Gårdar och platser i Bjuråker

Här samlar vi kontinuerligt uppgifter om gårdar och platser i Bjuråker. 

Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om ni anger Dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Här kan du göra en intressant resa genom att klicka på Dellenriket.


Besök facebookgruppen BJURÅKER FÖRR OCH NU.


Se mopedtur Dellen runt 2021, av Morgan Persson


Se intressant mopedtur 2022, av Morgan Persson


Se Dellen runt 2023, av Morgan Persson


Värdefull natur i Bjuråker.


Den kulturgeografiska utvecklingen.


Se film om slåtterarbete.


Mejladressen till oss hittar du längst ner på sidan


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.

 

GÅRDAR OCH PLATSER I BJURÅKER

 

Bjuråker (Bierakrum 1302-19, Biörn aker 1474) innehåller antingen bjur ”bäver” eller möjligen björn i förleden, skriver Stefan Brink i boken, Ortnamn i Hälsingland


Inkolentnamn för sockenbo i Bjuråkers socken, Bjuråkrar, Bjuråkersbo, Bjuråkers-lakar, -vargar, – lättingar.


Skillnaden mellan gårdsnamn och namn på gårdar.
För att ett namn skall räknas som ett gårdsnamn skall huset ha varit i släkten i minst tre generationer, i annat fall är det bara namn på en gård. Här förekommer både gårdsnamn, namn på gårdar, ägor och platser. Många gårdar är borta sedan längre. En del försvann redan vid storskiftet på 1700-talet eller vid laga skift åren 1856-1894. Andra har försvunnit genom brand eller hemmansdelning.

Namnet Bjuråker finns även i Dalarna.

Google karta över Bjuråker

Folkmängden i Bjuråker
År 1750 1.061 personer
År 1780 1.490 personer
År 1800 2.046 personer
År 1900 3.827 personer
År 1925 4.209 personer

Släktboken
För att ge en koppling till gården finns i en del fall en person namngiven och en hänvisning till, Bjuråker-Delsbo-Norrbo släktregister.

Härifrån är uppgifterna hämtade
I referensmaterialet nedan förekommer en hel del motstridiga uppgifter, vilket gjort det svårt att avgöra vilken information som är den rätta. Många uppgifter hänvisar till äldre fastighetsbeteckningar som inte är tillämpliga idag. Fastigheter genomgår ständig förändring genom att de säljs, slås samman eller styckas av. Därför kan uppgifter snabbt bli felaktiga. Det finns ingen ambition med att den här sammanställningen skall vara aktuell, men om Du ser att någon uppgift blivit felaktig ber jag dig vänligen kontakta mig så att jag får rätta till felet.

Utöver muntliga berättelser är uppgifter hämtade från litteratur:
En förteckning om gårdsnamn i Bjuråker daterad 1918 av O. W. Hägg.
SVENSK HEMBYGD 1938
SVENSKA GODS OCH GÅRDAR 1940
GÄVLEBORGS LÄN BYGD OCH FOLK 1950
GÅRDARNA I GÄVLEBORGS LÄN 1966
SVENSK ORTFÖRTECKNING 1980
BEBYGGELSE I HUDIKSVALLS KOMMUN
ORTNAMNSREGISTRET SOFI I UPPSALA. Härifrån har vi hämtat flest uppgifter.

 

Namn på platser i Bjuråker
Abbarvsberget,
Ramsjö
Aggtjärn, Namnet kan syfta på fornsvenskans Ack, som är den gamla formen av att åka efter dåtidens isvägar.
Alderåkan, mosse Svedjebo
Alderåsberget, berg Norrlia
Bastuholmen, holme i östra Geasjön
Bladpuss, en liten tjärn vid Skallberget i Västerstråsjö
Blistra, boplats i Bricka. Blister, namn på vass, säv och kortväxt björksly
Blistertjärn, tjärn vid Norrhavra
Blistermyrtjärn, tjärn vid Geholm
Blyberget, berg i Älgebo
Blåsåsen, bergås vid södra Frisbosjön
Bockholmen, holme i Örvallssjön
Bockhålet, grop vid Svågan i Svedjebo
Bockåsen, berg NO Skäråssjön
Boda = (Bobom 1569), har möjligen legat vid Avholm
Born = en plats på andra sidan vattnet. Landtunga mellan Frisbosjön och Brukssjön
Bratthallmyran, terräng Alsjö
Brattklippan, berg Norrlia
Breckån/Brickabäcken, å från Långmyrsjön som rinner ner vid Bricka
Brånan = åssträckning. Platser som kallas Brånan finns i TÅ, Brändbo
Gladbäckstorp,Norrberg, Ängebo, Fagerfall och Moviken.
Brånanbäcken = Nyvallsbäcken
Brånbäcksviken = Brånviken i Alsjösjön
Brånvallen, fäbod till Näppänge, Tå och Alsjö
Bröllopskroken, Frisbo efter gamla vägen mot Lennsjö
Brömsen, terräng Ängebo
Bugholmsstenen, råmärke, Bjuråker och Delsbo socknar
Bynkällan, källa i Surmyran i Norrhavra
Bäckhuvudet, ställe där Gladbäcken rinner upp ur marken, Västerstråsjö
Bäckrönningarna, terräng Fagerfall
Börse, trakten omkring Börsesjön NV om Lia. Namnet är en dialektal förvrängning av björk
Dalaberget, triangelpunkt Ytterhavra
Dalakroken, vägkrök, Norrdala
Dalatjärn, tjärn i Sördala
Dalkarlsdiket = kanal från Grundsjön. Det sägs att det var en man från Dalarna som grävde denna kanal
Dellengården, i Friggesund byggdes 1954 delvis av sågspånsfyllt cementtegel från Gotthard Ruckmans cementtillverkning i Våtmor. Sand tog han från gropen i Haggatan
Djupdal, ägomark Västansjö
Djävulsbacken, backe vid Brändbo
Dunnerbacken, backhöjd vid Hedvigsfors
Dyngebron, bro över Dyngelbäcken i Furuberg
Eqvist hålet., Ovanför Ö- Sjusjön försvann 1788 Olof Eqvist (22D1). Nio år senare hittades hans kvarlevor här.
Fagersved, Unas, Dellenro. Västansjö
Fjärasten, Kall, råmärke i Södra Dellen
Flotthöljan, däld i Svågan vid Björsarv. Däld = Hölja
Flygarbruket, äga, mellan Hästnäs och Avholm. Namnet kommer från gisslet med flyghavre
Fregdtäkten, äga i Ängebo
Fridhem, lägenhet i Hedvigsfors
Frosttäkten, äga i Blixbo
Fröjdberget, berg Norrdala
Fröstoppbäcken, bäck i Blixbo
Fångnäset, näs i Svågan vid Sörlia
Fångån, å vid Storåsen
Fårholmen, terräng, Änga
Fältholmen, holme Örvallssjön
Fännsmyrbäcken, bäck Tomsjö, Kyrkbyn
Fänsmyra, tidig bebyggelse NO Älvesjön. Widmark Hälsingland 1860
Gackstensberget, berg Tomsjö
Gammeldammen, försvunnen damm vid Alsjösjöns utlopp
Gammelhusåsen, berg Oxåsen
Gammelnäset, ägomark Ängebo
Gammeltorpet, ägomark Furuberg
Gammelvallen, försvunnen fäbod till Dragsved
Getryggen, stengrund vid Långön i Norra Dellen
Gillermyran, mosse där fåglar har gillrats. Berge
Gimsveden, ägomark i Moviken
Gladbacken, backe vid Glads backstuga i Norrdala
Gladåsen, terräng Friggesund
Glasögonen, tjärnar Svedjebo
Godgrop, terräng Sörlia
Godåsen, nedlagd fäbovall till Ramsjö
Godåsen/Goåsen, terräng Ramsjö
Gogrop, mosse vid Brånvallen
Gommorssvalen, äga i Nyåker. Sval= mindre god åker
Granås, triangelpunkt Skärås
Granåsvallen, terräng Tomsjö
Grubbgatan, del av landsväg som går i en djup trång dalgång i Västerstråsjö
Grovan, terräng Våtmor
Gråsundet, sund i Östra Geasjön
Gråten, plats i Furuberg vid gamla vägen till Hassela
Grönloken, terräng Österstråsjö
Gubbmyran, terräng Ramsjö
Gubbsnåret, terräng Oxåsen
Guffarsbacken, backe i Nyåker
Guffarsröjningen, äga i Nyåker
Gökstensberget, berg i N. Tomsjö
Hallförbacken, backe efter gamla Ytterhavravägen
Hojarbacken, backe i Bricka
Hojarröjningen, odling Alsjö
Holmarna, ägomark i Sörlia. Ägorna består av kullar vid Svågan
Hukurn, udde i Rångsjön, Änga
Huggsterbäcken, bäck Svedjebo
Huggsterbäcken, bäck Storåsen. Huggster = hygge
Humleåsbäcken, bäck från Uvarna som rinner ut i Svågan vid Gropen i Friggesund
Hundbacksberget, berg i Västansjö
Hundsjö, kronopark, vid stora Hundsjön
Hundsnäs, näs i Alsjösjön
Hällsveden, skogsområde i Skärås
Hästskon, holme omfluten av Svågan Norrhavra
Häståspussen, terräng Oxåsen
Hötjärnen, tjärn i Sörlia
Ingemars, trakt V. Lennsjösjön (Nils Erik Eriksson 1936)
Iskällarberget, terräng Strömbacka
Isåsen, skogsås i Hedvigsfors
Isänget, äng i Moviken. (Nils Erik Eriksson 1936)
Jamla, liten fors i Svågan. Här finns också en bro efter vägen till Stavrevallen
Juansassen, nipa i en krök av Svågan i Holmberg
Järnhatt, jordhöjd i Svågan vid Bricka
Jönsarbo, försvunnen boplats SÖ, Strömbacka
Jörmåsvägen, väg förbi Jörmås som går mellan Fagermyren i Norrbo och Brännåsen
Klingersjön, på gränsen mot Hassela
Klosstjärn, tjärn, Norr om Norra Dellen. Klösa = stor groda. (Erik Eriksson 1932)
Klotjärnen, tjärn i Lennsjö
Knallbo, Tjärna 5 och Tomsjö 11
Knallens, Brättingberg och Ängebo 9
Konnsik, Sägenomspunnen plats och grustag i Våtmor
Kumptjärn, tjärn Älve
Kungbacken/Avholmsbacken, liten höjd i Avholm
Kunghagen/Kunghagskällan, norr om Moviken
Kuntberget, med Träff-torpet, där bodde Per och Emma Eriksson med fem barn.
Kvarnudden, Frisbo, Röjarbosjön
Kvarnviken, vik i Stora Valsjön, Valsjö
Kånkan, bortom Midsommarbacken, en gammal begravningsplats
Körartorp = Jönsarbo, Strömbacka
Ladmyran, myr Trossnarven
Lagrönninsviken, vik i Sumåssjön å Vedmyra
Lapaposka, dalgång vid Trossnarven
Latås, bergås i norra delen av socknen
Lillnäset, udde i Svågan Ängebo
Lillåsbäcken, bäck Moräng, Rödkullen
Lusseås, berg Norrhavra, Mållång och Vabäcken
Långdalen, dal mellan Norrberg och Västerstråsjö
Marsa, skogsskifte mellan Storåsen och Furuberg som har ägts av Jon Matsson
Middagsberget, nu Gruvberget i Sumås. Vid tidpunkten mitt på dagen har solen stått rakt över detta berg, naturligtvis från den plats som namngivarna orienterat sig ifrån.
Midsommarbacken mellan Kyrkbyn och Blodmyra som blev färdig till en midsommar i slutet av 1700-talet.
Naggenröset, gränsmärke i Valsjön. Här möts Bjuråkers, Hassela, Ramsjö, och Torps socknar
Nybo, försvunnen plats i Norrlia, blev vid laga skiftet införlivad med Norrlia Nr. 1.
Pötebo = Skålsvedja. Namn på en gård i Skålsvedja som troligen varit ett finländskt pörte
Rantbacken = Furuberg
Råggärdsbosjön eller Rågjärdsbosjön= Brukssjön Strömbacka
Skakbäcken, bäck från Ö. Sjusjön som rinner ner i Skålsvedja. Här har förr stått ett skäktverk
Skåpet, berg. En av de högsta bergen, söder om Lennsjösjön
Slängåsen. Nedlagd fäbodvall. (V. Backman 1927)
Smörbacksberget, berg Skäftesvallen
Snåret, gemensamt namn för smågårdarna i Våtmor
Sockertoppen, ägomark Västansjö
Stråsjö, strå = sjöfoder, vilket var av stor betydelse som vinterfoder vid boskapsskötsel
Spögubbs, gård i Dragsved efter en som varit spögubbe. Spögubbe = Kyrkstöt
Ställningskammen = sandås i Brändbo
Stöpgropen, terräng Moräng
Svala, torp i Nuparne
Tallbacken, by i västra delen av socknen. Byn har bestått huvudsakligen av s.k. sockentorp
Tappstället, i Svågan mellan Brännås och Skån
Trollholmen, udde i Sumåssjön
Tuna, nedlagd by o fäbodvall i norra Bjuråkers socken. Vallen kallades även för Kronvallen
Vitnäs = Holme i Skäråssjön, nu kallad Holmen eller långön. Vitnäs kallas måsholmen på annan ort
Ytteråsbacken, backe i vägen i Hedvigsfors

 

AGGTJÄRN = Torp som låg mellan Skäråssjön och Aggtjärn
Rosers/Sallanders
Skojarbygget; backstuga

 

gpbj-001-alsjo
Alsjö by

ALSJÖ Karta
Alsjö 1. Kus/ Lars Jönsas
Alsjö 1. Per Larssons torp
Alsjö 1. Stugans/Stuggars. Namn efter en man från Öst i stugan i Ängebo
Alsjö 2. Backs
Lusknäppen, backe vid Nyvallsbäcken två km före dess utlopp

 

gpbj-002-avholmsberget
Vykort från Avholmsberget som det såg ut på 1980-talet

gpbj-037-avholm

Avholm 1856


AVHOLM = 1500-talet kallades platsen för Alum eller Ölva som syftar på vik eller bukt i sjö eller ström. Historiska museet
Platsen är känd som Avholm sedan 1629. Karta 
Avholm 1; Husas
Avholm 1; Larsbo: Jonas Eriksson – Rapp f.1859 (8D4) Lars Larsson 1861-1937 (18F2) nedbrunnet 1933
Avholm 1; Pelles Jonkes
Avholm 1:2; Skålsve-Jonkes: J. Östberg f. 1819 (6H33) Algot Hansson f. 1895 (26A50) Gertrud Hansson f. Liv född 6/5 1926(26A57)
Avholm 2:; Pelles Eriks
Avholm 3:2; Per Ols /Gästgivars: Erik Olsson (4A5) Östbergs (4A17) Lars Bergström
Den gamla gästgivaregården har härjats av eld. Ladugård, stall, loge och gamla mangårdsbyggnaden ha fullständigt nedbrunnit, hvaremot nya mangårdsbyggnaden räddades. Hela gården, inklusive nya mangårdsbyggnaden, var försäkrad för 33,000 kr., men ägaren anses göra en förlust på omkring 40,000 kr. Tidningen 21 oktober 1920.
Avholm 3:7 – 11:1 m. fl; Per Ols/Palms Karl Palm (5A44)
Avholm 4:1; Klockars Persson (1A9) Jonas Bergström f. 1902 (6A12) Lars Bergström f.-52 Klockars
Avholm 5:12; Palmgården: Karl Gustav och Märta Östberg (9Y27) Anders Erikson
Avholm 5:14; Järvs: Olof Djerf f. 1886 (4A30) Brita Svensk (43A21) Inger Olsson
Avholm 5:10 m fl.; Pellas: E. Nilsson 1805 (10B6) O. Eriksson f. 1920 (13H7) Eriksson
Avholm 5:16 m fl.; Norrgården/Hästnäs Jonkes/Olssons 2F52
Avholm 6:3; Pål Ers. Påhl Ersson f.167? (13HV1) Hedbergs (13H6) Jon-Erik Jonsson f. 1910
Avholm 6; Sansas/Sares, torp
Avholm 8; Pelles
Avholm 8; Palms-Svedjorna: Carl Palm – Hammar Kalle – f. 1866 (5A40) Huset låg framför den kvarvarande jordkällaren. Halva huset byggdes upp i Skålsvedja, andra halvan lär ha flyttats på vintern till Friggesund där den blev till bostad åt Jonas Leek.
Post – Per Östbergs sommarstuga står där idag.
Bjams /Kilanders: Nils Palm f. 1887 (5A47-9)
Gummens: Huset låg intill Pål-Ers. Jonas Eriksson f. 1801 (21G13) Sonen Anders Jonsson g.m. Sigrid från Bricka flyttade gården till Bricka år1882 (21G14)
Flygerbruket: Mellan Hästnäs och Avholm. Lars Påhlsson f. 1702 (49A2)? Namnet avslöjar missväxt med flyghavre.
Rosst: Hans Larsson – Hjälte f. 1804 (1F13) Erik Eriksson f. 1878 (1A12)
Matts
Ollas
: Gården flyttad till Västansjö där den ägs och bebos av Sture Fredin
Avholmsberget historik
Avholmsbergets Restaurang
Nu stänger vi restaurangen, se Hela Hälsingland.se
De tackar för sig efter 23 år på Avholmsberget, helahälsingland.se
Se bilder från Avholmsberget, helahälsingland.se
Nu är det klart
lyssana på de nya krögarna

Nuvarande väg mellan Hästnäs och Avholm byggdes åren 1930-31

 

gpbj003-bjuraker
Flygfoto över Berge, Tjärnatjärn och Kyrkbyn i bakgrunden

 

gpbj-003-bjuraker-b

Klicka på Riksantikvarieämbetet för att läsa om alla fornlämningar

Vid Ross-Ollas tjärnen (uppe t v på kartan) finns två husgrunder:
Nr. 1 Husgrund 5×5 meter (NNV-SSÖ). Husgrunden utgörs av en grop 3×3 meter stor och intill 1,5 meter djup, lodräta sidor och kvadratiskt bottenplan. I gropväggarna är spår av träfodring. I SSÖ väggen är en spis infälld, Spisen är 1 m bred, 1 m hög och 1 m djup. uppbyggd av kallmurade mestadels flata stenar. Från spisens övre inre del går en rökgång 0,35 m diameter och 0,5 m hög, uppbyggd av 0,2-0,4 m stora stenar. Runt gropen ÖNÖ, SSÖ och VSV är en vall 1-1,5 m bred och intill 0,3 m hög.
2 meter S om nr 1 finns:
Nr 2: Husgrund 6×5 m (ÖNÖ-VSV). Husgrunden utgörs av en grop 3×2,5 m (ÖNÖ-VSV) och 1 m djup. Gropen har sluttande sidor. I ÖNÖ sidan är en spis, 1 m bred, 0,6 m hög och 1,2 m djup. Uppbyggd av flata, kallmurade stenar. Runt gropen i NNV, ÖNÖ, SSÖ är en vall intill 1,5 m bred och 0,3 m hög. Husgrunden är bevuxen med små granar. I området runt husgrunderna finns flera täktgropar. Husgrunderna är troligen rester av övernattningskojor.
Källa: Riksantikvarieämbetet

Klicka på Eniro karta föra att se var Berge ligger

BERGE = Namnet förekommer på ytterligare 27 platser i landet. Viltsvin
Berge 2; Harvsängen, ägomark
Berge 2:2; Skräddars/Svingens: Persson/Nilsson/Jonsson (2H15) Albert Sving f.1907 (30G34) Britt-Marie Swing
Berge 2; Michels Antes
Berge 3:2; Pål Ers: Erik Andersson f. 1903 (12B17)
Berge 3; Kvarntäkten, äga
Berge 3 och eller 9; Skrotten, äga
Berge 4; Burmans
Berge 4; Lortbron, äga
Berge 5; Svings
Berge 6; Pål Ers/Sund
Berge 7; Bagar Pers/Hådens
Berge 7; Glads: Stugan nedbrunnen
Berge 7; Daniels: Lars Einar Johansson f. 1907 (7E24)
Berge 7:2 Mona-Lisa Larm
Berge 8; Hodins/Hådens
Berge 9; Hådens
Berge 10; Ters/Tors
Berge 10; Rossla, äga
Berge Bengt Mattsson Gräv och Transport
Mas Ols: Olof Larsson f. 1827 (1B15)
Mårtens: Olof Mårtensson f.1816 (3B15)
Eskars: Erik Eriksson f. 1783 (4B42)
Smeåkers: Pehr Jonsson f. 1793 (20G6)
Ängatorpet; Lappängan/Minkfarmen: Petrus Jonsson f. 1911
Lovisedal; där bodde 7F13 dödgrävare o kyrkvaktmästare Jonas Jonsson-Frank 1855-1928
Masarrönningen; ägomark
Månsåsmyran; myr
Mårtensrönningen; terräng
Prästkällan
Övrig historisk plats i Berge

 

gpbj-004-bjorsarv
Björsarv


BJÖRSARV = Björsarv finns även i Närke

Ystads Allehande 27 juli 1905

Klicka på Eniro karta, för att se var Björsarv ligger
Björsarv 1; Larms
Björsarv 1; Sågtorpet Erik Persson Ångbåtsförare.f. 1885
Björsarv 1; Väst på heds: Andersson, Forselius f. 1826 (16B10) Jonas Larm f. 1924 (46A33)
Björsarv 1-2; Nylandet, ägor
Björsarv 2:6; Anders Eriks/Kaskens: Johan Larsson f. 1889 (48F8) Kalle Ljus f. 1914 (6F37)
Björsarv 4; Pål Lars/Pållastorpet: Per Ersson f. 1857 (25C23) Karl Broberg f.1896 (4H42)
Björsarv 5; Jubba
Björsarv 5; Kvarnsveden, äga
Björsarv 6; Lindkvists
Björsarv 6; Kaskens
Björsarv 6; Modds
Björsarv 6; Upp i gården Lasses, hemmansdelning
Björsarv 7; Svens: Anders Andersson f. 1784 (21G8) Jonas Larsson f. 1808 (10B12)
Björsarv 7; Skogvaktars, lägenhet
Björsarv 8; Sågtorpet 1: Erik Persson Ångbåtsförare (43E2)
Björsarv 8; Öst Ollas: Pauel Lindqvist f. 1868 (5E14)
Björsarv 6-9; Skåningens Troligen var det hemansägare Anders Larsson 1842-1901 som kallades för Skåningen, därför att han en tid bott i Skån, skriver Edvard Fredin.
Björsarv 10; Döpars: Johan Larsson född här 5/4 1889 (48F7)
Björsarv 11; Kilgrens
Björsarv 12; Skumpa: Gård mellan Ängebo och Långmor. Helge Nykvist f. 1890 (35G97) Skumpa
Björsarv 13; Fintorp
Björsarv 13; Snårtäkta – Granåsröjningen, äga
Björsarv 14; Gravströms
Björsarv 14; Långmor: Algot Lindkvist f. 1900 (5E22)
Björsarv 15; Långmor
Björsarv 15; Tås, gården har förr varit fäbodar till Tås by
Björsarv 20:1; Väst på heds
Ol-Lars:
 Per Persson-Hedberg f. 1793 (14B4)
Knifs: A. Pehrsson f. 1779 (25C9)
Ol Svens: Pehr Andersson f. 1810 (25C17)
Ant Ollas: Hans Pehrsson f. 1827 (19B17)
Skåningens: K. L. Söderström f.1887 (37A11)
Holmbergstorpet: Valter f. 1913 (42F4)
Hedbacka: Valters (42F2)
Älgenstorpet
Spännars:
 Albin Persson f. 1881 (63D1)
Backtäkten: Johan Larm f. 1889 (6B17)
Långmors Kvarn: L. E. Kvist f. 1894
Långmors skola/Åsbergsstolen
Darras
Pet Olles
Pålles
Anders-Eriks
Erk Jacks
Högbron/Jubbabron;
bro över Svågan vid Jubba
Lindbomsbron; bro över Svågan
Långrumpröjnngen; odling
Slängan; krök, del av Svågan
Råka; gård, del av Björsarv som förr var fäbodvall. Läs mer om Råka
Snyggensröjningen; äga efter en som hette Snygg. (Nils Erik Eriksson 1936)


Hudiksvalls Posten 2 september 1891

 

 

gpbj-005-subbak
Subbak i Bricka, huset till vänster har brunnit ned. Google karta


Subbak bron


Hudiksvallsposten 23 juni 1894


BRICKA = brink eller brant backe. Bricka gruvbrytning

Klicka på Eniro karta för att se var Bricka ligger
Bricka 1; Ner i Brick/Anders Brick/Slugens, Olof Lidström f. 1874 (30G20)
Bricka 2; Sördala, gård
Bricka 3; Brick/Grovens
Bricka 3; Slamsen, äga
Bricka 4; Blistra, Backstuga, Anders Mats/ Pehr Persson-Leek f.1843 13E19 Mördad 1905, huset revs på 20-talet. Nytt hus byggdes strax intill som brann ner 15 maj 1963.
Bricka 4; Grovens
Bricka 5; Anders Mats /Matts: Erik Andersson f. 1760 (6H9) Gården har enl. uppgift varit fyrbyggd men brann ner till grunden 1904.Nu bor här Edvin Sundström (Jocke) som tagit över gården sin morfar (6D33) Olof Ros f. 1893.
Bricka 5; Fåfängan, äga som består av en torr sandbacke
Bricka 5; Norrstugan, avstyckning
Bricka 5; Perstorp
Bricka 1 och 7 15:2; Ters/Gudmuns: Karl Johan Andersson f. 1887 (21G16) Gudmunsgården med Björn Olofsson och Gubbröra och hustrun Helena Palena Palén
Bricka 6; Suggback/Subback 1700-tal (25C3-10) (40A5-2) 300 m nedströms kallas Galtström
Bricka 7; Per Ols/Lindkvistsas
Bricka 8; Ingbergs/Fröjds: Pehr Pehrsson f. 1793 (45E3) Johan Fröjd, han drev sågen
Bricka 8; Skogstorp, lägenhet
Bricka 8; Strömsholm, lägenhet
Bricka 9; Brogården: Zimmermans, Fridolf Karlström f.1896 (60H2)
Bricka 9; Dalgården: Knapp-Brita Lindkvist hade Café där
Bricka 9; Västigården, gården är nu borta
Bricka 9; Nerebricka, äga
Bricka 9; Hagalund: P. G. Hedberg f. 1870 (14B13) Gården hitflyttad (ca 200m) omkr. 1926
Bricka 11; Bloms
Bricka 16:1 Svedjebo 1:2; Gårdsmyra/Sörgårds
Bricka 17:1; Öst i backen /Sörgården
Bricka Bygdegård / Bricka Folketshusloppis 
Bricka Bygdegård byggdes 1938-1939. När huset stod klart 1939 tecknade sig 70 medlemmar.
Törs: 
Mårten Andersson f. 1815 (12E9)
Grofvens: Gamla huset är borta Arvid Eriksson ”Dragås-Arvid”
Hammar-Kalles: Carl Palm f. 1885 (5A40) Rapp-Lars Larsson (18F2) Huset brann ned 1939, därefter Aron o Agnes Roos (6D31)
Brickabäcken: Bernard Karlsson f.1892 (33E3) Aron o Agnes Roos (6D31)
Orrens
Hälls
Stavs
Lappkällan:
källa bakom gården Gummens.
Klåbacken; backe vid Konsik
Niklasbacken; backe i vägen genom Bricka


Bricka Bygdegård 1939

 


BRÄNDBO Brändbo Eniro karta
Brändbo 1; Ryssens/Backen/Norr i backen: Pehr Nilsson f. 1786 (17K15)
Brändbo 1; Gammelgårdssvalen, äga
Brändbo 2; Tomta
Brändbo 3; Jockums/Joakims: J Eriksson f. 1876 (35G55) Karl Jonsson f. 1933
Brändbo 3; Södra Brånan, äga
Brändbo 3; Högsvalen, äga
Brändbo 5; Joakims
Brändbo 6; Fransars
Brändbo 7; Fransas: Erik Persson f.1846 (12B10) Schröder-Lindholm (42E3)
Brändbo 7; Ryssens
Brändbo 8; Rissens
Brändbo 8; Ryss-Ollas
Brändbo 9; Riss-Olles Riss=morsk
Joachimsbacken/Jokumsbacken; backe
Köro; stugan är nu borta. (Nils Erik Eriksson 1936)
Nylandet; ägomark
Pylbacken/Pulbacken; backe


HUDIKSVALLS ALLEHANDA DEN 22 juni 1886

Från Bjuråker

När junisolen gassade som hetast anträdde undertecknad jemte en följeslagare X en resa till fots genom Bjuråker. Först ämnade vi besöka den mycket omtalade Remma-dalen, der allehanda sällsynta träd och örter borde vara till finnandes, men denna oas i öknen var så väl kringgärdad af myrar och moras, att vi endast med yttersta nöd och våta upp till våra knän ändtligen inträdde i »den undersköna dal». Här sågo vi verkligen åtskilliga almar och lindar jemte en rik flora af sydländska blommor, men kunde ej länge dväljas bland dessa rariteter, emedan den förfärliga myggen började sin ringdans och afgrundstjut omkring våra ögon. Följaktligen förpassade vi oss skyndsamt bort ur dalen, kastande i förbifarten en blick på ett tämligen stort exemplar af slägtet »Vipera» (Huggorm), som slingrade sig fram i solskenet genom en rishög.

Efter många vedermödor på obanade stigar anlände vi på qvällen till en by, benämd Bränbo, der vi efter mycket parlamenterande slutligen lyckades tillskansa oss ett någorlunda hyggligt nattlogi och en kraftig qvällsvard, bestående af nykärnadt smör, urgammal ost och nysilad mjölk. Den familj, i hvilken vi två turister sålunda en natt kommo att dväljas, bestod af gubbe och gumma, en son och två döttrar. Endast en af familjen ville hålla språklådan öppen, och denna enda var yngsta dottern, som råkat se sig om något i verlden. Hon hade nämligen, etter egen utsago, varit så långt hemifrån som till sjö- och stapelstaden Hudiksvall, hvilken stad af den unga, uppnästa skönheten omdöptes till »Husvall».

För öfrigt berättade den gladlynta tösen åtskilligt om den väg vi hade att tillryggalägga, innan vi nådde ångbåtsstationen Friggesund, äfvensom åtskilliga Bjuråkers annekdoter, hvilka dock voro af beskaffenhet att icke i tryck kunna omförmälas. Efter alla tecken att döma synes moraliteten vara ganska slapp här uppe i Bjuråkers skogsbygd, oaktadt folkupplysningen går framåt, åtminstone hvad angår ståtliga skolhus och omväxlande skolmaterial, ty sådana finnas nästan i hvarje större by. Måhända torde här föreligga något eller några fel i undervisningsmetoden. Så påstod åtminstone den ene af husets söner, en lång, mörk, tystlåten, äkta typ af en Bjuråkersbonde. Och kanske hade den hederlige dannemannen icke så orätt.

Slutligen begåfvo vi oss till hvila, för att nästa dags morgon fortsätta vår äfventyrliga fotvandring i sommarvärmen.

Här blefve för vidlyftigt att offentliggöra alla de små äfventyr, som mötte oss under vägen ned till Friggesund; om mödorna på skogsvägarne och dammet på landsvägen.

För öfvrigt ändrade folket skaplynne ju närmare vi kommo kyrkan. Ifrån att vara allvarliga och tysta, blefvo de småningom mer gladlynta och språksamma. Egendomligt är, att menniskan tager prägel af sin omgifning. I den höga, mörka, susande barrskogens närhet varda vi såsom den slutne och reflekterande. Så tedde sig också skogbefolkningen i Bjuråker, som vi, frånsedt alla dess fel, gerna ställa framför de ytliga ståndspersonerna nere i bygden.
»Cheval de Selle»
Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg

 

 

gpbj-006-brannas
Vykort från Brännås

BRÄNNÅS = Brännås finns även i Västergötland. Eniro karta
Brännås 1:3; Pållas: Karl Broberg f. 1896 (4H42) Nils Stillmark (35G69)
Brännås 1:1; Moddtorpet: Jonsson-Eriksson (35G56)
Brännås 2:1; Karls: Jon Jonsson-Schröder (42E5) V. Wallström (1G55)
Brännås 2:3; Gölinstorpet: Jonas Pehrsson f. 1826 (35G30) Wallströms (1G46)
Nirsas: Lars Larsson f. 1875 (20G11)
Lindbomstorpet: Per Lindberg f. 1887 (8G19) Olof Larsson f. 1902 (20G13)
Pipars: Olof Larsson (2D14) Gamla huset är borta, Birger Nilsare
Grötbacks/Gröpbacken: Lars Verner Olsson f. 1901 (52B3)
Lassas 1:2-1:9 – 2:3: Anders Larsson f. 1893 (5B17)
Lillön 1:2-1:6: L. Nilsson f. 1862 (49G5)
Gröndal: Jonas Clementsson f. 1771 (35G16) Adolf Lindberg f. 1893 Folke (42G2)
Knallen
Backen
Lusts

Klöv Pellas
Klämdalen;
dalgången ligger nedanför Klämberget
Lappkullen; berg
Slängbron; bro
Sotbacken; äga


HUDIKSVALLS ALLEHANDA DEN 19/3 1889

När olyckan är framme.
En dag i förra veckan, då timmerköraren Olof Johansson i Brännås, Bjuråker, från sin koja i skogen gjorde en titt in i ett där bredvid beläget höskjul föll det af snömassor tyngda taket ned öfver Johansson med den påföljd att hans ryggrad bröts. Tillståndet anses hopplöst. Får han lefva torde han nog förblifva krympling, skrifves till Hudiksvalls Allehanda
Källa och avskrift: Viveca Sundberg

—44B22— Uppgifter ur Bjuråkers släktbok
13 JOHAN OLOFSSON-LJUNG, * 30/4 1828, s. t. torp. O. Johansson i Klovan, Bjuråker. G. 2/11 1852. Torp. i Klovan. † 12/11 1903.
1G22 BRITA JONSDOTTER, * 27/11 1825, d. t. torp. J. Larsson Brännås, Bjuråker. † 16/8 1915.
OLOF * 17/12 1853. † 28/4 1889 (olyckshändelse, krossad av ett nedfallande tak)
KERSTIN * 28/9 1855. † 5/5 1930
BRITA * 28/11 1856                                          6B11
MARGET * 30/4 1859                                        11C8
CARIN * 14/4 1861                                           5B16
ANNA * 19/12 1862                                           8G13
SIGRID * 2/12 1864                                          35G89

 

 

BRÄTTINGBERG = Byn ligger vid det branta Brättingberget eller Brättingen.  Se var Brättingberg ligger genom Eniro karta
Brättingberg 1; Gladens
Brättingberg 1:3; Thyrs
Brättingberg 1; OL Ers
Brättingberg 2; Styvs/Arbrons: Folke Joel Olsson (15H18)
Brättingberg 2; Knallen
Brättnigberg 2:1; Brättnigbergstorpet
Brättnigberg 2:2; Döpars
Brättingberg 4; Knalen/ Knalls/Skogvaktarbostället: Helge Nordholm f. 1895 (20D7) O. Olsson f. 1872 (52B1)
Brättingberg 5; Dals/Johans
Brättingberg 5; Finntäkta, äga
Brättingberg 6; Johans
Brättingberg 6; Snårbacken
Brättingberg 5-7; Klovan/Orrens/Polskens
Brättingberg 7; Oppran, f.d. gård och backe
Brättingberg 8; Norins
Brättingberg 8; Finnsveden, hage
Catarina Larsson
Lindbloms: P Lindberg f. 1887 (8G19)
Anders Ols: P. J Andersson f. 1874 (15H13)
Spännars: Ödetorp
Hansas
Tås
Skogs
Jems Hans
Nirs
Jon Mårtens snåret;
äga
Lillsveden; äga
Sotsveden; äga

 

gpbj-007-backsvedjorna
BÄCKSVEDJORNA
År 1900 bodde det 10 personer i Bäcksvedjorna. Christina Nordin

Bäcksve-Stina, Kristina Nordin 1835 – 1918 (9Å32)
Hon var bosatt i Fjärdsätter i Delsbo, spelade på bockhorn och var mest känd som bandväverska och satt vanligen på utställningar och slånade band.

Se Bäcksvedjorna genom Eniro karta

 

 

DRAGSVED Boende i.  Se var byn ligger genom Eniro karta
Dragsved 2; Kammen, Gården ligger på en sandås, kammen. P. J. Andersson f. 1891 (27A22)
Dragsved 3; Spöguppstorp
Dragsved 4; Eliassons/Elises
Dragsved 4; Svedens
Dragsved 5; Tomsens
Dragsved 5-6; Spögubbs Pelles/Lasses: Ägaren till gården har varit Spögubbe = Kyrkstöt
Dragsved 6; Skänksgården: Huset brann ner på när de var på julotta
Dragsved 7; Kammen
Dragsved 9; Sveas/Tomtens/Sjöbergs: Sjöberg f. 1894 (45E11) Sven Sjöberg
Dragsved 9; Tomtens, hemmansdelning. Gården nu borta. (Nils Erik Eriksson 1936)
Åsars; en nu försvunnen gård

Se film med Emil Person.

—44B48— Uppgifter ur Bjuråkers släktbok

44 NILS EMIL PERSSON, 20/12 1891 i Bjuråker. G. 22/4 1923. Skogsarb. i V. Stråsjö, sen. småbruk. i Dragsved 111, Bjuråker. † 26/1 1980
(X6)8M21 GERDA IRENE PERSSON, * 13/1 1901, d. t. bonden P. From i Lillsjön s1, Delsbo. † 15/10 1986.
Rut Eivor * 1/10 1921                                        53
ALMA TORBORG * 13/3 1923. † 1/5 1924
PER TAGE * 3/8 1925. † 29/4 1926
DAGNY ELVIRA * 27/4 1927
ANNA LISA * 6/10 1928
HJALMAR (HILMER) * 12/11 1931
ALMA INGEGERD * 21/3 1934
EMIL AMBJÖRN * 13/9 1939

 

 

gpbj-008-elgebo
Älgebo på 60-talet 

 

ELGEBO = 1890 bodde det 14 personer här. Brev från Elgebo

Se var Älgebo ligger genom Eniro karta
Vallstället, Älgebo ungefär 15 km norr om Brännås och 2 km norr om Älgesjön, inköptes av ett hemman i Flatmo, Forsa. Från Flatmo var det 7 mils klövjeväg.
1885 upphörde vallvistelsen här och platsen fick fast bosättning

 

gpbj-009-fagerfall
Fagerfall Karls

 

FAGERFALL   Se karta
Fagerfall 1; Karls/Lars Larssons/Forslunds båtbyggeri K-märkta Passbåten Arcimeders. Bild på båten Arcimeders Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar
Fagerfall 1; Skroten. En person kallad skroten har bott här
Fagerfall 1; Brånan, tallhed
Fagerfall 1; Storhagen, äga
Fagerfall 2; Konken/Lars Olssons/Lars-Ols
Fagerfall 2; Sistres, gård
Fagerfall 2; Ås, backstuga
Fagerfall 3; Jon Olssons/Lassas
Livs;
 hemman
Jälltäkten; äga

 

gpbj-010-friggesund


FRIGGESUND
tidigare SVÅGHOLM och HEDEN Eniro karta
Omkring 1819 bildades namnet Friggesund. Namnet finns på ytterligare 8-9 platser i landet. Minnesandakt
Friggesund 1; Bondtorpet
Friggesund 3; Norrberget, torp
Svågholm: Erik Persson-Skänk 1769-1850 (25C7)
Forslins: Nils Forslin f.1805 (43C1)
Tryggtorpet: Per Olof Persson-Trygg f.1863 Nu Bo och Gun Schmidt
Tjermans/Westbergs: Flytt fr Västansjö Per o Margit Eriksson (8H43)
Smällars: Jonas Erik o Ella Persson f.1867 (10D12) Huset är nedbrunnet
Blind-Pers: Per och Johanna Charlotta Eriksson (35H2) Huset är borta
Fors-Antes: Tore Brink f.1915 (34B15)
Mjölnargården: G. Nyberg
Vallstenstorpet: Emil Wallsten f.1878 (61D2) därefter Herbert Lek (54J15)
Friggesunds Herrgård 
Gropen, område kring Tryggtorpet
Humleåsbäcken, mellan Haggatan och Svågan
Friggesunds Plantskola Plantskolan på youtube
ICA-affären 
ICA Nära”!
Vessla Badet
Friggesunds Hälsocentral
Friggesunds Loppis
Friggesund Erikssons Bilar
Bostäder i Friggesund
Hudiksvallsbostäder
Vesslavägen 11
Bjuråkers GIF
Deltidsbrandkåren. Helahälsingland.se

gpbj-050-j-leeks

gpbj-042-friggesund

Friggesund, med mack, bilverkstad och f d caféet i bakgrunden

 

FRISBO = Frisbo finns även i Östergötland Karta över Frisbo
Frisbo 1; Dubblas: Mats Påhlman f. 1826 10B12-32 Mattias Berg f. 1910
Frisbo 1; Slätåsmyran, ägomark
Frisbo 2; Westigårds: Per Andersson f. 1916 41A26
Frisbo 2; Nilsbo lägenhet
Frisbo 3; Kus: Mats Olsson f. 1824 7E10
Frisbo 4; Pelles/ Pällas: Nils Nilsson-Frid f. 1812 10B8 N. Mattsson f. 1900 10B26
Frisbo 4:9; Norrgården
Frisbo 5; Pelles
Frisbo 5:1; Fröjds
Frisbo 5; Skräddars: P. Jonsson f. 1790 2B9 Lars Larsson f. 1907 46A39
Frisbo 5:4; Uppegården: Bröderna Lars o Nils Jonsson f. 1876-1899
Frisbo 6–7:5; Skräddars
Frisbo 6:1; Krooks Edeängs Kennel
Frisbo Frisbo Såg
Born: Erik Persson f. 1885 43E2 Huset är flyttat och uppbyggt i Frisbo
Gnarpens: Carl Winlund f. 1864 33B3
Imbergs: J. G. Imberg f. 1903 39A29
Björs: Olof Olsson-Öberg f. 1771 25A2
Stinashålet: äga
Bröllopskroken: kurvor efter gamla vägen mot Lennsjö

 

gpbj-011-furuberg

Flygfoto över Furuberg


FURUBERG
Oloffsson Erich 1677
Här ligger Furberg Eniro karta
Furuberg 1; Ahalla, gård
Furuberg 2; Linderos, gård
Furuberg 2:2-3:1; Östigården
Furuberg 2; Norrsvea, äga
Furuberg 3; Västigården
Furuberg 3; Ahalla, vilket lär betyda västerfall på finska
Furuberg 3; Hybble
Furuberg 3; Nicklases
Furuberg 
Arvid Gullick
Furuberg 
Sven-Erik Forslin
Esketorp
Snipen
Långglåma,
vägsträcka
Oxåsen Fotograf 
Richard Johansson
Kvarnmyran
Linsänkemyren
, mosse (Nils Erik Eriksson 1936)
Lårtäkten, odling
Månsåsmyran, myr
Rolighetsmyren, myr

 

GEHOLM = by i nordvästra delen av socknen. 1890 bodde det 19 personer här
Beskrivning av Geholm karta över Geholm
Burvallskojan nedre
Burvallskojan övre Nyvallen
Dalbergs Eriks

 

Gröndal = År 1890 var 8 personer skrivna här
Eniro karta över Gröndal

 

Gårdsmyra


Gårdsmyra. Bilden utlånad av Helena Bringner. Lägg märke till mannen på höpressen och de färdig buntade balarna vid den tomma hässjan till vänster

Gårdsmyra, den högra gården är flyttad till Fredriksfors 202 i Delsbo. Lägg märke till skylten som  visar att det finns TELEFON vid nästa hus. Läs om Posten i Bjuråker.

GÅRDSMYRA Före skiftet 1882 var Gårdsmyra en by med tre hemmansnummer

Karta över Gårdsmyra
Zingdéns /Jens Ols; Vid innerkurvan Anders Persson Zingdén (44B28) Sörgårds/Julia Eriksson siste ägare. Huset flyttades omkring 1926 ca 200 m till Bricka 9 (Hagalund)
Öst i Backens; Jonas Eriksson f. 1873 (5D31) Katt fast i brunn
Sörgårds/Bloms; Jonas Olsson-Blom f. 1846 (6F25) Tommy Olsson och Gerd Olsson
Åstuns

 

gpbj-013-garde
Gärde i början av 1900-talet

 

GÄRDE I KYRKBYN = Gärde låg nära gästgivargården. Se din by från ovan genom google maps
Pipars: Lars Larsson f. 1776 2D8. Huset försvann efter laga skifte
Hjeltens: Erik Andersson-Hjelte f. 1766 (3D5) Huset flyttades till Sjövik vid laga skiftet

 

gpbj-014-hedvigsfors
Hedvigsfors. Ingalundagård när huset var nybyggt

HEDVIGSFORS/ÖSTERBO. Namnet Hedvigsfors finns även i Sörmland.
Se Hedvigsfors karta   

Hedvigsfors lagård Österbo 
Hedvigsfors 3; Modigsbo, lägenhet
Fridhem: Manne (Emanuel)och Elna Ellström 42D16
Skansen: Oskar och Beda Björk 25D14 Huset är rivet
Sveaborg /Skogvaktarboställe: Nils Fredrik 1856-1923 och Anna Tingelöf 25A16 sist boende var smeden Ivar Lindgren Huset är borta
Hedvigsfors Youtube
Kanan: Arvid o Anna Östlund 24H15 Huset är borta
Korpåsen: Evert Norin/ Östlund/ Dalberg
Dellbons/Fläsma: Namn efter en Dellbo som har bott här
Ingalunda = Namn efter handlare Fridolfsson som använde ordet ingalunda i tid o otid
Hedvigsfors Ingalunda gård
Hedvigsfors Roger Pontare Se Melodifestivalen år 2000 med Roger Pontare
Långrå, terräng nedre Fläsma, Hedvigsfors
Marsebacken/Massjöbacken, backe
Råkällan, källan ligger mitt i en rågång, därav namnet
Skrämmarudden, terräng mellan Djupsjön och Grundsjön
Österbo, Stenbottensmyran, myr
Träff-Torpet på Kuntberget, ovanför Österbo
Hedvigsfors store tonsättare Jacob Hägg

gpbj-054-h-fors

Tycko Svensk timmerkörning ner på Brukssjön i Hedvigsfors. Gården är Sveaborg som är riven. Foto från sent 50 tal,tror att Erik Hammarström var fotografen, skriver Ingemar Svensk som äger bilden.

 

 

gpbj-015-holmberg
Flygfoto över Holmberg


HOLMBERG
  
= byn hette tidigare Byan. Holmberg finns på ytterligare två platser
Holmberg Sockenbilder. Se Holmberg karta
Holmberg 1; Per Mårts
Holmberg 1:2; Pållas/Bergens: Jonas Stillmark f. 1859 – Nils Stillmark f. 1898. (35G69)
Holmberg 1:3, 1:4; Nilsars
Holmberg 1:6; Englundstorpet: M. A. Englund f. 1898 (5F17) Olle o Henning Mattsson (54B15)
Holmberg 2-3; Bröms/Brömsa
Holmberg 3; Tranbergs, gård
Holmberg 3; Ängatorpet
Holmberg 4; Kvistbergs
Holmberg 4; Lång Nisses
Holmberg 5; Pipars Pipare = hornblåsare som var en hederstitel. En pipare var den som tog ton i kyrkan när det skulle sjungas. Detta var före kyrkorglarnas tid.
Holmberg 5; Stoltses
Holmberg 6; Blixtens /Nils Anders Sockentorp efter soldat Blixt. Lars Hök f. 1885 (25D12)
Holmberg 6; Pipars/Svaltorpet: O. V. Hammarström f. 1901 (43B7) Stig Sydh
Holmberg 1:6-7; Backs/Kus/Sylens: Jonas Dahlström f.1888 (9Å56) G. Bergkvist f. 1915
Holmberg 7; Svens: Mattis Svensson f. 1886 (33C14)
Holmberg 6-7; Unas: Eskil Jonsson o Agda Skoglund
Holmberg 7; Frisback, äga
Holmberg 7; Lillsveds torp
Kus: Sockentorp Per Larsson f. 1873. (8H40) Kjell Åke Bergkvist
Korprals: Anders Larsson f. 1796 (4E8)
Svedjenäs: sockentorp, Olof Persson f. 1733 (44E2)
Hök Antes: Anders Hök f. 1887 (25D5)
Skansen
Fransas
Järnlyckan
, äga
Sved Pelles, äga
Tranhalsen, äga
Luvensröjningen, äga, öknamn efter en som stulit en rödluva. (Nils Erik Eriksson 1936)
Lillsvedlyckan, äga


WECKOBLAD FRÅN GEVLE DEN 26/6 1824

Förledne Christ Himmelfärds dag den 27:de i denna Månad uppkom under starkt wästanwäder Eldswåda hos Torparen Lars Larsson i Holmberg Bjuråkers socken; Elden utbröt omkring kl. 5 eftermiddagen, då husfolket Mann och Hustru något förut gådt från sitt hemwist till en aflägsen granne i sine ärender; och uppbrände en stugubyggning med 3:ne rum, en byggning med 2:ne rum, KornLada och Stall i en byggnad, Fähus och Lada, en stig, ett wedlider och alt deras husgeråd, Mans och Qwinns gångkläder, kjörredskap m.m., och till råga på olyckan för desse utblåttade Människor uppbrändes äfwen ett nära året gammalt Gosse-Barn liggande i Waggan uti stugan; En Gosse på 4:de året gammal, hwilken war liggande i Kammaren sofwande blef af den första, som till Eldswådan ankom, Torparen Jan Jansson (*Johan Johansson, * 9/11 1763) i Swahla med fara för eget Lif räddad, och när denne med barnet och sängkläderne uti hwilka det låg utkom, inföll stugutaket, och kammaren fylldes af Eld, då intet mera kunde räddas. Genom mycket arbete af det ankomne follket förekoms större skada på de nära till belägne grannars byggnader. Huru Elden löskommit, är ej upplyst; Mannen och Hustrun säga sig utsläckt den innan de bortgingo, och kunna ej upplysa ordsaken till eldswådan; de förmoda att någon eldgnista kommit genom muren och legadt förtäckt wid deras bortgång. — En gosse omkring 7 à 8 år war wistande hemma jemte de förr omnämnde barnen; och kunna ej förälldrarne tro att elden genom hans förwållande löskommit; denne gosse så snart elden utbrustit har sprungit till en granne och berättadt att Elden wore lös i Stugan, och att han försökt utdraga waggan hwaruti det omnämnda barnet låg, men ej förmått. — Wid grannens ankomst war det för sent och war Elden då spridd kring hela rummet.
Joh. Ol. Falck


—22D3— Uppgifter ur Bjuråkers släktbok
2 LARS LARSSON, * 16/7 1780, s. t. sold. L. Kjämpe i Avholm. G. 19/11 1809. Änkl. o. omg. 31/10 1814. Torp. Bos. i Holmberg, Bjuråker. † 13/2 1850 (bröstvärk).
44E3 MARGTA LARSDOTTER, * 10/7 1780, d. t. nybygg. L. Ström i Norrberg. Änka e. nybygg. P. Olsson i Holmberg, Bjuråker. † 14/2 1814 (barnsbörd).
6E4 MARGTA OLOFSDOTTER, * 8/7 1787, d. t. torp. O. Olsson i Fagersved, Bjuråker. † 12/11 1855.
PEHR * 18/11 1810   4
ERIC * 9/2 1814. † 18/7 1814
LARS * 14/4 1816     5
MARGTA * 23/4 1818               6
OLOF * 28/11 1820   7
CHERSTIN * 21/4 1822. † 29/7 1822 (olyckshändelse, kvävd under sömnen)
ERIC * 14/7 1823. † 27/6 1824 (innebränd då fädernegården brann)
ANDERS * 28/4 1825               8
KJERSTIN * 23/5 1827. † 28/7 1830 (mässling)
ELLA * 3/3 1833. † 13/6 1833 (mässling)


—44B4— Uppgifter ur Bjuråkers släktbok
1 *JOHAN JOHANSSON, * 9/11 1763, s. t. kol. J. Hansson i Alsjö, Bjuråker. G. 10/10 1790. Bonde i Söderdala 2, Bjuråker. † 24/11 1843 (ålder).
3D2 MARGTA OLSDOTTER, * 1/7 1770, d. t. skomak. O. Eriksson Lia, Bjuråker. † 4/3 1835 (vattusot).
JOHAN * 20/8 1791                                           12
OLOF * 11/6 1793                                             13
ERIK * 10/3 1795                                             14

 

 

gpbj-016-hastnas
Hästnäs

HÄSTNÄS = Näset mot sjön var under tidigt 1800-tal beteshage för Strömbacka bruks hästar, kallat Hästnäset. (Erik Erikson 1932). Hästnäs finns på ytterligare nio platser i landet
Åren 1938-39-40, höll Brita Svensk barnkoloni i Hästnäs. Det var med 8-9 barn som under 5-6 veckor på sommaren fick vara där. Till sin hjälp hade Brita, Agnes och Aron Roos som drev kolonin.

Karta Hästnäs
Ett äldre namn på platsen var Grossnäs/Näset
Gråssnäs/Näset. 
Lars Jonsson-Kraft f. 1773 (1H6)
Avholm 9; Hästnäsgården, flyttad från Gudmundsgården i Bricka. Gården uppförd 1898.
Junkars: Phersson, f. 1799 (2F13) Olof Andersson 1837-1931 (2F18)
Pållas: Den som givit platsen (Pållasviken) dess namn är troligtvis Påhl Phersson f 166? (5HV) Sist boende var Olof Phersson f. 1828 med hustru Carin f. 1831, dotter till soldat Sporrk i Skärås (5H10) Olof eller Pållas Olle dog 1903 och hustrun Carin Pållasmora dog 1917.
Pållas-moras föräldrar flyttade ner från Skärås och bodde sista tiden i Hästnäs.
De dog båda av ålder på 1880-talet (14A3)
Till huset hörde två små täkter och ett fähus. En lada finns kvar o rester efter en jordkällare.
Huset hade två rum med öppen spis. Det revs omkring 1920.


Bild från Arkiv Digital

Hästnäs har en egen sid, läs mer HÄR.

 

KLOVAN = klövan. Vid byn rinner en bäck som delar sig likt en klöv
Klovan 1:8 m fl. Klovtorpet: Vilhelm Magnusson f. 1895 (10G31) Helge Kvist f. 1910 (35G94) Karta Klovan
Klovan 2; Finn Pellas/Finn: Tvåfamiljshus som även inrymt en affär
Klovan 2; Vildsnåret, gård
Klovan 3; Modds/Gröndal
Klovan 4; Svedjorna – Gulls, Nils Olofsson-Lust f.1807 (25G2)
Klovan 5; Gröndal
Klovan 5; Snyggs
Klovan 6:2, 6:3; Lillbergs-Rahms, Pauel Nilsson Rahm (8G6)
Lassas/Pålskens
Orrens:
 Pehr Olofsson f. 1768 (4H13)
Styfs
Plitens
Klämberget
, berg, Klovan, SV Brännås
Körtäkten, ägomark
Lappkullen, berg
Klovbäcken, Gården ligger vid en liten bäck som heter klovbäcken

 

gpbj-017-flyg-bjuraker
Flygfoto över Kyrkbyn

gpbj-047t-avla

Målning av Bror Hillgren

KYRKBYN  Bjuråkers Kyrka Se bygden från ovan genom google maps
Församlingsgården Telefon och öppettider
Bagerigränd 2. Mats Skoog You Tube. Allsång med Mats Skoog och musikanterna under 2014
Söderblomsväg 6. Villhelm Grindsäter med Skäggmanslaget YouTube Mer musik Köp deras musik genom CDON.COM 
Kyrkbyn 1; Karls: Lars Andersson f. 1759 (4E4?)
Kyrkbyn 2:2; Forsvik/Forsviksgården: efter klockare Mattias Forsvik f. 1750 (46S14)
Kyrkbyn 2; Brants. Hörde tidigare till Kyrkbyn 3
Kyrkbyn 3; Skräddars
Kyrkbyn 4:10, Målar-Jonkes, Norrboån 10
Kyrkbyn 4:12,14; Skräddars/Mossars: Jonsson (14H20-23)
Kyrkbyn 5:2 m fl; Klockars/Haglunds: Sedan gammalt ett klockarboställe
Kyrkbyn 5; Nilsas
Kyrkbyn 5:3 m fl; Nordströms/Klockar Britas: Lars Persson f. 1852 (3F19)
Kyrkbyn 5:6; Byn/Lass Lars/Hagans/Lies: Erik Lie f. 1894 (8B16)
Kyrkbyn 7; Jons
Kyrkbyn 7-8; Näppänget
Kyrkbyn 8:6 m fl; Jons/Jonsas
Kyrkbyn 8; Brukte, äga
Kyrkbyn 10:1; Hagströms.
Kyrkbyn, Klockarvägen 1. Industriföretaget Alac AB 
Kyrkskolan/
Bror-Erik Bror-Erik Reportage Laila Bagge valsar i det gröna
Bror-Eriks Hemsida Filmen om Bror-Erik Bror-Erik har avlidit  Auktion 2 aug 2014
Kyrkbyn Thå 1:15 Hådéns/Norins Nils och Medelaine Norin 
Kus:
 Jonas Andersson f. 1774 (3F5-8-16-17) Troligen anfader till
kusgårdarna i Bjuråker
Jönsas: Pehr Phersson f. 1798 (2E7?) Birger Skytt
Prestbords: Erich Erichsson-Syl 1693 (15G3)
Falkens: Kronolänsman Nils Peter Falck död 1861 (20E3) Birger Skytt
Zingdéns Kyrkbyn 210
Piparudden, udde i Norra Dellen
Tomtgrinden, grind efter vägen Kyrkbyn – Näppänge (Erik Eriksson 1932)
Täppan, avstyckning från Kyrkbyn 7 och 8
Leo Holtter, Tankar i natten
Kyrkbyn Stigs Trädgårdar

 

LINDBO = från början fäbodvall sedan by. År 1890 var 27 personer bosatta där
Lindbo Karta

 

LILLÖN = by i nordvästra delen av socknen. 1890 bodde här 20 personer. Fam. Nils Larsson har bott här i flera generationer (49G01-4)
Lillövallen karta

 

 

MOVIKEN = Tidigare namn är Modika och Molycka. 1590 fanns åtta hillebardsmeder här. Moviken är en gammal bruksort vid N. Dellen. Här finns inga gårdsnamn bara namn på gårdar och namn på platser runt bruket. Hudiksvalls Bruksminnen.
Byn har en egen sammanställning. Här han du se byn från ovan Google
Brånan
Högmyra
Snasen
Hotta
Stånka
Lappheden
Stortäkten
, äga
Lappkullen/triangelpunkt, berg, gräns Bjuråker/Norrbo
Linsänksudden, udde i N. Dellen där bolaget rötade sitt lin. (Nils Erik Eriksson 1936)
Stackensved, vik, pråmkyrkogård i Norra Dellen
Storrymmer/Lillrymmer: ägor, mossar Moviken mot Fönebo
Ögonstenarna/ökstenarna, grund i Norra Dellen utanför Moviken

 

NJUPARNA = By söder om Alsjön som förr kallades Blixbo. Nuparna är två berg NV byn. Eniro karta  över Njuparna

Blixbo 1: Norins
Blixbo 1:2: Per Erik Hammarström: f. 1892 (43B5)
Blixbo 1:3, Det är efter denna gård som byn fått sitt namn i officiella handlingar.
Näppänge: Erik Lindholm f. 1860 (42E1) Evert Norin f. 1902 (17K36)
Salomons: Anna o Salomon Gill (13N17)
Sörgårn: Erik Lindholm f. 1896 (42E1)
Leif Albinsson Betongborrning


gpbj-055-njuparna

Njuparna, Hammarströms Bilden utlånad av Kristina Hammarström


gpbj-056-njuparna

Bild från Hammarströms gårdsplan med Elsa Hammarström.
Bilden utlånad av Kristina Hammarström


gpbj-057-njuparna

Hammarströms gårdsplan. Bilden utlånad av Kristina Hammarström


gpbj-059-njuparna

Fam. Hammarström Fr v. Birger, Per Erik (far) Karl, Lisa, Kristina(mor) och lilla Tage Hammarström. Bilden utlånad av Kristina Hammarström.


gpbj-058-njuparna-gills

Salomon och Anna Gill, de flyttade sedan till Moviken

 

 

gpbj-018-norrberg

Huset längst upp kallas för Arbrons och huset ned mot Gladbäcken kallas för Redins.

gpbj-052-norrberg

Åsa-Mia Hon bodde i en nu riven stuga som låg intill bönhuset i Norrberg.

NORRBERG = Byn ligger på norra sidan om Hemberget eller Klangberget. Norrberg finns på ytterligare fem platser i landet. Svågadalens intresseförening.
Karta över Norrberg
Norrberg 1-2:1; Grubbtorpet/Gretas: Lars Eriksson f. 1875 (12G20) Jonas Larsson f.1901 (16G18) sonen Olov Backlund är pianostämmare och blind.
Norrberg 1; Tigers /Rigbacks: Erik Olofsson f. 1764 (6E5) Hans Hansson f. 1902 (19B28)
Norrberg 1; Brånan: äga (Erik Eriksson 1932)
Norrberg 1; Finnsveden: hage
Norrberg 1; Masars: avstyckning
Norrberg 2; Modds/Backlunds
Ströms/Strömtorpet: 
Kristina Ruckman f. 1894 (23A9)
Långedetorpet: Lindkvist Britta Larsson-Höök bor i Forsa
Myras: Jon-Erik Jonsson Britta Larssons dotter
Tallbergs: Tore Svensson
Tallbacken: Jonas Svensson f. 1880 (19B23) Olle Svensson Islandshästar
Ribacken: backe. Här har stått en ria för torkning av säd
Norrberg 31 Edströms Elektriska

 

gpbj-019-norrdala
Norrdala Westerbergs

 

NORRDALA = Byn ligger norr om Svågans dalgång Riksarkivet
Norrdala karta
Norrdala 1; Knappens
Norrdala 2; Nilsas
Norrdala 2; Rödmyrsvea, äga avstyckning
Norrdala 3; Jonkens, hemmansdelning
Norrdala 3; Pål Pers
Norrdala 3; Skogsbo: lägenhet
Norrdala 3; Stor Svens: Johan Westerberg f. 1883 (27C2)
Norrdala 4; Rättars: Nils Johansson Rättare f. 1865 (38D1) Christiansson
Norrdala 4; Jon Ols
Norrdala 4; Spångtäkten: efter soldat Spång
Norrdala 5; Norr i husas
Norrdala 6; Mojnars: på gården fanns en kvarn
Norrdala 6; Skarpens: Gården nu borta
Norrdala 6:3 m fl; Stor Svens/Westerbergs
Norrdala 7; Öst i Per Anders/Per Anders
Jankers,
 Johan Andersson Hjälte f. 1850 (23H18) Medin
Döbbens, Gården flyttad från Furuberg Carl Wedmark (5C15) f d Kjell o Janet Ekelöv
Madingsbo/Rävens, Per Modig 4H31 Per Johan Räf 4H44
Kämptäkten o Rödmyrsveden, Lars Olov Fäldt f 1895 (4H35)
Kullslida, V. E. Zimmerman (32C2) Stina Neander Keramiktillverkning Himmel & Jord Keramik
Väst i Per Anders, Gården försvann före sista skiftet (Nils Erik Eriksson 1936)
Jon Ers
Spångs,
Soldattorp
Jältes/Jälls, Gården försvann före laga skiftet
Järns, gården försvann vid laga skiftet
Fältens
Järvs,
Soldattorp
Glads, Backstuga
Hammarströms, Sockentorp
Rossgubben, ägomark
Stängningen, terräng

 

gpbj-020-havra
Havra, Hall-Nisses

 

NORRHAVRA 

Norrhavra Micael PedersenYou Tube

Norrhavra karta
Norrhavra 1; Grötens
Norrhavra 1; Pellas: Pehr f. 1806 2H7 Hall Nisse var född här. Den gården är borta.
Norrhavra 2-8; Klockars: Gården har ägdes av klockar-Pelle från kyrkbyn
Norrhavra 2; Norr om bro/Bruken = ägor
Norrhavra 2; Rosseltäkten, äga
Norrhavra 3; West på täckt/Forsvik: Erik Andersson f. 1805 (9F6) Mattias Blom f. 1880(17G9) Alvar Åström f. 1911 (32M13)
Norrhavra 3; Persbo
Norrhavra 2-4; Väst i Rå/ Slugers
Norrhavra 4; Tås
Norrhavra 5; Riss-Anders. Riss=morsk
Norrhavra 6; Riss-Pelles
Norrhavra 8; Klockars: Erik Eriksson f. 1780 (23G4) Olof Påhlsson f. 1840 (6F22)
Norrhavra 8-9; Tås: Elving Frank (44B53) Gården är borta o hemmanet delat mellan 4 o 10
Norrhavra 9; Eriks/Finn
Norrhavra 10-11; Grubbs/Grubbtorpet: Rask – Svante Backlund f. 1862 (38F1) Svante L Svensson f. 1881 (43A19) Han var först med telefon i Havra
Norrhavra 10; Erskas /Ryss: Nils Hall (44B51)
Norrhavra 10; Råsseltäkt, äga
Norrhavra 10; Sågsvedjan, äga
Norrhavra 10:6 m fl;Huvens: Johan Bergström. Sedan Sven Svensson.
Norrhavra 11; Jankens: Brita o Olle Sundell
Norrhavra 12; Backens
Norrhavra 13-15; Gravagården: Per Hansson f. 1895 (19B33)
Norrhavra 14; Back Jons
Norrhavra 15; Karl Pelles
Norrhavra 15; Skäktens: Albert Törnblom f. 1897 (11C17) Birgitta f. Jons
Norrhavra 16:2; Stålts: Edla Stolt f. 1905 (46E2) Knut Bergkvist (12A30)
Moods: Ville Eriksson f. 1917
Strands: Pål Jonsson f. 1802 (9B10) Ledigs Ivar Hansson
Englundstorpet: Mattias Englund f. 1861 (18E5)
Stensmyran: Adolf Olsson f. 1909 (11C17) Brita Olsson
Macken: Erik Persson
Skänk-Olles: f.d. affär, nu sommarstuga
Bäck-Antes: Borta
Hansas
Puttens
Flyktan
, terräng
Skinnås, terräng
Karlstorpet
Eva o Hasse Persson
Kattpensionat

 

gpbj-021-norrlia
Norrlia, Jon-Ols med den imponerande logen. Bild ur boken, Hälsingegårdar. Logen revs och sågades upp till brännved under andra världskriget.

 

NORRLIA = Norrlia finns även i Skåne Ormgranar
Lia har fått sitt namn av sitt läge i en sluttning eller lid

Norrlia karta
Norrlia 1; Krämars/Skrämmars: Olof Jonsson f.1679 (14E1) Per och Carin Larsson flyttar till Forsa 1884 (12E13) Huset säljs och flyttas till Hästnäs där det står uppbyggt sedan 1890.
Norrlia 1:1; Nikas-torpet
Norrlia 2; Lönn Olles. Lönn är dialekt av Lund.
Norrlia 3; Livs, efter soldat Liv på 1700-talet. Olof Johansson f. 1893 (49E13)
Norrlia 4; Brukte/Elvings: Karl Elving f. 1916 (6G25)
Norrlia 4:1; Utstugan/Ustens/Utstugan: Lars Persson f.1777 (11E11) Elvings
Norrlia 4; Åstuns/Åtstugans: O. Pehrsson f. 1821 (6G16) J.O. Elving f. 1882 (6G25)
Norrlia 5; Pelkens: Vårdhem. Pelken=Pelle Läs om Pelkens och fattigvården i Bjuråker
Norrlia 6; Törjes/Törs/Initörs/Uppetörs: Anders Tyrilsson f. 159? s t Törjes Pelle f.163? 12E..
Norrlia 6:5; Svedars/Svedans/Sveds: Anders Sved f. 1884 (12E13-15)
Norrlia 7; Dalängstorpet: (Nils Erik Eriksson 1936)
Norrlia 7; Söderbergs: Olof Persson f. 1880 (4D12) Berglund Brann ner 1975
Norrlia 7; Rönnön, torp
Norrlia 8; Elds soldattorp
Norrlia 8:3; Norr Nirs: Olof Pehrsson f. 1821 (6G16) Jonas Jonsson f. 1911 (9E18)
Norrlia 9; Lönns, dialekt av Lunds
Norrlia 9; Norrtills/Norrtörs: Lars Olsson f. 1847 (12E14) Elsa o Åke Olofsson
Norrlia 10; Jon Ols: Olle Persson f. 1880 (4D12)  Storlogen revs under kriget på 40-talet.
Norrlia 12:1; Bruket
Nybo:
(1B6) Anders Gustaf Andersson-Källman f. 1788  Bonde i Nybo 1, Vid laga skiftet 1880 blev platsen införlivad med Norrlia Nr.1.
Lundtorpet: 
 Olof Lund f. 1883 (49E11) Lundatorpet
Kus: Sigrid Eriksson f.1895 (7E20)
Gästgivars: Jonas Larsson f. 1807 (17E5)
Ersk Pers: Anders Eriksson f. 1856 (8E5) Ivar Brink f. 1917 (49D11) Olofsson Birgit Persson(44B54)
Ini Nirs: Pehr Larsson f.1769 (21G9)
Las Lars: Byn 1 Pehr Jonsson Rapp f. 1831 (8B12)
Sjuars: Anders Söderberg f. 1789 (18E3)
Krig: Hans Norberg f. 1820 (37F4)
Per Hans: Lars Jonsson f. 1884 (9E17) Sören Ahlin
Karspens: Erik Lindholm f. 1896 (42E1) Ingegerd Lind
Lekbygget: Lars Olsson f. 1876 (46A24) Kalle o Anna Karlsson (37C10) Jan Wigg
Slängås, fäbod till Norrlia

 

NYÅKER = Nyåker finns på ytterligare 22 platser

Nyåker karta
Nyåker 1; Timanstorpet: hemmansdelning
Nyåker 1; Elgens: Pehr Englund f. 1860 (5F15)
Nyåker 2; Pållas Pellas/Pål-Lars torpet: hemmansdelning
Nyåker 2:2; Timans: Lars Hedberg f. 1886 (1G52) Huset hitflyttat fr Anderbo eller Skålsvedja
Rams: Helge Nykvist f. 1890 (35G97) Huset är borta
Pållas: Erik Hansson f.1832 (25C15) Per Persson – Lek f. 1895 (25C31) står tomt
Långröjningen, äga

 


gpbj-022-kyrkbyn

gpbj-043-neppenge

På udden i Näppänge låg ett bönhus. Församlingen hade bildats den 28 maj 1881 av 11 medlemmar. År 1900 flyttade man bönhuset på isen över viken till Sjövik.
NÄPPÄNGE Näppänge karta
Näppänge 1; Jonases: Lars Michelsson f. 1784 (1F15) Gården brann ned 1818
Näppänge 1; Margits: backstuga. Gården är borta sedan länge.
Bjams: Hans Eriksson f. 1848 (4F14?)
Litströms: Pehr Larsson f. 1813 (19B13?)
Margets: Erik Påhlsson f. 1786 (6F8?)
Junkars: Anders Jonson f. 1786 (30G7) Olofsson -Djärv (4A24)
Höjen, hemmansdelning

 

RAMSJÖ = Korpsjön. Ramp är ett gammalt namn på korp. Ramsjö finns på ytterligare 11 platser i landet. Pilgrimsleden Ramsjö karta
Ramsjö 1-2; Holmbergs: Per Erik Andersson f.1894, g. m Anna Hall (19H22)
Ramsjö 2; Bergströms
Ramsjö 3; Gustavs
Ramsjö 3; Väst på backs Lassas
Ramsjö 4; Broddbacken
Ramsjö 4:2; Skänks: Ingvar Jonsson f. 1930 (7F20)
Ramsjö 4; Kusmyra, äga
Ramsjö 5:1; Höks: Erik Persson f. 1891 (8F12) Lennart Dahlström
Ramsjö 5; Locket/Låket, äga
Ramsjö 5; Murtäkten, äga
Ramsjö 6; Blanks: Gården hitflyttad från Höks vid storskifte, Drevs av E. Persson (9F12)
Ramsjö 7:1; Koppen/Inigårds: Knut Bergsman f. 1899 (21H17) Hjortfarm
Ramsjö 7; Elgens: Jonas Jonsson – Elg 1737–1810 (11E6)
Ramsjö 7; Upp i back: Backstuga/Höksöroms. Ägan ligger på en höjd söder om Ramsjösjön
Ramsjö 7; Öst på kullen
Ramsjö 7; Rossel-Olles: hemmansdelning
Ramsjö 7; Smedröjningen, äga
Ramsjö 8; Höktorpet
Ramsjö 8; Krigtorpet
Ramsjö 8; Guffarssvalen. Svale = mindre bra åker
Ramsjö 8:6; Vest på backs: Viktor Fredin f. 1886 (7E21)
Ramsjö 9; Finns/Skottens: Anders Jonsson f. 1901 (51N32) Huset står tomt
Ramsjö 9; Jens Ols
Ramsjö 9; Abbarvsbergtäkten, äga
Ramsjö 10; Godans
Ramsjö 10; Länsmans Pelle
Ramsjö 10; Ondsas
Ramsjö 10; Smedtomten/Smedbacken
Ramsjö 12:1; Walthers
Fjälls
Korpens/Skansas:
 Soldatgård
Kyrkbacken/Kyrkbron, efter gamla byvägen (Nils Erik Eriksson 1936)
Storflaken, terräng

 

SKÄRÅS = Byn Skärås har en egen sammanställning Karta
Skärås 1; In i vallen
Skärås 1; Lassas
Skärås 1-2; Lars Jons
Skärås 2; Gubbtäkten, äga
Skärås 2; Lilltäkten, äga
Berget: Räknades höra till Lingåsen. Huset är borta
Tomta: Räknades höra till Lingåsen. Huset är borta
Dragåsen: Huset är borta
Guringens: Backstuga som nu är borta
Hammaren
Idens
: Enbart husgrunden återstår
Karmansbo: Gård som är borta
Långviken: Gård som är borta
Lingås
Järse
Lassas
Jans
Lars Jons
Sylkvarn
: f d gård och kvarn i Kilån
Rönningens Gård
Vitnäs/Långön/Holmen
: holme i Skäråssjön. Vitnäs, kallas på annan plats för måsholmen
Michels: backstuga
Sporks: gården är borta
Hästänget, äga
Stängningarna, ägor (Nils Erik Eriksson 1936)
Lagröjningen/Lagröjningsviken: odling vid norra ändan av Sumåssjön
Mårtenshusen/Mårtensbruket: backstuga, äga
Norrås: torpet ligger på berget Norråsen. (Erik Eriksson 1932)
Skruttlyckan: äga. Har namn efter en som kallades Skrutten. (Nils Erik Eriksson 1936)
Sverans: äga efter Sved-Pelle från Delsbo

 

SLÄTTJÄRN Slättjärn karta

Se Bernt Perssons film från Slättjärn.
Slugtorpet: Lars Larsson – Slug f.1824 (30G9) Helmer o Anna Lisa Storm
Iggströms: Fler generationer Iggström (32F1-2) Huset är rivet
Jossens: Axel Glad f. 1882 (11A15) Såld 1937 till Gottfrid Högberg. Huset är borta
Läs mer på sidan om Slättjärn.

 

gpbj-023-snipen
Snipen

SNIPEN

Snipen karta
Sniptorp 1; Bergmans
Snipen 1; In i gården
Snipen 3; Kaskan

 

SPÅNGMYRA Spångmyra finns på ytterligare en plats i landet.

Spångmyra karta
Spångmyra 1; Timans
Spångmyra 2; Jens Ols/Kolars
Spångmyra 3; Erik Pers: Jonas Olofsson f. 1792 (11H7) Jonas Olsson f. 1826 (7E11)
Spångmyra 3; Matts
Spångmyra 3:5 Pällas Erik Eriksson (10B23) f. 1945
Spångmyra 4; Finns: Pehr Phersson f. 1795 (4G9)
Spångmyra 4:4; Johannesberg/Åsbergs: Olof Åsberg f. 1880 (6E30)
Spångmyra 5; Utigården
Spångmyra 5; Olles: Olof Persson f. 1886 (7G15)
Spångmyra 6; Backgården
Spångmyra 6; På tomten: gård
Spångmyra 6:1; Västergården
Spångmyra 6; Humleåkern, åker
Spångmyra 7:1; Kämpens: Olof Timan f. 1923 (1G58)
Spångmyra 9:1; Ollas: Olof Olsson f. 1879 (11H22) Gotthard Jonsson f. 1914
Kull Lassas el Klossas: Syskonen Pehr o Sigrid Pehrsson Mördade 1905 (7G6) Gården för mordet flyttad ca 1908 till (Svanbacken) Johannesberg.
Olhans: Jonas Olsson f. 1804 (4G8)
Norrgåls: Jonas Olofsson f. 1770 (6G9)
Björkebo: Emil Burgman f. 1891 (41B7)
Kusgården: Gården försvann på 1880-talet
Spångmyra 130 Karins Begravningsbyrå eller Den sista vilan

 

 

gpbj-0024--storasen
Storåsen

 

STORÅSEN  Det finns sju Storåsen i Bjuråker

Här kan du se var den här Storåsen ligger, på Eniro Karta
Sunngården: gården ligger längst i söder i byn.
Thyrs: gård

 

 

gpbj-025-strombacka
Flygbild över Strömbacka från 1940-talet. Lägg märke till den allèprydda Bergsjövägen som då gick rakt igenom bruket

 

STRÖMBACKA = Strömbacka finns på ytterligare 8 platser

Strömbacka karta
Strömbacka 41, Jägmästarvillan. IT-konsult ParadoxMakarna
Råggärde, Råggärdsbosjön, = Strömbacka, Brukssjön
Svingtorpet: August Julin f. 1880 (46B12) Enbart grunder och jordkällare finns kvar
Jönsarbo: Anders Matsson-Färnbom järnroddare f. 1730 (47B2) Huset är borta
Vargsnåret: Anders Olsson-Gill f. 1870 (13N14) Husen är rivna. Husgrunder, jordkällare och en slaggstensbyggd ladugårdsruin finns kvar.
Grindstugan: Brita Andersson (Grinstubrita) f. 1878 (17F2) Huset är flyttat till en plats intill Strömbackagården
Sven Åke Persson 
S-Å Persson Dellendröm
Brukskontoret Café
Strömbacka Sport & fritid
Strömbacka Kapell
Lappholmen: Röjarbosjön
Lejdströmsholmen: holme i brukssjön
Råttholmen: holme i Röjarbosjön
Storhagen: Beteshage mellan Frisbosjön och Röjarbosjön
Lars Berg Riksarkivet biografi
Susanne Rådlunds hemsida
Strömbacka Bruk, hemsida om bruket,se reportage

 

 

gpbj-026-svedjebo
Svedjebo med Svågan i förgrunden. Lägg märke till att man slåttade och hässjade i brinken ner mot Svågan

gpbj-041-flyg-svedjebo
Närmast ser vi Träff-torpet. Bild ur Ingemar Svensk samling

gpbj-038-svedjebo
Macken i Svedjebo mittemot affären ”Skinnars”. 1950-talet. Okänd förare till X 559, okänd, okänd med cykel, Severin Krantz och Lars Strand.
Bild ur Ingemar Svensk samling

gpbj-040-svedjebo

Svedjebo 25 juli 1954. Den här söndagen gick grannarna i Svedjebo ut och hjälpte Klang-Erik med slåtter. Själv låg han på sjukhus i 12 v. Lastbilen X 6236 ägs av Eskil Karlsson. På biltaket sitter Eskils far Hjalmar Karlsson med barnbarnet Börje Karlsson och skinnar-Edvins flickor Hjördis, Majlis och Alice Eriksson.
Bild ur Ingemar Svensk samling

SVEDJEBO 

Svedjebo karta
Svedjebo 1; På ängarna: gård
Svedjebo 2; Stuss: gård
Svedjebo 3; Skommarbo
Svedjebo 4; Karl-Lassas/Per Ols Antes/Junkars/Bengtssons: Per Olofsson f. 1765 (7G3)
Svedjebo 4; Nilsasbacken: Emil Eskil Karlsson
Svedjebo 5; Junkars/Strands/Larsbo: Brita och John Johansson
Svedjebo 6:1,8:2; Norrgårds/Klangs: Nils Vesterberg f.1906 (27C3)
Svedjebo 7; Hojars: Göli, Lars Olsson (13G9)
Svedjebo 8; Skinnars/Skinnargården: Sven Forslund f. 1914 (28F5)
Svedjebo 8; Skräddarbo/Skräddars: Alfred Lundgren f. 1858 g. m. barnmorskan Hanna Engström
Svedjebo 8–9; Pehr-Påls/Karl Lasses/Kals: Jonas Andersson f. 1782 (21G7-2H9) Lars Larsson f. 1913 (4E16) Nuvarande ägare Lasse Forslund
Svedjebo 9; Snoland: äga. Sno=gles (Nils Erik Eriksson 1936)
Svedjebo 9; Stranden: ägor utefter Svågan
Svedjebo 14:1; Hojars
Svedjebo 9:2, 15:1; Karl Lassas (Olas): Hemmansägare Gunnar Svensson
Svedjebo 3ss4, 2ss5,16:1; Bengtssons
Svedjebo 18:1; Skinnars/Amerikahuset: Erik Eriksson f. 1901 (4E24)
Svedjebo 46. Skinnars Antik & loppis
Per Hans: Anders Larsson f. 1801 (5D14?)
Anders Hans: Lars Eriksson f. 1812 (23G8)
Svedjebo Kvarn: Carl Forslund f. 1887 (29F6)
Lillerkas: Jonas Jakobsson f.1823 (2Å14)
Kalvängs
Seta,
brink vid Svågan


Helsingen den 21 februari 1891


20 kr till Hanna Lundgren i Bjuråker

—48H1— Bjuråkers släktbok
(W9) JOHAN ALFRED LUNDGREN, * 10/10 1858 i Folkärna sn, Kopp. Infl. 1886. G. 2/10 1886. Skrädd. Bos. i Haggatan, sen. i N. Lia, Bjuråker. † 8/6 1938.
(U59) JOHANNA ENGSTRÖM, * 26/6 1857 i V.-färnebo, Vm. Barnmorska i Bjuråker. † 30/12 1951 Svedjebo 5:5
JOHAN SIGURD * 21/9 1886                               2
OSKAR VILHELM ALEXANDER * 12/12 1887           3
ANNA LOVISA * 17/2 1890                                 6G21
HILDA EUGENIA * 25/2 1892                              49D5
ERIK ALBERT * 6/3 1893. Utfl. t. Sala 1917
VIKTOR GUSTAF * 15/3 1899                              4
FLICKEBARN (odöpt) * 27/9 1901. † 27/9 1901

 

 

SÖRDALA  Sördala

Sördala karta
Sördala 1:1 Pellas: Nils Pehrsson f. 1839 (44B24) Anders Hök f. 1887 (25D13)
Nu sedan 2009 Nicole Inger Hoffman
Sördala 1:2 Syls: Per Nestor Andersson f. 1890 (43E5) Arne Olsson (8H45) Huset är rivet.
Sördala Naturcamp
Tranbergs: Anders Nilsson f. 1785 (23H8) Nerbrunnet Äg. Bertil Hansson
Mågens: Johan Olsson f. 1858 (22D12) Leonard Bergkvist
Kransas
Svågan
Sportfiskeguide

 

 gpbj-027-sorlia
Sörlia fr. v. Lars-Ors, Ståls och Per-Hans

 

SÖRLIA

Sörlia karta
Sörlia 1:1; Kus/Mattias på hagen/Jörans: Nils Eriksson f. 1903 (7E20)
Sörlia 2:7; Erik Pers/Stål Jonkes: Eric Persson f. 1735 (8E1) Anders Liv f. 1889 (21E17)
Sörlia 2; Lill-Antes: Jonas Larsson – Strand f. 1873
Sörlia 2; Bruken: = odling
Sörlia 2:26, 2:3 och 2:12; Sjögrens: hemmansdelning Monica Crosson
Sörlia Hästgård-YouTobe
Sörlia 3:2; Lars Ols: Eriksson-Olofsson (10E3) Erik Liv f. 1923 (21E17)
Sörlia 4-5; Per Hans: Jonas Larsson – Sigrid Jonsson (9E15) Petri Hjalmarsson
Sörlia 5; Ståls: soldattorp
Sörlia 6:7; Per Hans Pellas: Erik Olsson f.1912 (2F51) Anna Olsson
Sörlia 11:1; Kus
Mosars:
 Erik Jonsson (1H9)
Luffbruket: ägomark
Skojarbacken

 

 gpbj-028-tjarna
Tjärna

 

TJÄRNA = I Tjärna bodde 110 personer på 30-talet. Tjärna finns på ytterligare tre platser. Tjärna karta 
Tjärna 1; Segrins/Eskars: Jonas Phersson f. 1778 (12G6) Egon Sundell f. 1942 (60J28)
Tjärna 1; Farstun = äga
Tjärna 1; Vargstugbacken: liten höjd (Erik Eriksson 1932)
Tjärna 2; Nils Larsson f. 1867 (29G19)
Tjärna 2; Långrönningen: äga
Tjärna 2:1; Öst på tomt: Hilding Klarqvist f. 1917 (33E2)
Tjärna 2:2; Stenbo: Jonas Högberg f. 1873 (2D17)
Tjärna 3; Nirs/Persbo: Jonas Olofsson f. 1779 (20G13) Tjös – Pelle Larsson 1856-1930 (7G5)
Tjärna 3; Bjanes på åkern/Bjams: J. Eriksson f. 1778 (29G7) Olof Andersson f. 1900 (2F49)
Tjärna 4; Grubbs/Lassas: Axel Krantz (43A26)
Tjärna 5; Knallbo/Kus
Tjärna 5:1; Juttes
Tjärna 5:2; Väst i mora/Kus Antes: Anders Olsson f. 1887 (11C12) Gullbritt Sundell
Tjärna 5; Palmtorpet
Tjärna 5-10; Persbo
Tjärna 5; Solkem: lägenhet
Tjärna 5:8 m fl; Kus
Tjärna 5:10 m fl; Sundells
Tjärna 6; Jens Ols
Tjärna 6:5 Grip-Torpet Johan Fredrik Grip (10D25)
Tjärna 7; Holmbergs
Tjärna 7; Dalängen: äng
Tjärna 7; Lillrönningen: äga
Tjärna 8; Jens Ols Erkes: Huset är flyttad till Forngården
Tjärna 9; Lubbängen: äga
Tjärna 9; Spårs/Landbo Kalles: Lars Persson f. 1898 (4H39)
Tjärna 216, Henrik Brinks Åkeri 
Tjärna 410 Din mediala coach
Lassas: Larsson (29G12) Axel Krans (43A26)
Dalmans: Hans Larsson f. 1812 (6F32) Hansson-Spång (6F48)
Rosst Ollas: Lars Larsson f. 1759 (1E10)
Hansas: Pehr Pehrsson f. 1731 (9B3)
Brånvikskojan
Rossel-Ollestjärnen
Tjärna-Berge
jaktlag fällde vildsvin

 

TOMSJÖ = Gårdar söder om Svågan i Friggesund har fastighetsbeteckning Tomsjö.
Adresser och karta till bosatta i Tomsjö
Tomsjö karta
Tomsjö 1; Mårtens/Smens/Koinberg: Olof Björklund f. 1901 (26C7)
Tomsjö 1; Skog: soldattorp
Tomsjö 1; Högsvalarna: högt belägna ägor
Tomsjö 1; Olsbacka: lägenhet
Tomsjö 1; Gammelmunkens säteri: odling. En ungkarl kallad Gammelmunken odlade här och kallade själv sin odling för sitt säteri.(Nils Erik Eriksson 1936)
Tomsjö 2:1 m fl; Länsmans: Ivar Fredin f. 1906 (7E25) Vera Fredin
Tomsjö 2; Kvarnmoran: Ägan ligger vid Fänsmyrbäcken där det troligen funnits en kvarn
Tomsjö 2; Störrissvalen: äga
Tomsjö 3; Per Ols
Tomsjö 4; Mats Ols: Jonas Andersson f. 1815 (1B10)
Tomsjö 4; Stocks: soldattorp
Tomsjö 4; Pojkens gubben: äga
Tomsjö 5; Matts Ols (Erik Eriksson 1932)
Tomsjö 5; Norbergs: Huset är nerbrunnet
Tomsjö 6; Gammelmunkens/Färdig
Tomsjö 6; Skäråsans: efter en person från Skärås
Tomsjö 6; Larm/Kacks: soldattorp, namnet kommer efter ett öknamn
Tomsjö 7; Skäråsans hemmansdelning
Tomsjö 7-9; Svensks
Tomsjö 7; Skänks
Tomsjö 8; Skänks
Tomsjö 9; Ängebons: hemmansdelning, gården är borta
Tomsjö 9; Gudfarssvalen: äga
Tomsjö 9; Abbarvsbergtäkten: äga
Tomsjö 10; Fröjdablick: lägenhet
Tomsjö 10:3 Backens/Rudolphis: Huset står tomt
Tomsjö 11; Klippan/Knallbo
Tomsjö 11; Abbarvet: äga (Erik Eriksson 1932)
Tomsjö 11; Torslunda: lägenhet
Tomsjö 11; Blomtomten: lägenhet (Erik Eriksson 1936)
Tomsjö 11; Pål Ers: torp
Tomsjö 11; Vallstens: torp Friggesund
Tomsjö 11; Robertstomt: lägenhet (Nils Erik Eriksson 1936)
Tomsjö 11; Skarpen: ägan ligger på en liten torr höjd
Tomsjö 11; Skänktäkten: äga
Tomsjö 12; Id Pelles
Tomsjö 14:2; Busars: Lars Andersson f. 1897 (7F12) Under 1990-talet Karin Björklund
Tomsjö 15; Mårtens
Tomsjö
Anna Larsdotter 1853-1925
Slugs:
 Huset är flyttat till Dellenbaden. Jonny Persson Forsa äger marken
Onsas: Anna Stina Ersdotter Ond f. 1857 Nils och Anki Fredin
Pälkens: Pehr Jonsson f. 1803 (21H5) Alsems Bertil Belin
Krustorpet: Per Gustav Andersson
Godens/Gladens
Lockens/Låket/Låksmyran
: ägor
Rumpen, smal strandremsa mellan Tomsjösjön och landsvägen
Fännmyrtäkten: äga Tomsjö

 

gpbj-029-ta

Kyrkbyn med Tås-gården mitt i bild. Huset till höger är kyrkskolan som nu finns på Bjuråkers Forngårdgpbj-029-ta-b

gpbj-045-flygfoto

Kraft-gården närmast i bild. Lägg märke till den gamla landsvägen

 = fägata, finns på ytterligare fyra platser i landet Karta
Tå 1:4; Lies på Berge/ Nybergs på berget
Tå 1:6; Svens/Gästgivargården
Tå 2; Holms/Gunnars: hemmansdelning
Tå 2:8; Tossgården/Tå 4: Pehr Jonsson f. 1698 (31G1) Tås – Harry Persson (31G8) var 12:de generationen förtroendevald i Svenska Kyrkan. Ny ägare 2015, är sonen Göran f. 1972 med sambo Ulrika Grönlund.
Harry Persson berättar om gamla skolkort.
Tå 2; Hästmyren: äga
Tå 2:7; Tåparken.  Klicka här för att läsa om festplatsen Tåparken
Tå 3:17; Krafts: Jonas Karlsson f. 1895 (16M27)
Tå 3:10; Solhem Johan Edvard Norrby f. 1908 (11T37)
Tå 5; Normans: hemmansdelning
Tå 3-5; Stranden Johan Aug. Johansson f. 1870
Tå 6; Fridhem: lägenhet
Tå 6; Nytorp: lägenhet
Tå 6:5; Missionshus
Tå 6:13; Hjältens/Ellströms: Lars Hansson f. 1906 (1F20)
Anders Andersson, Anders Olsson Tå N1 1888 Om Pålsmässmarknaden
Pipars: Gården är borta sedan länge. Timret från logen blev flyttad och uppbyggd vid Hästmyren.
Gåva till Nordiska Museet av Karin Forsvik 1888
Rysstugan: Erik Eriksson-Holm f. 1831 (8D3) Huset låg i Tåparken
Brånvallskojan
Bjassbäck:
Bäck från Tjärna tjärn, tjärnen hette tidigare Bergasjöö
Tå 104. Hjördis och Rolf Fernström
Planbacken: här brukade förr hållas möten. Troligen där Missionshuset ligger
Rissan: ägor
Rissbacken: backe
Klockarmoren: äga
Litens backar
Bjuråkers Hembygdsförening Bjuråkersstämman
Stigs Trädgårdar 

En dag för historia

gpbj-051-sjovik

Sjövik

 

VEDMYRA  Karta över Vedmyra
Vedmyra by, är delad och tillhör Norrbo, Delsbo och Bjuråkers socknar. För övrigt återfinns inte namnet på annan plats i landet.
Vedmyra 1; Annelund: avstyckning.Nils Erik Eriksson 1936
Vedmyra 1; Syls
Vedmyra 1; Pål Ers: hemmansdelning
Vedmyra 2; Jonslund avstyckning/lht
Vedmyra 2; Ol Hans
Vedmyra 3; Backans
Vedmyra 3; Mårtens/Järvs: Mårten Nilsson f. 1923 (1Z21) 
Vedmyra 4; Prestbords: Per Andersson f.1910 (7P33)
Erskars: Olof Persson f. 1899 (43N34)
Majors: Jonas Hansson f. 1804 (48D3)
Anners Matts: Erik Persson, morfar till Elsa o Rolf Spångberg
Unas
Vedmyra 120.

Vedmyra 3360,
Vedmyra – Bondebo vägsamfällighet med karta och boendeadresser.

 

VÅTMOR = Namnet är unikt och finns inte på fler platser i landet.
År 1900 bodde här 49 personer.

Våtmor karta
Våtmor 68. Lars Arvén karta
Mor(a): Avser en tätvuxen ibland sumpig skogstyp som varit eftertraktad som betesmark och uppodling
Björkhammar: Den herrgårdslika byggnaden var skola innan den revs för att bli stomme till Hemvärnsgården
Ruckmans: Gotthard Ruckman hade cementtillverkning av byggnadstegel vid gården
Karlströms
Elimkapell
: byggt 1931, på tomt som skänktes av Gustav Karlström i Våtmor (nu privatägt)
Lappkällan: källa på Konnsik. Bror Martin, född 1900, son till lappmannen Josef Jonsson och hans fästekvinna Sigrid Marta Larsdotter från Svenstavik i Bergs socken, drunknade i en källa i juni 1904, endast drygt 4 år gammal. Källan kom därefter att kallas ”Lappkällan”. (Citat ur boken Hedvigsfors Bruk m. fl. byar).
Fiskodling. Nedanför källan hade Gotthard Ruckman två dammar för fiskuppfödning.

 

 

gpbj-030-vastansjo
Vykort från Västansjö

VÄSTANSJÖ = Byn väster om sjön. Västansjö finns på ytterligare 24 platser i landet
Västansjö 606. Preem med karta över Västansjö
Västansjö 1; Frans
Västansjö 1; Iwarssons
Västansjö 1; Palmbo
Västansjö 2:5; Syls/Åsbergs: Jonas Olsson f. 1872 (8H44)
Västansjö 2:3; Kopparbo/Höns/Mon 1/Kopparbo
Västansjö 2; Ond: soldattorp
Västansjö 3; Fridebo: lägenhet
Västansjö 3:2; Nilsas/Nirsans: Pehr Phersson f. 1887 (44B49)
Västansjö 3; Ollas
Västansjö 4; Jan Jons/Annerbo: (6H2)
Västansjö 4; Backjäntorna: backstuga som är borta sedan länge
Västansjö 4:1; Sundbergs
Västansjö 5; Olars
Västansjö 5;22 Fagersved/Unas/Dellenro: Jonas Nilsson-Rask (10B15)
Västansjö 6; Tjärmans/Näset: Tjärman f. 1739 (28G3) Pålsson Eriksson (8H30)
Västansjö 7; Juans/Jans
Västansjö 7; Olas: Fredin Tyko f.1919 (7E32) Sture Fredin. Gården hitflyttad från Avholm
Västansjö 8; Matts: Pehr Mattsson f. 1775 (10H5)
Västansjö 9:4; Törs på mon: Hessan Erik Olsson (2F31)
Västansjö 10:1; Dalänge/Bergströms: Pehr Bergström f. 1867 (36A13) Ulf Bergström
Västansjö 10; Älgens
Tomtens: 
Valborg Bergström J. Jonsson (8A44)
Kopparbo Mon 2: Emil Sandberg f. 1872
Jonases–Fröjds: Pehr Pehrsson f. 1776 (5H5) Lars Fröjd f. 1882
Pållas: Olof Pehrsson f. 1774 (5H4)
Gerda Svensk: Anders Svensk f. 1887 (25C32)
Palms: J. D. Palme f. 1854 (5A37) Erik Wengelin
Bölanders-J. Dahlströms: (9Å55) Anders Jonsson son t Sigvard och Karin Jonsson
Västernäs-Ivarssons: Handlare J. H. Ivarsson f. 1861 (55E2)
Ivans-Per Jöns: Jonas Persson f.1748 (8B5) Erik Pålsson f. 1775 (8H6) Jonas Pehrsson f.1829 (8H31)
Fagerhult: Erik Waldenström f. 1870 Roald och Ingrid Kirkeeng
Dellens Borg: Godtemplarhus IOGT – logen 3137
Per Johans: Per Johan Sundberg (12A14) Östen Sundberg
Franktomta: Där bodde kopparslagare Frank
Dalänget/Grubbens: Jonas Dahlström 1860 – 1928 (9Å39) Huset brann ner i slutet av 1920-talet
Nilsas: Va-Mina Nordkvist f.1885 (17Å12) Osäkert om det är rätt hus
Lillrosslan: terräng

 

 

gpbj-031-vasterstrasjo

VÄSTERSTRÅSJÖ Strå = sjöfoder vilket tidigare var av stor betydelse som vinterfoder vid boskapsskötsel. Karta över Stråsjöbygden
Företag och föreningar i Svågadalens intresseförening
Väterstråsjö 1; Andersas Lasses/Andersas: Erik Andersson f. 1766 (15G) Huset är borta
Västerstråsjö 1; Kvarnmyra/Kvarnsveden: äga
Västerstråsjö 1:1; Jans
Västerstråsjö 2:3 Här bodde familjen Per Wilhelm Berglund med sonen Peter. Han startade en ICA-affär i Hudiksvall som nu heter ICA Maxi och framgångsrikt drivs av sonen Peter Berglund
Västerstråsjö 3; Fröjdbacka/Andersas/Anders
Västerstråsjö 4; Johans/Johanneses/Fröjds: Nils Larsson f. 1754 (10G6)
Västerstråsjö 5; Gagners/Fröjdbo: Lars Fröjd
Västerstråsjö 6; Anders Lasses/Halt Ollas: Lars Larsson f. 1781 (13G6)
Västerstråsjö 6; Sigga mors tomten: äga
Västerstråsjö 7; Lars Pers/Lars Pålsas
Västerstråsjö 8; Gammelstugan
Västerstråsjö 7:4, 8:1; Valls: Jonas Persson – Gustav Bergen f. 1897 (2F44)
Västerstråsjö 9; Häggs: Anders Andersson f. 1778 (1G14) Huset är borta
Västerstråsjö 10; Ersk Ols: Olof Andersson – Tiger f. 1822 (4B20)
Västerstråsjö 10; Tongtomten: äga
Västerstråsjö 10; Dalsbacken: äga
Västerstråsjö 11; Segrens Antes
Västerstråsjö 12; Segrens Erskas: Lars Jonsson f. 1778 (30G5) Per Larsson f. 1910 (45E15)
Västerstråsjö 13; Antes: hemmansdelning
Västerstråsjö 13; Lusts: hemmansdelning
Västerstråsjö 13:1; Östra Runn/Tomtas/Fröjds: Harald Jonsson – Fröjd (45E14)
Västerstråsjö 14; Olsbo
Västerstråsjö 14:7; Svedjorna/Tomtas
Västerstråsjö 14; Delsbotäkten: äga
Västerstråsjö 15; Tomtas Jonkes: Sågen. Jonas Olsson, Helge o Marta Frohm
Västerstråsjö 406, Lassas
Johannelund: avstyckning från Västerstråsjö 2, 3 och 5
Vidriks: Olof Eriksson f. 1848 (11C7)
Malbo: Eskil Mauritz Johansson
Hjältens: Jonas Hjelte f 1816 (3D8)
Leken: terräng
Lugnberget och Lugntjärn
Klovrönningen
: terräng
Västerstråsjö 203, Dipl. gestaltterapeut, socionom, Viveka Klingenberg
Naturfenomenet Gröntjärn
Västerstråsjö Åbacksängarna Lyssna
Stråsjö Tegelbruk, beläget vid fiskodlingen. Leran hämtades vid kavelbron i Norrberg. Verksamheten upphörde på 1890-talet då verksamheten flyttade till Ståläng.

HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 19/12 1899
En ny ångsåg har under sommaren och hösten uppförts i Stråsjö i Bjuråker. Den består af en ram med kantverk, men plats finnes för ännu en ram. Därjämte har insatts en hyfvelmaskin med box, tillverkad vid Arbrå mekaniska verkstad. Ångmaskinen om 18 hästkrafter, som är inrymd uti ett särskildt af tegel uppfördt maskinhus, är inköpt af Hudiksvalls Trävarubolag, som lär hafva användt den till hjälpmaskin vid dess sågverk vid Hudiksvall. Den är den 3 i ordningen af dem som tillverkats vid Hudiksvalls mekaniska verkstad och bär årtalet 1882. Sågen som är byggd af byggmästaren Kjällgren från Bollnäs, synes, för icke fackmän, vara solid och bra byggd. Kostnaderna uppgifvas hafva uppgått till omkring 26,000 kr. inberäknad en dambyggnad i Gladbäcken för förvaring af timmer.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg

 

 

YTTERHAVRA = byn har en egen sammanställning Karta
Ytterhavra 1; Bergströms/Jonsbruket: Anders Johansson-Bergström f. 1794 (36A22)
Ytterhavra 2; Per Ols
Ytterhavra 3; Skänks
Ytterhavra 4; Jansas
Ytterhavra 4; Orrs Orrbruket: odling äga
Ytterhavra 4; Skrotbacken: äga
Ytterhavra 5; Jens Ols: Jonas Jonsson f. 1878 (22D22)
Krafts: Jonas Andersson f. 1798 (30G5)
Myrtorpet: Helge Persson, Per Pergström
Kanalsbruket: odling vid kanalen
Johannesbruket/Johannesröjningen: äga vid N Svartberget
Holmen: skogsbacke i en myr som förr varit sjö. (Erik Eriksson 1932)

 

ÄLVE = på gränsen mot Ljusdal. Nu kallas platsen Ängas, Överälve 6.
Karta
Älve 1; Norrgårds
Älve 2; Verners
Älve 3; Sakris
Älve 4; Bruns
Älve 5:1; Änge: Anders Israelsson f. 1849 (37B3) Per Persson Äng f.1895
Lisselsandet: udde i Älvesjön

 

gpbj-032-ronnebo
Rönnebo

 

ÄNGA = Änga finns på ytterligare 25 platser i landet. Karta
Änga 1-2; Fransas/Mattssons: Anders Ersson f. 1877 (12B15) Bengt Mattsson Hemsida Josefina Mattssons hemsida Vesslavikens kennel
Änga 2; Fredins/Matts/Fransar Antes: Olof Larsson f.1762 (11H4) Lars Fredin f.1894(7E22)
Änga 3; Gästgivars/Svens Olles/Anders Matts: Olof Olofsson f. 1730 (14H3) Olof Jonsson f. 1732 (15H2)
Änga 2; Spångs: Gården är borta
Änga 3; Lugnet: lägenhet
Änga 4; Gabriels
Änga 4; Snars: Jonas Larsson – Snar f. 1773 (10C17) Sommarställe
Änga 5:4; Prästgården
Änga 6; Franks hemmansdelning
Änga 6:6; Rönnebo: Kaptensboställe från 1700-talet. Gunnar Eriksson f. 1909 (1D16)
Änga 7; Länsmans/Svens Pelles/Halt Ollas: Olof Olofsson f. 1767 (18H9) Olofsson (13G5)
Änga 8:2, 8:3; Mickels Jonas Jonsson f. 1872 (19H16)
Änga 8; Jon Hansas/Mickels: J. Jonsson f. 1872 (19H16) – Erik Persson 20/6 1940
Änga 9:2; Norströms
Jankers: 
Pehr Olofsson f. 1680 (18H1V)
Över-Yttermichels: Lars Larsson f. 1726 19H3 – Jonas Jonsson f. 1788 (22B6)
Pål Ers: Efter Påhl Ersson f. 167? (13HV1) Mona-Lisa Larm
Övre Matts: Erik Olofsson f. 1796 (11H8)
Sockenskrivars/Pehranders: Anders Larsson f. 1805 (22H7) Örjan Wallin
Kasspällas: Jonas Jonsson f. 1763 (23G3B)
Breck: Pehr Larsson f. 1766 (12H4) N. J. Jonsson f. 1885 (41A19)
Brantens: Andersson – Olle Mörk. Sommarhus mot skogen Ulla f. Bergström
Kämpens: Elsa Elina Munter
Storhagen: terräng
Änga Jonas och Lars Jonsson foton

 

gpbj-033-angebo
Ängebo sett från Ståläng

 

ÄNGEBO = Ängebo finns även i Norrbo och på ytterligare tre platser i landet
Ängebo karta
Svågadalen Hudiksvall.se
Ängebo 73 G Svågagården Folkets hus
Ängebo 1; Backens/Nordins: Ragnar Nordin f.1916
Ängebo 1; Ol Petters
Ängebo 2;
 Västergårds/Högkvists
Ängebo 2-3; Hässjemosen: ägor
Ängebo 3; 
Hansas
Ängebo 3:4, m fl; Karl Ols: Helmer Karlsson f.1916 (1G66)
Ängebo 3:5; 
Karl Ors: Helmer Karlsson (1G65)
Ängebo 4; 
Arboga: äga
Ängebo 4:1; Backens
Ängebo 4:2; Nordins
Ängebo 6; Back Lasses
Ängebo 6; Råssel-Ollas: Gård
Ängebo 7;
 Ängmans
Ängebo 7:1; Karls
Ängebo 8; Ollas/Westigårds
Ängebo 8; Matts/Branten äga som ligger i en backsluttning. Lars Olofsson f. 1790 (11H6)
Ängebo 8; Juvasåsen: ägan är belägen på en liten sandås
Ängebo 9; Knallens/Larmgården: soldattorp
Ängebo 9; Pålans
Ängebo 10; Nerjens/Nilsas/Lillön 1: Johan Larsson f.1902 o Artur Larsson f. 1909 
(49G7-9)
Ängebo 10; Högvalla/Nirgrens: Aug. Högberg f. 1893 (66B3)
Ängebo 11:2, 11:4; Kals: Höglund, sedan Gustav Nordin f.1936 (9Å73)
Ängebo 11; Farstun: äga
Ängebo 11; Rumpnäset: äga i Svågan
Ängebo 11:2; Handlare Herbert Nordin f. 1889 (9Å73)
Ängebo 11:8; Huset: flyttat till Skålsvedja ?
Ängebo 12; Nygårds: Per Persson f. 1904 (4E23)
Ängebo 13; Styfs: Nils Lindkvist f. 1888 (5E17)
Ängebo 14; Kus/Grubbs/Per Larsas/Jon Lars: P. Larsson (8H40) Jonsson f.1877 (3F23)
Ängebo 14; Flums
Ängebo 14:1; Per Lars/Jon Lars
Ängebo 15; Hojars: Gården är borta
Ängebo 15; Höksved
Ängebo 17; Skräddars: Johan Johansson f. 1868 
(41A12)
Ängebo 17; Härnäs: äga = ängsborst
Ängebo 18; Kus Jonkes
Ängebo 18; Kusbrånan
Ängebo 83 Ängebo livs Nära Dej
Svågadalens skola
Per Nirs: Jonas Pehrsson f.1790 (14E10) Jonas Albert Larsson
Görlings: Olof Valfrid Vallström (1G46)
Knallens: Albin Persson (63D2) Erik o Rut Thyr
Widdingtorpet: Anders Widdingson 1775-1854 (11C1) Olof Ersson 1848-1918 (11C7)
Knappens: Johan Erik Lindqvist-Gadd f.1871 (28C4) Utfl.t. Gävle 1931 Hans farfar hette Knapp, därefter Karlsson Bageri, Gösta Brun, John och Karin Persson
Höktorpet: Hök Fredrik Anders 1916-1937 (25D12)
Gammeljäntorna: backstuga
Maskan: äga
Nils där i Råka
Lunda torpets
kanal Youtube
Nilses farsto
: äga
Stina Zacco Andersson Skådespelardrömmen blev sann
Ängebo IK Idrott Online

 

gpbj-034-angebo-stalang
STÅLÄNG har en egen sammanställning 

Karta 
Anders Matts: Albin Persson f.1881 – Tore Persson f. 1912 (63D2)

 

ÄNGESHOLM 
Byn finns närmare presenterad under en egen rubrik
Ängesholm: Ivar Eriksson f. 1910 (46A28) Enbart husgrund kvar
Snars: Jonas Olsson f. 1857 (10C22) Enbart husgrund kvar
Matsas: Mattis Mattsson – Åsberg f. 1814 (20A8) Enbart husgrund kvar
Vibergs: Erik Olof Wiberg f. 1839 (25A5) Enbart husgrund kvar
Pilholms: Pehr Andersson – Phil f.1822 (21A6) Huset är borta

 

gpbj-036.strasjo
Österstråsjö


Hudiksvalls Nyheter 22 mars 1905

ÖSTERSTRÅSJÖ
Österstråsjö 1; Dalsbron: äga på andra sidan bäcken Karta
Österstråsjö 1:2; Salro: Olof Hall f. 1894 (44B51) Sörmlands Ardennerklubb
Österstråsjö 1; Kvarnmyran: äga
Österstråsjö 1; Grubbtäkt: äga
Österstråsjö 2:5; Slugers: Korg-Frans Frans Andersson bodde här.
Österstråsjö 3; Nils Erkes/Erskars: Lars Persson f. 1801 (7G5)
Österstråsjö 3; Nils-Pelles: Borta
Österstråsjö 4?; Bjams
Österstråsjö 4:4; Per-Jons/Jonases: Pål Larsson f. 1803 (8H14)
Österstråsjö 5; Nils Lasses
Österstråsjö 5; Orrbygget
Österstråsjö 6; Pål Lars/Pållas: O. Jonsson – Glad f.1796 (8H9) Per Wikström f. 1890(11H33)
Österstråsjö 7:3; Berg Pelles
Österstråsjö 8; Finn Jonkes/Jonas
Österstråsjö 9; Finn Larsas/Jonsbo
Österstråsjö 9; Utigården: Kuggen öknamn på en äga
Österstråsjö 10; Matts
Österstråsjö 10:2; Skräddars: Per Johansson f. 1907 (41A12)
Österstråsjö 10; Kvarnsvedjan: äga
Österstråsjö 11; Skinnars: Anders Larsson f. 1813 (12G13) Huset revs på 40-talet
Österstråsjö 12; Finn: Larsson (2G10) – Eriksson (16G12-20) Brita Knollenburg (7D9)
Österstråsjö 12; Asplyckan: äga
Österstråsjö 12; Löten: äga
Österstråsjö 12; Kapellsvalen: efter ett kapell som har stått här. Stråsjöleden. Nu står här ett nyuppfört kapell Historik Wikipedia
Österstråsjö 12; Strömtäkten
Österstråsjö 13; Kusens: Lars Olsson f. 1840 (3F18)
Österstråsjö 13; Stängningens: bebyggelse
Österstråsjö 14; Kusens
Österstråsjö 14; Lyckan: äga
Österstråsjö 15; Brickens/Tomtas Jonkes/Finn
Österstråsjö 16; Matts
Österstråsjö 16; Rumpen: äga
Österstråsjö 17; Matts: Pehr Andersson f. 1779 (11H5) Ivar Bergström o Göta Eriksson
Österstråsjö 17; Jans: Per Gunnar Persson f. 1885 (14H19)
Österstråsjö 17; Änkebo
Österstråsjö 18; Sörgårds
Österstråsjö 19; Kvarnen/Kvarntorpet/Mjölnarns: på gården finns en kvarn. (E Eriksson 1932)
Österstråsjö 20; Gladbäckslund
Österstråsjö 22:1; Nirs: Georg Åkerström f. 1907 (41D7)
Ramse: Hans Nilsson f. 1755 i Ramsjö (8G5) Jonas Andersson-Ahlström f. 1821 (5E10)
Vinkällarberget: Åkerström (41D3) Birgitta Johansson Djurfarm
Brickens: Fredrik Åkerström f. 1881 (41D3)
Berg Pellas: J. G. Backlund f. 1890 (38F3)
Per Jons: Ivar Bergenståhl f. 1914 (8H51)
Finn Jons: Jonas Jonsson f. 1868 (16G14) Hilding Blom f. 1912 (17G9) Matts Blom
Mossars: Per Gustav Persson f. 1885 (14H19) Jens o Marianne Hansen
Mårtens: Per Eriksson
Öst på täck
Kujens
: borta
Bjams: borta
Rättsnätet
Österstråsjö 50. Klingenberg Psykoterapi och konsultation Karta
Linjearbete i Österstråsjö


HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 10/9 1931

Bondgård i Öster Stråsjö nedbrunnen

På tisdagsmorgonen lades två mangårdsbyggnader och en stallbyggnad till »Per Jons»-gården i Öster-Stråsjö, Bjuråker, i aska. Elden började vid ½7-tiden, och på grund av den starka blåsten spred den sig från den ena byggnaden till den andra. I den ena mangårdsbyggnaden bodde ägaren, Per Andersson med familj, medan »gammelfolket», Per Anderssons föräldrar, hade sin bostad i den andra. De förra måste hals över huvud fly undan lågorna, men hos Anders Persson lyckades man först rädda åtskilligt lösöre.

Tack vare ett energiskt arbete lyckades man med hjälp av brandsegel rädda ladugårdsbyggnaden, vilket också underlättades av att vinden låg åt annat håll.

Per Andersson hade sitt lösöre försäkrat i länets brandstodsbolag för 4,200 kronor. De brunna byggnaderna voro enligt uppgift försäkrade i sockenbolaget för 4,500 kronor. Dessa voro visserligen rätt gamla men invändigt ny reparerade.

Avskrift: Viveca Sundberg


—8H51— Uppgifter ur Bjuråkers släktbok.
42 PER ANDERSSON, * 1/1 1894, s. t. bonden A. Persson i Ö. Stråsjö 44, Bjuråker. G. 9/5 1915. Bonde i ö. Stråsjö 44.
44B46 IDA HALL, * 1/4 1890, d. t. landbonde N. Hall i Norrhavra 2, Bjuråker.
ALBERT IVAR * 1/2 1914. Jordbr.-arb. i Bjuråker
NILS JOHAN * 18/8 1915                                   56
PER ÅKE * 17/3 1923                                        57
OLOF ERNE * 29/8 1928. Jordbr.-arb. i Bjuråker

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Gillar du den här sidan, och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78
Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

6 kommentarer

 1. Kortet på Norrberg
  Husen längst upp kallas Arbrons , huset längst ned vid Gladbäcken kallas Redins.

 2. Kortet på Österstråsjö måste vara taget i Norrberg och är taget på samma ställe som kortet på
  Norrberg/ Arbrons och Redins.

 3. Hej Åke!
  Det är nästan omöjligt att få kontakt med dej. Har försökt ringa hela degen, upptaget eller inget svar.
  Inte går det att mejla – du har väl en personlig e-postadress?
  Jag vill fråga – eller testa – dej om några delsbobilder.
  Jag har väldigt många bilder med miljöer och människor från äldre tid i Delsbo.
  Från en samling sfr min mor, föd Södervall (delbo).
  Tyvärr är också många utan påskrift. Men kanske du på Delleporten kan spåra vilka människorna på fotografierna är? Hörs hoppas jag/Jonas Sima, mobil 070-66 85 240,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *