Delsbo Selpinne 1914

Selpinne med dragstropp i form av en bygel med parallella skänklar


Vi efterlyser mer information och bild på den här patenterade selpinnen. Vet du mer om patentet, får du gärna höra av dig.


Vad är ett patent PRV


Läs om Patent på Wikipedia


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

Föreliggande selpinne åskådliggöres å bifogade ritning, varest fig. 1 visar en skakel med låsanordningen, sedd från sidan, fig. 2 uppifrån och fig. 3 i sektion efter linjen a—b i fig. 1, under det att fig. 4 från kanten visar enbart dragstoppen och selpinnen i samma plan och hoplåsta, så att skakeln lätt kan trädas på dragstroppen.

1 betecknar en skakel, 2 selpinnen, 3 dragstroppen och 8 den vanliga järnringen, vid vilken bukgjorden samt remmarna från selbågen och bogträna äro fästa.

Såsom synes, är dragstroppen såsom vanligt i form av en bygel 3 med parallella skänklar, mellan vars ändar är ingängad en tapp 4, som löst ingår i en längsgående öppning 5 i selpinnen 2, så att denna kan skjutas längs öppningen under styrning av nämnda tapp 4. Selpinnen är likaledes försedd med en i densamma infälld, omkring tappen 9 vridbar och av fjädern 10 inåttryckt hake 6, som tjänar till att gripa om tappen 4, vare sig selpinnen 2 befinner sig i stroppens tvärriktning för skakelns fastlåsande, fig. 1, 2 och 3, eller i samma plan som dragstroppen, fig. 4, för att skakeln lätt må kunna trädas på eller skiljas från dragstroppen. Den nämnda haken göres lämpligen i form av en dubbelarmad hävstång, vars ena arm är utbildad till en platta 7 vid den ena änden av selpinnen och lämplig att nedtryckas av ena handens tumme.

Vid den andra änden av selpinnen äro vid dennas ytterkanter gjorda cirkelbågformade urtagningar 12, som passa mot stroppens längsgående, i tvärsektion cirkelbågformade innersidor 13, så att selpinnen, sedan den bragts i linje med dragstroppen, må kunna skjutas in mellan dennes avrundade insidor.

PATENTANSPRÅK

Selpinne med dragstropp, vid vilken dragstroppen (3) är i form av en bygel med parallella skänklar, mellan vars yttre ändar är insatt en tapp (4), som löst ingår i en längsgående öppning (5) i selpinnen (2), så att denna kan skjutas längs öppningen under styrning av nämnda tapp, varvid selpinnen är försedd med en i densamma infälld, av fjäderkraft påverkad dubbelarmad hävstång, vars ena arm är utbildad till en hake (6), som tjänar till att gripa om tappen (4), under det att hävstångens andra arm är utbildad till en platta (7) vid den ena änden av selpinnen, kännetecknad därav, att vid den andra änden av selpinnen (2) äro vid dennas ytterkanter gjorda cirkelbågformade urtagningar (12), som passa mot stroppens längsgående, i tvärsektion cirkelbågformade innersidor (13), i ändamål att selpinnen, sedan den bragts i linje med dragstroppen, må kunna skjutas in mellan dennas avrundade sidor.

Källa: Svenska historiska patent (1746-1945)
Avskrift: Viveca Sundberg


—31J2— Uppgifter ur Delsbo släktbok

1 Carl Johan Lindgren, * 2/5 1853, s. t. pappersmak. J. P. Lindgren i Fredriksfors. G. 23/1 1876. Fabriksarb. o. handl. i Jobsmyra, Delsbo. Utfl. t. Arbrå 1911.
(X4) 12A7 Anna Brita Tjerneld, * 18/4 1852, d. t. sold. H. Tjernell i Bjuråker. Utfl. t. Arbrå 1911.
Anna Katrina * 3/3 1878. Utfl. t. Grundsunda 1905
Johan Emil * 30/3 1880, f 31/7 1880
Carl Johan * 14/3 1882. Utfl. t. Arbrå 1911
Levi Leonard * 16/1 1884. † 18/7 1885 (scharlakansfeber)
Arvid Leonard * 16/10 1885. Utfl. t. Arbrå 1911
Ernst Edvard * 15/12 1887. Utfl. t. Arbrå 1917, † 17/9 1948 i Adolfsberg, Närke
August Konrad * 16/9 1890. Utfl. t. Vaxholm 1909

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din hjälp – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


 Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *