Fredriksfors 1874 – 1959

Detta är nätversionen av ”Skolorna i Delsbo”.


Från boken ”Skolorna i Delsbo”, har vi hämtat mycket text och många bilder. Boken finns att köpa på Delsbo Hembygdsförening. Tel. 0653-104 59. Klicka här för att komma till Hembygdsföreningens hemsida, eller Delsbo/sockenbilder.

Dellenportalen har fått förtroendet att presentera nämnda skolbok liksom att fortsätta efterforskning och dokumentation av elever och bilder från skolorna i Delsbo. Vår ambition är att dokumentera så många elever och skolkort vi bara kan från var och en av skolorna. Därför vill vi uppmana alla Dellbor som har skolkort efter sin tid i skolan – eller efter sina föräldrar – att kontakta oss så vi får alla skolbilder dokumenterade.

Vår ambition är att beskriva alla skolkort lika. Det vill säga, enligt Svensk tradition att vi beskriver rad för rad uppifrån och ner och alltid med början från vänster, och inte tvärt om, vilket förekommer.

Vi är positiva till att elever benämns med gårdsnamn, förnamn och efternamn och gärna med namn på den by som eleven kommer ifrån.
Men vi tycker inte om att elever benämns med bara gårds- och förnamn (t ex. Vallsta-Harry), det blir fullständigt obegripligt för utomstående. Dessutom blir uppgifterna omöjliga att kontrollera vid senare efterforskning.

Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Om du gillar den här sidan, glöm då inte att att klicka på Gilla-knappen. Tack!

Har du en egen hemsida får du gärna länka till Dellenportalen.  Tack för ditt stöd!

Glöm inte ange Dellenportalen som källa för eventuella uppgifter du hämtar.

Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.

Efterlysning!
Hjälp oss hitta fler bilder så att vi kan dokumentera skolan och skolans elever ännu bättre.

 

Fredriksfors skola 1874–1959

 

Osäkerhet om starten och platsen.

Enligt rektor Grängsjös anteckningar fanns det en flyttande mindre folkskola i Fredriksfors 1874. Det kan förklara uppgiften från flera personer att det varit en skola i den lilla byggnaden i Jobsmyra vid nuvarande Klint Gunnars verkstad nära Fredriksfors. Nästa uppgift är från 1876 då skolan skulle ha bestått av två byggnader, en för skolsal och en för lärarbostad. Upptagningsområdet enligt skolreglementet 1921 var från byarna Tjärnmyra, Gåsbacka, Jobsmyra, Klubbo och Krusänga. Barnen kom till skolan genom att gå, åka cykel, åka spark eller skidor.

En av de första lärarna i Fredriksfors borde ha varit Erik Södergren, ”Michels Erske”, se följande artikel. Andra lärare har varit Katarina Blomberg, Signe Olsson-Rahm, Martha West, Helga Hammer och Marta Sahlström.

Den nya skolan byggdes av 60 alnar furutimmer inköpt av Per Ersson i Norrberg.

Det finns uppgifter om viss felplanering i Fredriksfors skola eftersom man måste gå genom skolsalen för att komma till omklädningsrummet. I omklädnings rummet satt ju alla barn och åt sin medhavda matsäck, ofta bara en flaska med mjölk och några smörgåsar. Matbespisningen kom 1949 till Fredriksfors. År 1957 var befolkningsprognosen för barn 7–16 år lägst i hela socknen det vill säga 12 procent eller 2 procent lägre än genomsnittet. Skolan lades ned 1959 och barnen fick åka till Ede, till så kallade vitskolan.

Berit Lindgren/Kjell Grönberg

 

”Michels Erske” Erik Södergren född Hansson (1824–1881) lärare i Sannäs och Fredriksfors
Denne man är nog mest känd som far till ”Fön-Bella” Britta Andersdotters son Anders född 11 april 1845. Britta var piga hos Hans Jonsson i Sörväna och ville gifta sig med sonen i huset ”Mickels Erske” men hans far förbjöd detta. Britta Andersdotter blandade då arsenik i långmjölken men även den vänligt sinnade frun Kerstin åt ”resterna” och båda avled den 1 augusti 1845.
”Fön Bella” dömdes och avrättades med halshuggning i Blodmyra den 29 januari 1847.

Kh Lars Landgren var med och har beskrivit denna händelse. Han fattade dock sympati för ”Michels Erske” eller ”Seders Erske” och hjälpte honom in på seminariet i Delsbo och sedan som lärare i Södra Sannäs och Fredriksfors. Men mest ville Erik måla skrin, korgar mm även under lektionerna och sådana fina minnen finns här och var. I Delsbo anses han vara den främste 1800-talsmålaren. Det finns anteckning om att Erik mistat ena handen.

Men han drack för mycket och använde riset åt eleverna, avvek från skolarbetet och var inblandad i slagsmål så att kyrkorådet ålade i november 1859 skolstyrelsen med dess ordförande L. Landgren att avskeda Erik. Det var dock många i Delsbo som ville ha kistor, korgar och annat målat av Södergren.

Kjell Grönberg

 


 

fre-005-1903
Fredriksfors skola 1903
Bild ur HT 17 juli 1973, av Bror Jonsson
Hjälp oss ersätta den här tidningsbilden av den äkta skolbilden

Lärare: Anna Nilsson och Brita Ström

Bakre raden:
Tegel-Algot Eriksson, Rapp-Sven Hedlund (emigrerade till Amerika), Rings-Lars Ring, Axel Rahm, Karl Hansson, Svantes-Jonas Olsson, Johan Andersson, Paul Thunell, Arthur Eriksson och Elof Johansson

Andra raden:
Emma Karlsson, Anna Mårtensson, Signhild Äng, Ingrid Andersson, Marta Ferm, Klara Glans och Olov Olsson.

Sittande tredje raden:
Ivan Andersson, Karin Bergkvist, Svantes-Anna Olsson, Frida Karlsson, Emma Andersson, Hulda Rahm, Eleonora Svensson, Naemi Nilsson, Matilda Larsson, lärarinnan Anna Nilsson och Brita Ström

Främre raden:
Knut Wallberg, Svante Blom, August Bergkvist, Einar Nilsson, Per Olsson, Gideon Pettersson och Gutt-Johan Olsson

Knut Wallberg, Loppet, Delsbo, har lånat ut det här fotografiet från skolan i Fredriksfors 1903. Han var en av eleverna det året. Skolan lades ned på 1950-talet och blev sedan ombyggd till bostadshus. Hur tiderna har förändrats på 75 år framgår av uppgiften att barnen inte fick ha skor på fötterna om somrarna. Lärarinnan påbjöd att de skulle gå barfota , så snart isen gått upp i Dellen om vårarna och till dess att det var höst och kallt. Och barfota gick man ju för det mesta om somrarna ute på landet förr i tiden. Det gick ju inte att slita skor och strumpor alldeles i onödan.


 

fre-003-1907
Fredriksfors småskola 1907 Bild ur HT den 14 juli 1979. Bilden insänd av Gerda Wallberg, bosatt i Stockholm.
Hjälp oss ersätta den här tidningsbilden med den rätta skolbilden

Lärare: Anna Nilsson, gift Hejde

Bakre raden:
Svante Blom, Gåsbacka, Per Persson Tjärnmyra, Anna Olsson Loppån, Nina Pettersson Krusänga, Inga Källman, Fredriksfors, lärarinnan Anna Nilsson, okänd, okänd, okänd, pojken längst ut heter Löars …Olsson Klubbo

Mellanraden:
Anna Andersson, Norrberg, Anna Sundberg, Agda Olsson Klubbo, Gerda Wallberg, Klubbo, Maria Svensson, Bruket, Ada Hagström, Fredriksfors, Lilly Andersson, Fredriksfors, och Algot Olsson, Klubbo.

Främre raden:
Per Höglund, Algot Karlsson, Fredriksfors, Karl Ström, Fredriksfors, Per Nord, Fredriksfors, Sixten Björklund, Fredriksfors, och Jon-Erik Jonsson, Byn.


 

fre-008-1913
Fredriksfors skola troligen 1913.

Lärare:Maria Liljekvist och Mathilda Decker

Bakre raden:
1. okänd, 2. Lars-Erik Mårtensson Gåssjön?, 3. Per Nordh Fredriksfors (vit tröja) 4. Alfred Karlsson Fredriksfors, 5. Algot Rahm Klubbo (jacka med krage), 6. Jon-Erik Jonsson Gåsbacka, 7. Per Sjöblom Bruket Fredriksfors, 8. Per Höglund Bännbro, 9. Rings Anna Persson Tjärnmyra (plôgg), 10. Anna Sjöblom Bruket?, 11. Marianne Hellman Herrgårn Krusänga (vitt förkläde), 12. Emma Bergman Krusänga, 13. folkskollärarinnan Maria Liljekvist, 14. Stina Jonsson Gåsbacka gift Eriksson, och småskollärarinnan fröken Mathilda Decker, kallad ”Mattis”.

Mellanraden i sicksack:
1. okänd, 2. Helge Gren Fredriksfors (vit tröja), 3. Svante Blom Gåsbacka, 4. Pjalt Lars Olsson Klubbo, 5. Karl-Gustav Hellman Krusänga, 6. Rings Per Persson Tjärnmyra (perka), 7. okänd, 8. Ola Guttens Olle Svensson klubbo, 9. Gustav Höglund Bänbro? (vit tröja), 10. okänd, 11. Sme Nina Pettersson Krusänga (rutig blus), 12. Pjalt Agda Olsson Krusänga (helvit plôgg), 13. Ida Sandberg Fredriksfors (vasaloppssegraren Dalle Johanssons mor i vitt förkläde och spetskrage), 14. Lilly Andersson Fredriksfors gift med Johan Hjälte (skärmmössa), 15. Pjalt Karin Olsson (mörk blus med långa ärmar och knappar, gift med Murar Adolf Olsson), 16. Ada Hagström Krusänga gift Sandin (svart ”parasollmössa), 17. Hilma Stockberg Gåsbacka gift Hedström ( i vitt förkläde och vit mössa, 18. Maja Svensson gift Lindkvist Bruket ( randigt förkläde och mörk ”basker”), 19. Anna Törnkvist Bänbro (”kinesmössa” hel klänning med synlig knapp i skärp), 20. Anna Sjöblom Bänbro (prickig blus), 21. Agda Lodén gift Pettersson Gåsbacka?, 22. Helmer Hansson Krusänga.

Främre raden:
1. Dubbel Isak Isaksson Gåsbacka, 2. Jonas Höglund Bänbro, 3. Tegel Gunnar Eriksson Låpån Klubbo (tvärränder på tröjan), 4. Gottfrid Rahm Klubbo, 5. okänd, 6.Venåsflickan i stråhatt? (hette hon inte Halvarsson och var dotter till en stationskarl?), 7. Rings Karin Persson Tjärnmyra gift med Finn-Olle i Sunnansjö och mor till Elsa Östberg (plôgg), 8. Hulda Mårtensson Gåsbacka, 9. okänd, 10. Hanna Forslund Fredriksfors (vitt förkläde), 11. Lôkks Brita Eriksson Krusänga (vit krage och vitt fram på ärmarna, 12.En av döttrarna till insp. Hellman på Herrgårn i Krusänga (kanske Gertrud?), 13. Troligen en av systrarna Hellman (kanske Eva?), 14. Hanna Sandberg syster till David Johanssons mamma gift Högström. En av eleverna på fotografiet, fru Stina Eriksson Sunnansjö har berättat vilka eleverna är.


 

fre-004-1916
Fredriksfors skola omkring 1916.
Bild ur HT den 2 nov. 1987. Bilden inskickad av Kerstin Sundell, Delsbo
Hjälp oss ersätta den här tidningsbilden av den rätta skolbilden

Lärare: Gunni Åslin och Nora Söderlind

Bakre raden:
Anna Sandberg, Fredriksfors, Elvan Hansson, Krusänga, Signe Andersson, Gåsbacka, och hennes syster Marta Andersson, Bror Olsson, Klubbo, Dubbel-Isak Isaksson, Gåsbacka, Per Måschsas-Lars Mårtensson, Gåssjön, John Törnkvist, Fredriksfors, Tegel-Gunnar Eriksson, Fredriksfors, Jonas Höglund, Bänbro,  Gotthard och Gottfrid Rahm, Klubbo.

Andra raden:
Elin Nylén SJ, Fredriksfors, Karin Persson-Ring, Tjärnmyra, Edla Bergman, Krusänga, Ada Hansson, Krusänga, Hanna Sandberg, Fredriksfors, lärarinnorna Gunni Åslin, från Värmland) och Nora Söderlind, Fredriksfors, Agda Lodén, gift Pettersson, Fredriksfors, Brita Eriksson, Krusänga, Ida Andersson, Gåsbacka, Hilda Karlsson, gift med sadelmakare Lars Jonsson och Lina Nilsson, Krusänga.

Tredje raden:
Marta Andersson, gift Bryngelsson, Fredriksfors, Ester Hansson, Fredriksfors, Kerstin Persson-Ring, gift Sundell, Tjärnmyra, Elin OLsson, Klubbo, Edvina Nilsson, Krusänga, Ester Lind, Fredriksfors, Anna Lindblom, Fredriksfors, Anna Eriksson, Fredriksfors, Daga Moberg, Loppån, Frida Andersson, Gåsbacka, Karin Höglund, Bänbro och Karin Larsson, Tjärnmyra.

Främre raden:
Evert Hansson, Fredriksfors, Erik Halvarsson, SJ, Fredriksfors, Edvin Stockberg, Gåsbacka, Karl Olsson, Fredriksfors, Per Lust, Tjärnmyra, Anton Lönn, Bänbro, Jonas Andersson, Fredriksfors,  och Gustav Karlsson, Fredriksfors.


 

fre-007
Fredriksfors skola, med skolhuset till vänster

fre-006
Fredriksfors skola med adress Gåsbackavägen 85


 

fre-009-gunnar-m
Fredriksfors skola hösten 1938, läsår 1938-1939, klass 1-6
Bilden utlånad av Gunnar Mårtensson

Lärare: Marta Sahlström

Bakre raden:
Sven Ekbom, Erland Dolk, Hilding Jonsson, Ingemar Dellesjö, Elis Eriksson, Lars Eriksson.

Mellanraden:
Marta Sahlström, lärare, Allan Svensk, Maj-Lis Andersson, Karin Eriksson, Siri Larsson, Sigrid Skog, David Johansson, Gustav Hedlund.

Främre raden:
Henry Sandin, Alice Bengtsson, Margit Johansson, Irene Rahm, Astrid Eriksson,Eiris Idén,
Nils Sved, Gunnar Mårtensson, Bruno Hansson.


 

fre-010-1940
Fredriksfors skola 1940, småskolan. 
Bild ur Dellsboalmanackan 2006. Bistått med namn har Tore Svensson gjort.

Lärare: Marta Sahlström

Bakre raden:
Per Persson Tjärnmyra, Ivan Åkerström, Tjärnmyra, Sven Sved, Fredriksfors, Sven Dahlin Gåsbacka, Axel Jonsson Fredriksfors, Marta Sahlström lärarinna, Ingemar Dellesjö Fredriksfors, Sigrid Jonsson Bännbro, Margit Johansson Fredriksfors, Irene Olsson Klubbo, Astrid Eriksson Klubbo.

Främre raden:
Tore Svensson Klubbo, Henry Sandin, Britta Karlsson Fredriksfors/Gåsbacka, Ingegerd Dahlin Gåsbacka, Astrid Jonsson Fredriksfors, Göta Eriksson Fredriksfors, Maj-Lis Svensson Fredriksfors, Elsa Sundell Kärnmyra, Rune Dahlin Gåsbacka, Ingvar Andersson Gåsbacka, Bruno Hansson (f.1928), Fredriksfors.


 

fre-001-1944-45
Fredriksfors skola läsåret 1944 –1945, klass 

Lärare: Marta Sahlström och Helga Hammer

Bakre raden:
Lärarinna Marta Sahlström, Ingvar Andersson, Olga ”Krusänga” Olsson, Gudrun Hansson, Märta Olsson, Irma Nilsson, Inga Greta Falk, Britta Karlsson, Elsa Sundell, Gun Norin, Ingrid Hammer, lärarinna Helga Hammer.

Mellanraden:
Elsa Karlsson, Alva Svensson, Barbro Karlsson, Hjördis Bengtsson, Elsa Olsson, okänd, Astrid Karlsson, Anna Sved, Rut Karlsson.

Främre raden:
Helge Björk, Olle Persson, Erik Persson, Göran Öst, Ivar Eriksson, Rune Olsson.


 

fre-002-1946-47
Fredriksfors skola läsåret 1946–1947.

Lärare: Marta West och Marta Sahlström

Bakre raden i sicksack:
Gudrun Hansson, Olga Olsson, Inga Greta Falk, lärarinnan Marta West, Ingrid Hammer, lärarinnan Marta Sahlström, Alva Svensson, Ulla Märta Falk, Elsa Karlsson, Barbro Karlsson, Rut Karlsson, Elsa Olsson, Elin Sundell, Astrid Karlsson, Anna Sved, Elly Norin.

Främre raden:
Sören Hammarström, Lill Erskes-Bengt … , Ivar Eriksson, Rune Olsson, Erik Persson, Lasse Eriksson, … Göransson.


fre-012-1952 
Fredriksfors skola troligen läsåret 1951-52, klass 3-6 Bilden utlånad av Hans Örn

Lärare: Marta Sahlström

Bakre raden:
1,Margareta Lodén 2,Berit Dahlström 3, Karin Olsson 4, Karin Jonsson 5, Sven Olsson 6, Marta Sahlström lärare, 7, Elsy Olsson 8 bak,Gun-Britt Backman 9, framför Marta Nordlöw 10, Lars Ohlsson 11,Hans Örn 12. Gunnar Sjökvist

Främre raden:
1,Vera Karlsson 2, ? 3, Gun-Britt Evertsson 4, ? 5, Göran Sjökvist 6, Jonny Thorén  7, Tore Björk? 8. Lars Erlandsson.Fredriksfors skola ca 1952 Klass 1 – 6. Bilden utlånad av Karin Nygren

Lärare: Karin Bergkvist och Marta Sahlström

Bakre raden:
Lasse Ohlsson, Gunnar Sjökvist, Håkan Svedberg, Ulla-Märta Falk, Greta Eriksson, Ingvor Olsson, Göte Norin, Hans Örn, Tore Björk, Lars Erlandsson, Margareta Lodén,

Andra raden:
Johnny Thorén, Elly Norin, Gun-Britt Backman, Hjördis Lundgren, Berit Dahlström, Elsy Olsson, Märta Nordlöw, Karin Ohlsson

Tredje raden:
Eivor Rahm, Yngve Antonsson, Torgny Pettersson, Birgitta Jonsson, lärarinnan Karin Bergkvist, lärarinnan Marta Sahlström, Gun-Britt Evertsson, Vera Carlsson, Anna-Lisa Persson, Elin Sundell, Roland Sjökvist.

Främre raden:
Ragnhild…, okänd,Sven Olsson, okänd, okänd, okänd, okänd, Karin Jonsson och Göran Sjökvist.


fre-011-53-54-1-2
Fredriksfors skola läsåret 1953 – 1954, klass 1-2 a
Bilden utlånad av Sune Forslund

Lärare: Karin Bergkvist

Bakre raden
Kjell-Åke Karlsson,Loppet, Roland Andersson, Gåsbacka, Erik Olsson, Torgny Pettersson, Norrberg, Sune Forslund, Källeräng, Bengt Olsson, Arne Nordlöw, Fredriksfors, Conny Andersson, Fredriksfors, Inge Good, Nyåker.

Främre raden
Ingvar Blomberg, Loppet, Eva Sjökvist, Sannäs?, Gunilla Örn, Fredriksfors, Inger Jonsson, Britt-Inger Svensson, Källeräng, Inga-Lill Thorén, Nyåker, Marianne Bergkvist och Lennart Jonsson, Fredriksfors.Fredriksfors skola läsåret? Bilden utlånad av Karin Nygren

Lärare: Marta Sahlström

Bakre raden:
Sven Olsson, Gunnar Sjökvist, Gun-Britt Backman, Karin Ohlsson, Hans Örn, Tore Björk, lärarinnan Marta Sahlström.

Mitten raden:
Margareta Lodén, Elsy Olsson, Märta Nordlöw, Birgitta Jonsson, Karin Jonsson, Gun-Britt Evertsson, Vera Carlsson.

Främre raden:
Lars Erlandsson, Göran Sjökvist, Jan Emretsson, Lars Olsson och Jonny Thorén.


 
Fredriksfors skola läsåret ? Bilden utlånad av Karin Nygren

Lärare: Marta Sahlström

Bakre raden:
Jan Embretsson, Johnny Thorén, Hans Örn, Tore Björk, Göran Sjökvist, Arne Persson

Mittenraden:
Roland Sjökvist, Lasse Ohlsson, lärarinnan Marta Sahlström, Gunnar Sjökvist, Sven Olsson, Lasse Erlandsson, Birger Dahlström.

Främre raden:
Karin Jonsson, Berit Dahlström, Märta Nordlöw, Birgitta Jonsson, Vera Carlsson, Gun-Britt Evertsson, Elsy Olsson och Margareta Lodén.

 Fredriksfors skola läsåret 1955-1956, vårterminen 56. Bilden utlånad av Karin Nygren

Lärare: Marta Sahlström

Bakre raden:
Tage Bergkvist, Torgny Pettersson, Göran Sjökvist, lärarinnan Marta Sahlström, Arne Persson, Bror-Erik Bergkvist, Roland Andersson, Roland Sjökvist, Erik Olsson, Conny Andersson

Främre raden:
Jan Emretsson, Karin Jonsson, Gunilla Örn, Inger Jonsson, Marianne Svensson, Ingalill Thorén, Eva Sjökvist, Arne Nordlöw. 

Glöm nu inte att vi vill få dina skolkort registrerade, om de inte redan är det förstås.

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo eller Swisha till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

2 kommentarer

  1. Hej! Jag tror Conny Berg är fel! Conny Berg är från Vitterarv och är för ung för det här gänget. Grabben heter Conny Jonsson? och från Gåsbacka? alt. Fredriksfors. Annars tror jag allt är ok.

    Hälsningar
    Sune F

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *