Mordförsök 1885

Misstänkt mordförsök på Olof Ersson 1885

Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

HUDIKSVALLS ALLEHANDA DEN 11/6 1885

Mordförsök.

För försök till mord hade arbetaren Olof Ersson från Bjuråker blifvit häktad. Ransakning egde i går rum å härvarande cellfängelse. Såsom målsegare uppträdde jemte allmänna åklagaren Per Persson från samma socken. Efter hvad målsegaren uppgaf, var sakens sammanhang så, att han och en annan person någon dag före den 17 maj anmodat tilltalade Olof Ersson att köpa en kanna bränvin åt sig i Hudiksvall, hvilket uppdrag ock Ersson på det sätt utfört, att han sjelf förstört någon del af bränvinet. Detta bränvin återgäldade Ersson sist uppgifna dag i sitt hem, dit de båda fordrande männen kommit. Efter åtskillig pokulering, hade Ersson kastat Persson i ansigtet ett halfdrucket glas bränvin och omedelbart derefter slagit honom så att han afsvimmat samt under tiden fattat ett betsman, som han i högsta hugg höjt för att tilldela Persson ett slag, riktadt mot hufvudet, men slaget hade i rätt tid afvärjts af tillstädesvarande mjölnaren Joh. Henr. Bengtsson, som nu omvitnade dessa uppgifna förhållanden.

Bengtsson hade sedermera påkallat folk, och under tiden hade Persson qvicknat till och, förföljd af Olof Ersson, flytt till skogs, der skott aflossats. Då påkalladt folk tillkommit, hade den tilltalade, försedd med tvenne revolvrar, hotat att skjuta.

Emellertid hade skjutvapnen vid undersökning sedermera befunnits oladdade. Dessa förhållanden intygades af arrendatorerne Per Olsson Glad och Er. Larm.

Den tilltalade nekade och påstod sig tvertom hafva blifvit misshandlad af målsegaren med den påföljd, att blodvite uppkommit å hans näsa.

För vidare utredning uppsköts målet till den 29 innevarande månad
Källa och avskrift: Viveca Sundberg

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *