Vedmyra skola 1977 –

Detta är nätversionen av ”Skolorna i Delsbo”.


Från boken ”Skolorna i Delsbo”, har vi hämtat mycket text och många bilder. Boken finns att köpa på Delsbo Hembygdsförening Tel. 0653-104 59. Klicka här för att komma till Hembygdsföreningens hemsida.  Till Delsbo/sockenbilder

Dellenportalen har fått förtroendet att presentera nämnda skolbok liksom att fortsätta efterforskning och dokumentation av elever och bilder från skolorna i Delsbo. Vår ambition är att dokumentera så många elever och skolkort vi bara kan från var och en av skolorna. Därför vill vi uppmana alla Dellbor som har skolkort efter sin tid i skolan – eller efter sina föräldrar – att kontakta oss så vi får alla skolbilder dokumenterade.

Vår ambition är att beskriva alla skolkort lika. Det vill säga, enligt Svensk tradition att vi beskriva rad för rad uppifrån och ner och alltid med början från vänster, och inte tvärt om, vilket förekommer.

Vi är positiva till att elever benämns med gårdsnamn, förnamn och efternamn och gärna med namn på den by som eleven kommer ifrån.
Men vi tycker inte om att elever benämns med bara gårds- och förnamn (t ex. Vallsta-Harry), det blir fullständigt obegripligt för utomstående. Dessutom blir uppgifterna omöjliga att kontrollera vid senare efterforskning.

Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner

Om du gillar den här sidan, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!

Har du en egen hemsida får du gärna länka till Dellenportalen.  Tack för ditt stöd!

Glöm inte ange Dellenportalen som källa för eventuella uppgifter du hämtar.

Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.

Efterlysning!
Hjälp oss hitta fler bilder från den här skolan. Tack för att du vill hjälpa till.

Vedmyra skola 1977 –

Waldorfskolan i Delsbo den 7:e i Sverige

 

ved-001-skolan
Vedmyra skola

I september 1977 startade en ganska ovanlig friskola i Fredriksfors i en hyrd villa som ändrats om av ett engagerat lärarkollegium på fyra personer. Man vill nu arbeta mera konstnärligt, för de åtta eleverna i klass 1–2, så någon pluggskola skulle det inte bli och det tycktes naturligt eftersom de ej skulle använda tryckta läroböcker.

Nästa steg blev lite större men i grundskolans källarlokal i Näsviken och steg tre blev en ombyggd villa och barack i Vedmyra. Snart började planerna på ett nybygge i antroposofisk anda och 1988 kunde man inviga det originella, åtta-kantiga huset. Bra ljus, god akustik och energisnål vedeldning hade varit vägledande. Här gäller solvärme men ovanligast är dock en flera meter tjock mur i mitten med ett sinnrikt system av luftkanaler som värmer rummen runt om. En vanlig vedbrasa avses således värma hela huset.

I början av 2000 byggdes ännu en skolbyggnad med ovanlig form.

Vedmyra skolan tog från början inte emot statsbidrag utan kollektivet försökte klara sig med låga lärarlöner, frivilliga krafter och liten administration.

Eleverna som sökte sig till Waldorfskolan kom från Delsbos ”alternativa folk”.

Vedmyra skola. även kallad ”gröna vågare” eller ”kackare” och det uppstod här och där konflikter.

Det visade sig mest vara konservativa ungdomar som protesterade mot de som ofta klädde sig annorlunda och ofta var freds- och miljökämpar.

För första gången i Sverige dras ett tillstånd in för en friskola år 1994. Det gällde tolkningen av undervisningstiden. Här tolkade Waldorfskolan i Vedmyra att all tid som eleven var inom skolans hägn som pedagogisk tid, lästid. Beslutet överklagades till Kammarrätten och skolan skulle ha stängts från höstterminens början 1994. Situationen löste sig efter förhandlingar och höstterminen kunde starta enligt planerna.

På 2010-talet har Vedmyra-skolans elevantal varit 20-tal och med god tillgång till lärare. En enkät gjord av Hudiksvalls Tidning 2013 visade att skolan hade hårdast regler av alla kommunens skolor angående mobiltelefoner som skulle vara avstängda från skolstarten tills skoldagen var slut.


Intervju med Claes Sundberg den 23 mars 2015

Claes har haft minst sex av sina fosterbarn gående i Waldorfskolan i Vedmyra. Han upplevde aldrig att det var någon större konflikt med andra skolbarn eller med omgivningen. En journalist var envis och ville höra min syn på att waldorf barnen ibland kallades ”kackare” men sådant upplevde inte mina barn som något stort problem.

Han vet att på lärarsidan bytte man specialkunskap med Ede skola. Helt generellt tror Claes att Vedmyraskolan tog elevens hela situation mera övergripande än kommunala skolor. Waldorf läraren satsade mycken tid på att hjälpa de som hade vissa problem, de var mycket engagerade i utvecklingen. När en klass hade ett mera omfattande ämne så kunde de slå ihop f lera timmar utan rast för att inte splittra uppmärksamheten och det tyckte eleverna var bra.

Det var inte gott om läseböcker i Vedmyra på den tiden men det kompenserades kanske genom att lärarna var närvarande hela dagen, på raster, på måltider och tog alla tillfällen att berätta om natur och kultur. I Vedmyra serverades endast vegetabilisk mat men många var ändå vegetarianer.

Claes är säker på att eleverna i Waldorfskolan senare valde konstnärlig framtid än andra barn. De fick speciella betyg i form att omdömen där brister påtalades enkelt att i det eller det ämnet kunde eleven förkovra sig mera. Vissa problem uppstod när de skulle fortsätta i gymnasiet men man löste även detta.

De gjorde mycket fina klassresor och en gick till England. Där bodde de hos bekanta och resan gick med enklaste färdmedel.

De hade gjort soaréer och olika försäljningar för att få pengar till sådan resa. Vedmyras festkvällar var oförglömliga och utöver barnen själva så uppträdde lärarna och de ”bjöd verkligen på sig”. Vid sådana tillfällen samt examen var föräldrarna självskrivna som åhörare.

Kjell Grönberg

 

Glöm nu inte att vi vill få dina skolkort registrerade, om de inte redan är det förstås.

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo eller Swisha till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *