM TJERNLUND, * 25/2 1872, s. t. smeden D. Tjernlund i Strömbacka, Bjuråker. G. 3/3 1900. Arb. i Strömbacka. Utfl. t. Bergsjö 1905.
16D1 ALMA MARIA HAMMARSTEDT, * 4/2 1880, d. t. smeden G. R. Hammarstedt i Strömbacka.
ALMA KRISTINA * 30/1 1900. Utfl. t. Bergsjö 1905

 

U.

V.

Registerbeteckning »15A» omfattar en släktgren från Fors socken, Södermanland, som inflyttat till Bjuråker 1754.

—15A1—

(D12) WELAM ANDERSSON-WÅRD, * 168.. Rosenbergs bruk (Skogstorp), Fors sn, Söd.
(D12) MARIA LARSDOTTER-HOLM, * 168.. Fr. Fors sn, Söd.
ANDERS * 20/12 1714                                       2

—2—

1 ANDERS WELAMSSON-WÅRD, * 20/12 1714 i Husby sn, Söd. S. t. smeden Welam Wård därstädes. G. 1738. Hammarsmedsmästare vid Strömbacka bruk, Bjuråker. Infl. 1754. † 19/12 1791 (ålder).
MARGRETA LARSDOTTER-FORSSTRÖM, * 1719. Okänd födelseort. Infl. 1754. † 15/8 1780 (vattusot).
VILHELM * 1734
ANNA MARIA * 1739
ANDERS * 16/2 1746                                         3
PEHR * 1752
CARIN ELISABETH * 6/1 1755                             20C4
DANIEL * 8/3 1757                                           4
ABRAHAM * 31/12 1759                                     5

—3—

2 ANDERS WÅRD, * 16/2 1746, s. t. hammarsmedsmäst. A. Wård i Strömbacka, Bjuråker. G. 1770. Hammarsmed i Hedvigsfors, Bjuråker. † 22/2 1820 (ålder).
30B2 MARIA MATSDOTTER, * 1751 i Färna bruk, Vm., o. d. t. hammarsmed M. Mattsson i Hedvigsfors. † 29/11 1836 (ålder).
MARGRETA ELISABETH * 6/9 1772                       (X33)3Y11
MARIA CHRISTINA * 16/4 1774                           26A5
ANNA * 26/3 1776                                            13A5
CATHARINA * 16/3 1778                                    1H6
ANDERS * 19/1 1781                                         6
SARA HELENA * 5/3 1783. † 22/6 1783
SARA HELENA, tv., 24/7 1784. † 3/8 1784
BRITA, tv., 24/7 1784. † 10/9 1784
DANIEL * 2/2 1786                                           7
SARA HELENA * 9/2 1789. † 13/6 1789
SARA BRITA * 28/8 1790. † 13/6 1791
BRITA JOHANNA * 5/2 1790. † 5/7 1792
JOHANNA * 24/1 1794. † 4/6 1794

—4—

2 DANIEL WÅRD, * 8/3 1757, s. t. hammarsmedsmäst. A. Wård i Strömbacka, Bjuråker. G. 1783. Byggmäst. i Strömbacka, Bjuråker. † 17/6 1816 (blodhosta).
26A2 MARIA ELISABETH ANDERSDOTTER, * 10/6 1761, d. t. kolare A. Andersson i Rödjarbo, Bjuråker. † 11/1 1844 (slag)
ANDERS * 17/4 1783                                         8
CARIN MARGRETA * 12/2 1786. † 3/5 1793 (koppor)
ANNA * 9/5 1789                                              9
BRITA * 6/7 1792. Okänd vistelseort
DANIEL * 10/4 1796. † 12/7 1797 (feber)
CARIN * 1/1 1799. Utfl. t. Bergsjö 1811
DANIEL * 9/9 1803                                           10

—5—

2 ABRAHAM WÅRD, * 31/12 1759, s. t. mästersmeden A. Wård i Strömbacka, Bjuråker. G. 23/7 1786. Bruksarb. i Strömbacka. † 22/7 1834 (ålder) (Jönsarbo 1819-1827)
47B2 ANNA ANDERSDOTTER, * 25/9 1764, d. t. järnroddare A. Mattson-Färnbom i Strömbacka, Bjuråker. † 30/11 1849 (ålder)
ANDERS * 17/6 1787                                         11
MATS * 8/5 1792. † 1792
MARGRETA JULIANA * 10/12 1798                       20E3

—6—

3 ANDERS ANDERSSON-WÅRD, * 19/1 1781, s. t. hammarsmeden A. Wård i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 28/10 1804. Tysksmidesmäst. i Hedvigsfors, Bjuråker. † 17/7 1850 (slag).
48B3 BRITA AHLGREN, * 26/6 1779, d. t. byggmäst. Joh. Ahlgren i Hedvigsfors. Fosterd. t. kol. P. Mårtensson Österbo, Bjuråker. † 7/6 1839 (bröstfeber).
BRITA ELISABET tv. * 18/4 1805                         13A8
MAJA CHRISTINA tv. * 18/4 1805. † 11/8 1809 (koppor)
CAJSA MARGRETA * 24/1 1807. † 30/7 1809 (koppor)
ANDERS * 7/4 1810                                          12
MARIA MARGRETA tv. * 24/8 1814                       53D1
ANNA CHRISTINA tv. * 24/8 1814                        8A8

—7—

3 DANIEL WÅRD, * 2/2 1786, s. t. hammarsmeden A. Wård i Hedvigsfors, Bjuråker. G.· 1810. Tysksmidesmäst. i Strömbacka, Bjuråker. † 20/4 1873 (ålder).
40A7 BRITA ELISABETH WESTERSTRÖM, * 28/3 1788, d. t. skomak. J. Westerström i Hedvigsfors, Bjuråker. Änka e. smedsdräng A. Dahlsson i Hedvigsfors. † 14/12 1876 (ålder).
ANDERS * 26/3 1813                                         13
MARIA MARGRETA * 1/12 1811                           (X33)9Å16
BRITA ELISABET * 1/5 1815                               49B5
JONAS * 11/7 1818                                           14
ANNA CHRISTINA * 24/9 1820. † 13/4 1826 (kikhosta)
DANIEL, tv. * 10/12 1822                                   15
JOHANNA, tv. * 10/12 1822                                5A26
JOHAN OLOF * 21/1 1827                                   16
CATHARINA CHRISTINA * 5/5 1832                     17
PEHR ERIK * 30/12 1833                                    18

—8—

4 ANDERS WÅRD, * 17/4 1783, s. t. byggmäst. D. Wård i Strömbacka, Bjuråker. G. 1808. Mästersmed i Strömbacka bruk. Utfl. t. Hassela.
37A3 CHERSTIN ELISABET EKSTRÖM, * 1/4 1790, d. t. kol. J. Andersson i Sörgimma, Bjuråker. Utfl. t. Hassela.
MARIA CHRISTINA * 6/9 1810. Utfl. t. Hassela
BRITA ELISABET * 13/5 1813. Utfl. t. Hassela
DANIEL * 19/1 1817. Utfl. t. Hassela

—9—

50B4 LARS KELLBERG, * 4/10 1786, s. t. dagakarl E. Kellberg i Strömbacka, Bjuråker. G. 1811. Bruksskomak. i Strömbacka. Utfl. t. Hudiksvall 1813.
4 ANNA WÅRD, * 9/5 1789, d. t. byggmäst. D. Wård i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Hudiksvall 1813.
LARS VILHELM * 29/1 1813. Utfl. t. Hudiksvall 1813

—10—

4 DANIEL WÅRD, * 9/9 1803, s. t. byggmäst. D. Wård i Strömbacka, Bjuråker. G. 29/10 1826. Vallonsmed i Strömbacka bruk. † 1/4 1835.
(X18) CHRISTINA ELISABETH BENGSTELIUS, * 1809. Infl. fr. Hudiksvall. † 28/7 1882 (ålder).
JOHAN FREDRIK * 20/5 1827. † 10/7 1827 (torsk o. bröstvärk)

—11—

5 ANDERS ABRAHAMSSON-WÅRD, * 17/6 1787, s. t. bruksarb. A. Wård i Strömbacka, Bjuråker. G. 180.. Kol. i Jönsarbo, Bjuråker. † 28/1 1813 (lungsot).
(X33)14Y2 KJERSTIN PEHRSDOTTER, * 30/12 1784, d. t. torp. P. Pehrsson i Fönebo, Norrbo. Änka o. omg.                                                  17C4
Anna * 11/9 1809. † 20/2 1810
Anna * 2/1 1811. † 5/6 1811
Anna * 9/6 1813                                               10A4

—12—

6 ANDERS ANDERSSON-WÅRD, * 7/4 1810, s. t. smidesmäst. A. Wård i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 1837. Tysksmidesmäst. i Hedvigsfors, Bjuråker. † 2/9 1866.
48B4 BRITA PEHRSDOTTER, * 10/1 1813, d. t. kol. P. Pehrsson i Österbo, Delsbo. † 21/2 1873.
BRITA MARIA * 31/1 1841. † 31/1 1841 (svaghet)

—13—

7 ANDERS WÅRD, * 26/3 1813, s. t. smeden D. Wård i Strömbacka, Bjuråker. G. 20/10 1839. Tysksmidesmäst. i Strömbacka. † 14/8 1854 (kolosförgiftning).
31A6 MARGRETA SINDERSTRÖM, * 16/2 1819, d. t. räckarmäst. A. Sinderström i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Gnarp 1862.
DANIEL * 12/7 1841                                          19
ANDERS * 28/10 1842                                       20
JOHANNA ELISABET * 29/3 1845                         14H13
ANNA MARGRETA * 28/7 1848                            21

—14—

7 JONAS WÅRD, * 11/7 1818, s. t. tysksmidesmäst. D. Wård i Strömbacka, Bjuråker. G. 184.. Mästersven i Hedvigsfors, Bjuråker, sen. torpare i Våtmor, Bjuråker. † 10/1 1901.
50A1 ANNA CATHARINA HAMMAR, * 5/6 1819 i Bollnäs. D. t. mjöln. J. O. Hammar i Österbo, Bjuråker. † 17/1 1888 (bröstsjukdom).
BRITA ELISABET * 8/6 1846                               1A11

—15—

7 DANIEL DANIELSSON-WÅRD, * 10/12 1822, s. t. smidesmäst. D. Wård i Strömbacka, Bjuråker. G. 1847. Änkl. o. omg. 28/10 1862. Mästersven i Hedvigsfors, Bjuråker. † 28/3 1909.
50A1 MARGRETA CHRISTINA HAMMAR, * 13/12 1825, d. t. mjöln. J. O. Hammar i Österbo, Bjuråker. † 16/6 1860 (barnsbörd).
45C1 CHRISTINA CATHARINA LEJDSTRÖM * 14/5 1830, d. t. arb. A. G. Lejdström i Strömbacka, Bjuråker. † 8/11 1890 (socker­sjuka, lunginflammation).
JOHAN DANIEL * 17/7 1848                                22
ANDERS FREDRIK * 2/10 1850                            23
HEDVIG ELISABET * 16/6 1854                           8A12
CHRISTINA CATHARINA * 15/6 1860                    43A16
JOHANNA MARIA * 3/11 1865                             24

—16—

7 JOHAN OLOF WÅRDÉN, * 21/1 1827, s. t. smeden D. Wård i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. 1852. G. 15/10 1854. Klockare o. skollär. i Ö. Hålsjö, Norrbo. † 5/8 1894 (kräfta).
13A8 MARGRETA ELISABET NORDIN, * 2/12 1831, d. t. smidesmäst. And. Nordin i Hedvigsfors, Bjuråker. Fosterd. t. A. Isacsson Hedvigsfors, Bjuråker. Utfl. t. NederLuleå 1894.
JOHANNA ELISABET * 6/7 1858. Utfl. t. Över-Luleå 1886.

—18—

7 PEHR ERIK WÅRD, * 30/12 1833, s. t. smidesmäst. D. Wård i Strömbacka, Bjuråker. G. 17/10 1859. Mästersmed i Hedvigsfors, Bjuråker. Utfl. t. Harmånger 1880
17B2 BRITA MARGRETA RÖSTBERG, * 6/3 1836, d. t. sågv.-arb. P. Röstberg i Friggesund, Bjuråker. Utfl. t. Harmånger 1880
(X33)27Å5 BRITA MARGRETA »FRANK» * 1/5 1863. Fosterd. Utfl. t. Harmånger 1880

—19—

13 DANIEL WÅRD, * 12/7 1841, s. t. smeden A. Wård i Strömbacka, Strömbacka. G. 28/10 1864. Skomak. I Strömbacka. Emigr. t. N. Amerika 1882
(C17) MARIA CHARLOTTA GILLE, * 5/9 1840 i Österby, Films sn, Upps. † 30/3 1881 (barnsängsfeber)
MARGRETA HELENA * 4/3 1866. † 4/3 1866
JOHANNA LOVISA * 1/6 1867. Emigr. t. N Amerika 1882
CARL ANDERS * 14/11 1870. Emigr. t. N Amerika 1882
DÖDF. FLICKEBARN * 30/4 1874. † 30/4 1874
HULDA MARIA * 28/2 1876. † 18/8 1882 (bröstsjukdom)
DÖDF. GOSSEBARN * 27/3 1881. † 27/3 1881

—20—

13 ANDERS WÅRD, * 28/10 1842, s. t. smeden A. Wård i Strömbacka, Bjuråker. G. 23/10 1867. Smed i Strömbacka bruk. † 23/2 1872
(C17) CATHARINA MARIA GILLE, * 21/1 1848 i Österby bruk, Films sn., Upps. † 12/6 1911
HELENA MARGRETA * 25/9 1868. Utfl. t. Njutånger 1887
SELMA CHARLOTTA * 11/10 1870                        15D2
JOHANNA ELISABET * 29/8 1872                         16D2
HULDA MARIA * 12/11 1884                               35B2

—21—

13 ANNA MARGRETA »WÅRD», * 28/7 1848 I Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Lindstorp 1868
AXEL * 8/4 1860. Utfl. t. Gnarp 1862

—22—

15 JOHAN DANIEL WÅRD, * 17/7 1848, s. t. mästersven D. Wård i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 20/10 1873. Han nämnes som bonde i V. Hålsjö s14, Norrbo, sen. i Ö. Stråsjö 4, Bjuråker, samt är arrendator i Stenbo, Delsbo, åren 1897-1918. Utfl. t. Forsa 1918.
5E10 KJERSTIN JONSDOTTER, * 25/5 1854, d. t. bonden J. Ahlström i Ö. Stråsjö 4, Bjuråker. Utfl. t. Forsa 1918
JONAS * 5/3 1874. † 19/3 1874 (allm. svaghet)
JOHAN DANIEL * 16/1 1876                                25
ANNA * 12/10 1879                                           26
JONAS * 28/10 1882                                         27
KERSTIN * 20/1 1886                                        28
BRITA ELISABET * 1/4 1889. Utfl. t. Hälsingtuna 1906
ANDERS FREDRIK * 20/3 1891. Utfl. t. Järvsö 1920
HEDDA KATRINA * 1/6 1894. Utfl. t. Undersvik 1909

—23—

15 ANDERS FREDRIK WÅRD, * 2/10 1850, s. t. mästersven D. Wård i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 29/10 1874. Infl. fr. Söderala 1885. Smed i Hedvigsfors, Bjuråker. † 15/2 1927
15C2 JOHANNA WIKBERG, * 3/8 1851 i Galtström, Njurunda, V.-norrl. D. t. uppsättare J. O. Wikberg i Moviken, Bjuråker. † 29/5 1904
ANDERS EMIL * 4/12 877. Utfl. t. Hällefors 1910
JOHAN FREDRIK * 4/10 1879. † 7/5 1901
MATILDA * 15/1 1882                                        43A22
ELOF EDVIN * 27/12 1887. Utfl. t. Harmånger 1910
HERIBERT * 16/3 1890. † 20/7 1894 (difteri)


—30A14—

(B22) ERIK WAHLSTRÖM, * 30/9 1817 i Forsmark, Sth. län. G. 1849. Smed i Strömbacka, Bjuråker. † 16/3 1899.
7 CATHARINA MARGRETA ÄRFSTRÖM, * 5/1 1828, d. t. räckarmäst. J. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. † 13/4 1911.
BRITA KATRINA * 30/1 1851                               22
ERNST JACOB * 7/3 1859                                   23

—30A22—

(X7) JOHAN WAHLSTRÖM, * 8/10 1850 i Enånger, (Boda bruk) Gävleb. G. 1/1 1875. Infl. 1880. Anst. som smed vid Strömbacka bruk, Bjuråker. † 29/10 1912.
14 BRITA KATRINA WAHLSTRÖM, * 30/1 1851; d. t. smed E. Wahlström i Strömbacka, Bjuråker. † 31/10 1926.
JOHAN KONRAD * 23/10 1880                            27
KLARA *3/6 1885                                              9D9
ERIK EMIL * 9/8 1889. † 29/10 1889 (diarre)

—23—

14 ERNST JACOB WAHLSTRÖM, * 7/3 1859, s. t. smeden E. Wahlström i Strömbacka, Bjuråker. G. 20/11 1885. Skomak. Bos. i Knutslunda, Delsbo. † 27/5 1939. (Lyktan)
(X5) MARGRETA ERIKA HÖGBERG, * 22/5 1860 i Annefors, Bollnäs. † 9/10 1930.
ERIK EMIL * 29/9 1886                                      28
ERNST HJALMAR * 26/1 1892. Utfl. t. Gräsö, Upps., 1915.

—30A27—

22 JOHAN KONRAD WAHLSTRÖM, * 23/10 1880, s. t. smeden J. Wahlström i Strömbacka, Bjuråker. G. 1/5 1913. Smed. i Strömbacka.
16C3 ANNA ELDINA NORDQVIST, * 29/7 1893, d. t. mjölnare J. A. Nordqvist i Strömbacka, Bjuråker.
GÖTA KATARINA * 18/7 1913. † 15/1 1914
GÖTA KRISTINA * 1/5 1920. Utfl. t. Sth. 1939
ALF JOHAN * 29/1 1929. Stud.
SIXTEN SÖLVE * 5/4 1937 (0650-20725)


—42A3—

2 JOHAN WAHLSTRÖM, * 7/8 1852, s. t. mästersmeden L. E. Wahlström i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 27/10 1876. Mästersmed i Hedvigsfors, sen. jordbr.-arb. i Strömbacka, Bjuråker. † 23/51938.
44B10 CHRISTINA JOHANSDOTTER, * 20/4 1850, d. t. kol. J. Hansson i Njuparne, Bjuråker. † 22/12 1934.
ANNA WILHELMINA * 10/1 1877. Utfl. t. Hudiksvall 1899
ERIKA KRISTINA * 18/5 1879. Utfl. t. Hudiksvall 1906
LARS JOHAN FERDINAND * 24/4 1882                  6
SVANTE GOTTHARD * 6/5 1888. Emigr. t. USA 1907
TYRA TERESIA * 23/2 1892. † 5/7 1932

—6—

3 LARS JOHAN FERDINAND WAHLSTRÖM, * 24/4 1882, s. t. smeden J. Wahlström i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 20/2 1909. Mål. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 3/12 1909.
5A28 HULDA SOFIA PALM, * 6/3 1888, d. t. smeden P. O. Palm i Strömbacka. Änka o. omg.
(T11) ERNST ANDERSSON, * 31/7 1877 i Ervalla, Ör. Infl. fr. Gnarp 1929. G. 10/2 1929. Evangelist. Bos. i Strömbacka.
JOHAN GOTTHARD * 8/8 1909                            9
GUNNY CHARLOTTA * 12/5 1932

—9—

6 JOHAN GOTTHARD WAHLSTRÖM, * 8/8 1909, s. t. mål. L. J. F. Wahlström i Strömbacka, Bjuråker. G. 7/1 1934. Kassör. Bos. i Strömbacka.
(BD4) ASTRID LUCIA HANSSON, * 24/11 1906 i Gällivare, Nb. Infl. fr. Hammerdal, Jämtl., 1934.
STEN LENNART FERDINAND * 21/1 1936


Registerbeteckning »33B» omfattar en släktgren från Enånger, Gävleborgs län, som inflyttat till Bjuråker 1856.

—33B1—

(X7) OLOF WINLUND, * 10/1 1827 i Enånger, Gävleb. Infl. 1856. G. 13/10 1850. Änkl. o. omg. 1863. Smed. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 6/5 1883 (bröstinflammation).
(X39) JOHANNA SÖDERSTRÖM, * 28/1 1822 i Rogsta, Gävleb. † 5/4 1860.
(X23) BRITA CHRISTINA BJÖRK, * 17/12 1832 i Ilsbo, Gävleb. † 19/5 1909.
JOHAN OLOF * 11/7 1851. Utfl. t. Harmånger 18..
AXEL RICHARD * 10/5 1855. † 16/11 1872 (drunknat)
NILS JONAS »VINLUND» * 20/3 1859. (Styvs.) Emigr. t. N. Amerika
1882
MARGRETA AUGUSTA * 25/10 1861                     2
CARL AUGUST * 1/4 1864                                  3
ANDERS ALFRED * 1819 1867. † 4/9 1893
JOHANNA CHRISTINA WILHELMINA * 2/1 1872. † 26/1 1872
JOHANNA CHRISTINA * 6/1 1873                        47G2
ELLA CATHRINA * 12/7 1877. Utfl. t. Njutånger 1897

—2—

1 MARGRETA AUGUSTA WINLUND, * 25/10 1861, d. t. smeden O. Winlund i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Njutånger 1885.
DORRY MARIA, tv., * 9/5 1883. † 13/5 1883 (svaghet)
ELFRIDA KRISTINA, tv., * 9/5 1883. † 16/5 1883 (svaghet)
OLOF GUSTAF * 22/9 1884. Utfl. t. Njutånger 1885

—3—

1 CARL AUGUST WINLUND, * 1/4 1864, s. t. smed. O. Winlund i Strömbacka, Bjuråker. G. 4/6 1886. Smed. Bos. i Strömbacka. † 21/3 1946.
8A7 JOHANNA NIKOLINA BERG, * 24/1 1866, d. t. smed M. Berg i Strömbacka. † 20/3 1936.
KARL EDVIN * 28/7 1884                                   4
ESTER KRISTINA * 8/11 1886. † 15/3 1890 (strypsjuka)
OLOF MATIAS * 17/3 1889. Emigr. t. USA 1907
ESTER KATRINA * 8/2 1891                                47G3
KLAS AUGUST * 4/9 1894. Utfl. t. Njutånger 1918. G. 21/1 1923
NANNY MARIA * 16/1 1896                                 20A24
BRITA MATILDA * 15/10 1898                             47E12
JOHAN ANTON * 28/2 1901. Utfl. t. Njutånger 1922. G. 18/5 1929
HELGA LINNEA * 4/3 1904. Utfl. t. Njutånger 1926. G. 20/2 1927 m.
Rob. Damberg i Iggesund 386
ANNA MARGRETA * 16/3 1906. Utfl. t. Njutånger 1928

—4—

3 KARL EDVIN WINLUND, * 28/7 1884, s. t. smeden C. A. Winlund i Strömbacka, Bjuråker. G. 14/9 1907. Smed i Strömbacka 12.
31D2 ANNA CECILIA ERIKSSON, * 25/1 1887, d. t. arb. J. M. Eriksson i Strömbacka.
KARL WALTER * 28/10 1907. Skogsarb.
JOHAN TURE * 21/12 1914. Handelsförest. Bos. i Hedvigsfors, Bjuråker
WERNER * 23/4 1917. † 24/4 1917
DAGNY MARIA * 26/8 1918                                10B28
ANTON FREDRIK * 17/1 1924. † 17/1 1924

 

—39B3—  
Alfred Wedin i sin lastbil X 4614

1 PER ALFRED WEDIN,* 30/5 1898, s. t. kol. J. O. Wedin i Rökullen, Bjuråker. G. 2/3 1924. Chaufför. Bos. i Strömbacka 12, Bjuråker.
45D3 EMMA KRISTINA WIBERG, * 27/3 1899, d. t. arb. A. G. Wiberg i Länsjö, Bjuråker.
SVEN HERBERT * 15/3 1920                               5
ANDERS OLOG * (14/9) 9/9 1924
ASTRID TERESIA * 9/11 1929

—4—

2 BROR MANFRED WEDIN, * 9/10 1921, s. t. skogsarb. A. R. Wedin i Frisbo 53, Bjuråker. G. 12/7 1942. Skogsarb. Bos. i Änga, Bjuråker.
32A12 ELSA VIOLA VIKTORIA JÄRNKROK, * 10/1 1919, d. t. skogsarb. L. J. Järnkrok i Norrdala, Bjuråker.
SVEN ERIK * 15/4 1942

—5—

3 SVEN HERBERT WEDIN, * 15/3 1920, s. t. chaufför P. A. Wedin i Strömbacka 12, Bjuråker. G. 8/8 1943. Chaufför. Bos. i Strömbacka 12.
26A49 EMMY KRISTINA GUSTAFSSON, * 27/5 1921, d. t. byggn.­snick. A. E. Gustafsson i Moviken, Bjuråker.
ULLA MARGARETA * 7/6 1941


—20C11—

(X15) KARL JOHAN EDVARD WESTERSTRÖM, * 12/10 1856 i Hassela, Gävleb. G. 5/5 1878. Arb. i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Malmberget 1900.
8 JOHANNA KÄLLMAN, * 21/5 1849, d. t. smeden E. Källman Strömbacka. † 3/2 1938.
BRITA KRISTINA * 22/8 1878                             32A12
KARL GEORG * 26/12 1885. Utfl. t. Malmberget 1900
SIGNE MARIA * 1/11 1887. Utfl. t. Malmberget 1900
ANNA VIKTORIA * 28/6 1891. Utfl. t. Malmberget 1900


Registerbeteckning »26D» omfattar en släktgren från Hanebo, Gävleborgs län, som inflyttat till Bjuråker 1846.

—26D1—

(X13) JOHAN WAHLQVIST, * 18/6 1817 i Hanebo, Gävleb. G. 1842. Infl. fr. Bollnäs 1846. Smed i Strömbacka, Bjuråker. † 14/4 1890 (ålder)
(X13) KJERSTIN PEHRSDOTTER, * 3/6 1823 i Hanebo, Gävleb. † 18/1 1890 (lungsot)
BRITA CHRISTINA * 21/10 1844                          20A16
JOHAN PETER * 17/5 1848                                 2
CARL ERIK * 26/5 18502                                    3
FRANS OLOF * 29/7 1853. Utfl. t. Harmånger 1870
ANNA HELENA * 14/1 1857                                 4
LARS VIKTOR * 3/4 1869. Utfl. t. Njutånger 1891

—2—

1 JOHAN PETER WAHLQVIST, * 17/5 1848, s. t. smeden J. Wahlqvist i Strömbacka, Bjuråker. G. 27/10 1872. Smed i Strömbacka. † 29/6 1924
(E37) CHRISTINA WILHELMINA TABERMAN, * 21/12 1843 i Hällestad, Ög. † 26/10 1936
JOHAN DOLF * 17/11 1873                                 5
PEHR EMANUEL * 26/3 1876                               6
KARL GUSTAF * 23/12 1878                               7
FRANS ALGOT * 30/7 1881                                 8
FERDINAND * 30/1 1884. † 31/3 1884

—3—

1 CARL ERIK WAHLQVIST, * 26/5 1850, s. t. smeden J. Wahlqvist i Strömbacka, Bjuråker. G. 12/10 1873. Smed i Strömbacka. Utfl.
(X3) MARGRETA ANDERSDOTTER NORBERG, * 1/11 1846 i Bergsjö. Utfl.

—5—

2 JOHAN ADOLF WAHLQVIST, * 17/11 1873, s. t. smeden J. P. Wahlqvist i Strömbacka, Bjuråker. G. 6/1 1899. Arb. i Strömbacka. Utfl. t. Gällivare 1899
31D1 JOHANNA FREDRIKA HORN, * 26/9 1874, d. t. smeden J. O. Horn i Strömbacka

—6—

2 PER EMANUEL WAHLQVIST, * 26/3 1876, s. t. smeden J. P. Wahlqvist i Strömbacka, Bjuråker. G. 26/12 1900. Arb. i Strömbacka. Utfl. t. Harmånger 1901.
15E12 JOHANNA FREDRIKA FORS, * 29/4 1880, d. t. arb. A. G. Fors i Friggesund, Bjuråker.
PER GUSTAF HOLGER 3/5 1901. Utfl. t. Harmånger 1901

—7—

2 KARL GUSTAF WAHLQVIST, * 23/12 1878, s. t. smeden J. P. Wahlqvist i Strömbacka, Bjuråker. G. 21/9 1902. Smed i Strömbacka. Utfl. t. Njutånger 1924
(X15) KRISTINA MARGARETA GLAD, * 20/8 1879 i Hassela, Gävleborg. Infl. 1902. Utfl. t. Njutånger 1924
GUSTAF HILDING * 15/11 1902. † 16/11 1902
JOHAN HILDING * 27/4 1904. † 6/6 1905
ERIK RAGNAR * 26/4 1907. Utfl. t. Njutånger 1924
KARL FABIAN * 19/1 1910. (Glasmästare † 11/3 1998)
GUSTAF EVERT * 1/1 1915. † 14/5 1915
SALLY GUNBORG * 3/3 1919. Utfl. t. Njutånger 1924
RUT VIOLA * 18/6 1923. Utfl. t. Njutånger 1924

—8—

2 FRANS ALGOT WAHLQVIST, * 30/7 1881, s. t. smeden J. P. Wahlqvist i Strömbacka, Bjuråker. G. 6/4 1907. Snick. i Strömbacka 12. † 22/2 1947
17F1 GRETA-LISA SVANG, * 18/4 1886, d. t. arb. J. Svang i Strömbacka.
ERIK IVAR * 5/6 1907                                        9
ELSA MARGRETA * 19/7 1909. † 26/3 1937
SIGNE HELENA KRISTINA * 26/2 1912                 41A21
STURE GUNNAR * 26/7 1928. Snick.-arb. i Bjuråker

—9—

8 ERIK IVAR WAHLQVIST, * 5/6 1907, s. t. snick. F. A. Wahlqvist i Strömbacka 12, Bjuråker. G. 15/12 1940. Snick. Bos. i Strömbacka 12.
35B2 ANNA MARIA PERSSON, * 30/4 1908, d. t. skogsarb. P. O. Persson i Strömbacka
ERIK LENNART * 24/5 1939


—30D2—

1 NILS ERIK WENNBERG, * 30/8 1869, s. t. kol. J. E. Wennberg i Nipen. G. 26/3 1896. Kol. i Nipen. Utfl. t. Bergsjö 1907. Sen. skogsarb., bos. i Strömbacka 117, Bjuråker.
29D1 EMMA KATRINA LARSDOTTER, * 4/7 1875, d. t. landbonde L. Nilsson i Frisbo, Bjuråker. † 17/7 1927
ERIK JOHAN * 28/11 1898
SIGRID KATRINA * 3/12 1900. † 27/3 1902
NILS HELMER * 9/10 1903
LARS AXEL * 14/10 1905. Utfl. t. Ljusdal 1937

—3—

2 ERIK JOHAN WENNBERG, * 28/11 1898, s. t. skogsarb. N. E. Wennberg i Strömbacka 117, Bjuråker. G. 26/7 1940. Byggn.- o. skogsarb. i Strömbacka 135. (Nipen)
24B4 EMMA KATRINA SUNDIN, * 26/2 101, d. t. skogsarb. A. Sundin i Frisbo, Bjuråker.
ERIK JOHAN * 25/1 1919. Måleriarb.

—4—

2 NILS HELMER WENNBERG, * 9/10 1903, s. t. skogsarb. N. E. Wennberg i Strömbacka 117, Bjuråker. G. 15/10 1939. Skogsarb. Bos. i Strömbacka.
21A11 JULIA KATRINA FREDIN, * 11/7 1914, d. t. kol. P. Fredin i Frisbo, Bjuråker.
SIGRID MATILDA * 4/10 1945


—31K8—

7 KARL WERNER, * 7/2 1919, s. t. skogsarb. J. A. A. Sving i Lensjö. G. 16/8 1942. Skogsarb. Bos. i Strömbacka, Bjuråker.
(X4)25H2 KARIN VIOLA SALLIN, * 11/8 1922, d, t. arr. E. A. Sallin i Furuberg 11, Bjuråker.
Karin Gun-Britt * 27/3 1943


-9Å68-
67 Jonas Jakob Wixner * 27/2 1867, s. t. kopparsl. J. E. Wixner i Ava, Delsbo. G. 13/10 1894. Smed vid Strömbacka bruk, Bjuråker † 20/1 1947
(X4) 45C4 Anna Brita Lejdström, * 31/12 1872, d. t. smed. A. F. Lejdström i Strömbacka. † 31/12 1957 i Friggesund
Hilma Johanna * 14/12 1894 † 6/7 1895
Bertil Fredrik * 28/5 1904                    70

-9Å69-

67 Karl Oskar Ferdinad Wixner * 24/10 1874, s. t. J. E. Wixner i Ava, Delsbo. G. 19/2 1898. Smidesarb. I Ede, Delsbo. Utfl. t. Söderala 1899.
CX42) Elin Vilhelmina Torén * 16/2 1879 i Söderala, Gävleborg. Infl. 1899 

-9Å70-   

68 Bertil Fredrik Wixner * 28/5 1904, s. t. J. J. Wixner i Strömbacka, Bjuråker. G. 17/2 1935. Smed vid Strömbacka bruk. Utfl. t. By, kopp. 1939
(X31) Nanny Linná Karlsson * 15/1 1904 i Njutånger, Gävleborg.
Margit Birgitta * 17/7 1937. Utfl. t. By 1939

 

X. Y. Z.

Å.

—57G5—

(T50) NILS ÅKERFELDT, * 23/1 1912 i Snavlunda, Ör. Infl. 1941. G. 18/7 1943. Skogvakt. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Ockelbo 1944.
3 INGA KATARINA FÄRNLUND, * 8/11 1922, d. t. smed A. W. Färnlund i Strömbacka. Utfl. 1944.
SYLVIA OTTONE BERBRO * 31/12 1943. Utfl. t. Ockelbo 1944

—57G9—

8 HERBERT GUSTAF ÅKERLUND, * 27/6 1899. G. 4/12 1921. Smed i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Njutånger 1929.
47E5 MARGTA JOHANNA BRANDT, * 30/5 1901, d. t. kol. L. Brandt i Frisbo, Bjuråker. Utfl. t. Njutånger 1929.
IRIS KATRINA * 17/5 1923. Utfl. t. Njutånger 1929
RUNE WILHELM * 6/10 1926. Utfl. t. Njutånger 1929
IVAR HERBERT * 8/7 1928. Utfl. t. Njutånger 1929

 

Ä.

—30A6—

3 GABRIEL ERSSON-ÄRFSTRÖM, * . /3 1783 i Ore sn, Kopp. S. t. kol. E. Eriksson i Voxna. G. 11/11 1805. Tysksmidesmäst. i Strömbacka, Bjuråker. † 25/10 1846.
(W27) MARGRETA BJÖRK, * 4/4 1786. Infl. fr. Ore sn, Kopp. † 9/3 1852 (slag).
JACOB * 16/11 1806                                         7
MARGRETA CHRISTINA * 16/11 1807                   19C4
ANNA BRITA * 19/6 1810. † 25/7 1816 (svullnad i kroppen)
ERIK * 14/9 1812                                             8
GABRIEL * 3/6 1815                                          9
PEHR * 19/9 1818                                             10
ANDERS * 13/3 1821                                         11
JOHAN GUSTAF * 6/12 1822                               12
ANNA BRITA * 6/1 1825. † 10/5 1836 (bröstfeber)
GOSSEBARN (odöpt) * 19/9 1827. † 19/9 1827
MATHIAS * 26/8 1829                                       13

—7—

6 JACOB ÄRFSTRÖM, * 16/11 1806, s. t. smidesmäst. G. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. G. 2 ggr. Räckarmäst. i Strömbacka bruk. † 21/4 1874 (nervfeber).
(X3) BRITA GABRIELSDOTTER, * 23/1 1804, kolard. fr. Norrgimma, Bergsjö, Gävleb. † 7/11 1853.
7A6 BRITA ANDERSDOTTER, * 15/7 1819, d. t. torp. A. Pehrsson i Skrotten, Norrbo. Änka e. arb. E. Glad i Moviken, Bjuråker. † 6/8 1888.
CATHARINA MARGRETA * 5/1 1828                      14
GABRIEL * 1/6 1829                                          15
ANNA BRITA * 12/12 1830                                 18C2
JACOB GUSTAF * 23/8 1832. † 14/12 1832 (tvinsot)
CHRISTINA * 20/1 1834. † 21/1 1834
CHRISTINA ELISABETH * 1/3 1836. † 11/8 1836 (kikhosta)
JACOB GUSTAF * 8/8 1837. † 1/6 1838
PEHR ERIK * 13/9 1840. † 27/10 1840 (kramp)
FREDRIK * 26/9 1841. † 24/10 1844 (böstfeber)
CHRISTINA ELISABETH * 16/1 1844. Utfl. t. Hudiksvall 1861
JOHANNA * 11/1 1864. † 27/6 1881 (lungsot)

—8—

6 ERIK ÄRFSTRÖM, * 14/9 1812, s. t. smidesmäst. G. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. G. 8/11 1835. Smältarmästersven i Strömbacka. † 27/3 1845 (bröstfeber).
CARIN BENGSTELIUZ, * 1805. † 22/1 1892 (nervfeber).
FREDRIK WILHELM * 10/4 1828 (Styvs.) Utfl. t. Harmånger 1845
MAGNUS GABRIEL * 20/4 1836. Utfl. t. Långsund-Enånger 1858
MARGRETA ELISABETH * 28/12 1837                   25B3
CATHARINA ERIKA * 29/9 1840                           16
JOHAN ERIK * 11/6 1843                                   17

—9—

6 GABRIEL ÄRFSTRÖM, * 3/6 1815, s t. tysksmidesmäst. G. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. G. 1839. Tysksmidesmästersven i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Torp., Medelpad, 1844.
(Y48) MÄRTA MARGRETA NILSDOTTER, * 15/5 1818 i Stöde, V.-Norrl. Utfl. t. Torp, Medelpad, 1844.
Gabriel * 13/2 1840. Utfl. t. Torp 1844
Nils Pehr * 3/3 1842. Utfl. t. Torp 1844
Margreta Carolina * 23/6 1844. Utfl. t. Torp 1844

—10—

6 PEHR ÄRFSTRÖM, * 19/9 1818, s. t. tysksmidesmäst. G. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. G. 17/10 1841. Mästersven i Strömbacka. † 21/10 1841 (drunknad).
5A5 CATHARINA CHRISTINA PALM, * 20/8 1817, d. t. smeden J. Palm i Strömbacka, Bjuråker. Änka o. omg.                                                5A15

—11—

6 ANDERS ÄRFSTRÖM, * 13/3 1821, s. t. tysksmidesmäst. G. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. G. 12/3 1842. Änkl. o. omg. 26/12 1856. Tyskmästersven i Strömbacka. † 29/6 1861 (stenpassion).
(X9) BRITA PEHRSDOTTER, * 18/4 1810 i Färila sn, Gävleb. † 7/5 1856.
39A4 BRITA PEHRSDOTTER-IMBERG, * 3/1 1827, d. t. arb. P. Imberg i Strömbacka, Bjuråker. † 22/10 1884 (magsjukdom).
ANDERS GABRIEL, * 10/4 1842                           18
MARGRETA CHRISTINA * 27/2 1844. Utfl. t. Hudiksvall 1869
CATHARINA * 9/3 1847. † 9/5 1847
BRITA HELENA * 19/6 1848. † 18/11 1855 (drunknad)
JOHANNA * 24/9 1852. Utfl. t. Ljusdal 1869
PEHR ERIK * 31/3 1854. Utfl. t. Hudiksvall 1877
JOHAN GUSTAF * 12/8 1857. Emigr. t. N. Amerika 1881
BRITA MARIA * 2/1 1859                                   19
LARS OLOF * 8/8 1861. † 27/1 1864

—12—

6 JOHAN GUSTAF ÄRFSTRÖM, * 6/12 1822, s. t. mästersmed G. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. G. 1846. Änkl. o. omg. 22/10 1865. Anst. som mästersven i Strömbacka bruk. † 22/7 1867.
(X3) CATHARINA GABRIELSDOTTER, * 4/9 1823 i Bergsjö sn, Gävleb. † 12/3 1863.
(X33)22U7 HELENA OLSDOTTER, * 24/6 1825, d. t. kol. O. Andersson i Fönebo, Norrbo. Emigr. t. N. Amerika 1868.
JOHAN GUSTAF * 23/12 1846                             20
CATHARINA MARGRETA * 15/3 1848. Utfl. t. Järvsö 1873
PEHR GABRIEL * 12/11 1849. Utfl. t. Ljusdal 1874
ANDERS FREDRIK * 22/7 1851. Utfl. t. Harmånger 1870
ANNA CHRISTINA * 12/11 1853. Utfl. t. Bergsjö 1781
SARA BRITA * 20/6 1856. Utfl. t. Delsbo 1875
HEDVIG FREDRIKA * 20/5 1858. Utfl. t. Forsa 1881
JOHANNA * 16/12 1861. Utfl. t. Bergsjö 1883

—13—

6 MATHIAS ÄRVSTRÖM, * 26/8 1829, s. t. mästersmeden G. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. G. 24/10 1852. Anst. som mästersven i Strömbacka bruk. † 6/10 1854 (ihjälosad).
36B2 CATHARINA MARGRETA QVIST, * 13/9 1829, d. t. mjöln. A. Qvist i Strömbacka, Bjuråker. Änka o. omg.                                               16C1
ANDERS GABRIEL * 16/10 1853                          21

—15—

7 GABRIEL ÄRFSTRÖM, * 1/6 1829, s. t. räckarmäst. J. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. G. 25/3 1855. Smed i Strömbacka bruk. † 1/12 1890 (bulnad på struphuvudet).
(X33)21U6 MARGRETA CHRISTINA BÄCKVALL, * 28/7 1837, d. t. arb. A. Bäckvall i Strömbacka, Bjuråker. † 4/5 1898.
JACOB AUGUST * 6/5 1856. † 29/5 1856 (svaghet)
BRITA MARIA * 18/4 1857                                  24
ANNA MARGRETA * 11/7 1859
AUGUST * 25/6 1866. † 28/8 1885

—16—

(C17) CLAES ABRAHAM ÖSTLUND, * 4/1 1831 i Österby, Film, Upps. Infl. 1858. G. 1860. Stalldräng. Bos. i Moviken, Bjuråker. † 16/8 1884 (kräftsjukdom).
8 CATHARINA ERIKA ÄRFSTRÖM, * 29/9 1840, d. t. arb. E. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. † 13/11 1899.
CLAES JOHAN * 24/9 1860. † 1/5 1879 (magplågor)
FREDRIK AUGUST * 22/11 1867. † 23/3 1868
ANNA ERIKA »ÄRFSTRÖM» * 27/2 1875 i Nianfors. Fosterd.

—17—

8 JOHAN ERIK ÄRFSTRÖM, * 11/6 1843, s. t. mästersven E. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. G. 9/3 1877. Färgare. Bos. i V. Skästra 5, Järvsö.
(S26) MÄRTA OLSDOTTER, * 1/12 1850 i Gräsmark, Värml.
HILMA MARIA * 3/12 1877. Bos. i Järvsö
JOHAN EMIL * 6/10 1879. † 2/6 1883
FRANS HJALMAR * 4/10 1881. Bos. i Järvsö
JOHAN EMIL * 3/2 1884. † 23/5 1892
HANNA KATARINA * 16/4 1886. Bos. i Järvsö
ENOK ALFRED * 4/5 1888. Bos. i Järvsö
HELENA DESIDERIA * 23/5 1891. Bos. i Järvsö
KARL LINDOR * 22/10 1893. Bos. i Järvsö

—18—

11 ANDERS GABRIEL ÄRFSTRÖM, * 10/4 1842, s. t. mästersven A. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. G. 26/10 1865. Änkl. o. omg. 22/10 1869. Smed i Strömbacka. † 2/10 1911.
(X33)21U9 ANNA CATHARINA FRISK, * 24/4 1847, d. t. arb. O. Frisk i Moviken, Bjuråker. † 5/9 1867.
(X3) ANNA BRITA JOHANSDOTTER, * 8/6 1850 i Bergsjö, Gävleb. † 15/9 1937.
ANNA BRITA * 3/12 1865                                   35E2
ANDERS * 18/3 1867. † 19/3 1867 (svaghet)
JOHAN ALFRED * 27/11 1870                              25
JOHANNA MARGRETA * 24/8 1873                       26
ANDREAS * 28/12 1875. † 28/12 1875 (svaghet)
EDLA CHRISTINA * 27/1 1877                             5A29
MARIA * 7/10 1879. † 8/10 1879 (för tidig födsel)
GUSTAF * 16/12 1880. † 17/12 1880 (för tidig födsel)
ANDERS LEONARD * 4/9 1882. † 22/10 1884 (scharlakansfeber)
ANNA MATILDA * 29/12 1885                             36E3

—19—

(S52) LARS JOHAN ANDERSSON, * 185. i N. Råda sn, Värml. G. 26/12 1882. Bos. i Delsbo 1883.
11 BRITA MARIA ÄRFSTRÖM, * 2/1 1859, d. t. smeden A. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Delsbo.
MARIA TERESIA * 6/1 1880. † 14/6 1881 (magplågor)

—20—

12 JOHAN GUSTAF ÄRFSTRÖM, * 23/12 1846, s. t. mästersven J. G. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. G. 10/10 1873. Smed i Strömbacka bruk. Emigr. t. N. Amerika 1880.
14C3 CATHARINA CHRISTINA MODIG, * 14/4 1852, d. t. arb. J. E. Modig i Moviken, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1880.
CARL JOHAN * 11/10 1874. † 27/10 1874 (bröstfeber)
HILMA CHARLOTTA * 29/1 1876. Emigr. t. N. Amerika 1880

—21—

13 ANDERS GABRIEL ÄRFSTRÖM, * 16/10 1853, s. t. mästersven M. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. G. 16/10 1853. Smed vid Strömbacka bruk. Emigr. t. N. Amerika 1882.
32B1 CHRISTINA ELISABET NYMAN, * 19/12 1853, d. t. smeden J. E. Nyman i Strömbacka, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1882.
ANDERS GEORG * 14/ . 1879. Emigr. t. N. Amerika 1882
JOHAN OSKAR * 20/12 1880. Emigr. t. N. Amerika 1882

—24—

15 BRITA MARIA ÄRFSTRÖM, * 18/4 1857, d. t. smeden G. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Hudiksvall 1878.
AUGUST, tv. * 22/2 1876. Utfl. t. Hudiksvall 1896
GABRIEL, tv. * 22/2 1876. † 20/10 1876 (scharlakansfeber)

—25—

18 JOHAN ALFRED ÄRFSTRÖM, * 27/11 1870, s. t. smed A. G. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. G. 18/7 1896. Smed i Strömbacka. † 25/6 1927.
9D5 MATILDA KAROLINA LINDBLOM, * 11/7 1877 i Friggesund, Bjuråker. Utfl. t. Njutånger 1943.
JOHAN GOTTFRID * 24/4 1897. Utfl. t. Kårböle 1915.
AGNES MATILDA * 27/3 1899                             29
KARL ANDERS * 17/3 1901                                 30
ANNA RAGNHILD * 31/1 1904                             42A8
ALFRED GEORG * 11/6 1906                               31
IVAR LEONARD * 2/6 1908. † 3/5 1924
MARGRETA * 28/8 1910. † 31/8 1910
EIVOR KAROLINA * 7/11 1912. Utfl. t. (Surahammar) Sura 1841
ERIK BIRGER * 26/2 1915                                  32
YNGVE * 3/5 1918                                            33

—30—

25 KARL ANDERS ÄRFSTRÖM, * 17/3 1901, s. t. smeden J. A. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. G. 19/8 1928. Bokhåll. o. kassör i Strömbacka. Utfl. t. Fryksände, Värml., 1932.
(X36) MÄRTA LINNEA OLSSON, * 8/10 1901 i Ovanåker. Infl. fr. Sth. 1927. Utfl. fr. Fryksände, Värml., 1932.
ULF CÆSAR * 23/3 1926. Utfl. t. Fryksände, Värml., 1932

—31—

25 ALFRED GEORG ÄRFSTRÖM, * 11/6 1906, s. t. smeden J. A. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. G. 23/10 1927. Smed, sen. snickare i Strömbacka.
(X43) ELSA ASTRID LINNEA NYSTRÖM, * 24/2 1904 i Söderhamn. Infl. 1926.
HANS ANDERS TORBJÖRN * 17/6 1925. Utfl. t. Hudiksvall 1943
BERNHARD GEORG * 28/12 1927
TAGE IVAR * 3/5 1929. Utfl. t. Brännkyrka, Sth., 1946
BARBRO LINNEA * 26/3 1938. † 27/1 1939

—32—

25 ERIK BIRGER ÄRFSTRÖM, * 26/2 1915, s. t. smeden J. A. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. G. 18/10 1936. Handelsförest. Bos. i Brännås, Bjuråker. Utfl. t. Sura sn (Surahammar), Vm., 1941.
(X25) MARGRETA ERIKSSON, * 27/6 1912 i Järvsö, Gävleb. Infl. fr. Hamra 1939. Utfl. t. Surahammar 1941

—33—

25 YNGVE ÄRFSTRÖM, * 3/5 1918, s. t. smeden J. A. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. G. 2/11 1941. Karamellfabrikör. Bos. i Strömbacka. Utfl. o. bos. i Oppänge 131, Enånger.
(X3) GUNHILD KRISTINA FRÖJD, * 31/1 1923 i Bergsjö, Gävleb.
SIGNE ANITA * 20/2 1942. Utfl. t. Bergsjö 1943
KJELL YNGVE * 27/7 1944


—3A13— Bergsjö släktbok
(X4)30A25 YNGVE ÄRFSTRÖM, * 3/5 1918, s. t. smeden J. A. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. G. 1941. Karamell­fabrikör i N. Älgered, Bergsjö. Fl. t. Iggesund, Njutånger 1956.
10 GUNHILD KRISTINA FRÖJD, * 31/1 1923, d. t. J. A. Fröjd i Andersfors, Bergsjö.
SIGNE ANITA, * 20/2 1942
KJELL YNGVE, * 27/7 1944

 

Ö.

—25A3—
2 OLOF ÖBERG, * 27/11 1796, s. t. kol. O. Öberg i Frisbo, Bjuråker. G. 1818. Bruksarb. i Strömbacka, Bjuråker. † 5/3 1874 (ålder).
11D1 BRITA JOHANSDOTTER, * 1800, d. t. kolare J. Eriksson Strömbacka, Bjuråker. † 18/9 1877 (ålder).
BRITA * 29/3 1819                                            4
CARIN * 6/11 1821. Utfl. t. Bergsjö 1852
INGRID * 22/4 1824                                          (X33)22Y11

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen till Strömbacka Bruk.

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *