Dråpet i Gravbacka, Delsbo 1904

Dellenportalen har samlat uppgifter om Mord som ägt rum i Dellenbygden och i socknarna runt omkring.

När vi läser om gamla mord får vi samtidigt en unik inblick i hur livet var på den här platsen vid den här tiden. Genom tidningens detaljerade beskrivning får vi veta vilka som var med, hur allt har gått till och hur livet kunde se ut när det var som besvärligast.

Materialet i artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


Läs om Brott och ohyggliga straffmetoder i gångna tider. Klicka på Historiesajten 


Följ oss på Facebook,och dela gärna den här sidan med dina vänner


Om du gillar den här sidan, glöm då inte att att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

HUDIKSVALLSPOSTEN TISDAGEN DEN 3 MAJ 1904
Avskrift: Viveca Sundberg

DRÅP

Från Delsbo skrifves till Hudiksvallsposten:
För att fira Valborgsmäss hade några arbetare skaffat sig bränvin med den vanliga påföljden att de blefvo mindre nyktra och oeniga. Bondesonen Lars Gren i Svedja och arbetaren Sjöqvist från Vermland hade under aftonen flera gånger sammanstött dels inne hos arbetaren Blomqvist i Grafbacka dels utanför stugan utan att dock skada hvarandra; men till sist, då enligt Sjöqvist uppgift, Gren sökt strypa honom, hade Sjöqvist sprungit in efter en bössa och skjutit Gren, som träffades i sidan af hagelskottet; döden följde ögonblickligen. Sjöqvist, en femtioårs man, som en tid vistats i Delsbo sysselsatt med sparrskrädning erkänner sitt brott och är häktad och införpassades igår till Hudiksvalls kronohäkte. Gren som är född 1870 och har gjort sig känd som en retsam person och ofta råkat i gräl och slagsmål med dem han sammanträffat. Ehuru hvarken mördaren eller den mördade härstamma från Delsbo så få dock socknen en mörk fläck på sitt konto.

mord-130-karta

Riksantikvarieämbetet skriver följande om Gravbacka. Plats med tradition, enligt uppgift skall offren från digerdöden ha begravts på den markerade platsen.


HUDIKSVALLSPOSTEN LÖRDAGEN DEN 21 MAJ 1904
Avskrift: Viveca Sundberg

Ett sorgligt Valborgsmässfirande.

Grafbacka är en ensam gård i Bobygden i Delsbo, bebodd af egaren, arbetaren Johan Blomqvist, hos hvilken arbetaren Carl Carlsson Sjöqvist sedan jultiden innebott, medan han på en af de närliggande södra vallarne haft arbete med sparrskrädning.

Dit till Grafbacka samlades på Valborgsmässoaftonen ungdom från Svedja, Vesteräng och närgränsande byar för att dansa på logen.  Naturligtvis hade pojkarne bränvin med sig, och de gjorde så flitigt bruk däraf, att de blefvo fulla öfver lag. Hos en af dem, förre bondsonen Lars Hansson Gren från Svedja, känd för kitslighet och dåligt ölsinne, bröt vildsintheten ut och kom honom att ställa till ett uppträde, hvars första offer, som redan omtalats, blef han själf. Det andra offret blef Sjöqvist, som i går rannsakades å kronohäktet, tilltalad för dråp.

Sjöqvist är en omkring 50 år gammal man och värmländing, men har de sista 6 åren varit i Delsbo. Han har ett öppet och präktigt utseende och berättade under gråt och ruelse, hvad som tilldragit sig.

Han och Blomqvist hade för att fira aftonen tagit hem en liter bränvin och nästan tömt den, då pojkarne kommo med påspädning. I fyllan och villan började en af de främmande, klockgjutaren Anders Frisk, på att bråka och slog ut ett fönster. Blomqvist ville då köra ut honom och Sjöqvist hjälpte till. Men härunder sprang Gren på Sjöqvist och kastade honom baklänges till golfvet. Sjöqvist ropade Blomqvist till hjälp och fick ett handtag af denne, så han kom upp igen.

— Ja, det var kanske dumt, men inte må du tro, att jag krusar dig, sade då Gren och framvisade en revolver för Sjöqvist.

Denne höll sig emellertid lugn, och så blef det inte något vidare krakel af för den gången.

Men senare på natten mellan kl. 2 och 3 stod Gren i farstudörren och ropade:

— Sjöqvist, kom ut, får jag tala med dig!

Sjöqvist kom och som de nu gingo omkring på täkten rundt stugan, kommo de ihop igen. Hur det hade gått till, hade han varit för berusad för att nu minnas. Han kom blott ihåg att Gren hade tagit honom i benen och dragit omkull honom och att de sedan legat där och tumlat om hvarandra. Emellertid hade Sjöqvist kommit fri från den andre och skyndade då in i stugan, men redan i farstun var Gren efter, slog omkull honom och tog honom om strupen, så att han höll på att kväfvas. Sjöqvist hade ropat på hjälp, men visste ej om någon kommit till undsättning. Emellertid lyckades han komma upp, rusade då in i stugan och ryckte till sig sitt med hagel laddade gevär från väggen, vände om med detta till farstudörren och aflossade det, hållande det framför sig i jämnhöjd med höften samt utan att sigta, i riktning mot Gren, som då stod en 5 à 6 steg från bron halft vänd ifrån Sjöqvist.

Skottet träffade Gren snedt bakifrån i högra sidan, så att lungan, enligt hvad som meddelades i obduktionsprotokollet, genomborrades af 8 hagel. Gren hade därvid fallit till marken och omedelbart aflidit. Några andra, som stått i närheten, hade då sprungit på Sjöqvist och slagit omkull honom.

Sjöqvist sade sig ej alls veta hvarför han skjutit, visste ej om han velat träffa Gren eller endast skrämma honom, eller om han öfver hufvud taget haft någon afsikt alls med skottet. Visste ej heller om han vid tillfället ansett sig handla af nödvärn.

Åklagaren yrkade, som nämdt, ansvar för dråp, men framhöll som förmildrande omständighet, att Gren varit en ytterst retsam och kitslig person, som alltid sökt ställa till gräl och bråk. Däremot hade åklagaren under de många år, Sjöqvist varit i Delsbo, aldrig hört något ondt om denne.

Efter öfverläggning dömde rätten Sjöqvist för uppsåtlig, i hastigt mod föröfvad misshandel, hvaraf döden följt, till straffarbete i 2 år och 6 månader.


Personuppgifter:

Den ihjälskjutne Lars Gren var född 5/11 1870 i Bergsjö, men var bosatt i Svedja i Delsbo. Han hade inflyttat från Bergsjö 1901.

—3G34— Bergsjö släktbok

23 HANS HANSSON GREN, * 30/12 1828, s. t. sold. Hans Gren i Söderåsen, Bergsjö. G. ./12 1857. Bonde i Söderåsen 5. Utfl. t. Svedja 14, Delsbo 1877. † 31/5 1904.
(A—) SOPHIA ALBERTINA ÖRNELL, * 19/4 1835 i Stockholm (barnhusbarn). G. 1/12 1857. (Fosterd. t. sold. Olof Högstedt i Högen, Bergsjö.) † 30/11 1859. ”Drunknat”.
1L8 CECILIA PEHRSDOTTER, * 22/9 1832, d. t. bonden Per Olofsson i Skrämtsa 1, Bergsjö. G. 11/3 1864. † 2/12 1901.
HANS OLOF, * 1/10 1858. Utfl. t. Delsbo 1877
KARIN, * 3/10 1864                                            47
PER, * 9/2 1866. Jordbr.-arb. i Delsbo. † 6/9 1940
LARS, * 5/11 1870. Jordbr.-arb. i Delsbo. † 1/5 1904 (ihjälskjuten)
ANNA BRITA, * 26/3 1872                                    48


Den för dråp dömde:
Den f d Långholmsfången Carl Fredrik Carlsson Sjöqvist var född 2/2 1862 i Botilsäter i Värmland.
Död den 15/4 1950

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *