Dellen Båtar

Dellenportalen har med hjälp av egna-och andras bilder, tillsammans med fakta från intervjuer och skrifter ur olika arkiv – sammanställt en kort historik om båtar som trafikerat Dellensjöarna.

Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att klicka på gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss


Båtintresserad? De här båtarna har ägts av Iggesunds Bruk


 

Ett axplock av stora och små båtar som alla haft stor betydelse för den enskilde, för Dellarna och för bygden.

dbat-024-delsbo

Ångbåten Delsbo vid Sunnansjö ångbåtstation i Delsbo. Bild från 1894 eller tidigare


dbat-027-delsbo

Ångbåten Delsbo i Näsviken. Bilden ägs av Länsmuseet Gävleborg

 

Ångbåten Delsbo
Störst av alla Dellenbåtar var troligen ångbåten Delsbo.
Den byggdes 1875 vid W Lindbergs Mekaniska Verkstad i Stockholm för Hudiksvalls Jernvägs AB. Kostnad 55 000 kronor. Som varvets nybygge nr 110. Hon fick vid sjösättningen namnet Delsbo.
Båten var 26,14 meter lång, 4,83 meter bred, djupgående 2,39 meter, 94 brutto register ton. Den var utrustad med en 25 hästars kondenseringsmaskin som gav 10 knop. Båten hade klassats för hela 180 passagerare. Dess kapten hette Pettersson och maskinisten Jonas Åsberg. Han var från Bjuråker.
1888 säljs Delsbo på auktion och ägare blev gästgivare P. Westerlund i Delsbo. Några år senare gick Westerlund i konkurs.
1894 meddelar ett konsortium i Söderhamn att de inköpt ångaren av gästgivare Westlunds i Delsbo konkursbo, under det att Örnsköldsviks ångbåtsbolag inköpt den av Helsingebankens Hudiksvallskontor, vilket som säkerhet för ett till Westerlund lämnat lån, fått köpebrev å ångbåten. Nu hade tydligen banken rätt till båten och efter upprustning vid Ljusne Wm. anlände hon i juni 1894 till Örnsköldsvik. Hon kom nu att gå som postångare kuststräckan Ö-vik – Härnösand under namnet Örnsköldsvik.
1917 såld till Vifstavarv AB och omdöpt till Sillre
1957 är bogseringsuppdragen slut och hon säljs för 12.000 kr till Sten A Olsson Göteborg som 1960 säljer henne vidare för 8 500 kr till Rune Högström i Sundsvall som låter skrota henne.


 

dbat-002-halsjo-sag-och-tegelbruk

Hålsjö Såg & Tegelbruk. Till vänster en mindre båt, möjligen ångbåten Björsbo/Hålsjö. En pråm och ytterligare en ångbåt, troligen ångbåten Dellen


 

Ångbåten Björsbo/Hålsjö
1893 byggde två bönder från Gammelsträng Erik Eriksson och Jonas Larsson en såg på norra ön av Björsboholmarna. De anskaffade även en mindre bogserbåt som de gav namnet Björsbo. Den användes till att dra mindre pråmar med virke till och från sågen. 1899 såldes sågen till Jon Jonsson (Lôkan) inklusive båten som nu fick namnet Hålsjö och kom nu att användas vid Hålsjö Såg & Tegelbruk. 1915 sålde Jon Jonsson hela anläggningen i Hålsjö till Hudiksvalls Trävaru AB som drev industrin vidare i ytterligare 11 år. Ångbåten Hålsjö som i och med förvärvet togs ner till Håstaholmens sågverk, kom än en gång att byta namn, nu till namnet ”Einar” och därmed var denna båt borta ur Dellarnas vatten.
Alltsammans på Räveln revs 1926.

dbat-026-holsjo

Detta är ångbåten Hålsjö i Hålsjö
Fotograf okänd, bilden ägs av Hälsinglands museum


 

 

ref-024-bryggan

Vid Hålsjö Ångbåtsbrygga. Bilden kommer från fd. Norrbo bryggeri “Ströms” nuvarande “Strand” och ägs av Ann Linderholm och Johnny Åslin.


 

dbat-028-brygga

Hålsjö Ångbåtsbrygga. Bild ur Albin Gunsth bok “Båttrafiken på Dellarna”.
Foto: Oscar W. Olsson.


 

dbat-003-angbaten-svea

Ångbåten Svea

Ångaren Svea
För en afgift af 15 kr per dag kan man hyra den nätta ångslupen Svea skriver man i Svenska Turistförenings årstid 1889. Mycket mer vet man inte om denna båt, och att trävarubolaget i Hudiksvall köpte den från Dellarna för att använda den för bogsering. Vid den förödande Åviksbranden 1906 låg hon obemannad i Gropen men räddades från att falla lågorna till offer, berättar fartygsmaskinisten Herbert Selldén i Håsta.

 


 

dbat-004-baten-friggesund-sjosattning

Båten Friggesund vid sjösättningen i Friggesund 1916. Foto: E. Lie
dbat-005-baten-friggesund

Båten Friggesund vid Näsvikens sjöstation


dbat-032-friggesund

Norrboån, båten Friggesund. Bilden utlånad av Elvy Leek/magnusson


dbat-006-baten-friggesund-med-folk

Båten Friggesund

Båten Friggesund byggdes 1916 av Svante Forslund i Bjuråker. Den kom att få stor betydelse som frakt-,passagerar-och bogserbåt. I en bevarad arbetsbok kan man läsa att båten användes vid landränsning längs stränderna runt om i Dellarna.

 


 

pra-013-friggesunds-hamn
Hamnen i Friggesund

Motorbåten Norra Dellen
Detta var en tämligen liten båt som 1933 fick en diselmotor. Ursprungligen ångbåt. Den kom från Siljan till Dellensjöarna för att användas som bogserare inom flottningen. Troligen blev den motoriserad sedan den kommit hit. Då flottningen upphörde 1965 lär den ha blivit flyttad till Iggesund
Foto efterlyses.

 


 

dbat-007-dellennita
Dellennita passerar under bron i Norrboån
Dellennita byggdes i Norrboån av båtbyggare Helmer Persson 1951.
Den var 11 meter lång och efter bara fem, sex år såldes hon till Stockholm.
Dellennita ägdes av tre driftiga ortsbor, Edvin Bryngelsson, Olle Berglöf som skeppare och fotograf Lars-Erik Logård.
Båten tog fyrtio passagerare och användes vid båtutflykter mest varje dag under sommarmånaderna. Vid festplatsen Dellenbaden gick den med dagliga kortare turer. När det var fest vid Tåparken gjorde den turer ut till Storsten utanför blodmyra. En tur som kanske tog en kvart, tjugo minuter. Vid skymning tände den stämningsfullt kulörta lampor runt om. Dellennita gjorde även längre dagsturer runt Dellarna, till olika lämpliga platser.

dbat-023-annons

 

dbat-021-brygga-norrboon
Ångbåtsbryggan i Norrboån. För att underlätta lastning och lossning av gods var bryggan belagd med räls.


dbat-008-m-s-bjorn

M/S Björn vid ett besök i Moviken

M/S Björn
Bröderna Erik och Bror Berglöf från Näsviken köpte båten 1986 av Sven-Erik Fridström från Delsbo men med sommarhus och brygga i Norrboån. Den var tidigare bogserbåt på Ljusnan vid Arbrå. MS Björn byggdes 1945 vid Karlstad Mekaniska Verkstad. Mått: 13, 5 lång, 4 m bred, vikt 17 ton med barlast. Den har sedan gjorts om till turistbåt. Den är besiktigad för tolv passagerare plus besättning och har gått med turister på Dellarna. Dess hemmahamn är Näsviken


Text och bilder ur HT måndagen den 26 juni 1978


Dellarnas Båtklubb bjöd dagen till ära på båtskjuts från Norrboån till Fönebo. Dessutom serverade de kaffe. Skeppare på båten var Sven-Erik “Frille” Fridström.
Här “tuffar” båten just in i hamn i Norrboån.


Sven-Erik Fridströms annons i HT den 17 juli 1961


HT den 2 augusti 1961


 

dbat-009-fribergs-bat
Fribergs båt Brunkänge, vid bryggan i Fönebo den 18 juni 1936.

Fr.v. Kristina Friberg, brudparet Karin,f. Friberg och Viktor Olsson Fönebo. Bakom Viktor står Per-Erik Olsson och Olof Olsson, hustrun Ingegerd o dottern Gerda. I vit sjal Karin Olsson, Ulla Jonsson, dottern Seda och Karl Jonsson (Skogbergs karl)


dbat-010-fribergs-bat-brunkange
Fribergs båt Brunkänge i Brunkänge

dbat-016-baten-norrbo
Båten Norrbo


dbat-011-baten-svanen-i-nasviken
Båten Svanen i Näsviken. Den ägdes av kakelungsmakare Hjalmar Janzon i Näsviken. Hjalmar Janzon var född i Delsbo 1885 (50S3) och avled 1951(10E4 Forsa släktregister)

dbat-012-baten-svanen
Båten Svanen

 

dbat-013-utflykt-natteron
På utflykt till Nätterön. Det är Knut Klar från Näsviken som kör.
Fr.v. Ivar Berglund, Berta Klar, Greta Berglund vid sin mamma Augusta, Arne Klar.


 

Ångbåten sjöfågeln
Denna båt gick med s.k. kyrkturer från Näsviken till Forsa kyrka. Det var då seklet var ungt. Båten som drevs med en liten ångmaskin var byggd och ägd av Nils Gustaf Falk i Näsviken. Foto efterlyses.

dbat-014-angbaten-sjobussen
Ångbåten Sjöbussen. Det var Nils Gustaf Falk från Övernäs i Näsviken som byggde den åtta meter långa båten.


dbat-015-baten-lund
En dålig bild på båten Lund i Sörforsa


dbat-017-baten-norra-dellen
Båten Norra Dellen, fotad av Erik Holm 1965


dbat-018-okand-bat
Okänd båt vid hamnen i Moviken


 

Ett odaterat HT reportage (troligen 1946-47).
Drand Prix för båtar på Dellen

Båtar gick hela förmiddagen från båtbryggan i Näsviken fullastade med folk, som ville passa tillfället att få se en tävling som inte förut arrangerats i vår ort. Tävlingen blev lyckad och en stor framgång för Kalle Macco med stab. Det blev fart över tävlingen redan från början och många roande poänger kunde noteras. Tävlingsledare var som känt Kalle Macco. Som domare tjänstgjorde hr Torsten Facks, AB Båttjänst, Stockholm.

Start och mål var förlagd till Kalle Maccos sommarställe ”Solbränna”.

Till tävlingen hade anmälts 7 st. motorbåtar, 2 st. utombordare, 3 st. roddbåtar och en racerbåt. De olika båtarnas tävlingssträcka vore för roddbåtar 1 km, motorbåtar 2,5 km, utombordare 2 – 5 hkr, 800 meter, racer 4,5 sjömil.
För motorbåtar var det mera en kompetenskörning än en hastighetskörning. Olika sjömärken, såsom ruskprickar, kvastprickar, slätprickar, kryssprickar och vrakbojar hade lagts ut. De tävlande hade dessutom utrustats med sjökort, för att ha något att rätta sig efter.
Utombordarna startade först. I denna klass deltog endast två tävlande. Som tvåan vid starten icke fick motorn igång förrän konkurrenten kört över halva sträckan, blev det inte svårt för den först startande att ta hem segern.

I motorbåtsklassen deltog sex tävlande. Tävlingen gick i fyra etapper med två båtar i varje etapp. Tävlingen tillgick så att två båtar startade samtidigt, den ena gick åt öster och den andra åt väster. I denna tävlan deltog en kvinnlig förare och hon visade sig vara en av dem som körde mest prickfritt. Ingen av de tävlande i motorbåtsklassen körde prickfritt. En av deltagarna blev diskad.
Därefter blev det roddbåtarnas tur. Denna tävlingsgren fångade allmänhetens intresse i hög grad. Tippad segrare var Johan Olsson, Näsviken och han svek inte heller förväntningarna. DE tävlande satte fart redan från början, men Olsson höll undan och gick i mål flera båtlängder före sin medtävlare på tiden 6,50 min.
I racerbåtsklassen deltog endast Henning Lindberg, som startade med sin passbåt. Han körde sträckan 4,5 sjömil på tiden 12,10 minuter.
Sedan följde surfinguppvisning och det var Henning Lindberg som svarade för denna detalj. Surfingåkare vore här herrar, Sigvard Hådell och Jörgen Olsson. Bägge visade stil och säkerhet och blev också belönade med stormande applåder.

Efter tävlingens slut förrättades prisutdelning av Kalle Macco.
Det var värdefulla priser som delades ut. Första priset i motorbåtstävlingen lottades mellan 1:a och 2:a pristagarna, då de stannade på samma prickpoäng. Lotten utföll till fru Anna Petterssons fördel. Hon erhöll AB Båttjänst hederspris.
Andra priset erhöll Maffe Halvarsson.
Segraren i roddtävlingen fick Forsså bruks arbetares hederspris.
Henning Lindberg i racertävlan fick AB Båttjänst hederspris
Härmed var den första Grand Prixtävlingen för båtar på Dellen till ända. Tävlingen blev utan tvivel en stor framgång för initiativtagaren Kalle Macco.
PRISLISTAN:
Motorbåtar: 1) Anna Pettersson 35 prick poäng; 2) M. Halvarsson 35; 3) Karl Olsson 55; 4) Anton Sjösten 75; 5) Gustav Djerf 80; 6) Anton Cedergren 90 prick poäng.
Utombordare: 1) Valter Trice 10.12 min; 2) Uno Smith 15.30 min.
Roddbåtar: 1) Johan Olsson 6.50 min. 2) Anton Sjösten 7.15 min. 3) Erik Bryngelsson 7.17. Henning Lindberg 12.10 min.


 

dbat-031-1961

 


dbat-019-baten-sangaren

Norrboån juni 2013. Thomas Allanders båt, Sångaren ligger här övertäckt. Den går med överenskomna turer på Dellen. Bokning och priser kan göras genom www.dellencharter.se Dellencharter

Läs om spännande båtar som vi hoppas snart få se på Dellensjöarna Dellencat.se


 

dbat-029-kyrk-b

Kyrkbåt på väg att lägga till vid Norrbo hembygdsgård. Foto: Sune Herbertsson

dbat-030-roddare

Kyrkbåten på väg att lägga ut vid Norrbo hembygdsgård. Foto: Sune Herbertsson
Sommaren 1994 sjösatte föreningen “Dellarnas kyrkbåtsroddare” sina två båtar “Tron” och “Hoppet”.Norrboån, september 2019. Foto: Bonny SjöblomNorrboån, september 2019. Foto: Bonny Sjöblom


Norrboån, september 2019. Foto: Bonny Sjöblom


Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du uppskattar den här sammanställningen och vill stödja vårt arbete är en gåva mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo.

Tack för att du vill hjälpa oss, tillsammans kan vi glädja andra. 

Tack för ditt besök! Gillar du sedan, glöm inte Gilla-knappen!

Sammanställt av Åke Nätterö


 Tillbaka till toppen

Dellenportalen.se | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

2 comments

  1. Hej! Ångbåten Svanen som finns med på två bilder ägdes av min farmors far Hjalmar Janzon. Jättekul att få se. Går det att få tag på kopior av dessa foton? Skulle vara kul att ge till farmor. Med vänlig hälsning Åsa Ekholm

    1. Hej Åsa vad roligt att du kände till din släkthistoria. Hjalmar hade tre barn, Eva Maria f. 20/2 1923, Ernst Gunnar f. 17/7 1925 och Märta Ingegerd f. 28/3 1930, vilken är din farmor?
      Visst får du ta bilder, jag lovar dig. Det är bara att kopiera det du vill ha, och hälsa så gott till din farmor. Hälsningar Åke Nätterö

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *