Delsbo socken förord

 Dellenportalen har med författaren Kjell Grönbergs godkännande renskrivit den sedan länge utsålda publikationen om Delsbo socken ålder och värde. Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.


 

de-001-logg

Förord

Mycket har hänt i alla bygder de senaste 800 åren men orten Delsbo ÄR unikt. Det är den socken, som har mest litteratur per capita i hela Sverige, alltså har speciellt mycket hänt här. Följande noteringar är alltså väl dokumenterade och oftast finns källan angiven. Det finns således mycket att läsa i litteraturen och tips härom i denna skrift på 141 sidor.

Varsågod här är:

DELSBO SOCKEN ÅLDER OCH VÄRDE

Här kan du årsvis läsa om händelser i Delsbo. Men det finns mycket mera, som inte är kopplat till årtal. Vi har till exempel festtraditioner, frierier, bröllop, begravningar, byggnadsverksamhet, odlingar, djurhållning, folkmusik e t c. Under tretton års tid har jag samlat på notiser från Delsbos litteratur, dessutom många bibliotek, Riksarkivet, Landsarkiv, museum, antikvariat e t c. Under 1500- talet finns 81 notiser, 1600-talet 145 st. o.s.v. totalt 637. Det har blivit många små minneslappar och så småningom kom allt in i datorn – denna härliga uppfinning. År 2000 – 2001 hade vi en studiecirkel i Delsbo knektstuga på Forngården (Studie- förbundet Vuxenskolan) och vi gick igenom det som då fanns. Vi var 10-15 personer, som hade väldigt trevligt. Några speciella kunniga, som varit ”bollplank” är ”Sval-Kjell” Ekelöf, Anders Eriksson, Sture Jansson, Åke Nätterö, Åke Nygren och Pärmas Gösta Olsson.

Förteckning över Delsbo litteratur medföljer för att göra arbetet komplett. Det är 311 skrifter, vanliga böcker, häften, utredningsarbeten, artiklar ur årsböcker t. ex ”Hälsingerunor” och ”Ärkestiftets julhälsning”.
Litteratur-artiklarna handlar helt eller till betydande del om Delsbo och räcker fram till år tjugohundra. Den 1/1 2000 fanns det 4.753 innevånare inom socknen och detta innebär 15,2 skrifter per capita. Svenskt rekord! Detta har uppmärksammats bl.a. av flera rikstidningar.

Vi har ju alla olika intressen även släkthistoria men det är värdefullt, att allt syns i rätt tid, i rätt sammanhang. Anteckna Dina projekt i marginalen i denna skrift så blir din historia en del av Delsbos historia, alltså ännu roligare.

Delsbo i april 2004

Kjell Grönberg


Om du gillar den här sammanställningen och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78
Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Avskrift och inskanning av bilder har gjorts under våren 2012 av Viveca Sundberg och Åke Nätterö.


Tillbaka till toppenDelsbo socken 500 f. kr. – 1400-talet

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *