Dellen – Båtar

Dellenportalen har med hjälp av egna-och andras bilder, tillsammans med fakta från intervjuer och skrifter ur olika arkiv – sammanställt en kort historik om båtar som trafikerat Dellensjöarna.

Många av flottarbåtarna var s k Lidvallsbåtar, läs mer här om Lidvallsbåtar, och deras historia


Dellarna har äntligen fått en ny turistattraktion. Klicka här för att läsa mer.


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Här kan du göra en intressant historisk resa genom Dellenbygden. Klicka på Dellenriket.


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss


Läs om Sjöväsendet, inte minst på Dellarna, men se upp för en del felaktigheter.


Mejladressen till oss hittar du längst ner på sidan


Båtar som har ägts av Iggesunds Bruk.


Register om ångbåtar, Skärgårdsbåtar.se

 


Roland Sellström berättar i Dellen Magasinet Nr 4, maj 1993, om forna tiders livliga ångbåtstrafik på Dellensjöarna  
  Ett axplock av stora och små båtar som alla haft stor betydelse för den enskilde, för Dellarna och för bygden.

 

dbat-024-delsbo 
Ångbåten Delsbo vid Sunnansjö ångbåtstation i Delsbo. Bild från 1894 eller tidigare


dbat-027-delsbo
Ångbåten Delsbo i Näsviken. Bilden ägs av Länsmuseet Gävleborg


Turlista ur Hudiksvalls Posten 1878

Ångbåten Delsbo.
Störst av alla Dellenbåtar var troligen ångbåten Delsbo.
Den byggdes 1875 vid W Lindbergs Mekaniska Verkstad i Stockholm för Hudiksvalls Jernvägs AB. Kostnad 55 000 kronor. Som varvets nybygge nr 110. Hon fick vid sjösättningen namnet Delsbo.
Båten var 26,14 meter lång, 4,83 meter bred, djupgående 2,39 meter, 94 brutto register ton. Den var utrustad med en 25 hästars kondenseringsmaskin som gav 10 knop. Båten hade klassats för hela 180 passagerare. Dess kapten hette Pettersson och maskinisten Jonas Åsberg. Han var från Bjuråker.
1888 säljs Delsbo på auktion och ägare blev gästgivare P. Westerlund i Delsbo. Några år senare gick Westerlund i konkurs.
1894 meddelar ett konsortium i Söderhamn att de inköpt ångaren av gästgivare Westlunds i Delsbo konkursbo, under det att Örnsköldsviks ångbåtsbolag inköpt den av Helsingebankens Hudiksvallskontor, vilket som säkerhet för ett till Westerlund lämnat lån, fått köpebrev å ångbåten. Nu hade tydligen banken rätt till båten och efter upprustning vid Ljusne Wm. anlände hon i juni 1894 till Örnsköldsvik. Hon kom nu att gå som postångare kuststräckan Ö-vik – Härnösand under namnet Örnsköldsvik.
1917 såld till Wifstavarf AB och omdöpt till S/S Sillre.
1957 är bogseringsuppdragen slut och hon säljs för 12.000 kr till Sten A Olsson Göteborg som 1960 säljer henne vidare för 8 500 kr till Rune Högström i Sundsvall som låter skrota henne.


HT Tisdagen den 12 december 1978

 

 

dbat-002-halsjo-sag-och-tegelbruk
Hålsjö Såg & Tegelbruk. Till vänster en mindre båt, möjligen ångbåten Björsbo/Hålsjö. En pråm och ytterligare en ångbåt, troligen ångbåten Dellen

 

Ångbåten Björsbo/Hålsjö
1893 byggde två bönder från Gammelsträng Erik Eriksson och Jonas Larsson en såg på norra ön av Björsboholmarna. De anskaffade även en mindre bogserbåt som de gav namnet Björsbo. Den användes till att dra mindre pråmar med virke till och från sågen. 1899 såldes sågen till Jon Jonsson (Lôkan) inklusive båten som nu fick namnet Hålsjö och kom nu att användas vid Hålsjö Såg & Tegelbruk. 1915 sålde Jon Jonsson hela anläggningen i Hålsjö till Hudiksvalls Trävaru AB som drev industrin vidare i ytterligare 11 år. Ångbåten Hålsjö som i och med förvärvet togs ner till Håstaholmens sågverk, kom än en gång att byta namn, nu till namnet ”Einar” och därmed var denna båt borta ur Dellarnas vatten.
Alltsammans på Räveln revs 1926.

dbat-026-holsjo
Detta är ångbåten Hålsjö i Hålsjö. Fotograf okänd, utlånad av Hälsinglands museum

 

 

ref-024-bryggan
Vid Hålsjö Ångbåtsbrygga. Bilden kommer från fd. Norrbo bryggeri “Ströms” nuvarande “Strand” och ägs av Ann Linderholm och Johnny Åslin.

 

dbat-028-brygga
Hålsjö Ångbåtsbrygga. Bild ur Albin Gunsth bok “Båttrafiken på Dellarna”.
Foto: Oscar W. Olsson.

 

 

dbat-003-angbaten-svea
Ångbåten Svea

Ångaren Svea
För en afgift af 15 kr per dag kan man hyra den nätta ångslupen Svea skriver man i Svenska Turistförenings årstid 1889. Mycket mer vet man inte om denna båt, och att trävarubolaget i Hudiksvall köpte den från Dellarna för att använda den för bogsering. Vid den förödande Åviksbranden 1906 låg hon obemannad i Gropen men räddades från att falla lågorna till offer, berättar fartygsmaskinisten Herbert Selldén i Håsta.

Någon gång mellan 1917 – 1920 sjönk ångbåten, bogseraren Svea vid Nianforsåns mynning i Öränge, Njutånger. Det vi vet är att hon var verksam på Dellensjöarna från 1888 vid Forsa ångsåg. Hon hamnade senare i Hudiksvall hos Hudiksvalls Trävaruaktiebolag.

Den 18 augusti 1905 köptes Svea av skeppare Nils Engman (1856 – 1937) i Snäckmor, Njutånger. Hans tanke var att bogsera skutor från Bonden och Roxön (Oxen) in till Iggesund.

Någon gång mellan 1917 – 1920 sålde Nils Engman bogserbåten Svea till en Jonas Östberg (1856 – 1939) som var verksam i Siviksfjärden, mellan Njutånger och Enånger. Östbergs tanke var att frakta jordförbättringsmaterial, märgel, på pråm till kajen i Sivik.

Denne Jonas Östberg hade ingen större kunskap om ångmaskiner. När han skulle avgå från bryggan, vid Nianforsåns mynning råkade han öppna en bottenventil med påföljd att Svea tog in vatten och sjönk. Bärgningsförsök gjordes, men som vi vet blev hon kvar vid åmynningen. Svea sjön alltmer ner i dyn och glömdes nästan bort.

Två saker finns kvar efter Svea och det är nakterhuset och kompassen, båda i mässing. Finns i privat ägo i Njutånger.

Fredagen den 1 juni 2018 vid muddringsarbete kom Sveas stora högtrycksångmaskin (vikt över 1 ton) samt propelleraxel med kvarvarande propeller i dagen.
Svea var byggd i trä, så det var inte mycket kvar förutom rostiga spant.

Källa:
Jan-Olof Ståhl, Snäckmor.


Båten Friggesund vid sjösättningen i Friggesund 1916. Foto: E. Lie

dbat-005-baten-friggesund
Troligen båten Friggesund vid Näsvikens sjöstation

dbat-032-friggesund
Norrboån, båten Friggesund. Bilden utlånad av Elvy Leek/Magnusson

dbat-006-baten-friggesund-med-folk
Båten Friggesund

Båten Friggesund byggdes av Svante Forslund i Bjuråker. Den kom att få stor betydelse som frakt-,passagerar-och bogserbåt. I en bevarad arbetsbok kan man läsa att båten användes vid landrensning längs stränderna runt om i Dellarna. Båten såldes 1946 där den sedan kom att trafikera  Hjälmaren.


Vid båthuset i Friggesund ombord på båten med samma namn sitter:
Bak: Eskil Lek, ? , Sven Forslund
Fram: Okänd, Karl Forslund, Oskar Forslund och Gunnar Lek.

 

Hamnen i Friggesund bed båthuset mitt i bild

Motorbåten Norra Dellen
Detta var en tämligen liten båt som 1933 fick en dieselmotor. Ursprungligen ångbåt. Den kom från Siljan till Dellensjöarna för att användas som bogserare inom flottningen. Troligen blev den motoriserad sedan den kommit hit. Då flottningen upphörde 1965 lär den ha blivit flyttad till Iggesund
Här kan du se en bild på Norra Dellen.

 

dbat-007-dellennita
Dellenita passerar under bron i Norrboån

Dellenita byggdes i Norrboån av båtbyggare Helmer Persson 1951.
Den var 11 meter lång och efter bara fem, sex år såldes hon till Stockholm.
Dellennita ägdes av tre driftiga ortsbor, Edvin Bryngelsson, Olle Berglöf som skeppare och fotograf Lars-Erik Logård.
Båten tog fyrtio passagerare och användes vid båtutflykter mest varje dag under sommarmånaderna. Vid festplatsen Dellenbaden gick den med dagliga kortare turer. När det var fest vid Tåparken gjorde den turer ut till Storsten utanför blodmyra. En tur som kanske tog en kvart, tjugo minuter. Vid skymning tände den stämningsfullt kulörta lampor runt om. Dellennita gjorde även längre dagsturer runt Dellarna, till olika lämpliga platser.

dbat-023-annonsUppgiften ovan stod att läsa i HT den 19 juli 1955

 

dbat-021-brygga-norrboon
Ångbåtsbryggan i Norrboån. För att underlätta lastning och lossning av gods var bryggan belagd med räls.

dbat-008-m-s-bjorn
M/S Björn vid ett besök i MovikenM/S Björn vid Nätterön. Bilden utlånad av Bror Berglöf.
M/S Björn är en vacker turbåt som många gärna vill åka med för att kunna uppleva en tur på de natursköna Dellensjöarna


M/S Björn.

Bröderna Erik och Bror Berglöf från Näsviken köpte båten 1986 av Sven-Erik Fridström från Delsbo men med sommarhus och brygga i Norrboån. Den var tidigare bogserbåt på Ljusnan vid Arbrå. MS Björn byggdes 1945 vid Karlstad Mekaniska Verkstad. Mått: 13, 5 lång, 4 m bred, vikt 17 ton med barlast. Den har sedan gjorts om till turistbåt. Den är besiktigad för tolv passagerare plus besättning och har gått med turister på Dellarna. Dess hemmahamn är Näsviken

Uppgifter ur Forsa släktbok:                       —7 E 15—

6 BROR GUSTAV BERGLÖF, * 2/5 1941, s. t. Nils Gustaf Berglöf i Söderäng. Pappfabr.arb. i Långby.
(X18) SOLVEIG ELISABET HANSSON, * 4/11 1941, i Hudiksvall. Fl. t. Kungsgården, Hög  (X20) 10S1
BROR PETER, * 6/6 1961.
BERNDT ANDERS, * 15/4 1964.

 

 

Text och bilder ur HT måndagen den 26 juni 1978


Dellarnas Båtklubb bjöd dagen till ära på båtskjuts från Norrboån till Fönebo. Dessutom serverade de kaffe. Skeppare på båten var Sven-Erik “Frille” Fridström.
Här “tuffar” båten just in i hamn i Norrboån.


Sven-Erik Fridströms annons i HT den 17 juli 1961


HT den 2 augusti 1961

 

dbat-009-fribergs-bat
Fribergs båt Brunkänge, vid bryggan i Fönebo den 18 juni 1936.

Fr.v. Kristina Friberg, brudparet Karin, f. Friberg och Viktor Olsson Fönebo. Bakom Viktor står Per-Erik Olsson och Olof Olsson, hustrun Ingegerd o dottern Gerda. I vit sjal Karin Olsson, Ulla Jonsson, dottern Seda och Karl Jonsson (Skogbergs karl)

dbat-010-fribergs-bat-brunkange
Fribergs båt Brunkänge i Brunkängestrand.

dbat-016-baten-norrbo
Båten Norrbo

dbat-011-baten-svanen-i-nasviken
Båten Svanen i Näsviken. Den ägdes av kakelungsmakare Hjalmar Janzon i Näsviken.

Uppgifter ur Forsa släktbok:    —10 E 4—

2 JOHAN HJALMAR JANZON, * 11/12 1885, s. t. kakelugnsmak. J. D. Janzon i Böle. G. 2 ggr. Kakelugnsmakare i Böle. † 8/4 1951.
8E1 ALMA MATILDA GUSTAFSSON, * 14/11 1885, d. t. husman Gustaf Andersson i Tomta. Telefonist. G. 24/10 1920. † 1/3 1923.
48S4 ANNA EMILIA JOHANSSON, * 23/9 1894, d. t. bonden Johan Jonsson i Sörviksta s2. G. 22/3 1925.
EVA MARIA, * 20/2 1923                                     28G12.
ERNST GUNNAR, * 17/7 1925                               11.
MÄRTA INGEGERD, * 28/3 1930.

dbat-012-baten-svanen
Båten Svanen

 

dbat-013-utflykt-natteron
På utflykt till Nätterön. Det är Knut Klar från Näsviken som kör.
Fr.v. Ivar Berglund, Berta Klar, Greta Berglund vid sin mamma Augusta, Arne Klar.

Ångbåten sjöfågeln, kanske är det samma båt som Sjöbussen
Denna båt gick med s.k. kyrkturer från Näsviken till Forsa kyrka. Det var då seklet var ungt. Båten som drevs med en liten ångmaskin var byggd och ägd av Nils Gustaf Falk i Näsviken. Foto efterlyses.

 

dbat-014-angbaten-sjobussen
Ångbåten Sjöbussen. Det var Nils Gustaf Falk från Övernäs i Näsviken som byggde den åtta meter långa båten.

Uppgifter ur Forsa släktbok:          —54 G 2—

1 NILS GUSTAF FALK, * 16/1 1877, s. t. handl. G. A. Falk i Hamre. G. 12/2 1921. Reparatör i Övernäs. † 22/8 1956
73C1 MARTA STEN, * 24/6 1880, d. t. soldat Olof Sten i Medvik. † 18/11 1952.
NILS OLOF, * 24/3 1922                                   5.
55G1 NILS JOHAN MUNTER, * 15/12 1925. Fosterson. Text.arb. † 12/5 1954.

 

 

dbat-015-baten-lund
En dålig bild på båten Lund i Sörforsa

 

dbat-017-baten-norra-dellen
Båten Norra Dellen, fotad av Erik Holm 1965

Norra Dellen var en liten dieseldriven båt som användes som bogserare. Den kom till Dellen på 1930-talet men då flottningen upphörde 1965 togs den till Iggesund.

 

 

dbat-018-okand-bat
Okänd båt vid hamnen i Moviken

 

Ett odaterat HT reportage (troligen 1946-47).
Drand Prix för båtar på Dellen

Båtar gick hela förmiddagen från båtbryggan i Näsviken fullastade med folk, som ville passa tillfället att få se en tävling som inte förut arrangerats i vår ort. Tävlingen blev lyckad och en stor framgång för Kalle Macco med stab. Det blev fart över tävlingen redan från början och många roande poänger kunde noteras. Tävlingsledare var som känt Kalle Macco. Som domare tjänstgjorde hr Torsten Facks, AB Båttjänst, Stockholm.

Start och mål var förlagd till Kalle Maccos sommarställe ”Solbränna”.

Till tävlingen hade anmälts 7 st. motorbåtar, 2 st. utombordare, 3 st. roddbåtar och en racerbåt. De olika båtarnas tävlingssträcka vore för roddbåtar 1 km, motorbåtar 2,5 km, utombordare 2 – 5 hkr, 800 meter, racer 4,5 sjömil.
För motorbåtar var det mera en kompetenskörning än en hastighetskörning. Olika sjömärken, såsom ruskprickar, kvastprickar, slätprickar, kryssprickar och vrakbojar hade lagts ut. De tävlande hade dessutom utrustats med sjökort, för att ha något att rätta sig efter.
Utombordarna startade först. I denna klass deltog endast två tävlande. Som tvåan vid starten icke fick motorn igång förrän konkurrenten kört över halva sträckan, blev det inte svårt för den först startande att ta hem segern.

I motorbåtsklassen deltog sex tävlande. Tävlingen gick i fyra etapper med två båtar i varje etapp. Tävlingen tillgick så att två båtar startade samtidigt, den ena gick åt öster och den andra åt väster. I denna tävlan deltog en kvinnlig förare och hon visade sig vara en av dem som körde mest prickfritt. Ingen av de tävlande i motorbåtsklassen körde prickfritt. En av deltagarna blev diskad.
Därefter blev det roddbåtarnas tur. Denna tävlingsgren fångade allmänhetens intresse i hög grad. Tippad segrare var Johan Olsson, Näsviken och han svek inte heller förväntningarna. DE tävlande satte fart redan från början, men Olsson höll undan och gick i mål flera båtlängder före sin medtävlare på tiden 6,50 min.
I racerbåtsklassen deltog endast Henning Lindberg, som startade med sin passbåt. Han körde sträckan 4,5 sjömil på tiden 12,10 minuter.
Sedan följde surfinguppvisning och det var Henning Lindberg som svarade för denna detalj. Surfingåkare vore här herrar, Sigvard Hådell och Jörgen Olsson. Bägge visade stil och säkerhet och blev också belönade med stormande applåder.

Efter tävlingens slut förrättades prisutdelning av Kalle Macco.
Det var värdefulla priser som delades ut. Första priset i motorbåtstävlingen lottades mellan 1:a och 2:a pristagarna, då de stannade på samma prickpoäng. Lotten utföll till fru Anna Petterssons fördel. Hon erhöll AB Båttjänst hederspris.
Andra priset erhöll Maffe Halvarsson.
Segraren i roddtävlingen fick Forsså bruks arbetares hederspris.
Henning Lindberg i racer tävlan fick AB Båttjänst hederspris
Härmed var den första Grand Prixtävlingen för båtar på Dellen till ända. Tävlingen blev utan tvivel en stor framgång för initiativtagaren Kalle Macco.
PRISLISTAN:
Motorbåtar: 1) Anna Pettersson 35 prick poäng; 2) M. Halvarsson 35; 3) Karl Olsson 55; 4) Anton Sjösten 75; 5) Gustav Djerf 80; 6) Anton Cedergren 90 prick poäng.
Utombordare: 1) Valter Trice 10.12 min; 2) Uno Smith 15.30 min.
Roddbåtar: 1) Johan Olsson 6.50 min. 2) Anton Sjösten 7.15 min. 3) Erik Bryngelsson 7.17. Henning Lindberg 12.10 min.

 

dbat-031-1961

 

dbat-019-baten-sangaren
Norrboån juni 2013. Thomas Allanders båt, Sångaren ligger här övertäckt. Den går med överenskomna turer på Dellen. Bokning och priser kan göras genom www.dellencharter.se Dellencharter

Läs om spännande båtar som vi hoppas snart få se på Dellensjöarna Dellencat.se

 

 

dbat-029-kyrk-b
Kyrkbåt på väg att lägga till vid Norrbo hembygdsgård. Foto: Sune Herbertsson

dbat-030-roddare
Kyrkbåten på väg att lägga ut vid Norrbo hembygdsgård. Foto: Sune Herbertsson
Sommaren 1994 sjösatte föreningen “Dellarnas kyrkbåtsroddare” sina två båtar “Tron” och “Hoppet”.Norrboån, september 2019. Foto: Bonny SjöblomNorrboån, september 2019. Foto: Bonny Sjöblom


Norrboån, september 2019. Foto: Bonny Sjöblom


Äntligen har DELLARNA fått en turistattraktion 


Klicka på Dellarna för att se fler bilder och läsa mer om Dellen-flotten

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva, tillsammans kan vi glädja andra. 

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


 Tillbaka till toppen

dellenportalen.se | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

2 comments

  1. Hej! Ångbåten Svanen som finns med på två bilder ägdes av min farmors far Hjalmar Janzon. Jättekul att få se. Går det att få tag på kopior av dessa foton? Skulle vara kul att ge till farmor. Med vänlig hälsning Åsa Ekholm

    1. Hej Åsa vad roligt att du kände till din släkthistoria. Hjalmar hade tre barn, Eva Maria f. 20/2 1923, Ernst Gunnar f. 17/7 1925 och Märta Ingegerd f. 28/3 1930, vilken är din farmor?
      Visst får du ta bilder, jag lovar dig. Det är bara att kopiera det du vill ha, och hälsa så gott till din farmor. Hälsningar Åke Nätterö

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *