Mordet i Övernäs, Forsa 1890

Dellenportalen har samlat uppgifter om Mord som ägt rum i och omkring Dellenbygden.  Materialet i artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


Läs om Brott och ohyggliga straffmetoder i gångna tider. Klicka på Historiesajten 


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Dråp

HUDIKSVALLSPOSTEN ONSDAGEN DEN 8 JANUARI 1890
Avskrift: Viveca Sundberg

I lördagskväll blef arbetaren Johan Fredric Backman i Öfwernäs i Forsa med knif ihjälhuggen af 62-årige arbetaren Henric Persson i Hamre.

Henric Persson war wid brottets föröwande berusad.

Hugget hade träffat 3 à 4 centimeter ofwan wenstra bröstwårtan och medförde ögonblicklig död.


 

HUDIKSVALLSPOSTEN LÖRDAGEN DEN 25 JANUARI 1890
Avskrift: Viveca Sundberg

Dråpet å jernwägsarbetaren Johan Fredric Backman i Öfwernäs i Forsa den 4 januari. Dråparen Henric Persson är född i Wermland 1828, är liten till wäxten och mörklagd, wisade under hela rannsakningen icke den ringaste rörelse i sitt stereotypiskt slöa och likgiltiga ansigte samt röjde en fullständig oförmåga att fatta och känna det gräsliga af sin gerning. Han witsordades wara i nyktert tillstånd en beskedlig person, men berusad ytterst oregerlig och wildsint. Han och Backman hade icke weterligen haft någon som helst osämja förut.

Om sitt eget uppförande och beteende före och under dråpets föröwande widhöll Henric Persson enwist, att han warken mindes eller kunde redogöra för någonting. I stället redogjorde hans wärdfolk, Anders Englund och dennes hustru, om förloppet och berättade: Att Henric Persson den 4 d:s warit in till staden och köpt sig konjak, att de bägge warit illamående och lagt sig wid femtiden, att de hört Henric Persson hafwa hemkommit från staden och wara berusad, att de anmodat sin dotter att styra med honom, att han kommit och knackat på en stund sedan alla lagt sig samt blef af Englund insläppt; att Henric Persson war berusad och något raglande, att dottern följt honom i hans bredwidliggande kammare och aftagit hans rock; att han utkommit och fört owäsen samt kommenderat flickan till än det ena, än det andra; att Backman, som hade hört owäsendet från en närbelägen gård, inkommit och wille freda de bägge sjuka gamla; att Backman ett par gånger med lindrigt wåld fört den motsträwige Henrik Persson i dennes kammare och bedt honom förhålla sig stilla. En stund derefter gick Backman ut, Henric Persson hade gått efter, då Backman åter kom in, medförande Henric Persson in i kammaren. Denne satt då en stund alldeles tyst, men utkom med säkra steg i stugan och stötte sin skarpslipade täljknif i hjertat på Backman, som stod mitt på golfwet och nedföll, utropande:”Herre Gud, han högg mig i bröstet!” hwarwid Henric Persson äfwen föll och hade huggit Backman i hufwudet och ena knäet. Anders Englund rusade upp och sprang i förskräckelsen efter folk, men gumman war så modig att hon först fråntog dråparen hans knif, hwilken hon gömde. Derefter infann sig strax folk och då flottningsförmannen Näslund såg att Backman war död, yttrade han: ”att det war slut för Henric Persson med hans arbete wid bolaget”. Denne blef då mera wred och sade: ”säger du det, skall jag hugga ihjäl er allesammans”, hwarpå alla innewarande utrymde huset, där mördaren ensam gick och wankade, till dess han häktades.

I afwaktan på obduktionsprotokollet uppsköts domen till den 13 februari.


HUDIKSVALLSPOSTEN LÖRDAGEN DEN 15 FEBRUARI 1890
Avskrift: Viveca Sundberg

Dömd brottsling. Öfwer arbetaren Henric Perssons i Hamre blodiga dåd, då han den 4 sistlidne januari, hemkommen från staden, i sin hemvist hos arbetaren Englund, i berusadt tillstånd nedstack förre jernwägsarbetaren Johan Fredric Backman, föll i torsdags å cellfängelset domen.

Det långa obduktionsprotokollet upplästes för menigheten och fången, som wisserligen med frånwändt ansigte blickade ut genom fönstret, ut i rymden, men föreföll för öfrigt kall och oberörd af de faktiska uppgifterna på de Backman tillfogade huggen.

Döden hade ögonblickligen följt på knifstöten men hade Persson, sedan Backman kullfallit, äfwen tilldelat honom 2 hugg i hufwudet och ett öfwer venstra knäet af icke lifsfarlig beskaffenhet.

Henric Persson widhöll, att han icke egde den ringaste erinringen om det brott han begått eller wisste anledningen dertill.

Åklagaren, som åberopade wittnenas intyg att Henric Persson icke warit så wärst full, att han warit otillräknelig, yrkade answar å Henrik Persson för mord med berådt mod. Rätten hade en längre öfwerläggning och dömde Henrik Persson i anledning af hwad wid rannsakningen förekommit, att för grof misshandel i hastigt mod utan afsigt att mörda, men hwaraf döden följt, att hållas till straffängelse i 6 år.


Personuppgifter:

Den för dråp dömde Henrik Persson var född 1828 i Ny, Värmland. Han var bosatt i Hamre och ogift.

Varför hittar vi inte några uppgifter om den mördade Johan Fredric Backman? 

Flyttningslängderna för Forsa församling avseende tiden 1847-1894 förstördes vid brand 1903. Vid rekonstruktionen har notiserna om in- och utflyttning i husförhörslängderna 1847-1896 (sign. AI:15-21) registrerats. Husförhörslängden för tiden 1881-1890 gick förlorad vid samma tillfälle, varför uppgifter om utflyttade dessa år helt saknas och uppgifter om inflyttade under samma tid endast upptager de, vilka 1891 fortfarande var kyrkoskrivna i församlingen.


—139H1— Forsa släktbok
JOHAN FREDRIK BACKMAN, * 14/6 1860. Arb. i Hedsta. † 4/1 1890.

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

2 kommentarer

  1. Johan Fredrik Backman var min mormors morbror. Han föddes i Hällefors 1854 (i Forsas dödbok har hans ålder beräknats fel) och flyttade från Grythyttan till Forsa på hösten 1889. Av allt att döma bytte han efternamn strax före flytten; från födelsen hette han Bark. I Hällefors och Grythyttan arbetade han som dräng eller daglönare. Inte gift, inga barn. På sin mors sida härstammade han från svedjefinnar och var ättling till Simon Jakobsson Puttoinen, kallad ”Simon i Sången”, som ska ha varit den förste svedjefinnen som bosatte sig i Hälleforstrakten ca år 1600.
    Jag tackar er för att ni skrivit ned vad som skedde och det gläder mig att Johan Fredriks avsikt var att hjälpa paret Englund och att han tydligen inte själv varit full och bråkig.

    1. Hej Marianne, vad roligt att du hittar något positivt bland alla tragiska händelser som inträffar i livet. Jag förstår att du släktforskar eftersom du kan din släkt så väl. Det är intressant att släktforska, man får lite perspektiv på hur livet kan se ut. Tack för ditt mejl, och må så gott, Åke Nätterö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *