Frisbo

Dellenportalen har samlat uppgifter och bilder om skolan i Frisbo från intervjuer, privatpersoner, olika arkiv, Bjuråker – Norrbo skolinventering och inte minst bilder från Dellenbygdens Fotoklubb.
Böckerna om Bjuråker – Norrbo skolors historia, finns att köpa på biblioteket i Friggesund och vid Bjuråkers Forngård. Böcker med enbart skolkort finns bara att köpa på biblioteket i Friggesund.

Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om ni anger Dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Följ oss på Facebook,och dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss

 

fri-001-skolhus
Frisbo skola, nu privat ägo

fr-283-skola

fr-284-skola
Frisbo f d skola september 2018.

År 1873 tog sockenmännen beslut om att bygga skolan i Frisbo. Redan år 1874 var Frisbo skola klar enligt skolrådsprotokollen

År 1893 skolhuset i Frisbo har upplåtits till separatistpredikanter vilket föranledde ett starkt fördömande från kyrkorådet. Lärarinnan Anna Glaas fordrar dock i en skrivelse att alla slags predikanter skulle få tillgång till skolhuset eljest ämnade hon säga upp sin tjänst. Hon fick sluta.

År 1894 En gammelstuga på Frisbo skolas mark brukar användas till dansställe. Saken kom upp i skolrådet och genast bestämdes att stugan skulle bortforslas. Ingen dans i skolans närhet!

År 1897 Svårt få lärare till Frisbo – Skärås. Anna Falk anställdes till slut-

År 1903 Frisbo blev fast mindre skola.

År 1904 Skolhuset renoveras.

År 1911 Taket på skolan utdömt av brandsynen.

År 1919 tillfällig flyttskola tillsammans med Fönebo. Hösten 1919 åter fast skola.

År 1934 fortsättningsskola införes, tre veckor före och tre veckor efter jul.

År 1947 införes matbespisning i en barack på skolgården.

År 1960 lades skolan ner.

Frisbo mottog elever från Frisbo, Moräng och Rödkullen

Tjänstgörande lärare i Frisbo:

1858 –          Korpral Johan Frisk
1870 – 1875 Karin Nilsson (född i Frisbo)
1877 – 1886 Johan Edhqvist
1894 – 1894 Svea Mathilda Augusta Cedergren
1895 – 1897 Anna Matilda Eriksson
1897 – 1898 Anna Falk
1896 – 1897 A O Nordin
1917 – 1918 Eivor Edbom/Ruth Öhlund
1918 – 1919 Gunborg Andersson /Ellen Karlsson
1919 – 1922 Maria Torstensson
1922 – 1942 Anna Ekblom f. Andersson (20 år)
1942 – 1943
1943 – 1946 Magda Dahlgren
1945 – 1946 Ester Wanbo f. Cedergren
1946 – 1947 Birgit Andersson – Svensson (vik)
1946 – 1947 Arvid Andersson
1947 – 1948 Ragnhild Englund
1947 – 1949 Ingrid Engström
1948 – 1949 Karin Marie Persson
1948 – 1949 Margareta Forsell
1949 – 1952 Siv Hellgren gift Larsson
1949 – 1951 Berit Rönnmark
1949 – 1951 Ingrid B Hedlund vik.
1951 – 1955 Ragnhild Englund
1952 – 1953 Hans Åkerlund/Freddie Laestadius
1952 – 1953 Eva Dahlberg vik.
1953 – 1954 Harry Sjödin/Sven Rudolf Neijbert
1954 – 1955 Bengt Sundin
1955 – 1956 Maud Nordlund, vikarie Birgit Ekman
1955 – 1958 Gunnar Eriksson – Ersare
1958 – 1959 Henning Thurfjell
1959 – 1960 Eva Thurfjell f, Bäckström

 

Intervju med Valter Matsson Frisbo.
Nedtecknat av Valfrid Backman 1962.

Nämndeman Valter Mattson Frisbo har dels år 1960 dels den 5/4 1962 utfrågats om skolbyggnaden i Frisbo. ”Tidigare har han sagt: I min barn-och ungdomstid hade vi fester på skolan”. Jag minns ingen annan plats vi höll till på. Men naturligtvis var det väl så att an jämt hade haft skola i olika gårdar. Men  jag har ju klart minne från 1902 – 1903. Jag själv gick aldrig i skolan för någon annan än Karin Nilsson. Hon var ju från Frisbo men byggde sig före 1920 en gård i Svedjebo. (nuv. hand. Erik G Eriksson. Hon var lärarinna (1-årsutbildning) av gamla stammen. Hon var även lärarinna i Lia och Ramsjö skolor. (se uppgift av fru Palm om Ramsjö skola). Hon var mycket sträng, from och fostrade barnen i gammal luthersk anda. Då Backman kom till Lia 1921 var hon pensionerad och infann sig ofta på bönemöten i Lia bönhus prydd med silvermedalj hon fått för lång och trogen tjänst. Det gamla skolhuset reparerades flera gånger. Folk-och småskola läste i föreningslokalen som senare brann ner. 1946 hade upptecknaren en dotter Tora Berglund som var småskolelärarinna där. Ragnhild Englund efterträdde henne 1947-48 och framåt.

 

Intervju med Gun Eriksson, Friggesund.
Nedskriven av Marianne Ekblom nov. 2000.

Gun gick i Frisbo skola mellan 1943 -1950.
Hon började sin skolgång för Magda Dahlgren och upplevde både lärarinnan och de gamla parbänkarna med bläckhorn som antika.
Men vi hade faktiskt gymnastik med både balansgång på både nervända bänkar och brännboll. I tredje klassen hade vi Ester Wanbo och då höll vi till i Föreningshuset för dom reparerade skolan.
1948 byggdes en barack på skolgården för då började man med matbespisningen. Alla elever fick äta lagad mat och slapp de evinnerliga matsäckarna som avundsjukt kontrollerades varje dag. Alla ville har rökt kött på sina smörgåsar.
Höstterminen 1949 kom Siv Hallgren. Då blev det fart och fläkt i skolan. Hon hade många nymodigheter för sig. I början av sjuan blev vi skjutsade till Moviken för Siv ansågs ha utbildning för att undervisa i klass 7. Men vi flickor protesterade så högljutt att skolstyrelsen föll till föga. Oj, så glada vi blev! Det var Thea, Irene, Linnea och jag som överlyckliga flyttade tillbaka till Frisbo.
Samma år gick vi och läste. Prästen kom till oss i Frisbo och vi höll till i matbaracken.

 

Intervju med Fanny Andersson, den 21/4 1999.
Nedskriven av Rune Norrgård.

Fanny är född 1925 och började i skolan i Frisbo 1932. Det var en småskollärare som hade hand om undervisningen i alla sex klasserna. Hon hette Anna Ekblom, född Andersson, och härstammade från Dalarna. Man fick inte säga fröken utan man skulle säga fru Ekblom. Det var svårt att veta hur man skulle tilltala lärarna på den tiden, och det var svårt att veta vilka regler som gällde, för det informerades  det inte så ordentligt om, utan man fick lära sig av de  skolgrupper på 6 klasser. Man gick i skolan varannan dag, och det var intagning varje år fram till 1934, sedan blev det intagning vartannat år. När Fannys äldre bror Tore började skolan var det 7-årig skola, men det ändrades till 6 år med fortsättningsskola, och vid övergången gick eleverna 6½ år, så brodern slutade sin skolgång till jul, alltså efter 6½ år.
Då blev det ändring så att eleverna så att eleverna hade 5 dagars skolvecka och en ledig dag, småskolans barn t. ex. ledig onsdag och folkskolans barn ledig torsdag. Fortsättningsskolan pågick c:a 2 veckor före jul och 2 veckor efter jul, beroende på att då var skollokalerna lediga. Fanny och de andra frisbobarnen fick då åka till Strömbacka och gå i fortsättningsskola. Medan skolan reparerades eller byggdes om, (Fanny minns inte vilket), då fick de ha skola på godtemplarhuset i Frisbo. Där var det gott om skrymslen och vrår, och det var lite kusligt för man sa att det skrômtade där. När skolan reparerades var kyrkoherden där på invigning minns Fanny, och under medan hon gick i skolan fick dom en slags dricksfontän, med en kopparbehållare och ett rör med en krok på med en kran nertill.
På skoltomten finns en uthuslänga med vedbod och torrdass. En dag, troligtvis sista april, tändes en majbrasa och då flög en flaga och landade på hustaket. Då skakade fru Ekblom av rädsla, barnen insåg nog inte faran, men det var en man i närheten som gick upp på taket och såg till att det inte började att brinna. Annars var fru Ekblom ganska och det var inte alls ovanligt med örfilar, t.o.m. flickor fick sådana. Fanny minns en gång en flicka vid namn Aina Lundström som fick en örfil så att hennes diadem gick sönder.
Det var också något märkligt som hände under Fannys skoltid. Det gick rykten om att jordens undergång snart var förestående. Då blev fru Ekblom allvarlig, och det pratades om brinnande halmbalar och hövolmar. Vad det hela kom ifrån var lite oklart, men det var tydligen någon skrämselpropaganda.

Utflykter gjorde man till Myrdammen och till Heá, (heden) det var en tallmo där man kunde leka och spela boll. Även någon gemensam utflykt till Lennsjö skola och Skärås skola kunde förekomma. En skolresa minns också Fanny att de fick göra till Hudiksvall. Hur de färdades dit exakt minns hon inte riktigt.
Fanny gick alltså sina sex år i Frisbo. Fortsättningsskolan i Strömbacka och skolkökskursen på Dellenro. Då bodde hon hos en släkting i Moviken.
En högtidsdag här i Bjuråkers skolor var tydligen fettisdagen, för då gick man i skolan på förmiddagen och på eftermiddagen var man ledig och gick med fettisdagsbullar till skogsarbetarna och var tillsammans och hade trevligt framemot kvällen. Det minns Fanny. Fanny var en tid ledamot av Bjuråkers skolstyrelse, hon tror själv att hon var den första kvinnliga.
1949 anställdes Siv Hallgren för årskurserna 3 – 6. Samma år inrättas en sjunde klass.
Siv gifte sig senare med Ivar Larsson, Rapp-Ivar.
Efter Skolstyrelsens beslut stängdes skolan den 1 juli 1960
1989 skrev Siv Larsson följande i Hembygdsföreningens tidning, ”Bjuråkers-Blad”.
Dagliga förbindelser med Hudiksvall
Med de orden i bakhuvudet gav jag mig upp i det okända till mitt första jobb som lärare år 1949. Född i huvudstaden hade jag inte varit så många gånger norr om Dalälven, som sades vara gränsen för adelsmän, ekar och kräftor.
Skolan i Frisbo hade haft upprop den dagen jag hamnade i Friggesund. En taxichaufför, som redan hade bilen full, klämde in mig och bagaget, och efter några mil norrut såg jag plötsligt i månskenet ett hus, skolhuset. Allt var mörkt och jag lämnades med mitt pick och pack på trappan.
En vänlig människa från granngården kom och gav mig nyckeln. En trappa upp låg lägenheten, ett rum och kök. Jag såg mig om, en säng, ett bord och en stol, alltid något. Ved fanns till spis och kamin. 50 meter var det till utedasset!
Morgonen därpå träffade jag min kollega, som undervisade klass 1-2 i ett litet Folkets hus på andra sidan vägen. Hon hade vågat bo ensam i skolhuset och var nu glad att jag kommit.
Så var det då dags att gå ner i skolsalen och bli betittad. Alla hälsade så artigt, neg och bockade, och så tågade vi in till morgonbönen. Tiden till lunch använde vi till att bekanta oss med varandra. Barnen berättade om sig själva och byn med väldig iver. Härlig lunch serverade tant Margret, som hade kafé i byn. Dagen avslutades som vanligt med ”Välsignelsen”, och jag gick upp till mitt krypin och tyckte att allt hade varit lyckat och ungarna bedårande.
På eftermiddagen kom ett telefonbud från överläraren med förfrågan om jag kunde och ville öka ut min klass 3-4-5-6 med fyra elever, som skulle gå i sjuan. Det hade inte varit så populärt att säga nej! Så nästa dag blev det 23 barn i fem klasser. Hur man lägger ett dylikt schema hade jag ingen aning om, och någon hjälp fick jag inte. Det måtte i alla fall ha fungerat på något vis, till stor del tack vare de intresserade barnen.
Att få ha upplevt tider, när barnen faktiskt tyckte det var roligt att gå i skolan, är något man är tacksam för. Då var tiderna annorlunda. Alla barn fick tidigt lära sig hjälpa till hemma, både före och efter skolan. Skolarbetet blev för dem en tid, som inte var så krävande. Att läsa läxor hemma var också bättre än att arbeta i fäjset!
Terminen gick fort, trots att det inte var möjligt att komma utanför byn, om man inte kunde ta en tidig mjölkbuss. Folktandvård fanns inte då och barnen hade dåliga tänder, så en dag beställde jag tid i Delsbo för 23 barn! Vi åkte med mjölkbussen. Bara det var spännande.
Lång ifrån alla barn hade varit i Delsbo. Med matsäck i händerna tågade vi in till tandläkaren, som bestämde sig för att dra ut alla trasiga mjölktänder. Bedövning verkställdes och lång väntan därefter. Men ve och fasa, de sista fick ut sina tänder utan bedövning! Efter två år for vi till tandläkaren i Hudik och jag var verkligen glad att alla barnen fick följa med.
I november började vi fundera på julfest. Vi hade ju en fin lokal med scen i Folkets hus, och den måste ju utnyttjas. Kunde vi kanske få in pengar till en skolresa? Vi satsade på basar och teater. Alla var entusiastiska. Ettan och tvåan deltog också. Extra på kvällarna kom barnen och övade och tillverkade saker att sälja. Vi stöpte ljus och bakade pepparkakor, gjorde juldekorationer m.m. Alla i byn hjälpte till, bakade till försäljning och skänkte till lotterier.
Luciadagen kom veckan före festen och då kördes luciaföljet runt i byn i släde dragen av Rölla med bjällerkrans. Nästan alla gårdarna fick påhälsning, och det var en trött och fnissig skara, som samlades på skolan vid 11-tiden på kvällen. Vår tomte räknade in de pengar som vi fått.
Kvällen före julfesten fick vi hjälp med att snickra basarstånden, och så var det bara att rada upp allt vi hade för försäljning. Den stora kvällen kom och jätteduktiga elever rev ner applåder. Tyvärr sålde vi inte så mycket, som vi tänkt, på basaren. 3 långa hemstöpta ljus med rött sidenband för 75 öre var nog för dyrt! Alltnog, jag packade ned det som inte sålts i en kartong, tog det till Stockholm och sålde till vänner och bekanta.
Det nya året började med snö och kyla och det kändes lite ruskigt att komma tillbaka till kamineldning och utedass. Men så snart vi satt i gång terminen, gick allt bra. Mina duktiga flickor i sjuan började så smått fundera som hjälplärare vissa timmar. Redan det här året bestämde jag mig för att arbeta i B2-formen så länge som möjligt. Barnen lärde sig viktiga saker för framtiden, samarbete, hänsyn och hjälpsamhet.
På fettisdagen skulle vi åka skidor till Rödkullsbyn, där många av barnens pappor arbetade med timmerkörning en period på vintern. En släde lastades med mjölk och bullar och två pojkar körde hästen. Alla barnen tyckte det var jättehärligt att åka skidor en hel dag. Fröken var tacksam att hon kunde hålla treornas fart!
Vi började mer och mer fundera på om pengarna vi skrapat ihop skulle räcka till en resa för de högsta klasserna. Tänk att få fara till Stockholm! Om vi hade en vårfest, kanske!
Våren kom så sakteliga och en dag drog vi till skogs för att se när ”milor skulle rivas”. Barnen hade tidigare sett hur milorna byggdes. Det roligaste nu tyckte de var att se alla sotsvarta karlar arbeta. Man fick nästan gissa sig till vilka de var. På den här tiden flottades timmer i Rödkullsbäcken, och den stora begivenheten för oss var naturligtvis att sitta på en bra utsiktsplats och se när ”rumpan gick”. Hela skolan satt en hel dag med matsäck och tittade på de dansande timmerstockarna, som ibland tonade upp sig till stora ”brötar”. När allt var klart, blev det fest på kaféet (för vuxna).
Efter vårfesten hade vi nått målet och stockholmsresan kunde bli verklighet. Förväntansfulla och lite ängsliga funderade en del på hur det skulle kännas att vara borta en hel vecka från pappa och mamma. Allt gick bra och att se allt man läst om och sett på bild var naturligtvis spännande. Som vanligt var Gröna Lund något extra och kanske tyckte pojkarna att landskampen i fotboll mellan Holland och Sverige med Nacka Skoglund var bäst. Jag minns inte mycket av matchen, utan tänkte då mest på hur jag skulle få hem mina ungar i folkvimlet.
Glada och nöjda kom vi så hem och började förbereda oss för kommande examen. Då skulle det visas upp vad barnen lärt sig. Dessutom övade vi in underhållning. På examensdagen var alla bänkar prydda med blommor. Blommor överallt, på kateder, på orgeln och i alla fönster. En del barn verkade lite spända, men förhören gick bra. Jag tror att fröken var mest nervös, när hon skulle spela sig igenom tre verser av den ”blomstertid …” inför föräldrar och skolstyrelserepresentant.
Sommarlovet kunde börja! Farväl Frisbo för en tid. Med tåg for jag från Hudiksvall till Paris, där mina föräldrar och några vänner väntade.
Siv Larsson
Slut citat.

 


 

fri-007-1903

Frisbo skola 1903, klass 1 – 6 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Elin Johansson

Bakre raden:
Lars Holmkvist, Henrik Olsson, okänd, okänd, Hilding Hägg, Johan Sving.

Mellanraden:
Frida Hägg, Edla Åsberg, Kristina Wedmark, Margareta Olsson, Lisa Olsson, Helena Holmkvist, okänd, Jonas Sjö, Anders Wiberg, Per-Erik Wedmark, Emma Sundberg.

Främre raden:
Hildur Ruckman, Ulla Eriksson, Kalla Norell, Anna Lust, Ida Jonsson, Klara Lust, Albertina Ruckman.


fri-008-1918

Frisbo skola 1918
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Gunborg Andersson

Övre raden:
Alfred Lind, Mattias Berg, ? , Emil Hill,  ?  Berg-Viktor Jonsson,”Va”- Walter Ström, Magnus Matsson.

Mellanraden:
Petters Teodor, ”Per-Hanses” Mattis, Erik Matsson, Elin Hill, Kristina Hansson, Emma Hill, Gunborg Andersson lärare, Berge-Märta Jonsdotter, Morängs-Stina Nilsson, Berge-Anna Jonsdotter, ”Va”-Jonke Ström,

Främre raden:
August Matsson, Jankens Brita Johansson, Jankens Hildur Johansson, Signe Storm, Brita Matsson, ”Pålles-Lasses” Anna, Petters Göta Andersson, Jon Larsas Anna Nilsson, ? Storm, Emma Hill, Valborg Fastén, ”Va”-Gertrud Ström, Per Fredin,

 


 

fri-012-tidigt-kort

fri-021-okenda

Samma kort som ovan. Det här kortet ägs av Kjell Herbertsson

Frisbo skola, troligen 1921, men vilka är barnen? 

Vi behöver bättre skolkort och hjälp oss om du känner igen någon av barnen.

Lärare:

Bakre raden:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Mellanraden:
1. 2. 3. 4. 5. 6. lärare 7. 8. 9. 10.

Främre raden:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Anna Nilsson 10.

 


fri-016.1928-kl-6

Frisbo skola 1927 – 1928, klass 5 – 6
Bilden ägs Susanne Swang

Lärare:  Anna Ekblom f. Andersson

Stående:
Okänd,  Mattias Matsson, Axel Jonsson, Per Andersson, Fredrik Fastén, Jonas Nilsson, Axel Storm.

Sittande:
Okänd,  Göta Sundell,  Berta Wedin, Göta Andersson, Ester Svang i randig klänning, Lydia Roos.

 


fri-010-1946

Frisbo skola läsåret 1945 -46, klass 1-6, Bilden ägs av Thea Walther

Läsåren 43-44 och 44-45 var småskolan i gamla Folkets hus berätta Carl-Gustav Berg, som gick där i 1-2 klass. Även i slutat av 1950-talet bedrevs skolundervisning i Folkets hus men då i nya Folkets hus. Det gamla hade då brunnit ned.

Lärare: Tora Berglund och Arvid Andersson

Bakre raden:
Tora Berglund lärare, Sven Vedin, Arne Storm, Sture Larsson, Bengt Svang, Karl-Gustav Berg, Arvid Andersson.

Mellanraden:
Bertil Svang, Sten Matson, Ingegerd Larsson, Gun Axelsson, Thea Hägg, Linnea Berg, Åke Holmqvist, Gösta Johansson, Tycho Johansson, Sven-Erik Andersson.

Främre raden:
Nils-Johan Nilsson, Irene Larsson, Märta Larsson, Alice Hast, Maj-Britt Lindqvist, Elsie Nord, Inger Persson.


 

fri-013-40-tal

Frisbo skola. Troligen läsåret 1946-47

Från vänster: 1. Karl-Gustav Berg 2. Sven-Erik Andersson, 3.Bengt Svang 4, Sture Larsson 5. Sten Matsson 6.Gösta Johansson 7.Sven Vedin 8. Arne Storm 9. Irene Larsson 10.Elsie Nord 11. Gun Axelsson 12. Thea Hägg 13. Linnea Berg 14. Ingegerd Larsson

 


 

fri-018-1947

Frisbo skola troligen läsåret 1947 – 48, klass 6-7
Bilden ägs av Thea Walther

Lärare: Arvid Larsson

Stående bak:
Karl-Gustav Berg, Sven-Erik Andersson, Gösta Johansson, Sten Matsson, Arne Storm, Sture Larsson, Sven Vedin, Ingegerd Larsson.

Främre raden:
Bengt Svang, Linnea Berg, Gun Axelsson, Irene Larsson, Thea Hägg och Elsie Nord


 

fri-017-1948

Frisbo skola troligen läsåret 1948-49 klass 6-7 
Bilden ägs av Thea Walther

Lärare: Ragnhild Englund

Bakre raden:
Vera Sundin, Irene Larsson, Linnea Berg, Maj-Britt Lindqvist, Gun Axelsson, Ingegerd Larsson, Thea Hägg och Elsie Nord

Främre raden:
Sven-Erik Andersson, Sten Matsson, Arne Storm, Sture Larsson, Åke Holmqvist och Karl-Gustav Berg

 


 

fri-023-1949

Frisbo skola 1949, klass  1 – 2 Bilden tagen utanför den nedbrunna församlingsgården
Bilden utlånad av Elsie Svensk, f. Holmqvist

Lärare: Berit Rönnmark

Stående:
Stig-Lennart Mattsson, Karl-Erik Hammarstedt, Nils Lennart Mattsson, Roland Larsson, Ingvar Andersson, Sören Lind.

Sittande:
Vera Persson, Barbro Larsson, Anna-Lisa Nord, Lilly Axelsson, Anita Mattsson, Elsie Holmqvist, Eva Fredin.

 


 

fri-014-1949

Frisbo skolelever 1948 eller 1949.

Lärare: Ingrid Engström

Flickor: Eva Sundin, Britt Glad, Märta Larsson, Marianne Larsson, Inger Persson, Ulla Andersson, Birgit Larsson

Pojkar: Bosse Hammarstedt, Tycko Johansson, Torsten Mattsson, Nils-Johan Nilsson


fri-024-1952

Frisbo skola 1952 klass 3 – 7. Bilden utlånad av Sören Lindh

Övre raden från vänster:
Stig-Lennart Mattsson, Eva Fredin, Märta Larsson, Eva Sundin, Torsten Mattsson.
Rad två:
Sören Lindh, Anita Mattsson, Karl-Erik Hammarstedt, Barbro Larsson, Nils-Johan Nilsson, Britt Gladh, Bo Hammarstedt.
Rad tre:
Roland Larsson, Elsie Holmkvist, Elsy Larsson, Nils-Lennart Mattsson, Maj-Britt Lindqvist, Marianne Holmkvist, Tycko Johansson
Nedre raden:
Ingvar Andersson, Lilly Axelsson, Vera Persson, Eivin Järnkrok, Åke Holmkvist, Berit Larsson, Inger Persson


 

fri-002-1953-1-2

Frisbo skola 1953, klass 1 – 2
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Ragnhild Englund

Bakre raden:
Sigrid Wennberg, Mary Mattsson, Ylva Johansson, Margot Mattsson, Stig Holmqvist, Håkan Mattsson

Främre raden:
Bengt Gladh, Elisabet Larsson, Anna-Greta Sundin, Marianne Mattsson, Kerstin Andersson, Gerd Nordin, Gun-Britt Sundberg (?)

 


 

fri-003-5436

Frisbo skola 1954, klass 3 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Harry Sjödin

Bakre raden:
Birgit Larsson, Eivin Järnkrok, Barbro Larsson, Bosse Hammarstedt, Marianne Holmqvist, Britt Gladh.

Mellanraden:
Elsie Larsson, Berit Nilsson, Anna-Lisa Nordh, Vera Persson, Sören Lind, Anita Mattsson, Elsie Holmqvist, Stig-Lennart Mattsson, Lilly Axelsson, Karl-Erik Hammarstedt, Uno Andersson.

Främre raden:
Roland Larsson, Ingvar Andersson, Börje Larsson, Ulla Andersson, Mona Mattsson, Thea Persson, Margitta Mattsson, Knut Holmqvist.


 

fri-004-5534

Frisbo skola ca 1955, klass 3 – 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Gunnar Eriksson, (Ersare)

Bakre raden:
Britt-Marie Nilsson, Ulla Holmqvist, Marianne Mattsson, Anna-Greta Sundin, Berit Nilsson, Ylva Johansson, Margot Mattsson, Sigrid Wennberg, Mary Mattsson, Kerstin Andersson, Elisabet Larsson.

Främre raden:
Håkan Larsson, Göran Idh, Bengt Gladh, Stig Holmqvist, Håkan Mattsson.

 


 

fri-005-5634

Frisbo skola ca 1956, klass 3 – 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Henning Thurfjell

Längst bak:
Ylva Johansson, Stig Holmqvist, Tord Sundberg

Bänkrad två:
Bengt Gladh, Kerstin Andersson, Elisabeth Larsson, Margot
Mattsson

Bänkrad tre:
Bengt Erik Nord, Göran Idh, Marianne Mattsson, Mary
Mattsson, Henning Thurfjell, lärare.

Bänkrad fyra:
Ulla Holmqvist, Berit Nilsson, Anna-Greta Sundin, Håkan
Mattsson

Främre bänkrad:
Inger Höglund, Britt-Marie Nilsson, Gun-Britt Sundberg, ?,
Sigrid Wennberg


 

fri-006-5636

Frisbo skola ca 1956, klass 3 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Birgit Ekman

Bakre raden:
Margot Mattsson, Ulla Andersson, Thea Persson, Mona Mattsson, Gun Sving, Börje Larsson, Uno Andersson, Knut Holmqvist, Stig Holmqvist, Bengt Gladh, ? .

Främre raden:
Kerstin Andersson, Ylva Johansson, Marianne Mattsson, Anna-Greta Sundin, Mary Mattsson, Sigrid Wennberg, Elisabet Larsson.

 


 

fri-011-sondagsskolaa

Kanske är det här en grupp söndagsskolebarn som ställt upp sig utanför logenhuset.
Du som vet något om bilden eller känner igen någon som är med, hör av dig är du snäll

Hans Tordhav i Västerås skriver:
Översta raden, tvåa från vänster är min mor Anna Nilsson, som nummer tre hennes vän Märta gift Mattsson. Pojken med mössa som står till vänster om mannen med hatt, är troligen min morbror Erik Nilsson
Killen näst längst ut i sjömanskostym med vit krage är Gustav Svang

 


 

fr1-012-myrdammen

Myrdammen:
Anna Ekblom lärare, på utflykt med barnen till Myrdammen.
Bakre raden, fr v Gustav Svang, Haldor Hansson, Erik Hammarstedt, Gustav Nilsson, Arne Larsson.

Fram sitter, Fanny Storm, Majvor Larsson, Eivor Larsson, Elvy Storm, Betty Storm okänd, okänd.


Det saknas fortfarande
många skolkort och många namn och kanske har även uppgifter blivit felaktiga.

Därför behöver vi din hjälp. Rätta för oss när du ser att något blivit fel och hjälp oss att hitta fler skolkort så att vi kan dokumentera skolans elever ännu bättre.

Längst ner på den här sidan kan du lämna kommentarer. Gäller det en hel skolklass kan du kopiera texten med barnens namn och sedan klistra in alltsammans i kommentarfältet. Där kan du sedan ta bort eller ligga till uppgifter innan du skickar det till oss.

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

12 kommentarer

 1. Skolbilden med okänt år och okända elever; flickan längst ned t.h. – med fläta, är min
  mor Anna Nilsson

  1. Hej Hans.
   Roligt att du hittade din mor bland korten. Har du själv ett bättre i din ägo vill vi gärna få använda det? Vilket år tror du kortet är ifrån? Har du kanske fler kort som vi inte har?
   Vi hörs
   Åke

    1. Hej Hans, va bra att du känner igen din mor, men var finns hon någonstans på kortet
     Hälsningar
     Åke Nätterö

     1. Min mor, Anna Nilsson, sitter i nedersta raden, 2:a flickan fr. h. – med vit krage och fläta.

     2. Tack Hans, hoppas du har överseende, för jag har tydligen fått din mors namn redan tidigare.
      Trevlig helg
      Åke Nätterö

 2. Frisbo skola 1948 klass 1-2

  Tredje killen på den bakre raden saknas det är Nils-Lennart Mattsson

  Hare´bra
  Sören Lindh

 3. Sista fotot ”Myrdammen”
  Elsy Storm skall vara Elvy Storm.

  Fanny, Elvy och Betty är systrar (födda 1925, 1926, 1928). Jag kan dock inte säga om flickan längst till höger är Betty eller inte (ser att det är frågetecken efter namnet).

  Tack för en bra sida! Roligt när man släktforskar och hittar släktingar här 🙂

  1. Hej Anki, va trevligt att du hittat dina släktingar. Kolla även på skolkort och konfirmationskort
   Tack för att du såg till att Elvy fick rätt namn
   Hälsningar
   Åke Nätterö

 4. Inte så viktigt kanske, men bilden med ”Frisbo skola ca 1956, åk 3 – 6” och med lärare Birgit Ekman; i listan över lärare finns hon inte med. Kanske tillfällig vikarie?

  1. Hej Hans, god fortsättning på det nya året. Vilken tur att du håller ett vakande öga och säger till när allt inte är som det ska.
   Jo den här läraren Birgit Ekman var nog bara vikarie, hon var även vikarie i Moviken, men i övrigt vet jag inget mer om henne.
   Tack för hjälpen
   Hälsningar Åke Nätterö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *