Eric Norelius och Joris-Pelle

Eric Norelius Augustanapionjär i Minnesota kom från Norrbäck i Hassela och Per Andersson, Joris-Pelle kom från Joris i Hassela


Läs om Emigranter från Hassela.


Läs om Agustanasynoden på Wikipedia.


Läs om Lars Paul Esbjörn från Delsbo.


Läs om Ersk-Mats gården på Wikipedia


Läs om Spelmän från Hassela.


Om Joris Pelle och andra kända Hasselabor


Läs om Per Andersson (Joris Pelle på Wikipedia)


Läs om Eric Norelius på Wikipedia.


MNOPEDIA, Här finns det mesta om Eric Norelius


Lyssna till P4 Gävleborg om utvandringen från Hälsingland


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. Nu kan du söka vad du vill i sökrutan upp till höger eller ner till vänster, beroende på vilken dator du har.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

Eric Norelius

 
Eric Norelius med Nordstjärneorden på bröstet. Bild från Wikipedia

                         – Augustanapionjär i Minnesota –


Erik Norelius tidigare levnadsår 1833-1862

Eric Norelius nedskrev sina minnen på svenska, och de utgåvos i denna språkdräkt som följetong i en svenskspråkig amerikansk tidning. Dessa minnen översattes sedan till Engelska och gåvos ut i bokform. Erik Norelius tidigare levnadsår 1833-1862, skrevs av Greta Danielsson och Brita Söderberg, Hassela 1950. Den här dokumentära boken är så intressant att den borde digitalliseras i sin helhet


                                                        1838

I januari förstörde en eldsvåda huslängan på östra sidan av vår kringbyggda gård, ladugård, hölada och vedskjul, allt sammanbyggt. Mina föräldrar hade rest till Timrå socken i Medelpad för att hälsa på släktingar. Min moders moster och morbror, min farmor och mina syskon voro hemma. Elden bröt ut mitt i natten. Vi barn och farmor sovo i norra delen av gården. När jag vaknade, slogo flammorna upp genom yttertaket, som var täckt av snö. Vi voro alla ohyggligt rädda, men jag kunde ändå se det komiska i situationen. De äldre sprungo skrikande hit och dit i snön. Farmor skakade halmen ur madrassen och satte denna på sig som överdrag. Min äldre bror, Per, stod ute på gården och försökte ösa snö på elden med en träslev. Jonas, den andre i ordningen, hade sinnesnärvaro nog att springa till grannarna och kalla på hjälp. Inom några minuter kom folk, och de övriga byggnaderna räddades. Anders och jag voro så rädda, att vi bara gräto. I mörkret kunde vi ej finna kläderna, och vi vågade en stanna kvar inne. Anders tog vår lillasyster på armen, och i bara skjortorna sprungo vi genom snön till vår närmaste granne, Erik Andersson. Där blev vi omhändertagna av en ofärdig gammal man, Olof Hansson, som bodde hos Anderssons. Vi stoppades ned i hans säng. Det var en förskräcklig natt, och det var nästan middag följande dag innan vi kunde få rätt på våra kläder och gå hem för att se vad som hänt. Efter ett par dar kom våra föräldrar hem och tröstade oss. Senare på vintern forslade sockenmännen, i överenskommelse med brandstadgan, timmer till vår gård, och nästa sommar byggdes ett nytt hus. Dessa dagar minns jag mycket väl. Nu var jag nästan fem år gammal, men bar ännu klänning. Den sista var av hemspunnen vit ull, men jag skämdes över att bära den. För att färga den och även för att slita ut den fortare kröp jag på magen i det gröna gräset.

Inte långt därefter fick jag mitt första par byxor. De voro svart- och vitrandiga. Aldrig har jag känt mig så betydande, som när jag första gången fått dem på mig. När de voro utslitna bevarade jag en lång tid en lapp av dem såsom en dyrbar relik.


Eric Norelius bardomshem i Norrbäck. Bild från Arkiv Digital 1977


                                         Höstterminen 1849 och jullovet


Sockenstämmoprotokollet, som medgav rätt för skolynglingen Eric Norelius att sjunga i hemförsamlingens gårdar och då få mottaga frivilliga gåvor.


Höstterminen 1849 och jullovet
De flesta av landsortspojkarna levde i allmänhet i små omständigheter. Även om föräldrarna voro ganska välbärgade, hade de svårt att hålla sina söner i Skolan. Ett medel till hjälp var i gamla tider att, liksom Luther på sin tid, sjunga i hemförsamlingens gårdar och då få mottaga frivilliga gåvor. För att kunna erhålla denna förmån måste eleven ha ett skriftligt intyg från rektorn, där det stod, att han var flitig och skötsam och gjorde goda framsteg i sina studier. Detta intyg sändes sedan till pastorsämbetet i den församling, i vilken skolpojken ämnade be om hjälp, vanligtvis hans hemförsamling. Prästen föredrog sedan ärendet inför sockenstämman, som hade att avgöra frågan, om den hjälpbehövande skulle få tillstånd att upptaga gåvor på sådant sätt, dvs »få socknen« eller ej. Beviljades detta, var det skolpojkens nästa steg att lära sig sjunga julepisteln.

Under adventstiden träffades ett dussin av dessa landspojkar nästan varje dag för att tillsammans med sångläraren öva in julepisteln och »Jul – Herre« (julens kyrie). I landsortskyrkorna sjöngs julepisteln på juldagens högmässa, som följde omedelbart på julottan. »Jul – Herre« sjöngs på annandagens gudstjänst.

Terminen slutade några dagar före jul, och sedan räckte lovet till februari. Vi vore mitt i vintern, och det var så mycket snö, att vägarna nästan voro oframkomliga. Det tog en ansenlig tid att tillryggalägga sju långa mil till fots.

Aldrig har mitt hjärta slagit så hårt som julmorgonen 1849, när åkte till Hassela kyrka för att stå på gången framför altarringen och sjunga julepisteln. Hela familjen var tidigt uppe. Min äldre broder åkte skidor och den övriga familjen åkte i »kyrkskrindan«, som sällan användes annat än på högtidsdagar. Jag skådade upp mot himlen och skådade myriader av tindrande stjärnor. Jag hörde, hur kölden knäppte i skogens träd. I min fantasi tyckte jag, att granarna susade förbi, när vi mötte dem. Jag bet i rockärmarna, men det fanns ingenting, som kunde driva bort den omåttliga fruktan jag känd vid tanken på att stå ansikte mot ansikte med kyrkfolket och sjunga julepisteln. På den tiden var det sed, att skolgossar skulle bära en hög, vit, hårdstärkt krage, jag ängslades nu en hel del för hur min krage skulle se ut, vilket bidrog till att öka min vånda och människofruktan.

När vi kommo till kyrkan, voro ljusen tända, och folket höll på at strömma in. Det tyckets som om kyrkan skulle bli fylld. Människorna voro inte så lite nyfikna på att se och höra den unge studiosus, som skulle sjunga. För några år sedan hade en släkting till mig, Leonard Ångman, död som kyrkoherde i Öster-Färnebo, sjungit i Hassela kyrka, och jag minns, hur de kritiserade honom och hans uppträdande. Dessa tankar bara ökade min ängslan. Emellertid kom jag osedd in i sakristian och träffade där pastor Rolin och kantor Berglund. De hälsade hjärtligt och båda att få se min julepistel. De trodde, att den inte var arrangerad som förr i världen, men de hoppades att det skulle gå bra. Hur jag i rätt tid kom från sakristian till mittgången framför altarrundeln är mig en gåta. Jag kände mig yr, och allting snurrade runt. Men jag viskade en bön till Gud och bad honom om förbarmande, och jag är viss om att han hörde mig, ty så snart jag började sjunga introduktionen: » Dessa efterföljande ord skriver den store profeten Esaias«, försvann all min fruktan. Jag sjöng resten av episteln med en lugn, ljuvlig känsla. På annandagen kände jag ingen ängslan, när jag sjöng »Jul-Herre«, som skolpojkarna kallade det trefaldigt sjungna »Herre, förbarma Dig över oss.»


Koret i Hassela kyrka 1950 – tämligen oförändrat sedan Eric Norelius där sjöng julepisteln 1849


   
Makarna Norelius första hem i vasa, Minn ..  Interiör av Vasa gamla kyrka. Mannen spelar på                                                                                                psalmudikon.Eric Norelius bild pryder bokens utsida, Tidiga levnadsår 1833 – 1862Barndomshemmet i Norrbäck, med minnesstenen till vänster där texten blivit oläslig. Midsommarafton 2022På minnessten står följande: På denna gård föddes Eric Norelius *1833 †1916


Wilhelm Mobergs romangestalt Karl Oskar Nilsson byggde på en verklig person, den lutherske lekmannen och bonden Per Andersson (Joris-Pelle) från Hassela i Hälsingland.


Den nu nedbrunna gården Joris, Per Andersson forna hem i Lindsjön, Hassela. Foto 1950.
Bild ur boken, Eric Norelius tidigare levnadsår, sid 89Bergs lada i vilken nybyggarna i Chisago samlades till gudstjänst år 1854. Här organiserades en luthersk församling av pastor Erland Carlsson den12 maj 1854 efter ihärdigt förberedande arbete för denna angelägenhet av Joris Per Andersson. Läs om hans släkt längre ner på sidan.
Bild ur boken, Eric Norelius tidigare levnadsår, sid 94


Pastor Erland Carlsson, som organiserade de första tre lutherska kyrkoförsamlingarna i Minnesota. 1854 – den i Chisago Lake, där Per Andersson då var bosatt.
Bild ur boken, Eric Norelius tidigare levnadsår, sid 95


 
Per Andersson (Peter Andersson enl. amerikanskt skrivsätt) gravmonument
i Cambridge, Minnesota, USA. Bild ur boken, Eric Norelius tidigare levnadsår, sid 88


Från Hassela kom också den fjärde av Augustanas från allra första början betydelsefulla män i Amerika, Erik Andersson, som tog sitt namn Norelius efter hemgården i byn Norrbäck. Samma efternamn hade även burits av Hasselas förste egne präst, Johan Norelius (1726).

Eric Norelius hade redan 1850, efter skolgång i Hudiksvall, med 114 andra utvandrare ombord på barken Oden från Gävle kommit till Amerika där han sommaren 1855 gifte sig med Inga Charlotta (Charlotte) Peterson – och han kunde med henne fira guldbröllopsdag 1905.


Makarna Charlotte och Eric Norelius. Parets bröllopskort från år 1855

Med Eric Norelius ankomst till Vasa och Red Wing, Minnesota, organiserades dess lutherskt baserade verksamhet, och han var med några korta avbrott pastor i Vasa från 1856 till 1905. Ursprungligen grundad 1853 av överste Hans Mattson kallades denna plats, 40 miles söderut från Minneapolis, först the Mattson Settlement innan namnet Vasa slutligt fastställdes 1856, till åminnelse av den svenske riksbyggaren Gustav Vasa.

   
Kyrkan i Vasa, Minnesota                           Eric Norelius och den äldre Joris-Pelle håller beskyddande armen om ryggen på unge Norelius. Hassela kyrkas altartavla skapad av blekingekonstnären Gunnar Torhamn.

Eric Norelius kapell i Red Wing, Minnesota

Goodhue County, Minnesota
1851 hade en emigrantgrupp lämnat skånska Kristianstad, och efter en tid i Boston, Massachusetts, fortsatte några av dem, med Hans Mattson, till en ny bosättning i Red Wing varifrån man började söka odlingsbart land i området. En snabbt växande befolkning uppstod, och 1855 grundades en svensk, luthersk församling, Vasa, vars namn också skulle bli namnet på orten som dessförinnan hetat the Mattson Settlement eller Swede Prairie. Församlingen grundades under ledning av Eric Norelius den 3 september 1855 hemma hos Carl Carlson (en utvandrare från Karlskoga i Värmland) och det var på Norelius förslag man antog namnet Vasa.

Även församlingen i närliggande Red Wing grundades denna dag av Eric Norelius, och således firade man hösten 2005 sitt 150-årsminne i Cannon River Valley, Goodhue Coumy, Minnesota!

Confessio Augustana
Eric Norelius, som var av finsk härstamning, föddes den 26 oktober 1833, och hans föräldrar var Anders och Elisabeth Pehrson. Efter att ha i Andover kommit i kontakt med den i Delsbo, 11 mil (18 miles) söder om Hassela, födde pionjär­pastorn Lars Paul Esbjörn fick Norelius möjlighet att studera. l sällskap med honom begav han sig till Capital University i Columbus, Ohio, och under loven högg han ved, arbetade på bondgårdar eller sålde böcker, han undervisade och predikade och tog även hand om Esbjörns son Joseph (Osborn) då denne kom till skolan i Ohio.

1856 prästvigdes Norelius, som den förste svenskfödde i utvandringstiden Amerika, i Dixon, Illinois (Synoden Northern Illinois) och verkade därefter under mer än ett halvt sekel i Minnesota där hans amerikanska stamort var Vasa, Goodhue County. Men han förefaller ha varit allestädes närvarande och delaktig i det mesta inom Minnesotakonferensen och den 1860 grundade Augustanasynoden, vars namn han föreslog efter den Augsburgska trosbekännelsen, Confessio Augustana (1530), och vars president han var 1874-1881 och 1899-1911. Han grundade kyrkor och församlingar, bedrev publicistisk verksamhet, Startade barnhem och skolor, och det som med tiden skulle bli Gustavus Adolphus College tog 1862 på hans initiativ sin början i Red Wings dåvarande kyrka, en timmerstuga. Dessutom var han historiker, och de svenska lutherska församlingarnas och svenskarnas historia i Amerika (The History of the Swedish Churches and the Swedes in America), utgiven i två digra volymer 1890 och 1916, bidrog som Dr. Conrad Bergendoff skrivit till att skapa ett förblivande intresse för svenskamerikansk historisk dokumentation.

Norelius var även en tidig förespråkare för att det engelska språket skulle användas, och ingen annan Augustanapionjär erhöll så många yttre utmärkelser för sina insatser. Han blev (Bryggan/fhe Bridge 3/2003) såväl teologie som juris doktor vid Augustana College och Teologiska Seminarium, han fick 1903 Nordstjärnan av Oscar II och gjordes sju år senare till kommendör av Nordstjärneorden av Gustav V.


Makarna Charlotte och Eric Norelius 1868

Många och långa resor
Därmed vare inte sagt att nybyggarlivet innebar en idyllisk tillvaro. Augustanas pionjärer fick på många skilda sätt uppleva vad som på engelska brukar beskrivas som the usual hardships, poverty and dangers, och pionjärtidens präster välkomnades långtifrån alltid på sina farofyllda utfärder. Eric Norelius kom exempelvis vid ett tillfälle då snöstorm och kyla rådde till en boställe i Minnesota för att be om husrum för natten, men sedan han sagt sig vara luthersk präst hänvisades han till ett annat hem längre bort – en dugout, där han dock möttes av stor gästfrihet. Följande morgon fick man skotta sig ut för att Norelius skulle kunna fortsätta på ännu en av sina många och långa missionsresor över den nordamerikanska kontinenten.

Charlotte Norelius
Vi får inte heller, på några som helst villkor, glömma att avgörande insatser i hem, kyrka och samhälle gjordes av en mera sällan omskriven eller omtalad kategori, nämligen pionjärkvinnorna och, i detta sammanhang, prästfruarna. Det förefaller som om man i hävderna tagit deras arbete för givet, och deras namn är inte alltid nämnda.

Pionjärprästhustruns verkligt stora äreminne har ännu inte skrivits, men det var hon som med hängivenhet och omsorg tog de praktiska dagliga konsekvenserna av sin makes arbete. Så även Charlotte Norelius, som var född 1838 och med vilken Eric Norelius fick fem barn.

Charlottes far, Peter Peterson, en nitälskande kristen, hade i Sverige med sin syster suttit två veckor i fängelse för brott mot det då rådande konventikelplakatet.

Eric och Charlotte Norelius ingick giftermål i West Point, Indiana, den 10 juni 1855; bruden var då 17 år gammal, brudgummen 21. Det kunde sedan handla om många ensamma och stundom farofyllda dagar med barn och jordbrukshushåll i avlägset belägna trakter för hustrun, där hon under de förhållanden som tidigast rådde hade att hushålla med familjens knappa tillgångar och ändå så långt möjligt vara gästfri mot besökare. Hon delade sin mans visioner, bekymmer och glädjestunder, och hon fick försaka mycket för egen del.


Charlotte och Eric Norelius fotograferade på sin guldbrölopsdag år 1905

Epilog
Eric Norelius, som i motsats till många pionjärpastorer levde ett lång liv, deltog 1910 i Augustanasynodens 50-års jubileum i Rock Island, Illinois.

Endast tre ayes hördes när namnen ropades upp på dem som fanns förtecknade i protokollet från Jefferson Prairie den 5 juni 1860. ”Vi tre” sade Norelius, ”är de enda som är kvar av dem som en gång grundade Augustanasynoden. En av oss är fullständigt döv och kan inte höra ett ord av vad jag säger. Den andra har blivit blind. Vad gäller mig själv har livet varit mera nådigt, men jag är också svag och bräcklig. Ändå, till er alla, önskar vi nu förklara att ingen av oss ångrar att vi gav vårt bästa i vår krafts dagar åt att tjäna Evangelium och Augustanasynoden. Vi står på gravens rand, redo att kallas hem. Ni skall inte ära stackars människor. Ära vare Gud! Det är ett mirakel inför våra ögon.”

Eric Norelius avled i prästgården i Vasa, Minnesota, den 15 mars 1916, och hans gravmonument är på kyrkogården i Vasa. Hans hustru Charlotte, med vilken han då varit gift i mer än 60 år, avled den 9 december 1924 i Hennepin County.

I hemlandet finns i Hassela kyrka en stor kor målning utförd av G. Torhamn (1953) med Joris Pelle och Eric Norelius bland dess återgivna gestalter — Joris Pelle håller sin högra hand om en pilgrimsstav och den vänstra om axeln på en sjuttonårig Eric Norelius. Vid kyrkan i Hassela står dessutom en minnessten över Eric Norelius, och likaså finns en minnessten vid hans barndomshem i byn Norrbäck, 10 kilometer från Hassela.

Minnet av en stor Augustanapionjär lever starkt i hans hälsingländska hembygd

Källa:
Bryggan 2/2006, av Alf Brorson
Avskrift, Viveca SundbergOm förebilden till Vilhelm Mobergs Karl-Oskar

I Hälsingerunor 2015, har Lars Brink i en lång artikel på ett noggrant, nyanserat och objektivt sätt, belyst alla kända fakta och kommit fram till att Moberg har plockat lämpliga händelser och episoder från flera utvandrare.

Jens Liljestrand nämner i sin avhandling Mobergland att främst två personer av eftervärlden har framhållits som ”verklighetens” Karl Oskar, emigranterna Andrew Persson från Ydre i Östergötland och Joris Per Andersson från Hassela

Men att påstå att Joris-Pelle är den sanne Karl Oskar är att göra dem båda orätt, att förminska både den verkliga historiska personen och den litterära gestalten.

Att i stället lyfta fram Andrew Persson som den sanne förebilden som den sanne förebilden voro lika fel.

Författarens triumf ligger i att han gör Karl Oskar så trovärdig som om han funnits i verkligheten. Det allra största är att trovärdiga enskilda gestalter som Karl Oskar och Kristina samtidigt kan representera inte bara alla emigranter till Svensk-Amerika utan emigranter i alla tider. Lars Brink har i sin artikel visat att Moberg inte skriver biografier. I stället tar han material från många håll i verkligheten, detaljer om föremål och miljöer, personer, episoder och konflikter. Han skapar en fiktion, som innebär nya helheter; porträtt, strukturer och scener som kunde ha funnits eller kunde ha utspelats, men inte som helheter kan kopplas till någon enskild person eller plats.

Slut citat.

 Eric Norelius gravmonument – framsidan – på kyrkogården vid Vasa luth. kyrka i Minn, USA.
Bild ur boken, Eric Norelius tidigare levnadsår, sid 82. Text i svensk översättning:
NORELIUS
Rest till minne av
Dr Eric Norelius
av svensk-amerikaner 1925Baksidan av E. Norelius gravmonument i Vasa, Minn, USA.
Bild ur boken, Eric Norelius tidigare levnadsår, sid 83.  Texten omtalar i svensk översättning bl.a. följande om Norelius levnadssaga och livsuppegift:
Född i Hassela, Hälsingland, Sverige den 26 okt. 1833. Emigrerade till Amerika 1850. Prästexamen vid Capital University i Columbus Ohio 1855. Ordinerad till luthersk pastor 1856. Grundare av: Minnesota-Posten 1857. Gustav Adolfs Cillege 1862. Vasa barnhem 1865. Utgivare av: Minnesota-Posten 1857. Hemlandet 1858. Augustania 1880. Korsbaneret. Författare till åtskilliga böcker etc. Pastor i Attica, Red Wing, Vasa etc. President för Augustania synoden 1874-1881 samt 1899-1911.
Avled i Vasa, Minn, den 15 mars 1916.Eric Norelius barndomshem och ladugårdslänga.
Midsommarafton 2022Minnessten vid Hassela kyrka

 

 

Vad hände sedan med Eric Norlius barndomshem?

1893 köptes gården av Per Persson från Rogsta

—9V1— Uppgifter ur Hassela släktregister

(X39) PER PERSSON, * 13/12 1847 i Rogsta sn, Häls. Infl. 1883. G. 2/5 1873. Bonde i Vrångtjärn 1, sen. i Norrbäck, Hassela. † 3/12 1928.
(X39) HELENA KATHRINA NILSDOTTER, * 8/7 1851 i Rogsta sn, Häls. † 18/6 1926.
NILS PETER, * 13/3 1874                                   2
HELENA KATRINA, * 23/10 1876                         5S50
JOHAN, * 31/12 1881. Utfl. t. Hälsingtuna 1930
ALBERT, * 9/11 1885                                         3
OLOF, * 18/12 1890. † 23/12 1893
BEDA MARGRETA, * 18/5 1893                            2P92

—3— 1929 tog sonen Albert Persson över gården

1 ALBERT PERSSON, * 9/11 1885, s. t. bonden Per Persson i Norrbäck, Hassela. G. 2/6 1934. Bonde i Norrbäck 2.
5S51 HULDA MARGRETA SWING, * 26/6 1907, d. t. bonden Petter Swing i Norrbäck.
BERNT TORE, * 1/3 1936

 

 

Eric Norelius och hans släkt enligt Hassela släktregister.

 

 

—5S1— Uppgifter ur Hassela släktregister

(Y54) DANIEL MATSSON, * 1660. Bonde i Skryan, Torps sn, Medelpad.
(Y54) ANNA OLSDOTTER, * (1660), bos. i Torps sn, Medelpad.
PEHR, * 23/9 1688                                            2

—2—

1 PEHR DANIELSSON HOLMSTRAND, * 23/9 1688, s. t. bonden Daniel Matsson i Torps sn, Medelpad. Han kom tidigt ut på färdväg o. besökt många länder o. därvid lärt sig skräddaryrket. Infl. o. bos. i Sveedje, Hassela omkr. 1720. † 23/11 1741.
18V2 CARIN PEHRSDOTTER, * 24/7 1691, d. t. Pehr Hindersson i Vrångtjärn, Hassela. (Tid. g. o. änka e. sold. Lars Lustig.) † 15/6 1780 (ålder).
PEHR, * ./10 1718                                            3
ANNA, * 10/8 1720                                           (X3)5F3
DANIEL, * 29/6 1724                                         4
ERICH, * 26/5 1729
LARS, * 18/4 1733                                            5

—3—

2 PEHR PEHRSSON HASSELGREN, * ./10 1718, s. t. skrädd. Pehr Danielsson-Holmstrand i Svedje, Hassela. G. 1/11 1747. Korpral vid Häls. reg., bos. i Nordanbro. † 14/8 1768.
5T2 HELENA JÖNSDOTTER, * 18/6 1719, d. t. bonden Jöns Pehrsson i Kyrkbyn 4, Hassela.
CARIN, * 19/8 1748                                          5Z2
PEHR, * 25/7 1750                                            6
JONAS, * 7/11 1752                                          7
JÖNS, * 14/7 1755                                            8
HELENA, * 18/2 1758                                         (X3)1N11

—4—

2 DANIEL PERSSON FÄRDIG, * 29/6 1724, s. t. skrädd. Per Danielsson i Svedje. G. 26/10 1755. Sold. o. kyrkvaktare, bos. i Kyrkbyn, Hassela. † 13/2 1802.
6T5 ANNA OLOFSDOTTER, * 20/3 1732, d. t. bonden Olof Bengtsson i Kyrkbyn 5. Änka. † 21/12 1821.
CARIN, * 9/2 1756                                            (X3)14A4
PEHR, * 12/1 1759                                            9
OLOF, * 12/1 1761                                            10
DANIEL, * 5/1 1764                                          11
HANS, * 1/1 1770                                             12
ANNA, * 30/1 1776                                           2P21

—5—

2 LARS PEHRSSON HOLMSTRAND, * 18/4 1733, s. t. skrädd. Pehr Danielsson i Hassela. Nybyggare, torpare o. skogvaktare, bos. i Mörtsjön. † 2/6 1806.
(Y4) ANNA OLSDOTTER, * 28/1 1742. Infl. fr. Attmars sn, Medelpad. † 19/6 1806.
MARGRETA, * 11/6 1767                                    3Z8
CARIN, * 18/1 1771
PEHR, * 2/4 1774                                             13
ANNA, * 10/8 1782

—6—

3 PEHR PEHRSSON HASSELGREN, * 25/7 1750, s. t. korpral Pehr Hasselgren i Nordanbro, Hassela. G. 2 ggr. Torpare i Bränslen (Nordanbro). † 15/4 1818.
3T5 VALBORG JANSDOTTER, * 20/3 1753, d. t. sold. Joh. Hasselqvist, Hassela. † 179..
7R3 HELENA ANDERSDOTTER, * 27/11 1765, d. t. And. Färdig i Nordanbro, Hassela. G. 29/3 1795. † 11/9 1839.
HELENA, * 13/7 1779
MARIA, * 22/3 1782                                          2Y9
PEHR, * 30/4 1785                                            14
CARIN, * 21/4 1790                                          15
JOHAN, * 16/12 1795                                        16
GÖLIN, * 10/11 1798. † 3/6 1807
ANDERS, * 15/10 1802                                      17
ANNA, * 4/2 1805                                             2S18
JONAS, * 31/1 1808. Dräng i Kallbäck. † 2/2 1829. (Död av brännvin)

—7—

3 JONAS PEHRSSON HASSELGREN, * 7/11 1752, s. t. korpr. Pehr Hasselgren i Nordanbro, Hassela. G. 1/11 1782. Torpare i Norrbäck ”Rigberget”. † 1/12 1829.
1P8 GUNILLA NILSDOTTER, * 28/7 1760, d. t. bonden Nils Hansson i Nordanbro 4, Hassela. † 22/10 1841.
PEHR, * 14/4 1787                                            18
NILS, * 14/11 1790                                           19
HELENA, * 7/10 1794                                        1V26

—8—

3 JÖNS PERSSON HASSELGREN, * 14/7 1755, s. t. corpral Pehr Hasselgren i Nordanbro. G. 2 ggr. Torpare i Norrbäck ”Rigberget”. † 13/5 1832.
10T2 SARA NILSDOTTER, * 4/6 1758, d. t. kolare Nils Tupp i Franshammar, Hassela. † 2/4 1807.
(Y54) KARIN ANDERSDOTTER, * 25/5 1769 i Torps sn, Medelpad. G. ./. 1809. † 15/6 1828.
PEHR, * 25/7 1785
CHERSTIN, * 23/3 1788                                     20
HELENA, * 10/11 1792                                       21
CARIN, * 15/4 1800                                          22
SARA, * 3/2 1812. Utfl. t. Attmar 1831

—9—

4 PEHR DANIELSSON FÄRDIG, * 12/1 1759, s. t. soldat Daniel Färdig i Kyrkbyn, Hassela. G. 24/10 1790. Torpare i Ede, Bergsjö. † 16/7 1837.
(X3)10E9 MARGRETA ERICSDOTTER, * 5/12 1762, d. t. bonden Eric Persson i Älgered, Bergsjö. † 2/7 1834.
ERIC, * 2/5 1791                                              23
ANNA, * 10/1 1796. † 29/1 1830
DANIEL, * 9/11 1800                                         24

—10—

4 OLOF DANIELSSON HALL, * 12/1 1761, s. t. sold. Daniel Färdig i Kyrkbyn, Hassela. G. 25/3 1794. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Kyrkbyn. † 1/1 1831.
(X3)3M5 CHERSTIN ERICSDOTTER, * 21/8 1770, d. t. bonden Eric Larsson i Västertanne 3, Bergsjö. † 29/5 1854.
ANNA, * 24/11 1795                                          (X3)1N22
GÖLIN, * 20/11 1800. Utfl. t. Bjuråker 1839
ERIC, * 17/11 1814                                           25

—11—

4 DANIEL DANIELSSON, * 5/1 1764, s. t. sold. Daniel Färdig i Kyrkbyn, Hassela. G. 17/7 1791. Torpare i Kyrkbyn, Ölsjön. † 19/10 1814.
12Y5 VENDELA PÅLSDOTTER, * 11/5 1762,. d. t. bonden Pål Danielsson i Nordanbro 2, Hassela. (Tid. g. o. änka e. sold. Thomas Krass i Kyrkbyn.) † 18/4 1838.
ANNA, * 11/10 1792. † 27/4 18121
GUNILLA, * 3/4 1796                                         4T105
CARIN, * 26/3 1799                                          (X3)14B16
CHERSTIN, * 18/6 1802

—12—

4 HANS FÄRDIG, * 1/1 1770, s. t. kyrkvakt. Daniel Färdig i Kyrkbyn, Hassela. G. 10/11 1811. Husman, bos. i Kyrkbyn.
1S8 CHERSTIN JONSDOTTER, * 21/3 1780, d. t. bonden Jon. Pehrsson i Svedje 1, Hassela. † 30/10 1827.
ANNA, * 11/11 1813                                          (X3)18B6

—13—

5 PEHR LARSSON, * 2/4 1774, s. t. nybygg. Lars Pehrsson i Mörtsjön, Hassela. Torp. i Mörtsjö. † 29/8 1822.
7R3 GÖLIN ANDERSDOTTER, * 10/4 1768, d. t. sold. And. Färdig i Stakholmen, Hassela. Utfl. t. Attmar 1846.
HELENA, * 19/9 1790                                        5T14
LARS, * 20/4 1800                                            26
ANDERS, * 5/1 1802                                         27
ANNA, * 19/1 1804                                           7U3
PEHR, * 12/6 1806                                            28
OLOF, * 25/9 1808                                            29
ERIC, * 12/7 1810. Drunknat i Skansån  † 7/7 1833. Han var då dräng hos Jon Persson i Stakholmen

—14—

6 PER PERSSON, * 30/4 1785, s. t. torp. Per Hasselgren i Bränslen, Hassela. G. 2 ggr. Bonde i Bränslen 1. (Hem.­skatt. 1 öresl. 2 pngl.) † 26/1 1871.
1P10 ANNA HANSDOTTER, * 20/2 1790, d. t. riksdagsman Hans Nilsson i Nordanbro 4, Hasela. G. 8/7 1810. † 8/5 1839
3Z9 CHERSTIN JONSDOTTER, * 3/8 1809, d. t. torp. Jon. Ericsson i Mörtsjön, Hassela. G. 16/10 1844. † 7/11 1875.
HELENA, * 18/11 1810                                       (X3)4K12
PEHR, * 24/12 1813. † 4/2 1814
HANS, * 5/2 1815                                             30
CARIN, * 6/7 1820                                            31
PER, * 18/6 1823                                              32
JONAS, * 20/12 1827
ANNA, * 21/12 1833                                          33
MARGRETA, * 26/10 1845                                  40

—15—

(X4) PÅL PÅLSSON, * 23/5 1794, s. t. Pål Persson o. h. h. Helena Ersdotter i Bjuråker. G. 12/10 1815. Bonde i Sniptorp 1, Bjuråker.
6 CARIN PERSDOTTER, * 21/4 1790, d. t. torp. Pehr Hasselgren i Norrbäck, Hassela.
PÅL, * ./8 1816. Bos. i Bjuråker

—16—

6 JOHAN PERSSON FLINK, * 16/12 1795, s. t. torp. Per Persson i Bränslen, Hassela. G. 24/4 1827. Torpare i Norrbäck. † 11/11 1850.
1P13 MARIA ERICSDOTTER, * 7/8 1806, d. t. torp. Eric Nilsson i Kallbäck, Hassela. † 21/9 1865.
HELENA, * 18/5 1828                                        16R4
ANNA MARIA, * 29/9 1829                                  9U9
PER, * 20/9 1831                                               34
ERIC, * 26/11 1834. Bonde i Norrbäck. † 4/3 1895
JOHAN, * 21/2 1838. † 15/1 1841
CARIN, * 5/8 1840. Emigr. t. N. Amerika. 1866
JOHAN, * 19/5 1842. † 1/12 1842
JOHAN ”HASSEL”, * 11/2 1844. Torp. i Norrbäck. † 19/4 1924
MARGRETA, * 30/10 1847                                   1P35

—17—

6 ANDERS PERSSON HASSEL, * 15/10 1802, s. t. torp. Per Persson i Bränslen, Hassela. G. 1826. Utfl. t. Stöde, V.-norrl. 1827.
1U3 MARGRETA HENRICSDOTTER, * 24/2 1807, d. t. Henric Olofsson i Kyrkbyn, Hassela.
PER, * 2/11 1826. Utfl. t. Stöde 1827

—18—

7 PEHR JONSSON HARM, * 14/4 1787, s. t. torp. Jon. Hasselgren i Rigberg, Hassela. G. 8/10 1820. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Norrbäck. † 26/3 1840.
6Z6 BRITA DANIELSDOTTER, * 27/2 1794, d. t. bonden Daniel Pehrsson i Kölsjön, Hassela. † 20/2 1872.
JONAS, * 21/5 1821, (krympling)
PER DANIEL, * 20/8 1823. † 9/3 1830 (olyckshändelse i skogen).
NILS OLOF, * 20/11 1825. Utfl. t. Hälsingtuna 1849
ERIC, * 20/2 1828                                            35
GUNILLA, * 15/8 1830                                       36
BRITA, * 17/9 1832
HELENA, * 31/7 1835
PER, * 21/6 1838                                              37

—19—

7 NILS JONSSON, * 14/11 1790, s. t. torp. Jon. Hasselgren i Norrbäck, Hassela. G. 2 ggr. Bonde i Hällåsen 2:3 ”Rigberg”. 1 öresl. 6 1/2 pngl.) † 7/1 1864.
(Y4) CATHARINA OLOFSDOTTER, * 13/12 1793 i Attmars sn, V.-norrl. G. 1/7 1819. † 28/12 1841.
(X19) CHERSTIN JONSDOTTER, * 18/9 1815 i V. Rå, Hälsingtuna sn, Häls. G. 22/12 1843. † 7/7 1895.
GUNILLA, * 30/ 4 1820                                      5T30
CHRISTINA, * 21/11 1825. Utfl. t. Attmar 1844
JONAS, * 19/1 1829                                          38
OLOF,* 17/4 1833                                             6Z15
CARIN, * 27/9 1835                                          2S31
HANS, * 27/10 1844                                          39
PER, * 16/9 1847                                              40
ERIK, * 24/7 1850                                            4T112

—20—

(Y48) ENGELBREKT NORMAN, * 21/12 1796 i Stöde sn, V.­norrl. Sågare, bos. i Kölsjö. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1833. † 3/2 1841.
8 CHERSTIN JÖNSDOTTER, * 23/3 1788, d. t. torp. Jöns Hasselgren i Norrbäck, Hassela. † 18/1 1854.
PEHR ANDERSSON, * 13/9 1813. Fl. t. Torp
HANS, * 13/3 1819. † 20/4 1821
SARA CATHRINA, * 17/3 1821. Fl. t. Torp
ANNA, * 9/9 1823. Fl. t. Torp
HANS, * 12/3 1826. † 8/4 1829
CHRISTINA MARGRETA, * 12/9 1828. Fl. t. Torp
HANS GUSTAF, * 15/9 1830. Fl. t. Torp

—21—

(X4)2A6 JONAS JONSSON, * 30/11 1790, s. t. bonden Jon. Hansson i Furuberg, Bjuråker. G. 24/6 1817. Husman i Furuberg, ”Ahala”, Bjuråker.
8 HELENA JÖNSDOTTER, * 10/11 17921, d. t. torp. Jöns Hasselgren i Norrbäck, Hassela. † 3/4 1830.
KARIN, * 16/9 1819                                          41
PER, * 4/12 1822                                              42
ANNA, * 30/6 1825                                           43
JONAS, * 2/7 1829                                            103

—22—

8 CARIN JÖNSDOTTER HASSELGREN, * 15/4 1800, d. t. torp. Jöns Hasselgren i Rigberg, Hassela. Bos. i Rigberg. † 19/4 1881.
ANNA CATHRINA, * 24/11 1826                           12Y11
MARGARETA, * 12/5 1830                                  32

—23—

9 ERIC PEHRSSON EHN, * 21/5 1791, s. t. torpare Pehr Färdig i Ede. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Ede. Fl. t. Rogsta 1822.
3U2 CATHARINA STOCKHUS, * 31/10 1794, d. t. smeden Pehr Stockhus i Franshammar, Hassela.
MARGRETA, * 24/7 1816. Fl. t. Rogsta

—24—

9 DANIEL FÄRDIG, * 9/11 1800, s. t. torp. Per Färdig i Ede, Bergsjö. G. 2 ggr. Kolare, bos. i Ede. Bonde i Änga 8, Bjuråker 1848. † 17/1 1876 (vaHusot).
3Z10 GÖLIN JOHANSDOTTER, * 5/11 1801 i Älgered, Bergsjö. G. 28/12 1826. † 17/7 1833.
5U3 SIGRID ERSDOTTER LÖFQVIST, * 26/6 1801, d. t. kolare Eric Löfqvist i Franshammar, Hassela. G. 27/12 1834. † 5/3 1882.
PER, * 19/2 1827. † 21/8 1827
MARGRETA, * 10/10 1828                                  44
SIGRID CATRINA JONSDOT., * 26/5 1830 (styvd.)
PER ERIC, * 5/7 1836                                        99
ANNA JULIANA, * 16/6 1840. G. m. smeden Fr. Lindman i Iggesund,
Njutånger.                                                       (X31)12B9

—25—

10 ERIK OLSSON HALL, * 17/11 1814, s. t. sold. Olof Hall i Kyrkbyn, Hassela. G. 24/6, 1851. Bruksarb. vid Strömbacka bruk, Bjuråker. † 14/12 1883.
(Z26) KERSTIN JÖNSDOTTER, * ./. 1800 i Lillhärdals sn, Jämtl. (Tid. g. o. änka e. Jöns Lithander i Bjuråker.) † 4/7 1881 (ålder).

—26—

13 LARS PEHRSSON NORIN, * 20/4 1800, s. t. torp. Pehr Andersson i Mörtsjön, Hassela. G. 25/10 1823. Torpare i Mörtsjön. Fl. t. Attmar, V.-norrl. 1831.
4R10 INGRID DANIELSDOTTER, * 14/10 1800, d. t. bonden Dan. Olofsson i Mörtsjön.
PEHR, * 17/7 1824. Fl. t. Attmar
GÖLlN, * 15/12 1826. Fl. t. Attmar
DANIEL, * 27/2 1828. Fl. t. Attmar

—27—

13 ANDERS PERSSON, * 5/1 1802, s. t. torp. Per Andersson i Mörtsjö, Hassela. G. 5/10 1823. Bonde i Norrbäck 2. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1851. Emigr. t. N. Amerika 1853.
7T11 ELISABET JONSDOTTER, * 9/4 1802, d. t. bonden Jon. Persson i Kyrkbyn 6, Hassela. Emigr. t. Vasa, Minnesota, N. Amerika. † 4/7 1863.
PER, * 2/9 1824                                                45
JONAS, * 30/3 1827                                          46
ANDERS, * 1/7 1830. Emigr. t. N Amerika 1850
ERIC, * 26/10 1833                                           47 Andersson Norelius
CARIN, * 5/10 1836 Emigr. t. N Amerika 1853
OLOF, * 19/5 1839. Emigr. t. N. Amerika. 1853
GÖLIN, * 22/3 1843. Emigr. t. N. Amerika 1853
LARS, * 9/9 1846. Emigr. t. N. Amerika 1853

—28—

13 PEHR PEHRSSON, * 12/6 1806, s. t. torp. Pehr Andersson i Mörtsjön, Hassela. G. 31/10 1830. Husman, bos. i Berge. Utfl. t. Hudiksvall 1836.
6P4 CARIN JONSDOTTER, * 23/11 1812, d. t. Elisabet Schalin i Berge, Hassela.
GöLIN, * 25/12 1832. Utfl. t. Hudiksvall

—29—

13 OLOF PERSSON LOD, * 25/9 1808, s. t. torp. Per Larsson i Mörtsjön, Hassela. G. 2 ggr. Byskomak., bos. i Kyrkbyn. † 12/9 1870.
5T8 CARIN JONSDOTTER, * 29/5 1813, d. t. bonden Jon. Jönsson i Kyrkbyn 4, Hassela. G. 30/10 1831. † ./. 1849.
6Z7 MARTA ERICSDOTTER, * 29/4 1813, d. t. torp. Eric Hansson i Kölsjön, Hassela. G. 10/11 1861. † 1863.
GÖLIN, * 25/8 1832. † 26/11 1832
BRITA, * 20/11 1833. Fl. t. Attmar 1840
ERIC, * 27/9 1839                                            48
PER OLOF, * 22/7 1842
CHRISTINA JOHANSDOT., * 15/12 1835 (styvd.) – (X3)14B29
MARIA KATRINA JOHANSDOT., * 9/9 1842 (styvd.) (X3) 16M27

—30—

14 HANS PERSSON, * 5/2 1815, s. t. bonden Per Persson i Bränslen 1, Hassela. G. 15/6 1845. Bonde i Bränslen 1. (Hem.skatt. 1 öresl. 2 pngl.) † 15/5 1882.
4T8 GUNILLA ANDERSDOTTER, * 1/4 1811, d. t. bonden And. Persson i Kyrkbyn 3, Hassela. † 29/7 1882.
PER, * 22/6 1847. † 22/6 1847
PER, * 19/5 1849. † 22/5 1849

—31—

14 CARIN PERSDOTTER, * 6/7 1820, d. t. bonden Per Persson i Bränslen 1, Hassela. Bos. i Bränslen 1. † 1/1 1897.
ANNA JOHANSDOTTER, * 28/6 1854                    49

—32—

15 PER PERSSONHASSELL, * 18/6 1823, s. t. bonden P. Persson i Bränslen 1, Hassela. Bos. i Bränslen. Emigr. t. N. Amerika 1853.
22 MARGRETA HASSELGREN, * 12/5 1830, d. t. Carin Jönsdotter i Norrbäck, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1853.
ANNA, * 14/7 1851. Emigr. t. N. Amerika 1853

—33—

(X20) OLOF OLSSON, * 29/5 1839 i Högs sn, Häls. G. 10/11 1872. Torp. i Slättberg, Hassela. † 24/3 1893.
14 ANNA PERSDOTTER, * 21/12 1833, d. t. bonden Per Persson i Bränslen, Hassela. † 31/8 1899.

—34—

16 PER JOHANSSON, * 20/9 1831, s. t. torp. Joh. Persson i Norrbäck, Hassela. G. 30/6 1859. Bonde i Norrbäck ss2. † 31/3 1898.
5U7 CHERSTIN OLOFSDOTTER KNAPP, * 23/4 1827, d. t. soldat Olof Knapp i Svedja, Hassela. † 5/10 1900.
MARIA, * 1/7 1860                                            7T58
CARIN MARGRETA, * 5/7 1862. † 24/7 1893
JOHANNA, * 24/9 1864. † 24/11 1889
JOHAN OLOF, * 3/3 1868                                   50
PER ERIK, * 18/8 1870. † 3/5 1894

—35—

18 ERIC PERSSON HARM, * 20/2 1828, s. t. sold. Pehr Harm i Norrbäck, Hassela. G. 3/11 1856. Bonde i Norrbäck 2. (Hem.-skatt. 14 pngl.) Utfl. t. Bergsjö 1861 som bonde i Kyrkbyn 5. Fl. t. Sundsvall 1874.
(X3)3B9 BRITA ERDCSDOTTER, * 27/6 1838, d. t. bonden Eric Jonsson Egner i Norrbäck, Hassela.
BRITA, * 23/1 1858. † 9/4 1870

—36—

18 GUNILLA PERSDOTTER HARM, * 15/8 1830, d. t. soldat Per Harm i Norrbäck, Hassela. Fl. t. Attmar, V.­norrl. 1858.
PER, * 17/1 1851. Fl. t. Attmar

—37—

18 PEHR PEHRSSON SWING, * 21/6 1838, s. t. soldat Pehr Harm i Norrbäck, Hassela. G. 1/11 1870. Bonde i Norrbäck. (Kyrkbyn s6)1. † 22/10 1918.
1P23 MARGRETA OLOFSDOTTER, * 15/5 1850, d. t. bonden Olof Nilsson i Norrbäck 2. † 5/10 1929.
NILS LOF, * 13/3 1871. Emigr. t. N. Amerika 1892
PETTER, * 2/9 1873                                          51
JONAS, * 14/1 1877                                          52
ERIK ARON, * 19/4 1881. Bonde i Norrbäck. † 30/8 1954
DANIEL ABRAHAM, * 8/5 1886. † 23/3 1891

—38—

19 JONAS NILSSON WIKLUND, * 19/1 1829, s. t. bonden Nils Jonsson i Rigberg, Hassela. G. 1961. Landbonde i Rigberg 1. (Hem.-skatt. 1 öresl. 6 1/2 pngl.) † 23/3 1903.
3R15 CHERSTIN OLOFSDOTTER NORBERG, * 13/11 1824, d. t. bonden Olof Norberg i Lindsjön 2, Hassela. † 23/2 1910.
CATHARINA, * 31/1 1852. † 14/3 1858
MARGRETA CHRISTINA, * 16/2 1853
NILS, * 29/3 1856. † 26/8 1878
HELENA CATHARINA, * 9/2 1859                         53
OLOF, * 23/5 1861                                            54
ANNA BRITA, * 6/10 1866                                  (X3)14B30

—39—

19 HANS NILSSON SJÖLANDER, * 27/10 1844, s. t. bonden Nils Jonsson i Hällåsen 2-3, Hassela. G. 11/5 1871. Emigr. t. Minnesota, N. Amerika 1873. Sen. smed i Kallbäck. † 22/3 1932.
1T17 HELENA ERICSDOTTER, * 25/10 1844, d. t. mjöln. Eric Olsson Franz i Franshammar. Emigr. t. N. Amerika 1873.
MARGRETA CHRISTlNA, * 5/4 1872. Emigr. t. N. Amerika 1873

—40—

19 PER NILSSON SJÖLANDER, * 16/9 1847, s. t. bonden Nils Jonsson i Hällåsen 2-3, Hassela. G. 24/11 1870. Bonde i Hällåsen 2 (8 2/3 pngl.) o. Hällåsen 3 (8 2/3 pngl.) Utfl. t. Stöde 1896.
14 MARGRETA PERSDOTTER, * 26/10 1845, d. t. bonden Per Persson i Bränslen 1, Hassela. † 31/8 1889.
NILS BETTER, * 3/10 1871                                 55
JONAS ERIK, * 11/1 1873                                   56
HANS OLOF, * 19/9 1875. † 10/11 1875
HANS, * 13/1 1877. Utfl. t. Stöde 1896
(A—) OLOF FOLKE, * 13/9 1894 (fosters., född i Stockholm). † 30/8 1895

—41—

(S20) MAGNUS OLOFSSON, * 1/9 1826 i Fryksände sn, Värml. G. 27/12 1861. Husman, bos. i Älvsund, Bergsjö. † 3/9 1900.
21 CARIN JONSDOTTER, * 16/9 1819, d. t. husman Jon. Jonsson i Furuberg ”Ahala”, Bjuråker. † 5/1 1903.
ANNA HELENA CARLSDOTTER, * 18/10 1843         109
ANDERS PERSSON, * 11/8 1848                               57
MARIA MAGNUSDOTTER, * 20/12 1857                 58

—42—

21 PEHR JONSSON SYL, * 4/12 1822, s. t. husman Jon. Jonsson i Furuberg, ”Ahala”, Bjuråker. Husman, bos. i Slättberg, Hassela. † 26/1 1880.
6T31 GÖLIN ANDERSDOTTER, * 27/12 1828, d. t. nybygg. And. Persson i Stornäs, Hassela. Änka o. omg.                                                             (X3)14B16.
HANS PETER, * 4/11 1853                                  59
JONAS, * 24 9 1855                                          60
ANDERS, * 5/8 1857. † 13/7 1867
ANNA HELENA, * 18/3 1860                                61
MARGRETA, * 3/11 1862                                    62
BRITA ELISABET, * 4/1 1865                              63
LARS OLOF, * 3/5 1867. Fl. t. Torp, V.-norrl. 1894
ANDREAS, * 3/10 1870
KRISTINA JULIANA, * 29/12 1873

—43—

21 ANNA JONSDOTTER SYL, * 30/6 1825, d. t. husman Jon. Jonsson i Furuberg, Bjuråker. Tjän:a, bos. i Fjusnäs, Hassela.
HELENA, * 23/11 1846. † 8/12 1850
JONAS ANDERSSON, * 14/1 1852                        65
JOHAN ERIC ANDERSSON, * 23/2 1856                66
ANDERS PETER ANDERSSON, * 22/11 1859
FREDRIC ANDERSSON, * 9/6 1864. Emigr. t. N. Amerika 1891

—44—

24 MARGRETA DANIELSDOTTER FÄRDIG, * 10/10 1828, d. t. kolaren Daniel Färdig i Ede, Bergsjö. Tjän:a, bos. i Älvsund, Bergsjö. † 17/4 1899.
KATRINA MARGRETA, * 12/6 1854                       (X3)7A13
PER DANIEL, * 18/10 1856. † 25/11 1856
ANNA JULIANA, * 22/10 1858                             67
SIGRID HELEN, * 7/1 1863. Emigr. t. N. Amerika 1883

—45—

27 PER ANDERSSON, * 2/9 1824, s. t. bonden A. Persson i Norrbäck 2, Hassela. G. 2/4 1850. Bonde i Norrbäck 2. Emigr. t. N. Amerika 1853.
6Z11 ANNA HANSDOTTER, * 1/11 1825, d. t. torp. Hans Schmidt i Kölsjön, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1853.
MARTHA CATHRINA, * 27/5 1851. Emigr. t. N. Amerika 1853

—46—

27 JONAS ANDERSSON, * 30/3 1827, s. t. bonden A. Persson i Norrbäck 2, Hassela. G. 2/4 1850. Arb., bos. i Norrbäck 2. Fl. t. Torps sn, V.-norrl. 1851.
5Z5 HELENA OLSDOTTER STÅL, * 13/8 1830, d. t. bonden Ol. Olofsson Stål i Stakholm, Hassela. Fl. t. Torps sn, V.-norrl. 1851.

—47—

27 ERIC ANDERSSON NORELIUS, * 26/10 1833, s. t. bonden And. Persson i Norrbäck nr 2, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1850. G. 10/6 1855. Präst o. författare, president vid Augustana, Synoden m. m. † 15/3 1916 i Vasa, Minn., USA.
(F38) INGA CHARLOTTA PETERSSON, * ./. 1837, d. t. bonden Peter Petersson i Örserum, Gränna, Jönk. (Emigr. m. sina föräldrar t. N. Amerika.) † 9/12 1924
Fem barn


—48—

29 ERIK OLOFSSON LOD, * 27/9 1839, s. t. skomak. Olof Lod i Kyrkbyn, Hassela. G. 25/10 1868. Arb. bos. i Bäckaräng, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1869
6T27 BRITA ELISABET KRÅM, * 14/9 1843, d. t. kolaren Jöns Danielsson Kråm, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1869.

—49—

(P101) ANDERS VILHELM ANDERSSON, * 15/5 1851 i Billingsfors, Laxarby, Älvsb. G. 2/1 1877. Bonde i Bränslen 1, Hassela. (Hem.-skatt. 1 öresl. 2 pngl.) † 14/12 1923.
31 ANNA JOHANSDOTTER, * 28/6 1854 i Bränslen 1, Hassela. † 15/6 1925.
ANNA ELISABETH, * 7/10 1877                           1P49
HANS PETER, * 14/5 1879                                  68
VILHELM THEODOR, * 21/3 1881. † 30/6 1896
IDA VILHELMINA, * 7/7 1883                              1P51
HILMA KATHARINA, * 7/6 1885                           1P53
CARL RICHARD, * 21/2 1888                              69

—50—

34 JOHAN OLOF PERSSON, * 3/3 1868, s. t. bonden Per Johansson i Norrbäck 3, Hassela. Bonde i Norrbäck 3. † 29/4 1900.
9V1 HELENA KATRINA PERSDOTTER, * 23/10 1876, d. t. bonden Per Persson i Vrångtjärn 1, Hassela. Änka o. omg.                                                 1P50.
PER, * 26/10 1897. † 23/2 1898

—51—

37 PETTER SWING, * 2/9 1873, s. t. bonden Per Swing i Norrbäck, Hassela. G. 8/12 1906. Bonde i Norrbäck 6. † 14/2 1956.
11R5 ANNA SOFIA BOM, * 5/9 1881, d. t. kolare L. O. Bom i Olsbygge, Hassela. † 18/5 1955.
HULDA MARGRETA, * 26/6 1907                          9V3
BRITA SOFIA, * 17/11 1909. Utfl. t. Stöde, V.-norrl. 1938
JUDIT DOROTEA, * 25/6 1911                             70
PER HELGE, * 22/8 1914                                    71
ERIK OLOF, * 1/11 1916. Jordbr.-arb., bos. i Norrbäck
ANNA KRISTINA, * 29/7 1919. Hembitr., bos. i Norrbäck
NILS ALBERT, * 13/7 1921. Bonde i Norrbäck
ESKIL HERBERT, * 16/3 1924. † 14/1 1936

—52—

37 JONAS SWING, * 14/1 1877, s. t. bonden Per Swing i Norrbäck, Hassela. G. 1901. Jordbruk. i Vrångtjärn 1. Utfl. t. Attmar, V.-norrl. 1912.
6T60 SELMA PERSDOTTER NORELL, * 19/8 1880, d. t. bonden Per Norell i Nordarnbro s2. (Stakholm.) † i Attmar.
PER EDVIN, * 4/3 1902. † 19/7 1907
ELSA MARGRETA, * 27/6 1903. Fl. t. Attmar 1912
ANNA EMILIA, * 27/6 1905                                 10U26
LILLY KRISTINA, * 31/8 1907                              81
AGDA SOFIA, * 25/1 1910. Fl. t. Attmar 1912
PER EDVIN, * 12/10 1911. Fl. t. Attmar 1912
GUNHILD NATALIA, * 30/10 1917                        18U21

—53—

38 HELENA CATHARINA JONSDOTTER WIKLUND, * 9/2 1859, d. t. bonden Jonas Wiklund i Rigberg, Hassela. Bos. i Gräsåsen. Utfl. t. Gnarp 1911.
JONAS ERIK, * 2/2 1886                                    72

—54—

38 OLOF JONSSON WIKLUND, * 23/5 1861, s. t. bonden Jonas Wiklund i Rigberget, Hassela.
6Z15 BRITA CHRISTINA OLOFSDOTTER SÄLL, * 24/11 1859, d. t. bonden Olof Säll i Gräsåsen, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1887.
ESTER OLIVIA, * 6/3 1881. Emigr. t. N. Amerika 1887
DANIEL, * 14/11 1884. Emigr. t. N. Amerika 1887
NILS OLOF, * 21/1 1887. Emigr. t. N. Amerika 1887

—55—

40 NILS PETTER SJÖLANDER, * 3/10 1871, s. t. bonden Per Sjölander i Hällåsen 3, Hassela. Bonde Älgered s10, Bergsjö. Fl. t. Rogsta 1917.
2S33 MÄRTHA HANSDOTTER, * 13/8 1867, d. t. bonden Hans Hansson i Svedje 2, Hassela.
PER EINAR, * 8/9 1893. Fl. t. Rogsta
HANS GEORG, * 30/12 1898. Fl. t. Rogsta
AGDA MARGRETA, * 25/1 1904. Fl. t. Rogsta
MÄRTA OTILIA, * 7/7 1909. Fl. t. Rogsta

—56—

40 JONAS ERIK SJÖLANDER, * 11/1 1873, s. t. bonden Per Sjölander i Hällåsen 3, Hassela. Utfl. t. Stöde, V.-norrl. 1896.
(X3)2E15 IDA JULIANA ENGSTRÖM, * 10/1 1877, d. t. C. M. Engström i N. Älgered, Bergsjö.
PER LEONARD, * 10/9 1895. Utfl. t. Stöde

—57—

41 ANDERS PERSSON SUNDIN, * 11/8 1848 i Älvsund, Bergsjö. G. 24/3 1873. Husman, bos. i Hadungsnäs, utfl. t. Bjuråker 1884, sen. bos. i N. Älgered sss9, Bergsjö. † 29/4 1930.
9T4 CHRISTINA CATHRINA LIDBOM, * 20/8 1847, d. t. Peter Lidbom i Kyrkbacken, Hassela. † 1/2 1921.
PER, * 23/12 1873                                            73
MAGNUS, * 8/3 1875                                         74
KARIN ANDRETTE, * 8/2 1877. G. m. Anders Gill i Moviken, Bjuråker. (X4)13N16
JOHANNA MARIA, * 10/4 1879                            75
ANNA KRISTINA, * 14/12 1880. † 14/2 1887
EMMA KRISTINA, * 5/12 1883. † 14/3 1883
KLARA MARGRETA, * 10/5 1886                          2Y20
ANNA HELENA, * 10/5 1888                                (X3)28B8
EMMA KRISTINA, * 3/3 1892                               76

—58—

(S56) LARS JOHAN BLIXT, * 25/1 1856 i Ransäters sn, Värml. G. 12/10 1880. Soldat, bos. i S. Älgered, sen. arrend. i Söderåsen 2, Bergsjö. † 25/8 1916.
41 MARIA MAGNUSDOTTER, * 20/12 1857, d. t. Magnus Olsson i Älvsund, Bergsjö. † 21/6 1930.
JOHAN MAGNUS, * 1/1 1882                               77
LARS OLOF, * 2/10 1884. Fl. t. Umeå
KAROLINA HILDUR, * 4/3 1887                           (X3)15L5

—59—

42 HANS PETTER PERSSON ÖST, * 4/11 1853, s. t. husman Pehr Jonsson Syd i Slättberg, Hassela. G. 1877. Soldat vid Häls. reg., bos. i Älvsund, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1893.
1Z191 SIGRID CATHRINA NÖGD, * 10/7 1854, d. t. sold. Lars Nögd i S. Älgered, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika.
KARIN, * 8/6 1878. Emigr. t. N. Amerika 1893

—60—

42 JONAS PEHRSSON SYD, * 24/9 1855, s. t. husman Jonas Syl i Slättberg, Hassela. Murare, bos. i Nordanbro. † 27/9 1926.
(X6) ANNA CHRISTINA HALLSTRÖM, * 9/3 1856. Infl. fr. Delsbo. † 21/12 1930.
ELIN JULIANA, * 23/12 1881                               7Z10
KATARINA ELISABETH, * 12/8 1884                     4Z12
EMMA KRISTINA, * 16/3 1887                             18U25
ANNA JOSEFINA, * 29/6 1897                             18U27

—61—

42 ANNA HELENA SYL, * 18/3 1860, d. t. Pehr Syl i Slättberg, Hassela. Bos. i Slättberg. † 10/11 1904.
OLOF PERSSON, * 12/2 1880. † 7/1 1885
JOHAN ALFRED, * 1/2 1882. † 7/1 1885
JONAS EMIL, * 11/3 1884. † 14/1 1885
PER EMIL PERSSON SYD, * 15/2 1888. Utfl. t. Lillherrdal 1924
HULDA KRISTINA PERSSON SYD, * 7/3 1892. Emigr. t. USA 1911
ERIK GUNNAR PERSSON SYD, * 21/2 1899. Utfl. t. Lima 1930

—62—

(Y54) L. P. BRUN, * 186.. Bos. i Torps sn, V.-norrl. † 8/5 1898.
42 MARGRETA PERSDOTTER SYL, * 3/11 1862, d. t. Per Syl i Slättberg, Hassela. Änka o. omg.   64.
HULDA KRISTINA, * 23/12 1883. Emigr. t. USA 1902
LARS ALBERT, * 21/10 1887. Fl. t. Bjuråker 1906
ESTER MARGRETA, * 8/9 1893
LYDIA JULIANA, * 12/12 1896. † 13/8 1905

—63—

42 BRITA ELISABET SYL, * 4/1 1865, d. t. husman Per Jonsson Syl i Slättberg, Hassela. Tjän:a, bos. i Skanfors. † 18/7 1938.
JOHAN ALFRED SYD, * 29/8 1885                        78
LARS ERLAND SYD, * 13/8 1889                          79
HANS ERIK, * 23/8 1896                                    80
PER ANSELM, * 12/5 1902                                  81
HILDING, * 17/9 1908                                       82

—64—

(S65) ANDERS BERGLUND, * 9/4 1850 i Sunne sn, Värml. Arb., bos. i N. Älgered, Bergsjö. † 8/10 1934.
62 MARGRETA PERSDOTTER SYL, * 3/11 1862, d. t. Per Syl i Slättberg, Hassela. Tid. g. o. änka. † 4/9 1933.
KLARA NAEMI, * 7/9 1900. † 27/6 1902
NAEMI INGEBORG, * 28/5 1903. Fl. t. Almby 1926
NANNA LINNEA, * 18/3 1906                              4T65

—65—

43 JONAS ANDERSSON BERG, * 14/1 1852 i Fjusnäs, Hassela. G. 6/11 1876. Soldat vid Häls. reg., bos. i N. Älgered, Bergsjö, sen. bos. i Fagernäs. Fl. t. Forsa 1898.
(X3)4B45 ANNA KATHARINA KANT, * 15/4 1854, d. t. husman Erik Kant i Ede, Bergsjö.
ERIK ADOLF, * 13/12 1877. Utfl. t. Forsa 1898
JONAS EDVARD, * 19/6 1880. Utfl. t. Forsa 1898
OSKAR VILLHARD, * 7/11 1882. Utfl. t. Forsa 1898
ANNA ALBERTINA, * 8/6 1887. Utfl. t. Forsa 1898
ANDERS PETER, * 1/4 1889. † 1/6 1892

—66—

43 JOHAN ERIK ANDERSSON NORLING, * 23/2 1856 i Fjusnäs, Hassela. G. 2 ggr. Arb., bos. i Ölsjön, sen. i Gisslarbo, Bergsjö. † 18/6 1942.
6T52 BRITA KRISTINA PEHRSDOTTER KLAR, * 5/7 1854, d. t. husman Per Jonsson Klar i Ölsjön, Hassela. G. 24/3 1877. † 18/6 1906.
(X4)8H21 ANNA ANDERSDOTTER, * 3/3 1863, d. t. bonden And. Jonsson i Söderala 2, Bjuråker. G. 21/11 1908. † 25/7 1936.
PER, * 27/7 1875. † 2/8 1875
ERIK, * 28/1 1878                                            83
PER OSKAR, * 21/10 1888                                  84
HILDA KRISTINA, * 20/3 1904                            85

—67—

44 ANNA JULIANA FÄRDIG, * 22/10 1858 i Älvsund, Bergsjö. Hush:a i N. Älgered. † 19/10 1891.
JOHAN, * 8/2 1881                                           (X3)5G103
ERIK, * 3/4 1890

—68—

49 HANS PETER ANDERSSON, * 14/5 1879, s. t. bonden A. V. Andersson i Bränslen 1, Hassela. Bonde i Bränslen 1. Utfl. t. Attmar, V.-norrl. 1910.
(Y4) SIGNE HELENA EMILIA TUNELL, * 6/9 1887 i Attmars sn, V.-norrl.
HANS VILHELM, * 16/12 1909. Utfl. t. Attmar 1910

—69—

49 CARL RICKARD ANDERSSON, * 21/2 1888, s. t. bonden A. V. Andersson i Bränslen 1, Hassela. Bonde i Bränslen 1. † 25/1 1955.
12V17 NATALIA ALICE WESTBERG, * 23/5 1892, d. t. skrädd. Paul Westberg i Norrbäck, Hassela.
VILHELM ERLING, * 6/12 1916 -86
ANNA MATILDA, * 21/12 1921. † 3/6 1925
KARIN GUNILLA, * 10/6 1926
KARL GÖSTA, * 2/7 1931, jordbruksarb.

—70—

(Y52) KARL JOHAN AUGUST DAHLQVIST, * 5/2 1909 i Sättna, V.-norrl. Jordbr.-arb., bos. i Selånger, V.-norrl. † 11/5 1938.
51 JUDIT DOROTEA SWING, * 25/6 1911, d. t. bonden Petter Sving i Norrbäck, Hassela. Telefonist.
GUNVOR MARIANNE, * 4 8 1935                          15V18
RUT ING-MARI, * 21/6 1948. Fl. t. Stöde 1948

—71—

51 PER HELGE SWING, * 22/8 1914, s. t. bonden Petter Swing i Norrbäck, Hassela. Jordbruk., bos. i Norrbäck.
7T72 KARIN KRISTINA NORD, * 16/3 1915, d. t. arrend. Daniel Nord i Norrbäck 1.
PER LENNART, * 10/7 1938. Skogsarb., bos. i Norrbäck
INGER KAJSA, * 21/8 1940. † 6/6 1947
MAJ-BRITT KRISTINA, * 11/1 1951

—72—

53 JONAS ERIK WIKLUND, * 2/2 1886 i Gräsåsen, Hassela. Arbetare, bos. i Gräsåsen. Utfl. t. Gnarp 1911.
1Z167 GERDA BJÖRK, * 6/3 1886, d. t. byggmäst. L. E. Björk i Stakholm, (Österås), Hassela.
ANDERS ERIK, * 6/2 1909. Utfl. t. Gnarp 1911
RUT HELENA, * 5/9 1910. Utfl. t. Gnarp 1911

—73—

57 PER SUNDIN, * 23/12 1873, s. t. And. Sundin i N. Älgered, Bergsjö. G. 23/6 1905. Kolare, bos. i Frisbo, Bjuråker. † 16/3 1924.
(X4)28A9 MARIA ELISABET STRÖM, * 21/6 1874, d. t. kolare And. Ström i Frisbo, Bjuråker.

—74—

57 MAGNUS SUNDIN, * 8/3 1875, s. t. And. Sundin i N. Älgered, Bergsjö. Bonde i Älvsund. † 21/7 1937.
(X4)30G14 BRITA FLYGT, * 16/11 1884, d. t. N. E. Flygt i Norrberg, Bjuråker. Änka o. omg.           (X3)4L62.
KLARA MARGRETA, * 19/4 1904                          87
PER VALDEMAR, * 17/3 1905                              88
SIGNE HENRIETTA, * 2/8 1907                            (X3)6T118
HELGE EMANUEL, * 17/4 1909                            89
KNUT IVAR, * 3/3 1912. Bagare, fl. t. Njurunda 1936
ANDERS ELIAD, * 15/1 1914                               90
HELGA TERESIA, * 26/10 1915                            (X3)21E5
GERDA VIOLA, * 9/9 1917. Fl. t. Hassela 1935
GUNNAR ARTUR, * 19/1 1920                             91
NILS TURE, * 29/4 1922. Fl. t. Stockholm 1947
ERIK ALVAR, * 18/9 1923. Fl. t. Forsa, Häls. 1957
EJVOR LINNEA, * 17/8 1927

—75—

(X4)2F15 ANDERS ERIK ERIKSSON, * 5/11 1869, s. t. torp. Erik Olsson i Ö. Hålsjö, Norrbo, Häls. Infl. fr. Forsa 1923. Torpare i Älvsund, Bergsjö. † 11/1 1936.
57 JOHANNA MARIA SUNDIN, * 10/4 1879, d. t. husman And. Sundin i Hadungsnäs, Bergsjö. Fl. t. Ljustorp 1953. † 24/7 1958.
SARA AMANDA, * 13/12 1897
ANDERS ERIK EMIL, * 21/5 1902
NILS GOTTFRID, * 18/12 1907                            92
OSKAR SIGFRID, * 31/1 1913                             93

—76—

(Y4) PER EMANUEL LINDBOM, * 24/7 1887 i Attmars sn, V.-norrl. G. 8/6 1918. Skogsarb., bos. i Hadungsnäs Bergsjö. Fl. t. Gnarp 1925.
57 EMMA KRISTINA SUNDIN, * 3/5 1892, d. t. And. Sundin i N. Älgered ss9, Bergsjö.
ERIK HADAR, * 9/4 1919. Fl. t. Gnarp 1925
INGEGERD KRISTINA, * 3/8 1921. Fl. t. Gnarp 1925
ANNA VIOLA, * 21/12 1923. Fl. t. Gnarp 1925

—77—

58 JOHAN MAGNUS LARSSON, * 1/1 1882. s. t. L. J. Blixt i Söderåsen, Bergsjö. G. 31/1 1908. Fjärdingsman, bos. i Kyrkbyn, (Fiskvik 4). † 14/4 1950.
15L2 ANNA KATARINA ÅSTRÖM, * 28/7 1883 i Söderåsen, Bergsjö.
JOHAN HELMER, * 1/12 1908                              94
LILLY KATARINA, * 30/8 1911. † 1/3 1913

—78—

63 JOHAN ALFRED SYD, * 29/8 1885, s. t. B. E. Syd i Skansfors, Hassela. Byggn.-snickare, bos. i Bäckaräng. † 5/1 1964.
6Z42 JOHANNA MARIA FRENELL, * 1/2 1894, d. t. M. M. Frenell i Skansfors, Hassela.
EDIT MARGRETA, * 24/2 1911                            95

—79—

63 LARS ERLAND SYD, * 13/8 1889, s. t. B. E. Syd i Skansfors, Hassela. Skogsarb., bos. i Skansfors, sen. i Gamsäter, Bergsjö. † 29/10 1949.
(33)3Å58 MARGRETA KRISTINA JOSEFINA UDD, * 23/8 1885, d.t. sold. Erik Udd i Njuparne, Bjuråker. (Tid. g. o.änka e. bonden Per Östberg i Ängebo, Bjuråker.) Hush:a. † 30/12 1955.

—80—

63 HANS ERIK SYD, * 23/8 1896, s. t. B. E. Syd i Skansfors, Hassela. Skogsarb., bos. Korpåsen. Utfl. Torp, V.-norrl. 1938.
5Z23 ANNA MARGRETA SVENSSON, * 1/8 1899, d. t. bonden Per Svensson i Korpåsen.
AINA KRISTINA, * 6/3 1919                                7T93
AIDA MARGARETA, * 16/10 1921                         7T91
ERIK YNGVE, * 18/2 1923. Utfl. t. Torp, V.-norr. 1938
STIG VALTER, * 3/5 1927. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1938
HANS TORE, * 11/4 1930. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1938

—81—

63 PER ANSELM SYD, * 12/5 1902, s. t. B. E. Syd i Skansfors, Hassela. Byggn.-arb., bos. i Kyrkbacken.
52 LILLY KRISTINA SWING, * 31/8 1907, d. t. jordbrarb. Jonas Swnig i Vrångtjärn, Hassela.
TORSTEN KALEB, * 11/3 1931 -96
KERSTIN INGEGERD, * 11/4 1935 Gift 3/11 1962 med Gunnar Bom

—82—

63 HILDING SYL, * 17/9 1908 i Skansfors, Hassela. Chaufför, bos. i Kyrkbacken. † 4/5 1941
(X14) ANNA BACKSTRÖM, * 27/7 1906 i Harmångers sn, Häls. (Tid. g. o. änka e. Karl Joh. Hammar i Harmånger.) Utfl. t. Norrbo 1942.
(X14) MAJVOR MARGARETA HAMMAR, * 27/8 1926. Utfl. t. Bergsjö 1942
ERNST AGNE SYL, * 5/4 1939. Utfl. t. Norrbo 1942

—83—

66 ERIK JOHANSSON NORLING, * 28/1 s. t. Joh. E. Norling i Ölsjön, Hassela. G. 16/9 1901. Bonde i Lindsjön 2. (Hemmanet äges av Ströms bruk.) † 14/9 1932.
12T30 KARIN WÅRD, * 10/7 1884, d. t. arrend. J. P. Wård, Gräsåsen, Hassela. † 15/2 1951.
KRISTINA, * 10/8 1902. † 21/11 1918
BRITA, * 4/8 1904
MARGRETA, * 12/9 1906                                    3R73
KARIN AMALIA, * 6/3 1908                                 (X3)36B3
KARL RAGNAR, * 28/1 1911. † 27/4 1912
HILMA, * 9/2 1913                                            10T42
EDIT, * 8/10 1916. Fl. t. Högsjö, V.-norrl. 1940
ANNA, * 15/12 1919. Fl. t. Sundsvall 1940
SIGNE, * 29/7 1922. Fl. t. Bjåsta 7, Bergsjö

—84—

66 PER OSKAR NORLING, * 21/10 1888, s. t. J. E. Norling i Ölsjön, Hassela. Torpare i Gisslarbo, (Gammelbodarne).
(X3)21E2 INGRID MARGRETA BERG, * 23/8 1889, d. t. And. Berg i Gisselbo, Bergsjö. † 4/10 1950.
ERIK VIKTOR, * 23/3 1908                                 97
ANNA BRITA, * 20/10 1909                                (X3)16M56
ANDERS GUNNAR, * 9/8 1911. † 24/9 1932
EMMA MARIA, * 9/1 1914                                   (X3)13M17
JOHAN AXEL, * 26/10 1915                                98
SIGNE MARGRETA, * 23/8 1918                          (X3)16M57
ELSA MATILDA, * 30/10 1920                             (X3)9A10
KARL OSKAR, * 29/7 1923. Jordbr.-arb. i Gamsätter 6:8

—85—

(Y48) JOHAN ALBIN FANQVIST, * 7/2 1901 i Stöde sn, V.-norrl. Torpare i Gisslarbo (Norrgimma), Bergsjö.
66 HILDA KRISTINA NORLING, * 20/3 1904 i Gisslarbo, Bergsjö.
ERIK LENNART, * 9/1 1931. Fl. t. Nacka, Sth. 1950
LARS TORE, * 4/5 1938. Fl. t. Nacka, Sth 1956

—86—

69 VILHELM ERLING ANDERSSON, * 6/12 1916, s. t. bonden Carl Rickard Andersson i Bränslen, Hassela. G. 26/12 1943. Chaufför, bos. i Bäckaräng. Fl. t. Brännås, Bjuråker 1945.
(X4)35G53 ANNA INGEGERD JONSSON, * 16/12 1924, d. t. Jon. Jonsson i Karlstorpet, Bjuråker.
VIOLA LINNEA, * 3/8 1944
ELSA HILLEVI, * 25/11 1945
KJELL ROLAND, * 13/12 1946

—87—

(X6) BROR HJALMAR OLSSON, * 19/4 1905 i Delsbo. Bos. i Bredaryd, Jönk.
74 KLARA MARGRETA SUNDIN, * 19/4 1904, d. t. bonden Magnus Sundin i Älvsund, Bergsjö. Fl. t. Bredaryd, Jönk. 1946.
BENGT ENAR TORGNY, * 20/9 1935. Fl. t. Bredaryd, Jönk.
SVEN JOHNNY SIGVARD, * 12/2 1942. Fl. t. Bredaryd, Jönk.
BRITT GUNVOR MARGRETA, * 8/2 1946. Fl. t. Bredaryd, Jönk.

—88—

74 PER VALDEMAR SUNDIN, * 17/3 1905, s. t. bonden Magnus Sundin i Älvsund, Bergsjö. G. 1931. Fr.­skild 1951. Småbruksägare i Svedja, Hassela. Utfl. t. Delsbo 1953.
6T92 DAGNY MARIA HALL, * 19/7 1913, d. t. bonden J. E. Hall i Fjusnäs, Hassela. Fr.-skild o. omg.   12Y47.
JENNY LINNEA, * 11/7 1930                               5R20
ESKIL MAGNUS, * 31/8 1932. Fl. t. Borlänge 1953
ERIK HERBERT, * 15/6 1936. † 10/12 1936
HEDVIG ELVIRA, tv, * 6/9 1938. Fl. t. Bergsjö 1954
SOLVEIG MARIA, tv, * 6/9 1938. Fl. t. Borlänge 1955
HJÖRDIS BIRGITTA, * 5/3 1942. † 3/10 1942

—89—

74 HELGE EMANUEL SUNDIN, * 17/4 1909, s. t. bonden Magnus Sundin i Älvsund, Bergsjö. Skogsarb. i Fagernäs, Hassela. Utfl. t. Bergsjö 1933. Bos. i Knoppe. Fl. t. Nyhytta, Norbergs sn 1949.
3V5 HANNA MARGRETA NORMAN, * 13/4 1909, d. t. torp. J. P. Norman i Malungen, Bergsjö.
BARBRO MARGARETA, * 3/6 1932                        (X3)9N28
PER BERTIL, * 22/6 1934. † 26/5 1935
PER TORE, * 13/9 1936. Fl. t. Norberg
SVEN LENNART, * 11/12 1937. Fl. t. Norberg
ERIK YNGVE, * 16/11 1938. Fl. t. Norberg
BÖRJE EMANUEL, * 14/10 1939. Fl. t. Norberg
NILS ARNE, * 29/10 1940. † 5/10 1941
VALBORG LINNEA, * 8/7 1942. Fl. t. Norberg
INGRID BIRGITTA, * 18/12 1944                         (X3)7K34
BENGT OLOV, * 31/1 1946. Fl. t. Norberg
RUTH KRISTINA, * 7/4 1948. Fl. t. Norberg

—90—

74 ANDERS ELIND SUNDIN, * 15/1 1914, s. t. bonden M. Sundin i Älvsund, Bergsjö. Skogsarb., bos. i Älvsund.
(X6)13N16 ASTRID MARIA GILL, * 26/11 1912, d. t. And. Gill i Moviken, Bjuråker.
NAIMI IRENE, * 6/2 1945. Fl. t. Delsbo 1954

—91—

74 GUNNAR ARTUR SUNDIN, * 19/1 1920, s. t. bonden Magnus Sundin i Älvsund, Bergsjö. Skogsarb. i Hångberg, Hassela. Utfl. t. Bergsjö 1948. Fr.-skild 1950.
3R86 TYRA LINNEA HALLBERG, * 7/9 1926, d. t. bonden L. O. Hallberg i Hångsberg. Fr.-skild 1950. Omg. t.                                                            3V9.
KARL EVERT, * 2211 1944. Fl. t. Nacka, Sth. 1951
KJELL ÅKE, * 18/5 1947. Bos. i Malungen

—92—

75 NILS GOTTFRID ERIKSSON, * 18/12 1907, s. t. torp. A. E. Eriksson i Älvsund, Bergsjö. G. 16/12 1933. Gravör, bos. i Älvsund. Fr.skild 1940. Omg. 17/8 1947. Fl. t. Hög 1956. Sen. bos. i Älgered 8:4
(M216) SALLY INGEBORG ELISABET KALLMAN, * 17/4 1912 i V. Sallerup, Malm. Fr.skild 1940.
(AC26) HILDA MÖRTZELL, * 11/8 1907 i Stensele, Vb. Fr.­ skild 1950. Fl. t. Johannelund 1948.
NILS ERIK, * 6/7 1948. Fl. t. Johannelund

—93—

75 OSKAR SIGFRID ERIKSSON, * 31/1 1913, s. t. torp. A. E. Eriksson i Älvsund, Bergsjö. Försäljare, bos. i Älvsund. Fl. t. Sättna, V.-norrl. 1947.
(Y4) HILDUR VIKTORIA NORBERG, * 19/10 1913 i Attmars sn, V.-norrl.
RUNE ANDERS, * 7/5 1938. Fl. t. Sättna, V.-norrl.
ROLF INGVAR, * 21/4 1946. Fl. t. Sättna, V.-norrl.

—94—

77 JOHAN HELMER LARSSON, * 1/12 1908, s. t. fjärd.-man J. M. Larsson i Kyrkbyn, Bergsjö. Radioreparatör, bos. i Fiskvik. Fl. t. Säterbo, Arboga 1952.
12T27 HELENA ELISABET RÅBOM, * 3/9 1914, d. t. J. A. Råbom i Fiskvik 4:19.
JOHN OVE ROLAND, * 6/12 1939. Fl. t. Arboga

—95—

78 EDIT MARGRETA SYD, * 24/2 1911, d. t. snick. Joh. Alfred Syd i Bäckaräng, Hassela. Hush:a, bos. Älvsund, Bergsjö. Fl. t. Jonsberg, Ög. 1939.
GUNBORG IRENE DECIDERIA, * 30/8 1933. Fl. t. Jonsberg, Ög.
MALTE ANUND NORBERT, * 20/5 1936. Fl. t. Jonsberg, Ög.
MAJ VALBORG, * 16/5 1939. Fl. t. Jonsberg, Ög.

—96—

81 TORSTEN KALEB SYD, * 11/3 1931, s. t. byggnadsarb. P. A. Syd i Kyrkbacken, Hassela. Fabriksarb., bos. i Kyrkbyn.
(Y49) MAJVOR FRIDEBORG SJÖLUND, * 5/4 1937 i Sundsvall
ANITA ELLINOR, * 27/1 1959
SONJA ELISABET, * 19/6 1963

—97—

84 ERIK VIKTOR NORLING, * 23/3 1908, s. t. torp. P. O. Norling i Gisslarbo, Bergsjö. G. 2 ggr. Bonde i Gamsätter 6:8. (Fr.-skild 1937, omg. 1955.) † 2/6 1955.
(X6) BRITA PAULINA ROOS, * 27/10 1902. Infl. fr. Delsbo. G. 1/3 1930. (Fr.-skild 1937.) Fl. t. Bräcke, Jämtl. 1936.
(X3)10A4 JENNY MARGRETA BLIXT, * 14/7 1909, d. t. torp. Jonas Blixt i Ansjön, Bergsjö. G. 29/11 1941.
(X6) SIGRID NORLING, * 18/12 1921. Fl. t. Bräcke 1936
INGA BRITT, * 17/1 1930. Fl. t. Bräcke 1936
ERIK OSKAR, * 20/5 1931. Fl. t. Bräcke 1936
KARL ERIK, * 19/4 1943. Fl. t. Västerås 1960
SVEN TURE, * 2/3 1945
INGER MARGRETA, * 8/6 1947

—98—

84 JOHAN AXEL NORLING, * 26/10 1915, s. t. torp. P. O. Norling i Gisslarbo, Bergsjö. Bonde i Trösten 5:21. Fl. t. Harmånger 1960.
(X3)16M34 BRITA JULIA NORELL, * 2/5 1920, d. t. bonden Joh. Norell i Högen 3:2, Bergsjö.
INGA-BRITT * 24/11 1941. Fl. t. Harmånger 1960
ERIK LENNART, * 18/3 1943. Fl. t. Harmånger 1960
KARIN GUNILLA, * 17/4 1945. Fl. t. Harmånger 1960

—99—

24 PER ERIC FÄRDIGSTOLT”, * 16/6 1836, s. t. bonden Daniel Färdig i Änga 8, Bjuråker. G. 25/10 1863. Soldat vid Häls. reg., bos. i Lia, Bjuråker. † 2/8 1909.
(X4)31C3 KERSTIN LARSDOTTER, * 20/2 1843, d. t. kolare Lars Strand i Stormyra, Bjuråker. † 4/8 1937.
LARS ERIK, * 15/10 1864                                   100
ANNA BRITA, * 2/11 1867. G. m. Joh. Eriksson i Moviken,
Bjuråker.                                                         (X4)6H36
PER DANIEL, * 19/1 1872                                   101

—100—

99 LARS ERIK STOLT * 15/10 1864, s. t. soldat Per Erik Stolt i Lia, Bjuråker. G. 28/11 1899. Arrend. i Norrhavra 16:2, Bjuråker.
(X4)27F1 IDA KAROLINA BLOMGREN, * 13/11 1865, d. t. skogvakt. L. E. Blomgren i Brättingberg, Bjuråker. † 12/4 1945.
ESTER MARIA, * 22/12 1900. Fl. t. Hälsingtuna 1925
ERIK RAGNAR, * 13/3 1904. Jordbr. i Bjuråker
EDLA KATRINA, * 30/4 1905. Hem.-ägare i Norrhavra
CHARLOTTA KRISTINA, * 19/11 1907. Fl. t. Delsbo 1947

—101—

99 PER DANIEL STOLT, * 19/1 1872, s. t. soldat Per Erik Stolt i Lia, Bjuråker. G. 1898. Kolare i Moviken, Bjuråker.
4R18 MARIA HÖGBERG, * 29/1 1878, d. t. kolare Joh. Högberg i Furuberg, Bjuråker. † 22/2 1946.
JOHAN HERBERT, * 7/4 1899                              102
PER GEORG, * 30/11 1900. † 25/5 1930
GUNBORG KATRINA, * 23/11 1902. Fl. t. Forsa 1936
GERDA KRISTINA, * 21/4 1905. Fl. t. Njutånger 1943

—102—

101 JOHAN HERBERT STOLT, * 7/4 1899, s. t. kolare Per Dan. Stolt i Moviken, Bjuråker. Masugnsarb. vid Moviken. Fl. t. Solna, Sth. 1939.
(X4)12C5 ERIKA MATILDA EDLUND, * 27/9 1900, d. t. O. Edlund i Moviken, Bjuråker.
PER OLOF RICKARD, * 1/9 1921. Fl. t. Solna

—103—

21 JONAS JONSSON ENGLUND, * 2/7 1829, s. t. husman Jon. Jonsson i Furuberg, Bjuråker. Soldat vid Häls. reg., bos. i Furuberg. † 9/4 1904.
(X6)33J3 BRITA JONSDOTTER, * 5/1 1817, styvd. t. soldat J. Krig i Fjärdsätter, Delsbo. † 6/2 1891.
JONAS, * 25/3 1854                                          104
ERIK, * 14/7 1856                                            105
ANNA BRITA, * 21/9 1861

—104—

103 JONAS ENGLUND, * 25/3 1854, s. t. sold. Jon. Englund i Furuberg, Bjuråker. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Källbergsbo, Delsbo. † 23/3 1935.
(X6)17M10 KERSTIN PERSDOTTER, * 9/3 1858, d. t. bonden Per Larsson i Långede 4, Delsbo. † 16/2 1932.
KARIN, * 31/5 1883. Fl. t. Forsa 1904
BRITA, * 18/10 1885. Fl. t. Forsa 1904
ANNA, * 12/2 1891. G. m. And. Olof Johansson i Delsbo. (X6)34J2
JONAS, * 2/12 1893                                          106
KRISTINA, * 5/9 1896. Fl. t. iForsa 1916
MARTA, * 24/9 1899. Hemäg. i Svedja, Delsbo.      (X4)2A28

—105—

103 ERIK JONSSON ENGLUND, * 14/7 1856, s. t. sold. Jon. Englund i Furuberg, Bjuråker. Arb., bos. i Furuberg. † 1/12 1929.
(X4)44B42 CARIN PERSDOTTER, * 7/3 1847, d. t. husman Per Persson i Tjärna, Bjuråker. † 24/2 1909.
JONAS ERIK, * 25/10 1883 – 107
ANNA BRITA, * 19/2 1889. G. m. Joh. Erik Moberg i Bjuråker. (X4)19A8

—106—

104 JONAS ENGLUND, * 2/12, 1893, s. t. sold. Jon. Englund 1 Källbergsbo, Delsbo. Bonde i Källbergsbo 4:7.
(X32) SIRI AMALIA NORDLUND, * 8/8 1889 i Norrala sn, Häls.
KNUT INGVAR FERNLUND, * 11/3 1915. Fl. t. Enånger 1938
JONAS GUNNAR, * 28/11 1923. Fl. t. Vika 1943
BROR GUSTAF, * 4/9 1925. Fl. t. Hudiksvall 1947
ANNA MATILDA GUNHILD, * 4/2 1927. G. m. A. I. Persson i Delsbo. (X6)41P11
GERDA KRISTINA, * 29/1 1929. Fl. t. Lidingö 1947
MÄRTA INGEGERD, * 7/7 1933

—107—

105 JONAS ERIK ENGLUND, * 25/10 1883, s. t. Erik Englund i Furuberg, Bjuråker. G. 9/5 190. Skogsarb. i Våtmor, Bjuråker. † 3/8 1931
(X4)33D1 MARIA CHARLOTTA MEIJER, * 17/12 1883 i Ramsjö sn, Häls.
PER ERIK, * 27/3 1910                                      108
HILDA ALFINA, * 21/6 1911. Fl. t. Forsa 1930
ANNA CECILIA, * 24/1 1916. G. m. Edv. Leon. Björk i Bjuråker. (X4)2A31
KARIN MARGRETA, * 9/1 19.18. Fl. t. Forsa 1935
ELIN MARIA, * 1/4 1919. Fl. t. Forsa 1936
JOHAN ALRIK, * 19/5 1920. Fl. t. Dorotea, Vb. 1946
OLOF BIRGER, * 23/10 1925. Fl. t. Gävle 1945

—108—

107 PER ERIK ENGLUND, * 27/3 1910, s. t. J. E. Englund i Våtmor, Bjuråker. Skomakarmäst., bos. i Lia, Bjuråker
(X4)47A24 ESTER SIGNE ELISABET SÖDER, * 22/8 1908, d. t. C. P. Söder i V. Stråsjö, Bjuråker.
SONJA MARGRETA, * 19/5 1930.
ASTRID LINNEA, * 21/1 1933
KARIN SOLVEIG, * 23/8 1944
INGER TERESIA, * 2/2 1946

—109—

(S19) PER ERIKSSON UTTER, * 5/8 1844 i Fryksände sn, Värml. G. 25/6 1867. Bruksarb., bos. i Ede, Bergsjö. † 17/1 1877.
41 ANNA HELENA CARLSDOT. SUNDQVlST, * 18/10 1843 i Älvsund, Bergsjö. Fl. t. Rogsta 1921.
SARA CATHRINA, * 8/4 1868                              110
ANNA MARIA, * 30/12 1870                                6Z40
KAROLINA, * 28/5 1873. † 7/6 18731
ERIK MAGNUS, * 22/6 1874                                111
AMANDA, * 26/10 1880. † 2/11 1881

—110—

(S37) KARL NILSSON, * 13/3 1852 i Kils sn, Värml. Arb., bos. i Ede, Bergsjö. Fl. t. Rogsta 1895.
109 SARA CATHRINA PERSDOTTER, * 8/4 1868, d. t. Per Utter i Ede, Bergsjö.
KARL EMIL, * 2/10 1892. Utfl. t. Rogsta.
AGNES AMANDA, * 20/1 1895. Utfl. t. Rogsta

—111—

109 ERIK MAGNUS PERSSON, * 22/6 1874, s. t. Per Utter i Ede, Bergsjö. G. 1900. Körkarl, bos. i Andersfors. Fl. t. Hälsingtuna.
(W27) JOHANNA MATILDA BÄCKVALL, * 6/1 1880 i Ore sn, Kopp.
HILDUR AMANDA, * 17/1 1901. Fl. t. Hälsingtuna
HILMA KRISTINA, * 17/6 1902. Fl. t. Hälsingtuna
ANNA MARGRETA, * 15/4 1904. Fl. t. Hälsingtuna

 

 

Joris – Per Andersson och hans släkt enligt Hassela släktregister

 

 

—8Z1— Uppgifter ur Hassela släktregister

(W28) SIGFRID (SEFFRE) OLUFFSSON, * 1620, nämnd som bofast finne i Orsa finnmark, Dalarne.
(W28) HELGA SIGRIDSDOTTER, * 1620 i Orsa sn, Dalarne.
BRITA, * 5/12 1646                                           2

—2—

(W28) STAFFAN MATTSSON, * 1647 av finnsläkt. Infl. fr. Orsa finnmark, Dalarne, fd. bonde. Inhyses i Kölsjön, Hassela. † ./. 1725.
1 BRITA SIGFRIDSDOTTER, * 5/12 1646, d. t. finnen Sigfrid Oluffsson i Orsa finnmark, Dalarne. † 5/12 1737.
SIGFRID, * ./. 1678                                          3
KARIN, * 10/1 1688                                          1Z25 ( ingift i Ersk-Mats)
PEDER, * 5/4 1695. † ./. 1706

—3—

2 SIGFRID STEPHANSSON, * ./. 1678, s. t. finnen Staffan Matsson i Kölsjön, Hassela. Bofast finne i Kölsjön. † 21/1 1739.
1Z14 SARA ERICSDOTTER, * ./7 1681, d. t. bonden Erich Hindriksson i Kölsjön 4, ”Sörgården”. † 9/2 1764.
KARIN, * 4/4 1704                                            (X3)4N5
SVEN, * 7/6 1707. † ./. 1711
ANNA, * 1/7 1708                                             4
SARA, * 25/9 1711
HELGA, * 25/11 1718

—4—

(Y4) CARL GÖRANSSON, * ./7 1703, s. t. båtsman Carl Clementsson i Norrhassel, Attmars sn, V.-norrl. G. 27/6 1733. Bonde i Kölsjön, Hassela. † 18/11 1772.
3 ANNA SIGFRIDSDOTTER, * 1/7 1707, d. t. finnen Sigfrid Stephansson i Kölsjön. † 178..
SARA, * 15/8 1734                                            5
MARTHA, * 30/4 1736                                        6
GÖRAN, * 10/2 1742                                         7

—5—

(Y54) ANDERS PEHRSSON, * ./. 1737, s. t. husman Per Persson o. h. h. Lisbeth Persdotter i Torps sn, Medelpad. Torp. i Korpåsen, Hassela.
4 SARA CARLSDOTTER, * 15/8 1734, d. t. bonden Carl Göransson i Kölsjön, Hassela.
PEHR, * 15/7 1761                                            8
CARL ”STYV”, * 18/12 1762. Sold. vid Häls. reg., bos. i Bjuråker. Bevist.
finska kriget. † 2/7 1804
ANNA, * 19/8 1766                                           9

—6—

(Y54) JÖNS OLOFSSON, * 11/7 1746, s. t. bonden Olof Marcusson o. h. h. Margta Pålsdot. i Saxen, Torps sn, Medelpad. G. 2/7 1765. Bonde i Kölsjön s7, Hassela. † 28/2 1838.
4 MARTHA CARLSDOTTER, * 30/4 1736, d. t. Carl Göransson i Kölsjön. † 10/11 1819.
MARGETA, * 28/8 1767                                      1R7
OLOF, * 25/8 1769                                            10
ANNA, * 13/12 1773                                          11

—7—

4 GÖRAN CARLSSON, * 10/2 1742, s. t. bonden Carl Göransson i Kölsjön, Hassela. G. 6/4 1763. Bonde i Kölsjön ss4 (7). † 23/6 1822.
(X3)20B5 CHERSTIN JONSDOTTER, * 29/4 1725, d. t. bonden Jon. Ericsson i Berge 2, Hassela. † ./. 1811.

—8—

5 PEHR ANDERSSON, * 15/7 1761, s. t. nybygg. And. Pehrsson i Korpåsen, Hassela. G. 12/10 1785. Bonde i Kölsjön (7) ss4. † 26/11 1809.
2T5 HELENA PEHRSDOTTER, * 18/12 1762, d. t. sold. Pehr Dunder i Kölsjön. † 27/5 1828.
GÖRAN, * 7/10 1787. † 7/12 1787
ANDERS, * 23/6 1789                                        12
MARGTA, * 12/1 1794

—9—

(Y54) JÖNS JONSSON, * ./. 1767, s. t. Jon. Olsson o. h. h. Margta Olsdotter i Torps sn, Medelpad. G. 16/2 1793. Bonde i Korpås 3. (Hem.-skatt. 2 öresl.) † ./. 18..
5 ANNA ANDERSDOTTER, * 19/8 1766, d. t. torp. Anders Persson i Korpåsen. † 27/3 1830.
JONAS, * 4/12 1794                                          13
SARA, * 16/6 1797. † 5/9 1797
ANDERS, * 28/6 1798                                        14
JÖNS, * 23/2 1800
PEHR, * 27 /9 1803                                           15
OLOF, * 14/10 1805                                          16

—10—

6 OLOF JÖNSSON, * 25/8 1769, s. t. bonden Jöns Olofsson i Kölsjö s7, Hassela. G. 10/6 1794. Bonde i Kölsjö s7. † 13/10 1803.
(Y54) BRITA SAMUELSDOTTER, * ./1 1767 i Torps sn, V.norrl.
Änka o. omg.                                                             17.
MARTHA CATHRINA, * 14/3 1795                        10T11
MAGDALENA, * 15/5 1796                                  1R15
BRITA, * 18/8 1802                                           3T13

—11—

(X4)35G8 JONAS CLEMENESSON, * 15/10 1771, s. t. bonden Clement Jonsson o. h. h. Helena Olsdot. i Trossnarven, Bjuråker. G. 30/6 1793. Torp. i Kölsjön, Hassela, sen. nybygg. i Brännås, Bjuråker. † 11/12 1805.
6 ANNA JÖNSDOTTER, * 13/12 1773, d. t. bonden Jöns Olofsson i Kölsjön, Hassela. † 25/3 1848.
HELENA, * 26/3 1794. G. m. Carl Dahlqvist i Bjuråker. – (X4)35G87
MARTA, * 10/9 1796                                          6Z11
JÖNS, * 10/9 1796. † 25/5 1799
ANNA, * 21/9 1798. G. m. Per Persson i Bjuråker. (X4)35G20
BRITA, * 17/5 1800. G. m. sold. Jonas Säl i Bjuråker. – (X4)2F7
JÖNS NORELL, * 22/5 1802. Husman, bos. i Gröndal, Bjuråker. – (X4)35G25
CARIN, * 8/3 1805. G. m. Erik Staf i Bjuråker. – (X4)44A3
KERSTIN, * 15/10 1812. G. m. Olof Persson i Bjuråker. – (X4)35G29

—12—

8 ANDERS PEHRSSON, * 23/6 1789, s. t. bonden Pehr Andersson i Kölsjön ss4, Hassela. G. 1814. Bonde i Kölsjön ss4. ”Joris”. (Hem.-skatt. 2 öresl. 19 pngl.) † 29/4 1820.
5T7 INGRID PEHRSDOTTER, * 21/9 1791, d. t. sold. Pehr Loo i Ölsjön, Hassela. Änka o. omg.           2R18.
PEHR, * 5/12 1817                                            18 Känd som Joris-Pelle

—13—

9 JONAS JÖNSSON, * 4/12 1794, s. t. bonden Jöns Jonsson i Korpåsen 3, Hassela. G. 3/2 1824. Bonde i Korpåsen 3.
(Y54) ELISABET ANDERSDOTTER, * 1/11 1796. Infl. fr. Torps sn, Medelpad.
BRITA, * 20/1 1826                                           19
JÖNS, * 28/2 1828

—14—

9 ANDERS JÖNSSON, * 28/6 1798, s. t. bonden Jöns Jonsson i Korpåsen 3, Hassela. G. 2 ggr. Bos. i Kallbäck. Emgr. t. N. Amerika 1868.
(Y54) BRITA PEHRSDOTTER, * 18/3 1796 i Torps sn, V.­nord. G. 24/6 1820. † 14/5 1835.
3R25 KARIN CHRISTOPHERSDOTTER NORBERG, * 21/4 1807, d. t. bonden Chr. Norberg i Korpås 4, Hassela. G. 21/3 1840. Emigr. t. N. Amerika 1868.
ANNA BRITA, * 23/11 1820
PER, * 17/8 1822
INGRID, * 11/4 1824. † 15/8 1824
SARA, * 11/4 1826. Fl. t. Torps sn 1848
JÖNS, * 20/3 1830. † 24/5 1830
MARTHA, * 21/3 1832. † 27/6 1832
ANDERS, * 11/5 1835. † 12/5 1835
ANDERS, * 30/11 1840. Emigr. t. N. Amerika
HELENA, * 9/2 1850. Emigr. t. N. Amerika
JULIANA CHRISTINA, * 29/11 1852. Emigr. t. N. Amerika

—15—

9 PEHR JÖNSSON, * 27/9 1803, s. t. bonden Jöns Jonsson i Korpås 3, Hassela. G. 25/6 1828. Bonde i Korpås. † 29/7 1873.
1U5 ELISABET OLOFSDOTTER, * 1/4 1803, d. t. bonden Olof Nilsson i Korpåsen, Hassela. † 30/3 1881.
PETTER, * 25/5 1832                                         20

—16—

9 OLOF JÖNSSON, * 14/10 1805, s. t. bonden Jöns Jonsson i Korpås 3, Hassela. Husman, bos. i Bäckaräng. † 28/11 1888.
(X14) KARIN OLOFSDOTTER, * 10/3 1812 i Harmångers sn, Häls. † 3/1 1891.
JÖNS, * 20/4 1838                                            21
CATHARINA, * 8/1 1842. Fl. t. Harmånger 1850
OLOF, * 8/3 1845                                             22
ANNA, * 12/5 1847                                           4Z4
JULIANA, * 29/8 1849. Fl. t. Bergsjö 1864
HELENA MARGRETA, * 23/12 1852                       4Z3
PER, * 31/8 1856. † 28/8 1857

—17—

7R3 PEHR ANDERSSON FÄRDIG, * 7/1 1780, s. t. sold. And. Färdig i Nordanbro, Hassela. G. 13/11 1804. Bonde i Kölsjö sss4 (s7). † 13/11 1818.
10 BRITA SAMUELSDOTTER, * ./1 1767 i Torps sn, V.norrl. (Tid. g. o. änka e. bonden Olof Jönsson i Kölsjö s7.) † 16/3 1840.
OLOF, * 17/10 1805                                          23
ANDERS, * 4/10 1807. † 16/10 1807

—18—

12 ”JORISPER ANDERSSON, * 5/12 1817, s. t. bonden And. Persson i Kölsjön ss4, Hassela. Bonde i Lindsjön 8. Emigr. t. Cambridge, Minn. N. Amerika 1850. † 1870.
6Z6 CARIN DANIELSDOTTER, * 25/12 1814, d. t. bonden Dan. Pehrsson i Lindsjön 5. Emigr. t. N. Amerika 1850. † ./. 1906.
CARIN, * 10/4 1837. † 4/5 1837
ANDERS, * 10/11 1838. Emigr. t. N. Amerika 1850
DANIEL, * 3/2 1842. Emigr. t. N. Amerika 1850
HELENA, * 7/7 1845. Emigr. t. N. Amerika 1850
INGRID KATHRINA, * 31/5 1848. Emigr. t. N. Amerika 1850
CHRISTINA, * ./. 1853. † 1870 i N. Amerika

—19—

(A—) ISAK DUFVENBERG, * 21/1 1816 i Stockholm. Infl. fr. Torp, V.-norrl. 1847. Bonde i Korpåsen, Hassela. Utfl. t. Torp 1850.
13 BRITA JONSDOTTER, * 20/1 1826, d. t. bonden J. Jönsson i Korpåsen 3, Hassela.
ELISABET BRITA, * 13/1 1844. Fl. t. Torp
JONAS, * 25/10 1845. Fl. t. Torp
PETRUS, * 15/3 1849. Fl. t. Torp

—20—

15 PETTER PERSSON, * 25/5 1832, s. t. bonden Pehr Jönsson i Korpås. Handlande i Korpås, Hassela, sen. bos. i Bäckaräng. Utfl. t. Stöde, V.-norrl. 1878.
11S3 BRITA JOHANSDOTTER GRIP, * 11/12 1827, d. t. bonden Joh. Grip i Korpåsen 5, Hassela.
ELISABET SELINA, * 30/11 1854. † 20/5 1855
PETRONELLA, * 4/7 1856. Fl. t. Stöde
JOHAN, * 4/1 1858. † 18/1 1858
JOHAN PETTER, * 5/1 1859. Fl. t. Stöde 1878
BRITA ELISABET, * 10/2 1862. Fl. t. Stöde 1878
ANDERS OLOF, * 9/3 1864. † 22/7 1864
AUGUST, * 6/1 1868. † 21/1 1868

—21—

16 JÖNS OLOFSSON NORLING, * 20/4 1838, s. t. husman Olof Jönsson i Bäckaräng, Hassela. G. 26/6 1864. Bonde i Mörtsjön. (Kyrkbyn sss5.) † 15/11 1916.
18U9 SIGRID ERIKSDOTTER, * 26/1 1835, d. t. bonden E. Jonsson i Svedja 3, Hassela. † 9/3 1918.
ERIK OLOF, * 29/5 1866                                    24
JOHAN PETTER, * 9/10 1873                               25

—22—

16 OLOF OLSSON, * 8/3 1845, s. t. husman Olof Jönsson i Bäckaräng, Hassela. G. 1879. Skräddare, bos. i Bäckaräng. † 1/10 1915.
8P3 OLAVA GUNILLA OLSDOTTER, * 23/1 1859, d. t. bonden Olof Kilander i Korpåsen 2, Hassela. † 8/1 1914.
KATHRINA ELINA, * 26/4 1880                            4T51
OLIN, * 15/6 1883. Torpare, bos. i Bäckaräng. † 16/10 1944
ERIK, * 19/12 1891                                           26
KARL GUNNAR, * 28/1 1900. Skogsarb. Död i Malung 1918
PER EDVIN, * 6/11 1902. † 21/8 1905

—23—

17 OLOF PERSSON LINDSTEN, * 17/10 1805, s. t. bonden Per Andersson i Kölsjö, Hassela. G. 24/6 1830. Bonde i Lindsjön 3. (Hem.-skatt. 12 pngl.) † 23/5 1859.
1R8 CARIN JONSDOTTER, * 14/2 1810, d. t. torp. Jon. Persson i Bäckaräng, ”Västomån”, Hassela. † 18/9 1851.
BRITA, * 27/7 1831                                           10T24
GUNILLA, * 16/12 1834. Emigr. t. N. Amerika 1861
CARIN, * 27/6 1838                                          27
PER ”LINDSTEN”, * 31/10 1844. Emigr. t. Amerika 1866

—24—

21 ERIK OLOF NORLING, * 29/5 1866, s. t. bonden Jöns Norling i Mörtsjön 4, Hassela. Bonde i Mörtsjön 4. Utfl. t. Hälsingtuna 1921.
6T39 CARIN MARGRETA PERSDOTTER, * 24/12 1865, d. t. bonden Pehr Pehrsson i Mörtsjön 2.
ERNST PETTER, * 28/2 1889. † 12/6 1907
NILS ERIK, * 19/7 1899. Utfl. t. Hälsingtuna 1921
OLOF GÖSTA, * 19/7 1902. Utfl. t. Hälsingtuna 1921
KARL JOHAN, * 23/12 1904. Utfl. t. Hälsingtuna 1921
KARIN, * 18/11 1908. Utfl. t. Hälsingtuna 1921

—25—

21 JOHAN PETTER NORLING, * 9/10 1873, s. t. bonden Jöns Norling i Mörtsjö 4, Hassela. G. 2 ggr. Bonde i Älgered 10. † 7/2 1949.
(X3)14E26 KATRINA MARGRETA LUNDSTEDT, * 11/6 1879, d. t. arrend. Lars Lundstedt i Ölsjön, Hassela. G. 10/11 1903. † 9/2 1918.
9U10 KRISTINA MELINDA STORM, * 28/1 1885, d. t. kolare Erik Storm i Dalviken, Hassela. G. 17/7 1921. † 6/9 1963.
OLOF EDVARD, * 19/4 1904                               28
SIGRID KRISTINA, * 3/10 1906. † 18/12 1925

—26—

22 ERIK OLSSON, * 19/12 1891, s. t. skräddaren Olof Olsson i Bäckaräng, Hassela. G. 20/6 1920. Skräddare i Kyrkbyn.
(X2)17K11 ANNA MATILDA SUNDELL, * 11/7 1893, d. t. Simon Sundell i Änga,  Arbrå sn, Häls. † 9/6 1957.
ERIK RUNE, * 16/11 1921. Fl. t. Stockholm 1943
GUNNIL MARGARETA, * 12/7 1931. † 5/8 1947
MAJA LISA ”ORVENIUS”, * 23/4 1934. Fl. t. Stockholm 1954

—27—

4T102 JONAS JONSSON, * 22/7 1824, s. t. bonden Jon. Persson i Bäckaräng 1, Hassela. G. 21/6 1858. Måg o. bonde i Lindsjön 3. (Hem.-skatt. 12 pngl.) † 26/4 1889.
23 CARIN OLOFSDOTTER LINDSTÉN, * 27 /6 1838, d. t. bonden Ol. Lindsten i Lindsjön 3. † 20/2 1924.
JONAS, * 22/12 1859. † 19/12 1864
OLOF, * 24/11 1864. † 23/12 1864
OLOF, * 3/4 1866                                             29
JONAS, * 5/11 1870                                          30

—28—

25 OLOF EDVARD NORLING, * 19/4 1904, s. t. bonden J. P. Norling i N. Älgered 10, Bergsjö. Bonde i N. Älgered 10.
(X3)7E40 SARA MARGRETA FORSLIN, * 12/4 1901, d. t. bonden L. D. Forslin i N. Älgered s7.
SIGRID DOROTEA, * 19/9 1925                           (X3)5A33
ANNA MARIA, * 10/8 1929                                 3Y19

—29—

27 OLOF JONSSON, * 3/4 1866, s. t. bonden Jon. Jonsson i Lindsjön 3, Hassela. Jordbr.-arb., fl. t. Bergsjö 1911 o. nämnd som bonde i Hamre 5. † 17/10 1927.
2S32 INGRID SOFIA LINDHOLM, * 9/3 1873, d. t. torp. Lars Lindholm i Norrbäck, Hassela. t 25/11 1940.
JONAS ALBERT, * 1/1 1896                                31
OLOF ALBIN, * 18/2 1899. Fl. t. Gnarp 1930

—30—

27 JONAS JONSSON, * 5/11 1870, s. t. bonden Jon. Jonsson i Lindsjön 3, Hassela. Jordbruk. i Lindsjön 3. Fl. t. Norrbo 1926.
12T30 BRICKEN WÅRD, * 10/4 1887, d. t. arrend. Jon. Peter Wård i Gräsåsen, Hassela.
SIMON, * 15/12 1910. Fl. t. Idenor 1941
KARIN, * 25/1 1915. G. 1940 m. Nils Holger Persson i Fägre, Skarab.

—31—

29 JONAS ALBERT OLSSON, * 1/1 1896, s. t. Olof Jonsson i Lindsjön 3, Hassela. G. 12/4 1931. Bonde i Väster Tanne, ”Hamre 5:3”, Bergsjö.
1Y20 KARIN MATILDA NÄSLUND, * 17/4 1907, d. t. bonden Hans Näslund i Fagernäs 3, Hassela.
(X8) LARS ERIK, * 25/8 1942, verkst.-arb.

 

 

Joris-Per Anderssons hustru Carin Danielsdotter och hennes släkt enligt Hassela släktregister

 

 

—6Z1— Uppgifter ur Hassela släktregister

(X15) OLOF OLSSON BERG, * 1660, härst. okänd. Soldat vid Häls. reg., bos. i Hadungsnäs, Bergsjö.
(X15) BRITA ANDERSDOTTER, * 1660, härst. okänd.
OLOF, * 8/9 1689                                             2
CECILIA, * 5/8 1692
ANDERS, * 25/12 1694
MARGRETA, * 26/12 1697

—2—

1 OLOF OLOFSSON, * 8/9 1689, s. t. soldat Olof Berg i Hadungsnäs, Bergsjö. G. 28/12 1714. Skomak., bos. i Hadungsnäs, Bergsjö. † 25/5 1743 (vattusot.)
1Y2 ANNA PERSDOTTER, * 27/6 1693, d. t. bonden Pehr Ericsson i Fagernäs 1, Hassela.
PEHR, * 19/7 1719                                            3
OLOF, * 30/3 1722. † 11/5 1722
OLOF, * 24/5 1725
BRITA, * 4/8 1727
MATS ”TJÄRNMAN”, * 11/1 1729. Soldat, bos. i Bjuråker. † 15/2 1753
ERIC, * 8/8 1734. † 13/9 1734
HANS, * 1/11 1739                                           4

—3—

2 PEHR OLOFSSON, * 19/7 1719, s. t. skomak. Olof Olofsson i Hadungsnäs, Ber,gsjö. G. 2 ggr. Nybyggare i Stakholmen. † 12/6 1799.
2P5 CARIN ERICSDOTTER, * 24/12 1717, d. t. bonden Eric Esbjörnsson i Berge 2, Hassela. G. 11/11 1743. † 26/2 1752.
4R5 CARIN DANIELSDOTTER, * 29/1 1731, d. t. sold. Daniel Färdig i Nordanbro, Hassela. G. 1753. † 31/3 1815.
CARIN, * 20/1 1754                                          6T9
OLOF, * 16/2 1756                                            5
SIGRID, * 24/12 1759
ANNA, * 27/1 1763                                           9U2
DANIEL, * 20/7 1766                                         6
BRITA, * 20/8 1769                                           5T8
INGRID, * 2/2 1773

—4—

2 HANS OLOFSSON, * 1/11 1739, s. t. skomak. Olof Olofsson i Hadungsnäs, Bergsjö. G. 25/10 1762. Nybyggare i Stakholmen. † 26/5 1818.
2R9 CARIN PEHRSDOTTER, * ./3 1737, d. t. bonden Pehr Påhlsson i Sniptorpet, Bjuråker. (Tid. g. o. änka.) † 6/1 1813.
PAUL, * 11/6 1763                                            56
OLOF, * 8/2 1765
PEHR, * 11/4 1767                                            (X3)1J7
ANNA, * 26/10 1771                                          1T8
ERIC, * 27/7 1775                                            7
CARIN, * 28/6 1779                                          2P21

—5—

3 OLOF PEHRSSON, * 16/2 1756, s. t. nybygg. Pehr Olofsson i Stakholmen, Hassela. Torpare i Stakholmen. † 5/1 1808.
1Y6 BRITA PEHRSDOTTER, * 23/10 1759, d. t. bonden Pehr Hansson i Fagernäs 1, Hassela. † 29/11 1829.
PEHR, * 4/6 1786                                             8
CARIN, * 24/2 1788                                          2Y10
HANS, * 1/2 1790. † 14/11 1813
OLOF, * 9/7 1791. † 24/10 1805
BRITA, * 28/10 1796. † 7/4 1800
DANIEL, * 12/10 1798                                       9
BRITA, * 26/7 1800. † 13/3 1867
ANNA, * 26/5 1804                                           5T36

—6—

3 DANIEL PEHRSSON, * 20/7 1766, s. t. nybygg. Pehr Olofsson i Stakholmen, Hassela. G. 2 ggr. Bonde i Kölsjön, ”Lindsjön 5”. (Hem.-skatt. 1 öresl. 20 pngl.) ”Sålt hemmanet t. sonen Pehr för 400 rd.banco”. † 1/10 1850.
(Y4) BRITA OLSDOTTER, * 26/5 1768. Infl. fr. Attmars sn, V.-norrl. G. 10/10 1790. † 27/3 1801.
1Z51 CARIN ANDERSDOTTER, * 10/3 1776, d. t. bonden And. Ersson i Kölsjön sss3, Hassela. G. 31/10 1802. † 22/6 1856.
CARIN, * 20/4 1792                                          1P17
BRITA, * 27/2 1794                                           5S18
PEHR, * 18/11 1796. † 22/4 1800
OLOF, * 12/4 1799. † 4/5 1800
MARGRETA, tv, * 15/3 1801                               23Y3
PEHR, tv, * 15/3 1801. † 4/7 1801
HELENA, * 28/10 1803                                       12T10
PEHR, * 12/5 1806                                            10
ANNA, * 10/12 1808                                          3R27
CHERSTIN, * 26/7 1811
CARIN, * 25/12 1814                                         8Z18 Gift med Joris – Per Andersson

—7—

4 ERIC HANSSON, * 27/7 1775, s. t. nybygg. Hans Olofsson i Stakholmen, Hassela. G. 6/5 1798. Torpare i Kölsjön, ”Stakholmen”. † 24/6 1833.
1Z103 CHERSTIN MATSDOTTER, * 28/3 1772, d. t. nybygg. Mats Påhlsson i Fagerbacken, Hassela. † 4/5 1854
HANS, * 8/8 1799                                             11
OLOF, * 28/2 1802                                            12
MATHIAS, * 7/12 1804. Dräng i Nordanbro. † ./. 1825
CARIN, * 29/10 1807                                         3R21
CHERSTIN, * 19/9 1810                                     13
MARTA, * 29/4 1813                                          5S29

—8—

5 PEHR OLOFSSON, * 4/6 1786, s. t. torp. Olof Pehrsson i Stakholmen, Hassela. G. 7/4 1816. Bonde i Berge s6, ”Stakholmen”.
1P12 CHERSTIN NILSDOTTER, * 12/7 1793, d. t. kolare Nils Nilsson i Dalvik, Hassela.
BRITA, * 17/6 1817                                           17V4
OLOF, * 17/12 1822                                          14

—9—

5 DANIEL OLOFSSON, * 12/10 1798, s. t. torp. Olof Pehrsson i Stakholmen, Hassela. G. 28/6 1820. Nämndem. o. bonde i Gräsåsen 5. (Hem.-skatt. -14 pngl.) † 30/5 1883.
1Z45 ELISABET LARSDOTTER, * 12/5 1796, d. t. bonden Lars Bäckvall i Kölsjön 8, Hassela. † 28/11 1866.
LARS, * 29/6 1822. † 17/4 1829
BRITA, * 27/10 1827                                         2R23
ANNA, * 11/12 1831                                          15
LARS, * 3/3 1837. † 17/7 1838
OLOF, * 26/4 1842                                            16

—10—

6 PEHR DANIELSSON, * 12/5 1806, s. t. bonden Daniel Pehrsson i Kölsjö s4, Hassela, Bonde i Lindsjön 5. (Hem.-skatt. 1 öresl. 10 1/4 pngl.) † 8/11 1862.
3R15 HELENA OLSDOTTER NORBERG, * 22/3 1805, d. t. bonden Olof Norberg i Lindsjön 2. † 9/8 1885.
KARIN, * 10/7 1830                                          8Y7
MARGRETA, * 23/3 1832                                    8Y8
DANIEL, * 4/10 1836                                         17
OLOF, * 5/4 1840                                             18
HELENA, * 4/11 1843                                        19
PEHR, * 23/1 1846                                            20
ANDERS, * 28/6 1849                                        21

—11—

7 HANS ERICSSON SCHMIDT (SMED), * 8/8 1799, s. t. torp. Eric Hansson i Kölsjön, Hassela. Husman, bos. i Rigberg. Emigr. t. N. Amerika 1850.
8Z11 MARTHA JONSDOTTER, * 10/9 1796, d. t. torp. Jon. Clementsson i Kölsjön. Emigr. t. N. Amerika 1850.
CHERSTIN, * 14/11 1821. † 18/1 1822
ERIC, * 12/9 1823. Emigr. t. N. Amerika
ANNA, * 1/11 1825                                           5S45
JONAS, * 26/9 1830. Emigr. t. N. Amerika
MATHIAS, * 20/12 1833. Emigr. t. N. Amerika
CHRISTINA, * 21/5 1836. Emigr. t. N. Amerika

—12—

7 OLOF ERICSSON BÄCKVALL, * 28/2 1802, s. t. torp. Eric Hansson i Stakholmen, Hassela. Husman, bos. i Lindsjön, ”Wattomak”. † 22/3 1874.
17V2 SARA CATRINA LARSDOTTER BLIXT, * 28/4 1804, d. t. sold. Lars Blixt i Lindsjön, Hassela. † 26/2 1875.
ERIC, * 24/9 1825                                            22
CHRISTINA, * 12/11 1827                                  (X3)15B15
OLOF, * 3/10 1829                                            23
JOHAN, * 13/2 1832. † 2/9 1832 (smittkoppor)
JOHAN, * 15/8 1833                                          24
KARIN, * 1/5 1836                                            (X3)18N26
MATHIAS, * 23/6 1839                                      25
MARIA, * 31/12 1841                                        26
PER, * 10/1 1844. Emigr. t. N. Amerika 1872
MARGRETA, * 15/6 1846                                    3T28

—13—

7 CHERSTIN ERICSDOTTER, * 19/9 1810, d. t. torp. Eric Hansson i Kölsjön, Hassela. Tjän:a, bos. i Stakholm. † 23/2 1899.
ANNA BENJAMINSDOT., * 28/1 1836                    17Z8
ERIC BENJAMINSSON, * 15/7 1839                      26
PER BENJAMINSSON SMED, * 1/4 1844
KRISTINA BENJAMINSDOT., * 4/5 1850                1Z218
OLOF BENJAMINSSON LIND, * 7/4 1854. Arb., bos. i Stakholmen. † 2/10 1892

—14—

8 OLOF PERSSON, * 17/12 1822, s. t. bonden Pehr Olofsson i Stakholmen, ”Berge s6”, Hassela. Bonde i Berge s6. (Hem.-skatt. 18 pngl.) † 1/6 1888.
27U5 ANNA ELISABET JONSDOTTER MEJER, * 23/5 1822, d. t. smeden Jon. Mejer i Franshammar, Hassela. † 12/7 1872.
BRITA CHRISTINA, * 22/9 1849. Bos. i Stakholmen 5. † 4/5 1899
PER ”STRID”, * 10/12 1852. Emigr. t. N. Amerika 1888
ANNA ELISABETH, * 23/3 1855                           27

—15—

5S19 OLOF NILSSON SÄLL, * 17/4 1833, s. t. bonden Nils Jonsson i Rigberg, Hassela. Måg o. bonde i Gräsåsen sss5. † 26/11 1883.
9 ANNA DANIELSDOTTER, * 11/12 1831, d. t. bonden Daniel Olsson i Gräsåsen 5. Emigr. t. N. Amerika 1887.
ELISABET, * 30/3 1856. Emigr. t. N. Amerika 1881
CATHARINA, * 31/10 1857                                 2P60
BRITA CHRISTINA, * 24/11 1859                         5S54
ANNA, * 27/5 1861. † 24/5 1865
DANIEL, * 23/3 1864. † 25/2 1870
ANNA, * 14/3 1866                                           1Z113
NILS, * 30/1 1869. Emigr. t. N. Amerika 1888
DANIEL, * 23/7 1871. Emigr. t. N. Amerika 1887
GUNILLA, * 16/3 1873. Emigr. t. N. Amerika 1887
EMMA, * 28/11 1875. Emigr. t. N. Amerika 1887

—16—

9 OLOF DANIELSSONOSHAR”, * 26/4 1842, s. t. bonden Dan. Olofsson i Gräsåsen 5, Hassela. Bonde i Gräsåsen 5. (Hem.-skatt. 14 pngl.) Emigr. t. N. Amerika 1872.
7T22 CARIN OLOFSDOTTER, * 1/2 1844, d. t. Olof Jonsson i Rigberg, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1872.
BRITA ELISABET, * 25/9 1864. † 7/6 1865
DANIEL, * 3/7 1866. Emigr. t. N. Amerika 1872
LARS OLOF, * 11/6 1870. Emigr. t. N. Amerika 1872

—17—

10 DANIEL PEHRSSON WALLSTRÖM, * 4/10 1836, s. t. bonden Pehr Danielsson i Lindsjön 5, Hassela. Bonde o. kvarnägare i Lindsjön ss8. (Hem.-skatt. 12 pngl.) † 30/10 1893.
10T13 ELISABET PEHRSDOTTER, * 28/8 1837, d. t. bonden Pehr Tupp i Lindsjön 8, Hassela. † 20/12 1894.
CHRISTINA, * 22/12 1857. Fl. t. Gnarp 1900
PEHR, * 4/1 1861                                              27
OLOF, * 28/10 1862                                          28
CLARA, * 25/1 1865                                          18U20
DANIEL, * 1/10 1867                                         29
EDVARD, * 22/1 1872                                        30
RICKARD, * 23/5 1874                                      31
VIKTOR, * 15/3 1878. Fl. t. Gnarp 1901

—18—

10 OLOF PEHRSSON THURE, * 5/4 1840, s. t. bonden Pehr Danielsson i Lindsjön 5, Hassela. G. 26/3 1870. Bonde i Lindsjön ss5. Utfl. t. Bengsjö 1883 o. nämnd som bonde i Bjåsta 2. (Hem.-skatt. 2 öresl.) † 24/1 1905.
1Z92 CHRISTINA BENGTSDOTTER, * 9/4 1847, d. t. nämndeman Bengt Ericsson i Kölsjön 4, Hassela. Fl. t. Hög 1905.
EMMA, * 14/1 1871                                           (X3)18E15
CHRISTINA, * 4/1 1873. Fl. t. Tona, V.-norrl. 1900
CHARLOTTA, * 16/3 1876                                   32
BENGT, * 27/3 1880. Jordbr.-arb. i Vade, Bergsjö. † 1/11 1957
PER DANIEL, * 5/7 1887. Emigr. t. USA 1910

—19—

11U3 JONAS JONSSON WALLBERG, * 23/10 1840, s. t. arrend. Jon. Olofsson i Lillsund, Hassela. Måg o. bonde i Lindsjön 5. (Hem.-skatt. 14 1/3 pngl.) † 26/6 1881.
10 HELENA PEHRSDOTTER, * 4/11 1843, d. t. bonden Pehr Danielsson i Lindsjön 5. Änka o. omg.   1Z167.
JONAS, * 21/12 1863                                        33
PEHR, * 23/11 1868                                          34

—20—

10 PEHR PEHRSSON, * (23/1) 7/3 1846, s. t. bonden Pehr Danielsson i Lindsjön 5, Hassela. G. 21/11 1869. Bonde i Lindsjön 10. (Hem.-skatt. 8 pngl.) † 19/12 1920.
1Z90 JULIANA HANSDOTTER, * 19/1 1848, d. t. bonden Hans Olofsson i Lindsjön 9, Hassela. † 31/1 1891.
PEHR, * 18/8 1871                                            35
HANS, * 22/12 1873                                          36
JACOB, * 26/7 1876. † 23/3 1884
OLOF, * 24/10 1878. † 25/3 1884
ALBIN, * 13/3 1881                                           37
HELENA SERAFIA, * 26/10 1884. † 10/2 1906
ANNA LINNEA, * 21/7 1888. G. m. bonden Lars Fröjd i V. Stråsjö, Bjuråker. (X4)45E9

—21—

10 ANDERS PERSSON HULDT, * 28/6 1849, s. t. bonden Per Danielsson i Lindsjön 5, Hassela. Bonde i Lindsjö 5. Emigr. t. Amerika 1887.
17V5 SIGRID CARIN SVENSDOTTER, * 8/8 1854, d. t. bonden Sven Larsson Blixt i Lindsjö 4, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1887.
SVEN, * 3/10 1871. † 24/10 1871.
PER, * 27/2 1873. Emigr. t. N. Amerika
SVEN ARON, * 6/5 1875. Emigr. t. N. Amerika
DANIEL GOTTHARD, * 5/5 1878. Emigr. t. N. Amerika
JENNY HELENA, * 19/5 1881. † 20/3 1884
ANSELM, * 25/9 1884. Emigr. t. N. Amerika

—22—

12 ERIC OLOFSSON ÖST, * 24/9 1825, s. t. husrnan Olof Bäckvall i Lindsjön, Hassela. G. 25/6 1854. Bonde i Lindsjön 4. (Hem.-skatt. 12 pngl.) Sen. i Gräsåsen. † 24/1 1895.
7U3 ANNA ANDERSDOTTER, * 4/12 1833, d. t. torp. And. Ericsson i Gräsåsen, Hassela. † 29/12 1916.
ANNA KATHRINA, * 8/10 1855                            12Z7
OLOF, * 8/11 1859                                            38

—23—

12 OLOF OLOFSSON SELIN, * 3/10 1829, s. t. husman Olof Bäckvall i Lindsjön, Hassela. G. 21/3 1857. Sockensnick., bos. i Bränslen. Emigr. t. N. Amerika 1869.
(X4) CATHRINA ERICSDOTTER, * 15/8 1834. Infl. fr. Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1869.
JONAS OLOF, * 25/3 1859. Emigr. t. N. Amerika
ANDERS ERIK, * 29/4 1863. Emigr. t. N. Amerika

—24—

12 JOHAN OLSSON SUNDELL, * 15/8 1833, s. t. husman Olof Bäckvall i Lindsjön, Hassela. G. 1863. Mjölnare, bos. i Skansån (Skansfors). † 30/12 1890.
9U6 CATHRINA PEHRSDOTTER, * 25/8 1835, d. t. husman Per Persson i Linderås, Bjuråker. Utfl. t. Torps sn, V.-norrl. 1906.
PER OLOF, * 8/10 1863                                      39
KRISTINA KATRINA, * 17/6 1866                         10Y4
HANS, * 25/5 1868                                           40
ERIK VILHELM, * 13/7 1871. † 24/6 1872
JOHAN ERIK, * 29/6 1873. Utfl. t. Forsa 1898
CARL LEONARD, * 5/9 1880. † 14/12 1895

—25—

12 MATIAS BÄCKVALL, * 23/6 1839, s. t. husman Olof Bäckvall i Lindsjön, Hassela. Svarvare, bos. i Kölsjön. Emigr. t. N. Amerika 1868.
3R21 BRITA PERSDOTTER, * 24/7 1840, d. t. C. Ericsson i Svedje, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1869.
MARGRETA CHRISTINA, * 16/3 1865. † 27/1 1868
SARA CATHRINA, * 10/10 1867. Emigr. t. N. Amerika 1869

—26—

13 ERIK BENJAMINSSON FRENELL, * 15/7 1839 i Stakholmen, Hassela. G. 1862. Husman, bos. i Stakholmen. † 4/2 1918.
12 MARIA OLOFSDOTTER, * 31/12 1841, d. t. Olof Bäckvall i Lindsjön, Hassela. † 31/10 1892.
MARGRETA CHRISTINA, * 17/2 1863                    (X3)15B17
ANNA BRITA, * 14/2 1865                                  (X3)15B22
MÄRTHA CATHRINA, * 13/4 1868                        2S46
PER OLOF, * 1/11 1870                                      41
JOHAN ERIK, * 22/11 1872. † 21/2 1873
JOHAN ERIK, * 6/4 1874. † 30/6 1874
MARIA MATILDA, * 25/7 1875                             42
ERIK ARVID, * 30/10 1879                                 43
KARL VIKTOR, * 30/5 1884                                 44

—27—

17 PER DANIELSSON WALLSTRÖM, * 4/1 1861, s. t. bonden Daniel Wallström i Lindsjön, Hassela. G. 4/1 1886. Måg o. bonde i Stakholmen 5, (Berge s6). † 26/9 1910.
14 ANNA ELISABETH OLOFSDOTTER, * 23/3 1855, d. t. bonden Olof Persson i Stakholm. † 25/7 1907.
KRISTINA, * 17/6 1890. † 5/7 1894
KLARA, * 3/8 1893                                            51
JOHANNA, * 22/4 1896. Fl. t. Skuttunge, Upps. 1919

—28—

17 OLOF WALLSTRÖM, * 28/10 1862, s. t. bonden Dan. Wallström i Lindsjön ss8, Hassela. G. 25/7 1888. Landbonde i Lindsjön 5. † 15/2 1913.
3R43 ANNA BRITA HALLBERG, * 24/11 1862, d. t. bonden Olof Hallberg i Lindsjön 2. Utfl. t. Bergsjö 1921 (Norråsen). † 16/1 1931.

—29—

17 DANIEL WALLSTRÖM, * 1/10 1867, s. t. bonden Dan. Wallström i Lindsjön ss8, Hassela. Jordbruk. i Lindsjön. Fl. t. Brännås, Bjuråker 1900. † 28/4 1911.
(X4)1G39 ANNA LARSDOTTER, * 11/7 1870, d. t. torp. Lars Åsberg i Brännås, Bjuråker. † 3/1 1932.
LARS DANIEL, * 9/5 1892                                   45
ANNA ELISABETH, * 8/12 1893. Gårdsäg. Bjuråker
ANTON VIKTOR, * 16/12 1896. Gårdsäg. Bjuråker
AGDA KRISTINA, * 17/5 1899. Fl. t. Tofteryd, Jönk. 1943
OLOF VALFRID, * 12/10 1906                             46

—30—

17 EDVARD WALLSTRÖM, * 22/1 1872, s. t. bonden Daniel Wallström i Lindsjön ss8, Hassela. Jordbruk. i Lindsjön 12. Utfl. t. Gnarp 1901.
12V18 EMMA KRISTINA LARSDOTTER, * 26/7 1873, d. t. landbonden Lars Thomsson i Kölsjön 6, Hassela.
CLARY, * 12/8 1900. Utfl. t. Gnarp 1901

—31—

17 RICKARD WALLSTRÖM, * 23/5 1874, s. t. bonden Daniel Wallström i Lindsjön, Hassela. G. 7/11 1903. Smed, utfl. t. Gnarp 1903.
17V9 ELISABET MELINDA KNUT, * 23/2 1884, d. t. husman Lars Olof Knut i Kölsjön, Hassela. Bos. i Kölsjön. Fl. t. Voxna, Häls. 1950.
BIRGER RICHARD, * 6/2 1916. Fl. t. Sandviken 1950
MAJ KRISTINA ELISABET, * 6/5 1919. Fl. t. Voxna 1945

—32—

18 CHARLOTTA THURE, * 16/3 1876, d. t. bonden Olof Thure i Bjåsta 2, Bergsjö. Läg.-ägare i Högen. † 3/8 1952
BERNHARD THURE, * 16/2 1903. Fl. t. Ilsbo 1926

—33—

19 JONAS JONSSON WALLBERG, * 21/12 1863, s. t. bonden Jon. Wallberg i Lindsjön 5, Hassela. Bonde i Linsjön. Fl. t. Åkern 4 i Bergsjö 1904. † 15/8 1946.
1Z166 HELENA ERIKSDOTTER, * 18/8 1865, d. t. bonden Erik Pålsson i Lindsjön 1, Hassela. † 20/10 1928.
ERIK JOEL, * 3/5 1885. Emigr. t. USA 1902
JONAS GEORG, * 28/8 1886. Skogsarb. i Åkern 10
GIVARD, * 20/3 1888. † 18/5 1888
JENNY MARIA, * 18/2 1889. † 10/11 1909
ANDERS ENOCK, * 4/2 1891. † 24/8 1919
SIGNE KATHRINA, * 17/1 1893                           (X3)6K28
EDA HELENA, * 1/3 1895. † 28/3 1895
ARON ALFRED, * 26/6 1896                                47
CARL VALTER, * 25/10 1898                               48
EDA HELENA, * 27/4 1900                                  (X3)23D11
RUTH DAGNY, * 26/3 1904. Emigr. t. USA 1927
KARIN GUNBORG, * 2/3 1909                             5A27

—34—

19 PER WALLBERG, * 23/11 1868, s. t. bonden Jonas Wallberg i Lindsjön, Hassela. Handelsbitr. i Stakholm. Utfl. t. Hudiksvall 1895. † 22/1 1908.
1Z167 CHRISTINA CATHRINA BJÖRK, * 18/7 1873, d. t. arrend. L. E. Björk i Stakholmen, Hassela. † 12/1 1941.
EVA HELENA KATHRINA, * 14/12 1894                 2P95
DOLLY SIGRID KRISTINA, * 21/11 1896               1Z145

—35—

20 PEHR PEHRSSON HASSELBLAD, * 18/8 1871, s. t. bonden Per Persson i Lindsjön 8, Hassela. G. 19/11 1897. Handlande o. bonde i Lindsjön 8. † 11/9 1946.
1Z167 INGRID MÄRTA BJÖRK, * 9/3 1875, d. t. byggmäst. L. E. Björk i Österås 1, Hassela.
KARL ROBERT, * 14/10 1898. † 2/5 1917
PETRUS AMANDUS, * 30/6 1900                          49
KARIN INGEBORG, * 12/11 1902. Hush.-bitr., bos. i Lindsjön

—36—

20 HANS PERSSON, * 22/12 1873, s. t. bonden Per Persson i Lindsjön 10, Hassela. Fl. t. Tuna sn, V.-norrl. 1899.
10T24 BRITA REGINA HÖGBERG, * 8/7 1873, d. t. bonden Per Högberg i Lindsjön 8.
ISEDOR FERDINAND, * 17/9 1897. Utfl. t. Tuna, V.-norrl. 1899

—37—

20 ALBIN PERSSON, * 13/3 1881, s. t. bonden Per Persson i Lindsjön 10, Hassela. G. 29/10 1906. Handl. i Björsarv, Ängebo 9:1, Bjuråkers sn.
14U1 SELMA KRISTINA EUGENIA NÄSMAN, * 5/11 1880, d. t. rättare Magnus Näsman i Kölsjön, Hassela. † 13/5 1941.
FRITZ SIMON, * 6/9 1907. Hand.-bitr. i Bjuråker
TORE EUGEN, * 18/9 1912                                 50
GÖTE, * 20/11 1914. † 22/11 1914
GÖTA, * 12/5 1916. † 21/5 1916

—38—

22 OLOF ERIKSSON ÖST, * 8/11 1859, s. t. bonden Erik Öst i Lindsjön, Hassela. G. 7/11 1886. Jordbrukare i Gräsåsen 1. † 19/5 1943.
3R28 BRITA ULRIKA ERIKSDOTTER SJÖGREN, * 13/3 1855, d. t. E. P. Sjögren i Rigberg, Hassela. † 1/6 1931.
ERIK ALBIN, * 1/7 1892                                     51
FRIDA MARGARETA, * 27/9 1897                         7T88

—39—

24 PER OLOF SUNDELL, * 8/10 1863, s. t. mjöln. Joh. Sundell i Skansfors, Hassela. Snickare, bos. i Skansfors. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1906.
(X3)1N35 MARGRETA OLSDOTTER SPJUT, * 11/5 1864, d. t. bonden Ol. Danielsson Spjut i Ölsjön, Hassela.
JOHAN VALFRID, * 8/12 1892
ANDREETTA ADELIA, * 13/2 1895. † 20/9 1904
OLOF GUNNAR, * 20/5 1898
KARIN, * 29/5 1902
JENNY MARGRETA, * 6/10 1905. † 28/4 1906

—40—

24 HANS SUNDELL, * 25/5 1868, s. t. mjöln. Joh. Sundell i Skansfors, Hassela. Mjölnare i Skansfors. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1907.
5S109 ANNA MARIA PERSDOTTER, * 30/12 1870, d. t. Per Utter i Ede, Bergsjö.
JOHAN BERNHARD, * 21/3 1893. † 4/8 1893
JOHAN EDVARD, * 6/3 1894. Utfl. t. Torp. 1907
ERIK ALBERT, * 18/4 1895. † 4/4 1896
KARL, * 19/9 1896. Utfl. t. Torp 1907
ERIK, * 10/11 1897. Utfl. t. Torp 1907
VILHELM, * 3/5 1901. Utfl. t. Torp 1907
NILS BERNHARD, * 21/9 1902. Utfl. t. Torp 1907
HANS, tv, * 27/8 1903. † 28/9 1903
EMIL, tv, * 27/8 1903. † 28/8 1903
HANS THEODOR, * 20/2 1905. Utfl. t. Torp 1907
ANNA MARIA ELVIRA, * 4/4 1907. Utfl. t. Torp 1907

—41—

26 PER OLOF FRENELL, * 1/11 1870, s. t. husman E. B. Frenell i Stakholm, Hassela. Stenarb., bos. i Stakholm. † 16/1 1954.
(O85) STIGEN SERAFIA ASPELIN, * 25/2 1881 i Uddevalla, Göt. o. Boh. Utfl. t. Ramsjö 1957.
GERTRUD MARGRETA TERESIA, * 19/10 1903. Fl. t. Göteborg 1921
HERBERT REIDAR OSBORNE, * 8/9 1905. Fl. t. Torp, V.-norrl. 1942
FRED ESKIL, * 25/11 1907                                 52
BENGT VALTER. * 1/5 1910. Skogsarb., fl. t. Torp 1957
BERTA ELISABETH, * 15/2 1913. Fl. t. V. Frölunda 1931
ELSA MATILDA, * 14/3 1915. Fl. t. Trönö 1938
GÖTA INGEBORG, * 19/8 1917. † 14/11 1924
ERIK VILLNER, * 21/4 1920. Fl. t. Ramsjö 1942
HARRY LAMBERT, * 7/8 1922. Fl. t. Torp, V.-norrl. 1945
MARY ELVIRA, * 9/7 1925. Fl. t. Ramsjö 1943

—42—

26 MARIA MATHILDA FRENELL, * 25/7 1875, d. t. husman Erik Frenell i Stakholmen, Hassela. Bos. i Skansfors. Fl. t. Bjuråker 1920. † 1/6 1928.
JOHANNA MARIA ”FRENELL”, * 1/2 1894               5S78
ANNA KATRINA ”FRENELL”, * 2/3 1897
HELGE ADRIAN ”FRENELL”, * 30/9 1912. Fl. t. Bjuråker 1920

—43—

26 ERIK ARVID FRENELL, * 30/10 1879, s. t. husman Erik Frenell i Stakholm, Hassela. Skogsarb., bos. i Stakholm. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1919.
1Z218 JOHANNA MARGRETA MACKIN, * 9/5 1888, d. t. bonden Per Mackin i Rökullen, Bjuråker.
LILLY MARGRETA, * 24/3 1911. Fl. t. Torp 1919
ASTRID KRISTINA, * 13/5 1918. Fl. t. Torp 1919

—44—

26 KARL VIKTOR FRENELL, * 30/5 1884, s. t. Erik Frenell i Stakholmen, Hassela. G. 3/12 1911. Arb. i Stakholmen. Fl. t. Torp, V.-norrl. 1920.
1Z218 EMMA MACKIN, * 13/12 1890, d. t. bonden Per Mackin i Rökullen, Bjuråker. † 11/12 1916.

—45—

29 LARS DANIEL WALLSTRÖM, * 9/5 1892, s. t. Dan. Wallström i Brännås, Bjuråker. Postförare, bos. i Brännås, ”Gölinstorpet”.
(X3)1F11 BEATA ERIKSSON, * 24/3 1898, d. t. S. H. Eriksson i Bjåsta, Bergsjö.
ANNA VIKTORIA, * 17/2 1926

—46—

29 OLOF VALFRID WALLSTRÖM, * 12/10 1906, s. t. Dan. Wallström i Brännås, Bjuråker. Torp. i Gölinstorpet, Bjuråker.
(X4)27A19 BRITA LYDIA LARSDOTTER, * 2/6 1910, d. t. bonden Lars Jonsson i V. Stråsjö 3, Bjuråker.
PER OLOF, * 6/11 1936
LARS VALDEMAR, * 29/3 1938
BENGT LENNART, * 7/7 1939
ANNA VIOLA, * 19/4 1941
GUN-BRITT, * 14/8 1942
KARL ERIK, * 14/7 1945
ANN-MARI, * 9/3 1947

—47—

33 ARON ALFRED WALLBERG, * 26/6 1896, s. t. bonden Jon. Wallberg i Lindsjön, Hassela. Torpägare i Östertanne 1:4.
4B60 JOHANNA BERGQVIST, * 2/6 1897, d. t. bonden Olof Bergqvist i Ungrik s2, Bergsjö.
JOHN OLOF, * 18/1 1920                                   53

—48—

33 CARL VALTER WALLBERG, * 25/10 1898, s. t. torp. Jon. Wallberg i Lindsjön, Hassela. G. 23/8 1925. Skogsarb. i Åkern, Bergsjö. Emigr. t. USA 1926.
(X3)5G59 KRISTINA SERAFIA KRON, * 8/7 1903, d. t. bonden Joh. Kron i Åkern 3. Emigr. t. USA 1926.

—49—

35 PETRUS AMANDUS HASSELBLAD, * 30/6 1900, s. t. handl. Per Hasselblad i Lindsjön, Hassela. G. 2 ggr. Handlande i Lindsjön.
14U2 SVEA KRISTINA FRIDEBORG NÄSMAN, * 18/11 1902, d. t. skogvakt. J. F. Näsman i Ässjö, Hassela. G. 1/4 1929. † 8/8 1933.
6T77 GÖTA ELEONORA DAHLIN, * 18/8 1899, d. t. bagare J. E. Dahlin i Skansfors, Hassela. G. 9/2 1936.
ANNA KRISTINA, * 14/10 1917. Fl. t. Vaxholm 1934
KARL FREDRIK, * 4/8 1921                                 54
HELNY MARGARETA, * 20/7 1924. Fl. t. Stockholm 1942
SVEN ERIK, * 7/7 1936. Affärsbitr., bos. i Lindsjön

—50—

37 TORE EUGEN PERSSON, * 18 9 1912, s. t. handl. Albin Persson i Ängebo, Bjuråker. Jordbruk. i Ängebo 9:1.
(X4)4H38 BRITA LINNEA MODIG, * 12/2 1908, d. t. byggmäst. O. Modig i Ängebo, Bjuråker.
KARIN BIRGITTA, * 19/8 1941
BENGT OLOF, * 7/12 1944

—51—

38 ERIK ALBIN OLSSON HALLDORF, * 1/7 1892, s. t. Olof Öst i Gräsåsen 1, Hassela. G. 11/11 1917. Skogsarb., bos. i Stakholmen. † 7/9 1958.
27 KLARA WALLSTRÖM, * 3/8 1893, d. t. bonden Per Wal1ström i Stakholmen, Hassela.
ERIC CYRIL, * 18/9 1919                                   55

—52—

41 FRED ESKIL FRENELL, * 25/11 1907, s. t. P. O. Frenell i Stakholmen, Hassela. Måleriarb., bos. i Stakholmen (Skansfors).
2T51 ANNA MARGRTA SMED, * 8/12 1906, d. t. K. J. Smed i Bäckaräng, Hassela.
KJELL JOHNNY, * 15/8 1938. Mål.-arb.
GUSTEN BIRGER ROLAND, * 9/8 1941. Skogsarb.
BERT ARNE INGVAR, * 12/3 1943
MARY IRMA YVONNE, * 11/3 1945

—53—

47 JOHN OLOF WALLBERG, * 18/1 1920, s. t. torp. A. A. Wallberg i Östertanne, Bergsjö. Grovarb., bos. i Kyrkbyn, fl. t. Hudiksvall 1956.
(X18) KARIN ANNA MARGRETA SANDMARK, * 31/1 1922 i Hudiksvall.
BENGT OLOF, * 10/1 1947. Fl. t. Hudiksvall

—54—

49 KARL FREDRIK HASSELBLAD, * 4/8 1921, s. t. handl. P. A. Hasselblad i Lindsjön, Hassela. Chaufför, bos. i Lindsjön. Fl. t. Torp, V.-norrl. 1950.
(Y48) ALFHILD ELISABET NYBERG, * 31/3 1921 i Stöde, V.-norrl.
STEN ARNE, * 24/9 1944. Fl. t. Torp, V.-norrl. 1950
KARL SVERKER, * 5/4 1947. Fl. t. Torp, V.-norrl. 1950

—55—

51 ERIK CYRIL HALLDORF, * 18/9 1919, s. t. E. A. Olsson Halldorf i Stakholmen, Hassela. Byggn.-snick. Bos. i Stakholmen.
3R72 SIGRID MARGARETA LINDSTEN, * 22/12 1924, s. t. bonden D. I. Lindsten i Gräsåsen, Hassela.
ERIK ALVAR, * 22/3 1953

—56—

4 PAUL HANSSON BÄCKVALL, * 11/6 1763, s. t. nybygg. Hans Olofsson i Stakholmen, Hassela. Infl. fr. Njutånger 1789. Torpare i Silveråsen. (Stakholmen.) † 16/9 1812.
(X31)7K5 ANNA ERICSDOTTER, * 8/11 1758, d. t. bonden Eric Thomsson i Kyrkbyn 5, Njutånger.
ERIC, * 1/10 1787                                            57
HANS, * 27/10 1792. † 3/5 1814
PÅL, * 10/2 1796                                              58
JONAS, * 12/11 1798                                        59
CARIN, * 2/5 1802                                            2P32

—57—

56 ERIC PÅLSSON BÄCKVALL, * 1/10 1787, s. t. torp. Paul Bäckvall i Silveråsen, Hassela. Bonde i Gräsåsen av 4. † 18/9 1860.
4R6 INGRID DANIELSDOTTER, * 1/7 1792, d. t. skomak. Daniel Färdig i Kyrkbyn, Hassela. † 3/12 1870.
ANNA, * 1/5 1815                                             3T15
PAUL, * 23/1 1828. † 10/3 1828
2P21 ELISABET HANSDOTTER, * 19/3 1826, (fosterd.) – 1Z164

—58—

56 PÅL BÄCKVALLGLANS, * 10/2 1796, s. t. bonden Paul Bäckvall i Silveråsen, Hassela. Bonde i Kölsjö. (Silveråsen.) † 4/8 1825.
3R15 KARIN OLOFSDOTTER, * 26/2 1803, d. t. bonden Olof Norberg i Lindsjön 2. (Kölsjö s3.) Änka o. omg.                                                             10Z4.
PÅL, * 3/11 1823. † 6/3 1824

—59—

56 JONAS PÅLSSON BÄCKVALL, * 12/10 1798, s. t. torp. Paul Bäckvall i Silveråsen, Hassela. G. 3/4 1829. Torp. i Silveråsen. † 6/1 1879.
(X20) ANNA PERSDOTTER, * 23/3 1799 i Högs sn, Häls. † 1/12 1885.
PAULUS, * 4/11 1830. Torp. i Silveråsen. † 6/12 1890
(X26) ANNA PERSDOTTER HÖGLUND, * 29/6 1833 – 11R4Gården Joris vid Lindsjön i Hassela, enl. boken Gods och Gårdar.
Ägare: Ströms Bruks AB
Gården arrenderad av:

—15Y9— Uppgifter ur Hassela släktregister

4 LARS PETER LARSSON, * 25/9 1882, s. t. bonden L. E. Larsson i Korpåsen 7, Hassela. Jordbruk. i Korpåsen 7. Sen. arrend. i Lindsjön 8. † 23/10 1933.
12T16 HELENA SJÖGREN, * 18/3 1874, d. t. kolare Daniel Sjögren i Franshammar, Hassela. † 31/3 1957.
JOHAN OLOF LARSSON, * 29/4 1900                    15
10U16 ANNA MARIA NORD, * 30, 6 1910 (fosterd.) – 1Z245

—15Y15— sonen Johan övertog arrendet 1929 efter sin far.

9 JOHAN OLOF LARSSON, * 29/4 1900 i Korpåsen, Hassela. G. 22/6 1930. Arrend. i Lindsjön 8. † 29/4 1952.
9Y4 SIRI AMALIA LUNDIN, * 14/5 1908, d. t. skogvakt. K. O. Lundin i Gräsåsen 10, Hassela. Fl. t. Ramsjö, Häls. 1957.
ROLF ÅKE, * 12/8 1931                                      17
KARL HENRY, * 24/7 1933                                  18
ARNE INGEMAR, * 6/10 1937. Fl. t. Ramsjö
ERIK ÖSTEN, * 24/3 1940. Fl. t. Ramsjö
NILS OVE, * 15/3 1946. Fl. t. Ramsjö

—17—

15 ROLF ÅKE LARSSON, * 12/8 1931, s. t. arrend. J. O. Larsson i Lindsjön, Hassela. G. 2/11 1956. Arrend., bos. i Lindsjön.
1P48 GURLI MARGARETA OLSSON, * 1/3 1933, d. t. maskinist O. A. Olsson i Kyrkbyn, Hassela.
OLOF ROBERT, * 26, 2 1959
KARIN ELISABET, * 2/9 1961

—18—

15 KARL HENRY LARSSON, * 24/7 1933, s. t. arrend. J. O. Larsson i Lindsjön, Hassela. Handelsförest., bos. i Lindsjön. Fl. t. Alnö, V.-norrl. 1957.
5S70 GUNVOR MARIANNE DAHLQVIST, * 4/8 1935, d. t. jordbruk. Karl Joh. Aug. Dahlqvist i Selånger, V.-norrl.
LEIF ERIK, tv, * 4/7 1953. Fl. t. Alnö, V.-norrl.
KJELL LENNART, tv, * 4/7 1953. Fl. t. Alnö, V.-norrl.Ekonomisk karta från omkring 1960. Se dagens karta.

Joris-hemmet köptes år 1900 av skogsbolaget Ströms bruk och brukades av arrentatorer fram till mitten av 1960-talet. Den siste arrendatorn var Åke Larsson.

I samband med att bostadshuset skulle rivas och flyttas av Bjuråkersborna Tycko och Sture Fredin brann gården ner våren 1975.


Bilden är från anslagstavlan vid Joris. Flickan till vänster är okänd
I gräset under äppelträdet vid Joris sitter fr. v. Kristina Sträng (gift Lindberg), Siri Lundin, gift Larsson. Hans Sträng, Eva f. Wallberg och maken Rickard Sträng, Anna Stina Sträng, dotter till Rickard och Eva.


Joris juli 2022. Till vänster ett nybyggt rejält vindskydd, gårdens stora jordkällare och minnessten


Husgrund med minnestavla


Minnestavlan


Från baksidan av huset ser vi spismursröset, minnesstenen och alla äppelträd på andra sidan landsvägen.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen.

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *