Högs Kyrkoherdar – komminstrar

KYRKOHERDAR OCH KOMMINISTER – TJÄNSTER I FORSA OCH HÖG
Text och efterforskning har gjorts av Viveca Sundberg


Svenska präster från 1100-talet och framåt på, Wikipedia.


Att bli präst – Svenska kyrkan.


Att bli diakon – Svenska kyrkan.


Att bli kyrkomusiker – Svenska kyrkan.


Aktuell inf. om Svenska kyrkan i Forsa – Hög församling.


Gillar du den här sidan får du gärna dela den med dina vänner


Följ oss på Facebook,och dela gärna den här sidan med dina vänner


Om du gillar det du läser, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Har du en egen hemsida får du gärna länka till dellenportalen.se Tack för ditt stöd!


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.


Kyrkan i Hög

Blå text är tillägg ur Uppsala Ärkestift Herdaminne, Forsa 1842.

Siffror hänvisar till Forsa – Hög släktbok 

SERIES PASTORUM

KYRKOHERDAR I FORSA OCH HÖG

—1—

JOHANNES THOMAE. Testamenterade 1320 till Uppsala domkyrka 20 mark penningar utom mycket annat.

—2—

OLAUS. Skrev 1374 ett brev till ärkebiskop Birger. Levde ännu 1382. Förmodligen densamme, som instiftade det 12 te prebendet och som kallas Olaus Sapiens de Forsum. Skall ha haft en son Magnus Olai, vilken avled 1433 i Uppsala såsom canik (https://sv.wikipedia.org/wiki/Domkapitel)

—3—

NILS KETTIL BJÖRNSON, 1391

—4—

LAURENTIUS CAROLI, 1406

—5—

LAURENTIUS LAURENTII, 1411. Herr Lorens i Forsum troligen den som lät Håkan Gulleson utföra den Jungfru Maria bild, som finns i Forsa kyrka.

Förmodligen densamme, hviken lät förfärdiga den Jungfru Mariabild, som ännu finnes i kyrkan, och som kallas: Herrlika Herra, Hr Lorens i Forsum 

—6—

MATTIAS OLAVI, s. t. frälsemannen Olof Matsson i Åminne, Halliko sn, Finland. Domprost i Uppsala 1435-1438. Kyrkoherde i Forsa 1439-1454. Prost och underlagman för hela Hälsingland. † 1454 eller 1455.
Mattias Olavi identisk med ”Greve Mattias i Bäck”. Hans fader Olof Matsson hade 1381 hornvapnet i sitt sigill och är stamfar för adliga släkten Horn av Kanckas med förgreningar.
KATRINA JONSDOTTER, hushållerska. År 1455 stadfäste Kung Karl Knutsson arvskiftet efter Mattias Olavi. En dotter g. m. Olaus Petri av Landom –7

           —7—

LAURENTIUS, 1457

  —8—

OLAUS PETRI av Landom. Underlagman i Hälsingland 1470-1494
troligen även 1455
6 – G. m. en dotter till Mattias Olavi

      —9—

PETRUS, 1480. Underskref ett bref jemte flere präster här i landet.

   —10—

CANUTUS ESKILLI, 1490

—11—

RAGVALDUS PETRI, 1500

—12—

LAURENTIUS PETRI, 1522. ”Hans namn finns på stora klockan. Förmodligen fader till Christina, som var gift m. biskopen i Linköping mag. Martinus Olai och moder till ärkebiskopen Olaus Martini”.

            —13—

MÅNS, 1543. Kontraktsprost 1552. Lefde 1556

               —14—

ANDREAS MAGNI, * 155.. . Kyrkoherde i Forsa 8/10 1568-1579. † 1600 Epitafium i Forsa kyrka

—15—

INGEMARUS, 1601

  —16—

CHRISTIERNUS ANDREAE, s. t. kyrkoherde Andreas Magni i Forsa. Studerade flera år i Tyskland. Kyrkoherde i Forsa och Hög 1602. Senare kontraktsprost. † 1623
MALIN ERSDOTTER.
Barnen kallade sig Forsselius.
CHRISTINA, * 21/1 1610. G. 27/2 1625 m. prosten Nicolaus
Bozaeus i Nordingrå, Härnösands stift.
ERIK, konung Gustaf Adolfs drabant
SVERDKIL, kyrkoherde på Visingsö
OLOF, * rector scholae i Göteborg
ANDERS, *

—17—

MATTHIAS PETRI BUSCHERUS, * i Rogsta. Stud. 1597. Rector scholae i Hudiksvall 1605. Komminister i Forsa. Kyrkoherde i Forsa och Hög 1625. † 11/11 1636.
Enkan sökte förgäfves dubbla nådår
ELISABETH BRÖMS, *, d. t. kyrkoherde i Ockelbo Sven Hansson Bröms och h. Katarina Larsdotter
SVEN, * . Komminister i Bollnäs. G. m. Justina Danielsdotter, d. t.
kyrkoherde Daniel Andreae Bergh o. h. Anna Nerbelius i Bergsjö.
† 1652
CARL, * 1628. Kyrkoherde i Järvsö 1674. † 4/6 1679 – (X25)21L1
PEHR, * . Komminister nr 5 i Forsa. † 6/4 1653

    —18—

ISAAC ERICI ERIC BRÖMS, i Elgered, Bergsjö omkr. 1593. Stud. 1615. Blev den förste scholmästaren i Söderhamn. Komminister i Forsa. Kyrkoherde i Forsa o. Hög 1638. † 1647.
BOTILDA HANSDOTTER, *. Som sedan fick successor. Änka o. omg. m. kyrkoherde Laurentius Salthenius. nr 19
ERIC. Kronofogde i Hälsingland. Kyrkoherde i Wendel
CARL. Borgmästare i Gävle. Borgmästare i Sala
CHRISTINA. G. m. handelsmannen i Hudiksvall L. Hartkop – 18C1
PEHR. Kyrkoherde i Wendel. Riksdagsman. Kronofogde i
               Hälsingland. En son plågad af fallandesot och vansinnig.

—19—

Mag. LAURENTIUS ANDREAE SALTHENIUS, * 1601 i Gävle. Student 1619. Magister i Greifswald 1627. G. 2 ggr. Pedagog i Hudiksvall 1628. Respondens vid prästmötet 1643. Kyrkoherde i Forsa 1648. Pliktade under Ä. Bisk. Paulini tid 8 R:dr till fiscum för ett försummadt prestmöte.
† 3/10 1665, såsom hans gravsten i kyrkan utvisar. Kallade sig först Gewaliensis, sedan Sylthenius af byen Sylstad i Rogsta och slutligen Salthenius af viken Salt-panne-fjerden i samma socken
ANNA OLSDOTTER
. G. 1628
BOTILDA HANSDOTTER. 1647 änka efter företrädaren Isaac Bröms
CATHARINA, * 1:a giftet m. kyrkoherden i Forsa Johan Wallenius
nr 20. 2:dra giftet m. kyrkoherden i Forsa Nils Bång nr 21.
3:dje giftet m. kyrkoherden i Bergsjö A. Netzelius.
JOHAN, * 1632 i Rogsta. Kyrkoherde i Forsa nr 22
OLOF. Stud.
ANDERS. Kronofogde i Ångermanland
NILS. Drunknad
De öfriga † i barndomen

—20—

JOHAN WALLENIUS, * , s. t. kyrkoherden Anders Johani Wallenius o. h. Sara i Färila. Stud. 1640. Prv. till sin faders adjunkt 1645. Blev efter sin faders död vice pastor i Färila. Komminister i Bollnäs 1655. Kyrkoherde i Forsa o. Hög 1665. † 1670. Prot. 1665: ”Presenterades församlingens bref i Forsa, därmed de begära Hr J. Wallenium, Capellanen i Boldnäs, till sin Pastorem i svärfaderns ställe. Res. alldenstund han hafver tjent öfver 20 år och är sal. Pastoris ibid. måg, hafver ock vackert studerat så finnes skäligt at så må ske”. Var en allvarsam och lärd man och kallades för sin ansenliga växt: store herr Johan.
CATHARINA SALTHENIUS, ”företrädarens dotter”. Änka 1670 o. omg. m. kyrkoherde Nils Bång i Forsa – 21
ANNA, * . 1:a giftet m. borgaren E. Jerff i Hudiksvall. 2:dra giftet m. skepparen ib. J. Lithén i Hudiksvall
LARS, * 1651 i Färila. Vice pastor i Forsa 1678. Komminister i Delsbo 1680. † 11/2 1700
SARA, * . G. m. kyrkoherde Eric Backman i Ovanåker
ANDERS, * . Handlande i Härnösand
JOHAN, * 1657. Kyrkoherde i Hudiksvall. † 1700
OLOF, * . Komminister i Ed
NILS, * 1659. Komminister i Idenor. † 25/6 1713
CATHARINA, * . G. m. kyrkoherde Olof Ulfsberg (Netzelius) i Bergsjö
BOHLA, *
ERIC, *

—21—

NILS BÅNG, * 1628, s. t. komminister i Norrbo Eric Erici Bång i Färila o. h. Catharina Nilsdotter. Stud. 1648. Collega i Hudiksvall 1655. Prvgd. 1658. Komminister i Hudiksvall 1659. Kyrkoherde i Forsa o. Hög 1671. † 1676. Bisittare i domstol för häxprocesser på 1670-talet. Bror t. biskop Per Bång i Viborg. G. 3 ggr.
1:a giftet GÖLIN LARSDOTTER
2:dra giftet Företrädarens änka CATHARINA SALTHENIUS
3:dje giftet BRITA KNOGE
Hade 4 barn, döda i ungdomen

—22—

JOHAN SALTHENIUS, * 1632 i Rogsta, s. t. nr 19 Laurentius Andreae Salthenius. Stud. 1653. Prvgd. 1657. Komminister i Forsa 1657. Kyrkoherde i Forsa o. Hög 1679. † 14/8 1690
MAGDALENA GRUBB, * , d. t. kyrkoherden i Bjuråker-Norrbo Wilhelm Jacobi Grubb
ANNA, * . G. m. landskrivaren Z. Warg
CHRISTINA, * 1667. G. m. successor Elias Wixner nr 23
CATHARINA, * 30/1 1669. G. m. komminister nr 10 i Forsa Pehr Höglund
LARS, * . Sjöman
MAGDALENA, * 1678. G. m. löjtnant vid Häls. Reg. E. Oxel – 28O1
SARA, * 1679. † 26/12 1752. Og.
HELENA, * 5/7 1680. G. m. Borgaren i Hudiksvall P. J. Hög
† 21/11 1765 – (X20)50S1
JOHAN, * . Militär

—23—

46SV – ELIAS JOHAN WIXNER, * oktober 1660, s. t. bonden Johan Eliasson i Sörviksta 2, Forsa. Stud. 1681. Phil. cand. 1690. G. Prvgd. 1691 o. genast kyrkoherde i Forsa. Emedan hans förfäder kostat mycket på kyrkan. Andre påstå dock, att han genom corruption skaffat sig denna tidiga befordran. Concionator vid prestmötet 1698. Utnämndes 1717 till Contractsprost, men utnämningen ändrades vid justeringen. † 17/9 1736. Var de sista åren blind.
22 CHRISTINA SALTHENIA, * 1667 ”företrädarens dotter”. † 25/9 1710
JOHANNES, * 2/6 1694. † 188/3 1700
BRITA, * 15/11 1695, g. m. Mönsterskrivaren P. Forssbom – 46S3
MAGDALENA, * 26/9 1697. † 7/11 1697
CHRISTINA, * 9/9 1698 – 29H2
JOHAN, *
ELIAS, * 24/2 1701. † 1/4 1706
ANNA, * 26/8 1702. † 8/2 1703
MAGDALENA, * 2/10 1703
ELIAS, * 1/4 1707. † 1707
ELIAS, * 12/3 1709 – 81C1

—24—

NILS WETTERSTEN, * 23/9 23/3 1691, s. t. inspektor Bengt Pedersson Wettersten o. h. Brita Larsdotter på Rydboholm. Stud. 1705. Mag. 1719. Prvgd. till Adjunct vid Riddarholms Förs. i Stockholm 11/12 1723. Teol. lektor i Gävle 16/8 1724. Kyrkoherde i Forsa o. Hög 1737. Vice kontraktsprost 1751. Han prydde kyrkorna mycket. Författare till boken Forsa o. Högs ålder och värde. † 10/6 1769 1759.
Lector Smaraeus hade väl vid valet pluralitet, men som en stor del af församl. hänskjutit utnämnandet till Cons., så gafs fullmakt åt W. — Han stängde 1739 en bonde, som nekade honom likstols-ko efter sin moder, från nattvarden. Prot. 1747: ”Past. I. gifver vid handen huru K. M. i det honom förundta privilegio på dess gjorde förklaring öfver Lutheri Cateches, bevärdigat honom med Prostanamn, i anseende hvartill, så väl som flere förtjenster, bemälde Pastor anhåller, att undfå Consistorii collationsbref på samma titel. Res.: Cons. vill göra sig om sammanhanget närmare underrättadt, förrän det sig häröfver utlåta kan. Ä.Bisk. H. Benzelius brydde sig sedan icke vidare om denna anhållan.
Var den förste i Helsingland, som tvingade sina sockneboer, att gifva tionde af kalvfar och grisar.
BEATA ZETHRIN, * 26/3 1702, d. t. rector scholae trivialis i Stockholm magister Michel Zethrin. † 19/11 1761
BENGT, * 25/8 1723. Teol. dr. i Königsberg. Komminister i Värmdö. † 21/4 1767
MARGRETA, * 25/8 1725
CHRISTINA, * 20/6 1731 – (X8)20O1
SAMUEL, * 12/1 1734
NICODEMUS, * 11/1 1736. Sjökapten
BIRGITTA BRITA JULIANA, * 24/12 1737 – (X8)1P1
LAURENTIUS, * 29/1 1741
LAURENTIUS NICOLAUS, * 5/2 1742. † 15/10 1742
DANIEL, * 11/9 1742. † 21/4 1743
ABRAHAM, * 20/8 1744
Svägerska Barbara Michelsdotter Zethrin, * 16/4 1706

Skrift: Kort och enfaldig. Förklaring öfver Chattichismus Lutheri, Hustaflan, Bönesätten och Kyrkotjensten, med ett bifogadt Väktarerop. Sthm. 1747.

—25—

ALBERT HOLMQVIST, * 5/1 1721 i Gävle, s. t. kyrkoherden i Ockelbo Echard Holmqvist o. h. Anna Thel, köpmansdotter fr. Gävle. G. 2 ggr. Stud. 1738. Mag. 1746. Prvgd. 6/9 1746. Vice pastor vid Uppsala Domkyrka 23/8 1749. Vice rector vid Cathedral Scholan ibidem 1751 och 1752. Hospital-syssloman 15/8 1754. Kyrkoherde i Forsa o. Hög 1/10 1760. Prost 20/4 1763. Vice kontraktsprost 12/10 1763. Vice praeses vid prästmötet 1771. Kontraktsprost 27/11 1776. Riksdagsman 1778. † 23/11 1783. Allmänt saknad och högaktad.
ANNA SARA WETTER, * 20/9 1715, d. t. Comminister Nils Wetter i Malmbäck af Wexiö Stift. G. 21/11 1751. † 7/10 1762. Barnlös.
1O16 – ULRICA BEATA LILJENBERG, * 11/5 1740, d. t. ryttmästare Daniel Liljenberg. G. 10/6 1763. † 31/10 1799.
Styvdotter t. major Karl Fredrik Liljenberg på Rolfsta, Forsa.
DANIEL ECHARD, * 27/6 1764. Mathes & phil.natur.adjunct i Uppsala.
ULRIKA ALBERTINA, * 15/7 1765
ANNA MARGRETA, * 3/7 1766. † 16/7 1779
CARL FREDRIK, * 18/10 1768 – 20Ö6 Övernäs 1
ALBERT ULRIC, * 4/2 1770
HELENA BEATA, * 24/1 1771
JAN GUSTAF, * 17/4 1773. † 12/7 1773
HEDVIG CHARLOTTA, * 6/7 1775 – 10K7 Klångsta 2

Skrift: Likpredikan öfver Prosten i Delsbo K. Lenaeus. Gefle 1777. — Åminn. tal öfver Prostinnan Justus. 1766.

—26—

PEHR NORDELIUS, * 14/6 1726, s. t. komminister Olof Nordelius i Norrbo o. h. Elisabet Alstadius. Stud 1745. Prvgd. 18/12 1753. Past. ex. 1769. Komminister i Rogsta 3/10 1783. Kyrkoherde i Gnarp 23/2 1763.
Concionator vid prästmötet 1782. Kyrkoherde i Forsa o. Hög 8/11 1784. Prost 1787. G. 3 ggr. † 1/6 1800
(X25)11H4 1:a giftet CATHARINA LOCKNER, * 25/3 1739, d. t. komminister Olof Jonsson Lockner o. h. Margareta Bergqvist i Järvsö
2:dra giftet ELISABET MARGRETA BACKMARK, * , d. t. prosten Per Backmark o. h. Elisabet Boberg i Tuna, Hels.
3:dje giftet HEDVIG ULRIKA DAHL, * 29/3 1753, d. t. brukspatron Lars Dahl.
Av 8 barn i första giftet nådde endast ett mogen ålder näml.:
ELISABET MARGARETA, * 12/7 1778. G. 21/3 1800 med
komminister Lars Landgren i Segersta. Se Adjunkter – 21
I tredje giftet:
HEDVIG ELISABET, * 24/10 1791

—27—

OLOF HÖGMAN, * 9/8 1761, s. t. prosten i Arbrå mag. Olof Högman o. h. Sara Stierner. Stud. 1777. Mag. 1782. Prvgd. 16/6 1782. Hofpredikant hos hertigen av Östergötland 3/12 1783. Reste utrikes 1785. Theol. doctor i Wittenberg 1786. Extr. Kongl. Hofpredikant 1793. Ordinarie hofpredikant och confessionarius hos hertigen av Östergötland 8/4 1794. Ordin. Kongl. hofpredikant 28/10 1800. Kyrkoherde i Forsa o. Hög 1/7 1801. Prost. 30/3 1803. Kontraktsprost 15/6 1808. † 18/6 1826.
ANNA LOVISA NORAEUS, * 1773, d. t. prosten doctor Olof Noraeus i Bollnäs o. h. Johanna Birgitta Boberg. Änka o. omg. 1830 m. prosten Olof Hansson Forsell i Hudiksvall.
SARA JOHANNA, * 12/1 1807. † 17/7 1807
OLOF, * 6/8 1810. † 10/12 1810

—28—

(X22) Mag. ERIC BENGT SCHILLING, * 8/12 1770, s. t. häradshöfding Adam Schilling i Holm, Idenor. Stud. 1787. Vice collega schol. I Hudiksvall 1793. Mag. 1794. Ord. Collega 7/3 1798. Past. Ex. 23/4 1806. Prvgd. 22/5 1806. Komminister i Wåhla 28/8 1807. Respondens vid prestmötet 1812. Kyrkoherde i Norrbo 30/12 1812. Kyrkoherde i Forsa o. Hög 28/3 1827. Kontraktsprost 17/10 1827. Filos. jubeldoktor 1845. † 22/3 1846
2P1 – ANNA CHRISTINA AHLBERG, * 1/1 1773, d. t. coopverdie kapten Olof Ahlberg i Gävle. 3/11 1801 änka efter apologisten Johan Backmark. Omg. m. Eric B. Schilling. † 22/5 1841

—29—

ERIK VILHELM AURIVILLIUS, * 24/12 1802 i Uppsala, s. t. professorn o. universitetsbibliotekarien Per Fabian Aurivillius. Stud. 1818. Prom. 1827. Amanuens vid K. Bibelkommissionen 1828. Teol.kand. 1830. Prvgd. 19/6 1831. E. o. biblioteksamanuens vid Uppsala universitet 1831. Past.ex. 17/12 1832. Pastorsadjunkt vid Uppsala domkyrka 1834. Sekreterare i Uppsala stifts bibelsällskap 1839. V. pastor där 13/1 1844. Kyrkoherde i Forsa o. Hög 31/7 1848. Prost 17/10 1849. † 22/6 1874
Aurivillius var en flärdfri, allvarlig och sträng man.
Forsa prästgård, som är omgifven af en mycket härlig natur, förskönade han genom byggnader, en storartad trädgårdsanläggning med orangeri m.m. så att den kunde täfla med de vackraste i riket, men huruvida detta var till fördel för hans ekonomi, må lämnas osagdt, åtminstone skrev en forsabo till hans efterträdare: ”Hr A. var en ifrig botanist och har, som det mig förefallit, arbetat sig fattig på blommor och blad”.
G. 1850 m. KRISTINA LOVISA FORSSELL, * 18/2 1815, d. t. prosten o. professorn Olof Hansson Forssell i Hudiksvall o. h. Magdalena Norberg. † 16/3 1869
PER OLOF CHRISTOPHER, * 15/1 1853. Professor o. intendent för Riksmuseets entomologiska avd. 1883-1901
CARL VILHELM SAMUEL, * 31/8 1854. Docent i zoologi i Uppsala. † 1899 på hemväg fr. en forskningsresa till Sundaöarna och Ostindien
ELISABET VILHELMINA, * 1/8 1856. † 26/1 1857
EBBA VILHELMINA, * 16/3 1860. Fil.kand

—30—

(C1) HERMAN TEODOR WALLIN, * 19/8 1839, s. t. häradsbokhållare Olof Er. Wallin o. h. Maria Adolfina Brundin i Klef, Alunda. Stud. 1857. Fil.kand. 28/2 1863. Prom. 31/5 1866. Teol.kand. 30/1 1869. Prvgd. 3/4 1869. V. lektor vid Uppsala h. allm. läroverk 8/3 1869. Past. ex. 7/4 1869. Kyrkoherde i Hassela 6/3 1871. Kyrkoherde i Forsa o. Hög 28/12 1874. Tillträde 1877. Kontraktsprost 25/8 1886. Inspektor vid Hudiksvalls läroverk 1887. Kyrkoherde i Alunda 1892. Tillträde 1894.
41P1 – G. 11/2 1880 m. ELIN AMALIA SÖDERGREN, * 23/2 1861, d. t. kronolänsman E. B. Södergren i Ovansjö, Gästrikl. o. h. Laura Amalia Gustava Hådell.
ERIK TEODOR, * 10/2 1881
MARIA ELISABET, * 2/9 1882. † 8/2 1887
ERNST HERMAN, * 15/9 1883
KARL OLOF, * 1/12 1884
GUSTAF SAMUEL, * 16/4 1886
GOTTHOLD, * 5/6 1887
GERTRUD AMELINA, * 28/8 1888
JOEL HERBERT, * 8/10 1890

—31—

(X8)13R1 OLOF HOLMQVIST, * 17/3 1836, s. t. bonden Olof Holmqvist i Rumsta s2, Forsa. Stud. 1856. Lärare vid folkskolor i Uppsala 1863-64. Sem.ex. o. Prvgd. 1864. Past.ex. 29/3 1871. Komminister i Gefle 1869. Kyrkoherde i Viksta 26/7 1875 med tillträde 1878. Kyrkoherde i Forsa o. Hög 13/5 1893. Tillträdde 1895. G. 28/5 1872. † 1/7 1905
ANNA LOVISA SOFIA WESTIN, * 8/11 1850, d. t. prosten J. P. Westin i Fasterna. Som änka bosatt i Hamre, Forsa. † 28/10 1935
ELLEN ANNA KATARINA, * 21/3 1873. Folkskollärarinna. † 25/2 1940
OTTO JOHAN OLOF, * 10/11 1875. Ingenjör. Fl. t. Stockholm 1898
INGRID GUSTAVA KAROLINA, * 15/1 1881 – 25H6
EVA LOVISA SOFIA, * 1878. † 1891
KERSTIN MARIA MARGRETA, * 19/1 1886. Folkskollärarinna. Fl. t. Eskilstuna 1907
SVEN GEORG, * 28/10 1888. Komminister i Järvsö 1918.
Kyrkoherde i Harmånger 1922. Kontraktsprost 1935. G. 9/6 1920 m.
Elsa Sofia Norin, * 3/2 1888. (Se (X25)27L1)

—32—

SVANTE GUSTAF SWÄRD, * 10/6 1850, s. t. korpral Swärd i Styra. Stud. 1877. Prvgd. 17/12 1880. Komminister i Djurö 24/8 1884. G. 17/12 1884. Förest. för Malmqvistska barnuppfostr.anstalten, Stockholm 1/5 1888. Kyrkoherde i Forsa 1907. Prost. † 24/7 1925
(A12) ARVIDA SOFIA KRISTINA TRÖNNBERG, * 18/3 1853 i Katarina förs., Stockholm. Som änka fl. t. Söderhamn 1927. † 30/5 1935
GUSTAF HERBERT, * 17/12 1885 – (X8)15B19
GERTRUD ARVIDA, * 20/12 1887. G. m. pastor Viktor Karlsson
VERA SOFIA, * 28/4 1893. G. m. lektor Arvid Leander, Söderhamn

—33—

ENOCH LEONARD BERLIN, * 11/7 1871 i Helga Trefaldighet, Uppsala, s. t. lantbrukare Anders Wilhelm Berlin o. Margaret Stjernholm. Teol.kand. 1906. Prvgd. 8/6 1906. Predikant å Tjolöholms gods 1901-1905. Folkskollärare ex. 9/6 1906. E. o. präst i Forsa. Kapellpredikant i Nianfors 1907. Pastorsadjunkt i Sundbyberg 1909 o. i Stockholms Johannes 1/10 1911-1918. Kateket 1/1 1913-1918. Komminister i Duvbo 16/3 1918. Kyrkoherde i Forsa 30/3 126 med tillträde 1/5 1927. Emeritus 1/4 1945.
Hans systrar:
TEKLA JOSEFINA BERLIN, * 19/7 1864. F.d. lärarinna. † 9/7 1941
ENGLA VILHELMINA BERLIN, * 9/2 1867. F.d. lärarinna.

—34—

AXEL TURE ENGE, * 9/4 1901 i Haparanda, s. t. kyrkoherde Lars Erik Enge o. Tekla f. Sandström i Överkalix. G. 7/8 1932. Teol.kand. 30/1 1932. Teol. lic. 14/12 1842. Prvgd. 29/5 1932. E. o. präst i Tierp. Kyrkoadj. i Forsa 16/12 1935. Kyrkoherde i Forsa 16/12 1944, tillträdde ¼ 1945. Emeritus 1/10 1966
JENNY VILHELMINA LUNDBLAD, * 1/8 1898 i Ljustorp, V. Norrl.
Adoptivbarn:
PAULI VILJAMI, * 23/4 1937 i Sotkamo, Finland

—35—

TORE DAVIDSSON, * 27/4 1917, s. t. murarmästare David Andersson o. h. Elin Hodén i Hofors, Torsåker. Stud. 11/6 1938. G. 18/10 1942. Kyrkoadjunkt i Hudiksvall 1948. Komminister i Sandarne 1/7 1962. Militärpastor vid F 15 1957. Bataljonspastor vid FN-bat. i Gaza 20/10 1958 – 30/4 1959. Kyrkoherde i Forsa o. Hög 1/10 1966. Kontraktsprost i Sundhede kontrakt 1/10 1970.
INGRID KRISTINA ELEONORA BÖÖRD, * 13/4 1920
BIRGITTA, * 27/3 1943
STAFFAN, * 13/8 1944
CHRISTINA, * 22/7 1948
EVA CHARLOTTA, * 24/12 1949 – 38P1
PER MICHAEL, * 7/7 1960

KOMMINISTRAR I FORSA OCH HÖG

—1—

SVEN OLAI

—2—

MAGNUS NICOLAI. Komminister i Forsa 1592

—2 B—

PETRUS SACELLANUS. 1604

—3—

MATTHIAS BUSCHERUS, * i Rogsta. Stud. 1597. Komminister i Forsa. 1625 kyrkoherde i Forsa. – Se Kyrkoherdar nr 17

—4—

ISAAC BRÖMS, * i Bergsjö. Komminister i Forsa. 1638 kyrkoherde i Forsa o. Hög. – Se Kyrkoherdar nr 18.

—5—

3 PEHR BUSCHERUS, * , s. t. kyrkoherde Matthias Buscherus i Forsa. Stud 1625. Stud. 1626. Prvgd till komminister i Forsa o. Hög 1638. † 6/4 1653
ELISABETH GESTRINIA, * , d. t. kyrkoherde Eric Gestrinius i Ljusdal o. h. Anna Mårtensdotter
MATTHIAS, * . Comminister i Jerfsö
SVEN, *. Comminister i Bollnäs

—6—

SAMUEL SCHALIN, * , s. t. kyrkoherde i Söderala Laurentius Erici Schalin o. h. Catharina Jonsdotter. Og. Stud. 1643. Prvgd. t. komminister i Forsa 1654. † 1658

—7—

JOHAN SALTHENIUS, * 1632 i Rogsta. Komminister i Forsa 1657. Kyrkoherde i Forsa 1679. – Se Kyrkoherdar nr 22

—8—

BENGT GACCHERAEUS, * , s. t. borgmästare i Hudiksvall. Stud 1660. Collega Scholae i Hudiksvall 1666. G. Prvgd. 1671 o. Komminister i Idenor. Komminister i Forsa 1679. Bengt Gaccheraeus var bror med kyrkoherde Waldenius i Gnarp. † 1694
CHRISTINA HAMBRAEUS, * . Hon var gammal o. sängliggande, då hon innebrändes 1721, när ryssarna brände Hudiksvall.
Barn:
JOHAN o. ERIC döde utrikes

—9—

OLOF BROMAN, * 1654, s. t. klockaren Lars Jonsson i Hudiksvall. Stud. 1674. Prvgd. till esquadronspräst  v. Helsinge reg. 1684. Komminister i Forsa 1695. † 24/6 1701
MAGDALENA BACKMAN, * , d. t. regementsskrivare
LARS, * 1686. Komminister i Wiksta, Upl.
CATHARINA, * . G. m. föraren vid Helsinge Regemente Daniel
Matsson Skytt i Övernäs 1 – (X8) 20Ö3
BRITA, * 21/10 1694. G. m. bonden Nils Mårtensson i Tuna
ERIC, * 27/1 1698
Trenne döde i ungdomen

—10—

(X20)5DIV PEHR HÖGLUND, * 1670, s. t. bonden Olof Ersson i Gåcksäter 2, Hög. Stud. 1692. Prvgd. 1696. Bataljonspredikant vid Hälsinge reg. 1701. G. 3/12 1703. Följde reg. I Liffland o. Kurland till 1704, då han blev komminister i Hög. † 2/7 1728
Ser.past. nr 22 CATHARINA SALTHENIA, * 30/1 1669, d. t. kyrkoherden Johan Salthenius i Forsa. † 2/3 1733
JOHAN, * 5/7 1705. Klockare i Hög – (X20)5D15
HELENA, * 23/9 1708. G. m. bonden Nils Persson
i Mickje 2, Forsa – (X8)6M2
PEHR, * 1711. Husman i Häggnäs, Forsa – (X8)38H1

—11—

(X20)50S1 JOHAN PETRI HÖGVALL, * 1700, s. t. borgaren i Hudiksvall Per Jonsson Hög o. h. Helena Salthenia. Stud. 1718. Prvgd. 1728. Komminister i Forsa o. Hög 1729. † 9/5 1759.
Commin. Här 1729, såsom det föregifves, genom falska bemärkens och namns underskrifvande.
SARA BARBRO RISELIA, * 25/3 1713, d. t. kyrkoherde Anders Riselius i Alfta o. h. Christina  Aurivillia. † 12/5 1769.
CHRISTINA, * 1/12 1732. † 12/7 1743
PETRUS, * 7/10 1734 – (X20)1T1
ANDREAS, * 21/2 1738. † 9/7 1743
HELENA, * 11/8 1740. † 30/12 1742
HELENA JUSTINA, * 2/2 1743. † 17/5 1752
SARA CHRISTINA, * 22/5 1747 – (X20)13J2
ANDREAS, * 24/2 1750
PEHR, * . Bruksskrifvare
ELISABETH, *

—12—

(X8)12W1 ERIC FORSMAN, * 23/6 1718, 4/7 1718, s. t. riksdagsman, Länsman i Forssa o. bonde Eric Olofsson i Vålsta 1, Forsa. Stud. 1739. Prvgd. 16/12 1744. G. 3/5 1761. Komminister i Edstaberg, Hög 10/11 1760. † 4/4 1788. Död efter tio års sjuklighet.
(X31)14M3 CATHARINA MARGARETA QVIST, * 20/10 1724, d. t. inspektor Anders Qvist vid Iggesunds bruk. † 18/1 1788
(X31)1J4 Änka 25/4 1758 efter komminister Jonas Iggberg i Njutånger.
CAJSA LISA IGGBERG, * 22/7 1748, styvdr – (X20)3G4
ANNA MARGRETA, * 31/3 1762. G. 1/10 1786 m. adjunkt nr 1 Per Nannersten.
BRITA MARIA, * 19/4 1765, g. m. en bonde i Bergsjö
EVA CHRISTINA, * 18/9 1768

—13—

(X25)5L2 CARL RUTH, * 4/8 1749, s. t. prosten Benedictus Ruth i Järvsö o. h. Maria Eleonora von Kjöhling. Stud 1768. Prvgd. 12/8 12/6 1772. G. 27/8 1789. Komminister i Edstaberg, Hög 13/12 1788. † 21/1 1825 1824
MARGRETA ÅKERBERG, * 17/1 1761, d. t. Göran Åkerberg i Sundsvall. † 3/5 1816
MARIA ELEONOORA, * 22/10 1790 – (X20)30R1
HEDVIG CATHARINA, * 23/9 1793. † 20/12 1799
BENGT, * 4/5 1792. † 26/8 1792
ANNA GRETA, * 14/6 1797. † 12/8 1797

—14—

(X19) PEHR SELIN, * 15/10 1779 i Tuna, s. t. bonde. Infl. 1828. Stud. 1800. Prvgd. 1804. Scholmästare i Spånga 21/3 1810. Comminiiister i Bro o. Lossa 1815. Comminister i Forsa o. Hög 28/9 1825. † 27/5 1866
(X86) JOHANNA LINDEVALL LINDH, * 16/12 1790 i Övergran, Uppsala län.
CARL JOHAN, * 16/11 1813
FREDRIC JUSTUS, * 20/12 1814

—15—

PER OLOF HÖGBERG, 1/5 1823 i Gävle, s. t. slaktare. Stud. 1844. Prvgd. 13/12 1846. Komminister i Djurö 16/4 1860. Komminister i Forsa o. Hög 24/12 1866, tillträdde 1868. G. 4/9 1861. † 14/12 1909
KAROLINA LINDE, * 18/9 1837, d. t. sjökapten M. Linde i Gävle o. h. Kristina Elisabet Landström. † 5/3 1879
KARL OLOF, * 29/8 1863. Fil.kand. Fl. t. Linköping 1901
ANNA CECILIA, * 2/7 1868. † 19/8 1899
ALMA LOVISA EMERENTIA FAHLSTRÖM, * 5/2 1854, fosterdr.
Fl. t. Stockholm 1891


Komminister Per Olof Högbergs gravsten vid Högs kyrka

—16—

(O85) TORSTEN ÖLUND, * 6/2 1884 i Uddevalla, s. t. tullförvaltare J. A. Ölund i Oskarshamn. Teol.kand. 1907. E. o. präst i Hög. G. 17/12 1911. Komminister i Hög 1/5 1918. Kyrkoherde i Roslagsbro 1919. Kontraktsprost i Lyhundra 1934
(X6) GERDA KIÖLING-SÖDERMAN, * 20/5 1879, d. t. kronofogde Pehr Söderman o. h. Beata (Beda) Kristina Lovisa von Kiöhling i Delsbo
BRITA MARIA, * 10/5 1913. Fil.mag.
LENNART ALBERT, * 8/12 1915. Jur.kand.

—17—

(X29) JOHAN TEODOR FLORDH, * 9/11 1889 i Mo, Gävleborgs län. Teol.kand. 1918. Prvgd. 1918. Kyrkoadjunkt 1918 i Forsa. G. 20/8 1919. Komminister i Hög 1920-1925. Komminister i Solna 1932. † 25/11 1957
Jfr. Adjunkter nr 19
(Z45) KARIN LILJESTRÖM, * 31/5 1896 i Ström, Jämtl.
PER DANIEL CHRISTOPHE, * 11/12 1920. Leg. Läkare
STAFFAN ERIK VILHELM, * 1924
ULLA ANNA CHRISTINA, * 1925
GUNILLA MARTA ELISABET, * 1939

 

—18—

(P77) JOHAN ERIK HELLENI, * 24/1 1890, s. t. målarmästare G. J. Pettersson i Hällstad, Älvsborgs län. Teol.kand. 1915. Prvgd. 1918. G. 22/12 1925. Komminister i Hög 17/9 1925. Kyrkoherde i Österfärnebo 7/7 1926.
(AC6) ALMA KRISTINA HEDBERG, * 25/12 1891 i Degerfors, VB.
EDLA ULLA KRISTINA, * 17/1 1927 i Hög.
ÅKE ERIK OSKAR, * 13/4 1928

—19—

(A3) TURE HENRIK EMANUEL TENDAHL, * 21/5 1900 i Brännkyrka, Stockholm, s. t. arb. A. P. Ture Pettersson i Gävle. Teol.kand. 1926. Prvgd. 1926. G. 2/11 1927. Kyrkoadjunkt i Hedesunda 1926. Komminister i Hög 1927. Kyrkoherde i Torstuna 1933. Kyrkoherde i Hedesunda 1940
(C67) GERDA CECILIA ELISABET CARLSSON, * 23/3 1902 i Uppsala.
BARBRO MARGARETA ELISABET, * 7/11 1928
PER HENRIK EMANUEL, * 21/1 1933

—20—

(X35) IVAR SVENNAS, * 22/1 1907, s. t. hemmansägare Sven Olof Olsson i Åsen, Ovansjö. G. 17/6 1934. Teol.kand. 1932. Prvgd. 29/5 1932. Infl. 1933. Komminister i Hög 1934. Dövstum präst i Örebro.
DORIS ALEXANDRA LUNDIN, * 12/1 1901 i Sigtuna. Dövstumlärare. Familjen fl. t. Härnösand 1939
IDA ULLA MARTA LINDGREN, * 10/7 1933, fosterdotter
PER STIG LINDGREN, * 1/8 1935, fosterson (Föräldrar: fiskare Gust.
Ossian Lindgren o. h. Rosa Andrietta Sundström i Hälsingtuna)
SVEN GUNNAR OLSSON SVENNAS, * 3/2 1937, adopt.son
(Föräldrar: Viktor Edvin Henriksson i Skutskär o. ”Näs” Brita Elvira Olsson i Gävle)

—21—

(E122) CARL NICOLAUS OHLSSON, * 25/5 1901, s. t. handlande Carl Gustav Olsson i Balderum, Vånga, ÖG. Teol.kand. 1938. G. 29/5 1939. Prvgd. 18/12 1938. Komminister i Hög 1940
(M115) DISA CARLA ELFRIDA SJÖBERG, * 26/2 1909, S:t Peters Kloster förs., d. t. mekaniker C. E. Sjöberg i Lund, Malmöhus. Familjen fl. t. Sörby, Krist. 1959
ELSA MARGARETA, * 21/7 1941
CARL GUSTAF, * 30/4 1943
KARIN ELISABET, * 30/10 1944

—22—

STEN GUSTAF ROLAND LUND, * 5/2 1903, s. t. köpman Karl M. Lund i Uppsala. Teol.kand. 1930. Prvgd. 1931. G. 4/2 1933. Kyrkoherde i Vidbo 1940. Komminister i Ljusdal 1950. Kyrkoherde i Almunge 1953. T.f. kyrkoherde i Litslena 1955-1956. Komminister i Hög 1959-1962. Kyrkoadjunkt i Tolfta 1962, i Ö. Färnebo 19/5 1963
HÄRDIS HANNA JOSEFINA LINDBERG, * 5/2 1904 i Nora, Västmanl. län.
STEN ERIK STAFFAN, * 4/7 1935. Leg. läkare
STEN OLOF HÅKAN, * 28/3 1937

—23—

(X8)100Ä3 KARL GUSTAF RASK, * 16/3 1921, s. t. textilarb. Emma Linnea Rask i Lund, Forsa. G. 8/11 1947. Teol.kand. 1954. Prvgd. 1954. Komminister i Hög 1962. Kyrkoherde i Hälsingtuna 1/5 1966
(X19) ANNA KRISTINA BROLIN, * 1/8 1923, d. t. bonden Petrus Brolin i Finflo, Hälsingtuna.
SIGNE ANN-MARGRETH, * 9/8 1952
PER STURE, * 17/3 1953
BARBRO ANNA-LENA, * 13/11 1958

—24—

(X44) ERIK GEREON GUSTAVSSON, * 26/1 1926, s. t. valsverksarb. Erik Gustafsson i Hofors, Torsåker. G. 1953. Teol.kand. 1959. Prvgd. 24/5 1959. Kyrkoadjunkt i Harmånger 1960. Komminister i Hög 1/9 1966
BRITT MARGIT CLAESSON, * 21/11 1926, d. t. skomakarmästare Karl Claesson i Uppsala. Folkskollärare
MARIA BIRGITTA, * 26/9 1956
KRISTINA MARGARETA, * 21/12 1960
LARS ERIK JOHAN, * 26/6 1963

ADJUNKTER I FORSA OCH HÖG

—1—

(X8)4N3 PER NANNERSTEN, * 6/2 1753, s. t. bonden Per Persson i Nansta 4, Forsa. G. 1/10 1786. Adjunkt i Hög. Komminister i Bollnäs. † 23/2 1830
Komm. nr 12 ANNA GRETA FORSMAN, * 31/3 1762, d. t. komminister Eric Forsman i Edstaberg, Hög.
CAJSA GRETA, * 21/1 1787
MARIA CHRISTINA, * 31/5 1789. G. m. färgare Wennström i Söderhamn.
ERICH, * 19/4 1793. Kapten vid Häls. Reg.
ANNA BRITA, * 18/12 1796
PER, * 7/2 1804. † 18/5 1804

—2—

(X25)5L2 CARL RUTH, * 4/8 1749, s. t. prosten Benedictus Ruth i Järvsö o. h. Maria Eleonora von Kjöhling. Prvd. 1772. Adjunkt i Hög. G. 27/8 1789. Sen. komminister i Hög nr 13. † 21/1 1825
MARGRETA ÅKERBERG, * 17/1 1761, d. t. Göran Åkerberg i Sundsvall. † 3/5 1816.
MARIA ELEONORA, * 22/10 1790 – (X20)30R1
HEDVIG CATHARINA, * 23/9 1793. † 20/12 1799
BENGT, * 4/5 1792. † 26/8 1792
ANNA GRETA, * 14/6 1797. † 12/8 1797

—3—

JOHAN DAHLIN, * 21/6 1773. Adjunkt i Forsa o. Hög. Fl. t. Harmånger 1806. † 25/7 1848 i Fröslunda, Uppsala län

—4—

(X8)5A4 OLOF ELF, * 29/12 1786, s. t. klarinettblåsare Jonas Elf i Norrviksta, Forsa. Adjunkt i Hög. Se (X20)30R1

—5—

PER SCHJÖRLING, * 6/4 1767, s. t. organist Lars Schjörling i Hälsingtuna. Stud. 1789. Prvgd. 18/12 1792. G. Adjunkt i Forsa o. Hög 18/12 1792. Adjunkt i Hälsingtuna 1800. Komminister i Harmånger 27/10 1810. † 16/11 1830
SARA MARGRETA FAHLANDER, *
Son LARS SCHJÖRLING, * 15/10 1801. Collega vid Hudiksvalls lärdomskola 1830. Komminister i Idenor 11/7 1840. G. 10/11 1840. Komminister i Jättendal 27/12 1865. † 29/6 1878
Hustru CATHR. CHRIST. NYMAN, * 27/9 1817 i Gnarp. † 1892
PEHR, * 21/9 1841. † 23/8 1842
PEHR FREDRIK, * 18/5 1843. † 18/2 1845
LARS GABRIEL, * 1846. Sjökapten.
SALLY (SARA) MARGARETA, * 18/5 1847. G. m. Jon Hallin
i Bergsjö – (X3)15M22
JOHAN GUSTAF, * 19/2 1849. F.d. länsman. Emigr. t. Amerika

—6—

(X25)5L2 BENGT RUTH, * 20/6 1751, s. t. prosten Benedictus Ruth i Järvsö. (Bror t. komminister nr 13 Carl Ruth i Hög). Student i Uppsala 1768. Adjunkt i Hög. Auktionskammarnotarie i Stockholm. † 26/3 1810

—7—

(X45) LARS BRODIN, * 25/12 1803 i Trönö, s. t. klockare. Prvgd. 10/1 1827. Adjunkt i Forsa o. Hög. Vice komminister i Delsbo. Sen. i Bergsjö-Hassela. † därst. 26/8 1843
(X6) CHRISTINA LARSDOTTER, * 22/6 1811 i Delsbo
LARS, * 31/3 1834 i Delsbo

—8—

(X31)17J8 MATTIAS IGGENSTRÖM, * 30/4 1804, s. t. båtsman Karl Springare i Iggesund. Prvgd. 1828. Adjunkt i Forsa o. Hög. † 1/7 1841 Se. (X8)29P1

—9—

ANDERS WIBERG, * 17/7 1816. 1843-1844 adjunkt i Forsa o. Hög. Avsked fr. prästämbetet 1851. Baptistledare i Stockholm. † 5/11 1887.

—10—

JOHAN JACOB RISBERG, * 4/10 1809 i Gefle. Adjunkt i Forsa o. Hög 1844-1846. Komminister i Åkerby-Jumkil, Uppl. 1859. G. 1860. † 22/11 1863
EDLA BERNHARDINA ÖRNBERG, * , klockaredotter fr. Husby-Långhundra.
JOHAN BERNHARD RISBERG, * 23/9 1862. Fil.dr. Lektor i Latin o. svenska i Linköping. Författare.

—11—

(X46)6U2 JONAS OFFRÉN, * 8/12 1798, s. t. torpare Pehr Larsson i Offerberg, Undersvik o. h. Ella Jonsdotter. 1848 kyrkoadjunkt i Forsa.
† 26/3 1882

—12—

CARL JOHAN ALLAN SILWER, * 9/7 1862 i Höör. Malm. län. Infl. Fr. Norrbo 1894. Adjunkt i Forsa o. Hög. Kyrkoherde i Länna-Blidö. G. 2 ggr. † 18/12 1930 i Länna
LYDIA TEODORA LILIA LAURENTIA JENNY CLAUDIA ANDRIETTA CLAESSON, * 30/9 1876 i Hudunge, Västmanl. län. D. t. komminister Lars Eric Claesson i Ljusdal. G. 1/6 1898. † 10/6 1926
ERIK KARL GABRIEL, * 24/3 1899. Fl. t. Adolf Fredrik, Stockholm 1/12 1921
ANNA JOHANNA SELMA MARIA LINDWALL, * 15/6 1891 i Nättraby,
Blekinge. G. 14/9 1928. Fl. som änka 7/10 1932 t. Uppsala dk.förs.

—13—

NILS BJÖRKBÄCK, * 12/7 1864, s. t. bonden Per Persson i Bollnäs o. h. Anna Ingrid Nilsdotter. Stud. 1886. Prvgd. 1892. Kyrkoadjunkt i Forsa o. Hög. Komminister i Delsbo 1898-1903. Kyrkoherde i Järbo 1903-1923 o. i Torstuna 1923-1931. Kontraktsprost 1930. † 8/11 1931

—14—

 1. P. REINHOLD MATSSON, * 16/7 1870 i Slite, Gottl. Infl. 1899. Adjunkt i Forsa. Fl. t. Ilsbo 1902. Kyrkoherde i Hälsingtuna. † 19/7 1938
  SELMA MARIA OLSSON, * 3/1 1869 i Hablingbo, Gottl. † 22/11 1949
  LARS GEORG SIGFRID, * 10/7 1905

—15—

 1. J. KNUT JANSSON, * 13/1 1880 i Maria förs., Stockholm. Infl. 1904. Adjunkt i Forsa o. Hög. Fl. t. Väddö 1904. Komminister i Solna. Pensionerad 1950. † 15/11 1963

—16—

(H101) JONAS REINHOLD JOHANSSON, * 26/7 1877, s. t. lantbrukare Per August Johansson i Åby, Kalm. län. Prvgd. 24/5 1902. G. 19/10 1919. Adjunkt i Forsa o. Hög. Infl. 1904. 1923 komminister i Nydala, Växsjö stift
(X8)2H8 JOHANNA KAROLINA HÖGMAN, * 14/9 1859, d. t. gästgivare Per Högman o. h. Karolina Wahlund i Rengsjö, Hälsingland. (Sen. i Hamre 2, Forsa)

—17—

 1. J. BIRGER LANGE, * 22/12 1870 i Linneryd, Kronob. län. Adjunkt i Forsa o. Hög. Infl. 1907. G. 2/11 1908. Kyrkoherde o. kontraktsprost i Hassela. † 15/1 1935.
  KATARINA ELISABET TIRÉN, * 31/8 1871 i Oviken, Jämtl. † 13/2 1937
  KRISTINA GUSTAVA, * 18/9 1909 – (X15)14T13

—18—

BROR FREDRIK N:SON THUNE, * 17/7 1884 i Ö. Löfsta. Adjunkt i Forsa o. Hög. Fl. t. Dala Järna 1908. Kyrkoherde i Söderhamn. † 24/11 1943

—19—

(X29) JOHAN THEODOR FLORDH, * 9/11 1889 i Mo, Gb. län. Teol.kand. o. prvgd. 1918. Kyrkoadjunkt i Forsa 1918. G. 20/8 1919. Komminister i Hälsingtuna 1920. Komminister i Solna 1932. † 25/11 1957. Se komministrar nr 17
(Z45) KARIN LILJESTRÖM, * 31/5 1896 i Ström, Jämtl.
PER DANIEL CHRISTOPHE, * 11/12 1920 i Hög. Leg. Läkare
STAFFAN ERIK VILHELM, * 20/9 1924i Malmberget
ULLA ANNA CHRISTINA, * 19/12 1925 i Malmberget.
GUNILLA MARTHA ELISABET, * 1939

—20—

LARS GÖSTA LARSSON, * 15/10 1912, s. t. kyrkoherde Anders Larsson i Torsåker. Teol.kand. 1937. Adjunkt i Forsa. G. 22/5 1941. Kyrkoherde i Tegelsmora, Uppl. 29/12 1961.
(A15) MARIE-LOUISE ELISABETH CARLSON, * 15/10 1919, d. t. sjökapten Patrik William Carlson i Matteus förs., Stockholm
LARS ANDERS, * 1/6 1942 i Hudiksvall
NILS PATRIK, * 4/2 1944 i Bergsjö
CARIN ANNA ELISABETH, * 9/12 1947 i Österlöfsta
Tv. MARIA MARGARETA CHARLOTTA, * 16/12 1955 i Österlöfsta
Tv. CARL ERIK GUSTAF, * 16/12 1955 i Österlöfsta

—21—

(X40) LARS LANDGREN, * 8/12 1762 (8/2 1761), s. t. fältväbel i Segersta. Adjunkt i Forsa. Prvgd. 14/6 1788. G. 21/3 1800. Komminister i Hogdal 6/2 1799, i Harmånger 16/11 1803. Komminister i Segersta 30/10 1809. † 12/3 1829
Ser. past. 26 ELISABETH MARGARETA NORDELIUS, * 12/7 1778, d. t. kyrkoherde Per Nordelius i Forsa.
CATHARINA CHRISTINA, * . G. m. klockare A. Huldén
PER GUSTAF, * . Kyrkoherde i Hogdal
LARS ULRIC, * . Fanjunkare
CARL JOHAN, * 11/3 1817

—22—

JONAS WALSTERSSON, * 6/1 1751, s. t. kyrkoherde Jonas Wallster i Ytterhogdal. Adjunkt i Forsa o. Hög. † 6/2 1787 i Forsa

—23—

SVEN ARNLÖF, * 12/5 1789 i Arbrå. Stud. 1814. Prvgd. 11/12 1815. Adjunkt i Forsa. Vice Collega i Hudiksvall 1816. Komminister i Ovanåker 13/9 1829. G. 1836. Vice pastor 1843
EVA BEATA RONANDER, * 1803, d. t. häradshöfding Henric Gerhard Ronander. † 1845
EVA KRISTINA ELEONORA, * 1837. G. 1861 m. inspektor K. S. Amneus i Ljusdal
KAROLINA VILHELMINA, * 1840. G. 1864 m. provinsialläkare
Henning Nordenström i Linköping. Änka 7/11 1919. † 6/1 1922
AXEL OLOF VILHELM, * 1845. Sjöman

—24—

(U54) AUGUST ALFRED SILLÉN, * 17/12 1844 i Torstuna, Västmanl. Adjunkt o. v. pastor i Forsa. Fl. t. Nora 1875. Kyrkoherde i Hedesunda. Emeritus 1922. † 25/9 1924

—25—

(U1) AUGUST WILHELM HEDSTRÖM, * 21/5 1847 i Altuna, Västmanl. Prvgd. 31/5 1874. Adjunkt o. v. pastor i Forsa. Fl. t. Tuna 1876. Kyrkoherde i Ekerö. Emeritus 1927. † 27/1 1939

—26—

(X41) JONAS PAUL TOLLSTEDT, * 29/1 1772 i Skog. Prvgd. 1797. Adjunkt i Hög. Komminister i Norrtälje 1809. G. 7/3 1811. Kyrkoherde i Norrtälje 19/10 1819. † 8/5 1829
(C85) CHRISTINA ELISABET LÖFLING, * 17/10 1779, d. t. tractören Per Löfling o. h. Anna Maria Åkerman vid Leufsta bruk, Ö. Löfsta.
(X20)17G1 Fosterdotter t. länsman Johan Löfling i Holm 3, Hög. Som änka åter fl. t. Hög 1833. † 25/5 1851 i Hedesunda
BRITA MARIA, * 18/2 1812 i Norrtälje
CHRISTINA JOHANNA, * 21/5 1815 i Norrtälje
PAULINA MARGARETA, * 18/9 1818 i Norrtälje. † 8/10 1819

—27—

(U19) ERIK GUSTAF ORTMAN, * 18/5 1774, s. t. kyrkoherde Pehr Ortman i Huddunge, Västml. län. Prvgd. 6/6 1779. G. Pastorsadjunkt i Forsa. Komminister i Ockelbo 6/9 1820
(X29) KATRINA HAMBERG, * 1782, d. t. soldat Hamberg i Mo, Hälsingl.
PER JOHAN, * . † som barn
ERIK GUSTAF, * 18/5 1813. Kyrkoherde i Åkerby o. Jumkil, Upps.
SARA BRITA, * . † som barn
KATARINA CHARLOTTA, * 1816
CARL MAURITZ, * 25/9 1819 i Forsa. Kontraktsprost. † 1/10 1886 i Östervåla
KRISTINA VILHELMINA, * 1823

—28—

(X50) PEHR FERNBORG, * 12/1 1763 i Öster Färnebo. Adjunkt i Forsa. Prvgd. 18/12 1790 ss. huspred. hos kammarherren frih. Knut Leijonhufvud. Komminister i Tärna 1810. † 18/12 1816

—29—

JONAS HAGLUND, * 23/4 1737 i Gävle, s. t. skomakare. Stud. 1757. Mag. 1764. Prvgd. 28/6 1762. Adjunkt i Veckholm. Kyrkoadjunkt i Forsa. Komminister i Delsbo 1775. † 7/2 1784

—30—

(A13) HENRIK EMANUEL THORMAN, * 8/11 1827 i S:ta Klara, Stockholm, s. t. handlande o. bryggaren Carl Axel Thorman o. h. Amalia Charlotta Elgström. Adjunkt i Forsa. 1863 kyrkoherde i Västra Ryd. G. 18/8 1864. † 9/3 1909
(M122) HENRIETTE CHARLOTTE DE MARÉ, * 2/3 1834 i Malmö o. S:t Petri, d. t. kamreraren i riksbanken Jakob Gustaf de Maré o. h. Henriette Charlotte Reddewigh. † 10/10 1908
MARIA CHARLOTTA, * 28/10 1865. † 12/8 1866
HENRIETTE ELISABETH, * 31/8 1867
AMALIA HANNA, * 31/5 1870
GERTRUD SALOME, * 6/5 1875

—31—

(W15) CARL ANTON EKENBERG, * 10/6 1814 i Hedemora, Kopp. Prvgd. 29/1 1839. Adjunkt i Forsa. Vice pastor i Enköpings-Näs. † 9/11 1860

—32—

(X32) HANS NORBORG, * 2/11 1810 i Norrala, s. t. arrendator. Stud. 1829. Prvgd. 1834. Vice pastor i Forsa o. Hög. G. 27/1 1847. Komminister 1848 i Färila. Komminister i Trönö 1854. Kyrkoherde i Skånella-Norrsunda 1863, i Knutby 1870. Kontraktsprost 1873. † 24/5 1888
OLIVIA MAGDALENA HELLSTRÖM, * 7/9 1826, d. t. handlanden O. H. Hellström i Söderhamn.
HANS OLOF THEODOR, * 17/1 1848. Emigr. t. N. Amerika
ANNA AMANDA MARGRETA, * 4/1 1851. G. m. kyrkoherde Lars Peter Fries i Huddunge
PER ABEL ESAIAS, * 9/12 1852. Emigr. t. N. Amerika
JOHAN ALBREKT ELIAS, * 12/2 1860. Emigr. t. N. Amerika

—33—

(C70) RIKARD MAURITZ PLENGIÉR, * 23/3 1872, s. t. lantbrukare Anton Hilarius Plengier i Vaksala. Teol.kand. 1897. Prvgd. 28/5 1898. G. 12/4 1911. Kyrkoadjunkt bl.a. i Forsa o. Hög. Komminister i Bollnäs 1906. Kyrkoherde i Fasterna 1906. Kontraktsprost i Sjuhundra 1934-1942. Emeritus 1/4 1943. † 6/5 1962
(A8) ASTRID CATHARINA CARLSSON, * 27/7 1883 i Hedv. Eleonora, Stockholm, d. t. grosshandlare John Alfred Carlsson.
HELGA LILLY MARGARETA, * 18/3 1913. G. m. komminister K. A. Grandin i Edsbro

—34—

(X35) PAUL EFRAIM SJÖBERG, * 15/4 1891 i Ovansjö, Gb. län, s. t. handlande Anders Olsson. Fil.kand. 1913. Teol.kand. 1916. Kyrkoadjunkt i Forsa 1/5 1918. G. 1920. Komminister i Ovansjö 1925. Kyrkoherde i Frösunda 1928. Kyrkoherde i Söderhamn 1/6 1944. Pens. 1/10 1958
(X11) SIGNE KONSTANTIA ALLGULANDER, * 3/7 1893, d. t. grosshandlare S. P. Allgulander i Gävle. Fil.mag.
MARGIT ELISABET, * 7/6 1921. Konsulent
KARIN MARGARETA, * 2/5 1923. Red. i Söd.
SVEN ANDERS, * 31/5 1926. Professor
JAN HANS, * 19/10 1928. Psykiater
LARS OLOF, * 3/2 1930. Fil.dr.
KARL ERIK, * 30/1 1933. Agronom

—35—

(X47) JOHAN HARALD LUNDVIK, * 24/8 1902, s. t. verkmäst. Theodor Lundvik i Valbo. Teol.kand. 1930. Prvgd. 1930. G. 17/9 1933. Kyrkoadjunkt i Forsa 1/4 1931. Komminister i Nora. Kyrkoherde i Fasterna 1942, i Norrtälje 1958. Kontraktsprost i Sjuhundra 1966. Pens. 1/10 1969
(T1) MÄRTA ELISABET STAAF, * 15/8 1908, d. t. ingenjör G. A. Staaf i Almby, Örebro län.
HELENA, * 31/12 1940. Sjuksköterska
BENGT JOHAN, * 2/6 1945. Direktörsass.

—36—

(X4) DANIEL ANDREAS SILÉN, * 14/11 1844 i Bjuråker, s. t. rådman Daniel S. Silén o. Helena Sahlin i Hudiksvall. Stud. 1864. G. Fil.ex. 1867. Prvgd. 1858. Komminister i Färila 1875. Vice pastor i Forsa. Kyrkoherde i Ljusdal 1879
(X2)2G8 MARIA MAGDALENA GAWELL, * 15/9 1856, d. t. kyrkoherde Jon. Gawell i Arbrå. (Halvsyster m. ”Delsbostintan”)
ESTER MARIA, * 4/12 1876. † 1887
SETH DANIEL, * 15/10 1878
GERDA OLAVA, * 1881
JONAS EMANUEL, * 1883
ESTEN ALBERT, * 1887. † 1887
RUTH EMILIA, * 1893

Daniel A. Silén †. Efter ett långvarigt lidande afled juldagen kl. 4,30 f.m. komministern i Ljusdal Daniel Andreas Silén i en ålder af 59 år. Född i Bjuråker, der fadern var bruksförvaltare, (sedermera rådman i Hudiksvall) tog Silén studentexamen 1864 och teol. fil. examen 1867, prestvigdes 1872, blef komminister i Färila 1875 och vann 1879 befordran till enahanda befattning i Ljusdal. För många år sedan träffades komminister Silén af ett slaganfall, som sedermera under årens lopp flera gånger återupprepades och till följd hvaraf han blef urståndsatt att vidare tjenstgöra och allt mera bands vid sitt sjukrum.

Sitt långvariga lidande har han burit med stort tålamod sällspord undergifvenhet, så väl öfverensstämmande med det saktmod och den kristliga ödmjukhet som städse varit kännetecknande för hans karaktär och personlighet.

Vid sitt frånfälle sörjes han närmast af efterlemnad maka, född Gavell, två söner och två döttrar, samt af syskon och deras barn.

HELSINGEN DEN 29/12 1903

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg

 

—37—

(X3) Ser. past. 19 ERNST VILHELM NATANAEL PONTÉN, * 28/7 1894, s. t. prosten Gustaf E. Pontén i Bergsjö. Mor: Anna Pontén f. Hägerman, * 26/1 1861, d. t. N. Hägerman i Norrbärke, Kopp. Änka 26/12 1918. Infl. 1921. Prvgd. 25/5 1919. Kyrkoadjunkt i Forsa 1920. G. 9/1 1924. Komminister i Segersta 124. Kyrkoherde i Hanebo 1928. Kontraktsprost i Ala 1943. Emeritus 1/10 1964
(Y34) HEDDA MARIA HOLMBERG, * 4/3 1892 i Nora, Västernorrl. Sjuksköterska i Forsa.
GUNNAR NATANAEL, * 18/12 1924. Stadsbibliotekarie
RUTH MARIA, * 26/9 1926. Sjukgymnast
MÄRTA ELISABET, * 8/8 1930. Sjuksköterska
SVEN GUSTAF SAMUEL, * 29/4 1934. Läroverksadjunkt

—38—

(A11) CARL OLOF HARTMAN, * 7/5 1906, s. t. överstelöjtnant i FA Carl Hartman i Johannes, Stockholm. Teol.kand. 1932. G. 14/7 1929. Kyrkoadjunkt i Forsa 1/9 1933, i Växsjö 1935. Komminister i Nässjö 1938. Director vid Sigtunastiftelsen 1948-1970
(D89) INGRID MARIA OHLSON, * 7/2 1902 i Österåker, Sörml.
LARS OLOV, * 2/3 1930. Teol.dr. Docent i Uppsala
ANNA BRITTA, * 30/11 1931. Barnträdg. Lärare
KARL PER, * 8/1 1934 i Forsa. Slöjdlärare
INGRID MARIA, * 25/3 1935 i Forsa. Fil.kand.
HANS ERIK, * 23/5 1937. Teol.kand.
SVEN GÖRAN, * 27/4 1941. Fil.stud
ANNA KARIN, * 5/10 1944

—39—

SET ALARIK HENRY RIMBE, * 13/9 1918, s. t. snickare Wiktor Johansson i Uppsala. Teol.kand. 1942. Prvgd. G. 12/8 1944. Kyrkoadjunkt i Forsa 1/4 1945. Komminister i Enköping 1963. Kontraktsprost.
BARBRO ELISABETH NILSSON, * 23/11 1922 i Uppsala, d. t. portieren Axel Petrus Nilsson
SET URBAN, * 5/2 1946 i Forsa
BARBRO GUNILLA, * 12/5 1947 i Forsa. Sjuksköterska i Uppsala

—40—

PER BENGTSSON NYMAN, * 22/1 1761 i Gnarp, s. t. bruksinspektor. Prvgd. 1786. Infl. 22/8 1787. Kyrkoadjunkt i Forsa. Domkyrkoadjunkt i Uppsala 1789. Bataljonspredikant, Hels. Reg. Kyrkoherde i Öster Färnebo 1804. Prost 1813. † 15/11 1836
AUGUSTA CAROLINA ENGHOLM, *

—41—

ADOLF ELFSBERG, * 22/5 1755 i Stockholm. Prvgd. 15/12 1779. Kyrkoadjunkt i Forsa 1780. Fl. Stockholm 1781. Pastorsadjunkt i Adolf Fredrik 1783. Kyrkoherde i Alsike 28/8 1799. Prost 1808. Riksdagsman. † 28/1 1824
1:sta hustrun SARA ELISABET YTTER, *
2:dra hustrun FREDRIKA HOLMBERG, *
JOHAN GUSTAF ELFSBERG, * 17/5 1799. Kyrkoherde i Skog 1836

—42—

PEHR ALMSTEDT, * 23/4 1755 i Domk. förs. i Uppsala. Stud. 1776. Prvgd. 16/12 1781. Adjunkt i Forsa 24/12 1781-1786. Komminister i Kungs-Husby 1796. G. 2 ggr. † 20/11 1824
M. ENSTEDT, *
MARIA BRITA LEUFGREN, * 9/1 1766, d. t. komminister Carl Leufgren i Kungs-Husby. 21/7 1795 änka efter komminister Johan Ernstedt i Kungs-Husby.
PER, * 27/4 1795 i Fasta
CARL GUSTAF, * 24/1 1797 i Kungs-Husby. Kyrkoherde i V. Ryd 1835
GUSTAFVA, * 25/10 1799
CAROLINA, * 25/10 1799
SOFIA ALBERTINA, * 4/10 1804
BROR ARON, * 1/3 1807

—43—

NILS CARL HUMBLE, * 18/8 1897, s. t. kyrkoherde O. A. Humble i Börstil. Adjunkt i Forsa 1/3 1925. G. 28/2 1929. Komminister i Segersta 18/5 1929. Kyrkoherde i Skog 8/8 1931
ANNA ERIKSSON, * 17/2 1907, d. t. bonden Jonas Eriksson i Åkre 2, Forsa. Se (X8)2Å9

Personer med ank. till kyrkan enl. Forsa – Hög släktbok 

9 E
—1—

(X23) NILS JONAS BLADIN, * 24/9 1828 i Ilsbo. Infl. fr. Skellefteå 1850. G. 23/9 1853. Skollärare i Edsta. † 2/12 1880.
(X14) CATARINA BLADIN, * 10/4 1830 i Harmånger, † 18/3 1911.
ERIK GEORG MATHIAS, * 12/3 1854.
Fl. t. Göteborg 1886                                         3.
NILS VILHELM FERDINAND, * 6/2 1856. † 4/7 1876.
JULIANA CHRISTINA, * 8/11 1858                      (X8)2N11.
EMELIA CATARINA, * 5/3 1862.
Fl. t. Forsa 1887                                              5.
CLARA TERESIA, * 5/8 1865                              (X8)16B8.
RUBEN HJALMAR ESAIAS, * 20/4 1868. Fl. t. Färila 1893. Komminister i Hanebo
1897
PER VIKTOR KNUT, * 8/6 1871                          2.
MAGDALENA BLADIN, * 6/9 1826. Barnmorskelärling. (Syster t. N. J. Bladin)
† 21/10 1854 i Stockholm.
SELMA KRISTINA, 5/3 1851, d. t. Magdalena Bladin i Edsta.

—3 G 4—

3 ERIC SVENSSON, * 1/9 1748, s. t. bonden Sven Ericsson i Hjortsta 1, Hög. G. 3 ggr. Bonde i Hjortsta 1. † 14/5 1806.
(X31)1J4 CARIN ELISABET JONSDOTTER IGGBERG, * 9/7 1748. d. t. komminister Jonas Iggberg i Njutånger. Stydotter ti. komminister Eric Forsman i Hög. G. 10/10 1773. † 5/9 1775.
(X7)24B3 SARA LARSDOTTER, * 3/5 1750, d. t. bonden Lars Olsson i Bölan 10, Enånger. G. 5/9 1777. † 11/1 1795
11P1 MARGRETA LARSDOTTER, * 25/7 1763, d. t. skräddare Lars Arvidsson i Västanåker, Hög. G. 6/11 1796. † 14/8 1837.
JONAS, * 6/11 1774                                         2E9.
CARIN, * 17/11 1778                                       5.
SVEN, * 22/2 1781. † 28/2 1781.
MARGTA, * 30/4 1782                                      9G7.
BRITA, * 4/10 1785                                         4J7.
LARS, * 24/2 1790. † 29/7 1791
ERIC, * 15/10 1797. † 30/12 1800.

—9 P 2—

1 HANS ESBJÖRSSON, * 1610, s. t. bonden Esbjör Persson i Berge 2, Hassela. Nämndeman o. bonde i Berge 2, Hassela 1641 – 1673. † 1677
(X15)1SIII KIERSTIN HANSDOTTER, * 1615, möjl. d. t. bonden Hans Olofsson i Svedje 1, Hassela.
ESBJÖR, * 1638                                              3
SIGRID, * 1640                                               (X15)6T1
PER HAZELIUS, * 1644. Komminister i Bergsjö – Hassela                    (X15)2P4
CARIN, * 1648                                                (X15)1Z15
GÖLIN, * 1659                                                (X15)1S2

Aktuell inf. om Svenska kyrkan i Forsa – Hög församling.

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt
Om du gillar den här sidan, och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78.Tack för ditt stöd – tillsammans kan vi glädja andra.
Tack för ditt besök!

Sammanställt av  Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *