Forsa kompani

Forsa kompani var verksamt mellan åren 1681 – 1901 – då indelningsverket upphörde och allmän värnplikt infördes.

Nu är alla befäl namngivna. Ska vi även leta upp soldater behöver vi hjälp med både bilder och information. Berätta vad du tycker

Forsa kompani vid det indelta HÄLSINGE REGEMENTE.


Militärisk ordlista.


Läs om Fredrik Winblad von Walther när han berättar minnen kring Forsa kompani.


Läs här om Delsbo kompanis 300-åriga historia.


Har du en egen hemsida får du gärna länka till dellenportalen.se


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.


Allt material här är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.
Det är okej att använda några av Dellenportalens uppgifter om ni anger dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att bara ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

FORSA KOMPANI

1812-13 års kompanifana, utförd efter 1766 års modell

Majorens kompani som blev Forsa kompani

 

Uppgifter ur Bocken 1964/65

Forsa Kompani vid det indelta HÄLSINGE REGEMENTE.

Kompaniområdet omfattade nordöstra hörnet av Hälsingland med undantag av socknarna längs kusten, vilka ingick i båtsmanshållet. Av kompaniets 150 soldater fanns sålunda 59 i Forsa, 38 i Bergsjö, 16 i Norrbo, 9 i vartdera Hassela och Ilsbo, samt 19 i Bjuråker. Den sistnämnda socknen ingick även med 24 rotar i Delsbo kompanis område.

 

FORSA KOMPANI

Överstevaktmästaren vid Norrländska storregementet fick på 1620-talet titeln major, som sedermera blev kvar som militär titel. Då Hälsinge regemente tillkom som särskilt förband omkring 1630 kom följaktligen dess tredje kompani att benämnas Majorens kompani. I samband med en omorganisation i slutet av 1750-talet ändrades benämningen till Premiärmajorens kompani, varefter det sedan 1834 kom att kallas Forsa kompani.

Kompaniets chefer och dess adjutanter

Majorer

1681-1685         Major Baltzar Daniel Pilar von Pilchau. Född 1643, död 1685.
1685-1689         Major Gustav Gyllentrost. Född 1645, adlad 1678 (hette förut Trost), svårt sårad vid                                danskarnas stormning av Malmö 1677, avsked 1689.
1689-1699         Major Kristian von Bruchner, stupad 1708 vid Liesna som överstelöjtnant och                                          regementsbefälhavare.
1699-1701         Major Gotthard Wilhelm von Wulffen, dödligt sårad vid övergången av Düna 1701.
1701-1703         Major Hans Henrik Wrangel, stupad 1703 vid Saladen.
1703-1707         Major Erik Biörnberg. Född 1655, död 1707 i Thelze i Litauen.
1707-1708         Major Arent Johan von Gertten. Född 1670, stupad 1709 vid Poltava som                                                    överstelöjtnant.
1708-1709         Major Jost Törnefält, stupad 1709 vid Poltava.
1709-1712         Major Anton Lorentz von Böhnen, fången 1713 i Tönning som överstelöjtnant.
1712                   Major Arvid Cullon, stupad 1712 vid Gadebusch.
1712-1718         Major Georg Reinhold Palmstruch. Född 1686, svårt sårad 1708 vid Liesna. fången                                 1713 i Tönning , men rymde och hemkom 1714, avsked 1757 som  generalmajor och                              död samma år.
1718-1722         Major Daniel Lagerborg (Skragge). Född 1686, fången 1710 vid Riga, men rymde                                      1714, adlad 1719 (hete förut Skragge), död 1751 som överstelöjtnant.
1722-1731         Överstelöjtnant Petter Julius Starenflycht. Född 1671, fången 1713 i Tönning,                                            hemkom 1717, död 1743 som överste och kommendant i Marstrand.
1732-1739         Överstelöjtnant Georg von Bocken. Född 1688, avsked 1744, död 1746.
1739-1742         Major Daniel Lagerborg (se ovan).
1742-1744         Major Reinhold Otto Fock. Född 1697, avsked 1762 som regementschef, död 1770.
1744-1750         Major Karl Fredrik Liljenberg. Född 1714, död 1769 som generalmajor.
1750-1760         Major Fredrik Posse. Född 1727, död 1794 som general och en av rikets herrar.
1761-1763         Major Magnus Granat.
1764                   Major Johan Wrångh.
1764-1772         Major Teodor Nordenadler.
1772-1783         Major Fredrik Pfeiff.
1783-1798         Major Fredrik Tersmeden.
1798-1800         Major Fredrik Kristian von Platen.

1:e Kaptener

13/11
1700-1708         Magnus Gust. v. Wulffen
1712                   Gustav Rosenmüller
1712-1718         Knut Lagerblad.
1718-1720         Anton Fredrik von Schantz.
1720-                 Hans Henrik von Dellwig.

2:e Kaptener

25/5-23/11 1701      Karl Mauritz von Gertten
8/5 1703-1705         Karl Anton Sinclair
1705-1708               Axel Rothierch (Rothkirch).

Axel, född 1672-09-06 på Blommedal. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1693. Sergeant vid Hälsinge regemente 1695. Fältväbel vid Hälsinge regemente 1696-07-00. Fänrik 1699-10-14. Löjtnant 1701-05-25. Regementskvartermästare 1703-05-08. Konfirmationsfullmakt 1703-06-27. Sekundkapten 1705-08-15. Premiärkapten 1708-12-05. Majors karaktär 1722-05-03. Överstelöjtnants karaktär 1722-06-26 med kaptens indelning vid Hälsinge regemente. Avsked 1740. Död ogift 1747-05-09 i Delsbo socken, Gävleborgs län. Han blev fången vid Poltava och förd till Saranski, varifrån han ej hemkom förrän efter fredsslutet.

1708-1709         Anton von Essen
1717-1718         Anton Fredrik von Schantz
1718-1719         Johan Henrik Leman

1:e Löjtnanter

1681-1687         Hieronymus Stefan Timitski
1687-1697         Hans Henrik Wrangel
1697-1700         Sebastian Poppelman
1700-1701         Fredrik Sinclair
1701                  Frans David Sinclair
1701                  Fredrik von Bandemer
1701-1705         Petter Green
1705-1708         Casper Wilhelm von der Raab genannt von Thielen
1708-1709         Hans Adolf Knorring
1709-1710         Johan Roth
1710-1711         Johan kröger
1711-1712         Knut Lagerblad
1712-1718         Johan Urban Pensch
1718                   Johan Henrik Leman
1718-1722         Arvid Johan von Benten
1722-1723         Kapten Lars Svebel
1723-1724         Kapten Göran Johan Knorring
1724-1733         Kapten Lars Svebel
1733-1745         Arvid Johan von Benten
1745-1749         Anders Karström
1749-1764         Stabskapten Jakob Johan Rickman. Född 1714, avsked 1770 och död samma år.
1764                   Stabskapten Jöran Gelhaar. Född 1718, avsked 1764.
1765-1771         Abraham Astner. Född 1721 avsked 1777 som regementskvartermästare.                  1771-1778         Tomas Sjöstedt, avsked 1778.
1778-1785         Magnus Adolf Lövman. Född 1741, transporterad till Göta garde som major.
1785-1794         Sven Forsius, avsked 1796 som kapten vid Delsbo kompani.
1794-1796         Karl Hedman, avsked 1796.
1796-1799         Fredrik Rickman, avsked 1799.
1799-1805         Fredrik Ulrik Georgii. Född 1774, avsked 1816, som som sekundmajor, belönad med                              tapperhetsmedalj.
1805-1812        Joakim Sten. Född 1765, sårad 1808 vid Oravais, majors avsked 1816.
1812-1816        Hans Ludvig Adam Boije av Gennäs. Född 1776, avsked 1816, död 1817
1816-1818        Johan Gustaf Unander. Född 1783, avsked 1827 som kapten.
1818-1825        Lars Abel Åkerhielm av Blombacka. Född 1791, död 1878 som överstelöjtnant.
1825-1831        Verner Brummer. Född 1779, avsked 1831 som major, död 1874.
1831-1843(?)    Otto Gustaf Wrangel. Född 1804, avsked 1851 som major, död 1886.
1843(?)-1847    Kark Fredrik Ljung. Född 1795, avsked 1847.
1847-1850       Johan Fredrik Norberg. Född 1795, avsked 1847.
1850-1851       Sven Petter Bergman. Född 1806, regementschef 1860, avsked 1861, landshövding i                              Norrbottens län 1861-1873, död 1878.
1851-1860       Anders Härdelin, född 1807, avsked 1860.
1860-1870       Henrik Samuel von Wolcker. Född 1823, avsked 1873
1870-1873      Karl Teodor Alexander Björk. Född 1828, avsked 1883 som major och chef för                                           Västernorrlands beväringsbataljon.
1873-1882      Ludvig Kristian Mauritz Schöning. Född 1834, överste och chef för Västerbottens                                     fältskärskår 1895, död 1910.
1882-1894      Karl Gustaf Henrik Schoultz. Född 1844, major 1894, avsked 1901.
1894-1898      Axel Härdelin. Född 1846, avsked 1898, död 1925
1898-1903      Johan Erik Brolin. Född 1847, avsked 1903.
1903-1907     Oskar Vilhelm  Pihlström. Född 1860, avsked 1915 som överstelöjtnant vid                                                Västernorrlands regemente.
1907-1915     Ove Herman Sundberg. Född 1870, överste och chef för Västernorrlands regemente                             1923, avsked 1930.
1915 –            Olov Karl Arborén. Född 1874

2:e Löjtnanter

1701                 Johan Henrik Böckler
1701                 Petter Green
1718-1719       Olov Blang

Grenadjärlöjtnanter

1718                 Jakob Widberg
1718                 Johan Henrik Leman

1:e Fänrikar

1682-1684         Jakob Johan von Wulffen
1684-1689         Jakob Johan Seulenberg
1689-1697         Karl Mauritz von Gertten
1697-1700         Fredrik Sinclair
1700-1701         Petter Green
1701-1705         Anders Wattlind
1705-1708         Herman Selling
1708-1709         Stefan Fredrik Teetgren.
Stefan Fredrik, född 1682 i Viborg. Volontär vid karelska infanteriregementet 1700. Korpral därst. s. å. Sergeant. Sekundfänrik vid Hälsinge regemente 1705-09-01. Konfirm.fullm. 1707-03-06. Premiärfänrik 1708-04-10. Fången vid Poltava 1709-06-28. Hemkom 1722. Löjtnants karaktär s. å. 26/6. Levde ännu 1738 i Forssa socken, Gävleborgs län.

1709-1711         Knut Lagerblad
1711-1712         Johan Urban Pensch
1712-1718         Erik Oxell
1718-1719         Otto Reinhold Staël von Holstein.
Otto Reinhold, född 1699 i Narva. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1714. Förare därst. 1715. Fänrik vid Hälsinge regemente 1716. Konfirm.fullm. 1717-12-12. Avsked 1723-10-31. Slutligen kapten i holsteinsk tjänst. Ogift ihjälstucken i duell 1731.

1719-1721         Ernst Magnus von Eschenburg
1722-1747         Stefan Fredrik Teetgren
1747-1749         Gideon Henrik Fock, född 1726, död 1768
1749-1750         Gustav Johan Wallensteen
1750-1764         Isak Dahl
1764                   Karl Adam Silfwerlås
1764-1765         Julius Pontelin
1765-1772         Kristoffer Magnus von Rehausen
1772-1773         Petter Ström
1773-1776         Karl Gustav Wrångh
1777-1778         Fredrik Kristian von Platen
1778-1785         Sven Forsius
1785                   Lars Bleckert Sparre
1786-1790         Adolf Fredrik Nordenadler
1790-1791         Adolf Forsius
1791-1796         Fredrik Wilhelm Fahnehielm.
Fredrik Vilhelm Fahnehielm, (son till Per Georg Fahnehielm, Tab 7), född 1772-10-12 i Sundsvall; volontär vid Hälsinge regemente 1780; fänrik där 1782-10-25; page i survivance hos hertiginnan Hedvig Elisabet Charlotta 1784; stabsfänrik 1786-10-25; officersexamen 1788; löjtnant i armén 1790-08-23; premiärlöjtnant vid regementet 1791-02-02; stabskapten vid regementet 1796-07-17; premiärkapten 1801-06-16; major i armén 1810-05-01; 3. major vid regementet 1812-07-21; RSO 1815-08-12; avsked med tillstånd att som major kvarstå i armén 1817-12-16; † 1835-05-17 på sin egendom Rickbasta, Alsike socken, Stockholms län. Han bevistade krigen mot Ryssland 1788–1790 och 1809 samt mot Norge 1808 och 1814. Gift 1:o 1810-11-19 på Gysinge bruk, Österfärnebo socken, Gävleborgs län med fröken Anna Charlotta Bedoire, född 1783, † 1816-09-02 på majorsbostället Alfta, Österfärnebo socken, Gävleborgs län, dotter till brukspatronen Jean Fredrik Bedoire och hans 2:a hustru Anna Maria Wikström; 2:o 1834-07-14 med Helena Molén, född 1787-07-04, † 1839-03-25 på Rickbasta, Alsike socken, Stockholms län.
Barn:
Carl Vilhelm Fahnehielm, född 1812; kyrkoherde; † 1895.
Lovisa Charlotta Fahnehielm, född 1816-05-12, † 1873-06-10 i Stockholm. Gift 1:o 1845-10-05 i Gävle med brukspatronen, RNO, RVO, Per Christian Rettig i hans 2:a gifte (gift 1:o 1810 med Betty Catharina Jäderholm, född 1783, † 1844), född 1788-07-18 i Hamburg, † 1862-12-12 i Gävle; 2:o 1864 med kammarrättsrådet, RNO Carl Vilhelm Zetterström, född 1806-03-10, † 1884-10-13 i Stockholm.

2:e Fänrikar

1704-1705         Herman Selling eller Schlång?
1705-1708         Stefan Fredrik Teetgren
1708                   Johan Lijf
1712                   Olov Kanick
1716-1718         Otto Reinhold Staël von Holstein

1:e Fältväblar

1681-1684         Erik Andersson Höna
1684-1700         Lars Berg. Stupad 1770 vid Narva.
1700-1701         Anders Wattlind. Stupad vid Liesna som löjtnant.
1701-1703         Sigfrid Lekatt. Död 1707 i Litauen som fänrik.
1703-1706         Henrik Hartman, avsked 1706
1706-1708         Johan Lif. Född 1681, fången 1709 vid Perevolotjna, hemkom 1722, avsked 1733
som fänrik, sårad i armen vid Dnjepr, död 1749.
1708                   Jakob Rönqvist. Född 1688, fången 1709 vid Perevolotjna, hemkom 1722, avsked                                     1750 som kaptenlöjtnant, död 1753. ?/11-6/11
1708-1709         Johan Russ, avsked 1716 som regementsprofoss.
1709                   Johan Lang. Fången 1713 i Tönning, regementsväbel 1719, död 1720.
1709-1710         Petter Johan Forstadius. Född 1679, fången 1713 i Tönning, hemkom samma år,                                      löjtnant vid Tavastehus regemente 1738.
1710-1711         Lars Svebell. Död 1733 som kapten.
1711-1712         Erik Oxell. Fången 1713 i Tönning, hemkom 1714, avsked 1719 som löjtnant, död                                    1745.
1712-1713         Anders Ekman. Död 1713 i Tönning.
1713-1722         Lars Hällman, född ca 1689, död 1734.
1722-1723         Kapten Detlof Gustav Wrangel
1723-1724         Löjtnant Adam Scheffner
1724-1733         Löjtnant Arvid Johan von Benten. Fången 1709 vid Poltava, men rymde och hemkom                              1718, död 1745 som löjtnant.
1733-1742         Johan Isberg, avsked 1750 som löjtnant.
1742                   Salomon Modén. Död 1762 på Rügen som kapten.
1742-1745         Jakob Johan Rickman. Se ovan!
1745-1746         Reg.-adj. Salomon Modén. Se ovan!
1746-1768?        Henrik Johan Schavong. Född 1716, död 1795.
1768-1777         Sven Forsius. Se ovan!
1777-1778         Jakob Gustav Oxenstierna.

Jakob Gustaf, född 1760-06-10 Västra Vingåkers socken, Södermanlands län.
Page hos änkedrottningen 1772-11-03. Volontär vid fortifikationen 1774-03-04. Stabsfänrik vid Hälsinge Regemente 1777-02-26. Premiärlöjtnant därst. 1778-02-04. Kapten 1785-04-20. Kavaljer hos kronprinsen 1786. Överstekammarjunkare 1792-05-07. Avsked från förutn. kaptensbeställning 1794-01-13. RNO 1795-11-02. KNO 1800-06-14. Chef för Hälsinge lantvärn 1808. Död barnlös 1824-09-29 på sin egendom Röneholm i Edebo socken, Stockholms län och ligger jämte sin fru begraven i familjegraven i Bro kyrka. Han bevistade riksdagarna i Gävle 1792 och i Norrköping 1800. Gift 1788-05-08 med Carolina Wadenstierna, född 1762-0?-30 statsfru hos drottningen 1800-08-04. Död 1848-04-30 på Röneholm, dotter av statssekreteraren Carl Erik Wadenstierna, och hans 1:a fru Jakobina Sofia Psilanderhielm (von Seulenberg), nr 1788.

1778-1786         Adolf Forsius. Avsked 1799 som kapten
1786-1787         Johan Martinsson. Avsked 1787
1787-1794         Lars Rogstadius. Död 1795 som löjtnant.
1794-1801         Magnus Östberg. Avsked 1801.
1801-1804         Jakob Pira. Tidigare uppbörtsskrivare, avsked 1804.

MAJORENS KOMPANI
Sergeanter

(1700)- 25/4 1700              Göran Holm
25/4-13/11 1700                Carl Uggla
13/11-1/12 1700                Anders Wattlind
4/6-8/4 1701-1703            Henrik Hartman
8/4-30/5 1703-1706          Per Baltzar
30/6-28/3 1706-1707       Gabriel Norberg
25/5 1709                           Jacob Lejon (död vid Poltava 25/5 1709)
?/11-10/3 1709-1711        Erik Oxell
10/3-24/8 1711-1712       Olof Kanick
24/8-24/12 1712-1712     Anders Ekman
?/12-19/2 1712-1713        Josef Ekberg
?/2-22/11713-1719           Johan Ringelberg (fången under Saxen vid Stralsund 26/12. Därifrån och sig                                               vid komp. inställt i juni 1716.
2/6 1719                             Anders Kiörling

2:e Fältväblar

-1708                Jakob Rönqvist
-1719                Tomas Wettervall

1:e Sergeanter

1681-1682         Isak Danielsson
1682-1689         Jon Olsson
1689-1700         Jöran Holm
1700                   Karl Uggla
1700                   Anders Wattlind
1701-1703         Henrik Hartman
1703-1706         Per Baltzar
1706-1707         Gabriel Nordberg
1707-1709         Jakob Leijon
1709-1711         Erik Oxell
1711-1712         Olov Kanick
1712                   Anders Ekman
1712-1713         Josef Ekberg
1713-1719         Johan Ringelberg
1719-1722         Anders Kiörling
1722                   Joakim Paul Schultz
1722-1725         Reg.-adj. Johan Rönqvist
1726-1733         Fältväbel Johan Isberg
1734-1741         Joakim Paul Schultz
1741-1742         Jakob Johan Rickman
1742-1745         Anders Kiörling
1745-1758         Bengt Daniel Rickman
1764-1771         Petter Ström
1771-1774         Karl Coijet
1774-1776         Isak Gabriel Trollén
1776-1778         Adolf Forsius
1778-1780         Adolf von Troll
1780-1786         Georg Henrik König
1786-1793         Karl Magnus Lind
1793-1796         Johan Karl Schönmeyr
1797-1800         Gustav Bratt

2:e Sergeanter

1700-1701         Sigfrid Lekatt
1702-                  Jakob Johansson Ekebom
-1706                Gabriel Nordberg
1706-1707         Jakob Leijon
1712-1713         Johan Ringelberg
1716-1718         Nils Lindholm
1718-                 Petter Normark

Grenadjärsergeanter

1718-                Petter Henrik Hollsten

Mönsterskrivare

1681-1682         Isak Lillberg
1682                   Nils Gavelius
1682-1692         Elias Bohm
1692-1700         Anders Wattlind
1701-1702         Jakob Johansson Ekebom
1702-1704         Hans Kristoffersson Ekebom
1704-1705         Petter Hallberg
1705-1707         Erik Rudman
1707-1708         Lars Berg
1709-1710         Johan Karlsten
1710                   Johan Häger
1710-1712         Petter Bäck
1712-1713         Erik Flodin
1713-1714         Erik Örn
1714-1716         Tomas Wettervall
1717-1719         Samuel Jansonius
1719-1722         Erik Flodin
1722-1724         Jost Kiölling
1724-1726         Erik Forsberg
1726-1729         Petter Zellinger
1729-1740         Petter Forsbom
1740-1742         Lars Schalberg
1742-1744         Hans Hamberg
1744-1752         Anders Överbom
1753-1789         Nils Grundel
1787-1797         Petter Billman
1798-1800         Erik Lidman

1:e Förare

1681-1682         Petter Krus
1682-1687         Lars Lärka
1687-1688         Erik Ersson Klöverman
1688-1695         Anders Liten
1695-1699         Erik Kling
1699-1700         Karl Uggla
1700                   Anders Geting
1700                   Magnus Törnefelt
1700-1701         Henrik Hartman
1701-1703         Per Larsson Baltzar
1703-1706         Jakob Hansson Leijon
1706-1708         Ivar Trofast
1709-1711         Olov Kanick
1711-1712         Johan Ringelberg
1712-1713         Tyris Wetterberg
1713-1714         Tomas Wettervall
1714                   Johan Wrångh
1714-1718         Erik Wattlind
1718-1719         Jöns Flint
1719-1722         Erik Örman
1722-1734         Fältväbel Lars Hällman
1734-1738         Karl Reinhold Lagerborg
1738-1742         Sergeant Anders Kiörling
1742-1746         Henrik Johan Skavong
1746-1753         Hans Fläder
1753-1760         Jonas Malmström
1761-1762         Anders Kilström
1762-1768         Jakob Ludvig Winblad von Walter
1768-1773         Erik Gustav Ahlbom
1773-1785         Daniel Smedberg
1785-1800         Peter Nordstedt

2:e Förare

-1703                Jakob Hansson Leijon
1707-                Henrik Lillman
1708-                Jöns Wattlind
1716-1718       Jöns Flint
1718-1719       Erik Örman

Furirer

1681-1682         Per Bierhatt
1682-1688         Anders Liten
1688-1692         Anders Mattsson Bergman
1692-1696         Olov Jöransson Drake
1696-1698         Hans Johansson
1698-1699         Wilhelm Brohm
1699-1700         Sigfrid Lekatt
1700                   Anders Älg
1700-1701         Per Baltzar
1701-1705         Per Kuhr
1705-1707         Mårten Forsman
1707-1708         Jöns Wattlind
1708                   Petter Norström
1709-1711         Johan Ringelberg
1711-1712         Josef Ekberg
1712-1713         Kristoffer Campbell
1714                   Olov Giärdberg
1714-1718         Olov Brandström
1718                   Anders Lille
1719                   Petter Gestrin
1719-1721         Kristoffer Campbell
1722-1734         Sergeant Joakim Schultz
1734-1738         Sergeant Anders Kiörling
1738-1746         Hans Fläder
1746-1757         Daniel Axling
1757-1781         Johan Falk
1781-1786         Johan Martinsson
1786-1800         Jonas Pamp

Rustmästare

1681-1682         Anders Ersson Höök
1682-1684         Nils Eriksson
1684-1685         Anders Mattsson Örn
1685-1692         Olov Jöransson
1692-1696         Hans Johansson
1696-1699         Sigfrid Lekatt
1699-1700         Henrik Hartman
1700-1701         Lars Flinta
1701                   Per Kuhr
1701-1706         Ivar Andersson i Holsjö
1706-1707         Henrik Lillman
1707-1708         Johan Johansson Frantz
?1708-1709?      ?Magnus Ringman?
1709-1711         Johan Ekeberg
1711-1712         Lars Appell
1712-1713         Kristoffer Campell
1714                   Johan Klockord
1714-1715         Claes Kraft
1716-1718         Jonas Johansson Fisk
1718-1719         Johan Ekkvist
1719-1720         Petter Borg
1721-1722         Anders Grönholm
1722-1728         Magnus Ringman
1728-1734         Sergeant Anders Kiörling
1734-1737         Jakob Johan Rickman
1737-1741         Johan Henrik Skavong
1741-1742         Anders Söderlind
1742-1746         Daniel Mårtensson Axling
1746-1749         Jonas Andersson Linnman
1749-1751         Zakarias Norberg
1751-1754         Henrik Gustav von Knorring
1754-1757         Johan Falk
1757-1762         Magnus Adolf Löfman
1762-1776         Nils Nordvall
1776-1785         Per Nordstedt
1785-1788         Johan Smaltz
1788-1789         Nils Axling
1790-1794         Magnus Östberg
1794-1800         Daniel Tjerneld

Fanjunkare

1804-1817    Olov Hammarström. Född 1774, fanjunkare 1812, avsked 1817. Utmärkte sig i 1808-                               1809 års krig.
1817-1836    Erik Schönborg. Född 1783, avsked 1836
1836-1843    Karl Svante Strandberg. Född 1800, död 1843.
1843-1869    Karl Fredrik Winblad von Walter. Född 1819, avsked 1869, död 1847
1869-1870    Axel Henry Grundström. Född 1835, återkom till Sverige efter att ha deltagit i                                           nordamerikanska inbördeskriget, sedermera officer.
1870-1895    Per Gustav Lars Friman. Född 1836, avsked 1895, död 1915.
1895-1904   Karl Härdelin. Född 1853, avsked 1904, död 1907.
1904-1910   Karl Erik Hedvall. Född 1860, avsked 1910, död 1927.
1910 –           Olov Holm. Född 1871, död som löjtnant i armén.

Källa: Krigsarkivet. Listan upprättad av Viveca Sundberg

Armémuseum, här kan du söka bilder

 

 

Uppgifter ur Forsa – Hög släktregister

  1 O

— 1—

BALTZAR DANIEL PILAR von PILCHAU,   * 1643. Major i Rolfst, Forsa. Rolfsta 1 o. Rolfsta 2 sammanlades 1684 till majorboställe. † 1685 i Forsa

—2—

GUSTAF GYLLENTROST, * 1645. Major vid Häls.reg. Avsked 1689

—3—

KRISTIAN von BRÜCHNER, * Major vid Häls.reg. Stupade i slaget vid Liesna 1708

—4—

GOTTHARF VILHELM von WULFFEN, * Major. Stupade vid Düna 1701

—5—

HANS HENRIK WRANGEL, * Major vid Häls.reg. Stupade 1703 vid Saladen, Litauen

—6—

ERIK BJÖRNBERG, * 6/2 1655, s. t. kronofogden Joen Larsson. Upplänning, adlad Björnberg. Major vid Häls.reg. 1703. † 13/6 1707 i Thelze, Litauen

—7—

ARENT JOHAN von GERTTEN, * 4/5 1670, s. t. överste Mauritz V. Gertten vid Viborgs inf. Reg. Major vid Häls.reg. 1700. Stupade 28/6 1709 vid Poltava

—8—

JOST TÖRNEFELT, * s. t. överstelöjtnant Anders Toresson Kullon, (adlad Törnefelt). Fältväbel vid Häls.reg. 1684. Major 1709. Stupade vid Poltava 28/6 1709

—9—

ANTON LORENTZ von BÖHNEN, * Major vid Häls.reg. 1709. Fången vid Tönningen 16/5 1713

—10—

ARVID CULLON, * Major, Häls.reg. Stupad vid Gadebusch 1712

—11—

GUSTAF REINHOLD PALMSTRUCH, * 13/8 1686 i Riga, s. t. kapten Martin Palmstruch. Fältväbel vid Häls.reg. 1705. Major 1712. Svårt sårad vid Liesna 1708. Fången vid Tönningen 1708. Deltog i fälttåget mot Trondhjem 1718. Generalmajor 1751. † 13/8 1757 i Stockholm.

—12—

DANIEL LAGERBORG, * 1686, Ugglesäter, Värml., Näs. G. 1717. Major på Rolfsta. Fången 1710 vid Riga o. 1713 vid Tönningen. † 19/12 1751
SELMA ELISABET von ROHR, *
INGA KATARINA, * 7/12 1720
HELENA KRISTINA, * 20/12 1721
INGA ELISABET, * 8/4 1723

—13—

PETER JULIUS STARENFLYGT, * 21/3 1671. Överstelöjtnant på Rolfsta. Fången vid Tönningen 1713. Hemkom 1717 i nov. Överste o. kommendant på Marstrand 1731. † 30/5 1743

—14—

GEORG JOHAN von BOCKEN, * 1688 i Reval. Og. Överstelöjtnant, Rolfsta. Avsked 1744. † 26/2 1746 i Gävle.

—15—

REINHOLD OTTO FOCK, * (1697) (1700), s. t. generallöjtnant Gideon Fock. G. 1724. Major 1742 på Rolfsta. Överste vid Häls.reg. 1750. † 19/5 1770 i Söderhamn
JUDIT BRUN, * d. t. rådman Johan Brun
21O1 Tid. g. o. änka 2/1 1719. Omg. 1724
GIDEON HENRIK, * 1726                                  2O4

—16—

KARL FREDRIK LILJENBERG, * 21/10 1714, s. t. Daniel Dreffling Liljenberg. G. 30/7 1747. Major på Rolfsta. 1766 Generalmajor. † 16/3 1769 i Småland.
(F63) ULRIKA ELEONORA BONDE, * 5/5 1719 i Kärda sn., d. t. överste Carl Henrik Bonde.
ULRIKA BEATA, * 11/5 1740. Styvdotter – ser. pastorum 25 (d. t. Ulrika Elonora
Bonde i hennes tidigare gifte m. ryttmästare Daniel Liljenberg)
KARL HENRICH, * 16/6 1748

—17—

FREDRIK POSSE, * 17/5 1727, s. t. riksrådet o. generalen greve Arvid Posse. Major på Rolfsta. 1788 armechef i Finland. 1792 general. † 11/12 1794
ULRIKA ELEONORA WRANGEL, * 15/4 1731. Friherrinna. † 13/3 1795
ARVID ERIK, * 17/6 1753. President i Göta Hovrätt
HEDVIG ELEONORA, * 12/2 1755
FREDRIKA CHARLOTTA, * 16/8 1756


 20
 —1—

MAGNUS GRANATH, * Rolfsta 1762-1764

—2—

JOHAN WRÅNG, * Rolfsta 1764

—3—

THEODOR NORDENADLER, * 22/3 1717, s. t. överauditör Anders Toresson Schenling, (adlad Nordenadler). G. 8/7 1753. Major vid Häls.reg., Rolfsta. Överstelöjtnant 1772. † 9/12 1772
CAJSA GRETA HIERTA, * 25/1 1730, d. t. kammarherre Hans Hierta. † 9/6 1789 på Högbo Bruk
HANS, * 25/4 1754. † 26/11 1757
KATARINA CHARLOTTA, * 12/3 1755. † 16/5 1756
ANDERS, * 21/11 1756. † 28/10 1757
TEODOR, * 15/1 1758. † 3/8 1758
KATARINA MARGRETA, * 10/12 1759. † 17/12 1791
TEODOR, * 7/10 1761. Överstelöjtnant, Häls.reg. † 8/1 1833 i Högbo
ADOLF FREDRIK, * 6/4 1763. Kapten, Häls.reg. † 28/5 1804
LOVISA ULRIKA, * 20/8 1764. † 7/3 1791
ELSA CHARLOTTA, * 10/3 1766. † 19/12 1814
KRISTINA ELISABET, * 23/10 1768. G. 1789 m. brukspatron Robert Fredrik Petré
BEATA ELEONORA, * 25/6 1771. † 21/9 1771

—4—

1O15 GIDEON HENRIK FOCK, * 1726, s. t. major Reinhold Otto Fock, Rolfsta. Og. 1753 stabskapten, Häls.reg., Rolfsta. † 1/9 1768

—5—

JAKOB JOHAN RICKMAN, * 1714. Stabskapten. † 1770


30

—1—

FREDRIK PFEIFF, * 12/11 1738. G. 19/7 1774. Baron. Major på Rolfsta. † 23/7 1798
EVA CHRISTINA MARKS von WÜRTENBERG, * 15/4 1751, d. t. friherre Gotthard Vilhelm Marcks von Würtenberg.
PER GUSTAF, * 7/7 1775. † 10/8 1775
ELISABET ULRIKA, * 14/12 1776. † 28/6 1777
FREDRICA KRISTINA, * 3/5 1780. G. m. ryttmästare A. E. Lewin
GOTTHARD TEODOR, * 1784. Fänrik. † 1843


40

—1—

FREDRIK TERSMEDEN, * 9/2 1752, s. t. assessor Jakob Tersmeden Sura sn., Västml. Major 1783 Rolfsta. Generalmajor 1812. † 20/2 1819 i Stockholm


50

—1—

SVEN FORSSIUS, * 1746. Stabskapten i Rolfsta till 1794. Sen. kapten vid Delsbo kompani. Avsked 1796
KRISTINA HILLERSTRÖM, *
BARBRO BEATA, * 30/10 1778                           19O1
SARA BRITA, * 24/6 1780
ANNA KRISTINA, * 16/8 1788
CARL PETRUS, * 1/2 1790
FREDRIK JOHAN, * 22/7 1792


60

—1—

FREDRIK ULRIK GEORGH, * 1774. G. 15/2 1799. Stabkapten 1799-1805. Avsked 1816 som sekundmajor.
MARGRETA GUSTAVA FORSSIUS, *


7 O
 —1—

(F69) CARL FREDRIK LJUNGH, * 15/11 1795 i Lommaryd, Jönk. Län. G. 19/5 1837. Kapten på Rolfsta. Avsked 1847. Fl. t. Hög 29/11 1849
(X9)14R2 CAJSA JULIA STRÖM, * 2/9 1810, d. t. överstelöjtnant Carl Peter Ström i Katrineberg, Färila.
CARL HJALMAR, * 26/5 1838
ROLF JULIUS INGEMAR, * 10/5 1840. † 20/1 1843
CHARLOTTE ADELAIDE, * 16/1 1842
FREDRIK VILHELM, * 2/8 1846


8 O
—1—

(X11) ANDERS HÄRDELIN, * 23/5 1807 i Gävle, s. t. handl. Anders Härdelin. G. Kapten på Rolfsta. Fl. t. Delsbo 1879                       (X6)2N2
† 20/2 1883
(W33) ULRIKA FREDRIKA FAHLSTRÖM, * 4/10 1816 i St. Kopparberg. † 20//2 1877
AXEL, * 29/10 1846                                         2
EVA KERSTIN, * 28/10 1847
ANDERS, * 18/11 1848. † 29/6 1853
HELENA FREDRIKA, * 25/7 1850. † 23/3 1851
GUNDBORG FREDRIKA, * 9/3 1852
ANDERS GUSTAF, * 19/5 1855
HELENA, * 26/9 1857

—2—

1 AXEL HÄRDELIN, * 23/10 1846, s. t. kapten Anders Härdelin, Rolfsta. Kapten vid Häls.reg., Hamre. Sen. syssloman vid Hudiksvalls Lasarett. † 27/4 1925
(G75) EVA JOSEFINA GERDA FREDRIKA OHLSSON, * 26/9 1853. † 11/1 1924


9 O
                                                      —1—

(X11) HENRIK SAMUEL von WOLCKER, * 18/5 1823 i Gävle. G. 2 ggr. Stabskapten på Rolfsta. Avsked 1873.
(C67) ELINA MARIA LOVISA BERGSTRÖM, * 19/2 1830, d. t. domprost Erik Bergström i Uppsala. G. 2/10 1858. † 22/11 1869 i Stockholm
(X13) MAGDALENA MARIA SÖDERBERG, * 15/2 1846 i Hanebo. G. 20/10 1871
ELINA KRISTINA ELISABET, * 22/8 1860
OTTILIA MARIA HELENA, * 7/10 1861. † 3/6 1862
ALFHILD MARIA HENRIKA, * 2/1 1863
ERIK JOACHIM, * 24/12 1865.
KNUT HENRIK DAGOBERT, * 6/2 1865. † 28/9 1871
ANNA ELEONORA, * 2/2 1867. † 3/8 1867
ANNA HELENA GEORGINA, * 1/6 1868


10 O
                                                      —1—

(X42) CARL TEODOR ALEXANDER BJÖRCK, * 5/8 1828 i Söderala. G. 19/10 1869. Kapten vid Häls.reg. Rolfsta.
(X43) HILDA CHARLOTTA SCHÖNNING, * 7/4 1845 i Söderhamn


11 O
                                                     —1—

(X29) LUDVIG CHRISTIAN MAURITZ SCHÖNNING, * 1/7 1834 i Mo sn., Hälsingl. G. 16/3 1871. Lantmätare. Kapten vid Häls.reg., Rolfsta. Sen. Överste. † 10/5 1910
(X5) IDA SOFIA SÖDERLUND, * 17/9 1843 i Bollnäs. † 1903
ESTER, * 18/6 1872 i Ljusdal. † 9/11 1956
FREDRIK, * 3/4 1874. Major i Boden. † 9/5 1954
CARL JOSEF, * 24/12 1875. Överste. † 19/3 1954
GUSTAF, * 28/8 1877. Överstelöjtnant. † 1/4 1954
GERDA, * 6/6 1879. G. 1903 m. skogschef C. fr. Löwenhielm i Umeå


12 O
                                                     —1—

KARL GUSTAF HENRIK V. SCHOULTZ, * 21/12 1844 i Hovförsaml., Stockholm. G. 21/2 1877. Stabskapten i Hamre. Avsked 1901. Major 1894.
(X18) IDA HELENA KATRINA HALLGREN, * 29/5 1856 i Hudiksvall
VILHELM KARL, * 24/5 1878
JOHAN RUDOLF, * 4/7 1879
ANNA MENEA MATILDA, * 22/11 1886. † 1/2 1890
HELMI, * 21/7 1889


13 O
                                                      —1—

(X7)1J5 JOHAN ERIK BROLIN, * 14/8 1847, s. t. handl. o. bonden Olof Jansson Brolin i Åkre 1, Enånger. G. 14/8 1892. Chef för Forsa kompani, Smedsgården.
(A1) GERDA JOHANNA BLIXT, * 6/8 1868 i Adolfs Fredriks förs., Stockholm. Familjen fl. t. Uppsala 1903
EVA MARTA JOHANNA, * 27/6 1893
ÅKE JOHAN OLOF ALBERT, * 15/11 1894
TORSTEN STEN ERIK, * 27/12 1895


14 O
                                                     —1—

(E40) HANS LUDVIG ADAM BOIJE AV GENNÄS, * 10/6 1776, s. t. major Göran Boije av Gennäs, Klackeberg i Järsdtads sn. Og. Löjtnant vid Häls.reg. 1790. Stabskapten 1812. † 27/0 1817 i Stockholm.


15 O
                                                      —1—

MAURITZ ADOLF von REHAUSEN, * 1677, s. t. major Gotthard von Rehausen vid Nylands inf.reg. Löjtnant vid Häls.reg. 1705. Med vid Poltava. Fången vid Perevolotsjna. G. 1712 under fångenskap i Ryssland. Kapten 1722. † 5/5 1729
MARGRETA ELISABET von TERMAN, * 1/1 1694, d. t. kapten Hans Henrik von Terman, Ingermanland. † 24/10 1770
GOTTHARD JOHAN, * 19/3 1714 i Tobolsk. † 17/8 1717
HEDVIG HELENA, * 30/4 1715 i Tobolsk. † 15/2 1718
MAURITZ, * 13/7 1716 i Tobolsk. † 11/2 1718
MARGARETA ELISABET, * 30/11 1717 i Tobolsk. † 16/4 1718
GOTTLIEB ADOLF, * 7/2 1719 i Tobolsk. † 23/8 1741 i slaget v. Villmanstrand
ANNA KRISTINA, * 8/3 1720 i Tobolsk. † 9/11 1794 i Bollnäs. Og.
FREDRIK AUGUST, * 30/3 1722 i Moskva. Lantmät. Direktör i Valbo. † 17/6 1801
ELISABET HELENA, * 9/6 1723 i Valbo sn.
CARL VILHELM, * 1726. Löjtn. Häls.reg. stupade 4/9 1761 i Pommerska kriget.
CHRISTOPHER MAGNUS, * 29/4 1729                 2

—2—

1 CHRISTOPHER MAGNUS von REHAUSEN, * 29/4 1729, s. t. kapten Mauritz Adolf. G. 11/4 1765. Löjtnant i Hamre 5. Sen. kapten. Majors avsked 1785. † 23/2 1798, Granberg, Bollnäs
ANNA BEATA WALLEIJ, * 27/5 1744 i Stockholm.
MAURITZ ADOLF, * 13/3 1768. † 1/5 1768
SAMUEL, * 24/6 1771. † 13/10 1774
CHRISTOFER AUGUST, * 1/7 1773. † 9/10 1774
MARGARETA ELISABET, * 4/10 1774. G. m. akademibefalln.man Erik Magnus
Lang.
GOTTHARD JOHAN, * 1775. Major, postmästare i Bollnäs
ANNA KRISTINA, * 12/5 1777. (1798 g. m. provincialmedicus i Västernorrland.
Assessorn o. fältläkaren Johan Noreus, * 24/7 1769. † 27/12 1814 i Fredrikshald,
Norge). † 4/4 1859 i Säter.
BEATA HELENA, * 28/10 1778. † 10/12 1778


16 O
                                                     —1—

JULIUS SKJÖLDARM, * 19/9 1724 i Stockholm, s. t. salpeterssjuderi inspektör, Julius Pontelius. Og. Löjtnant vid Häls.reg. 1764. Kapten 1771. † 10/2 1795


17 O
                                                      —1—

FREDRIK WILHELM FAHNEHJELM, * 12/10 1772, s. t. kammarrättsrådet Per Georg Fahnehielm. G. 2 ggr. Stabskapten 1796. Hamre 5, Forsa. Krigstjänst mot Ryssland 1788-1790 o. 1809, Norge 1808 o. 1814. Major 1812. † 17/5 1835 i Rickbasta, Alsike
ANNA CHARLOTTA BEDOIRE, * 1783 i Österfärnebo. G. 1/11 1810. † 2/9 1816
HELENA MOLÉN, * 4/7 1787. G. 14/7 1834. † 25/3 1839


18 O
                                                     —1—

PEHR STRÖM, * 10/4 1738. Fänrik i Hamre 5, löjtnant i Hillen
MAJA LISA HUSS, * 23/2 1744. Familjen fl. t. Färila 26/3 1774
ULRIK PETER, * 2/2 1766. † 14/4 1766
GUSTAF HAQVIN, * 1/1 1767
CARL FREDRIK, * 20/2 1769. † 12/1 1773
PER ERLAND, * 23/4 1770. † 29/5 1770
THEODOR, * 21/6 1771. † 19/3 1772
ULRIKA ELEONORA, * 19/8 1773. † 30/8 1773


19 O
                                                      —1—

JOHAN CARL SCHÖNMEIJER, * 1769. G. 28/5 1798. Kapten i Hamre 5. † 6/3 1806
5O1 BEATA BARBRO FORSSIUS, * 30/10 1778, d. t. kapten Sven Forssius i Rolfsta.
CARL MARTIN, * 24/4 1799
JOHAN NATANANEL, * 9/2 1801. † 16/2 1802
SVEN JOHAN, * 9/10 1802. Rådman. † 5/7 1857 i Stockholm.
Tv. NATANAEL, * 3/10 1804. † 18/10 1805
Tv. NILS GUSTAF, * 3/10 1804. † 25/1 1806
NATANAEL, * 24/3 1806


20 O
                                                      —1—

ISAC DAHL, * 3/5 1722. G. 7/3 1756. Löjtnant, Hamre. Sen. major i Sörby, Årsunda, Gästrikl.
series past – 24 KRISTINA WETTERSTEN, * 1731, d. t. kyrkoherde Nils Wettersten i Forsa.
BEATA MAGDALENA, * 20/10 1756. † 15/3 1759
CARL JAKOB, * 13/9 1763. † 5/12 1763
KRISTINA ULRIKA, * 7/12 1764
ANNA BRITA, * 3/4 1768. G. m. komminister Per Norander i Njutånger.


21 O
                                                     —1—

KNUT LAGERBLAD, * omkr. 1685. G. 16/11 1717. Kapten vid Häls.reg. Fången vid Tönningen 1713. † 2/1 1719 på återtåg fr. Norge.
JUDIT BRUN, * 1699, d. t. rådman Johan Brun i Söderhamn. Omg. 1724 – 1O15


22 O
                                                      —1—

JAKOB JOHAN SEULENBERG, * Fänrik, Hamre 1688


23 O
                                                      —1—

(E71) CARL MAURITZ von GERTTEN, * 2/5 1672 i Oppeby sn., Östergötl. G. 28/12 1698. Fänrik vid Häls.reg. 1689, löjtnant 1697. Kapten 1701. † 10/4 1721
ANNA BÄR, * 9/5 1671, d. t. amiral Johan Bär. † 18/3 1729
JEAN MAURITZ, * 1700 löjtnant. † 1761


24 O
                                                     —1—

FREDRIK SINCLAIR, * G. 1706. Förare vid Häls.reg. 1693. Sergeant 1695. Fänrik 1697. Löjtnant 1700. Kapten 1701. Stupade vid Liesna 29/9 1708
BIRGITT STRÖMNER, * 22/4 1685


25 O
                                                      —1—

ANDERS SCHÖNBERG, * Löjtnant vid Häls.reg. 1701. Kapten 1708. † 30/11 1711


26 O
                                                     —1—

JOHAN KRÖGER, * Löjtnant vid Häls.reg. 1709. Avsked 1711. Kaptenlöjtnant vid Östgöta inf.reg. 1712. Avsked 1715


27 O
                                                     —1—

JOHAN KÖLLING, * Löjtnant
PEDER FREDRIK, * 18/7 1722


28 O
                                                     —1—

ERICH OXEL, * omkr. 1680. G. 28/11 1711. Sergeant 1709. Fänrik 1712. Löjtnant 1718. Fånge 16/5 1713 vid Tönningen. Avsked 1719 o. bosatt i Undersvik. Hemkom 1714 t. Forsa. † 28/10 1745
Series past – 22 MAGDALENA SALTHENIUS, * 1678, d. t. kyrkoherde Johan Salthenius i Forsa. † 28/12 1764
KATARINA, * 27/1 1715. † 23/9 1715
ERIK JOHAN, * 1/10 1715. Sergeant i Lövvik, Undersvik – (X46)3U6. G. 3 ggr


29 O
                                                      —1—

ANTON FREDRIK von SCHANTZ, * 2/12 1785, s. t. sekreteraren Ludvig Schantz i riksarkivet. G. Löjtnant vid Häls.reg 1713. Sekundkapten 1720. † 1741 i Finland.
MARGRETA LOHRMAN, *


30 O
                                                      —1—

GÖRAN HOLM, * Löjtnant
LARS, * 29/7 1697


31 O
                                                     —1—

GUSTAF JOHAN WALLENSTEN, * Fänrik 1749 i Hamre


32 O
                                                     —1—

ARVID JOHAN von BENTEN, * 1691 i Stockholm. G. 28/8 1726. Sergeant. Sårad o. fången vid Poltava 1709. Löjtnant 1718. Fr. 1721 i Bolle, Bergsjö. † 19/5 1745.
GERTRUD COYET, * 17/3 1697, d. t. major Gustaf Adolf Coyet. † 19/9 1771 i Ovanåker.


33 O
                                                     —1—

(X1) CARL OTTO FRAENELL, * 4/12 1811 i Mörkö, s. t. prosten Anders Fränell i Alfta.
8F2 Sonson t. bonden Erik Ersson i Fränö 1. G. 25/8. Kapten vid Häls.reg., Hamre, Forsa. Postmästare i Sala.
(Y49) HEDVIG CHARLOTTA CH. TÖRNSTEN, * 31/3 1821 i Sundsvall.
OTTO HERMAN, * 17/10 1846
BEDA CHARLOTTA, * 15/1 1848
AGNETA HELENA CHARLOTTA FRAENELL, * 3/10 1803 (syster t. C. O. Fraenell)


34 O
                                                     —1—

OLOF ÅBERG, * 7/4 1774, s. t. snick. Ålderman Johan Åberg i Stockholm. G. 1801. Kapten vid Häls.reg., Hamre. † 16/7 1818
ELISABET LIDFORS, * 1778, d. t. länsman Lidfors i Torsåker.
KRISTINA ELISABET, * 10/7 1802
LOVISA GUSTAVA, * 11/2 1804
AUGUSTA MALVINA, * 26/8 1805
AUGUST ABRAHAM, * 26/8 1806
CARL JULIUS, * 25/10 1810


35 O
                                                     —1—

ADOLF FORSSIUS, * 3/9 1751. Infl. fr. Bergsjö 1780. G. 30/10 1783. Löjtnant på Rolfsta. Kaptens avsked 1799.
AURORA WAHLMAN, * 1753 i Gnarp
PER ADOLF, * 9/7 1784
AURORA, * 27/6 1785. † 27/6 1785


36 O
                                                     —1—

(W7) JOHAN ROBERT SCHANTZ (SCHOUG), * 18/1 1832 i Falun. G. 11/10 1861. Löjtnant vid väg- o. vattenbyggn.kåren, Hamre 7
(X4)19B4 CHARLOTTA NICOLINA BERG, * 12/12 1833, d. t. bruksinspektor Jonas Niklas Berg i Strömbacka, Bjuråker


37 O
                                                     —1—

JOHAN RINGELBERG, * Sergeant vid majorens kompani, sen., löjtnant. Var med på Armfelts fälttåg till Norge. † 22/1 1719 i Forsa.


38 O
                                                     —1—

JOACHIM PAUL SCHULTZ, * G. 11/3 1739. Sergeant vid Forsa kompani, återkom 1722 fr. fångenskap i Ryssland. Avsked 1741
BRITA STINA HALLSTEN, *


39 O
                                                     —1—

CARL AD. ACHATES von PLATEN, * Hamre 5 1806-1813


40 O
                                                     —1—

GUSTAF THEODOR CARLSSON, * Hamre 5 1831-1833


41 O
                                                      —1—

JOHAN FALK, * 17/10 1725, s. t. murarmästare i Stockholm. G. 18/7 1797. Sergeant vid Häls.reg. Med i Pommerska kriget i 6 år. † 13/7 1800
(A2) KATRINA LARSDOTTER TILLANDER, * 1740 i Arbrå. † 8/2 1821


42 O
                                                      —1—

JAN FALK, * 1/5 1724 (möjl. samma person som 41O1) Rustmästare i Rolfsta
BRITA GÖRANSDOTTER, *
ANNA, * 24/8 1753


43 O
                                                     —1—

SAMUEL JANSONIUS, * Mönsterskrivare
JOHAN JAKOB, * 10/10 1720


44 O
                                                     —1—

SIGFRID OLOFSSON, * omkr. 1670. Rustmästare i Åkre.
OLOF, * 14/2 1698


45 O
                                                     —1—

PER SVEDMAN, * Rustmästare i Forsa
ANNA LILIEROTH, *
MAGDALENA, * 6/8 1755


46 O
                                                     —1—

(E15) AXEL OTTO SPÅNGBERG, * 11/11 1843, Edeby sn, Ög. län. Sergeant, Rolfsta. Fl. t. Vaxholm 1871


47 O
                                                     —1—

PER LARSSON GRAM, * 16.. .G. 8/8 1714. Soldat i Fränö.
KARIN JOHANSDOTTER, * 16.. .
LARS, * 10/1 1715                                          2
KARIN, * 11/5 1718                                         80A2

—2—

1 LARS PERSSON TROFAST, * 10/1 1715, s. t. soldat Per Larsson Gram i Fränö. G. 28/12 1746. Båtsman i Nordmyra, Njutånger. Deltog i Pommerska kriget. † 29/11 1794
(X31)5T1 ANNA PERSDOTTER, * 15/10 1723, d. t. bonden Per Johansson i Övernjöte 1, Njutånger. † 25/3 1804
KARIN, * 20/11 1748                                       (X31)15R2
PER, * 8/9 1750                                              (X31)10K2
LISBETH, * 8/10 1752. † 4/4 1802
LARS WESTBERG, * 2/5 1756. Båtsman. † /11 1790


48 O
                                                     —1—

(S14) JOHAN MAGNUSSON, * 8/3 1863 i Eda, Värml. Sergeant i Hamre.


49 O
                                                     —1—

PER BILLMAN, * 9/1 1770. Mönsterskrivare å Rolfsta. Infl. fr. Ramnäs, Bjuråker 15/4 1788


50 O
                                                     —1—

PER CELLINGER, * 1693. Mönsterskrivare. † 11/3 1729


51 O
                                                      —1—

ANDERS DANIELSSON, * G. 15/1 1721. Förare.
KRISTINA STRÖGER, *


52 O
                                                     —1—

JOHAN ANDERSSON MÖRT, * 1669. Profoss. † 1/5 1754


53 O
                                                    —1—

LARS HELSING, * Korpral. † 1/5 1710


54 O
                                                     —1—

ANDERS LITÉN, * G. 2 ggr. Förare fr. Norrbo
INGRID JONSDOTTER, * † trol. 1684 eller 1685
ANNA, *
KERSTIN, * /3 1684. † 24/7 1771 i Utnäs
ANNA, * /5 1686. † 10/1 1778 i Åkre


55 O
                                                     —1—

PER MATSSON, * 16.. . Korpral i Stavåker
ANNA, * 5/3 1694


56 O
                                                     —1—

PER JERNBERG, * Korpral
KATRINA MÅNSDOTTER, *
MARIA, * 11/9 1720
PER, * 15/12 1722
HELENA, * 16/1 1724. † 5/2 1724
KATARINA, * 16/2 1725


57 O
                                                     —1—

ERIK SNÄLL, * G. 30/10 1795. Korpral fr. Norrbo
KARIN OLSDOTTER, * Fr. Hillsta


58 O
                                                     —1—

JOHAN FISK, * Korpral i Hoga. (Möjl. identisk m. korpral Hans Frisk fr. Hillsta, som vigdes 29/3 1711 vid Ingrid Clasdotter)
MARIA, * 24/3 1712


59 O
                                                     —1—


JONAS FISK, * Korpral
HELENA, * 20/2 1715

60 O
                                                     —1—

(X10) PER SJÖLUND, * 24/4 1852, s. t. landbonden Nils Sjölund i Gnarp. G. 20/10 1884. Kapten vid Jämtl., Fältjägarkår, Rolfsta, Forsa. Fl. t. Hudiksvall 1900. † 4/5 1914
12W9 MARIA ELISABET LÖNNBERG, * 2/2 1860, d. t. länsman Joh. Lönnberg i Vålsta.
NILS BERTIL, * 20/9 1885. † 1/11 1886
STEN LENNART, * 29/5 1888. Fl. t. Hudiksvall
JOHAN FRITIOF, * 23/10 1890. Fl. t. Hudiksvall
NILS BERTIL, * 26/9 1892. Fl. t. Hudiksvall
Per Sjölunds moder: KARIN ERSDOTTER, * 1/1 1816 i Gnarp. Infl. 9/7 1899. Änka 2/12 1852. † 22/5 1900
Fader: NILS SJÖLUND. † 2/12 1852 i Gnarp


8 O
                             —1—

(X11) ANDERS HÄRDELIN, * 23/5 1807 i Gävle, s. t. handl. Anders Härdelin. G. Kapten på Rolfsta. Fl. t. Delsbo 1879                       (X6)2N2
† 20/2 1883
(W33) ULRIKA FREDRIKA FAHLSTRÖM, * 4/10 1816 i St. Kopparberg. † 20//2 1877
AXEL, * 29/10 1846                                         2
EVA KERSTIN, * 28/10 1847
ANDERS, * 18/11 1848. † 29/6 1853
HELENA FREDRIKA, * 25/7 1850. † 23/3 1851
GUNDBORG FREDRIKA, * 9/3 1852
ANDERS GUSTAF, * 19/5 1855
HELENA, * 26/9 1857
—2—

1 AXEL HÄRDELIN, * 23/10 1846, s. t. kapten Anders Härdelin, Rolfsta. Kapten vid Häls.reg., Hamre. Sen. syssloman vid Hudiksvalls Lasarett. † 27/4 1925
(G75) EVA JOSEFINA GERDA FREDRIKA OHLSSON, * 26/9 1853. † 11/1 1924


103C

                            —1—

(X6)43M5 HENDRIC WILHELM WINBLAD VON WALTER, * 25/5 1794, s. t. kapten Gustaf Winblad v. Walter i Alfta. Premiärlöjtnant i Hagen, Delsbo. Fl. t. Rolfsta. Forsa 1838. † 11/3 1862.
CAROLINA FAHLÉN, * 10/9 1797, grosshandlardotter fr. Falun. † 9/3 1861.
CARL FREDRIC, * 7/2 1819                               2.
DANIEL FREDRIC, * 21/7 1820                          (X6)43M9.
GUSTAF FREDRIC OSCAR, * 18/1 1825               (X6)43M10.
FREDRIC DETLOF NAPOLEON, * 21/10 1826. Rättare i Ovanmyra. † 25/4 1915.
JOHAN FREDRIC LUDVIG, * 3/5 1830. Guldsmed i Gävle. † 1870.

—2—

1 CARL FREDRIC WINBLAD V. WALTER, * 7/2 1819, s. t. löjtnant H. W. Winblad von Walter i Delsbo. G. 29/10 1850. Fanjunkare i Hamre, Forsa. † 16/4 1874.
(X25) ANNA KRISTINA BORNELL, * 27/8 1827, d. t. organist O. Bornell i Järvsö. † 10/9 1885 i Forsa.
FREDRIK TEODOR, * 6/2 1853. † 11/4 1853.
VALBORG CAROLINA, * 1/12 1854                     3.
HENRIK AUGUST SIMEON FREDRIK, * 5/1 1857. Fanjunkare, Skriftställare. † 5/6
1950.
KRISTINA ANNA VILHELMINA, * 6/2 1859. † 30/7 1859.
ANNA ELIN KRISTINA, * 7/6 1860                      11.
CARL SAMUEL TEODORD, * 13/4 1862                4.
FANNY CHARLOTTA GUNBORG, * 7/6 1864. Fl. t. Härnösand 1893. † 12/3 1936.
MARIA ADOLFINA, * 14/10 1866                        5.
HULDA HENRIETTA KRISTINA, * 7/4 1869. G. 4/5 1919 m. skrädd. Elander i
Rogsta.


117 O

                             —1—

(X49) CARL SVANTE STRANDBERG, * 15/7 1800 i Årsunda. G. 6/11 1829. Fanjunkare i Rolfsta
(X27) CARIN LÖFSTRÖM, * 8/6 1803 i Ljusdal
ANNA LISA, * 26/9 1830 i Norrbo
ELEONORA CHARLOTTA, * 11/7 1834


163 O
                             —1—

(W40) GUSTAF LARS HENRIK FRIMAN, * 23/6 1836 i Säter, Kopp. Furir  i Rolfsta


—41 A 6—

4 ERIK SCHÖNBORG, * 31/7 1783, s. t. korpral Olof Käck i Nansta. 95C1 — hette förut Ström. G. 1816. Fanjunkare i Vålsta s3. † 13/11 1837
15W1 KARIN OLSDOTTER, * 8/6 1790, d. t. bonden Olof Mårtensson i Våsta 3. † 26/3 1873
BRITA, * 25/12 1812                                       16W6
OLOF, * 11/8 1818                                          95C2
ANNA, * 19/8 1821                                          12S10

 

 

Denna pampiga sten på Forsa kyrkvall restes 1952 till minne av indelta soldater i Forsa kompani. Täckelset har just fallit, Chefen för Hälsinge regemente överste H. Berggren i stram honnör. Till höger kyrkvärden Nils Larsson, Kälkebo.

Ett par minnessaker i vår socken erinrar om dess historia. Den stora minnesstenen framför kyrkstallen invid Forsa kyrka berättar om Forsaknektarnas stora insatser.

– Ingen kräver oss på den skuld som vi stå till dem, som vila utanför Warschaus murar, Fredriksoddes vallar, under Bälts en gång sviktande is, eller dem som dött vid Lund eller Landskrona, kämpat vid  Narva och Dyna försvarat vårt välde vid Gesmäuerthof och Jakopstadt eller Gadehousch, försmäktat i Tönningen eller frusit ihjäl på gränsfjället mot Norge, konstaterade Hälsinge regementets chef, Överste H. Bergren, då han 1951 inför 700 personer invigde minnesstenenMajors/kaptensbostaden i Rolfsta uppförd 1749.
Bilden lånad från Forsa/sockenbilder. Foto: Ragnar Forsberg


Majorsbostället i Rolfsta
Forsa Kompani blev ett av 6 hälsingekompanier. Det benämndes även Majorens kompani och en tid Premiérmajorens kompani. Från någon gång på 1830-talet kom kompaniet officiellt att kallas för Forsa kompani.

I Rolfsta fanns två hemman som innehavarna inte klarat av att betala grundskatt till kronan för. År 1684 inlöste Kronan de båda Rolfstahemmanen och sammanslog dem till ett ”Boställe” för Majoren wid Kungl. Helsinga Regementet”.

Enligt ett Kungl. Brev den 2 nov. 1692 nervärderades och förmedlades bostället nu till 16 öres land, då jorden de närmaste föregående decennierna ej erhållits i god hävd.

Majoren som skulle bebo Rolfsta (58) majorboställe var befälhavare för Forsa kompani. Det var sammansatt av soldater från Forsa 59 man Bergsjö och Hassela 48 man, Ilsbo 10 man, Norrbo 17 man, delar av Bjuråker skulle också svara för 17 man.

Kassakista med tre olika lås och tre olika nycklar hos tre personer
Socknen var uppdelad i rotar och varje rote hade att svara för en eller flera soldater. År 1790 redovisades att Forsa hade 59½ soldater.

Det fanns udda hemman (Uddemantalshemman) som  blev befriade från skyldigheten att hålla en knekt, men istället ålagda att lämna en viss avgift till en s.k. Uddemantalskassa som i sin tur skulle understödja rotarna vid rekrytering av knektar.

Kassakistan förvarades i sakristian och var försedd med tre lås, vars nycklar förvarades hos tre olika personer.

Vidare fanns en legokassa. Från denna kassa skulle en viss lega, ett visst belopp på t ex 5 riksdaler, utgå till varje anställd soldat.

För många bönder blev det en mycket betungande utgift, men samtidigt slapp de själva att gå ut som soldater. De slapp undan den våldgästning som tidigare skedde, då legoknektarna i stora skaror drog fram och krävde mat och härbärge åt sig och sina hästar.


*1) Gustaf BergGärdsänget 6, Wålsta som 20-årig soldat i ”galauniform” . Av roten erhöll Berg 3 tunnland åker samt varje år 2 tunnor spannmål och 2 pund smör.


Vid 20 år gevär jag tog …
Vi låter knekten 74 Berg med förnamnet Gustaf berätta om sina år som indelt stamsoldat.

Det var Schönborgs och Ystegårn i Vålsta samt Västegårn i Glimsta, Hög som gick samman och anställde Gustaf Berg 1895. Inför avtäckningen av minnesstenen över Forssa kompani berättar han:
– Varje gård skulle förr i tiden sätta upp en soldat. Var det en liten gård gick flera samman för att komma upp till det stipulerade 20 öreslanden som svarade mot en soldatrote.

– Soldaterna var lejda av dessa rotar och skulle enligt lagen stanna i Kronans kläder så länge liv, hälsa och krafter tillät detta.

Alltså ingen viss tid. Med doktorsintyg och genom att missköta sig kunde de få lämna tjänsten före uppnådd pensionsålder.

– Tidigare stod en stor lönn framför sockenmagasinet. Där har 74 Berg ställt upp många gånger för att få order till inryckning osv.

– Soldaterna fick kallelse att den eller den söndagen samlas i kyrkan, där de första bänkarna var reserverade för krigarna. I soldatuppfostran ingick att höra Guds ord: Efter kyrkobesöket blev det ofta samling vid lönnen, där avdelningschefen läste upp order och inspekterade gevären.

När Berg ryckte in till sin första tjänstgöring blev han utrustad i Rolfsta och Mohed var exercisplatsen. Under den tid han var hemma i Vålsta från tjänstgöringen för civilt arbete, förvarades han utrustning i en rotekista, som i turordning vandrade mellan de bönder som anställt Berg.

Rekryten omfattade på den tiden 7 månader och sedan gjordes före 1903 22 dygn och efter 1903 30 dygns regementsmöten.

6 öre om dagen samt mat och kläder
Av roten erhöll Berg 3 tunnland åker samt varje år 2 tunnor spannmål och 2 pund smör. Då han lämnat tjänsten skulle han avträda torpet. På dessa hårda villkor insattes Berg, men så småningom inköpte han torpet och erhöll sedan en årlig lön av 140 kronor.

Vid tjänstgöring i regementet erhöll soldaten 6 öre om dagen – tobaksskillingen – samt mat och kläder.

Underkläder, skor, strumpor fick knektarna hålla själva och för detta betalade Kronan 17 öre om dagen, varför hela avlöningen uppgick till 23 öre per dag. Det gällde att ha spikat på mycket skoskydd om man skulle klara upp dessa villkor.

Kassorna en räddning vid krig och dåliga tider
Vid krigstider kunde roten få utrusta soldaten med kläder och gevär. Om roten hamnade i trångmål kunde hjälp erhållas ur lego- och uddemantalskassorna. Den enskilde rotehållaren kunde råka ut för en olycka, en soldat blev skjuten och behövde hjälp.

När den pampiga minnesstenen över Forsa kompani invigdes var det furir Adolf Trygg, Gävle som förde befälet över dussinet knektar. Där stod de grånade karolinerna med blänkande medaljer för lång och trogen tjänst.

Det var forsaknektarna  * 2) Jonas Pant, Kalvhaga, * 3Fredrik Fast, Lumnäs, * 4Anders Frank Näsviken, * 5Kasper Kron, Sörhoga och * 6) Erik Prim, Häggnäs.

Under mitten av 1900-talet var det många duktiga forsaynglingar som valde den militära banan.
* 7Gunnar Fredriksson, Prästgården var en av dem, och när han i anslutning till Kungl. Hälsinge Regementes 350-års jubileum klev fram i Forsa kyrkas kor för att tala så blev det i egenskap av överstelöjtnant.

– Indelningsverket skapade en stark gemenskapskänsla mellan soldat och bygd. Soldaten var en av socknens egna söner. Han hade stort anseende och var i många en föregångsman. Han var krigare, småbrukare, hantverkare.

Gunnar Fredriksson pekade vid detta tillfälle på hur som sockenkyrkan och kyrkvallen fram till slutet av 1800-talet var samlingsplatsen för socknens soldater.

– Från medeltiden härstammar begreppet vapenhus. Där lade männen ned sina vapen innan de gick in i kyrkorummet. Under indelningsverkets första tid förvarades soldaternas vapen i vapenhuset.

Men detta gillade inte prästerna. De ansåg att kyrkofriden stördes och kyrkans helg förringades av vapenskramlet. Karl XI lyssnade på prästernas klagan och förbjöd det uråldriga

En Kronans karl
Smeden Gustaf Fagerström, Näsviken som mer än andra fördjupat sig i Forsa kompanis historia säger:

– Om inte förmånerna var så stora, fick soldaterna en stuga att bo i och jord så att han kunde föda en ko. Han ägde rätt till mulbete och virke för stängsel och reparation samt bränsle på särskilt anvisad plats.

– Han var en Kronans karl och kanske med en känsla av stolthet och ansvar gick han att fullgöra sitt värv. Var soldaten ogift, dröjde det inte länge förrän han fick en hustru till torpet. En soldat var lite förmer än manfolk i allmänhet.

Gustaf Fagerström har i sina forskningar funnit att när skolundervisningen började, var det i många fall dessa läskunniga korpraler som var de första läromästarna.

– Soldaterna fick även andra uppdrag. Han blev spögubbe (kyrkvaktare), sexman och fjärdingsman. Han blev även anlitad som böneman. Han kunde handskas med språket och som auktionist var han ofta anlitad.

När soldaten skulle anträda sin sista färd, bars han till graven av sina soldatkamrater, iförd full parad. Som herdesbevisning gavs salut vid graven.


Trossboden i Rolfsta byggd 1780.  Skjutövningar gjorde man på en bana med riktning mot Rävberget, berättar Göte Nilsson som bor i gården ”lägret”, Rolfsta 42.


Samling vid ”lägret”
Gamla forsabor talar om ”Lägret”, när de talar om den plats där trossboden står. Knektarnas samlingsplats före marschen till Mohed.

– Det dracks många återseendets skålar i väntan på mönstring och utrustning, berättar Göran Jonzon, kapten och väl bevandrad i gångna tiders krigarliv.

Med trumslagaren, löjtnanten och sergeanten i täten gick marschen genom byarna, med folk i alla åldrar som intresserade åskådare.

Den första dagen marscherades inte längre än till Sunnanbäck där kompaniet tog kvarter i gårdarna. Andra dagsetappen gick till Enångers kyrka och på tredje dagen nåddes Mohed.

Majorbostället i Rolfsta är numer i enskild ägo. Dess historia är lång och unik. Här har överstelöjtnant Christian von Brûckner haft sitt hem. Han anförde ett svenskt regemente i slaget vid Jantski, Gemäuerthof och Liesna, där han stupade 1708.

Många officerare blev bosatta endast kortare tid i Rolfsta. Mellan 1684 och 1874 eller under 200 år visar ny forskning att var det  22 majorer och 5 kaptener som var innehavare av majors- sedermera kaptensboställe och tillika befälhavare för Forsa kompani.


Det här är den gamla majors/kaptensbostaden Rolfsta 56 – 58 som byggdes 1749. Fastigheterna ägs idag av  Ann-Louise och Jan-Ove Mood. Det är Jan-Ove vi ser på bilden.* 8) Adolf Trygg var en bestämd Forsasoldat som visste vad han ville. Han avancerade till furir och hade på äldre dar tjänst vid Hälsinge regemente och då med bostad intill regementet i Gävle.

Då satte furir Trygg i klackarna
När Hälsinge regemente 1908 flyttade från Mohed till Gävle kom krav från regementschefen att trossboden i Forsa skulle flyttas till Gävle.

Forsasonen furir Adolf Trygg från Nansta tog då ton och satte i sina militära klackar.
– Rotebönderna i Forsa han skänkt virket och annat material. Soldaterna har byggt trossboden, då borde den stå kvar på sin plats i Rolfsta, menade Trygg. Och så blev det.

För denna sin insats begärde Trygg att ur Lego- och Uddemantalskassorna få sig tilldelad ett guldur, och det skulle ske i Forsa kyrka. Det blev som Trygg ville även på den saken.

Minnet av den militära epoken på ”Lägret” står nu inslaget i en kopparplatta, fäst vid en minnessten och med Gustaf Fagerström som den drivande kraften.

Källa:
Forsa, utgiven av Forsa Hembygdsförening 1987

 

 

Uppgifter ur Forsa släktbok:

—19 D 2—

* 1GUSTAF REINHOLD BERG, * 26/9 1875, s. t. garvare Per Ludvig Pålman i Vålsta. G. 13/3 1898. Soldat i Vålsta. † 3/2 1954.
(X23) BRITA JOHANSDOTTER, * 3/3 1873 i Ilsbo sn. † 30/7 1945
PER JOHAN, * 3/1 1896                                    3.
ERIK ALBIN, * 26/5 1898. † 20/6 1921.
NILS GUSTAF, * 12/2 1901                               4.
MARTA KRISTINA, * 16/1 1903                          8C9.
SVEN LUDVIG, * 14/5 1905                               5.
ANNA INGEBORG, * 12/12 1906                        17R3.
KLAS VIKTOR, * 21/10 1908. † 9/2 1909.
BRITA HELENA, * 5/4 1910                               18R10.
KARL OTTO, * 26/5 1913                                  8.
ANDERS VIKTOR, * 27/9 1915.

 

*2)

—5 K 14—

100C2 JONAS JONSSON PANT, * 8/7 1866, s. t. korpral Jon. Lindberg i Kalvhaga. G. 11/10 1891. Soldat. Bonde i Kalvhaga 5. † 6/2 1957.
(X14) KRISTINA LARSDOTTER, * 13/8 1867 i Harmångers sn. † 1/9 1915.
JONAS ADOLF, * 23/6 1892                               15.
LARS VIKTOR, * 9/2 1898. † 29/9 1936              16.
Svärmor: STINA MARGR. JÖNSDOTTER, * 10/11 1838. d. t. husman Jöns Andersson i Harmånger. † 12/12 1925.

 

*3)

—33 G 1—

(X31)3H1 ANDERS FREDRIK FAST, * 28/4 1873, s. t. arb. Johan Erik Olsson vid Iggesunds bruk. G. 20/11 1904. Soldat. Sen. bonde i Lumnäs 1. † 5/9 1955.
4A12 (Bror med Erik Olof Lod i Klångsta).
32G1 HULDA VILHELMINA GUSTAFSDOTTER, * 4/11 1880, d. t. Gustaf Andersson i Sunnnanbäck. † 26/9 1955.
JOHAN FREDRIK, * 21/5 1905. Fl. t. Sveg 1937.
ALMA VILHELMINA, * 21/8 1906                        12L4.
ANNA LINNEA, * 8/12 1907                               2.
HULDA KAROLINA, * 10/3 1910.
KARL GUSTAF, * 5/11 1912                               (X31)42D4.
SVEA KRISTINA,* 10/6 1916                             17S12 o. 13.
NILS MARTIN, * 7/10 1918.
SVEN ELOF, * 20/11 1920                                 (X31)45H1.

 

*4)

—49 Z 4—

2 ANDERS OLOF ERIKSSON FRANK, * 26/9 1875, s. t. husman Erik Olsson i Böle. G. 6/6 1905. Soldat sen. skogsarb. i Forsån. † 20/4 1957.
(X23) ANNA LOVISA MALMSTRÖM, * 19/4 1882. Infl. fr. Ilsbo. Fl. t. Hudiksvall 1920.
59Ö1 D. t. Karl August Malmström i Övernäs.
HANNA ADRIANA, * 24/1 1907. Fl. t. Rogsta 1929 – 5.
SIGRID ALICE, * 22/9 1908. † 13/5 1916.
ANDERS TYKO, * 22/8 1910. † 13/11 1910.

 


*
5
)

—57 C 2—

25E1 KASPER VILANDER (CARLBERG) KRON, * 22/10 1880, s. t. husman J. F. Carlberg i Hedsta. G. 3/12 1905. Soldat i Sörhoga. † 17/12 1958.
1 HlLDA SUND, * 4/8 1883, d. t. korpral Michel Sund i Sörhoga. † 30/11 1953.
JOHAN, * 15/2 1906                                        3.
HERMAN, * 12/7 1907.
VIKTOR, 14/2 1909.
PER, * 12/9 1911. † 16/7 1913.
ANNA, * 5/9 1915.
MÄRTA, * 2/10 1920.

 

*6)

—142 A 11—

6 ERIK JONSSON PRIM, * 20/12 1882, s. t. husman Jon Jonsson i Häggnäs. G. 23/11 1913. Soldat o. flottn.arb. i Häggnäs. † 25/4 1964.
(X4)21D8 KRISTINA HANSSON, * 15/4 1886, d. t. bruksarb. Hans Persson i Lia, Bjuråker. † 14/6 1963.
JOHAN, * 21/7 1916. † 22/7 1916.
JONAS IVAR, * 12/8 1918.
OLGA KRISTINA, * 7/7 1921.
BRITA LINNEA, * 27/4 1923                              18.

 

*7)

—24 P 3—

1 KARL GUNNAR FREDRIKSSON, * 3/7 1925, s. t. arrendator K. A. Fredriksson i prästgården. G. Överstelöjtnant i Gävle. † 1/6 1996.
RUT VALBORG KARLSSON, * 17/5 1920. Folkskollär.
ULLA MARGARETA, * 17/4 1959

*8)

—138 A 8—

4 KARL ADOLF SJÖBERG TRYGG, * 7/5 1877, s. t. Anna Kristina Persian i Nansta. G. 14/3 1925. Furir 1923. Fl. t. Valbo 15/12 1925. † 29/7 1958.
(X11) NILLA EMILIA PETTERSSON, * i Hel. Trefald. i Gävle.

 

 

HT den 5 juni 1978


På tisdagskväll kommer denna kopparplåt med text att fästas för alltid på denna minnessten som Forsa Hembygdsförening låtit resa invid trossboden i Rolfsta. Smeden Gustaf Fagerström, Näsviken kommer då att berätta trossbodens historia.

Uppgifter ur Forsa släktbok:

—52 D 4—

1 ERNST GUSTAF FAGERSTRÖM, * 10/12 1899, s. t. smeden G. V. Fagerström, Ångsågen. G. 4/11 1933. Smed i Övernäs. † 28/4 1990.
(X43) SELMA VILHELMINA LAGERBERG, * 9/2 1896, i Söderhamn. Lärarinna. †  5/11 1988.

 

 

FORSAKNEKTARNA BYGGER MARSCHVÄG TILL ENÅNGER

Forsa kompanis samlingsplats var Högs kyrka, där knektarna från de sex socknarna började sin marsch till Mohed för tjänstgöring. Marschen gick österut till Hudiksvall och därifrån kustlandsvägen söderut till övernattningsstället i Bölan, Enånger. Andra dagsetappens mål var Myssje, varefter kompaniet på tredje dagen nådde övningsplatser på Mohed.

Planer på en förkortning av marschvägen Hög-Enånger diskuterades vid flera tillfällen. Enligt kompaniorder den 30/5 1864 medgav regementschefen att vägen genom Forsa längs västra sidan av sjösystemet fick användas under förutsättning att den sattes i användbart skick och underhölls.  Kompaniets samlingsplats skulle därmed flyttas till kaptensbostället i Rolfsta.

Efter kostnadsberäkningar och andra förberedelser påbörjades arbetet 8/8 samma år med fanjunkare * Carl von Walter som arbetsledare över betingsarbetande knektar. Arbetet gick raskt undan.

Den nya marschvägen gick från Rolfsta över Domberget och vidare genom byarna Medvik, Trogsta, Klångsta, Matnäs, Mikje, Sunnanbäck och Horne. Från Hornemoarna där det tydligen den största arbetsinsatsen var nödvändig, fortsatte sedan vägen till Utnäsbodarna mot Nianforsvägen till kyrkan i Enånger och kustvägen.

I oktober 1864 redovisades kostnaderna med tillhopa 538:96. Forsaknektarna hade utfört 325 dagsverken á 1:50-1:75 var jämte krut, tändtråd, stål och smide inköptes.

Den nya vägen togs i bruk av knektar första gången 1865. Den medförde en väsentlig förkortning av marschvägen Forsa – Mohed och därmed var målet med arbetsinsatsen nått.

Innan järnvägslinjen Ljusdal – Hudiksvall blev färdig 1888 hade en generation indelta soldater använt ”MILITÄRVÄGEN” – en benämning som ännu används i bygden.

Gustaf Fagerström
Bocken 1964/65

Avskrift: Åke Nätterö


Här i Mohed var Hälsinge regementets mötesplats 1689 – 1908. Nu är det stora exercisfältet både fotbollsplan och flygfält. Se Dibis stora bildarkiv med bilder från Mohed.


*   —103 C 2—

1 CARL FREDRIC WINBLAD von WALTER, * 7/2 1819, s. t. löjtnant H. W. Winblad von Walter i Delsbo. G. 29/10 1850. Fanjunkare i Hamre, (strömv. 24) Forsa. † 16/4 1874.
(X25) ANNA KRISTINA BORNELL, * 27/8 1827, d. t. organist O. Bornell i Järvsö. † 10/9 1885 i Forsa.
FREDRIK TEODOR, * 6/2 1853. † 11/4 1853.
VALBORG CAROLINA, * 1/12 1854                     3.
HENRIK AUGUST SIMEON FREDRIK, * 5/1 1857. Fanjunkare, Skriftställare. † 5/6 1950.
KRISTINA ANNA VILHELMINA, * 6/2 1859. † 30/7 1859.
ANNA ELIN KRISTINA, * 7/6 1860                      11.
CARL SAMUEL TEODORD, * 13/4 1862                4.
FANNY CHARLOTTA GUNBORG, * 7/6 1864. Fl. t. Härnösand 1893. † 12/3 1936.
MARIA ADOLFINA, * 14/10 1866                        5.
HULDA HENRIETTA KRISTINA, * 7/4 1869. G. 4/5 1919 m. skrädd. Elander i Rogsta.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78 Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

6 kommentarer

 1. Uppskattar enormt ert detektivarbete. Tack så hjärtligt.
  Ursula Härdelin Karlstedt

 2. Hej!
  Vart skall jag vända mig för information om hans soldatuppgifter?
  Anders Ström (född Imberg) född 1830-01-05, soldat nr 150, i Forsa kompani.

  mvh/Ninna Feuk

 3. Hej!
  Jag bor i Göteborg där jag är född och uppväxt. Var under en lång del av mitt yrkesliv inom vad som vid Lv6 kallades Hälsinge bataljon, med I14 som mobiliseringsmyndighet och Ljusdal som mobiliseringsplats. Då visste jag inte vad jag vet idag, nämligen att jag har en väldigt stark koppling till norra Hälsingland, så stark att det visar sig även i DNA-test. Under århundraden har min släkt utgjort del av allmogen och Hälsinge regemente i och runt Forsa. Jag är intresserad att komma i kontakt med forskare som kan mycket om trakten som en del i min släktforskning. Finns det möjlighet för en utböling att bli medlem i hembygdsföreningen och på så vis samarbeta med andra forskare …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *