Emigranter från Hassela

Emigranter från Hassela socken i Hälsingland, enligt Hassela släktregister


Den här sammanställningen är jämförbar i storlek med en projektanställning för arbetslösa.


I mitten av 1800 talet emigrerade ett stort antal svenskar till Amerika. De flydde undan inte bara fattigdom och svält utan även religiös förföljelse. På den här tiden hade kyrkan makten och det rådde kyrkoplikt.


Läs Farväl till fosterlandet, Populär Historia


Se och lyssna lill glada svenskar i Amerika och delas Luciafirande.


Läs om Agustanasynoden på Wikipedia.


Läs om Lars Paul Esbjörn från Delsbo.


Spelmän från Hassela.


Läs om Ersk-Mats gården på Wikipedia


Läs om Per Andersson (Joris Pelle på Wikipedia)


Om Joris Pelle och andra kända Hasselabor


Läs om Eric Norelius på Wikipedia.


Läs om Erik Norelius och Joris-Pelle.


Migrationen från Sverige till Nordamerika, enl. Wikipedia.


Den svenska utvandringen till USA.


Beskrivning och lista över emigrantskepp.


Lyssna till P4 Gävleborg om utvandringen från Hälsingland


Se filmen Emigrationen från Sverige till Amerika.


Läs om Migranternas hus i Alfta.


Kölsjön, Hassela Finnmark, Länsmuseet Gävleborg


Rik-Örjan, familjeträd


När finnarna kom till Hassela.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. Nu kan du söka vad du vill i sökrutan upp till höger eller ner till vänster, beroende på vilken dator du har.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

Marilyn McGriff

Länsmuseet har fått en ny medarbetare, nämligen Marilyn McGriff från Isanty County i Minnesota. I denna artikel berättar hon om några svenska invandrare som kom att betyda mycket i hennes eget område.

Marilyn McGriff är historiker, författare och skådespelare. Hon bor i östra centrala Minnesota en timmes resa norr om Minneapolis/St Paul. I tio år, 1979-1989 var hon styrelsemedlem i ”Isanti County Historical Society” och under den tiden vaknade också på nytt intresset för mer information om den svenska immigrationen till det här området för hundra år sedan.

Hon var medförfattare till boken ”Isanti County, Minnesota, an illustrated history” och varje vår ger hon ut en tidning som heter ”lsanti County Traveler” vars huvudinnehåll består av historiska artiklar och information av intresse för turister. När ”Siloa Lutheran Church”, grundad av svenska emigranter, firade hundraårsminne skrev hon dess historia.

Hennes intresse för lokalhistoria sammanfaller med hennes skapande av åtskilliga historiska person­porträtt. Vid ett flertal tillfällen, senast i oktober 1995, har hon i Sverige gjort framträdanden med två av dessa porträtt, det ena föreställer en indiankvinna från Ojibwa­stammen och det andra en svensk immigrantkvinna. Hon erbjuder också ”workshops” i att skriva lokalhistoria och utarbeta historiska personporträtt.

Källa:
Läddikan 2/1995

Ann-Marie Björk antikvarie Länsmuseet
Avskrift Viveca Sundberg

 

 


Anders Norelius, babtistpastor

Hälsingefolk i Isanti County Minnesota.

Många emigranter från Hassela socken var framträdande gestalter i den tidiga kolonisering av östra centrala Minnesota. Åtminstone två kyrkor som fortfarande existerar idag har de här strävsamma människorna att tacka för sin tillblivelse, dessa människor som lämnade sitt land för att bryta nytt land i Nordamerika.

Deras elva veckor långa resa ombord på segelfartyget ODIN, landstigningen i New York och den därpå följande färden innåt landet till staten Illinois är väldokumenterad, tack vare två medlemmar i gruppen – Per Andersson (Joris Pelle), en välbärgad bonde från Hasselatrakten och en ung man på 17 år som senare blev känd i Amerika under namnet Erik Norelius.

Andersson betraktades som gruppens ledare och var under resan till stor hjälp för många av sina medpassagerare. Han hoppades att de alla skulle komma tillsammans i det nya landet och bilda en svensk koloni, men hans förhoppningar grusades eftersom de flesta familjer valde att gå skilda vägar.

Efter något år i Illinios drogs Andersson till trakten runt Chisagosjön i östra centrala Minnesota som på den tiden var öde land. Hösten 1857 hade han byggt ett hem som kom att bli en naturlig mötesplats för nya emigranter, de flesta svenskar, som slog sig ner i området. Det var Andersson som bidrog till att organisera en luthersk kyrka i maj 1854. Den unge Erik Norelius hade vid den tiden utbildats till luthersk präst och tjänstgjorde som prästkandidat i kyrkan under sommaren. Han grundade sedermera Gustavus Adolphus College och tog aktiv del i bildandet av Augustana­synoden, den svenska förgreningen av den lutherska läran i Amerika.

Idag existerar också en annan kyrka som grundades av medlemmar ur emigrantgruppen från 1850. Den är belägen i Isanti County, en bit västerut från Chisago County. Det är inte en luthersk kyrka utan en baptistkyrka. Kyrkans ursprunglige organisatör var ingen annan än Anders Norelius, Eriks tre år äldre bror som följt honom på resan till Amerika.

När Anders kommit till Amerika tillbringade han en tid i Illinois. Där kom han att påverkas av den baptistiska läran genom F. O. Nilsson som hade landsförvisats från Sverige på grund av sina kätterska åsikter mot svenska statskyrkan. År 1856 hade Anders prästvigts i baptistkyrkan och under tiden hade fler medlemmar ur familjen Norelius beslutat sig för att fara till Amerika. Eriks och Anders föräldrar, tillsammans med deras bröder Jonas och Per och systrar Karin och Julia anlände 1853. Några familjemedlemmar sökte sig till trakten kring Chisagosjön där de slog sig ner bland grannar från Hassela. F. O. Nilsson värvade flitigt medlemmar till en baptistkyrka vid Chisagosjön och där döpte han också de äldre medlemmarna i familjen Norelius år 1856. Till sist övertalades hela familjen, utom Erik, att övergå till den baptistiska läran.

Anders Norelius fick tillfälle att organisera en baptistkyrka i Isanti County när ett antal emigranter gav sig av från Chisagosjöarna för att söka nytt land. De följde en man vid namn Olof Eastlund, känd i Sverige som Olof Hansson, som hade gjort en upptäcktsresa till Isanti County år 1859. Han manade flera av sina grannar att följa honom och de slog sig ner några kilometer söder om det som idag är staden Cambridge. Kort därefter beslutade de sig för att organisera en baptistkyrka och den 17 juni 1860 ledde Anders Norelius själva organisationsmötet. Kyrkan fick namnet Cambridge baptistkyrka trots att deras närmaste samhälle hette Isanti.

Bland stadgemedlemmarna fanns hans föräldrar Andrew P. och Elisabeth Norelius, brodern Per och hans hustru Anna, systern Karin och hennes make Bengt Franklin, i Sverige känd som Bengt Persson Gadd. Systern Julia blev medlem något senare och hjälpte till att bilda den första söndagsskolan.

Under några år var Olof Eastlund kyrkans ordförande och 1862 blev Anders Norelius församlingens första prästvigde pastor. Han innehade ämbetet till 1865. Under den tiden orsakade en rörelse vid namn ”Sjödinska Syndfrihetsläran” en del uppståndelse i kyrkan, något som drabbade många nybildade baptist­församlingar i mitten av 1860-talet. Medlemsantalet i Isanti socken sjönk från 57 personer 1865 till 11 personer 1867.

Antingen det berodde på rörelsens framfart eller andra orsaker så lämnade Anders prästämbetet och gav sig i kast med andra uppgifter. Han hade under sin tid som pastor också tjänstgjort som kommunal förtroendeman och under åren 1867-1869 var han kamrer. Han var också postföreståndare i det lilla samhället Isanti. Senare flyttade han till Kiron, Iowa där fortsatte han att vara postmästare samtidigt som han också var jordbrukare. Han dog där den 10 april 1927.

Församlingens kyrkbyggnad som Anders varit med om att organisera stod klar först 1870. Den uppfördes i tamarackträ (amerikanskt lärkträd) och omnämndes under många år som Tamarackkyrkan. Idag är platsen för den första kyrkobyggnaden hem för Norra Isantis baptistkyrka. Några kilometer bort grundades Södra Isantis baptistkyrka av medlemmar vars föräldrar och farföräldrar hade hjälpt till att organisera den ursprungliga baptistkyrkan i Cambridge. Gravstenar på de bägge kyrkogårdarna bär namn och inskriptioner som vittnar om det svenska arvet.


North Isanti Babtist kyrka nära Cambridge Minnesota. Kyrkan Grundades 1860 av invandrare från Hälsingland med Anders Norelius som ledare.

Vit kolonisering
Historien om de här kyrkornas tillblivelse i östra centrala Minnesota upprepades under liknande förhållanden över hela Minnesota under mitten och senare hälften av 1800-talet, eftersom trakten var gränsområde vid den här tiden. I och med överenskommelser med indianerna 1825 och 1837 hade landområden blivit tillgängliga för vit kolonisering. När en emigrant eller nybyggare hittade ett stycke jord som föll honom i smaken gjorde han anspråk på det hos Markbyrån i Taylor Falls på gränsen mellan Minnesota och Wisconsin. Registreringen hindrade andra från att hugga ner träd, bygga eller odla på den jordlotten. Under tiden hade indianerna tvångsförflyttats till ett s.k. reservat nära Mille Lacssjön, en stor insjö 6 1/2 mil norrut. I Minnesota fanns huvudsakligen två indianstammar – Dakotaindianerna (eller Siouxerna) söderut och Ojibway­indianerna (eller Chippewaindianerna) norrut. Gränslinjen mellan de båda stammarna låg nära samhället Isanti där folket från Hälsingland slagit sig ner. Då och då färdades enstaka små grupper av indianer genom området och slog läger för att jaga eller fiska. Samhället Isanti som grundats av hälsingegruppen uppkallades efter en dakotastam, ”the Santees.”

Gamla Isanti
Folk från New England lockades till Minnesota på grund av tillgången på timmer. Många hade anlänt några år före de svenska emigranterna och givit engelskklingande namn åt flera platser i området. En man vid namn Georg Nesbitt hade kommit från staten New York och öppnat affär och hotell i Isanti, men efter ett par år flyttade han sin affärsrörelse till byn Cambridge som blivit centralort och säte för delstatsregeringen. Så småningom försvann Isanti helt och hållet för att återuppstå några kilometer söderut längs en ny järnväg som hade byggts 1899. Ett nya samhället Isanti utvecklades mycket snabbt och den förste borgmästaren blev Edward Norelius, Anders Norelius son. Idag omnämns trakten där folket från Hälsingland slog sig ner som ”Gamla Isanti”.

Ett fotografi märkt ”Nesbitt Store and Hotel” hittades för några år sedan bland tillhörigheterna hos en man vars familj varit bland de första nybyggarna i Isanti. Fotografiet publiserades i åtminstone två böcker, men misstankar uppstod om att byggnaderna på fotografiet snarare var av svenskt ursprung än amerikanskt. Fotografiet har nu korrekt identifierats som Norelius födelseort nära Hassela i Sverige!

Källa:
Läddikan 2/1995

Marilyn McCriff
Avskrift, Viveca Sundberg

 

 

Personer som utvandrat från Hassela enligt Hassela släktregister.

Även om det bara är en person i familjen som utvandrat har vi valt att visa hela dennes familj i hopp om att det kan vara till glädje för e v släktingar.

Varför är inte emigranterna I bogstavsordning eller samlade från den by de har emigrerat ifrån, kanske någon undrar?

Svar: Använd sökfunktion, den löser alla sök problem

 

 

—1P17— Uppgifter ur Hassela släktregister

12 NILS NILSSON, * 5/9 1786, s. t. torp. Nils Nilsson i Dalviken, Hassela. G. 14/11 1819. Kolare i Dalvik. † 5/11 1866.
6Z6 CARIN DANIELSDOTTER, * 20/4 1792, d. t. bonden Daniel Pehrsson i Kölsjön s4, Hassela. † 2/12 1861.
CHERSTIN, * 10/11 1821                                   25
CARIN, * 27/6 1823                                          1U9
NILS, * 6/2 1825. G. o. emigr. t. N. Amerika 1853
DANIEL, * 7/10 1827                                         26
HANS, * 8/8 1829. † 22/12 1830
BRITA, * 5/5 1833                                            21U2
HANS, * 1/7 1835


—1P22—

(Z8) ESKIL NILSSON SWAN, * 30/3 1823 i Bräcke sn, Jämtl. Bonde i Norrbäck (Kyrkbyn s6). † 11/11 1909.
16 CARIN NILSDOTTER, * 4/9 1819, d. t. torp. Nils Pålsson i Nordanbro, Hassela. † 24/3 1908.
NILS PETER, * 28/7 1852. Emigr. t. N. Amerika 1873
JON OLOF, * 17/9 1853                                      33
ANNA MARGRETA, * 10/2 1855                           (X3)4B55
BRITA, * 24/3 1856                                           11R5
ESKIL, * 22/1 1858                                           34
CAROLINA, * 29/12 1858. Emigr. t. N. Amerika 1881
SOFIA, * 3/5 1860
ADOLPH, * 13/2 1862. Emigr. t. N. Amerika 1879
PAUL, * 5/11 1864. Utfl. t. Gnarp 1889

—1P23—

16 OLOF NILSSON, * 13/10 1821, s. t. torp. Nils Pålsson i Nordanbro, Hassela. G. 12/10 1848. Bonde i Mörtsjön 3, år 1860 nämnd som bonde i Norrbäck 2. † 19/9 1889.
(X3)3K25 CARIN PEHRSDOTTER MODIG, * 13/6 1829, d. t. torp. Pehr Modig i Mörtsjön, Hassela. † 1/4 1917.
MARGRETA, * 15/5 1850                                    5S37
PER, * 30/1 1853                                              35
GUNILLA, * 25/3 1856
NILS, * 29/8 1858. Skogsarb. † 24/1 1938
CARIN, * 23/5 1861
KRISTINA, * 18/5 1864                                      36
JONAS OLOF, * 14/5 1867. Emigr. t. N. Amerika 1888
ANDERS, * 5/12 1869. Jordbruksarb. † 19/12 1950


—1P26—

17 DANIEL NILSSON STORBERG, * 7/10 1827, s. t. kolare N. Nilsson i Dalvik, Hassela. G. 25/4 1858. Kolare, bos. i Dalviken, Franshammar. † 14/9 1888.
5V9 ELISABET JULIANA WEDMARK, * 19/1 1829, d. t. husman Joh. Wedmark i Furuberg, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1894.
NILS, * 24/12 1860                                           38
CAROLINA, * 22/2 1864                                     39
ELISABET, * 26/8 1867                                      40

—1P27—

18 NILS DAHL, * 1/11 1831, s. t. Hans Dahl i Kölsjön, Hassela. Infl. 1877 fr. Stöde o. nämnd som bonde i Fiskvik 5, Bergsjö. † 18/5 1899.
(X4)1B6 MARGRETA ANDERSDOTTER, * 1/1 1837, d. t. bonden And. Gust. Andersson Källman i Nybo 1, Bjuråkers sn, Häls. † 15/6 1916.
KRISTINA, * 26/10 1859                                    41
HANS JOHAN, * 21/2 1861. Bonde i Fiskvik 12. † 17/10 1931
JULIANA, * 24/1 1864                                        (X3)14F10
BRITA KATARINA, * 26/4 1865                            (X3)5A16
ANDREAS, * 21/4 1867. † 23/12 1884
NILS OLOF, * 18/1 1869. Emigr. t. N. Amerika 1890
PER ERIK, * 20/3 1871. Emigr. t. N. Amerika 1893
LARS FREDRIK, * 25/2 1873. Emigr. t. N. Amerika 1893
JONAS ALFRED, * 3/9 1874                                42
MARGRETA SELINA, * 8/6 1877                           43
KARL VILHELM, * 6/4 1879. Emigr. t. USA 1902
MARTIN, * 26/4 1881                                        44


—1P31—

21 MATIAS OLOFSSON, * 19/7 1870, s. t. bonden Olof Matsson i Mörtsjön 13, Hassela. G. 20/9 1895. Emigr. t. N. Amerika 1913.
10T30 INGA MARGRETA BRONELL, * 2/3 1877, d. t. bonden Hans Bronell i Mörtsjön s1. Emigr. t. N. Amerika 1913.
VALTER, * 7/6 1902. Emigr. t. N. Amerika 1913
OLOF ALGOT, * 21/12 1904. Emigr. t. N. Amerika 1913
BRITA KRISTINA, * 28/3 1907. Emigr. t. N. Amerika 1913
HULDA ELVIRA, * 9/9 1911. Emigr. t. N. Amerika 1913

—1P32—

21 LARS OLOF OLOFSSON, * 25/6 1876, s. t. bonden Olof Matsson i Mörtsjön 13, Hassela. G. 2/6 1901. Bonde i Mörtsjön 13. Emigr. t. N. Amerika 1912. † 31/3 1960.
2U9 ANNA ELISABETH NORMAN, * 10/1 1881, d. t. kolare A. E. Norman i Gräsåsen, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1912. (Återvänt m. barnen t. Hassela 1913.) † 28/10 1940.
KRISTINA ELISABETH, * 10/9 1901. Emigr. t. USA 1922
HULDA KATHARINA, * 5/8 1903                          (X3)7E75
OLOF ANTON, * 21/3 1905                                 48
ANNA MATILDA, * 10/2 1908                              (X3)14A40
ERIK BERNHARD, * 26/7 1910. † 4/3 1926
BERTA MARGRETA, * 31/12 1912                        4V7


—1P38—

26 NILS DANIELSSON WIKLUND, * 24/12 1860, s. t. kolare Daniel Storberg i Dalviken, Franshammar. G. 17/5 1889. Torpare i Dalviken, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1893.
4R13 INGRID HÖGBERG, * 23/9 1862, d. t. husman Joh. Högberg i Hällåsen, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1893.
NILS OLOF, * 5/2 1890. † 13/2 1892
JOHAN VERNER, * 30/11 1892. Emigr. t. N. Amerika 1893


—1P43—

(X19) PER GUSTAF FRISK, * 2/7 1879 i Hälsingtuna sn, Häls. Jordbruk. i Bolle, Bergsjö. Emigr. t. USA 1903.
27 MARGRETA SELINA DAHL, * 8/6 1877, d. t. bonden Nils Dahl i Fiskvik 5, Bergsjö. Emigr. t. USA 1903.
MARGRETA ELISABET, * 5/8 1901. Emigr. t. USA 1903
ANNA KRISTINA, * 25/11 1902. Emigr. t. USA 1903


—2P15—

7 ERIC HAZELIUS, * 16/10 1733, s. t. kyrkoh. Hans Hazelius i Bergsjö. G. 1774. Guldsmed, bos. i Neuzalzan der Oder, Tyskland. † ./. 1787.
(Tyskland) CHRISTINE BRAHTS, * 173., fr. Stettin, Tyskland.
JULIANA, * ./. 177., bos. i Tyskland
ERNS LUDVIG, * ./. 1777. Teol. dr o. professor. Emigr. t. N. Amerika. † 1853


—2P20—

16 ERIC ERICSSON, * 24/8 1779, s. t. bonden Eric Nilsson i Berge 2, Hassela. G. 2 ggr. Bonde i Berge ss2. (Hem.-skatt. 1 öresl.) † 22/10 1844.
(X3)14A4 CARIN JONSDOTTER, * 7/2 1782, d. t. mästersmeden Jon. Jonsson i Franshammar, Hassela. G. 6/4 1801. † 25/4 1806.
3R10 MARGRETA ERICSDOTTER, * 23/2 1779, d. t. sockenskriv. Eric Norberg i Svedje, Hassela. G. 1/11 1807. † 10/4 1844.
MARGTA, * 23/6 1801                                       30
CARIN, * 1/9 1803
PEHR, * 3/11 1807. † 13/12 1807
ANNA, * 21/8 1808                                           9T4
GUNILLA, * 29/12 1809                                     5T24
CHERSTIN, * 1/1 1812                                       2S13
ERIC, * 27/2 1814. Utfl. t. Bjuråker 1840
NILS, * 2/5 1816                                              31
JONAS, * 27/6 1818. † 12/6 1819
JONAS, * 25/9 1822. Emigr. t. N. Amerika 1850
PEHR ”STRANDBERG”, * 30/5 1825. Emigr. t. N. Amerika 1871


—2P27—

19 ERIC NILSSON BERG, * 5/4 1798, d. t. bonden Nils Ericsson i Berge 2, Hassela. G. 26/10 1823. Bonde i Berge ss2. † 3/10 1844.
26U3 CHRISTINA JÖNSDOTTER, * 24/6 1804, d. t. kolare Jöns Larsson i Franshammar, Hassela. † 19/6 1858.
CARIN, * 10/9 1824                                          7T35
NILS, * 26/5 1826                                            45
CHRISTINA, * 18/4 1828                                    1V38
JÖNS, * 3/1 1830. † 30/11 1852
MARGRETA, * 11/7 1832                                    16V3
ERIC, * 1/12 1834                                            46
ANNA, * 28/9 1836                                           53
PER, * 21/4 1839. Dräng i Berge
HANS ”WIKLUND”, * 12/5 1842. Emigr. t. N. Amerika 1872
GUNILLA, * 28/11 1843. Emigr. t. N. Amerika 1866


—2P32—

21 ERIC HANSSON BÄCKVALL, * 21/9 1805, s. t. bonden Hans Ericsson i Kölsjön 1, Hassela. G. 1827. Bonde i Berge ss6 ”Stakholm”. (Hem.-skatt. 8 pngl.) Emigr. t. Amerika 1881.
6Z56 CARIN PÅLSDOTTER, * 2/5 1802, d. t. torp. Paul Bäckvall i Silveråsen, Hassela. † 27/7 1866.
ANNA, * 19/2 1828                                           52
HANS, * 16/5 1831                                           53
PÅL ”LJUNGLÖF”, * 26/5 1834. Utfl. t. Stöde 1865
ERIC, * 1/5 1837. Utfl. t. Stöde 1857
PER, * 1/1 1841                                                54
JONAS, * 18/10 1843                                        55
CARIN, tv., * 19/4 1848                                     56
MARGRETA, tv., * 19/4 1848                              57

—2P33—

21 HANS HANSSON SNITT, * 25/11 1807, s. t. bonden Hans Eriksson i Kölsjön 1, Hassela. Husman, bos. i Fiskvik, Bergsjö. † 18/4 1873.
5F10 MARGET JONSDOTTER GADD, * 7/1 1821, d. t. husman Jonas Gadd i Fiskvik, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1892.
BRITA MARGRETA, * 8/12 1843                           (X3)12K10
JONAS, * 19/7 1852                                          58
HANS, * 7/6 1858
ERIK, * 26/8 1860. † 28/9 1860


—2P35—

21 JONAS HANSSON, * 4/4 1819, s. t. bonden Hans Ericsson i Kölsjön 1, Hassela. G. 29/10 1843. Landbonde i Olsbygge 1. Emigr. t. N. Amerika 1883.
2S10 CHERSTIN HENRICSDOTTER NORMAN, * 6/3 1816, d. t. sold. Henric Norman i Badstutjärn, Hassela. † 12/11 1871.
CARIN, * 6/2 1845                                            62


—2P40—

23 ERIC HANSSON, * 10/12 1813, s. t. bonden Hans Ericsson i Stakholm 3, Hassela. G. 31/10 1844. Bonde i Stakholm 3. (Hem.-skatt. 1 öresl. 2 pngl.) Bonde i Kitte 2, Bergsjö 1867. Emigr. t. N. Amerika 1869.
3R18 CARIN PERSDOTTER, * 30/4 1815, d. t. sågställ. Per Persson i Franshammar, Hassela. † 16/6 1853.
HANS, * 25/12 1845                                          65


—2P41—

24 MATIAS HENRICSSON LINDHOLM, * 18/9 1830, s. t. Henric Ljung i Kölsjön, Hassela. Husman, bos. i Stakholmen. † 25/3 1874.
1U6 ANNA NILSDOTTER FRISK, * 20/3 1828, d. t. kolare Nils Frisk i Långnäs, Hassela. † 1/6 1915.
NILS LINDHOLM, * 25/6 1851. Skollärare i Hassela. Utfl. t. Borlänge 1881
HENRIC PETTER, * 16/7 1854                             65
ERIC, * 19/12 1857. † 28/4 1858
ERIC, * 16/5 1860                                            67
HANS, * 16/8 1862. Emigr. t. N. Amerika 1882
KARIN MARGRETA, * 22/1 1865. Emigr. t. N. Amerika 1865
JOHAN, * 24/11 1868                                        68


—2P50—

(Y57) HANS JOHAN NILSSON BERGLÖF, * 6/2 1839 i Tuna sn, V.-norrl. G. 28/10 1865. Kolare vid Franshammar, Hassela. Utfl. t. Bjuråker 1870. Emigr. t. N. Amerika 1892.
31 MARGRETA NILSDOTTER, * 19/12 1842, d. t. bonden Nils Eriksson i Berge 1, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1892.
KRISTINA KATHRINA, * 10/ 9 1866. Emigr. t. N. Amerika 1889
ANNA MARGRETA, * 27/2 1868. Emigr. t. N. Amerika 1889
GUNILLA, * 8/11 1869. Elmigr. t. N. Amerika 1889
BRITA, * 1/7 1872. Emigr. t. N. Amerika 1892
JOHANNA, * 27/11 1881. Emigr. t. N. Amerika 1892


—2P53—

32 HANS ERICSSON, * 16/5 1831, s. t. bonden Eric Hansson i Berge ss6, ”Stakholm”, Hassela. G. 1/4 1861. Emigr. t. N. Amerika 1861.
27 ANNA ERSDOTTER, * 28/9 1836, d. t. bonden Eric Nilsson i Berge ss2, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1861.


—2P57—

(X4)6H28 ANDERS ERSSON, * 24/1 1850, s. t. torp. Eric Andersson i Sniptjärn, Bjuråker. G. 12/7 1877. Torp. i Sniptjärn. † 23/10 1932.
32 MARGRETA ERSDOTTER, * 19/4 1848, d. t. bonden Eric Hansson i Berge ss6, ”Stakholm”, Hassela. † 26/10 1921.
ERIK PETTER, * 2/3 1872. Jordbr.-arb. i Bergsjö. † 30/1 1941
JENNY, * 28/4 1878. G. m. Erik Olsson i Bjuråker. (X4)11C10
HJALMAR ”SVENSK”, * 6/11 1879. Arrend. i Norrdala, Bjuråker. (X4)6H43
HANS ANDREAS, * 11/1 1882. Arrend i Våtmor, Bjuråker. (X4)6H44
KATRINA MARGRETA, * 24/7 1884. G. m. sold. C. G. Hök
i Bjuråker.                                                       (X4)25D10
HULDA KRISTINA, * 11/12 1886. Emigr. t. USA 1910
LARS HANDEL, * 22/4 1889. Emigr. t. USA 1909

—2P58—

33 JONAS HANSSON BJÅS, * 19/7 1852 i Fiskvik, Bergsjö. G. 4/7 1875. Torpare i Kitte. Emigr. t. N. Amerika 1892.
(X3)2D22 ANNA BRITA WASS, * 10/8 1856, d. t. Nils Eric Wass i Skrämsta, Bergsjö. Emigr. t. Amerika.
HANS, * 23/6 1876. Emigr. t. Amerika
JONAS, * 27/10 1878. Emigr. t. Amerika
ERIK, * 13/2 1881. Emigr. t. Amerika


—2P62—

(S53) MATS MATSSON, * 24/12 1836 i Ny sn, Värml. Bonde i Mörtsjön 1. Infl. 1871. Utfl. t. Bergsjö 1878 o. nämnd som bonde i N. Älgered s10. Fl. t. Gnarp 1890.
35 CARIN JONSDOTTER, * 6/2 1845, d. t. bonden Jon. Hansson i Olsbygge 1, Hassela. Emigr. t. N. Amerika.
CHRISTINA, * 24/7 1864                                    (X3)1K28
ANNA AMANDA, * 20/6 1876. Emigr. t. N. Amerika 1893


—2P64—

39 JONAS OLOF DANIELSSON, * 16/4 1859, s. t. bonden Daniel Jonsson i Korpåsen 3, Hassela. Handlande i Korpåsen sub 3. Emigr. t. N. Amerika 1899.
12V18 ELISABET KATRINA LARSDOTTER, * 6/10 1863, d. t. bonden Lars Thomsson i Kölsjön 6, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1899.
DANIEL VALFRID, * 12/10 1883. † 13/11 1894
BERTA MARGRETA, * 3/5 1894. Emigr. t. N. Amerika 1899


—2P84—

49 ERIK DANIELSSON SVING, * 30/11 1862, s. t. bonden Daniel Swing i Vrångtjärn, Hassela. G. 1889. Torpare i Skrämsta, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1892.
1Z117 JOHANNA KRISTINA HANSDOTTER, * 10/9 1870 i Laxbo 2, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1892.
ERIK KONRAD, * 25/4 1890. Emigr. t. N. Amerika
HILDA ELISABET, * 6/1 1892. † 29/4 1892


—2P87—

52 ERIK PERSSON WIKSTRÖM, * 3/1 1864, s. t. bonden Per Jonsson i Stakholm, Hassela. G. 1885. Bonde i Stakholm s2. Emigr. t. Canada 1904.
11Z2 INGEBORG KATRINA TUNSTRÖM, * 22/2 1865, d. t. Joh. Tunström i Torps sn, V.-norrl. (Styvd. t. bonden O. A. Grip i Stakholm.) Emigr. t. Canada 1904.
ANNA MELINDA, * 15/1 1886. Emigr. t. Canada 1904
PER EDVARD, * 26/2 1888. Emigr. t. Canada 1904


—3P6—

2 ANDERS NILSSON, * 25/4 1827, s. t. Christ. Andersdotter i Laxbo, Hassela. G. 4/4 1850. Bos. i Ölsjön. † 25/12 1869. (Drunknat vid Liden, V.-norrl.)
1R15 BRITA ANDERSDOTTER, * 28/3 1831, d. t. bonden And. Danielsson i Hällåsen, Hassela. Fl. t. Torps sn. V.-norrl. 1869. Emigr. t. N. Amerika 1882.
KRISTINA, * 20/2 1851. Fl. t. Torps sn 1869
BRITA HELENA, * 20/7 1853. Fl. t. Torps sn 1869
NILS ANDREAS, * 8/9 1859. Fl. t. Torps sn 1880


—7P1—

(X19) LARS HÅDEN, * 8/2 1822 i Hälsingtuna sn, Häls. Husman, bos. i Hångberg, Hassela. † 22/6 1903.
1Z206 MARGRETA JOHANSDOTTER MACKIA, * 18/1 1838 i Hångberg, Hassela. Hush:a, bos. i Hångberg. † 19/11 1909.
BRITA CHRISTINA, * 11/6 1860                           (X3)8L18
JOHAN PETER ERIKSSON, * 17/8 1863. Emigr. t. N. Amerika 1892
CAROLINA, * 16/7 1866. Utfl. t. Rödön, Jämtl. 1837
ERIK ABEL ”HJERTBERG”, * 1/1 1871. Emigr. t. N. Amerika 1891
LAURA MARGRETA, * 3/7 1874                            1Z134
LARS OLOF, * 14/3 1876                                    2
JONAS EMIL, * 15/9 1881. Emigr. t. USA 1901


—8P2—

(X19) LARS JONSSON HAMREUS, * 25/8 1821 i Hälsingtuna sn, Häls. Bonde i Korpåsen 5, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1870.
1 ANNA OLOFSDOTTER, * 6/2 1821, d. t. husman Olof Sträng i Brättingberg, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika.
MARIA, * 21/10 1854. Emigr. t. N. Amerika
JOHAN, * 14/7 1860. Emigr. t. N. Amerika


—10P1—

(X4)23H15 ANDERS JOHANSSON DIERF, * 7/4 1819, s. t. sold. Johan Djerf i Norrala, Bjuråker. G. 1841. Infl. 1870. Bonde i Ölsjön, (Kyrkbyn ssss5), Hassela. † 7/2 1883.
(X4)1B7 KERSTIN MÅRTENSSON, * 19/11 1818, d. t. husman M. Jonsson i Rökull, Bjuråker. † 23/6 1895.
MARGTA, * 16/2 1842
MÅRTEN, * 2/10 1844. Kolare i Frisbo, Bjuråker.    (X4)23H17
ANNA, * 14/4 1847 – 2
JOHAN, * 15/4 1850 – 3
ANDERS, * 15/4 1853. Bruksarb., bos. i Österbo, Bjuråker. (X4)23H19
JONAS ”SVING”, * 29/9 1858. Emigr. t. N. Amerika 1882
KRISTINA, * 4/8 1861 – 5V35
LARS, * 10/12 1863. Emigr. t. N. Amerika 1889


—10P3—

(X4)23H15 JOHAN ANDERSSON HJELTE, * 15/4 1850, s. t. kolare Anders Johansson i Moräng, Bjuråker. G. 1874. Kolare, bos. i Fagernäs, Hassela. Utfl. t. Norrdala, Bjuråker 1883. † 5/3 1925.
8P3 HELENA CATHRINA OLSDOTTER, * 4/9 1856, d. t. bonden Olof Olofsson Kilander i Korpåsen, Hassela.
ANDER OLOF, * 30/3 1875. Torp. i Bjuråker.         (X4)23H21
KRISTINA, * 7/2 1878. G. m. arrend. J. E. Styf Bjuråker. (X4)7A9
JOHAN, * 10/1 1880                                          5
JOHAN ALFRED, * 27/3 1882. Emigr. t. USA 1917
HANS ERIK, * 8/10 1885. Emigr. t. USA 1918
SIGNE KATRINA, * 22/12 1888. G. m. arrend. Hans Erik Ros
i Bjuråker.                                                       (X4)6D30
ANNA OLIVIA, * 16/5 1892. G. m. Per Arv. Östlund i Bjuråker. (X4)24H15
PER OSSIAN, * 3/3 1896. Emigr. t. USA 1914


—11P2—

1 ANDERS DANIEL HENNING WESTERLUND, * 22/5 1800, s. t. urmak. And. Westerlund i Hudiksvall. G. 2 ggr. Torpare i Ede, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1850.
13B8 SARA CHRISTOPHERSDOTTER, * 9/9 1803, d. t. torp. Chr. Göransson i Ede, Bergsjö. G. ./4 1828. † 14/7 1847
3T11 SARA HANSDOTTER, * 10/10 1805, d. t. torp. Hans Andersson i Kyrkbyn, Hassela. Emigr. t. N. Amerika.
ANDERS, * 3/2 1829 (ofärdig). Emigr. t. N. Amerika 1850
CHRISTOPHER, * 2/11 1833. † ./10 1834
ERIC, * 23/3 1838. Emigr. t. N. Amerika 1850
MARGRETA, * 29/9 1840. Emigr. t. N. Amerika 1850

—11P3—

1 ERIC ABRAHAM WESTERLUND, * 27/12 1801, s. t. urmak. And. Westerlund i Hudiksvall. Torpare i Kyrkbyn, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1850.
1R8 ELISABET JONSDOTTER, * 9/1 1806, d. t. torp. Jon. Pehrsson i Bäckaräng, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1850.
ANDERS HENNING, *9/1 1825. Emigr. t. N. Amerika 1850
MARGRETA, * 7/3 1828. Emigr. t. N. Amerika 1850
JONAS, * 31/3 1830. Emigr. t. N. Amerika 1850
ELISABET, * 14/7 1833. † 10/9 1835. (Bränd av kokande vatten)
ERIC, * 16/6 1836. Emigr. t. N. Amerika 1850
PEHR, * 21/8 1839. Emigr. t. N. Amerika 1850
HANS, * 4/3 1842. Emigr. t. N. Amerika 1850
NILS, * 17/1 1845. Emigr. t. N. Amerika 1850
KRISTINA ELISABET, * 16/2 1849. Emigr. t. N. Amerika 1850


—12P2—

(X23) PETRUS ROSÉN, * 4/8 1867 i Norrala sn, Häls. Infl. fr. Bergsjö 1899. G. 27/12 1899. Flottn.-chef o. inspektor vid Franshammars bruk, Hassela. Utfl. t. Järvsö 1934 (Lillbacka – Kramsta). † 31/7 1950.
1 LYDIA OKTAVIA JÖDAHL, * 19/1 1880, d. t. flottnings-chefen Ole Jödahl i Bergshammar, Hassela. † 6/2 1964.
OLOF BERTIL, * 1/12 1900                                 4
PER RAGNAR, * 7/7 1903. Emigr. t. USA 1925
KARL GÖSTA, tv, * 24/7 1906. Utfl. t. Rogsta 1933
ELSA KRISTINA, tv, * 24/7 1906. Utfl. t. Stockholm 1933


—15P1—

(X14) PER OLOF LINDVALL, * 8/11 1850  i Harmångers sn. Häls. G. 21/9 1878. Torpare i Kölsjön, Hassela. † 5/2 1924
(Y48) SARA CATHRINA LARSDOTTER, * 12/6 1840 i Stöde sn, V.-norrl. Utfl. t. Bergsjö 1926. † 3/10 1932.
(X42) ANNA ELISABET SOLÉN, * 15/12 1879, (fosterd.) † 27/6 1900
(X42) BRITA MARTINA SOLÉN, * 11/11 1884, (fosterd.) – 14V25
(X42) ELEN MATILDA SOLÉN, * 9/5 1887, (fosterd.) Emigr. t. USA 1903


—22P1—

(X7)1E10 JAKOB OLOF JONSSON, * 8/9 1874, s. t. bonden Jon. Larsson i Änga s1, Enånger, Häls. Slaktare, bos. i Kyrkbacken, Hassela, sen. läg-äg. i Vade, Bergsjö.
(X31)1K15 TEKLA ANDERSSON, * 24/9 1881, d. t. bonden And. Andersson i Västtjärn, Njutånger.
JONAS, * 24/11 1902. Emigr. t. USA 1925
ANNA, * 20/6 1904. Fl. t. Hälsingtuna 1930
PER, * 29/9 1905
ANDERS ERIK, * 20/9 1907. † 1/4 1930
JOHAN, * 5/2 1912
OLOF ALBERT, * 21/2 1915
INGEBORG, * 1/11 1917
LARS, * 28/4 1921


—1R11—

(Y33) JOHAN PERSSON FRANCK, * ./9 1789 (1792) i Galtströms bruk. Njurunda sn, V.-norrl. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Kallbäck, Hassela. † 25/11 1874.
7 BRITA OLOFSDOTTER, * 19/5 1793, d. t. bonden Olof Persson i Nordanbro 1, Hassela. † 18/12 1876.
PER ”FRANCK”, * 30/11 1816. Bos. i Kallbäck. † 25/1 1899
OLOF, * 13/12 1824  18
JOHAN, * 10/8 1833. Emigr. t. N. Amerika 1850.


—1R20—

13 DANIEL PÅLSSON BROLIN, * 25/2 1835, s. t. Paul Jonsson Brolin i Nordanbro, Hassela. G. 28/4 1860. Bonde i Kyrkbacken 3. Emigr. t. N. Amerika 1869.
2R20 BRITA CHRISTINA SKÖNDIN, * 29/9 1831, d. t. kolare Joh. Sköndin i Franshammar, Hassela. Emigr. t. N. Amerika.
CARIN MARGRETA, * 6/9 1862. Emig.r. t. N. Amerika 1869
JOHAN, * 20/3 1865. Emigr. t. N. Amerika 1869
INGRID KRISTINA, * 19/11 1867. Emigr. t. N. Amerika 1869


—2R14—

10 ANDERS PÅLSSON, * 11/8 1787, s. t. bonden Pål Danielsson i Nordanbro, Hassela. G. 1/11 1812. Husman, bos. i Kyrkbacken, Hassela. † 24/10 1846.
1P11 ANNA PÅLSDOTTER, * 16/11 1789, d. t. klockare Paul Nordenbeck i Nordanbro. † 21/4 1863.
INGRID, * 12/6 1814. Emigr. t. N. Amerika 1869
CARIN, * 28/3 1819. Emigr. t. N. Amerika 1869
ANNA, * 21/7 1830                                           5U14


—2R23—

18 DANIEL LARSSON LINDSTRÖM, * 4/6 1825, s. t. bonden L. E. Danielsson i Kölsjön ss4, Hassela. G. 26/6 1851. Emigr. t. N. Amerika 1853.
6Z9 BRITA DANIELSDOTTER, * 27/10 1827, d. t. nämndem. Daniel Olofsson i Gräsåsen 5, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1853.
ELISABET, * 3/5 1852. Emigr. t. N. Amerika 1853


—2R25—

20 MATS JOHANSSON SKÖNDIN, * 10/9 1834, s. t. kolaren Johan Matsson Sjöndin, Franshammar, Hassela. G. 6/4 1866. Bonde i Mörtsjö ss5. (Kyrkbyn s8.) † 17/6 1913.
1V22 CARIN OLOFSDOTTER, * 6/12 1832, d. t. bonden Ol. Ericsson i Vrångtjärn s3, Hassela. † 1/10 1911.
JOHAN OLOF, * 19/4 1867. Arbetare, bos. i Mörtsjön. † 30/12 1924
BRITA KRISTINA, * 21/3 1873. Emigr. t. USA 1904
ERIK VILHELM, * 3/6 1875                                 29
HERMAN, * 12/6 1878. † 12/7 1878


—2R34—

32 NILS NILSSON SUNDBERG, * 4/11 1838, s. t. bonden Nils Nilsson i Kyrkbyn 7, Bergsjö. G. 12/4 1866. Bonde i Kyrkbyn 7. (Hem.-skatt. 1 öresl. 18 1/7 pngl.) † 18/3 1914.
2V18 HELENA CARLSDOTTER, * 17/4 1845, d. t. bonden Carl Andersson Äng i Malungen 3, Bergsjö. † 12/2 1931.
NILS, * 13/8 1867. † 18/8 1867
CARL, * 30/10 1870                                          35
ANDREAS EUSEBIUS ”EUS”, * 14/8 1874. † 1/11 1930
BRITA MARGRETA, * 16/9 1877. † 7/6 1894
NILS, * 29/1 1881. Emigr. t. USA 1901
JONAS ARVID, * 24/10 1882. Snickare, bos. i Kyrkbyn 7. † 31/8 1948
HELENA AMANDA, * 26/10 1885                          (X3)15M28
ANNA MATILDA, * 9/3 1890                                (X3)5K49


—3R17—

10 LARS NORBERG, * 27/9 1790, s. t. sockenskriv. Eric Norberg i Svedje, Hassela. G. 2 ggr. Sockenskriv., bos. i Svedje. Emigr. t. N. Amerika 1869.
2T12 BRITA JONSDOTTER, * 7112 1789, d. t. kolare Jon. Jonsson i Skansån, Hassela. G. 30/6 1814. † 7/4 1854.
2P24 CARIN MATSDOTTER KÖHL, * 7/2 1809, d. t. torp. Mats Köhl i Kölsjön, Hassela. (Tid. g. o. änka.) Omg. 15/6 1861. Emigr. t. N. Ameriika 1869.
ERIC, * 4/8 1815                                              30
BRITA, * 15/3 1817                                           2T27
CARIN, * 26/12 1819                                         (X3)3K39
JONAS, * 27/10 1822                                        31
LARS PETER, * 1/5 1829                                    32

—3R18—

11 PEHR PEHRSSON, * 18/5 1774, s. t. sågställ. Pehr Pehrsson i Flärkudden, Hassela. G. 25/6 1797. Sågställare vid sågen, Franshammar. † 2/10 1816.
(X3)14A2 ANNA JOHANSDOTTER NARF, * ./6 1772, d. t. smeden Johan Narf i Franshammar. † 28/11 1858.
PEHR, * 24/12 1797                                          33
JOHAN, * 24/2 1800
ANDERS, * 8/9 1802
JONAS, * 27/3 1805. † 15/6 1807
MARGRETA, * 30/10 1807                                  2S20
ERIC, * 2/1 1809. Emigr. t. N. Amerika
JONAS, * 24/11 1810. Emigr. t. N. Amerika 1867
CARIN, * 30/4 1815                                          2P40


—3R28—

(Y4) ERIK PETTER SJÖGREN, * 1/10 1827 i Attmars sn, V.-norrl. Infl. fr. Stöde 1860. Landbonde i Rigberg 1, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1889.
16 MARGRETA NORBERG, * 17/11 1818, d. t. torp. Pehr Norberg i Vrångtjärn, Hassela. † 17/12 1884.
PEHR OLOF, * 6/4 1844                                     46
ANNA MARGRETA, * 2/4 1850                             27U9
KRISTINA KATRINA, * 10/9 1851                         5R11
ERIKA JOHANNA, * 9/2 1853                              1Z109
BRITA ULRIKA, * 13/3 1855                                6Z38
ERIK JOHAN ”ENGSTRÖM”, * 30/12 1856. Emigr. t. N. Amerika 1889
MARTHA JULIANA, * 17/12 1858                          47
MARIA CAROLINA, * 21/9 1860                           6T75
INGRID ELISABET, * 24/11 1862. Emigr. t. N. Amerika 1887

—29—

16 PER PERSSON NORBERG, * 11/10 1821, s. t. Per Norberg i Malungsås, Hassela. G. 24/10 1846. Husman i Malungsås. Emigr. t. N. Amerika 1857.
(Y4) MARTA CHRISTINA CLAESDOTTER, * 10/7 1825 i Attmars sn, V.-norrl.
CLAES JOHAN, * 19/1 1849. Emigr. t. N. Amerika 1857
PER OLOF, * 31/1 1852. Emigr. t. N. Amerika 1857
LARS ERIC, * 27/8 1854. Emigr. t. N. Amerika 1857
ANNA MARTHA, * 17/3 1857. Emigr. t. N. Amerika 1857

—30—

17 ERIC LARSSON NORBERG, * 4/8 1815, s. t. sockenskriv. Lars Norberg i Svedje, Hassela. G. 1/1 1840. Bonde i Fjusnäs 1, sen. bos. i Åkersvallen, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1872.
2P21 MARGRETA HANSDOTTER, * 17/2 1817, d. t. bonden Hans Ericsson i Kölsjön 1, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1872.
BRITA CATHRINA, * 21/7 1847                            48

—31—

17 JONAS LARSSON NORBERG, * 27/10 1822, s. t. sockenskriv. Lars Norberg i Svedje, Hassela. G. 8/11 1846. Bonde o. handlande i Nordanbro s3. † 16/7 1858 (drunknad.)
1Z65 HELENA LARSDOTTER KRAFT, * 20/5 1823, d. t. sold. Lars Kraft i Långnäs, Hassela. Änka o. omg.                                                             (X3)15D10.
ERIC OLOF, * 13/7 1850. Emigr. t. N. Amerika 1882
ANNA BRITA, * 29/11 1854                                49

—32—

17 LARS PETER NORBERG, * 1/5 1829, s. t. sockenskriv. Lars Norberg i Svedje, Hassela. Husman, bos. i Svedje. Emigr. t. N. Amerika 1861.
1S12 MARIA JONSDOTTER, * 25/6 1830, d. t. bonden Jon. Pehrsson i Svedje 3, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1861.
JONAS, * 2/12 1851. † 1/4 1856
LARS ERIK, * 5/3 1857. Emigr. t. N. Amerika 1861
JONAS, * 19/2 1859. Emigr. t. N. Amerika 1861
BRITA CHRISTINA, * 7/2 1861. Emigr. t. N. Amerika 1861

—33—

18 PER PERSSON GADD, * 24/12 1797, s. t. sågställ. Pehr Pehrsson i Flärkudden, Hassela. G. 5/10 1823. Torpare i Flärkudden. † 10/1 1829. (Ihjälkörd i Bergsjö.)
4T100 HELENA BENGTSDOTTER, * 26/3 1791, d. t. torp. Bengt Ericsson i Stakholmen, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1856.
PER, * 18/6 1825                                              50
BENGT, * 26/11 1827. Emigr. t. N. Amerika 1850


—3R39—

26 ERIC JÖNSSON SKRÖDER, * 22/12 1844, s. t. bonden Jöns Norberg i Laxbo, Hassela. G. 25/10 1868. Bonde o. skomakare i Laxbo. Utfl. t. Stöde, V.-norrl. 1908. † 7/5 1921.
(X23) ALBERTINA CHARLOTTA LINDGREN, * 11/3 1845 i Ilsbo sn, Häls. † 15/1 1927.
HANS ERIC, * 3/11 1869. Utfl. t. Timrå, V.-norrl. 1895
AMANDA ELISABET, * 22/6 1874. Emigr. t. N. Amerika 1893
OLOF LEANDER, * 9/6 1877. † 22 9 1877
PETER REINHOLD, * 19/7 1881. Emigr. t. N. Amerika 1901
OLOF FRITIOF, * 29/2 1885. Emigr. t. N. Amerika 1902
BEDA SERAFIA, * 29/10 1889                             58


—3R42—

26 JÖNS PETTER NORBERG, * 9/9 1860, s. t. bonden Jöns Norberg i Laxbo, Hassela. Arbetare, bos. i Styggberg. Emigr. t. N. Amerika 1887.
12V19 CHRISTINA LARSDOTTER, * 23/6 1869, d. t. bonden Lars Olofsson i Korpåsen 4, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1887.
LARS ALBIN, * 30/12 1885. Emigr. t. N. Amerika 1887

—43—

27 OLOF ERICSSON HALLBERG, * 30/12 1837, s. t. bonden Eric Norberg i Lindsjön 2, Hassela. G. 1858. Bonde i Lindsjön 2. Utfl. t. Attmar, V.-norrl. 1902.
4T22 CHRISTINA PEHRSDOTTER, * 9/2 1834, d. t. bonden Per Ericsson i Bjällervik, Hassela.
PEHR ERIC, * 4/1 1859. Emigr. t. N. Amerika 1882
OLOF, * 3/9 1860                                             64
ANNA BRITA, * 24/11 1862                                6Z28
ANDERS DANIEL, * 6/2 1865                              65
MARGRETA KRISTINA, * 24/1 1868                      66
JOHAN AUGUST, * 23/5 1870                              67
KARIN ELISABET, * 21/5 1872                            1Z132
MILTON, * 15/6 1874. † 16/6 1895
HANNA SELINA, * 15/3 1877                              68
VILHELM, * 28/5 1881. Utfl. t. Attmar 1904


—3R46—

28 PER OLOF SJÖGREN, * 6/4 1844, s. t. bonden E. P. Sjögren i Rigberg 1, Hassela. Bonde i Gräsås 4. Emigr. t. N. Amerika 1892.
27 KARIN ERIKSDOTTER, * 7/5 1842, d. t. bonden Erik Olofsson Norberg i Lindsjö 2, Hassela. Eimigr. t. N. Amerika 1891.
ANNA MARGRETA, * 1/1 1865                             1Z124
KRISTINA KATRINA, * 12/2 1870. Emigr. t. N. Amerika 1891
ERIK OLOF, * 3/5 1874. Emigr. t. N. Amerika 1891
JOHAN PETTER, * 16/6 1877. Emigr. t. N. Amerika 1891


—3R48—

30 BRITA CATHRINA NORBERG, * 21/7 1847, d. t. bonden Eric Norberg i Åkersvallen, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1872.
LARS ERIK, * 27/10 1868. Emigr. t. N. Amerika 1872

—49—

(X4) PEHR BENGTSSON, * 12/11 1851. Infl. fr. Bjuråker. Måg o. torp. i Fjusnäs av 1, sen. bos. i Älvsund, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1882.
31 ANNA BRITA JONSDOTTER NORBERG, * 29/11 1854, d. t. handl. Jon. Norberg i Nordanbro s3, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1882.
JONAS LEONARD, * 28/9 1873. Emigr. t. N. Amerika 1882
ANNA MARGARETA, * 28/9 1875. Emigr. t. N. Amerika 1882
BRITA KATHARINA, * 20/9 1878. Emigr. t. N. Amerika 1882

—50—

33 PER PERSSONNORELL, * 18/6 1825, s. t. torp. P. Persson Gadd i Flärkudden, Hassela. G. 22/10 1852. Arb. i Franshammar. Emigr. t. N. Amerika 1853.
(X3)14A19 BRITA ANDERSDOTTER, * 21/12 1828, d. t. kolare A. Persson i Franshammar, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1853.


—3R65—

43 ANDERS DANIEL HALLBERG, * 6/2 1865, s. t. bonden Olof Hallberg i Lindsjön 2, Hassela. Arbetare, bos. i Kölsjön 5, sen. bonde i Norråsen ss2, Bergsjö. † 15/1 1943.
1Z115 ANNA LOVISA WALLNER, * 24/11 1873, d. t. bonden Erik Wallner i Kölsjön 4. † 18/1 1947.
ALMA, * 1/9 1892. Emigr. t. USA 1916
HANNA, * 6/11 1893                                         90
ERIK OLOF, * 18/1 1895. † 20/1 1896
ARON, * 1/7 1897                                             91
GUNHILD, * 25/9 1900. Emigr. t. USA 1928
KRISTINA, * 16/11 1904. Emigr. t. USA 1928
DANIEL REINHOLD, * 16/7 1909                         92
PER ERIK, * 6/1 1915                                        93


—3R68—

(Y48) ANDREAS LEANDER ERIKSSON, * 15/4 1871 i Stöde sn, V.-norrl. Arbetare, bos. i Kölfors, Hassela. Emigr. t. USA 1902.
43 HANNA SELINA HALLBERG, * 15/3 1877, d. t. bonden Olof Hallberg i Lindsjön 2, Hassela.
OLOF AUGUST, * 20/12 1897. Emigr. t. USA 1902
LILLY KRISTINA, * 22/12 1899. Emigr. t. USA 1902
ERIK VALFRID, * 28/5 1901. Emigr. t. USA 1902


—4R14—

10 OLOF DANIELSSON, * 22/5 1802, s. t. bonden Dan. Olofsson i Mörtsjö, Hassela. G. 23/4 1829. Husman i Ölsjön, sen. i Hångberg, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1857.
(W48) MARGTA LARSDOTTER, * 24/1 1801 i Älvdalen, Kopp. Emigr. t. N. Amerika 1857.
DANIEL ”LINDSTRÖM”, * 14/2 1830. † 13/2 1855
SIGRID CATHRINA, * 25/5 1832. Emigr. t. N. Amerika
LARS ERIK, * 27/12 1835. Emigr. t. N. Amerika
ANDERS, * 11/3 1842. Emigr. t. N. Amerika


—5R5—

3 HANS ERICSSON KAMÉL, * 2/2 1799, s. t. kolare Eric Andersson Kamél i Franshammar, Hassela. Torp. i Kyrkbyn, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1850.
(X3)5K10 MARGETA HANSDOTTER FLINT, * 25/1 1793, d. t. gästgiv. Hans Persson Flint i Kyrkbyn, Bergsjö Emigr. t. N. Amerika 1850.
HANS FLINTBERG, * 30/7 1818 (styvs.)                (X3)5K31
ERIC ”FLINTBERG”, * 2/12 1824. Fl. t. Gävle 1842
PER, tv, * 4/4 1832. † 24/6 1832
NILS, tv., * 4/4 1932. † 7/6 1832
PER, * 14/8 1834. Emigr. t. N. Amerika 1850


—5R8—

(X4)2A13 LARS JONSSON NORD, * 28/11 1839, s. t. bonden Jon. Larsson i Furuberg, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1869.
6 MARGRETA ERSDOTTER KAMÉL, * 26/7 1843, d. t. kolare Eric Kamél i Furuberg. Emigr. t. N. Amerika.
CHRISTINA, * 16/4 1864. Emigr. t. N. Amerika
JONAS ERIC, * 11/1 1866. Emigr. t. N. Amerika


—5R11—

10 PER JONSSON KAMÉL, * 18/10 1850, s. t. bonden Jonas Kamél i Nordanbro 5, Hassela. G. 17/11 1873. Bonde i Vrångtjärn 1. (Hem.skatt. 10 1. 8 pngl.) Emigr. t. N. Amerika 1884.
3R28 KRISTINA KATRINA SJÖGREN, * 10/9 1851, d. t. bonden E. P. Sjögren i Rigberg, Hassela. Emigr. t. N. Amerika.
MARGRETA CHRISTINA, * 15/1 1875. Emigr. t. N. Amerika
ANNA ERIKA, * 25/6 1877. Emigr. t. N. Amerika
JONAS LEANDER, * 1/1 1880. Emigr. t. N. Amerika


—7R22—

17 JONAS ERIK JONSSON STYF, * 8/9 1871, s. t. kolare Nils Styf i Furuberg, Bjuråker. Arrend. i Frisbo 7:2, Bjuråker. † 15/9 1942.
(X4)23H18 KRISTINA HJELTE, * 7/2 1878, d. t. kolare J. Hjelte i Norrdala, Bjuråker.
NILS BERNHARD, * 18/4 1896. Emigr. t. USA 1914
JOHAN ALFRED, * 30/4 1897
ERIK EDVARD, * 14/4 1899                                27
ELIN KATRINA, * 9/2 1901.
MÄRTA KRISTINA, * 28/9 1905
ANNA LYDIA, * 11/8 1908. Fl. t. Gnarp 1933
HANS VIKTOR, * 10/5 1911                                28
PER GUNNAR, * 10/3 1913. Skogsarb. i Bjuråker
BROR AXEL, * 16/6 1915                                    29


—8R2—

1 PER ERIK LARSSON SCHVARTZ, * 7/8 1863, s. t. Lars Persson i Mörtsjön, Hassela. Arbetare, bos. i Stakholm. Emigr. t. N. Amerika 1889.
5V14 ELISABET PERSDOTTER, * 30/3 1864, d. t. Per Olofsson i Mörtsjön. Emigr. t. N. Amerika 1889.
KLARA, * 13/1 1888. † 19/1 1888


—11R3—

2 PER ERIKSSONBOM, * 16/1 1803, s. t. båtsman Eric Tapperman i Bästdal, Norrbo. Soldat vid Häls. reg., bos. i Alsjö, Bjuråker. Fl. t. Hassela 1846. † 28/7 1847.
(X4)29G5 ANNA PEHRSDOTTER, * 15/5 1810, d. t. nämndeman Per Jonsson i Tjärna 4, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö 1882. † 26/1 1882.
ERIK, * 22/2 1832                                            4
PER, * 20/7 1850. Emigr. t. N. Amerika
LARS OLOF, * 2/3 1853                                      5


—16R3—

(X6)49M1 NILS OLOFSSON DJURMAN, * 19/9 1825, s. t. A. B. Djurman i Glombo, Delsbo. Bos. i Ässjöbäcks såg i Bjuråker.
2 MARGTA OLOFSDOTTER, * 11/4 1831, d. t. kolare Ol. Olofsson i Ässjöbäck, Bjuråker.
OLOF ”HED”, * 30/11 1855. Emigr. t. N. Amerika1891
NILS PETTER, * 22/1 1863. Bruksarb. i Moviken, Bjuråker – (X6)37P17
LARS JOHAN ”ROS”, * 29/11 1865. Soldat, bos. i Ängebo,
Bjuråker                                                          (X6)37P18


—17R4—

2 NILS NILSSON ÅSBERG, * 25/4 1829, s. t. bonden Nils Ericsson i Furuberg, Bjuråker. G. 18/10 1853. Kolare i Furuberg. (Ahala). Emigr. t. N. Amerika 1856.
16R2 ANNA OLOFSDOTTER, * 6/6 1826, d. t. kolare Olof Olofsson i Ässjöbäck, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika.
NILS, * 14/6 1856. Emigr. t. N. Amerika


—1S13—

9 PEHR PEHRSSON, * 25/5 1809, s. t. bonden Pehr Jonsson i Svedje 1, Hassela. G. 16/10 1834. Bonde i Svedje 1. (Hem.-skatt. 23 pngl.) † 26/1 1873.
1Y11 GÖLIN PEHRSDOTTER, * 7/2 1812, d. t. torp. Pehr Pehrsson i Fagernäs s1, Hassela. † ./. 1881.
PEHR * 20/1 1836                                             23
JONAS, * 2/5 1839                                            24
HANS ”FERM”, * 18/9 1841. Emigr. t. N. Amerika 1867
MARIA, * 6/12 1844                                          1V31
MARGRETA, * 23/10 1848. † 14/11 1848
MARGRETA, * 26/12 1849                                  (X3)6H26

—14—

9 JOHAN PERSSON, * 24/9 1813, s. t. bonden Pehr Jonsson i Svedje 1, Hassela. G. 14/7 1839. Bonde i Långvik. (Svedje s1.) Bonde i Bergvik 1, Bergsjö 1860. † 11/6 1861.
11T4 BRITA PERSDOTTER HÄLL, * 27/9 1812, d. t. torp. Per Häll i Sänningstjärn, Bergsjö. † 13/6 1895.
PER, * 27/10 1839. Bonde Bergvik 1. Emigr. t. N. Amerika 1881
MARIA, * 22/5 1841                                          25
JONAS, * 1/7 1844                                            26
CARIN, * 15/1 1852. Emigr. t. N. Amerika 1872
HANS, * 19/7 1854                                           27


—1S16—

(X23) NILS JOHANSSON NORDLÖF, * 16/3 1803 i Ilsbo sn, Häls. G. 29/7 1838. Bonde i Långvik, (Svedje s1), Hassela. † 16/2 1862.
10 CHRISTINA HANSDOTTER, * 1/3 1813, d. t. bonden Hans Jonsson i Svedje 1, Hassela. Änka o. omg.                                                             10E34.
HANS JOHAN, * 6/2 1839
NILS OLOF, * 1/11 1840                                    28
JONAS PETTER, * 5/3 1843
ANNA MARGRETA, * 26/9 1848. Emigr. t. N. Amerika 1869


—1S19—

7F12 PER OLOF KILSTRÖM, * 26/6 1829, s. t. torp. G. Chr. Kilström i Källvallsmyran, Bjuråker. Måg o. bonde i Svedje 3, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1861.
12 BRITA JONSDOTTER, * 21/5 1832, d. t. bonden Jon. Pehrsson i Svedje 3. Emigr. t. N. Amerika 1861.
BRITA CHRISTINA, * 13/5 1857. Emigr. t. N. Amerika 1861
MARIA, * 5/6 1859. Emigr. t. N. Amerika 1861


—1S26—

14 JONAS JOHANSSON WIKLUND, * 1/7 1844, s. t. bonden Joh. Persson i Svedje s1, ”Långvik”, Hassela. Husman, bos. i Högen, Bergsjö. Emigr. t. Minnesota, N. Amerika 1882.
(X3)5K27 SARA MARGRETA OLOFSDOTTER NORLING, * 13/4 1848, d. t. Olof Norling i Kyrkbyn s4, Hassela. Emigr. t. N. Amerika.
JOHAN OLOF, * 14/5 1873. Emigr. t. N. Amerika
SARA BRITA, * 14/6 1875. Emigr. t. N. Amerika


—1S28—

16 NILS OLOF NORDLÖF, * 1/11 1840, s. t. bonden Nils Nordlöf i Långvik, Hassela. G. 27/12 1867. Bonde i Högen 4, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1882.
6T42 CARIN PEHRSDOTTER, * 24/9 1848, d. t. bonden Pehr Andersson i Fagernäs s3, Hassela. Emigr. t. N. Amerika.
PEHR OLOF, * 28/2 1868. Emigr. t. N. Amerika
INGRID CHRISTINA, * 24/3 1871. Emigr. t. N. Amerika
KARIN MARGRETA, * 26/3 1873. Emigr. t. N. Amerika
ANNA BRITA, * 8/7 1876. Emigr. t. N. Amerika
JOHAN ALFRED, * 10/7 1881. Emigr. t. N. Amerika


—1S30—

17 PEHR PEHRSSON RASK, * 1/3 1855, s. t. Pehr Henriksson i Nordanbro, Hassela. Arb., bos. i Bäckaräng. Emigr. t. N. Amerika 1881.
(X3)1B26 ANNA MARGRETA ANDERSDOTTER, * 18/9 1852, d.t. And. Matsson Forsell i Malungen, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1881.
PEHR, * 10/8 1877. Emigr. t. N. Amerika 1881
ANNA, * 7/4 1879. Emigr. t. N. Amerika 1881
KRISTINA, * 11/9 1880. † 20/12 1880


—2S20—

10 OLOF HENRIKSSON NORMAN, * 25/4 1810, s. t. sold. H. Norman i Badstutjärn, Hassela. G. 19/10 1845. Kolare, bos. i Flärkudden. Emigr. t. N. Amerika 1850.
3R18 MARGRETA PERSDOTTER, * 30/10 1807, d. t. sågställ. Per Persson i Franshammar, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1850.


—2S26—

15 HENRIC PIDHRSSON FRIBERG, * 12/1 1833, s. t. bonden Pehr Jonsson i Svedje 4, Hassela. G. 1858. Bonde i Svedje 4. Emigr. t. N. Amerika 1869.
3R26 HELENA JÖNSDOTTER NORBERG, * 1/1 1837, d. t. bonden Jöns Norberg i Korpås, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1869.
JULIANA, * 6/1 1859. Emigr. t. N. Amerika 1869
BRITA CARIN, * 9/9 1860. † 18/10 1860
KATHARINA, * 9/10 1861. Emigr. t. N. Amerika 1869
HELENA, * 9/9 1863. Emigr. t. N. Amerika 1869
BRITA KRISTINA, * 20/4 1867. Emigr. t. N. Amerika 1869

—27—

15 PEHR PEHRSSON HAZELIUS, * 30/8 1835, s. t. bonden Pehr Jonsson i Svedja 4, Hassela. Bonde i Svedje 4. (Hem.-skatt. 18 pngl.) † 22/11 1904.
6T30 MARGRETA ANDERSDOTTER, * 26/9 1844, d. t. torp. And. Hansson i Sänningstorp, Hassela. † 1/10 1916.
ANNA BRITA, * 30/5 1866. † 26/8 1946
ANDERS PETTER, * 16/2 1872. Emigr. t. N. Amerika 1893
JONAS ERIK, * 25/7 1873. † 27/4 1874
SELINA JULIANA, * 19/3 1875                             39
JONAS ERIK, * 4/12 1876                                   40
HANS OLOF, * 26/5 1879                                   41
HENRIK ALFRED, * 24/2 1881. Emigr. t. USA 1910
KARL AUGUST, * 1/10 1882. † 20/9 1895
OSKAR EMIL, * 27/12 1884. Målare, bos. i Svedje. † 16/10 1918
AXEL EDVARD, * 10/3 1887


—2S30—

18 OLOF HENRICSSON, * 14/4 1830, s. t. bonden Henr. Olofsson i Fagerbacken, Hassela. Husman, bos. i Gräsåsen. † 12/2 1885.
7R9 BRITA JONSDOTTER, * 14/4 1832, d. t. bonden Jon. Andersson i Gräsåsen 3. Emigr. t. N. Amerika 1888.
JONAS OLOF, * 13/11 1852                                43
SIGRID JULIANA, * 21/3 1857                             10Z8
JOHAN HENRIC, * 28/6 1862. Emigr. t. N. Amerika 1887
LARS ERIC ”WIKLANDER”, * 22/2 1864. Emigr. t. N. Amerika 1888
ANNA BRITA, * 13/2 1869                                  19Y6
GÖRAN PETTER, * 16/3 1873. Emigr. t. N. Amerika 1888


—2S43—

30 JONAS OLOF OLOFSSON ÅS, * 13/11 1852, s. t. husman Olof Henriksson i Gräsåsen, Hassela. Landbonde i Lindsjön s8 o. Rigberg 1. † 20/4 1943.
12Y11 ANNA PERSDOTTER, * 1/3 1853, d. t. bonden Per Markusson i Lindsjön. † 3/5 1938.
ANNA BRITA, * 17/5 1878. Tjän:a i Norrbäck. † 17/7 1963
PER OLOF, * 11/6 1879. Jordbr.-arb. † 12/7 1941
JONAS ERIK, * 26/11 1881. Emigr. t. USA 1902
KRISTINA JULIANA, * 14/5 1884                         2P91
MÄRTA KATHRINA, * 11/11 1886                         56
AUGUSTA, * 21/3 1889                                      57
MARGRETA, * 29/8 1891. † 18/5 1895


—2S45—

(X14) ERIK OLSSON, * 10/5 1869 i Harmångers sn, Häls. Infl. 1887. Arrend. i Trösten 6, sen. åkare, bos. i Bjåsta, Bergsjö. † 6/5 1945.
31 ANNA BRITA GÖRANSDOTTER, * 4/11 1866, d. t. bonden Göran Hamberg i Stakholm, (Fagerbacken), Hassela. † 4/1 1941.
EMMA OLSSON, * 8/7 1891. Emigr. t. USA 1910
VIKTOR OLSSON, * 20/7 1893. Grovarb. i Båsta. † 21/2 1920
ARTUR ERIKSSON, * 30/6 1895                           59
AGNES KATRINA, * 18/2 1898. Fl. t. Hälsingtuna 1916
ANNA SIGNHILD, * 30/9 1900                             60
JOHN ERIKSSON, * 29/5 1903                            61
HELGE MAURITZ, * 7/7 1906. Jordbr.-arb. Östertanne


—2S61—

45 JOHN ERIKSSON, * 29/5 1903, s. t. åkare Erik Olsson i Bjåsta, Bergsjö. (Vist. i USA 1923-1935). Verkst.­ arb., bos. i Bjåsta. Fl. t. Hudiksvall 1958.
(USA) ESTER JAKOBSSON, * 16/6 1914. Infl. fr. Minnesota USA 1935. Emigr. t. USA 1947.
ANNA BRITT INGEBORG, * 1/12 1930. Fl. t. Hudiksvall 1958
RICKARD, * 5/3 1934. Fl. t. Hudiksvall 1958
SVEN ROBERT, * 6/7 1939. Fl. t. Hudiksvall 1958
KURT MILTON, * 5/2 1944. Fl. t. Hudiksvall 1958


—5S27—

13 ANDERS PERSSON, * 5/1 1802, s. t. torp. Per Andersson i Mörtsjö, Hassela. G. 5/10 1823. Bonde i Norrbäck 2. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1851. Emigr. t. N. Amerika 1853.
7T11 ELISABET JONSDOTTER, * 9/4 1802, d. t. bonden Jon. Persson i Kyrkbyn 6, Hassela. Emigr. t. Vasa, Minnesota, N. Amerika. † 4/7 1863.
PER, * 2/9 1824                                                45
JONAS, * 30/3 1827                                          46
ANDERS, * 1/7 1830. Emigr. t. N Amerika 1850 Babtistpastor i Minnesota
ERIC, * 26/10 1833                                           47
CARIN, * 5/10 1836 Emigr. t. N Amerika 1853
OLOF, * 19/5 1839. Emigr. t. N. Amerika. 1853
GÖLIN, * 22/3 1843. Emigr. t. N. Amerika 1853
LARS, * 9/9 1846. Emigr. t. N. Amerika 1853


—5S32—

15 PER PERSSONHASSELL, * 18/6 1823, s. t. bonden P. Persson i Bränslen 1, Hassela. Bos. i Bränslen. Emigr. t. N. Amerika 1853.
22 MARGRETA HASSELGREN, * 12/5 1830, d. t. Carin Jönsdotter i Norrbäck, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1853.
ANNA, * 14/7 1851. Emigr. t. N. Amerika 1853


—5S37—

18 PEHR PEHRSSON SWING, * 21/6 1838, s. t. soldat Pehr Harm i Norrbäck, Hassela. G. 1/11 1870. Bonde i Norrbäck. (Kyrkbyn s6)1. † 22/10 1918.
1P23 MARGRETA OLOFSDOTTER, * 15/5 1850, d. t. bonden Olof Nilsson i Norrbäck 2. † 5/10 1929.
NILS LOF, * 13/3 1871. Emigr. t. N. Amerika 1892
PETTER, * 2/9 1873                                          51
JONAS, * 14/1 1877                                          52
ERIK ARON, * 19/4 1881. Bonde i Norrbäck. † 30/8 1954
DANIEL ABRAHAM, * 8/5 1886. † 23/3 1891


—5S39—

19 HANS NILSSON SJÖLANDER, * 27/10 1844, s. t. bonden Nils Jonsson i Hällåsen 2-3, Hassela. G. 11/5 1871. Emigr. t. Minnesota, N. Amerika 1873. Sen. smed i Kallbäck. † 22/3 1932.
1T17 HELENA ERICSDOTTER, * 25/10 1844, d. t. mjöln. Eric Olsson Franz i Franshammar. Emigr. t. N. Amerika 1873.
MARGRETA CHRISTlNA, * 5/4 1872. Emigr. t. N. Amerika 1873


—5S43—

21 ANNA JONSDOTTER SYL, * 30/6 1825, d. t. husman Jon. Jonsson i Furuberg, Bjuråker. Tjän:a, bos. i Fjusnäs, Hassela.
HELENA, * 23/11 1846. † 8/12 1850
JONAS ANDERSSON, * 14/1 1852                        65
JOHAN ERIC ANDERSSON, * 23/2 1856                66
ANDERS PETER ANDERSSON, * 22/11 1859
FREDRIC ANDERSSON, * 9/6 1864. Emigr. t. N. Amerika 1891

—44—

24 MARGRETA DANIELSDOTTER FÄRDIG, * 10/10 1828, d. t. kolaren Daniel Färdig i Ede, Bergsjö. Tjän:a, bos. i Älvsund, Bergsjö. † 17/4 1899.
KATRINA MARGRETA, * 12/6 1854                       (X3)7A13
PER DANIEL, * 18/10 1856. † 25/11 1856
ANNA JULIANA, * 22/10 1858                             67
SIGRID HELEN, * 7/1 1863. Emigr. t. N. Amerika 1883

—45—

27 PER ANDERSSON, * 2/9 1824, s. t. bonden A. Persson i Norrbäck 2, Hassela. G. 2/4 1850. Bonde i Norrbäck 2. Emigr. t. N. Amerika 1853.
6Z11 ANNA HANSDOTTER, * 1/11 1825, d. t. torp. Hans Schmidt i Kölsjön, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1853.
MARTHA CATHRINA, * 27/5 1851. Emigr. t. N. Amerika 1853


—5S47—

27 ERIC ANDERSSON NORELIUS, * 26/10 1833, s. t. bonden And. Persson i Norrbäck nr 2, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1850. G. 10/6 1855. Präst o. författare, president vid Augustana, Synoden m. m. † 15/3 1916 i Vasa, Minn., USA.
(F38) INGA CHARLOTTA PETERSSON, * ./. 1837, d. t. bonden Peter Petersson i Örserum, Gränna, Jönk. (Emigr. m. sina föräldrar t. N. Amerika.)

—48—

29 ERIK OLOFSSON LOD, * 27/9 1839, s. t. skomak. Olof Lod i Kyrkbyn, Hassela. G. 25/10 1868. Arb. bos. i Bäckaräng, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1869
6T27 BRITA ELISABET KRÅM, * 14/9 1843, d. t. kolaren Jöns Danielsson Kråm, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1869.


—5S54—

38 OLOF JONSSON WIKLUND, * 23/5 1861, s. t. bonden Jonas Wiklund i Rigberget, Hassela.
6Z15 BRITA CHRISTINA OLOFSDOTTER SÄLL, * 24/11 1859, d. t. bonden Olof Säll i Gräsåsen, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1887.
ESTER OLIVIA, * 6/3 1881. Emigr. t. N. Amerika 1887
DANIEL, * 14/11 1884. Emigr. t. N. Amerika 1887
NILS OLOF, * 21/1 1887. Emigr. t. N. Amerika 1887


—5S59—

42 HANS PETTER PERSSON ÖST, * 4/11 1853, s. t. husman Pehr Jonsson Syd i Slättberg, Hassela. G. 1877. Soldat vid Häls. reg., bos. i Älvsund, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1893.
1Z191 SIGRID CATHRINA NÖGD, * 10/7 1854, d. t. sold. Lars Nögd i S. Älgered, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika.
KARIN, * 8/6 1878. Emigr. t. N. Amerika 1893


—5S61—

42 ANNA HELENA SYL, * 18/3 1860, d. t. Pehr Syl i Slättberg, Hassela. Bos. i Slättberg. † 10/11 1904.
OLOF PERSSON, * 12/2 1880. † 7/1 1885
JOHAN ALFRED, * 1/2 1882. † 7/1 1885
JONAS EMIL, * 11/3 1884. † 14/1 1885
PER EMIL PERSSON SYD, * 15/2 1888. Utfl. t. Lillherrdal 1924
HULDA KRISTINA PERSSON SYD, * 7/3 1892. Emigr. t. USA 1911
ERIK GUNNAR PERSSON SYD, * 21/2 1899. Utfl. t. Lima 1930

—62—

(Y54) L. P. BRUN, * 186.. Bos. i Torps sn, V.-norrl. † 8/5 1898.
42 MARGRETA PERSDOTTER SYL, * 3/11 1862, d. t. Per Syl i Slättberg, Hassela. Änka o. omg.   64.
HULDA KRISTINA, * 23/12 1883. Emigr. t. USA 1902
LARS ALBERT, * 21/10 1887. Fl. t. Bjuråker 1906
ESTER MARGRETA, * 8/9 1893
LYDIA JULIANA, * 12/12 1896. † 13/8 1905


—8S1—

(S20) PER SVENSSON, * 17/9 1825 i Fryksände sn, Värml. Infl. 1866. Torpare i N. Älgered, Bergsjö. Emigr. t. Minnesota, N. Amerika 1880.
(S20) MARIA JANSDOTTER, * 16/6 1824 i Fryksände sn, Värml. Emigr. t. N. Amerika 1880.
SVEN, * 23/4 1852. Emigr. t. N. Amerika 1881
OLOF, * 24/12 1856                                          2
KARIN, * 15/10 1859. Emigr. t. N. Amerika 1880
MARIA, * 20/9 1867. Emigr. t. N. Amerika 1880


—13S3—

1 JÖNS PERSSON ÅSLUND, * 28/9 1813, s. t. bonden P. Eriksson i Kölsjö 1, Hassela. Bos. i Korpåsen. Emigr. t. N. Amerika 1850.
(Y33) ANNA CATHRINA STRÖMQVIST, * 6/2 1819 i Galtström, Njurunda. Infl. fr. Rogsta 1845. Emigr. t. N. Amerika 1850.
PEHR, * 4/7 1845. Emigr. t. N. Amerika 1850
ANNA MARIA, * 7/10 1847. Emigr. t. N. Amerika 1850


—16S2—

1 JONAS PERSSON, * 28/1 1857, s. t. bonden Per Andersson i Stensjön 2, Hassela. G. 1895. Landbonde i Stensjön 2. Emigr. t. USA 1903.
12V18 BRITA HELENALARSDOTTER, * 24/3 1866, d. t. bonden Lars Thomsson i Kölsjön. Emigr. t. USA 1903.
PETRUS VERNER, * 9/2 1895. Emigr. t. USA 1903
LARS VALFRID, * 16/3 1897. Emigr. t. USA 1903
ERIK ERNST, * 1/7 1898. Emigr. t. USA 1903
JONAS ENAR, * 8/7 1901. Emigr. t. USA 1903


—1T19—

15 ERIC OLOFSSON WÅRD, * 13/11 1827, s. t. B. Pålsson Gill i Stakholm, Hassela. G. 9/12 1849. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Söderåsen. Emigr. t. N. Amerika 1861.
(X20) BRITA OLOFSDOTTER, * 20/11 1818 i Högs sn, Häls. Emigr. t. N. Amerika 1861.
OLOF, * 23/9 1850. Emigr. t. N. Amerika 1861

—20—

16 ERIC OLOFSSON QVICK, * 23/1 1830, s. t. sågvarb. Olof Qvick i Kölsjön, Hassela. G. 1857. Bonde i Lindsjön 9, (Sörtorpet). † 8/1 1917.
1Z70 GÖLIN OLOFSDOTTER, * 9/11 1821, d. t. bonden O. Hansson i Kölsjön ssss3, Hassela. † 1/2 1891.
OLOF, * 20/2 1858                                            23
BRITA, * 25/9 1860                                           14V19
ERIC, * 12/3 1865. Emigr. t. N. Amerika 1887

—21—

16 PEHR OLOFSSON, * 12/5 1833, s. t. torp. Olof Qvick i Hångberg, Hassela. G. 1856. Kvarnägare i Stensjön. Emigr. t. N. Amerika 1879.
23Y3 MARGRETA ERIKSDOTTER, * 27/5 1839, d. t. Erik Pålsson i Lindsjön, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1897.
BRITA ELISABET, * 7/1 1857                              24
OLOF, * 13/9 1858. Emigr. t. N. Amerika 1873
CARIN MARGRETA, * 26/6 1861. † 24/8 1862
CARIN MARGRETA, * 30/12 1862. Emigr. t. N. Amerika 1879


—1T23—

20 OLOF ERICSSON KVICKSTRÖM, * 20/2 1858, s. t. bonden Eric Qvick i Lindsjön 2, Hassela. Bonde i Lindsjön 9. Emigr. t. N. Amerika 1893.
12Y11 AUGUSTA PERSDOTTER, * 22/5 1861, d. t. landbonden Per Markusson i Högtoppen, Hassela. Emigr. t. Amerika 1893.
ERIK GEORG, * 10/5 1889. Emigr. t. N. Amerika 1893

—24—

21 BRITA ELISABET PERSDOTTER, * 7/1 1857, d. t. mjölnare Per Olofsson i Stensjön, Hassela. Emigr. t. Amerika 1879.
OLOF HERMAN, * 27/5 1877. Emigr. t. N. Amerika 1879


—2T27—

14 PEHR HANSSON * 24/11 1811, s. t. bonden Hans Jonsson i Kyrkbyn 1, Hassela. G. 11/2 1841. Bonde i Kyrkbyn 2. Emigr t. N. Amerika 1861.
3R17 BRITA LARSDOTTER NORBERG, * 15/3 1817, d. t. sockenskriv. Lars Norberg i Svedje, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1861.
JONAS ERIC, * 5/10 1840. Emigr. t. N. Amerika 1861
ANNA, * 16/12 1842. Emigr. t. N. Amerika 1861
HANS, * 10/5 1845. Emigr. t. N. Amerika 1861
BRITA CARIN, * 26/2 1848. Emigr. t. N. Amerika 1861
MARGRETA, * 18/1 1851. Emigr. t. N. Amerika 1861
CHRISTINA, * 14/9 1853. Emigr. t. N. Amerika 1861
PER, * 30/3 1856. Emigr. t. N. Amerika 1861
LARS, * 22/11 1858. Emigr. t. N. Amerika 1861


—2T30—

(Y33) NILS PETTER NORDIN, * 1/4 1846 i Njurunda sn, V.-norrl. Infl. fr. Attmar 1872. Landbonde i Vrångtjärn 4, sen. bos. i Kyrkbyn, Hassela. † 4/4 1942.
16 CARIN JULIANA OLOFSDOTTER, * 16/7 1848 i Attmars sn, V.-norrl. (Fosterd. t. Mats Johansson Vrångtjärn, Hassela.) † 8/2 1936.
BRITA KARIN, * 2/6 1872. † 22/11 1875
NILS OLOF, * 15/7 1873. Utfl. t. Attmar 1897
PER ERIK, * 1/10 1874                                      41
JONAS ALFRED, * 30/1 1876                               42
ANDERS, * 8/9 1877. Arb., bos. i Kyrkbyn. † 28/1 1952
LARS MATIAS, * 6/11 1878                                 43
KARL OSKAR, * 28/1 1880. Skogsarb. † 31/5 1955
EMMA KRISTINA, * 30/10 1881. † 6/8 1883
MARTIN, * 22/6 1883. Anst. vid Norrl. artill. reg., Östersund 1899
JOHAN EMIL, * 6/4 1885. Emigr. t. USA 1903
INGRID ALBERTINA, * 26/4 1886                        10U19
VIKTOR VILHELM, * 20/11 1888. † 25/11 1888
ANNA BRITA, * 25/3 1890
ESTER KATHRINA, * 1/3 1892                             (X3)10E56


—2T32—

17 OLOF JOHANSSON KARLÉN, * 3/5 1837, s. t. torp. Joh. Karlen i Fagerbacken, Hassela. G. 1874. Skomakare, bos. i Ölsjön. † 24/3 1901.
2S18 SOPHIA HENRIKSDOTTER, * 28/2 1844, d. t. bonden Henric Olofsson i Fagerbacken, Hassela. † 21/1 1936.
HENRIK, * 1/1 1865                                          45
JOHAN, * 12/12 1866                                        46
OLOF, * 8/7 1870                                             47
PER ERIK, * 12/12 1873. Emigr. t. USA 1893
ANDREAS, * 29/10 1878                                    48


—2T45—

32 HENRIK KARLÉN, * 1/1 1865, s. t. Olof Karlen i Ölsjön, Hassela. Arb. i Ölsjön. Emigr. t. N. Amerika 1892.
6T58 ANNA MARGRETA PERSDOTTER BORG,* 23/6 1867, d. t. torp. Per Borg i Stornäs, (Mörtsjön), Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1892.
ADOLF, * 6/11 1886. Emigr. t. N. Amerika 1892
OLOF HJALMAR, * 2/12 1888. Emigr. t. N. Amerika 1892


—2T55—

36 JONAS NILSSON HÄGG, * 14/11 1852, s. t. kolare Nils Jonsson i Franshammar, Hassela. Arb., bos. i Franshammars bruk. Utfl. t. Bjuråker 1882. † 13/12 1938.
(X3)10E40 ANNA NORLING, * 18/3 1858, d. t. bruksarb. Jonas Norling i Franshammar. † 28/1 1928.
JONAS ERIK, * 23/5 1876                                   70
NILS AXEL, * 8/11 1878. † 2/12 1878
NILS AXEL, * 1/1 1880. Emigr. t. USA 1900
BRITA CAJSA, * 27/11 1882                                (X3)5G106
KARL JOHAN, * 12/5 1885. Emigr. t. USA 1910
PER EMIL, * 15/9 1886                                      84
AUGUST ALBERT, * 18/9 1889. Emigr. t. USA 1909
FRIDA KRISTINA, * 7/7 1892. Emigr. t. USA 1909
LARS HILDING, * 2/2 1895                                 85
ANNA ELVIRA, * 18/5 1901. G. m. Jon. Johansson i Delsbo (X6)19T34

—56—

36 NILS OLOF NILSSON FRANZ, * 20/9 1857, s. t. Nils Jonsson i Franshammar, Hassela. Arrend. i Kölfors o. Rigberg, sen. bos. i Bredåker 3, Bergsjö. Emigr. t. USA 1919. Återkom 1934. † 3/5 1939.
22U2 CHRISTINA ELISABET SKOGLUND, * 16/7 1863, d. t. kolare P. O. Skoglund i Kölfors. Emigr. t. USA 1910. Återkom 1934. † 16/1 1936.
NILS OLOF, * 29/6 1882. Emigr. t. USA 1902
BRITA KRISTINA, * 31/5 1884                            (X3)29F5
OLOF VIKTOR, * 18/12 1886                               71
ENOCH EDVARD, * 22/5 1891. Emigr. t. USA 1910
JONAS ALFRED, * 3/5 1894. Emigr. t. USA 1913
KARL BERNHARD, * 5/2 1897. Emigr. t. USA 1915
ANTON VERNER, * 9/4 1900. Emigr. t. USA 1919
HANNA ELISABET, * 5/1 1902. Emigr. t. USA 1919
ELIN MARGARETA, * 2/6 1904. † 23/9 1904
ENAR HARALD, * 1/4 1906. Emigr. t. USA 1919


—3T14—

10 NILS JONSSON, * 13/2 1798, s. t. bonden Jon. Andersson i Kyrkbyn 2, Hassela. G. 26/10 1823. Bonde i Kyrkbyn s2, (4). ”Hem.skatt. 1 öresl. 12 pngl.” † 25/7 1861.
4T100 CHERSTIN BENGTSDOTTER, * 30/4 1802, d. t. torp. Bengt Ericsson i Stakholmen, Hassela. † 6/11 1876.
JONAS, * 25/11 1825                                        25
BRITA, * 2/12 1828. Emigr. t. N. Amerika
BENGT, * 29/11 1831                                        26
CHRISTINA, * 4/10 1833                                    1V32
CARIN, * 25/10 1836. Bos. i Kyrkbyn 4, lägenhetsägare. † 24/3 1910
NILS, * 2/6 1841                                              27

—15—

11 JONAS HANSSON, * 13/5 1811, s. t. torp. Hans Andersson i Kyrkbyn, Hassela. G. 21/6 1847. Bonde i Gräsåsen av nr 4. † 11/8 1864.
6Z57 ANNA ERICSSON, * 1/5 1815, d. t. bonden Eric Bäckvall i Gräsåsen. Emigr. t. N. Amerika 1873.
(A—) CARL AUGUST CARLSSON, * 24/4 1842, styvs. – 28
INGRID, * 5/4 1848. Emigr. t. N. Amerika 1872
HANS BÄCKVALL, * 5/1 1856. Emigr. t. N. Amerika 1875


—3T21—

13 OLOF DANIELSSON STRÖMBERG, * 17/1 1825, s. t. Daniel Jonsson i Hadungsnäs, Bergsjö. Bonde i Korpåsen 1. (Hem.skatt. löresl. 6 3/8 pngl.) Emigr. t. N. Amerika 1861.
11S4 INGRID MARTHA PERSDOTTER, * 5/6 1821, d. t. bonden P. Eriksson i Kölsjö 1, Hassela. (Tid. g. o. änka.)
DANIEL, * 8/7 1854. Landbonde i Korpåsen 1. † 14/7 1935
ANDERS PETER, * 14/11 1857. † 18/6 1860
OLOF, * 18/12 1860. † 5/3 1861

—22—

1Y11 PER PERSSON, * 4/2 1818, s. t. torp. Per Persson i Fagernäs s1, Hassela. G. 2 ggr. Bonde i Hadungsnäss 1, Bergsjö. (Hem.skatt. 3 öresl. 9 1/4 pngl.) † 2/2 1862.
13 MARTA CATHRINA DANIELSDOTTER, * 29/3 1826, d. t. Dan Persson i Hadungsnäs. G. 23/10 1849. † 11/2 1851.
13 CHRISTINA DANIELSDOTTER, * 17/10 1828, d. t. Dan Persson i Hadungsnäs. G. 16/4 1852. Änka o. omg.                                                    35.
DANIEL, * 31/7 1858. † 9/5 1878
MARGRETA, * 24/7 1861. Emigr. t. N. Amerika 1882

—23—

(X3)5N17 ERIK ANDERSSON LANTZ, * 1/3 1826, s. t. sold. Anders Lantz i Vade s2, Bergsjö. Husman, bos. i Svedje, Hassela. † 18/10 1909.
13 ANNA DANIELSDOTTER, * 30/11 1834 d. t. bonden Daniel Jonsson i Hadungsnäs 2, Bergsjö. † 1/12 1919.
BRITA KATHARINA, * 7/10 1858                          36
ANDERS DANIEL, * 26/7 1860                             37
JONAS ERIK, * 29/6 1864. Emigr. t. N. Amerika 1888
HANS PETTER, * 7/10 1870. Arb., bos. i Kyrkbyn


—3T25—

14 JONAS NILSSON HAZELIUS, * 25/11 1825, s. t. bonden Nils Jonsson i Kyrkbyn 4, Hassela. G. 8/4 1854. Bonde i Kyrkbyn 4. Emigr. t. N. Amerika 1869.
(X4)9F4 CHERSTIN MATSDOTTER, * 19/9 1823, d. t. kolare Mats Matsson i Rökullen, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1869.
NILS, * 28/7 1856. Emigr. t. N. Amerika 1869


—3T27—

14 NILS NILSSON MÖLLER, * 2/6 1841, s. t. bonden Nils Nilsson i Kyrkbyn 4, Hassela. Skrädd. o. bonde i Norrbäck (Kyrkbyn ss4). † 31/5 1910.
2S18 MARGRETA KRISTINA HENRIKSSON, * 7/9 1837, d. t. bonden Henrik Olofsson i Stakholm, Hassela. † 2/1 1909.
KRISTINA MÄRTHA, * 8/4 1865                           10U9
EMMA MARGRETA, * 4/9 1868. Utfl. t. Attmar, V.­ norrl. 1892

—28—

15 CARL AUGUST CARLSSON THALIN, * 24/4 1842, s. t. Anna Ersdotter i Gräsåsen, Hassela. G. 7/6 1873. Skräddare, bos. i Gräsåsen. Emigr. t. N. Amerika 1876.
6Z12 MARGRETA OLOFSDOTTER, * 15/6 1846, d. t. husman Olof Bäckvall i Lindsjön, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1876.
ANNA MARGRETA, * 8/8 1874. Emigr. t. N. Amerika 1876
AUGUST, * 7/4 1876. Emigr. t. N. Amerika 1876


—3T30—

(S20) PER NILSSON SÖDERBERG, * 24/9 1856 i Fryksände sn, Värml. Arb., bos. i Berge, Hassela. Fl. t. Bergsjö 1885. † 9/3 1891.
17 ELISABET JONSDOTTER, * 15/5 1855, d. t. bonden Jon. Andersson i Berge ss2. Änka, bos. i Berge, Hassela. Emigr. t. USA 1903.
JONAS ALFRED, * 28/3 1881. Fl. t. Bergsjö 1885. † 24/9 1899
NILS OLOF, * 5/11 1885                                    41


—3T35—

(Z12) OLOF ANDERSSON, * 5/5 1835 i Föllinge, sn, Jämtl. G. 30/10 1865. Bonde i Svedja ss4, Hassela. (Hem.­skatt. 4 pngl.) Emigr. t. N. Amerika 1882.
22 CHRISTINA DANIELSDOTTER, * 27/10 1828, d. t. bonden Dan. Persson i Hadungsnäs 2, Bergsjö. (Tid. g. o. änka.) Emigr. t. N. Amerika 1882.
CHRISTINA OLIVIA, * 22/3 1868. Emigr. t. N. Amerika 1882


—3T41—

30 NILS OLOF SÖDERBERG, * 5/11 1885, s. t. Per Söderberg i Berge, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1903
1Y21 ESTER KRISTINA ROSÉN, * 25/2 1893, d. t. handl. Mårt. Rosén i Skansfors, Hassela. Emigr. t. N. Amerika.


—4T15—

8 PER ANDERSSON, * 1/4 1805, s. t. bonden And. Pehrsson i Kyrkbyn 3, Hassela. G. 29/10 1837. Bonde i Kyrkbyn 6. (Hem.-skatt. 1 öresl. 12 pngl.) † 27/4 1875.
1P14 CARIN JONSDOTTER, * 27/10 1814, d. t. bonden Jon. Hansson i Nordanbro 4, Hassela. † 28/5 1892.
ANDERS, * 19/3 1839                                        31
JONAS, * 29/1 1841                                          15U17
CARIN, * 30, 3 1843                                          5T38
PER, * 14/10 1845                                            32
HANS ”STORM”, * 30/4 1848. Emigr, t. N. Amerika 1872
MARGRETA, * 28/2 1850


—4T32—

15 PER PERSSON STRID, * 14/10 1845, s. t. bonden Per Andersson i Kyrkbyn 6, Hassela. Bonde i Kyrkbyn 6. (Hem.-skatt. 1 öresl.) † 21/4 1931.
2T37 INGRID PEHRSDOTTER, * 16/5 1860, d. t. bonden Pehr Ericsson Ljung i Kyrkbyn 1. † 1/9 1931.
PER, * 9/11 1870. Emigr. t. N. Amerika 1891. † 27/1 1904
KATRINA, * 10/4 1873. † 23/2 1876
ANDERS, * 9/6 1876                                         54
KATHRINA, * 15/8 1878. Bos. i Kyrkbyn 6. (Sjuklig). † 25/12 1951
ANNA, * 23/9 1880                                           55
JONAS, * 19/12 1883. † 17/2 1900
EMIL, * 14/11 1887                                           5T80
ERIKA JULIANA, * 21/12 1891. † 8/2 1896


—4T45—

25 JONAS KRAM, * 9/11 1851, s. t. bonden Jonas Kram i Kyrkbacken 4, Hassela. Torpare, bos. i Kyrkbacken. † 23/2 1937.
2P49 ANNA ELISABET SWING, * 29/10 1865, d. t. skomak. Daniel Swing i Vrångtjärn, Hassela. † 27/2 1939.
JOHAN ERIK, * 9/11 1886. † 27/8 1892
ALFRED, * 23/11 1888. † 8/8 1893
LEONARD, * 21/3 1891. † 12/9 1892
KATHRINA MARGRETA, * 27/7 1894                     5T72
JONAS VALFRID, * 3/7 1896. Emigr. t. USA 1927
KRISTINA ELISABETH, * 20/5 1898                      71
ERIK LEONARD, * 14/1 1901                               72
NILS JOHAN, * 8/12 1902. Emigr. t. USA 1928
ANNA, * 17/10 1905. Utfl. t. Attmar 1930
HANS, * 22/3 1908                                           73


—4T48—

28 JOHAN ERIK LUNDIN, * 3/12 1864, s. t. sold. Joh. Lundin i Gamsätter, Bergsjö. Arb., bos. i Gamsätter. Emigr. t. N. Amerika 1891.
(X3)8L15 SIGRID JONSDOTTER, * 13/1 1865, d. t. bonden Jon. Svensson i Söderåsen, Bergsjö.
FRIDA MARGRETA, * 6/12 1885. Emigr. t. N. Amerika
IDA KRISTINA, * 25/12 1886. Emigr. t. N. Amerika
JOHAN EMANUEL, * 27/7 1888. Emigr. t. N. Amerika
ERIK ISEDOR, * 22/3 1890. Emigr. t. N. Amerika


—4T69—

44 JONAS KRAM, * 3/6 1875, s. t. bonden Joh. Kram i Kyrkbacken 4, Hassela. Bonde i Kyrkbacken 4. (Hem. skatt. 1 öresl. 8 pngl.) † 5/3 1954.
(X4)24H11 ANNA MARIA HEDLUND, * 4/2 1882, d. t. Nils Hedlund i Österbo, Bjråkers sn, Häls. † 7/2 1959.
JOHAN EVERT, * 20/10 1903. Emigr. t. USA 1926
KARIN MARGRETA, * 4/4 1905. † ./. 1905
NILS GOTTFRID, * 6/10 1906. Utfl. t. Linköping 1946
KRISTINA MATILDA, * 8/3 1908                          91
JONAS VALFRID, * 9/1 1910. Bonde, bos. i Kyrkbacken
ANNA ELISABET, * 12/10 1911. Utfl. t. 8tockholm 1944
MARIA MARGRETA, * 25/2 1914. Bos. i Kyrkbacken
KARIN LINNEA, * 7/11 1921. Utfl. t. Stockholm 1957


—4T106—

102 PER JONSSON, * 14/5 1812, s. t. bonden Jon. Persson i Bäckaräng 1, Hassela. G. 10/7 1839. Bonde i Bäckaräng s1. (Hem.-skatt. 20 pngl.) † 1865.
2T14 MARGRETA HANSDOTTER, * 12/4 1815, d. t. bonden Hans Jonsson i Kyrkbyn 1, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1873.
CARIN, * 13/10 1839                                         3T19
ANNA, * 17/12 1843. Emigr. t. N. Amerika 1869
JONAS, * 13/8 1846. Emigr. t. N. Amerika 1867
MARGRETA, * 23/11 1849. Emigr. t. N. Amerika 1873
HANS, * 10/7 1853. Emigr. t. N. Amerika 1869

—107—

102 OLOF JONSSON, * 21/7 1817, s. t. bonden Jon Persson i Bäckaräng 1, Hassela. G. 2/7 1845. Bonde i Bäckaräng 1. (Hem.-skatt. 20 pngl.) Emigr. t. N. Amerika 1889.
1Y12 CHERSTIN HANSDOTTER, * 2/9 1824, d. t. bonden Hans Hansson i Fagernäs 1, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1889.
CARIN, * 13/8 1849                                          112
JONAS, * 28/2 1852                                          113
CHRISTINA, * 28/2 1865. Emigr. t. N. Amerika 1889


—4T111—

105 ERIC JACOBSSON FRIBERG, * 27/9 1840, s. t. torp. Jacob Berg i Långnäs, Hassela. G. 29/6 1862. Torpare i Långnäs, Franshammar. † 27/6 1888.
12U5 BRITA OLOFSDOTTER, * 2/9 1838, d. t. kolare Olof Olofsson i Franshammar, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1899.
JACOB, * 1/10 1863                                          117
MARGARETA, * 20/10 1870. Emigr. t. N. Amerika 1891
OLOF, * 31/5 1873. Emigr. t. N. Amerika 1892

—112—

5S19 ERIC NILSSON SJÖLANDER, * 24/7 1850, s. t. bonden Nils Jonsson i Hällåsen 2-3, Hassela. G. 21/6 1875. Måg o. bonde i Bäckaräng 1. Emigr. t. N. Amerika 1889.
107 CARIN OLOFSDOTTER, * 13/8 1849, d. t. bonden Olof Jonsson i Bäckaräng 1, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1889.
KRISTINA MATILDA, * 17/5 1876. Emigr. t. N. Amerika 1889
ANNA ERIKA, * 22/2 1878. Emigr. t. N. Amerika 1889
OLOF, * 18/4 1880. † 20/4 1880
OLOF, * 12/5 1881. Emigr. t. N. Amerika 1889
JONAS, * 25/7 1883. Emigr. t. N. Amerika 1889
KLARA ELVIRA, * 29/6 1885. Emigr. t. N. Amerika 1889
ESTER KATHARINA, * 18/3 1888. Emigr. t. N. Amerika 1889

—113—

107 JONAS OLOFSSON ÄNGMAN, * 28/2 1852, s. t. bonden Olof Jonsson i Bäckaräng 1, Hassela. G. 29/12 1875. Måg o. bonde i Stensjön 1. Emigr. t. N. Amerika 1887.
1Z91 ANNA MARGRETA ERICSDOTTER, * 15/3 1855, d. t. faktor Eric Olofsson i Stensjön 1, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1887.
ERIK HERMAN, * 20/11 1876. † 4/1 1877
KRISTINA ELISABET, * 16/11 1877. Emigr. t. N. Amerika 1887
HANNA KATRINA, * 5/2 1880. Emigr. t. N. Amerika 1887
ULRIKA JOSEFINA, * 7/8 1882. † 29/9 1882
OLOF AMBROSIUS, * 8/12 1883. † 8/3 1885
JONAS CORNELIUS, * 1/1 1885. Emigr. t. N. Amerika 1887
KARIN ALVIRA, * 29/5 1886. Emigr. t. N. Amerika 1887


—4T116—

(X3)1G13 ERIK ANDERSSON, * 18/12 1856, s. t. bonden And. Åslund i Hamre 4, Bergsjö. G. 1876. Måg o. bonde i Hamre 3. Emigr. t. N. Amerika 1882.
110 CHRISTINA ANDERSDOTTER WENNBERG, * 11/3 1854, d. t. bonden And. Wennberg i Hamre 3. † 26/10 1879.
BRITA, * 9/2 1877. † 5/6 1877
ANDERS, * 12/3 1879. † 19/7 1880


—5T13—

6 PER JONSSON, * 15/3 1788, s. t. torp. Jon Jonsson i Bäckaräng, Hassela. G. 10/10 1822. Husman, bos. i Ässjö. † 28/10 1848.
12T7 CARIN JONSDOTTER LUND, * 26/5 1798, d. t. sold. Jonas Lund i Ässjö. † 27/1 1887.
ELISABETH, * 1/12 1822 – 3U13
JONAS, * 13/4 1825. † 2/2 1839
PER, * 16/4 1837. Emigr. t. N. Amerika 1857


—5T17—

7 OLOF PEHRSSON LOOD, * 23/12 1793, s. t. soldat Pehr Lod i Ölsjön, Hassela. G. 7/6 1824. Bonde i N. Älgered 6, Bergsjö. (Hem.-skatt. 4 öresl. 6 pngl.) † 3/6 1864.
(X15)2P25 ANNA HAZELIUS, * 26/3 1803, d. t. kyrkoh. Pehr Hazelius i Bergsjö. † 6/6 1877.
PEHR, * 29/4 1825. † 22/6 1825
INGRID, * 21/5 1826                                         37
SARA, * 15/2 1828                                            (X3)8H9
ANNA DOROTEA, * 13/2 1830. † 18/5 1831
ANNA DOROTEA, * 20/5 1833                             (X3)8H10
PEHR, * 9/3 1839                                             (X3)8F8
OLOF, * 24/9 1844. Emigr. t. N. Amerika 1866

—18—

8 PEHR JONSSON, * 20/5 1800, s. t. bonden Jon. Jönsson i Kyrkbyn 4, Hassela. G. 25/4 1824. Bonde i Kyrkbyn 4 (8). ”Hem.-skatt. 1 öresl. 13 pngl.” † 11/6 1892.
2T14 ANNA HANSDOTTER, * 18/11 1800, d. t. kyrkvärd. Hans Jonsson i Kyrkbyn 1, Hassela. † 15/8 1888.
JONAS, * 9/3 1825                                            2P47
BRITA, * 7/8 1829                                            6T41
ANNA, * 7/5 1823. † 31/5 1835
HANS, * 24/11 1836                                          38
PEHR ”DILLNER”, * 14/2 1844. Emigr. t. N. Amerika 1867
ANNA, * 15/1 1847. Emigr. t. N. Amerika 1869


—5T22—

9 PER ERICSSON BERGLUND, * 30/4 1812, s. t. klockare Eric Berglund i Kyrkbyn, Hassela. G. 2 ggr. Torpare i Rigberg. † 1/7 1858.
(Y26) CAROLINA ERSDOTTER BERG, * 9/8 1818 i Indals sn, V.-norrl. G. 5/11 1837. † 10/4 1841.
4R8 GÖLIN JONSDOTTER, * 22/3 1810, d. t. husman Jon. Åslund i Kyrkbyn, Hassela. G. 25/6 1843. Emigr. t. N. Amerika 1861.
CARIN, * 31/1 1840. † 1/7 1841
ERIC, * 18/4 1844. Emigr. t. N. Amerika 1861
CARIN, * 9/1 1848. Emigr. t. N. Amerika 1861


—5T24—

10 PEHR NILSSON SJÖ, * 16/12 1805, s. t. bonden Nils Jönsson i Fjusnäs, Hassela. G. 20/4 1838. Jordbruk. i Fjusnäs. (Hem.-skatt. 12 pngl.) Emigr. t. N. Amerika 1853.
2P20 GUNILLA ERICSDOTTER, * 29/12 1809, d. t. bonden Eric Ericsson i Berge ss2, Hassela. Emigr. t. N. Amerika.
MARGRETA, * 30/7 1839. Emigr. t. N. Amerika 1853
CHRISTINA, * 27/12 1843. Emigr. t. N. Amerika 1853


—5T28—

11 PEHR JOHANSSON, * 25/5 1807, s. t. torp. Joh. Jonsson i Bäckaräng, Hassela. Bonde i Svedje 5 (Österbräcken.) † 8/8 1853.
18U4 SIGRID OLOFSDOTTER, * 14/3 1805, d. t. förman Olof Ericsson i Franshammar, Hassela. † 7/2 1874.
CARIN, * 2/8 1834                                            44
BRITA, * 2/8 1836. Emigr. t. N. Amerika
ANNA, * 29/3 1839                                           40
SIGRID MARGRETA, * 13/7 1841                         45
MARIA, * 30/4 1844. Emigr. t. N. Amerika 1866
ELISABETH, * 19/6 1845. Emigr. t. N. Amerika 1866
CHRISTINA, * 27/2 1849. Emigr. t. N. Amerika 1868


—5T30—

14 PER JONSSON LOO, * 16/1 1813, s. t. torp. Jon. Pehrsson Lod i Ölsjö, Hassela. G. 27/10 1844. Arrend. i Bränslen 1. Emigr. t. N. Amerika 1873.
5S19 GUNILLA NILSDOTTER, * 30/4 1820, d. t. bonden Nils Jonsson i Rigberg, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1868.
JONAS ”SVANBERG”, * 25/8 1845. Emigr. t. N. Amerika 1868
CARIN, * 20/2 1849. Emigr. t. N. Amerika 1873
NILS, * 3/11 1854. Emigr. t. N. Amerika 1873
HELENA, * 19/12 1861. Emigr. t. N. Amerika 1873


—5T34—

14 LARS JONSSON LOO, * 3/10 1828, s. t. torp. Jonas Lood i Ölsjön, Hassela, Landbonde i Mörtsjön 4. † 14/2 1898.
6T32 ANNA PERSDOTTER SWING, * 30/9 1838, d. t. torp. Pehr Swing i Mörtsjön, Hassela. † 16/11 1928.
PER ERIK ”LODÉN”, * 29/4 1857. Emigr. t. N. Amerika 1882
JONAS OLOF, * 30/11 1858                                18U26
HELENA KATRINA, * 8/6 1869                             49
ANNA JULIANA, * 23/12 1873. † 20/5 1874
BARBRO CHARLOTTA, * 28/12 1873. † 6/7 1874
ANDREAS VILHELM, * 19/11 1875. Torpare i Vrångtjärn. † 9/9 1943


—5T36—

16 ERIC ANDERSSON LOD, * 27/10 1811, s. t. korpral Anders Lod i Ölsjön, Hassela. Husman i Norrbäck. Emigr. t. N. Amerika 1857.
6Z5 ANNA OLOFSDOTTER, * 26/5 1804, d. t. torp. Olof Pehrsson i Stakholmen, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1857.
OLOF * 29/7 1830                                             51
ANNA MARGRETA, * 18/11 1832. Emigr. t. N. Amerika 1853
BRITA, * 16/11 1836. † 8/5 1837
BRITA, * 5/5 1838. † 22/5 1838
ANDERS, * 30/6 1840. Emigr. t. N. Amerika 1857
ERIK, * 15/3 1844. † 17/3 1844
ERIK, * 4/7 1845. Emigr. t. N. Amerika 1857
BRITA, * 11/11 1847. Emigr. t. N. Amerika 1857

—37—

10H5 SVEN ERIKSSON FLORIN, * 14/3 1822, s. t. bonde i Eric Olofsson i S. Älgered 1, Bergsjö. G. 8/1 1852. Måg o. bonde i N. Älgered 6. (Hem.-skatt. 3 öresl. 4 1/2 pngl.) Emigr. t. N. Amerika 1883.
17 INGRID OLOFSDOTTER, * 21/5 1826, d. t. bonden Olof Pehrsson Lod i N. Älgered 6. Emigr. t. N. Amerika 1883.
ANNA BRITA, * 15/10 1852. Skollärarinna. Emigr. N. Amerika 1883
INGRID, * 8/9 1856. Emigr. t. N. Amerika
OLOF, * 30/6 1859. Emigr. t. N. Amerika
ERIK, * 31/8 1864. Emigr. t. N. Amerika
PEHR, * 2/11 1866. Emigr. t. N. Amerika
SVEN, * 5/3 1869. Emigr. t. N. Amerika

—38—

18 HANS PEHRSSON, * 24/11 1836, s. t. bonden Pehr Jonsson i Kyrkbyn 8, Hassela. G. 2/11 1865. Kyrkvärd o. bonde i Kyrkbyn 8. Utfl. t. Selånger sn. V.-norrl. 1920.
4T15 CARIN PEHRSDOTTER, * 30/3 1843, d. t. bonden Pehr Andersson i Kyrkbyn 6. † 25/4 1915.
PEHR, * 10/10 1866                                          52
JONAS ”DILLNER”, * 13/2 1870. Emigr. t. N. Amerika 1891
ANNA, * 3/11 1872                                           3T32
HANS, * 20/12 1879                                          53


—5T47—

31 JOHAN LIND, * 22/11 1848, s. t. Ingrid Lod i Knoppe, Bergsjö. G. 22/1 1876. Mjölnare i Öränge, Njutånger, sen. bos. i Nysund, Bergsjö. † 14/3 1900.
(S43) INGEBORG JONSDOTTER KULLANDER, * 14/8 1836 i Lysviks sn, Värml. † 14/11 1910.
INGA KRISTINA, * 30/9 1876. Emigr. t. N. Amerika 1894


—5T51—

36 OLOF ERICSSON, * 29/7 1830, s. t. husman Eric Lod i Norrbäck, Hassela. G. 21/9 1856. Arb., bos i Söderåsen. Emigr. t. Amerika 1858.
2P34 CHRISTINA PERSDOTTER, * 11/12 185, d. t. Per Ljunglöf i Rigberg, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1858.


—5T53—

38 HANS HANSSON, * 20/12 1879, s. t. bonden Hans Persson i Kyrkbyn 8, Hassela. G. 21/10 1904. Emigr. t. USA 1905.
2T58 ERIKA LJUNG, * 21/12 1882, d. t. bonden Erik Ljung i Kyrkbyn 1. Emigr. t. USA 1905.


—5T61—

43 JOHAN ARVID HANSSON, * 26/8 1871, s. t. bonden Hans Jonsson i Bäckaräng 2, Hassela. G. 27/11 1898. Torpare i Skansfors. Utfl. t. Bergsjö 1908 o. nämnd som bonde i Väster-Tanne 5. † 6/12 1955.
4T44 BRITA KRISTINA KRAM, * 24/9 1871, d. t. bonden Johan Kram i Kyrkbacken 4, Hassela. † 5/10 1949.
ANNA MATILDA, * 31/12 1900. † 2/12 1901
BENGT JOHAN, * 13/1 1902                                77
KARIN MATHILDA, * 1/8 1904. Emigr. t. USA 1926
HANS VICTOR, * 16/12 1905. Bonde i Hålsjö s4, Norrbo, Häls.
JONAS OSCAR, * 4/5 1907                                 78
ANNA INGEBORG, * 21/1 1910. Fl. t. Sundsvall 1935
ERIK ARVID, * 5/4 1911                                    79
KARL BIRGER, * 30/10 1912. Fl. t. Valbo 1939
NILS GOTTFRID, * 15/8 1915. Fl. t. Stockholm 1939


—6T36—

21 JONAS LARSSON, * 23/8 1819, s. t. Lars Jonsson i Furuberg, Bjuråker. Bonde i Furuberg, ”Ahala”. Emigr. t. N. Amerika 1869.
15S1 CHERSTIN ERICSDOTTER DAHL, * 2/2 1819, d. t. Eric Ericsson Dahl i Furuberg. Emigr. t. N. Amerika 1869.
LARS ”NORD”, * 28/11 1839. Emigr. t. N. Amerika. – (X4) 2A17
ERIC ”WESTLUND”, * 6/1 1846. Emigr. t. N. Amerika. – (X4)2A118
BRITA CHRISTINA, * 24/8 1860. Emigr. t. N. Amerika 1869
INGRID CATHARINA, * 12/3 1863. Emigr. t. N. Amerika 1869

—37—

22 OLOF PEHRSSON, * 27/3 1813, s. t. bonden Pehr Olofsson i Mörtsjön 1, Hassela. G. 26/6 1846. Nämndeman o. bonde i Mörtsjön 1, ”Viken”. (Hem.-skatt. 12 pngl.) År 1870 utfl. t. N. Älgered 8. (Hem.-skatt 3 öresl. 12 pngl.) † 21/5 1881.
2T25 VENDELA ERICSDOTTER LJUNG, * 10/1 1822, d. t. bonden Eric Ljung i Kyrkbyn s1, Hassela. † 22/6 1889.
PER, * 3/1 1848. † 14/5 1893
ERIC, * 15/1 1850                                            66
OLOF, * 1/8 1853                                             67
JONAS ”ENGBERG”, * 1/10 1858. Emigr. t. N. Amerika 1883. † 6/1 1941
BRITA KRISTINA, * 15/6 1867                            15U16

—38—

22 JONAS PEHRSSON, * 27/5 1816, s. t. bonden Pehr Olofsson i Mörtsjön 1, Hassela. G. 1846. Landbonde i Mörtsjön 4. Emigr. t. N. Amerika 1872.
5Z5 BRITA OLOFSDOTTER, * 14/2 1819, d. t. bonden Ol. Olofsson Stål i Stakholm, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1872.
BRITA, * 13/3 1847. Emigr. t. N. Amerika 1872
PER NORIN, * 7/5 1850. Emigr. t. N. Amerika 1872
HELENA CARIN, * 1/11 1853. † 12/11 1868
OLOF, * 26/1 1859. Emigr. t. N. Amerika 1872


—6T40—

23 OLOF ANDERSSON BACKLUND, * 9/12 1815, s. t. bonden And. Olofsson i Kyrkbyn, Hassela. G. 18/11 1838. Bonde i Ölsjön. (Kyrkbyn s9.) Allmänningen. (Hem.-skatt. 1 öresl. 1 pngl.) † 24/2 1886.
2T10 MARGRETA JOHANSDOTTER, * 11/11 1810, d. t. torp. Joh. Pehrsson i Fagerbacken, Hassela. † 9/1 1890.
ANDERS, * 5/4 1839. † 30/7 1842
CARIN MARGRETA, * 12/1 1843                          4T31
BRITA, * 25/7 1844                                           1R21
CHRISTINA, * 7/2 1848
ANNA, * 11/3 1850                                           69
(X15) MARGRETA KRISTINA JONSDOTTER, * 6/2 1865, (fosterd.) Emigr. t. N. Amerika 1886


—6T42—

23 PEHR ANDERSSON, * 3/1 1821, s. t. bonden And. Olofsson i Kyrkbyn 9, Hassela. G. 2 ggr. Bonde i Fagernäs s3, sen. bonde i Kyrkbyn s5. Emigr. t. N. Amerika 1883.
1Y12 INGRID HANSDOTTER, * 13/9 1821, d. t. bonden Hans Hansson i Fagernäs 1, Hassela. G. 5/4 1848. † 11/2 1872.
26 ANNA BRITA ANDERSDOTTER WASS, * 15/5 1842, d. t. korpral Anders Wass i Ölsjön, Hassela. G. 11/2 1872. Emigr. t. N. Amerika 1883.
CARIN, * 24/9 1848                                          1S28
MARGRETA, * 10/9 1851                                    (X3)14K8
HANS, * 3/9 1863. Emigr. t. N. Amerika 1883
ANNA BRITA NILSDOTTER, * 14/12 1863, (styvd.) Emigr. t. N.
Amerika 1883
INGRID KRISTINA, * 11/2 1878. Emigr t. N. Amerika 1883
JULIA ELISABET, * 7/8 1880. Emigr. t. N. Amerika 1883


—6T55—

31 JONAS ANDERSSON RUST, * 27/1 1833, s. t. nybygg. And. Persson i Stornäs, Hassela. G. 3/4 1855. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Stakholmen.
12T9 CARIN LARSDOTTER, * 22/11 1829, d. t. torp. Lars Nord i Östantjärn, Hassela.
MARGRETA JULIANA, * 1/5 1856                         82
BARBRO, * 27/10 1858                                      5Z15
ANDERS OLOF, * 9/9 1860. Emigr. t. N. Amerika 1882
LARS, * 20/6 1863. Emigr. t. N. Amerika 1882
JONAS PETTER, * 20/7 1867. Emigr. t. N. Amerika 1882
HANS JOEL, * 15/7 1870
EMMA KRISTINA, * 22/5 1875

—56—

31 ANDERS ANDERSSON STADIN, * 20/3 1835, s. t. nybygg. And. Persson i Stornäs, Hassela. Sockenskomak. O. bonde i Ölsjön (Kyrkbyn s5). Hem.-skatt 7 1/6 pngl. Emigr. t. N. Amerika 1872
28 GÖLIN JONSDOTTER KRÅM, * 24/2 1834, d. t. torp. Jonas Kråm i Ölsjön. Emigr. t. N. Amerika 1872.
JONAS, * 27/3 1855. Emigr. t. N. Amerika 1872
MARGRETA KRISTINA, * 20/1 1859. Emigr. t. N. Amerika 1872
ANNA BRITA, * 16/10 1860. Emigr. t. N. Amerika 1872
ANDERS, * 19/7 1862. Emigr. t. N. Amerika 1872
INGRID ELISABET, * 17/3 1864. Emigr. t. N. Amerika 1872
PER, * 17/1 1866. Emigr. t. N. Amerika 1872
DANIEL, * 20/3 1872. Emigr. t. N. Amerika 1872


—6T58—

31 PER ANDERSSON BORG, * 20/6 1846, s. t. bonden And. Pehrsson i Stornäs, Hassela. Torp. i Stornäs, Mörtsjön. Emigr. t. N. Amerika 1893.
12Z2 JOHANNA JONSDOTTER NORBERG, * 12/4 1847, d. t. A. Sköld i Kölfors, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1893.
ANNA MARGRETA, * 23/6 1867                           2T45
BRITA KRISTINA, * 28/3 1875. Emigr. t. N. Amerika 1892
ANSEL, * 26/7 1886. † 9/4 1888
JOHANNA, * 20/11 1888. Emigr. t. N. Amerika 1893


—6T61—

33 HANS JONSSON SVEDIN, * 1/2 1845, s. t. bonden Jon. Hansson i Nordanbro s2, ”Stakholm”, Hassela. G. 25/6 1873. Bonde i Stakholm (Nordanbro s2). Hem.­ skatt. 12 pngl. Emigr. t. N. Amerika 1886.
4T17 ELISABET OLOFSDOTTER, * 9/7 1846, d. t. Barbro Jonsdotter Qvick i Langsbo, Hassela. † 25/3 1874.
BRITA ELISABET, * 21/3 1874. Emigr. t. N. Amerika 1886


—6T64—

33 ERIK JONSSON WIKLUND, * 7/1 1860, s. t. bonden Jon. Hansson i Stakholm, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1892.
5T43 GUNILLA HANSDOTTER, * 24/11 1861, d. t. bonden Hans Jonsson i Bäckaräng 2, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1892.
ANNA ERIKA, * 30/6 1890. Emigr. t. N. Amerika 1892


—6T69—

2Y15 JONAS HANSSON HAST, * 14/6 1851, s. t. bonden Hans Andersson i Fagernäs 2, Hassela. Måg o. bonde i Ölsjön, ”Kyrkbyn s9”. (Hem.-skatt. 10 pngl.) † 4/11 1918.
40 ANNA OLSDOTTER BACKLUND, * 11/3 1850, d. t. bonden Olof Backlund i Ölsjön. † 23/11 1910.
BRITA KRISTINA, * 2/10 1874                            4T36
OLIVIA, * 4/2 1876                                           11Z3
HANS PETER, tv., * 21/10 1877. Skogsarb. † 20/6 1955
ANDERS OLOF, tv., * 21/10 1877. Skogsarb. i Ede, Bergsjö. † 16/2 1945
JONAS, * 25/8 1879                                          98
JOHAN AXEL, * 20/3 1881                                  99
ERIK ARVID, * 26/8 1883. † 10/12 1932
OSKAR, * 4/8 1886. Emigr. t. USA 1911
KLARA MARGRETA, * 12/4 1889. † 3/8 1889
ANNA, * 7/6 1890. Hush:a, bos. i Ölsjön
NILS VALFRID, * 13/4 1892. Sågverksarb., bos. i Ölsjön


—6T75—

49 ANDERS BERGLUND, * 27/9 1859, s. t. Nils Berglund i Norrbäck i Hassela. G. 1881. Arrend. i Rigberg 1. Utfl. t. Bolle, Bergsjö 1891. † 31/5 1926.
3R28 MARIA CAROLINA ERIKSDOTTER SJÖGREN, * 21/9 1960, d. t. bonden E. P. Sjögren i Risberg, Hassela. † 24/4 1936.
NILS JOHAN EMANUEL, * 5/1 1882. Emigr. t. USA 1904
ERIK FRIDOLF, * 11/5 1884                                104
FRIDA MARGRETA, * 17/2 1887. Fl. t. Rasbo, Upps. 1912
DANIEL THYCO, * 28/9 1889. † 4/12 1889
PER VIDAR, * 3/3 1891. Emigr. t. USA 1911
ALICE ELISABET, * 14/4 1894. Handelsidkare Bredåker. † 21/4 1947
KARL ANTON, * 10/8 1895                                 105
ANNA MARIA, * 20/9 1898. Fl. t. Jättendal 1917
EMMA GUNBORG, * 3/3 1901                              106
RUT AXELINA, * 4/5 1902                                   107
EDIT KAROLINA, * 7/6 1907                               108

—76—

51 JÖNS (JOHAN) PETER KRÅM, * 15/7 1866 i Skansfors, Hassela. Stallkarl, bos. i Nordanbro 2. Utfl. t. Rogsta 1909.
(X3)15D9 INGRID KRISTINA PERSDOTTER, * 26/3 1871, d. t. bonden Per Nöjd i Ölsjön 1, Hassela.
PER VICTOR, * 2/1 1892. Emigr. t. USA 1908
ANNA MATILDA, * 17/10 1895. Fl. t. Rogsta 1909
SIGNE KATHRINA, * 24/3 1898. Fl. t. Rogsta 1909
KRISTINA PAULINA, * 4/8 1900. Fl. t. Harmånger 1923
OLOF OSKAR, * 2/12 1904. † 15/12 1904
KARIN EMILIA, * 28/7 1906. Fl. t. Rogsta 1909


—6T80—

53 INGRID MARGRETA ÖHLÉN, * 18/4 1867, d. t. K. E. Öhlén i Bjåsta, Bergsjö. Bos. i Vade. † 25/5 1947.
PER ”ÖHLÉN”, * 3/6 1888. Emigr. t. Canada 1925. Återkommit
HILDA INGEBORG, * 13/8 1892                           111
MARGRETA ÖHLÉN-ÖST, * 7/3 1904. Kokerska, bos. i Vade


—6T82—

55 MARGRETA JULIANA RUST, * 1/5 1856, d. t. soldat Jonas Rust i Stakholm, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1880.
ELIN KATARINA, * 14/4 1878. Emigr. t. N. Amerika 1880


—7T20—

11 PER JONSSON, * 5/4 1792, s. t. bonden Jon. Pehrsson i Kyrkbyn 6, Hassela. G. 2 ggr. Bonde i Kyrkbyn 6 (5). ”Hem.-skatt. 3 öresl. 4 1/2 pngl.” † 8/11 1875.
3T10 CHERSTIN JONSDOTTER, * 20/2 1793, d. t. bonden Jon. Andersson i Kyrkbyn 2, Hassela. G. 13/10 1815. † 9/3 1834.
6T12 INGRID DANIELSDOTTER KRÅM, * 30/9 1807, d. t. sold. Daniel Kråm i Kyrkbyn, Hassela. G. 23/6 1850. † 26/10 1891.
JONAS, * 15/6 1816                                          34
CARIN, * 22/8 1818. † 29/6 1819
PEHR, * 21/10 1820                                          35
HANS, * 11/5 1823. † 15/6 1824
HANS, * 8/5 1825                                             36
ANDERS, * 17/12 1828. † 3/1 1833
CARIN, * 22/7 1831. Emigr. t. N. Amerika 1861
ANDERS, * 5/3 1834. † 26/2 1835


—7T22—

11 OLOF JONSSON, * 6/5 1800, s. t. bonden Jonas Persson i Kyrkbyn, Hassela. G. ./. 1836. Husman, bos. i Rigmyran, Rigberg. Emigr. t. N. Amerika 1872.
5F9 SIGRID ERIKSDOTTER, * 28/11 1802, d. t. bonden Eric Stephansson i Fiskvik s5, Bergsjö. † 2/4 1871.
ERIC, * 2/3 1837
JONAS, * 23/7 1839
PER OLOF, * 11/12 1840
CARIN, * 1/2 1844                                            6Z16
HANS ”QVIST”, * 7/7 1847. Emigr. t. N. Amerika 1872

—23—

11 JONAS JONSSON, * 11/5 1806, s. t. bonden Jon. Pehrsson i Kyrkbyn 6, Hassela. G. 1837. Bonde i Berge 3, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1856.
(X3)15M8 BRITA LARSDOTTER, * 6/2 1815, d. t. torp. Lars Johansson i Trösten, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1856.
JONAS, * 31/3 1837. Stud., fl. t. Hög 1852
LARS, * 7/11 1838. Emigr. t. N. Amerika 1856
PER, * 13/2 1844. Emigr. t. N. Amerika 1856
JOHAN, * 8/1 1846. Emigr. t. N. Amerika 1856
CATHARINA MARGRETA, * 27/9 1848. Emigr. t. N. Amerika 1856
ERIK, * 6/12 1851. † 8/10 1852
ANDERS ERIK, * 2/5 1855. Emigr. t. N. Amerika 1856


—7T31—

17 LARS DANIELSSON LJUNGLÖF, * 1/6 1805, s. t. bonden Daniel Persson i Åkern 4, Bergsjö. G. 14/4 1830. Kyrkvärd o. bonde i Åkern 4. † 31/3 1894.
5H10 BRITA PERSDOTTER, * 20/9 1804, d. t. bonden Per Persson i Hulte s1, Bergsjö. † 26/7 1890.
BRITA MARIA, * 12/2 1829                                 (X3)5N30
PER DANIEL, * 15/1 1835                                   51
5E13 MARGRETA STEFANSDOTTER, * 8/5 1837, (fosterd.) Emigr. t. N. Amerika 1856


—7T35—

20 PER PERSSON, * 21/10 1820, s. t. bonden Per Jonsson i Kyrkbyn 6, Hassela. G. 24/6 1848. Bonde i Stakholm. (Högbrand sub 1.) Hem.-skatt. 12 öresl. Emigr. t. N. Amerika 1872.
2P27 CARIN ERICSDOTTER, * 10/9 1824, d. t. bonden Eric Nilsson i Berga ss2, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1872.
CHRISTINA, * 19/4 1850
CARIN, * 5/3 1852. Emigr. t. N. Amerika 1872
PER, * 8/4 1854. Emigr. t. N. Amerika 1872
BRITA, * 22/3 1856. Emigr. t. N. Amerika 1872
ERIC, * 21/1 1859. Emigr. t. N. Amerika 1872
JONAS, * 22/8 1861. † 28/8 1861
INGRID MARGRETA, * 29/11 1862. Emigr. t. N. Amerika 1872
JONAS, * 5/3 1866. Emigr. t. N. Amerika 1872

—36—

20 HANS PEHRSSON BULLER, * 8/5 1825, s. t. bonden Per Jonsson i Kyrkbyn 5, Hassela. G. 21/10 1850. Sockenskrädd., bos. i Kyrkbyn. Emigr. t. N. Amerika 1866.
2S18 MARTHA CATHRINA HENRIKSDOTTER, * 11/12 1826, d. t. bonden Henric Olofsson i Fagerbacken, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1866.
PEHR, * 13/9 1852. † 13/10 1852
PEHR, * 28/3 1854. Emigr. t. N. Amerika 1866
HENRIC, * 30/12 1856. Emigr. t. N. Amerika 1866
MARTHA KRISTINA, * 25/7 1860. Emigr. t. N. Amerika 1866
HANS, * 18/5 1863. Emigr. t. N. Amerika 1866


—7T38—

(T42) PER ERIK CARLSSON, * 11/7 1840 i Norrbyås, Ör. Infl. fr. Bergsjö 1873. G. 9/12 1869. Rättare vid Franshammar, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1882.
26 MARGRETA CECILIA BERLIN, * 25/11 1846, d. t. skrädd. Erik Berlin i Fiskvik, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1882.
HILDA, * 13/1 1871. Emigr. t. N. Amerika 1882
CARL, * 26/6 1873. Emigr. t. N. Amerika 1882
BRITA CECILIA, * 30/9 1875. Emigr. t. N. Amerika 1882
ERIK AXEL, tv, * 22/3 1878. Emigr. t. N. Amerika 1882
ANNA KAROLINA, tv, * 22/3 1878. † 27/1 1879
ANNA MARIA, * 19/5 1880. Emigr. t. N. Amerika 1882


—7T41—

34 JONAS JONSSON HALLIN, * 11/3 1868, s. t. bonden Jon. Persson i Hadungsnäs, Bergsjö. Mjölnare i Hadungsnäs. Emigr. t. USA 1904.
4T31 KRISTINA KATRINA ANDERSDOTTER, * 3/2 1873, d. t. bonden And. Frisk i Kyrkbyn, Ölsjön, Hassela. Emigr. t. USA.
JONAS, * 28/11 1895. Emigr. t. USA
ANTON, * 28/8 1898. Emigr. t. USA
PER HELGE, * 14/2 1904. Emigr. t. USA


—7T49—

(X7)8F81 PER BÄCKMAN, * 16/12 1822, s. t. båtsman Joh. Bäckman i Änga, Enånger. G. ./. 1854. Skolmästare, bos. i Berge 3, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1856.
30 KARIN ANDERSDOTTER, * 31/5 1827, d t. bonden Anders Frost i Västertanne, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1856.
JOHAN, * 27/8 1855. Emigr. t. N. Amerika 1856


—7T52—

3Z26 LARS PEHRSSON WELIN, * 28/11 1844, s. t. torp. Per Larsson i Älvsund, Bergsjö. G. 1868. Måg o. bonde i Väster Tanne 1. † 7/9 1935.
32 MARGRETA OLOFSDOTTER, * 13/9 1848, d. t. nämndem. Per Ljunglöf i Väster Tanne 1. † 29/1 1926.
PEHR DANIEL, * 19/3 1869                                 63
LARS OLOF, * 23/4 1873. Emigr. t. N. Amerika 1893
JONAS ERIK, * 30/7 1878. Slaktare, bos. i Bjåsta. † 27/3 1957
JOHAN VERNER, * 12/1 1881                              95
KARIN MARGRETA, * 3/12 1884                          10E62
SIGRID JOHANNA, * 26/6 1888. Fl. t. Torp, V.-norrl. 1912


—7T55—

50 HENRIK LARSSON LJUNG, * 9/11 1855, s. t. torp. L. P. Andersson Nord i Norrbäck, Hassela. G. 27/12 1877. Bonde i Norrbäck, (Kyrkbyn ss6). Sen. bos. i Österås. † 4/7 1924.
6T48 BRITA KRISTINA WASS, * 11/1 1856, d. t. Daniel Wass i Norrbäck. † 2/2 1936.
ANNA SELINA, * 17/10 1878                               69
BRITA SOFIA, * 8/5 1882
EMMA KATHRINA, * 5/4 1885                              2T43
DANIEL ALBERT, * 31/12 1889                            70
ESTER DOROTEA, * 3/4 1893. Emigr. t. USA 1911


—7T58—

50 LARS PETER NORD, * 8/10 1861, s. t. L. P. Nord i Nordanbro, Hassela. Bonde i Norrbäck (Kyrkbyn sss6). † 28/11 1941.
5S34 MARIA PERSDOTTER, * 1/7 1860, d. t. bonden Per Johansson i Norrbäck ss2. † 26/2 1920.
PER ERIK, * 1/5 1884. Emigr. t. USA 1910
ANNA BRITA, * 1/7 1886                                    3R54
KRISTINA, * 5/2 1889                                       7S3
JOHANNA, * 20/3 1892. Emigr. t. USA 1912
MARIA, * 8/8 1894. Emigr. t. USA 1911
KATHRINA, * 24/12 1895                                   5V44
MÄRTA, * 20/9 1897. † 10/7 1898
MÄRTA, * 15/12 1898                                        2S53
LARS ENAR, * 26/9 1901                                    80
ESTER MARGRETA, * 4/12 1904                          5V50


—8T6—

5 ANDERS PEHRSSON, * 6/11 1841, s. t. bonden Pehr Andersson i Kyrkbyn ss1, Hassela. G. 2 ggr. Brukar halva hemmanet i Kyrkbyn 5. † 1/6 1916.
(X4)5D22 CARIN MATSDOTTER, * 12/5 1825, d. t. kolare Mats Johansson i Rökull, Bjuråker. (Tid. g. o. änka.) Omg. 8/6 1868. † 24/11 1899.
2T31 ANNA ERSDOTTER, * 10/8 1847, d. t. bonden Eric Andersson i Byn 3, Bjuråker. (Tid. g. o. änka.) Omg. 1/11 1901. † 23/9 1926.
(X4) MARGRETA LARSDOTTER, * 28/7 1860, (fosterd.) – 7R19
(X4) JOHAN JOHANSSON, * 14/11 1871, (fosterd.) Emigr. t. N. Amerika1893


—9T2—

1 JONAS ANDERSSON ROLIN, * 18/9 1784, s. t. skrädd. Anders Rolin i Rogsta sn, Häls. G. 18/9 1816. Infl. fr. Skepptuna, Sth. 1826. Komministeer i Hassela, bos. i Kyrkbyn. † 7/5 1864.
(B103) MARGRETA PEHRSDOTTER SPÅNG, * 18/8 1784, d. t. båtsman Pehr Spång i Väddö, Sth. (Tid. g. o. änka e. And. Lidbom i Stockholm.) † 28/12 1868.
PETER ”LIDBOM”, * 4/1 1806, (styvs.)                  4
REINHOLD ”LIDBOM”, * 15/1 1811, (styvs.)
JOHANNA MARGRETA ROLIN, * 7/8 1817              5
ANNA CATHARINA ROLIN, * 11/1 1819                 6
CHARLOTTA ROLIN, * 15/2 1823                         7
ELIAS ROLIN, * 18/1 1826. Emigr. t. N. Amerika 1853
CHRISTINA ROLIN, * 30/1 1828                          21V2

—3—

1 ELIAS ANDERSSON ROLIN, * 1/8 1786, s. t. skrädd. Anders Rolin i Rogsta sn, Häls. Kvarnägare i Vade 8, Bergsjö. † 30/3 1854.
(X2)16K9 HEDVIG SOPHIA AXLING, * 20/1 1795, d. t. fanjunkare Johan Axling i Kyrkbyn, Arbrå sn, Häls. † 14/6 1867.
ANDERS ROLIN, * 8/5 1825. Handlande i Vade 8. Emigr. t. N. Amerika 1868

—4—

2 PETER ANDERSSON LIDBOM, * 4/1 1806, s. t. Anders Lidbom o. h. h. Margreta Spång i Stockholm o. styvs. t. kommin. Jonas Rolin i Kyrkbyn, Hassela. Artillerist, bos. i Kyrkbacken, Hassela. † 5/6 1862.
2P20 ANNA ERICSDOTTER, * 21/8 1808, d. t. bonden Eric Ericsson i Berge s2, Hassela. † 4/1 1868.
MARGRETA ANDERSDOTTER, * 9/11 1831, (styvd.)
ANDERS PETER, * 10/3 1838. Utfl. t. Bräcke, Jämtl. 1860
GABRIEL, * 3/4 1840                                         8
REINHOLD, * 8/11 1841
JOHANNA, * 13/9 1844. Emigr. t. N. Amerika 1861
JONAS ERIC, * 14/2 1846. Fl. t. Tuna, V.-norrl. 1868
CHRISTINA CATHRINA, * 20/8 1847                     5S57

—5—

(X4)37A4 PER ANDERSSON SÖDERSTRÖM, * 6/8 1819, s. t. kolare And. Söderström i Rödjarbotjärn, Bjuråker. G. 19/3 1842. Skomak., bos, i Kyrkbyn, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1850.
2 JOHANNA MARGRETA ROLIN, * 7/8 1817, d. t. komminister Jonas Rolin i Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1850.
PER, * 3/3 1843. † 7/8 1846
ANDERS VILHELM, * 29/7 1845. Emigr. t. N. Amerika 1850
MARGRETA PETRONELLA, * 16/6 1848. Emigr. t. N. Amerika 1850
JOHAN PETER, * 16/10 1850. Emigr. t. N. Amerika 1850


—9T7—

(X25)27E8 JONAS PERSSON BÄCK, * 18/12 1818, s. t. bonden Per Jönsson i S. Säljesta s7, Järvsö sn, Häls. G. 1846. Soldat vid Häls. reg., bos. i Bondarv, Järvsö. Emigr. t. N. Amerika 1850.
2 CHARLOTTA ROLIN, * 15/2 1823, d. t. komminister Jonas Rolin i Kyrkbyn, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1850.
JONAS PETER, * 22/11 1846. Emigr. t. N. Amerika
CARIN MARGRETA, * 10/12 1848. Emigr. t. N. Amerika

—8—

4 GABRIEL LIDBOM, * 3/4 1840, s. t. Peter Lidbom i Kyrkbacken, Hassela. G. 1863. Skomak., bos. i Kyrkbacken. Emigr. t. N. Amerika 1880.
10U1 BRITA JONSDOTTER FRANK, * 18/9 1845, d. t. sold. Jon. Svensson Frank i Långnäs, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1880.
PETRUS, * 7/4 1864. Emigr. t. N. Amerika
JONAS, * 8/3 1866. Emigr. t. N. Amerika
ANNA, * 6/9 1857. † 11/10 1867
ANNA JULIANA, * 8/11 1868. † 10/12 1868
JOHANNA, * 4/1 1870. Emigr. t. N. Amerika
ERIK, * 15/3 1873. † 3/5 1873
CLARA, * 14/7 1874. † 5/10 1875
CLARA, * 15/9 1876. Emigr. t. N. Amerika
REINHOLD, * 8/12 1877. † 19/8 1878
ELVING, * 27/5 1879. † 17/3 1880


—10T14—

6 NILS NILSSON TUPP, * 20/11 1788, s. t. bonden Nils Tupp i Nordanbro ss4, Hassela. G. 19/11 1817. Kolare i Skansån, sen. bonde i Nordanbro ss4. † 23/6 1832.
2T8 BRITA PEHRSDOTTER, * 3/10 1794, d. t. torp. P. Pehrsson Dunder i Kölsjön, Hassela. Änka o. omg.                                                             6T25.
CARIN, * 9/1 1821                                            5T29
NILS, * 21/2 1827. Emigr. t. N. Amerika 1850


—10T20—

10 LARS PÅLSSON TUPP, * 27/10 1814, s. t. bonden Pål Tupp i Lindsjön, Hassela. G. 18/4 1854. Bonde i Lindsjö s1 (Korpåsen). † 22/12 1868.
(A—) CATHRINA VILHELMINA BARKLUND, * 6/2 1832 Stockholm. Emigr. t. N. Amerika 1885.
HANS PETER, * 15/1 1855. † 23/1 1855
ANNA CATRINA, * 4/5 1856. † 13/5 1856
ANNA CATRINA, * 5/5 1857                                12Y24
BRITA ELISABET, * 6/1 1859
MARTA CHRISTINA, * 19/1 1860. † 10/4 1871
HANS PAUL, * 3/9 1863
HELENA CAROLINA, * 17/10 1866. Emigr. t. N. Amerika 1885

—21—

11 PER NILSSON WESTVIK, * 12/10 1821, s. t. torp. Nils Tupp i Stakholm, Hassela. G. 1848. Tid. bonde i Nordanbro ss2, sen. i Styggberg. Emigr. t. N. Amerika 1871.
(X4)19G5 MARGRETA NILSDOTTER, * 30/12 1820, d. t. Nils Matsson i Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1871.
NICOLAUS, * 2/6 1849. Emigr. t. N. Amerika 1871
PER OLOF, * 4/2 1852 Emigr. t. N. Amerika 1871
HANS PAULUS, * 8/5 1857. Emigr. t. N. Amerika 1871
MARTHA MARGRETA, * 31/5 1861. Emigr. t. N. Amerika 1871

—22—

11 NILS NILSSON HOLMSTEDT, * 24/9 1829, s. t. torp. Nils Tupp i Stakholmen, Hassela. Bonde i Gräsåsen 2. (Hem.-skatt. 12 pngl.) † 4/5 1901.
(X14) MARGRETA JÖNSDOTTER, * 21/1 1834 i Harmångers sn, Häls. † 28/2 1923.
SIGRID KATARINA, * 31/10 1863                        7U5
PEHR, * 23/12 1865. Emigr. t. N. Amerika 1888
BRITA ELISABET, * 14/11 1867                           29
ANNA MARGRETA, * 1/2 1870. † 15/7 1870
NILS OLOF, * 24/6 1872. Emigr. t. N. Amerika 1893
ANNA MARGRETA, * 18/2 1874. Strykerska, bos. i Gräsåsen. † 7/10 1951
ANDERS ERIK, * 29/12 1879. Emigr. t. N. Amerika 1902


—10T26—

17 JONAS OLOF LINDSTRÖM, * 5/5 1829, s. t. kolare J. H. Lindström i Knacknäs, Hassela. G. 12/4 1852. Torp. i Långnäs. Emigr. t. N. Amerika 1866.
18U4 CHRISTINA OLOFSDOTTER, * 29/6 1830, d. t. kolare Ericsson i Franshammar, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1866.
JOHAN, * 16/10 1853. Emigr. t. N. Amerika 1866
OLOF, * 5/7 1856. † 19/11 1856
JONAS OLOF, * 14/12 1857. Emigr. t. N. Amerika 1866
ERIC, * 17/11 1860. Emigr. t. N. Amerika 1866
ABRAHAM, * 7/11 1862. † 2/5 1864
BRITA CHRISTINA, * 29/3 1865. Emigr. t. N. Amerika 1866


—10T28—

(U49) ANDERS JOHANSSON, * 18/5 1839 i Sura sn, Vm. G. 7/1 1876. Torp. o. stenhuggare, bos. i Sänningtjärn. Hassela. † 23/8 1898.
18 MÄRTHA KARIN ANDERSDOTTER TORN, * 19/5 1855, d. t. torp. And. Torn i Sänningstjärn. † 29/1 1944.
ANDERS GUSTAF, * 7/3 1875                              37
JOHAN LUDVIG, * 29/10 1877. Steenarb. Utfl. t. Rogsta 1917
KARL VILHELM, * 27/1 1880. Torpare i Sänningstjärn. † 7/2 1961
VIKTOR, * 5/12 1881                                         38
ERIK, * 27/1 1886                                            39
EMIL, * 7/5 1888                                              40
PER HARALD, * 1/4 1891. Emigr. t. USA 1910
HERMAN, * 14/8 1893. † 19/5 1894
HERMAN, * 15/2 1895                                       41
ANNA MARIA, * 18/5 1897                                 2T76

—29—

22 BRITA ELISABET HOLMSTEDT, * 14/11 1867, d. t. bonden Nils Holmberg i Gräsåsen 2, Hassela. Bos. i N. Storåsen, Bjuråker. † 28/2 1928.
JOHANNA MARGRETA, * 22/1 1888. Emigr. t. USA 1910
LOVISA ELISABET, * 28/9 1894. Emigr. t. USA 1913
BRITA KRISTINA, * 2/6 1898                              (X3)5G68
NILS EDVIN, * 8/1 1900                                     42
HELGA CECILIA, * 8/10 1903. G. 1928 o. fl. t. Sundsvall
ANNA VIKTORIA ”SUND”, * 3/8 1910. Fl. t. Skönsmon 1936
PER ERIK EMANUEL, * 22/1 1913                        43


—10T31—

23 PER OLOF LARSSON EKMAN, * 28/4 1851, s. t. torp. Lars Lindgren i Rigmyran, Hassela. G. 23/6 1872. Rättare o. mjölnare i Stensjön, sen. i Kölsjön. Emigr. t. N. Amerika 1889.
(X3)4K15 KARIN OLOFSDOTTER, * 1/10 1847, d. t. nybygg. Olof Jonsson i Vakås, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1889.
EMMA MARGRETA, * 7/4 1873. Emigr. t. N. Amerika 1889
PER, * 12/5 1874. † 5/6 1874
OLOF, * 25/7 1878. Emigr. t. N. Amerika 1889
LARS EMANUEL, * 18/2 1880. Emigr. t. N. Amerika 1889


—10T33—

23 BRITA JULIANA LINDGREN, * 8/5 1857, d. t. torp. Lars Lindgren i Rigmyran, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1888.
LARS KONRAD, * 11/11 1885. † 12/1 1886
LARS LEONARD, * 18/2 1888. Emigr. t. N. Amerika 1888


—12T9—

6 LARS OLOFSSON NORD, * 10/8 1799, s. t. torp. Olof Olofsson i Kyrkbyn, Hassela. G. 18/10 1826. Torpare i Östantjärn. † 10/8 1867.
7T11 BARBRO JONSDOTTER, * 6 5 1800, d. t. bonden Jon. Pehrsson i Kyrkbyn 6, Hassela. † 8/2 1876.
OLOF ”ÖSTBERG”, * 1/4 1828. Emigr. t. N. Amerika 1853
CARIN, * 22/11 1829                                         6T55
JONAS, * 2/5 1831                                            12
LARS, * 7/4 1833                                              13
ANNA, * 8/1 1837                                             14
BARBRO, * 1/4 1839
HANS, * 30/9 1841. Emigr. t. N. Amerika 1866


—12T11—

8 LARS GÖRANSSON WÅRD, * 29/6 1795, s. t. Göran Pehrsson i Vrångtjärn, Hassela. G. 1815. Soldat vid Häls. reg., bos. i Bäckaräng, Hassela. Utfl. t. Stöde sn, V.-norrl. 1849. † 20/8 1867 i Bergsjö.
1R8 BRITA JONSDOTTER, * 30/3 1795, d. t. torp. Jon. Persson i Bäckaräng. † 23/2 1871 i Bergsjö.
JONAS, * 7/4 1816. Fl. t. Stöde, V.-norrl. 1846
MARTHA, * 14/11 1818. † 25/11 1840
MARGRETA, * 24/5 1821                                    3T16
LARS, * 13/5 1824. Emigr. t. N. Amerika 1850
BRITA, * 25/6 1826                                           18
GUNILLA, * 9/3 1829. Fl. t. Stöde
PER, * 8/3 1834. Fl. t. Stöde
PÅL, * 10/12 1839. Fl. t. Stöde

—12—

9 JONAS LARSSON WALLIN, * 2/5 1831, s. t. torp. Lars Olofsson i Östantjärn, Hassela. Bonde i Östantjärn. (Kyrkbyn sss9.) Hem.-skatt. 7 pngl. † 4/3 1899.
6T23 CHRISTINA ANDERSDOTTER, * 12/11 1829, d. t. bonden And. Olofsson i Kyrkbyn 9, Hassela. † 22/11 1888.
OLOF, * 19/9 1857. † 26/1 1880
BARBRO, * 13/2 1859                                        (X3)5K41
ANDERS, * 21/10 1862                                      19
MARGRETA CHRISTINA, * 10/6 1867                    (X3)25G2
LARS JOEL, * 29/6 1871. † 25/3 1887
JOSEFINA, * 24/8 1875. Emigr. t. N. Amerika 1902

—13—

12T9 LARS LARSSON ÖSTBERG, * 7/4 1833, s. t. torp. Lars Olofsson i Östantjärn, Hassela. G. 3/6 1861. Snickare o. bonde i Mörtsjö. Kyrkbyn s2.) † 9/7 1868.
(X3)3K27 KRISTINA KATHRINA PEHRSDOTTER, * 28/12 1837, d. t. bonden P. Nilsson i Sörboda, Hassela. Änka o. omg.                                    1P21.
BARBRO, * 13/9 1862                                        6T54
PEHR, * 10/3 1866. Emigr. t. N. Amerika 1892


—12T16—

10 DANIEL OLOFSSON SJÖGREN, * 25/2 1840, s. t. bonden Olof Sjögren i Kölsjön, Hassela. Kolare vid Franshammars bruk. (Ässjö.) † 27/3 1887.
(X3)14A7 GERTRUD JONSDOTTER, * 25/9 1843, d. t. skrädd. Jonas Lod i Ässjö. † 23/2 1915.
JONAS OLOF, * 7/12 1861. Emigr. t. USA 1908
DANIEL, * 6/7 1863
PEHR, * 14/1 1865                                            22
KATHARINA, * 12/8 1867                                   2T57
JOHAN, * 10/1 1870. Skogsarb., bos. Franshammar. † 14/1 1922
ANDERS, * 11/2 1872. † 15/8 1873
HELENA, * 18/3 1874                                        15Y9
MARGRETA ELISABET, * 7/3 1877                        4Z8
KRISTINA ERIKA, * 21/1 1880                            10U16
ERIK ANDREAS, * 14/4 1883. † 18/9 1885
ANNA, * 30/5 1886                                           10T36


—12T19—

12 ANDERS WALLIN, * 21/10 1862, s. t. bonden Jonas Wallin i Östantjärn, (Kyrkbyn), Hassela. G. 6/12 1891. Bonde i Östantjärn. Bonde i Gamsäter 3 fr. 1901. † 7/5 1942. (Blind på äldre dagar.)
1R19 MARGRETA MARIA SÄLL, * 10/2 1870, d. t. bonden Olof Säll i Bäckaräng 2, Hassela. † 14/9 1950.
MARGRETA KRISTINA, * 18/5 1893. Fl. t. Gnarp 1917
JONAS OLOF, * 11/3 1895. † 17/9 1918
ERIK ANTON, * 27/5 1897                                  34
ANNA MARIA, * 31/3 1899                                 35
HULDA JOSEFINA, * 18/7 1901. Emigr. t. USA 1929
JENNY INGEBORG, * 6/10 1903                           (X3)12M20
KLARA LINNEA, * 19/2 1906. Fl. t. Bromma, Sth. 1934
PER TEODOR, * 7/4 1908
AGNES MÄRTA, * 21/3 1912. Fl. t. Stockholm 1934


—12T22—

16 PER SJÖGREN, * 14/1 1865, s. t. kolare Daniel Sjögren i Franshammar, Hassela. Arrend. vid Franshammars bruk. † 16/11 1940.
4R18 ANNA MARGRETA HÖGBERG, * 15/5 1871, d. t. kolare Joh. Högberg i Franshammar. † 19/1 1921.
ANNA ELVIRA, * 9/6 1892. Utfl. t. Stockholm 1913
JOHAN EDVARD, * 14/3 1894. Skogsarb. † ./. 1941
OLGA KATRINA, * 18/9 1896. Utfl. t. Sundsvall 1930
PER ARTUR, * 27/12 1898                                  38
LYDIA MARIA, * 24/1 1900. Emigr. t. USA 1921
IRMA MARGRETA, * 12/1 1902                            39
ANDERS REINHOLD, * 17/6 1904. Emigr. t. USA 1923
VERA KRISTINA, * 18/6 1907                              40
KARL GEORG, * 24/12 1909                               41
TORA JOHANNA, * 6/10 1912                              (X3)4G68
TORE, * 4/3 1915. Skogsarb., bos. i Franshammar


—12T31—

(Y54) JOHAN HENRIK PERSSON, * 28/2 1855 i Torps sn, V.-norrl. G. 29/12 1877. Jordbruk. i Ingesarven 2, Bergsjö. Fl. t. Harmånger 1890. † 22/7 1932.
18 BRITA CHRISTINA PAULSDOTTER, * 27/10 1858, d. t. bonden Paul Svensson i Ingesarven 2. † 25/9 1926.
BRITA AMANDA, * 15/11 1878. † 24/11 1878
BRITA KRISTINA, * 29/1 1881. G. 1903 m. Joh. Wimark i Via, Rogsta
PER EDVARD, * 25/10 1888. Emigr. t. USA 1908
JOHAN FRIDOLF, * 15/11 1893  54


—14T10—

9 JONAS VALFRID FRIBERG, * 14/10 1869, s. t. handl. Pehr Friberg i Kyrkbacken, Hassela. G. 2 ggr. Handlande i Kyrkbacken. † 5/11 1952.
15U17 MARGRETA NORLING, * 2/1 1870, d. t. bonden Jonas Norling i Berge 4, Hassela. G. 11/10 1891. † 10/6 1893.
15U17 KATRINA NORLING, * 30/5 1873, d. t. bonden Jonas Norling i Berge 4, Hassela. G. 11/10 1894. † 5/4 1961.
PER HELGE LEONARD, * 28/9 1891                      11
HILDUR KRISTINA, * 15/4 1893. G. m. John Dahlqvist o. emigr. t. USA 1921
RUTH MARGRETA, * 28/7 1895. † 28/9 1897
JUDIT, * 9/8 1896. Fl. t. Visnum, Värml. 1924
NILS, * 20/1 1898. Fl. t. Eskilstuna 1918, sen. i Nyköping
RUTH, * 9/6 1899                                             4T67
CARL, * 25/11 1900                                          12
JOHAN, * 5/7 1902. Emigr. t. USA 1925
MARGARETA, * 6/4 1908. Bos. i Hassela
HOLGER, * 15/7 1909                                        13
YNGVE, * 3/5 1912                                           14


—2U6—

5 JOHAN JOHANSSON PALM, * 26/8 1815, styvs. t. smeden Joh. Norman i Franshammar, Hassela. Sågställare o. bonde i Gamsäter, Bergsjö. † 20/11 1886.
(W3S) ELISABETH HELLBERG, * 1/5 1820 i Sundborns sn, Kopp. † 20/3 1895.
ANDERS AUGUST, * 18/2 1849, (styvs.)               8
HEDVIG MARGRETA, * 4/1 1855. † 8/1 1855
PER JOHAN, * 1/8 1856. Emigr. t. N. Amerika 1881
CARL FREDRIK, * 12/8 1860. † 3/10 1862

—7—

5 ANDERS FREDRIK NORMAN, * 13/6 1832, styvs. t. smeden Joh. Norman i Franshammar, Hassela. Bruksarb. i Andersfors, Bergsjö. † 2/2 1867.
(Y62) CHRISTINA ELISABET WIKSTRÖM, * 17/12 1823 i Viksjö sn, V.-norrl. † 20/12 1870.
JOHAN ERIC, * 28/10 1853. † 3/4 1854
ANDERS ERIK, * 25/4 1855                                9
JOHAN FREDRIK, * 1/7 1858. Emigr. t. N. Amerika 1884
CHRISTINA MARGRETA, * 30/3 1861. † 21/2 1870
PEHR GUSTAF, * 1/3 1863                                  (X3)15M23
CARL LEONHARD, * 1/10 1865. † 20/4 1866


—3U9—

(X4) PER PERSSON, * 6/12 1789, infl. fr. Bjuråker. G. 7/11 1811. Bonde i Bjåsta 2. (Hem.-skatt. 2 öresl.) † 9/6 1864.
5 ELISABET ABRAHAMSDOTTER LÖNN, * 15/10 1783, d. t. sold. Abrah. Lönn i Franshammar, Hassela. † 14/1 1876.
KARIN, * 26/8 1812                                          (X3)2K9
ELISABET, * 5/10 1814. † 30/4 1821
PER, * 10/4 1817. Fl. t. Hudiksvall 1845. † 20/2 1852
ABRAHAM, * 29/7 1819                                      14
LARS NORDELL, * 24/9 1822. Emigr. t. N. Amerika 1853
MARGRETA, * 11/12 1823                                  15

—10—

5 ABRAHAM ABRAHAMSSON LÖNN, * 2/5 1794, s. t. sold. Abrah. Lönn i Franshammar, Hassela. G. 28/5 1822. Kolare o. torpare i Bjällervik. † 19/2 1848.
18U2 MARGRETA ERICSDOTTER, * 12/1 1799, d. t. mjöln. Eric Ericsson i Franshammar, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1856.
ELISABET, * 7/3 1823                                       (X3)3K37
ERIC, * 7/10 1827                                            16
PER ABRAHAM, * 14/2 1831
KARIN MARGRETA, * 3/5 1835. Emigr. t. N. Amerika 1856
JOHAN, * 3/10 1844. Emigr. t. N. Amerika 1856

—11—

16U1 LARS OLOFSSON, * 6/4 1793, s. t. kolare Olof Johansson i Ässjöbäck-sågen, Bjuråker. G. 1817. Kolare, bos. i Sniptorp. † 15/1 1844.
7 CARIN MARGRETA STOCKHUS, * 16/10 1797, d. t. And. Stockhus i Furuberg, Bjuråker. † 9/11 1865.
ANDERS, * 8/12 1820                                        50
ANNA MARIA, * 7/6 1824. G. m. sold. Peter Brink i Bjuråker (X4)49D1
CATRINA CHRISTINA, * 6/5 1827. G. m. Lars Johansson i Bjuråker
(X4)23H16
MARGRETA ELISABET, * 31/12 1829. † 13/1 1847
BRITA, * 28/12 1837. Emigr. t. N. Amerika 1861


—3U14—

9 ABRAHAM PERSSON HELSÉN, * 29/7 1819, s. t. bonden Per Persson i Bjåsta 2, Bergsjö. Bonde o. handlande i Bjåsta 2 (1). Emigr. t. N. Amerika 1857.
(X3)5K16 MARGRETA GÖRANSDOTTER MUNTER, * 23/11 1821, d. t. sold. Göran Munter i Kyrkbyn, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1857.
ANNA ELISABET, * 12/9 1855. Emigr. t. N. Amerika 1857


—3U16—

10 ERIC ABRAHAMSSONLÖNN, * 7/10 1827, s. t. kolare Abrah. Lönn Bjällervik, Hassela. G. 14/11 1851. Kolare, bos. i Bjällervik. 1856 mjölnare i N. Älgered, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1857.
26U4 BRITA LARSDOTTER, * 8/7 1825, d. t. kolare L. Jönsson i Franshammar, Hassela.
MARGRETA, * 7/9 1852. Emigr. t. N. Amerika 1857
BRITA CHRISTINA, * 5/11 1855. Emigr. t. N. Amerika 1857


—3U14—

9 ABRAHAM PERSSON HELSÉN, * 29/7 1819, s. t. bonden Per Persson i Bjåsta 2, Bergsjö. Bonde o. handlande i Bjåsta 2 (1). Emigr. t. N. Amerika 1857.
(X3)5K16 MARGRETA GÖRANSDOTTER MUNTER, * 23/11 1821, d. t. sold. Göran Munter i Kyrkbyn, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1857.
ANNA ELISABET, * 12/9 1855. Emigr. t. N. Amerika 1857


—3U16—

10 ERIC ABRAHAMSSONLÖNN, * 7/10 1827, s. t. kolare Abrah. Lönn Bjällervik, Hassela. G. 14/11 1851. Kolare, bos. i Bjällervik. 1856 mjölnare i N. Älgered, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1857.
26U4 BRITA LARSDOTTER, * 8/7 1825, d. t. kolare L. Jönsson i Franshammar, Hassela.
MARGRETA, * 7/9 1852. Emigr. t. N. Amerika 1857
BRITA CHRISTINA, * 5/11 1855. Emigr. t. N. Amerika 1857


—3U50—

11 ANDERS LARSSON, * 8/12 1820, s. t. kolare Lars Olofsson i Sniptorp, Bjuråker. G. 25/6 1846. Kolare i Sniptorp. Emigr. t. N. Amerika 1850.
12Y9 CHERSTIN MARCUSDOTTER, * 1/12 1823, d. t. soldat Marcus Gill i Dalvik, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1850.
LARS, * 16/9 1848. Emigr. t. N. Amerika


—5U6—

(X48) JOHAN NORMAN, * 1/11 1778 i Voxna sn, Häls. Infl. fr. Stigsjö, V.-norrl. 1810. G. 26/10 1800. Kolare, bos. vid Sågen, Hassela. † 9/2 1855.
3 CARIN ERSDOTTER LÖFQVIST, * 27/10 1782, d. t. kolare Eric Löfqvist i Franshammar, Hassela. † 21/3 1858.
JOHAN ERIC, * 23/2 1801. † 6/3 1801
JOHAN ERIC, * 25/2 1802                                  10
MARIA, * 5/6 1805                                            1T13
JONAS, * 15/12 1807                                        11
BRITA, * 26/7 1816                                           2S17
PEHR, * 7/2 1819                                             12
ANNA, * 10/12 1821. Utfl. t. Bjuråker 1879
ANDERS, * 10/12 1822. Bruksdräng vid Franshammar. † 18/2 1883
FREDRIC, * 4/10 1826. Emigr. t. N. Amerika 1853


—5U10—

6 JOHAN ERIK (NORMAN) LÖFQVIST, * 25/2 1802, s. t. kolare Joh. Norman i Böle, Hassela. Kolare, bos. i Skansån. Emigr. t. N. Amerika 1861.
(X3)13B8 INGRID CHRISTOPHERSSON, * 17/9 1807, d. t. torp. Christopher Göransson i Ede, Bergsjö. Barnmorska. Emigr. t. N. Amerika 1861.
MARGRETA, * 19/2 1829                                    (X3)15D7
CAROLINA, * 10/3 1834. Emigr. t. N. AmerLka 1857
JOHAN, * 23/5 1837                                          14
CARL ERIC, * 29/4 1840. Emigr. t. N. Amerika 1861
CHRISTOPHER, * 24/6 1842. Emi.gr. t. N. Amerika 1861
JONAS, * 18/2 1846. Emigr. t. N. Amerika 1861


—5U14—

10 JOHAN JOHANSSON LÖFQVIST, * 23/5 1837, s. t. Joh. E. Löfqvist i Skansån, Hassela, G. 31/10 1858. Torp. i Kyrkbacken. Emigr. t. N. Amerika 1866.
2R14 ANNA ANDERSDOTTER, * 21/7 1830, d. t. And. Pålsson i Kyrkbacken, Emigr. t. N. Amerika 1866.
ANDERS, * 19/3 1859. Emigr. t. N. Amerika 1866
INGRID CARIN, * 30/12 1860. Emigr. t. N. Amerika 1866


—6U8—

4 JOHAN FREDRIK STRID, * 9/1 1874, s. t. arrend. A. F. Strid i Franshammar, Hassela. Arb. vid Franshammars bruk. Emigr. t. USA 1900.
34U2 JOSEFINA PERSDOTTER, * 6/1 1884, d. t. skomak. Per Pettersson i Franshammar. Emigr. t. USA 1900.
ALBERT, * 11/2 1901. Emigr. t. USA 1900
ANDERS FREDRIK, * 24/4 1902. Emigr. t. USA 1900


—7U5—

4 OLOF PETER ÖSTBERG, * 20/7 1858, s. t. bonden Per Östberg i Silveråsen, Kölsjön, Hassela. Landbonde i Gräsåsen 2. Fl. t. Harmånger 1927. † 15/5 1948.
10T22 SIGRID KATARINA HOLMSTEDT, * 31/10 1863, d. t. bonden Nils Holmstedt i Gräsåsen 2, Hassela. † 26/11 1923.
NILS PETER, * 22/9 1881. Emigr. t. USA 1901
OLOF ALFRED, * 9/3 1886. † 15/7 1904
ANDERS ARVID, tv, * 1/7 1890                           9
ERIK ARON, tv, * 1/7 1890. Emigr. t. Minnesota, USA 1909
MÄRTA KATHRINA, * 21/6 1896                           10
KARL JOHAN, * 19/4 1902                                  11


—7U7—

4 BRITA MÄRTHA ÖSTBERG, * 18/5 1868, d. t. bonden Per Östberg i Silveråsen, (Kölfors), Hassela. Tjän:a i Hångberg.                                         12Z4.
PER ERIK ”ÖSTBERG”, * 2/4 1890. Emigr. t. Canada 1906
OLOF GUNNAR ”ÖSTBERG”, * 13/5 1895. Emigr. t. USA 1911
ANNA MARGRETA ”ÖSTBERG”, 3/4 1902               2P90

—8—

4 ANDERS REINHOLD ÖSTBERG, * 15/4 1871, s. t. bonden Per Östberg i Silveråsen, (Kölsjön s2), Hassela. Skogsarb., bos. i Berge. † 25/6 1938.
1U10 CHRISTINA BERGSTRÖM, * 20/9 1870, d. t. torp. Joh. Bergström i Fjusnäs, Hassela. † 6/11 1918.
ESTER KATHRINA, * 1/2 1890                             14
ELISABETH, * 7/11 1894, Emigr. t. USA 1912
PER REINHOLD, * 20/4 1898. Emigr. t. USA 1923
ERIK RAGNAR, tv, * 25/2 1903. Utfl. t. Skön, V.-norrl. 1926
HILDUR MARGRETA, tv, * 25/2 1903


—9U4—

1 PÅL ERICSSON, * 12/8 1794, s. t. bonden Eric Persson i Sniptorp 1, Bjuråker. G. 3 ggr. Torpare i Oxåsen, (Snipåsen), Bjuråker. † 20/11 1877 (lungsot.)
12Y4 CHERSTIN OLSDOTTER, * 11/8 1794, d. t. torp. Olof Marcusson i Mörtsjön, Hassela. G. 4/12 1821. † 12/4 1825 (håll o. stygn).
1V17 BRITA PEHRSDOTTER, * 9/3 1796, d. t. bonden Pehr Henricsson i Vrångtjärn, Hassela. G. 29/3 1826. † 8/11 1832.
7R7 BRITA ERICSDOTTER, * 15/4 1807, d. t. torp. Eric Andersson i Oxåsen, Bjuråker. G. 8/11 1832. † 25/12 1883.
VENDELA, * 10/8 1823. † 30/12 1830
MARGRETA, * 1/4 1827                                      5T32
CHRISTINA, * 16/12 1829. † 9/12 1830
ERIC, * 10/1 1834. † 16/3 1834
ANNA, * 15/12 1837                                          5T33
ERIC SAHLIN, * 30/12 1844. Emigr. t. N. Amerika 1866


—9U6—

2 PER PERSSON, * 18/1 1806, s. t. bonden Per Ericsson i Linderås, Bjuråker. G. 2/10 1831. Husman, bos. i Linderås, Bjuråker. (Ihjälfälld d. 24/5 1859 i skogen.)
3U7 CHRISTINA ANDERSDOTTER STOCKHUS, * 27/7 1811, d. t. kolare And. Stockhus i Furuherg, Bjuråker.
ANNA MARIA, * 6/6 1832. Fl. t. Hög, Häls. 1849
CATHRINA, * 25/8 1835                                     6Z24
PER, * 7/2 1839. Emigr. t. N. Amerika 1858
ANDERS, * 21/3 1842                                        9
CHRISTINA, * 19/7 1847. Emigr. t. N. Amerika 1868
ERIC, * 30/12 1852                                           10


—9U8—

5 ERIK DANIELSSON SPÅNG, * 2/11 1826, s. t. Daniel Eriksson i Haggatan, Bjuråker. Soldat vid Häls. reg., sen. bonde i Kyrkbyn 5, Bergsjö. † 29/6 1897.
(X4)6H11 BRITA OLOFSDOTTER, * 15/2 1824, d. t. Olof Andersson i Norrhavra, Bjuråker. (Död i Bjuråker.)
ANNA, * 5/11 1854                                           11
OLOF, * 20/6 1856. Emigr. t. Minnesota, N. Amerika 1880


—10U1—

(X8) JONAS SVENSSON FRANK, * 12/1 1804 i Forsa sn, Häls. Soldat vid Häls. reg., bos. i Långnäs, Hassela. † 9/12 1861.
(X19) JULIANA ERICSDOTTER, * 26/4 1805 i Hälsingtuna sn, Häls. Emigr. t. N. Amerika 1869.
SIGRID, * 18/1 1829. Emigr. t. N. Amerika 1853
SARA MARGRETA, * 26/4 1832                            2
ERIK, * 29/6 1834                                            3
ANNA, * 5/2 1836. † 18/7 1837
ANNA, * 3/3 1838                                             1Z193
JULIANA, * 15/5 1840                                       25U3
JONAS, tv, * 1/2 1844. † 10/5 1844
BRITA, tv, * 1/2 1844. † 1/4 1844
BRITA, * 18/9 1845                                           9T8
JONAS, * 26/8 1847                                          4
PER OLOF, * 14/1 1852


—11U3—

1 JONAS OLOFSSON, * 23/1 1797 i Svedje, Hassela. Styvs. t. Jonas Ferm i Ässjö. Arrend. o. torp. i Lillsund, Kyrkbyn. (Prästgården.) † 28/7 1867.
7T13 KARIN HANSDOTTER, * 6/2 1808, d. t. torp. Hans Pehrsson i Lillsund, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1873.
PEHR, * 24/10 1823                                          5
ANNA, * 15/5 1828                                           2T37
HANS, * 31/12 1834                                          6
MARGRETA, * 28/5 1837                                    4T108
JONAS, * 23/10 1840                                        6Z19
OLOF ”FREDIN”, * 15/3 1844. Emigr. t. N. Amerika 1868
ANDERS, * 13/5 1846                                        7


—11U5—

3 PER JONSSON, * 24/10 1823, s, t. arrend. Jon. Olofsson i Lillsund, Hassela. G. 1849. Landbonde i Kölsjön 2, ”Sörrgården”. (Hem.-skatt. 2 öresl. 19 pngl. Äges av kronofogde N. Lidén.) Sen. bonde i Kölsjön 5. Emigr. t. N. Amerika 1868.
14Z3 HELENA JACOBSDOTTER LINDSTRÖM, * 26/11 1831, d. t. nämndeman Jacob Lindström i Kölsjön. Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1868.
INGRID, * 11/3 1850. † 5/8 1865
JACOB, * 21/12 1852. † 10/7 1867
JONAS, * 22/3 1856. Emigr. t. N. Amerika 1868
CATHARINA, * 5/9 1858. Emigr. t. N. Amerika 1868
ANNA BRITA, * 30/9 1861. Emigr. t. N. Amerika 1868
PEHR, * 2/2 1864. † 27/10 1864
PEHR, * 11/11 1865. Emigr. t. N. Amerika 1868

—6—

3 HANS JONSSON, * 31/12 1834, s. t. arrend. Jon. Olofsson i Lillsund, Hassela. Prästgårdsarrend. i Kyrkbyn, (Lillsund). † 21/4 1925.
1V22 BRITA OLOFSDOTTER, * 22/6 1839, d. t. bonden Ol. Ericsson i Vrångtjärn s3, Hassela. † 4/11 1907.
CARIN, * 24/8 1862                                          11
OLOF, * 21/8 1853                                            12
JONAS, * 10/1 1865                                          13
HANS, * 22/12 1866                                          14
PEHR ERIK, * 20/12 1868                                   15
BRITA CHRISTINA, * 3/12 1870. † 30/12 1890
ANDERS ”SÖRELL”, * 4/7 1873
ANNA, * 13/12 1877. Emigr. t. USA 1894
AMANDA, * 27/2 1881                                       15U20

—7—

3 ANDERS JONSSON SÖDERLING, * 13/5 1846, s. t. arrend. Jon. Olofsson i Lillsund, Hassela. Bonde i Bäckaräng, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1868.
1V22 ANNA OLOFSDOTTER, * 1/3 1842, d. t. bonden Olof Ericsson i Vrångtjärn s3, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1868.
JONAS OLOF, * 9/9 1866. Emigr. t. N. Amerika 1868


—11U12—

6 OLOF HANSSON SÖRELL, * 21/8 1863, s. t. arrend. Hans Jonsson i Kyrkbyn, Hassela. Landbonde i Fagerbacken, Stakholm. Emigr. t. USA 1907.
12Y14 ANNA OLSDOTTER LÖFQVIST, * 24/3 1857, d. t. arrend. Olof Löfqvist i Sänningstjärn, Hassela. Emigr. t. USA 1907.
BRITA, * 6/10 1884. Emigr. t. USA 1903
HANS VIKTOR, * 19/3 1887. † 16/1 1890
ANNA MATHILDA, * 28/11 1892. Emigr. t. USA 1907
KRISTINA OLIVIA, * 28/4 1896. Emigr, t. USA 1907
HANS FILIP, * 20/11 1901. Emigr. t. USA 1907


—11U14—

6 HANS HANSSON SÖRELL, * 22/12 1866, s. t. arrend. Hans Jonsson i Kyrkbyn, Hassela. G. 2 ggr. Arb., bos. i Kyrkbyn. † 1/12 1931.
2P49 BRITA KRISTINA SWING, * 29/10 1865, d. t. skomak. Daniel Swing i Vrångtjärn, Hassela. G. 4/12 1890. † 15/7 1920.
(X3)1A16 ANNA MARIA FAGERSTRÖM, * 28/7 1885, d. t. Joh. Gust. Fagerström i Franshammar, Hassela. G. 13/12 1929.
HANS VALTER, * 9/11 1888                                19
KLARA, * 12/8 1891. † 16/9 1891
ESTER MATHILDA, * 8/8 1892. † 16/11 1894
ESTER MATILDA, * 1/1 1895. Emigr. t. USA 1913
ANNA ELIDA, * 10/9 1897. † 30/1 1899
BRICKEN ELISABETH, * 21/12 1901. Emigr. t. USA 1921
ANNA MARGRETA, * 16/2 1905. Emigr. t. USA 1921
KARIN LINNEA, * 15/3 1926                               20


—12U7—

4 LARS LARSSON SPETS, * 25/5 1836, s. t. soldaten Lars Spets i Älvsund, Bergsjö. G. 1868. Soldat vid Häls. reg. (Ljusdal), sen. torpare i Älvsund. Emigr. t. N. Amerika 1882.
(AC7) EVA MAGDALENA ISAKSDOTTER, * 27/8 1841 i Dorotea sn, Vb. Emigr. t. N. Amerika 1882.
LARS PETTER, * 21/1 1869. Emigr. t. N. Amerika 1882
ANNA CHRISTINA, * 29/7 1871. Emigr. t. N. Amerika 1882
NILS OLOF, * 15/3 1874. † 11/1 1875
NILS OLOF, * 15/7 1879. Emigr. t. N. Amerika 1882


—12U9—

5 OLOF OLOFSSON STRÖM, * 22/3 1842, s. t. kolare Ol. Olofsson i Franshammar, Hassela. Kolare vid Franshammars bruk, Sågen. † 2/9 1930.
6U1 MARGRETA KRISTINA LARSDOTTER GAGNER, * 10/10 1837, d. t. Lars Gagner i Källors, Hassela. † 30/1 1915.
ANNA MARGRETA, * 14/2 1863                           (X3)1A10
OLOF, * 26/12 1864. † 23/6 1868
LARS ERIK, * 7/6 1867. Emigr. t. USA 1903
KRISTINA, * 4/2 1870                                       6U5
BRITA KATHRINA, * 20/6 1872                            6U7
OLOF, * 17/1 1875                                            10
JOHANNA MARIA, tv, * 1/8 1877. † 18/1 1878
ANDERS GUSTAF, tv, * 1/8 1877. † 23/9 1884
MARIA ULRIKA, * 17/1 1881. † 25/9 1884


—13U3—

1 JOHAN ALBERT KARLSSON, * 27/7 1866, s. t. mjölnare Karl Joh. Andersson i Franshammar, Hassela. Rättare vid Franshammars bruk. † 25/8 1909.
(X3)27E1 KATRINA MATHILDA HÖGLUND, * 22/12 1867, d. t. bonden Erik Höglund i N. Älgered, Bergsjö. † 17/2 1947.
ANNA, * 15/9 1889                                           (X3)10E70
KRISTINA, * 6/3 1891                                       10T46
EMMA ELLDA, * 13/4 1893. Emigr. t. USA 1912
ALMA KATHRINA, * 12/11 1897                           2S52
CARL WILLNER, * 16/2 1900, skogsarb. † 25/9 1918
FANNY MATHILDA, * 1/9 1902. Emigr. t. USA 1919
SIGNE MARIA, * 9/5 1905. Utfl. t. Stockholm 1938
ERIK GUSTAF, * 6/11 1908                                 6


—15U12—

7 JOHAN SUNDELL, * 10/2 1842, s. t. smeden A. R. Sundell i Franshammar, Hassela. Smed, bos. i Fagernäs. † 27/12 1911.
(X14) KATHRINA ERSDOTTER, * 17/11 1849 i Harmångers sn, Häls. Hush:a. Emigr. t. USA 1913.
JOHAN ERIK, * 29/1 1871. Utfl. t. Hälsingtuna 1891
BRITA KAROLINA, * 18/9 1873                            (X3)14E35


—15U15—

8 NILS ERIK RJÖDJARE, * 19/9 1860, s. t. smeden Per Rödjare i Andersfors bruk, Bergsjö. G. 1883. Arb., bos. i N. Älgered. Emigr. t. USA 1908.
(X3)4N21 INGRID ÖSTLIN, * 9/10 1859, d. t. bonden Nils Östlin i Ede 1, Bergsjö. † 6/2 1930.
SELMA KRISTINA, * 13/1 1884                            22
PER AUGUST, * 9/8 1885
ERIKA, * 9/10 1887. † ./. 1887
ERIK ARON, * 27/6 1893. Emigr. t. USA 1911
HANNA, * 10/4 1896                                         (X3)28E8
HILMA, * 9/2 1899. † 10/4 1904
HILMA, * 22/11 1905. Fl. t. Norrbo 1930


—18U6—

2 JOHAN ERICSSON LIW, * 8/9 1793, s. t. mjöln. Eric Ericsson i Franshammar, Hassela. G. 2 ggr. Mjölnare vid Franshammars bruk. † 19/10 1864.
(X3)18N11 CARIN ERICSDOTTER, * 3/5 1803, d. t. torp. Eric Ericsson i Norrbäck, Hassela. G. 21/10 1824. † 11/1 1827
1V15 ANNA ERICSDOTTER, * 23/1 1807, d. t. bonden Eric Olofsson i Vrångtjärn 1, Hassela. G. 24/10 1828. Emigr. t. N. Amerika 1870.
ERIC, * 23/9 1829                                            12
CARIN, * 30/6 1834                                          26U6
JOHAN, * 11/3 1844                                          13


—18U12—

6 ERIC JOHANSSON NORD, * 23/9 1829, s. t. Joh. Ericsson i Franshammar, Hassela. G. 24/10 1857. Kolare vid Franshammars bruk. Emigr. t. N. Amerika 1869.
(X27) MARGRETA OLOFSDOTTER, * 29/6 1829, d. t. sågare Olof Hansson o. h. h. Cherstin Hansdotter fr. Ljusdals sn. Emigr. t. N. Amerika.
ANNA BRITA, * 4/12 1860. Emigr. t. N. Amerika 1869

—13—

6 JOHAN JOHANSSON LJUNG, * 11/3 1844, s. t. Joh. Ericsson i Franshammar, Hassela. G. 29/10 1866. Dagakarl vid Franshammars bruk. Emigr. t. N. Amerika 1869.
2R20 INGRID MÄRTHA SJÖNDIN, * 25/12 1841, d. t. kolaren Johan Matsson Sjöndin, Franshammar, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1869.
ANNA CARIN, * 19/10 1867 Emigr. t. N. Amerika 1869
JOHAN, * 21/12 1868. Emigr. t. N. Amerika 1869

—14—

7 ANDERS ERICSSON LINDBERG, * 28/ 4 1822, s. t .byggmäst. E. Lindberg vid Franshammars bruk, Hassela. G. 25/10 1845. Bonde i Laxbo 1. Emigr. t. N. Amerika 1857.
16U2 SARA ABRAHAMSDOT FORSELL, * 8/11 1821, d. t. smeden Abrah. Forsell i Franshammar. Emigr. t. N. Amerika 1857.
ERIK, * 15/2 1847. Emigr. t. N. Amerika 1857
ABRAHAM, * 1/3 1849. Emigr. t. N. Amerika 1857
ANDERS, * 30/9 1850. Emigr. t. N. Amerika 1857
JOHAN, * 3/4 1852. Emigr. t. N. Amerika 1857
ANNA, * 26/2 1855. Emigr. t. N. Amerika 1857


—18U16—

8 JONAS ERSSON GLAD, * 1834, s. t. kolare Eric Jonsson i Långnäs, Hassela. G. 17/10 1866. Kolare. bos. i Långnäs (Franshammar). † 1/3 1916.
2P28 MARGRETA ERICSDOTTER, * 13/5 1844, d. t. bonden Eric Olofsson i Berge 6, Hassela. † 30/12 1869 (barnsbörd).
4Z1 MARGRETA OLOFSDOTTER, * 3/8 1837, d. t. kolare Olof Olofsson i Kölfors, Hassela. G. 5/2 1871. † 29/1 1913.
ERIC, * 15/12 1867. Emigr. t. N. Amerika 1887
CARIN MARGRETA, * 30/12 1869. † 30/12 1859
CARIN, tv., * 7/1 1872. † 7/1 1872
ANNA, tv., * 7/1 1872. † 8/1 1872
OLOF, * 14/3 1873                                            21
JONAS ARVID, * 9/10 1877                                22


—21U2—

1 PER OLOF ERSSON GLAD, * 4/9 1844, s. t. kolare Eric Glad i Franshammar, Hassela. Arb. vid Franshammars bruk. Emigr. t. N. Amerika 1867.
1P17 BRITA NILSDOTTER, * 5/5 1833, d. t. kolare Nils Nilsson i Dalvik, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1867.
KATHRINA, * 26/10 1861. Emigr. t. N. Amerika 1867
BRITA KRISTINA, * 19/9 1866. Emigr. t. N. Amerika 1867

—3—

1 MATIAS ERSSON GLAD, * 25/3 1847, s. t. kolare Eric Glad i Franshammar, Hassela. G. 26/12 1813. Dagakarl vidi Franshammars bruk. † 3/7 1927
(X14) KARIN JOHANSDOTTER, * 21/6 1849 i Harmångers sn, Häls. † 9/6 1906.
JOHAN ERIK, * 7/1 1875                                    5
PER GUSTAF, * 24/4 1877. Länsskogvaktare, bos. i Ässjö. Utfl. t. Offerdal
1919
OLOF ALFRED, * 26/5 1882                                6
KRISTINA KATHRINA, * 31/7 1885                       4R20
KARL FREDRlK, * 4/8 1888                                 7
OSCAR, * 3/11 1892. Emigr. t. USA 1911


—22U2—

1 PEHR OLOF SKOGLUND, * 9/1 1842, s. t. skogvakt. And. Skoglund vid Franshammars bruk. Kolare, bos. i Kölfors, Hassela. Rymt t. Amerika 1868.
4Z1 BRITA OLOFSDOTTER, * 14/1 1835, d. t. bruksarb. Olof Olofsson i Kölfors, Hassela. Utfl. t. Bergsjö 1915.
CHRISTINA ELISABET, * 16/7 1863                      2T56
OLOF, * 6/12 1865                                            3
ANDERS, * 23/2 1868. Emigr. t. N. Amerika 1887


—26U4—

3 LARS JÖNSSON, * 21/11 1795, s. t. kolare Jöns Larsson i Franshammar, Hassela. Kolare vid Franshammars bruk Emigr. t. N. Amerika 1861.
1Z54 BRITA ERICSDOTTER, * 30/7 1795, d. t. bonden Eric Pålsson i Kölsjön ss2, Hassela. † 23/12 1839.
CHERSTIN, * 30/8 1821                                     (X3)14A50
ANNA, * 7/9 1823                                             1P24
BRITA, * 8/7 1825                                            3U16
JÖNS, * 19/8 1827. Emigr. t. N. Amerika 1861
ERIC, * 22/5 1830. † 8/3 1837
CARIN, * 25/10 1832. Fl. t. Bjuråker 1855
PER, * 18/1 1835. † 18/3 1837
GUNILLA, * 15/3 1837. † 14/5 1848
ERIC, * 4/11 1839. † 19/1 1840

—5—

3 PER JÖNSSON, * 21/9 1798, s. t. kolare Jöns Larsson i Franshammar, Hassela. Torpare i Dalvik. † 11/5 1847.
27U4 ANNA MARIA MEJER, * 26/5 1802, d. t. smed. Lars Mejer i Franshammar, Hassela. † 26/10 1861.
JÖNS, * 31/8 18130. † 4/12 1830
JÖNS, * 27/9 1831                                            6
ANNA KRISTINA, * 16/12 1836
LARS ERIC ”MEJER”, * 12/2 1843. Emigr. t. N. Amerika 1872


—275—

4 JONAS MEJER, * 17/2 1797, s. t. smeden Lars Mejer i Franshammar, Hassela. Mästersmed vid Franshammars bruk. † 4/2 1869
10T4 ELISABET PERSDOTTER TUPP, * 28/3 1793, d. t. torp. Pehr Tupp i Stakholmen, Hassela. (Blind på äldre dagar.) † 4/3 1878.
ANNA ELISABET, * 23/5 1822                             6Z14
LARS PETER, * 12/5 1825                                  7
CHRISTINA CATHRINA, * 29/4 1828                     8
MARIA MARGRETA, * 27/11 1830. Utfl. t. Gnarp 1853
BRITA HELENA, * 2/6 1835. † 10/1 1837
BRITA, * 14/8 1838. Emigr. t. N. Amerika 1873


—34U1—

(X4)8A5 ANDERS MATSSON BERG, * 16/1 1814, s. t. byggmäst. Mats Berg i Strömbacka, Bjuråker. G. 1836. Mästersmed vid Franshammars Bruk, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1868.
(X4)15A6 ANNA CHRISTINA WÅRD, * 24/8 1814, d. t. smidesmäst. Abrah. Wård i Hedvigsfors, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868.
BRITA CHRISTINA, * 7/3 1841. Utfl. t. Delsbo 1863
ANNA MARGRETA, * 2/2 1843                             2
ANDERS, * 15/5 1848. Emeigr. t. N. Amerika 1868
MATILDA, * 13/10 1850. Utfl. t. Attmar 1868
MARIA, * 24/4 1853. Emigr. t. N. Amerika 1868
JOHANNA, * 15/10 1857. Emigr. t. N. Amerika 1868
CAROLINA, * 22/8 1860. Emigr. t. N. Amerika 1868

—2—

(S30) PER PETTERSSON, * 21/2 1834 i Fryksände, Värml. Skomak. o. dagakarl vid Franshammars Bruk, Hassela. Emigr. t. USA 1902.
1 ANNA MARGRETA BERG, * 2/2 1843, d. t. smeden And. Berg i Franshammar, Hassela. Emigr. t. USA 1902.
ANNA BRITA, * 22/11 1864. Utfl. t. Bjuråker
MARIA MARGRETA, * 21/8 1866. Utfl. t. Bjuråker
ANDERS PETTER, * 4/2 1872. Emigr. t. N. Amerika 1892
MINA MATILDA, * 4/10 1874. Emigr. t. N. Amerika
JOHANNA, * 31/3 1877. Emigr. t. N. Amerika 1902
JOSEFINA, * 6/1 1884                                       6U8


—35U3—

2 LARS FREDRIK PALM, * 11/1 1852, s. t. smeden Per Eric Palm i Franshammar, Hassela. G. 4/1 1880. Torp. i Norrbäck. Emigr. t. N. Amerika 1892.
15V2 ANNA MARGRETA RAMBERG, * 17/6 1849, d. t. bonden Per Erik Ramberg i Norrbäck s4, Hassela,. Emigr. t. N. Amerika 1892.


—1V20—

14 PER JONSSON, * 7/10 1810, s. t. bonden Jon. Persson i Älvsund 1, Bergsjö. G. 1/11 1832. Skattetorp. i Älvsund nr 1. † 5/4 1888.
1Y11 CARIN PERSDOTTER, * 7/2 1812, d. t. torp. Per Persson i Fagernäs, Hassela. † 7/1 1888.
CATHRINA, * 20/10 1833                                   30
JONAS »SUNDELL», 20/3 1836. Emigr. t. N. Amerika 1865
PER, * 23/4 1839                                              31
ANDERS, * 26/2 1842. † 13/5 1864
HANS, * 11/4 1845. Emigr. t. N. Amerika 1865
MARGRETA, * 11/6 1848. Emigr. t. N. Amerika 1867
ERIK, * 18/12 1852. † 24/7 1858
ANNA BRITA, * 12/2 1860                                  (X3)13A20

—1V22—

15 OLOF ERICSSON, * 24/2 1799, s. t. bonde Eric Olofsson i Vrångtjärn 1, Hassela. G. 14/10 1825. Bonde i Vrångtjärn s3. (Hem.skatt. t. 8 pngl.) † 4/8 1889.
26U3 BRITA JÖNSDOTTER, * 28/6 1802, d. t. kolare Jöns Larsson i Franshammar, Hassela. † 19/5 1880.
ERIC, * 28/8 1827                                            33
JÖNS, * 20/12 1829. † 30/4 1830
CARIN, * 6/12 1832                                          2R25
CHRISTINA, * 21/6 1834. Emigr. t. N. Amerika 1867
BRITA, * 22/6 1839                                           11U6
ANNA, * 1/3 1842                                             11U7
GUNILLA, * 17/7 1844. † 25/7 1844

—23—

15 HANS ERICSSON, * 11/8 1803, s. t. bonden Eric Olofsson i Vrångtjärn 1, Hassela. G. 20/4 1840. Kolare i Furuberg, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1872.
1P13 CARIN ERICSDOTTER, * 28/3 1812, d. t. torp. Eric Nilsson i Kallbäck, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1872.
MARIA JONSDOTTER, * 8/11 1834, (styvd.)          34
CARIN, * 14/6 1840                                          4P2
ANNA, * 15/7 1843. Emigr. t. N. Amerika 1869
ERIC, * 17/12 1845. Emigr. t. N. Amerika 1869
HANS, * 12/2 1848. Emigr. t. N. Amerrka 1868

—24—

6T11 DANIEL OLOFSSON, * 20/9 1798, s. t. bonden Olof Andersson i Kyrkbyn 5, Hassela. G. 29/5 1822. Måg o. bonde i Vrångtjärn s1 (2). † 5/1 1874.
16 ANNA OLOFSDOTTER, * 11/4 1803, d. t. bonden Ol. Olofsson i Vrångtjärn s1. † 27/2 1877.
ELISABETH, * 31/12 1823
CHRISTINA, * 28/1 1826                                    5R10
CARIN, * 22/8 1828                                          35
OLOF, * 30/8 1832                                            36
ANNA, * 3/6 1837. Bos. i Vrångtjärn 2. Utfl. t. Attmar 1913
INGRID, * 23/8 1839                                         33

—25—

6T11 ERIC OLOFSSON, * 3/3 1807, s. t. bonden Olof Andersson i Kyrkbyn 5, Hassela. G. 10/10 1828. Bonde i Vrångtjärn 1. (Hem.skatt. 10½ pngl.) † 20/7 1836
16 CARIN OLOFSDOTTER, * 10/9 1807, d. t. bonden Ol. Olofsson i Vrångtjärn s1. † 8/4 1879.
OLOF, * 14/2 1829                                            37
ELISABETH, * 12/6 1831. † 30/11 1845
ERlC, * 25/5 1834. Emigr. t. N. Amerika 1853
CHRISTINA, * 10/4 1836                                    20Y1

—26—

17 JONAS PEHRSSON, * 14/1 1804, s. t. bonden Pehr Henricsson i Vrångtjärn ss1, Hassela. G. 13/10 1822. Landbonde i Vrångtjärn (ss1) 4. Utfl. t. Stöde, V.­norrl. 1866.
5S7 HELENA JONSDOTTER, * 7/10 1794, d. t. torp. Jon. Hasselgren i Norrbäck, Hassela.
PEHR, * 12/12 1824                                          38
JONAS, * 5/9 1826                                            39
MARGRETA, * 27/3 1829                                    4T26
GUNILLA, * 11/8 1830. Utfl. t. Stöde 1866
OLOF WISTRÖM, * 8/3 1833. Emigr. t. N. Amerika 1866
ERIC »NORDLANDER», tv., * 26/6 1835. Utfl. t. Stöde 1866
ANNA, tv., * 26/6 1835. Utfl. t. Stöde 1866
BRITA, * 14/7 1840. Utfl. t. Stöde 1866

—27—

18 PER ANDERSSON HADIN, * 27/6 1821, s. t. bonden And. Pehrsson i Hadungsnäs 1, Bergsjö. G. 29/5 1844. Bonde i Hadungsnäs 1, Bergsjö, Emigr. t. N. Amerika 1869.
4T8 CARIN ANDERSDOTTER, * 19/2 1819, d. t. bonden And. Persson i Kyrkbyn 3, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1869.
ANDERS, * 16/5 1845. Emigr. t. N. Amerika 1869
CHRISTINA, * 16/1 1853. Emigr. t. N. Amerika 1869

—28—

18 OLOF ANDERSSON, * 20/4 1829, s. t. bonden And. Persson i Hadungsnäs 1, Bergsjö. G. 28/10 1859. Bonde i Bjåsta 2. † 23/6 1864.
(X3)15D5 MARGRETA LARSDOTTER, * 16/5 1833, d. t. bonden Lars Persson i Ede, Bergsjö. Änka o. omg.                                                             (X3)7N9.
LARS OLOF PERSSON, * 17/8 1865. Emigr. t. N. Amerika 1888


—1V33—

22 ERIC OLOFSSON, * 28/5 1827, s. t. bonden Ol. Ericsson i Vrångtjärn s3, Hassela. G. 25/6 1866. Bonde i Vrångtjärn s3. (Hem.-skatt. 8 pngl.) Utfl. t. Attmar 1894.
24 INGRID DANIELSDOTTER, * 23/8 1839, d. t. bonden Dan. Olofsson i Vrångtjärn 2.
BRITA, * 24/5 1867. Emigr. t. N. Amerika 1890
OLOF ”NORIN”, * 2/9 1871. Utfl. t. Attmar 1894
ANNA, * 29/1 1880. † 14/1 1883

—34—

23 MARIA (MARGTA) JONSDOTTER, * 8/11 1834, d. t. C. Ericsson i Kallbäck, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1872
HANS PETER, * 22/4 1868. Emigr. t. N. Amerika 1872

—35—

1P16 NILS NILSSON, * 11/5 1832, s. t. torp. Nils Pålsson i Nordanbro, Hassela. Måg o. bonde i Vrångtjärn 2. † 26/2 1874.
24 CARIN DANIELSDOTTER, * 22/8 1828, d. t. bonden Dan. Olofsson i Vrångtjärn 2. † 17/2 1878.
ANNA, * 31/12 1854
MARGRETA, * 14/12 1856                                  7T57
NILS OLOF, * 9/12 1859. Emigr. t. N. Amerika 1879
INGRID, * 10/12 1862                                       3R45
DANIEL, * 9/10 1864. Emigr. t. N. Amerika 1883
KRISTINA, * 20/9 1867. Emigr. t. N. Amerika 1888
ERIC, * 14/2 1873

—36—

24 OLOF DANIELSSON, * 30/8 1832, s. t. bonden Daniel Olofsson i Vrångtjärn 2, Hassela. G. 17/10 1863. Bonde i Vrångtjärn 2, (Hem.-skatt. 22 3/8 pngl.) † 12/12 1878.
7T25 CARIN JONSDOTTER, * 17/4 1836, d. t. bonden Jon. Pehrsson i Kyrkbyn 10, Hassela. Utfl. t. Attmar 1913.
DANIEL, * 20/10 1864                                       42
ANNA, * 24/6 1866                                           2S49
CARIN, * 31/3 1870                                          5T52
JONAS, * 23/2 1873. Emigr. t. N. Amerika 1891
INGRID, * 24/9 1876                                         43

—37—

25 OLOF ERICSSON, * 14/2 1829, s. t. bonden Eric Olsson i Vrångtjärn 1, Hasse1a. G. 26/10 1855. Bonde i Vrångtjärn 1. Emigr. t. N. Amerika 1861.
3Z17 GÖLIN ERICSDOTTER, * 3/7 1829, d. t. Eric Jonsson i Mörtsjön, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1861
CATHARINA CHRISTINA, * 4/7 1858. Emigr. t. N. Amerika 1861
MARGRETA, * 27/3 1861. Emigr. t. N. Amerika 1861


—2V21—

16 ANDERS NILSSON MELIN, * 22/8 1840, s. t. bonden Nils Andersson i Malungen s3, Bergsjö. G. 24/10 1864. Bonde i Malungen s3. Emigr. t. N. Amerika 1868.
20 BRITA CARLSDOTTER, * 23/9 1842, d. t. torp. Carl Persson i Sänningstjärn, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1868.


—2V23—

17 LARS ERICSSON UNG, * 5/4 1852, s. t. bonden Eric Englund i Malungen ss3, Bergsjö. G. 21/3 1879. Torpare i Svartvik, sen. bonde i N. Älgered sss10. † 15/12 1919.
(X3)18J1 BRITA ERIKA OLSDOTTER, * 25/3 1855, d. t. torp. Olof Eriksson i Svartvik, Bergsjö. † 2/2 1914.
ERIK OLOF, * 18/12 1879                                   28
MÄRTA KRISTINA, * 16/8 1881                           (X3)17K3
LARS ANDREAS, * 3/11 1882                              29
BRITA MARGRETA, * 10/6 1885                           (X3)24M3
JOHAN HENRIK, * 30/10 1887. Jordbr.-arb. i Vade 3. † 13/5 1952
KARL, * 30/10 1888. Emigr. t. USA 1910
PER, * 14/4 1891. † 14/1 1892
ANNA ERIKA, * 19/11 1892                                (X3)6H38
SIGNE KATRINA, * 27/4 1896. † 14/9 1896


—2V26—

(X14) LARS OLOF PERSSON, * 1850. Torpare i Harmånger. † 28/7 1894.
18 BRITA CARLSDOTTER, * 6/12 1854, d. t. bonden Carl Äng i Malungen 3, Bergsjö. Änka. Infl. 1900 o. nämnd som hemmansägare i Västertanne ss5. † 10/2 1949.
KARL, * 1/7 1879. Emigr. t. USA 1902
LARS OLOF, * 9/1 1881. Bonde i Västertanne ss5
MÄRTA, * 5/2 1882. Torpäg. i V. Tanne 5
ANDERS ERIK, * 13/3 1885. Fl. t. Harmånger 1933
BRITA MARGRETA, * 18/2 1887. Fl. t. Hassela 1904
ANNA, * 23/3 1890                                           1Z126
HELENA, * 1/12 1898. Lärarinna i N. Älgered


—4V2—

1 GÖRAN PERSSON WESTIN, * 25/9 1831 i Gnarps sn. Styvs. t. bonden J. P. Söderström i Malungen 2, Bergsjö. G. 10/7 1856. Bonde i Malungen 2. † 1/2 1875.
1Y13 BRITA MÅRTENSDOTTER, * 20/5 1835, d. t. torp. Mårt. Olofsson i Malungen. † 11/11 1908.
PER MARTIN, * 14/5 1857. Arb., bos. i Malungen 2. † 21/7 1942
GÖRAN OLOF, * 29/4 1858                                 3
ANNA BRITA, * 22/12 1859
JONAS ERIK, * 25/1 1863. Emigr. t. N. Amerika 1895
LARS JOHAN, * 20/11 1864. Fl. t. Forsa
HELENA KATHRINA, * 25/4 1866. Fl. t. Attmar, V.-norrl. 1892
HANS, * 9/7 1870. Emigr. t. N. Amerika 1893
SVEN AUGUST, * 6/8 1872. † 21/1 1876


—4V6—

3 ANNA MARGRETA WESTIN, * 14/7 1890, d. t. G. O. Westin i Malungen, Hassela. Emigr. t. Dakota, USA 1909.
OLOF BIRGER, * 2/2 1908. Fl. t. Ströms bruk, Harmånger


—5V16—

10 OLOF NILSSON WÅRD, * 17/12 1837, s. t. torp. Nils Wedmark i Fagernäs, Hassela. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Fjusnäs. Utfl. t. Bjuråker 1908.
(X3)4B56 ELISABET BERGROTH, * 14/3 1935, d. t. Jöns Bergroth i Moräng, Bjuråker. † 21/6 1897.
NILS OLOF, * 24/12 1862. Emigr. t. N. Amerika 1882
PEHR, * 10/5 1865. Emigr. t. N. Amerika 1886
JOHAN, * 12/3 1868. Utfl. t. Bjuråker 1892
ERIC, * 9/5 1870. Emigr. t. N. Amerika 1892
JONAS, * 9/2 1874. † 12/2 1874
MARGRETA ELISABET, * 2/1 1876                        32

—17—

10 JOHAN NILSSON WEDMARK, * 7/2 1841, s. t. torp. Nils Wedmark i Fagernäs, Hassela. G. 25/10 1874. Torpare i Fagernäs. Emigr. t. N. Amerika 1882.
6T28 MARGRETA JONSDOTTER KRAM, * 1/9 1847, d. t. torp. Jon. Danielsson Kråm i Ölsjön, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1882.
KRISTINA ELISABET, * 2/5 1877. Emigr. t. N. Amerika 1882
ANNA MARGRETA, * 18/4 1880. Emigr. t. N. Amerika 1882

—18—

10 ERIC NILSSON FRENELL (WEDMARK), * 25/11 1846, s. t. torp. Nils Wedmark i Fagernäs, Hassela. G. 9/11 1877. Skräddare, bos. i Kyrkbyn. Uftl. t. Bergsjö 1900. † 19/6 1923.
6T41 ANNA NILSDOTTER, * 31/10 1856, d. t. bonden Nils Andersson i Kyrkbyn 9. † 16/5 1926.
HANNA ERIKA, * 24/8 1878                                5T63
HULDA ELISABETH, * 14/10 1881                        55
BETTY EMILIA, * 6/4 1884. † 3/11 1893
NILS OSKAR, * 7/10 1889. Skräddare, bos. i Älvsund. (Ede)
HENNY TERESIA, * 9/2 1895. † 31/1 1896
ELSA MARGRETA, * 10/5 1898                            7S5

—19—

11 PER JONSSON WEDMARK, * 22/2 1830, s. t. bonden Jon. Wedmark i Furuberg, Bjuråker. G. 17/6 1855. Bonde i Hadungsnäs 1, Bergsjö. Infl. 1870. † 18/4 1925.
5R6 MARIA ERICSDOTTER KAMÉL, * 15/6 1834, d. t. kolare Eric Kamél i Furuberg, Bjuråker. † 25/11 1908.
JONAS, * 10/4 1858. † 25/4 1858
BRITA, * 8/6 1859                                            7E34
ERIK, * 13/12 1862                                           33
JONAS, * 23/9 1866                                          34
PER, * 11/10 1870. † 2/3 1871
ANNA, * 14/2 1872
PER, * 24/9 1875. † 28/10 1775

—20—

(Finland) ANDERS GUSTAF KLÖFVERSTEDT, * 20/1 1823 i Helsingfors, Finland. Infl. fr. Bjuråker 1881. Skollärare, bos. i Hadungsnäs, Bergsjö. † 28/1 1900.
11 ANNA WEDMARK, * 2/7 1839, d. t. bonden Jonas Wedmark i Furuberg, Bjuråker. Emigr. t. USA 1900.
GUSTAF ADOLF, * 22/6 1866                              35
ANNA BRITA, * 5/5 1872                                    36
EMMA KRISTINA, * 24/3 1881. Emigr. t. N. Amerika 1900

—21—

13 LARS WIDMARK, * 17/12 1877, s. t. Lars Wedmark i Kitte, Bergsjö. G. 11/2 1899. Torpare, bos. i Kitte. (Ingesarven.) Fr.-ski1d 1944. Fl. t. Ljusdal 1946.
(X14) KRISTINA SVANBERG, * 27/2 1877 i Harmångers sn, Häls. Fr.-skild 1944.
ESTER KRISTINA, * 22/4 1901                            37
ERIK VIKTOR, * 22/3 1903                                 38
ENAR VILHELM, * 6/4 1908                                39
EDVARD GUSTAF, * 4/9 1910                              40
EVA KATRINA, * 15/11 1912                               41
ELIN GUNBORG, * 26/6 1917. Fl. t. Harmånger 1938

—22—

14 HELENA PERSDOTTER, * 27/4 1850, d. t. Per Olofsson i Mörtsjön, Hassela. Tjän:a, bos. i Ässjö.
JOHANNA, * 9/5 1872                                        (X3)4K18
PER ARVID, * 6/2 1875                                      42
LARS OLOF ”ENGLUND”, * 29/3 1878                   57
DANIEL JOHAN PERSSON, * 11/12 1880               43

—23—

14 LARS PERSSON LIND, * 28/3 1852, s. t. Per Olofsson i Mörtsjö, Hassela. G. 17/11 1887. Skräddare, bos. i Lindsjön. Emigr. t. N. Amerika 1888.
(X)18N25 CARIN UTTER, * 10/1 1853, d. t. torpare Nils Utter i Hångberg 1, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1888.

—24—

14 PER PERSSON HUGG, * 4/7 1854, s. t. Per Olofosson i Mörtsjö, Hassela. Sold. vid Häls. reg., bos. i Älvsund, Bergsjö. † 29/1 1890.
(X3)18N25 MARGRETA UTTER, * 17/11 1862, d. t. torp. Nils Utter i Hångberg, Hassela. Änka o. omg.   28.
ANNA AMALIA, * 3/3 1883. Utfl. t. Hudiksvall 1901
NILS ALBIN, * 1/1 1885. Skogsarb., fl. t. Hassela 1936. † 5/11 1959
MARGRETA RUNETTE, * 4/3 1887. Emigr. t. USA 1903
KRISTINA, * 4/6 1888. Fl. t. Hudiksvall 1908


—5V35—

20 GUSTAF ADOLF KLÖFVERSTEDT, * 22/6 1866, s. t. skollärare A. G. Klöfverstedt i Hadungsnäs, Bergsjö. G. 1888. Emigr. t. N. Amerika 1890.
10P1 KRISTINA ANDERSDOTTER, * 4/8 1861, d. t. bonden And. Johansson Djerf i Ölsjön, Hassela. Emigr. t. N. Amerika.
ANNA ELVIRA, * 18, 2 1889. Emigr. t. N. Amerika

—36—

20 ANNA BRITA KLÖFVERSTEDT, * 5/5 1872, d. t. skollärare And. Gust. Klöfverstedt i Hadungsnäs, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1895.
JENNY LYDIA, * 2/4 1891. Emigr. t. N. Amerika


—5V57—

22 LARS OLOF ENGLUND, * 29/3 1878 Assjö, Hassela. Emigr. t. USA 1902.
11U10 JULIANA KRISTINA NILSSON, * 2/5 1887 i Delsbo. Fosterd. t. L. O. Grym i Ässjö. Emigr. t. USA 1911.


—6V2—

1 NILS GUSTAF PERSSON, * 8/4 1876, s. t. Per Nilsson i Sänningtjärn, Hassela. G. 22/12 1905. Arbetare, bos. i Mörtsjön. Emigr. t. Kanada 1910.
(BD2) SELMA SOFIA ÖHMAN, * 4/8 1877 i Arvidsjaur, Nb. Emigr. t. Kanada 1910.
NILS GOTTFRID, * 16/10 1906. Emigr. t. Kanada 1910
KARL EDVIN, * 24/12 1908. Emigr. t. Kanada 1910

—3—

1 PER ORKAR PERSSON, * 16/1 1882, s. t. torp. Per Nilsson i Sänningstjärn, Hassela. G. 13/7 1920. Prästtorpare i Sänningstjärn. † 9/3 1960.
(X3)4B55 BRITA KATRINA HAGSTRÖM, * 4/10 1889, d. t. arrend. Hans Hagström i Malungen, Bergsjö.
ANNA KRlSTINA, * 24/8 1921. † 13/12 1933

—4—

1 ERIK JOHAN PERSSON, * 10/3 1885, s. t. Per Nilsson i Sänningstjärn. Arbetare, bos. i Sänningstjärn. Emigr. t. Kanada 1914.
2P55 MARGRETA ALIDA BÄCKVALL, * 8/7 1891, d. t. torp. Jonas Bäckvall i Rigberg, Hassela.
ERIK BERTIL, * 11/4 1911
KARIN KRlSTINA, * 3/5 1913


—12V17—

10 PAUL PÅLSSON WESTBERG, * 26/8 1864, s. t. bonden Pål Persson i Korpåsen, Hassela. Skräddare, bos. i Kölsjön (Norrbäck). † 26/1 1953.
2S31 JOHANNA MATILDA HAMBERG, * 4/6 1872, d. t. bonden Göran Hamberg i Fagerbacken, (Stakholm), Hassela. † 2/9 1945.
EINAR ARTUR, * 26/5 1890
NATALIA ALICE, * 23/5 1892                              5S69
FANNY BORGHILD, * 30/11 1893                         53
VERA ALFRIDA, * 3/9 1895. † 6/12 1901
BROR FOLKE, * 28/8 1898                                  30
FRED SIXTEN, * 11/4 1900. Skogsarb. † 4/11 1924
OLGAR ALEXIS, * 1/1 1902. Skogsarb. † 19/5 1920
OLGA EUGENIA, * 10/2 1904                              31
FRITS EUGEN, * 9/9 1905. Emigr. t. USA 1928
KARIN MATILDA, * 1/3 1907. † 27/4 1907
ANNA, * 1/3 1907. † 16/3 1907
KARL BERTIL, * 11/6 1909                                 32
TORD HENRY, * 23/11 1911. † 3/12 1922
WAJNY KARIN MATILDA, * 16/3 1913. Fl. t. Hässjö, V.-norrl. 1932
PAUL INGVAR HOLMFRID, * 10/4 1917. Jordbr.­ arb., bos. i Norrbäck


—12V19—

(S20) LARS OLOFSSON, * 26/6 1836 i Fryksände sn, Värml. Bonde i Korpåsen 4, Hassela. Emigr. t. N. Amerika.
11 JULIANA JOHANSDOTTER BERG, * 24/1 1843, d. t. husman Johan Berg i Korpåsen, Hassela. † 11/7 1898.
CAROLINA, * 19/8 1864                                     34
CARL JOHAN, * 2/1 1867. Emigr. t. N. Amerika 1887
CHRISTINA, * 23/6 1869                                    3R42
LARS OLOF, * 2/3 1873. Emigr. t. N. Amerika 1895
INGA, * 28/8 1876. Utfl. t. Harmånger 1894
ALFRED, * 4/3 1879                                          35


—12V35—

19 ALFRED LARSSON, * 4/3 1879, s. t. bonden Lars Olofsson i Korpåsen 4, Hassela. G. 23/1 1809. Arbetare, bos. i Lindsjön. Utfl. t. Bergsjö 1909. Emigr. t. USA 1910. † 26/10 1916.
1Z166 MARGRETA ERIKSSON, * 12/6 1881, d. t. bonden Erik Pålsson i Lindsjön 1, Hassela. Änka. Fl. t. Hudiksvall 1958.


—12V38—

(Y48) JONAS OLOF ANDERSSON, * 26/6 1863 i Stöde sn, V.-norrl. Jordbruk. i Österås, Hassela. Emigr. t. USA 1903.
21 ELISABET JOHANNA ASPLUND, * 25/12 1867, d. t. husman J. O. Asplund i Kölsjön, Hassela. Emigr. t. USA 1903.
ANDREAS EMANUEL, * 8/3 1888. Emigr. t. USA 1903
ESTER EMILIA, * 8/6 1891. Emigr. t. USA 1903
ERIK ANSELM, * 26/2 1897. Emigr. t. USA 1903
KRISTINA ELISABET, * 16/7 1902. Emigr. t. USA 1903


—14V10—

(X39) ERIK OLSSON TRYGG, * 6/7 1824 i Rogsta sn, Häls. Husman, bos. i Gräsåsen, Hassela. † 4/2 1888
9 MARGETA PERSDOTTER, * 12/12 1823, d. t. torp. Per Andersson i Finnbacken (Gräsåsen). Emigr. t. N. Amerika 1892.
MARGRETA KATRINA, * 14/11 1851
PER OLOF, * 13/7 1856                                      14
ERIK, * 8/5 1858. † 18/9 1877
ANDERS, * 28/1 1860                                        15
ANNA ELISABET, * 19/11 1861                            16
JOHAN, * 17/3 1864. Emigr. t. N. Amerika 1892
MAGNUS, * 31/10 1866. Emigr. t. N. Amerika 1892


—14V14—

10 PER OLOF TRYGG BROLIN, * 13/7 1856, s. t. Erik Trygg i Gräsåsen, Hassela. Arbetare, bos. i Stakholmen. Emigr. t. N. Amerika 1883.
6T33 MARGRETA JONSDOTTER, * 15/5 1851, d. t. bonden Jon. Hansson i Stakholm. Emigr. t. N. Amerika 1883.
JONAS ERIK, * 2/7 1882. Emigr. t. N. Amerika 1883

—15—

10 ANDERS ERIKSSON TRYGG, * 28/1 1860, s t. Erik Trygg i Gräsåsen, Hassela. G. 5/6 1892. Arb., bos. i Gräsåsen. Emigr. t. N. Amerika 1892.
4T27 JOHANNA MARGRETA KRAM, * 7/9 1869, d. t. C. J. Kram i Kyrkbacken, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1892.

—16—

10 ANNA ELISABET TRYGG, * 19/11 1861, d. t. Erik Trygg i Gräsåsen, Hassela. Emigr. t. N. Amerika, 1892.
AUGUST LEONARD, * 29/4 1886. Emigr. t. N. Amerika


—14V18—

12 ANNA CATRINA ANDERSDOTTER, * 23/12 1858, d. t. And. Östberg i Gräsåsen, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1892.
MINA GUSTAVA, * 18/1 1882. Emigr. t. N. Amerika 1892
MARGRETA ELIDA, * 22/12 1886 Emigr. t. N. Amerika 1892

—19—

12 ANDERS OLOF ÖSTBERG, * 3/2 1816, s. t. torp. And. Östberg i Gräsåsen, Hassela. Arrendator i Lindsjön ss9. Fl. t. Gnarp 1946.
1T20 BRITA ERIKSDOTTER QUICK, * 25/9 1860, d. t. bonden Eric Quick i Lindsjön 9. † 28/11 1894.
(Y54) HELENA KATRINA SVENSDOTTER, * 1/8 1856 i Torps sn, V.-norrl. Hush:a. † 20/2 1932.
MARGRETA MELINDA, * 3/6 1882. Emigr. t. USA 1902
BEDA JULIANA, * 13/3 1885. Utfl. t. Jättendal 1926
BRITA EUGENIA, * 19/1 1888. Emigr. t. USA 1903
ERIK NESTOR, * 3/4 1890. † 17/6 1891
ERIK NESTOR, * 15/6 1892. † 12/12 1893
OLOF TEODOR, * 27/9 1894                               28
HULIDA KRISTINA, * 29/7 1897                          29
(Y54) SVEN HENNING SVENSSON, * 27/3 1889 i Torp, V.-norrl. Emigr. t. USA 1909

—20—

12 BRITA KRISTINA ÖSTBERG, * 18/2 1864, d. t. And. Östberg i Kölsjön (Gräsåsen), Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1885.
ANDERS ERIK, * 3/12 1881. Emigr. t. N. Amerika 1885

—21—

(Y48) ERIK ANDREAS ANDERSSON, * 7/8 1859 i Stöde sn, V.-norrl. Stallkarl, bos. i Kyrkbyn, Hassela. Utfl. t. Bjuråker 1894. † 10/6 1919.
12 MARGRETA ELISABET ÖSTBERG, * 24/6 1866, d. t. torp. And. Östberg i Gräsåsen, Hassela. Utfl. t. Harmånger 1921.
ANDERS VIKTOR, * 24/3 1887. Utfl. t. Harmånger
SIGRID KRISTINA, * 2/6 1892                            14U4
ERIK ALBERT, * 20/10 1902. Utfl. t. Harmånger

—22—

12 INGA LOVISA ÖSTBERG, * 23/7 1869, d. t. torp. And. Östberg i Gräsåsen, Hassela. Hush:a, bos. i Gräsåsen. † 7/11 1923.
OSKAR EMANUEL, * 17/9 1888. † 25/11 1893
ALMA JOHANNA, * 18/3 1895. Emigr. t. USA 1909
HALVAR WILIAM, * 25/10 1904. Utfl. t. Annedal, Göteb. 1944
ADA ERIKA ”OLSSON”, * 10/6 1911. Utfl. t. Idenor 1930


—14V24—

17 KAROLINA ÖSTBERG, * 20/5 188:2, d. t. torpare Per Erik Östberg i Kölsjön, Hassela. Bos. i Kölsjön. Sen. nämnd. som hush:a i Bjåsta 5, Bergsjö. † 24/5 1951.
ERIK ANSELM, * 3/1 1904. Emigr. t. USA 1923
GUSTAF, * 7/8 1917. † 18/8 1917
VALLY KRISTINA MARGRETA, * 10/4 1919


—15V3—

2 ANDERS GUSTAV RAMBERG, * 24/7 1858, s. t. bonden P. E. Ramberg i Norrbäck s4, Hassela. G. 27/12 1889. Arb., bos. i Mörtsjön. (Kyrkbyn.) † 22/1 1896.
3R38 BRITA KARIN NORBERG, * 19/12 1863, d. t. bonden Christoffer Norberg i ”Långvik”, Mörtsjön. † 5/11 1930.
PER ALBIN, * 25/8 1881                                     6
ERIK EMIL, * 19/4 1890. Utfl. t. okänd ort
REDDA MARGRETA, * 30/1 1895. Emigr. t. USA 1913

—4—

2 CLAES ERIK RAMBERG, * 24/7 1858, s. t. bonden P. E. Ramberg i Norrbäck, Hassela. Skomak., bos. i Norrbäck, sen. i Lindsjön. Utfl. t. Gnarp 1938. † 8/1 1849.
7U4 ANNA MARGRET ÖSTBERG, * 8/6 1865, d. t. bonden Per Östberg i Silveråsen, Hassela. † 23/8 1946.
ERIK PETRUS, * 16/9 1885. Utfl. t. Bergsjö 1909
GUSTAF ALBERT, * 25/7 1892. Emigr. t. USA 1912
OLOF GUNNAR, * 13/5 1895
NILS OLOF, * 3/3 1897. Utfl. t. Skön, V.-norrl. 1926
JONAS ALGOT, * 26/11 1899. † 7/5 1902
ASTRID MARGRETA, * 12/1 1909                         2Y25


—16V3—

1 PEHR OLOF GRADIN, * 2/4 1832, s. t. husman Olof Gradin i Mörtsjön, Hassela. G. 4/10 1857. Husman, bos. i Kyrkbacken (Slättberg). Emigr. t. N. Amerika 1881.
2P27 MARGRETA ERSDOTTER, * 11/7 1832, d. t. bonden Eric Nilsson i Berge ss2, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1881.
BRITA, * 11/7 1858. Emigr. t. N. Amerika 1878
ERIK, * 1/11 1859. Emigr. t. N. Amerika 1880
CHRISTINA, * 17/10 1862. Emigr. t. N. Amerika 1889
OLOF, * 14/1 1865. Emigr. t. N. Amerika 1881
ANNA MARGRETA, * 20/6 1868. Emigr. t. N Amerika 1881
NILS PETER, * 16/5 1871. Emigr. t. N. Amerika 1881
EMMA CATHRINA, * 8/1 1874. Emigr. t. N. Amerika 1881


—17V5—

2 SVEN LARSSON BLIXT, * 29/3 1818, s. t. soldat Lars Blixt i Lindsjön, Hassela. G. 24/6 1847. Landbonde i Lindsjön 4. † 10/2 1892.
(X3)2M19 KARIN PERSDOTTER, * 6/8 1814, d. t. torp. Per Svensson i Hulte, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1887.
LARS, * 6/1 1850                                              11
SIGRID CARIN, * 8/8 1854                                 6Z21

—6—

2 OLOF LARSSON BLIXT, * 22/8 1820, s. t. sold. Lars Blixt i Lindsjön, Hassela. G. 28/12 1854. Torp. i Gräsåsen. † 17/4 1874.
(X19) CARIN LARSDOTTER, * 17/11 1825 i Hälsingtuna sn, Häls. † 16/4 1879.
MARGRETA CHRISTINA, * 2/8 1856. Emigr. t. N. Amerika 1880


—17V9—

(Y48) LARS OLOF JÖNSSON KNUT, * 6/7 1842 i Stöde sn, V.-norrl. Husman, bos. i Kölsjö, (Flottåsen), Hassela. † 16/12 1890.
4 MARIA ANDERSDOTTER, * 8/8 1841, d. t. sold. Anders Ferm i Gräsåsen, Hassela. † 11/4 1904.
ANDERS OLOF, * 5/10 1864                                15
LARS PETTER, * 8/3 1866                                   16
JOHAN PAUL, * 30/6 1869. Torpare i Kölsjön. † 26/2 1950
BRITA MARGRETA, * 26/3 1873. † 21/9 1876
ANNA MARIA, * 31/8 1875. Bos. i Kölsjön. † 19/4 1937
BRITA KRISTINA MARGRETA, * 11/4 1878. † 29/6 1909
INGA KATHRINA, * 3/5 1881. Emigr. t. USA 1910
ELISABETH MELINDA, * 23/12 1884                     6Z31
JOHANNA MATHILDA, * 18/3 1886. † 17/4 1891

—10—

4 ANDERS ANDERSSON RING, * 8/6 1856, s. t. sold. And. Färm i Gräsåsen, Hassela. Jorubruk. i Gräsåsen. † 15/4 1936.
3R36 MARGRETA KATRINA NORBERG, * 12/8 1860, d. t. bonden Per Norberg i Gräsåsen 1, Hassela. † 7/12 1946.
ANDERS PETER RING, * 31/12 1881. Torpare i Lindsjön. Utfl. t. Timrå,
V.-norrl. 1929. Återinfl. 1956
ANA BRITA RING, * 12/11 1885                          2P94
SIGNE ELISABET RING, * 19/11 1891. Emigr. t. USA 1909
MARGRETA ALFRIDA RING, * 21/10 1895              7T70
AGDA MARIA RING, * 6/5 1898                           2P96
LARS OLOF RING, * 21/4 1901. † 16/10 1908


—22V1—

(Y4) JOHAN SKOGLUND, * 1/11 1841 i Attmars sn, V.-norrl. G. 28/11 1863. Kolare, bos. i Malungen, Hassela. † 12/10 1926.
(W28) MÄRTA ERSDOTTER, * 1843 i Orsa sn, Kopp. † 8/5 1920
ANDERS ERIK, * 15/12 1866. Skogsarb. i Malungen. † 4/8 1923
KRISTINA KATHRINA, * 11/5 1871                       2V31
JOHAN ALFRED, * 28/2 1873. † 1873
PER ABRAHAM, * 22/12 1876                              2
ANNA MARGRETA, * 7/12 1881. Utfl. t. Bergsjö 1908
NILS OLOF, * 29/4 1882. † 13/2 1910
JOHAN ARON, * 1/7 1886. Skogsarb. i Malungen. † 28/1 1940
LYDIA ERIKA, * 1/12 1888. Emigr. t. USA 1911


—2Y13—

7 LARS PERSSON, * 24/12 1805, s. t. Per Plit i Östertanne, Bergsjö. Infl. fr. Jättendal 1846. Bonde i Östertanne 6. Emigr. t. N. Amerika 1866.
(X26) KERSTIN OLOFSDOTTER, * 24/11 1822 i Jättendal, Häls. Emigr. t. N. Amerika 1866.
SVEN, * 14/5 1842. Emigr. t. N. Amerika 1866
ANNA CATHARINA, * 14/3 1848. Emigr. t. N. Amerika 1866
CHRISTINA, * 1/8 1854. Emigr. t. N. Amerika 1866
PEHR, tv, * 12/10 1859. Emigr. t. N. Amerika 1866
LARS OLOF, tv, * 12/10 1859. Emigr. t. N. Amerika 1866

—14—

9 OLOF ABRAHAMSSON, * 10/11 1808, s. t. bonden Abr. Olofsson i Fagernäs 1, Hassela. G. 23/10 1834. Bonde i Fagernäs 1. Emigr. t. N. Amerika 1868.
1V14 ANNA JONSDOTTER, * 16/4 1807, d. t. bonden Jon. Persson Schalberg i Älvsund 1, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika.
ABRAHAM, * 29/6 1835. † 1/6 1842
JONAS, * 27/9 1838. Emigr. t. N. Amerika 1867
PEHR HÖGLUND, * 20/9 1841. Emigr. t. N. Amerika 1866. Utan utfl.-betyg)
CARIN, * 7/3 1844                                            (X3)3N18

—15—

4T8 HANS ANDERSSON, * 9/8 1816, s. t. bonden And. Persson i Kyrkbyn 3, Hassela. Måg o. bonde i Fagernäs 2. † 7/10 1867 (mördad.)
10 CARIN OLOFSDOTTER, * 29/8 1819, d. t. bonden Olof Olofsson Sving i Fagernäs s2. † 14/10 1889.
OLOF, * 17 /10 1841                                         17
CARIN, * 21/6 1844                                          3T24
ANDERS, * 17/8 1846. Emigr. t. N. Amerika 1866
JONAS, * 14/6 1851                                          6T69
HANS, * 29/5 1853. Emigr. t. N. Amerika

—16—

(A—) CARL FERDINAND ÅSLUND, * 15/1 1824 i Stockholm. Infl. 1831. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., bos. i Högen, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1869.
11 KARIN JACOBSDOTTER, * 1/6 1818, d. t. Margta Plit i Östertanne, Bergsjö. G. 3/6 1849. † 14/7 1865.
(X3)8H6 KARIN OLOFSDOTTER, * 22/7 1818, d. t. bonden Olof Olofsson i Högen 1, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika.
ANNA ”ÅSLUND”, * 5/12 1844                             (X3)1B35
JOHAN, * 9/12 1849. † 19/1 1850
MARGRETA, * 11/8 1859. Emigr. t. N. Amerika 1869

—17—

15 OLOF HANSSON SWING, * 17/10 1841, s. t. bonden Hans Andersson i Fagernäs 2, Hassela. Bonde i Fagernäs 2. (Hem.-skatt. 2 öresl. 19 1/2 pngl.) † 13/5 1921.
(X10) MARGRETA NILSDOTTER, * 9/9 1839 i Gnarps sn, Häls. † 3/8 1905.
KARIN MARGRETA, * 15/8 1867                          18
HANS, * 2/S 1871                                             10U22
NILS OLOF, * 5/2 1874                                      19
JONAS PETTER, * 14/5 1877                               20
JULIANA MATILDA, * 3/6 1879. Fl. t. Gnarp 1905
AXEL ANDREAS, * 7/6 1883. † 10/1 1894

—18—

(X3)18B7 LARS JOHAN LARSSON LUNDGREN, * 8/6 1869, s. t. torp. Lars Lundgren i Mörtsjön, Hassela. Arrend. i Fagernäs 2, Hassela. Utfl. t. Bjuråker 1904.
17 KARIN MARGRETA OLSDOTTER SWING, * 15/8 1867, d. t. bonden Ol. Hansson Swing i Fagernäs 2, Hassela. Bos. i Fagernäs.
OLOF EMANUEL, * 21/10 1883                            21
HANS JOEL, * 4/1 1889. Emigr. t. Minnesota, USA 1909
NILS AXEL, * 13/5 1897. † 5/5 1898
JOHAN AXEL, * 10/11 1898                                22
MARTA JOHANNA, * 29/1 1904


—4Y1—

(Y8) PER JOHAN ALMGREN, * 8/8 1827 i Borgsjö sn, V.- nord. Infl. fr. Hälsingtuna 1879. G. 1858. Bonde i Hångberg s1, Hassela. † 16/5 1881.
(Y8) KATHARINA LARSDOTTER, * 15/2 1834 i Borgsjö sn, V.-norrl. † 12/7 1915.
BRITA KAROLINA, * 3/10 1859. Emigr. t. N. Amerika 1883
JOHANNA KRISTINA, * 4/3 1862. Utfl. t. Forsa 1885
INGA AMALIA, * 12/10 1864. Emigr. t. N. Amerika 1887
LARS JOHAN, * 2/1 1868. Emigr. t. N. Amerika 1887
ANNA SELINA, * 20/7 1870. † 15/11 1890
ERIK OLOF, * 18/7 1827. Emigr. t. N. Amerika 1892
EMMA KATHRINA, * 3/8 1876. Utfl. t. Bjuråker 1895


—6Y2—

1 ERIC PERSSON ÅSBERG, * 2/7 1849, s. t. bonden Per Åsberg i Högtoppan, Hassela. G. 1871. Jordbruk., bos. i Lindsjön (Rigberget). Utfl. 1893 o. nämnd som skogsarb. i Vade, Bergsjö. † 4/7 1919.
3R1 KRISTINA BERGMAN, * 19/11 1849, d. t. husman Erik Bergman i Rigberg. † 16/7 1918.
ERIK PETTER, * 10/5 1872                                 3
JOHAN OLOF, * 27/3 1875                                  4
ANNA KRISTINA, * 3/11 1877                             (X3)3A9
NILS AUGUST, * 4/4 1881. † 16/7 1884
AXEL ANDREAS, * 18/12 1883. Emigr. t. USA 1903
ERIKA KATRINA, * 7/8 1887. † 25/8 1888
NILS AUGUST, * 23/11 1895                               5


—8Y2—

1 OLOF ERICSSON, * 10/4 1809, s. t. bonden Eric Svensson i Gräsåsen 6, Hassela. G. 15/11 1842. Bonde i Gräsåsen 6, ”Laxbo”. Emigr. t. N. Amerika 1854.
(X19) CECILIA PERSDOTTER, * 18/11 1811 i Hälsingtuna sn, Häls. Emigr. t. N. Amerika 1854.
BRITA, * 21/1 1849. Emigr. t. N. Amerika 1854

—3—

1 SVEN ERICSSON, * 15/3 1811, s. t. bonden Eric Svensson i Gräsåsen 6, Hassela. G. 13/7 1837. Bonde i Gräsåsen 6. (Hem.-skatt. 16 pngl.) † 24/6 1868.
7R8 ANNA JONSDOTTER, * 11/12 1800, d. t. torp. Jon. Persson i Stakholmen, Hassela. † 1/12 1863.
ERIC, * 17/8 1838                                            9

—4—

1 ERIK ERSSON LJUNGLÖF, * 19/8 1820, s. t. bonden Eric Svensson i Gräsåsen, Hassela. Torp. i Kölhöjden (Sörås) sen. bonde i Lindsjön 7. Emigr. t. N. Amerika 1881.
3T11 ANNA HANSDOTTER, * 14/1 1817, d. t. torp. Hans Andersson i Kyrkbyn, Hassela. Emigr. t. N. Amerika.
CHRISTINA, * 9/8 1844                                     1Z194
ERIC, * 7/9 1846                                              1Z115
CECILIA, * 31/3 1849                                        (X3)1N34
HANS, * 28/6 1855                                           10
JONAS ”ENGLUND”, * 23/1 1858. Emigr. t. N. Amerika 1881

—5—

1 JONAS ERICSSON SVENSK, * 17/2 1823, s. t. bonden Eric Svensson i Gräsåsen, Hassela. G. 10/12 1849. Soldat o. bonde i Korpnäs 6. Emigr. t. N. Amerika 1870.
(X3)15B8 INGRID GÖRANSSON SVEDBERG, * 29/11 1823, d. t. husman Göran Svedberg i Finnåsen, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1870.
ERIC, * 7/1 1851. Emigr. t. N. Amerika 1870
JONAS, * 17/12 1861. Emigr. t. N. Amerika 1870

—6—

1 ELIAS ERICSSON NORD, * 27/3 1825, s. t. bonden Eric Svensson i Gräsåsen, Hassela. Husman, bos. i Lindsjön. † 9/11 1887.
17V2 HELENA LARSDOTTER BLIXT, * 28/6 1825, d. t. soldat Lars Blixt i Lindsjön. † 17/10 1901.
MARGRETA, * 1/10 1855                                    11

—7—

1 LARS ERICSSON SWING, * 23/8 1827, s. t. bonden Eric Svensson i Gräsåsen, Hassela. Bonde i Lindsjön 7. (Hem.-skatt. 1 öresl.) † 16/5 1902.
6Z10 CARIN PERSDOTTER, * 10/7 1830, d. t. bonden Per Danielsson i Lindsjön 5, Hassela. † 25/11 1914.
CECILIA, * 20/6 1852                                        1Z120
PER, * 1/10 1856                                              12
ERIK ”SVINGSTEDT”, * 12/2 1859. Bonde i Lindsjön 7
MARGRETA, * 15/4 1866                                    3R64

—8—

1 JOHAN ERICSSON, * 24/2 1830, s. t. bonden Eric Svensson i Gräsåsen 6, Hassela. Husman i Söderåsen. Emir. t. N. Amerika 1861.
6Z10 MARGRETA PEHRSDOTTER, * 23/3 1832, d. t. bonden Pehr Danielsson i Lindsjön 5, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1861.
PEHR ERIC, * 20/1 1856. Emigr. t. N. Amerika 1861


—8Y10—

4 HANS ERIKSSON LÖF, * 28/6 1855, s. t. bonden Erik Ljunglöf i Lindsjön 7, Hassela. G. 27/12 1878. Emigr. t. N. Amerika 1879.
(X3)4K15 BRITA CHRISTINA OLOFSDOTTER, * 23/11 1856, d. t. Olof Jonsson i Vakås, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1879.


—11Y1—

(X18) ANDERS ADOLF FORSLIN, * 13/4 1847 i Hudiksvall. G. 23/4 1859. Handlande i Kyrkbyn, sen. arrend. Mörtsjön 1, Hassela. † 29/12 1892.
(X10) INGRID CHRISTINA NILSDOTTER, * 28/11 1845 i Gnarps sn, Häls. † 11/11 1904.
ADOLF VIKTOR, * 11/11 1870                             2
JOHAN NIKOLAUS, * 21/5 1872. † 15/12 1875
EMMA KRISTINA, * 22/6 1873. † 28/1 1874
EMMA KRISTINA, * 24/2 1875. † 9/7 1875
EMMA KRISTINA, * 14/4 1876. † 27/1 1877
JOHAN EDVARD, * 18/3 1877                              3
ANDERS VILHELM, * 15/1 1880. † 12/11 1880
ANDERS HERMAN, * 16/10 1881. Emigr. t. USA 1910
ERIK HELGARD, * 30/8 1883. † 25/2 1884
KARL ALBIN, * 30/11 1884                                 4
KLARA MATHILDA, * 3/4 1887                             (X3)26D3
LARS ERIK ENGELBERT, * 7/11 1889                    5


—12Y12—

7 DANIEL MARKUSSON LUNDQVIST, * 30/7 1824, s. t. torp. M. Olofsson i Mörtsjön, Hassela. G. 28/10 1853. Bonde i Korpåsen 6. (Hem.-skatt. 2 pngl. 20 7/8 öresl.) Emigr. t. N. Amerika 1857.
5Z8 INGRID MARGRETA PERSDOTTER LÖF, * 23/4 1829, d. t. bonden P. Löf i Korpåsen, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1857.
SIGRID KATRINA, * 14/7 1854. Emigr. t. N. Amerika 1857
PER, * 16/8 1856. Emigr. t. N. Amerika 1857


—12Y24—

14 OLOF OLSSON LÖFQVIST, * 16/9 1860, s. t. torp. Olof Löfqvist i Sänningtjärn. G. 7/4 1884. Torpare i Mörtsjön 3, Hassela. Emigr. t. USA 1900.
10T20 ANNA CATHRINA LARSDOTTER, * 5/5 1857, d. t. bonden Lars Tupp i Lindsjön s1, Hassela. Emigr. t. USA 1900.
BETTY OLIVIA, * 21/12 1885. Emigr. t. USA 1900
EMMA KATHRINA, * 27/9 1891. Emigr. t. USA 1900
LARS OLOF, * 11/12 1894. Emigr. t. USA 1900


—12Y32—

18 ANNA MARGRETA DANIELSDOTTER, * 22/1 1900. d. t. bonden Daniel Olsen i Skålmyråsen, Hassela. Emigr. t. USA 1930.
ERIK VERNER HENRY, * 15/7 1922. Emigr. t. USA 1930


—14Y1—

(W48) (* NILS ANDERSSON, * 14/1 1778 i Älvdalen, Kopp. Infl. fr. Stöde 1805. G. 29/9 1805. Torpare i Stensjö, Hassela. † 17/12 1854.
(Y48) MARGRETA JACOBSDOTTER, * 2/4 1780 i Stöde sn, V-norrl. † 18/9 1870.
ANDERS, * 13/4 1808                                        2
CHRISTINA, * 7/10 1813                                    (X3)16A6
NILS, * 18/2 1818. Emigr. t. N. Amerika 1853
JACOB, * 25/12 1820                                        3
OLOF, * 25/12 1820. † 27/12 1820
(*Moder: Christina Matsdotter, * 21/1 1753.

—2—

1 ANDERS NILSSON, * 13/4 1808, s. t. torp. Nils Andersson i Stensjö, Hassela. G. 23/6 1832. Husman, bos. i Korpåsen. Emigr. t. N. Amerika 1854.
13S1 INGEBORG PERSDOTTER, * 23/2 1808, d. t. bonden Per Ericsson i Kölsjön 1, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1854.
NILS, * 7/5 1833. Elmigr. t. N. Amerika 1854
ANNA MARGARETA, * 29/1 1841. Emigr. t. N. Amerika 1854

—3—

1 JACOB NILSSON, * 25/11 1820, s. t. torp. Nils Andersson i Stensjön, Hassela. G. 6/10 1845. Bonde i Stensjön 2. (Hem.-skatt. 12 pngl.) Utfl. t. Torps sn, V.-norrl. 1865. † 3/4 1866.
22Z1 MÄRTHA PEHRSDOTTER KRON, * 20/10 1816, d. t. torp. Pehr Abrah. Kron i Kölsjön, Hassela. † 4/10 1894.
NILS, * 12/7 1846. † 7/10 1846
NILS, * 9/5 1848                                              4
CARIN, * 28/11 1849. † 12/8 1850
PER, * 29/6 1853                                              5
MARGRETA KATRINA, * 26/3 1861. Emigr. t. N. Amerika 1887

—4—

3 NILS JACOBSSON RUST, * 9/5 1848, s. t. bonden Jac. Nilsson i Stensjön 2, Hassela. G. 1870. Torpare i Korpåsen s2. Emigr. t. N. Amerika 1887.
1Z99 KATHARINA OLOFSDOTTER, * 22/6 1846, d. t. bonden Ol. Ericsson i Korpåsen 2. † 24/9 1881.
JACOB OLOF, * 13/2 1871. Emigr. t. N. Amerika 1887
NILS PETTER, * 3/5 1872. Emigr. t. N. Amerika 1887
EMMA KRISTINA, * 6/8 1874. Emigr. t. N. Amerika 1887
MÄRTA PAULINA, * 8/11 1877. Emigr. t. N. Amerika 1887
CARL ERIK ARVID, * 24/9 1881. † 16/10 1881


—15Y4—

(Y54) LARS ERIK LARSSON, * 3/4 1857 i Torps sn, V.norrl. Landbonde i Korpåsen 7, Hassela. (Hem.-skatt. 5 öresl. 10 1/2 pngl.) † 14/7 1902.
3 GERTRUD PERSDOTTER GLAD, * 12/6 1858, d. t. bonden Per Glad i Korpåsen, Hassela. † 3/2 1929.
BRITA KRISTINA PERSDOTTER FÄRDIG, * 9/7 1876 (styvd.) – 8
LARS PETER, * 25/9 1882                                   9
JOHAN ARON, * 1/7 1884. Emigr. t. USA 1903
GÖRAN, * 14/3 1887
ERIK VALFRID, * 4/6 1888                                 10
ELIN KATHARINA, * 27/12 1890                          11
MÄRTA SELINA, * 12/3 1893. † 14/8 1894
JONAS ARVID, * 1/2 1895                                  12
ALBERT EMANUEL, * 19/1 1897                           13
ANNA ELISABET, * 26/2 1901                             14

—5—

3 BRITA PERSDOTTER GLAD, * 18/10 1859, d. t. bonden Per Glad i Korpåsen, Hassela.
PER ALFRED, * 12/11 1879

—6—

3 JOHAN PERSSON GLAD, * 25/7 1862, s. t. bonden Per Glad i Korpåsen, Hassela. Arbetare, bos. i Korpåsen. Emigr. t. N. Amerika 1893.
1Z235 CHRISTINA ELISABETH LINDELL, * 3/2 1869, d. t. husman L. E. Lindell i Korpåsen. Emigr. t. N. Amerika 1893.
LARS PETER, * 26/10 1887. Emigr. t. N. Amerika 1893

—7—

3 ANNA SELINA OLSDOTTER GLAD, * 30/4 1869, d. t. Gertrud Jacobsdotter i Korpåsen, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1893.
OLOF HELMER, * 1/9 1889. Emigr. t. N. Amerika 1893

—8—

4 BRITA KRISTINA PERSDOTTER FÄRDIG, * 7/9 1876, d. t. G. Persson Glad i Korpåsen 7, Hassela. Emigr. t. USA 1903.
ERIK HELMER, * 5/8 1896. Emigr. t. USA 1903


—16Y4—

3 JONAS STIGESSON, * 23/12 1786, s. t. torp. Stige Jonsson i Kölsjö, Hassela. Bonde i Gräsås 1. † 21/2 1868.
5U3 MARGRETA ERICSDOTTER LÖFQVIST, * 4/3 1796, d. t. Eric Löfqvist i Franshammar, Hassela. † 20/12 1846.
HELENA ”PERSDOTTER”, * 25/9 1819, (styvd.) Emigr. t. N. Amerika 1847
ERIC ”JONSSON”, * 24/8 1832                            6
CARIN, * 28/4 1835                                          18U18

—5—

3 PÅL STIGSSON, * 9/12 1788, s. t. torp. Stige Jonsson i Kölsjön, Hassela. G. 1/12 1833. Bonde i Gräsåsen 2. (Hem.-skatt. 12 pngl.) † 3/5 1875.
(X39) SIGRID OLOFSDOTTER, * 28/4 1802 i Rogsta sn, Häls. † 15/10 1885.

—6—

4 ERIC JONSSON ÅSBERG, * 24/8 1832, s. t. bonden Jon. Stigsson i Gräsåsen, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1857.
5U8 ELISABET ANDERSDOTTER, * 27/12 1829, d. t. bonden And. Persson i Kölsjön s1, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1857.
JONAS, * 3/1 1853. Emigr. t. N. Amerika 1857
ANDERS, * 29/10 1855. † 29/6 1857


—19Y5—

4 PER OLSSON STAF, * 12/12 1829, s. t. torp. Olof Staf i Kölsjö, Hassela. Landbonde i Stakholm. (Gräsåsen.) † 28/6 1898.
1Z206 BRITA JOHANSDOTTER MACKIA, * 22/1 1836 i Övre Kölfors, Hassela. † 3/4 1912.
PER OLOF, * 26/12 1856                                    6
CARIN MARGRETA, * 17/9 1859. G. o. utfl. t. Harmånger 1891
BRITA JULIANA, * 22/2 1863                              18U23
LARS ERIK, * 1/5 1865. † 4/8 1865
LARS ERIK, * 9/4 1869. Emigr. t. N. Amerika 1892
HANS, * 4/1 1872. Emigr. t. USA 1893
KRISTINA ELISABET, * 3/9 1875. Utfl. t. Stockholm 1902
EMMA SELINA, * 29/8 1879. Emigr. t. USA 1913

—6—

5 PER OLOF (FÄRDIG) RASK, * 26/12 1856, s. t. bonden P. Olsson Staf i Gräsåsen, Hassela. Landbonde i Stakholmen 1. (Högbrand.) Sen. i Norrbäck. † 29/12 1923.
2S30 ANNA BRITA OLSDOTTER, * 13/2 1869, d. t. husman Ol.Henricsson i Gräsåsen, Hassela. † 19/11 1948.
BRITA ELIDA, * 1/7 1887                                   3U28
MÄRTA KATHRINA, * 17/9 1891                          14P2
OLOF IVAR, * 23/12 1894                                  7
PER GOTTFRID, * 17 /5 1897. Emigr. t. USA 1928
ESTER LAURA, * 10/8 1898                                7T75


—23Y3—

1 ERIC PÅLSSON, * ./7 1796, s. t. kolare Pål Ericsson i Musåsen, Hassela. G. 23/7 1820. Sågställare, bos. i Lindsjön. Emigr. t. N. Amerika 1866.
6Z6 MARGETA DANIELSDOTTER, * 15/3 1801, d. t. bonden Daniel Pehrsson i Kölsjö s4, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1866.
ERIC VILHELM, * 6/1 1822. Emigr. t. N. Amerika 1854
DANIEL FREDRIK, * 1/3 1823. Emigr. t. N. Amerika 1849
BRITA ELISABET, * 8/5 1824
KARIN, * 21/3 1826
PAUL ”KJELLBERG”, * 20/1 1828. Emigr. t. N. Amerika 1854
HELENA, * 29/7 1830                                        1Z233
PER, * 1/4 1832. † 30/7 1832
PER, * 9/10 1835. Emigr. t. N. Amerika 1852
MARGRETA, * 27/5 1839                                    1T21
OLOF, * 4/7 1841                                             6
GERTRUD, * 3/9 1843                                       7

—4—

1 PÅL PÅLSSON, * 10/11 1803, s. t. kolare Pål Ericsson i Musåsen, Hassela. G. 7/11 1823. Nybygg. i Korpåsen Hassela. † 25/6 1870.
18U3 CHRISTINA ANDERSDOTTER, * 13/9 1795, d. t. sågv.- arb. And. Eriksson i Franshammar, Hassela. † 1/2 1870
CHRISTINA, * 4/7 1826. † 29/8 1826
(A—) NILS GUSTAF, * 17/3 1834 barnhusbarn född i Stockholm). Utfl. t. Bergsjö 1848

—5—

(A—) CARL AUGUST PALMGREN, * 22/9 1814 i Stockholm. G. 28/4 1844. Prästbordstorpare vid Öppersmyra, Hassela.
2 BRITA OLOFSDOTTER, * 17/11 1816, d. t. Brita Pålsdotter i Kölsjön, Hassela. † 2/2 1897.
BRITA, * 17/7 1845                                           8
CARL ERIC, * 23/2 1849
ANNA ELISABETH, * 13/12 1851
CATHARINA, * 9/3 1854

—6—

3 OLOF ERSSON SWAGER, * 4/7 1841, s. t. husman Eric Pålsson i Lindsjön, Hassela. Torpare i Flottåsen (Kölsjön). Emigr. t. N. Amerika 1866.
24Y1 CHRISTINA ANDERSDOTTER, * 16/5 1842, d. t. torpare And. Danielsson i Flottåsen, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1866.
ANDERS, * 6/10 1863. Emigr. t. N. Amerika 1866

—7—

3 GERTRUD ERSDOTTER, * 3/9 1843, d. t. husman Eric Pålsson i Lindsjön, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1866.
PER ERIC, * 16/6 1865. Emigr. t. N. Amerika 1866


—24Y4—

1 ANDERS NICLAS ANDERSSON, * 19/12 1833, s. t. torp. And. Danielsson i Flottåsen, Hassela. Torpare i Flottåsen. Emigr. t. N. Amerika 1868.
(X19) MARGTA LARSDOTTER, * 9/12 1829 i Hälsingtuna sn, Häls. Emigr. t. N. Amerika 1868.
KERSTIN, * 6/3 1862. † 13/12 1866
LARS, * 19/5 1863. Emigr. t. N. Amerika 1868
BRITA, * 5/9 1864. Emigr. t. N. Amerika 1868
ANDERS OLOF, * 19/5 1867. Emigr. t. N. Amerika 1868

—5—

(X4)8F5 NILS JOHANSSON GLAD, * 7/7 1827, s. t. sold. Johan Glad i Stråsjö, Bjuråker. G. 2 ggr. Bonde i Korpåsen 6, Hassela. (Hem.-skatt. 1 öresl. 10 7/8 pngl.) Fl. t. Brättingberg, Bjuråker 1899. † 9/3 1912.
(X27) KRISTINA JONSDOTTER, * 1830. Infl. fr. Ljusdals sn, Häls. † 1870.
1 BRITA ANDERSDOTTER, * 17/11 1847, d. t. torp. † 11/2 1931.
ANNA INGEBORG, * 11/3 1854                            6
JONAS, * 15/11 1861                                        7
JOHAN, * 31/1 1864. Emigr. t. N. Amerika 1886
ERIC, * 16/9 1868. Emigr. t. N. Amerika 1888
NILS OLOF, * 3/4 1874. Utfl. t. Bjuråker 1899
ANDREAS, * 13/4 1876. † 28/11 1894
LARS PETER, * 2/2 1879. † 20/2 1879
PER, * 27/1 1880. Utfl. t. Bjuråker 1899
KRISTINA, * 29/3 1882. Utfl. t. Bjuråker 1899
JENNY KRISTINA, * 1/8 1884. † 5/11 1894
LARS EMANUEL, * 25/6 1886. † 29/11 1894
DANIEL ARVID, * 5/7 1889. † 14/11 1894

—6—

5 ANNA INGEBORG NILSDOTTER GLAD, * 11/3 1854, d. t. bonden Nils Glad i Korpåsen 6, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1880.
NILS MATHIAS LARSSON, * 4/11 1878. Emigr. t. N. Amerika 1880

—7—

5 JONAS NILSSON GLAD, * 15/11 1861, s. t. bonden Nils Glad i Korpåsen 6, Hassela. Emigr. t. N. Armerika 1883.
1Z111 ANNA ELISABET JOHANSDOTTER, * 24/6 1861, d. t. M. Andersson i Österås, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1883.
NILS ALBIN, * 16/10 1882. Emigr. t. N. Amerika 1883


—26Y3—

1 JÖNS JOHANSSON FAHNQVIST, * 25/11 1829, s. t. bonden Joh. Fanqvist i Korpåsen, Hassela. G. 12/10 1858. Bonde i Korpåsen 4. Emigr. t. N. Amerika 1889.
15Y2 ANNA JACOBSDOTTER, * 22/11 1834, d. t. bonden Jacob Olofsson i Korpåsen, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1889.
JOHAN OLOF, * 11/4 1863. † 19/4 1863
GERTRUD CATHRINA, * 20/2 1865                       4
JOHAN OLOF, * 10/10 1870

—4—

(T14) CARL JOHAN HENRIKSSON, * 10/2 1856 i Grythytte sn, Ör. Måg o. bonde i (Gräsåsen s5) Styggberg, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1888.
3 GERTRUD CATHRINA FAHNQVIST, * 20/2 1865, d. t. bonden Jöns Fahnqvist i Korpåsen, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1888.
KARL ERIK, * 9/11 1882. Emigr. t. N. Amerika 1888


—27Y2—

1 ERIC DANIELSSON NORDIN, * 20/4 1818, s. t. kolare Daniel Nordin i Furuberg, Bjuråker. Landbonde i Korpåsen 7, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1887.
(X4)3B10 BRITA OLOFSDOTTER, * 16/3 1819, d. t. husman Olof Jonsson i Brättingberg, Bjuråker. † 13/3 1886.
MARIA, * 3/10 1847                                          3
CARIN, * 25/5 1849. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1869
DANIEL, * 21/1 1851
BRITA, * 5/3 1852. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1869
PER, * 19/8 1854
ANNA MARGRETA, * 27/9 1856. † 10/9 1864
KRISTINA ELISABET, tv., * 31/12 1858. † 6/5 1860
JOHAN OLOF, tv., * 31/12 1858. † 25/2 1860
KRISTINA, * 18/4 1861. Utfl. t. Torp, V.-norrl 1882


—1Z94—

73 ERIK PERSSON HAZELIUS, * 19/9 1826, s. t. bonden Per Ericsson i Kölsjön, Hassela. Nybyggare i Flottsjön ”Kölsjön”. Emigr. t. N. Amerika 1858.
79 MARGRETA ERICSDOTTER, * 16/10 1825, d. t. bonden Eric Pålsson i Korpås 1, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1858.
PER ERIK, * 31/7 1848. Emigr. t. N. Amerika 1858
JONAS OLOF, * 22/9 1850. Emigr. t. N. Amerika 1858
JOHAN PAUL, * 27/6 1852. Emigr. t. N. Amerika 1858
NILS ANDREAS, * 5/4 1854. † 8/7 1854
NILS AUGUST, * 26/5 1855. Emigr. t. N. Amerika 1858
ALEXANDER, * 7/8 1857. Emigr. t. N. Amerika 1858

—95—

73 JONAS PERSSON NORDELL, * 7/4 1832, s. t. bonden Per Ericsson i Furuberg, (Kölsjön), Hassela. G. 5/11 1857. Bonde i Furuberg. Utfl. t. Torps sn, V.-norrl. † 9/9 1908.
12V8 ELISABET ANDERSDOTTER BERG, * 4/1 1831, d. t. ny bygg. And. Berg i Bosjöåsen, Hassela. † 27/11 1895.
ANNA BRITA, * 25/3 1861                                  116

—96—

75 NILS ERICSSON, * 27/11 1812, s. t. bonden E. Nilsson i Korpåsen, Hassela. G. 27/10 1840. Bonde i Korpåsen 1. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1845.
(Y54) BRITA PEHRSDOTTER, * 10/2 1820 i Torps sn, V.-norrl.
KARIN CHRISTINA, * 30/9 1842. Utfl. t. Torp, V.­ norrl. 1845

—97—

75 ERIC ERICSSON, * 29/11 1815, s. t. bonden E. Nilsson i Korpåsen, Hassela. G. 27/6 1843. Bonde i Laxbo 2. (Hem.-skatt. 1 öresl. 7/10 pngl.) † 11/2 1879.
79 SARA ERICSDOTTER, * 22/4 1823, d. t. bonden Eric Pålsson i Korpås 1, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1896.
ERIK, * 8/6 1846. Bonde i Laxbo. Emigr. t. N. Amerika 1896
SARA MARTHA, * 26/12 1847. † 11/3 1848
SARA CATHARINA, * 24/9 1851                           117
ELISABETH MARIA, * 24/12 1855                        118
MARTHA CHRISTINA, * 12/3 1858. † 14/11 1858
NILS PETER, * 13/9 1859. † 19/10 1861
NILS PETER, * 2/11 1862                                   119

—98—

77 ERIC ERICSSON ÖSTBERG, * 24/5 1817, s. t. bonden Eric Ericsson i Korpås 2, Hassela. Bonde i Kölsjön s3 (Styggberg). Hem.-skatt. 10 pngl. Emigr. t. N. Amereika 1870.
8Y1 ELISABET ERICSDOTTER, * 19/12 1812, d t. bonden Eric Svensson i Gräsåsen 6, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1870.
ERIC ÄNNE ”NORBERG”, * 12/6 1840 (styvs.) Emigr. t. N. Amerika 1870
CHRISTINA, * 6/1 1847. Emigr. t. N. Amerika 1870
BRITA CATRINA, * 10/12 1858. Emigr. t. N. Amerika 1870
OLOF, * 25/8 1850. Emigr. t. N. Amerika 1870
ELISABET, * 15/3 1854. Emigr. t. N. Amerika 1870
ANNA, * 5/6 1856. Emigr. t. N. Amerika 1870
MARGRETA, * 18/4 1859. Elmigr. t. N. Amerika 1870

—99—

77 OLOF ERICSSON, * 4/2 1820, s. t. bonden Eric Ericsson i Korpåsen 2, Hassela. G. 25/6 1844. Bonde i Korpåsen 2. † 17/7 1883.
12V7 CATHARINA PEHRSDOTTER, * 12/2 1818, d. t. bonden Per Ericsson i Korpåsen 4, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1888.
ERIK, * 27 /4 1845. † 14/5 1851
KATHARINA, * 22/6 1846                                   14Y4
PEHR, * 21/3 1849                                            120
ERIK, * 2/11 1851                                            121
OLOF, * 31/1 1854                                            122
PAUL, * 16/12 1856
ANDREAS, * 3/5 1860                                        123
LARS, * 14/9 1865                                            124

—100—

77 PAUL ERSSONHASSELGREN, * 23/5 1821, s. t. bonden E. Eriksson i Korpåsen 2, Hassela. G. 16/11 1843. Bonde i Korpåsen 6. Emigr. t. N. Amerika 1857.
(X19) ANNA JONSDOTTER, * 30/10 1816 i Hälsingtuna sn. Emigr. t. N. Amerika 1857.
CHRISTINA, * 26/4 1846. Emigr. t. N. Amerika 1857

—101—

78 ERIC LARSSON, * 16/12 1816, s. t. L. Ericsson i Korpås, Hassela. Husman, bos. i Styggberg. Emigr. t. N. Amerika 1857.
(X3)1L7 HELENA NILSDOTTER, * 18/4 1815, d. t. torp. Nils Olofsson i Skrämsta, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1857.
LARS, * 30/9 1846. Emigr. t. N. Amerika 1857
CHRISTINA, * 24/3 1848. Emigr. t. N. Amerika 1857
NILS, * 14/2 1850. Emigr. t. N. Amerika 1857
SARA, * 22/4 1852. Emigr. t. N. Amerika 1857
ANNA HELENA, * 30/12 1855. Emigr. t. N. Amerika 1857

—102—

(Y54) ISAK JOHANSSON, * 10/12 1816 i Torp, V.-norrl. Husman i Korpåsen, Hassela. Emtgr. t. N. Amerika 1857.
78 CHRISTINA LARSDOTTER, * 10/12 1817, d. t. L. Ericsson i Korpåsen. Emigr. t. N. Amerika 1857.
INGEBORG ANNA, * 10/8 1844. Emigr. t. N. Amerika 1857
JOHANNES, * 27/6 1849. Emigr. t. N. Amerika 1857
LARS ERIK, * 5/11 1854. Emigr. t. N. Amerika 1857


—1Z107—

79 PAUL ERIKSSON, * 19/2 1836, s. t. bonden E. Pålsson i Korpåsen 1, Hassela. G. 22/3 1857. Bos. i Nybo. Emigr. t. N. Amerika 1857.
(Y54) CHRISTINA LARSDOTTER, * 14/2 1840 i Torps sn, V-norrl. Emigr. t. N. Amerika 1857.

—108—

82 MATIAS JONSSON NYBERG, * 6/1 1838, s. t. Jonas Sigfridsson i Stensjön, Hassela. F. d. soldat. Bos. i Krången, Stensjön. † 10/5 1922.
(X27) ANNA OLSDOTTER, * 29/8 1843 i Ljusdals sn, Häls. † 24/12 1921.
JONAS, * 17/6 1866. Emigr. t. N. Amerika 1887


—1Z113—

90 JACOB HANSSON BRODDY, * 28/2 1852, s. t. bonden Hans Olofsson i Lindsjön, Hassela. Bonde i Grässen 3. † 13/3 1946.
6Z15 ANNA OLOFSDOTTER SÄLL, * 14/3 1866, d. t. bonden Olof Säll i Gräsåsen. † 21/6 1910.
ELEONORA BRODDY, * 22/3 1887                        169
EMMA MARGRETA BRODDY, * 20/3 1889. † 9/6 1889
ALFRED BRODDY, * 12/5 1890. † 15/4 1891
MARGRETA BRODDY, * 4/7 1892. Emigr. t. USA 1910.
VALFRED BRODDY, * 4/11 1894                          130
ALICE BRODDY, * 30/3 1898                              131
DOROTEA BRODDY, * 29/10 1900                       3Y12
KARL ABEL, * 25/12 1903. † 30/7 1911

—114—

(X3)8L15 PER JONSSON SEGERSTEDT, * 4/11 1860, s. t. bonden Jon. Svensson i Söderåsen, Bergsjö. Arbetare, bos. i Stensjön, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1887.
91 CHRISTINA ERIKSDOTTER, * 12/4 1864, d. t. faktor Erik Olofsson i Stensjön 1. Emigr. t. N. Amerika 1887.
FRIDA SERAFIA, * 13/6 1884. Emigr. t. N. Amerika 1887


—1Z119—

97 NILS PETER ERIKSSON, * 2/11 1862, s. t. bonden Erik Eriksson i Laxbo 2, Hassela. Handlande, bos. i Laxbo. Emir. t. N. Amerika 1899.
12V10 ANNA MARGRETA PÅLSDOTTER, * 1/6 1868, d. t. bonden Pål Persson i Korpåsen 4, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1899.
MARGRETA, * 18/10 1880. † 18/10 1888
KATHRINA, * 23/12 1889. † 23/12 1889
SARA ELISABETH, * 2/1 1891. Emigr. t. N. Amerika 1899
KARIN ELEONORA, * 11/7 1894. Emigr. t. N. Amerika 1899
ERIK VERNER, * 26/10 1897. Emigr. t. N. Amerika 1899


—1Z121—

99 ERIK OLSSON KORP, * 2/11 1851, s. t. bonden Ol. Ersson i Korpåsen 2, Hassela. Arrend. i Korpåsen 3. Fl. t. Fiskvik, Bengsjö 1900. Emigr. t. USA 1908.
12V10 CATHARINA PÅLSDOTTER, * 12/3 1852, d. t. bonden Pål Persson i Korpåsen 4, Emigr. t. USA 1908.
HULDA KRISTINA, * 16/6 1873                           139
KATHARINA MELINDA, * 1/1 1876                       (X3)14E36
OLOF, * 7/12 1877. † 7/12 1877
BRITA SELINDA, * 24/6 1897                              140
HELENA JOHANNA, * 26/11 1881. † ./. 1882
OLOF EDVARD, * 15/9 1883. Emigr. t. USA 1908
MARGRETA ELINA, * 6/2 1886. † 20/7 1893
PAUL ERIK, * 11/11 1888. † 30/1 1889
ANNA TERESIA, * 1/2 1890. Emigr. t. USA 1908
ELIN MARGRETA, * 1/7 1893. Emigr. t. USA 1908
BETTY JOHANNA, * 9/6 1896. Emigr. t. USA 1908

—122—

99 OLOF OLSSON RING, * 31/1 1854, s. t. bonden Ol. Ersson i Korpåsen 2, Hassela. Handlande i Korpåsen. Utfl. t. Rogsta 1879.
(X39) BRITA MARGRETA NILSDOTTER, * 10/2 1850 i Rogsta sn, Häls.
OLOF ALBIN, * 11/1 1876. † 1/6 1876
AGNES MARIA, * 25/7 1877. Utfl. t. Rogsta
NILS AUGUST, * 16/4 1879. Utfl. t. Rogsta

—123—

99 ANDREAS OLOFSSON, * 3/5 1860, s. t. bonden Olof Ericsson i Korpåsen, Hassela. Arb., bos. i Korpåsen. Emigr. t. N. Amerika 1888.
5Z19 MATILDA ERIKA ERIKSDOTTER, * 10/12 1864, d. t. torp. Erik Carlsson i Orjebacken, Hassela. Hush:a i Kölsjön 4. † 21/6 1886.
ELIN KATHARINA, * 22/3 1885. Emigr. t. N. Amerika 1888

—124—

99 LARS OLSSON, * 14/9 1865, s. t. bonden Olof Ericsson i Korpåsen, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1892.
3R46 ANNA MARGRETA SJÖGREN, * 1/1 1865, d. t. bonden P. O. Sjögren i Gräsås 4. Emigr. t. N. Amerika.
BEDA KATHRINA, * 11/8 1890. † 27 /8 1890
OLOF ALBIN, * 1/10 1891 Emigr. t. N. Amerika


—1Z131—

113 ALICE BRODDY, * 30/3 1898, d. t. bonden Jacob Hansson Broddy i Gräsåsen 3, Hassela. Emigr. t. USA 1926.
BERTIL VALFRID, * 18/1 1921. Emigr. t. USA


—1Z134—

116 JONAS OLOF OLSSON, * 16/12 1883, s. t. torp. Olof Peter Olsson i Korpåsen, Hassela. Arbetare, bos. i Hångberg. Emigr. t. USA 1910.
7P1 LAURA MARGRETA HÅDEN, * 3/7 1874 i Hångberg, Hassela. Emigr. t. USA 1910.
LARS VERNER, * 18/12 1898. Emigr. t. USA 1910
GERDA KRISTINA, * 27/5 1904. Emigr. t. USA 1910
SERAFIA, * 1/1 1907. † 13/4 1907


—1Z140—

121 BRITA SELINDA KORP, * 24/6 1879, d. t. Erik Korp i Korpåsen, Hassela. Emigr. t. USA 1908.
ERIK VILHELM, * 16/2 1902. Emigr. t. USA 1908


—1Z164—

161 OLOF NILSSON BUSK, * 28/11 1820, s. t. bonden Nils Busk i Österås 1, Hassela. Handlande, bos. i Österås. † 5/1 1857.
6Z57 ELISABET HANSDOTTER, * 19/3 1826, d. t. bonden Hans Ericsson i Stakholmen, Hassela. Änka o. omg.                                                 (X3)7M23.
NILS, * 26/1 1848. Emigr. t. N. Amerika 1868
HANS, * 6/7 1852. Emigr. t. N. Amerika 1870


—1Z194—

187 ANDERS BERGSTRÖM, * 18/1 1840, s. t. sold. And. Bergström i N. Ä1gered, Bergsjö. Husman, bos. i Lindsjön, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1872.
8Y4 CHRISTINA ERIKSDOTTER, * 9/8 1844, d. t. bonden Erik Ljunglöf i Lindsjön, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1872.
ANNA MARGRETA, * 29/4 1870. Emigr. t. N. Amerika 1875


—1Z233—

231 PER LARSSON DUNDERBERG, * 21/10 1818, s. t. husman Lars Dunderberg i Lindsjön, Hassela. G. 6/11 1858. Arb., bos. i Stensjön. † 1892.
23Y3 HELENA ERICSSON, * 29/7 1830, d. t. husman Erik Pålsson i Lindsjön. † 19/9 1865.
LARS ERIC, * 29/1 1861. Emigr. t. N. Amerika 1882
MARGRETA, * 11/3 1864. † 20/3 1865

—234—

231 CHRISTINA HELENA LARSDOTTER, * 24/1 1821, d. t. husman L. Dunderberg i Lindsjön, Hassela.
PER JOHAN ”PERSSON-RENSTEDT”, * 30/1 1843
MARGARETA, * 12/6 1845

—235—

231 LARS ERIC LINDELL, * 2/10 1828, s. t. husman Lars Thomasson i Lindsjön, Hassela. Landbonde i Korpåsen ss2. Emigr. t. N. Amerika 1893.
12T10 KARIN OLOFSDOTTER SJÖGREN, * 2/1 1829, s. t. bonden Olof Sjögren i Kölfors, Hassela. † 22/2 1893.
HELENA, * 16/8 1849                                        (X3)14B20
LARS OLOF, * 17/3 1852                                    239
JONAS PETER ”STRID”, * 13/7 1854. Emigr. t. N. Amerika 1893
MARGRETA, * 23/10 1857                                  5Z20
ERIC, * 6/3 1860. Emirg. t. N. Amerika 1888
KARIN, * 23/8 1862. Fl. t. Torps sn, V.-norrl. 1883
DANIEL, * 10/3 1865. Emigr. t. N. Amerika 1887
CHRISTINA ELISABETH, * 3/2 1869                     15Y6
ADOLF, * 20/8 1872. † 5/1 1877


—1Z243—

240 PER OLOF NORDIN, * 28/9 1874, s. t. Olof Nordin i Kölsjön, Hassela. Arbetare, bos. i Kölsjön. Emigr. t. Kanada 1910.
18Y3 ANNA BRITA PERSDOTTER, * 23/6 1876, d. t. bonden P. E. Pålsson i Kölsjön. Emigr. t. Kanada 1910.
ERIK ALLAN, * 27/12 1896. Emigr. t. Kanada 1910
HILMA SERAFIA, * 7/5 1899. Emigr. t. Kanada 1910
BEDA LINNEA, * 10/2 1901. Emigr. t. Kanada 1910
OLOF HARALD, * 2/7 1903. Emigr. t. Kanada 1910


—3Z18—

9 OLOF JONSSON, * 10/8 1805, s. t. torp. Jon. Ericsson i Mörtsjön, Hassela. G. 27/11 1836. Torpare i Mörtsjön. † 12/1 1878.
5Z5 CARIN OLOFSDOTTER STÅL, * 15/9 1811, d. t. bonden Olof Stål i Kyrkbyn s6, Hassela. † 20/4 1896.
JONAS, * 14/1 1838. † 3/11 1854
ANNA, tv., * 21/2 1841. Bos. i Kyrkbacken. † 12/3 1925
OLOF ”NORD”, tv., * 21/2 1841. Emigr. t. N. Amerika
CARIN, * 20/4 1844                                          2S28
ERIC ”FLODMAN”, * 17/8 1846. Handelsbitr. Fl. t. Storunda, Sth. 1877
CHRISTINA, * 28/5 1849                                    (X3)5K42
BRITA, * 15/5 1852                                           3U19

—19—

10 LARS GÖRAN SJÖBERG, * 7/10 1810, s. t. bonden Lars Sjöberg i Franshammar, Hassela. G. 2 ggr. Kolare vid Franshammars bruk (Bjällervik). † 5/7 1865.
(X33)22U7 CARIN OLOFSDOTTER, * 6/7 1808, d. t. kolare Olof Andersson i Fönebo, Norrbo sn, Häls. † 11/1 1852.
6P2 CHERSTIN ANDERSDOTTER, * 8/9 1806, d. t. Anna Christ. Schalin i Berge, Hassela.
LARS OLOF, * 20/10 1844. Emigr. t. N. Amerika 1867
MARGRETA JULIANA, * 10/1 1847


—3Z23—

12 JACOB JONSSON HASSELL, * 15/5 1818, s. t. sold. Jon. Hassel i Ede, Bergsjö. G. 1839. Landbonde i Lindsjön 4 Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1861.
5Z7 CARIN ANDERSDOTTER, * 17/1 1819, d. t. torp. Anders Stål i Lillvall, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1861.
JULIANA, * 11/2 1840. † 24/4 1840
JONAS, * 11/11 1841. Emigr. t. N. Amerika 861
ANDERS, * 6/6 1844. † 20/7 1851 (drunknad)
JACOB, * 1/5 1847. Emi.gr. t. N. Amerika 1861
PER, * 28/4 1850. † 7/9 1850
MARGRETA, * 22/10 1852. † 4/12 1857


—4Z1—

(X27) OLOF OLOFSSON, * 16/8 1807 i Ljusdals sn, Häls. G. ./. 1834. Bruksarb. o. kolare, bos. i Kölfors, (Yttre), Hassela. † 11/11 1874.
(X27) CARIN OLOFSDOTTER, * 10/8 1814 i Ljusdals sn. † 8/6 1866.
BRITA, * 14/1 1835                                           22U2
MARGRETA, * 3/8 1837                                      18U16
KARIN, * 18/7 1840                                           2
OLOF ”TURE”, * 17/7 1842
CHRISTINA, * 30/11 1844. Emigr. t. N. Amerika 1866
MÅRTEN, * 4/4 1849                                         3
JONAS, * 9/5 1851                                            4
ERIK, * 3/5 1854                                              5
ANDERS, * 30/8 1856. † 26/2 1858

—2—

(X27) PER PERSSON HOLM, * 20/9 1846 i Ljusdals sn, Häls. Landbonde i Stensjön 1, Hassela. † 23/6 1915.
1 CARIN OLSDOTTER, * 18/7 1840, d. t. kolaren Olof Olsson i Kölfors, Hassela. † 13/3 1895.
CARIN, * 9/8 1870. Bos. i Stensjön. † 26/1 1962
PER, * 28/6 1875. † 28/4 1894
OLOF, * 29/7 1877                                            6
ANNA, * 28/6 1879. Emigr. t. USA 1903
ERIK, * 28/11 1885                                           7
BRITA, * 10/6 1890. Fl. t. Jättendal 1915. † 11/1 1958


—4Z5—

1 ERIK OLOFSSON KLANG, * 3/5 1854, s. t. bruksarb. Olof Olofsson i Kölfors, Hassela. Kolare, bos. i Dalvik. Emigr. t. N. Amerika 1881.
1P25 ANNA CARIN JOHANSDOTTER, * 28/4 1856, d. t. kolare Joh. Persson i Dalvik. Emigr. t. N. Amerika 1881.
BRITA CARIN, * 1/11 1875. Emigr. t. N. Amerika 1881
ANDERS OLOF, * 11/10 1877. Emigr. t. N. Amerika 1881


—5Z8—

4 PER PERSSON LÖF, * 28/9 1801, s. t. husman P. Olofsson Stål i Kölsjö, Hassela. G. 26/11 1823. Bonde i Korpåsen. Emigr. t. N. Amerika på 1850-talet.
1Z172 ANNA JONSDOTTER, * 2/8 1796, d. t. torp. Jon. Pehrsson i Hångberg., Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1857.
ANNA CHRISTINA NILSDOTTER, * 12/6 1820. (styvd.)
SIGRID CATHARINA, * 13/12 1824                      1Z236
INGRID MARGRETA, * 23/4 1829                         12Y12


—5Z11—

5 JONAS OLSSON STÅL, * 4/9 1824, s. t. bonden Ol. Olofsson Stål i Stakholmen, Hassela. Kyrkvakt., hos. i Kyrkbyn. † 17/6 1903.
11T4 CHERSTIN PERSDOTTER HÄLL, * 5/11 1821, d. t. torp. Per Häll i Sänningstjärn, Bergsjö. † 18/8 190..
PER, * 20/5 1853. Arbetare, bos. i Kyrkbyn. † 21/2 1925
ANNA, * 15/10 1855. † 26/7 1908
OLOF, * 29/9 1858. Emigr. t. N. Amerika 1880
KATHARINA, * 24/9 1861. Utfl. t. Bjuråker 1882
BRITA KRISTINA, * 2/6 1864. † 7/1 1865

—12—

5 PER OLOFSSON STÅL, * 14/1 1828, s. t. bonden Ol. Olofsson Stål i Stakholmen, Hassela. Landbonde i Mörtsjön 4. Emigr. t. N. Amerika 1861.
3Z17 CARIN ERICSDOTTER, * 27/8 1827, d. t. husman E. Jonsson i Mörtsjön, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1861.
OLOF, * 21/10 1847. Emigr. t. N. Amerika 1861
ERIK, * 2/5 1850. Emigr. t. N. Amerika 1861
ANNA, * 1/8 1853. Emigr. t. N. Amerika 1861
JONAS, * 12/4 1858. Emigr. t. N. Amerika 1861

—13—

6 PER OLOFSSON LÖF, * 26/2 1813, s. t. sold. Olof Löf i Kölsjön, Hassela. Bonde i Korpåsen 3. † 28/10 1884.
(X39) BRITA OLOFSDOTTER, * 30/9 1812 i Rogsta sn, Häls. † 13/12 1885.
OLOF ”LÖF”, * 27/8 1840                                   17
BRITA, * 29/10 1842                                         18
CECILIA, * 19/2 1845                                        19
ERIC, * 1/5 1847. † 15/6 1847
ERIC, * 16/4 1848. Fl. t. Ramsjö, Häls. 1874
PER, * 12/8 1855                                              20
ANDERS, * 31/8 1856                                        21

—14—

7 PER ANDERSSON, * 15/5 1834, s. t. torp. Anders Stål i Lillvall, Hassela. G. 3/12 1865. Jordbr.-arb. i Kölsjön. Emigr. t. N. Amerika 1868.
(X23) KRISTINA BLADIN, * 24/1 1836 i Ilsbo sn, Häls. Emigr. t. N. Amerika 1868.
ANDERS MATIAS, * 15/5 1867. Emigr. t. N. Amerika


—5Z18—

(S20) SVEN NILSSON, * 31/1 1833 i Fryksände sn, Värml. Bonde i Styggberg, (Gräsås ss5), Hassela. † 21/1 1913.
13 BRITA PERSDOTTER LÖF, * 29/10 1842, d. t. bonden Per Olofsson Löf i Korpåsen 3, Hassela. † 28/2 1917.
MARIA, * 15/2 1865. † 26/5 1876
PER, * 14/10 1866                                            23
NILS, * 6/6 1869. Utfl. t. okänd ort
BRITA, * 13/8 1871                                           24
SVEN, * 7/12 1873. Emigr. t. N. Amerika 1893
OLOF, * 23/1 1876. † 7/1 1886
MARIA, * 6/4 1878                                            25
ANDERS, * 16/8 1880                                        26
KRISTINA, * 6/2 1883                                       14U2
KATHARINA, * 4/2 1887. † 16/11 1904


—5Z25—

18 MARIA SVENSDOTTER, * 6/4 1878, d. t. bonden Sven Nilsson i Styggberg, Hassela. Emigr. t. USA 1901.
NILS LEANDER, * 3/7 1896. Emigr. t. USA 1901
KRISTINA, * 2/5 1899. † 21/5 1899


—6Z11—

7 HANS ERICSSON SCHMIDT (SMED), * 8/8 1799, s. t. torp. Eric Hansson i Kölsjön, Hassela. Husman, bos. i Rigberg. Emigr. t. N. Amerika 1850.
8Z11 MARTHA JONSDOTTER, * 10/9 1796, d. t. torp. Jon. Clementsson i Kölsjön. Emigr. t. N. Amerika 1850.
CHERSTIN, * 14/11 1821. † 18/1 1822
ERIC, * 12/9 1823. Emigr. t. N. Amerika
ANNA, * 1/11 1825                                           5S45
JONAS, * 26/9 1830. Emigr. t. N. Amerika
MATHIAS, * 20/12 1833. Emigr. t. N. Amerika
CHRISTINA, * 21/5 1836. Emigr. t. N. Amerika

—12—

7 OLOF ERICSSON BÄCKVALL, * 28/2 1802, s. t. torp. Eric Hansson i Stakholmen, Hassela. Husman, bos. i Lindsjön, ”Wattomak”. † 22/3 1874.
17V2 SARA CATRINA LARSDOTTER BLIXT, * 28/4 1804, d. t. sold. Lars Blixt i Lindsjön, Hassela. † 26/2 1875.
ERIC, * 24/9 1825                                            22
CHRISTINA, * 12/11 1827                                  (X3)15B15
OLOF, * 3/10 1829                                            23
JOHAN, * 13/2 1832. † 2/9 1832 (smittkoppor)
JOHAN, * 15/8 1833                                          24
KARIN, * 1/5 1836                                            (X3)18N26
MATHIAS, * 23/6 1839                                      25
MARIA, * 31/12 1841                                        26
PER, * 10/1 1844. Emigr. t. N. Amerika 1872
MARGRETA, * 15/6 1846                                    3T28

—13—

7 CHERSTIN ERICSDOTTER, * 19/9 1810, d. t. torp. Eric Hansson i Kölsjön, Hassela. Tjän:a, bos. i Stakholm. † 23/2 1899.
ANNA BENJAMINSDOT., * 28/1 1836                    17Z8
ERIC BENJAMINSSON, * 15/7 1839                      26
PER BENJAMINSSON SMED, * 1/4 1844
KRISTINA BENJAMINSDOT., * 4/5 1850                1Z218
OLOF BENJAMINSSON LIND, * 7/4 1854. Arb., bos. i
Stakholmen. † 2/10 1892

—14—

8 OLOF PERSSON, * 17/12 1822, s. t. bonden Pehr Olofsson i Stakholmen, ”Berge s6”, Hassela. Bonde i Berge s6. (Hem.-skatt. 18 pngl.) † 1/6 1888.
27U5 ANNA ELISABET JONSDOTTER MEJER, * 23/5 1822, d. t. smeden Jon. Mejer i Franshammar, Hassela. † 12/7 1872.
BRITA CHRISTINA, * 22/9 1849. Bos. i Stakholmen 5. † 4/5 1899
PER ”STRID”, * 10/12 1852. Emigr. t. N. Amerika 1888
ANNA ELISABETH, * 23/3 1855                           27

—15—

5S19 OLOF NILSSON SÄLL, * 17/4 1833, s. t. bonden Nils Jonsson i Rigberg, Hassela. Måg o. bonde i Gräsåsen sss5. † 26/11 1883.
9 ANNA DANIELSDOTTER, * 11/12 1831, d. t. bonden Daniel Olsson i Gräsåsen 5. Emigr. t. N. Amerika 1887.
ELISABET, * 30/3 1856. Emigr. t. N. Amerika 1881
CATHARINA, * 31/10 1857                                 2P60
BRITA CHRISTINA, * 24/11 1859                         5S54
ANNA, * 27/5 1861. † 24/5 1865
DANIEL, * 23/3 1864. † 25/2 1870
ANNA, * 14/3 1866                                           1Z113
NILS, * 30/1 1869. Emigr. t. N. Amerika 1888
DANIEL, * 23/7 1871. Emigr. t. N. Amerika 1887
GUNILLA, * 16/3 1873. Emigr. t. N. Amerika 1887
EMMA, * 28/11 1875. Emigr. t. N. Amerika 1887

—16—

9 OLOF DANIELSSONOSHAR”, * 26/4 1842, s. t. bonden Dan. Olofsson i Gräsåsen 5, Hassela. Bonde i Gräsåsen 5. (Hem.-skatt. 14 pngl.) Emigr. t. N. Amerika 1872.
7T22 CARIN OLOFSDOTTER, * 1/2 1844, d. t. Olof Jonsson i Rigberg, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1872.
BRITA ELISABET, * 25/9 1864. † 7/6 1865
DANIEL, * 3/7 1866. Emigr. t. N. Amerika 1872
LARS OLOF, * 11/6 1870. Emigr. t. N. Amerika 1872

—17—

10 DANIEL PEHRSSON WALLSTRÖM, * 4/10 1836, s. t. bonden Pehr Danielsson i Lindsjön 5, Hassela. Bonde o. kvarnägare i Lindsjön ss8. (Hem.-skatt. 12 pngl.) † 30/10 1893.
10T13 ELISABET PEHRSDOTTER, * 28/8 1837, d. t. bonden Pehr Tupp i Lindsjön 8, Hassela. † 20/12 1894.
CHRISTINA, * 22/12 1857. Fl. t. Gnarp 1900
PEHR, * 4/1 1861                                              27
OLOF, * 28/10 1862                                          28
CLARA, * 25/1 1865                                          18U20
DANIEL, * 1/10 1867                                         29
EDVARD, * 22/1 1872                                        30
RICKARD, * 23/5 1874                                      31
VIKTOR, * 15/3 1878. Fl. t. Gnarp 1901

—18—

10 OLOF PEHRSSON THURE, * 5/4 1840, s. t. bonden Pehr Danielsson i Lindsjön 5, Hassela. G. 26/3 1870. Bonde i Lindsjön ss5. Utfl. t. Bengsjö 1883 o. nämnd som bonde i Bjåsta 2. (Hem.-skatt. 2 öresl.) † 24/1 1905.
1Z92 CHRISTINA BENGTSDOTTER, * 9/4 1847, d. t. nämndeman Bengt Ericsson i Kölsjön 4, Hassela. Fl. t. Hög 1905.
EMMA, * 14/1 1871                                           (X3)18E15
CHRISTINA, * 4/1 1873. Fl. t. Tona, V.-norrl. 1900
CHARLOTTA, * 16/3 1876                                   32
BENGT, * 27/3 1880. Jordbr.-arb. i Vade, Bergsjö. † 1/11 1957
PER DANIEL, * 5/7 1887. Emigr. t. USA 1910

—19—

11U3 JONAS JONSSON WALLBERG, * 23/10 1840, s. t. arrend. Jon. Olofsson i Lillsund, Hassela. Måg o. bonde i Lindsjön 5. (Hem.-skatt. 14 1/3 pngl.) † 26/6 1881.
10 HELENA PEHRSDOTTER, * 4/11 1843, d. t. bonden Pehr Danielsson i Lindsjön 5. Änka o. omg.   1Z167.
JONAS, * 21/12 1863                                        33
PEHR, * 23/11 1868                                          34

—20—

10 PEHR PEHRSSON, * (23/1) 7/3 1846, s. t. bonden Pehr Danielsson i Lindsjön 5, Hassela. G. 21/11 1869. Bonde i Lindsjön 10. (Hem.-skatt. 8 pngl.) † 19/12 1920.
1Z90 JULIANA HANSDOTTER, * 19/1 1848, d. t. bonden Hans Olofsson i Lindsjön 9, Hassela. † 31/1 1891.
PEHR, * 18/8 1871                                            35
HANS, * 22/12 1873                                          36
JACOB, * 26/7 1876. † 23/3 1884
OLOF, * 24/10 1878. † 25/3 1884
ALBIN, * 13/3 1881                                           37
HELENA SERAFIA, * 26/10 1884. † 10/2 1906
ANNA LINNEA, * 21/7 1888. G. m. bonden Lars Fröjd i V. Stråsjö, Bjuråker.                          (X4)45E9

—21—

10 ANDERS PERSSON HULDT, * 28/6 1849, s. t. bonden Per Danielsson i Lindsjön 5, Hassela. Bonde i Lindsjö 5. Emigr. t. Amerika 1887.
17V5 SIGRID CARIN SVENSDOTTER, * 8/8 1854, d. t. bonden Sven Larsson Blixt i Lindsjö 4, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1887.
SVEN, * 3/10 1871. † 24/10 1871.
PER, * 27/2 1873. Emigr. t. N. Amerika
SVEN ARON, * 6/5 1875. Emigr. t. N. Amerika
DANIEL GOTTHARD, * 5/5 1878. Emigr. t. N. Amerika
JENNY HELENA, * 19/5 1881. † 20/3 1884
ANSELM, * 25/9 1884. Emigr. t. N. Amerika

—22—

12 ERIC OLOFSSON ÖST, * 24/9 1825, s. t. husrnan Olof Bäckvall i Lindsjön, Hassela. G. 25/6 1854. Bonde i Lindsjön 4. (Hem.-skatt. 12 pngl.) Sen. i Gräsåsen. † 24/1 1895.
7U3 ANNA ANDERSDOTTER, * 4/12 1833, d. t. torp. And. Ericsson i Gräsåsen, Hassela. † 29/12 1916.
ANNA KATHRINA, * 8/10 1855                            12Z7
OLOF, * 8/11 1859                                            38

—23—

12 OLOF OLOFSSON SELIN, * 3/10 1829, s. t. husman Olof Bäckvall i Lindsjön, Hassela. G. 21/3 1857. Sockensnick., bos. i Bränslen. Emigr. t. N. Amerika 1869.
(X4) CATHRINA ERICSDOTTER, * 15/8 1834. Infl. fr. Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1869.
JONAS OLOF, * 25/3 1859. Emigr. t. N. Amerika
ANDERS ERIK, * 29/4 1863. Emigr. t. N. Amerika

—24—

12 JOHAN OLSSON SUNDELL, * 15/8 1833, s. t. husman Olof Bäckvall i Lindsjön, Hassela. G. 1863. Mjölnare, bos. i Skansån (Skansfors). † 30/12 1890.
9U6 CATHRINA PEHRSDOTTER, * 25/8 1835, d. t. husman Per Persson i Linderås, Bjuråker. Utfl. t. Torps sn, V.-norrl. 1906.
PER OLOF, * 8/10 1863                                      39
KRISTINA KATRINA, * 17/6 1866                         10Y4
HANS, * 25/5 1868                                           40
ERIK VILHELM, * 13/7 1871. † 24/6 1872
JOHAN ERIK, * 29/6 1873. Utfl. t. Forsa 1898
CARL LEONARD, * 5/9 1880. † 14/12 1895

—25—

12 MATIAS BÄCKVALL, * 23/6 1839, s. t. husman Olof Bäckvall i Lindsjön, Hassela. Svarvare, bos. i Kölsjön. Emigr. t. N. Amerika 1868.
3R21 BRITA PERSDOTTER, * 24/7 1840, d. t. C. Ericsson i Svedje, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1869.
MARGRETA CHRISTINA, * 16/3 1865. † 27/1 1868
SARA CATHRINA, * 10/10 1867. Emigr. t. N. Amerika 1869


—7Z6—

4 JONAS PERSSON KRANTZ, * 9/6 1848, s. t. torp. Per Lind i Kölfors, Hassela. Torpare i Kölfors. † 27/1 1891
12Y11 MARGRETA PERSDOTTER, * 6/12 1850, d. t. Per Markusson i Lindsjön, Hassela. Utfl. t. Bergsjö 1909. † 9/12 1918.
PER HERMAN, * 30/9 1872. Emigr. t. USA 1903
JONAS ARVID, * 10/2 1874                                9
OLOF VILHELM, * 24/11 1875. † 24/5 1876
HULDA MARGARETA, * 4/10 1877. † 2/3 1878
OLOF VILHELM, * 21/2 1879. † 2/2 1907
ANNA MARGRETA, * 13/6 1881                           10Z10
ERIK ANSELM, * 19/4 1884                                10
KLARA, * 12/8 1886                                          12Y39
JOHAN VIKTOR, * 5/2 1889                                11
KRISTINA, * 18/10 1891                                    (X3)3G55


—8Z14—

9 ANDERS JÖNSSON, * 28/6 1798, s. t. bonden Jöns Jonsson i Korpåsen 3, Hassela. G. 2 ggr. Bos. i Kallbäck. Emgr. t. N. Amerika 1868.
(Y54) BRITA PEHRSDOTTER, * 18/3 1796 i Torps sn, V.­nord. G. 24/6 1820. † 14/5 1835.
3R25 KARIN CHRISTOPHERSDOTTER NORBERG, * 21/4 1807, d. t. bonden Chr. Norberg i Korpås 4, Hassela. G. 21/3 1840. Emigr. t. N. Amerika 1868.
ANNA BRITA, * 23/11 1820
PER, * 17/8 1822
INGRID, * 11/4 1824. † 15/8 1824
SARA, * 11/4 1826. Fl. t. Torps sn 1848
JÖNS, * 20/3 1830. † 24/5 1830
MARTHA, * 21/3 1832. † 27/6 1832
ANDERS, * 11/5 1835. † 12/5 1835
ANDERS, * 30/11 1840. Emigr. t. N. Amerika
HELENA, * 9/2 1850. Emigr. t. N. Amerika
JULIANA CHRISTINA, * 29/11 1852. Emigr. t. N. Amerika


—8Z18—

12 ”JORISPER ANDERSSON, * 5/12 1817, s. t. bonden And. Persson i Kölsjön ss4, Hassela. Bonde i Lindsjön 8. Emigr. t. Cambridge, Minn. N. Amerika 1850. † 1870.
6Z6 CARIN DANIELSDOTTER, * 25/12 1814, d. t. bonden Dan. Pehrsson i Lindsjön 5. Emigr. t. N. Amerika 1850. † ./. 1906.
CARIN, * 10/4 1837. † 4/5 1837
ANDERS, * 10/11 1838. Emigr. t. N. Amerika 1850
DANIEL, * 3/2 1842. Emigr. t. N. Amerika 1850
HELENA, * 7/7 1845. Emigr. t. N. Amerika 1850
INGRID KATHRINA, * 31/5 1848. Emigr. t. N. Amerika 1850
CHRISTINA, * ./. 1853. † 1870 i N. Amerika


—8Z23—

17 OLOF PERSSON LINDSTEN, * 17/10 1805, s. t. bonden Per Andersson i Kölsjö, Hassela. G. 24/6 1830. Bonde i Lindsjön 3. (Hem.-skatt. 12 pngl.) † 23/5 1859.
1R8 CARIN JONSDOTTER, * 14/2 1810, d. t. torp. Jon. Persson i Bäckaräng, ”Västomån”, Hassela. † 18/9 1851.
BRITA, * 27/7 1831                                           10T24
GUNILLA, * 16/12 1834. Emigr. t. N. Amerika 1861
CARIN, * 27/6 1838                                          27
PER ”LINDSTEN”, * 31/10 1844. Emigr. t. Amerika 1866


—10Z5—

4 ERIC JONSSON BERGLÖF, * 6/6 1830, s. t. bonden Jonas Lång i Kölsjön 3, Hassela. Husman, bos. Kölsjön. Emigr. t. N. Amerika.
6P4 SIGRID SCHALIN, * 13/10 1827, d. t. I. E. Schalin i Kölsjön. Emigr. t. N. Amerika
JONAS OLOF SVÄRD, * 23/2 1856. Emigr. t. N. Amerika
JOHAN, * 9/7 1857. Emigr. t. N. Amerika 1882
LARS ERIC, * 8/2 1859                                      8
PEHR, * 20/4 1861. † 15/11 1909
ANNA ELISABET, * 26/2 1863. Emigr. t. N. Amerika 1883
ANDERS, * 26/10 1865. † 25/6 1872
DANIEL, * 4/1 1869. Emigr. t. N. Amerika

—6—

4 MARGRETA JONSDOTTER, * 20/2 1833, d. t. bonden Jonas Lång i Kölsjön 3, Hassela. Tjän:a, bos. i Österås 1. † 7/1 1912.
CHRISTINA CATHRINA, * 27/2 1862                     9
PER ”HÄFFNER”, * 24/7 1871. Emigr. t. N. Amerika 1893
JOHAN ”HÄFFNER”, * 26/6 1874                          10


—10Z8—

5 LARS ERIK ERIKSSON BERGLÖF, * 8/2 1859, s. t. husman Eric Berglöf i Kölsjön, Hassela. Arb., bos. i Kölsjön. Emigr. t. N. Amerika 1887.
2S30 SIGRID JULIANA OLOFSDOTTER, * 21/3 1857, d. t. husman Olof Henriksson i Gräsåsen, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1887.
CHRISTINA SOFIA, * 4/4 1878. Emigr. t. N. Amerika1887
ESTER LAURA, * 14/12 1881. † 1/7 1884
HILDA MELINDA, * 7/12 1884. Emigr. t. N. Amerika 1887
ERIK OSKAR, * 3/4 1887. Emigr. t. N. Amerika 1887


—11Z2—

1 OLOF ANDERS DANIELSSON GRIP, * 10/5 1848, s. t. bonden Daniel Grip i Kölsjön 5, Hassela. G. 19/3 1875. Jordbr. i Kölsjön, sen. bonde i Ölsjön 6. † 25/10 1922.
(Z8) ANNA MÄRTA ANDERSDOTTER, * 2/12 1843 i Bräcke, Jämtl. (Tid. g. o. änka e. Joh. Tunström i Torps sn, V.-norrl.) † 13/4 1932.
(Y54) INGEBORG KATRINA TUNSTRÖM, * 22/2 1865, (styvd.) – 2P87
(Y54) JOHANNA MELINDA TUNSTRÖM, * 2/1 1869, (styvd.) – 4T117
DANIEL ALFRED, * 29/2 1876                             3
ANDERS AUGUST, * 9/12 1877. Emigr. t. USA 1902
OLOF AXEL, * 1/1 1880                                      4
BRITA AMANDA, * 8/10 1881                              2P98
NILS EMANUEL, * 27/2 1884                               5
ANNA REGINA, * 26/12 1887. † 18/3 1891


—12Z6—

(W41) ANDERS ANDERSSON WALLIN, * 6/12 1841 i Söderbärke sn, Kopp. Husman, bos. i Kyrkbacken, Hassela. † 7/8 1913.
2 ANNA CATARINA SKÖLD, * 4/8 1849, d. t. A. Sköld i Kölfors, Hassela. Utfl. t. Jättendal 1921. † 29/10 1924.
JOHAN ALFRED, * 3/1 1873. Hovslagare. † 2/9 1904
KRISTINA, * 25/7 1878. Utfl. t. Jättendal 1901
AUGUSTA, * 3/12 1883. Emigr. t. USA 1903
THEODOR, * 28/12 1885. Emigr. t. USA 1902


—12Z8—

3 BRITA KRISTINA LJUNGLÖF, * 27/3 1860, d. t. husman Nils Ljunglöf i Kölfors, Hassela. Tjän:a, bos. i Lindsjön. † 9/10 1926.
LARS EDVARD ”LJUNGLöF”, * 19/3 1886. Emigr. t. USA 1911

—9—

3 ANNA KATRINA LJUNGLÖF, * 7/10 1865, d. t. husman Nils Ljunglöf i Kölfors, Hassela. Tjän:a, bos. Lindsjön. † 21/4 1918.
NILS ANTON, * 30/1 1886. † 13/8 1886
HILDEGARD CHRISTINA ELISABET, * 19/3 18 Emigr. t. USA 1912
PER ANTON LJUNGLÖF, * 14/7 1891. Utfl. t. Hede. Jämtl. 1923
ANNA BRITA LJUNGLÖF, * 18/3 1894                   (X33M42
ANDERS REINHOLD, tv, * 27/2 1903. Överförd t. obefintl. boken 2. 1922
FRIDA GUNBORG, tv, * 27/2 1903                       5R15
FANNY INGEBORG, * 9/2 1905. Utfl. t. Ilsbo sn. Häls.
PER HALVAR, * 26/2 1913

—10—

4 LARS ERIK STRID, * 1/2 1868, s. t. kolare Lars Strid i Lindsjön, Hassela. Jordbruk. i Kölsjön 2. Emigr. t. Canada 1906.
(X3)5G44 ANNA BRITA FORS, * 19/8 1875, d. t. sold. Olof Fors i Fiskvik, Bergsjö. Emigr. t. Canada 1906.
OLOF LUDVIG, * 3/10 1898. Emigr. t. Canada 1906
LARS EDVIN, * 22/10 1900. Emigr. t. Canada 1906
CARL JOHAN, * 20/5 1902. † 3/8 1902
CARL JOHAN, * 30/5 1903. Emigr. t. Canada 1906
SIGNE REGINA, * 18/8 1904. Emigr. t. Canada 1906
KARIN LILLY, * 14/1 1906. Emigr. t. Canada 1906


—14Z3—

1 JACOB ANDERSSON LINDSTRÖM, * 9/5 1806, s. t. smed. And. Lindström i Enånger. G. 3 ggr. Nämndeman o. bonde i Kölsjön 3, (Fruberg), Hassela. (Båda fötterna amputeardes år 1842, går med träben.) Emigr. t. N. Amerika 1877.
H. 1:a giftet, * 180. . G. 28/6 1814. † 29/4 1820.
H. 2:a giftet, * 18.. . G. 15/3 1822. † 13/2 1827.
2R18 INGRID PERSDOTTER LOO, * 21/9 1791, d. t. sold. Pehr Loo i Ölsjön, Hassela. (Tid. g. o. änka 2 ggr.) G. 3:e ggn 21/6 1830. † 7/2 1872.
HELENA, * 26/11 1831                                       11U5
LARS ERIK, * 5/7 1835                                      4


—17Z4—

2 JOHAN FORSBERG, * 1/3 1848, s. t. hammarsmed C. G. Forsberg i Franshammar, Hassela. G. 2 ggr. Mjölnare vid Franshammars bruk. Emigr. t. N. Amerika 1882.
(Y57) ANNA HELENA JONSDOTTER, * 21/11 1848 i Tuna sn, V.-norrl. G. 2/1 1875. † 215 1875.
4R13 CHRISTINA JOHANSDOTTER HÖGBERG, * 11/7 1845, d. t. Joh. Högberg i Hällåsen, Hassela. G. 26/12 1875. Emigr. t. N. Amerika 1882.
4R13 JOHAN ALFRED, * 14/1 1869, (styvs.) Emigr. t. N. Amerika 1882
BRITA CHRISTINA, * 6/5 1876. Emigr. t. N. Amerika 1882
ANNA BRITA, * 15/4 1875. † 25/8 1875
ANNA ERIKA, * 10/11 1878. Emigr. t. N. Amerika 1882


—19Z2—

1 PER PERSSON, * 5/12 1853, s. t. bonden Per Svensson i Stöde, V.-norrl. Bonde i Kölsjön 1, Hassela. (Hem.-skatt. 16 pngl.) G. 6/7 1923.
1Z92 HELENA KATHRINA OLSDOTTER, * 5/3 1860, myndling t. bonden Bengt Ericsson i Kölsjön 4, Hassela. (D. t. Olof Henricsson i Korpåsen.) † 18/1 1924.
PETRUS ALBERT, * 24/10 1880                           5
INGEBORG, * 11/5 1884                                    12T21
ALGOT, * 16/12 1886. Emigr. t. USA 1908
ALFRED, tv, * 3/12 1890. Skogsarb., bos. i Kyrkbyn, Bergsjö
OLOF, tv, * 3/12 1890. † 11/12 1890
ANTON, * 5/6 1892. Emigr. t. USA 1910
ARON, * 1/9 1893. Emigr. t. USA 1913 (Columbia)
ESTER KRISTINA, * 30/10 1896. † 9/7 1920
HILDA INGEGERD, * 2/6 1900                             6

—3—

1 JONAS ERIK PERSSON, * 9/7 1855, s. t. bonden Per Svensson i Stöde, V.-norrl. Bonde i Kölsjön 1. Hassela. † 6/4 1893.
12V18 MARGRETA JOHANNA LARSDOTTER, * 8/4 1861, d. t. bonden Lars Thomsson i Kölsjön 6. Utfl. Gnarp 1912.
ANDREAS LEONARD, * 28/1 1881                        7
PETRUS HJALMAR, * 23/2 1887. Elmigr. t. USA 1907
HENRIK, * 6/8 1890. Vistas trol. i Amerika
KRISTINA, * 15/9 1892. † 26/9 1892


—19Z5—

2 PETRUS ALBERT PERSSON, * 24/10 1880, s. t. bonden Per Persson i Kölsjön 1, Hassela. Arbetare. bos. i Kölsjön. Emigr. t. Kanada 1910.
18Y3 MARGRETA HELENA PERSDOTTER, * 24/7 1884, d. t. P. E. Pålsson i Kölsjön. Emigr. t. Kanada 1910
IDA SOFIA, * 24/9 1903. Emigr. t. Kanada 1910
ERIK OSKAR, * 30/7 1907. Emigr. t. Kanada 1910

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen till Emigranter från Delsbo.

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *