Ramsjö

Dellenportalen har samlat uppgifter och bilder om skolan i Ramsjö från böcker, intervjuer, privatpersoner, olika arkiv, Bjuråker – Norrbo skolinventering och inte minst bilder från Dellenbygdens Fotoklubb.
Boken om Bjuråker – Norrbo skolors historia, finns att köpa på biblioteket i Friggesund och vid Bjuråkers Forngård. Böcker med enbart skolkort finns bara att köpa på biblioteket i Friggesund.

Följ oss på Facebook,och dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om ni anger Dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss

 

Ramsjö skola 

Skolan i Ramsjö byggdes 1875. Årtalet är dock lite osäkert, eftersom det inte har gått att hitta något protokollsutdrag, eller annan handling, som styrker detta årtal. Tio år tidigare (1865) föreslog man i skolrådet att bygga en skola i Tomsjö. Detta blev inte av, utan eleverna inhystes i lämplig lokal hos någon bonde. Tomsjö bildade rote med Lia och 1873 var Anders Åslund biträdande lärare i nämnda rote.

De första lärarinnorna var Margreta Renström och Kristina Karp. Efter några år anställdes Karin Nilsson från Frisbo. Hon var bosatt i Svedjebo och tjänstgjorde hela 53 år inom Bjuråkers skolväsen. Ramsjö bildade också  rote med Lia och Lia-Ramsjö benämns som flyttande skolor. Detta innebar att undervisningen förlades till den ena skolan under 1-2 månader, för att sedan flytta till den andra. Barnen blev då lediga i den förstnämnda skolan.

1903 blev Ramsjö och Avholm ambulerande (flyttande) skolor. Lärare då blev Kristina Wassberg, som tjänstgjort i Avholm sedan 1882. Först år 1906 blev Ramsjö fast mindre folkskola. Samma år blev Elvira Eklund lärare där. Hon efterträddes 1910 av Anna Larsson och Maria Torstensson.

1920-21 byggdes nytt skolhus. Det sattes nedanför den branta backen, för att slippa besvär med halka under vintern. Byggmästare var Jonas Jonsson (Skänk) d.ä. från Ramsjö. Första läraren i nya skolan var Tekla Söderlind. Dessförinnan hade Elisabeth Larsson och Ebba Wallin varit lärare. 1923 anställdes Viola Nilsson och hon undervisade i Ramsjö ända fram tom. 1946. Vissa år på 1940-talet gick några elever från Ramsjö skola i Kyrkskolan. Detta på grund av att det var intagning till årskurs 1 vartannat år i Ramsjö och dessa elever ville inte  vänta ett år.

1947 infördes sjunde läsåret. Året därpå fanns det tre elever i Ramsjö, som skulle börja i 7-an. De hänvisades till Kyrkskolan, men utan skolskjuts. Detta accepterades inte och efter en veckolång ”strejk” fick eleverna gå i 7-an i Ramsjö. Valborg Ek, som då var lärare, hade åk. 1, 3, 5, och 7. Eleverna i 7-an saknade material för årskursen och den mesta tiden gick åt att hjälpa elever i lägre klasser. Efter några veckor fick man lärobok i matematik.

 

 

Skolan i Ramsjö lades ner 1953 och eleverna flyttades till Kyrkskolan.

 

Lärare i Ramsjö skola:

1875 – 1880  Margreta Renström, Kristina Karp

1880 – 1903  Karin Nilsson

1903 – 1906  Kristina Wassberg

1906 – 1910  Elvira Eklund

1910 – 1919  Anna Larsson.  Maria Torstensson

1919 – 1919  Elisabeth Larsson

1920 – 1921  Ebba Wallin

1921 – 1923  Tekla Söderlind

1923 – 1946  Viola Nilsson

1946 – 1950  Valborg Ek

1950 – 1951  Ragnhild Englund

1951 – 1952  Brita Larsson

1952 – 1953  Birgit Siltberg

 

 

 

Intervju med Elsa Brink, Friggesund

Elsa är född i Ramsjö och gick i skola där åren 1923 – 1929, och i fortsättningsskolan några veckor år 1930. Elsa är äldst av 12 syskon och det var jobbigt, men hade den fördelen att hon fick de bästa kläderna, säger hon. De yngre fick ju mest ärva efter de äldre.
Elsas farfar byggde skolan 1921, han hette Jonas Persson, och kallades ”Skänk-Jonke” och det kallades också Elsas far, eftersom han och hette Jonas. Elsas lärare hette Viola Nilsson och henne hade hon som lärare hela skoltiden. Efter vad Elsa säger sig minnas, så hade Viola alla klasserna samtidigt i skolan, det var 20-30 elever och de gick alla dagar i veckan.
Viola Nilsson var en duktig lärare och var bra på att lär ut. Hon var även rättvis och gjorde ingen skillnad på varifrån eleverna kom eller andra orsaker. Däremot var hon sträng mot dem som bråkade och det hände att en del fick hämta ris själv till sin aga,
Geografi var Elsas bästa ämne, det tyckte hon var intressant, men historia gillade hon inte. Hon tyckte det var meningslöst att lära sig vad en massa gamla kungar hette och när dom levde. Elsa fick inte någon möjlighet att gå i någon högre skola, föräldrarnas ekonomi och stor barnaskara gjorde det inte möjligt för henne att åka hemifrån. ”Men ag har klarat mig hela livet ändå” säger hon.

Utflykter gjordes ibland till Västansjö och Lia, skolorna i närheten besökte varandra, men det var bara att gå till fots så några längre resor blev det inte. En gång fick de gå ut på Dellen för det var flyguppvisning där, och det var intressant att se.
Varje dag var det morgonbön och då sjöng vi ”Din klara sol går åter upp”, och på eftermiddan innan vi gick hem var det aftonbön, berättar Elsa.
Eleverna var från Ramsjö och Tomsjö. Efter skolan gick flickorna i skolkök några veckor. De höll till hos Syls i Västansjö, och lärarinnan hette Karin Blomkvist. I folkskolan förekom slöjd, i varje fall för flickorna, men Elsa fick inte gå för föräldrarna, ty de måste bekosta materialet själva, och det ansåg de sig inte ha råd med.
Någon allvarligare skolkning kan hon inte påminna sig att det förekom, men skulle man vara hemma någon dag fick man fråga om lov. Och det hände rätt så ofta att de måste vara hemma och hjälpa till. Skurlov förekom då och då med jämn mellanrum.
Eleverna var inte tvungna att bära in ved, men gjorde det ändå ibland för att hjälpa städerskan. Det eldades med ved i en stor kamin i skolsalen. Eleverna satt två och två i dubbelbänkar. Lärarinnan bodde i en lägenhet i nedre våningen, medan städerskan hade en lägenhet på den övre våningen.

Vid avslutningen på läsåret var alltid kyrkoherde Ringkvist med och då var det andäktigt. Förhör i nästan alla ämnen och räkna på svarta tavlan var obligatoriskt. Föräldrarna brukade också vara med vid avslutningarna, fast det var nog mest mammorna, ty papporna hade sitt jobb att sköta, säger Elsa. Ibland hände det att det kom en annan person för att se till skolan. Elsa vill minnas att han hade en särskild titel, men hon tror inte att det var inspektör, och hon minns inte vad han hette.

Intervjun gjord av Bertil Persson den 26 maj 1999.

 

 

(Denna bild ej klickbar)

rams-006-tidninsbild
Tidningsbild från Ramsjö gamla skola.

Lärare: Emma Jonsson från Stockholm

Stående fr v.
1. Olof Fröjd Tomsjö, 2. Erik Persson (Hök) Ramsjö, 3. ok , 4 Kristina Persson Ytterhavra, 5. Märta Persson Ytterhavra, 6. Sigrid Persson Id, 7. Brita Larsson Skänk, 8. Lars Fredin, 9. Jonas Jonsson Skänk.

Sittande fr v,
10. Olof Bergström Ramsjö, 11. Per Bergström, 12. Johan Norberg Tomsjö, 13. Anders Persson Id.

 

 

Klicka på bilden för att se den i ett större format

rams-001gamla-skola

Ramsjö gamla skola
En bild på den gamla skolan som Elsa Havregård haft vänligheten att skicka. Hon berättar att det är Margareta Tjernell som äger kortet efter sin mormor Brita Andersdotter Jonsson född 11/7 1913 (22D22).Troligen är Brita en av flickorna.

Lärare:

Stående bak:
1. 2. 3.

Sittande fram:
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 lärare 11. 12. 13.

 

 


Ramsjö skola maj månad 2019


Ramsjö skola maj månad 2019

rams-002-skolhuset
Ramsjö skola byggd 1920 – 1921, nerlagd 1953. Nu privatbostad


Klicka på bilden för att se den i ett större format

rams-007-med-orr-helga

Ramsjö skola med Orr-Helga sittande i mitten längst fram.

Lärare:

Bakre raden:
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mellan raden:
7. 8. 9. 10 11. lärare

Främre raden:
12. 13. 14. 15. Helga Persson (Orr-Helga) 16. 17. 18.


 

rams-009-1924

Ramsjö skola läsåret 1923 – 1924, vårtermin
Bilden utlånad av Sonia Persson

Lärare: Viola Nilsson

Bakre raden:
1, 2, 3, 4, 5, 6.

Mellanraden:
1, 2, 3, och 4 Jonas Persson f. 1914 och Viola Nilsson, lärarinna

Främre raden:
1, 2, 3, 4, 5 liten pojke 6, 7 och 8

 

 

Klicka på bilden för att se den i ett större format

rans-003-1926

Ramsjö skola höstterminen 1926.
Hjälp oss om du känner igen någon.

Lärare: Viola Persson

Bakre raden:
1. 2. 3. 4.

Mellan raden:
5. Ida Persson 6. 7. 8.  9.

Främre raden:
10. Viola Persson, lärare 11. 12. 13. 14 Selma Jonsson.

 

 

Klicka på bilden för att se den i ett större format

rams-0041935
Ramsjö skola läsåret 1934 – 1935, klasser 2 – 4 – 6.
Bild från Dellenbygdens Fotoklubb 

Lärare: Viola Nilsson

Bakre raden:
Anna Jonsson (Henriksson), Edit Bergström (Östergård), Edit Jonsson (Olsson), Viola Nilsson lärare, Anna-Stina Persson (Mattsson), Karin Larsson (Lovemark), Ingrid Fredin (Walther).

Mellan raden:
Brita Fredin (Sjöberg), Anna Larsson (Andersson), Karin Bergström (Dahlström), Lilly Jonsson (Dragon).

Främre raden:
Arne Persson, Hilding Persson, Per Bergström, Gustav Lundgren, Lars-Erik Bergsman, Stig Björklund.

 

 

Klicka på bilden för att se den i ett större format

rams-008-1946-1-6 
Ramsjö skola 1946 klasser. 2-4-6 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärarinna: Viola Nilsson.

Bakre raden:
Svea Jonsson (Melander), Göta Jonsson (Winestedt), Märta Bergsman (Lindberg),        Ann-Marie Fredin, Astrid Fredin (Camel),

Pojkraden:
Erik Bergström, Erik Fredin, Tore Östlin, Göte Östlin, Bertil Fredin, Sven Bergsman.

Främre raden:
Ellen Ahlzén (Dahlström), Märta Nilsson (Zäll), Birgit Ahlzén

 

 

Klicka på bilden för att se den i ett större format

rams-005-1952
Ramsjö  skola 1952, klass 1-3-5
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb 

Lärare: Britta Larsson

Bakre raden:
Lennart Östergård, Tore Fredin, Bernt Larsson, Per Eriksson.

Främre raden:
Elsy Larsson, Birgitta Fredin, Elsa Ahlcén, Eva Ahlcén, Vera Fredin, Ulla Fredin.

Detta var sista klasserna i Ramsjö skola. Eleverna flyttades året därpå till Kyrkskolan.

 

 

Det saknas fortfarande många skolkort och många namn och kanske har även uppgifter blivit felaktiga.

Därför behöver vi din hjälp. Rätta oss när du ser att något blivit fel och hjälp oss att hitta fler skolkort så att vi kan dokumentera skolan ännu bättre.

Längst ner på den här sidan kan du lämna kommentarer. Gäller det en hel skolklass kan du kopiera texten med barnens namn och sedan klistra in alltsammans i kommentarfältet. Där kan du sedan ta bort eller ligga till uppgifter som behöver ändras innan du skickar det till oss.

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo eller Swisha till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *