Ramsjö

Dellenportalen har samlat uppgifter om Ramsjö från intervjuer, böcker, fastighetspapper och i olika arkiv. Mångfaldigande av den här artikeln är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande.

Värdefull natur i Bjuråker.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. Nu kan du söka vad du vill i sökrutan upp till höger eller ner till vänster, beroende på vilken dator du har.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 

1542 stavades Ramsjö, Ramsiö

Ramsjö = Korpsjö, efter fornsvenskans ram(p)n – korp.

Ramsjö finns på ett dussintal platser i landet.

1542 års jordebok redovisar två hemman i Ramsjö. I den geometriska jordeboken 1641 har byn delats upp i Öster-,Mellan-och Västerramsjö med ett hemman och tre bodlandsgårdar. En av ägarna till bodland i Ramsjö var hemmahörande i Västansjö resten bodlandsgårdar ägdes av bönder i byarna omkring kyrkan, Berge, Norränga, Kyrkbyn och Spångmyra.

Husförhörslängderna från slutet av 1600-talet, och början av 1700-talet redovisar två bondehushåll. Åkern i Ramsjö utgjorde 1641 sammanlagt 5 ¾ tunnland, och ängen avkastade 103 lass hö. Gårdarna i Ramsjö låg då omedelbart intill varandra, enbart åtskilda med inhägnader. Odlingen har ursprungligen varit sammanhängande och senare uppdelats mellan ägarna. Enligt de handlingar som Bodvall studerat.


LJUSDALS TIDNING DEN 30/6 1898

Många belöningar för odlingsflit.
Vid premieringsmötet häromdagen i Bjuråker inträffade det mindre vanliga, att samtidigt med utdelningen af dagens priser öfverlämnades af länets hushållningssällskap ej mindre än 6 silfverbägare, däraf 2 större och 4 mindre, försedda med inskriptioner.

De lycklige mottagarne voro:

Kyrkvärden And. Olsson i Tå;
Hemmansägaren Erik Ersson i Ramsjö by;
Hemmansägare And. Andersson i Tå;
Hemmansägare Nils Andersson i Berge;
Hemmansägare And. Andersson i Tjärna;
Arrendatorn Jon Persson i Ängebo.

Af dessa erhöllo de båda förstnämnde den större belöningen.

Bägarne öfverlämnades af ledamoten i förvaltningsutskottet major G. Lilliehöök, som i ett varmhjärtadt tal framförde hushållningssällskapets belåtenhet och tack till pristagarne samt framhöll, att den som odlar Svea land ökar Svea land, och hoppades att deras arbeten och sträfvanden skulle bli ett värdigt föredöme för andra.

Pristagarnes tacksamhet till såväl hushållningssällskapet som bruksförvaltaren Hägg, genom hvars initiativ nämnda belöningar utverkats, tolkades af kyrkvärden And. Olsson i Tå och hemmansägaren Erik Ersson i Ramsjö.
Källa och avskrift: Viveca Sundberg


HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 3/6 1897

Tillkännagifvande
För hugade spekulanter tillkännagifvas att entreprenadauktionen å beslutad sänkning af den så kallade Tomsjötjernen i Bjuråker kommer att hållas å platsen för gräfvningen vid Lillramsjö Måndagen den 21 Juni kl. 12 på dagen. Vidare upplysningar om arbetet, som skall verkställas i öfverensstämmelse med af hr majoren v. Wolcker upprättade förslag och ritningar, lemnas af hemensägaren Erik Ersson i Ramsjö och tillkännagifves vidare före auktionen.

Bjuråker den 31 maj 1897
Jordegarne
Källa och avskrift: Viveca Sundberg


Telefon
Ramsjö och Tomsjö fick Telefon 1939. Telefonväxeln låg hos Ondsas i Ramsjö och förestods av Elisabet Olsson.

1944 – års telefonkatalog. Tomsjöby Vardagar: 8 – 21 Sabbatsdagar: 8 – 10 13 – 17

1949– års telefonkatalog. Tomsjöby – Automatisk växelstation, det är fel säger Nils Fredin

1. 1949 Bergsman Knut. Hemmansägare, Ramsjö
2. 1944 Nilsson Nils Hemmansägare Ramsjö. 1949 Persson Erik Johan. Ramsjö
3. 1949 Jonsson A. Hemmansägare Ramsjö
4. 1944 Nilsson Viola Lärarinna. 1949 Bergström Gottfrid Arrendator Ramsjö (Walters)
5. 1949 Fredin Ivar Hemmansägare Tomsjö
6. 1949 Persson Erik Hemmansägare Ramsjö
8. 1944 Olsson Alfred Chaufför Ramsjö

Elektricitet
1943 fick byarna Tomsjö och Ramsjö elektricitet genom Arbrå kraftverk.

1924 dämde Erik Larsson upp sjöns utlopp i Ramsjö, Från en vattendriven generator fick han likström som räckte till lyse i sågen som han byggde han strax intill. Sågen var en s k cirkelsåg som drevs med vattenkraft.

Släktboken
Sifferhänvisningar och personuppgifter är hämtade från ”Bjuråker, Norrbo, Delsbo släktregister”.

Beskrivna gårdar
1. Ramsjö 5, Östlins
2. Ramsjö 8, Holmbergs
3. Gammel Gustafs
4. Ramsjö 9, Anders Bergströms
5. Ramsjö 11, Walters
6. Ramsjö 106, Fjälls /Skänks
Sommarstuga 109
Sommarstuga 110
Sommarstuga 113
7. Ramsjö 221 Höks/Dalströms
7 b. Blanks
8. Orrens
9. Ramsjö 211, Innegårds
10. Väst på backen
11. Krigs- Torpet
12. Ramsjö 206
13. Såg
14. Finnans/Skotts
15. Ramsjö 32, Onds
16. Ramsjö 34, Skolan
17. Sommarhus
18. Gammel – Skänkens

Se Ramsjö från ovan genom Google maps

 

 

ra-040-karta-1915

 

ra-027-karta

 

ra-002-erik-linnea-ostlin
Erik och Linnéa Östlin 1931 framför den gamla gården. Fotograf Anna Berg.
Bilden utlånad av veterinär Ove Berg i Ljusdal1. Ramsjö 5, Östlins

Friggesund 6:4 Tidigare Ramsjö 9
Strax ovanför lagårdsbyggnaden låg den gamla gården. Gårdens gamla stensatta brunn låg intill lagården men är nu igenfylld.


Ca 18.. – 1863

13E20 Erik Jonsson – Lek född 8/10 1813, son till soldat Jonas Mårtensson – Lek i Lia, som deltog i finska kriget 1808 – 1809 och norska kriget 1814 -1817. Husman i Tomsjö sen i Ramsjö. Död 3/5 1870.
Gift 1844 med 31C2 Margta Olofsdottter född 25/6 1820 som dotter till soldat O. Strand i Norra Storåsen. Död 19/4 1894.
Två barn:
Ella 12/7 1845 Gift och kvarboende här på gården
Olof 12/12 1847 – 3/3 1854


Ca 1863 – 1894

13E21 Mårten Östlin född i Ljusdal 15/11 1836. Soldat vid Järvsö kompani i Hälsinge regimente. Sen måg och torpare här i Ramsjö. Död 13/9 1904
Gift 4/10 1863 med dottern i huset Ella Ersdotter född 12/7 1845. Död 13/11 1910
Tre barn:
Olof 13/8 1865 – 14/9 1865
Erik 10/7 1867 Han tog över gården efter föräldrarna
Marget 6/7 1877 Gift 1898 med Hans Nystedt i Furuberg


Ca 1894 – 1935

13E22 Sonen torparen Erik Östlin född här 10/7 1867. Död 5/12 1953
Gift 20/5 1894 med 11H13 Brita Olsdotter född i Ängebo 15/4 1870. Död 13/11 1910.
Elva barn:
Per Olof 8/2 1892. Ogift, död 1/7 1956. Sonen Erik 2/6 1931 – 28/4 2011
Ella Elisabet 26/9 1894 Gift med Olof Larsson i Tomsjö 59. Flyttat till Ljusdal 1929
Signe Karolina 3/12 1895 – 25/9 1897
Gossebarn odöpt 2/4 1897 – 2/4 1897
Klara 31/7 1898 Gift 1917 med Anders Larsson bonde i gård 8. Tomsjö 66
Gustaf 28/3 1900 Han tog över gården efter föräldrarna
Frida 9/10 1902 Gift 1922 med målare Erik Lie i Kyrkbyn
Erik 23/6 1904 Gift här 2/8 1931 med Linnea Se foto ovan på brudparet och den gamla gården. Till Ljusdal 1927
Anna 28/4 1907 Utflyttad till Nora i Västmanland 1927
Viola 11/8 1910 Flyttat till Bettna i Sörmland 1932 Sonen Ivar 15/6 1931 fosterson hos Törs.
Viktor 22/3 1913 Gift 1935 med Karin Viola Israelsson från Backmo. Utfl. till Ljusdal 1944


Ca 1935 – 1982
Nuvarande bostadshus byggdes 1937, ekonomibyggnaderna något tidigare.
På 1940 – talet brukade man anordna dans på logen och då fick barnen sköta om försäljning av läskedrycker.
13E24 Gustaf Östlin född 28/3 1900. Död 26/7 1981
Gift 20/10 1935 med grannen 23D2 Kristina Maria Meijer född 25/4 1911. Död 18/1 2001
Tre barn:
Aina Gustava 6/6 1928 Utflyttad till Ljusdal 1946
Thore 9/3 1936 Gift 1983. Död 24/1 1991
Göte 30/8 1937 Frånskild Död i Skara 4/10 2003
April 1982 köpte sonen Thore fastigheten. Han avled 1991. Hustrun Lisbet bodde kvar till maj 1995
Lisbets dotter Ulrika och hennes man Gunnar Sundling bodde här fram till maj 2010. Nu bor de i Hålsjö.

En röst berättade för Thore att han skulle vinna en miljon
En tid var Thore svårt alkoholiserad och levde i misär. Han hade blivit ”dödsdömd” av läkare, men plötsligt en dag förändrades allt. Jag hörde en röst inom mig som uppmanade mig att söka frälsning. När jag gjorde som rösten sagt blev jag fri från spritmissbruket och fick livet tillbaka säger Thore.

Saxat ur Hemmets veckotidning Nr 46 1990 och några andra tidningar:
Hösten 1990 fick Thore en ny uppenbarelse. Den här gången sa rösten honom att han skulle ge sig iväg till en speciell affär för att köpa en penninglott. Lotten kommer att ge en miljonvinst, sa rösten och uppmanade Thore att dela pengarna med sin pingstförsamling.
Thore som i vanliga fall aldrig köper lotter, gjorde som han blivit tillsagd att göra. Och 13 dagar senare var han miljonär!

Vilken tur att jag berättade om min uppenbarelse för min fru Lisbeth och för pastor Lundell före dragningen, annars hade väl ingen trott på min historia, säger Thore 54.

När vi hälsar på Thore och hans fru Lisbeth är de fortfarande djupt tagna av den fantastiska händelsen.
Det var vid tiotiden på förmiddagen den 14 september i höstas. Lisbeth hade åkt till kontoret i Delsbo och Thore, som är halvsjukpensionerad varit ute och hämtat posten och morgontidningen.

ra-049-ostling 
Bild ur tidningen med Thore och Lisbeth Östlin.

När jag kom in igen satte jag mig på soffan för att läsa tidningen. Plötsligt hörde jag en röst tala inom mig. Rösten sa att jag skulle köra ner till Ica i Friggesund och köpa en penninglott och att just den lotten skulle ge högsta vinsten, en miljon kronor. När jag hade fått pengarna skulle jag ge pingstförsamlingen 500 000, resten fick jag behålla själv, berättar Thore.
Jag åkte genast iväg till Friggesund men jag tyckte att det var så konstigt för vi har aldrig handlat i den affären tidigare. När jag kom till affären i Friggesund fanns det bara fem lotter kvar och expediten höll upp dem framför mig och jag tog en av dem på måfå. Sedan åkte jag hem igen och väntade på att Lisbeth skulle komma hem från jobbet
Vid tretiden på eftermiddagen kom Lisbeth hem och Thore berättade genast vad han varit med om. ”Säger du det”, sa hon och tittade misstroget på sin man. Hon tyckte att Thores berättelse verkade lite för bra för att vara sann.
Inte så att jag trodde att Thore ljög, men det lät så fantastiskt. ”Om Gud har sagt att jag ska vinna en miljon så gör jag det”, svarade han, berättar Lisbeth med ett lyckligt leende.

Senare på eftermiddagen for Thore in till pingstförsamlingen där han hade en halvtidstjänst som församlingsassistent. När han kom dit satt pastor Stefan Lundell på sitt kontor och Thore visste inte riktigt hur han skulle framföra sitt ärende.

Jag ville inte bli utskrattad men efter att vi hade pratat lite allmänt en stund så förklarade jag vad som hade hänt och att församlingen snart skulle få en halv miljon kronor. ”Va” utbrast Stefan och tittade undrande på mig. Sen sa han att församlingen visst behövde de ett tillskott i kassan. Men jag såg på hans min att han inte litade riktigt på min historia.
Den 27 september var det dragning på penninglotteriet. Lisbeth hade varit uppe med morgonkaffe till Thore och stod i köket när telefonen ringde kvart i åtta.
Det var min svägerska Vivian som ringde. Hon frågade om jag hört att det gått en miljon till Bjuråker på penninglotteriet. Nej, det visste jag inte, sa jag och skyndade mig att avsluta samtalet. Sedan hämtade jag Thore och klockan åtta, när nyheterna kom på radion, stod vi på var sida om köksbordet med lotten mellan oss. När lottnumret till högsta vinsten lästes upp kollade vi varenda siffra på vår lott och det var ingen tvekan. Thore hade vunnit en miljon!
Vi blev ju jätteglada och kramade om varandra i köket, berättar Lisbeth och ler mot sin man.
Javisst blev vi glada fast jag tog det ganska lugnt ändå. Jag var ju beredd för jag visste vad Gud hade sagt till mig och Gud luras inte, hävdar Thore bestämt.

Pingstpastorn Stefan Lundell blev minst lika glad som Thore och Lisbeth för lotterivinsten. Pastor Lundell bekräftar också Thores berättelse.

ra-050-tore-pastorn
Bild ur tidningen på pastor Stefan Lundell och Thore Östling

Det är helt riktigt att Thore kom in till mig på min expedition och berättade om sin uppenbarelse och att församlingen skulle få en halv miljon konor.
Pia Olsson på Ica som sålde lotten, bekräftar Thores berättelse och att hon själv var två nummer från miljonen. Två nummer åt andra hållet var Håkan Eriksson på Ica.

En söndag i oktober 1990 kunde Thore och Elisabeth inför 66 medlemmar i församlingskyrkan och i närvaro av pastor Stefan Lundell och församlingens kassör Gunnar Svensson, överlämna en check på en halv miljon kronor.


Avskrift: Minnesruna

Thore Östlin 9/3 1936 – 24/1 1991

Efter avslutad skolgång gick Tore i rörmokarlära. Han fortsatte arbeta som rörmokare, men började även att sälja potatis och grönsaker, först i Fagersta och senare i Uppsala. I Uppsala bodde han i 18 år och drev både parti- och minuthandel med potatis och grönsaker, samtidigt som han hade en mindre VVS-firma. 1980 gick han in i Pingströrelsen och hans liv tog en helt ny bana. Efter två år på pingströrelsens bibelskolor i Mariannelund och i Lycksele, återände han till Bjuråker och övertog föräldrahemmet här i Ramsjö som genomgick en omfattande renovering.
1983 gifte han sig med Lisbet Säll Dahlén från Malmbäck, och han kom att bli som en far för hennes båda barn, Magnus född 1964 och Ulrika född 1966. Magnus bor nu i Malmbäck, Ulrika är gift och bosatt i Hålsjö och modern Lisbet bor i Näsviken.
Efter sin omvändelse ville Thore Östlin arbeta bland människor och hans två sista år var han anställd på halvtid av Elim församlingen i Friggesund, där han utförde ett socialt kontaktarbete bland gamla och sjuka människor. Han ivrade mycket för sin evangelisationen genom tidskrifter och böcker, bland annat som ombud för tidningen Dagen.
Trots att han var sjukpensionär på halvtid efter ett svårt fall från en byggnadsställning i yngre år, och trots att han de senaste åren kämpade med en svår sjukdom, var han in i det sista full av idéer om nya projekt.
Närmast sörjande är hustrun och de fyra barnen, varav två med egna familjer, samt modern och två syskon med familjer. Thore Östlin avled 24/1 1991
Thore och Lisbet barn sedan tidigare:
Tommy och Viveca
Yvonne och Thomas
Magnus, Ulrika
Sedan vårvintern 2011 ägs Ramsjö 5 av Björn Karlsson född i Norrköping 29/9 1943.

ra-024-ramsj-5
Ramsjö 5, våren 2015

Kantsågen
Östlins garagebyggnad är byggd av virket från kantsågen som fanns i Ramman nedanför Östlins. Anläggningen kallades för kantsågen och drevs med vattenhjul. Från en högre upp belägen damm gick en vattenränna fram till Vattenhjulet.

 

ra-025-8-holmbergs

2. Ramsjö 8. Holmbergs

2:2

Den här gårdens tidiga historia finns väl beskriven i Rosemarie Fiebrantz bok, Jord, linne eller träkol?
8G2 Hans Nilsson född 1693 son till bonden N. Persson i Spångmyra 7, Bjuråker. Bonde i Ramsjö, sen i Spångmyra 7.
Gift, änkling och omgift. Död 1851.
10F11 Karin Larsdotter född 1690, dotter till bonden L. Pehrsson i Rödkullen 1. Död 1728.
10F11 Anna Larsdotter född 1686, dotter till bonden L. Pehrsson i Rödkullen 1. Död 1756
Fyra barn:
Nils 26/9 1721 Han tog över hemmanet i Spångmyra och bodlandsgården i Ramsjö.
Lars tv 19/12 1725 – 1761
Sigrid tv 19/12 1725 Gift med Erich Jonsson i Berge 4, Bjuråker
Gertrud 6/2 1732 Gift med Olof Hansson i Tjärna 2, Bjuråker


Ca 1778 – 1812

8G4 Sonen Olof Nilsson från Spångmyra född 14/6 1752 Bonde i Ramsjö 2. Tog över gården efter fadern Nils Hansson. Död 29/7 1799
Gift 1/11 1778 med 16G3 Brita Eriksdotter från Stråsjö född 31/12 1754. Död 16/4 1840.
Sedan Brita blivit änka fortsatte hon med vävförsäljning vilket även tre av hennes åtta barn fortsatte med. Två av barnen blev kvar på föräldragården, som dock övergick i järnbrukets ägo.
Åtta barn:
Brita 3/6 1780 Gift 1803 med Pehr Larsson Torpare i Norrberg
Erik 25/12 1782 Nämndeman och bonde i Brändbo 1. Gift med Ingrid Jonsdotter 13 barn
Anna 4/1 1784 Gift 1809 med Torparen Jonas Jonsson i Långmor. Gården eldhärjad 1810
Kjerstin 12/2 1786 Gift 1808 med Anders Andersson torpare i Bricka
Karin 20/5 1788 Gift och bosatt här
Nils 21/9 1790 Olofsson – Ram Gift 1815 med Margta Påhlsdotter Bosatt i Svedjorna
Pehr 21/10 1793 Gift 1821 med Ella Olofsdotter Bosatt i Stråsjö Utfl. till Forsa
Olof 10/2 1795 – 24/2 1795


Ca 1785– 1803
8F1 Murare Erik Jonsson från Sjövik född 27/11 1753 Bonde i Ramsjö 2. Död 16/1 1803
Gift 1785 med 8G3 Kerstin Nilsdotter från Spångmyra född 14/1 1764. Död 19/9 1807
Sex barn:
Jonas 20/8 1786 soldat (Bevistat finska o norska fälttågen 1808 – 1814) gift bosatt i V. Stråsjö
Nils 21/1 1788 Gift 1808 med Brita Pehrsdotter i Ramsjö 1 Bonde, Höks
Erik 19/10 1789 Soldat bosatt i Snipåsen. Gift 1815 med Ingrid Johansdotter
Brita 12/9 1791 Gift med soldat Johan Glad i Stråsjö. Utflyttad till Torp 1831
Pehr 19/5 1795 Ersson- Udd. korpral Gift 1825 med Catarina Hübinette Bosatt i Moviken
Lars 13/1 1801 Öde okänt


Ca 1803 – 1826

8F3 Nils Ersson sålde hemmanet till Strömbacka bruk för 766 rdr 32 sk banco.
Nils blev sedan landbonde under bruket. Även den andra delen av Ramsjö nr 2, som den äldre brodern Erik tillförskiftats, köptes inom ett par år av Strömbacka. Hemmansdelen överläts 1828 till brukspatron Tamm för 1000 rdr banco. Lars Persson, ditintills landbonde åt sin svåger, blev nu torpare under bruket.
8F3 Sonen Nils Ersson född i Spångmyra 21/1 1788.
Gift 28/12 1808 Änkling o omgift 9/6 1843 Död 17/2 1858
7H5 Brita Pehrsdotter född i Västansjö 5 den 11/9 1784 Död i lungsot 17/6 1842
6H6 Kjerstin Jonsdotter född i Norrdala 27/1 1798 Död 16/7 1886
Två barn:
Kjerstin Nilsdotter 9/2 1810 Gift 1828 med Pehr Olsson Utflyttat till Forsa 1858
Kjerstin Olsdotter 4/4 1832 (styvdotter) Gift 1854 med 9F7 Erik Pehrsson Ramsjö 1.


Ca 1826 – 1876

6H17 Måg Lars Pehrsson skomakare från Västansjö född 30/1 1790 Måg och bonde i Ramsjö 2. Död 13/1 1876.
Gift med dottern i huset Karin Olofsdotter född 20/5 1788 Hon blev nästan 100 år.Död 12/7 1888.
Karin sålde väv i eget namn 1823 – 1826, och därefter i makens namn till och med 1839. Till skillnad från svågern Nils på granngården, ägnade sig dock Lars mindre åt bruksarbete. Dagsverksarbete dominerade framför forning, men några skogsprodukter levererades inte.
Fyra barn:
Kjerstin 20/1 1827 – 31/1 1827
Brita 12/7 1829 – 30/7 1829
Olof 12/8 1832 – 25/8 1832
Kjerstin 11/7 1834 Gift 1871 med Olof Olofsson. Bonde i Tomsjö 3


Ca 1900 – 1949

11T13 Erik Jonsson född 26/10 1855, son till nämndeman J. Olofsson i N. Sannäs.
Utflyttat till Ramsjö 2.2 i Bjuråker år 1900. Död i Ramsjö 2.2 den 11/10 1949
Gift 28/2 1886 med 49E5 Karin Olsdotter – Lindberg född 17/1 1857, dotter till husman O. Lindberg i Lia. Död 7/2 1926
Fyra barn:
Jonas 12/7 1886 – 29/7 1886
Margareta 11/10 1887 Gift 1909 med bonden Lars Jonsson i N. Lia 8.3
Karin 12/12 1889 Gift 1916 med Hök-Erik Persson i gård 7b, i Ramsjö. Död den 11/1 1966
Jonas Olof 13/1 1893 Gift 1916 med Elin Jonsdotter Bonde i Änga ss1.


Ca 1880 – 1911
Mangårdsbyggnaden uppfördes omkring 1885. Ekonomibyggnaden uppfördes omkring 1932, sammanbyggd med mangårdsbyggnaden
23D1 Anna Maria Karlsdotter född 1865, dotter till Karl Gustaf Larsson inflyttad till Ramsjö omkr. 1880.
Sju barn:
Carlotta Meijer 17/12 1883 Gift 1909 med Jonas Erik Englund Bosatt i Våtmor
Karl 2/5 1885 Han tog över gården
Kristina 13/2 1889 Bosatt i Änga, Bjuråker
Per Erik 1/1 1891 Gift 1920 med Anna Bergström Torpare i Sördala. Tranbergstorpet
Anna Maria 4/9 1893 Gift 1919 med Johan Bergström Bonde i Norrhavra
Fredrik 12/3 1896 Gift 1938 med Marta Olsson Bosatt i Österstråsjö
Vilhelm 12/8 1889 Utflyttad till Gudmundrå 1928


Ca 1911 – 1926

23D2 Sonen Karl Meijer född 2/5 1885 Bonde i Ramsjö 1, sen torpare i Norrlia o Bricka.
Gift 16/7 1911 med 69B3 Katarina Glad född 6/5 1885, dotter till A. G. Glad i Tå.
Två barn:
Sigrid 13/4 1904 Gift 1931 med Rapp- Lars Larsson från Avholm
Kristina Maria 25/4 1911 Gift 1935 med grannen Mårten Gustaf Östlin i Ramsjö 5.


Ca 1926 – 1950

19H22 Per Andersson född 21/2 1894, son till torparen A. Mårtensson i Berge. Bonde i Ramsjö 1, sen arr. i Norrhavra. Inköpte gården 1926 av Carl Meijer. De flyttade härifrån till Västansjö där deras nybyggda villa stod färdig 1950.
Gift 7/11 1926 med 44B46 Anna Hall född 10/4 1891, dotter till N. Hall i Norrhavra.
Tre barn:
Anna 3/10 1922 Gift 1951 med Hans Mattsson, då bosatta i huset på gården
Hilding 17/5 1927 Gift 1950 med Elsa Svensson
Astrid Birgitta 30/9 1931 Fosterdotter hos P. O. Brink i Norrhavra. Gift Olsson i Norrhavra


Ca 1950 – 1966

8F12 Hök – Erik Persson född 1/11 1891 hos Höks Ramsjö 221. Erik flyttade härifrån till Havra.
Gift 3/9 1916 med (11T13) Karin Eriksdotter 12/12 1889 Död här 11/1 1966 dotter till bonden E. Jonsson ovan.
En fosterson:
Erik Jonsson gift med Lilly B, barn Lilian


Offerkista från Delsbo kyrka säljs på auktion i Bjuråker
HT 23/7 1966
Mera sällan händer det att föremål, som en gång tillhört kyrkan, utbjudes på auktion, men det inträffade häromdagen, då 75-årige Hök-Erik Persson i Ramsjö, Bjuråker, av ålderskäl måste utbjuda större delen av sitt lösöre till försäljning på auktion. Bland föremålen som utbjuds, och som kommer att säljas nu på måndag är även en offerkista från Delsbo kyrka.

ra-056-offerkista
Bild ur tidningen på kistan och Hök-Erik Persson


120 cm lång kist
a med grova järnbeslag
När vi igår besökte Persson och bad att få veta något om kistan och hur den kommit till Ramsjö, blev vi mycket väl vänligt mottagna av den gamle hedersmannen, som nu var ganska vemodsfull med tanke på att han skulle sälja sina tillhörigheter.
Hemmanet skulle han dock behålla, jorden fick han ha utarrenderad, men gården skulle fostersonen i Stockholm och hans familj få disponera som sommarnöje.
Själv trivdes han gott på Dellengården, men skulle även få tillfälle att komma till sitt gamla, kära hem om somrarna. Fostersonen och hans hustru var nu hemma och hjälpte till förberedelserna för auktionen.
Vi fick se många gamla vackra saker, kistor, skåp och mycket annat som skulle gå under klubban, och så stannade vi framför offerkistan.
En grov, bastant kista med ordentliga järnbeslag och tre kraftiga hasplar med plats med plats för lika många hänglås i locket, en plåtklädd öppning för offergåvorna. I båda ändarna runda ringar som handtag med vridna fästen. Ringarna förde tanken till de gamla dörringarna i våra kyrkor. Inuti var kistan helt klädd med plåt. Kistans längd 120 cm, bredd 60 cm och höjd 50 cm. Det synes vara svårt att ange ålder, men man kunde gissa att den var från 1600-talet. Ursprungligen hade den också varit målad, på framsidan fanns det fragment av gulgrön färg med någon slags markering i svart.

Persson berättar att kistan tillhört gamla kyrkan i Delsbo, d v s medeltidskyrkan, som brann ner 1740. Det är känt att en hel del föremål skingrades vid branden. De blev räddade omhändertagna och bortglömda bland allsköns bråte i uthus och på vindar för att så småningom åter komma i dagen.

Kistan ropades in på auktion 1925 efter fadern, Hök-Per Eriksson, och fadern i sin tur hade ropat in den på auktion efter Anders Norell i Ava, Delsbo
B. J:son


Ca 1966 – 1974

7F12 Per Andersson född 31/1 1893. Bonde här men ägde även Busars i Tomsjö. Ogift. Död i Ramsjö 26/5 1973.
Sambo, hushållerska 8D6 Hulda Larsson född 6/9 1887, dotter till stenarbetare Hans Erik Holm i Tå. Hon avled 25/4 1975
Huldas bakgrund
1. Hulda gifte sig 30/5 1909 med 56J6 Per Erik Forsman i Stömne, Delsbo. Frånskild 1918.
De fick fyra barn:
Knut Elof 22/9 Utflyttad till Njutånger 1923
Ester Amalia 14/2 1911 20/1 1913
Svea Albertina 10/6 1912 Gift 1935 med Magnus Helmer Blom i Bricka Flyttat t Värml. 1946
Rut Viktoria 12/3 1915 – 27/6 1915
2. 10D13 Hulda kom som hushållerska till Olof Lust i Skärås. Han hade fyra barn. Sedan hans hustru avlidit 26/5 1928, gifte dom sig, men 1930 flyttade Hulda med sina barn till Forsa. Olof Lust född 10/12 1863 avled 12/1 1946
Fyra barn:
Edvin Folke 4/7 1919 Gift 1954 Död i Krylbo 9/9 2009
Edit Ragnhild 23/5 1926 Änka 1977. Död i Huddinge 9/12 2008
Gunhild Margareta 7/6 1928 Frånskild. Död i Indal, Sundsvall 16/9 2008
Elsa Amalia 4/12 1929 Öde okänt
3. 120Ä Forsa släktbok. Hulda Forsman Lust omgift 18/10 1931 med Lars Olof Larsson född i Enånger 13/12 1885. Jordbruksarbetare i Trogsta Forsa. Han avled 2/3 1961 och därefter flyttade Hulda Larsson till Bjuråker. Hennes barn var då utflugna.

Sedan 1974 bor här Jerker Svensson och Elisabeth Lindberg
Jerker Svensson politiker född 13/2 1951 i Brännkyrka Sörmanland. Elisabet Lindberg, konst- och kulturarbetare, född 29/11 1950 i Tumba i Sörmland
Barn:
Erik, Love kallad, född i Tumba 10/6 1973. Bosatt i Hägersten
Anton 29/9 1976 Uppväxt i Bjuråker, bosatt i Hägersten

ra-059-klipp
Bild ur ett reportage i Hudiksvalls Tidning 16 oktober 1978

 

ra-058.sverker-elisabeth

Jerker Svensson och Elisabeth Lindberg, ur ett reportage i HT 26 januari 1991

 

ra-026-8
Ramsjö 8, våren 2015

 

3. Gammel – Gustafs

Huset har legat på en höjd ovanför åkrarna något öster om gård 4. Två spisrösen avslöjar att huset troligen varit en parstuga för två familjer. En jordkällare med raserat framstycke, en källa med rinnande vatten och en källargrop, är vad som finns kvar på platsen. Huset lär finnas avmålat av Erik Lie.


Ca 1820 – 1854

45B1 Erik Hedlund född 1/7 1805 i Tuna socken V-norrland. Gift 3 ggr. Anställd som soldat nr 117 vid 1. Majorens kompani Hälsinge regimente. Sen soldat nr 136 vid Forsa kompani Hälsinge regimente. Bosatt i Ramsjö i Bjuråker Död 3/12 1874 (slag)
Gift 1826 med Catarina Helena Douhan född 1/3 1794 dotter till masmästare Hans Douhan i Karlholms bruk. Död 20/9 1843 (vattusot)
Hustru nr 2. 5L5 Anna Eriksdotter född 3/9 1809. Dotter till bonden E. Larsson i Mora i Delsbo. Änka efter Göran Sundfors i Delsbo. Död 20/8 1867
Hustru nr 3. 35L3 Margta Johansdotter född 12/6 1840 i V. Berge i Delsbo Gift 1868
En son:
Erik Gustaf 28/7 1828 Han tog över efter föräldrarna


Ca 1854 – 1914

45B2 Sonen Gustaf Hedlund född 28/7 1828. Soldat nr 30 vid Delsbo kompani, Hälsinge regimente. Bosatt i Ramsjö. Död 1/12 1873
Gift 5/6 1854 med (1E14) Carin Larsdotter född 6/9 1833, dotter till bonden L. Larsson i Tjärna 7. Död 29/4 1914
Fyra barn:
Karin 12/8 1854 Gift 1879 med Erik Danielsson-Djerf. Bosatt i Skålsvedja
Lars 24/5 1857 Byggmästare Gift 1893 med Anna Olsdotter Bosatt i Svedjebo 7
Anna 22/9 1859 – 23/9 1859
Kjerstin 25/5 1866 Utflyttad till Forsa 1888

ra-003-jordkallare-gammel-gustafs
Jordkällare vid Gammel -Gustafs

 

4. Ramsjö 9

16:2

Gammelgården som finns här är hitflyttad från Ytterhavra vid laga skifte. I Ytterhavra kallades gården för ”yst i gårn” och flyttades hit av Anders Bergström.

ra-004-gammelgarden
Gammelgården

Ca 1834 – 1876
3F7 Erik Eriksson född 9/12 1810, son till bonden E. Larsson i Vedmyra 2. Bonde i Ramsjö 2, ”Blanks”, sen bonde i Änga 9, Bjuråker. Gift 2 ggr. Död 28/10 1892
Gift 1/6 1834 med 3F4 Sigrid Olofsdotter född 29/9 1798, dotter till bonden O. Blank i Änga 9. Död 28/3 1845 i barnsbörd
Gift 29/10 1846 med 29Å6 Sigrid Jonsdotter född 29/1 1821, dotter till soldat J. Lang i Västansjö
Tio barn:
Erik 18/12 1836 Han tog över efter föräldrarna
Ella 22/11 1838 Gift 1869 med bonden Pehr Larsson i Tjärna 9.
Olof 22/3 1845 – 3/4 1845
Sigrid 6/5 1847 – 13/5 1847
Jonas 20/9 1848 – 22/5 1849
Margtha 26/11 1851 Gift 1881 med Nils Nilsson – Fjäll. Bonde i Änga 9, Bjuråker
Sigrid 20/10 1854 Gift 1883 med bonden Lars Pehrsson i Kyrkbyn 6, Bjuråker
Carin 5/5 1859 – 18/6 1864 (scharlakansfeber)
Anna 4/9 1861. Gift 1891 med Jonas Bergström från Ytterhavra. Bonde i Avholm 4.
Jonas 3/1 1864 Utflyttat till Forsa 1884.


Ca 1876 – 1886
3F14 sonen Erik Eriksson född 18/12 1836. Hemmansägare i Ramsjö 2. Död 29/1 1891
Gift 23/10 1873 med 43A7 Kjerstin Olsdotter född 1843, dotter till skräddare O. Skänk i Gärde, Bjuråker. Död 27/2 1927
En son:
Erik 17/7 1875 – 16/10 1880 (difteri)


Ca 1886 – 1936

36A11 Anders Bergström född 3/4 1863, son till landbonden P. Bergström i Ytterhavra.
Bonde i Ramsjö 2. Död 15/9 1940
Gift 25/5 1885 med 44B43 Carin Olsdotter född 23/12 1860 i Änga Bjuråker. Död 27/5 1899.
Sex barn:
Per Olof 12/1 1883 – 27/1 1883
Brita 6/10 1885. Dottern Lydia född 12/4 1907, gift med Viktor Olsson i Överälve
Pehr 22/3 1887 Predikant. Flyttat till Njutånger 1915
Olof 18/2 1890 Gift 1912 med Karin Blom Bosatt i V. Stråsjö
Karin tv 29/11 1892 Gift 1927 med Per Olof Persson. Bosatt i Ramsjö 3.2
Kerstin tv 29/11 1892 Bosatt i Västansjö 2.24


Ca 1936 – 1951
Per Olof flyttade härifrån till Hök-Brita i gård 7b.
23A10 Id – Per Olof Persson född 12/11 1898. Öknamnet Id, kommer från hans farfar som växte upp hos Idens i Skärås. Bonde i Tomsjö sen skogsarbetare bosatt här.
Gift 11/6 1927 med 36A11 Karin Bergström född 29/11 1892, dotter till bonden A. Bergström i Ramsjö 2. Död 29/4 1947
Fem barn, bara Ingrid och Einar var Per Olofs barn. Karin Berger och Edit g, Östergård var Kerstin Bergströms barn.
Karin Emilia ”Berger” 25/3 1917 Utflyttad till Ilsbo 1938
Folke Andersson 3/8 1918 Adoptivson Bosatt på skolan. Död 11/7 1998
Edit Kristina 19/11 1922 Gift Östergård
Ingrid 20/11 1925 Gift med Ossian Walter i Ramsjö
Einar 6/10 1927 Utflyttad till Bromma 1944


Ca 1951 – 1967
23A10 Sonen Folke Andersson född 3/8 1918, flyttade härifrån till skolan

I början av 1970-talet köpte Ossian Walter fastigheten som nu ägs av av dottern, Karin Walter född 21/10 1952. Hon växte upp i gården intill.

ra-041-9
Ramsjö 9, våren 2015

 

5. Ramsjö 11 Walthers

16:1

Bostadshuset byggdes 1925 och ladugården byggdes 1930 utav klackstenstegel från Svenssons tegelbruk i Fredriksfors


Ca 1925 – 1943

21H16 Erik Larsson född i Innegården 16/9 1899. Erik Larsson hade sågverk både här i Ramsjö och i Västansjö. Utflyttad till Västansjö 1945.
Gift 5/12 1926 med (19H14) Anna Cecilia Andersson från Berge född 23/6 1898. Frånskilda 1947 Utflyttad till Hälsingtuna 1946. Sågverksägare här i Ramsjö och i Västansjö.
Sålde huset 1948 till Ossian Walter
Två barn:
19H23 Erik Astor Larsson 20/10 1928 (fosterson) utflyttad till Hög 1944
19H23 Maj-Britt Larsson 1/2 1937 (adoptiv dotter) Utflyttad till Hälsingtuna 1946


Ca 1943 – 1948
35A25 Gottfrid Bergström född i Dalänge den 16/12 1909. Gottfrid avled 11/2 1996.
Gift 13/7 1941 med Valborg Jonsson från Syls i Västansjö. Född i Stråsjö den 1/5 1919.
De fick fyra barn:
Ulla 8/4 1938 Gift Ryberg bosatt i Uppsala
Ulf 1/5 1942 Han äger fastigheten i Dalänge 551, där hans far växte upp.
Elisabet 21/4 1943 Gift Sedenberg bosatt i Lidingö
Erik Torsten 23/2 1945 Bosatt i Håcksta utanför Hudiksvall


1948 -1960
, hyrdes fastigheten av Ossian Walter. 1960 köpte han den.
42F2 Ossian Walther född i Björsarv den 20/10 1925
Gift 13/8 1950 med (23A10) Ingrid Persson född 20/11 1925 Hon växte upp i dotterns gård Ramsjö 9.
Barn:
Inger 29/12 1949. Hon är bosatt i Baggälve i Delsbo
Karin 21/10 1952 Äger fastigheten Ramsjö 9
Per – Anders 26/5 1964 Äger den här fastigheten Ramsjö 11.

Per-Anders Walther gift med Maria Walther Rosenberg född i Stockholm 7/9 1957, uppväxt i Huddinge.

ra-031-11
Ramsjö 11, våren 2015

 

ra-028-106
Ramsjö 106, våren 2015

6. Ramsjö 106 Skänks – Fjälls

4:2

Marken ägdes troligen av bonden 3F4 Olof Pålsson – Blank 1748 – 1814 Änga 9. Dottern Sigrid fick kanske marken som arvslott.


Ca 1824 –

25C16 Pehr Eriksson – Skänk 10/7 1797 son till soldat E, Skänk i Svågholm (Friggesund) Torpare i Ramsjö. Död 1/5 1878.
Gift 1824 med 36F2 Brita Olofsdotter född Norrberg 16/5 1791. Död 16/9 1877
Två barn:
Brita 27/2 1826 Gift 1846 med Pehr Jonsson i Tomsjö 5. Husman i Ramsjö
Sigrid 16/7 1830 Gift 1863 med fjärdingsman Olof Andersson – Hammarström i Norrdala


Ca 1834 – 1873

3F7 Erik Eriksson född 9/12 1810 i Vedmyra. Bonde i Ramsjö 2.
Gift 17/6 1834 med 3F4 Sigrid Olofsdotter född 29/9 1798, dotter till Olof Påhlsson Blank i Änga 9. Död 28/3 1845 (barnsbörd). Änkling.
Omgift 1/6 1834 med Sigrid Jonsdotter född 29/1 1821 dotter till soldat J. Lang i Västansjö.
Tio barn:
Erik 18/12 1836 Som äldste son tog han över gården efter föräldrarna
Ella 22/11 1838 Gift 1869 med Pehr Larsson. Bonde i Tjärna 9
Olof 22/3 1845 – 3/4 1845 Modern död i barnsbörd
Sigrid 6/5 1847 – 13/5 1847
Jonas 20/9 1848 – 22/5 1849
Margtha 26/11 1851 Gift med Nils Fjäll. De tog över gården 1881
Sigrid 20/10 1854 Gift 1883 med Lars Pehrsson Bonde i Kyrkbyn 6
Carin 5/5 1859 – 18/6 1864 (scharlakansfeber)
Anna 4/9 1861 Gift 1891 med Jonas Bergström i Avholm 4.
Jonas 3/1 1864 Utflyttad till Forsa 1888
Fadern Erik Eriksson avled 28/10 1892 och hustrun Sigrid avled 25/2 1877.


Ca 1873 – 1881

3F14 Sonen Erik Eriksson född 18/12 1836 Bonde här i Ramsjö 2. Död i Kräfta 29/1 1891. Gift 23/10 1873 med (43A7) Kjerstin Olsdotter 21/1 1843 dotter till skräddare Skänk i Gärde. Död 27/2 1927.
En son:
Erik 17/7 1875 – 16/10 1880 (difteri)


Ca 1881 – 1889
3F7 År 1890 bor här förre bonden i Blanks, Ramsjö 2, Erik Eriksson 2/12 1810 – 28/10 1892


HP 4 nov. 1893

3F15. Hemmansägare Nils Nilsson – Fjäll född 12/6 1852 i Eda i Värmland. Inflyttad från Råda 1881. Utflyttad till Hudiksvall 1889.
Gift 24/4 1881 med 3F7 Margta Eriksdotter född 26/11 1851 i Änga 9. Död 27/6 1888.
Fyra barn:
Erik 21/5 1882 Gift 1908 med Karin Jonsdotter Bosatt i Mora, i Delsbo
Nils 27/8 1883 Utflyttad med fadern till Hudiksvall 1889
Anna Katarina 26/3 1885 Hemmansägare i Våtmor Två barn Död 19/2 1937
Sigrid 19/3 1886 Utflyttad till Hudiksvall 1901.

ra-060-
7F20 Foto från 1918. Jonas och Juli Jonsson med sina tre döttrar. Bak står Julias syster Inga.I pappas knä sitter Linnea, Elsa står mellan föräldrarna och i mammas knä sitter Selma 8 månader. Bilden utlånad av barnbarnet Bengt Bengtsson i Alfta


Ca 1928 – 1953

7F20 Jonas Jonsson född i Skänkens gård 18, den 27/9 1886. Den gården låg nedanför skolan och brändes ner 1931 av Jonas bror, Skänk-Pelle.
Gift 27/6 1915 med (8F10) Julia Elisabet Persdotter från Ramsjö 4, född 19/11 1896.
Tolv barn:
Elsa Kristina 4/10 1915 Gift 1939 med Lars Knut Brink i N. Lia
Ingrid Linnea 4/9 1916 – 26/10 1936
Selma Elisabet 10/12 1917 Utflyttad till Arbrå 1937
Per Algot Richard 6/11 1918 Gift 1943 med Karin Andersson fr Norrbobyn Bosatt i Kyrkbyn
Gunilla Emilia 20/6 1920 Bosatt i V. Stråsjö
Edit Erika 25/2 1922 Gift 1940 med Erik Olsson från Överälve. Utfl. t. Ljusdal 1940. Hon avled 16/11 2011
Anna Maria 17/2 1926 Utflyttad till Njutånger 1945
Rut Lilly 17/2 1926 Utflyttad till Delsbo 1947
Sigvard 4/4 1928 Ambulansförare Gift med Karin bosatta i Fönebo
Ingvar 6/10 1930 Han övertog gården efter föräldrarna
Svea Elvira 9/5 1932
Göta Birgitta 10/9 1933 Gift Winestedt, bosatt i Bromma


Ca 1953-

7F20 Sonen Ingvar Jonsson född 6/10 1930 övertog gården 1953. Ingvar avled den 13 november 2021. Gift med Karin Bohlin född i Färila 8/9 1933.
Barn:
Kent 4/8 1955 Bosatt i Delsbo
Tommy 28/12 1956 Montör Gift och bosatt i Hästnäs
Marianne 4/11 1966 Bosatt i Forsa

ra-030-karin-ingvar
Karin och Ingvar Jonsson

ra-029-106
Ramsjö 106. Karin och Ingvar Jonsson, våren 2015

 

ra-033-109-113
Ramsjö 109 och 113, våren 2015

Sommarstuga Ramsjö 109. Här behöver vi hjälp med namn på vilka som är ägare

ra-032-110
Ramsjö 110, med 106 i bakgrunden

Sommarstuga Ramsjö 110. Här behöver vi hjälp med namn på vilka som är ägare

Sommarstuga Ramsjö 113. Här behöver vi hjälp med namn på vilka som är ägare

Tidigare gick vägen förbi skänkgården och Höks där den
sedan fortsatte mot Orrens och Lia, eller mot Innegården och Ytterhavra

 

7. Ramsjö 221 Höks

15:1

ra-005-hoks
Höks i Ramsjö

ra-038-221
Ramsjö 221 Höks, våren 2015

55G Omfattar en bondesläkt i Bjuråker som utgår från jordenummer 1 i Ramsjö by och tidigast omnämnes i 1590 års jordebok


Ca 1593 – 1618

55 G l Nils Olofsson född 156. , härstamning okänd. Bonde i Ramsjö 1. Hustruns namn okänt
Barn:
Kerstin 159.


Ca 1620

55 G ll Jonas Erichsson 159. Härstamning okänd. Bonde i Ramsjö 1
Hustru. Kjerstin 159. troligen dotter till bonden Nils Olofsson
En son:
Nils 162.


Ca 1656 – 1675

55 G lll Nils Jonsson 162. troligen son till bonden Jonas Erichsson. Bonde i Ramsjö 1.
Hustru Kerstin .. 163. Härstamning okänd
En son:
Erik 166.


Ca 1683 – 1700

55 G lV Erik Nilsson född 166. troligen son till bonden Nils Jonsson Bonde i Ramsjö 1
Hustru Karin … 166. Härstamning okänd
Fyra barn:
Cherstin 1693 Gift 1716 med Pehr Hansson. Bonde i Spångmyra
Nils 169. Okänd vistelseort
Jonas 169. Okänd vistelseort
Karin 169. Okänd vistelseort


Ca 1739 – 1764

3A3 Pehr Larsson född i Avholm 1709 Bonde i Ramsjö 1.Död 5/7 1783 Gift 1739 med 11HV Margta Larsdotter född i Änga 1, 1712. Död 4/10 1786
Sex barn:
Margta 10/8 1739 Gift och bosatt här
Lars 12/8 1741 – 2/6 1743
Gölin 22/9 1744 Gift 1774 med Olof Larsson Bonde i Lia 7
Karin 10/7 1747 – 8/12 1747
Karin 20/12 1749 – 20/12 1749
Brita 8/9 1751 – 20/3 1752


Ca 1764 – 1798

3A5 – 1G4 Jöns Jonsson född i Sjövik den 16/1 1739. Måg och bonde i Ramsjö1. Död 5/8 1819.
Gift 1764 med dottern i huset Margta Pehrsdotter född 10/8 1739. Död 25/4 1822
Fem barn:
Margta 13/10 1765 Gift 1793 med Lars Jonsson Bonde i Ramsjö 5
Brita 29/3 1771 Gift 1796 med soldat Erik Pehrsson – Skänk i Svågholm (Friggesund)
Carin 19/2 1775 Gift 1795 med Erik Andersson Bonde V. Strösjö 5. 12 barn
Pehr 17/10 1777 Han tog över gården efter föräldrarna
Gölin 4/8 1781 Gift 1781 med bonden Anders Pålsson i Västansjö 1.


Ca 1798 – 1808

3A6 Sonen Pehr Jönsson född 17/10 1777 Bonde i Ramsjö 1. Blind på äldre dar. Död 11/5 1862. Gift 3/6 1798. Änkling och omgift 1800.
1A4 Anna Eriksdotter född 29/10 1774 dotter till nämndeman E. Nilsson i Avholm 5. Död 21/9 1798.
20G4 Gölin Olofsdotter 18/6 1771. Änka efter bonden J. Eriksson i Svedjebo. Död 21/1 1827
Fem barn:
Jonas 1/5 1801 kolare Gift 1831 med Brita Eriksdotter från Slättjärn. Bosatt i Ängebo
Olof 11/10 1804 Gift 1839 med Gölin Olsdotter – Hall. Bosatt i Lensjö
Margta 23/9 1806 Gift 1840 med salpedersjudare Olof Söderberg i Lia 17
Pehr 16/4 1810 – 25/7 1810
Anna 20/9 1811 Gift 184. med Anders Eriksson Bonde i Brändbo 2.

Mangårdsbyggnaden uppfördes på 1860-talet Ombyggd och moderniserad 1938 med indraget vatten. Ekonomibyggnaden uppförd 1935 i cementtegel.


Ca 1808 – 1858

8F3 Nils Ersson född 21/1 1788, son till bonden E. Jonsson i Ramsjö 2. Bonde i Ramsjö 1. Höks. Död 17/2 1858.
Gift 28/12 1808 med (7H5) Brita Pehrsdotter född i Västansjö 5, den 11/9 1784. Död i lungsot 17/6 1842.
Omgift 9/6 1843 med (6H6) Kjerstin Jonsdotter född i Norrdala den 27/1 1798. Som änka kom hon att bo hos Ramsjö 2. Död 16/7 1886
Två barn:
Kjerstin Nilsdotter 9/2 1810 Blev gift och kvarboende här på gården
Kjerstin Olsdotter 4/4 1832 styvdotter Hon blev gift och kvarboende här på gården


Ca 1828 – 1858

36F2 Pehr Olsson född i Norrberg 20/5 1801 Måg och bonde i Ramsjö 1, Höks
Gift 1828 med dottern i huset Kjerstin Nilsdotter född 9/2 1810. Utflyttade till Forsa 1858
Åtta barn:
Nils 1/9 1830 – 5/11 1830
Brita 4/4 1832 Utfl. t. Forsa 1858
Sigrid 26/12 1834 Utfl. t. Forsa 1858
Nils 30/1837 Utfl. t. Forsa 1858
Kjerstin 6/5 1840 Utfl. t. Forsa 1858
Margta 15/8 1843 – 16/8 1843
Margta 23/9 1844 Utfl. t. Forsa 1858
Olof 13/2 1848 Utfl. t. Forsa 1858


Ca 1858 – 1886

4H24 Erik Pehrsson född i Svågholm (Friggesund) 11/2 1827. Död 26/4 1902 Måg och bonde i Ramsjö 1.
Gift 26/5 1854 med dottern i huset (8F3) Kjerstin Olsdotter född 4/4 1832. Död 25/3 1908
En son:
Pehr född 10/3 1860 Bonde i Ramsjö 4


Hök-Inga – Inga Persson född 1900

Ca 1886 – 1916
8F10 sonen Pehr Eriksson född 10/3 1860 bonde i Ramsjö 4. Död 1/7 1926.
Gift 25/2 1886 med (5F14) Ingrid Englund född i Svedjenäs, (Holmberg) i Bjuråker den 15/9 1862. Död 5/3 1947
Tretton barn:
Kristina Elisabet 23/4 1886 – 20/3 1894 (hjärninflammation)
Flickebarn odöpt 23/8 1887 – 23/8 1887
Gossebarn odöpt 7/5 1889 – 7/5 1889
Gölin 8/10 1890 – 22/10 1890
Erik 1/11 1891 Han tog över en egen gård efter föräldrarna
Gossebarn odöpt 6/4 1895 – 6/4 1895
Julia Elisabet 19/11 1896 Gift med Jonas Jonsson i Ramsjö 4.2
Ingeborg 27/6 1898 – 29/6 1898
Gossebarn odöpt 22/4 1899 – 22/4 1899
Hanna Kristina tv 24/10 1900 – 1/12 1904
Inga Katarina tv 24/10 1900 Gift 1927 med Karl Ostar Bergqvist i Våtmor
Matias 10/12 1901 Ogift. Han avled på pensionärshem C4 i Iggesund den 6/10 1977
Brita Maria 19/3 1903 Sömmerska bosatt i Ramsjö 6.2, Blanks


Hushållerskan

Ca 194? – 1950
Wilhelmina Nordqvist, Va-Mina kallad, flyttade hit från Alcèns i Dalänge. Hon kom hit som hushållerska med barnen Inga och Olle Ström.
27Å12 Wilhelmina Nordqvist, som var hennes rätta namn, var född i Norrbobyn 16/5 1885. Hennes syster var mor till 12 barn och bosatt i Va i Frisbo. Efter hennes död 1915 flyttade Wilhelmina dit som hushållerska. Med änkemannen (28A16) Anders Olof Ström fick hon fyra barn, varav två avled i späd ålder. Efter hans död 1933 flyttade Wilhelmina med barnen Inga född 1922 och Olle född 1923, till Västansjö 2,5 där hon fick plats som hushållerska. Därifrån flyttade hon till Alcéns i Dalänge och sedan hit till Hök-Erskes i Ramsjö.
Va-Mina avled 3/2 1950.
1936 inköptes fastigheten av familjen Nils Nilsson från Färila. De flyttade härifrån till Dalänge där de bodde en vinter för att omkring 1947 arrendera en gård i Anderbo, Bjuråker.


Nils Nilsson
född 19/11 1911 i Hyttebo i Färila Gift 30/5 1937 med Anna Persson född 1/1 1917 i Stocksbo i Färila.
Fem barn:
Märta 17/4 1936 Gift Zäll och bosatt i Färila
Nils Lennart 20/7 1940
Barbro 14/11 1942 Gift Göransson, bosatt i Färila
Ulla 8/6 1944 Gift Persson
Börje 3/7 1949 Bosatt i Hudiksvall


Ca 1947 – 1957

24P36 Erik Johan Persson född 31/1 1907 i Delsbo köpte gården av Nils Nilsson. Han sålde sedan gården till Hilding Persson. Död i Delsbo 22/1 1996
Gift 23/6 1943 med 2H15 Edla Pehrsdotter född i Berge 19/5 1917. Död i Delsbo 17/4 1993
Två barn:
Per född 1944
Sven Erik född 1946
Karin 1950


Ca 1957 – 1973
Hilding Persson köpte gården av Erik Johan Persson 1957 ?.
Här drev han förutom en cirkelsåg med klyv, kantverk och flistugg, även en fårfarm som var en av länets största med 60 moderackor. 1973 flyttade familjen Persson tillbaka till Västansjö där han hade sin moderna såg med hyvleri och brädtork. Hans största artikel var då tillverkning av bärlådor.

ra-054-hilding-persson
Tidningsbild på Hilding Persson från ett reportage i HT 11 sept 1972
19H22 Hilding Persson född 17/5 1927 Död 28/9 2007
Gift 1950 med Elsa Svensson född i Tallbacken i Bjuråker den 16/11 1926. Död 6/12 2006
Tre barn:
Kjerstin 7/4 1952 Gift med Jan Andersson i Iggesund
Birgitta 17/3 1956 Gift med Leif Westh i Delsbo
Roger 24/11 1962


Ca 1973 – 1989

Bengt-Göran Åke Dässman född i Visby 8/4 1943, gift med Sonja Anita född i Högalid, Stockholm 6/7 1942. Nu bosatta i Vingåker
Barn:
Maren Jeanette 24/11 1962. Bosatt i Huddinge
Kally Carina 3/5 1964. Bosatt i Delsbo
Sonja Madleine 16/7 1968. Bosatt i Jobsmyra, Delsbo
Sandra Ellinor 8/12 1979. Bosatt i Hägersten
Sedan 1989 bor här Lennart Dahlström från Holmberg född 26/5 1946, och sambon Lena Nilsson från Älvsund född 31/10 1960.
Tidigare levde Lennart Dahlström med Kerstin Flygt född i Forsa 2/12 1948. Bosatta i Delsbo
Tre barn:
Anna-Lena född 4/1 1969 Jonsson, bosatt i Bispgården
Anne-Marie 6/12 1976 Gift Björck, bosatt i Stockholm
Ann-Charlotte 19/9 1978 Gift Hekton, bosatt i Åkersberga 

 

7 b. Blanks

Ramsjö 213
6:4


Blanks. Bild ur boken Gods och Gårdar


ra-039-213
Ramsjö 213, våren 2015
Ramsjö 6:4 


LJUSDALS TIDNING DEN 30/6 1898

Många belöningar för odlingsflit.
Vid premieringsmötet häromdagen i Bjuråker inträffade det mindre vanliga, att samtidigt med utdelningen af dagens priser öfverlämnades af länets hushållningssällskap ej mindre än 6 silfverbägare, däraf 2 större och 4 mindre, försedda med inskriptioner.

De lycklige mottagarne voro:
Kyrkvärden And. Olsson i Tå;
Hemmansägaren 1). Erik Ersson i Ramsjö by;
Hemmansägare And. Andersson i Tå;
Hemmansägare Nils Andersson i Berge;
Hemmansägare And. Andersson i Tjärna;
Arrendatorn Jon Persson i Ängebo.

Af dessa erhöllo de båda förstnämnde den större belöningen.

Bägarne öfverlämnades af ledamoten i förvaltningsutskottet major G. Lilliehöök, som i ett varmhjärtadt tal framförde hushållningssällskapets belåtenhet och tack till pristagarne samt framhöll, att den som odlar Svea land ökar Svea land, och hoppades att deras arbeten och sträfvanden skulle bli ett värdigt föredöme för andra.

Pristagarnes tacksamhet till såväl hushållningssällskapet som bruksförvaltaren Hägg, genom hvars initiativ nämnda belöningar utverkats, tolkades af kyrkvärden And. Olsson i Tå och hemmansägaren Erik Ersson i Ramsjö.
Källa och avskrift: Viveca Sundberg

—21H9—
2H4 1). ERIK ERIKSSON, * 14/11 1834, s. t. bonden E. Larsson i Vedmyra. G. 6/10 1861. Måg o. bonde i Ramsjö 3 (3 öresl. 18 ¾ pngl.), år 1900 flyttat till  Tomsjö 6, Bjuråker. † 15/6 1910.
6 ANNA LARSDOTTER, * 16/5 1835, d. t. bonden L. Jonsson i Ramsjö 3, Bjuråker. † 21/4 1919.
BRITA * 20/8 1862                                            7E15
MARGTA * 3/1 1867                                          4A17
LARS * 25/10 1868                                           11
ERIK * 27/1 1878                                             12


Ca 1916 – 1947
Gården flyttades till nuvarande plats vid laga skifte på 1880-talet. Troligen fanns gården under gård 6, där 3F7 Olof Påhlssons Blanks dotter Sigrid blev ingift år 1834.
Gården ombyggd 1939, ny ladugård uppförd 1935. Den drevs i sambruk med föräldragården


Ca 1916 – 1950

Omkring 1950 flyttade Hök-Erik till gård 2, Holmbergs
8F12 sonen Hök – Erik Persson född 1/11 1891
Gift 3/9 1916 med (11T13) Glad -Karin Eriksdotter född i Södra Sannäs 12/12 1889, dotter till bonden Erik. Jonsson i Ramsjö 2.2
En fosterson:
Erik Jonsson gift med Lilly B, Barn Lilian


Ca 1951 – 1972
23A10 Per Olav Persson född 12/11 1898, son till Pehr Persson i gård 4, Ramsjö 9.
Han bodde ensam här med Hök – Brita. Död 12/3 1972
Gift 11/6 1927 med 36A11 Karin Bergström född 29/11 1892, dotter till bonden A. Bergström i Ramsjö 2. Död 29/4 1947.
Fem barn:
Karin Emilia ”Berger” 25/3 1917 Utflyttad till Ilsbo 1938
Folke Andersson 3/8 1918 Adoptivson Bosatt på skolan. Död 11/7 1998
Edit Kristina 19/11 1922 Gift Östergård
Ingrid Linnea 20/11 1925 Gift med Ossian Walter i Ramsjö
Anders Einar 6/10 1927 Utflyttad till Bromma 1944

På logen fanns en lägenhet där Per Olof Östlin bodde. Där bedrev en mindre förtäckt kiosk.
Per Olof Östlin född 8/2 1892 hos Östlins. Ogift, död 1/7 1956


Hök – Brita

Hon bodde här till slutet av 1980-talet
8F10 Brita Persson 19/3 1903 Syster med Hök-Erik. Sömmerska bosatt i Ramsjö 6.2
Ogift. Hon avled på Myrvägen 3/Brink i Friggesund den 30/12 1993


Sedan slutet av 1980-talet ägs huset av:

Thomas Gelinder född 9/10 i Järfälla. Bosatt i Kungsängen
Gift 23/5 1981 med Madelaine född 27/2 1955 i Spånga.
Barn:
Fredrik 24/10 1978 Bosatt i Kungsängen
Christina 2/12 1981 Bosatt i Norrköping

 

8. Orrens

Omkring 300 meter ovanför Hökens utefter gamla vägen till Lintjärn och Lia låg den stora släktgården Orrens.

ra-007-bro-kvist

Här en bild som med all önskvärd tydlighet visar var Orrens hus har stått. Till höger ser vi taket på jordkällaren och ladan intill. Båda finns kvar, men nu utan sina spåntak. Ungdomarna på bron är inte identifierade men troligen är flickan Orr-Helga.

 

ra-008-orrens
Orrens, med familjen Perssons barn sittande på den höga brotrappan.
Huset brann ned omkring 1936

 

ra-009-familje-bild-orrens
Orrens. Familjen Pehr Larsson.
Bak. Anna, Lars, Brita. Mitten mor Margareta med Ingrid i knä, Karin, pappa Pehr . Fram Helga o Erik

ra-010-familje-bild-orrens
Bak fr v. Från Orrens i Ytterhavra. 4H27 sönerna Lars, Per, Erik fram föräldrarna Anna o Lars Larsson – Rapp


Ca 1896 -1936
4H34 Per Larsson från Orrens i Ytterhavra född 23/7 1868. Hans farfars far var soldaten Erik Olofsson – Orre från Västansjö. Torpare i Ramsjö s10. Död 14/1 1921.
Gift 27/4 1896 med 22U17 Margareta Andersdotter från Ramsjö 4, född 9/12 1871. Kort tid efter det att Margareta sålt huset och flyttat till Ljusdal 1936, brann huset ner till grunden berättar hennes barn barn Sigrid Isberg.
Tio barn:
Anna Juliana 31/1 1895 Utflyttad till Ljusdal 1936
Brita Erika 9/9 1896 Utflyttad till Ljusdal 1924
Lars Herrman 30/12 1898 Gift 1922 med Signe Andersson. Bonde i Tjärna 9.4
Signe Margareta 10/6 1901 Utflyttad till Ljusdal 1928
Anders Gottfrid 28/12 1902 – 7/1 1903
Karin Viktoria 20/5 1904 Utflyttad till Ljusdal 1928
Helga 6/7 1906 – 28/10 1931 Mördad av Skänk – Pelle. Dottern Sigrid född 15/3 1928 Utfl. till Hennan 1936 där hon fortfarande bor.
Per Erik 19/5 1909 Gift 1945 med Märta Kristina Persson. Bosatt i Brännås Klovtorp 1.6
Ingrid Elvira 16/12 1911 Gift 1943 med Johan Sigurd Östergård. Bosatt i Västansjö
Ida Ingeborg 29/8 1917 – 12/10 1936


Läs om det ohyggliga mordet på Orr – Helga i Västansjö del.2

4H40 Helga Persson född 6/7 1906 mördad vid 25 års ålder 28/10 1931. Hennes dotter Sigrid föddes i Ljusdal 15/3 1928. Helga vistades till och från hos sina mostrar i Ljusdals Ramsjö därför var det naturligt att föda där säger Sigrid, som är mycket minnesgod tack vare att hennes mostrar har berätta allt för henne. Dottern Sigrid blev bosatt i Hennan, gift och skild Isberg med vilken hon fick tre barn:
Margareta 18/8 1945 Gift med Ingvar Åström i Brännås
Helen 21/9 1955 Bäckman, bosatt i Holänna
Kennet 24/10 1961 Han är bosatt i Ljusdal

ra-011-orr-helga
Orr – Helga. Mördad 1931.

 

9. Ramsjö 211 Innegårds

7:1, 7:3

ra-012-innegarden

Innegården
Mangårdsbyggnaden uppfördes 1875 och ekonomibyggnaden uppfördes 1939.

ra-037-211
Ramsjö 211, våren 2015


Ca 1899 – 1935

21H11 Lars Eriksson född i Ramsjö 3 den 25/10 1868. Död 3/10 1939. Med nämndeman Erikssons bortgång har Bjuråker blivit en verklig personlighet fattigare. Han innehade under sin levnad så gott som alla de kommunala uppdrag, som kunde anförtros en person, skrev tidningen.
Gift 30/4 1899 med 33G5 Kerstin Jonsdotter född i Tomsjö 3 den 9/3 1871. Död i Brännås 7/6 1959.
Tre barn:
Erik 16/9 1899 Bosatt i Ramsjö 11. Såverksägare här i Ramsjö och i Västansjö
Anna 1/9 1901 Hon och maken Knut Bergsman tog över gården
Kristina 5/4 1906 – 2/2 1933

Dräng i Ramsjö 7 Erik 2/12 1871 – Död 24/4 1939


Familjen Knut Bergsman
Mellan föräldrarna Anna och Knut står Kerstin.
Fr v. Märta Kristina, Anna Lisa, Lars Erik, Sven Harald och Per Tage.

Ca 1935 – 1980
21H17 Dottern Anna född 1/9 1901. Död 16/9 1980
Gift 19/10 1925 med byggnadsarbetaren Knut Bergsman född 31/5 1899. Han var född och uppväxt i Hedvigsfors och son till makarna Per och Gertrud Bergsman. De övertog gården genom köp 1935. I mitten av 70-talet flyttade makarna till Dellengården. Död 10/11 1988
Sex barn:
Lars Erik 19/4 1926 Blev gift och bosatt i Norrbobyn
Anna Lisa 19/6 1930 Blev gift Leek och bosatt i Gävle
Märta Kristina 9/1 1935
Sven Harald 20/3 1936 På 80-talet bosatt i Skövde
Kerstin 9/3 1939 Det är hon och maken Sune Jansson som nu driver hjort farmen på gården
Tage 24/5 1940 Gift med Barbro Holmgren, son Håkan På 80-talet bosatt i Gävle
1980 köpte de huset och 1982 flyttade de hit och 1990 startade Sune och Kerstin Ramsjö stora hjortfarm. Hjortfarmen
Mågen Sune Jansson är född i Östra Eneby i Östergötland 9/12 1932. Gift den 17/7 1965 med Kerstin Jansson född 9/3 1939 och är uppväxt här. De bodde tidigare i Saltsjö-Boo. Nu bosatta i Friggesund.
Två döttrar:
Anette Margareta  född 12/8 1963
Madelene född 7/7 1968 Hon är bosatt i Hägersten

ra-057-hjortfarmen
Bild ur HT 3/5 2005 på hjortfarmen och Sune Jansson. Foto: Jan Olsson

Sedan 2012 är det dottern Anette Bergsman och hennes man Mats Olsson född 17/9 1962 som driver Hjortfarmen.

ra-036-211-inneg
Ramsjö 211, våren 2015

 

10. Väst på backen

Ramsjö 209
8:6

ra-014-vast-pa-backen
Mangårds – och ekonomibyggnaderna uppfördes i början av 1890 – talet


Ramsjö 209, våren 2015


Ca 1824 – 1865
22B9 Pehr Larsson född 15/6 1801 son till Lars Jonsson i Ramsjö 5. Död 6/12 1864.
Gift 1824 med (3F4) Margta Olofsdotter född 27/2 1790, dotter till O. Blank i Änga 9. Död 25/7 1884.
Tre barn:
Lars 17/2 1886 Gift 1866 med Kjerstin Jonsdotter Bonde i Änga 9
Olof 24/12 1828 Gift 1865 Han tog över gården efter föräldrarna
Ella 30/10 1833 Gift 1862 med bonden i Hovra 1, Delsbo Pehr Larsson – Nöjd


Ca 1865 – 1878

22B14 Sonen Olof Pehrsson född 24/12 1828. Död 15/1 1876.
Gift 25/10 1865 med (48E2) Anna Jonsdotter född 10/10 1840, dotter till nämndeman J. Olofsson i Tjärna 5. Död 12/4 1922.
En dotter:
Margareta 30/10 1866. Tjänarinna i Delsbo. År 1900 står hon som hemmansägarinna i Ramsjö. Därefter sålde hon fastigheten till Strömbacka bruk. Hon avled 4/11 1942

År 1900 bodde här pigan Karin Jonsdotter född 1829


Ca 1878 – 1916
1H11 Jonas Jonsson – Karp född 9/1 1844, son till landbonden J. Karp i Spångmyra 5. Torpare i Ramsjö, Bjuråker. Död 17/9 1914.
Gift 14/7 1878 med 47A8 Christina Larsson, Lärarinna, född 11/3 1855, dotter till L. O. Larsson i Frisbo. Inga barn. Död 28/6 1937.


Ca 1916 –

Gården till Strömbacka bruk, som arrenderade ut den till Viktor Fredin 1916. Han friköpte den 1924.
7E21 Viktor Fredin född i Ramsjö 2, den 4/12 1886.
Gift 21/4 1912 med (8G16) Hulda Kristina Alcén född i Tomsjö 57, den 19/9 1892, dotter till landbonde N. P. Alcén.
Sju barn:
Erik 13/9 1911 Gift 1940 med Bricken Bodin. Åkeriägare i Delsbo
Viktor 22/8 1912 Gift 1933 med Gerda Kristina Elisabet Östberg. Bosatt i Tomsjö 6.6
Brita 22/7 1913 Gift 1933 med Per Erik Svensk Bosatt i Västansjö
Nils 12/1 1915 Tog över gården 1954 Gift 1941 med Märta Linnea Nilsson
Ingrid 10/7 1917 – 16/8 1917
Hulda 25/2 1919 Gift 1939 med Josef Verner Persson Jordbruksarbetare i Överälve 2.1
Ingrid 3/1 1924 Gift 1947 med Richard Walter. Bosatt i Västansjö


1940-talet
36A34 Ernst Olof Dahlström skogsarbetare från Ljusdal född 8/4 1917. Bosatt i Ramsjö 8.6. Inflyttad 1944.
Gift 23/7 1944 med Karin Elisabet Bergström född 5/4 1925, från Ytterhavra 3.1.
Barn:
Sven Olof 10/12 1945 Bosatt i Hudiksvall
Lars Ivar 11/4 1947 Gift och bosatt i Hudiksvall


Ca 1954 – 1985

7E21 sonen Nils Fredin född här 12/1 1915. Död i Delsbo 5/2 1994. Han tog över gården efter föräldrarna.
Gift 9/11 1941 med Märta Nilsson född i Delsbo 15/3 1921.
Barn:
Ingegerd 8/2 1942 Gift med Bernt Eriksson
Stig 20/8 1948 – 6/9 2007
Dagmar 14/4 1951 Gift Dolk. Bosatt i Svedja i Delsbo


1990-talet

Stig Fredin 20/8 1948 – 5/9 2007
Gift 12/4 1980 – 2/10 2003 med Gun-Britt Strid. Hon är bosatt i Hålsjö
Barn:
Daniel 9/11 1979 Bosatt i Baggälve
Marlene 13/6 1981. Gift Westberg. Bosatt i Enskede
David 18/12 1984 Bosatt i Baggälve
Maria 22/3 1988. Lill-Smeds Bosatt i Sätila
Linnea 1/3 1993.

Omkring årsskiftet 2018 – 2019 fick fastigheten ny ägare:
Köpare: Jan-Åke Sigurd Eriksson
Säljare: Sven Åke Forsberg, Magnus Forsberg och Pia Linnea Sunesdotter

 

11. Krigs-torpet – Kriken/ Höks


Krig är ett soldatnamn som var ganska vanlig under 17-1800-talet. Personer med efternamnet Krig har funnits i Bjuråker, och i socknarna runt omkring. Det är inte helt säkert att Krigs-torpet fått sitt namn efter någon soldat Krig, det kan naturligtvis finnas andra förklaringar. Eftersom soldatnamn förekommer sparsamt i släktboken blir frågan olöst för tillfället och kanske har torpet kallats Kriken som det står på kartan och kan då betyda något helt annat.Torpet låg ca en kilometer ovanför Ramsjö utefter vägen mot Ytterhavra. Torpet är nu borta och större delen av åkrarna är igenplanterade. Men den stora jordkällaren är kvar även om den är fylld med flera rullar taggtråd och annat bråte. Torpargrunden efter huset har kanske blivit flyttad och återanvänd, och den brunn som bör ha funnits har troligen blivit stenad och överväxt.Märta Fredin, som var gift med Nils Fredin var de som bodde närmast i gården ”Väst på Backen”. Hon berättar 7/7 2011, att de 1985 var de sista som slåttade åkrarna här och vid Krigs-torpet. Åkrarna intill jordkällaren hörde till Höks (Höksläkten i Ramsjö har anor från 1590-talet) och att det lilla som fanns att slåtta vid Krigs-torpet låg ett hundratal meter ifrån i riktning mot Ytterhavra. Har nu funnit platsen där Krigs-torpet troligen har legat även om fysiska bevis efter huset inte står att finna, vilket bekräftas av Märta. Platsen blev avverkad för några år sedan, men markens växtlighet liknar platser som varit bebodda. Dessutom syns den igenväxta gångstigen som ledde fram till torpet.
Möjligen var det här som den här familjen bodde?
 14E7 Olof Pehrsson f. 20/7 1760 s. t. bonden P. Olofsson i Kyrkbyn 3. G. 7/4 1793. Husman i Ramsjö, Bjuråker. Död 11/1 1847 (bröstsjukdom).
5F4 Carin Nilsdotter f. 28/3  1759, d. t. sold. N. Lindberg i Ramsjö, Bjuråker. Änka efter sold. O. Muhr i Ramsjö. Död 24/9 1820 (drunknat).
Anna 18/9 1795
Nils 22/11 1799 – 20/5 1800 (Koppor).
Brita 15/1 1803

ra-015-jordkallare-krikens-hoks
Jordkällaren vid Kriken/Höks marker

12. Ramsjö 206

7:5

Huset byggdes 1985 av Thomas Gelinder
Patrik Bäckström 15/9 1979 och Åsa Ekelöf 21/10 1985

Nu bor här Peter Norén född 5/7 1980 och Jessica Jonsson född 5/7 1978

ra-034

Ramsjö 206, våren 2015

13. Såg

Sågen som låg intill landsvägen byggdes av Knut Bergsman. Hans första såg lär ha legat utefter vägen mot Ytterhavra. Knut var gift med Karin Larsson från Innegårds som hade mycket skog och var ägare till marken där sågen sedan blev placerad. Sågen var en s k cirkelsåg som drevs av en lokomobil som stod i ett eget hus intill sågen.

På 1960-talet köptes sågen av Elis Karlsson som efter en kort tid sålde den 1973 till Hilding Persson.

 

ra-016-sagen

Sågen i Ramsjö 1952

ra-048-sag-interjor

Tidningsbild från ett reportage, med tyvärr okänt datum.
Det är Håkan Åslin som kommer åkande på sågbänken med ryggen mot kameran. Den som skär upp stockarna är ägaren Hilding Persson, längst bort i bild. Här finns cirkelsåg, klyv och kantverk samt en flistugg. Han har tre män till hjälp när det körs för fulla remmar.

Från det att ett träd fälls i skogen och fram till ett väl torkat och nybelagt trägolv behöver Hilding Persson endast en månad.

I Västansjö har Hilding Persson ett rejält hyvleri av årgång 1980 och med en nybyggd torkanläggning som tagits i bruk under denna vinter.

Vi tar tillvara allt på sågstocken. Såväl vid sågverket som vid hyvleriet finns flistugg och flisen används som bränsle både vid hyvleriet med torkanläggning och vid familjens bostad i Friggesund. – Ca 3 m3 flis per dag förbrukar vi för uppvärmning och är självförsörjande.

Värdet med en ”liten” såg och hyvleri är många gånger möjligheten att anpassa sig till kundernas behov. Hilding Persson pekar på det grangolv, med en plankbredd på 19,5 cm som han hyvlat fram. Det är specialbeställt till en lägenhet i Delsbo. Det blir vitt fint skurgolv, som man sade förr i tiden. I två omgångar har det torkats i den nya torken.

Hilding Persson har slipat fram många hyvelstål för att återskapa gamla modeller av profilerade lister. Det är en form av service som denne man gärna värnar om.

 

14. Finnans/Skottens

Ramsjö 30
9:4
4G11 Lars Jonsson född 30/8 1868, son till Jonas Pehrsson i ”Finn” Spångmyra 4, Bjuråker. Bonde i Ramsjö 9. Död 2/10 1920


Ca 1878 – 1908
Mangårdsbyggnaden uppfördes 1878 och ekonomibyggnaden 1917. Gammelgården som är borta sedan länge, låg i vinkel strax öster om huvudbyggnaden Vatten till gården fick man genom självtryck i borrad stockledning från Fly, en källa som finns ett par hundra meter ovanför gården.
4G11 Jonas Pehrsson född 29/2 1828, son till P. Pehrsson i Spångmyra 4 ”Finn”, Bjuråker. Död 22/3 1911
Gift 2/10 1854 med 12O6 Sigrid Olsdotter född 16/10 1833, dotter till bonden O. Olofsson i Rossla s1 i Delsbo. Inflyttad 1854, död 11/8 1908

ra-017-finnans-skottes
Finnans /Skottes. Troligen ser vi här familjen Sälg
Bilden ägs av Ulla Olsson

 

Ca 1904 – 1911
1B31 Karin Sälg, född i Holänna Ljusdal 23/9 1879. Inflyttad 1904, sonen Jonas född 14/8 1899. Hemmansägare här till 1911.
Tretton barn:
Karin 2/12 1854 Gift 1877 med Lars Andersson bonde i Tomsjö 10
Marget 311 1856 Gift 1886 med Lars Pehrsson bonde i Spångmyra 3
Pehr 5/12 1857 – 27/7 1858
Olof 8/5 1859 Gift 1888 med Kerstin Andersdotter. Bonde i Edsäng 6.2
Per 7/1 1861 Gift 1890 med Carin Larsdotter från Norrbobyn. Bonde i Ängebo ”Kringlet”.
Jonas 26/8 1862 Bonde i Bricka s4, Död 27/10 1922
Sigrid 28/6 1864 Gift 1884 med Landbonden i ”Salro” Ö. Stråsjö Nils Hansson.
Anna 28/4 1866 Emigrerad till Nord Amerika 1888
Lars 30/8 1868 Bonde i Ramsjö 9. Död 2/10 1920
Kjerstin 8/8 1870 Gift 1895 med Nils Jonsson. Bonde i Ängebo 10
Eric 30/6 1873 Gift 1913 med Marget Gräns Bonde i Sörväna, Delsbo
Brita 18/9 1875 Tjänarinna i Spångmyra Död 16/7 1935. Dottern Olga Elisabet f. 21/4 1900.
Anders 23/7 1877 Jordbruksarbetare i Sörväna i Delsbo


Ca 1911 – 1935
13E13 Pehr Olof Pehrsson född 19/3 1860 i Söderdala 4 i Bjuråker. Nämns som bonde i Ramsjö 9 (Svedjebo) Utflyttad till Hälsingtuna 1892. Död 4/10 1942.
Sammanboende med 47F4 Anna Greta Sallander född 9/12 1866 i Västansjö. Död 20/12 1948
Tre barn:
Margareta 22/4 1891 Gift 1940 med Per Ström i Norrlia. Utflyttad till Järvsö 1946
Annie 29/5 1902. Hennes dotter Viktoria Sollerås bor i Västansjö. Fortsättning under 48H4
Karl-Johan 31/10 1911 Gift 12/7 1952 Död i Solna 5/1 1980


Ca 1920 – 1928

1B34 Jonas Larsson född 14/8 1899 i Ljusdal. Bonde i Ramsjö 9. Flyttat till Stömne 3, i Delsbo 1928
Gift 1/5 1920 med 7E15 Brita Fredin född 16/11 1897, dotter till bonden E. O. Fredin, i Tomsjö 2, Bjuråker. Flyttat till Delsbo 1928, död 7/4 1938
Fem barn:
Karin 16/6 1920 – 1/4 1921
Brita 3/7 1922 Till Ljusdal 1938
Anna 14/12 1927 Bosatt i Överälve med Axel Verner Olsson
Erik 2/6 1931
Märta 10/7 1934 Flyttat till Ljusdal 1938
ra-018-gard
Foto. Peter Canebro

ra-019-finnars-skottes
Finnars eller Skottes som det såg ut innan ladugården revs Jordkällaren längst ner i bild är fortfarande intakt.

Ca 1935 – 1951
51N32 Anders Jonsson född i Skog i Delsbo 4/12 1901. Hans farfar var soldaten Anders Jonsson – Skott, bosatt i Mora i Delsbo.
Gift 10/6 1930 med (60S2) Frida Johanna Eriksson född i Eckelsbo i Delsbo 25/1 1906.
Fyra barn:
Karl Erik 19/9 1925 Utflyttad till Nianfors 1936
Astrid Ragnhild 1/10 1929 Gift Canebro, bosatt i Edsbyn, hennes son Peter bor i Friggesund
Anders Yngve 10/9 1931 Bosatt i Delsbo. Död 24/6 1995
Sune Skott 9/3 1946 Gift och bosatt i Gävle

Huset står tomt och ägs av Sune Skott och övriga släktingar.

 

15. Ramsjö 32. Onds
10:2

ra-042-32
Ramsjö 32, våren 2015

Ca 1892 – 1906
22U17 Anders Andersson 21/2 1828, son till soldat Anders Olsson – Ond i Svedjebo
Bonde i Hjälttäkt och Ramsjö 4. Död 11/1 1917
Gift 21/4 1863 med 4A23 Brita Danielsdotter från Avholm född 27/4 1842. Död 27/10 1925
Fyra barn:
Anders 11/4 1864 gift 1887 med Brita Margareta Nordlinger Bosatt i Våtmor
Margareta 9/12 1871 Gift 1895 med Pehr Larsson Bos i Ytterhavra 4, sen torp. i Ramsjö s10
Ingrid 22/2 1881 – 28/2 1881
Olof 3/4 1885 Han tog över gården efter föräldrarna


Ca 1906 – 19.
.
22U20 Olof Andersson – Ond-Gubben kallad, född 3/4 1885. Död 5/12 1976
Gift 25/11 1906 med Elisabet Olsson från Klövsjö i Jämtland, född 23/12 1882. Inflyttad från Ljusdal 1905. Hon avled den 15/5 1964
När Ramsjö och Tomsjö fick telefon 1939 blev växelstationen placerad här.
Fem barn:
Anders Gunnar 12/12 1904 Gift 1945 Jordbruksarbetare här i Ramsjö 10.2
Ingrid Augusta 14/6 1907 Utflyttad till Kårböle 1930 Gift Rydstedt, död 19/10 1972
Olof Viktor 19/3 1910 – 12/6 1916
Hans Alfred 20/2 1912 Gift 1939 med Dagny Alida Persson bosatt i Överälve 3.3
Erik Hjalmar 9/7 1914 Gift 1941 med Gertrud Olsson Utflyttad till Forsa 1946


Nils Fredin hemma i köket

1983 tog Nils och Anki Fredin över huset. Nils född 4/5 1949, från länsmans i Tomsjö. Han avled 17/4 2013. Gift 28/12 1989 med Anna Kristina Andersson född 10/11 1958, från Garluö i Rogsta. Hon är nu bosatt i Fönebo
Barn:
Joel 1982
Jenny 1985
Frida 1987

Sonen Joel Fredin nu bosatt i den här stora Hälsingegården som ägs av syskonen gemensamt.

 

16. Ramsjö 34 f d Skolan

13:1
Gamla skolan byggd omkring 1875, den lades ned 1953

Klicka här för se fler skolkort från Ramsjö

ra-021-gamla-skolan-ramsjo
En bild på den gamla skolan som Elsa Havregård haft vänligheten att skicka. Hon berättar att det är Margareta Tjernell som äger kortet efter sin mormor Brita Andersdotter Jonsson född 11/7 1913 (22D22).Troligen är Brita en av flickorna.

 

Nya skolan byggdes 1920 -21 och lades ner 1953.
Gamla skolan som låg strax bredvid byggdes omkring 1875. Skolan finns väl dokumenterad med lärare och många skolkort under rubriken skolor.

År 1885
(4H27) Lars Larsson och hans hustru Anna i Tomsjö fick en skarp varning, för att de underlät att skicka sina barn till skolan i Ramsjö. De kallades till kyrkorådet. Endast hustrun infann sig. Hon förklarade att de icke tänkte släppa sina barn till skolan, ”där de icke får lära sig annat än odygd”. Hon kunde själv lära sina barn att läsa, förklarade hon med en frän och så arrogant ton att flera av ledamöterna förmanade henne att detta var ett offentligt förhör och sammanträde och att det inte passade sig att uttrycka sig så vanvördigt. Kyrkorådet beslöt att påföljande söndag hålla förhör med de tre sönerna på Ramsjö skola. Varken barnen eller deras föräldrar kom till förhöret och kyrkorådsledamöter samt folkskollärare Björkström väntade i över två timmar innan de gav upp och reste hem. Vid nästa sammanträde veckan därpå bestämdes, efter upprörda diskussioner, att barnen skulle omhändertas. Dylik tredska och omedgörlighet kunde inte tolereras. Skollärare Björkström fick ta hand om den äldste, Per 17 år, medan Erik 13 år, hamnade hos Erik Ersson i Ramsjö och den yngste, Jonas 11 år fick komma till Per Björklunds änka i Lill-Ramsjö (Busars). Anders Olsson i Tå fick i uppdrag att redan samma dag fara till kronolänsman för handräckning och föra barnen till nämnda

ra-022-skolkort
Ramsjö skola. Orr – Helga Persson i mitten i främre raden, men vilka är de andra. Hjälp oss du som vet.


Ramsjö skola höstterminen 1926.
I mittenraden närmast lärarinnan Viola Nilsson står Ida Persson, men vilka är de andra? Hjälp mig om du känner igen någon.

År 1940. Anskaffar karbidlampor till Ramsjö och Furuberg skolor p.g.a. fotogenbrist.
År 1941. Ramsjö Byamän begär anslag till elledningar till Ramsjö skola. Ekonominämnden skall behandla frågan och besluta i frågan.
År 1943. Kraftledning till vedkapning och dylikt skulle uppsättas vid Ramsjö skola.

 

Ca 1961 – 1967
43A34 Anna Bergström född 8/8 1920 i Norrberg, bodde här med barnen innan hon flyttade till Västansjö.
Barn:
Bernt 28/8 1940 Bosatt i Blixbo, Sundborn i Dalarna
Elsy 12/2 1942 Larsson bosatt i Gävle
Astrid Margareta 11/8 1943 – 19/1 1944
Göran 28/3 1946 Bosatt i Sunnansjö, Delsbo
Åke 29/10 1947 Bosatt i Friggesund
Roland 27/3 1952 Han har tagit över föräldragården Tomsjö 66
Barbro 20/7 1954 Brandt. Bosatt i Friggesund
Irma 26/2 1956 Gift Standar, Myra, Delsbo
Alf Björklund 23/11 1961 bosatt i Friggesund
Jonny Skott 4/3 1965 Han var inte född när de bodd här. Han är bosatt i Fredriksfors


Ca 1967 – 1998
23A10 Folke Andersson född 3/8 1918, son till Per Olof Persson i Tomsjö. Folke förblev ogift och avled här 11/7 1998


Ca 1967 – 1998
36A11 Brita Bergström från gård 4, Ramsjö 9. Född i Ytterhavra 6/10 1885. Död 3/3 1976
Hon var inneboende här hos sin systersonen Folke Andersson.

ra-053-brita-bertstr 
Bild ur HT 21/2 1970. Brita var då 85 år

1998 kom skolan att ägas och bebos av leg. läkaren Bengt Olov Olsson född i Hudiksvall 21/3 1933 och uppväxt i Norrbo. Gift 28/8 1987, frånskild 26/8 1992.
Bengt Olsson avled i Älvsjö den 29/1 2016.

ra-043-skolan
Skolan Ramsjö 34, våren 2015

 

17. Sommarhus

Ramsjö 38
10:4

På 1990-talet bodde här:
Tord Fredin
född 3/11 1956 och Eva Glad född 22/3 1963. Båda är nu bosatta i Delsbo fast på skilda håll.
Huset ägs av Ulla Fredin i Friggesund

ra-044-38

 

Ramsjö 38, våren 2015

ra-045-38

Ramsjö 38, våren 2015

 

 

18. Gammel – Skänkens

4:2

Ca 1887 – 1888
Möjligen var det här som skomakare Per Jonsson bodde
14E11 Pehr Jonsson född 6/2 1826, son till bonden J. Pehrsson i Ångebo 3, Bjuråker. Skomakare och bonde i Ramsjö. Utflyttad till Vade i Bergsjö 1888. Han avled i Vade, Bergsjö 12/4 1902.
Gift 23/4 1882 med 23A2 Magareta Pehrsdotter född 1/6 1839, dotter till husman P. Olofsson i Skärås. Utflyttad till Bergsjö 1888.
Pers mor, Brita Olsdotter, född 3/2 1798, blev änka 1871 och kom därefter att bo hos sonen. Hon avled 26/11 1884
En son:
Jonas 11/8 1882 Persson Utflyttad till Bergsjö 1888 Han avled i Vade 5:6, 29/7 1970


HT 5/1 1942
Saxat ur ett längre reportage
Jonas Persson – Skänk född 31/12 1856 i Dalänge. Gift 1880 med Kerstin Carlsdotter. De är bosatta i Åbo, Delsbo. Det hedervärda paret är nämligen egentligen Bjuråkingar, fast de på gamla dar för ett par decennier sedan flyttade till dottern och mågen i Åbo, skogsarbetaren Axel Sjöstedt och hans hustru Karin. Jonas Persson – Skänk är född i Dalänge i Bjuråker, och var bara 5 år då hans föräldrar flyttade till Svedjebo. Och därifrån är det inte långt till Haggatan, där Kjerstin bodde, och så knöts redan i tidiga ungdomsdagar ett band som när tiden var inne förenade de båda till en livslång gemenskap. De unga makarna bodde kvar i Svedjebo till 1884 då de flyttade till Tomsjö 8. År 1888 förvärvade de ett torp i grannbyn Ramsjö 4,2. (nedanför skolan) År 1919 flyttade de till mågen och dottern i Åbo fast fortfarande med eget hushåll.
Jonas Persson – Skänk var i skogen på vintrarna och på somrarna byggde han hus. Sju skolhus har han varit med om att bygga i Bjuråker.

Han har tagits med skogens jättar sedan han var tolv år och ännu vid sina 85 år är han än i farten i skogen. I vinter har han sålunda redan huggit 25 timmer och 300 bit massaved. Det gör inte vem som helst honom efter. Men nu finns det inte längre sådana jättefuror som han kan berätta om från forna tider. En fura som han hjälpte sin far med att hugga var 70 fot lång och då den var färdigarbetad var den 18 tum i toppändan. Eller en som han mindes från barndomen som hade samma tjocklek i toppändan men var 85 fot lång. Den stod på en bergknalle ovanför Tomsjö, och åtta karlar och tre hästar fingo hålla på en vecka för att få ned den till landsvägen, varpå den fördes till Hudiksvall för att bearbetas till skeppsmast.
Hans spänstighet är sådan att han ännu cyklar milslånga vägar till någon arbetsplats.


ra-051-skenk-jonas

ra-052-jonas-perssn
Två bilder på Jonas Persson Skänk ur ett HT reportage från 1949


Ca 1888 – 1919
Gamla Skänkens gård låg nedanför skolan
7F14 Jonas Pehrsson – Skänk född i Dalänge 31/12 1856. Bonde i Tomsjö 8. sen i Ramsjö 4.2
Gift 14/11 1880 med Kerstin Carlsdotter från Haggatan född 9/1 1857. Död 30/5 1950
Fyra barn:
*)Pehr 5/9 1879 – 28/10 1931 Han brände ner föräldrahemmet, sköt Orr – Helga och sig själv.
Karin 26/5 1882 Gift 1919 med Johan Axel Bernhard Sjöstedt. Bosatt i Åbo i Delsbo
Jonas 27/9 1886 Bonde i Ramsjö 4.2 Gift 1915 med Julia Persdotter från Ramsjö 4
Brita 15/5 1893 – 17/12 19


HUDIKSVALLS ALLEHANDA DEN 4/11 1898

Ett fall af begagnad nödvärnsrätt torde förekomma i medio af denna månad på Hudiksvalls kronohäkte. Under Mickelsmäss uppträdde vid pågående auktion hos arbetaren 1). A. O. Hellberg i Hedvigsfors den för sitt vilda lynne kände *). Per Jonsson i Tomsjö i Bjuråker, hotande och skjutande med revolver.

Hellberg, som utom bruksbokhållarna vid Hedvigsfors bruk blef utsatt för Jonssons hotelser, kom därvid att skjuta Jonsson, som träffades så illa i låret, att hans ben sedermera har måst amputeras på Hudiksvalls lasarett. Hellberg blef såsom misstänkt häktad och införpassades till kronohäktet, men har icke förr än i söndags vågat erkänna att han skjutit Jonsson, då bruksförvaltare Hägg hade rest ned till staden för att aflocka honom bekännelse och synas alla förhållanden tala för att han aflossat skottet till själfförsvar. Hellberg blev dock frikänd och försatt på fri fot.
Jonsson, som fortfarande vårdas på lasarettet i Hudiksvall, har för förvaltare Hägg beklagat sitt uppförande och önskar nu endast få en insamling till stånd för ett konstgjordt ben, då han hädanefter ville ändra sitt lefverne. Hr Hägg lär ha lofvat göra hvad han kunde.
Källa och avskrift: Viveca Sundberg

—38A9— Bjuråkers släktbok
1). ANDERS OLOF HELLBERG, * 8/2 1875, s. t. kol. A. Hellberg i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 20/2 1897. Arb. Bos. i Hedvigsfors. Utfl. t. Bergsjö 1903.
6C10 ULRIKA SAMUELSSON, * 6/7 1872, d. t. bruksarb. V. Samuelsson i Hedvigsfors. Utfl. t. Bergsjö 1903.
Alfrida Elisabeth Adolfina * 26/6 1891. Utfl. t. Bergsjö 1903
Signe Katarina * 8/6 1897. Utfl. t. Bergsjö 1903


HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 16/4 1901

Olyckshändelse.
Vid profskjutning med en ny karbin, hvarvid denna sprang sönder, fick i lördags en skomakare Per Jonsson i Bjuråker sitt vänstra öga fördärfvadt. Den af olyckan träffade, som är omkring 25 år gammal, fick också för två år sedan ett hagelskott i högra låret, hvarigenom benet måste amputeras ofvan knäet. Han vårdas f. n. å lasarettet i Hudiksvall, skrifves till oss

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg


ra-046-skenkens
Här står Viveca på spisröset efter gården.

ra-047-brunn
Ovanför gården låg gårdens brunn. Den är nu övertäckt med en kraftig cementplatta

 

 

Här är sex familjer som vi inte vet var någonstans i Ramsjö de har bott?

 

Elgens

Ca 1760 – 1810
11E6 Jonas Jonsson – Elg född 1737 son till soldat J. Berghult i Sjövik. Anställd som soldat vid Hälsinge regemente. Bosatt i Ramsjö. Död 6/3 1810 Gift 1760 med (11E3) Margta Eriksdotter född i Lia 5, 9/6 1732. Död 4/2 1816
Tre barn:
Sigrid 5/6 1762 Död genom olyckshändelse den 7/6 1791
Eric 13/7 1764 Gift 1791 Cherstin Olofsdotter Nybyggare o torpare i Nyåker, Bjuråker
Jonas 17/12 1767 Gift 1812 med Ingrid Jonsson Bonde i Daläng 1.


Ca 1832 – 18..

21H6 Lars Jonsson född i Änga 11 den 1/3 1806. Bonde i Ramsjö 3. Död i magplågor 1/4 1879.
Gift 1832 med 5H5 Margta Pehrsdotter född Västansjö 18/3 1807. Död12/12 1865.
Sex barn:
Jonas 30/6 1833 – 15/5 1834
Anna 16/5 1835 Gift 1861 med Erik Eriksson Måg och sen bonde i Tomsjö 6, länsmans
Brita 28/10 1836 – 21/4 1838
Margta 9/1 1838 Gift 1863 med Jonas Pehrsson i Sigrens i Tjärna, Bjuråker
Jonas 39/12 1845 – 14/8 1846
Brita 3/6 1849 Gift 1869 med Erik Pehrsson i Norrhavra Utflyttade till Arbrå 1884


Ca 1861-
21H9 Erik Eriksson från Vedmyra 2, född 14/11 1834 som sistfödd i en barnaskara på 19 barn. Måg och bonde i Ramsjö 3 sen i Tomsjö 6.
Gift 6/10 1861 med Anna Larsdotter född 16/5 1835.
Fyra barn:
Brita 20/8 1862 Gift 1886 med Erik Olof Fredin Bonde i Tomsjö 2, Länsmans
Margta 3/1 1867 Gift 1886 med Gästgivare Erik Olsson i Avholm
Lars 25/10 1868 Gift 1899 med Kjerstin Jonsdotter Bonde i Ramsjö 7.1
Erik 27/1 1878 Gift med Karin Andersson Bonde i Tomsjö 4. Sen i Charlotteberg i Delsbo
23A10 Per Olof Persson född 12/11 1898, son till P. Persson i Tomsjö 12. Bonde i Ramsjö 3.2
Gift 11/6 1927 med 36A11 Karin Bergström född 29/11 1892, dotter till Anders Bergström i Ramsjö 2. Död 29/4 1947
Fem barn:
Karin Emilia Berge 25/3 1917 Flyttat till Ilsbo 1938
Gunnar Folke Andersson 3/8 1918 Adoptivfar son
Edit Kristina 19/11 1922 Gift Östergård D. 11/2 1989
Ingrid Linnea 20/11 1925 Gift med Ossian Walter
Anders Einar 6/10 1927 Flyttat till Bromma 1944
12B12 Erik Andersson född 14/3 1843, son till bonden A. Eriksson i Brändbo s2 i Bjuråker. Bonde i Ramsjö 5. (2 öresland o 12 2/3 penningland.) Död 30/12 1931
Gift 26/10 1871 med 43A7 Brita Olsdotter född 4/11 1839, dotter till skräddare O. Skänk i Gärde, Bjuråker. Död 10/2 1923
En dotter:
Anna 8/8 1874 – 23/8 1900


Ca 1821 – 188.
26C4 Pehr Björklund född 11/4 1800, son till smeden O. Björklund i Stömne, Delsbo. Torpare i Ramsjö, Bjuråker. Död 14/2 1883 (vattusot)
Gift 5/6 1821 med 6H6 Brita Jonsdotter född 17/1 1793, dotter till J. Jonsson i Tjärna, Bjuråker. Sjuklig i många år. Död 14/6 1860
Omgift 1861 med 25C5 Gertrud Hansdotter född 30/7 1830, dotter till bonden H. Pehrsson i Ängebo, Bjuråker. Död 24/9 1918.
Fyra barn:
Olof 18/10 1822 – 22/1 1829
Jonas 6/5 1825 Gift 1862 med Carin Pehrsdotter. Måg och bonde i Västansjö 3
Pehr 15/9 1828 – ./5 1830
Olof 2/2 1866 Gift 1883 med Margta Larsdotter. Bonde i Tomsjö 15.1 Mårtens/Smens

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö .


Till Tomsjö Till toppen till Västansjö – Dalänge

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *