Bror Hillgren

Det är Kjell Grönberg,ordförande och intendent för Hillgren museet, som har gjort detta kalendarium över Bror Hillgrens liv och gärning. Detta unika gårdsmuseum kallad Lyktan, finns på Kyrkgränd 13 i Delsbo. Mindre grupper är alltid välkomna på guidad visning efter överenskommelse med Kjell Grönberg. Tel. 070-311 24 12.


Här finns mer bilder och information om släkten Hillgren.


Läs om Bror Hillgren på Wikipedia.


Längst ned på sidan finns en några  utgivna vykort av Hillgren


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.

 

df-384-lyktan 
Gården Lyktan, Kyrkgränd 13 i Delsbo.


 

df-304-b-hillgren
Foto av Bror Hillgren i Delsbotröja 1930.
Bil ur boken. Bror Hillgren, konstnär och författare, av Bror Jonsson
Utgiven av Delsbo Hembygdsförening


KALENDARIUM

över Bror Gustaf Hillgren

1881
0428, föddes Bror Hillgren i Tuva, Tierp, en sträng vinter med mycket snö. Mor Hilda född Hedman 1843, far P. Gustaf 1843, syskon Hildur 1873, Carl 1875 och Alma 1876.

1883
1011 avlider BH:s morfar Olof Hedman

1885
skingrades barndomshemmet, (dålig ekonomi), efter en auktion i oktober

1885
1409 föddes Ester den yngste av syskonen

1885
flyttade familjen till Gävle. Först till Bergsgatan 11 (bok 32) De bodde på sex olika adresser där.

1890
avlider farmor, kallad änkedrottningen ”Mom” Sofi Hillgren

1893
 hyr familjen, sommartid,  en fiskarstuga, Utvalsnäs på Bönan utanför Gävle

1894
som. vistas mor, systrar och BH i Christineberg, Torsåker i hyrd lärarbostad

1895
vår. flyttar fam. till Sundsvall. BH, kallad ”Butte” sjuklig. Sålde sin första akvarell

1896
Gävle ångbryggeri, där far är VD, går dåligt och avvecklas helt. (bok 12) apr. ”flyttar” fam. till Gävle, tåg via Delsbo till ett rum och kök mids. målar BH verandan på Ringsta hos moster Amalia med Olof Nilsson är han i Forsa med familjen hos en moster (med tåg ofta till Delsbo).

0911 foto av BH m fl vid Dellen

1007 började BH Tekniska skolan i Gävle

höst. BH säljer en och annan akvarell för några kr./st. 

1897
konfirmerades han i Gävle drabbas fadern av hjärnblödning och mister arbetet och inkomst deltar BH i en elevutställning som vistas han o Torsåker, Hyrt Kristinelund,med familjen

sept. var BH på jubileumsutställningen i Sthlm och på Skansen där han hörde Jonas Skoglund spela nyckelharpa

dec. Enl. BH- brev arb. Alma i Strömbacka men trivs ej, det gör Hildur i Uppsala som julklapp får han Delsboa Illustrata som han eftersökt länge 

1898
vistas fam. i Torsåker,  i Cristinelund

börjar BH på Tekniska skolan i Stockholm, (1:a rummet c/o Carlier på Skomakargatan, Gamla sta´n med Gustaf Fonander), sedan bodde BH kort tid hos ing. Kurt Vall

ställer BH ut på egen avdelning å Tekniska skolan i Gävle

1001 öppnar brodern Carl lanthandel i Åbyggeby, Ockelbo, föräldrarna flyttar dit

firade BH julen i Ockelbo. (Lånat startkapital av morbror Nilsson, Delsbo)

1899
som tillsammans med rumskompis Gustaf  Pettersson (Fornander) besökte BH  Ockelbo

bor han på Skomakargatan 24 A 4 tr. Sthlm.

som. Var BH en vecka i J. Runers lantställe i Södermanland

0901 bor nu på Norrtullsgatan 13,(med kabarésångare Fornander) tillfrågad av John  Bauer och Lanner att dela ateljé men BH avböjer

höst börjar BH vid Högre Konstindustriella skolan ( HKS) i Sthlm 

1900
0424 avlider fadern Gustaf i Ockelbo. BH har ej råd att åka till begravningen

höst. Flyttar BH, modern, Alma o. Ester till Gla Kungsholmsbrogat. 27, 2 rum o. kök

De serverar mat till studenter bl.a. Gunnar Ell som blir Almas make.

1901
Får ett fint rekommendationsbrev av bl.a. professor Gunnar Björk

Antages BH till Konstakademin målar o. bildhuggarskola

Mönstrar han, frisedel efter läkarintyg, hjärtåkomma, av dr. M. Bluementahl

okt. Flyttar BH, mor Hilda med Alma o. Ester till Västmannagat. 16. Forts. matserv.  i fyra rum och kök. Umgås med många där BH är i centrum.

1101 minst 11 sponsorer i Gävle ger BH ekonomiskt stöd hösten 01 – våren 03 

1902
Carl Fagerberg gör en byst av BH (även John Bauer) 1937 t. H-lands museum

visar ett foto en bild av BH som spelar piano

som. vandrar BH, systrar, Gunnar Ek o. Axel Lindgren Delsbo-Ljusdal-Järvsö

beställd han en d:o-dräkt av en gammal skräddare i Delsbo (bok 7)

BH tecknar ”Nu kommer julklappar” (3 pers.) i tidningen Snöflingan 

1903
Gjorde BH en porträttmålning i Gävle

Alma syr en kappa till ”Stintan” (liknande som Ester hade)

vår vistades mor o. Ester till en rymligt hus i Näsviken (mosterns hus)

slutade han på Konstfack

skriver modern att BH ”ej är så försiktig av sig” (målarfärg på golvet)

börjar BH spela fiol.

inbjuds Tore Strindberg till Lyktan (kusinbarn till August Strindberg)

erbjöds BH resa till Trollhättan och måla porträtt av en Bagge

juli BH reser till Gävle och målar porträtt sedan till Delsbo (börjat spela fiol)

höst Reser BH billigt men en lång och tråkig resa med båt från Gävle till Le Havre.

I Paris träffar Carl Milles, Ivar Arosenius, Gunnar Hallström m.fl.

sänder modern mat till Paris, speciellt hårt bröd

1904
vår. Reser BH i Normandi, Frankrike (hade klena kunskaper i språket)

Målade BH ”Bondbröllop i Delsbo”(1840) till elevutställning, 600 kr.

aug. Återkommer han till Sthlm

Hyrde han en ateljé vid Gamla Kungsholmsbrogatan

0922 Flyttade Hilda H fr. Gävle till Helsingegat.13, 1 tr. Sthlm, utan kök 

1905
vår. flyttar BH till modern i Näsviken

vår. reser han till Paris igen i tre månader fick repr. i ”Salongen” 200 utställare

av 5000 sökande enl. modern. Ivar Arosenius, Carl Milles m fl. var vänner där

gjorde BH ett självporträtt, blev även vykort.

vistas han i Näsviken

deltager han i två utställningar oklart var i Sverige

0915 BH i Gävle, målar bl.a. Alma i helfigur

höst reser han ånyo till Paris  

1906
vår. återkommer BH till Sverige

har BH fått elektriskt ljus i sin ateljé (ej i bostaden)

maj. syster Ester slutar på televerket och flyttar till Växjö

har han utställningar i Norrköping, Uppsala och Växjö

tages ett sv./vitt prydligt foto i helfigur av BH iklädd svart väst

BH har skaffat sig löständer nu. (25 år gammal)

Brev från mor Hilda bl.a. om att Alma lovat sy en kappa till ”Stintan”,

som även lovat flera uppdrag. 

1907
vistas han i Paris ett par månader

0321 förekommer han på helsida i Idun utställningsreportage

0403 får han brev från Nathan Söderblom

ställer han ut i Lund och det blev BH:s stora ”genombrott

juni, 1:a brevet fr. prof. Söderblom som upptäckt fina målningar av BH

som var han i Näsviken på bild med systrar och A.. Lindgren

1029  recension i Norrlands Posten efter utställn. i Gävle stadshus

deltar han i utställn. på 4 platser i Tyskland

har han illustrerat jultidningen Midvinter ”Dödens skepnad” (även 1908)

1908
har han livlig brevkontakt m. Gunnar Hallström om utst. även J.Bauer (inställd)

0517 har BH 24 nr utställda i Sthlm enl. ”Hvar 14:e dag” (bok 67)

vid Konstfacks utställning med fem andra, har BH en egen avd.

vistas BH i Paris igen. Han var då mycket fattig.

april, utställning i Rom med Zorn, Carl Larsson, C. Milles, J. Bauer,

Hjortzberg, Döderhultar´n m fl

maj, är han med fem andra konstnärer med i en utställning i Sthlm

0517 Utkom var 8:e dag med bilder o. text om BH:s utställning

vår. vistas BH i Näsviken enl. ett foto

mids. har han utställning i Delsbo (kommissarie) å 1:a Hälsingestämman

tills. med John Sten, Frans Hedblom, Werner Sundblad o. Ekman

utgavs Bilder från Delsbo med 12 färgbilder i 1000 ex.

har han illustrerat tidningen Vintersol (En oväntad julklapp och Dopparedagen)

1117 skrev BH en saga ”Kullra och Bullra och Bengt häktemakarens son” i H-posten

vintern 08 vistades han mycket i Näsviken

1909
är han som mycket ung, representerad i Nordisk familjebok

Hyr BH en 3:a å Trädgårdsgatan i Gävle där modern hushållar och trivdes

bra med umgänge: apotek. Lundgrens, Figge Berggren, grosshandl. Westergren.

konsul Rettig, läraren Paul Lundgren m fl. De hade lägenheten 1 år.

ställer BH ut i Sundsvall

0509 erbjuds han plats i Hälsingestämmans styrelse efter Sundblad, Arbrå

via brev till Näsviken av D. Janson

0629 Tackar BH  prof. Nathan S.. betalning för akvarell av Delsbo kyrka

0809 erhåller han brev från John Bauer. En träff i Sthlm förbereds

Tecknar han åt jultidningen Midvinter en historia av Albert Engström, 2 sid.

1910
poststämplat vykort illustr. av BH till ”Mjölkdroppen” (bildad 1903)

BH har varit i Sundsvall och målat disp. Johansson, 2 stora tavlor

medlem i Konstnärsklubben 

1911
enligt en dagbok av Gottfried Kalén gör denne och BH ett besök i Paris

sommarfoto där BH är med fam. Nathan Söderblom i Staby prästgård, Kungälv

1120 BH på Esters och Gerhard Forells bröllop, restaurang Kronprinsen i Sthlm

illustrerade BH ”Julstämning” på 1:a sid. Ängel med blomma till flicka

1205 var BH i Sundsvall en tid 

1912
0101 målade BH av Almas dotter Anna Stina ” illustrerade han H.C. A-sons ”Reskamraten”

hade BH en egen utställning i Hälsingborg

hade BH en egen utställning i Gävle

BH träffar ofta ”en tid min oskiljaktlige vän” Nils Fagerström

1201 tecknar BH kontrakt med Hallins konsthandel, Sthlm, om försäljningsrätt av BH:s reproduktioner till 50 % av nettovinsten. 

1913
hade han  en utställning med speciellt  ”Storklas och Lillklas”

1914
0117 tar modern Hilda ut flyttn.betyg från Forsa till Matteus förs. Sthlm de bor på Gamla Brogat. tills. med Alma och Ester och så Bror

ställer BH ut i Baltiska utställningen i Malmö (säljer ”Adam och Eva”)

Har BH 7 tekningar i vikingastil ”Vid St, Olas källa” i ”Illustrerad Tidskrift”

0913 bor BH och moderna på Tomtebogatan 23, rum o.kök 950:-/mån.

1915
publicerade BH sin egen saga ”Lill Per” i ”Illustrerad tidskrift”

utgav BH och ”Stintan” bildverket ”Delsbo” (bilder fr. 1908)

har BH 23 st. teckningar i ”Lekar och sagospel” av Anna Maria Roos 

1916
illustrerade han IOGT:s ”Julbrasan” (+ 1918, 1921, 1922 o.1928)

0218 Får BH ett personligt brev (4 sid.)från Brita Söderblom (g. Brilioth)

BH har skänkt en tavla till Tierps kyrka, tackbrev av kh Törnell

nov. deltager han i utställning i Danmark, säljer minst en tavla för 300:-  

1917
0327 bor BH Solnavägen 127

juni, mor Hilda i Ludvika i midsommar. Trol. var BH med då

ger han ut en skrift ”En delsbosläkt” 16 sid.

ställer BH ut i Konsthallen, Djurgården,  Sthlm

ger han ut  ”Anteckningar om släkten Hillgren” 23 sid.

ger han ut ”Malin Hedmans dagboksanteckningar”

gör BH en teckning av John Bauer

Målar BH en roddbåt med tre personer.

julen. De hade ej råd att ha julgran (10:-) Fått julpaket med mat. 

1918
BH sänder brev till Selma Lagerlöf (Carolina Redeviva, Uppsala)

får BH tackbrev (för teckningar) från Selma Lagerlöf

under året lät BH bygga ett sommarhus i Österskär(såld 29/4 1920 för 6.000:-

(tomten fick BH i utbyte mot tavlor värda c:a 1.000 kr.)

0301 får BH diplom av Jämtlands konstförbund

0417 får BH brev från Carl Milles, fint betyg om BH:s målning, inbjuds till Lidingö

0610 Enl. kontrakt säljer BH 6 sagor (14 teckningar)till Fritzes förl. för 300 kr.

0616 BH orolig att ej ha någon ”hushållare” då mor åker bort

han är ofta i Uppsala på landsarkivet och forskar

0814 får han oroliga brev från modern som då är i Växjö hos Alma

BH drabbad av ”Spanska sjukan” och var mycket dålig

sept. BH och mor bor på Tomtebogat.23 där en verkstad har öppnat under lägenhetsgolvet gungar ibland och BH blir nervös, kan ej måla eller tänka

utges ”Ur Andersens sagor” med illustr. av BH (300 ex.) många  bra omdömen

nov. ger han ut ”Sagor” med delsboanknytning, samt sagan ”Önsketrädet”

”Gamla bröllopsseder från Delsbo” av BH införs i ”Vid julbrasan”

dec. Flyttar de till Torsgat. 33 2½ tr. Hyran 800/mån. Hilda kokar äkta kaffe. De bor där till 1923.  

1919
0515 beställer BH avskrift av bouppt. efter Jacob Wass, Väsby död 31/1 1828. Bok            33 ger han ut ”Lill Per” som egen sagobok

ger han ut ”Klockare i Tierp” 14 sid. 300 ex,

ger han ut ”Några vallonsläkter och delsbosläkter” 30 sid. 100 ex.

beställer BH och får ut kopia av bouppteckning efter Christina Chatarina O. Hedmans första fru, dödsfall 1859, inkl. affär (28 sidor/360 poster) Bok 26. 

1920
Utges ”Anteckningar om vallonsläkterna Sporrong…”

ställer BH ut i Östersund

BH och Aina Stenberg illustrerar ”Lill Petter”

0310 skriver han kontrakt ang. boken enl. ovan för 300 kr samt 25 friex.

ger han ut ”Den gamla länsstolen och sex andra sagor”

0429 säljer BH en villafastighet (sommarnöje) i Åkersberga, 705 kvm för 6.000:-

0429 Långt brev fr. med.stud. Harald Lundberg till BH (här kallad farbror)

0630 Brev fr. Helge Söderblom (båt till USA) men sålt sin rock och päls å pantbank. Vill nu att BH ska lösa tillbaka dessa.

0925 Carl Milles inbjuder BH och fam.O. Lindgren ”till Lidingö till Olga och mig.”

0926 BH plötsligt svårt hjärtsjuk.

okt. BH har nu målat kh Roos i Ljusdal och kh Jonsson vill bli avmålad. 

1921
0208 Bor BH Torsgatan 33 (även 23/2 1924) ställer han ut i Luleå vid stadens 300-års jubileum.

BH låg sjuk en månad i hjärtkramp

bytte BH till sig en skrivmaskin mot en akvarell

julen. 1/1 sid. ”4 stjärngossar” 2 sid. ”När jultomten kommer” i ”Barnens jul” (SMF)

julen. Två måln. ur H.C. A-son sagor i ”Julklappen”

1922
0118 får BH 4 kr. för en vykortsbild av Annan Nyholm (konsthandlare ?) Under en 10-års period levererade BH till Nordiska Museet (NM) 50-tal saker vid 30-tal tillfällen, många klädesplagg, kistor, skåp, stolar mm och fick väldigt lite betalt och en hel del returer

aug. ställer BH ut i Skellefteå museum, modern med. Säljer BH:s textil-handlingar.

målade han  morfar Olof Hedman med hans 2:a hustrun

utges ”En historia från Hälsingland” 55 sid. 1000 ex (2:a uppl. 68 sid.)

0401 -”- distrubitionskontrakt gm Seelig,  olika priser 1:a resp. 2:a uppl.

0427 Br. Fr. Per Persson, Ava som tycker det är svårt att få namn på subskribent lista i Delsbo (”En historia fr.H-land”). Hänvisar till pappershandl. Svante Larsson som betalar BH 30:- i mån.hyra till Jan Jansson, Delsbo.

utges ”Delsbodräkten” 12 sid. 500 ex.

utges ”Ur gamla papper från Delsbo” 18 sid. 50 ex.

1025 Säljer BH små måln. ”Svinaherden, De vilda svanarna och De röda skorna” för reproduktionsrätt av vykort för 180 kr.

Teckning på en kantor vid orgel, i IOGT:s jultidn. ”Vid julbrasan”

julen. Första sid. 1/1 ”Kring granen och brasan” samt 2 sv./v (SMF)

julen. Sista sid. 1/1   ”Julkärven” i ”Barnens jul” (SMF)

1223 tackar Gästr. H-e nation Uppsala för gåva (porträtt av N.Söderblom?)

1923
0323 BH träffar ing. Kihlström fr. D:o i Sthlm. bjuden på Operan utges ”Min släkts historia” 76 sid. 300 ex.

0523 brev fr. Helge S. vill ha charmant modellstudie av BH (hemma får jag inget )

vår. synes BH ha målat ovanligt många porträtt i Sthlm. av fru Lundell,Wollert, Odelstierna, Oskar Jarl, Unonius, O. Mannström

vår. BH och mor planerar delsboresa men har ingenstans att hyra

som. betalar BH 20 kr i mån.hyra juli och aug. till Jan Jansson

0725 skriver BH under köpebrev av Lyktan 2050 kr av J.B. Löfstrand med omedelbar verkan dock hyr Löfstrand Lyktan till 240601

målar BH tre altarmålningar till församlingshemmet Hällnäs, Delsbo

köper BH 26 olika delsbo-dräkt-plagg för 882 kr

julen 1/1 sid. ”Efter badet” samt dubbelsid. ”Riddaren och häxan” i ”Julklockan”

julen 1/1 sid. ”Karamelltanten” i ”Snöbollen”

1924
utges ”Från Tierp” 18 sid. 500 ex.

gjorde BH tydligen 12 månadsmålning för en almanacka för okänt förlag.

0125 ansöker BH om försäkring för Lyktan, skrivet i D:o (slangspruta 50 m från)

fann BH en målning av Olov Waldner på en gård i Vallsta

ÄB. N. Söderblom predikar i D:o kyrka. BH på sista bänk får beröm av ÄB

0610 Ges en ingående recension (12 sid. Långsmal handskrift) av Fr.v. Scheele över ”En historia fr. H-land”  (1922)

0926 Utfärdar Riksantikvarieämbetet fullmakt för BH med kulturella befogenheter Detta fortsatte minst till år 1936.

”utges i ”Hälsingerunor” ”Kulturhistoriskt fynd i Delsbo”

1105 Tackbr. Fr. NM dit BH sänt stickad tröja (sk skinnkrypa), en bussaron och en

hel vit vardagskostym, vilka ej tidigare beskrivits av BH:s skrifter

1119 ÄB Söderblom intygar skriftligt BH:s fina insats för bl.a. ”Bok om Delsbo”

1130 tilldelar Nordiska Museet BH, Hazeliusmedalj i brons

Ger BH ut ett tryck med inbjudan till subskription av sin kommande bok 1-2-3 med intyg av prof. Sigurd Erixon, F.v.Scheele och ÄB N. Söderblom

 

1925
våren. BH gör klart måln. av Knut Wass. Var på middag hos prof. Scheele.

0411 Br.fr. Gustaf Hedman. Tack för bok. Vill gärna återfå ett pojkporträtt av GH som BH lånat till Sthlm.

utges ”En bok om Delsbo” del 1 i 2000 ex. och del 2 i 1500 ex.

ställer BH ut vid Hälsingegillet i Stockholm

Bor BH Majorsgatan 9 A, Sthlm. 

1926
Utges ”En bok om Delsbo” del 3 i 1000 ex. (tills. 380 sid. 125 teckn. 60 foto)

0207 Får BH tackbrev från representant för H.K.H. Kronprinsen för En bok om Delsbo som HKH med intresse tagit del av.

0410 Sänder BH ett ovanligt målat skåp trol. 1700-tal från obebott hus vid ”Olmårs” i Näsbyn till  S. Erixon Nordiska museet. Går ej pruta på dessa priser. Den tiden sänder han även en packe takbräder och stol till NM

apr. BH är på Lyktan. Låter reparera, sågspån, måla mm för 100 kr.

0707 Kvitto fr. NM att BH lämnat 6 packar takbräder, skåp och en stol

0714 Brev till Lyktan fr. Sigurd Erixon om Tjärnmyrastugan till Skansen där BH medverkat via Hälsinge Gille.

Tilldelas BH Hazeliusmedaljen i silver

1106 Bor BH Grevgatan 47, Sthlm.  

1927
ställer BH ut på stadshotellet i Hudiksvall

0426 bor BH på Lyktan och får brev från Sigurd Erixon, N.M.Den vita soffa som BH flyttade till Lyktan i stora rummet n.b. var anskaffad av prosten Carl Hägg 1753-1829, kom sedan till släkten Wass och så Hillgrens.

0726 köper han målat bord för 145 kr av C.G. Norell, Delsbo fvb

gör han besök hos spelman Stark-Pelles (1836-1871) dotter

0811 Enl. köpekontrakt köper BH en 2-vån. byggnad med stenbro stående hos Olof Elfing i Norr-Lia Bjuråker för 400 kr. Får stå kvar till 280901

1015 kallas BH till ledamot i Sv. Naturskyddsföreningen, Stockholm

skriver BH ”Delsboprosten och hans komminister” med bilder (Julhelg för..)  

1928
bor BH på Majorsgatan 8 (enl. kort)

01– erbjuds han fortsatt uppdrag som riksantikvarieämbetets ombud

0228 får han kvitto på 200 kr fr. Olof Elfving, Bjuråker för gammal byggnad i Lia

utges ”Från Delsbo” 50 sid. 600 ex.

0514 medverkar BH till Jon Jonssons försäljn. av Västerängsstugan till Skansen

julen 1/1 (sista) ”Flicka i delsbodräkt” i ”Julhelg”

julen 1/1 (första sid.) Kvinna som lackar ett paket i ”Julbrasan”.  

1929
sålde han uthus/dass till Hilding Olsson. BH var då utfattig (enl. Gerd-Hilding)

0113 besökte BH och tjm från Nordiska Museet, Lännersta dit ett tvåvåningshus från Lia, Bjuråker flyttats, ägare Olof Elfing (?) efter BH:s förmedling.

0130 BH är på fest hos Myrberg men åker hem tidigt –ej på efterfest hos ”Stintan”

köpte BH en fäbostuga från Julingvallen. Den sattes upp 1930 vid Avasjön och förstugekvisten som lades till, kom från Bondebo. Köp, frakt, uppsättn. 370:-

0621 Köper BH  ett härbre och två himlasängar från Sandnäs för 60 kr. inkl. nedtagning av Andreas Backman. Betalas genast. Jon Johnsson förbinder sig att leverera bakar av timmer och stolpar till båda golven i härbret för 15 kr.

Målade BH den fina tavlan ”Brudfärden”

Delsbobröllop på Skansen där BH, ”Stintan”, Winbl.v.Walter m.fl. var aktiva

BH får reseers. D:o-Sthlm, T.o.R. 44:50 och 50:- för en affisch (finns på HBF)

utges ”Några anteckningar om vallonerna vid upplandsbruken”  24 sid.

ställer BH ut i Umeå

köpte BH en kista i Ede fvb till H-lands museum med GR-BH (G.Reuters fru)

BH har tydligen egen telefon nu.

1930
BH målar en yngling i Järvsödräkt (?) sittande på ett staket. Trol. en gåva från en professor Erdmann till Björn Olofssons morfar i Järvsö.

0126 BH stor utställning i Sthlm, sålt för några hundra. Knut Wass bjöd på Berns

mor Hilda vill se Delsbos soluppgång en gång till i livet.

0706 DN söndagsupplaga har BH:s målning av Lyktan på 1:a sid.

0722 avlider BH:s mor Hilda Olava på Lyktan i Delsbo

får BH många kondoleansbrev från bekanta ang. modern (bok 11)

vistas Kurt Johansson (sedan namnet Jergander) några somrar hos BH på Lyktan

De uppförde ett lusthus (4 stolpar och tak) bredvid extrahuset i Knutslunda.

0914 Får BH brev fr. ”Stintan” som berättar att den delsbodräkt som BH ordnat till

Milles hade han ej hämtat hos ”Stintan” när han tidigare än sagt rest till USA.

Hon ber BH hämta tillbaka dräkten. ”Det blir nog ingen affär”

1117 får han uppdr. av NM att besiktiga Westeräng nr 4 en två-vån. byggn. ägare NM

julen Text o. teckn. om ÄB Svebilius i ”Juleneget” (Oslo)

julen BH och Kurt vistas i Lyktan julen -30 men Hildur sände tydligen julmat till de båda. Mycket i breven handlar om moderns frånvaro. 

1931
0114 Brev till BH fr. ÄB. Nathan Söderblom om en okänd tavla Helge köpt av BH

0126 Öppnades en utst. med BH, sålde för några hundra, hård konkurrens

0428 fyllde BH 50 år. Hyllades enl. tidn. artiklar av många bl.a. mycket av Magda Bergquist von Murbach.

0204 På blankt papper intygar kh Anders Andersson att gossen Kurt Einar Johansson från barnhemmet Eolshäll i Stockholm har ett mycket gott hem hos BH i   Delsbo. BH har eget hus med rum och kök och en husföreståndarinna.

0218 Brev fr. Hildur om dyr gravsten till modern. Ester har ej råd med något.

0613 Säljer han i Delsbo väggmålning på väv, 125 kr till Erik Waldenström, Bjuråker. BH:S nya adress är Majorsgat. 8 enl. brev till ÄB Söderblom. 

1932
vår. målar han delsboflicka i ljus klänning/huva till Husmodern, n:r 16 (hos T.Brink)

DN:s sönd. Bil. BH:s målning Norsbron i Delsbo på 1:a sid.

1933
0512 Bor BH Nybrogatan 40. Brev fr. Radiotjänst som vill att BH berättar historisk inledning i ett delsbo-program i radio, 21/7 06-07.15 (sedan intervju, sketch och delsbomusik)

0625 stor dräktparad i Ljusdal 1600 tävlande, Delsbo vann, BH imponerad

juli Är BH, Jenny Johansson och Kurt på middag i Bjuråker hos redaktör Waldenström med familj. Flera brev från Jenny med kärvänligt tonfall.

julen 1/1 sista sid. ”Unga hälsingar” i ”Daggdroppen” 

1934
blir han med i styrelsen för nybildade Delsbo Hembygdsmuseum

som vid kronprinsessans besök i D:o blir hon nyfiken på BH:s  röda väst, älgläderbyxor och vita strumpor.

1114 Brev fr. kh Ringkvist, Bjuråker, de vill ha måln. på ÄB S-blom (insamling) 

1935
flyttar han till en femrummare på Skeppargatan 35, Sthlm (till sin död) målar han Delsbo kyrka från vattnet 77×72

Teckning ”Delsboflicka i skördedräkt” i Såningsmannen nr. 33

som. Tack-br. Fr. överste Hjalmar Ekstedt (son till km E) för fint besök å Lyktan

1930-talet. Ett foto visar tonsätt. Moses Pergament (1893-1977) med fam. hos BH i D:o 

1936
Köper han norra gårdsflygeln vid Lyktan med dess tillbyggnad av bostad skomakeri och affärslokal av Jakob Wahlström.

0502 Avlider BH:s syster Ester (född 1885) gift Forell, make Gerhard, barn Sven, Margareta och Gunnar.

är BH med vid syster Esters begravning i Högforsbruk

1937
vinter. Tar BH ett vinterkort med snö av Lyktan

0712 tackar von Post för trevlig vistelse med BH och hans syster på Lyktan

aug. är BH på besök i Lyktan

okt. deltar BH med några tavlor i utställning på Hälsinglands museum

1214 en sjukhusräkning visar att BH var på St. Eriks sjukh. 6/9-17/11 1937

vistas han en månad därefter hos vännen Oscar Mannström, Sthlm

målade han Lars Landgren efter flera fotografier

1938
0811 Bor BH Skeppargatan 35 (även 28/4 1951)

0821 är BH med vid invigningen av ”Per Nilsas” stugan, Delsbo Forngård

1939
levererar BH åtskilliga artiklar till olika tidningar

03 Får BH ett lovordande rekommendationsbrev om BH:s litterära kvalifikationer och rekommendation om anslag från Delsbo socken – från prof. Sigurd Erixon

0810 artikel i HT av Bror J. om BH:s kommande bok om delsbokulturen

1940
0818 invigs Delsbogården på Skansen där BH varit stor ”länk” (”Hälsinglands dag”)

okt . utges  ”Om Delsbo”, 88 sid. 400 ex.

utges ”Spelmannen som kunde trolla” 32 sid.

utges ”Tingshus och gästgivargård i Delsbo…” 22 sid. 200 ex.

utges ”Från Delsbo” 88 sid. 500+400 ex.

utges ”Kring Lyktan” 68 sid.

1941
ställer BH ut på Hälsinglands museum

artikel i Vi om ”Jungfru Bäcklund” av BH. Hon var husmamsell åt kh Stillmark

skrev BH 66 sidor om O. Hedman m.fl. i liten, tät stil (bok 53) 

1942
utges ”Från flydda tiders Delsbo” 34 sid.

utges ”Oljemålningar av BH”  19 sv/v bilder (förord G. v. Post)

målade BH ”Aladdin” med Elof Eriksson som modell

0501 var han på auktion hos ”Blås-Pelle” Persson, Ava, Delsbo

sept. ställer BH ut igen på Hälsinglands museum

artikel i Vi, ”Delsboliv” av Astrid Forsberg, om Lyktan, KNL samt bild på BH.

1943
skrev han tre artiklar i tidskriften ”Vallonättlingen”. M. Löfstrand Hallå. Hallå om gamla kläder ” gjorde han porträtt av Frantz E. Pettersson i Kungälv.

1944
ställer BH ut i prästgården, Delsbo, arrangerat av Röda korset (lag. rygg bok ??)

åtalades slaktaren Hjalmar Pettersson för att ha grävt i marken vid ”Gubbåkern” som HjP  ägde. BH blev anmodad av landsfiskal Lange att som repr. för RA att yttra sig brevledes. BH såg då till att en skylt av järn sattes upp på platsen.

0726 BH avsäger sig medlemskap i H-lands fornminnessällskap efter tidningskritik.     

1945
som. BH i H-vall blir av misstag ”haffad” av polis, insatt i finka (stor ursäkt)

0722-29 ställer BH ut å Delsbomässan i Delsbo (+Marthe-Gösta Bohm, I. Woxberg mfl)

utges ”Antavla för syskonen Hildur, Carl, Alma, Bror och Ester..”22 sid. A4

1946
var BH inlagd på Sophiahemmet, Sthlm, 12 febr.-3maj för hjärtfel

0428 på sin 65-års dag hyllas han av många. I en tidn. artikel skrivs om lovord av Nathan Söderblom och Carl Milles. Han tog då ett fotografi av sig själv.

0709 Kvitto fr. Gustaf Hedman, D:o att han mottagit 200 kr för omålad kista från Bjuråker. (egen ant. att BH sedan sålde den till H-lands museum för 300:-)

som. Målade BH tavla fr. Lyktans entré  mot Ö. som visar staket norrifrån till uthus.Tavlan såldes till lärarinnan Hulda Åhlin, Åhs skola, D:o

0905 Sålde BH tavla med två hästar till H.Söderqvist, Växjö (nu plan två Lyktan)

Sålde BH tavla ”Bröllopståg i Delsbo” till dr. Bergström, Delsbo (2000:-).

1947
dec. konstaterade BH att det var lönsammare att sälja andras konst än sin egen (bok1)

0420 Visar H. Söderkvist, Växjö bild på ”yngling o.två hästar” (nu på Lyktan) bok 2.

som.  Målade BH en vy över Gäddviksvallen i D:o

avskrev BH brev från modern till systrar från Tierp, Röd bok nr 55.

1948
BH trött och orkar ej jobba med samlaruppgifter han hade liggande

Säljer han ”lillstugan” vid Avasjön till Märta Hjälte.

1949
BH in till St. Eriks sjukhus på stor undersökning, nya mediciner

anlitas BH som sakkunnig om filmen ”Lång-Lasse” Han var besviken då dellborna framställdes som rackare och bovar.

Målar BH omslagsbilder till Året Runt: ”Ensam, Hälsingebröllop, fru Brita Thorell, Sommarbarn, Yngling från Delsbo” (nr1/1950).

okt. besöker BH kusinen Anna Edlunds å hennes dödsbädd i Sundsvall. Hon avlider 19 okt och BH och Hildur får mest 20% vardera i arv (3.578 kr)

vistas Hildur hos BH en månad då hans lägenhet repareras

På hösten avlider folkskolläraren Jenny Johansson, som hade ansetts vara BH:s väninna. Hon hade testamenterat fem tavlor av BH till H-lands museum.

Det finns i BH:s pärmar många vänliga brev från Jenny till BH.

1950
jan. besöker han Delsbo 2 g. med anl. av en arvsfråga

nu besöker han Ljusbacken dit moster Elin Jansson flyttat från Näsviken

0215 avled ungdomsvännen och svågern Gunnar Ell (Almas make) i Växjö.

0308 avled BH:s bror Carl i Morkulla född 1875. Hustru Ida och barn lever kvar i Österbybruk, Uppland

0326 HBF:årsmöte i Delsbo väljer BH, Stintan och Gösta Wästlund som styrelseledamöter

maj gör han en resa med Alma o. Hildur till gamla boställen i gävletrakten

(c:a) BH har 6 sid. rättelser av Släktboken Do, Bjurå. Norrbo  i ”Släkt och hävd”

BH och Hildur fortsätter till Delsbo och Lyktan

skänkte han målat innertak och fotografier från 1860 till D:o HBF

blev BH och Stintan hedersledamöter i Delsbo Hembygdsförening

har han med sig pojken Göran Jergander som tidigare några somrar på Lyktan

På hösten skänker BH en svart/brun kista från 1669 till Delsbo HB

Någon gång denna tid klipptes el.ledningen i Lyktan av (brandkår ?) 

1951
0109 Tackbr. Fr. D:o HBF för gåvan, 1669-brun målad kista med sköldar.

1215  en artikel i HT ”Något om gångna tiders julfirande i Delsbo” (1860-talet).

1952
0808 tar han emot 200 kr. av Joh. Johansson, Knutslunda för målning fr. klockstapeln.

1953 0317  Bevistade BH tillsammans med Alfred Forsbom, Georg von Post begravning.

BH hade sagt att von Post nog var BH:s bäste vän.

BH trött o. nedstämd ”Stintan” död 14/5, syster Hildur död 29/5 (BH då i Växjö)

0722  Bouppteckning i Växjö efter Hildur

målade han Lars P. Esbjörns porträtt. Brevväxling om texten på tavlan med Hällbom. Avtäckt i kyrkan 6/9 1953.

målade han Stintans porträtt (två mindre lyckade målningar först)

vistas han lång tid på sommaren å Lyktan

1954
jan. betalar han 29:74 till handlaren Stenberg enl. kontrabok

BH började men fullbordade ej ett porträtt av Göran på Lyktan

0121 Får BH brev fr. Anna-Greta Faieth Ell (Age)med anledning av bouppteckningen efter Hildur där några av Carls barn var missnöjda.

som. filmar Lars Erik Logård BH utanför Lyktan för ”En film om Delsbo”

0620 Kontrakt mellan BH och B. Abelli om reproduktion av ”Stintans” portätt för 1000 kr kontant och sedan 5 kr för sålt ex. Vid BH:s död skall kontraktet gälla Göran Kurt Jergander, Gröndal.

nyår. besöker Bror Jonsson BH i Sthlm. Han hade planer på ny skrift om Delsbo 

1955
0108
 AVLIDER BROR HILLGREN ensam i sin femrumslägenhet Skeppargatan 35 i Stockholm.

utges ”Gyllene Freden” postumt

0325 föreslår boupptecknaren A. Forsbom att Lyktan skall skänkas till Delsbo HBF och att vissa tavlor säljes.

0507 en minnesutställning å Ekströms konsthandel i Sthlm, försäljning av BH-tavlor

0815  Erbjuder A. Forsbom Gävle museum 7 tavlor av BH för ett reducerat utställningspris 11-8.000 kr.  innan allt går ut till försäljning. De accepterar.

1955-90
Visar Bror Jonsson personligen Lyktan för intresserade. 

1971
Lämnade Stiftsnämnden 1.255 kvm mark till Lyktan 

1981
Utger red. Bror Jonsson boken ”Bror Hillgren” (133 sid,) 

1991
Bildades Stiftelsen Bror Hillgrens Minne med red. Bror Jonsson som ordförande En broschyr utgavs med fakta om BH.

1999
Utses Kjell Grönberg som ny ordförande i Stiftelsen. 

1997
Rustades Lyktan med nytt tak, röd färg och nytt staket 

2000
Började Stiftelsen med tre berättaraftnar/år under augusti månad.

2004
Genom brorsdotter Clara skänkte Jan Hillgren, Åkersberga BH:s fiol till Lyktan

 

Delsbo 180226
Kjell Grönberg.
Ringvägen 27
820 60 Delsbo
070/311 2412

kjellgroenberg@tele2.se


 
Bror Hillgrens gravsten på Delsbo kyrkogård


Bror Hillgrens, ”Lillstugan”


Lillstugan har blivit stor. Se så vackert

 


Karin, Per Eriksson, okänd. Bilden utlånad av Mats Rudolphis Dellenäng

1923 Konstnär Bror Hillgren (1881-1955) köper ”Lyktan” av J.B. Löfstrand (2.050 kr.)

1929 21/4 arrenderar BH en tomt vid Avasjön (Knutslunda 1) av Per Persson

1929 21/9 köper BH en fäbostuga vid Julingvallen av Kerstin och Erik Jonsson, Svedja 10 för 125 kr.  och vittne är Emil Wahlström.

1929 26/9 Förbinder sig Erik Jonsson att frakta stugan för 70 kr.  till Avasjön

1929 29/9 Förbinder sig Jon Jonsson att uppföra stugan före maj 1930 inklusive ett varv timmer, två lass sågspån, spik, taktegel samt bräder till tak för 175  kr.

1930 Uppföres stugan varvid tillkommer murning, diktning m.m.

1930 22/7 avlider BH moder Hilda Hedman på ”Lyktan”

1930 Uppföres ”Lillstugan” till det inre utan ändring från tiden vid Julingvallen. Till det yttre uppsättes en förstuga med gröna fönsterluckor från Bondebo.


Lusthuset

1932 (trol.) uppförer BH och ynglingen Kurt Johansson vid en björkdunge nära ”Lillstugan”, ett lusthus med fyrkantiga vitmålade stolpar och tak med tjärpapp.  Detta hus revs av BH under ”sin tid”. Grannar med ”Lillstugan” var bonden Olov Olovsson och plåtslagare Forsman.

1933 och flera somrar bodde vännen lärarinnan Jenny Johansson i ”Lillstugan”.
En sommar vistades kompositören Moses Pegament (1893-1977) med fru och tre barn i stugan. Andra kända personer som lånade stugan var kapten Gunnar Grubb, Linda Poss, professor Sigurd Erixson och Philibert Humbla från Nord.Museet m.fl.

1948 Säljer BH ”Lillstugan” till Märta Hjälte, Delsbo.

Dagens ägare till ”Lillstugan” med tillbyggnad är Marie West och Per Fredin under postadress Svartstubacken 10, Delsbo.

Delsbo den 21 juni 2020 / Kjell Grönberg.

kjellgronberg86@gmail.com


Vykort av Bror Hillgren

Osignerad bild som troligen är gjord av Bror Hillgren

Samma motiv som ovan, men här med finsk text

Samma motiv som ovan, men i litet format 9X6 cm.


 Samma motiv som ovan, men här med finsk textSamma motiv som ovan, men i litet format 9X6 cm.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78. Tack för din gåva  – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


 Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *