Dellen – Båtar

Vi har med hjälp av egna-och andras bilder, tillsammans med fakta från intervjuer och skrifter ur olika arkiv – sammanställt en kort historik om de båtar som trafikerat Dellensjöarna.


Många av flottarbåtarna var s k Lidvallsbåtar, läs mer här om Lidvallsbåtar, och deras historia


Dellarna har äntligen fått en ny turistattraktion. Klicka här för att läsa mer.


Läs om PRÅMAR


Läs om ÅNGBÅTARNA TAMM


Läs om ÅNGSLUPEN NÄS


Läs om ÅNGBÅTEN FORTUNA


Läs om ÅNGBÅTEN DELLEN


Läs om ÅNGBÅTEN DELSBO


Läs om SJÖFARTEN I  HUDIKSVALL


Läs om KUST- OCH INSJÖBÅTAR


Läs om Sjöväsendet, inte minst på Dellarna, men se upp för en del felaktigheter.


Läs om Dellarnas kyrkbåtar.


Här kan du göra en intressant historisk resa genom Dellenbygden. Klicka på Dellenriket.


Mejladressen till oss hittar du längst ner på sidan


Båtar som har ägts av Iggesunds Bruk.


Register om ångbåtar, Skärgårdsbåtar.se 

 

dbat-002-halsjo-sag-och-tegelbruk
Hålsjö Såg & Tegelbruk. Till vänster en mindre båt, möjligen ångbåten Björsbo/Hålsjö. En pråm och ytterligare en ångbåt, troligen ångbåten Dellen

 NORRLANDSPOSTEN VECKOUPPLAGAN DEN 31/7 1885

En man öfverbord.
Då ångbåten Bjuråker den 25 dennes på sin tur till Moviken lagt ut från Näsviken och hunnit ut i öppna sjön, ropade plötsligt: »En man öfverbord». Maskinen stoppade genast och slog back, hvarunder en man af besättningen, Daniel Friberg, hastigt kastade sig i den medförda roddbåten och lyckades i sista ögonblicket gripa tag i den förolyckade, en öfver 70-årig gubbe, *). Erik Andersson från Källsjöbygget i Bjuråker.

Han kom från Hudiksvall och hade tydligen fått något för mycket »hjärtstyrkande droppar». Under en promenad på fördäck hade han ramlat öfver den låga relingen

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg

—17A6— Bjuråkers släktbok
29C2 *).  ERIK ANDERSSON-ÅSLUND, * 24/12 1814 i Harmånger, Gävleb., o. s. t. sold. A. Bröms i Kjällsjösjön. G. 1839. Nybygg. i Moviken, Bjuråker, sen. i Källsjösjön, Bjuråker. † 23/7 1894 (ålder).
2 CAJSA MARGRETA NORDSTRÖM, * 3/10 1805, d. t. sold. P. Nordström-Frid i Gärde, Bjuråker. † 26/1 1892 (ålder).
ANNA CATHARINA * 16/6 1840                           (X33)37Y1
ANDERS * 19/9 1842                                         11
NILS ERIK * 1/3 1844. † 20/3 1844 (svaghet)
NILS ERIK * 18/4 1845. † 14/5 1845
MARGRETA CHRISTINA * 11/8 1846                     9A11


2 juni 1888. Kungörelse: Jernvägsbyggnadsstyrelsen låter försälja ångbåten Bjuråker, samt några stycken lastpråmar liggande vid kajen i Näsviken.Hudiksvalls posten den 13 juni 1888


H.P. 13 juni 1888. Ångaren Bjuråker såld på auktion till befälhavare Hans Friberg


Gävleposten den 28 mars 1889

Uppbrunnen Ångbåt.

DALPILEN 29 MARS 1889

I tisdags förra veckan blef ångbåten Bjuråker förstörd genom vådeld. Ångbåten, som hade 25 hästars maskin, var uppdragen å slip vid Näsvikens gamla järnvägsstation och undergick reparation. De med arbetet sysselsatte arbetarne, som aflägsnat sig på en stund för att dricka kaffe, funno, då de återkommo, såväl båten som den plankbädd, hvarå den var uppdragen, i ljus låga. Båten var icke försäkrad.
I HP den 13 Juli samma år står att båten blivit restaurerad och besiktigad och kommer att trafikera Dellarna nu med ändrat namn till ”Dellen”.

 

 

Ångbåten Björsbo/Hålsjö

1893 byggde två bönder från Gammelsträng Erik Eriksson och Jonas Larsson en såg på norra ön av Björsboholmarna. De anskaffade även en mindre bogserbåt som de gav namnet Björsbo. Den användes till att dra mindre pråmar med virke till och från sågen. 1899 såldes sågen till Jon Jonsson (Lôkan) inklusive båten som nu fick namnet Hålsjö och kom nu att användas vid Hålsjö Såg & Tegelbruk. 1915 sålde Jon Jonsson hela anläggningen i Hålsjö till Hudiksvalls Trävaru AB som drev industrin vidare i ytterligare 11 år.
Ångbåten Hålsjö som i och med förvärvet togs ner till Håstaholmens sågverk, kom än en gång att byta namn, nu till namnet ”Einar” och därmed var denna båt borta ur Dellarnas vatten.
Alltsammans på Räveln revs 1926.

dbat-026-holsjo
Detta är ångbåten Hålsjö i Hålsjö. Fotograf okänd, utlånad av Hälsinglands museum

 

 

ref-024-bryggan
Vid Hålsjö Ångbåtsbrygga. Bilden kommer från fd. Norrbo bryggeri ”Ströms” nuvarande ”Strand” och ägs av Ann Linderholm och Johnny Åslin.

 

dbat-028-brygga
Hålsjö Ångbåtsbrygga. Bild ur Albin Gunsth bok ”Båttrafiken på Dellarna”.
Foto: Oscar W. Olsson.

 

 

dbat-003-angbaten-svea
Ångbåten Svea


HP den 26 juni 1888


Gävleposten den 19 juni 1890


Ångaren Svea
För en afgift af 15 kr per dag kan man hyra den nätta ångslupen Svea skriver man i Svenska Turistförenings årstid 1889. Mycket mer vet man inte om denna båt, och att trävarubolaget i Hudiksvall köpte den från Dellarna för att använda den för bogsering. Vid den förödande Åviksbranden 1906 låg hon obemannad i Gropen men räddades från att falla lågorna till offer, berättar fartygsmaskinisten Herbert Selldén i Håsta.

Någon gång mellan 1917 – 1920 sjönk ångbåten, bogseraren Svea vid Nianforsåns mynning i Öränge, Njutånger. Det vi vet är att hon var verksam på Dellensjöarna från 1888 vid Forsa ångsåg. Hon hamnade senare i Hudiksvall hos Hudiksvalls Trävaruaktiebolag.

Den 18 augusti 1905 köptes Svea av skeppare Nils Engman (1856 – 1937) i Snäckmor, Njutånger. Hans tanke var att bogsera skutor från Bonden och Roxön (Oxen) in till Iggesund.

Någon gång mellan 1917 – 1920 sålde Nils Engman bogserbåten Svea till en Jonas Östberg (1856 – 1939) som var verksam i Siviksfjärden, mellan Njutånger och Enånger. Östbergs tanke var att frakta jordförbättringsmaterial, märgel, på pråm till kajen i Sivik.

Denne Jonas Östberg hade ingen större kunskap om ångmaskiner. När han skulle avgå från bryggan, vid Nianforsåns mynning råkade han öppna en bottenventil med påföljd att Svea tog in vatten och sjönk. Bärgningsförsök gjordes, men som vi vet blev hon kvar vid åmynningen. Svea sjön alltmer ner i dyn och glömdes nästan bort.

Två saker finns kvar efter Svea och det är nakterhuset och kompassen, båda i mässing. Finns i privat ägo i Njutånger.

Fredagen den 1 juni 2018 vid muddringsarbete kom Sveas stora högtrycksångmaskin (vikt över 1 ton) samt propelleraxel med kvarvarande propeller i dagen.
Svea var byggd i trä, så det var inte mycket kvar förutom rostiga spant.

Källa:
Jan-Olof Ståhl, Snäckmor.


Den här båten byggdes 1916 av Svante Forslund. Den såldes senare till Hudiksvall p.g.a. krigstidens brist på drivmedel Foto: vid sjösättningen E. Lie

dbat-006-baten-friggesund-med-folk
Det är osäkert vilken båt detta är

dbat-005-baten-friggesund
Troligen båten Friggesund vid Näsvikens sjöstation. Den byggdes av Svante Forslund 1919-1920.

dbat-032-friggesund
Norrboån, båten Friggesund. Bilden utlånad av Elvy Leek/Magnusson

Båten Friggesund byggdes 1919-1920 av Svante Forslund i Bjuråker. Den kom att få stor betydelse som frakt-,passagerar-och bogserbåt. I en bevarad arbetsbok kan man läsa att båten användes vid landrensning längs stränderna runt om i Dellarna. Båten såldes 1946 och kom därefter att trafikera Hjälmaren.


HUDIKSVALLS POSTEN 19/6 1926

En sorglig drunkningsolycka inträffade torsdag kväll på Södra Dellen. Motorbåten Friggesund var på väg över sjön med last, varvid båtföraren 17-årige Erik Forslund av någon anledning råkade ramla i vattnet.

Hans arbetskamrat, Gunnar Leek, observerade ej något förrän Forslund låg i vattnet. Leek stoppade ögonblickligen båten och kastade ned en planklandgång, varefter han i hast rev av sig skorna och en del kläder och hoppade i för att rädda kamraten. Forslund var dock redan försvunnen, tjockt klädd som han var, och Leek hade all möda att själv klara sig för drunkning.

Draggning efter den drunknade pågick igår.

Det skedda har givetvis väckt djup förstämning i orten. Forslund var äldste son till änkan Kristina Forslund, vilken genom den olyckliga händelsen mister sin ålderdoms enda hjälp och stöd.


HUDIKSVALLS POSTEN DEN 22/6 1926

Den sorgliga drunkningsolyckan å Dellen

Liket efter den genom drunkning i södra Dellen i torsdags kväll omkomne 16-årige motorbåtsföraren Erik Forslund från Friggesund påträffades natten till söndagen å cirka 18 famnars djup, ungefärligen på den plats där olyckan inträffade.

Som tidigare meddelats igångsattes omedelbart draggningar efter den omkomne, och dessa hava pågått hela tiden med uppehåll endast å de tider då den höga sjön omöjliggjort arbetets bedrivande.

Forslund var vid olyckstillfället iklädd en tjock päls och enligt vad den förolyckades kamrat berättat, hade han icke lyckats få av sig denna innan han försvann i djupet. När han emellertid nu anträffades var han iklädd endast en tunn kavaj, varav synes framgå, att den drunknade under sin förtvivlade kamp för livet under vattenytan lyckats avkläda sig det tunga plagget.

Den omkomnes moder, änkan Kristina Forslund, har tagit sig så hårt av det inträffade, att hon så godt som hela tiden legat till sängs och måste i lördags söka läkarhjälp.
Avskrift: Viveca SundbergVid båthuset i Friggesund ombord på båten med samma namn sitter:
Bak: Eskil Lek, ? , Sven Forslund
Fram: Okänd, Karl Forslund, Oskar Forslund och Gunnar Lek.

 

Hamnen i Friggesund bed båthuset mitt i bild

Motorbåten Norra Dellen
Detta var en tämligen liten båt som 1933 fick en dieselmotor. Ursprungligen ångbåt. Den kom från Siljan till Dellensjöarna för att användas som bogserare inom flottningen. Troligen blev den motoriserad sedan den kommit hit. Då flottningen upphörde 1965 lär den ha blivit flyttad till Iggesund
Här kan du se en bild på Norra Dellen.

 

dbat-007-dellennita
Dellenita passerar under bron i Norrboån

Dellenita byggdes i Norrboån av båtbyggare Helmer Persson 1951.
Den var 11 meter lång och efter bara fem, sex år såldes hon till Stockholm.
Dellennita ägdes av tre driftiga ortsbor, Edvin Bryngelsson, Olle Berglöf som skeppare och fotograf Lars-Erik Logård.
Båten tog fyrtio passagerare och användes vid båtutflykter mest varje dag under sommarmånaderna. Vid festplatsen Dellenbaden gick den med dagliga kortare turer. När det var fest vid Tåparken gjorde den turer ut till Storsten utanför blodmyra. En tur som kanske tog en kvart, tjugo minuter. Vid skymning tände den stämningsfullt kulörta lampor runt om. Dellennita gjorde även längre dagsturer runt Dellarna, till olika lämpliga platser.

dbat-023-annonsUppgiften ovan stod att läsa i HT den 19 juli 1955

 

dbat-021-brygga-norrboon
Ångbåtsbryggan i Norrboån. För att underlätta lastning och lossning av gods var bryggan belagd med räls.

dbat-008-m-s-bjorn
M/S Björn vid ett besök i MovikenM/S Björn vid Nätterön. Bilden utlånad av Bror Berglöf.
M/S Björn är en vacker turbåt som många gärna vill åka med för att kunna uppleva en tur på de natursköna Dellensjöarna


M/S Björn.

Bröderna Erik och Bror Berglöf från Näsviken köpte båten 1986 av Sven-Erik Fridström från Delsbo men med sommarhus och brygga i Norrboån. Den var tidigare bogserbåt på Ljusnan vid Arbrå. MS Björn byggdes 1945 vid Karlstad Mekaniska Verkstad. Mått: 13, 5 lång, 4 m bred, vikt 17 ton med barlast. Den har sedan gjorts om till turistbåt. Den är besiktigad för tolv passagerare plus besättning och har gått med turister på Dellarna. Dess hemmahamn är Näsviken

Uppgifter ur Forsa släktbok:                       —7 E 15—

6 BROR GUSTAV BERGLÖF, * 2/5 1941, s. t. Nils Gustaf Berglöf i Söderäng. Pappfabr.arb. i Långby.
(X18) SOLVEIG ELISABET HANSSON, * 4/11 1941, i Hudiksvall. Fl. t. Kungsgården, Hög  (X20) 10S1
BROR PETER, * 6/6 1961.
BERNDT ANDERS, * 15/4 1964.

 

 

Text och bilder ur HT måndagen den 26 juni 1978


Dellarnas Båtklubb bjöd dagen till ära på båtskjuts från Norrboån till Fönebo. Dessutom serverade de kaffe. Skeppare på båten var Sven-Erik ”Frille” Fridström.
Här ”tuffar” båten just in i hamn i Norrboån.


Sven-Erik Fridströms annons i HT den 17 juli 1961

HT den 2 augusti 1961

 

dbat-009-fribergs-bat
Fribergs båt Brunkänge, vid bryggan i Fönebo den 18 juni 1936.

Fr.v. Kristina Friberg, brudparet Karin, f. Friberg och Viktor Olsson Fönebo. Bakom Viktor står Per-Erik Olsson och Olof Olsson, hustrun Ingegerd o dottern Gerda. I vit sjal Karin Olsson, Ulla Jonsson, dottern Seda och Karl Jonsson (Skogbergs karl)

dbat-010-fribergs-bat-brunkange
Fribergs båt Brunkänge i Brunkängestrand.

dbat-016-baten-norrbo
Båten Norrbo

dbat-011-baten-svanen-i-nasviken
Båten Svanen i Näsviken. Den ägdes av kakelungsmakare Hjalmar Janzon i Näsviken.

Uppgifter ur Forsa släktbok:    —10 E 4—

2 JOHAN HJALMAR JANZON, * 11/12 1885, s. t. kakelugnsmak. J. D. Janzon i Böle. G. 2 ggr. Kakelugnsmakare i Böle. † 8/4 1951.
8E1 ALMA MATILDA GUSTAFSSON, * 14/11 1885, d. t. husman Gustaf Andersson i Tomta. Telefonist. G. 24/10 1920. † 1/3 1923.
48S4 ANNA EMILIA JOHANSSON, * 23/9 1894, d. t. bonden Johan Jonsson i Sörviksta s2. G. 22/3 1925.
EVA MARIA, * 20/2 1923                                     28G12.
ERNST GUNNAR, * 17/7 1925                               11.
MÄRTA INGEGERD, * 28/3 1930.

dbat-012-baten-svanen
Båten Svanen

 

dbat-013-utflykt-natteron
På utflykt till Nätterön. Det är Knut Klar från Näsviken som kör.
Fr.v. Ivar Berglund, Berta Klar, Greta Berglund vid sin mamma Augusta, Arne Klar.

Ångbåten sjöfågeln, kanske är det samma båt som Sjöbussen
Denna båt gick med s.k. kyrkturer från Näsviken till Forsa kyrka. Det var då seklet var ungt. Båten som drevs med en liten ångmaskin var byggd och ägd av Nils Gustaf Falk i Näsviken. Foto efterlyses.

 

dbat-014-angbaten-sjobussen
Ångbåten Sjöbussen. Det var Nils Gustaf Falk från Övernäs i Näsviken som byggde den åtta meter långa båten.

Uppgifter ur Forsa släktbok:          —54 G 2—

1 NILS GUSTAF FALK, * 16/1 1877, s. t. handl. G. A. Falk i Hamre. G. 12/2 1921. Reparatör i Övernäs. † 22/8 1956
73C1 MARTA STEN, * 24/6 1880, d. t. soldat Olof Sten i Medvik. † 18/11 1952.
NILS OLOF, * 24/3 1922                                   5.
55G1 NILS JOHAN MUNTER, * 15/12 1925. Fosterson. Text.arb. † 12/5 1954.

 

 

dbat-015-baten-lund
En dålig bild på båten Lund i Sörforsa

 

dbat-017-baten-norra-dellen
Båten Norra Dellen, fotad av Erik Holm 1965

Norra Dellen var en liten dieseldriven båt som användes som bogserare. Den kom till Dellen på 1930-talet men då flottningen upphörde 1965 togs den till Iggesund.

 

 

dbat-018-okand-bat
Okänd båt vid hamnen i Moviken

 

Ett odaterat HT reportage (troligen 1946-47).
Drand Prix för båtar på Dellen

Båtar gick hela förmiddagen från båtbryggan i Näsviken fullastade med folk, som ville passa tillfället att få se en tävling som inte förut arrangerats i vår ort. Tävlingen blev lyckad och en stor framgång för Kalle Macco med stab. Det blev fart över tävlingen redan från början och många roande poänger kunde noteras. Tävlingsledare var som känt Kalle Macco. Som domare tjänstgjorde hr Torsten Facks, AB Båttjänst, Stockholm.

Start och mål var förlagd till Kalle Maccos sommarställe ”Solbränna”.

Till tävlingen hade anmälts 7 st. motorbåtar, 2 st. utombordare, 3 st. roddbåtar och en racerbåt. De olika båtarnas tävlingssträcka vore för roddbåtar 1 km, motorbåtar 2,5 km, utombordare 2 – 5 hkr, 800 meter, racer 4,5 sjömil.
För motorbåtar var det mera en kompetenskörning än en hastighetskörning. Olika sjömärken, såsom ruskprickar, kvastprickar, slätprickar, kryssprickar och vrakbojar hade lagts ut. De tävlande hade dessutom utrustats med sjökort, för att ha något att rätta sig efter.
Utombordarna startade först. I denna klass deltog endast två tävlande. Som tvåan vid starten icke fick motorn igång förrän konkurrenten kört över halva sträckan, blev det inte svårt för den först startande att ta hem segern.

I motorbåtsklassen deltog sex tävlande. Tävlingen gick i fyra etapper med två båtar i varje etapp. Tävlingen tillgick så att två båtar startade samtidigt, den ena gick åt öster och den andra åt väster. I denna tävlan deltog en kvinnlig förare och hon visade sig vara en av dem som körde mest prickfritt. Ingen av de tävlande i motorbåtsklassen körde prickfritt. En av deltagarna blev diskad.
Därefter blev det roddbåtarnas tur. Denna tävlingsgren fångade allmänhetens intresse i hög grad. Tippad segrare var Johan Olsson, Näsviken och han svek inte heller förväntningarna. DE tävlande satte fart redan från början, men Olsson höll undan och gick i mål flera båtlängder före sin medtävlare på tiden 6,50 min.
I racerbåtsklassen deltog endast Henning Lindberg, som startade med sin passbåt. Han körde sträckan 4,5 sjömil på tiden 12,10 minuter.
Sedan följde surfinguppvisning och det var Henning Lindberg som svarade för denna detalj. Surfingåkare vore här herrar, Sigvard Hådell och Jörgen Olsson. Bägge visade stil och säkerhet och blev också belönade med stormande applåder.

Efter tävlingens slut förrättades prisutdelning av Kalle Macco.
Det var värdefulla priser som delades ut. Första priset i motorbåtstävlingen lottades mellan 1:a och 2:a pristagarna, då de stannade på samma prickpoäng. Lotten utföll till fru Anna Petterssons fördel. Hon erhöll AB Båttjänst hederspris.
Andra priset erhöll Maffe Halvarsson.
Segraren i roddtävlingen fick Forsså bruks arbetares hederspris.
Henning Lindberg i racer tävlan fick AB Båttjänst hederspris
Härmed var den första Grand Prixtävlingen för båtar på Dellen till ända. Tävlingen blev utan tvivel en stor framgång för initiativtagaren Kalle Macco.
PRISLISTAN:
Motorbåtar: 1) Anna Pettersson 35 prick poäng; 2) M. Halvarsson 35; 3) Karl Olsson 55; 4) Anton Sjösten 75; 5) Gustav Djerf 80; 6) Anton Cedergren 90 prick poäng.
Utombordare: 1) Valter Trice 10.12 min; 2) Uno Smith 15.30 min.
Roddbåtar: 1) Johan Olsson 6.50 min. 2) Anton Sjösten 7.15 min. 3) Erik Bryngelsson 7.17. Henning Lindberg 12.10 min.

 

dbat-031-1961

 

dbat-019-baten-sangaren
Norrboån juni 2013. Thomas Allanders båt, Sångaren ligger här övertäckt. Den går med överenskomna turer på Dellen. Bokning och priser kan göras genom www.dellencharter.se Dellencharter

Läs om spännande båtar som vi hoppas snart få se på Dellensjöarna Dellencat.se

 

 

dbat-029-kyrk-b
Kyrkbåt på väg att lägga till vid Norrbo hembygdsgård. Foto: Sune Herbertsson

dbat-030-roddare
Kyrkbåten på väg att lägga ut vid Norrbo hembygdsgård. Foto: Sune Herbertsson
Sommaren 1994 sjösatte föreningen ”Dellarnas kyrkbåtsroddare” sina två båtar ”Tron” och ”Hoppet”.Norrboån, september 2019. Foto: Bonny SjöblomNorrboån, september 2019. Foto: Bonny Sjöblom


Norrboån, september 2019. Foto: Bonny Sjöblom

Se kyrkbåtskonserten vid Blodmyra 2023

 

Äntligen har DELLARNA fått en turistattraktion 


Klicka på Dellarna för att se fler bilder och läsa mer om Dellen-flotten

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva, tillsammans kan vi glädja andra. 

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


 Tillbaka till toppen

dellenportalen.se | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

2 kommentarer

  1. Hej! Ångbåten Svanen som finns med på två bilder ägdes av min farmors far Hjalmar Janzon. Jättekul att få se. Går det att få tag på kopior av dessa foton? Skulle vara kul att ge till farmor. Med vänlig hälsning Åsa Ekholm

    1. Hej Åsa vad roligt att du kände till din släkthistoria. Hjalmar hade tre barn, Eva Maria f. 20/2 1923, Ernst Gunnar f. 17/7 1925 och Märta Ingegerd f. 28/3 1930, vilken är din farmor?
      Visst får du ta bilder, jag lovar dig. Det är bara att kopiera det du vill ha, och hälsa så gott till din farmor. Hälsningar Åke Nätterö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *