Soldater i Delsbo

 Alla Delsbos soldater finns inte med i släktboken, men en del har vi hittat.

Det som skiljer den här sammanställningen från krigsarkivets strikta soldatregister, är att vi beskriver soldatens hela familjebild. Det har naturligtvis krävt mer arbete och tagit mycket längre tid, men de blir lättare att identifiera och ger mer information till deras släktingar.

Vi vill gärna ha bilder och mer information om enskilda soldater, hjälp oss om du kan!


Läs om kapten vid Delsbo kompani Thore Härdelin.


Läs om soldat Stål.


Läs om  Ridderschanz Johan Hållfast.


Läs om Erik Stålberg.


Militärisk ordlista.


Läs om soldater, soldattorp, soldatlöner m. m.


Hälsinge regemente historia.


Rysk – Svenska krig.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Allt material här är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.
Det är okej att använda några av Dellenportalens uppgifter om ni anger dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att bara ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Soldater i Delsbo


Knektstugan på Delsbo Forngård. Den vackra knekttavlan sitter på väggen i gårdens förstuga.

För att skilja ut soldattorpen från andra torp förordnade Karl XI år 1695 att den gavel på soldattorpet som vette mot vägen skulle märkas i röd färg med kompaniets namn och knektens nummer.


En kopia av den vackra knekttavlan borde även pryda knektstugans utsida som förordningen föreskrev.


—24 P 6— Delsbo släktregister, om den ovannämnda soldaten Olof Tunberg

(X19) Olof Tunberg  * 30/1 1731. Infl. fr. Hälsingtuna. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Prättingberg, Delsbo. † 18/2 1811 (ålder).
2 Anna Hansdotter, * 25/12 1737, d. t. bonden H. Pehrsson i Prättingberg 2. † 28/11 1824.
Pehr * 12/9 1774, † 13/11 1775
Hans »Eld» * 30/9 1776. Sold. nr 79. Död i Brahestad, Finland, ./11 1808 (fältfeber).

 

GEFLEPOSTEN DEN 30/6 1892

Vid de idrottstäflingar, som afhöllos å Mohed den 23 dennes, tilldrog sig den skarpa täflingen om den så kallade vandringsfanan största uppmärksamheten. Från hvarje kompaniområde voro 8 de starkaste beväringsmännen uttagna för att, bildande åttamannalag, täfla; och genom lottning ställdes de täflande kompaniernas representanter emot hvarandra sålunda:

1:sta dragningen

Lif-kompaniet mot Alfta-kompaniet
Färnebo-kompani mot Ofvansjö-kompani
Järfsö-kompani mot Arbrå-kompani
Delsbo-kompani mot Forsa-kompani

Segrare blefvo Lif-, Ofvansjö-, Arbrå- och Forsa-kompanier

I 2:dra dragningen stäldes Lif- mot Ofvansjö- och Arbrå- mot Forsa-kompani; segrare blefvo Arbrå och Ofvansjö, som nu skulle utkämpa slutstriden.

Ofvansjö kompani eröfrade förra året fanan från Forsa, och nu tänkte de grofväxta ynglingarne, som skulle försvara fanan, kämpa för dess behållande; men en blick på de långa magerlagda och senfulla Enångrarne, hvilka jämte ett par Arbråboar stodo som motståndare till dem, ingaf ej stort hopp om seger. Efter att en stund hafva rönt ett envist motstånd segrade Arbrå.

I stångstörtning, kulstötning och släggkastning togos 1:sta priserna af rekryten vid Delsbo kompani n:o 67 Högberg.

Högberg är regementets starkaste soldat.

I alla öfriga täflingarne visade segrarne mycken kraft och vighet, skrifves till Gefleposten.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg

 

 

Gävleposten den 14 juli 1881

 

 


Hagen 514, Rosas. Det sägs att det är ett soldattorp

Bakgrunden till namnet är okänd.
Möjligen han någon av dessa personer givit upphov till namnet:

Carl Gustaf Rosenmüller, (son till Christer Adrian Rosenmüller, född 1689-08-03; volontär vid Finska armén 1707; fältväbel vid överstelöjtnantens Adolf Krusenstierna bataljon 1708; fänrik vid Hälsinge infanterireg:te 1709; löjtnant där 1710; kapten 1712; var tvungen att ta avsked för ofärdighet, uppkommen genom ett olyckligt fall; † 1745 i Finland, dit han 1724 flyttade till sin fars efterlämnade egendom. Han var med i slaget vid Gadebusch. Gift med jungfrun Anna Helena Hjolman, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med kyrkoherden i Delsbo pastorat Johan Hallenius, född 1659, † 1715), † 1736, dotter till rådmannen i Stockholm Hans Hansson Hjolman och Helena Furubohm.


—5 J 1— Delsbo släktregister
V Johan Jonsson, * 12/2 1717, s. t. bonden J. Pehrsson i V. Berge, Delsbo. Bonde i V. Berge 1. t 6/1 1785.
10K2 Anna Larsdotter, * 9/2 1722, d. t. bonden L. Jonsson i Edsäng 2, Delsbo. † 30/12 1803 (rosen).
7P1 Olof »Pehrsson» * 20/8 1748 (fosters.)           2


—17 N 2—
1 Pehr Jonsson, * 1/3 1739, s. t. bonden J. Pehrsson i Nordanäng 1, Delsbo. Bonde i Nordanäng 1. † 13/2 1808 (rosen).
7O1 Kjerstin Olofsdotter, * 6/2 1740, d. t. bonden O. Andersson i Ovanåker 1, Delsbo. † 9/8 1819.
Sigrid * 3/8 1770                                              19T8
Olof * 2/10 1774                                               3
Jonas * 29/9 1778                                            4


—16 S 6—

5 Fredrik Rosenholm, * 14/11 1865, s. t. mål. C. F. Rosenholm i Näsbyn. G. 27/5 1888. Målare. Bos. i Hagen, Delsbo. † 5/10 1908.
7J19 Brita Jonsdotter, * 6/7 1871, d. t. bonden J. Olsson i V. Berge s 3, Delsbo. † 30/10 1940.
Johanna Margareta * 23/4 1891                          12J25
Brita Maria * 11/2 1893. Utfl. t. Sth. 1942
Karl * 26/11 1895, † 27/12 1900
Jonas * 10/4 1899
Karl Fredrik * 8/2 1903                                      13
Olof Oskar * 8/3 1906                                        14
Anna Fredrika * 27/6 1909. Ufl. t. Sth. 1929


—16 S 13—

6 Karl Fredrik Rosenholm, * 8/2 1903, s. t. mål. F. Rosenholm i Hagen, Delsbo. Utfl. t. Sth. 1923. G. 3/11 1929. Mål. Bos. i Ängby.
(A) Tyra Elisabeth Håkansson, * 15/11 1905, d. t. typograf Emil Håkansson o. h. h. Beda Matilda Andersson i Sth.
Siv Elisabeth * 10/9 1929
Carl-Bert * 8/10 1931
Leif Carl Gösta * 1/8 1937

—14—

6 Olof Oskar Rosenholm, * 8/3 1906, s. t. mål. F. Rosenholm i Hagen, Delsbo. Utfl. t. Sth. 1924. G. 20/12 1930. Mål. Bos. i Ängby.
Carla Astrid Wärme, * 14/7 1911, d. t. lokför. Carl Leon. Wärme o. h. h. Berta Alexandra Brännström.
Olov Uno * 6/8 1932
Inger Viola * 23/5 1935

 


Kors, vilka minnen… En gång var det nära ögat. Någon sköt över mitt huvud. Kulan gick genom hatten.


Förre indelte soldaten vid Hälsinge regemente nr 91 Jonas Alm vid Delsbo kompani uppvaktas ovan på sin 90-årsdag den 31/10 av ställföreträdande regementschefen, överstelöjtnant Gåsste och kapten Fernquist, vilka överlämnade blommor och boken ”Regementets historia”. Alm är en av de sista som tog soldatlega och är en av de fem nu levande soldaterna från indelningsverkets dagar inom Hälsinge regemente. 1925 fick han avsked från kronan efter 25 år och sex månader.

Källa:
Bocken 1969/70


Uppgifter ur Forsa släktbok:

—30 L 16—

(X6)28J5 JONAS ALM, * 31/10 1879, s. t. arb. Per Jonsson Alm i Håknorrbo, Delsbo. G. 23/6 1907. Fl. t. Forsa 1909. Soldat. Bonde i Långby sss7, Forsa. † 10/5 1973.
(X33)9Ä34 KRISTINA OLSDOTTER, * 31/8 1884, d. t. bonden Olof Backsten i Norrbobyn s9, Norrbo. † 29/12 1939.
(X39) NANNY EMILIA FRIMANSSON, * 2/3 1908 i Rogsta. G. 9/2 1941.
BLENDA KRISTINA, * 15/2 1908                        27.
AINA MARGRETA, * 23/3 1913. † 18/6 1934.
PER EMIL, * 28/4 1918. T. Delsbo 25/11 1937.
AINA ANN-MARIE, * 27/4 1948. Fl. t. Brännkyrka, Stockholm 29/9 1954.
ASTRID ANNA SOFIA, * 6/10 1935. Adoptivdtr.    28
J. ALMS moder:
(X6)35L3 GRETA ANDERSDOTTER STARK, * 13/5 1848. Änka 6/6 1920. † 14/3 1923.

 

Det dråpliga dråpet i Duvnäs


Folkets Tidning 15/12 1874. Se översättning nedan

HEMLIV I NORRLAND

Å länscellfängelset i Hudiksvall undergår för närwarande soldaten wid Delsbo kompani, F. Sköld, ransakning för begånget dråp å arbetaren *Per Törnqwist. Rörande sjelwa detaljerna wid brottets begående har Sköld erkänt följande:

Törnqwist hade inkommit i Skölds bostad ungefär i medio af sistlidne september månad wid middagstiden och klagat öfwer hunger. Fastän Sköld såg, att Törnqwist war af starka drycker berusad, tillbjöd han honom likwäl att sitta ned och dela hans måltid. Maten tycktes dock icke wara uti Törnqwists smak, utan började han kasta sillbitar i spiseln, hwarefter fatet fick dansa samma wäg, så att det gick sönder. Sköld, som äfwen war något berusad, åt utur en stekpanna. Törnqwist sade sedan åt Sköld: ”Skynda dig att äta ur pannan för jag skall kasta den samma wäg”. Sköld blef så wred och menade: ”Du har slagit sönder mycket nog för mig”, hwarpå han fattade pannan och dermed tilldelade Törnqwist tre slag i hufwudet med den wåldsamhet att ena foten å pannan afbröts och åtskilliga benbitar inträngde i hjernan, hwaraf sedermera uppstått bulnad och i följd hwaraf Törnqwist den 1 november afled.

De wärda kamraterna lära warit af lika skrot och korn. Törnqwist war en supig och wildsint sälle. Sköld åter har tillika med sina twenne döttrar undergått bestraffning för lönkrögeri, hwilken handtering de senare ännu lära bedrifwa. Törnqwist skulle bli måg i huset.

Renskrivet av Viveca Sundberg

*) Per Törnquist född den 22/2 1839, skriven i Växbo, Bollnäs. Död 1/11 1874
Läs mer om soldaten Fredrik Sköld (och hans kända dotter Anna Sköld) längre ner på sidan, under bokstaven S.

Platsen där dråpet ägde rum kallas i dag för Sköldbacken


Längs vägen till och förbi Sköldbacken löper en vacker stengärdsgård.


Det här är Sköldbacken där familjen Sköld bodde. Brunn, jordkällare och uthus pryder fortfarande den vackra platsen.

 

Soldat nr 4 Per August Hult

Soldaten nr 4 Per August Hult på Delsbo kompani var en vittberest man. Född 1851 i Madesjö s:n av Kalmar län, tog han som ung anställning vid flottan under namnet Blomster och stannade där i 5 ½ år. Som kronobåtsman fick han följa med på en världsomsegling med skolskeppet Vanadis. Bland deltagarna fanns också prins Oscar Bernadotte, och Hult berättade gärna på sitt utpräglade småländska idiom om denna resa och framhöll att han besökt — ”alla sju världsdelarna”.

På 1870-talet kom han till Delsbo och lät 1878 vid 27 års ålder leja sig till soldat under namnet Hult vid roten nr 4 på Delsbo kompani. Han gifte sig samma år med prosten Landgrens (Långlasse) piga Ingrid Eriksson och framhöll lika gärna att, ”när Ingrid och jag gifte oss, så sa kapten Hahn att: Dä vaꞌ däꞌ vackraste brudpar som passerat Delsbos kyrkdörrar”.

Och nog var Ingrid en grann delsbostinta, mot vilken Per August kontrastade med sin lilla mörkhyade och svartskäggiga gestalt, som skvallrade om sydländskt påbrå. Men Hult var en plikttrogen soldat, en rejäl och seg smålänning, som, bortsett från slitet på torpet i Myra, under en lång följd av somrar arbetade på Klubbo tegelbruk som murtegelslagare, ett mycket tungsamt och fysiskt krävande arbete med mycket spring mellan slagbord och torkfack. C:a 700 tegelstenar per tolvtimmarsdag var den vanliga prestationen, och som varje sten vägde 8 kg blev det ett sammanlagt dagslyft på 6.000 kg.

Som arbetskamrat på motsatt sida av slagbordet hade han en storväxt skåning och rallarebas, men den småländska segheten stod sig gott i tävlan med den råa styrkan. Hult brukade dessutom på kvällar och nätter tillverka ekor på beställning, rejäla flytetyg som stod emot Dellarnas alla vindar och krabba sjöar. Hult tjänade ut sin kontraktstid som soldat och avled vid 60 års ålder 1911. Hans hustru Ingrid överlevde honom i 35 år och bodde ensam kvar på torpet till sin bortgång 1946

Källa:
Bocken 1968/69, av O. Wiberg
Avskrift Viveca Sundberg

Uppgifter ur Delsbo släktbok: 

—29 J 10

(H57) Pehr August Johansson-Hult, * 6/2 1851 i Madesjö sn, Kalm. G. 8/12 1878. Sold. nr 4 vid Häls. reg. Bos. i Myra, Delsbo. † 31/1 1911.
4 Ingrid Eriksdotter, * 24/10 1859, d. t. husman E. Johansson i krusänga, Delsbo. † 13/2 1945.
Jonas Erik * 15/4 1881                                      14
Brita Christina * 6/12 1884, † 31/12 1884
Brita * 9/2 1888                                               (X33)7U6
Pehr August * 5/9 1892. Utfl. t. Sth. 1923

 

 

Anders Petter Iggström

Anders Petter Iggström föddes i Galtström i Njurunda s:n 1858 men flyttade 1865 med sina föräldrar till skogsbyn Slättjärn i Bjuråker, där han växte upp i kolareskogen, tills han 1880 som 22-åring blev soldat för roten nr 23 i Bredåker med soldatnamnet Hägg. Han gifte sig 1881 och fick sitt soldattorp


Anders Petter Hägg med hustru Brita Persdotter vid torpet i Bredåker.

På hemmanet Bredåker 1:8. Utmärkande hos Hägg var hans flegmatiska och naturkomiska läggning, hans sällsport stora fysiska styrka och uthållighet och hans mycket tålmodiga sinnelag. Hägg skröt aldrig över sin styrka, men man märkte den i hans arbete och där det gällde att ta krafttag.

Liksom soldaten Hult arbetade även Hägg vid Klubbo tegelbruk under en lång följd av sommarsäsonger. Han hade ett ännu tyngre och mera kraftkrävande arbete än Hult, i det han ombesörjde framforslingen av den våta leran från lerbråket till slagbordet i den 75 meter långa och tre våningar höga ”tegelladan”. Det skedde på en skottkärra med hjul av järn och på en kvistknölig planklandgång. Eftersom varje tegelslagare presterade ett dagslyft på c:a 6.000 kg blev det för Hägg att forsla fram det dubbla eller c:a 12 ton per dag. De som försökte sig på detta jobb stod vanligen ej ut mer än ett fåtal dagar. Hägg klarade av det säsong efter säsong utan att förtröttas. Dagsförtjänsten var i bästa fall ett par kronor.

Av Häggs sex barn — 2 söner och 4 döttrar — tog äldste sonen Per anställning som soldat vid nr 39 på kompaniet, men övergick sedan till volontär och avancerade till volontärdistinktionskorpral.


Volontärdistinktionskorpral Per Hägg

Han tog dock avsked från regementet 1907 och tog värvning i belgiska kongoarmén. Jämte, om jag minns rätt, 15 kamrater genomgick han en kurs på 3 månader i Wawres i Belgien, men efter c:a tre års kongotjänst återstod av de 16 endast Per Hägg och en kamrat från Stockholm — de övriga hade efter hand dukat under för det hårda klimatet. Hägg och hans kamrat fick nu ungefär ett års tjänstledighet för att besöka sitt hemland, men kamraten avled kort tid efter hemkomsten, förmodligen i sviter efter någon tidigare genomgången malaria. Hägg hade med sig hem en del suvenirer såsom assegajer, ormskinn, lerkärl m.m., som han skänkte till Ede skola, där de finns införlivade med skolans undervisningsmaterial. Trots ett härjat utseende och varningar från anhöriga och vänner återvände Hägg till Kongo, förlitande sig på sin efter fadern ärvda starka fysik, men dukade efter något år under i det hårda klimatet och begravdes där i april 1913. Hans uniformsrock och sabel sändes hem till föräldrarna.

Källa:
Bocken 1968/69, av O. Wbg
Avskrift Viveca Sundberg

Uppgifter ur Delsbo släktbok

—13 Å 29—
 Anders Petter Iggström Hägg * 10/3 1858, s.t. Michael Iggström, torp. i Slättjärn, Bjuråker. Gift 20/10 1881. Blev 1880 sold. nr 23 vid Häls. reg. Bos. i Bredåker, Delsbo. Anders Petter fick arbete på tegelbruket vid Klubbo, där han blev känd för sin styrka och uthållighet. † 6/6 1934
Brita Pehrsdotter, *6/1 1855, d. t. torp. P. Holm i Norrbobyn, Norrbo. † 29/1 1931
Pehr »Hägg», *3/4 1881. Sold. nr 39 vid Häls. reg. tog avsked från regementet 1907 då han tog         värvning som volontär i armén i Belgiska Kongo.† 8/4 1913
Karin, *11/4 1883. Utfl. t. Ilsbo 1915
Johan, *15/6 1886. Utfl. t. Hudiksvall 1906
Anna, *6/10 1889. Utfl. t. Nacka, Sth. 1911
Sigrid, *25/11 1892                                    36
Maria, *26/3 1897, † 3/12 1934

 

 

N:r 105 Lars Oskar Bergman, född Åkerberg 1850, kom i krigstjänst och utbildades till sjukvårdssoldat och blev med tiden även något av ”distriktssköterska” på hemmaplan, där han stod allmänheten till tjänst med såromläggningar, spjälkning av benbrott och diverse annan sjukvårdande hjälpverksamhet. Han räddes icke heller att med en för ändamålet tillverkad järnkrok ”bryta ut”, som det hette, värkande tänder på dem som var modiga nog att underkasta sig en sådan tortyr, som en operation av denna grova kaliber måste ha inneburit, och som givetvis skedde utan annan föregående bedövning, än möjligen en stor sup för den som nyttjade ”starkt”. Bergman utövade dock inget som helst kvacksalveri, hans kunnande och hjälp uppbars av de lärdomar och erfarenheter, han inhämtat vid sin sjukvårdsutbildning på garnisonssjukhuset i Stockholm 1880, på Mohed och vid diverse arbetskommenderingar.

Bergman var också en skicklig allmogespelman, glad och villig när helst någon bad honom att spela. Oräkneliga äro de log- och stugdanser och tredagarsbröllop, där Bergman skötte stråken med fart och kläm. Merendels spelade han ensam, men när tillfälle därtill gavs kunde han ha en ”sekundant”, vilken han, vid låtombyte, med en kastning på huvudet vid första stråkdragen, brukade tillropa: ”Samma tonart, samma tonart”, vilket sedermera blivit till ett ordstäv — ”Samma tonart, sa Bergman”. I svåra svängar i kluriga polskor levde han så med i sitt spel att han icke kunde återhålla små ”grymtningar” i — olika ”tonarter”. Bergman var gift 3 gånger. Av hans sju barn i första äktenskapet var en del stora sångarbegåvningar och skulle, med nutida möjligheter till omhändertagande, ha kunnat utvecklas till både seriösa och schlagersångare av toppmått.

När Bergman 1910 fyllde 60 år, tjänstgjorde han på Kungsbäck och var även på sin tid Sveriges i tjänst äldsta indelta soldat. Då hans kamrater, dagen till ära, skulle hissa honom, bar det sig icke bättre än att han föll ned på stengolvet och skadade höften så att han för framtiden blev svårt låghalt. Han kvarstod i tjänst till 1912 och hade då 42 tjänsteår bakom sig. Han avled år 1920, 80 år gammal.

Källa:
Bocken 1968/69 av O. Wbg
Avskrift Viveca Sundberg


Uppgifter ur Delsbo släktbok:

—36 T 2—

1 Lars Oskar Bergman, * 30/6 1850, s. t. bruksarb. P. E. Åkerberg i Fredriksfors, Delsbo. G. 11/5 1873. Änkl. o. omg. 19/10 1902. Frånsk. 1904 o. omg. 13/3 1915. Timmerman o. sold. nr 105 vid Häls. reg. Bos. i Skyttänga, Delsbo. † 28/8 1930.
(X9) Anna Margreta Andersdotter, * 22/1 1850, d. t. A. Jonsson i Stocksbo, Färila sn, Gävleb. † 24/3 1900.
(X14) Maria Karolina Wästlund, * 28/12 1876 i Harmånger, Gävleb. Infl. 1902. Utfl. t. Forsa 1912.
(R60) Ida Margreta Moberg, * 27/7 1858 i Fägre, Skarab. Infl. fr. Gävle 1912. † 13/12 1940.
Margreta Christina * 28/9 1873. Utfl. t. Hudiksvall 1891
Pehr Olof * 3/2 1876. Utfl. t. Sköns sn, V.-norrl., 1895
Anna Brita * 24/9 1878                                      11T21
Johan Oskar * 12/2 1881. Utfl. t. Hässjö, V.-norrl., 1900
Carl Gustaf * 26/11 1882. Utfl. t. Arbrå 1900
Mathilda Carolina * 15/12 1885. Utfl. t. Hudiksvall 1901
Lars Rickard * 3/3 1887. Utfl. t. Ljusdal 1902
Emma Eleonora »Lundqvist» * 11/7 1900. Utfl. t. Forsa 1912
Edla Kristina * 10/3 1904. Utfl. t. Torsåker 1920

 


Oskar Wallberg

Distinktionskorpralen Erik Oscar Wilhelm Wallberg, född 5 augusti 1885, är son till sergeanten vid Delsbo kompani, Adolf Wilhelm Wallberg. Den senare fick avsked 1905 efter 31 tjänsteår, medan sonen Oscars militära tjänst omfattade tiden 1 januari 1903 — 31 oktober 1907. Befordran till distinktionskorpral skedde 1 okt. 1906, och arméns skyttemedalj erövrades 1908 — allt enligt noggranna anteckningar i den ömt bevarade inskrivningsboken.

Under första världskriget fullgjorde Wallberg bland annat ”krigstjänstgöring” i olika omgångar vid dåvarande I 23 med kustbevakning bl.a. i Sundsvallsområdet.

I Wallbergs klara minne finns många episoder från den militära tjänsten väl bevarade — många också nedtecknade, vilka utrymmet tyvärr inte medger återgivande av. Generalen Tingsten, kapten G. Swedlund (fader till ÖB Swedlund), kapten Fritiof Stein och löjtnanten Carlesson har Wallberg mycket att berätta om.

Efter avslutad fast anställning togs Wallbergs tjänster i anspråk av Iggesunds Bruk som tummare, virkesmätare och även kontorist vid Friggesunds kontoret.

Wallbergs militära intresse, hans välskötta Delsbogård och hans fritidspyssel med tillverkning av utsökta Delsbo-souvenirer m.m. håller honom fortfarande beundransvärt spänstig och vital.

Källa: Bocken 1968/69 av Sven Bratt
Avskrift, Viveca Sundberg

Uppgifter ur Delsbo släktbok:

—44 P 32—

(X9) Adolf Wilhelm Wallberg, * 6/4 1855, s. t. korp. E. Wallberg i Ytteryg, Färila sn, Gävleb. G. 3/4 1881. Serg. vid Häls. reg. Bos. i Norrberg s 3, Delsbo. † 3/5 1925.
20 Ingrid Jonsdotter, * 9/8 1861, d. t. husman J. Jonsson i Sörväna, Delsbo. † 19/4 1938.
Katrina Vilhelmina * 20/4 1881                           54J9
Signe Anna Margreta * 11/4 1883                        52
Erik Oskar Vilhelm * 5/8 1885                             53
Hilma Kristina Teresia * 15/9 1887                       54
Gustaf Adolf Bernhard * 21/1 1890                      55
Agnes Ingeborg * 26/7 1892. Utfl. t. Bromma 1936
Knut Valdemar * 31/12 1894                              56
Gärda Maria * 27/11 1897. Utfl. t. Sth. 1938
Siri Hildegard * 17/8 1900. Utfl. t. Ljusdal 1925
Svea Ingegerd * 14/12 1903                               7T46

—44 P 53—

32 Erik Oskar Vilhelm Wallberg, * 5/8 1885, s. t. serg. A. W. Wallberg i Norrberg s 3. G. 24/11 1907. Korp. vid Häls. reg. Bos. i Stömne, sen. bokhåll. Bos. i Ava 4, Delsbo. † 6/12 1973.
13T35 Marta Matilda Bergqvist, * 6/9 1888, d. t. sågare J. Bergqvist i Stömne. † 20/11 1965
Oskar Evert Valdemar * 29/8 1907                      65
Holger Johan Vilhelm * 30/1 1909                        66
Gunvor Majbritt * 2/2 1913. Utfl. t. Hudiksvall 1940
Ingrid Sonja * 30/1 1916. Utfl. t. Sveg 1946

 


Erik Krig

Soldaten nr 11 Erik Krig, född i Delsbo den 28 januari 1880, började sin militära bana som legosoldat 1899. Hans far var hemmansägare, tillika soldat vid Delsbo kompani.

Liksom Alm blev Krig en av de indelta soldaterna med avsevärt lång tjänstetid. I militär tjänst kvarstod Krig ända till 1955, således mer än 55 år. Han var regementet och Kronan trogen även genom civil anställning från år 1927. Under många år tillhörde Krig de kända ”profilerna” vid regementet som arbetare vid intendentur- sedermera kasernvårdsavdelningen. Vid tiden för flyttningen från Mohed till Gävle deltog således Krig som indelt soldat, men har inga speciella minnen därav eller från första världskriget.

Under sina civila tjänsteår hann Krig med att räkna över och kontrollera många persedlar, att klippa många gräsmattor och ansa många gångar i regementsparken. För att hedra hans trofasthet och gärning har promenadvägen öster idrottsplatsen givits namnet ”Krigstigen”.

Krig tilldelades svärdsmedaljen 1930 och belönades 1949 med regementets plakett för 50-årig tjänst som soldat.

Källa: Bocken 1968/69 av Sven Bratt
Avskrift, Viveca Sundberg

Uppgifter ur Delsbo släktbok

—33 J 7—

5 Erik Krig, * 28/1 1880, s. t. sold. J. Krig i Edsäng. G. 10/12 1902. Sold. nr 11 vid Häls. reg. Bos. i Edsäng, sen i Hammarsvall, Delsbo. Utfl. t. Gävle 1931. † 1/12 1970.
15K12 Karin Olsdotter, * 16/5 1880, d. t. bonden O. Olsson i Norrväna s 4, Delsbo. † 14/6 1920.
Jonas Gottfrid * 17/10 1902. Utfl. t. Bollnäs 1923
Olof Helmer * 22/8 1908
Erik Alfred * 16/4 1913. Utfl. t. Hälsingtuna 1928

 

 


Olof Kvist

Soldaten nr 13 Olof Kvist, född 15 augusti 1881 i Edsäng, Delsbo, njöt sitt otium på pensionärshemmet, Byvägen 14 A, Hudiksvall, vid redaktionens besök i juli 1968. Hans militära bana började med rekryttjänstgöring år 1900, varefter han tog fast anställning. Avskedspasset, underskrivet av överste Carl A. Fock anger anställning under tiden 12/5 1900 — 31/5 1911.

Och den omsorgsfullt bevarade inskrivningsboken berättar bland annat om tjänstgöring som ½-troppchef och om 5 dagars landstormsövning vid I 3 år 1916.

Kvist bodde i sin hemby, Edsäng till år 1909, då han flyttade till Hudiksvall för anställning på skofabriken, där han fick heltidstjänst efter avskedet 1911. Skobranschen blev Kvist trogen till 1950, de sista 20 åren med egen skoreparationsverkstad i Hudiksvall. Lika troget har dragspelet följt Kvist i alla år till egen förnöjsamhet och andras underhållning och glädje. Kvist och hans dragspel tystnade för alltid i december 1968

Källa:
Bocken 1968/69 av Sven Bratt
Avskrift Viveca Sundberg

Uppgifter ur Delsbo släktbok

—10 K 18—

13 Erik Mårtensson-Qvist, * 28/10 1851. s. t. bonden M. Hansson i Edsäng s 2, Delsbo. G. 26/5 1874. Skomak. o. bonde i Edsäng s 2. † 28/1 1912.
29N37 Karin Olsdotter, * 18/6 1851, d. t. sold. O. Fält i Åkre, Delsbo. † 26/12 1932.
Karin * 24/9 1874                                             44P41
Olof * 15/8 1881. Utfl. t. Hudiksvall 1910 † 27/11 1968.
Anna * 21/3 1885, † 31/7 1887
Anna Kristina * 8/8 1887. Bos. i Ede
Brita * 4/8 1891                                               (X4)47E11
Ingrid * 25/8 1893. Utfl. t. Rättvik 1945.

 

 

   
Hudiksvalls Nyheter den 8 maj 1903            Hudiksvalls Nyheter 3 juli 1903

Läs mer om soldaterna, Ahl, Hjort och den starke Sälg nedan under registrets AH och S.

 

 

Kompaniområdet omfattade hela Delsbo socken med hela 96 soldatrotlar, vartill kom delar av Bjuråker med 24 och av Ljusdal med 47 rotar. Resten av Bjuråkers (19 rotar) och Ljusdal (47 rotar) ingick i Forsa (tidigare Majorens) respektive Järvsö kompanier.

 

 

Uppgifter ur Delsbo släktregister 

 

A.

—9 Å 72—

(X6)28J5 Jonas Alm, *31/10 1879, s. t. arb. P. Alm i Håknorrbo. G. 23/6 1907. Sold. nr 41 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Oppsjö s5, Delsbo. Utfl. t. Forsa 1909
34 Kristina Olsdotter, *31/8 1884, d. t. bonden O. Backsten i Norrbobyn s9, Norrbo.
Blenda Kristina, *15/2 1908. Utfl. t. Forsa 1909.


—28 J 6—

3 Jonas Jonsson-Alm, * 21/3 1859, s. t. husman. J. Eriksson i Eckelsbo. G. 14/10 1883. Sold. nr 63 vid Häls. reg. Bos. i Svedja, Delsbo. † 27/5 1913.
26S7 Anna Andersdotter, * 7/10 1861, d. t. husman A. Larsson i Håknorrbo, Delsbo. † 14/6 1908.
Brita * 24/10 1883                                            11


– 11 J 10 –

Nils »Ax» * 12/11 1792. Sold. † 18/9 1813 i Göteborg


—28 J 1—

(X8) Erik Alm, * 18/10 1784. Infl. fr. Forsa. Änkl. o. omg. 181. . Sold. nr 15 vid Delsbo komp., Häls. reg. Sen. timmerman. Bos. i Mora, Delsbo.† 11/3 1856.
(XII) Anna Regina Rehnberg, * 8/7 1784 i Gävle, † 19/3 1816 (håll o. stygn).
44K3 Sigrid Carlsdotter, * 14/5 1789, d. t. bonden C. Pehrsson i Ö. Tolbo 3, Delsbo. † 11/5 1866 (spetälska).
Brita * 3/9 1810                                               2
Jonas * 14/9 1812                                            3
Eric * 14/1 1816                                               4
Carl * 11/5 1819. Snick. Bos. i Mora, Delsbo. † 10/12 1855
(ihjälfrusen)
Anna * 16/11 1821                                           10P17
Sigrid * 3/8 1825                                              (X4)10A2 (13)
Pehr 25/2 1828. Dräng i Näsbyn s 7. Delsbo. † 23/5 1856 (bråddöd)


—29 J 1—

(X8) Johan Ax, * 16/5 1785. Infl. fr. Forsa. G. 1813. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Svedja, Delsbo. † 1841.
12J7 Anna Catharina Krusberg, * 1782 i Sth. Infl. 1787. Fosterd. t. sold. P. Svedman i Tomta, Delsbo. † 7/1 1871 (slag).
Daniel * 12/1 1813                                            2
Margta * 19/10 1815                                         56S2
Pehr * 7/11 1819                                              3
Erik * 31/5 1822                                               4
Fredrika * 5/1 1825                                           44S4
Anna * 8/4 1827                                               5


—42 K 6—

(X27) Olof Asp, * 172. . Infl. fr. Ljusdal. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Rimskog, Delsbo.
4 Brita Olsdotter, * 5/8 1735, d. t. husman O. Mickelsson i Mora, Delsbo. † 9/12 1815 (ålder).


—32 O 5—

3 Erik Eriksson-Ax, * 28/6 1770, s. t. korp. E. Wadman i Mora, Delsbo. G. 1790. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Kila, Delsbo.
1M4 Kerstin Hansdotter, * 29/8 1767, d. t. bonden H. Pehrsson i Kila 1. † 19/2 1826.
Margta * 8/12 1790                                           45M2
Karin * 23/2 1793                                             12K17
Anna * 2/6 1798. Okänd vistelseort
Hans »Ax» * 2/10 1801. Sold., bos. i Kila. † 26/1 1892 (ålder)
Kjerstin * 28/9 1805                                          19J8


—10 P 17—

12 Pehr Jonsson-Alm, * 9/11 1826, s. t. husman J. Olsson i Sjömyra. G. 9/11 1849. Sold. nr 18 vid Häls. reg. Bos. i Tomta, Delsbo. † 12/8 1855 (drunknad).
28J1 Anna Ersdotter, * 16/11 1821, d. t. timmerman E. Alm i Mora, Delsbo. Änka o. omg. 19S19
Sigrid * 15/8 1844, † 20/7 1915
Jonas »Alm» * 15/7 1853. Sold. nr 23 vid Häls. reg. † 6/7 1887


—22 P 6—

3 Pehr Hansson-Ahl, * 5/10 1744, s. t. bonden H. Pehrsson i Stömne 3. G. 1779. Sold. vid Häls. reg. samt bonde i Norrväna s 8, Delsbo. † 13/9 1808 (förstoppning).
47M1 Anna Larsdotter, * 4/1 1749, d. t. sold. L. Wigg i Norrväna. † 12/8 1822.
Margta * 1/11 1786                                           15


—24 T 3—

(Z2) Anders Jonsson-Ahl, * 1761, s. t. J. Andersson i Alsen, Jämtl. G. 2 ggr. Anst. som sold. vid Häls. reg. Bos. i Norrväna, Delsbo. † 1/3 1831.
2 Sigrid Månsdotter, * 6/5 1759, d. t. bonden M. Ersson i Ås 1. Delsbo. † 3/7 1823.
51N4 Brita Jonsdotter, * 22/2 1787, d. t. husman J. Ericsson i Mora, Delsbo. † 12/5 1857.
Jonas »Kjäck» * 1/10 1795, † 21/9 1824 und. arbetskommend.
vid Hjälmare kanal
Margta * 1/12 1800                                           29N10
Brita * 22/4 1820                                              (X4)20C10
Sigrid * 26/2 1826. Piga i Stömne, Delsbo. † 24/12 1901
Jonas * 29/12 1828                                           6

 


B.

—22 U 4—

1 Andreas Brask *12/8 1698, s. t. serg. A. Brask i Åkre, Delsbo. Fänrik vid Häls. reg. Bos. i Mora (Heden), Delsbo. † 24/2 1743.
Judith Wikman *170.. Härst. okänd.
Andreas *28/7 1737. Okänd vistelseort.
Anna Catharina *15/11 1742, † 29/6 1743


—9 J 11—

(W45) Johan Bramm, * 1787 i Vika, Kopp. G. 1825. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Jobsmyra, Delsbo. † 4/6 1834.
8 Margta Pehrsdotter, * 6/10 1775, d. t. husman P. Pehrsson i Jobsmyra. † 11/1 1873 (ålder).
Pehr * 21/4 1811                                              20


—12 J 5—

3 Jonas Hansson-Björk, * 168. . Trol. s. t. bonden H. Jonsson i Björka 1. Delsbo. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Björka 1.
(Z33) Anna Ericsdotter, * 1689 i Myssjö sn, Jämtl. † 1768.
Pehr »Svedman» * 2/8 1721                               7
Margta * 29/5 1726                                           8A


—14 J 19—

2 Olof Jonsson-Boll, * 22/9 1766, s. t. sold. J. Westman i Bredåker. G. 1790. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Västeräng, Delsbo. † 11/1 1820.
14T2 Karin Andersdotter, * 17/6 1767, d. t. bonden A. Andersson i Västeräng 4.
Jonas * 24/12 1792                                           20
Anders * 5/10 1795                                           21
Olof * 3/12 1797. Okänd vistelseort
Erik * 1/1 1801                                                22
Pehr * 7/1 1804. Husman i Västeräng. † 17/10 1862 (förstoppning)
Karin * 22/5 1807                                             21L3


—29 J 6—

2 Johan Danielsson-Blom, * 29/7 1844, s. t. husman D. Johansson i Rimskog. G. 1/12 1865. Sold. nr 14 vid Häls. reg. Sen. skomak. o. bonde i Sunnansjö ss 1. Delsbo. † 22/11 1924,
(X4)10A4 Anna Brita Tungström, * 16/11 1844, d. t. hyttarb. H. G. Tungström i Moviken, Bjuråker.
Daniel * 25/12 1865                                          11
Gustaf * 15/6 1867                                           12
Anna Christina * 19/4 1871. Emigr. t. N. Amerika 1892
Johannes * 7/9 1872, † 2/9 1896
Gossebarn * 18/4 1875, † 28/4 1875
Henrik Axel * 2/3 1877, † 26/5 1886
Ida Amalia * 1/10 1881                                      13


—49 J 15—

12 Lars Blomberg, * 28/4 1871, s. t. husman L. Kring i Sunnansjö. G. 21/3 1897. Anst. som sold. nr 35 vid Delsbo komp., Häls. reg. Sen. bonde i Västanäng ssss 3, Delsbo. Utfl. t. Forsa 1942.
26J7 Emilia Charlotta Johansdotter, * 28/1 1875 i Långserud, Värml., o. d. t. torp. J. Jonasson i Vallsta, Delsbo.
Lars Johan * 29/5 1897, † 13/9 1897
Jonas * 9/7 1899. Utfl. t. Hög 1934
Lars Olof * 12/2 1903. Sågv.-arb. i Delsbo

—16—

12 Olof Blomberg, * 24/8 1874, s. t. husman L. Kring i Sunnansjö. G. 3/12 1899. Sold. nr 108 vid Delsbo komp., Häls. reg., sen. bonde i Loppet 26, Delsbo.
2P11 Anna Hansdotter, * 10/4 1871, d. t. bonden H. Ersson i Oppsjö s 2, Delsbo.
Sigrid Kristina * 16/2 1900                                 44P56
Hans Albin * 7/7 1901, † 3/12 1901
Lars Helmer * 10/10 1902                                  17
Martin Waldemar * 11/5 1905
Märta Elisabet * 7/11 1907                                 11L34


—51 J 1—

(X12) Olof Borr, * 1784 i Åbyn, Hamrånge sn, Gävleb. G. 1803. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Myra, Delsbo. † 25/5 1862.
(X17) Cajsa Gretha Trogen, * 1782 i Hille sn, Gävleb. † 8/7 1845.
Olof * 11/9 1804                                              2
Christina * 6/4 1807                                          1N5
Anna Carin * 20/12 1810. Piga i Nyåker, Delsbo. † 7/3 1868
Anders * 29/12 1813, † 23/7 1864 (krossad gm fall)
Lars * 5/3 1816                                                46J13
Erik * 1821                                                      3
Johan * 1825                                                   4


—2 K 7—

5 Jacob Blickert, * 21/8 1731, trol. s. t. bonden E. Jonsson Ede 2. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Strandäng, Delsbo.
(X8) Kjerstin Pehrsdotter, * 1736. Infl. fr. Forsa.
Johan * 10/1 1767                                            9


—3 K 16—

37L2 Olof Samuelsson-Bom, * 13/11 1815, s. t. sold. S. Bohm i Nyåker. G. 14/5 1843. Sold. nr 87 vid Häls. reg. Bos. i Västanäng, Delsbo. † 13/2 1899.
9 Sigrid Nilsdotter, * 11/9 1823 i Ede, Delsbo. † 18/12 1912.
Karin * 14/10 1843                                           17
Sigrid * 11/6 1846                                            18
Olof * 22/2 1850                                               19
Nils * 21/8 1852, † 23/3 1864
Brita * 24/1 1855, † 1/12 1857 (scharlakansfeber)
Margta * 16/11 1857, † 31/7 1879 (lungsot)
Erik * 17/11 1860, † 5/4 1864 (scharlakansfeber)
Brita * 27/8 1863, † 23/9 1865 (drunknat)
Nils »Söderman» * 1/1 1866, † 23/3 1889


—11 K 28—

20 Pehr Hansson-Björk, * 14/12 1879, s. t. bonden H. Pehrsson i Smedsbo 71. G. 10/5 1903. Sold. nr 51 vid Häls. reg. Bonde i S. Sannäs 3, Delsbo. Utfl. t. Avesta 1912. (Frånsk. 1912.)
13J11 Karin Andersdotter, * 3/8 1882, d. t. bonden A. Pehrsson i Åkre
s 3, Delsbo. † 21/3 1925.
Per * 14/3 1904                                                37
Signe Katrina * 2/1 1909. G. o. bos. i Hudiksvall


—1 L 17—

8 Jonas Pehrsson-Björk, * 26/2 1821, s. t. torp. P. Olofsson i Oppsjö. G. 3/11 1844. Sold. nr 7 vid Häls. reg. Bos. i Gallstugorne, Delsbo. Utfl. t. Forsa sn 1857.
1O16 Margta Jonsdotter, * 26/11 1818, d. t. husman J. Jonsson i Norrväna, Delsbo.
Margta * 26/6 1845. Utfl. t. Forsa 1857
Ingrid * 16/10 1847                                          16
Pehr * 15/0 1851. Utfl. t. Forsa 1857. † 13/4 1021
Anna * 10/2 1855. Utfl. t. Forsa 1857


—11 L 33—

27 Hans Berg, * 9/9 1879 i Delsbo. G. 19/11 1911. Sold. nr 106 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Källeräng, Sen. skogsarb. Bos. i Västanäng, Delsbo. † 21/2 1945.
1801 Hildur Maria Eriksson, * 28/2 1887 i Forsa, Gävleb., o.d. t. smeden O. Eriksson i Källeräng, Delsbo.
Signe Maria * 16/2 1910                                    39


—15 L 6—

4 Paul Jonsson-Bork, * 21/7 1803, s. t. bonden J. Jonsson i Håknorrbo 1, Delsbo. G. 24/11 1830. Sold. nr 3 vid Häls reg. Bos. i Håknorrbo.† 20/4 1868 (hjärnfeber).
14M9 Margta Olsdotter, * 13/10 1795, d. t. bonden O. Jonsson i Långede 1, Delsbo. † 22/3 1877 (ålder).
Jonas * 22/12 1831, † 11/3 1833
Margta * 13/1 1833, † 3/9 1907
Brita * 28/9 1837, † 5/4 1839
Jonas * 31/10 1840, † 24/11 1840
Brita * 4/7 1842. Utfl. t. Sundsvall 1878


—21 L 4—

2 Zacharias Jonsson-Blixt, * 8/6 1801, s. t. bonden J. Jonsson i Jobsmyra 1. G. 1826. Sold. nr 56 vid Häls. reg. Bos. i Ede, Delsbo.† 5/6 1886.
9L5 Brita Jonsdotter, * 14/12 1798, d. t. gardist J. Hatt i Långede, Delsbo. † 17/3 1878 (ålder.)
Jonas * 8/8 1826                                              6
Olof * 6/10 1827                                               7


—32 L 5—

3 Jöns Olsson-Björk, * 6/5 1828, s. t. bonden O. Jönsson i Hagen (Locket). G. 2/12 1855. Änkl. o. omg. 2/9 1877. Sold. nr 56 vid Häls. reg. Bos. i Gåsbacka, Delsbo. † 4/9 1914.
6N7 Kerstin Ersdotter, * 3/6 1823, d. t. sold. E. Uhr i ö. Berge, Delsbo. † 19/12 1876 (lunginflammation).
12L9 Brita Andersdotter, * 28/10 1849, d. t. torp. A. Hansson i Ava, Delsbo. † 15/12 1897.
Erik * 15/6 1847. Okänd vistelseort
Margta * 16/9 1855                                           9
Kristina * 4/9 1877                                           10
Olof * 3/8 1880, † 14/8 1880
Anna * 27/7 1881, † 27/6 1919


—35 L 2—

1 Pehr Tönvik-Bom, * 4/1 1780, s. t. prästman P. Tönvik i Heden. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Nyåker, Delsbo. (Borta under 1808—1809 års finska krig.)
34N2 Karin Pehrsdotter, * 23/9 1776, d. t. bonden P. Pehrsson i Nyåker 1, Delsbo. Änka o. omg.        2R10
Brita * 14/6 1807                                              17N19


—37 L 2—

1 Samuel Olsson-Bohm, * 7/4 1787, s. t. husman O. Olofsson i Nyåker, Delsbo. G. 1814. Sold. nr 99 vid Häls. reg. Bos. i Nyåker. † 10/7 1836.
13M3 Karin Eriksdotter, * 7/12 1778, d. t. sold. E. Ond i Loppet, Delsbo. † 1867.
Olof * 13/11 1815                                             3K16
Sigrid * 20/5 1818                                            42K12


—45 L 1—

(XS) Pehr Bjur (Dell), * 1729. Infl. fr. Forsa. Sold. vid H. M. Änkedrottningens regemente o. överste Duvalls komp. Bos. i Sjulsberg, Delsbo.
(X8) Margta Andersdotter, * 1732 i Forsa, Gävleb. Bos. i Ede s 8, Delsbo. † 5/4 1811 (andtäppa).
Anna * 10/2 1760                                             2
Anders * 11/2 1764, † 1780,
Pehr * 16/12 1771                                            3
Jonas * 6/8 1777, † 19/8 1778


—53 L 1—

Nils Hansson-Bössa, * 168.. Härst. okänd. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Ede, Delsbo.
H. namn okänt.
Hans * 22/9 1716                                             5K1


—14 M 54—

53 Olof Matsson-Björk, 24/8 1764, s. t. sold. M. Dragon i Lund, Delsbo. G. 1803. Sold. nr 65 vid Häls. reg. Bos. i Lund. † 13/4 1800.
42P2 Ingrid Carlsdotter, * 17/12 1779, d. t. kyrkvakt. C. Björk i Lund. Änka o. omg. † 5/11 1822.
(Z17) Olof Jonsson, * 24/3 1791. Infl. fr. Hede, Jämtl., 1817. Husman i Lund, Delsbo. † 6/12 1824 (mördad).
Olof * 8/7 1804                                                55
Carl * 20/11 1807                                             5K5
Jonas * 19/2 1818. Utfl. t. Hede, Jämtl., 1825


—31 M 1—

I Jonas Ersson-Blyger, * 6/7 1725, s. t. sold. E. Fält i Loka. G. 2 ggr. Sold. vid Häls. reg. Sen. kyrkvakt. Bos. i Näsbyn, Delsbo. † 24/6 1808 (ålder).
40O1 Brita Pehrsdotter, * 3/12 1721, d. t. husman P. Olsson i Källberg, Delsbo. † 10/8 1806 (ålder).
(X8) Karin Mickelsdotter, * 11/11 1760. Infl. fr. Forsa. † 28/11 1838.
Karin * 14/11 1750, † 21/8 1793
Jonas * 15/2 1757. Utfl. 1875
Brita * 7/7 1763                                               10J3


—35 M 5—

4 Olof Anton Blom, * 7/12 1881 i Nedansjö, Stöde, V.-norrl. G. 16/4 1903. Sold. nr 15 vid Häls. reg. Bos. i Sörväna, Delsbo. Utfl. t. Hanebo 1909.
50M1 Anna Mathilda Olsson, * 10/5 1876, d. t. N. Olsson i Långede, Delsbo.
Johan Alfred * 5/6 1901, † 7/6 1901
Bror Bernhard * 25/5 1904. Utfl. t. Hanebo 1909
Nils Bertil * 8/6 1906. Utfl. t. Hanebo 1909
Knut Elof * 13/2 1908, † 12/8 1908


—36 M 3—

(X25) Jonas Björk, * 1739. Infl. fr. Järvsö. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Rolfsberg (V. Berge), Delsbo. † 3/7 1807 (lungsot).
1 Anna Christiansdotter, * 3/10 1733, d. t. sold. Ch. Wadman i Mora, Delsbo. † 27/12 1819.
Kjerstin * 17/4 1761                                          30P6
Margta * 15/9 1763, † 4/11 1802 (torrvärk)
Brita, tv., * 6/11 1768, † 9/3 1814 (moderpasison)
Jonas, tv., * 6/11 1768. Okänd vistelseort
Johan * 12/10 1771, † 7/5 1773
Anders * 26/10 1774, † 22/3 1833


—55 M 1—

Olof Olofsson-Bergman, * 169. . Härst. okänd. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Backen, Delsbo.
Karin Jonsdotter, * 170. . Härst. okänd.
Olof * 27/11 1725. Sold. Död i Magdeburg under fångenskap 20/4 1761
Gertrud * 8/11 1728 29N2
Jonas * 1/2 1732


—4 N 2—

VII Sven Ersson-Blyger, * 24/8 1710, s. t. bonden E. Ersson i Mora 4. G. 1736. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sörväna, Delsbo. † 1743.
43P1 Anna Jonsdotter, * 5/12 1716, d. t. bonden J. Jonsson i Sörväna 1. † 8/5 1799.
Margreta * 22/11 1738, † 30/6 1743
Eric, tv., * 3/7 1741, † 17/7 1741
Karin, tv., * 3/7 1741, † 26/4 1787


—7 N 5—

(X29) Jonas Blixt, * 1788 i Mo sn, Gävleb. Infl. fr. Trönö 1811. G. 1816. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Tomta, Delsbo. † 12/2 1849.
2 Ella Pehrsdotter, * 22/1 1779, d. t. bonden P. Ericsson i Mora 7, Delsbo. † 20/2 1855.
Karin * 12/11 1820                                           18K6


—27 N 2—

V Olof Ersson-Bäckman, * 8/1 1700, s. t. bonden E. Olsson i Norrväna 3, Delsbo. G. 2 ggr. Anst. som sold. vid Häls. reg. Bos. i Norrväna.
46NV Brita Jonsdotter, * 17/1 1698, d. t. bonden J. Olsson i Näsbyn 9, Delsbo. † 6/7 1743.
Margta Larsdotter, * 170.. Härst. okänd.
Anna * 11/7 1745                                             25N8


—37 N 17—

1 Eric Jonsson-Bäck, * 9/9 1744, s. t. sold. J. Nyberg i Stömne. G. 1776. Sold. nr 65 vid Häls. reg. Bos. i Ede, Delsbo. † 4/7 1828.
1L4 Sigrid Mattsdotter, * 12/2 1752, d. t. bonden M. Olofsson i Hagen 1, Delsbo. † 2/7 1829.
Jonas * 25/4 1780                                            18
Karin * 28/9 1784                                             32N5


—54 N 1—

(W7) Daniel Bro, * 8/6 1756 i Falun. Infl. 1790. Sold. (korp.) vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Norrväna, Delsbo. † 27/9 1818.
(W29) Brita Hansdotter, * ./5 1756 i Rättvik, † 27/3 1815 (håll o. sting).
Anna * 9/9 1794                                               28N4
Brita * 4/6 1799, † 20/6 1800


—11 O 3—

1 Olof Pehrsson-Blank, * 8/10 1764, s. t. bonden P. Olofsson i Rimskog 1, Delsbo. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Rimskog. † 1837.
11L9 Cherstin Hansdotter, * 20/2 1778, d. t. bonden H. Mattsson i Ö. Tolbo 3, Delsbo. † 3/4 1841.
Brita * 29/12 1801                                            31M3
Gertrud * 7/7 1813                                           26S8
Cherstin * 16/1 1823                                         29J2


—49 O 1—

I Olof Ersson-Byberg, * 12/4 1706, trol. s. t. sold. E. Spelman i Håknorrbo. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Långede, Delsbo.
(X8) Margta Jonsdotter, * 1709. Infl. fr. Forsa.
Gölin * 2/5 1731                                               2
Jonas * 15/10 1732, † 18/7 1763
Brita * 25/7 1734, † 4/8 1734
Margreta * 2/9 1737, † 11/9 1737
Karin * 12/3 1739, † 26/3 1740


—38 P VI—

IV Olof Burman, * 166. i Sättjära 1, Delsbo. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sättjära.
Margreta Mårtensdotter, * 1655. Härst. okänd, † 3/4 1698.
Lars * 1/9 1690, † 21/9 1690


—44 P 21—

13 Per Jonsson-Bom, * 15/9 1843, s. t. bonden J. Jonsson i Sörväna 4. G. 28/11 1873. Sold. nr 104 vid Häls. reg. Bos. i V. Tolbo, Delsbo. † 18/6 1910.
17 Kierstin Olsdotter, * 17/12 1848, d. t. sold. O. Sprint i Långede, Delsbo. † 30/9 1932.
Karin * 28/3 1873                                             24N20
Margta * 6/7 1880                                            34
Kerstin * 4/3 1884                                            17L21


—44 P 29—

17 Olof Olsson-Bom, * 1/6 1865, s. t. sold. O. Sprint i Långede. G. 23/10 1887. Sold. nr 104 vid Häls. reg. Bos. i Vij, Delsbo. † 19/3 1943.
26J6 Karin Nilsdotter-Löf, * 1/1 1865, d. t. sold. N. G. Löf i Duvnäs, Delsbo. † 8/10 1912.
Märta * 28/8 1888                                            11L38
Karin * 22/6 1890                                             19J25
Anna * 4/3 1893, † 22/12 1894 (kikhosta)
Olof Gustaf * 8/1 1898, † 6/5 1935
Anna Elvina * 25/6 1900
Karl Edvin * 4/1 1902


—44 P 35—

22 Karl August Bawér, * 18/10 1871, s. t. arb. J. A. Andersson i Klubbo. G. 6/9 1894. Sold. nr 127 (v. korp.) vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Sunnansjö, Delsbo. Utfl. t. Idenor 1904.
46J14 Kerstin Jonsdotter, * 17/6 1873, d. t. snick. J. Rask i Skyttänga, Delsbo.
Brita Kathrina * 17/2 1888, † 16/2 1889
Jonas Albert * 11/7 1892                                   76
Johan August * 28/11 1894. Utfl. t. Idenor 1904
Karl Wilhelm * 30/10 1896. Utfl. t. Idenor 1904
Fredrik Reinhold * 4/7 1901. Utfl. t. Idenor 1904
Ernst Frithiof * 9/12 1902                                   37
Knut Edvard Evert * 22/10 1904. Utfl. t. Idenor 1904


—12 S 2—

1 Pehr Berg, * 11/11 1815 i Sth. Fosters. t. husman P. Hoff i V. Berge, Delsbo. G. 1840. Änkl. o. omg. 12/12 1847. Sold. nr 64 vid Häls. reg. Bos. i V. Berge. † 13/10 1886.
13T43 Margta Pehrsdotter, * 3/1 1803, d. t. sold. P. Norberg i Västeräng, Delsbo. † 14/5 1847.
5J3 Kerstin Pehrsdotter, * 31/8 1814, d. t. bonden P. Olsson i V. Berge 1. † 15/8 1872 (rödsot).
Pehr * 29/9 1840. Utfl.
Margta * 14/5 1345                                           7T55
Karin * 18/7 1848, † 8/8 1848
Karin * 3/2 1850                                               3
Olof * 5/8 1852                                                4
Kerstin * 29/10 1854                                         5
Gertrud * 3/10 1857                                          19K3


—19 S 41—

3 Eric Larsson-Bram, * 17/3 1775, s. t. bonden L. Ersson i Långede 8. G. 1805. Sold. nr 9 vid Häls. reg. Bos. i Tomta, Delsbo. Död i Torneå und. krigstjänst † 30/12 1808 (fältfeber).
(X27) Maria Margretha Elg, * 1779. Infl. fr. Ljusdal, † 15/7 1854.
Ingrid * 5/9 1808                                              7L10


—26 S 2—

1 Pehr Svedner-Bäck, * 29/7 1763, s. t. fältväbel P. Svedner i Rimskog. G. 1786. Sold. nr 87 vid Häls. reg. Bos. i Kjällberg, Delsbo.
22O1 Brita Thomsdotter, * 22/3 1751, d. t. sold. T. Qvist i Kjällberg. † 19/4 1822.
Pehr * 6/2 1788, † 29/3 1788
Olof * 27/1 1791                                              4


—36 S 2—

1 Anders Eriksson-Blad, * 19/8 1762, s. t. korp. E. Nordblad Jobsmyra, Delsbo. G. 1790. Sold. nr 1 vid Häls. reg. Bos. i Jobsmyra. † 27/6 1820.
12J8 Anna Olofsdotter, * 21/5 1763, d. t. bonden O. Andersson i Björka 1, Delsbo. † 7/5 1846.
Erik * 20/10 1792                                             16L6
Olof * 2/9 1794                                                3
Brita * 18/10 1796                                            2K13
Kierstin * 7/1 1804                                           1L10
Anna * 2/10 (24/10) 1806                                  4


—38 S 2—

1 Anders Gustaf Andersson-Borg, * 14/4 1853, s. t. smeden A. Mellberg i Sävsholm. G. 30/3 1879. Sold. nr 109 vid Häls. reg. Bos. i Hammarsvall, Delsbo. † 6/11 1930.
13R19 Margta Ersdotter, * 18/7 1852, d. t. bonden E. Pehrsson i Tomta 4, Delsbo. † 10/5 1924.
Anders Gustaf * 6/6 1879                                   4
Carl Erik * 2/8 1880, † 1/5 1881
Erik Anders * 28/10 1881                                   5
Pehr Johan * 2/9 1883. Utfl. t. Bollnäs 1913
Olof * 16/10 1885                                             6
Jonas * 24/1 1888, † 15/3 1889
Jonas * 14/8 1890. G. 1917. Smidesmäst. Bos. i Djuped, Hälsingtuna
Margta * 10/10 1892. Utfl. t. Billeberg 1916
Katrina * 16/8 1893                                          14M38
Brita * 22/8 1894                                              13J23


—56 S 2—

1 Olof Carlsson-Gran, * 14/11 1818, s. t. sold. C. G. Gran i Sannäs. G. 4/11 1855. Husman i Sala, Delsbo. † 25/10 1897.
29J1 Margta Johansdotter, * 19/10 1815, d. t. sold. J. Ax i Svedja, Delsbo. † 27/9 1905.
Carl »Berg» * 29/9 1856. Sold. nr 81 vid Häls. reg. † 21/12 1918


—7 T 57—

17 Jonas Jonsson-Blank, * 11/4 1820, s. t. torp. J. Hansson i Oppsjö, Delsbo. G. 21/4 1844. Sold. nr 84 vid Häls. reg. Bos. i Oppsjö. † 1/8 1865 (lungsot).
24 Brita Pehrsdotter, * 5/12 1818, d. t. bonden P. Högman i Västanäng s 2, Delsbo. † 28/12 1884.
Jonas, tv., * 19/7 1844. Okänd vistelseort
Pehr, tv., * 19/7 1844                                       58
Karin * 17/9 1847                                             59
Erik * 4/11 1859                                               60


—36 T 2—

1 Lars Oskar Bergman, * 30/6 1850, s. t. bruksarb. P. E. Åkerberg i Fredriksfors, Delsbo. G. 11/5 1873. Änkl. o. omg. 19/10 1902. Frånsk. 1904 o. omg. 13/3 1915. Timmerman o. sold. nr 105 vid Häls. reg. Bos. i Skyttänga, Delsbo. † 28/8 1930.
(X9) Anna Margreta Andersdotter, * 22/1 1850, d. t. A. Jonsson i Stocksbo, Färila sn, Gävleb. † 24/3 1900.
(X14) Maria Karolina Wästlund, * 28/12 1876 i Harmånger, Gävleb. Infl. 1902. Utfl. t. Forsa 1912.
(R60) Ida Margreta Moberg, * 27/7 1858 i Fägre, Skarab. Infl. fr. Gävle 1912. † 13/12 1940.
Margreta Christina * 28/9 1873. Utfl. t. Hudiksvall 1891
Pehr Olof * 3/2 1876. Utfl. t. Sköns sn, V.-norrl., 1895
Anna Brita * 24/9 1878                                      11T21
Johan Oskar * 12/2 1881. Utfl. t. Hässjö, V.-norrl., 1900
Carl Gustaf * 26/11 1882. Utfl. t. Arbrå 1900
Mathilda Carolina * 15/12 1885. Utfl. t. Hudiksvall 1901
Lars Rickard * 3/3 1887. Utfl. t. Ljusdal 1902
Emma Eleonora »Lundqvist» * 11/7 1900. Utfl. t. Forsa 1912
Edla Kristina * 10/3 1904. Utfl. t. Torsåker 1920


—71 T 1—

Olof Bejarsson-Blank, * 170.. Härst. okänd. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Långede, Delsbo.
Ingrid Zachrisdotter, * 170.. Härst. okänd.
Zacharias * 10/8 1726, † 172.
Anna * 16/2 1728, † 3/7 1743
Jonas * 16/9 1729, † 173.
Olof * 15/9 1731, † 173.
Kjerstin * 11/2 1733                                          10S1


—21 J 3—

2 Olof Olsson-Bom, * 7/9 1765, s. t. sold. O. Näsman i Sätttjära. G. 1793. Korp. nr 20 vid Häls reg. Bos. i Ede, Delsbo. † ./12 1808 i Uleåborg, Finland.
19J4 Gertrud Eriksdotter, * 28/3 1766, d. t. bonden E. Olofsson i Duvnäs 2, Delsbo. † 28/9 1838.
Gertrud * 22/7 1794, † 2/8 1794
Anna * 12/2 1796                                             5P9
Gertrud * (20/3) 23/4 1799                                22T6
     Carin * 13/3 1802. Bos. i Ede. † 4/1 1892 (ålder)
Ingrid * 31/7 1804                                            15J5


—17 K 41—

40 Olof Olofsson-Brist, * 21/1 1802, s. t. sold. O. Flink i Fjärdsätter. G. 1829. Korp. nr 19 vid Häls. reg. Bos. i Fjärdsätter, Delsbo. † 2/10 1878 (ålder).
5N2 Karin Pehrsdotter, * 7/4 1795, d. t. bonden P. Ericsson i Mora ss 5, Delsbo. † 1/1 1875 (slag).
Olof * 12/11 1833                                             42
Pehr * 7/5 1836. (Blind)


—1 L 7—

5 Mathias Olofsson-Bork, * 14/8 1771, s. t. bonden O. Mattsson i Hagen 1, Delsbo. G. 1795. Korp. vid Häls. reg. Kyrkvakt o. bonde i Hagen s 1. † 15/8 1856.
23M2 Margta Jonsdotter, * 5/12 1775, d. t. bonden J. Jonsson i Långsbo 1, Delsbo. † 28/10 1865.
Olof * 7/12 1796                                               10
Sigrid * 4/10 1799                                            11
Jonas * 5/10 1810                                            12
Matts * 13/4 1815                                             13


—27 S 1—

(X8) Erik Bergström, * 20/2 1779 i Forsa sn, Gävleb. Infl. 1822. Korp. vid Häls. reg. o. bonde i Näset 2, Delsbo. † 28/6 1849.
(X7) Sigrid Eriksdotter, * 6/2 1788 i Enångers sn, Gävleb. † 186..
Erik * 25/2 1820. Bos. i Näset 1. † 8/6 1892 (lungsot)
Magdalena * 25/8 1822                                      22P30
Margta * 4/10 1824                                           11J15
Anders * 18/2 1833                                           2


—35 T 1—

(A) Carl Fredrik Blank, * 25/7 1786 i Sth. G. 2 ggr. Korp. nr 84 vid Häls. reg. Kyrkvakt. Bos. i Vitterarv, Delsbo. † 11/2 1862.
11O2 Brita Pehrsdotter, * 2/7 1786, d. t. bonden P. Pehrsson i Rimskog 1, Delsbo. † 13/3 1852.
26J1 Fredrika Pehrsdotter-Fors, * 12/10 1828, d. t. timmerman P. Fors i Oppsjö, Delsbo. † 11/10 1879 (kräfta).
Carl * 21/8 1816                                               2
Pehr * 19/9 1818                                              6O16
Brita * 16/12 1821                                            1R8
Fredrik * 22/11 1823                                         37P11
Lars * 3/8 1827                                                3
Kjerstin * 26/9 1832                                          4
Pehr * 31/8 1851. (Styvs.) † 27/11 1853
Erik, tv., * 25/10 1854, † 6/8 1864 (scharlakansfeber)
Olof, tv., 25/10 1854                                         5


– 22 P 3 –

Lars »Bramm» * 7/2 1765. Trumslag, vid Häls. reg. † 21/6 1788 (drunknat i Sth).

 


C.

—11 J 13—

(A—) Carl Fredrik Ceder, * 1784 i Sth. Sold. vid Häls. reg. G. 1813. Bos. i Kila, Delsbo. (Säges vara död i Karlskrona på 1830-talet.)
10 Kjerstin Pehrsdotter, * 2/3 1783, d. t. bonden P. Pehrsson i Bjusnäs 1, Delsbo. † 1846 (drunknat i Kilasjön).
Olof * 22/11 1815, † 16/8 1839
Brita * 21/4 1822                                              12L18


—19 L 6—

(A—) Pehr Ceder, * 1778 i Sth. G. 1801. Sold. vid Häls. reg. Bos. Håknorrbo, sen. i Vålås, Delsbo. † 1849.
4 Anna Eriksdotter, * 7/1 1780, d. t. bonden E. Ersson i Håknorrbo 4. † 1867.
Jonas * 8/1 1803                                              13T23
Eric * 27/3 1805                                               51P6
Pehr * 5/10 1807. Okänd vistelseort
Olof * 21/5 1811                                               18
Lars * 9/2 1814                                                9
Karin * 2/2 1817                                               14T6
Brita * 21/9 1820                                              60J10
Anna * 7/8 1824                                               20J2

 


D.

—14 J 10—

6 Sven Pehrsson-Dell, * 10/7 1824, s. t. bonden P. Jonsson i Bredåker 1. G. 18/11 1849. Sold. nr 90 vid Häls. reg. Bos. i Prättingberg. Delsbo. † 15/11 1877 (spetälska).
38P11 Anna Ersdotter, * 27/2 1822, d. t. sold. E. Ek i Sannäs, Delsbo. † 2/10 1884.
Per * 24/2 1860                                                14


—1 L 30—

14 Anders Olsson-Dahl, * 14/4 1856, s. t. bonden O. Pehrsson i Klubbo sss 1. G. 17/5 1880. Sold. nr 26 vid Häls. reg. Bos. i Oppsjö, Delsbo.† 14/4 1898.
11K8 Anna Helena Berg, * 24/3 1858, fosterd. t. snick. L. Ersson i Krusänga, Delsbo.
Olof * 2/2 1881. Jordbr.-arb. i Delsbo
Lars * 21/9 1882. Sold. vid Häls. reg. † 2/11 1928
Anders * 6/12 1884. Jordbr.-arb. i Delsbo
Anna Helena * 18/4 1891
Jonas Olof * 26/6 1899                                      44


—9 L 1—

(X19) Jonas Ersson-Dahlström, * 1700. Infl. fr. Hög. Sold. vid Häls. reg. o. bonde i Hammarsvall s 1, Delsbo. † 21/4 1770.
V Karin Larsdotter, * 4/11 1699, d. t. bonden L. Hansson i Hammarsvall 1, Delsbo. † 1768.
Eric * 3/6 1731, † 14/7 1731
Kerstin * 17/11 1734                                         8
Eric * 18/2 1738                                               2
Lars * 27/12 1739                                             3


—14 M 53—

(X8) Mats Dragon, * ./2 1731. Infl. fr. Forsa. G. 1763. Sold. nr 5 vid Häls. reg. Bos. i Lund, Delsbo. † 11/2 1813 (ålder).
2 Margta Olsdotter, * 14/5 1738, d. t. bonden O. Paulsson i Lund 1.† 8/11 1822.
Olof * 24/8 1764                                               54
Brita * 11/12 1766                                            3N3
Gölin * 12/11 1774, † 4/10 1775
Margta * 14/9 1776                                           9L4
Jonas »Flank» * 24/9 1778. Sold. vid Häls. reg. † 17/11 1808 i Umeå
(fältfeber)
Gölin * 4/8 1781                                               41P4


—13 M IV—

(X6) ………. Dancken, * 166.. Rustmäst. Bos. i Loppet, Delsbo.
II Marit Olsdotter, * 166 ., trol. d. t. bonden O. Erichsson i Loppet 1.


—30 N 2—

(X8) Erik Ersson-Dahlström, * 172. . Infl. fr. Forsa. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Ede, Delsbo.
1 Brita Ersdotter, * 6/12 1723, d. t. bonden E. Pehrsson i Norrväna 6, Delsbo. † 1/7 1807 (håll o. stygn).
Erik * 4/10 1748                                               3
Hans * 1757. Skrädd. Bos. i Ede


—34 N IV—

Erich Dufwa, * 162.., trol. måg t. bonden H. Pehrsson i Nyåker 1, Delsbo. Sold. o. bonde i Nyåker 1 enl. 1629 års jdbk. Enl. 1629 års boskapslista ägare t. 1 häst o. 4 kor. † 163..
III Sigrid (Hansdotter), * 162.., trol. d. t. bonden H. Pehrsson i Nyåker 1, Delsbo. Änka o. äg. av hem. enl. 1641 års jdbk.


—2 P 8—

3 Erik Jonsson-Dell, * 4/7 1786, s. t. sold. J. Qvist i Sannäs. G. 1823. Sold. nr 85 vid Häls. reg. Bos. i Hagen, Delsbo. † 9/5 1866 (slag).
7K1 Gölin Jonsdotter, * 10/10 1779, d. t. bonden J. Carlsson i Ede 7, Delsbo. † 1863.
Erik * 23/11 1815                                             16
Jonas * 21/12 1817                                           17
Pehr * 25/4 1820, † 13/5 1828
Carl * 3/10 1823, † 14/1 1824
Carl * 21/10 1824                                             15


—38 P 18—

11 Jonas Ersson-Delin, * 27/2 1822, s. t. sold. E. Ek i Sannäs, Delsbo. G. 1/11 1846. Sold. nr 68 vid Häls. reg. Bos. i N. Sannäs. † 21/10 1891 (spetälska) i Järvsö.
13N11 Ella Olsdotter, * 26/7 1825, d. t. sold. O. Gill i Nordanäng, Delsbo. † 7/1 1886.
Ingrid * 9/12 1846. Utfl.
Ella * 30/1 1848, † 16/11 1904
Olof * 24/4 1850, † 28/4 1850
Brita * 22/9 1852                                              24
Anna * 8/8 1855                                               25
Olof * 31/1 1858                                              26
Karin * 7/2 1860                                               27
Jonas * 17/11 1862, † 11/8 1863 (rödsot)
Jonas * 3/6 1865                                              28
Margta * 15/11 1867, † 12/7 1868 (maglidande)


—38 P 24—

18 Brita Delin, * 22/9 1852, d. t. sold. J. Delin i N. Sannäs, Delsbo. 17N21
Jonas Olof »Delin» * 26/7 1874                           36
Fredrik »Delin», tv., * 2/3 1882. Sold. nr 109 vid Häls. reg. † 14/4 1901
Pehr »Delin», tv.,- * 2/3 1882, † 14/7 1882
Mathilda »Delin» * 2/6 1885                               37
Karl Magnus »Delin» * 15/2 1892                        38


—38 P 28—

18 Jonas Delin, * 3/6 1865, s. t. sold. J. Delin i N. Sannäs, Delsbo. G. 4/5 1898. Anst. som sold. nr 149 vd Häls. reg. o. bonde i S. Sannäs s 6 (16 pngl.), sen. i Oppsjö ss 6 (12 pngl.). † 20/8 1906.
46J13 Karin Larsdotter, * 24/10 1867, d. t. sold. L. Glantz i Myra, Delsbo.
Gustaf * 5/2 1899
Anna Katrina * 18/11 1906. Utfl. t. Norrbärke 1932


—57 P 1—

(X27) Jonas Jonsson-Dahlström, * 5/4 1728 i Ljusdal. Sold. nr 82 vid Häls. reg. Bos. i Prättingberg, Delsbo. † 14/2 1812 (ålder).
(X27 Karin Johansdotter, * 1728. Infl. fr. Ljusdal, † 28/4 1807 (ålder).
Brita * 19/6 1756                                              22O2
Jonas * 1759                                                    4M5
Gölin * 1762, † 1775


—24 S 2—

(X27) Pehr Dahlman, * 10/6 1740. Infl. fr. Ljusdal. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Myra 1, Delsbo. † 1/9 1790.
1 Brita Gustafsdotter, * 23/7 1727, d. t. korp. G. Reuter i Myra. † 4/4 1806 (slag).
Brita * 30/6 1756. (Styvd.)                                30T4


—46 S 2—

1 Jacob Thomasson-Dragon, * 17/10 1763, s. t. sold. T. Opsberg i Håknorrbo. G. 1791. Sold. nr 61 vid Delsbo komp. Häls. reg. Bos. i Stömne, Delsbo. † 1804.
42P1 Sigrid Ersdotter, * 18/3 1764, d. t. sold. E. Retsberg i Hammarsvall, Delsbo. Änka o. omg.              20P10
Kjerstin * 19/9 1792                                          51N9
Eric * 15/5 1794                                               3
Pehr * 10/7 1797                                              4


—21 T 4—

(X8) Eric Pehrsson (Blom)-Dunder, * 1739. Infl. fr. Forsa. Sold. vid Häls. reg. samt bonde i Bredåker 4, Delsbo. † 19/10 1777.
2 Carin Pehrsdotter, * 28/9 1731, d. t. sold. P. Hultenberg i Byn, Delsbo. Änka o. omg. 3N3
Anna * 9/8 1762, † 29/10 1793
Brita * 9/2 1772                                               11L11


—53 O 1—

(W40) Hans Dahlgren, * 169.. Infl. fr. Säter, Kopp. Trumslag. vid Häls. reg. Bos. i Bjusnäs, Delsbo.
(X27) Brita Jonsdotter, * 170.. Infl. fr. Ljusdal.
Brita * 8/12 1727. Okänd vistelseort
Lisbeth * 11/7 1731                                          2
Anna * 10/3 1734, † 16/4 1734
Olof * 6/1 1739                                                3
Anna * 20/4 1741, † 18/6 1743


—5 T VI—

IV Pehr Nilsson-Dansk, * 166., s. t. bonden N. Nilsson i Vitterarv 1, Delsbo. Förare vid Häls. reg. Bos. i Vitterarv.
Marit ….., * 166.. Härst.. okänd.
Karin * 1684                                                    VII
Brita * 1695. Okänd vistelseort

 


E.

—1 Z 6—

(W28) Pehr Thoresson Eld, *1770, s. t. bonden T. Ericsson o. h. h. Brita Pehrsdotter i Orsa, Kopp. G. 29/10 1797. Sold. vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Vedmyra, Norrbo. † 16/11 1798 (lungsot)
2 Ingrid Nilsdotter, *1776, d. t. bonden N. Olsson i Vedmyra 1.
Änka o. omg.                                                        (X4)34A6
Brita, *18/6 1798, † 4/9 1798


– 10 J 2 –

Jonas »Eld» * 9/7 1770. Sold. vid Häls. reg. † 11/5 1790 under krigstjänst.


—37 M 1—

Jonas Pehrsson-Edbohm, * 1689. Härst. okänd. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Klubbo (Jobsmyra), Delsbo. † 1770.
Kierstin ………., * 1693. Härst. okänd.
Pehr * 20/1 1717, † 18/2 1717
Jonas * 29/3 1718                                            2
Sigrid * 24/3 1720. Okänd vistelseort
Pehr * 22/12 1725. Okänd vistelseort
Gabriel * 10/7 1730, † 15/7 1730


—24 N 33—

1 Pehr Pehrsson-Ek, * 9/6 1745, s. t. husman P. Pehrsson i Norrberg. G. 1775. Sold. nr 81 vid Häls. reg. Bos. i Oppsjö, Delsbo. † 13/12 1786.
(X23) Anna Olsdottter, * 1750 i Ilsbo, Hälsingland.Änka o. omg.                                                        1O5
Pehr, tv., * 20/11 1776, † 22/4 1777
Karin, tv., * 20/11 1776                                     11O4
Pehr * 8/2 1780. Dräng i Knutslunda, Delsbo. † 22/11 1804
(bröstfeber)
Olof * 28/9 1782, † 13/4 1783
Olof * 28/12 1785                                             2O5


—14 J 20—

19 Jonas Olsson-Eld, * 24/12 1792, s. t. sold. O. Boll i Västeräng. G. 1812. Sold. vid Häls. reg. Bos. i V. Tolbo, Delsbo. † 1825.
(X25) Sigrid Halfvardsdotter, * 1789 Infl. fr. Järvsö 21/11 1868.
Karin * 18/10 1814, † 27/10 1814
Sigrid * 5/12 1819                                            32J9
Karin * 13/11 1822. Utfl. t. Forsa 1840
Ingrid * 12/7 1825                                            23


—36 J 1—

(C67) Pehr Ekbom, * 6/1 1800 i Uppsala. G. 182. . Sold. nr 63 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Åkre, Delsbo. † 6/4 1838.
(X4) 27A2 Anna Eriksdotter, * 23/9 1797. d. t. bruksarb. E. Henriksson i Njuparne, Bjuråker. † 5/6 1858.
Pehr Fredrik * 12/7 1827. Vist. i Ångermanland under 12 år. † 27/7 1863
Carl Erik * 15/11 1830                                       2
Brita Johanna * 1/10 1835                                 11S5


—36 J 3—

2 Erik Ekbom, * 5/3 1863, s. t. husman C. E. Ekbom i Ava. G. 3 ggr. Sold. vid Häls. reg. samt skomak. Bos. i Ava, sen. i Stormnäs, Delsbo.† 12/6 1933.
19J15 Margta Jonsdotter, * 23/1 1866, d. t. husman J. Jonsson i Tomta, Delsbo. G. 8/10 1896. † 3/1 1905.
19S30 Ingrid Matsdotter, * 19/3 1868, d. t. husman M. Ersson i Sunnansjö, Delsbo. G. 28/9 1909. † 12/6 1921.
22P54 Kristina Persson, * 18/4 1891 i Källbergsbo 4, Delsbo. G. 10/12 1930.
Carl Oskar * 1/12 1896. Byggn.-arb. i Ava
Jonas * 18/2 1898, † 21/2 1899
Jonas Erik * 22/8 1899. Snickeriarb. i Delsbo
Sigrid Maria * 27/2 1901, † 25/10 1901
Per Olof * 25/11 1902. Snickeriarb. i Delsbo
Knut * 10/4 1907                                              4
Sigrid Ingeborg * 21/11 1909                             5
Per Ingvar * 26/4 1916. Utfl. t. Forsa 1936
     Signe Viktoria * 15/6 1919. Utfl. t. Hudiksvall 1936
Ingrid Ellida * 9/9 1923. Utfl. till Revsund 1943
Maria Linnea * 17/5 19’25. Utfl. t. Gävle 1944
Edvin Teodor * 29/4 1926. Utfl. t. Hälsingtuna 1941
Sven Hilding * 6/3 1927. Utfl. t. Örebro 1947
Erik Helmer * 2/5 1928. Utfl. t. Sköllersta 1947


—2 K 13—

9 Johan Johansson-Ed, * 15/10 1810, s. t. sold. J. Skott i Sunnansjö. G. 1/11 1838. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Nordanäng, Delsbo. † 30/11 1890.
36S2 Brita Andersdotter, * 18/10 1796, d. t. sold. A. Blad i Jobsmyra, Delsbo. † 30/7 1883.
42N13 Margta Larsdotter * 15/3 1845. (Fosterd.) † 3/10 1922


—3 L 2—

6KVI Pehr Ericsson-Edman, * 5/12 1698, s. t. bonden E. Pehrsson i Ede 6. G. 2 ggr. Sold. vid Häls. reg. Bonde i Hagen 3, Delsbo. † 1774.
11OIV Sigrid Grellsdotter, * 19/6 1695, d. t. bonden G. Olofsson i Rimskog 1, Delsbo. † 1771.              1K6 Sigrid Ersdotter, * 27/2 1704, d. t. bonden E. Pehrsson i Ede 1, Delsbo.
Karin * 6/5 1736                                               3


—15 N 3—

2 Jöns Pehrsson-Edman, * 25/6 1725, s. t. husman P. Jönsson i Brukan. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Norrväna, Delsbo.
49NIV Kjerstin Jonsdotter, * 27/12 1717, d. t. bonden J. Erichsson i Näset 1, Delsbo. † 1/10 1801.
Jonas * 10/6 1755                                            4


—32 N 5—

3 Jonas Andersson-Ehn, * 6/1 1785, s. t. bonden A. Ersson i Norrväna 8. G. 1812. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Ede, Delsbo. † 10/4 1834.
37N17 Karin Eriksdotter, * 28/9 1784, d. t. sold. E. Bäck i Ede. † 6/8 1864.
Sigrid * 19/8 1813, † 15/2 1839
Anders * 9/5 1816, † 1/6 1816 (torsk)
Erik * 6/4 1817, † 25/5 1822
Jonas * 30/10 1820                                           4K11
Erik * 10/8 1823                                               6


—47 N 3—

2 Lars Löthman-Elf, * 1/1 1788, fosters. t. sämskare H. Pehrsson i Ede s 8. Sold. nr 88 vid Häls. reg. Bos. i Åkre, Delsbo. † 1814 i Norge.
31P3 Brita Andersdotter, * 18/3 1779, d. t. serg. A. Svala i Svala, Delsbo. Änka o. omg. 38P10
Lars * 15/3 1811                                              4


—49 N 7—

5 Pehr Eklöf, * 13/1 1824, s. t. bonden J. F. Eklöf i Näset s 1. G. 21/12 1849. Sold. nr 92 vid Häls. reg. Bos. i Slättäng, Delsbo. † 4/12 1900.
31P8 Karin Jonsdotter, * 10/10 1813, d. t. J. Andersson i Svala, Delsbo. † 8/7 1889.
Karin * 19/12 1845                                           9
Anna * 5/10 1847                                             60N1
Pehr * 3/5 1850, † 14/8 1904
Sigrid * 19/4 1852                                            10


—53 N 2—

Jonas Pehrsson-Edbom, * 172.. Härst okänd. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Linfläck, Delsbo.
1 Brita Gustafsdotter, * 20/5 1723, d. t. korp. G. Fagerberg i Bondebo, Delsbo. Änka o. omg.                28N1
Anna * 27/7 1749                                             19S3


—20 O 2—

1 Johan Ersson-Ehn, * 25/10 1815, s. t. sold. E. Limm i Jobsmyra.G. 25/10 1840. Sold. nr 79 vid Häls. reg. Bos. i Skog, Delsbo. † 17/6 1879 (gulsot).
30T5 Brita Eriksdotter, * 17/2 1814, d. t. bonden J. E. Fahlberg i Östansjö, Delsbo. † 30/5 1880.
Erik * 20/9 1841                                               3
Ingrid * 25/9 1844                                            7T61
Pehr * 26/1 1848                                              4
Margta * 4/7 1851                                            5
Olof * 31/10 1853                                             6


—53 O 2—

(X20) Maths Engberg, * 1743. Infl. fr. Hög. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Ås 1, Delsbo. † 1774.
1 Lisbeth Hansdotter, * 11/7 1731, d. t. trumslag. H. Dahlgren i Bjusnäs, Delsbo. † 27/9 1801.
Hans »Jonsson» * 1759. (Styvs.) Utfl. t. Ljusdal 1771
Olof * 20/11 1772, † 21/1 1773


—16 P VI—

V Olof Jonsson-En (Lek), * 22/2 1702, trol. s. t. bonden J. Jonsson i Skog 3. G. 1735. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Loppet, Delsbo.
11OIV Karin Grellsdotter, * 15/12 1714, trol. d. t. bonden G. Olofsson i Rimskog, Delsbo. † 6/4 1790.
Margta * 18/9 1739, † 3/7 1771


—26 P VIII—

VII Simon Elg, * 166. i Stömne 7, Delsbo. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Stömne.
Margreta ………, * 166.. Härst. okänd.
Anna * 1688                                                    22PIV
Margeta * 8/10 1696. Okänd vistelseort
Olof * 21/8 1698. Okänd vistelseort


—38 P 11—

5 Eric Jonsson-Ek, * 28/5 1791, s. t. bonden J. Ersson i Sannäs, Delsbo. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sannäs. † 8/4 1832 (drunknat i Avasjön).
16S1 Ingrid Pehrsdotter, * 14/11 1795, d. t. sold. P. Fyhr i Nyåker, Delsbo. (Änka e. Joh. Rickman i Forsa.) † 14/8 1868.
(X20) Johan * 28/3 1817. (Styvs.)                       17
Jonas, tv., * 27/2 1822                                      18
Anna, tv., * 27/2 1822                                       14J10
Pehr Ersson, * 1825. Utfl.
Brita * 3/12 1828                                              10J9


—38 P 23—

(X8) Jonas Olsson-Ed, * 31/5 1844 i Forsa sn, Gävleb. G 24/10 1880. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Lillsjön, Delsbo. (Frånsk. 8/6 1892.) Omg. 5/11 1893. † 31/7 1928.
17 Anna Johansdotter, * 5/1 1852, d. t. husman J. Johansson i Rimskog, Delsbo. (Frånsk.) † 2/12 1899.
(X8) Anna Nilsdotter, * 5/3 1865 i Forsa sn. † 29/7 1937.
Pehr Johan * 7/12 1877. Utfl. t. Forsa 1893
Anna * 30/4 1881. Utfl. t. Luleå 1899
Jonas * 9/7 1883. Utfl. t. Forsa 1893
Kristina * 8/3 1886. Utfl. t. Luleå 1906
Johan Alfred * 10/7 1887. (Styvs.) Utfl. t. Nederkalix 1904
Johan Berthold * 3/A 1892. (Styvs.) Utfl. t. Nederkalix 1905
Karl * 30/8 1893, † 9/9 1893
Berthold * 5/7 1898. Utfl. t. Bjuråker 1919
Vilhelm Isidor * 26/4 1900                                 34
Aina Lydia * 13/6 1903                                      35
Frida Olivia * 8/1 1905. Hushåll. Bos. i Söräng 22, Forsa


—44 P 7—

(X8) Olof Ehn, * 1750 i Forsa, Gävleb. G. 1779. Sold. nr 80 vid Häls. reg. Bos. i Vålås, Delsbo. † 22/9 1812 (magplågor).
4 Karin Ersdotter, * 21/7 1761, d. t. bonden E. Olsson i Sörväna s 2, Delsbo. † 4/4 1822.
Olof * 22/4 1780                                               11
Brita * 25/8 1787, † 17/1 1788
Pehr * 3/7 1793                                                12


—34 R 2—

1 Jonas Jonsson-Edgren, * 27/3 1714, s. t. husman J. Larsson i Norrväna. G. 2 ggr. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Långsbo, Delsbo. † 20/6 1797.
(X27) Margta Ersdotter, * 171.. Infl. fr. Ljusdal, † 17…
25R1 Lisbeth Gulichsdotter, * 4/12 1710, d. t. sold. G. Grellsson i Sannäs, Delsbo. † 28/11 1796.
Olof * 26/10 1737. Okänd vistelseort
Kerstin * 17/1 1741, † 23/6 1743
Jonas * 24/9 1745                                            23M2


—59 R 2—

Håkan Engberg, * 17… Härst. okänd. Anst. som sold. (korp.) vid Häls. reg. Bos. i Sannäs, Delsbo.
1 Margreta Olofsdotter, * 20/4 1701, d. t. sold. O. Utter i Klubbo, Delsbo. † 5/4 1769.
Anna * 19/9 1726, † 172.
Pehr * 3/10 1727. Okänd vistelseort
Jonas * 31/10 1730, † 173.
Olof * 28/8 1732. Okänd vistelseort
Karin * 17/5 1736, † 3/2 1737


—15 S 2—

1 Hans Ersson-Edgren, * 8/2 1739, s. t. sold. E. Ädel i Norrväna. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Hammarsvall, Delsbo. † 9/8 1781.
50R1 Brita Jonsdotter, * 30/12 1738, d. t. sold. J. Hammarberg i Hammarsvall. † 18/1 1813 (håll o. stygn).
Eric * 2/8 1764                                                 10N6
Sigrid * 23/9 1769                                            13L5
Jonas * 26/1 1777, † 14/3 1777


—16 S 8—

7 Jonas Eld, * 22/11 1856, s. t. L. O. Strand i Skog. G. 26/10 1878. Sold. nr 147 vid Häls. reg. Bos. i Åkre, sen. i Ava, Delsbo. † 12/10 1921.
7T54 Kerstin Ersdotter, * 14/8 1853 i Fjärdsätter, Delsbo. † 4/7 1925.
Jonas * 15/5 1878                                            10
Anna * 8/12 1880                                             12
Karin * 2/1 1884                                               43P16
Kristina * 10/9 1886, † 5/9 1904
Brita * 26/7 1889
Margta * 5/8 1894, † 8/1 1905


—7 T 4—

1 Jonas Jonsson-Eld, * 26/11 1745, s. t. skrädd. J. Olsson i Västanäng, Delsbo. G. 1773. Sold. nr 98 vid Häls. reg. Bos. i Glombo, Delsbo. † 11/2 1830.
24N2 Cherstin Olsdotter, * 10/10 1746, d. t. bonden O. Pehrsson i Norrberg 1, Delsbo. † 22/9 1842.
Sara * 11/10 1774                                            13A
Margta * 22/8 1778, † 21/9 1778
Margta * 27/12 1781                                         19P9
Jonas * 19/8 1785                                            14
Olof * 31/5 1791                                               15


—35 P 14—

10 Pehr Eriksson-Ek, * 15/10 1768, s. t. torp. E. Pehrsson i Svedja, Delsbo. G. 1793. Korp. vid Häls. reg. Bos. i Svedja, Delsbo. † 6/9 1835.
2R5 Margta Jonsdotter, * 20/1 1763, d. t. bonden J. Olsson i Skog 3, Delsbo. † 2/11 1851.
Margta * 30/3 1795                                           7T72
Kerstin * 17/8 1797, † 22/3 1851
Erik * 10/10 1799. Utfl. t. Arbrå 1817
Jonas * 12/1 1806


—3 T 2—

(Z50) Olof Ehn, * 12/12 1772 i Sveg, Härjedalen. G. 1799. Korp. nr 89 vid Häls. reg. Bos. i Tjärnmyra, Delsbo. † 10/4 1804 (håll o. stygn)
1 Anna Jonsdotter, * 3/11 1772, d. t. bonden J. Olofsson i Vij 3, Delsbo. Änka o. omg. 10K12
Nils * 7/9 1800                                                 9S5
Margta * 25/8 1803                                           7L8

 


F.

—20 U 1—

(X6) Olof Frimodig *170.. Härst. okänd. Sold. vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos i Delsbo.
(X6) Carin Pehrsdotter *170.. i Delsbo.
Pehr *1733                                                     2


—11 N 4—

(X27) Carl Carlsson-Fagerberg, * 11/5 1700 i Ljusdal, Gävleb, Rustmäst. Bos. i Myra 2, sen. i Charlotteberg, Delsbo.
1 Kjerstin Pehrsdotter, * 14/11 1704, d. t. bonden P. Jonsson i Mora 11. † 12/3 1795,
Anna * 1726                                                    19NIX
Kjerstin * 1728                                                 49J1
Karin * 1738                                                    14R4


—22 U 16—

11 Olof Andersson-Fröjd *26/4 1826, s. t. sold. A. Ond i Svedjebo. G. 20/4 1865. Sold. nr. 123 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Norrdala, Bjuråker. † 21/11 1906.
(X4)2E6 Carin Jonsdotter *16/5 1842, d. t. torp. J. Pehrsson i Norrdala. † 12/7 1917.


—2 J 8—

6 Olof Olofsson-Rim, * 20/7 1750, s. t. bonden O. Olofsson i Ava 2. G. 15/5 1780. Sotare (vargeringskarl). Bos. i Sannäs, Delsbo. † 3/2 1790 under krigstjänst i Finland.
16R3 Elisabeth Johansdotter, * 19/9 1755, d. t. sold. J. Warg i Åkre 4, Delsbo. Änka o. omg                      7S2
Olof »Flink» * 5/1 1789. Sold. »Borta i kriget» 1808


—26 J 15—

8 Erik Lönn-Frank, * 11/8 1877, s. t. bonden P. E. Lönn i N. Sannäs 7. G. 1907. Sold. nr 19 vid Häls. reg. samt bonde i Sannäs 1. Sen. vägvakt, bos. i Gåsbacka, Delsbo. Utfl. t. Forsa 1944.
12R11 Sigrid Olsdotter, * 18/5 1882, d. t. husman O. Pehrsson i Krusänga, Delsbo. † 20/11 1924,
Per Olof * 29/10 1907, † 10/1 1908
Kristina Linnea * 6/2 1909                                  21
Anna Maria * 29/2 1912. Utfl. t. Forsa 1935
Sigrid Ester Ingeborg * 24/12 1913                      (X4)45A10
Bror Helge * 14/3 1917
Signe Viola * 2/3 1921. Utfl. t. Örgryte 1940
Erik Vidar * 11/6 1924


—41 J 2—

1 Anders Nilsson-Flink, * 19/3 1842, s. t. sold. N. A. Ström i Tomta. Delsbo. G. 1770. Sold. nr 96 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Norrbobyn, Norrbo. † 30/11 1923.
(X33) 14Y13 Anna Brita Ersdotter, * 6/12 1848, d. t. arb. E. Klar i Moviken. Bjuråker. † 19/1 1940.
Karin * 11/3 1872                                             10J16
Brita Christina * 13/6 1875. Utfl. t. Bergsjö 1890
Anna * 16/1 1879                                             4
Nils Erik * 17/3 1890                                         5


—17 L 10—

8 Påhl Jonsson-Flink, * 27/8 1775, s. t. bonden J. Påhlsson i Sunnansjö 4. G. 1801. Sold. nr 17 vid Häls. reg. Bos. i Gåsbacka, Delsbo. † 21/8 1830.
39J1 Karin Nilsdotter, * 16/7 1772, d. t. skomak. N. Uddberg i Sunnansjö, Delsbo. † 22/12 1836.
Nils * 5/2 1803, † 16/4 1892 (ålder)
Margta * 14/1 1805, † 9/10 1807 (kikhosta)
Margta * 18/12 1807                                         11L15
Kerstin * 7/2 1810                                            22P28
Karin * 11/5 1816                                             13


—17 K 40—

(X25) Olof Flink, * 15/9 1754. Infl. fr. Järvsö. G. 2 ggr. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Fjärdsätter, Delsbo. † 15/5 1828.
2 Brita Andersdotter, * 5/4 1762, d. t. bonden A. Danielsson i Fjärdsätter 5. † 14/12 1818 (slag).
24P4 Kjerstin Eriksdotter, * 5/12 1784, d. t. bonden E. Jonsson i Stömne s 5, Delsbo. † 20/6 1844.
Anna * 12/1 1793                                             12R7
Olof * 21/1 1802                                              41


—32 K 3—

1 Erik Mårtensson-Färdig, * 26/2 1819, s. t. bonden M. Eriksson i Slättäng s 1. G. 13/5 1849. Sold. nr 11 vid Häls. reg. Bos. i Strandäng, Delsbo. Utfl. t. Ljusdal 1851. † 18/5 1878 (lunginflammation).
10J4 Gertrud Jonsdotter, * 14/12 1823, d. t. korp. J. Swahn i Fjärdsätter, Delsbo. Utfl. t. Ljusdal 1851. † 7/2 1913.
4 Brita »Hansdotter» * 8/10 1853 (fosterd.)          9P25


—36 K 3—

1 Anders Andersson-Fält, * 29/5 1850, s. t. sold. A. Preutz i Fjärdsätter. G. 27/4 1873. Änkl. o. omg. 8/8 1908. Sold. nr 2 vid Häls. reg. Bos. i Bjart, Delsbo. † 9/6 1947. Nordanäng 7:3
(X4)6F27 Margta Larsdotter, * 23/7 1837, d. t. bonden L. Pehrsson i Tjärna 3, Bjuråker. Änka e. bonden E. Eriksson i Tjärna 3. † 18/1 1908.
46J12 Kerstin Pehrsdotter, * 29/4 1859, d. t. torp. P. Käll i Stömne, Delsbo. † 4/7 1943.
Margta * 17/2 1868, † 15/11 1889 (bukhinneinflammation)
Brita * 7/10 1870, † 21/12 1870
Brita * 6/12 1871, † 6/8 1898
Anders * 9/6 1874, † 9/6 1874
     Lars * 20/4 1876, † 21/7 1876 (scharlakansfeber)
Kerstin * 29/4 1877, † 29/9 1877
Karolina * 22/4 1878, † 12/8 1878
Karin * 20/9 1879, † 13/10 1879
Anders * 9/1 1882, † 6/2 1901
Ida Katrina »Nordblom» * 2/3 1891 (styvd.) (X4)47F14


—9 L 7—

3 Olof Larsson-Fält, * 18/6 1777, s. t. bonden L. Näsman i Hammarsvall s 1. G. 1801. Sold. (korp.) vid Häls. reg. Bos. i Ovanåker, Delsbo. Utfl. t. Medelpad, 1820.
30M3 Carin Jonsdotter, * 6/1 1775, d. t. sold. J. Skoglund i Vitterarv, Delsbo.
Sigrid * 20/1 1803. Utfl. t. Medelpad 1820
Karin * 25/11 1806. Utfl. t. Medelpad 1820
Ingrid * 4/1 1811. Utfl. t. Medelpad 1820
Lars * 19/11 1816, † 12/6 1817


– 18 L 6 –

20L1 Anders »Frank» * 17/2 1851. (Fosters.) Sold. nr 59 vid Häls. reg.


—34 L 5—

(U62) Carl Olsson-Frank, * 20/5 1866 i St. Ilian, Västerås. G. 10/4 1892. Sold. nr 79 vid Häls. reg. Bos. i Lund 14, Delsbo.
4 Sigrid Lindgren, * 17/2 1869, fosterd. t. handl. P. Lindgren i Bredåker, Delsbo. † 3/5 1938.
Anna Maria * 7/11 1892. Utfl. t. Hudiksvall 1902
Margta Kristina * 5/8 1894                                 (X4)26B6
Klara Katrina * 15/11 1897. Utfl. t. Uppsala 1925
Signe Teresia * 28/6 1899. Utfl. t. Uppsala 1917
Per Oskar * 6/12 1902. Utfl. t. Idenor 1937


—3 M 4—

2 Jöns Olofsson-Fält, * 14/7 1799, s. t. bonden O. Olofsson i Klubbo 1, Delsbo. G. 30/5 1839. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Klubbo, † 29/7 1879 (ålder).
4M7 Ingrid Olofsdotter, * 8/6 1810, d. t. bonden O. Olofsson i Källeräng s 1, Delsbo. † 1/11 1851.
Olof * 23/4 1840                                              6
Jöns * 18/2 1844                                              6O29
Pehr * 15/11 1846                                            7


—3 M 6—

4 Olof Jönsson-Falk, * 23/4 1840, s. t. sold. J. Fält i Klubbo. G. 5/12 1862. Sold. nr 17 vid Häls. reg. Bos. i Edsäng, Delsbo. † 17/3 1928.
4N7 Margta Nilsdotter, * 13/12 1833, d. t. husman N. Johansson i Mora, Delsbo. † 12/5 1917.
Ingrid * 27/10 1863, † 7/6 1864 (scharlakansfeber)
Anna * 6/4 1867                                               12O16


—3 M 10—

5 Jonas Pehrsson-Färm, * 22/5 1844, s. t. sold. P. Stark i Oppsjö. G. 7/5 1868. Änkl. o. omg. 1887. Sold. nr 98 vid Häls. reg. Bos. i Skog, sen. bonde i Mora s 5, Delsbo. † 20/11 1912.
1N5 Catharina Pehrsdotter, * 22/9 1843, d. t. husman Pehrsson i Mora 1, Delsbo. † 30/9 1884 (kräfta).
58S3 Karin Nordlund, * 5/12 1861, d. t. sold. J. Nordlund i Myra, Delsbo. † 27/2 1936.
Brita * 24/12 1868                                            9J25
Per * 14/4 1870                                                12
Jonas * 19/12 1888. G. 1918. Grovarb. Bos. i Harmånger
Karin * 12/3 1890                                             13
Margta * 18/7 1892. Utfl. t. Forsa 1912
Ingrid * 5/7 1896
1N6 Karin * 10/3 1880 (fosterd.)


—8 M 14—

10 Erik Persson-From, * 23/2 (23/12) 1833, s. t. husman P. Reuter i Hagen. G. 12/11 1863. Sold. nr 22 vid Häls. reg. Bos. i Lillsjön, Delsbo.† 19/12 1921.
19T6 Brita Pehrsdotter, * 13/3 1836, d. t. bonden P. Eriksson i Åkre 1, Delsbo. † 3/5 1917.
     Jonas * 27/5 1856. (Adoptivs.) Sold. nr 22 vid Häls. reg. † 8/11 1928
Brita * 20/7 1865                                              19
Margta * 23/12 1867, † 7/3 1910
Pehr * 9/4 1870, † 9/4 1870
Anna * 15/2 1871                                             20
Pehr * 10/8 1874                                              21
Karin * 16/8 1877                                             22


—30 M 18—

17 Johan Andersson-Färm, * 2/8 1793, s. t. artillerist A. Dansk i Gallstugorna. G. 1819. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Vij, Delsbo. † 186. .
(X6) Karin Ersdotter, * 22/2 1790 i Delsbo. † 4/1 1857.
Anders * 22/10 1819                                         20
Margta * 20/1 1822                                           42N41
Anna * 21/5 1824, † 27/2 1829
Erik * 18/11 1826                                             19


—31 M  I—

Eric Jonasson-Fält, * 169. . Härst. okänd. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Loka, Delsbo.
Helena Mårtensdotter, * 170. . Härst. okänd.
Jonas * 6/7 1725                                              1
Johan * 13/10 1727                                          2
Erich * 22/3 1730. Sold. vid Häls. reg. (Död i Pommern 175 .)
Märta * 24/9 1732, † 10/11 1803
Anna * 25/1 1735                                             40N2


—31 M 3—

2 Olof Johansson-Fast, * 19/9 1764, s. t. förare J. Svärd i Klubbo. G. 2 ggr. Sold. nr 69 vid Häls. reg. Bos. i Oppsjö, Delsbo. † 1831.
3O3 Karin Ersdotter, * 14/2 1758, d. t. bonden E. Andersson i Oppsjö 3. † 2/4 1830 (förlamning).
11O3 Brita Olsdotter, * 29/12 1801, d. t. sold. O. Blank i Rimskog, Delsbo. Änka o. omg. 16S3
Johannes * 15/11 1791. Utfl. t. Forsa 1813
Margta * 28/3 1793. Nämnes som piga i Oppsjö. † 3/3 1875 (ålder)
Brita * 21/6 1829. (Styvd.)                                16S3


—35 M 1—

(X5) Anders Flykt, * 1753 i Bollnäs. Infl. fr. Bjuråker 1783. G. 17.. . Änkl. o. omg. 181.. Anst. som sold. nr 49 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Mora, Delsbo. † 17/1 1831.
Anna Ersdotter-Bång, * 1757. Härst. okänd, † 21/8 1808 (hetsig feber).
(X27) Brita Pehrsdotter, * 7/7 1766 i Ljusdal, Gävleb. † 29/7 1836.
Margta * 21/11 1784                                         51N7
Olof * 9/6 1796                                                2
Ingrid * 17/5 1799. Utfl. t. Ljusdal 1814


—4 N 8—

1 Eric Ersson-Flink * 22/9 1731, s. t. E. Ersson i Mora. G. 2 ggr. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Vi 1, Delsbo. † 4/6 1789.
(X27) Karin Olofsdotter, * 5/8 1722 i Ljusdal, † 22/3 1777 (håll o. stygn).
11N3 Kerstin Svensdotter, * 10/1 1737, d. t. bonden S. Jonsson i Norrväna 6, Delsbo. † 30/6 1813 (bröstfeber).
Brita * 15/1 1755                                              38P5


—6 N 6—

(X4)35G2 Henrich Christoffersson-Frid, * 16/2 1755, s. t. bonden C. Påhlsson i Trossnarv 1, Bjuråker. Sold. nr 55 vid Häls. reg. Bos. i Glombo, Delsbo. † 12/7 1831.
3 Ingrid Jonsdotter, * 9/11 1747, d. t. sold. J. Rotzberg i Svala, Delsbo. † 6/6 1832.
Ingrid * 3/11 1782                                            19N2
Jonas »Blixt» * 20/11 1785. Vargeringskarl. † 3/12 1808 i Umeå
(fältfeber)
Anna * 20/11 1785                                           7T11
Kierstin * 10/9 1792                                          10J5


—6 N 11—

7 Pehr Eriksson-Flink, * 16/9 1817, s. t. sold. E. Uhr i Ö. Berge.
G. 31/10 1841. Sold. nr 92 vid Häls. reg. Bos. i Sannäs, Delsbo. † 20/3 1906.
8M8 Margta Olsdotter, * 2/12 1814, d. t. sold. O. Qvick i Oppsjö, Delsbo. † 7/5 1899.


—29 N 37—

(X1)1W15 Olof Pehrsson-Fält, * 3/6 1823, s. t. torp. P. Rapp i Viken, Alfta. Infl. 1843. G. 28/5 1849. Sold. nr 51 vid Häls. reg. Bos. i Åkre, Delsbo. † 4/5 1887.
35 Karin Ersdotter, * 30/7 1826, d. t. sold. E. Lång i Edsäng, Delsbo. † 14/11 1918.
Anna * 4/12 1847, † 25/12 1931
Karin * 18/6 1851                                             10K18


—46 N 18—

8 Pehr Ersson-Fallin, * 21/5 1838 i Rätan, Jämtl., o. s. t. torp. E. Olofsson i Edsäng. G. 6/1 1870. Sold. nr 19 vid Häls. reg. Bos. i Åkre, Delsbo. † 26/3 1893 (bröstsjukdom).
58L3 Karin Pehrsdotter, * 4/4 1840, d. t. torp. P. Ersson i Fjärdsätter. Änka e. bonden H. Jonsson i Norrväna 4, Delsbo. Utfl. t. Järvsö 1893.


—51 N 6—

4 Daniel Jonsson-Flank, * 21/2 1789, s. t. husman J. Ericsson i Mora, Delsbo. G. 1811. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Mora. † 19/1 1841.
57J1 Gölin Olofsdotter, * 4/1 1782, d. t. husman O. Dellberg i Hammarsvall, Delsbo. † 1/2 1857.
Jonas * 21/7 1813                                            12


—2 O 10—

6 Jonas Olsson-Frisk, * 1/2 1854, s. t. bonden O. Olofsson i Oppsjö ss 2. G. 23/11 1884. Sold. nr 25 vid Häls. reg. Bos. i Vitterarv, Delsbo.† 18/1 1940.
7N7 Margta Jonsdotter, * 21/8 1854 i Bjusnäs. Fosterd. t. bonden O. Andersson i Fjärdsätter s 6, Delsbo. † 16/2 1926.
Karl Gustaf * 31/5 1885. Skogsarb, i Bjuråker
Anna Maria * 25/3 1887                                     15
Margta * 19/6 1891. Utfl. t. Forsa 1910


—16 O 1—

(X8) Erik Fors, * 6/9 1783. Infl. fr. Forsa sn. G. 1806. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Prättingberg, Delsbo † 24/7 1872.
(X8) Brita Jansdotter, * 1783. Infl. fr. Forsa sn. † 18/6 1831.
Karin * 1808                                                    12N11
Margta * 15/11 1810                                         42N10
Anna * 28/1 1822                                             11L19


—24 O 2—

1 Olof Hansson-Falk, * 26/1 1726, trol. s. t. sold. H. Skytt i Hagen, Delsbo. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Hagen.
6TVI Anna Pehrsdotter, * 9/11 1728, trol. d. t. sold. P. Qvist i Västanäng, Delsbo. † 5/6 1791.
Carin * 9/3 1758                                               21L2


—37 O 1—

(X8) Pehr Pehrsson-Frisk, * 173. i Forsa, Gävleb. Sold. (korp.) vid Häls. reg. Bos. i Kjällmyra, Delsbo. † 1770.
2N2 Gölin Jonsdotter, * 13/1 1735, d. t. bonden J. Nilsson i Mora 2, Delsbo. † 1/5 1779.
Anna * 28/3 (16/8) 1765                                   9K4
Sigrid * 26/1 1768                                            2


—2 P 17—

8 Jonas Ersson-Frank, * 21/12 1817, s. t. sold. E. Dell i Hagen, Delsbo. G. 1838. Sold. nr 148 vid Häls. reg. Bos. i Hagen, † 29/2 1869 (ihjälfrusen).
(X8) Anna Andersdotter, * 3/6 1812 i Forsa sn, Gävleb. † 31/1 1890.
Brita * 24/6 1839                                              19S23


—10 P 2—

III Jonas Olsson-Fundberg, * 169., trol. s. t. bonden O. Jonsson i Sjömyra 6, Delsbo. Sold. Bos. i Sjömyra 6.
Brita Olsdotter, * 3/8 1699. Härst. okänd, † 1/11 1791
Anders * 18/6 1735                                           5


—16 P 1—

(X25) Jonas Fältberg, * 1710 Infl. fr. Järvsö. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Vålås, Delsbo.
IV Brita Ersdotter, * 1/4 1712, d. t. bonden E. Jonsson i Skog 3, Delsbo. † 1774.
Anna * 6/11 1738. Utfl. t. Mo 1775


—16 P 8—

(X19) Erik Flank, * 1754. Infl. fr. Hälsingtuna. G. 1780. Sold. nr 149 vid Häls. reg. Bos. i Mora, Delsbo. † ./5 1791 i Finland.
4 Anna Olsdotter, * 2/12 1759, d. t. sold. O. Strandfält i Västeräng, Delsbo. † 1/12 1847.
Kjerstin * 25/2 1782, † 14/6 1782
Margta * 4/8 1784                                            16
Kjerstin * 27/3 1787. Utfl. t. Hälsingtuna 1807
Anna * 31/7 1795, † 4/8 1888
Brita * 24/11 1798, † 20/9 1808 (värk i ena benet)


—16 P 11—

6 Olof Eriksson-Frisk (Kork), * 19/12 1763, s. t. bonden E. Jonsson i Skog 1. G. 1785. Anst. som sold. nr 76 vid Häls. reg. Bos. i Edsäng, sen. i Linfläck, Delsbo. Utfl. t. Norge 1802.
21J2 Anna Olofsdotter, * 24/10 1760, d. t. sold. O. Näsman i Sättjära, Delsbo. † 29/6 1835.
Anna * 2/4 1786                                               18T2
Karin * 14/9 1788                                             2P9
Eric * 31/7 1791                                               18
Brita * 9/12 1796, † 22/4 1800
Olof * 9/8 1801                                                19


—16 P 24—

20 Erik Ersson-Färdig, * 3/11 1833, s. t. husman E. Hultman i Hammarsvall, Delsbo. G. 30/4 1858. Sold. nr 11 vid Häls. reg. Bos. i Delsbo. † 18/11 1873.
44P16 Anna Olsdotter, * 11/7 1830, d. t. bonden O. Olofsson i Ö. Berge 2, Delsbo. † 2/4 1872.


—32 P V—

IV Mårten Pehrsson-Flink, * 165., trol. s. t. bonden P. Mårtensson i Svedja 1, Delsbo. G. 2 ggr. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Svedja.
Ingebor…., * 1654 Härst. okänd. † ./7 1691 (drunknat i Råssjösjön).
Brita… ., * 166.. Härst. okänd.
Olof * ./11 1687. Okänd vistelseort
Karin * 5/9 1695. Okänd vistelseort
Johannes * 31/5 1698, † ./3 1699
Marit * 7/6 1700. Okänd vistelseort
Anna * 23/7 1708                                             35R2


—38 P 12—

6 Olof Mickelsson-Fast, * 2/9 1782, s. t. smeden M. Gahm i Ö. Tolbo, Delsbo. G. 1810. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Ö. Tolbo. † 13/5 1833.
Blev belönad med medalj för tapperhet i fält, enl. Bocken 1963/64 sid. 64.
34N2 Margta Pehrsdotter, * 13/9 1781, d. t. bonden P. Pehrsson i Nyåker 1, Delsbo. † 1863.
Michael * 12/11 1811, † 19/11 1811
Pehr * 6/7 1813, † 21/11 1819
Michael * 13/1 1816, † 18/11 1828 (drunknad)
Lars * 16/1 1819                                              19


—40 P 6—

4 Olof Larsson-Flank, * 14/9 1812, s. t. bonden L. Jonsson i Sättjära 2. G. 2/11 1836. Sold. nr 49 vid Häls. reg. Bos. i N. Smedsbo, Delsbo. † 20/2 1881.
12K10 Brita Pehrsdotter, * 5/8 1806, d. t. bonden P. Jonsson i Mora 5, Delsbo. † 29/11 1874.
Carin * 28/1 1837                                             7
Ingrid * 10/1 1840, † 12/8 1850
Brita * 9/4 1842                                               14J28
Anna * 22/5 1844                                             3L7
Margta * 26/12 1847                                         15J7
Ingrid * 18/9 1851                                            8


—44 P 68—

67 Erik Frid, * 25/12 1830 i Delsbo. G. 27/5 1859. Sold. nr 70 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i S. Långsbo, Delsbo. † 8/6 1912.
14J8 Kerstin Olsdotter, * 2/6 1834, d. t. husman O. Sten i Långede. † ./11 1914.
Sigrid * 28/5 1861                                            70
Olof * 17/12 1864. Jordbr.-arb. i Långsbo. † 12/11 1925
Kerstin * 10/7 1867                                           49K2
Pehr * 13/1 1872, † 3/3 1878 (difteri)
Anna * 19/1 1877, † 3/2 1877
Ingrid * 21/3 1881                                            (X4)19G10


—12 R 12—

(X18) Lars Erik Forsell, * 5/3 1826, s. t. fiskare E. Lagström i Hudiksvall. G. 7/5 1847. Sold. nr 16 vid Häls. reg. Bos. i Tjärnmyra, Delsbo. † 31/1 1911.
8 Margta Paulsdotter, * 3/5 1801, d. t. bonden P. Hansson i Skog 3, Delsbo. † 7/2 1881.


—14 R 5—

4 Pehr Mickelsson-Fagerberg, * 14/2 1764, s. t. bonden M. Pehrsson i Tomta 5. G. 1785. Bonde i Tomta 5, namnes sen. som artillerist o. bos. i Långede, Delsbo. Utfl. t. Sth. 1798.
32J3 Carin Mathsdotter, * 11/12 1754, d. t. sold. M. Wahlberg i Långede. † 15/1 1827.
Mickel * 29/8 1786                                            7
Pehr »Fast» * 13/9 1788. Sold. vid Häls. reg. † 29/12 1808 i Umeå (fältfeber).


—14 S 2—

(X8) Anders Olsson-Fyhr, * 1748, s. t. husman O. Jonsson o. h. h. Anna Andersdotter i Forsa. G. 11/10 1778. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sannäs, Delsbo. † 1785.
1 Sigrid Jonsdotter, * 26/4 1748, d. t. sold. J. Tjäder i Näsbyn, Delsbo. Änka o. omg.      37S2
Anna * 25/11 1781                                           26S3


—16 S 1—

(X27) Pehr Fyhr, * 1764 i Ljusdal. Sold. nr 99 vid Häls. reg. Bos. i Nyåker, Delsbo. † 25/5 1808 i Sundsvall.
(Finland) Anna Gabrielsdotter, * 1767 i Finland, † 3/12 1833.
Karin * 1/6 1791. Utfl. t. Harmånger 1809
Gabriel * 5/9 1793                                            2
Ingrid * 14/11 1795                                          38P11
Olof, tv., * 3/1 1803. Utfl. t. Rogsta 1923
Lars, tv., * 3/1 1803. Utfl. t. Rogsta 1923
Pehr * 21/11 1804                                            3
Anna * 14/3 1806.                                            4


—17 S 1—

(X27) Olof Persson-Fjäll, * 1717. Infl. fr. Ljusdal. G. 2 ggr. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Rimskog, Delsbo.
(X27) Kjerstin Andersdotter, * 1716 i Ljusdal, † 1772.
2P1 Margta Ersdotter, * 23/12 1738, d. t. bonden E. Pehrsson i Sannäs 2, Delsbo. G. 1774. † 15/12 1799.
Pehr * 24/10 1744, † 7/11 1784
Kerstin * 15/12 1745                                         S 23T2
Anders * 16/12 1751. Okänd vistelseort
Jonas * 20/8 1753                                            2
Gölin * 30/8 1756, † 23/9 1829
Ingrid * 1/11 1775                                            8J11
Olof »Skog» * 19/10 1776. Sold. vid Häls. reg. † 26/10 1808 i Finland (fältfeber).
Eric * 24/12 1780. Okänd vistelseort


—26 S 3—

1 Lars Svedner-Fyhr, * 29/10 1775, s. t. fältväbel P. Svedner i Rimskog. G. 1808. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Källeräng, Delsbo. † 15/5 1842.
14S2 Anna Andersdotter, * 25/11 1781, d. t. sold. A. Fyhr i Sannäs, Delsbo. † 31/8 1842.
Ingrid * 25/4 (21/1) 1809                                  9J20
Sigrid * 5/10 1810                                            49J11
Anna * 6/4 1811. Utfl. t. Forsa 1875
Carin, tv., * 8/11 1815                                      7T30
Kjerstin, tv., * 8/11 1815                                   5
Pehr * 15/2 1819, † 21/3 1820
Pehr * 9/3 1823                                                6
Anders * 13/7 1828                                           7


—42 S 3—

1 Carl Conrad Rölander-Fast, * 22/5 1850, s. t. pappersmak. J. G. Rölander i Fredriksfors, Delsbo. G. 19/5 1878. Sold. nr 106 vid Häls. reg. Bos. i Fredriksfors. † 3/1 1937.
(W19) »Göras» Margta Ersdotter, * 15/2 1843 i Leksand, † 2/7 1923.
Anna Maria * 22/10 1878                                   4
Carl Johan * 23/8 1880, † 27/7 1883 (strypsjuka)
Frans Gustaf * 21/4 1883                                   5
Katharina * 18/5 1885, † 21/7 1910


—47 S 1—

(Norge) Lars Löf, * 1779 i Norge. Infl. fr. Ljusnedal, Jämtl., 1807. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Fjärdsätter, Delsbo. † 21/10 1808 (fältfeber) i Umeå.
(Z51) Anna Olofsdotter, * 1777. Infl. fr. Ljusnedal, Jämtl. 18/9 1855.
Lisa * 1802. Utfl. t. Torp, V.-norrl., 1825
Olof * 1803                                                      31K1
Anders * 15/1 1806                                           2


—58 S 2—

1 Lars Eriksson-Fält, * 1/1 1811, s. t. sold. E. Hurtig i Myra, Delsbo. G. 25/10 1835. Sold. nr 51 vid Häls. reg. Bos. i Myra. † 1846.
8M6 Karin Jonsdotter, * 28/1 1809, d. t. husman J. Johansson i Hagen, Delsbo. † 22/11 1849.
Jonas * 17/12 1831                                           3
Christina * 29/11 1835, † 1836
Margta * 4/1 1840                                            32J7
Lars »Fält» * 13/11 1843. Sold. nr 61 vid Häls. reg. † 13/1 1870 (lungsot).
Karin * 17/2 1846, † 8/6 1846


—6 T 8—

IV Anders Pehrsson-Fältberg, * 7/7 1730, s. t. sold. P. Qvist i Västanäng. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Bjusnäs, sen. i Ede, Delsbo. † 7/7 1802.
37P1 Brita Ersdotter * 20/1 1730, d. t. bonden E. Olofsson i Svedja 7, Delsbo. † 27/3 1801.
Anna * 16/3 1760                                             33L3
Brita * 1762. Okänd vistelseort
Pehr * 1/2 1764. Vargeringskarl. Bos. i Knutslunda, Delsbo. † 10/12 1789 i Tenala.


—7 T 6—

1 Anders Jonsson-Färm, * 24/1 1752, s. t. skrädd. J. Olsson i Västanäng. G. 1/11 1775. Sold. nr 54 (klarinettblåsare) vid Häls. reg. samt profoss. Bos. i Nordanäng, Delsbo. † 13/4 1820.
(X4)3CV Brita Mattsdotter, * 22/5 1746, d. t. husman M. Olofsson i Furuberg, Bjuråker. † 13/4 1825.
Sara * 26/8 1776                                              44K4
Eric * 2/1 1778                                                 9P6
Brita * 6/11 1779                                              37M4
Jonas * 25/10 1783                                           18
Margta * 28/1 1786                                           (X4)12B8
Karin * 2/5 1788                                               20N5
Anna * 15/12 1792                                           18K4
Kjerstin * 14/5 1794                                          2T5


—26 J 1—

(Y57) Pehr Fors, * 24/3 1804 i Tuna sn, V.-norrl. G. 1825. Änkl. o. omg. 1866. Korp. o. timmerman. Bos. i Oppsjö, Delsbo. † 19/6 1879 (reumatism).
(Y57) Margta Olofsdotter, * 27/7 1799 i Tuna sn, V.-norrl. † 19/9 1865 (lungsot).
(AC2) Ulrica Magdalena Wik, * 20/10 1817 i Bygdeå, Vb. † 12/3 1895.
Pehr * 9/2 1826                                                2
Olof * 6/4 1827                                                3
Fredrika * 12/10 1828                                       35T1
Erik * 19/5 1830                                               4
Jonas * 1/1 1833                                              5
Kjerstin * 22/6 1835                                          35P17
Margta * 26/2 1838                                           6
Karin * 27/12 1840                                           11K12


—50 J 2—

1 Olof Olsson-Flink, * 11/6 1851. s. t. O. Olsson i Lillhärdals sn, Jämtl. G. 29/4 1877. Korp. nr 85 vid Häls. reg. Bos. i Norrväna, Delsbo. † 27/5 1923.
25N17 Anna Jonsdotter, * 3/1 1845, d. t. husman J. Matsson i Mora, Delsbo. † 13/4 1939.
Brita * 1/9 1881                                               3
Anna * 23/7 1884


—11 K 38—

7T11 Olof Johansson-Färm, * 9/3 1814, s. t. husman J. Olsson i Västanäng. G. 28/4 1841. Korp. nr 26 vid Häls. reg. Bos. i Svedja, Delsbo. † 11/4 1890.
4 Sigrid Eriksdotter, * 20/1 1810, d. t. husman E. Eriksson i Ö. Tolbo, Delsbo. † 30/4 1880.
Olof * 23/7 1841                                               39
Margta * 22/3 1846                                           27K3


—13 N 12—

8 Olof Olsson-From, * 9/7 1814, s. t. sold. O. Qvick i Östansjö. G. 14/5 1843. V. korp. nr 107 vid Häls. reg. Bos. i Myra, Delsbo. † 1/12 1849.
38N7 Anna Ersdotter, * 6/10 1814, d. t. torp. E. Trygg i Nordanäng, Delsbo. † 27/12 1866 (lungsot).
Olof * 1/9 1846                                                29


—53 N 1—

(X15) Gustaf Påhlsson-Fagerberg, * 169.. Infl. fr. Hassela. Korp. vid Häls. reg. Bos. i Bondebo, Delsbo.
Brita ………., * 169.. Härst. okänd.
Brita * 20/5 1723                                              2
Simon * 9/10 1723
Anna * 8/9 1724


—10 P 4—

1 Eric Nilsson-Fäldt, * 4/3 1726, s. t. bonden N. Olofsson i Sjömyra 6. Korp. nr 73 vid Häls. reg. Bos. i Bredåker, Delsbo. † 1/11 1800
13MV Margta Pehrsdotter, * 15/1 1727, d. t. bonden P. Olsson i Loppet 1, Delsbo. † 20/5 1802 (ålder).
Brita * 19/9 1756                                              7T7
Carin * 26/7 1763                                             6
Olof * 28/11 1765                                             7
Margta * 4/9 1770. Piga i Skarpäng. † 22/12 1793


—16 P 12—

7 Eric Jonsson-Färdig, * (4/10) 6/6 1795, s. t. sold. A. Lust i Västeräng. G. 1825. Korp. nr 7 vid Häls. reg. Bos. i Hammarsvall, Delsbo. † 22/10 1865.
(T24) Elisabet Hultman, * 21/11 1785 i Hjulsjö, Ör. Tid. g. o. änka i Ljusdal. (Infl. 1815.) † 1862.
(X27) Eric * 2/6 1806. Styvs.                              20


—44 S 1—

(X11) Johan From, * 30/7 1783 i Gävle. G. 1811. Korp. vid Häls. reg. Bos. i Hovra, Delsbo. † ./12 1845.
(X11) Sigrid Månsdotter, * 1787. Infl. fr. Gävle, † 3/5 1850.
Johan * 1/1 1813, † 13/8 1813 (kikhosta)
Pehr * 22/12 1815                                            2
Brita * 1/4 1817                                               3
Maria * 21/7 1820. Tjänarinna i Björka, Delsbo. † 19/4 1843
Sigrid * 10/2 1823                                            14J24
Anna * 1/5 1825                                               49N8
Ingrid * 27/4 1828                                            19T10


—7 T 69—

19 Carl Jonsson-Falck, * 27/4 1807, s. t. bonden J. Isacsson i Långede. G. 10/11 1835. Korp. nr 17 vid Häls. reg. Bos. i Långede, sen. i Fjärdsätter, Delsbo. † 7/12 1901.
31P6 Brita Johansdotter, * 30/10 1804, d. t. bonden J. Andersson i Svala 1, Delsbo. † 19/6 1874 (bröstinflammation).
Jonas * 23/9 1836. Okänd vistelseort
Karin * 25/2 1839                                             12K22
Johan * 16/7 1844. Bonde i Fjärdsätter ss 1, Delsbo. † 7/1 1875.


—9 N 3—

1 Olof Olsson-Fors, * 13/4 1740, s. t. sold. O. Loman i Prättingberg.G. 2 ggr. Trumslag, vid Häls. reg. Bos. i Hammarsvall, Delsbo. † 1828.
(X27) Ingrid Pehrsdotter, * 1735. Infl. fr. Ljusdal, † 30/11 1812 (andtäppa).
(A) Johanna Sophia (Krus) Knis, * 1787 i Sth.. G. 1813. † 16/2 1873 (slag).
Carin * 26/7 1766                                             24T5
Lars * 20/12 1769                                             16L5
Pehr * 17/11 1772. Okänd vistelseort
Margta * 17/5 1775                                           7L5
Sven Olof * 5/11 1777                                       4
Ingrid * 19/1 1780, † 20/1 1780
Anna * 14/9 1814                                             4L9


—32 O 1—

(X27) Anders Fagerberg, * 170.. Infl. fr. Ljusdal. Trumslag. vid Häls. reg. Bos. i Mora, Delsbo.
Anna Jonsdotter, * 170. . Härst. okänd.
Pehr * 7/10 1725, † 11/12 1725
Jonas * 4/12 1726                                            2
Pehr * 14/11 1728, † 2/3 1729
Margta * 1/3 1730                                            3
Johan * 13/12 1732, † 12/1 1733
Karin * 19/7 1734                                             4
Pehr * 18/5 1739, † 3/6 1739


—16 T 4—

(X8) Jonas Fager, * 1740. Infl. fr. Forsa. Trumslag, vid Häls. reg. Bos. i Strandäng, Delsbo. (Blind på äldre dagar.) † 30/12 1812 (håll o. stygn).
1 Karin Jonsdotter, * 24/1 1734, d. t. bonden J. Olofsson i V. Tolbo 1, Delsbo. † 12/12 1813 (ålder).
Anna * 13/6 1765                                             38P8
Margta * 2/7 1768                                            8
Carl * 28/10 1771. Okänd vistelseort


—14 N 22—

(X8) Christian Ersson-Frisk, * 16/5 1749. Infl. fr. Forsa G. 1777. Furir vid Häls. reg. Bos. i Åkre 2, Delsbo, † 17/1 1792 (und. en strid vid Källtis blev fanans stång, som han bar, avskjuten, varvid han dog av splitter).
5 Sigrid Jonsdotter, * 9/8 1751, d. t. bonden J. Larsson i Åkre 2. † 16/10 1826.
Brita * 19/3 1779, † 12/11 1798 (drunknad)
Gölin * 9/12 1780, † 22/3 1785
Erik * 9/6 1783                                                 23
Gölin * 13/11 1785, † 12/1 1786
Sigrid * 27/9 1787, † 12/10 1864
Jonas * 24/7 1791                                            24

 


G.

—11 J 23—

8 Jonas Pehrsson-God, * 14/2 1754, s. t. bonden P. Pehrsson i Bjusnäs 1. G. 1780. V. korp. nr 74 vid Häls. reg. Bos. i Backan, Delsbo. † 15/8 1789 (skjuten vid Anjala, Finland, und. krigstjänst).
12J7 Anna Larsdotter (Pehrsdotter), * 4/1 1757, d. t. sold. P. Svedman i Tomta, Delsbo. Änka o. omg.                                             33S1
Pehr * 20/10 1781. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Edsäng, Delsbo. † 21/10
1808
Anna * 22/8 1784                                             10P13
Jonas * 28/7 1787                                            24


—46 J 5—

(Z—) Pehr Gadd, * 1759 i Jämtl. Sold. vid Häls. reg. o. bonde i Stömne s 1, Delsbo. † 1/4 1813 (hetsig feber).
2 Ingrid Jacobsdotter, * 3/5 1764, d. t. sold. J. Qvick i Stömne. f 3/1 1846.
Ingrid * 14/5 1792                                            37N4
Kjerstin * 16/9 1793                                          6
Erik * 19/7 1800                                               10


—46 J 13—

51J1 Lars Olsson-Glantz, * 5/3 1816, s. t. sold. O. Borr i Myra, Delsbo. G. 1847. Sold. nr 53 vid Häls. reg. Bos. i Myra. † 5/8 1898.
8 Karin Jonsdotter, * 30/4 1827, d. t. sold. J. Rask i Jobsmyra, Delsbo.† 21/4 1886 (lunginflammation)
Olof * 15/1 1847, † 20/7 1847
Brita * 30/5 1848                                              17
Jonas * 28/7 1850                                            18
Lars * 2/2 1858, † 1859
Karin * 24/10 1867                                           38P28


—48 J 1—

(X6) Lars Larsson-Guselius, * 11/2 1693, s. t. klockare L. Chusenii i Delsbo. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Heden, Delsbo. † 3/12 1767.
20MV Karin Påhlsdotter, * 29/10 1688, d. t. bonden P. Larsson i Långede 7, Delsbo. † 2/9 1779.
Olof * 10/12 1721                                             2
Brita * 29/11 1723. Bos. i Ede, Delsbo. † 17/1 1801
Lars * 8/9 1725                                                3
Margta * 26/12 1728                                         9K18
Karin * 27/9 1731, † 11/3 1743


—51 J 6—

3 Pehr Ersson-Glans, * 15/1 1851, s. t. sold. E. Klang i Nordanäng.G. 21/4 1873. Sold. nr 100 vid Häls. reg. Bos. i Nordanäng, Delsbo. † 22/9 1921.
10J6 Karin Jonsdotter, * 30/1 1847, d. t. sold. J. Trygg i Stömne, Delsbo. † 31/8 1911.
Erik * 5/8 1873. Jordbr.-arb. i Bondebo s 2
Jonas * 20/9 1875              7
Pehr * 3/2 1877. Okänd vistelseort
Karl * 2/5 1881


—32 K 7—

1 Mårten Mårtensson-Gräns, * 13/8 1821, s. t. bonden M. Eriksson i Slättäng s 1. G. 1/6 1848. Sold. nr 89 vid Häls. reg Bos. i Åkre, Delsbo.† 19/5 1875.
1P2 Brita Zachrisdotter, * 21/12 1820, d. t. bonden Z. Eriksson i Sannäs 1, Delsbo. † 16/1 1893 (ålder).
Brita * 12/11 1849                                            8


—1 L 51—

50 Pehr Mårtensson-Gren, * 20/12 1768, s. t. bonden M. Pehrsson i Slättäng 1, Delsbo. G. 1794. Sold. vid Häls. reg. o. bonde i Slättäng 1.† 21/11 1836.
28N2 Gertrud Andersdotter, f 9/8 1768, d. t. bonden A. Olofsson i Norrväna 4, Delsbo. † 26/10 1836.
Karin * 8/10 1795                                             46N7
Anders * 1/9 1798                                            52
Ingrid * 23/9 1801, † 1/6 1826
Anna * 13/12 1804                                           24N11
Pehr * 17/11 1807                                            53
Gertrud * 8/10 1812, † 15/2 1814 (hetsig feber)


—12 L 11—

7 Olof Olsson-Gunst, * 12/6 1793, s. t. bonden O. Olsson i Långede 4. G. 1823. Korp. vid Häls. reg. Bos. i Sörväna, Delsbo. † 25/12 1863 (slag).
38N4 Sigrid Olofsdotter, * 7/1 1793, d. t. sold. O. Trygg i Hagen ss 2, Delsbo. † 25/1 1875.
Olof * 21/4 1824                                               17
Karin * 14/10 1825                                           5P23
Pehr * 15/12 1827                                            18
Lars, tv., 11/12 1828, † 27/12 1828
Brita, tv., * 11/12 1828, † 23/12 1828
Lars * 4/2 1830. Sold. nr 75 vid Häls. reg.
Jonas * 24/7 1833                                            19


—33 L 3—

2 Eric Svensson—Gadd, * 26/7 1756, s. t. mur. S. Andersson i Ava 2. G. 1785. Sold. nr 61 vid Häls. reg. Bos. i Ede, Delsbo. † 10/5 1790 i fält.
6T8 Anna Andersdotter, * 16/3 1760, d. t. sold. A. Fältberg i Ede. Änka o. omg. 3R4
Sven * 11/9 1786                                             4


—5 M 2—

Jonas Larsson-Glad, * 2/3 1736. Infl. fr. Ljusdal. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Källeräng, Delsbo. † 25/7 1820.
VI Kjerstin Ersdotter, * 8/11 1726, d. t. bonden E. Nilsson i Källeräng 2. Änka e. sold. C. Gustafsson-Roth i Källeräng. † 13/5 1812 (ålder).
Gustaf »Carlsson» * 1756 (styvs.) † 1778
Kjerstin * 25/2 1757 (styvd.)                              20K2
Sigrid * 4/12 1765                                            15K3
Jonas * 20/11 1768                                           21


—19 M 4—

(Z) Nils God, * 1766 i Jämtl. G. 25/3 1792. Sold. nr 127 vid Häls. reg. samt bonde i Långede 6, Delsbo. † 31/12 1849.
2 Sigrid Olofsdotter, * 20/6 1771, d. t. bonden O. Olofsson i Långede 6. † 1862.
Karin * 20/11 1792                                           49J5
Carl * 25/12 1796                                             6
Anna * 22/9 1799, † 3/2 1800
Sigrid * 14/8 1801                                            8J13
Anna * 16/3 1804                                             57S2
Margta * 25/7 1806. Okänd vistelseort
Nils * 19/10 1808                                             7
Olof * 28/4 1814, † 28/8 1814


—19 M 13—

11 Olof Olsson-Gran, * 6/5 1859 i Långbo, Delsbo. G. 5/5 1889. Sold. nr 101 vid Häls. reg. Bos. i Långbo. † 7/8 1935.
19S21 Karin Ersdotter, * 12/1 1855, d. t. bonden E. Ersson i Sörväna, Delsbo. † 21/7 1921.
Anna * 9/10 1882, † 30/6 1891 (drunknad i sjön Lången.)
Erik * 10/10 1889                                             17


—22 M 1—

(X5) Lars Glad, * 24/4 1775 i Bollnäs. Infl. 1802. G. 1795. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Ås, Delsbo. † 21/1 1809 i Torneå (fältfeber)
(X5) Brita Olofsdotter, * 1772, d. t. torp. O. Carlsson i Sörbo. Bollnäs.
Olof * 1796. Utfl. t. Sth. 1816
Margta * 1799                                                  7T19
Kerstin * 13/12 1803, † 21/8 1832
Brita * 3/2 1806, † 1/4 1806 (bröstvärk)
Brita * 4/8 1808                                               27N8


—31 M 6—

4 Johan Nilsson-God, * 12/7 1793, s. t. sold. N. Sporr i Vitterarv. G. 1818. Änkl. o. omg. 28/4 1841. Sold. nr 80 vid Häls. reg. Bos. i Ede, Delsbo. † 4/9 1875.
37P3 Greta Hillman, * 25/6 1793 i Gävle. Fosterd. t. bonden E. Olsson i Svedja 12, Delsbo. † 12/2 1840.
17L9 Margta Pehrsdotter, * 28/5 1796, d. t. bonden P. Påhlsson i Byn 3, Delsbo. † 2/3 1870 (bröstinflammation).
Nils * 28/11 1819, † 16/1 1840
Anna * 1/1 1823                                               8
Margta * 13/2 1826                                           (X4)33G7
Karin * 17/2 1829                                             18T11
Kerstin * 4/8 1832                                            38P21
Eric * 19/5 1835, † 11/3 1836


—10 N 15—

14 Pehr Pehrsson-Gräns, * 31/8 1849, s. t. bonden P. Pehrsson i Norrväna s 5. G. 6/4 1879. Sold. nr 58 vid Häls. reg. Bos. i Brännbo, Delsbo. † 11/11 1918.
46N15 Kerstin Hansdotter, * 1/12 1846 i Mora, Delsbo. † 22/3 1925.
Pehr * 7/11 1881                                              17
Brita * 16/2 1884. Utfl. t. Forsa 1905
Kerstin * 25/12 1886                                         12J32
Marget * 5/6 1890                                            (X4)4G15


—13 N 6—

4 Nils Olofsson-Gyll, * 28/12 1756, s. t. bonden O. Nilsson i Myra 2, Delsbo. G. 1784. Änkl. o. omg. 1792. Sold. nr 107 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Myra. † 29/4 1829.
(X8) Brita Andersdotter, * 1757. Infl. fr. Forsa, † 25/8 1789.
19P5 Kerstin Johansdotter, * 3/9 1770, d. t. bonden J. Eriksson i Strandäng 1, Delsbo. † 20/3 1828
Olof * 1779                                                      (X4)25G1
Carin * 14/1 1786                                             12L10
Johan * 28/10 1798                                          9


—13 N 11—

7 Olof Ersson-Gill, * 9/5 1794, s. t. bonden E. Olofsson i Myra 2. G. 1816. Sold. nr 22 vid Häls. reg. Bos. i Nordanäng, Delsbo. † 4/3 1868.
31M2 Ingrid Johansdotter, * 17/1 1795, d. t. förare J. Svärd i Klubbo, Delsbo. † 23/12 1880 (slag).
Erik * 6/8 1818, † 9/3 1890
Brita * 20/7 1822                                              29J4
Ella * 26/7 1825                                               38P18
Ingrid * 28/9 1829                                            26S6
Olof, tv., * 8/1 1833                                          14
Anna, tv., * 8/1 1833                                        3L9


—29 N 16—

9 Olof Pehrsson-Gunst, * 6/9 1818, s. t. husman P. Pehrsson i Sörväna. G. 4/3 1844. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Håknorrbo. Delsbo. † 31/5 1864 (spetälska).
25N12 Brita Olofsdotter, * 3/8 1816, d. t. sold. O. Sjö i Norrväna, Delsbo. † 23/1 1889.
Brita * 17/6 1845, † 14/3 1871 (lungsot)


—29 N 34—

(X25) Bertil Ericsson-Gran, * 1765. Infl. fr. Järvsö. G. 1791. Sold. nr 73 vid Häls. reg. Bos. i Edsäng, Delsbo. † 26/12 1808 (fältfeber) i Finland.
Blev belönad med medalj för tapperhet i fält, enl. Bocken 1963/64 sid. 64.
2 Karin Olsdotter, * 4/9 1764, d. t. bonden O. Pehrsson i Norrväna 5, Delsbo. † 26/11 1824.
Erik * 29/12 1792                                             35
Gertrud * 20/1 1795, † 15/6 1800
Olof * 17/3 1799                                               36


—49 O 6—

1 Johan Abrahamsson-Gren, * 25/3 1816, s. t. sold. A. Trygg i Mora. G. 11/11 1838. Sold. nr 61 vid Häls. reg. Bos. i Bjusnäs, Delsbo. † 24/4 1878.
7N4 Brita Andersdotter, * 2/9 1810, d. t. bonden A. Pehrsson i Mora 7, Delsbo. † 8/5 1884.
Johan * 14/8 1845                                            7


—9 P 8—

(X25) Salomon Gränts, * 8/1 1791. Infl. fr. Järvsö. G. 1814. Sold. nr 16 vid Häls. reg. Bos. i Skog, Delsbo. † 1/2 1870.
7 Karin Olofsdotter, * 13/3 1790, d. t. bonden O. Eriksson i Sjömyra 5, Delsbo. † 15/7 1872.
Carl * 5/11 1815                                               14
Kjerstin* 14/11 1818                                         18T7
Olof * 11/9 1820                                               15
Salomon * 9/6 1823                                          16
Erik * 23/10 1826                                             17
Jonas * 28/1 1831. Utfl.
Sven Magnus * 3/11 1835                                  18


—9 P 17—

8 Erik Salomonsson-Gränts, * 23/10 1826, s. t. sold. S. Gränts i Skog. G. 3/6 1858. Bonde o. skrädd, i Sjömyra sss 4, Delsbo. † 10/8 1896
18N70 Brita Jonsdotter, * 23/6 1830, d. t. sold. J. Swed i V. Tolbo, Delsbo. † 14/1 1897.
Salomon * 2/7 1858, † 23/5 1889
Jonas * 24/6 1860, † 3/4 1874 (hjärnhinneinflammation)
Erik * 27/9 1862. Skrädd. Bos. i Sjömyra. † 29/6 1946
Carl * 26/3 1867                                               26
Pehr * 20/6 1872. Skrädd. Utfl. t. Torp, V.-norrl., 1911


—38 P 6—

(X8) Micael Micaelsson-Gahm, * 1753 i Forsa sn. G. 1779. Sold. vid Häls. reg. samt smed i Ö. Tolbo, Delsbo. † 11/10 1829.
2 Margta Ersdotter, * 10/2 1755, d. t. husman E. Jonsson i Sättjära, Delsbo. † 17/12 1794.
Eric * 3/8 1780. Okänd vistelseort
Olof * 2/9 1782                                                12
Brita * 17/3 1785. Utfl. t. Söderhamn 1794
Michael * 30/8 1786. Dräng i Tolbo. † 26/9 1805 (nervfeber)
Margta * 4/3 1788, † 25/1 1816 (lungsot)
Pehr * 23/3 1793, † 30/1 1794


—45 P IV—

III Pehr Jonsson-Glad, * 1654, s. t. bonden J. Carlsson i Sörväna 3, Delsbo. Bonde i Sörväna 3 o. sold. vid Häls. reg. † ./7 1699.
Anna …., * 165. . Härst. okänd.
Sigrid * 1685. Okänd vistelseort
Påfvel * 3/8 1689, † ./11 1689
Karin * 9/2 1691. Okänd vistelseort
Gertrud * 23/4 1695, † 1695
Gertrud * 12/11 1696. Okänd vistelseort
Pehr, tv., * 30/10 1699, † 12/11 1699
Margta, tv., * 30/10 1699, † 28/1 1765


—48 P 6—

(Y54) Pehr Grym, * 1/9 1751. Infl. fr. Torp, V.-norrl. G. 1778. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Oppsjö, Delsbo. † 21/1 1789 (und. krigstjänst i Åbo, Finland).
2 Sigrid Larsdotter, * 4/9 1751, d. t. bonden L. Ericsson i Svedja 1, Delsbo. † 4/1 1808 (lungsot).
Carin * 10/9 1779, † 28/9 1779
Lars * 25/10 1787                                             7


—54 P 9—

6 Johan Andersson-Gunst, * 13/3 1840, s. t. husman A. Larsson i Edsäng. G. 18.. Änkl. o. omg. 13/11 1863. Sold. nr 149 vid Häls. reg. Bos. i Rossla, sen. i Ovanåker, Delsbo. † 2/9 1912.
10J4 Sigrid Jonsdotter, * 1/12 1831, d. t. korp. J. Swahn i Fjärdsätter, Delsbo. † 18/2 1863 (förkylning).
11K6 Karin Ersdotter, * 20/3 1833, d. t. E. Eriksson i Edsäng, Delsbo.
† 3/3 1915.
Jonas * 7/8 1858                                              11


—59 P 1—

Mickel Gall, * 16… Härst. okänd. Sold. vid Häls reg. Bos. i Jobsmyra, Delsbo.
Sigrid ….., * 16… Härst. okänd.
Anders * 1686                                                  2
Erich * 10/3 1689. Okänd vistelseort
Margta * 2/6 (2/7) 1691                                    16P3
Pehr * 27/1 1694                                              3

—2—

1 Anders Gall, * 1686, trol. s. t. sold. M. Gall i Jobsmyra, Delsbo. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Jobsmyra.
Margreta …… , * 168.. Härst. okänd.
Maria * 17.. Okänd vistelseort
Karin * 17.. Okänd vistelseort


—13 R 8—

4 Hans Hansson-Gren, * 1748, s. t. bonden H. Jonsson i Tomta 4, Delsbo. G. 1775. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Tomta.
44R1 Brita Olofsdotter, * 14/2 1750, d. t. sold. O. Hålnäs i Vitterarv, Delsbo. † 17/6 1836.
Hans * 18/3 1777, † 17/1 1805
Margta * 27/4 1780                                           46
Olof * 15/9 1784. Utfl. t. Gnarp
Karin * 28/9 1787                                             42K11


—14 R 7—

5 Mickel Pehrsson-Grip, * 29/8 1786, s. t. bonden P. Fagerberg i Tomta 5. G. 1811. Sold. nr 145 vid Häls. reg. Bos. i Fjärdsätter, Delsbo. † 5/10 1848.
32N3 Karin Andersdotter, * 23/7 1787, d. t. bonden A. Ersson i Norrväna 8, Delsbo. † 1856.
Karin * 16/9 1812, † 20/12 1812 (hosta)
Pehr * 14/10 1813, † 2/10 1895
Karin * 5/5 1816                                               19J13
Sigrid * 9/5 1818                                              34L3
Anders * 10/9 1820                                           36K1
Brita * 24/3 1822                                              12L16
Anna * 21/2 1826, † 13/12 1826
Anna * 17/1 1829                                             24T17


—25 R 1—

Gullick Grellsson, * 168.. Härst. okänd. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sannäs, Delsbo.
H. namn okänt.
Lisbeth * 4/12 1710                                          34R2
Margreta * 30/1 1713                                        16P4


—7 S 1—

(X19) Anders Ersson-Glomberg, * 1707. Infl. fr. Tuna (Hälsingtuna). Sold. vid Hals. reg. G. 3 ggr. Bos. i Svedja, sen. i Skog 1, Delsbo.
24PV Sigrid Jonsdotter, * 1/1 1706, trol. d. t. bonden J. Hansson i Stömne 5, Delsbo. † 1752.
17L1 Kjerstin Pehrsdotter, * 12/6 1727, d. t. bonden P. Pehrsson i Håknorrbo 3, Delsbo. † 3/2 1765.
(X27) Kjerstin Jonsdotter, * 1725 i Ljusdal, Gävleb. † 19/3 1795.
Brita * 26/10 1731                                            50N4
Karin * 27/7 1733                                             33P1
Sigrid * 7/3 1735                                              15J3
Margta * 26/2 1756                                           5M5
Jonas * 24/6 1757                                            2


—18 S 2—

(X19) Erik Grymm, * 6/9 1769 i Hälsingtuna, Gävleb. Sold. nr 147 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Bondebo, Delsbo. † 13/6 1832.
1 Margta Larsdotter, * 13/12 1775 i Forsa sn, d. t. bonden L. Pehrsson i Ö. Berge 2, Delsbo. † 26/9 1863 (ålder).
Ingrid * 13/8 1800. Utfl. t. Forsa
Gölin * 16/3 1805                                             26O4


—26 S 6—

3 Pehr Larsson-God, * 9/3 1823, s. t. sold. L. Fyhr i Källeräng. G. 10/11 1850. Änkl. o. omg. 3/12 1865. Sold. nr 27 vid Häls. reg. Bos. i N. Sannäs, Delsbo. † 28/9 1900.
(X30) Brita Christophersdotter, * 8/6 1826. Infl. fr. Nianfors. † 9/4 1865 (barnförlamning).
13N11 Ingrid Olsdotter, * 28/9 1829, d. t. sold. O. Gill i Nordanäng, Delsbo, † 4/10 1887.
Lars »God» * 4/9 1851. Sold. nr 27 vid Häls. reg. † 4/11 1880 (lungsot).
Pehr * 7/11 1853, † 2/11 1876 (maginflammation)
Anna * 20/6 1856. Utfl. t. Forsa 1875
Kerstin * 12/8 1859                                           12
Brita * 14/10 1862, † 6/10 1874 (struplungsot)
Anders * 6/4 1865                                            13


—56 S 1—

(A—) Carl Gustaf Gran, * 1788 i Sth. G. 1817. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sannäs, Delsbo. † 4/1 1854.
(X11) Anna Wallström, * 1796 i Gävle, t 24/9 1852.
Olof * 14/11 1818                                             2
Anders * 2/2 1820                                            3
Karin * 14/4 1823                                             4
Carl * 30/11 1825                                             5
Anna * 2/10 1827                                             6
Brita * 25/4 1830                                              7
Kjerstin * 3/7 1835. Utfl. t. Forsa 1854


—7 T 2A—

(X19) Pehr Glomberg, * 1733. Infl. fr. Hälsingtuna. G. 1761. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Svedja, Delsbo. † 6/4 1800.
1 Brita Jonsdotter, * 30/12 1737, d. t. skrädd. J. Olsson i Västanäng, Delsbo. † 10/6 1807 (ålder).
Anna, tv., * 31/7 1762                                       44J1
Jonas, tv., * 31/7 1762, † 12/11 1762
Margta * 16/2 1764, † 3/8 1804 (magsjukdom)
Sara * 28/10 1766                                            1O6
Jonas * 1/1 1769                                              64
Pehr Lif * 1/5 1774. Sold. vid Häls. reg.
Johan * 15/4 1776, † 13/6 1776
Olof * 24/5 1777                                               65
Brita * 6/6 1780, † 1/10 1785
Johan * 4/10 1782, † 5/9 1783


—11 J 23—

8 Jonas Pehrsson-God, * 14/2 1754, s. t. bonden P. Pehrsson i Bjusnäs 1. G. 1780. V. korp. nr 74 vid Häls. reg. Bos. i Backan, Delsbo. † 15/8 1789 (skjuten vid Anjala, Finland, und. krigstjänst).
12J7 Anna Larsdotter (Pehrsdotter), * 4/1 1757, d. t. sold. P. Svedman i Tomta, Delsbo. Änka o. omg.  33S1
Pehr * 20/10 1781. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Edsäng, Delsbo. † 21/10 1808
Anna * 22/8 1784                                             10P13
Jonas * 28/7 1787                                            24


—42 K 10—

8 Pehr Olofsson-Grym, * 23/4 1786, s. t. bonden O. Ericsson i Näsbyn s 6. G. 2 ggr. V. korp. vid Häls. reg. Bos. i Rimskog, Delsbo. † 3/3 1854.
4P4 Fredrica Carolina Cederholm, * 15/3 1789 i Sth. Fosterd. t. husman M. Jonsson i Rimskog. † 19/4 1822.
11T3 Karin Larsdotter, * 29/10 1787, d. t. bonden L. Jonsson i Sannäs 6, Delsbo. † 1869.
Brita * 27/7 1814                                              24T16
Olof * 5/4 1816 (styvs.)                                     12
Olof * 2/4 1819                                                13M10


—12 L 11—

7 Olof Olsson-Gunst, * 12/6 1793, s. t. bonden O. Olsson i Långede 4. G. 1823. Korp. vid Häls. reg. Bos. i Sörväna, Delsbo. † 25/12 1863 (slag).
38N4 Sigrid Olofsdotter, * 7/1 1793, d. t. sold. O. Trygg i Hagen ss 2, Delsbo. † 25/1 1875.
Olof * 21/4 1824                                               17
Karin * 14/10 1825                                           5P23
Pehr * 15/12 1827                                            18
Lars, tv., 11/12 1828, † 27/12 1828
Brita, tv., * 11/12 1828, † 23/12 1828
Lars * 4/2 1830. Sold. nr 75 vid Häls. reg.
Jonas * 24/7 1833                                            19

 


H.

—2 Y 12—

8 Michael Holmstrand, *19/10 1800, s. t. kommin. J. Holmstrand i Hålsjö 3, Norrbo. G. 14/4 1822. Sold. nr 126 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Skärås, Bjuråker. † 24/3 1873.
(X4)19H5 Anna Larsdotter, *3/11 1798, d. t. bonden L. Larsson i Änga 16, Bjuråker. † 21/2 1859 (kräfta)
Jacob, *10/7 1822                                           (X4)11H11
Lars, *26/7 1826                                             18
Pehr, *10/2 1833                                            (X4)13G8A
Brita, *21/8 1835                                            (X4)6F21


—7 J 22—

6 Jonas Pehrsson-Hultenberg, * 14/3 1731, s. t. sold, P. Svala i Svala by, Delsbo. G. 2 ggr. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Charlotteberg, Delsbo. † 6/5 1820.
51P1 Kerstin Jonsdotter, * 25/9 1726, d. t. J. Pehrsson i Ö. Tolbo, Delsbo. † 19/4 1798.
43J1 Margta Nilsdotter, * 6/8 1776, d. t. sold. N. Wall i Källmyra, Delsbo. † 1/2 1840.
Lars * 4/5 1764                                                             23
Nils * 14/7 1801, † 31/7 1874


—14 J VII—

V Daniel Erichsson-Hurtig, * 169. . i Bredåker. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Lytan (Tomta), Delsbo.
Anna ……….., * 169. . Härst. okänd.
Erich * 16/4 1716. Okänd vistelseort
Anna * 19/2 1718, † 1718


– 16 J 10 –
Carl »Högberg»
* 6/8 1869. Sold. vid Häls. reg. Utfl. t. Hälsingtuna 1905


—29 J 10—

(H57) Pehr August Johansson-Hult, * 6/2 1851 i Madesjö sn, Kalm.G. 8/12 1878. Sold. nr 4 vid Häls. reg. Bos. i Myra, Delsbo. † 31/1 1911.
4 Ingrid Eriksdotter, * 24/10 1859, d. t. husman E. Johansson i krusänga, Delsbo. † 13/2 1945.
Jonas Erik * 15/4 1881                                      14
Brita Christina * 6/12 1884, † 31/12 1884
Brita * 9/2 1888                                               (X33)7U6
Pehr August * 5/9 1892. Utfl. t. Sth. 1923


—33 J 1—

1M2 Lars Hållfast, * (18/8) 19/10 1728, trol. s. t. bonden A. Jonsson i Kila 1. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Långede, Delsbo. (Blind på äldre dagar.) † 15/2 1810 (slag).
Anna Jonsdotter, * 1720. Härst. okänd, † 30/10 1791.
Brita * 19/12 1753                                            2
Karin * 4/6 1757                                               13L4


—11 K 16—

9 Pehr Jonsson-Helsing, * 14/6 1853, s. t. bonden J. Jonsson i Rossla 1. G. 4/5 1884. Sold. nr 95 vid Häls. reg. Bos. i Norrväna, Delsbo. † 24/9 1925.
33N3 Karin Hermansdotter, * 7/4 1844, d. t. sold. H. Timper i Norrväna. † 21/2 1922.


—26 K 2—

1 Pehr August Hjelm, * 10/6 1814 i Falun, s. t. C. F. Martinows i Tomta, G. 8/11 1840. Änkl. o. omg. 1/5 1890. Sold. nr 29 vid Häls. reg., sen. kyrkvakt. Bos. i Knutslunda, Delsbo. † 9/7 1893 (blindtarmsinflammation).
(X4)5B27 Brita Jönsdotter, * 7/11 1815, d, t. sold. J. Skog i Sunnansjö, Delsbo. † 23/11 1886.
51J3 Ingrid Klang, * 3/11 1856, d. t. sold. E. Klang i Nordanäng, Delsbo. † 16/11 1946.
Margta * 13/6 1846                                           45M4
Erik * 30/9 1886 (styvs.) Skogsarb. i Delsbo
Jonas Olof * 28/12 1897 (styvs.)                         3


—42 K 11—

8 Olof Olsson-Hjelm, * 8/12 1791, s. t. bonden O. Danielsson i Näsbyn s 6. G. 1814. Sold. nr 22 vid Häls. reg. Bos. i Tomta, Delsbo. † 4/3 1855.
13R8 Karin Hansdotter, * 28/9 1787, d. t. sold. H. Gren i Tomta. † 14/5 1852.
Brita * 3/2 1816                                               13
Margta * 6/12 1818                                           12R12
Karin * 1/12 1821                                             14
Olof * 31/1 1826. Bos. i Ås, Delsbo. † 18/3 1881


—2 L 10—

(X33)3Y4 Olof Hansson-Hjelte, * 16/10 1729, s. t. bonden H. Andersson i Sandåker, Norrbo. G. 2 ggr. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Gåsbacka, Delsbo. † 29/10 1807 (kräfta).
4 Anna Persdotter, * 11/2 1733, d. t. bonden P. Nilsson i Hagen 2, Delsbo. † 7/2 1792.
(Z26) Kjerstin Andersdotter, * 1756, d. t. bonden A. Jonsson i Olingdal, Lillhärdal. Utfl. t. Lillhärdal, Jämtl., 1810.
Hans * 7/1 1764                                               11
Margta * 11/9 1770                                           12


—7 L 15—

10 Erik Larsson-Heder, * 20/4 1841, s. t. husman L. Pehrsson i Tomta.
G. 1/11 1868. Korp. nr 108 vid Häls. reg. Bos. i Västeräng, Delsbo. † 23/3 1910.
59J18 Brita Olsdotter, * 24/10 1845, d. t. husman O. Matsson i Sannäs, Delsbo. † 17/2 1927.
Olof * 2/11 1869      17
Ingrid * 27/9 1871, † 27/5 1876 (scharlakansfeber)
Lars * 31/12 1872, † 27/1 1873
Erik * 5/8 1880. Sold. nr 139 vid Delsbo komp., Häls. reg. † 6/11 1918
Lars * 21/9 1882      18
Anna * 5/7 1885

—17—

15 Olof Ersson-Heder, * 2/11 1869, s. t. korp. E. Heder i Västeräng. G. 28/10 1891. Änkl. o. omg. 20/4 1904. Sold. nr 80 vid Häls. reg. o. bonde i Fjärdsätter s 5, sen. i N. Sannäs 1, Delsbo. (Frånsk. 1918.) † 7/1 1937.
1L55 Karin Jonsdotter, * 6/10 1869, d. t. bonden J. Larsson i Slättäng av 1, Delsbo. † 13/1 1903.
5N4 Brita Pehrsdotter, * 31/12 1865, d. t. nämndeman P. Ruth i Bondebo 6, Delsbo. (Fransk. 1918.) † 10/7 1939.
Brita * 22/10 1892                                            18T25
Karin * 24/5 1894                                             60K5
Erik * 27/5 1897. Utfl. t. Säma 1921
Anna * 8/4 1901, † 10/5 1918
Per Edvard * 12/6 1904. Utfl. t. Västanfors 1943
Anna Maria »Jonsdotter» * 6/6 1889                    (X4)26A39


– 12 L 9 –

Erik »Hägg»* 31/12 1844 (styvs.). Sold. nr 149 vid Häls. reg. † 1873


—12 L 17—

11 Olof Olsson-Haij, * 21/4 1824, s. t. korp. O. Gunst i Sörväna. G. 3/5 1846. Änkl. o. omg. 1849. Sold. nr 91 vid Häls. reg. Bos. i Svedja, Delsbo. † 17/4 1900.
28N4 Karin Andersdotter, * 28/11 1820, d. t. A. Andersson i Norrväna, Delsbo. † 31/8 1846 (barnsbörd).
19M5 Anna Olsdotter, * 27/2 1812, d. t. sold. O. Loo i Långede 6, Delsbo. † 31/10 1902.
Sigrid * 19/7 1850, † 16/12 1868


—19 L 18—

6 Olof Hård, * (27/1) 21/5 1811, s. t. sold. P. Ceder i Håknorrbo. G. 7/11 1847. Sold. nr 98 vid Häls. reg. Bos. i Vålås, Delsbo † 15/2 1878 (bråddöd).
7T24 Anna Pehrsdotter-Högman, * 8/10 1816, d. t. bonden P. Högman i Västanäng s 2, Delsbo. † 9/3 1895.
Pehr * 19/7 1837                                              19
Brita * 10/8 1839, † 2/1 1840
Brita * 10/7 1852                                              20


—8 H 31—

Lars Hast, * 1750. Härst. okänd. G. 13/10 1776. Anst. 1776 som sold. nr 108 vid Häls. reg. Bos. i Linfläck, Delsbo. † 9/6 1790.
3 Brita Johansdotter, * 16/9 1744, d. t. bonden J. Ericsson i Linfläck 1, Delsbo. † 13/11 1821.
Pehr »Hast» * 23/6 1777. Sold. vid Häls. reg. † 6/11 1801
Karin * 22/12 1782                                           24P9
Anna * 20/2 1788, † 1788


—14 M 16—

11 Isak Andersson-Hjelte, * 1/5 1830, s. t. sold. A. Kron i Långede. G. 17/4 1854. Sold. nr 69 vid Häls. reg. Bos. i Knaggälve, Delsbo. † 28/11 1910
16P20 Ingrid Ersdotter, * 22/9 1828, d. t. husman E, Hultman i Hammarsvall, Delsbo. † 27/7 1902.
Jonas * 23/4 1850                                            21
Brita * 15/7 1854                                              22
Erik * 3/5 1857. Husman i Knaggälve. † 1/5 1942
Anders * 21/7 1862                                           23
Ingrid * 7/11 1866, † 16/4 1943
Anna * 8/10 1871                                             24


—32 M 3—

1 Erik Danielsson-Hägg, * 11/7 1795, s. t. korp. D. Wigg i Norrväna.G. 1818. Sold. vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Berge, Bjuråker, sen. i Norrväna, Delsbo. † 12/12 1843 å Hudiksvalls lasarett (halsfluss).
(X4)45A2 Anna Johansdotter, * 27/5 (27/12) 1795, d. t. sold. J. Kax i Berge, Bjuråker. † 27/11 1857.
Daniel * 10/8 1818                                           6
Erik * 2/4 1821, † 4/6 1839
Jonas * 24/10 1823, † 6/10 1827 (halsfluss)
Olof * 26/12 1825, † 14/1 1826 (bröstsjukdom)
Jonas * 3/1 1830                                              7


—32 M 6—

3 Daniel Ersson-Hed, * 10/8 1818, s. t. sold. E. Hägg i Norrväna. G. 2 ggr. Sold. nr 126 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Berge, Bjuråker. † 2/1 1869 å Hudiksvalls lasarett.
(X4)14B3 Anna Andersdotter, * 3/3 1816, d. t. kyrkvakt A. Hed, i Västansjö, Bjuråker. † 12/7 1850 (barnsbörd).
(X4)34A6 Carin Larsdotter, * 28/8 1814, d. t. skomak. L. Svedström i Vedmyra, Bjuråker. Infl. t. Delsbo 1884. Bos. i Ovanåker, † 24/1 1898.
Anna * (20/9) 26/9 1847                                   (X4)6F23
Carin * 4/4 1850, † 25/10 1850
Marget * 7/2 1853, † 20/6 1866
Lars * 14/10 1856                                             9


– 33 M 1 –
Olof »Hallsten»
* 7/9 1862. Sold. nr 62 vid Häls. reg. Utfl. t. Ljusdal 1901


—10 N 16—

14 Olof Pehrsson-Holst, * 12/7 1859, s. t. bonden P. Pehrsson i Norrväna s 5, Delsbo. G. 3/5 1881. Sold. nr 83 vid Häls. reg. o. bonde i Norrväna 12. † 10/12 1947.
6S6 Kerstin Ersdotter, * 25/12 1856, d. t. sold. E. Knapp i Knaggälve, Delsbo. † 27/4 1944.
Pehr * 29/1 1882                                              18
Erik * 8/12 1883. Utfl. t. Njurunda 1930
Brita * 1/12 1885                                              19
Olof * 25/10 1887. Utfl. t. Sundsvall 1908
Jonas * 19/12 1888, † 24/12 1890
Ella Kristina * 20/11 1890                                  25P10
Margta * 3/2 1897                                            20
Karin * 20/12 1898                                           8J28
Anna Maria * 28/3 1902                                     (X33)22Y24


—42 N 48—

42 Olof Haglund, * 7/12 1860, s. t. korp. J. Haglund i Myra. G. 31/10 1884. Sold. nr 91 vid Häls. reg. Bonde i Edsäng 8 (1 öresl., 12 pngl.), Delsbo. † 15/4 1935.
32L4 Margta Larsdotter, * 9/4 1849, d. t. bonden L. Olsson i Klubbo 3, Delsbo. † 3/1 1927.
Jonas * 3/2 1888, † 1/12 1888
19M10 Inga Margreta Johansdotter * 13/11 1885. (Fosterd.)  54


—51 N 7—

4 Jonas Jonsson-Hjort, * 11/3 1791, s. t. husman J. Ersson i Mora.G. 1817. Sold. nr 64 vid Häls. reg. Bos. i V. Berge, Delsbo. † 29/5 1846.
35M1 Margta Andersdotter, * 21/11 1784, d. t. sold. A. Flykt i Mora.† 12/9 1865.


—3 O 18—

(X25) Jonas Holst, * 12/11 1795. Infl. fr. Järvsö. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Oppsjö, Delsbo. † 9/5 1854.
4 Margta Olofsdotter, * 23/11 1794, d. t. bonden O. Ericsson i Oppsjö 3. † 17/1 1864.
Margta * 14/1 1824                                           35P16
Olof * 29/7 1826                                               40N7
Jonas * 3/1 1829                                              20K6


—12 O 5—

(X9) Gustaf Hägg, * 8/10 1764 i Färila, Gävleb. Infl. 1787. Anst. som sold. nr 14 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i V. Berge, Delsbo. † 2/7 1812 (bröstfeber).
2 Kerstin Olofsdotter, * 22/3 1762, d. t. bonden O. Eriksson i Rossla 1, Delsbo. † 15/11 1833.
Olof »Rust» * 10/5 1792. Sold. vid Häls. reg. † 20/2 1820 i Malmö
Hans * 24/9 1793. Utfl. t. Färila 1807
Eric »Hägg» * 29/11 1794. Utfl. t. Tuna 1810
Jonas * 18/11 1796, † 8/3 1797
Kjerstin * 7/3 1798                                           11R6
Carin * 4/12 1800                                             (X4)33G5
Jonas * 25/12 1803                                           8
Anders * 12/4 1807. Torp. i Medelpad 1825


—17 O 3—

2 Pehr Olofsson-Hurtig, * 30/5 1781, s. t. husman O. Pehrsson i Sannäs. G. 1800. Sold. nr 103 vid Häls. reg. Bos. i Klubbo, Delsbo. † 4/2 1809 (fältsjuka) i Finland und. krigstjänst.
(X19) Cherstin Ersdotter, * 1778. Infl. fr. Hälsingtuna. † 2/1 1811 (feber).
Olof * 16/4 1802. Utfl. t. Hudiksvall 1833
Erik * 22/9 1804                                               5
Pehr * 1/2 1808. Utfl.

—4—

2 Jonas Olsson-Hurtig, * 11/12 1794, s. t. husman O. Pehrsson i Sannäs. G. 1826. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Lund, Delsbo. † 8/5 1841.
(Z17) Lisbeth Halfvardsdotter, * 22/1 1791 i Hede, Jämtl. † 14/11 1880 (ålder).
Kerstin * 25/12 1826                                         10J7
Olof * 31/12 1829                                             6


—43 O 1—

(X27) Jonas Hed, * 1753 i Ljusdal. G. 1779. Infl. 1781. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Loppet, Delsbo. † 10/11 1828.
(X27) Anna Christiansdotter, * 1749. Infl. fr. Ljusdal. † 6/5 1829.
Jonas * 28/7 1780. Utfl. t. Bjuråker 1799
Erik * 18/1 1784                                               13M7
Margta * 28/5 1788, † 28/5 1788


—20 P 10—

8 Eric Jonsson-Hast, * 27/8 1784, s. t. bonden J. Pehrsson i Skarpäng. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Stömne, Delsbo.
46S2 Sigrid Ersdotter, * 18/3 1764, d. t. sold. E. Retsberg i Hammarsvall, Delsbo. Änka e. sold. J. Dragon i Stömne. † 18/5 1832.


—25 P 2—

VI Simon Jonsson-Hammare, * 169., trol. s. t. husman J. Simsson i Stömne, Delsbo. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Källmyra, sen. bonde i Stömne 6.
26PV Sigrid Simonsdotter, * 22/2 1700, d. t. bonden S. Mickelsson i Stömne 7. † 1787.
Jonas * 7/6 1729, † 13/2 1730
Jonas * 5/8 1733, † 8/9 1733
Mickel * 10/5 1735, † 22/2 1736
Mickel * 5/11 1743, † 2/3 1744


—44 P 28—

17 Jonas Olsson-Hultin, * 8/10 1861, s. t. sold. O. Sprint i Långede. G. 9/11 1885. Sold. nr 22 vid Häls. reg. o. bonde i Långbo 33, Delsbo.
47J3 Karin Svensdotter, * 5/1 1863, d. t. sold. S. Ljus i Sörväna, Delsbo. † 2/4 1946.
Margreta Kathrina * 30/11 1886, † 19/3 1889 (olyckshändelse)
Anna Kristina * 25/10 1888, † 9/11 1896
Olof Herman * 3/6 1891                                     46
Jonas Erik * 8/11 1893. Skogsarb. i Delsbo
Per * 28/8 1896. Jordbr.-arb. i Delsbo
Karolina * 1/9 1899. Bos. i Hammarsvall 46
Lars * 10/8 1902. Jordbr.-arb. i Delsbo
Anna Kristina * 26/9 1906. Hemmansäg. i Långbo
Marta * 25/4 1909                                            47


—47 P 1—

(C—) Lars Håldnäs, * 169.. Infl. fr. Uppl. Sold. vid Häls. reg. o. bonde i Sörväna 5, Delsbo.
III Karin Jonsdotter, * 14/10 1693, d. t. bonden J. Månsson i Sörväna 5.
Karin * 9/4 1724, † 29/4 1793
Brita * 24/6 1725. Okänd vistelseort
Jonas * 10/12 1726. Okänd vistelseort
Pehr * 11/4 1729                                              2
Brita * 16/4 1734                                              14T1
Jonas * 12/1 1739. Okänd vistelseort


—2 S 2—

1 Pehr Johansson-Husar, * 20/2 1781, s. t. sold. J. Svarts Stömne. G. 1805. Soldat. Bos. i Hagen, Delsbo. † 1809.
4L3 Margta Olofsdotter, * 16/10 1778, d. t. bonden O. Olsson i Hagen 4.
Karin * 7/3 1805                                               7L6
Johan * 24/10 1807                                          3


—6 S I—

(X15) Jonas Jonsson-Hammar, * 23/9 1722. Infl. fr. Hassela. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Rossla, Delsbo. † 22/3 1793.
(X15) Margta Pehrsdotter, * 18/6 1720. Infl. fr. Hassela. † 5/6 1808 (slag).
Jonas * 9/3 1756                                              1
Pehr * 11/11 1758                                            22
Kjerstin * 7/8 1765                                           12O3


—10 S 1—

(X8) Olof Hök, * 1740. Infl. fr. Forsa sn. V. korp. nr 28 vid Häls. reg. Bos. i Sättjära, Delsbo. † 1789 i Helsingfors, Finland.
71T1 Kjerstin Olsdotter, * 11/2 1733, d. t. sold. O. Blank i Långede, Delsbo. † 24/2 1797.
Brita * 27/6 1764                                              18N68
Carin * 6/5 1772                                               3K8
Ingrid * 22/7 1774, † 25/11 1775
Ingrid * 6/8 1776                                              3J11
Chjerstin * 15/3 1779. Utfl. t. Tuna sn, V.-norrl., 1811
Olof »Ax» * 12/12 1780. Sold. vid Häls. reg. † 27/12 1808 i Torneå, Finland.


—23 S 1—

(W25) Pehr Olsson-Hammarsten, * 1688 i Norrbärke, Kopp. G. 2 ggr. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sunnansjö 3, Delsbo. † 1779.
(W25) Marget Hansdotter, * 1700. Infl. fr. Norrbärke, Kopp. † 1774.
(X6) Christina Berg, * 169.. Trol. d. t. sold. M. Berg i Myra, Delsbo. G. 1775.
Hans * 11/3 1738, † 6/5 1740
Margta * 28/1 1740, † 19/8 1741
Margta * 25/1 1744                                           9J8


—28 S 3—

2 Johan Andersson-Haij, * 20/6 1795, s. t. torp. A. Pehrsson i Edsäng. G. 1820. Sold. nr 62 vid Häls. reg. Bos. i Sörväna, Delsbo. † 12/9 1875.
31N4 Sigrid Eriksdotter, * 28/1 1791, d. t. bonden E. Jonsson i Norrväna s 7, Delsbo. † 31/1 1858.
Anders * 13/11 1824                                         4
Brita * 10/4 1828                                              43P8


—49 S 1—

(X27) Per Hurtig, * 1/3 1739 i Ljusdal. Sold. nr 101 vid Häls. reg. Bos. i Åkre, Delsbo. † 1/1 1814 (slag).
(X27) Kjerstin Andersdotter, * 1739. Infl. fr. Ljusdal, † 8/12 1813 (vattusot).
Pehr * 5/11 1770                                              2


—58 S 1—

(Z50) Erik Svensson-Hurtig, * 3/1 1783 i Sveg, Härjedalen. Sold. vid Hals. reg. Bos. i Myra, Delsbo. † 19/3 1813 i Göteborg.
(Z50) Christina Larsdotter, * 5/3 1772. Infl. fr. Sveg. † 29/6 1837.
Karin * 14/3 1806                                             19M7
Lars * 1/1 1811                                                2
    Sven »Lek» * 14/2 1816. Sold. nr 58 vid Häls. reg. † 31/8 1842


—7 T 56—

39 Jonas Jonsson-Hellström, * 30/12 1873, s. t. bonden J. From i Myra. G. 3/5 1896. Sold. nr 102 vid Häls. reg. Bos. i Myra. Sen. bonde i Charlotteberg 2, Delsbo. † 30/4 1939.
(X20) Margreta Alcén, * 30/1 1875 i Hög sn, Gävleb.
Sigrid Matilda * 13/3 1897                                  3J24
Märta Linnea * 6/6 1906                                    24N28


– 12 T 3 –

(X11) Johan Olof Strömberg-Hjort * 4/5 1784 i Gävle. Infl. 1790. Fosters. Sold. nr 49 vid Häls. reg. Bos. i Mora, Delsbo. † 1908


—19 T 12—

7 Eric Olsson-Hurtig, * 12/10 1824, s. t. sold. O. Klang i Långede, Delsbo. G. 9/11 1845. Sold. nr 88 vid Häls. reg. Bos. i Långede. Utfl.
44P12 Anna Pehrsdotter, * 15/10 1821, d. t. sold. P. Tapper i Långede. Utfl.
Olof * 2/1 1845. Utfl.
Kerstin * 16/9 1846. Utfl.
Karin * 8/12 1857. Utfl.


—21 T 2—

(X18) Pehr Hultenberg, * 1701. Infl. fr. Hudiksvall. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Byn, Delsbo.
1 Brita Larsdotter, * 4/5 1707, d. t. bonden L. Larsson i Åkre 3, Delsbo.
Carin * 28/9 1731                                             4


—30 T 21—

(B30) Karl August Hurtig, * 12/3 1864 i Haga, Sth. län. Infl. fr. Alsike 1886. G. 18/4 1886. Sold. nr 18 vid Häls. reg. Bos. i Eckelsbo, Delsbo. Utfl. 1888.
10 Ingrid Olsdotter, * 1/2 1852, d. t. husman O. Fahlberg i Östansjö, Delsbo. † 20/1 1912.
Nils Olof * 3/3 1874, † 27/8 1874 (avtyning)
Olof * 26/12 1875, † 15/10 1876 (tvinsjuka)
Karolina * 20/5 1879                                         18T43
Ada Vilhelmina * 20/12 1886                              4S4


—4 L 17—

13 Pehr Olsson-Hagström, * 2/7 1872, s. t. bonden O Lund i Hagen 2. G. 27/4 1896. Korp. nr 14 vid Häls. reg. Bos. i Myra, Delsbo. Utfl. t. Hedemora 1909.
(X25) Kerstin Andersdotter, * 12/4 1873 i Järvsö sn, Gävleb., o. d. t. bonden A. Jonsson o. h. h. Sigrid Hansdotter i N. Säljesta ss 14. † 15/1 1905.
Olof * 17/6 1896. Utfl. t. Knista 1923
Brita Cecilia * 28/5 1898. Utfl. t. Norrbo 1912
Kristina * 13/12 1900, † 19/11 1903
Sigrid * 23/9 1903                                            14J35
Marta * 7/1 1905                                              22


—7 L 15—

10 Erik Larsson-Heder, * 20/4 1841, s. t. husman L. Pehrsson i Tomta.G. 1/11 1868. Korp. nr 108 vid Häls. reg. Bos. i Västeräng, Delsbo. † 23/3 1910.
59J18 Brita Olsdotter, * 24/10 1845, d. t. husman O. Matsson i Sannäs, Delsbo. † 17/2 1927.
Olof * 2/11 1869                                               17
Ingrid * 27/9 1871, † 27/5 1876 (scharlakansfeber)
Lars * 31/12 1872, † 27/1 1873
Erik * 5/8 1880. Sold. nr 139 vid Delsbo komp., Häls. reg. † 6/11
1918
Lars * 21/9 1882                                              18
Anna * 5/7 1885                                               51N22


—19 L 19—

18 Pehr Olsson-Hög, * 19/7 1837, s. t. sold. O. Hård i Vålås. G. 15/5 1859. Korp. nr 109 vid Häls. reg. Bos. i Norrberg, Delsbo. † 3/2 1906.
51P6 Carin Andersdotter, * 27/3 1834, d. t. sold. A. Stark i Håknorrbo. Fosterd. t. bonden E. Pehrsson i Ö. Tolbo 1, Delsbo. † 7/10 1921.
Anna * 4/7 1856                                               21
Brita * 18/7 1859. Utfl. t. Forsa 1880


—20 N VI—

V Johan Nilsson-Hållfast, * 20/5 1716, trol. s. t. bonden N. Halfvarsson i Nordanäng. Korp. vid Häls. reg. Bos. i Långede, Delsbo. † 23/5 1758 vid Landrygen und. krigstjänst.
(X8) Lisheth ……….., * ./5 1712 i Forsa.
Brita * 15/7 1751                                              7T3
Karin * 14/6 1757                                             11R3


—42 N 42—

(W29) Jonas Olsson-Haglund, * 10/1 1830, s. t. »Lissehans» O. Jonsson i Västanå, Rättviks sn. Kopp. G. 9/4 1855. Korp. nr 101 vid Häls. reg. Bos. i Myra, Delsbo. † 6/6 1880 (lunginflammation).
38 Karin Olsdotter, * 14/5 1826, d. t. bonden O. Eriksson i Sjömyra sss 1, Delsbo. † 27/4 1912.
Brita * 10/9 1855, † 1855
Karin * 31/5 1858                                             47
Olof * 7/12 1860                                               48
Jonas * 14/1 1863                                            49
Brita * 28/1 1865                                              13R28
Kerstin * 2/1 1868                                            46N26


—20 P 5—

(X8) Pehr Pehrsson-Hammare, * 1700. Infl. fr. Forsa. Korp. vid Häls. reg. Bos. i Stömne, Delsbo.
1 Anna Pehrsdotter, * 22/4 1712, d. t. bonden P. Larsson i Stömne 1. (Blind på äldre dagar.) † 14/4 1788 (ålder).
Karin * 2/4 1745, † 21/3 1747
Ingrid * 10/2 1748                                            16T7
Karin * 8/7 1750                                               10L3


—7 T 71—

3 Jonas Olofsson-Hjelm, * 2/3 1778, s. t. skomak. O. Jonsson i Västanäng. G. 1802. Korp. vid Häls. reg. Bos. i Långede, Delsbo. † ./12 1808 (fältfeber) i Uleåborg.
(X4) Catharina Hofverberg, * 17/12 1777, d. t. ing. Carl Hofverberg o. h. h. i Lia, Bjuråker. † 17/12 1813.
Olof * 25/8 1803, † 19/9 1808 (feber)
Carl * 28/5 1805                                               72
Jonas * 18/11 1807, † 15/12 1808 (mässling).

 

I.


J.

—35 N 1—

(X20) Michel Jonsson, * 1721. Infl. fr. Hög. Reservsold. vid Häls. reg. Bos. i Prättingberg 1, Delsbo, † 1776.
VI Karin Ersdotter, * 7/1 1705, d. t. bonden E. Pehrsson i Nyåker, Delsbo. † 11/9 1781.


—38 N 1—

VI Eric Jonsson, * 8/8 1719, s. t. bonden J. Ersson i Näsbyn 1, Delsbo. G. 1743. Bonde i Näsbyn 1.
Brita Olofsdotter, * 1717. Härst. okänd. † 23/6 1789.
Margta * 15/6 1745, † 6/7 1745
Gertrud * 4/5 1748                                           3
Olof * 29/1 1750                                               4
  Jonas * 25/4 1755. Sold. vid Häls. reg. † 31/12 1797
Margta * 3/7 1752                                            2J7


—51 N 1—

(X4)2GV Lars Jonsson, * 1680, trol. s. t. bonden J. Larsson Spångmyra 1, Bjuråker. Bonde i Mora 9, »Kusgården», Delsbo † 13/8 1737.
(X6) Karin Ersdotter, * 25/7 1689, d. t. sold. E. Winter i Delsbo. † 20/10 1754.
Erik * 12/3 1721                                               2
Kjerstin * 29/8 1729                                          48J3
Lars * 25/1 1732. Sold. vid Häls. reg. † 1758 i Pommern.


—9 P 1—

V Pehr Jonsson, * 28/9 1691, trol. s. t. bonden J. Pehrsson i Sjömyra 5. Landbonde å löjtnantsbostället i Prättingberg 3, Delsbo.
Brita Olsdotter, * 169. . Härst. okänd.
Jonas * 8/9 1721                                              49J1
Olof * 24/1 1723. Okänd vistelseort
Brita * 3/7 1725                                               3
Pehr * 9/5 1727. Sold. Död i Stralsund und. krigstjänst 7/10 1758
Karin * 13/7 1729, † 2/6 1730
Margta * 15/9 1730                                           35P10


—33 P IV—

III Nils Jonsson,* 166., trol. s. t. bonden J. Erichsson i Svedja 2, Delsbo. Sold. vid Häls. reg. Bonde i Svedja 3.
Karin …., * 166.. Härst. okänd.
Brita * 1683. Okänd vistelseort
Marit * 1684, 1/8 1743
Anna * 1687, † 1743
Jonas * 13/10 1696. Okänd vistelseort


—34 P 1—

IV Hans Jonsson, * 26/3 1694, s. t. bonden J. Olofsson i Svedja 3, Delsbo. Bonde å stamhemmanet Svedja 3 enl. 1715—1750 års jdbk o. ML. † 20/1 1764.
(X8) Anna Ersdotter, * 169.. Infl. fr. Forsa, † 1752.
43N1 Ingrid Andersdotter, * 31/12 1728, d. t. bonden A. Carlsson i Näsbyn 6, Delsbo. † 11/12 1802 (ålder).
Jonas * 6/10 1717                                            3
Anders * 14/10 1720                                         4
Olof * 10/2 1723. Sold. Död i Pommern.
Erich * 3/5 1728                                               5


—11 T 3—

(X8) Lars Jonsson, * 30/12 1751 i Forsa, Hälsingland. G. 1778. Bonde i Sannäs 6, sen. i Västeräng 1, Delsbo. † 21/9 1821.
2 Kjerstin Olsdotter, * 23/12 1756, d. t. bonden O. Ersson i Västeräng 1, Delsbo. † 29/5 1842.
Olof * 22/7 1779                                              5
Anna * 4/1 1783, † 11/8 1784
  Jonas * 7/3 1785. Sold. Bos. i Knutslunda. † 17/12 1808
Karin * 29/10 1787                                           42K10
Anna * 16/2 1792                                             40N5
Kjerstin * 19/11 1794                                        4K6
Brita * 3/9 1797                                               12R15

 


K.

—14 J 4—

3 Jonas Pehrsson-Kring, * 11/9 1757, s. t. bonden P. Jonsson i Bredåker 1, Delsbo. G. 1792. Sold. vid Häls. reg. samt bonde i Bredåker 1. † 4/5 1817 (lungsot).
31N2 Kjerstin Jonsdotter, * 30/3 1762, d. t. bonden J. Pehrsson i Norrväna 7, Delsbo. † 25/12 1821.
Pehr * 30/9 1794                                              6
Jonas * 13/7 1801. Okänd vistelseort


—26 J 2—

1 Pehr Pehrsson-Kron, * 9/2 1826, s. t. timmerman P. Fors i Oppsjö. G. 7/5 1852. Änkl. o. omg. 20/5 1872. Sold. nr 28 vid Häls. reg. Bos. i Oppsjö, Delsbo. † 15/6 1903.
1P2 Karin Zachrisdotter, * 22/6 1815, d. t. bonden Z. Eriksson i Sannäs 1, Delsbo. † 16/3 1871 (kräftsjukdom).
32M4 Christina- Carolina Westerberg, * 1816, d. t. gruvmäst. C. Westerberg i Falun. Änka e. M. Danielsson i Norrväna, Delsbo. † 23/12 1880.
Margta * 29/10 1854, † 1856
Pehr * 5/4 1858. Skrädd. Utfl. t. Hudiksvall 1876


—33 J 3—

2 Jonas Grellsson-Krig, * 15/12 1793, s. t. sold. G. Strid i Fjärdsätter, Delsbo. G. 1815. Sold. nr 93 vid Häls. reg. Bos. i Fjärdsätter, † 7/2 1866 (kräftsår).
6S1 Margta Jonsdotter, * 15/8 1789, d. t. skomak. J. Jonsson i Fjärdsätter, † 17/5 1867.
Brita * 5/1 1817                                               (X4)2A24
Jonas * 19/12 1819                                           4
Grells * 30/7 1823, † 21/6 1841
Anna * 10/5 1826                                             43P9
Margta * 11/5 1831, † 21/4 1835


—33 J 5—

4 Jonas Krig, * 13/2 1857, s. t. husman J. Krig i Fjärdsätter. G. 6/5 1881. Sold. nr 77 vid Häls. reg. Bos. i Edsäng, Delsbo. † 6/7 1917.
24P17 Kerstin Ersdotter, * 8/4 1857, d. t. bonden E. Hansson i Myra s 5, Delsbo. † 12/1 1924.
Erik * 28/1 1880                                               7
Jonas * 20/5 1882 Utfl. t. Sveg 1912
Sigrid Christina * 22/5 1883, † 11/10 1883
Olof * 20/7 1884. Utfl. t. Torsåker 1912
Marta * 30/4 1886                                            (X4) 10D15
Kerstin * 29/3 1888                                          17N10
Sigrid * 21/1 1890                                            8
Hans * 11/1 1892. Utfl. t. Sveg 1916
Per * 10/12 1893, † 8/7 1919
Brita * 28/12 1895. Utfl. t. Elnköping 1918
Anders * 2/8 1897. Utfl. t. Grava, Värml., 1917
Lars * 10/7 1899                                              9

—6—

4 Olof Krig, * 6/4 1864, s. t. husman J. Krig i Fjärdsätter. G. 15/5 1893. Sold. nr 73 vid Häls. reg. Bos. i Hovra, Delsbo. † 17/12 1925.
(X4)26G17 Margta Larsdotter-Strand, * 14/11 1871. d. t. L. Strand i Våtmor, Bjuråker.
Jonas * 22/5 1892. Utfl. t. Bjuråker 1914
Anna Otilia * 23/4 1902. Utfl. t. Hudiksvall 1946
Edvin Sigurd * 26/2 1907                                   10

 


– 34 J 1-

Jonas Mathias »Knapp» * 9/2 1873. Sold. nr 20 vid Häls. reg. t 29/12 1908


—46 J 4—

2 Nils Jacobsson-Kjäll, * 26/7 1760, s. t. sold. J. Qvick i Stömne, Delsbo. G. 29/5 1791. Sold. vid Häls. reg. o. bonde i Stömne 1.† 24/2 1847.
9P3 Brita Ersdotter, * 15/1 1769, d. t. bonden E. Olofsson i Sjömyra 5, Delsbo. † 4/7 1855.
Pehr * 9/4 1792                                                6
Erik * 29/10 1793                                             3J12
Jonas »Ädel» * 4/10 1795                                  7
Nils * 3/10 1797                                               16J8
Brita * 21/9 1799, † 3/10 1800
Brita * 6/1 1802                                               8
Kjerstin * 30/11 1806                                        32S3
Margta * 30/10 1808                                         9


—51 J 3—

1 Erik Olsson-Klang, * 1821, s. t. sold. O. Borr i Myra. G. 20/5 1850. Sold. nr 5 vid Häls. reg. Bos. i Nordanäng, Delsbo. † 14/5 1807.
19N2 Ella Pehrsdotter, * 14/12 1818, d. t. bonden. P. Pehrsson i Nordanäng. † 9/6 1908.
Olof * 12/2 1848                                               30T26
Pehr * 15/1 1851                                              6
Erik »Klang», tv., * 3/11 1856, † 1/10 1927
Ingrid, tv., * 3/11 1856                                     26K2
Anna * 3/1 1861, † 22/4 1934


—17 K 29—

21 Anders Krans, * 1/6 1871 i Fjärdsätter, Delsbo. G. 13/7 1902. Anst. som sold. nr 97 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Tomsjö, Bjuråker. † 15/11 1943.
(X4)30G9 Margeta Slug, * 28/10 1873, d. t. bonden L. Slug i Tomsjö 1, Bjuråker. † 22/4 1903.
Anna Margreta * 22/4 1903, † 22/4 1903


– 31 K 2-

Lars Olof »Krig» * 2/10 1851. Sold. nr 45 vid Häls. reg. † 17/8 1894  (magsjukdom)


—2 L 7—

5 Pehr Nilsson-Kring, * 2/9 1774, s. t. bonden N. Pehrsson i Hagen 2, Delsbo. G. 2 ggr. Sold. nr 59 vid Häls. reg. Bos. i Hagen 2.† 14/9 1808 (dödskjuten und. strid vid Orravais, Finland).
13N4 Carin Olsdotter, * 19/11 1764, d. t. bonden O. Nilsson i Myra 2, Delsbo. † 4/1 1801.
(X15) Karin Jonsdotter, * 1775 i Hassela sn, Gävleb. Infl. fr. Norrbo 1801. † 4/4 1810 (bröstsjukdom).
Nils * 15/1 1803                                               8P28
Karin * 20/4 1805, † 25/4 1809 (bröstsjukdom)
Jonas * 18/9 1808                                            8


—4 L 6—

(X5) Johan Ersson-Knapp, * 18/4 1782, s. t. bonden E. Andersson i Rehn, Bollnäs. Infl. fr. Mo 1811. G. 1814. Sold. nr 75 vid Häls. reg. Bos. i Nordanäng, Delsbo. † 18/11 1855.
4 Ingrid Andersdotter, * 8/1 1780, d. t. bonden A. Olofsson i Sunnansjö 3, Delsbo. † 10/2 1851.
Karin * 19/2 1816                                             19N4
Gölin * 14/10 1818                                           45N6


—21 L 8—

6 Jonas Jonsson-Krans, * 4/9 1856, s. t. sold. J. Sjö i N. Långsbo, Delsbo. G. 30/1 1881. Sold. nr 73 vid Häls. reg. sen. skogsarb. Bos. i Moviken, Bjuråker.
(X4)52E1 Maria Johansdotter, * 29/3 1856, d. t. kol. J. Johansson i Anderbo 1, Bjuråker. † 22/5 1946.
Jonas * 30/3 1881                                            11
Johannes * 1/8 1882. Utfl. t. Harmånger 1908
Emma Viktoria * 2/7 1887                                  28K3(12)
Edla Regina * 2/5 1890                                      (X33)4V14
Anna Elvira * 9/7 1892. Utfl. t. Harmånger 1911
Lydia Irene * 27/4 1897. Utfl. t. Sth. 1914


—3 M 8—

5 Olof Pehrsson-Krus, * 11/1 1828, s. t. sold. P. Stark i Oppsjö. G. 23/4 1858. Sold. nr 81 vid Häls. reg. Bos. i Tjärnmyra, Delsbo. † 5/10 1896.
3302 Ulrika Catharina Andersdotter, * 28/9 1828, d. t. sold. A. Nordlöf i Hogland, Ilsbo sn. Änka e. sold. O. Kraft i Tjärnmyra, Delsbo. † 23/11 1863.
Brita * 9/1 1860. Utfl. t. Ljusdal 1886. Brita Häll † 18/7 1929 i Vallvik
Margta * 31/7 1862                                           11


—13 M 1—

Eric Kjällman, * 1703. Härst. okänd. Sold. vid Häls. reg. o. bonde i Loppet 1, Delsbo, enl. 1740—1750 års Jdbk.
Brita Pehrsdotter, * 1707. Härst. okänd.
Jonas, tv., * 16/11 1730, † 3/12 1730
Pehr, tv., * 16/11 1730, † 17/11 1730
Ingrid * 12/7 1735                                            42O1
Karin * 10/8 1732                                             2
Margareta * 26/7 1738, † 30/11 1738


—14 M 11—

6 Anders Paulsson-Kron, * 20/11 1792, s. t. bonden P. Olofsson i Långede s 1, Delsbo. Sold. nr 88 vid Häls. reg. Bos. i Långede. † 6/11 1860.
7T7 Sara Isaksdotter, * 8/10 1792, d. t. korp. I. Stark i Långede, Delsbo. † 25/5 1870 (slag).
Brita * 1817                                                     47P6
Paul * 6/10 1821. Husman i Långede. † 26/12 1884 (vattusot)
Margta * 21/3 1823                                           19P37
Karin * 11/8 1825                                             20M5
Sara * 23/11 1827                                            22P23
Isak * 1/5 1830                                                16
Anna * 21/2 1832                                             6O14


—14 M 23—

16 Anders Isaksson-Kring, * 21/7 1862, s. t. sold. I. Hjelte i Knaggälve. G. 5/5 1889. Sold. nr 89 vid Häls. reg. Bos. i Långede, Delsbo. † 9/8 1913.
42N20 Margta Johansdotter, * 1/12 1865 i Loka, Delsbo. † 30/4 1946.
Jonas * 16/4 1890                                            36
Isak * 7/6 1891, † 4/12 1904
Brita * 11/12 1892, † 19/2 1893
Erik * 26/4 1896. Vägarb. i Delsbo
Brita * 29/5 1898                                              37
Anders * 13/6 1901. Vägarb. i Delsbo.


—18 M 14—

Pehr Mårtensson-Kruselius, * 1726. Härst. okänd. Anst. som sold. vid Häls. reg. Bos. i Sörväna 3, Delsbo. † 1773.
V Margta Larsdotter, * 4/3 1727, d. t. bonden L. Pehrsson i Långede 5, Delsbo.
Mårten * 14/8 1756                                           15
Margta * 30/6 1764                                           13T41


—19 M VII—

Pehr Nilsson -Kihlherg, * 169 ., Härst. okänd. Sold. vid Häls. reg. o. bonde i Hammarsvall 1, Delsbo.
V Sigrid Ersdotter, * 1706, trol. d. t. bonden E. Påhlsson i Långede 6, Delsbo.
Margtha * 27/10 1731                                       14J3
Karin * 25/5 1733, † 17/7 1743
Nils * 24/7 1735, † 20/7 1743
Kerstin * 6/11 1738, † 14/5 1741
Pehr * 7/2 1741, † 17/7 1743


—30 M 16—

2 Olof Eriksson-Klang, * 23/8 1756, s. t. sold. E. Lommen i Klubbo, Delsbo. G. 1783. Sold. nr 18 vid Häls. reg. Bos. i Klubbo, † 10/8 1823.
13T1 Sigrid Andersdotter, * 10/12 1745, d. t. bonden A. Ersson i Västeräng 3, Delsbo. † 4/12 1835 (ålder).
Carin * 21/8 1784                                             29N11
Margta * 5/11 1786                                           1L8


—55 M 2—

1 Jonas Olofsson-Kröger, * 1/2 1732, s. t. sold. O Bergman i Backen. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Hammarsvall, Delsbo. † 9/4 1786.
1L4 Kjerstin Larsdotter, * 23/4 1735, d. t. bonden L. Christophersson i Hagen 1, Delsbo. † 16/9 1783.
   Olof »Pamp» * 27/2 1763. Sold. vid Häls. reg. † 15/1 1790 i Finland
Lars * 14/10 1772. Dräng i Stömne, Delsbo. † 18/6 1792


—18 N 9—

5 Anders Pehrsson-Käck, * 29/12 1805, s. t. bonden P. Olofsson i Gåsbacka 1. G. 1829. Sold. nr 8 vid Häls reg. Bos. i Källeräng, Delsbo.† 7/4 1875 (lunginflammation).
(W27) Anna Hansdotter, * 5/6 1792 i Ore, Kopp. † 19/7 1871 (slag).
Pehr * 5/8 1828                                                14
Brita * 17/7 1836                                              22N2


—19 N II—

Jonas Olofsson-Kuntz, * 160., Härst. okänd. Sold. o. bonde i Nordanäng 3, Delsbo, enl. 1629—1641 års jdbk. Han var äg. av 1 häst o. 8 kor enl. 1629 års boskapslista. Han kan vara måg i gården. † 164..
Kerstin ………, * 161., Härst. okänd. G. 3 ggr.
Olof Hansson, * 162.. Härst. okänd. Bonde i i Nordanäng 3 enl, 1656 års jdbk.
Jon Olofsson, * 162., Härst. okänd. Bonde i Nordanänäng 3 enl. 1663—1670 års jdbk.
Erich * 1650                                                    III
Nils * 165.. Soldat
Brita * 167..                                                     V


—29 N 7—

(Z—) Erik Krig, * 1764 i Jämtland. Sold. nr 100 vid Häls. reg. samt bonde i Mora s 3, Delsbo. † 17/1 1849.
3 Anna Pehrsdotter, * 17/11 1771, d. t. bonden P. Pehrsson i Sörväna s 1, Delsbo. † 26/3 1855.
Erik * 8/12 1805                                               13


—31 N 6—

(A—) Anders Göös-Kjäck, * 6/2 1787 i Sth. Infl. 1796. G. 1812. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Edsäng, Delsbo. † 17/12 1862.
3 Kjerstin Pehrsdotter, * 7/9 1789, d. t. bonden P. Jonsson i Norrväna 7, Delsbo. † 1/4 1865.
Olof * 16/10 1815                                             9
Pehr * 10/2 1821                                              10
Jonas * 18/9 1824                                            11
Erik * 17/8 1829                                               12


—42 N 45—

41 Jonas Jonsson, * 8/11 1853, s. t. bonden J. Olsson i Fjärdsätter ss 5. G. 26/3 1883. Bonde i Knaggälve 4, Delsbo † 27/1 1941.
6S6 Brita Ersdotter, * 21/2 1863, d. t. sold. E. Knapp i Knaggälve, Delsbo. † 30/6 1910.
Jonas »Knapp» * 29/6 1883. Sold. nr 66. Utfl. t. Ljusdal 1909
Erik * 31/10 1885, † 26/6 1892 (skrofler)
Olof * 21/4 1888. Utfl. t. Skönsmon, V.-norrl., 1909
Margta * 3/11 1890, † 27/11 1890
Pehr Johan * 29/1 1892, † 1/12 1918
Lars Erik * 29/5 1894                                        51
Brita Margareta * 27/4 1896. Utfl. t. Los 1931
Marta Kristina * 4/4 1898. Utfl. t. Sth. 1926
Anna Katrina * 12/6 1900                                   13T27


—44 N IV—

Carl Kloström, * 17.. Härst. okänd. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Jobsmyra, Delsbo.
III Karin Olsdotter, * 27/9 1710, d. t. bonden O. Erichsson i Näsbyn 7. Bos. i Klubbo, Delsbo. † 16/1 1794.
Margreta * 6/8 1735, † 7/9 1749
Olof * 16/9 1738


—46 N 7—

4 Erik Ericsson-Kring, * 14/8 1788, s. t. bonden E. Lod i Näsbyn 7. G. 22/8 1818. Sold. nr 97 vid Häls. reg. Bos. i Högtomt, Delsbo. † 26/9 1850.
1L51 Karin Pehrsdotter, * 8/10 1795, d. t. bonden P. Gren i Slättäng 1, Delsbo. † 5/1 1882.
Margta * 14/8 1818                                           21L6
Pehr * 22/9 1821                                              11
Erik * 2/10 1825                                               12
Gertrud * 4/11 1830                                          17P11
Jonas * 5/10 1833                                            13
Olof, tv., * 12/5 1836                                        14
Carin, tv., * 13/5 1836, † 1837


—46 N 11—

7 Pehr Eriksson-Kring, * 22/9 1821, s. t. sold. E. Kring i Högtomt.
G. 30/3 1845. Änkl. o. omg. 20/7 1888. Bonde i Näsbyn, Delsbo. † 11/1 1899.
60L2 Brita Andersdotter, * 6/8 1820, d. t. bonden A. Andersson i Västeräng s 3, Delsbo. † 5/12 1868.
(X33)22Y10 Margta Pehrsdotter, * 1/1 1837, d. t. bonden P. Pehrsson i Mora s 4, Delsbo. † 1903.
Karin * 19/12 1845, † 26/1 1865 (vattusot)
Anders * 18/2 1849, † 27/6 1850

—12—

7 Erik Kring, * 2/10 1825, s. t. sold. E. Kring i Högtomt. G. 1/5 1856. Sold. nr 95 vid Häls. reg. Bos. i Sjömyra, Delsbo. † 5/7 1897.
8 Margta Ersdotter, * 18/2 1827, d. t. torp. E. Olofsson i Edsäng, Delsbo. † 22/7 1907.
Olof »Wisk» * 12/10 1852. (Styvs.) Utfl. t. Ljusdal 1881
Eric * 13/3 1857, † 13/3 1857
Karin * 1/11 1858, † 4/5 1917
Kerstin * 9/2 1862                                            49N13
Erik * 31/10 1869, † 30/6 1870


—2 O 9—

(X30) Anders Källin, * 15/9 1845, s. t. kol. J. Jansson i Redsjö, Nianfors, Gävleb. G. 17/11 1867. Änkl. o. omg. 25/5 1896. Sold. nr 87 vid Häls. reg. o. bonde i S. Sannäs, Delsbo. † 10/1 1908.
6 Anna Olsdotter, * 19/1 1843, d. t. bonden O. Olofsson i Oppsjö ss 2, Delsbo. † 18/12 1894 (bröstsjukdom).
9J23 Anna Pehrsdotter, * 26/10 1868 i Sannäs, Delsbo. † 20/11 1935.
Anna * 22/12 1867                                           12
Olof * 28/12 1869                                             13
Karin * 4/11 1879. Utfl. t. Hälsingtuna 1895
Ingrid Kristina * 23/1 1890. (Styvd.)                    (X4)9A21
Anna * 11/5 1891. (Styvd.)                                10K27
Anders Johan * 10/6 1893. (Styvs.)
Maria * 2/7 1896                                              14
Lydia * 25/11 1904                                           13T57
Anders Olof * 12/7 1908. Jordbr.-arb. i Nordanäng, Delsbo


—8 O 9—

4 Nils Ersson-Kron, * 22/3 1823, s. t. bonden E. Hansson i Prättingberg 1. G. 22/4 1849. Sold. nr 80 vid Häls. reg. o. bonde i Svedja s 3, Delsbo.† 21/3 1907.
11L13 Sigrid Matsdotter, * 9/4 1824, d. t. nämndeman M. Olofsson i Ö. Tolbo, Delsbo. † 20/4 1881 (slag).
Erik * 21/2 1850. Utfl. t. Edsele, V.-norrl., 1879
Sigrid * 25/4 1853, † 23/2 1854
Sigrid * 18/6 1855                                            12
Mathias * 16/3 1861. Utfl. t. Arbrå 1886


—8 O 16—

5 Jonas Hansson-Klint, * 29/11 1835, s. t. bonden H. Ersson i Fjärdsätter ss 1. G. 28/4 1864. Sold. nr 60 vid Häls. reg. Bos. i Svedja, Delsbo. † 20/5 1895.
13R14 Ingrid Larsdotter, * 17/5 1841, d. t. sold. L. Klint i Fjärdsätter, Delsbo. † 4/7 1916.
Brita * 19/9 1863                                              17
Lars * 16/12 1867                                             18
Karin * 22/7 1876, † 31/5 1926


—33 O 2—

1 Olof Olsson-Kraft, * 22/5 1824, s. t. sold. O. Storm i Ede. G. 16/5 1851. Sold. nr 96 vid Häls. reg. Bos. i Tjärnmyra, Delsbo. † 1856.
(X23) Ulrika Catharina Andersdotter, * 28/9 1828, d. t. sold. A. Nordlöf i Hogland, Ilsbo sn, Gävleb. Änka o. omg.                                3M8


—44 O 1—

(X20) Anders Krus, * 6/4 1794. Infl. fr. Högs sn. Sold. nr 96 vid. Häls. reg. Bos. i Håknorrbo, Delsbo. † 20/5 1871.
(X20) Margta Larsdotter, * 1779. Infl. fr. Högs sn. † 8/4 1864.
Brita * 2/10 1820, † 1820
Brita * 20/5 1822                                              13M8


—2 P 4—

1 Olof Ersson-Kjäck, * 24/6 1751, s. t. bonden E. Pehrsson i Sannäs 2, Delsbo. Sold. nr 82 vid Häls. reg. Bos. i Sannäs. † 22/7 1829.
(X22) Brita Olsdotter, * 1755 i Ilsbo, Hälsingland, † 1/5 1832.
Ingrid * 29/6 1782, † 23/3 1783
Olof * 1/1 1784, † 3/11 1808
Erik * 21/7 1786                                               9
Carin * 10/9 1791, † 7/2 1792
Pehr * 23/3 1793, † 15/8 1798
Jonas * 20/9 1797                                            10
(A—) Gustava Antoinette * 27/3 1813. (Fosterd.)   10P16


—10 P 6—

(X35) Lars Krus, * 1760 i Ovansjö, Gävleb. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Hammarsvall, Delsbo. † 8/12 1808 (fältfeber) i Torneå.
4 Carin Ersdotter, * 26/7 1763, d. t. korp. E. Fäldt i Bredåker, Delsbo. Änka o. omg.      14M6
Margta Larsdotter * 13/9 1801. Fosterd.               43J3


—19 P 35—

2 Jonas Jönsson-Kihlberg, * 18/9 1724, s. t. profoss J. Näsberg i Gärde. G. 1852. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Skog, Delsbo. † 24/1 1804 (slag).
12L3 Sigrid Jonsdotter, * 15/9 1722, d. t. bonden J. Pehrsson i Hammarsvall 4, Delsbo. † 5/2 1804 (ålder).
Brita * 11/6 1757. Piga i Stömne, Delsbo. † 10/5 1793


—22 P 2—

Eric Olsson-Kihlgren, * 1700. Härst. okänd. G. 2 ggr. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sörväna 1, Delsbo.
9LV Anna Larsdotter, * 25/11 1703, d. t. bonden L. Hansson i Hammarsvall 1, Delsbo. † 1748
IV Kjerstin Pehrsdotter, * 29/1 1711, d. t. bonden P. Påhlsson i Stömne 3, Delsbo. † 21/5 1795.
Olof * 23/12 1744, † 23/12 1744
Olof * 28/2 1746, † 9/4 1747
Pehr * 22/5 1748                                              5
Brita * 27/7 1758, † 10/3 1769


—31 P 9—

(X11) Pehr Larsson-Kjäll (Söderqvist), * 13/2 1782. Infl. fr. Gävle. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Svala (Högtomt), Delsbo. † 10/7 1847.
4 Karin Larsdotter, * 9/11 1779, d. t. sockenskrädd. L. Pehrsson i Svala, Delsbo. † 20/10 1835.
Lars * 26/2 1804                                              15
Margta * 21/5 1807, † 26/9 1809 (utsot)
Margta * 23/3 1811                                           10L7
Anna * 20/8 1814                                             46N10
Pehr * 25/10 1823                                            16


—4 R 3—

1 Jonas Larsson, * 17/1 1744, s. t. bonden L. Pehrsson i Tjärnmyra 2, Delsbo. G. 178.. Bonde i Tjärnmyra 2. † 14/5 1802 (andtäppa).
31M2 Helena Johansdotter, * 18/1 1757, d. t. förare J. Svärd i Klubbo, Delsbo. † 26/9 1832.
Carin * 3/6 1785, † 14/3 1786
Lars »Kula», tv., * 3/4 1788. Sold. vid Häls. reg. (Återkom ej från finska kriget 1808)
Kjerstin, tv., * 3/4 1788                                     7S3
Pehr * 15/11 1790                                            7
Johannes * 22/9 1797


—13 R 14—

11 Lars Larsson-Klint, * 4/7 1811, s. t. bonden L. Eriksson i Fjärdsätter 4, Delsbo. G. 5/5 1839. Sold. nr 60 vid Häls. reg. Bos. i Fjärdsätter, † 8/1 1853.
14J5 Karin Olsdotter, * 24/8 (6/8) 1805, d. t. sold. O. Sten i Bredåker, Delsbo. † 4/8 1883.
Ingrid * 17/5 1841                                            8O16
Lars * 22/12 1843                                             21


—29 R 1—

(X2) Jonas Andersson-Kröger, * 1716 i Arbrå, Hälsingland. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Hammarsvall 3, Delsbo. † 10/3 1868.
(X1) Margta Ericsdotter, * 1711 i Alfta, Hälsingland, † 1773.
Erik * 12/8 1745                                               24P4
Jonas * 20/8 1752. Okänd vistelseort


—36 R 1—

7T3 Olof Olsson-Kraft, * 19/5 1780, s. t. skomak. O. Jonsson i Västanäng. G. 24/10 1800. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Västanäng, Delsbo. † 31/12 1808 (fältfeber) i Nivekalla, Finland.
35P8 Margta Carlsdotter, * 17/5 1759, d. t. bonden C. Hindrichsson i Håknorrbo 2. Änka e. skrädd. P. Ersson i Svedja, Delsbo. Änka o. omg. † 10/5 1832.
(X6) Lars Olsson, * 11/2 1772, s. t. sold. O. Boström i Delsbo. Husman i Västanäng, Delsbo. † 16/1 1838.


—41 R 2—

(X15) Jonas Mårtensson-Kröger, * 1718. Infl. fr. Hassela. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Hammarsvall, Delsbo. † 174..
1 Margta Olsdotter, * 29/9 1722, d. t. sold. O. Lindblad i Hammarsvall. Änka o. omg. 25S2
Margeth * 1/12 1743


—6 S 3—

2 Jonas Eriksson-Knapp, * 12/9 1804, s. t. husman E. Jonsson i Fjärdsätter. G. 1826. Sold. nr 74 vid Häls. reg. Bos. i Sörväna, Delsbo. † 11/2 1874.
19T8 Kerstin Olsdotter, * 5/3 1806, d. t. bonden O. Olofsson i Åkre 1, Delsbo. † 19/10 1857.
Sigrid * 3/1 1827                                              24P17
Kerstin * 17/9 1830                                           33J4
Erik * 31/1 1833                                               6
Brita * 17/8 1835                                              16P25
Anna * 8/6 1838, † 27/3 1839
Olof * 1/4 1840                                                7
Anna * 21/8 1843                                             22P75
Margta * 16/9 1845. Tjänarinna i Isbo, Delsbobo. † 7/2 1898


—6 S 6—

3 Erik Knapp, * 31/1 1833, s. t. sold. J. Knapp i Sörväna. G. 13/4 1856. Sold. nr 74 vid Häls. reg. Bos. i Knaggälve, Delsbo. † 23/4 1900.
1O17 Brita Jonsdotter, * 23/2 1833, d. t. bonden J. Larsson i Sjulsgård, Delsbo. † 10/12 1901.
Kerstin * 25/12 1856                                         10N16
Brita * 21/2 1863                                              42N45
Jonas * 25/12 1871                                           11


—16 S 2—

1 Gabriel Pehrsson-Kraft, * 5/9 1793, s. t. sold. P. Fyhr i Nyåker. G. 1828. Sold. nr 68 vid Häls. reg. Bos. i Sättjära, Delsbo. † 18/5 1851.
10N6 Sigrid Eriksdotter, * 4/11 1792. d. t. bonden E. Ädel i Mora 10, Delsbo. † 29/1 1853.
Sigrid * 13/5 1820. (Styvd.)                               16P22
Anna * 20/5 1831                                             4L12


—19 S 39—

28 Jonas Ersson-Klar, * 19/4 1863, s. t. bonden E. Johansson i Edsäng s 8, Delsbo. G. 25/11 1892. Sold. nr 76 vid Häls. reg Bos. i Edsäng.
38P16 Brita Andersdotter-Slug, * 4/7 1858, d. t. sold. A. Slug i Åkre, Delsbo. † 16/3 1902.
Margta * 24/11 1888                                         11K23
Erik * 12/1 1894, † 26/12 1912
Kristina * 27/7 1896                                          12L28
Jonas * 9/6 1901. G. 1929. Slakt.-arb. Bos. i Bäck, Forsa


—36 S 4—

(X8) Pehr Kjäll,* 14/4 1816. Infl. fr. Forsa. G. 21/11 1844. Sold. nr 99 vid Häls. reg. Bos. i Jobsmyra, Delsbo. Utfl. t. Forsa 1872.
2 Anna Andersdotter, * 24/10 1806, d. t. sold. A. Blad i Jobsmyra, Delsbo.
Sigrid * 2/12 1842. Utfl. t. Forsa 1867
Anna * 25/2 1846                                             (X4)4H47


—56 S 3—

1 Anders Carlsson-Krut, * 2/2 1820, s. t. sold. C. G. Gran i Sannäs.G. 19/3 1842. Sold. nr 15 vid Häls. reg. Bos. i Skyttänga, Delsbo. † 21/7 1914.
45L3 Ingrid Pehrsdotter, * 6/11 1807, d. t. bonden P. Pehrsson i Norrväna 7, Delsbo. † 25/1 1894 (influensa).
Carl * 28/6 1843                                               8
Carin * 16/4 1849                                             52S2


—12 T 2—

(X27) Eric Jönsson-Kloström, * 1713. Infl. fr. Ljusdal. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sunnansjö, Delsbo.
1 Margreta Ersdotter, * 5/12 1716, d. t. bonden E. Pehrsson i Västeräng 2, Delsbo. † 21/4 1790.
Eric * 2/9 1746. Okänd vistelseort


—19 T 7—

4 Olof Eriksson-Klang, * 5/12 1793, s. t. bonden E. Pehrsson i Långede 4, Delsbo. G. 14/12 1723. Sold. nr 12 vid Häls. reg. Bos. i Långede. † 23/6 1867 (bröstsjukdom).
(X4)5B20 Karin Larsdotter, * 20/12 1797, d. t. bonden L. Jönsson i Sunnansjö, Delsbo. † 9/6 1882.
Eric * 12/10 1824                                             12
Lars * 12/2 1828                                              13
Olof * 3/3 1833, † 28/6 1834


—51 T 1—

(Estland) Johan Kjällström, * 1697 i Reval. Anst. som sold. vid Häls. reg. Bos. i Ovanåker 1, Delsbo. † 12/8 1767. (»Kan bättre på finska än svenska och förstår någorlunda.»)
H. namn okänt.
Kjerstin * 29/5 1731                                          16L3


– 9 J  21—

(X30) Anders Svensson-Klar, * 2/9 1843, s. t. torp. S. Esbjörnsson i Nianfors, Gävleb. G. 2/6 1868. Korp. nr 76 vid Häls. reg. Bos. i Tjärnmyra, Delsbo. † 11/6 1883 (lungsot).
20 Anna Pehrsdotter, * 22/11 1838, d. t. husman P. Johansson i Sannäs 1, Delsbo. Änka o. omg.        14J27


—37 L 6—

5 Pehr Ersson-Klarin, * 24/1 1873 i Edsäng, Delsbo. G. 18/11 1904. Korp. nr 83 vid Häls. reg. Bos. i Edsäng 13. † 22/6 1943.
6S8 Karin Andersdotter, * 31/3 1874, d. t. bonden A. Andersson i Skog 3, Delsbo.


—8 O 18—

16 Lars Klint, * 16/12 1867, s. t. sold. J. Klint i Svedja, Delsbo. G. 7/5 1894. Korp. nr 70 vid Häls. reg. Sen. bonde i Svedja ss 15. † 13/11 1921.
24L1 Augusta Strömberg, * 19/12 1869, d. t. bonden N. Strömberg i Håknorrbo 1, Delsbo. † 2/7 1947.
Ingrid Kristina * 9/7 1894. Bagerska i Delsbo. † 4/4 1945


—2 P 16—

8 Erik Ersson-Klar, * 23/11 1815, s. t. sold. E. Dell i Hagen. G. 8/11 1846. Korp. vid Häls. reg. Bos. i Eckelsbo, Delsbo. † 23/10 1896.
11N12 Karin Ersdotter, * 22/2 1817, d. t. bonden E. Eriksson i Sjömyra 4, Delsbo. † 30/5 1885.


—60 T 3—

1 Carl Gustaf Kjöhling, * 5/1 1727, s. t. löjtn. J. Kjöhling i Delsbo. G. 2 ggr. Furir vid Häls. reg. Bos. i Ede, Delsbo. † 13/7 1808 (ålder).
(Y49) Greta Busk, * 17.. i Sundsvall, † 10/5 1793.
(X12) Catharina Hällström, * 1737 i Hamrånge, Gävleb. Utfl. t. Ångermanland 1809.
Wendela * 6/4 1760                                          46O2
Maja Nora * 1767                                              4
Catharina Margreta Strandberg * 1773 i Hamrånge. Utfl. t. Jämtl. 1803
Jost Henric * 19/9 1774, † 13/3 1775
Anna Cajsa * 17/12 1775, † 14/4 1777
Carl Fredric * 30/4 1777, † 7/6 1777
Charlotta Margreta * 25/9 1778, † 15/2 1779
Gustaf Hindrik * 2/6 1780, † 14/1 1781

 


L.

—127 X 1— Forsa släktbok

(X6)26J4 ANDERS LÖNNBORG, * 27/1 1861, s. t. soldat Erik Lönn i Gåsbacka, Delsbo. Soldat i Delsbo. Arb. i Forsån, Forsa. Smältverksarb. i Iggesund. † 12/4 1932.
(X6)37J1 KARIN ERSDOTTER, * 1/11 1856, d. t. bonden Erik Nord i Knutslunda, Delsbo. G. 15/4 1883. Fl. t. Fors, Jämtl. 1897. † 18/1 1937.
(X39) KLARA KRISTINA BERGLUND, * 28/5 1866 i Rogsta. Hush:a. † 1/9 1943.
SIGRID, * 1/10 1881                                       (X6)41P7.
ERIK JOHAN, * 30/10 1885                               (X6)29N25
ANNA MARIA, * 30/6 1895. Fl. t. Fors, Jämtl. 1897.
RICKARD EMANUEL, * 1/10 1897. Fl. t. Fors, Jämtl. 1897.
    KLARA KRISTINA BERGLUNDS barn:
ANNA VILHELMINA KARLSSON, * 11/7 1889        2.
MARIA, * 29/9 1895                                         (X31)15H4.
ANTON MATTIAS, * 13/10 1900                         (X31)15H5.
JOHAN ERIK, * 6/7 1904                                   (X31)15H6.
OSKAR VALDEMAR, * 20/11 1906                       (X31)15H7.


—8 J 14—

11 Jonas Olsson Lång, * 7/2 1813, s. t. bonden O. Olsson i V. Berge 4. G. 20/5 1838. Sold. nr 73 vid Häls. reg. Bos. i Svala, Delsbo. † 8/4 1884.
12O6 Karin Olofsdotter, * 9/2 1816, d. t. bonden O. Olofsson Rossla s 1, Delsbo. † 3/11 1867 (nervfeber).
Olof * 23/12 1839
Margta * 3/9 1841. Tjänarinna i Mora, Delsbo. † 26/8 1929
Ingrid * 6/12 1844                                            15
Karin * 28/6 1849, † 31/5 1869 (nervfeber)
Erik * 23/9 1853                                               21


—16 J 6—

4 Olof Jonsson-Lif, * 1759, s. t. bonden J. Svensson i Bredåker 3.G. 1790. Sold. nr 103 vid Delsbo komp. Häls. reg. Bos. i Näsbyn, Delsbo. † 4/5 1794.
37S2 Gertrud Pehrsdotter, * 27/1 1761, d. t. bonden P. Larsson i Sannäs 4, Delsbo. Änka o. omg.       2L6
Sigrid * 7/4 1793                                              8P6
Brita * ./11 1794, † 19/7 1797


—26 J 4—

1 Erik Pehrsson-Lönn, * 19/5 1830, s. t. timmerman P. Fors i Oppsjö, Delsbo. G. 19/5 1851, Sold. nr 55 vid Häls. reg. Bos. i Gåsbacka, Delsbo. † 7/5 1898.
(X4)7A3 Margreta Christina Åsberg, * 20/9 1828, d. t. uppsättare A. Åsberg i Moviken, Bjuråker. † 8/4 1899.
Pehr Erik * 28/4 1850                                        8
Catharina Christina * 9/11 1852                          37J2
Margreta * 12/10 1855. Utfl. t. Forsa sn 1873
Andreas * 27/1 1861                                         9
Anna Brita * 13/10 1864, † 3/11 1864 (scharlakansfeber)


—26 J 6—

(X2:3) Nils Gustaf Löf, * 19/7 1841 i Ilsbo sn., Gävleb. G. 26/10 1862. Sold. nr 79 vid Häls. reg. Bos. i Duvnäs, Delsbo. † 14/8 1898.
1 Margta Pehrsdotter, * 26/2 1838, d. t. timmerman P. Fors i Oppsjö, Delsbo. † 24/4 1900.
Margta * 27/10 1863                                         18N21
Karin * 1/1 1865                                               44P29


—26 J 9—

4 Andreas Lönnborg, * 27/1 1861, s. t. sold. E. Lönn i Gåsbacka. G. 15/4 1883. Sold. nr 74 vid Häls. reg. Bos. i Krusänga. Sen. bonde i N. Sannäs 1, Delsbo. Utfl. t. Forsa 1903. Smältverksarb. i Iggesund, Njutånger, † 12/4 1932.
37J1 Carin Ersdotter, * 1/11 1856, d. t. bonden E. Nord i Knutslunda, Delsbo. (Vistats i Fors, Jämtl.) † 18/11 1937.
Sigrid * 1/10 1881                                            41P7
Erik Johan * 30/10 1885                                    29N25
Anna Maria * 30/6 1895. Utfl. t. Fors, Jämtl. 1897
Rickard Emanuel * 1/10 1897. Utfl. t. Fors, Jämtl. 1897


—47 J 3—

2 Sven Svensson-Ljus, * 30/10 1843, s. t. husman S. Olofsson i Tomta. G. 8/5 1865. Sold. nr 94 vid Häls. reg. Bos. i Sörväna, Delsbo. † 23/9 1883 (ihjälslagen).
11K6 Kjerstin Ersdotter, * 8/9 1838, d. t. bonden E. Eriksson i Edsäng 3, Delsbo. † 20/1 1920.
Karin * 5/1 1863                                               44P28
Ingrid * 3/12 1865                                            22P55
Sven * 21/7 1869. Emigr. t. N. Amerika 1892
Olof * 18/9 1872                                               4
Erik * 11/5 1876                                               5


—48 J 4—

3 Lars Larsson-Lund, * 10/5 1756, s. t. korp. L. Nyblad i V. Tolbo, Delsbo. G. 1785. Sold. nr79 vid Häls. reg. Bos. i V. Tolbo. † 23/12 1789 i Finland und. krigstjänst.
21J2 Brita Olsdotter, * 4/10 1762, d. t. sold. O. Näsman i Sättjära, Delsbo. Änka o. omg                         (X33)22Y33
Kjerstin * 1/8 1786                                           24K3
Carin * 4/9 1787, † 4/9 1787


—3 K 19—

16 Olof Olsson-Linde, * 22/2 1850, s. t. sold. O. Bom i Västanäng. G. 12/5 1874. Sold. nr 53 vid Häls. reg. Bos. i Ö. Tolbo. sen. i Hallsta, Delsbo. † 29/7 1932.
8P10 Sigrid Ersdotter, * 30/12 1847, d. t. husman E. Jonsson i Jobsmyra, Delsbo. † 17/11 1918.
Olof * 4/7 1875                                                24P31
Ingrid * 21/9 1877                                            23
Sigrid * 24/5 1880                                            54L2
Erik * 1/8 1883                                                 13T57
Jonas * 12/10 1886                                           24
Margta * 28/6 1889, † 12/2 1890


—7 K 7—

(X11) Frans Gustaf Lind, * 20/7 1852 i Gävle. G. 5/5 1876. Timmerman o. sold. nr 8 vid Häls. reg. Sen. bonde i Långede 8 o. Oppsjö 7, Delsbo.† 10/6 1923.
4 Karin Carlsdotter, * 20/8 1846, d. t. bonden C. Carlsson i Gåsbacka 3, Delsbo. † 13/4 1924.
Carl Johan * 27/12 1876. Emigr. t. USA 1910
Frans Oskar * 21/7 1878                                    13
Pehr Gustaf * 29/5 1880, † 18/12 1880
Pehr Gustaf * 8/12 1881, † 1/1 1882
Erik Axel * 10/1 1884                                        14
Anna Christina * 24/10 1885                               18T25


—9 K 1—

IV Olof Pehrsson-Lekare, * 167., trol. s. t. bonden P. Erichsson i Edsäng 1, Delsbo. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Edsäng.
Karin ……….* 16. .. Härst. okänd.
Pehr * 26/9 1693
Karin * 1/11 1695, † 1699
Brita * 21/3 1698, † 28/3 1698
Sara * 10/9 1699, † 18/12 1699


—24 K 6—

3 Olof Olofsson-Lust, * 14/2 1823, s. t. bonden O. Eriksson i Skog s 3. G. 16/11 1845. Sold. nr 93 vid Häls. reg. Bos. i Näsbyn, Delsbo. † 1/12 1845.
14N23 Kjerstin Ersdotter, * 8/10 1818, d. t. bonden E. Christiansson i Fjärdsätter, Delsbo. Änka o. omg.                                             30T11
Olof * 27/12 1845. Torp. i Ede, Delsbo. † 8/9 1919


—32 K 6—

1 Jonas Mårtensson-Lust, * 18/6 1831, s. t. bonden M. Eriksson i Slättäng s 1. G. 4/5 1855. Sold. nr 29 vid Häls. reg. Bos. i Myra, Delsbo. † 22/2 1896.
51N9 Sigrid Andersdotter, * (9/3) 2/3 1829, d. t. husman A. Jonsson i Mora, Delsbo. † 11/4 1888.
Jonas * 26/4 1857, † 23/5 1876 (scharlakansfeber)
Kerstin * 14/7 1859                                           18K9
Brita * 4/2 1865                                               31M9
Magnus * 16/12 1868, † 2/8 1941


– 44 K 2 –

Eric »Lönn» * 13/11 1764. Sold. vid Häls. reg. † 12/1 1790 vid Tenala


—12 L 15—

10 Olof Larsson-Linde, * 25/1 1821, s. t. sold. L. Nöjd i Hammarsvall, Delsbo. G. 20/10 1844. Sold. nr 9 vid Häls. reg. samt kyrkvakt. Bos. i Hammarsvall. † 12/1 1890.
(X7) Margta Larsdotter, * 3/6 1820 i Enånger, Gävleb. † 14/9 1897.
Maria * 12/10 1842                                           53J7
Karin * 4/2 1845                                               3P9
Margta * 29/10 1847                                         21
Brita * 20/1 1850                                              32J12
Anna * 24/3 1853                                             22
Sigrid * 22/1 1855, † 1855


—12 L 21—

(Z58) Henrik Pehrsson-Lindström, * 12/4 1844 i Älvros sn, Jämtl. G. 27/10 1871. Sold. nr 71 vid Häls. reg. Bos. i Lund, Delsbo. † 15/9 1927.
15 Margta Olsdotter, * 29/10 1847, d. t. sold. O. Linde i Hammarsvall, Delsbo. † 8/11 1928.
Per * 4/10 1872                                                25
Margta * 5/2 1876                                            7K9
Ingrid * 7/9 1878                                              9P28
Anna * 11/9 1883, † 5/5 1897


—19 M 5—

2 Olof Olofsson-Loo, * 14/12 1781, s. t. bonden O. Olofsson i Långede 6, Delsbo. G. 1805. Änkl. o. omg. 1/6 1845. Förstärkningskarl vid Häls. reg. o. bonde i Långede 6. † 29/1 1861.
Greta Winge, * 1780. Härst. okänd, † 17/11 1841.
32N4 Karin Johansdotter, * 8/11 1816, d. t. sold. J. Bram i Jobsmyra, Delsbo. Fosterd. t. bonden E. Andersson i Norrväna 8, Delsbo. † 30/11 1888.
Olof * 30/11 1805, † 22/3 1806 (håll och stygn)
Olof * 24/11 1806                                             8
Sigrid * 7/11 1809, † 23/12 1844
Anna * 27/2 1812                                             12L17
Eric * 23/1 1817, † 1819
Erik * 31/5 1823                                               9
Erik * 19/1 1839. Utfl. t. Rogsta 1856
Johan * 6/3 1842                                              10
Sigrid * 2/2 1845, † 24/6 1846
Sigrid * 17/7 1847                                            12R11
Brita * 21/7 1851. Utfl. t. Ramsjö 1878
Katrina * 15/9 1854                                          50S2
Pehr »Lo» * 3/6 1859, † 7/1 1875 (koppor)


—30 M 20—

18 Anders Johansson-Löf, * 22/10 1819. s. t. sold. J. Färm i Vij. G. 28/11 1841. Sold. nr 109 vid Häls. reg. Bos. i Sörväna, Delsbo. † 21/1 1856.
11J11 Brita Pehrsdotter, * 3/5 1812, d. t. bonden P. Pehrsson i Bjusnäs s 1, Delsbo. † 10/1 1882.
Johan * 31/8 1843. Utfl.
Pehr * 15/11 1850, † 10/3 1851


—3 N 5—

11R2 Pehr Jonsson-Lod, * 31/5 1759, s. t. bonden J. Pehrsson i Tomta. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Mora, Delsbo. Utfl. t. Bjuråker 1804.
2 Brita Jonsdotter, * 18/11 1763, d. t. bonden J. Pehrsson i Mora 3.
Jonas * 6/10 1793, † 13/9 1794
Jonas * 20/1 1795. Utfl.
Anna * 12/3 1797. Utfl.
Pehr * 27/10 1799. Utfl.


—4 N 6—

5 Pehr Olsson-Ljus, * 26/6 1795, s. t. sold. O. Sälg i Svala. G. 1826. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Mora, Delsbo. † 30/5 1845.
(X4)12B5 Kjerstin Matsdotter, * 28/3 1731, d. t. profoss M. Warnagel i Myra, Delsbo. † 13/3 1871.


—9 N 1—

6OIV Olof Persson-Loman, * 6/1 1701, s. t. bonden P. Olsson i Oppsjö 6. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Prättingberg, Delsbo.
VII Brita Mickelsdotter, * 21/9 1710, d. t. bonden M. Svensson i Mora 9, Delsbo.
Ingrid * 7/10 1737, † 26/5 1803
Olof * 13/4 1740                                              3


—31 N 5—

3 Erik Pehrsson-Lönn, * 24/1 1782, s. t. bonden P. Jonsson i Norrväna 7, Delsbo. G. 1807. Sold. vid Häls. reg. o. bonde i Norrväna 7. † 15/5 1844.
(X27) Anna Christina Eklöf, * 1/6 1779. Infl. fr. Ljusdal,
Pehr * 15/9 1810                                              8
Anna * 2/12 1818                                             25N17


—32 N 6—

5 Erik Jonsson-Ljungh, * 10/8 1823, s. t. sold. J. Ehn i Ede. G. 14/11 1847. Sold. nr 102 vid Häls. reg. Bos. i S. Långsbo, Delsbo. † 12/1 1889.
22P16 Brita Pehrsdotter-Söderlund, * 12/12 1823, d. t. torp. P. Söderlund i Hammarsvall, Delsbo. Fosterd. t. bonden H. Olofsson i Hammarsvall s 1. † 14/6 1874 (kräfta i magen).
Jonas * 27/6 1848, † 1848
Anna * 15/2 1851                                             46S7


—37 N 2—

1 Erich Ericsson-Lek, * 13/12 1714, s. t. bonden E. Jonsson i Nyåker 2. G. 2 ggr. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sättjära, Delsbo. † 6/11 1797.
10N1 Ingrid Ersdotter, * 4/12 1719, d. t. bonden E. Hansson i Mora 10, Delsbo. † 24/1 1764.
19NVIII Sigrid Ersdotter, * 28/11 1723, d. t. E. Jonsson i Nordanäng, Delsbo. † 19/3 1800.
Ingrid * 24/1 1764                                            6O7
Eric * 13/4 1768                                               3

—3—

2 Erik Lek, * 13/4 1768, s. t. sold. E. Lek i Sättjära. G. 1790. Änkl. o. omg 3/11 1799. Sold. (korp.) nr 91 vid Häls. reg. Bos. i Svedja, Delsbo. † 28/3 1826.
2R5 Sigrid Jonsdotter, * 30/11 1766, d. t. bonden J. Olsson i Skog 3, Delsbo. † 2/10 1798.
(X8) Ella Eriksdotter, * 1775. Infl. fr. Forsa. † 12/7 1849.
Eric * 1/10 1792, † 18/6 1793
Jonas * 18/5 1794                                            4
Sigrid * 20/9 1801, † 5/3 1803 (halsfluluss)
Erik * 26/2 1803                                               5
Nils * 2/9 1805                                                 6
Sigrid * 6/11 1809, † 6/1 1880
Ella * 28/8 1813                                               16J9
Pehr * 4/1 1816                                                7
Ingrid * 25/9 1818                                            18T6


—43 N V—

16PIV Jonas Ersson-Losten, * 26/9 1717, s. t. bonden E. Jonsson i Skog 3. Anst. som sold. (fältväbel). Bos. i Vi, Delsbo. † 22/12 1802 (ålder).
IV Karin Ersdotter, * 25/12 1717, d. t. bonden E. Jonsson i Näsbyn 6, Delsbo. † 9/5 1807 (ålder).


—46 N 4—

2 Eric Ersson-Lod, * 26/2 1756, s. t. bonden E. Erichsson i Näsbyn 9, Delsbo. G. 1787. Sold. nr 70 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Vij, sen. bonde i Näsbyn 7. † 30/4 1809 (feber).
14J1 Margta Jonsdotter, * 1765. Infl. fr. Söderhamn. † 13/3 1845.
Erik * 14/8 1788                                               7
Margta * 5/2 1791                                            17L4
Brita * 1/9 1798                                               25N16


—20 O 1—

(W7) Erik Limm, * 12/3 1784 i Falun. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Jobsmyra, Delsbo. † 4/3 1852.
(X38) Ingrid Pehrsdotter, * 7/7 1786 i Rengsjö, Gävleb. † 1865
Johan * 25/10 1815                                          2
Anna * 1/10 1817                                             12L9
Karin * 11/1 1830, † 16/7 1858


—26 O 2—

1 Olof Jönsson-Lång, * 1763, s. t. bonden J. Jönsson i Ore sn, Kopp. G. 17/10 1793. Änkl. o. omg. 1815. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sörväna, Delsbo. † 26/1 1837.
43P3 Kjerstin Olsdotter, * 19/3 1759, d. t. bonden O. Jonsson i Sörväna 1. † 1813 (rosen).
25N9 Elisabeth Olofsdotter, * 18/12 1776, d. t. bonden O. Mattsson i Norrväna 1, Delsbo. † 8/5 1856.
Jöns * 5/3 1795, † 10/3 1795
Olof * 9/4 1797                                                3
Anna * 6/2 1799                                               18M4
Pehr * 10/10 1803                                            4


—32 O 2—

1 Jonas Andersson-Lustig, * 4/12 1726, s. t. trumslag. A. Fagerberg i Mora. Sold. vid Häls. reg. Bos. i V. Berge 1, Delsbo. † 28/3 1800.
58R2 Brita Michelsdotter, * 14/8 1737, d. t. bonden M. Olsson i V. Berge 1, Delsbo. † 27/5 1820.
Anna * 6/4 1764                                               16N4
Ingrid * 7/4 1768                                              9L5
Brita * 4/8 1771, † 3/1 1795


—16 P 7—

4 Anders Olsson-Lust, * 7/3 1757, s. t. sold. O. Strandfält i Västeräng. G. 1780. Sold. nr 96 vid Häls. reg. Bos. i Skog, Delsbo. † 8/2 1830.
17P30 Ingrid Pehrsdotter, * 11/8 1760, d. t. sold. P. Skog i Skog, Delsbo. † 22/5 1837.
Carin * 17/11 1781                                           25N15
Olof * 14/10 1784, † 19/9 1800
Pehr * 16/9 1786, † 29/6 1797
Margta * 30/3 1792. Okänd vistelseort
Eric * 6/6 1795                                                 12
Pehr * 3/4 1799                                                13
Ingrid * 2/1 1802                                              14
Olof * 12/11 1803                                             15


—24 P 31—

3K19 Olof Linde, * 4/7 1875, s. t. sold. O. Linde i Hallsta. G. 1/11 1896. Anst. som sold. vid Häls. reg. Måg o. bonde i Svedja (16) 211, Delsbo.
23 Brita Olsdotter, * 25/9 1875, d. t. bonden O. Pehrsson i Svedja 16, Delsbo. † 19/5 1944.
Olof Albert * 18/6 1897. Bonde i Prättingberg 71, Delsbo
Hanna Albertina * 11/4 1904                              36N20
Per Algot * 12/12 1905, † 14/1 1906
Brita Linnea * 19/8 1907                                    45
Per Algot * 12/7 1911. Skogsarb. i Delsbo
Sigrid Sylvia * 20/3 1914, † 8/8 1936


—38 P 4—

1 Olof Jonsson-Lek, * 20/9 1757, s. t. bonden O. Jonsson i Sättjära. G. 1785. Artillerist. Bos. i Åkre, Delsbo. † 7/10 1815 (drunknat i Rångsjön).
16R3 Kjerstin Johansdotter, * 19/9 1755, d. t. sold. J. Warg i Åkre 4. † 21/3 1831 (håll o. stygn).
Margta * 16/11 1785                                         9
Johan * 5/7 1788. Sold. nr 12 vid Häls. reg. Utfl. t. Bjuråker 1805
Kjerstin * 23/6 1792                                          9S4
Jonas * 23/9 1796                                            10


—44 P 18—

12 Lars Pehrsson-Ljus, * 6/10 1827, s. t. sold. P. Tapper i Långede. G. 29/10 1854. Sold. nr 34 vid Häls. reg. Bos. i Sörväna, Delsbo. † 1861.
(X4)5B26 Karin Larsdotter, * 29/4 1826, d. t. korp. L. Ring i Långsbo, Delsbo. † 19/5 1874.
Pehr * 24/12 1855                                            30
Karin * 10/12 1858, † 22/2 1863 (bröstfeber)
Kerstin * 19/8 1861                                           19


—44 P 67—

11 Pehr Olofsson-Ljus, * 2/9 1807, s. t. skrädd. O. Olofsson i Skog.G. 1/10 1837. Sold. nr 24 vid Häls. reg. Bos. i Prättingberg, Delsbo.† 26/3 1877 (slag).
1K10 Sigrid Eriksdotter, * 21/11 1803, d. t. nämndeman E. Jonsson i Ede 1, Delsbo. † 10/4 1886.
Erik * 25/12 1830                                             68
Pehr * 30/7 1837                                              58M3
Olof * 31/5 1844                                              69


—41 R 1—

Olof Jonsson-Lindblad, * 168.. Härst. okänd. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Hammarsvall, Delsbo.
Margreta Månsdotter, * 168.. Härst. okänd.
Jonas * 13/10 1715                                           25T2
Margta * 29/9 1722                                           2


—16 S 10—

8 Jonas Jonsson-Levin, * 15/5 1878, s. t. sold. J. Eld i Åkre. G. 23/3 1905. Sold. nr 25 vid Häls. reg. o. bonde i Nyåker 1. Sen. bos. i Jobsmyra 33, Delsbo. (Frånsk. 1944.)
(X27) Anna Hägg, * 18/3 1882 i Ljusdal, Gävleb. Utfl. t. Hälsingtuna 1938.
Herman * 12/7 1905. G. 1931. Parkettfabr.-arb. Bos. i Visvall, Idenor
Henny Kristina * 29/9 1906. Utfl. t. Hudiksvall 1927
Hilda Karolina * 2/6 1908. Utfl. t. Hudiksvall 1930
Lars Harald * 8/5 1910. Utfl. t. Hälsingtuna 1938
Jonas Helmer * 10/4 1912. Utfl. t. Hälsingtuna 1938
Karl Helge * 24/10 1913. G. 1946. Byggn.-snick. Bos. i Hudiksvall
Anna Linnea * 26/4 1916. Utfl. t. Hälsingtuna 1938
David Herbert * 25/6 1917. Lådfabr.-arb. Bos. i Håsta, Hälsingtuna
Henrik Daniel * 8/9 1921. Utfl. t. Hälsingtuna 1938
Elof Birger * 21/10 1922. G. 1947. Banarb. Bos. i Hudiksvall.


—56 S 5—

1 Carl Carlsson-Lek, * 30/11 1825, s. t. sold. C. G. Gran i Sannäs. G. 10/5 1861. Sold. nr 58 vid Häls. reg. Bos. i Ava, Delsbo. † 4/7 1897.
4R7 Carin Pehrsdotter, * 13/1 1822, d. t. sold. P. Styf i Tjärnmyra, Delsbo. † 1/4 1873.
Anna * 3/5 1862. Piga i Vitterarv, Delsbo. † 4/2 1920


—6 T 7—

(X11) Olof Löf, * 15/11 1740. Infl. fr. Gävle. G. 2 ggr. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Långede, Delsbo. † 22/2 1823.
VI Karin Pehrsdotter, * 9/12 1725, d. t. sold. P. Qvist i Västanäng, Delsbo. † 5/5 1807.
33P1 Sigrid Olsdotter, * 21/12 1774, d. t. murarmäst. O. Ersson i Glombo, Delsbo. Änka o. omg.            18M5


—7 T 70—

17 Sven Jonsson-Lind, * 23/1 1812, s. t. torp. J. Hansson i Oppsjö. G. 14/11 1841. Sold. nr 106 vid Häls. reg. Bos. i Västanäng, Delsbo. † 17/8 1881 (vattusot).
24P10 Anna Larsdotter, * 19/7 1813 i Ede, Delsbo. † 23/6 1886.
27K2 Anders Gustaf * 12/8 1841. Fosters.            27K3


—8 T 13—

12 Elias Jonsson-Lif, * 1/4 1786, s. t. sold. J. Svensk i Svedja. G. 1815. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Fjärdsätter, Delsbo. (Ofärdig.)
44K2 Karin Pehrsdotter, * 7/12 1774, d. t. skrädd. P. Carlsson i Tjärnmyra, Delsbo. † 15/9 1851.
Jonas * 2/2 1817                                              14
Pehr * 21/6 1818                                              15
Erik * 12/4 1821. (Rymt 1851.)


—21 T1—

Lars Larsson, * 168.. Härst. okänd. Nämnes som soldat o. bonde i Åkre 3, Delsbo.
IV Karin (Jacobsdotter), * 1682, trol. d. t. bonden J. Pehrsson i Åkre 3.
Anders * 21/9 1702, † 1702
Brita * 4/5 1707                                               2
Karin * 8/4 1710                                               8M4
Anna * 16/8 1713                                             (X33)42Y2
Anders * 16/12 1714. Okänd vistelseort


—59 T 1—

Erik Lustig, * 169.. Härst. okänd. Sold. vid Hals. reg. Bos. i Jobsmyra, Delsbo.
Anna …, * 169.. Härst. okänd.
Lars * 16/9 1723. Sold. Död i Pommern 28/4 1762.
Anna * 26/10 1725                                           2
Nils * 30/10 1728                                             17L3


—62 T 2—

73T1 Jonas Lustig, * 19/6 1724, s. t. sold. O. Sjöberg i Långede. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Norrberg, Delsbo. † 4/1 1796.
1 Sigrid Olsdotter, * 1/9 1723, d. t. O. Larsson i Norrberg. † 29/7 1794.


—6 J V—

Olof Larsson, * 165. . Härst. okänd. Korp. vid Häls. reg. o. bonde i Berge 2, Delsbo, enl. 1690 års Jdbk.
IV Märit ………., * 165. . Härst. okänd. Fosterd. t. bonden N. Pehrsson i Berge.
Nils Johansson, * 166. . Härst. okänd. Bonde i V. Berge 2 (1700).
Kerstin * 167. Okänd vistelseort
Brita * 168. . Okänd vistelseort
Margreta * 168. .                                              1
Anders * 168. . Bonde i V. Berge 2 (1710)


—33 L 4—

3 Sven Ericsson-Lust, * 11/9 1786, s. t. sold. E. Gadd i Ede. G. 1814.V. korp. vid Häls. reg. Bos. i Sunnansjö, Delsbo. † 23/12 1846.
32S1 Catharina Maria Rudolphi, * 16/12 1793, d. t. fältskär C. F. Rudolphi i Sunnansjö. Änka o. omg. 16P19
Anna * 6/5 1816                                               7T61
Carl * 2/9 1818, † 17/4 1824
Brita * 16/7 1822                                              49S3
Catharina * 14/10 1824, † 7/4 1846 (lungsot)
Sigrid * 15/4 1830                                            5
Margta * 18/9 1833                                           20O3
Ingrid * 12/9 1838                                            17P13


—18 M 15—

14 Mårten Pehrsson-Löf, * 14/8 1756, s. t. sold. P. Kuselius (Kruselius) i Sörväna. Korp. nr 95 vid Häls. reg. Bos. i Långede, Delsbo. † 13/11 1823.
15S1 Margta Ersdotter, * 22/9 1745, d. t. sold. E. Ädel i Norrväna 8, Delsbo. † 30/10 1827.


—45 M 2—

1 Johan Johansson-Ljungh, * 2/10 1783, s. t. torp. J. Johansson i L:a Ornäs, Torsångs sn. Kopp. Korp. nr 94 vid Häls. reg. Bos. i Bjusnäs, Delsbo. † 11/4 1866.
32O5 Margta Eriksdotter, * ./12 1790, trol. d. t. sold. E. Ax Kila, Delsbo. † 2/9 1848.
Johan * 2/12 1818. Okänd vistelseort
Erik Ljung * (30/2) 1822. Dräng i S. Långsbo, Delsbo. † 6/5 1886
Hans * 17/12 1824. Dräng i Bjusnäs. † 25/10 1889
Anna * 17/6 1829                                             3
Anders * (8/7) 6/6 1834                                    4


—29 N 35—

34 Erik Bertilsson-Lång, * 29/12 1792, s. t. sold. B. Gran i Edsäng, Delsbo. G. 1818. Korp. nr 73 vid Häls. reg. Bos. i Edsäng. † 14/3 1864.
1O13 Anna Jonsdotter, * 16/9 1787, d. t. bonden J. Larsson i Sjulsgård, Delsbo. † 24/2 1855.
Erik »Krig» * 21/7 1819. Utfl.
Jonas * 14/7 1823, † 19/10 1826
Karin * 30/7 1826                                             37


—60 N 1—

(BD20) Fredric Levi Læstadius, * 5/1 1847, s. t. länsman Carl Jac. Lestadius i Piteå. G. 29/3 1869. Änkl. o. omg. 10/4 1891. V. korp. nr 21 vid Häls. reg. Sen. bonde i Källeräng 2, Delsbo. † 3/6 1912.
6O14 Anna Andersdotter, * 21/2 1832, d. t. sold. A. Kron i Långede. Änka e. skollär. J. Dellborg i Oppsjö, Delsbo. † 13/5 1889.
49N7 Anna Eklöf, * 5/10 1847, d. t. sold. P. Eklöf i Slättäng, Delsbo. † 27/12 1912.


—22 O 6—

2 Erik Olsson-Lif, * 8/9 1796, s. t. sold. O. Sund i Norrberg. G. 1821. Korp. nr 65 vid Häls. reg. Bos. i Ede, Delsbo. † 13/10 1871.
17K43 Anna Larsdotter, * 21/1 1793, d. t. skomak. L. Jonsson i Myra, Delsbo. † 17/3 1873.
Brita * 15/11 1823. Utfl.
Anna * 12/1 1828. Utfl.


—30 T 7—

4 Jonas Nilsson-Löf, * 15/3 1791, s. t. bonden N. Qvick i Östansjö s 1. G. 1819. Korp. nr 6 vid Häls. reg. Bos. i Strandäng, Delsbo. † 16/8 1866.
25T7 Karin Pehrsdotter, * 29/3 1793, s. t. bonden P. Jonsson i Änga 1, Delsbo. † 29/6 1869 (slag).
Brita * 15/10 1816                                            51J2
Nils, tv., * 1/10 1820                                         13
Karin, tv., * 1/10 1820                                      (X4)17G5
Margta * 21/3 1826                                           9P13

 


M.

—25 Y 8—

6 Johannes Mörk, *3/10 1884, s. t. husman S. Mörk i Backmo, Norrbo. G. 28/12 1909. Serg. Infl. fr. Gävle t. Sjömyra 1913. Utfl. t. Gnarp 1919.
(X6)22S1 Lydia Eleonora Munter, *26/5 1887, d. t. sold. G. Munter i Vi, Delsbo.
      Ernst Ragnar, *16/3 1909, † 30/7 1910
Artur Helmer, *30/12 1913. Lastkarl. Bos. i Byn, Gnarp.


—26 J 5—

1 Jonas Pehrsson-Marche, * 1/1 1833, s. t. timmerman P. Fors i Oppsjö, Delsbo. G. 28/2 1856. Sold. nr 86 vid Häls. reg. Bos. i Oppsjö, sen. i Fredriksfors, Delsbo. † 22/10 1907.
51P5 Brita Andersdotter-Nordlöf, * 10/11 1831, d. t. A. Nordlöf i Ilsbo sn, Gävleb. Fosterd. t. bonden S. Jonsson i Ö. Tolbo, Delsbo. † 29/11 1907.
Pehr * (21/6) 11/6 1856. Utfl. t. Forsa 1909
Anders * 5/9 1857                                            10
Margta * 14/7 (14/9) 1859                                 11
Brita * 27/5 1861. Utfl. t. Hälsingtuna 1882
Kerstin * 24/9 1863                                           12
Jonas * 2/7 1867, † 13/8 1868
Karin * 6/6 1869                                               13
Jonas * 30/4 1873, † 27/7 1879
Fredrika * 2/12 1877                                         18N27
Gossebarn * 25/7 1880, † 25/7 1880


—32 J 12—

9 Pehr Pehrsson-Moberg, * 11/3 1854, s. t. sold. P. Printz i Glombo. G. 20/4 1877. Sold. nr 9 vid Häls. reg. Bonde i Hallsta ss 1, sen. i Glombo 1, Delsbo. Emigr. t. USA 1906.
12L15 Brita Olsdotter, * 20/1 1850, d. t. sold. O. Linde i Hammarsvall, Delsbo. Emigr. t. USA 1906.
Pehr * 1/1 1878, † 16/6 1886
Olof * 22/5 1880. Emigr. t. USA 1905
Jon Erik * 26/3 1884, † 14/5 1898
Nils Olof * 7/6 (2/6) 1885                                  16
Kristina * 14/2 1888. Emigr. t. USA 1906
Pehr Gustaf * 12/7 1889. Emigr. t. USA 1906
Karl Johan * 8/3 1891, † 3/10 1891 (scharlakansfeber)


—39 J 3—

Johan Jonson-Munter, * 20/1 1797. Härst. okänd. G. 1829. Sold. nr 29 vid Häls. reg. Bos. i Åkre, Delsbo. † 26/8 1850.
2 Karin Olsdotter, * 7/7 1802, d. t. sold. O. Udd i Håknorrbo, Delsbo.† 9/5 1869 (spetälska).
Jonas »Styf» * 13/9 1830
Sigrid * 13/12 1831                                          4
Olof * 14/7 1833                                               10M6
Karin * 29/7 1835                                             36K2
Pehr * 13/10 1839 Utfl. t. Njurunda 1856
Kerstin * 24/2 1845. Bos. i Åkre, Delsbo. † 28/1 1921

—4—

3 Sigrid Johansdotter, * 13/12 1831, d. t. sold. J. Munter i Åkre, Delsbo. Piga i Åkre. † 31/1 1882
Jonas »Munter» * 15/2 1856. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Åkre.
† 17/8 1902
Olof * 26/10 1860                                             5
Karin * 5/1 1873, † 5/11 1873 (svaghet)


—1 L 9—

6 Lars Larsson-Mård, * 22/9 1798. s. t. husman L. Olofsson i Sannäs, Delsbo. Sold. nr 106 vid Häls. reg. Bos. i Sannäs. † 10/4 1880 (kräfta).
34N2 Ingrid Larsdotter, * 5/10 1791, d. t. bonden L. Eriksson i Nyåker 2, Delsbo. † 7/7 1864.


—1 L 56—

46P9 Zacharias Ersson-Mars * 15/10 1862, s. t. mål. E. Södergren i S. Sannäs. G. 25/5 1885. Sold. nr 57 vid Häls. reg. samt måg o. bonde i Slättäng 1, Delsbo. Utfl. t. Ljusdal 1920.
54 Anna Larsdotter, * 20/9 1864, d. t. bonden L. Hansson i Loka s 4, Delsbo. † 7/6 1901
Anna Helena * 10/9 1886, † 20/12 1888
Lars Erik * 24/2 1888, † 20/12 1888
Lars Erik * 14/7 1890. Utfl. t. Karlskrona 1906
Pehr Zacharias * 23/12 1891. G. 1917. Lagerbitr. Bos. i Hudiksvall
Anna Helena * 14/5 1894, † 4/2 1916
Sigrid Margreta * 15/7 1895, † 25/3 1900
Erik Olof * 23/11 1896, † 15/1 1897
Erik Olof * 22/9 1899, † 3/3 1920
Karl Olof Emil * 27/7 1900. G. Bos. i Rogsta


—42 N 3—

1 Erich Ericsson-Morsten, * 18/8 1727, s. t. bonden E. Ericsson i Näsbyn 5, Delsbo. G. 1752. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Näsbyn 4. † 12/2 1795.
18KIV Karin Larsdotter, * 30/1 1729, d. t. bonden L. Johansson i Fjärdsätter 6, Delsbo. † 20/3 1799.
Eric * 30/4 1757                                               9P5
Lars * 23/4 1762                                              5
Jonas * 5/5 1765                                              6


—5 O 1—

VI Karin Mårtensdotter, * 13/9 1703, d. t. bonden M. Mickelsson i Oppsjö 5, Delsbo. Bos. i Oppsjö.
Olof * 4/1 1728. Sold. vid Häls. reg. (Död i Pommern under krigstjänst 1758)


—6 O 1—

(X27) Eric Myrsten, * 29/12 1697 i Ljusdal, Gävleb. Sold. vid Häls. reg. (Tjänat i fält und. kung Karl XII.) Bos. i Norrväna, Delsbo. † 30/6 1792 (ålder).
IV Anna Pehrsdotter, * 12/10 1703, d. t. bonden P. Olsson i Oppsjö 6, Delsbo. † 3/5 1788.


—19 P 1—

VII König Eriksson-Morsten, * 26/7 1733, s. t. bonden E. Pehrsson i Strandäng 1. Delsbo. G. 2 ggr. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Strandäng.† 1789 i Åbo, Finland.
(X15) Brita Pehrsdotter, * 1739. Infl. fr. Hassela. † 1777.
30T2 Margta Ersdotter, * 10/6 1750, d. t. bonden E. Nilsson i Östansjö 1, Delsbo. † 18/10 1809 (vattusot).
Carin * 7/3 1767                                               19T5
Pehr * 26/2 1769, † 12/10 1775
Brita * 31/5 1775, † 16/10 1775
Brita * 16/12 1776, † 15/8 1796 (drunknat i Svågälven)
Eric * 16/9 1785. Okänd vistelseort
König »Orre» * 29/2 1788. Sold. vid Häls. reg. † 17/3 1809 i Umeå


—13 N 44—

(X8) Jonas Modin, * 20/6 1808 i Forsa sn, Gävleb. Infl. fr. Hög 1830. G. 24/3 1834. Änkl. o. omg. 17/11 1844. Sold. nr 149 vid Häls. reg. Bos. i Långsbo, Delsbo. † 23/4 1868.
11 Anna Larsdotter, * 2/1 1805, d. t. bonden L. Eriksson i Fjärdsätter 4, Delsbo. † 20/11 1843.
10R5 Margta Olsdotter, * 26/8 1816, d. t. bonden O. Jonsson i Tomta 1, Delsbo. † 12/10 1869 (slag).
Karin * 15/10 1835                                           12J22
Olof * 19/8 1840. (Styvs.)                                  45


—19 S 11—

4 Jonas Ersson-Munter, * 29/9 1792, s. t. bonden E. Ersson i Hammarsvall 1, Delsbo. G. 1821. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Hammarsvall. † 18/12 1866.
26N5 Ingrid Eriksdotter, * 6/1 1798, d. t. bonden E. Eriksson i Norrväna s 2, Delsbo. † 14/1 1888.
Ingrid * ./1 1823                                              24P16
Brita * 27/11 1836                                            13T46

—12—

5 Erik Paulsson, * 24/9 1790, s. t. bonden P. Eriksson i Långede 2. G. 2 ggr. Bonde i Ö. Tolbo s 1 (Skog 3), Delsbo. † 30/12 1850.
17K5 Gertrud Jonsdotter, * 27/11 1791, d. t. husman J. Jacobsson i Näsbyn, Delsbo. † 19/12 1818 (blodflöde).
44N1 Margta Pehrsdotter, * 28/6 1793, d. t. sold. P. Näsberg i Sannäs, Delsbo. † 28/10 1869.
Pehr * 28/1 1823, † 13/5 1841
Karin * 12/7 1825                                             11L20
Erik * 30/10 1827                                             21
Sven * 11/7 1830                                             22
Olof * 8/2 1833                                                23
     Jonas »Mård» * 23/8 1835. Sold. nr 3 vid Häls. reg. Bos. i Västanäng, Delsbo. † 7/7 1903


—22 S 1—

(W26) Carl Carlsson-Munter, * 12/3 1854 i Nås, Kopp. G. 24/12 1875. Infl. fr. Säfsnäs 1879. Änkl. o. omg. 5/12 1915. Sold. nr 11 vid Häls. reg. Bos. i Vij, sen. skomak. i Edsäng s 6, Delsbo. Utfl. t. Hudiksvall 1931.
(S29) Greta Eleonora Jansdotter, * 13/11 1853 i Gåsborn, Värml. † 9/4 1888.
17N7 Margta Larsdotter, * 22/2 1861, styvd. t. skomak. L. Svan i N. Långsbo. Änka e. bonden O. Jonsson i Vij, Delsbo.
Carl Axel * 28/2 1876                                        2
Oskar Herman * 5/2 1878. Utfl. t. Söderhamn 1896
Gustaf Fridolf * 11/4 1881. Utfl. t. Gävle 1897
Ida Viktoria * 3/2 1884                                      (X33)13Å28
Lydia Eleonora * 26/5 1887                                (X33)25Y8


—23 T 9—

6 Lars Larsson-Munter, * (1/12) 24/9 1841, s. t. L. Olsson i Fjärdsätter. G. 24/4 1863. Sold. nr 50 vid Häls. reg. Bos. i Nyåker, Delsbo. † 8/10 1918.
13M5 Ingrid Olsdotter, * 8/7 1831, d. t. torp. O. Eriksson i Loppet, Delsbo. † 1/6 1916.
Olof * 25/12 1863                                             12
Nils * 3/4 1868                                                 13
Kerstin * 29/1 1871                                           19P31
Lars * 28/7 1872                                              36N17


—31 T 1—

(X57) Enok Benjaminsson-Mård, * 1718. Infl. fr. Tuna, V.-norrl. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sörväna, Delsbo. † 22/1 1798.
(X6) Kjerstin Jönsdotter, * 1719 i Delsbo. † 8/10 1802 (ålder).
Benjamin * 1750. Utfl. t. Sth. 1774
Anna * 6/7 1752                                               29N4
Cherstin * 19/3 1756                                         46L3
Olof * 11/10 1764, † 1765


—42 T 1—

(X27) Johan Mård, * 1777. Infl. fr. Ljusdal. Sold. vid Hals. reg. Bos. i Stömne, Delsbo. † 9/12 1830.
(X27) Anna Gretha Dalin, * 1780. Infl. fr. Ljusdal, † 28/9 1866.
Christina * 24/10 1811                                      2K10
Pehr * 31/1 1817, † 25/9 1819


—43 N 2—

1PVI Olof (Ersson) Myrsten, * 17/3 1696, trol. s. t. bonden E. Olsson i Sannäs 1. G. 1721. Korp. vid Häls. reg. Bos. i Näsbyn, sen. i Sannäs, Delsbo.
III Carin Jonsdotter, * 1693, trol. d. t. bonden J. Mickelsson i Näsbyn 6, Delsbo. † 1770.
Karin * 21/4 1723, † 14/6 1723
Anna * 3/8 1725                                               48N2


—33 N 2—

1 Pehr Marche, * 14/11 1802, s. t. sold. H. Timper i Norrväna. G. 14/4 1830. Trumslag, nr 77 vid Häls. reg. Bos. i Gallstugorna, Delsbo. † 23/2 1855.
16J7 Brita Grellsdotter, * 19/6 1804, d. t. bonden G. Olofsson i Bredåker 3, Delsbo. † 8/1 1854.
Anna * 16/7 1831                                             11K8
Grells * 24/3 1838, † 12/5 1842

 


N.

─1 V 15

(X15) Olof Nordqvist, *3/9 1807. Infl. fr. Hassela. G. 9/12 1838. Sold. nr. 116 vid Delsbo komp.. Häls. reg. Bos i Avholm, Bjuråker. Emigr. t. N Amerika 1869.
8 Carin Olofsdotter, *14/4 1808, d. t. bonden O. Rollberg i Ö. Norrbobyn, Norrbo. Emigr. t. N Amerika 1869.
Kjerstin, *22/11 1837, † 29/5 1838
Kjerstin, *26/12 1839                                      (X4)42C5


—19 J 21—

15 Olof Jonsson-Nordin * 4/8 1874, s. t. husman J. Jonsson i Tomta. G. 2/7 1890. Sold. nr 148 vid Häls. reg. Bonde i Ovanåker 25 (2 öresl., 7 pngl.), Delsbo.
38P20 Sigrid Pehrsdotter, * 26/1 1867, d. t. bonden P. Larsson i Tjärnmyra, Delsbo. † 29/3/3 1927.
Karin * 27/9 1899
Marta * 2/9 1900
Anna * 17/4 1904                                             28


—21 J 2—

1 Olof Olsson-Näsman, * 12/9 1733, s. t. husman O. Ersson i Sättjära, Delsbo. Sold. nr 21 vid Häls. reg. Bos. i Sättjära. † 1788 i Sth.
Karin Olsdotter, * 22/7 1736. Härst. okänd, † 27/5 1803 (feber).
Anna * 24/10 1760                                           16P11
Brita * 4/10 1762                                              48J4
Olof * 7/9 1765                                                3


—44 K 1—

Eric Pehrsson-Näsbom, * 170.. Härst. okänd. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Bruket (Prättingberg), Delsbo.
Karin Pehrsdotter, * 170. . Härst. okänd.
Sigrid * 23/8 1733, † 18/3 1800
Eric * 12/10 1735, † 3/10 1752
Karin * 27/10 1737                                           2


—9 L 3—

1 Lars Jonsson-Näsman, * 27/12 1739, s. t. bonden J. Dahlström i Hammarsvall s 1, Delsbo. Sold. vid Häls. reg. o. bonde i Hammarsvall s 1. † 12/12 1789 i Tenala, Finland.
Sigrid Pehrsdotter, * 1736. Härst. okänd, † 12/12 1809 (vattusot).
Jonas * 13/5 1761                                            5
Pehr * 23/10 1769, † 1/7 1790
Lars * 26/9 1774                                              6
Olof * 18/6 1777                                               7


—12 L 10—

7 Lars Olsson-Nöjd, * 20/3 1790, s. t. bonden O. Olsson i Långede 4. G. 29/11 1818. Änkl. o. omg. Sold. nr 11 vid Häls. reg. Bos. i Hammarsvall, Delsbo. † 6/12 1864.
13N6 Carin Nilsdotter, * 14/1 1786, d. t. sold. N. Gill i Myra, Delsbo. † 29/9 1827.
40L2 Karin Jonsdotter, * 3/8 1785, d. t. husman J. Olsson i Sunnansjö, Delsbo. † 21/2 1858.
Olof * 25/1 1821                                               15
Nils * 9/12 1824                                               16


—15 L 2—

1 Eric Jonsson-Nöjd, * 10/1 1740, s. t. bonden J Jonsson i Håknorrbo 1, Delsbo. G. 1771. Anst. som sold. vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Håknorrbo. † 1779.
(E—) Margta Pehrsdotter, * 1735 i Östergötland. Änka o. omg. 12J7
Karin * 31/8 1775, † 11/9 1775

—40 L 1—

(X27) Olof Jonsson-Näsberg, * 1706. Infl. fr. Ljusdals sn. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Oppsjö, Delsbo. † 28/6 1782.
(X27) Margreth Pehrsdotter, * 1707 i Ljusdals sn.
Jonas * 12/1 1749                                            2


—46 L 3—

2 Pehr Johansson-Nöjd, * 21/6 1757, s. t. skomak. J. Pehrsson i Stömne, Delsbo. Sold. nr 11 vid Häls. reg. Bos. i Stömne. † 21/7 1830.
31T1 Cherstin Enochsdotter, * 19/3 1756, d. t. sold. E Mård i Sörväna, Delsbo. † 16/2 1831.
Cherstin * 11/4 1786                                         54J2


—6 M 1—

(X30) Jonas Näs, * 4/6 1827 i Nianfors sn, Gävleb. G. 11/7 1848. Sold. nr 72 vid Häls. reg. Bos. i Källeräng, Delsbo. † 23/10 1911.
(X8) Lena Ersdotter, * 1809, d. t. Erik Hall i Hillsta, Forsa sn, Gävleb. † 16/5 1892 (ålder).
Erik * 14/1 1850                                               2
Margreta * 8/8 1851, † 3/1 1852


—13 M 10—

42K10 Olof Nordlöf, * 2/4 1819, s. t. sold. P. Grym i Rimskog. G. 11/11 1849. Sold. nr 67 vid Häls. reg. Bos. i Skog, Delsbo. † 30/10 1885 (stenpassion).
5 Sigrid Olsdotter, * 9/1 1819, d. t. torp. O. Eriksson i Loppet, Delsbo.† 30/8 1892 (hjärnslag).
Sigrid * 29/1 1842, † 21/2 1925
Karin * 29/8 1853


—18 N 67—

1 Pehr Pehrsson-Nässten, * 9/10 1723, trol. s. t. bonden P. Pehrsson i Nordanäng 2. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Ede, Delsbo. † 1/12 1793.
9K17 Karin Johansdotter, * 5/6 1730, d. t. sold. J. Svedman i Ede.† 21/8 1813 (ålder).
Pehr * 25/10 1756                                            68
Johan * 31/7 1773                                            69


– 25 N 10—

4 Johan Olsson-Nyberg, * 27/9 1747, s. t. bonden O. Mårtensson i Norrväna 1, Delsbo. G. 1780. Sold. vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Norrväna. † 9/4 1820.
22P3 Karin Hansdotter, * 26/3 1755, d. t. bonden H. Pehrsson i Stömne 3, Delsbo. † 10/5 1836.
Sigrid * 10/8 1782                                            29N8
Karin * 2/10 1792                                             13


—42 N 11—

6 Erik Jonsson-Näs, * 7/1 1795, s. t. torp. J. Eriksson i Näsbyn. G. 26/10 1836. Sold. nr 82 vid Häls. reg. Bos. i Näsbyn, sen. bonde i Svedja 2, Delsbo. † 22/11 1862.
16O1 Karin Eriksdotter, * 1808, d. t. sold. E. Fors i Prättingberg, Delsbo. † 19/1 1875.
Margta * 14/6 1839                                           3M9
Anna * 3/7 1842, † 18/7 1892
Karin * 25/6 1845                                             6M2
Brita * 30/8 1848                                              21


—44 N 1—

(X4)4H5 Pehr Olsson-Näsberg, * 3/1 1729, s. t. sold. O. Orre i Västansjö, Bjuråker. G. 3 ggr. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sannäs, Delsbo.† 5/3 1794.
V Sigrid Olofsdotter, * 28/7 1721, d. t. bonden O. Hansson i Näsbyn 7, Delsbo. † 177..
(X4)15E3A Margtha Olofsdotter, * 12/5 1735, d. t. sold. O. Hällberg i Lia. Tid. g. o. änka. † 15/10 1782.
17L2 Brita Pehrsdotter, * 28/12 1753, d. t. bonden P. Påhlsson i Håknorrbo s 3, Delsbo. † 2/6 1807.
Olof * 1756. Okänd vistelseort
Pehr * 1767. Utfl. t. Bjuråker 1780
Brita * 22/7 1773                                              4M6
Margta * 28/6 1793                                           19S12


—19 P 2—

V Jöns Pehrsson-Näsberg, * 19/2 1694, s. t. bonden P. Erichsson i Strandäng 1. Sold. vid Häls. reg. (Profoss.) Bos. i Gärde, sen kyrkvakt. Bos. i Strandäng, Delsbo.
50NIV Ella Jonsdotter, * 6/1 1701, d. t. bonden J. Ersson i Näset 2, Delsbo.
Jonas * 18/9 1724                                            35
Olof * 24/9 1726. Okänd vistelseort
Margta * 17/4 1728                                           45K1
Ella *9/11 1729, † 18/3 1730
Sigrid * 24/9 1734. Okänd vistelseort
Ella * 26/8 1737, † 28/6 1743


—22 P 12—

5 Carl Pehrsson-Nord, * 25/6 1780, s. t. skomak. P. Ericsson i Sörväna, Delsbo. G. 1803. Sold. Bos. i Sörväna, Delsbo. † ./12 1808 i Uleåborg (fältfeber).
(A—) Sophia Runsten, * 3/8 1780, d. t. sjöman Jöns Runsten o. h. h. i Sth. Infl. fr. Ljusdal. Änka o. omg.                                             16P18
Karin * 11/9 1803. Utfl. t. Ljusdal 1820
Anna * 8/11 1805, † 27/2 1806
Pehr * 18/1 1808. Utfl. t. Ljusdal 1827


—22 P 35—

23 Erik Carlsson-Nord, * 19/12 1846, s. t. husman C. Ersson i Sörväna. G. 20/10 1870. Sold. nr 97 vid Häls. reg. Bos. i Ede, Delsbo. Emigr. t. N. Amerika 1891. † 27/6 1923.
22 Sigrid Pehrsdotter, * 1/7 1851, d. t. bonden P. Eriksson i Sjömyra s 1, Delsbo. Emigr. t. N. Amerika 1891.
Sigrid * 9/11 1872, † 4/12 1872 (lunginflammation)
Carl * 23/1 1874. Emigr. t. N. Amerika 1891
Pehr * 22/12 1877. Emigr. t. N. Amerika 1891
Erik * 18/4 1879. Emigr. t. N. Amerika 1891
Sigrid * 9/9 1880, † 9/1 1881
Olof * 14/11 1882 Emigr. t. N. Amerika 1891
Jonas * 2/11 1884, † 22/2 1885
Anna Helena * 28/10 1889, t 3/9 1890 (svampförgiftning)


—54 P 1—

(X27) Christoffer Nässten, * 170.. Infl. fr. Ljusdal. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Vedmyra, Delsbo.
(X27) Margta Ersdotter, * 170.. Infl. fr. Ljusdal.
Johan * 1732                                                   2
Brita * 9/1 1733                                               47P2
Anna * 17/9 1737, † 19/6 1743


—4 S 1—

(X30) Pehr Olofsson-Nyberg, * 19/2 1850, s. t. torp. O. Olsson i Nianfors, Gävleb. G. 28/11 1872. Sold. nr 61 vid Häls. reg. Bos. i Håknorrbo, Delsbo. † 12/5 1924.
(X30) Cecilia Asp, * 22/8 1851, d. t. Isak Asp i Nianfors. † 14/11 1927.
Karin Christina * 28/9 1871                                32L7
Pehr Olof * 18/2 1874, † 29/5 1874 (slag)
Pehr Axel * 3/3 1875, † 30/7 1878 (brännsår)
Anna Brita * 17/12 1877                                    45J7
Pehr Erik Axel * 21/2 1881                                 2
Carl Olof * 24/9 1883                                        3
Erik Johan * 5/5 1886                                        4
»Gossebarn» (odöpt) * 14/5 1887, † 12/6 1887
Sigrid Karolina * 15/11 1888. Utfl. t. Bergsjö 1914
Tekla Mathilda * 23/9 1891                                 34P17
Nils Alfred * 4/2 1894                                        5


—56 N 11—

7 Carl Norell, * 31/12 1858 i Sannäs. G. 8/11 1891. Sold. nr 82 vid Häls. reg. Bos. i Prättingberg, Delsbo. Utfl. t. Forsa 1923
60J17 Karin Johansdotter-Bäck, * 22/9 1865 i Åkre, Delsbo. † 24/1 1926.
Pehr Johan * 6/3 1888, † 1/12 1918


—58 S 3—

2 Jonas Larsson-Nordlund, * 17/12 1831, s. t. sold. L. Fält i Myra, Delsbo. G. 21/11 1858. Sold. nr 66 vid Häls. reg. Bos. i Myra. † 20/4 1895.
37N19 Margta Ersdotter, 2/1 1839, d. t. bonden E. Jonsson i Håknorrbo, Delsbo. † 9/12 1912.
Erik * 18/1 1859                                               4
Karin * 5/12 1861                                             3M10
Lars * 17/1 1872, † 23/6 1876 (scharlakansfeber)


—2 T 1—

Pehr Nilsson-Nyberg, * 169.. Härst. okänd. G. 2 ggr. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Vålås. Sen. bonde i Vij 2, Delsbo.
V Sigrid Mårtensdotter, * 25/5 1703, d. t. bonden M. Hansson i Vij 2. † 1743.
9NVIII Brita Jonsdotter, * 12/4 1706, d. t. husman J. Larsson i Mora 9, Delsbo. † 1773.
Nils * 17/8 1726                                               3
Mårten * 23/2 1729                                           16T5
Margta * 10/9 1732                                           18T1
Sigrid * 2/1 1737                                              15L3


—7 T 54—

12 Eric Pehrsson-Nordlöf, * 3/1 1819, s. t. torp. P. Olofsson i Gallstugoma. G. 19/11 1837. Sold. nr 92 vid Häls. reg. Bos. i Fjärdsätter, Delsbo. † 22/1 1838.
19T9 Carin Eriksdotter, * (21/12) 19/12 1810, d. t. bonden E. Olsson i Åkre 1, Delsbo. † 15/5 1871.
Anna * 31/8 1841                                             6N9
Erik * 14/4 1845                                               55
Karin * 18/3 1847
Lars * 22/11 1848                                             62
Hans * 28/4 1851. Dräng i Fjärdsätter, † 18/12 1904
Kerstin * 14/8 1853                                           16S8


—13 T 43—

(X5) Pehr Norberg, * 26/12 1777 i Bollnäs. (Infl. 1799.) G. 1802. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Västeräng, Delsbo. † 24/12 1808 i Petersburg, Ryssland.
42 Margta Eriksdotter, * 15/3 1780, d. t. bonden E. Andersson i Västeräng 3. Änka o. omg. 7P6
Margta * 3/1 1803                                            12S2
Karin * 11/11 1804                                           45
Erik * 18/4 1807. Okänd vistelseort


—48 J 3—

1 Lars Larsson-Nyblad, * 8/9 1725, s. t. sold. L. Guselius i Heden. Korp. vid Häls. reg. Bos. i V. Tolbo, Delsbo. † 14/10 1769.
51N1 Kjerstin Larsdotter, * 29/8 1729, d. t. bonden L. Jonsson i Mora 9, Delsbo. † 28/1 1805 (ålder).
Eric »Tollin» * 1/10 1751                                   5
Lars * 10/5 1756                                              4
Karin * 25/4 1763                                             (X4)5B20


—27 K 3—

2 Anders Gustaf Nordgren, * 12/8 1841, s. t. mjöln. J. Nordgren i Klubbo. Fosters. t. sold. S. Lind i Västanäng (7T70). G. 5/10 1869. Korp, nr 84 vid Häls. reg. o. bonde i Svedja 8 o. 15, Delsbo. † 11/6 1915.
11K38 Margta Olsdotter, * 22/3 1846, d. t. korp. O. Farm i Svedja. † 23/3 1914.
Olof * 15/10 1869, † 2/11 1889 (difteri)
Sigrid * 17/4 1871                                            5
Margta * 9/10 1872                                           6
Anders Gustaf * 4/1 1876                                   7
Carl Johan * 27/7 1878. Emigr. t. USA 1913
Vera Albertina * 14/4 1881                                 11L28
Alma Teresia * 27/4 1884, Utfl. t. Enköping 1917
Anna Vilhelmina * 26/5 1886                              8
Tekla Johanna * 23/9 1889


—7 M 7—

2 Erik Andersson-Norell, * 11/6 1826, s. t. bonden A. Pehrsson i Källsjö 1. G. 26/5 1854. Korp. nr 82 vid Häls. reg. Bos. i ö. Tolbo, Delsbo. † 7/3 1875 (bråddöd).
11K4 Karin Ersdotter, * 15/12 1823, d. t. husman E. Eriksson i Ö. Tolbo. † 23/10 1907.
Anders * 24/3 1855                                           19S25
Margta * 10/5 1857, † 15/4 1901


—37 N 1—

I Jonas Erichsson-Nyberg, * 24/9 1717, s. t. bonden N. Jonsson Nyåker 2. G. 3 ggr. Korp. vid Häls. reg. Bos. i Stömne, Delsbo. † 28/11 1794
24PVI Margta Pehrsdotter, * 29/9 1711, d. t. sold. P. Hansson i Stömne. † 1773.
7M1 Margta Olsdotter, * 2/8 1730, d. t. bonden O. Olofsson i Källsjö 1, Delsbo. † 28/2 1788.
37S2 Margta Pehrsdotter, * 27/3 1758, d. t. bonden P. Larsson i Sannäs 4, Delsbo. † 15/1 1797.
Eric * 9/9 1744                                                 17
Cherstin * 5/9 1790                                          8P7


—26 O 4—

2 Pehr Olofsson-Nord, * 10/10 1803, s. t. sold. O. Lång i Sörväna. G. 12/11 1829. V. korp. nr 94 vid Häls. reg. Bos. i Långede, Delsbo. † 30/9 1871 (slag).
18S2 Gölin Eriksdotter, * 16/3 1805, d. t. sold. E. Grymm i Bondebo, Delsbo. † 11/8 1899.
Kerstin * 21/8 1830                                          44P19
Margta * 13/4 1835                                           8J19
Ingrid * 29/9 1838, † 21/8 1842
Olof * 11/12 1842, † 10/7 1844
Anna * 12/1 1845                                             11K15


—4 R 6—

2 Lars Pehrsson-Näs, * 9/3 1770, s. t. husman P. Larsson i Vij 2. G. 2 ggr. Korp. vid Häls. reg. Sockenskrädd. o. kyrkvakt i Hammarsvall, Delsbo. † 26/4 1840.
42R1 Brita Ericsdotter, * 14/6 1771, d. t. sold. E. Retsberg i Hammarsvall, Delsbo. G. 1801. † 19/12 1834.
6K9 Kjerstin Larsdotter, * 3/1 1790, d. t. bonden L. Olofsson i Ede 6, Delsbo. Änka e. skrädd. O. Zakrisson, Hammarsvall. † 22/10 1850.
Margta * 29/12 1804                                         12R10
Pehr * 2/9 1806                                                10
Kerstin * 5/1 1813, † 13/3 1813 (håll o. stygn).


—36 S 1—

(X8) Erik Nordblad, * 13/10 1726. Infl. fr. Forsa. Korp. vid Häls, reg. Bos. i Jobsmyra, Delsbo.
(X8) Gunborg Andersdotter, * 1738. Infl. fr. Forsa.
Anders * 19/8 1762                                           2
Brita * 5/4 1765, † 11/5 1810 (feber)
Cherstin * 25/12 1780                                       (60O2)35L3

 

 


O.

—4 K V—

IV Bryngel Olsson, * 165 ., trol. s. t. bonden O. Bryngelsson i Ede 3, Delsbo. Sold. o. bonde i Sättjära 4, Delsbo.
Margreta ………., * 166.. Härst. okänd.
Olof, tv., * 19/7 1696. Okänd vistelseort
Brita, tv., 19/7 1696, † 19/7 1696
Lars * 26/12 1697. Okänd vistelseort
Karin * 7/7 1702. Okänd vistelseort


—12 L 1—

V Pehr Olofsson, * 166 ., trol. s. t. bonden O. Erichsson i Hammarsvall 4, Delsbo. Bonde o. sold. i Hammarsvall 4 enl. 1710—1715 års Jdbk.
Karin ………, * 167.. Härst. okänd.
Karin * 14/9 1692                                             8J7
Brita * 30/3 1702                                              3
Sigrid * 13/12 1703. Okänd vistelseort


—13 M 3—

2 Eric Andersson-Ond(Ax), * 22/3 1755, s. t. bonden A. Jonsson i Loppet 1, Delsbo. G. 1776. Sold. nr 92 vid Häls. reg. Bos. i Loppet, † 1790 under hemfärden fr. Finland.
(Z50) Sigrid Olsdotter, * 1749, d. t. landbonden O. Olsson o. h. h. Malin Nilsdotter, Sveg, Jämtl. † 24/2 1822.
Karin * 7/12 1778                                             37L2
Olof * 30/8 1781                                               5
Anders »Tång» * 23/9 1782. (Fältväbel.) Sold. vid Häls. reg. Död i Finland 19/2 1809.
     Jonas * 31/10 1785. Sold. vid Häls. reg. Död i Finland 1808
     Eric »Wall» * 5/6 1788. Sold. vid Häls. reg. † 13/6 1819 (bråddöd)


—16 N IV—

III Hans Olofsson, * 166., trol. s. t. bonden O. Hansson i Myra 6, Delsbo. Sold. vid Häls. reg. o. bonde i Myra 5 (6) enl. 1710 års jdbk.
Brita ………,* 167.. Nämnd som änka o. äg. av hem. enl. 1715 års jdbk.
Olof * 20/4 1703, † 21/1 1786
Nils * 4/9 1704. Okänd vistelseort


—3 O 19—

Hans Pehrsson-Opsman, * 17.. Anst. som sold. Bos. i Stömne 2, Delsbo. † 1769.
IV Ingrid Pehrsdotter, * 22/4 1718, d. t. bonden P. Sjulsson i Oppsjö 3, Delsbo. † 1777.
Pehr * 14/7 1746, † 5/5 1760

 


P.

—2 J 3—

2 Erich Pehrsson, * 166.., trol. s. t. bonden P. Olofsson i Ava 2, Delsbo. Sold. o. bonde i Ava 2 enl. 1715 års Jdbk.
Margta ………., * 166.. H. härst. okänd.
Olof * 169. .                                                     17


—2 J 5—

2 Jonas Pehrsson, * 167. ., trol. s. t. bonden P. Olofsson i Ava 2, Delsbo. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Ava.
Anna Carlsdotter, * 1681. Härst. okänd. † 17/2 1768.
Carl * 4/10 1707, † 1707.


—32 J 9—

6 Pehr Olsson-Printz, * 28/7 1820. s. t. husman O. Pehrsson i Glombo, Delsbo. G. 2/5 1841. Sold. nr 55 vid Häls. reg. Bos. i Glombo.† 28/2 1899.
14J20 Sigrid Jonsdotter, * 5/12 1819, d. t. sold. J. Eld i V. Tolbo, Delsbo. † 23/4 1907.
Olof * 23/8 1841. † 3/9 1844
Sigrid * 2/7 1843, † 10/5 1907
Olof * 15/4 1846                                               11
Karin * 30/10 1849                                           16T14
Pehr* 11/3 1854                                               12
Jonas * 25/5 1856                                            13
Erik * 31/1 1863, † 21/5 1879 (lunginflammation)
Anna * 14/5 1864, † 11/10 1864 (scharlakansfeber)
Anna * 27/4 1866                                             14


—46 J 3—

1 Lars Hindriksson-Pihl, * 8/10 1743, s. t. sold. H. Sandberg i Sannäs, Delsbo. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sannäs. † 20/10 1816 (ålder).
(X6) Gertrud Jonsdotter, * 26/3 1742, d. t. bonden J. Simsson o. h. h. Sigrid Jonsdotter i Stömne, Delsbo. † 18/3 1817 (ålder).
Ingrid * 17/8 1787                                            26S4


—54 J 1—

(X32) Anders Pamp, * 16/3 1769 i Norrala, Gävleb. Infl. 1791. G. 1794. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Myra 3, Delsbo. † 19/3 1797.
45L2 Anna Pehrsdotter, * 10/2 1760, d. t. sold. P. Bjur i Sjulsberg. Änka e. sold. P. Sköld i V. Berge, Delsbo. Änka o. omg.                      47L1
Pehr * 3/7 1795                                                2
Sven * 30/12 1796, † 9/6 1800

—2—

1 Pehr Andersson-Lek (Pamp), * 3/7 1795, s. t. sold. A. Pamp i Myra 3. G. 1817. Änkl. o. omg. 7/11 1838. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Stömne, Delsbo. † 11/9 1858.
46L3 Cherstin Pehrsdotter, * 11/4 1786, d. t. sold. P. Nöjd i Stömne, Delsbo. † 29/8 1835.
35L3 Brita Andersdotter, * 28/10 1814, d. t. sold. A. Stark i Håknorrbo, Delsbo. † 4/9 1879.
     Kjerstin * 11/7 1818                                          28J3
Anna * 20/7 1840                                             3
Olof * 4/4 1842. Okänd vistelseort
Pehr * 6/7 1843                                                4
Anders * 7/5 1846                                            5
Erik * 1/9 1849, † 7/2 1850
Erik * 5/11 1851                                               6
Brita * 21/2 1857                                              35T5


—21 K V—

III Pål Pehrsson,* 164 ., s. t. bonden P. Larsson i Glombo 2, Delsbo. Sold. Bos. i Glombo.
Sigrid ………., * 165.. Härst. okänd.


—36 K 1—

14R7 Anders Michelsson-Preutz, * 10/9 1820, s. t. sold. M. Grip i Fjärdsätter. G. 24/11 1844. Sold. nr 127 vid Häls. reg. Bos. i Fjärdsätter, Delsbo. † 11/10 1856.
(X27) Brita Pehrsdotter, * 5/11 1821 i Skraklo by. Ljusdal. † 29/12 1917.
Michael * 23/9 1844                                          2
Per * 21/1 1846                                                4
Karin * 25/11 1848, † 3/1 1849
Anders * 29/5 1850                                           3
Erik * 23/12 1852, † 9/2 1853
Brita * 25/5 1854, † 21/6 1856
Karin * 31/7 1855                                             (X4)21D7


—12 L 12—

7 Hans Olsson-Preutz, * 28/4 1803, s. t. husman O. Olsson i Hammarsvall, Delsbo. G. 1827. Sold. nr 15 vid Häls. reg. Bos. i Hammarsvall. † 1837.
1J8 Sigrid Andersdotter, * 24/12 1799, d. t. bonden A. Olsson i Ava 1, Delsbo. † 27/11 1892 (ålder).


—12 L 2—

Olof Pehrsson, * 167.. Härst. okänd. Soldat, måg o. bonde i Hammarsvall 4, Delsbo.
V Märit Olofsdotter, * 167 ., trol. d. t. bonden O. Erichsson i Hammarsvall 4.
Pehr * 9/11 1699. Okänd vistelseort
Olof * 9/1 1702                                                4
Erich * 17/9 1703                                             5
Jonas * 9/5 1707. Okänd vistelseort
Lars * 28/11 1709. Okänd vistelseort

—3—

Jonas Pehrsson, * 1698. Härst. okänd. Måg o. bonde i Hammars vall 4, Delsbo.
1 Brita Pehrsdotter, * 30/3 1702, trol. d. t. bonden P. Olofsson i Hammarsvall 4, Delsbo. † 26/6 1743.
Pehr * 1716                                                     18M1
Sigrid * 15/9 1722                                            19P35
Karin * 30/10 1724, † 11/12 1724
Karin * 12/8 1726. Okänd vistelseort
Olof * 16/2 1728. Utfl. t. Norrala sn. † 10/5 1767
Jonas * 30/3 1732. Sold. Död i Mecklenburg und. krigstjänst 11/11 1761


—18 M IV—

III Jonas Pehrsson, * 166., trol. s. t. bonden P. Larsson i Långede 5, Delsbo. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Långede.
17MIV Anna Olsdotter, * 166 ., trol. d. t. bonden O. Jonsson i Långede 4.
Pehr * 7/10 1691, † ./11 1692
Marina * 23/8 1693, † ./8 1697

—V—

III Lars Pehrsson, * 167., trol. s. t. bonden P. Larsson i Långede 5, Delsbo. Sold. o. bonde i Långede 5 enl. 1690—1750 års Jdbk.
Kerstin Ersdotter, * 168. . Härst. okänd.
Påhl * 14/6 1715, † 14/6 1715
Kerstin * 4/10 1716. Bos. i Sörväna, Delsbo. † 21/1 1797
Karin * 8/5 1719, † 27/6 1764
Nils * 2/5 1723. Okänd vistelseort
Margta * 4/3 1727                                            14
Henrich * 172. . Okänd vistelseort
Eric * 173. .


—36 M 2—

1 Jacob Christiansson-Prätting, * 17/1 1729, trol. s. t. sold. Ch. Wadman i Mora, Delsbo. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Mora 11. Död under krigstjänst i Pommern.
16K2 Anna Pehrsdotter, * 23/2 (22/2) 1730, d. t. bonden P. Larsson i Fjärdsätter 4, Delsbo. † 13/6 1813 (ålder).
Margta * 30/5 1754                                           15N4
Anna * 27/2 1756


—5 O 2—

VI Mickel Mårtensson-Pihl, * 20/10 1707, s. t. bonden M. Mickelsson i Oppsjö 5, Delsbo. Sold. vid Häls. reg. o. bonde i Oppsjö 5 enl. 1729—1740 års ML.
2N1 Margta Jonsdotter, * 3/3 1700, trol. d. t. bonden J. Olsson i Mora 2, Delsbo.
Karin * 21/11 1734, † 19/2 1743
Jonas * 26/3 1738, † 3/11 1751
Margta * 21/11 1740                                         19P6


—9 O 3—

1 Olof Carlsson-Pihl, * 12/8 1728, s. t. bonden C. Jönsson i Prättingberg 2. G. 2 ggr. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Västanäng, Delsbo. † 4/2 1814 (ålder).
37NI Elisabeth Ersdotter, * 2/6 1724, d. t. bonden E. Jonsson i Nyåker 2, Delsbo. † 4/12 1791.
2J18 Anna Hansdotter, * 10/8 1761, d. t. bonden H. Hansson i Håknorrbo, Delsbo. † 25/1 1852.
Eric, tv., * 29/11 1764, † 28/5 1776
Carl, tv., * 29/11 1764, † 26/12 1764


—9 P 21—

11 Olof Pehrsson-Printz, * 14/7 1831, s. t. husman P. Eriksson i Sjömyra. G. 28/10 1855. Sold. nr 103 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Gäddvik, Sjömyra, sen. bonde i Eckelsbo s 3 (2), Delsbo. † 7/6 1910.
24T9 Brita Pehrsdotter, * 18/6 1825, d. t. husman P. Gudmundsson i Ås, Delsbo. † 15/2 1907.
Pehr * 15/9 1858                                              29


—10 P 10—

7 Olof Olsson-Printz, * 19/11 1805, s. t. bonden O. Eriksson i Sävsholm. G. 1831. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Gallstugorna, Delsbo. † 26/7 1839.
33O1 Brita Jonsdotter, * 13/3 1801 i Ede, Delsbo. † 26/9 1869 (kramp).
Olof * 20/8 1834, † 7/4 1846
Ingrid * 13/7 1837, † 18/7 1837
Ingrid * 16/9 1838, † 12/3 1840


—27 P IV—

Hans Pehrsson, * 166.. Härst. okänd. G. 2 ggr. Sold. vid Häls. reg. samt bonde i Sunnansjö, Delsbo.
III Brita Andersdotter, * 1651, d. t. bonden A. Matsson i Sunnansjö.† 1693.
Märit ………., * 166.. Härst. okänd.
Anders * 1680                                                  VI
Brita * 1683. Okänd vistelseort
Erich * 1685                                                     13OV
Jonas * 1686, † 1686
Hans * ./11 1687                                              VII
Jonas * 31/12 1689. Okänd vistelseort
Anna * 3/12 1690. Okänd vistelseort


—38 P 22—

(X25) Per Andersson-Palm, * 2/12 1838, s. t. husman A. Danielsson i Förnebo, Järvsö. G. 8/5 1870. Sold. nr 89 vid Häls. reg. Bos. i Eckelsbo, Delsbo. † 1/3 1895.
14 Anna Larsdotter, * 19/7 1844, d. t. torp. L. Pehrsson i Tjärnmyra, Delsbo. Utfl. t. Idenor 1905.
Karin * 13/5 1878                                             9R2


—13 T 46—

45 Pehr Larsson-Preutz, * 30/4 1836 i Tomta. G. 23/4 1862. Sold. nr 127 vid Häls. reg. Bos. i Norrväna, Delsbo. † 28/5 1908.
19S11 Brita Jonsdotter, * 27/11 1836, d. t. sold. J. Munter i Hammarsvall, Delsbo. † 23/4 1910.
Ingrid * 16/3 1863                                            47
Jonas * 22/1 1870                                            48


—22 P 10—

4 Lars Pehrsson-Printz, * 28/2 1789, s. t. skomak. P. Pehrsson i Stömne. G. 14/5 1833. Korp. nr 80 vid Häls. reg. Bos. i Ede, Delsbo. † 22/5 1841.
41P3 Ella Eriksdotter, * 1/10 1792, d. t. bonden E. Ersson i Sättjära 4, Delsbo. † 1855.
Karin * 28/11 1834                                           10R8

 


Q.

—46 J 2—

(X6) Jacob Nilsson-Qvick, * 19/7 1729, s. t. sold. N. Håkansson i Långede. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Stömne, Delsbo. † 5/4 1812 (ålder).
1 Kjerstin Henricsdotter, * 15/8 1734, d. t. sold. H. Sandberg i Sannäs, Delsbo. † 16/6 1812 (bröstfeber).
Nils * 26/7 1760                                               4
Ingrid * 3/5 1764                                              5
Sigrid * 24/8 1769                                            12K8
Lars * 4/5 1777, † 14/5 1777


—8 M 8—

6 Olof Jonsson-Qvick, * 30/10 1784, s. t. husman J. Johansson i Hagen. G. 1813. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Oppsjö, Delsbo. † 19/2 1855.
37L1 Karin Olofsdotter, * 2/2 1789, d. t. husman O. Olofsson i Nyåker, Delsbo. † 11/11 1869.
Margta * 2/12 1814                                           6N11
Olof * 12/12 1816                                             13
Brita * 7/6 1820                                               10K15
Karin * 15/9 1823                                             24K5
Kjerstin * 25/3 1827. Bos. i Oppsjö
Anna * 15/9 1829                                             19S22


—13 N 8—

4 Olof Olsson-Qvick, * 13/7 1761, s. t. bonden O. Nilsson i Myra 2. G. 1786. Änkl. o. omg. 1808. Sold. nr 22 vid Häls. reg. Bos. i Östansjö, Delsbo. † 8/12 1836.
30T2 Anna Eriksdotter, * 8/4 1752, d. t. bonden E. Nilsson i Östansjö 1. † 21/12 1807 (svullnad i bröstet).
(X4)28B1 Brita Eriksdotter, * 1776, trol. d. t. nybygg. E. Ericsson i Brännås, Bjuråker. † 30/11 1354.
Olof * 23/7 1787, † 10/6 1789
Erik * 20/9 1809, † 16/2 1844 i Ljusdal
Olof * 9/7 1814                                                12


—31 N 11—

6 Jonas Andersson-Qvist, * 18/9 1824, s. t. sold. A. Kjäck i Edsäng.G. 10/5 1858. Sold. nr 62 vid Häls. reg. o. bonde i Sörväna 9, Delsbo. † 8/9 1897.
33N3 Anna Hermansdotter, * 18/1 1836, d. t. sold. H. Timper i Norrväna, Delsbo. † 23/9 1915.
Jonas * 6/3 1863                                              15
Ingrid * 6/7 1868                                              16M18


—22 O 1—

(X15) Tomas Olofsson-Qvist, * 1710. Infl. fr. Hassela sn, Hälsingland. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Kjällberg, Delsbo. † 1760.
(X15) Sigrid Olofsdotter, * 1711. Infl. fr. Hassela. † 12/7 1792.
Olof * 19/8 1748                                              2
Brita * 22/3 1751                                              26S2


—39 O 2—

1 Anders Johansson-Qvist, * 1/4 1854, s. t. J. Olsson i S. Långsbo, Delsbo. G. 8/2 1880. Sold. nr 1 vid Häls. reg. Timmerman. Bos. i S. Långsbo. † 24/2 1910.
(X46) Margreta Augusta Sundell, * 8/1 1859 i Undersviks sn, Gävleb.14/12 1943.
Anna Karolina * 7/3 1880                                   16P26
Beda Margreta * 27/5 1883. Utfl. t. Forsa 1903
Maria Kristina * 3/1 1887. Utfl. t. Forsa 1903
Johanna Olivia * 17/6 1890, † 27/4 1891 (lungsot)
Olof Bernhard * 18/8 1891. Utfl.
Gustaf Anders * 13/6 1895                                 4
Johan Erik * 19/11 1898, † 24/4 1899
Carl Johan * 7/10 1900                                      5
Augusta Linnéa * 28/9 1904                               17P26


—2 P 3—

1 Jonas Ersson-Qvist, * 21/4 1746, s. t. bonden E. Pehrsson i Sannäs 2, Delsbo. G. 1781. Sold. nr 57 vid Häls. reg. Bos. i Sannäs. † 9/9 1788.
26S1 Magdalena Svedner, * 6/8 1755, d. t. fältväbel R. Svedner i Rimskog, Delsbo.
Ingrid * 5/11 1782, † 11/11 1782
Anna * 9/12 1783, † 30/8 1784
Erik * 4/7 1786                                                8
Pehr * 18/8 1787, † 17/9 1827


—10 P 3—

1 Olof Nilsson-Qvist, * 17/9 1715, s. t. bonden N. Olofsson i Sjömyra 6, Delsbo. G. 1740. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sjömyra. † 1742.
(X9) Kerstin Jonsdotter, * 1717. Infl. fr. Färila sn, Hälsingland
Margareta * 20/1 1743, † 17/6 1743


—16 T 11—

(X4)6G9 Pehr Olofsson, * 17/4 1808, s. t. bonden O. Pehrsson i Spångmyra 8, Bjuråker. G. 21/5 1841. Husman i Strandäng, Delsbo.† 29/4 1873.
8 Karin Pehrsdotter, * 7/8 1812, d. t. husman P. Östbom i Strandäng. † 7/4 1890.
     Pehr »Qvick» * 13/5 1844. Sold. vid Häls. reg. † 26/1 1913
Margta * 27/11 1847. Bos. i Strandäng † 30/3 1930
Gertrud * 9/6 1853. Bos. i Strandäng. † 16/12 1921


—27 N 8—

5 Johan Jonsson-Qvist, * (30/7) 20/12 1802, trol. s. t. bonden J. Larsson i Norrväna s 3. G. 22/11 1832. V. korp. nr 25 vid Häls. reg. Bos i Duvnäs, Delsbo. † 22/4 1854.
22M1 Brita Larsdotter, * 4/8 1808, d. t. sold. L. Glad i Ås, Delsbo.
Jonas * 24/1 1833, † 23/4 1833
Jonas Frid * 14/3 1834. Okänd vistelseort
Brita * 29/6 1836                                              24T18
Karin * 29/9 1840, † 12/10 1894 (kräfta o. lungsot)
Margta * 8/8 1844                                            9
Kerstin * 30/4 1836, † 1846
Ingrid * 6/1 1849                                              10


—37 N 6—

3 Nils Ersson-Qvick, * 2/9 1805, s. t. korp. E. Lek i Svedja, Delsbo.G. 20/11 1845. Korp. nr 104 vid Häls. reg. Bos. i Svedja. † 9/3 1888.
4M6 Sigrid Pehrsdotter, * 13/7 1810, d. t. bonden P. Olofsson i Källeräng 1, Delsbo. † 21/3 1892 (ålder).
20L1 Brita »Pehrsdotter» * 1/7 1846. (Fosterd.)    11


—10 K 7—

4 Eric Larsson-Qvist, * 5/4 1794, s. t. bonden L. Jonsson i Edsäng s 2, Delsbo. G. 1820. Rustmäst. (furir) vid Häls. reg. Bos. i Edsäng. † 10/11 1828.
44P6 Kjerstin Olofsdotter, * 5/3 1793, d. t. bonden O. Pehrsson i Sörväna 2, Delsbo. G. 2 ggr. † 11/4 1856.
32J5 Pehr Pehrsson, * 7/2 1799, s. t. skomak. P. Mattsson i Långede, Delsbo. G. 4/6 1830. Bonde, sen. husman i Edsäng s 2. † 25/5 1883.
     Lars * 17/6 1821, † 23/5 1822
     Karin. * 16/7 1824                                            13
     Anna * 26/9 1825, † 22/10 1825
     Ingrid * 8/5 1831. Utfl. t. Bjuråker 1858
     Anna * 20/6 1837                                             (X4)47A12

 


R.

—7 J 7A—

(X37) Pehr Reiman, * 1701. Infl. fr. Ramsjö. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Berge (Sjulsberg), Delsbo.
3 Margreta Sjulsdotter, * 16/4 1705. Trol. d. t. bonden S. Pehrsson i Berge 3 (Sjulsberg), † 1782.
Sigrid * 16/9 1732, † 19/6 1743
Påhl * 1/9 1735. Okänd vistelseort
Gertrud * 15/3 1740. Okänd vistelseort


—12 J 1—

Pehr Rännare, * 165. . Härst. okänd. Sold. Bos. i Oppsjö, Delsbo.
II Sigrid Jonsdotter, * 166. . Trol. d. t. bonden J. Olofsson i Björka 1, Delsbo.
Eric * 20/1 1693                                               3A
Brita * 1695. Okänd vistelseort


—46 J 8—

(X25) Jonas Rask, * 3/1 1802 i Järvsö. G. 1826. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Jobsmyra, Delsbo. † 17/8 1867 (lungsot).
4 Brita Nilsdotter, * 6/1 1802, d. t. sold. N. Kjäll i Stömne, Delsbo.
† 12/11 1863.
Karin * 30/4 1827                                             13
Nils * 19/7 1830. Utfl. t. Njurunda 1851
Jonas * 14/7 1834                                            14
Kjerstin * 5/1 1836, † 28/9 1842


—10 K 38—

2 Sven Larsson-Ryttare, * 31/1 1718, s. t. bonden L. Jonsson i Edsäng 2. G. 2 ggr. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Rolfsberg, V. Berge 4. Delsbo. † 4/11 1792.
(X20) Anna Olofsdotter, * 8/2 1720. Infl. fr. Hög, Hälsingland. † 1773.
13K3 Brita Olofsdotter, * 13/6 1741, d. t. bonden O. Hansson i Fjärdsätter 1, Delsbo. † 7/10 1807 (utsot).
Karin * 22/8 1750                                             14N8
Olof * 16/9 1754, † 15/5 1828
Anna * 26/6 1777. † 3/7 1779
Anna * 17/3 1783                                             6K8


—45 K 2—

1 Jöns Andersson-Storm (Rask), * 7/12 1758, s. t. bonden A. Jonsson i Sannäs. G. 1792. Sold. nr 85 vid Häls. reg. Bos. i Myra, Delsbo. † 14/9 1808 (dödskjuten under strid vid Orravais, Finland).
19P5 Margta Johansdotter, * 23/10 1762, d. t. bonden J. Eriksson i Strandäng 1, Delsbo. † 8/5 1827.
Margta * 28/8 1793. Okänd vistelsort
Kjerstin * 5/11 1798, † 27/5 1800
Kjerstin * 30/8 1804, † 7/7 1885 (lunginflammation)


—28 L 1—

Olof Olsson-Roth, * 169.. Härst. okänd. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Klubbo, Delsbo.
Brita Olsdotter, * 170. . Härst. okänd.
Olof * 6/7 1725. Sold. (Död i Pommern und. krigstjänst)
Nils * 31/12 1729, † 173 .
Kerstin * 1730                                                  31M2
Brita * 15/1 1731, † 173 .
Nils * 28/9 1737, † 23/7 1738


—30 M 2—

1 Eric Olsson-Lommen-Roth, * 13/4 1735, s. t. husman O. Olofsson i Klubbo, Delsbo. G. 1755. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Klubbo (Gallstugorna). † 10/5 1802 (älvkarlebysjukan.)
24S1 Karin Gustafsdotter, * 6/6 1730, d. t. korp. G. Reuter i Myra, Delsbo. † 8/3 1806 (håll o. stygn).
Olof * 23/8 1756                                              16
Brita * 17/10 1758                                            13M4
Anna * 11/9 1763                                             17


—33 M 1—

(X42) Erik Ring, * 17/1 1787 i Södterala, Gävleb. G. 1811. Infl. fr. Mo 1812. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Åkre, Delsbo. † 4/12 1814 i Norge (fältfeber).
(X31) Carin Colling, * 22/2 1781 i Njutånger, Gävleb.
Änka o. omg.                                                        32M2
Claes Erik * 4/10 1813                                       2


—6 N 3—

(Z50) Jonas Jonsson-Rotzberg, * 1716 i Sveg, Jämtl. Infl. 173.. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Svala, Delsbo. † 17/4 1767.
2 Elisabeth Ersdotter, * 18/2 1720, d. t. bonden E. Ersson i Mora 6, Delsbo. † 14/4 1767.
Margta * 1/1 1746                                            5
Ingrid * 9/11 1747                                            6
Pehr * 9/5 1760. Dräng i Glombo. † 28/12 1805 (rosen)


—38 N 3—

(X3) Eric Danielsson-Falk, * 11/12 1753 i Bergsjö sn, Gävleb. Infl. 177.. G. 1776. Måg o. bonde i Näsbyn s 1, Delsbo. Utfl. t. Rogsta 1788.  (7R1)
1 Gertrud Ersdotter, * 4/5 1748, d. t. bonden E. Jonsson i Näsbyn 1, Delsbo. G. 2 ggr. † 14/4 1814 (håll o. stygn).
(X8) Lars Rönn, * 23/10 1755. Infl. fr. Forsa. Sold. vid Häls. reg. o. bonde i Näsbyn 1, Delsbo. † 12/10 1809 (rosen).
Sigrid * 22/3 1777, † 1/6 1781
Eric * 15/1 1779. Utfl. t. Sth. 1799
Brita * 23/12 1781, † 24/6 1782
Jonas * 1/2 1785. Utfl. t. Rogsta
Brita * 20/5 1787, † 31/7 1788


—46 N 13—

7 Jonas Ersson-Ring, * 5/10 1833, s. t. sold. E. Kring i Högtomt.G. 1855. Sold. nr 145 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Överälve, Delsbo. † 12/2 1917.
48N5 Anna Ersdotter, * 13/2 1835, d. t. bonden E. Olofsson i Näsbyn s 11, Delsbo. † 6/1 1912.
Erik * 28/4 1856                                               20
Olof * 14/7 1860. Utfl. t. Norge 1914
Karin * 16/11 1863                                           21


—50 N 3—

VI Hindric Jonsson-Ryttare, * 23/3 1735, s. t. husman J. Jonsson i Myra. G. 1765. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Källeräng, Delsbo. † 27/1 1805 (bråck).
3O2 Sigrid Andersdotter, * 17/1 1732, d. t. bonden A. Ersson i Oppsjö 3, Delsbo. † 25/5 1807 (ålder).
Anna * 10/8 1767                                             25L1

—4—

VI Olof Jonsson-Roth, * 9/4 1739, s. t. husman J. Jonsson i Myra. G. 2 ggr. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Oppsjö, Delsbo. † 1813.
7S1 Brita Andersdotter, * 26/10 1731, d. t. sold. A. Glomberg i Svedja, Delsbo. † 1/12 1808 (lungsot).
24K2 Karin Eriksdotter, * 6/8 1782, d. t. sold. E. Swan i Klubbo, Delsbo. Änka o. omg. 24K14
Anna * 8/1 1771                                               7N4


—1 O 2—

(X8) Lars Ryttare, * 28/9 1721. Infl. fr. Forsa. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sörväna, Delsbo. † 23/12 1797.
V Anna Hansdotter, * 29/9 1723, d. t. bonden H. Jonsson i Oppsjö 1, Delsbo. † 11/9 1800.
Jonas * 27/11 1748                                           13
Kjerstin * 14/7 1757                                          37P5


—17 P 19—

11 Erik Larsson-Ring, * 26/7 1865, s. t. skrädd. L. Olofsson i Skog.G. 15/4 1888. Sold nr 87 vid Häls. reg. Bonde i Skog s 5, sen. i Håknorrbo, Delsbo. † 29/3 1941.
13R45 Margta Olsdotter, * 15/4 1865, d. t. sold. O. Skytt i Skog s 5. † 29/1 1921.
Karin * 8/7 1888, † 28/9 1901
Olof * 21/12 1890                                             25
Lars * 3/3 1893
Marta * 15/6 1898, † 15/9 1922
Erik * 3/4 1901                                                 26


—19 P 4—

V Johannes Pehrsson-Ritare, * 24/8 1699, trol s. t. bonden P. Erichsson i Strandäng 1. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Källberg, Delsbo.
31PVII Karin Larsdotter, * 6/6 1703, d. t. sold. L. Öhrn i Svala, Delsbo. † 12/7 1783.
Pehr * 27/5 1740, † 23/10 1752


—19 P 36—

Henrik Rim, * 1756. Härst. okänd. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Prättingberg, Delsbo. † 20/10 1808 i Brahestad, Finland, und. krigstjänst (fältfeber).
6 Cherstin Pehrsdotter, * 15/7 1767, d. t. bonden P. Königsson i Oppsjö 4, Delsbo. † 26/1 1843.
Pehr * 21/6 1797. Okänd vistelseort
Henrik * 16/3 1804                                           37


—37 P 18—

13 Lars Johan Djurman-Ros, * 29/11 1865, s. t. bruksarb. N. Djurman i Hedvigsfors. G. 30/10 1887. Änkl. o. omg. 27/6 1909. Sold. nr 116 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Ängebo 18, Bjuråker. † 11/1 1943.
(X4)13B8 Matilda Margreta Häll, * 20/6 1849, d. t. sockenlapp L. Jonsson i Berge, Bjuråker. † 6/2 1899.
10J14 Kerstin Jonsdotter, * 13/11 1880, d. t. bonden J. Lönn i Änga 2, Delsbo.
Nils Johan * 25/9 1888, † 12/10 1888 (slag)
Jonas * 16/12 1906. (Styvs.)                              25
Anna Margreta * 1/5 1910. Utfl. t. Hudiksvall 1934


—42 R 1—

(X27) Eric Pehrsson-Retsberg, * 29/8 1736. Infl. fr. Ljusdal. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Hammarsvall, Delsbo. † 21/12 1810 (håll o. stygn).
(X27) Margta Jonsdotter, * 22/2 1737. Infl. fr. Ljusdal, † 5/1 1813 (ålder).
Sigrid * 18/3 1764                                            46S2
Brita * 14/6 1771                                              4R6
Margta * 8/11 1776                                           11S2


—14 S 3—

1 Jonas Jonsson-Rust, * 11/5 1769, s. t. sold. J. Tjäder i Näsbyn. G. 1795. Sold. vid Häls. Reg. Bos. i Smedsbo, Mora, Delsbo. Död und. krigstjänst i S:t Petersburg ./6 1809 (fältfeber).
25N7 Marget Hansdotter, * 6/11 1762, d. t. bonden H. Jonsson i Sjulsgård 1, Delsbo. † 6/9 1809 (feber).
Jonas * 13/7 1796                                            43P5
Hans * 24/2 1800, † 11/8 1800
Hans * 21/8 1801. Utfl. t. Ljusdal 1819
Brita * 22/11 1805                                            4


—32 S 1—

(Tyskland) Carl Fredrik Rudolphi, * 6/2 1735 i Bart, Pommern. Infl. fr. Alfta 1811. G. 1757. Änkl. o. omg. 1788. Regementsfältskär. Bos. i Alfta åren 1761—1811. † 10/8 1814 (ålder).
60T1 Anna Catharina Kiölling, * 3/3 1719 i Ugglebo (Ockelbo), Gävleb. D. t. löjtnant J. Kjöhling i Berge, Delsbo. † 1781.
(X11) Dorotea Ekeberg, * 26/12 1757 i Gävle o.d.t. insp. O. Ekeberg därst. † 7/11 1818 (lungsot).
Anna Margretha * 22/9 1758                               16T3
Clas * 8/6 1784. (Styvs.) Utfl.
Axel Fredric * 5/12 1788. Sold. vid Häls. reg. † 16/12 1808 i Umeå (fältfeber)
Olof Bengt * 4/11 1789, † 11/2 1790
Carl Gustaf * 16/11 1791                                   2
Catharina Maria * 16/12 1793                             33L4
Dorothea * 29/8 1799, † 24/2 1800


—34 S 2—

1 Sven Andersson-Rapp, * 24/6 1801, s. t. husman A. Svensson i Norrväna. Sold. nr 102 vid Hals. reg. Bos. i Fjärdsätter, Delsbo. † 12/12 1841 (bråddöd).
(X25) Kjerstin Mårtensdotter, * 5/9 1808 i Järvsö sn, Gävleb. † 6/11 1883 (olyckshändelse).
Margta * 2/3 1831                                            11J25
Anders * 16/2 1834                                           3
Kerstin * 18/3 1840                                           17M14
Anna * 15/9 1846                                             35P19


—17 P 29—

(S88) Jonas Jonsson-Rodin, * 1/3 1853 i Östmarks sn, Värml. G. 3/12 1882. Korp. nr 103 vid Häls. reg. Bos. i Isbo, Delsbo. † 21/8 1918.
12 Gertrud Pehrsdotter, * 4/9 1853, d. t. bonden P. Olofsson i Sjulsgård 1, Delsbo. † 10/1 1947.


—24 S 1—

(X20) Gustaf Reuter, * 1699. Infl. fr. Hög. Korp. vid Häls. reg. Bos. i Myra, Delsbo.
(X20) Brita Johansdotter-Klingström, * 170.. Infl. fr. Hög.
Margta * 14/12 1723                                         9J9
Brita * 23/7 1727                                              2
Karin * 6/6 1730                                               ’ 30M2
Gustaf * 16/1 1733, † 21/2 1733
Gustaf * 21/3 1735, † 3/6 1772
Kerstin * 26/8 1737, † 15/11 1737
Anna * 16/9 1739, † 12/9 1762
Kerstin * 16/6 1745, † 6/6 1761


—3 M 3—

2 Olof Olofsson-Reveille, * 4/12 1796, s. t. bonden O. Olofsson i Klubbo 1, Delsbo. G. 2 ggr. Trumslag, vid Häls. reg. Bos. i Klubbo, † 4/10 1868 (lunginflammation).
2L12 Anna Olofsdotter, * 30/11 1793 i Gåsbacka, Delsbo. † 1853.
4R7 Anna Pehrsdotter, * 5/5 1830, d. t. sold. P. Styf i Tjärnmyra, Delsbo. G. 30/5 1860. † 27/10 1893 (slag).
Olof * 9/6 1821, † 29/1 1843
Pehr * 25/9 1856. Utfl. t. Hudiksvall 1874

 


S.

—7 J 6—

Pehr Jonsson-Svala, * 169. . Härst. okänd. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Svala, Delsbo.
2 Brita Sjulsdotter, * 30/6 1700, d. t. bonden S. Pehrsson i Berge 3, Delsbo. † 6/6 1763.
Brita * 14/11 1723. Okänd vistelseort
Ingrid * 3/10 1727                                            14S1
Pehr * 10/2 1729, † 26/3 1798
Jonas * 14/5 (14/3) 1731                                   22
Sigrid * 2/11 1735, † 15/5 1743


—42 Y 2—

1 Paul Ambjörnsson Sund (Sved), *24/9 1708, s. t. sold. Ambjörn Stark i Alfta sn. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Delsbo. (Bevistat 4 krigskommenderingar) Infl. t. Norrbo 1744. Bos. i Hålsjö där han nämnes som häradsprofoss. G. 3 ggr. † 19/10 1781 (ålder)
(X6)21T1 Anna Larsdotter, *16/8 1713, d. t. bonden L. Larsson i Åkre 3, Delsbo. † 26/6 1743.
22Y1 Brita Olofsdotter, *1703. Härst. okänd. Änka e. sold. P. Sedig i Hålsjö, Norrbo. † 29/11 1776 (andtäppa o. bröstvärk)
9Y3 Carin Jacobsdotter Kylander, *3/10 1730, d. t. bonden J. Olofsson i Hålsjö 9, Norrbo. Änka e. sold. A. Kylander i Hålsjö. † 27/7 1816 (ålder)
Ambjörn, *20/4 1728, † 5/8 1763
Jonas, *3/4 1733
Pehr, *27/9 1734
Carin, *1736. G. m. Göran Göransson.
Påhl, *7/10 1738
Cherstin, *174..
Olof, *1/2 1745                                                3
Lisbeth, *1746
Brita, *./1 1761


—10 J 9—

5 Lars Larsson-Strid, * 20/3 1833, s. t. husman L. Larsson i Glombo. G. 26/10 1856. Sold. nr 96 vid Häls. reg. Bos. i Prättingberg, Delsbo.† 23/1 1904.
38P11 Brita Ersdotter, * 3/12 1828, d. t. sold. E. Ek i Sannäs, Delsbo.† 15/4 1900.
Christina * 1/1 1857                                          37K3


—11 J 24—

23 Jonas Jonsson-Sälg, * 23/7 1787, s. t. v. korp. J. God i Backan. G. 1815. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Åkre, Delsbo.
19T5 Brita Olofsdotter, * 19/10 1791, d. t. bonden O. Pehrsson i Åkre 1. † 20/4 1829.
Jonas * 2/2 1816                                              25
Karin * 31/7 1818. Utfl. t. Ljusdal 1842
Anna * 21/4 1821, † 22/4 1824
Olof * 6/11 1823                                              26
Pehr * 9/2 1826                                                27
Erik * 15/3 1829. Utfl.


—12 J 7—

5 Pehr Jonsson-Svedman, * 2/8 1721, s. t. sold. J. Björk i Björka 1. G. 2 ggr. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Tomta, Delsbo. † 19/12 1805 (ålder).
43P2 Ingrid Hansdotter, * 9/12 1727, d. t. bonden H. Jonsson i Sörväna 1, Delsbo. † 21/5 1788.
15L2 Margta Pehrsdotter, * 1735 i Östergötland. Änka e. sold. E. Nöjd i Håknorrbo, Delsbo. † 25/2 1809 (håll o. stygn).
Anna * 4/1 1757                                               11J23
Hans * 25/3 1765                                             12R5
Jonas * 13/4 1772                                            9
Anna Catharina Krusberg * 1782 (fosterd.)            29J1


—14 J 5—

3 Olof Pehrsson-Sten, * 21/11 1768, s. t. bonden P. Jonsson i Bredåker 1. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Bredåker 5, sen. i Gåsbacka, Delsbo. † 26/6 1831.
17K2 Ingrid Andersdotter, * 16/7 1766, d. t. bonden A. Danielsson i Fjärdsätter 5, Delsbo. † 1840.
Margta * 28/2 1796                                           19P10
Anders * 20/1 1798                                           7
Pehr * 20/10 1799, † 6/5 1800
Olof * 9/4 1801                                                8
Karin * 6/8 1805


—14 J 12—

9 Pehr Jonsson-Söm, * 25/3 1842, s. t. bonden J. Pehrsson i Näsbyn s 1. G. 29/5 1871. Sold. vid Häls. reg. samt bonde i Åkre 6, Delsbo. Utfl. t. Bergsjö 1883.
6S5 Sigrid Pehrsdotter, * 10/2 1843, d. t. torp. P. Ersson i Fjärdsätter, Delsbo. Utfl. t. Söderhamn 1922.
Jonas * 15/9 1865. Utfl. t. Bergsjö 1883


—14 J 21—

19 Anders Olsson-Spork, * 5/10 1795, s. t. sold. O. Boll i Västeräng. G. 1817. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Fjärdsätter, Delsbo. † 17/3 1827 (fylleri).
59J3 Anna Maria Bremer, * 1789 i Sth.. Fosterd. t. bonden E. Pehrsson i Byn 1, Delsbo. † 31/3 1858.
Olof * 4/9 1819                                                24
Gertrud * 3/10 1820                                          11J26
Erik * 21/11 1821                                             25


—25 J 1—

1 Erik Swed, * 25/11 1802 i Älvros, Jämtl. (Trol. s. t. landbonden E. Jonsson i Färila). G. 1826. Sold. nr 71 vid Häls. reg. Bos. i Stömne, Delsbo. † 3/2 1856 (ihjälfrusen).
(X9) Magdalena Wahlgren, * 2/2 1803 i Färila sn, Gävleb. † 1853.
Erik * 24/9 (23/9) 1826                                     2
Pehr Olof * 28/8 (22/8) 1830                              3
Carl Johan * 26/4 1833, † 21/9 1836
Carl * 23/7 1843                                               4


—25 J 5—

2 Erik Johan Sved, * 29/6 1850, s. t. smeden E. Sved i Västeräng, Delsbo. G. 27/4 1873. Sold. vid Häls. reg. samt smed. Bos. i V. Stråsjö 9, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika.
(X4)11C2 Carin Andersdotter, * 27/6 1845, d. t. bonden A. Andersson i V. Stråsjö 9. † 21/1 1922.
Anders Johan * 19/5 1874                                  (X4)12E15
Brita Magdalena * 12/4 1882                              (X4)32C2


—28 J 9—

4 Johan Ersson-Stolt, * 27/5 1851 i Mora. G. 3/11 1874. Timmerman o. sold. nr 67 vid Häls. reg. Bos. i Sunnansjö, Delsbo. † 3/6 1924.
1L13 Anna Matsdotter, * 25/10 1849, d. t. bonden M. Mattsson i Sannäs s 1, Delsbo. † 20/12 1922.
Kerstin * 26/6 1875                                           (X4)51F2


—33 J 2—

13R4 Grels Hansson-Strid, * 6/11 1756, s. t. bonden H. Jonsson i Tomta 4. Anst. 1777 som sold. nr 102 vid Delsbo komp. Häls. reg. Bos. i Fjärdsätter, Delsbo. † 11/5 1812 (lungsot).
1 Brita Larsdotter, * 19/12 1753, d. t. sold. L. Hållfast i Långede, Delsbo. † 2/3 1829.
Hans * 30/10 1787. Utfl.
Lars »Ljus» * 20/8 1791. Sold. vid Häls. reg. † 22/12 1814 i Ludvika
Jonas, tv., * 15/12 1793                                    3
Grels, tv., * 15/12 1793, † 16/3 1794


—41 J 1—

(X18) Nils Abraham Ström, * 14/6 1817 i Hudiksvall. Infl. fr. Norrbo 1843. Sold. nr 95 vid Häls. reg. Bos. i Tomta, Delsbo. † 1844.
(X9) Carin Ersdotter, * 27/5 1816 i Färila sn. Gävleb. † 30/4 1886.
Anders * 19/3 1842                                           2
Brita * 7/11 1843. † 13/12 1844
Carolina * 2/7 1846                                           3


—43 J 2—

1 Nils Nilsson-Skjöld, * 12/5 1780, s. t. sold. N. Wall i Källmyra. G. 1800. Sold. nr 61 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Ede, Delsbo.† ./11 1808 i Uleåborg, Finland, und. krigstjänst.
17L8 Margta Jonsdotter, * 14/11 1782. d. t. bonden J. Påhlsson i Sunnansjö, Delsbo. Änka o. omg.       8T3
Nils * 14/11 1801                                             3
Margtha * 26/5 1804                                         (X33)1V12
Jonas * 13/10 1806, † 18/3 1822


—43 J 7—

(S50) Pehr Pehrsson-Strand, * 3/11 1858 i N. Finnskoga, Värml. G. 6/5 1883. Sold. nr 52 vid Häls. reg. Bos. i Edsäng, Delsbo. † 12/1 1929.
4 Kerstin Jonsdotter, * 15/7 1859, d. t. sold. J. Timper i S. Långsbo, Delsbo. † 4/8 1936.
Johan * 3/2 1884. Emigr. t. USA 1903
Brita Katharina * 13/8 1888, † 7/9 1888
Brita, tv., * 20/7 1889, † 24/7 1889
Karin, tv., * 20/7 1889                                      12
Anna * 8/8 1893                                               29N24
Brita * 20/5 1896                                              21M5
Kristina * 5/3 1899. Emigr. t. USA 1920


—46 J 1—

(X8) Hindrik Sandberg, * 17/9 1702. Infl. fr. Forsa. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sannäs, Delsbo.
14R1 Ingrid Pehrsdotter, * 1707, trol. d. t. bonden P. Tällt i Tomta 5, Delsbo.
Kjerstin * 15/8 1734                                          2
Ingrid * 22/12 1737                                          1K9
Lars * 8/10 1743                                              3


—32 J 10—

(X25) Lars Ersson-Svärd, * 11/11 1842. s. t. sold. E. Forsgren i Järvsö sn, Gävleb. G. 13/11 1866. Sold. nr 20 vid Häls. reg. Bos. i Ede, Delsbo. Rymt t. N. Amerika 1880.
8 Ingrid Andersdotter, * 14/10 1834, d. t. A. Pehrsson i Långede. Fosterd. t. nämndeman C. G. Rudolphi i Sunnansjö. Delsbo. † 26/2 1920.


—49 J 11—

3 Jonas Jonsson-Sund, * 4/7 (7/7) 1819, s. t. husman J. Pehrsson i Skog. G. 5/6 1843. Sold. nr 63 vid Häls. reg. Bos. i Sunnansjö, Delsbo. † 19/5 1866 (håll o. styng).
26S3 Sigrid Larsdotter, * 5/10 1810, d. t. sold. L. Fyhr i Källeräng, Delsbo. † 20/5 1881.
Jonas * 5/10 1843, † 20/10 1843
Sigrid * 7/2 1846 12
Anna * 11/6 1854


—59 J 15—

2 Lars Matsson-Strid, * 6/1 1754 i Näsbyn. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Slättäng, Delsbo.
(X40) Margta Olofsdotter, * 1751. Infl. fr. Segersta sn.
Mathias * 13/1 1789                                          16

—16—

15 Mathias Larsson-Ståhl, * 13/1 1789, s. t. sold. L. Strid i Slättäng. G. 1810. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sannäs, Delsbo. † 3/9 1824.
2P2 Brita Pehrsdotter, * 25/9 1786, d. t. bonden P. Ersson i Sannäs 2, Delsbo. † 15/4 1858.
Lars * 29/12 1812                                             17
Pehr * 8/10 1815. (Dövstum.) † 13/6 1887
Olof * 2/10 1820                                               18


—2 K 9—

7 Johan Jacobsson-Skott, * 10/1 1767, s. t. sold. J. Blickert i Strandäng. G. 1799. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sunnansjö, Delsbo.† 26/2 1826.
(A—) Brita Larsdotter, * 1778 i Sth. † 21/1 1813 (lungsot)
Kerstin * 19/1 1800. † 1/5 1800
Lars * 24/6 1801                                              12
Kerstin * 1/4 1804                                            17L12
Brita * 12/2 1807                                              42N13
Johan * 15/10 1810                                          13


—9 K 17—

15TV Johan Olsson-Svedman, * 19/7 1702, trol. s. t. bonden O. Svensson i Västeräng. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Ede, Delsbo.
2 Margreta Ersdotter, * 11/5 1703, d. t. bonden E. Larsson i Edsäng 1, Delsbo.
Anna * 30/7 1726                                             32N7
     Karin * 5/6 1730                                               18N67
Olof * 19/12 1734                                             18
Hans * 7/11 1740, † 8/7 1741


—11 K 14—

9 Jonas Jonsson-Syl, * 18/5 1838, s. t. bonden J. Jonsson i Rossla 1. G. 23/11 1860. Sold. nr 78 vid Häls. reg. Bos. i Sörväna, Delsbo. † 11/10 1926.
22P30 Karin Nilsdotter, * 20/3 1841, d. t. bonden N. Hansson i Björka, Delsbo. † 28/11 1917.
Margta * 20/1 1861                                           12T15


—17 K 10—

(A) Adolf Fredrik Spång (Snäll), * 5/5 1798 i Sth. (Barnhusbarn.) Infl. fr. Älvros 1817. G. 1819. Sold. nr 132 vid I. majorens komp, Häls. reg. Bos. i Spångmyra, Bjuråker. † 20/4 1852.
5 Brita Jonsdotter, * 11/10 1785, d. t. husman J. Jacobsson i Näsbyn, Delsbo. † 29/8 1851.
Jonas * 3/12 1810
Margtha * 10/9 1820                                         (X4)19B9
Gertrud * 21/10 1822                                        (X4)6E12


—24 K 2—

1 Eric Andersson-Swan, * 13/1 1755, s. t. gruvdräng A. Eriksson i Falun. G. 27/9 1778. Änkl. o. omg. Sold. nr 50 vid Häls. reg. Bos. i Fjärdsätter, sen. i Klubbo, Delsbo. † 19/2 1809 (fältfeber) i Torneå.
30M1 Brita Olsdotter, * 10/7 1756, d. t. bonden O. Olofsson i Klubbo, Delsbo. † 28/4 1805 (nervfeber).
(Y8) Margta Olofsdotter, * 1768 i Borgsjö, V.-norrl. Utfl. t. Tuna, Jämtl., 1819.
Brita * 15/3 1779                                              8T4
Margta * 28/4 1780, † 12/5 1780
Kjerstin * 3/7 1781, † 1781
Karin * 6/8 1782                                               50N4(14)
Margta * 16/9 1784, † 15/1 1786
Olof * 6/4 1786                                                3
Eric »Dygdig» * 30/4 1788. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Hagen, Delsbo. † ./12 1808
Anders * 18/11 1794
Ingrid * 17/11 1797, † 22/2 1800
Jonas * 13/1 1803. (Totalt fånig.) Stryker omkring i socknen, † 1861
Jöns * 11/5 1807. Utfl. t. Tuna, Jämtl., 1819


—29 K 2—

1 Lars Johansson-Sundell, * 30/10 1822, s. t. torp. J. Uppling i Skog. G. 4/11 1855. Sold. nr 93 vid Häls. reg. Bos. i Glombo, Delsbo. † 11/5 1880 (lunginflammation).
20K6 Karin Hansdotter, * 25/3 1831, d. t. bonden H. Jonsson i Glombo 1. Änka e. bonden J. Jonsson i Glombo 1. † 29/1 1916.
Johan * 22/5 1856                                            3
Hans * 24/3 1860. Jordbr.-arb. i Prättingberg 63
     Lars * 7/3 1863                                                4
Jonas * 25/2 1867                                            5
Anna * 14/5 1870                                             6
Per * 5/10 1874                                                7

—3—

2 Johan Sundell, * 22/5 1856, s. t. sold. L. Sundell i Glombo. G. 20/4 1879. Sold. nr 27 vid Delsbo komp., Häls. reg. o. bonde i Håknorrbo ss 2. Delsbo. † 28/6 1926.
3P8 Brita Larsdotter, * 19/7 1856. d. t. torp. L. Olsson i Håknorrbo. † 11/6 1937.
Karin * 23/10 1877                                           8
Lars * 10/4 1882                                              9
Johan * 8/1 1884, † 20/9 1887 (drunknat)
Brita * 11/6 1888                                              7J20
Anna * 21/1 1894                                             10
Kristina * 7/9/9 1896                                         18T31


–  42 K 8-

Eric »Stål» * 10/10 1783. Sold . vid Häls. reg. † 25/12 1808 i Torneå (fältfeber).


—44 K 8—

(W36) Daniel Olsson-Sund, * 27/6 1847, s. t. O. Danielsson i Sundborns sn. Kopp. G. 25/3 1870. Sold. nr 15 vid Häls. reg. Bos. i Ö. Tolbo, Delsbo. † 8/9 1934.
6 Anna Carlsdotter, * 9/12 1841, d. t. husman C. Carlsson i Ö. Tolbo. † 15/6 1920.


—1 L 15—

8 Pehr Pehrsson-Svärd, * 25/8 1814, s. t. torp. P. Olofsson i Oppsjö. G. 11/11 1842. Sold. nr 20 vid Häls. reg. Bos. i Gåsbacka, Delsbo. † 8/10 1895.
16J7 Margta Andersdotter, f 28/5 1813, d. t. bonden A. Carlsson i Bredåker 3, Delsbo. † 14/12 1875 (slag).
Pehr * 9/5 1843                                                31
Sigrid * 2/2 1850                                              11L29


– 7 L 10 –

Lars »Skog» * 5/6 1852. Sold. nr 16 vid Häls. reg. Utfl. t. Sollefteå 1885


—11 L 15—

11 Hans Matsson-Stål, * 8/2 1804, s. t. bonden M. Hansson i Bredåker 5. G. 30/10 1834. Sold. nr 83 vid Häls. reg. Bos. i Näsbyn, Delsbo.  † 1846.
17L10 Margta Paulsdotter, * 18/12 1807, d. t. sold. P. Flink i Gåsbacka, Delsbo. Änka o. omg.               10P11
Mats * 6/1 1836                                               22
Karin * 10/7 1841, † 19/8 1872 (lungsot)


– 12 L 6 –

Hans »Stamm» * 23/5 1785. Sold. Bos. i Näsbyn, Delsbo. † 16/1 1865


—21 L 6—

4 Jonas Zachrisson-Sjö, * 8/8 1826, s. t. sold. Z. Blixt i Ede. G. 2 ggr. Sold nr 83 vid Häls. reg. Bos. i N. Långsbo, Delsbo, sen. i Skärås, Bjuråker. † 8/11 1908.
46N7 Margta Ersdotter, * 14/8 1818, d. t. sold. E. Kring i Högtomt, Delsbo. † 1/9 1879 (kolik).
(X4)2D10 Anna Jonsdotter, * 14/9 1817, d. t. nybygg. J. Eriksson i Klovan, Bjuråker. Tid. g. o. änka. Omg. 31/7 1881. † 2/1 1894 (slag).
Erik »Jönsson» * 26/8 1842. Dräng i Vedmyra 4, Bjuråker. † 3/2 1872
Brita * 15/12 1846                                            (X4)52E2
Zacharias * 16/9 1849. Utfl.
Karin * 17/4 1854                                             (X4)12A12
Jonas * 4/9 1856                                              8
Margta * 18/2 1861                                           9


—25 L 1—

(W27) Anders Snäll, * 1768 i Ore, Kopp. Sold. vid Häls. reg. G. 2 ggr. Bos. i Loppet, Delsbo. † 23/11 1808 i Umeå under krigstjänst.
54P2 Anna Johansdotter, * 1/3 1765, trol. d. t. skomak. J. Christophersson i Edsäng s 1, Delsbo. † 19/12 1795.
50N3 Anna Henriksdotter, * 10/8 1767, d. t. sold. H. Ryttare i Källeräng, Delsbo. † 11/7 1810 (lungsot).
Michael * 16/8 1793                                          2
Brita * 18/11 1795, † 1796
Anna * 18/8 1797. Piga i Källeräng, Delsbo. † 25/2 1890
Henric * 23/4 1799, † 17/10 1803 (slag)
Anders * 15/11 1801, † 28/7 1803 (bröstsjukdom)
Henric * 21/10 1804. Okänd vistelseort
Anders * 5/8 1807                                            3

—2—

1 Michael Snäll, * 16/8 1793. s. t. sold. A. Snäll i Loppet, Delsbo.G. 1819. Sold. nr 76 vid Häls reg. Bos. i Sannäs. † 25/3 1865 (lungsot).
23T2 Carin Larsdotter, * 23/5 1783, d. t. bonden L. Eriksson i Åkre 6, Delsbo.
Anders * 14/2 1820. Dräng i Sannäs. † 26/3 1870 (blodstörtning)
Kerstin * 3/6 1822                                            8M13
Anna * 11/10 1824                                           30T11


—35 L 3—

1 Anders Tönvik-Stark, * 14/1 1783, s. t. prästman P. Tönvik i Heden. G. 3 ggr. Sold. vid Häls. reg. o. bonde i Håknorrbo 3, Delsbo. † 25/10 1856.
36S1 Cherstin Nordblad, * 25/12 1780, d. t. korp. E. Nordblad i Jobsmyra, Delsbo. (Fosterd. t. S. Åkersten i Delsbo.) † 25/12 1829.
(W39) Ingeborg Pehrsdotter, * 1800 i Särna, Kopp. G. 25/3 1830. † 8/10 1837.
31P7 Carin Carlsdotter, * 1/4 1805, d. t. skomak. C. Gottling i Stömne, Delsbo. G. 13/6 1847. † 27/5 1882.
Kjerstin * 7/12 1807                                          4334
Paul * 25/6 1810                                              4
Brita * 28/10 1814                                            54J2
Erik * 22/4 1818                                               5
Margta * 4/9 1821, † 1821
Anders * 29/4 1823. Okänd vistelseort
Pehr »Stork» * 8/12 1830, † 30/7 1883
Karin * 27/3 1834                                             51P6
Jonas * 30/4 1836, † 1839
Margta * 12/6 1840. (Styvd.)                             (X4)45B1
Greta * 13/5 1848                                            28J5


—35 L 5—

3 Erik Andersson-Sömm, * (22/4) 24/4 1818, s. t. bonden A. Stark i Håknorrbo 3. G. 1846. Sold. nr 71 vid Häls. reg. Bos. i V. Tolbo, Delsbo. † 16/12 1897.
2R8 Karin Paulsdotter, * 22/1 1806, d. t. bonden P. Hansson i Skog 3, Delsbo. † 7/6 1890.
Erik * 23/11 1847, † 2/1 1848


—45 L 2—

(X4) Petter Sköld, * 1760. Infl. fr. Bjuråker 1787. Sold. vid Häls. reg. o. gårdskarl i Sjulsberg (V. Berge), Delsbo. † 1791.
1 Anna Pehrsdotter, * 10/2 1760, d. t. sold. P. Bjur i Sjulsberg.
Änka o. omg.                                                        54J1


—47 L 1—

(X33)8Y4 Pehr Jacobsson-Skräck, * 1775, s. t. J. Stursk i V. Hålsjö, Norrbo. Infl. fr. Högs sn. Anst. som sold. vid Häls. reg. Bos. i Myra, Delsbo. † 10/10 1808.
54J1 Anna Pehrsdotter, * 10/2 1760, d. t. sold. P. Bjur i Sjulsberg, Delsbo. Tid. g. o. änka 2 ggr. † 7/11 1808 (bröstfeber).


—2 M VII—

V Eric Olsson-Stark, * 14/10 1700, trol. s. t. bonden O. Larsson i Kila 2. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Oppsjö, Delsbo.
(X20) Anna Pehrsdotter, * 26/10 1707. Infl. fr. Hög. † 1780.
Olof * 19/11 1725, t 27/11 1725
Margta * 15/1 1740


—3 M 5—

2 Pehr Olofsson-Stark, * 21/1 1802, s. t. bonden O. Olofsson i Klubbo 1. G. 1826. Sold. nr 81 vid Häls. reg. Bos. i Oppsjö, Delsbo. † 13/6 1869 (förblödning)
4M6 Brita Pehrsdotter, * 10/11 1804, d. t. bonden P. Olofsson i Källeräng 1, Delsbo. † 12/6 1889.
Olof * 11/1 1828                                               8
Pehr * 1/1 1837                                                9
Jonas * 22/5 1844                                            10


– 13 M 7 –
Erik »Sälg»
* 13/12 1818. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Loppet, † 24/11 1874


—17 M 19—

(X25) Hans Carlsson-Skog, * 15/4 1875, s. t. K. J. Larsson i Älvsätra 2, Järvsö. G. 16/10 1898. Sold. nr 104 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Vij, Delsbo. Utfl. t. Ljusdal 1907.
13 Christina Elisabet Edlund, * 20/12 1862, d. t. serg. P. E. Edlund i Vij, Delsbo.
Per Johan »Edlund» * 28/11 1884. Utfl. t. Ljusdal 1908
Jonas Erik »Edlund» * 18/11 1887. Utfl. t. Ljusdal 1910
August »Edlund» * 28/12 1890. Utfl. t. Lit 1914
Arvid »Ström» * 27/6 1894. Utfl. t. Ljusdal
Katrina Kristina * 22/10 1897. Utfl. t. Östersund 1907
Karl Erik Helmer * 8/11 1901. Utfl. t. Ljusdal 1907


—19 M 7—

4 Nils Nilsson-Strid, * 19/10 1808, s. t. sold. N. God i Långede, Delsbo. G. 1829. Sold. nr 50 vid Häls. reg. Bos. i S. Långsbo. † 20/12 1896.
58S1 Karin Ersdotter, * 14/3 1806, d. t. sold. E. Hurtig i Myra, Delsbo.† 1864.
Nils * 23/1 1830
Karin * 11/9 1832                                             25J3


—30 M 3—

1 Jonas Olofsson-Skoglund, * 3/2 1745, s. t. husman. O. Olofsson i Klubbo. Sold. nr 84 vid Häls. reg. Bos. i Vitterarv, Delsbo. † 1/1 1789 i Finland.
3J7 Karin Ericsdotter, * 16/6 1745, d. t. bonden E. Jacobsson i Ava 3, Delsbo. † 1/10 1814.
Margta * 18/8 1771                                           31M4
Carin * 6/1 1775                                               9L7
Ingrid * 29/6 1778, † 14/3 1779
Olof * 26/4 1782                                               4
Ingrid * 15/10 1785                                          5


—30 M 5—

(X38) Mats Renlund-Snygg, * 1789 i Rengsjö, Gävleb. Infl. fr. Gävle 1810. G. 1811. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Ava, Delsbo. † 5/9 1818 (lungsot).
3 Ingrid Jonsdotter, * 15/10 1785, d. t. sold. J. Skoglund i Vitterarv, Delsbo. † 31/5 1876.
Kjerstin * 31/7 1812                                          10
Karin * 5/10 1814, † 10/5 1815 (bröstfeber)
Margta * 5/6 1816                                            11J16


—31 M 2—

I Johan Ersson-Skoglund-Svärd, * 13/10 1727, s. t. sold. E. Fält i Loka. G. 1755. Förare vid Häls. reg. Bos. i Klubbo, Delsbo. † 22/1 1814 (ålder).
2SL1 Kerstin Olsdotter, * 1730, d. t. sold. O. Roth i Klubbo. † 30/11 1790.
(Z—) Brita Olsdotter, * 1756 i Jämtland, † 3/1 1838.
Helena * 18/1 1757                                           4R3
Johan * 11/8 1763, † 19/11 1790
Olof * 19/9 1764                                               3
Brita * 27/2 1766                                              28S2
Eric * 11/4 1768. Sold. vid Häls. reg. † 1790 i Finland
Nils * 17/5 1770                                               4
Erik * 6/7 1793                                                 5
Ingrid * 17/1 1795                                            13N11


—31 M 4—

2 Nils Johansson-Sporr, * 17/5 1770, s. t. förare J. Svärd i Klubbo. Sold. nr 84 vid Häls. reg. Bos. i Vitterarv, Delsbo † 22/2 1848.
30M3 Margta Jonsdotter, * 18/8 1771. d. t. sold. J. Skoglund i Vitterarv. † 26/3 1850.
Johan * 12/7 1793                                            6
Carin * 13/11 1795, † 7/8 1800
Brita * 15/4 1798                                              5L11
Jonas, tv., * 3/1 1804                                        1R6
Karin, tv., * 3/1 1804                                        13M9
Olof * 3/5 1810                                                7

—5—

2 Erik Svärd, * 6/7 1793, s. t. förare J. Svärd i Klubbo, Delsbo. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Klubbo, † 1858.
(X20) Cajsa Wäström, * 22/3 1785. Infl. fr. Hög. † 18/11 1854.
Brita * 21/7 1823                                              22J1
Eric * 23/8 1826                                               35P23


—32 M 5—

2 Pehr Olof Sjö, * 21/4 1843, s. t. v. korp. P. Sjö i Sjulsgård. G. 3/6 1867. Sold. nr 23 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Berge, Delsbo. Emigr. t. N. Amerika 1893.
(X4)21D3 Karin Andersdotter, * 4/12 1847 i Lia, Bjuråker. Infl. 1867. Emigr. t. N. Amerika 1895.
Pehr * 19/11 1867, † 31/12 1885 (lunginflammation)
Anders * 21/1 1869. Bos. i Sjulsberg, Delsbo. † 29/5 1923
Jonas * 9/6 1871, † 1871
Margta * 1/10 1872                                           8
Johan * 2/8 1880. Emigr. t. N. Amerika 1895
Karin * 4/1 1884. Emigr. t. N. Amerika 1895
Pehr * 11/12 1886. Emigr. t. N. Amerika 1895
Anna Kristina * 25/7 1892. Emigr. t. N. Amerika 1895


—37 M 2—

1 Jonas Jonsson-Starberg, * 29/3 1718, s. t. sold. J. Edbohm i Klubbo.G. 4/11 1744. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Loppet, Delsbo. † 6/9 1788.
6TV Karin Olofsdotter, * 25/9 1709, d. t. bonden O. Andersson i Västanäng 1, Delsbo. † 6/4 1785.
Kerstin * 29/8 1745, † 14/1 1746
Olof * 6/6 1748                                                3

—3—

2 Olof Jonsson-Stål, * 6/6 1748, s. t. sold. J. Starberg i Loppet, Delsbo. G. 25/3 1770. Sold. nr 72 vid Häls. reg. samt kyrkvakt. Bos. i Loppet, † 28/1 1815 (bröstfeber).
30S1 Elsa Olsdotter, * 22/11 1741, d. t. bonden O. Andersson i Mora 2, Delsbo. † 29/1 1808 (feber).
Jonas * 12/10 1771                                           4
Margta * 16/6 1774                                           1R5
Karin * 8/10 1776. Piga i Jobsmyra. † 12/12 1856
Olof * 27/2 1782                                               5


—40 M 5—

4 Jonas Pehrsson-Sörell, * 14/4 1856, s. t. bonden P. Jonsson i Prättingberg 3. G. 14/11 1878. Sold. nr 149 vid Häls. reg. Bos. i Tjärnmyra, Delsbo. † 2/12 1884.
7P13 Margta Svensdotter, * 30/9 1849, d. t. bonden S. Svensson i Norrberg, Delsbo.
Kerstin * 13/9 1879                                           (X33)9Å53
Sven * 9/10 1881, † 15/10 1881


—60 M 2—

(X27) Carl Jonsson-Stålfält, * 1709. Infl. fr. Ljusdal. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Ava, Delsbo.
1 Karin Pehrsdotter, * 29/2 1713, d. t. sold. P. Nordström i Nyåker, Delsbo.
Pehr * 6/2 1745                                                3


—4 N 5—

56R1 Olof Mattsson-Sälg, * 1761, s. t. bonden M. Andersson i Stömne 4. Anst. som sold. vid Häls. reg. Bos. i Svala, Delsbo. † 29/3 1815 (håll o. stygn).
3 Kerstin Pehrsdotter, * 29/12 1759, d. t. bonden P. Ericsson i Mora 4, Delsbo. † 11/1 1839.
Pehr * 26/6 1795                                              6
Jonas * 5/4 1800, † 14/9 1826


—10 N V—

IV Hans Svensson, * 164 ., s. t. bonden S. Jonsson i Mora 10, Delsbo. Sold. o. bonde i Mora 10 enl. 1690—1710 års Jdbk.
Brita ………., * 165.. Härst. okänd.
Kerstin * 168. . Okänd vistelseort
Sven * 168.. Okänd vistelseort
Erich * 1687                                                    1
Ingrid * 29/8 1691, † 1691
Ingrid * 29/8 1692. Okänd vistelseort
Karin * 26/9 1699                                             2
Olof * 170.


—10 N 3—

1 Hans Ersson-Sjöqvist, * 4/9 1723, s. t. bonden E. Hansson i Mora 10, Delsbo. Anst. som sold. vid Häls. reg. Sen. smed i Mora 8. † 3/12 1791.
48N1 Gertrud Pålsdotter, * 31/1 1720, d. t. bonden P. Erichsson i Näsbyn 11, Delsbo. † 4/1 1801.
Erik * 3/5 1761                                                5

—4—

Olof Ericsson, * 27/2 1737. Bonde i Mora 10, Delsbo. † 18/2 1810 (ålder).
2 Brita Jonsdotter, * 7/3 1732, d. t. bonden J. Pehrsson i Mora 10.
† 25/4 1806 (andtäppa).
Sigrid * 10/7 1761                                            6
Jonas * 21/12 1762, † 13/4 1787
Karin * 14/8 1766                                             12K10
Brita * 3/3 1771                                               12R6
Margta * 24/7 1773                                           16M3
Anna * 17/6 1779, † 20/4 1780
  Johan Gustaf Hubert »Slug» * 1783. (Fosters.) Infl. fr. Sth. 1788. Sold. † 21/1 1809 (fältfeber)

—5—

3 Erik Hansson-Smed, * 3/5 1761, s. t. smeden H. Sjöqvist i Mora 8, Delsbo. G. 1797. Sold. vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Mora. † 9/2 1803 (fallandesot).
24N3 Karin Pehrsdotter, * 3/5 1778, d. t. bonden P. Olsson i Norrberg 1, Delsbo. Utfl. t. Torp 1825. Änka o. omg.                               45N4
Anna * 14/7 1798                                             45L4
Gertrud * 8/2 1801
Pehr * 26/6 1802, † 24/2 1803 (kolik)
Kerstin * 6/7 1808. Utfl. t. Stöde, V.-norrl., 1819
Karin * 5/5 1811. Utfl. t. stöde, V.-norr. 1825
Axel * 22/1 1815, † 2/5 1815 (bröstfeber)
Brita Stina * 29/3 1816. Utfl. t. Torp 1825
Jonas * 1819. Utfl. t. Torp 1825


—18 N 70—

68 Jonas Jonsson-Swed, * 10/12 1791, s. t. furir P. Snygg i Ede.G. 1818. Änkl. o. omg. 1826. Sold. vid Häls. reg. Bos. i V, Tolbo, Delsbo.† 19/11 1846.
5901 Anna Klockman, * 3/3 1787, d. t. smed en P. Klockman i Ava, Delsbo. † 29/6 1825.
24P4 Brita Ersdotter, * 13/6 1791, d. t. bonden E. Jonsson i Stömne s 5, Delsbo. † 24/12 1839.
Pehr * 14/5 1819, † 12/3 1820
Karin * 10/8 1820. Utfl. t. Ljusdal 1850
Pehr * 24/6 1822                                              (X4)1G61
Jonas * 18/6 1825                                            72
Erik * 15/8 1828. Utfl.
Brita * 23/6 1830                                              9P17
Olof * 19/6 1834, † 16/6 1843


—25 N 8—

3 Mårten Larsson-Sjökvist, * 1/10 1739, s. t. bonden L. Olofsson i Sjulsgård 1. G. 1770. Sold. vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Norrväna, Delsbo. † 11/5 1800.
27N2 Anna Olofsdotter, * 11/7 1745, d. t. sold. O. Bäckman i Norrväna, Delsbo. † 20/5 1811 (ålder).
Lars »Snäll» * 14/6 1771. Sold. vid Häls. reg. † 15/3 1790 und. krigstjänst.
Olof * 6/8 1776                                                12
Anna * 3/5 1779. Piga i Norrväna. † 6/12 1852
Margta * 6/5 1782, † 15/11 1863 (slag)
Jonas * 1/1 1787                                              13
Brita * 19/8 1790                                              53J4


—25 N 12—

8 Olof Mårtensson-Sjö, * 6/8 1776, s. t. sold. M. Sjökvist i Norrväna, Delsbo. G. 1804. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Norrväna. † 17/1 1858.
(W28) Brita Cajsa Eriksdotter, * 25/6 1784 i Orsa sn. Kopp. † 19/1 1862.
Olof * 21/6 1805. Utfl. t. Ljusdal 1819
Brita * 25/7 1807, † 1/7 1813 (bröstfeber)
Eric * 3/12 1809. Utfl. t. Ljusdal 1824
Jonas * 30/7 1813, † 28/5 1825
Brita * 3/8 1816                                               29N16


–  27 N 4 –
Pehr »Stark» *
28/4 1786. Sold. † 23/12 1808 (fältfeber) vid Vuono, Torneå.


—27 N 7—

1 Olof Jonsson-Svala, * 25/8 1727, s. t. bonden J. Ersson i Norrväna 3. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Svala, Delsbo.
7KV Ingrid Pehrsdotter, * 11/9 1724, d. t. bonden P. Pehrsson i Ede 7, Delsbo. † 11/8 1802 (böld i halsen).
Karin * 2/8 1751. Piga i Svala, † 13/4 1774


—29 N 4—

1 Eric Pehrsson-Sved, * 29/9 1743, s. t. bonden P. Pehrsson i Norrväna 5. G. 1796. Änkl. o. omg. 1800. Sold. nr 109 vid Häls. reg. Bos. i Sörväna, Delsbo. † 8/1 1820
31T1 Anna Enochsdotter, * 6/7 1752, d. t. sold. E. Mård i Norrväna. † 2/2 1795.
5N1 Anna Ersdotter, * 1/7 1761, d. t. bonden E. Pehrsson i Mora 5, Delsbo. † 18/7 1831.
Eric * 6/11 1797, † 26/6 1800
Erik * 14/4 1801                                               10
Anna * 19/12 1806. Piga i Hammarsvall, Delsbo. † 28/3 1870 (kräfta i svalget)


—32 N 7—

1 Lars Eriksson-Söderman, * 30/6 1725, trol. s. t. bonden E. Ersson i Norrväna 8. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sättjära, Delsbo. † 1778.
9K17 Anna Johansdotter, * 30/7 1726, d. t. sold. J. Svedman i Ede, Delsbo. † 30/12 1814 (bröstfeber).
Erik * 21/11 1753                                             8


—38 N 8—

4 Jons Olsson-Slug, * 9/5 1795, s. t. sold. O. Trygg i Hagen ss 2. G. 1820. Änkl. o. omg. 3/11 1844 Sold. nr 108 vid Häls. reg. Bos. i V. Tolbo, Delsbo. † 26/11 1846.
5P5 Sigrid Eriksdotter, * 3/12 1786, d. t. bonden E. Olofsson i Sjömyra s 1, Delsbo. † 12/5 1844.
55N1 Anna Magnusdotter, * 1/3 1816, d. t. sold. M. Söder i Håknorrbo, Delsbo. † 29/8 1892 (ålder).
Olof * 17/11 1821                                             10
Erik * 12/2 1826, † 21/12 1896
Jonas * 18/8 1846                                            11


—42 N 24—

(X25) Pehr Ström, * 6/7 1849. Infl. fr. Järvsö 1870. G. 21/4 1874. Sold. nr 148 vid Häls. reg. Bos. i Näsbyn, Delsbo. † 2/8 1913.
14 Brita Olsdotter, * 10/11 1839, d. t. torp. O. Jonsson i Högtomt, Delsbo. † 16/5 1892 (kräfta i magen).
12J20 Brita »Hansdotter» * 8/2 1868. (Fosterd.)    9J25


– 45 N 3 –

Pehr »Skog» * 30/6 1790. Sold vid Häls. reg. † 20/12 1814 (fältfeber).


—45 N 6—

5 Jonas Larsson-Stål, * 15/6 1828, s. t. bonden L. Pehrsson i Jobsmyra s 1. G. 21/10 1849. Änkl. o. omg. 20/10 1881. Sold. nr 54 vid Häls. reg. Bos. i Sättjära, Delsbo. † 16/12 1898.
4L6 Gölin Johansdotter, * 14/10 1818, d. t. sold. J. Knapp i Nordanäng, Delsbo. † 2/1 1881.
29J7 Gertrud Danielsdotter, * 18/2 1854, d. t. husman D. Johansson i Rimskog, Delsbo. Utfl. t. Järvsö 1929.
Lars * 2/7 1851, † 13/7 1864 (scharlakansfeber)
Carolina Engelbrektsdotter * 7/4 1862. (Fosterd.)  5P25
Lars * 11/7 1882                                              7


—49 N 8—

5 Fredrik Jacobsson-Sköld, * 6/7 1826, s. t. bonden J. F. Eklöf i Näset s 1. G. 30/4 1848. Sold. nr 12 vid Häls. reg. Sen. timmerman, bos. i Duvnäs,(Sköldbacken) Delsbo. (Dömd till fem års straffarbete på Långholmen för dråp på Per Törnqvist den 1/11 1874 ). † 30/1 1893 (lungsot).
44S1 Anna Johansdotter-From, * 1/5 1825, d. t. korp. J. From i Hovra, Delsbo. † 2/7 1874 (lungsot).
Karin * 5/1 1848                                               11
Anna * 11/9 (9/11) 1849                                   12 (funnen död i sjön Lången). Läs här om Kniven.
Sigrid * 22/7 1851, † 28/10 1851
Jonas * 7/10 1853, † 21/3 1872 (lungsot)
Ingrid * 12/12 1855                                          21M3
Kerstin * 13/2 1857, † 8/7 1864 (scharlakansfeber)
Fredrik * 18/9 1859, † 1/11 1884 (omkommen gm våldsamma slag)
Johannes * 28/9 1861                                       13
Margta * 12/11 1863, † 1/8 1864 (scharlakansfeber)
Kerstin * 19/6 1865, † 11/4 1885
Margta * 1/9 1867, † 19/3 1868
Pehr * 11/6 1870, † 21/9 1871 (bröstinflammation)


—49 N 13—

8 Johannes Sköld, * 28/9 1861, s. t. sold. F. Sköld i Duvnäs. G. 27/10 1889. Sold. nr 54 vid Häls. reg. Bos. i Forsa, sen. i Ovanåker, Delsbo. Utfl. t. Forsa 1946.
46N12 Kerstin Ersdotter, * 9/2 1862, d. t. sold. E. Kring i Sjömyra, Delsbo. † 25/2 1926
Fredrik * 19/4 1888, † 15/2 1897
Margta * 22/11 1890, † 19/2 1891
Kristina * 9/5 1892. Utfl. t. Forsa 1911
Erik Johan * 20/4 1895                                      18
Anna Margreta * 16/2 1898                                19
Fredrik Edvin * 22/1 1901, † 17/10 1926
Jonas * 22/1 1906. Utfl. t. Knutby 1934
Emil Waldemar * 14/11 1907. Utfl. t. Idenor 1943


—51 N 12—

6 Jonas Danielsson-Sved, * 21/7 1813, s. t. sold. D. Flank i Mora, Delsbo. G. 28/10 1841. Sold. nr 107 vid Häls. reg. Bos. i Mora. † 3/11 1859.
35P13 Anna Pehrsdotter, * 8/10 1805, d. t. bonden P. Jonsson i Svedja 4, Delsbo. † 29/12 1878 (ålder).
Karin »Olsdotter» * 26/11 1836. (Styvd.) Utfl.
Jonas * 3/4 1842, † 5/1 1843
Pehr * 28/9 1843. Utfl.
Jonas * 28/11 1844. Jordbr.-arb. Bos i Mora. † 26/12 1885

—13—

9 Jonas Andersson-Ström, * 10/2 1826, s. t. husman A. Jonsson i Mora, Delsbo. G. 15/11 1850. Sold. nr 62 vid Häls. reg. Bos. i Mora. (Död i Forsaskogen i april 1874, återfanns i juni månad.)
18K4 Brita Andersdotter, * 6/8 1820, d. t. bonden A. Larsson i Isbo, Delsbo. † 1/12 1899.
Anders * 24/2 1854                                           17
Jonas * 25/11 1860                                           18


—51 N 17—

13 Anders Jonsson-Skott, * 24/2 1854, s. t. sold. J. Ström i Mora, Delsbo. G. 30/11 1876. Sold. nr 19 vid Häls. reg. Bos. i Mora. † 17/7 1935.
10P22 Kerstin Jonsdotter, * 28/5 1856, d. t. sold. J. Sved i Norrväna, Delsbo. † 22/9 1932.
Jonas * 7/3 1877                                              23


—55 N 1—

(Finland) Magnus Söder, * 1791 i Finland. Sold. vid Savolax jägare 1804. Kommenderad på Sveaborg 1808. Anst. vid Delsbo komp., Häls. reg., 1810. Bos. i Håknorrbo, Delsbo. † 1847.
(X44) Christina Olofsdotter, * 1780 i Torsåkers sn, Gästrikl.
Anna * 9/7 1812, † 11/7 1813 (bröstfeber)
Anna * 1/3 1816                                               38N8


—1 O 4—

3 Hans Jonsson-Sömm, * 18/10 1760, s. t. bonden J. Hansson i Oppsjö s 1, Delsbo. G. 1795. Sold. vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Oppsjö. † 3/12 1808 (fältfeber) i Finland.
(Z50) Sigrid Jonsdotter, * 1774 i Sveg, Härjedalen. G. 2 ggr. † 26/4 1834.
(X2) Anders Sömm, * 12/11 1790 i Arbrå, Gävleb. G. 1815. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Oppsjö. † 29/7 1837.
Jonas * 5/3 1777
Carin * 24/1 1799, † 15/4 1800
Margta * 8/8 1801                                            2P6
Olof* 16/11 (18/11) 1803                                  7
Karin * 22/11 1805, † 15/8 1807 (kikhosta)


—3 O 1—

IV Eric Pehrsson-Starfeldt, * 27/7 1714, s. t. bonden P. Sjulsson i Oppsjö 3, Delsbo. Anst. som sold. vid Häls. reg. Bos. i Nyåker, Delsbo.† 26/3 1773.
34N1 Anna Pehrsdotter, * 8/4 1726, d. t. bonden P. Bryngelsson i Nyåker 2, Delsbo. Änka o. omg.        4P3
Carin * 18/12 1755                                           4
Kerstin * 1758


—22 O 2—

1 Olof Tomasson-Sund, * 19/8 1748, s. t. sold. T. Qvist i Kjällberg. G. 15/11 1778. Sold. nr 68 vid Häls. reg. Bos. i Norrberg, Delsbo. † 25/10 1808 (magplågor).
57P1 Brita Jonsdotter, * 19/6 1756, d. t. sold. J. Dahlström i Prättingberg, Delsbo. † 14/11 1819.
Jonas * 8/7 1781                                              3
Sigrid * 23/2 1784. Tjänarinna i Ö. Tolbo, Delsbo. † 3/8 1806
(nervfeber)
Olof * 7/12 1786                                              4
Pehr * 25/11 1791                                            5
Erik * 8/9 1796                                                 6


—22  4—

2 Olof Sund, * 7/12 1786, s. t. sold. O. Sund i Norrberg. G. 1816. Sold. nr 87 vid Häls. reg. Bos. i Norrberg, Delsbo. † 4/1 1854.
(X6) Kjerstin Pehrsdotter, * 1784 i Delsbo. † 1847.
Olof * 16/4 1821                                              7


—24 O 1—

Hans Skytt, * 169. Härst. okänd. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Hagen, Delsbo.
Karin ………, * 169.. Härst. okänd.
Hans * 30/6 1723. Okänd vistelseort
Olof * 26/1 1726                                              2
Margta * 2/7 1729. Utfl. t. Hälsingtuna. † 24/3 1800


—33 O 1—

(X2) Olof Storm, * 14/9 1791 i Arbrå. Sold. nr 61 vid Häls. reg. Bos. i Ede, Delsbo. Utfl. t. Torp, V.-norrl., 1832
44M2 Ingrid Jonsdotter, * 30/11 1776, d. t. bonden J. Carlsson i Ede 7, Delsbo. Änka e. skrädd. E. Paulsson i Ede. Utfl. t. Torp 1832. † 30/6 184..
Brita Jonsdotter * 13/3 1801                               10P10
Olof * 22/5 1824                                               2


—35 O 1—

(X18) Carl Stolts, * 1/5 1769. Infl. fr. Hudiksvall. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Källsjö, Delsbo. † 1839.
7M3 Helena Kristina Holmberg, * 30/1 1797 i Nianfors. Gävleb. Änka e. bonden A. Pehrsson i Källsjö 1, Delsbo. † 5/2 1864.
Carl * 24/5 1834                                               2


—39 O 1—

(S2) Johannes Olsson, * 22/12 1818 i Arvika. Jordbr.-arb. i S. Långsbo, Delsbo. † 16/9 1889.
(S14) Karin Andersdotter, * 26/9 1829 i Eda, Värml. † 16/2 1913.
Anders * 1/4 1854                                            2
Magnus * 19/8 1857                                          3
Maria * 23/4 1862                                             8M17
Johannes »Sundqvist»* 25/8 1864. Sold. nr 98 vid Häls. reg. o. bonde i Norrväna, Delsbo. Utfl. t. Alsen 1893
Kristina * 5/11 1869, † 22/1 1878 (scharlakansfeber)


—40 O 2—

1 Olof Skarberg, * 1725, trol. s. t. P. Olsson i Källberg. G. 1751. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Loka 2, Delsbo. † 4/5 1790.
11M2 Margta Jonsdotter, * 18/1 1727, d. t. bonden J. A. Mårtensson i Loka 3. † 29/6 1799.


—42 O 1—

(X25) Olof Jerfstedt, * 8/2 1725. Infl. fr. Järvsö. G. 2 ggr. V. korp. Bos. i Kjällberg, Delsbo. † 1790.
(X25) Brita Larsdotter, * 1720. Infl. fr. Järvsö. † 1761.
13M1Ingrid Ersdotter, * 12/7 1735, d. t. bonden E. Kjällman i Loppet 1, Delsbo. † 10/12 1808 (håll o. stygn).
Hans »Sporr» * 14/9 1750. Sold. nr 87 vid Häls. reg. † 1788 i Finland.
Karin * 21/2 1752. Okänd vistelseort


—53 O 3—

1 Olof Hansson-Snäll, * 6/1 1739, s. t. trumslag. H. Dahlgren i Bjusnäs. G. 1762. Sold. nr 58 vid Häls. reg. Bos. i Sättjära, Delsbo. † 16/5 1789 i Åbo, Finland, und. krigstjänst.
(X27) Ingeborg Olsdotter, * 1731. Infl. fr. Ljusdal, † 22/4 1800.
Brita * 9/12 1763                                              13N5
Ingrid * 21/3 1766. Utfl. t. Ljusdal 1779
Hans * 10/8 1772. Sold. vid Häls. reg. † 1790 i Finland und.krigstjänst.


—9 P 7—

4 Pehr Olofsson-Snäll, * 1/11 1788, s. t. bonden O. Eriksson i Sjömyra 5, Delsbo. G. 1812. Sold. vid Häls. reg. o. bonde i Sjömyra 5. † 15/4 1867 (bråddöd).
30T4 Brita Nilsdotter, * 19/12 1787, d. t. bonden N. Qvick i Östansjö 1, Delsbo.
Kjerstin * 4/11 1813                                          19P17
Nils * 10/9 1816, † 17/12 1816
Nils * 4/8 1818. Utfl.
Olof * 20/9 1821                                              13
Brita * 22/1 1824                                              43J4
Pehr* 22/11 1825, † 8/12 1825


—10P 22—

12 Jonas Jonsson-Sved, * 4/2 1829, s. t. husman J. Olsson i Sjömyra. G. 1/12 1853. Änkl. o. omg. 2 ggr. Sold. nr 107 vid Häls. reg. Bos. i Norrväna, Delsbo † 14/3 1902.
(X4)20C10 Brita Pehrsdotter, * 22/4 1820 i Norrväna, Delsbo. Änka e. smeden E. Källman i Norrväna. † 9/12 1871 (bröstinflammation).
6J8 Marga Ersdotter, * 19/6 1825, d. t. bonden E. Jonsson i V. Berge 2, Delsbo † 6/4 1892 (lunginflammation).
5K9 Brita Jonsdotter, * 15/7 1853, d. t. bonden J. Jonsson i Hammarsvall. Änka e. S. Svensson i S. Långsbo, Delsbo. † 23/4 1930.
Karin * 21/10 1854                                           (X4)13B9
Kerstin * 28/5 1856                                           51N17
Pehr * 14/10 1858                                            23
Margta * 27/8 1861, † 27/5 1864 (schalakansfeber)
Brita * 11/4 1894                                              25

—23—

22 Pehr Sved, * 14/10 1858, s. t. sold. J. Sved i Norrväna. G. 3/8 1890. Sold. nr 75 vid Häls. reg. Bos. i S. Långsbo, Delsbo. Utfl. t. Oviken 1906.
(X25) Brita Ersdotter, * 10/9 1860, d. t. torp. E. Hansson i Kåsjö s 1, Järvsö.
Marget * 18/4 1886. Utfl. t. Järvsö 1898
Jonas * 15/3 1891                                            24
Brita Karolina * 10/12 1892. Utfl. t. Järvsö 1898
Markus * 11/2 1898. Utfl. t. Järvsö


—16 P 3—

V Jonas Jonsson-Stenmark, * 20/8 1701, s. t. bonden J. Jonsson i Skog 3, Delsbo. Sold. vid Häls. reg. o. bonde i Skog 1. † 1774.
59P1 Margta Mickelsdotter, * 2/6 1691, d. t. sold. M. Gall i Jobsmyra, Delsbo. † 1772.
Brita * 18/9 1723                                              38P2
Jonas * 22/8 1725. Sold. vid Häls. reg. (Död i Pommern und.krigstjänst)
Mickel * 27/8 1727                                            5
Erich * 7/6 1729                                               6

—4—

2 Olof Eriksson-Strandfält, * 5/4 (6/4) 1726, s. t. husman E. Öman i Skog 3. Sold. vid Häls. reg. samt orgeltrampare. Bos. i Västeräng, Delsbo. † 12/8 1803 (ålder).
25R1 Margta Guliksdotter, * 30/1 1713, d. t. sold. G. Grellsson i Sannäs, Delsbo. † 19/11 1796.
Margta * 27/11 1749. Piga i Heden, Delsbo. † 4/3 1827
Kerstin * 25/9 1751                                           39P3
Anders * 7/3 1757                                            7
Anna * 2/12 1759                                             8

—5—

3 Mickel Jonsson-Sporre, * 27/8 1727, s. t. sold. J. Stenmark i Skog 1. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Vålås, Delsbo. † 19/3 1808 (slag).
52M1 Sigrid Mårtensdotter, * 7/10 1730, d. t. sold. M. Rotsberg i Norrväna, Delsbo. † 26/4 1813 (ålder).
Jonas * 23/9 1772                                            9

—5—

3 Mickel Jonsson-Sporre, * 27/8 1727, s. t. sold. J. Stenmark i Skog 1. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Vålås, Delsbo. † 19/3 1808 (slag).
52M1 Sigrid Mårtensdotter, * 7/10 1730, d. t. sold. M. Rotsberg i Norrväna, Delsbo. † 26/4 1813 (ålder).
Jonas * 23/9 1772                                            9


—16 P 16—

(X27) Anders Skott, * 1790 i Ljusdals sn, Gävleb. G. 1815. Sold. nr 148 vid Häls. reg. Bos. i Edsäng, Delsbo. † 1847.
8 Margta Eriksdotter, * 4/8 1784, d. t. sold. E. Flank i Mora, Delsbo. † 1863.
Brita * 11/12 1816                                            1L14


—16 P 18—

11 Eric Olsson-Stark, * 31/7 1791, s. t. sold. O. Frisk i Linfläck. G. 1820 Änkl. o. omg. 1826. Sold. vid Häls. reg. Bos. i V. Berge, Delsbo. (Ofärdig i händerna.) Utfl. t. Ljusdal 1850.
22P12 Sophia Runsten, * 3/8 1780, d. t. sjöman Jöns Runsten o. h. h. i Sth. Änka e. sold. C. Nord i Sörväna, Delsbo. † 26/2 1825.
(X6) Anna Jonsdotter, * 23/5 1791 i Delsbo. Utfl. t. Ljusdal 1850
Anna * 9/12 1821, † 19/3 1825
Olof »Berg» * 17/6 1827. Utfl. t. Ljusdal 1850


—16 P 28—

14 Pehr Göransson-Svedberg, * 29/8 1845, s. t. sold. G. Äng i Skog, Delsbo. G. 22/11 1868. Sold. nr 3 vid Häls. reg. Bos. i S. Sannäs. † 4/1 1938.
(W45) Sofia Samuelsdotter, * 16/3 1845 i Vika sn, Kopp. † 2/11 1914.
Pehr Johan * 27/6 1866, † 4/12 1875 (scharlakansfeber)
Göran * 12/6 1869, † 9/8 1874 (koppor)
Carl * 23/2 1872, † 15/12 1875 (scharlakansfeber)
Pehr * 28/8 1880                                              29


—17 P 30—

3 Pehr Hansson-Skogman (Skog), * 15/9 1698, trol. s. t. bonden H. Jonsson i Skog 4, Delsbo. G. 2 ggr. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Skog.
30NV Margtha Ersdotter, * 31/7 1697, trol d. t. bonden E. Larsson i Norrväna, Delsbo.
(X6) Carin Jacobsdotter, * 10/1 1716, d. t. sold. J. Tranfält i Åkre, Delsbo. † 7/9 1799.
Hans * 18/1 1722, † 11/2 1722
Kjerstin * 3/10 1724 31
Anna* 11/6 1727      32
Pehr* 17/7 1730, † 8/2 1731


—17 P 32—

(X25) Jonas Stark, * 2/12 1736. Infl. fr. Järvsö. G. 2 ggr. Sold. Bos. i Skog, Delsbo. † 14/12 1804 (utsot).
30 Anna Pehrsdotter, * 11/6 1727, d. t. sold. P. Skogman i Skog, Delsbo. † 22/2 1795.
51N2 Brita Ersdotter, * 2/6 1760, d. t. bonden E. Larsson i Mora 9, Delsbo. Änka o. omg. 29K1
Hans * 13/12 1800, † ./12 1800


—19 P 3—

V König Pehrsson-Strandfeldt, * 14/2 1697, s. t. bonden P. Erichsson i Strandäng 1, Delsbo. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Strandäng.
(X9) Brita Pehrsdotter, * 1701. Infl. fr. Färila sn.
Pehr * 28/1 1738                                              6


—19 P 6A—

5 Erik Johansson-Snygg, * 5/2 1754, s. t. bonden J. Eriksson i Strandäng 1. Sold. nr 79 (2) vid Häls. reg. Bos. i Håknorrbo, Delsbo.† 1819.
(X8) Christina Källberg, * 1751. Infl. fr. Forsa, † 18/4 1809 (håll o. stygn).
Fredrik Eric Högblom * 2/1 1784. Utfl. t. Ljusdal 1806
Christina Helena * 1786. Utfl. t. Gävle 1801
Anna Brita * 30/1 1790. Piga i Nordanäng, Delsbo. † 8/10 1854
Johan Erik * 18/6 1793. Utfl. t. Gävle 1809


—22 P 45—

30 Pehr Nilsson-Skott, * 26/6 1848, s. t. bonden N. Hansson i Stömne s 3, »Björka», Delsbo. G. 29/4 1870. Anst. som sold. nr 64 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Stömne, Björka. † 26/6 1924.
11K9 Margta Jonsdotter, * 19/6 1848, d. t. bonden J. Jonsson i Rossla 1, Delsbo. † 10/2 1906.
(X4)19G9 Johan Ragnar * 12/9 1884. (Fosters.)     57


—31 P 3—

(X6) Anders Svala, * 5/8 1733, trol. i Delsbo. G. 17/5 1769. Anst. som sold. (serg. o. rustmäst.) vid Häls. reg. Bos. i Svala, Delsbo. † 21/2 1790.
1 Karin Jonsdotter, * 18/12 1742, d. t. bonden J. Larsson i Svala 1, Delsbo. † 29/12 1810 (ålder).
Johan * 12/3 1770                                            6
Margta * 22/12 1771                                         7
Jonas * 30/6 1774                                            8
Eric * 19/9 1776, † 2/8 1779
Brita * 18/3 1779                                              47N3
Karin * 4/8 1781                                               49O5
Anders * 28/10 1784, † 5/10 1785
Anna * 11/7 1786                                             51N5


—34 P 5—

1 Erich Hansson-Strandberg, * 3/5 1728, s. t. bonden H. Jonsson i Svedja 3. G. 1760. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Ö. Tolbo, Delsbo. † 5/8 1804 (håll o. stygn).
17KVIII Anna Jonsdotter, * 1/8 1730, d. t. husman J. Olofsson i Fjärdsätter, Delsbo. † 11/2 1800.
Anna * 23/9 1763                                             44K3


—38 P 16—

10 Anders Jonsson-Slug, * 2/5 1821, s. t. sold. J. Wik i Åkre, Delsbo. G. 7/11 1849. Anst. som sold. nr 14 vid Häls. reg. Bos. i Åkre. † 30/10 1883 (lungsot).
12O6 Kerstin Olsdotter, * 20/7 1819, d. t. bonden O. Olofsson i Rossla s 1, Delsbo. † 22/11 1912.
Margta * 25/6 1853                                           18K10
Brita * 4/7 1858                                               19S39


—44 P 17—

12 Olof Persson-Sprint, * 15/7 1824, s. t. sold. P. Tapper i Långede, Delsbo. G. 24/2 1848. Sold. nr 25 vid Häls. reg. Bos. i Långede. † 18/12 1901.
3K12 Margta Pehrsdotter, * 16/10 1824 i Ede, Delsbo. † 5/3 1899.
Anna * 3/7 1845                                               25
Kierstin * 17/12 1848                                        21
Pehr * 1/4 1851                                                26
Margta * 24/3 1853, † 1/4 1853
Lars * 4/12 1854                                              27
Olof * 19/12 1857, † 3/6 1864 (scharlakansfeber)
Jonas * 8/10 1861                                            28
Margta * 14/4 1864, † 19/6 1864 (scharlakansfeber)
Olof * 1/6 1865                                                29


—44 P 41—

25 Olof Johansson-Skog, * 28/10 1875 i Norrväna. G. 20/4 1902. Sold. nr 49 vid Häls. reg. Bos. i Edsäng, sen. i Sörväna, Delsbo. † 31/3 1933.
10K18 Karin Qvist, * 24/9 1874, d. t. skomak. E. Qvist i Edsäng s 2, Delsbo.
Erik Helge * 7/6 1902                                        59
Anna Alexandra * 12/12 1904. Utfl. t. Ljusdal 1925
Olof Helmer * 23/12 1908                                  60
John Martin * 28/1 1914. Utfl. t. Graninge 1940


—4 R 7—

3 Pehr Jonsson-Styf, * 15/11 1790, s. t. bonden J. Larsson i Tjärnmyra 2, Delsbo. G. 1818. Sold. nr 69 vid Häls. reg. Bos. i Tjärnmyra. † 27/7 1852.
34N2 Anna Pehrsdotter, * 23/5 1784, d. t. bonden P. Pehrsson Nyåker 1, Delsbo. † 1860.
Cherstin * 4/8 1819                                          42N40
Carin * 13/1 1822                                             56S5
Jonas * 25/10 1826, † 8/3 1914
Anna * 5/5 1830                                               3M3


—13 R 10—

6 Hans Svensson-Strid, * 22/11 1781, s. t. bonden S. Hansson i Tomta 4. G. 1816. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Kila, Delsbo.
1M4 Anna Hansdotter, * 20/5 1780, d. t. bonden H. Pehrsson i Kila 1, Delsbo. † 1851.


—13 R 45—

44 Olof Skytt, * 19/8 1840 i Tomta. G. 9/5 1862. Sold. nr 70 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i S. Långsbo, sen. bonde i Skog s 5, Delsbo. † 23/4 1920.
9N5 Karin Hansdotter, * 28/1 1831, d. t. husman H. Svensson i Skog, Delsbo. † 6/12 1919.
Margta * 15/4 1865                                           17P19

—46—

4L4 Olof Andersson-Stor, * 22/6 1782, s. t. bonden A. Olsson i Sunnansjö. Anst. som sold. vid Häls. reg. Bos. i Tomta, Delsbo. † 25/6 1808 (dödskjuten i Wasa).
8 Margta Hansdotter, * 27/4 1780, d. t. sold. H. Gren i Tomta, Delsbo. Änka o. omg. † 186..
(W29) Hans Östling, * 29/5 1785 i Rättviks sn. Kopp. Sockensmed. Bos. i Tomta, Delsbo. † 1858.
Anders * 21/9 1807, † 15/10 1810 (feber)
Olof * 27/10 1815. Utfl. t. Hudiksvall 1831
Brita * 23/10 1817. Bos. i Tomta. † 10/5 1889
Anders * 7/10 1820. Utfl. t. Hudiksvall 1837


—2 S 1—

(Y4) Johan Hansson-Svarts, * 1740 i Attmar, V.-norrl. Infl. 1785. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Stömne, Delsbo. † 1790 und. krigstjänst i Finland.
(Y4) Kerstin Nilsdotter, * 1741. Infl. fr. Attmar 1785. † 27/6 1814.
Johannes * 1775. Utfl. t. Hälsingtuna 1788
Christina * 1778                                               11L10
Pehr * 20/2 1781                                              2


—6 S 4—

(X25) Anders Stolt, * 1818. Infl. fr. Järvsö. G. 6/11 1842. Sold. nr 105 vid Häls. reg. Bos. i Hagen, Delsbo. † 13/9 1896.
2 Margta Ersdotter, * 23/10 1810, d. t. husman E. Jonsson i Fjärdsätter, Delsbo. † 19/6 1877 (lungsot).
Anders * 12/4 1843                                           8


—16 S 7—

4 Lars Olof Jonsson-Strand, * 10/11 1837, s. t. husman J. Larsson i Näsbyn. G. 1855. Sold. nr 4 vid Häls. reg. o. bonde i Skog s 4, Delsbo. † 23/4 1924.
28J2 Anna Mickelsdotter, * 2/8 1834 i Mora, Delsbo. † 18/3 1923.
Jonas * 22/11 1856                                           8
Brita * 23/12 1862                                            7T47
Anna * 16/10 1869. Emigr. t. N. Amerika 1899
Margta * 11/8 1871, † 7/6 1872 (bortruttnade ben)
Margta * 25/2 1873                                           18N34
Carolina * 21/1 1875                                         9
Ingrid * 13/6 1877, † 26/7 1897


—17 S 2—

1 Jonas Olsson-Slug, * 20/8 1753, s. t. sold. O. Fjäll i Rimskog. Anst. som sold. nr 20 vid Häls. reg. Bos. i Byn. 1, Delsbo. Utfl. t. Ljusdal 178.. † 1784 i Karlskrona.
Anna Lisa Thunström, * 1753. Härst. okänd
Kerstin * 24/11 1775. Utfl. t. Ljusdal 178 .
Olof * 30/10 1777                                             10R5
Pehr * 27/3 1780
Anna * 25/8 1786, † 15/8 1808


—19 S 32—

21 Hans Eriksson-Sallin, * 30/12 1857, s. t. bonden E. Ersson i Sörväna, Delsbo. G. 8/4 1883. Sold. nr 56 vid Häls. reg. Bos. i Sörväna. † 18/3 1934.
22 Karin Svensdotter, * 9/4 1858, d. t. husman S. Ersson i Oppsjö, Delsbo. † 1/8 1914.
Erik * 22/9 1883                                               42
Anna * 10/12 1885, † 9/4 1943
Sven * 10/7 1888, † 3/12 1918
Hans * 30/9 1890. Skogsarb. i Sörväna
Jonas * 18/1 1893. Skogsarb. i Norrväna 57
Olof * 25/2 1896, † 15/1 1897
Marget * 23/4 1898, † 11/5 1898
Karin * 8/8 1899


—26 S 4—

2 Olof Pehrsson-Sporr, * 27/1 1791, s. t. sold. P. Bäck i Kjällberg. G. 1815. Sold. nr 57 vid Häls. reg. Bos. i Källeräng, Delsbo. † 5/11 1849.
46J3 Ingrid Larsdotter, * 17/8 1787, d. t. sold. L. Pihl i Sannäs, Delsbo. † 2/9 1863.
Pehr * 9/5 1816. Utfl.
Lars * 15/6 1818                                              8
Olof * 1/11 1820                                              9
Jonas * 23/4 1823                                            10
Eric * 30/6 1825, † 27/1 1827
Brita * 30/11 1827, † 9/11 1832


—26 S 8—

4 Lars Sporr, * 15/6 1818, s. t. sold. O. Sporr i Källeräng, Delsbo. G. 10/6 1841. Sold. nr 57 vid Häls. reg. Bos. i Källeräng. † 17/11 1863 (krossad av ett träd).
11O3 Gertrud Olofsdotter, * 7/7 1813, d. t. sold. O. Blank i Rimskog, Delsbo. † 20/4 1901,
Sigrid * 12/4 1836, † 26/9 1912
Olof * 4/4 1842                                                15
Ingrid * 19/5 1851                                            16

—9—

4 Olof Olsson-Svensk, * 1/11 1820, s. t. sold. O. Sporr i Källeräng. G. 25/5 1843. Sold. nr 147 vid Häls. reg. Bonde i Duvnäs 5, Delsbo. † 5/11 1897.
11J14A Karin Pehrsdotter, * 19/9 1814, d. t. skomak. P. Jönsson i Åkre, Delsbo. † 21/9 1894 (hjärtfel).
Olof * 21/9 1844, † 6/12 1847
Karin * 19/12 1846, † 6/2 1850
Ingrid * 22/9 1849. Utfl. t. Alfta 1874 Folkskollärarinna
Pehr * 27/4 1852                                              17
Katharina * 17/11 1854                                     32S11
Kristina * 5/6 1856. Lärarinna. † 20/3 1927


—26 S 14—

7 Lars Andersson-Strid, * (9/10) 9/12 1858, s. t. sold. A. Fyr i Håknorrbo. G. 13/4 1883. Sold. nr 96 vid Häls. reg. samt bonde i Västanäng 34, Delsbo. † 1/3 1947.
17N5 Brita Jonsdotter, * 30/11 1854, d. t. bonden J. Pehrsson i Långsbo 1, Delsbo. † 23/6 1927.
Anders * 22/9 1883, † 22/10 1883
Jonas * 23/6 1886. Bonde i Glombo s 1
Anna * 24/9 1889                                             30M9
Karolina * 4/12 1892


—28 S 1—

(X27) Pehr Johansson-Sund, * 172.. Infl. fr. Ljusdal. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Hagen, Delsbo.
14T1 Karin Andersdotter, * 1728 i Ljusdal o. d. t. bonden A. Andersson i Västeräng 4, Delsbo. † 30/11 1766.
Brita * 26/4 1751                                              27N4
Anders * 23/9 1753                                           2
Kerstin * 25/2 1757                                           9P4


—36 S 3—

2 Olof Andersson-Snygg, * 2/9 1794, s. t. sold. A. Blad i Jobsmyra.G. 2 ggr. Änkl. o. omg. Sold. nr 28 vid Häls. reg. Bos i Gåsbacka, Delsbo. † 3/4 1867 (slag).
18N68 Karin Pehrsdotter, * 19/12 1795, d. t. torp. P. Snygg i Ede, Delsbo. † 28/12 1857.
1L8 Anna Pehrsdotter, * (2/9) 8/9 1824, d. t. torp. P. Olofsson i Oppsjö, Delsbo. Änka o. omg. 29J3
Anna * 4/3 1828                                               19T14
Pehr * 7/4 1831, † 21/4 1865


—37 S 2—

1 Pehr Larsson-Strömqvist, * 18/9 1723, s. t. sold. L. Qvick i Vålås.G. 1750. Änkl. o. omg. 1788. Bonde i Sannäs 4, Delsbo. † 30/10 1800.
19J2 Brita Jonsdotter, * 22/3 1731, d. t. bonden J. Erichsson i Duvnäs 2, Delsbo. † 16/3 1788.
14S2 Sigrid Jonsdotter, * 26/4 1748, d. t. sold. J. Tjäder i Näsbyn. Änka e. sold. A. Fyhr i Sannäs. † 26/7 1829.
Anna * 10/4 1751, † 6/7 1751
Jonas * 9/7 1752, † 26/7 1752
Lars * 25/11 1753                                             3
Jonas * 12/9 1755, † 10/12 1755
Margta * 12/10 1756, † 31/10 1756
Margta * 27/3 1758                                           37N1
Anna * 16/9 1759                                             28N3
Gertrud * 27/1 1761                                          16J6
Pehr * 27/5 1762. Okänd vistelseort
Brita * 20/9 1763                                              13J5
Sigrid, tv., * 7/8 1765                                       49J2
Carin, tv., * 7/8 1765                                        7T5
Jonas * 9/5 1768, † 9/12 1768


—6 T 9—

(X27) Mickel Stenman, * 173.. Infl. fr. Ljusdal. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Stömne, Delsbo.
VI Maria Pehrsdotter, * 14/8 1733, d. t. sold. P. Qvist i Västanäng, Delsbo. † 13/12 1807 (ålder).


—7 T 58—

57 Pehr Jonsson, * 19/7 1844, s. t. sold. J. Blank i Oppsjö. G. 10/11 1876. Skomak, Bos. i Oppsjö. Sen. bonde i Loppet ss 2, Delsbo. † 19/9 1893 (till följd av skottsår, abcessus cerebri).
1P4 Brita Ersdotter, * 18/11 1845, d. t. bonden E. Zachrisson i Ava s 1, Delsbo. † 17/5 1932.
Brita * 21/3 1878                                              (X4)6D23
Erik Strid * 17/11 1879. Sold. nr 81 vid Häls. reg. † 3/4 1904
Margta * 22/9 1883                                           19T23
Jonas * 19/2 1886. Utfl. t. Gävle 1908


—7 T 64—

2A Jonas Pehrsson-Star, * 1/1 1769, s. t. sold. P. Glomberg i Svedja. G. 1797. Sold. nr 3 vid Häls. reg. Bos. i Långede, Delsbo. † 27/7 1821.
39P3 Margta Olofsdotter, * 17/8 1767, d. t. bonden O. Svensson i Sättjära 2, Delsbo. † 31/5 1845.
Olof * 9/6 1798. Utfl. t. Hudiksvall 1816
Pehr * 2/10 1800, † 6/9 1802
Brita * 16/7 1803, † 27/2 1820
Pehr * 3/4 1805                                                66
Sven * 7/3 1807. Utfl. t. Medelpad 1823


—7 T 73—

(X25) Per Mickelsson-Söder, * 3/4 1830, s. t. husman M. Jonsson i Kalv, Järvsö sn, Gävleb. G. 18/4 1856. Sold. nr 24 vid Häls. reg. Bonde i Svedja 17, Delsbo. † 19/10 1906
72 Carin Carlsdotter, * 2/10 1832, d. t. husman C. Jonsson i Svedja, † 2/2 1914.
Ingrid * 16/4 1857
Carl »Söderman» * 11/12 1858. Emigr. t. N. Amerika 1888
Per »Söder» * 18/9 1861. Handl. i Ö. Tolbo, Delsbo
Margta * 13/7 1864                                           74
Karin * 20/7 1867                                             75


—8 T 12—

Jonas Svensk, * 7/6 1755. Härst. okänd. G. 29/11 1781. Sold. nr 26 vid Häls. reg. Bos. i Svedja, Delsbo. † 24/5 1800.
2 Margta Eliasdotter, * 13/11 1754, d. t. bonden E. Jonsson i Västanäng s 3, Delsbo. Änka o. omg.       5M21
Jonas * 26/1 1782, † 26/1 1782
Jonas * 14/9 1784. † 13/11 1784
Elias * 1/4 1786                                               13
Jonas * 3/1 1788, † 13/6 1788
Jonas * 29/10 1791, † 23/6 1792
Pehr * 12/1 1795, † 23/1 1795
Eric * 18/6 1797. Okänd vistelseort


—18 T 24—

13 Johannes Strid, * 12/3 1879 i Vålås. Har vistats någon tid i Ljusdal. G. 15/4 1911. Sold. nr 103 vid Häls. reg., sen. skogsarb. Bos. i Överälve, Delsbo. (Frånsk. 1933.) Utfl. t. Ljusdal 1936.
(X27) Johanna Margreta Nilsson, * 9/8 1888 i Ljusdal. Återfl. t. Ljusdal 1933.
Ester Tekla Teresia * 16/11 1910                         (X4)4A32
Astrid Ingrid Kristina * 30/12 1911                      41P10
Johan Anders Erik * 10/11 1913. Utfl. t. Skövde 1931
Johan Allan Martin * 20/9 1918                           46
Erik Gustaf * 18/5 1921. Typograf. Bos. i Ljusdal
Anna * 28/9 1923, t 16/10 1923
Hildur Elvira * 14/1 1925                                      13J24


—21 T III—

II Pehr Olsson-Spennare, * 161., trol. s. t. bonden O. Pehrsson i Åkre 3, Delsbo. (Soldat.) Bonde i Åkre 3. (Enl. 1641 års boskapslista äger han 2 hästar o. 6 kor.)
Anna Jacobsdotter, * 161.. Härst. okänd. Nämnes som änka i Åkre 3 (1656—1663).
Jacob * 164.                                                    IV


—25 T 8—

7 Zacharias Pehrsson-Storm, * 11/1 1848, s. t. bonden P. Zachrisson i Änga 1, Delsbo. G. 12/5 1878. Sold. nr 65 vid Häls. reg. Bonde i Änga s 2. † 31/1 1924.
10P16 Anna Olsdotter, * 30/8 1854, d. t. husman O. Stål i Sjömyra, Delsbo. † 22/9 1914.
Anna * 4/5 1879
Brita * 27/10 1882
Margta * 13/2 1885                                           1L36
Kristina * 5/8 1888. Utfl. t. Norrbo 1906
Karolina Antoinette * 26/9 1890                          10
Pehr Olof * 29/7 1893                                        11
Ingrid * 20/5 1896                                            22P51


—52 T 1—

(T) Abraham Strömqvist, * 1727 i Örebro län, Anst. som sold. (korp.) nr 25 vid Häls. reg. Bos. i Duvnäs, Delsbo. † 28/11 1789 i Sth.
(X18) Barbro Pehrsdotter, * 1728, d. t. skomak. P. Moberg o. h. h. Margeta Pehrsdotter i Hudiksvall. Barnmorska. † 22/1 1794.
Margta * 17/7 1753. Okänd vistelseort
Anna * 1756                                                    2
Brita * 24/12 1757                                            (X33)32Å2
Kerstin, tv., * 10/7 1765, † 31/10 1765
Jonas, tv., * 10/7 1765. Okänd vistelseort


—73 T 1—

Olof Sjöberg, * 169.. Härst. okänd. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Långede, Delsbo.
Gertrud …, * 169.. Härst. okänd.
Jonas * 19/6 1724                                            62T2
Brita * 10/3 1727                                              9J7


—6 J 7—

4 Jonas Svensk, * 24/1 1796, s. t. bonden J. Simonsson i V. Berge s 2. G. 1824. Korp. nr 105 vid Häls. reg. Bos. i Åkre, Delsbo. Kyrkvakt. † 26/12 1871.
13S1 Kjerstin Svensdotter, * 3/11 1797, d. t. sold. S. Warg. Åkre, Delsbo. † 22/9 1844 (bråddöd).
Brita * 31/7 1828


—10 J 4—

3 Jonas Larsson-Swahn, * 11/1 1793, s. t. sold. L. Trygg i Näsbyn, G. 2 ggr. V. korp. 51 vid Häls. reg. Bos. i Fjärdsätter, Delsbo. † 23/1 1880 i Duvnäs.
(X31) Brita Elisabet Bonnivier, * 24/12 1779. Infl. fr. Njutånger. † 8/5 1818 (barnsbörd).
10K6 Karin Olofsdotter, * 1/10 1792, d. t. bonden O. Jonsson i Jobsmyra 1, Delsbo. † 16/9 1882.
Olof * 13/11 1812 (styvs.)                                 39N5
Brita * 23/2 1816                                              6
Jonas * 24/4 1818, † 9/9 1818
Margta * 5/7 1819                                            17N17
Karin * 15/7 1821                                             23T5
     Gertrud * 14/12 1823                                        32K3
Jonas * 6/8 1825                                              7
Lars * 23/12 1826                                             8
Anna * 1/5 1829                                               32K4
Sigrid * 1/12 1831                                            54P9


—60 J 25—

17 Anders Olof Sundell, * 5/6 1860 i Åkre. G. 9/11 1885. Korp. nr 93 vid Häls. reg. o. bonde i Svedja 11, sen. i Västanäng 1 o. Glombo 1, Delsbo.
7T41 Karin Andersdotter, * 24/4 1865, d. t. bonden A. Andersson i Myra 8, Delsbo. † 18/8 1919.
Brita * 17/9 1886                                              24N25
Jonas Olof * 6/12 1890, † 30/6 1911
Karin * 16/4 1897, † 6/12 1897
Per Erik * 31/8 1899, † 16/2 1901
Per Emil * 10/5 1904                                         28


—16 L 4—

(W24) Olof Stock, * 15/2 1771 i Mora, Kopp. G. 180. . Bos. i Västanäng, Delsbo. Vargeringskorpral. Död und. krigstjänst i Torneå, Finland, den 4/12 1808 (fältfeber).
1 Sigrid Carlsdotter, * 14/9 1755, d. t. bonden C. Blank i Håknorrbo 2, Delsbo. † 2/2 1829.


—32 M 2—

1 Pehr Danielsson-Sjö, * 18/7 1793, s. t. korp. D. Wigg i Norrväna.G. 1816. Änkl. o. omg. 20/5 1841. Korp. nr 52 vid Häls. reg. Bos. i Sjulsgård, Delsbo. † 14/2 1857.
33M1 Carin Colling, * 22/2 1781 i Njutånger, Gävleb. Änka e. sold. E. Ring i Åkre, Delsbo. † 26/4 1836.
(X33)13Å8 Elisabeth Mårtensdotter, * 25/11 1807, d. t. torp. M. Pehrsson i Båtlänningen, Norrbo. Infl. 1841. † 31/12 1867 (nervfeber).
Pehr, tv., * 25/7 1819, † 14/4 1820
Daniel, tv., 25/7 1819. Utfl. t. Hassela 1838
Ingrid * 6/1 1822, † 11/7 1823
Pehr * 1/12 1841, † 4/1 1843
Pehr Olof * 21/4 1843                                        5
Elisabeth * 19/4 1844, † 17/6 1844


—6 S 22—

I Pehr Jonsson-Styf, * 11/11 1758, s. t. sold. J. Hammar i Rossla.G. 1785. Korp. nr 71 vid Häls. reg. Bos. i Stömne, Delsbo. † 13/9 1829.
7L2 Sigrid Pehrsdotter, * 25/8 1758, d. t. bonden P. Pehrsson i Ö. Hammaren 1, Delsbo. † 2/1 1840.
Carin * 8/8 1788, † 21/9 1788
Pehr * 17/9 1791                                              23


—7 T 5—

1 Hans Jonsson-Stare, * 19/4 1749, s. t. skrädd. J. Olsson i Västanäng, Delsbo. G. 3 ggr. Korp. vid Häls. reg. Bos. i Västanäng, Delsbo. † 1864.
24P1 Margta Olsdotter, * 9/7 1751, d. t. bonden O. Jonsson i Stömne 5, Delsbo. G. 1778. † 17/8 1788.
37S2 Carin Pehrsdotter, * 7/8 1765, d. t. bonden P. Larsson i Sannäs 4, Delsbo. G. . /11 1739. † 29/10 1801.
6O5 Margta Jonsdotter, * 28/9 1760, d. t. bonden J. Ersson i Oppsjö 6, Delsbo. Emigr. t. N. Amerika 1847.
Sara * 8/4 1779, † 18/3 1780
Margta * 3/12 1780                                           16
Jonas * 20/6 1782                                            17
Olof * 16/10 1787, † 5/8 1788
Brita * 20/10 1790, † 5/1 1840
Sara * 23/2 1793                                              40M4
Karin * 3/12 1796                                             10T2
Sigrid * 1/8 1799                                              19S14


—7 T 7—

1 Isac Jonsson-Stark, * 27/8 1753, s. t. skrädd. J. Olsson i Västanäng. G. 1778. Korp. nr 104, sen. förare vid Häls. reg. Bos. i Långede, Delsbo. † 23/9 1836.
10P4 Brita Eriksdotter, * 19/9 1756, d. t. sold. E. Fäldt i Bredåker, Delsbo. † 15/3 1843.
Jonas * 25/10 1778                                           19
Margta * 3/5 1781, † 6/10 1783
Erik * 18/2 1784, † 26/7 1814 (lungsot)
Margreta * 8/5 1786                                          32S2
Sara * 8/10 1792                                              14M11
Brita * 15/2 1795, † 17/9 1816 (håll o. stygn)
Carin * 30/6 1797, † 10/7 1797
Isak * 19/5 1801, † 10/7 1825


—13 T 42—

1 Erik Andersson, * 28/8 1752, s. t. bonden A. Ersson i Västeräng 3, Delsbo. G. 1778. Bonde i Västeräng 3. † 11/2 1798.
1N2 Margta Zachrisdotter, * 24/9 1752, d. t, bonden Z. Pehrsson i Mora 1, Delsbo. † 1839.
  Zachris »Ärling-Slug» * 2/2 1788. Korp. vid Häls. reg. Död und. krigstjänst i Fredriksstad, Norge, 30/12 1814 (fältsjuka)
Margta * 15/3 1780                                           43
Karin * 2/12 1782, † 7/1 1783
Anders * 30/6 1785
Karin * 10/7 1793                                             14N24


—52 T 1—

(T) Abraham Strömqvist, * 1727 i Örebro län, Anst. som sold. (korp.) nr 25 vid Häls. reg. Bos. i Duvnäs, Delsbo. † 28/11 1789 i Sth.
(X18) Barbro Pehrsdotter, * 1728, d. t. skomak. P. Moberg o. h. h. Margeta Pehrsdotter i Hudiksvall. Barnmorska. † 22/1 1794.
Margta * 17/7 1753. Okänd vistelseort
Anna * 1756                                                    2
Brita * 24/12 1757                                            (X33)32Å2
Kerstin, tv., * 10/7 1765, † 31/10 1765
Jonas, tv., * 10/7 1765. Okänd vistelseort


—26 S 1—

(X40) Peter Svedner, * 26/12 1716, s. t. serg. P. Svickare o. h. h. Magdalena Andersdotter i Segersta, Hälsingland. G. 2 ggr. Fältväbel vid Häls. reg. Bos. i Rimskog, Delsbo. † 1789
(X8) Anna Liljeroth, * 1718. Infl. fr. Forsa, † 1774
(X8) Ingrid Pehrsdotter, * 1738, d. t. sold. P. Andersson-Qvick O. h. h. Ingrid Ersdotter i Böle, Forsa. Utfl. t. Forsa 1806
Magdalena * 6/8 1755                                       2P3
Christina * 13/11 1756, † 1780
Pehr * 29/7 1763                                              2
Jonas »Svedner» * 10/12 1769. Vargeringskarl vid Häls. reg. † 6/12
1789 i Finland
Lars * 29/10 1775                                             3
Anders * 12/10 1780. Utfl. 1804 (utan attest).


—60 T 4—

Sven P. Sundberg, * 15/2 1764. Fältväbel. Bos. i Sunnansjö, Delsbo.
3 Maja Nora Kjöhling, * 10/12 1766 (1767), d. t. furir C. G. Kjöhling i Ede, Delsbo. † 10/5 1793.


—56 L 1—

(X25) Johan Carl Skoglund, * 3/3 1761 i Järvsö. Infl. 1822. Förare. Bos. i Håknorrbo 3, Delsbo. † 10/10 1836.
(X25) Anna Christina Östlin, * 4/2 1787 i Järvsö sn., Gävleb. Infl. 1822. † 14/2 1863.
Greta Lisa * 30/10 1810. Bos. i Håknorrbo, Delsbo. † 17/6 1886
Carl * 30/3 1813                                               2
Anders Johan * 24/6 1820. Sold. nr 97. Bos. i Sunnansjö, Delsbo. † 3/5 1858


—31 M 2—

I Johan Ersson-Skoglund-Svärd, * 13/10 1727, s. t. sold. E. Fält i Loka. G. 1755. Förare vid Häls. reg. Bos. i Klubbo, Delsbo. † 22/1 1814 (ålder).
2SL1 Kerstin Olsdotter, * 1730, d. t. sold. O. Roth i Klubbo. † 30/11 1790.
(Z—) Brita Olsdotter, * 1756 i Jämtland, † 3/1 1838.
Helena * 18/1 1757                                           4R3
Johan * 11/8 1763, † 19/11 1790
Olof * 19/9 1764                                               3
Brita * 27/2 1766                                              28S2
Eric * 11/4 1768. Sold. vid Häls. reg. † 1790 i Finland
Nils * 17/5 1770                                               4
Erik * 6/7 1793                                                 5
Ingrid * 17/1 1795                                            13N11


—7 T 7—

1 Isac Jonsson-Stark, * 27/8 1753, s. t. skrädd. J. Olsson i Västanäng. G. 1778. Korp. nr 104, sen. förare vid Häls. reg. Bos. i Långede, Delsbo. † 23/9 1836.
10P4 Brita Eriksdotter, * 19/9 1756, d. t. sold. E. Fäldt i Bredåker, Delsbo. † 15/3 1843.
Jonas * 25/10 1778                                           19
Margta * 3/5 1781, † 6/10 1783
Erik * 18/2 1784, † 26/7 1814 (lungsot)
Margreta * 8/5 1786                                          32S2
Sara * 8/10 1792                                              14M11
Brita * 15/2 1795, † 17/9 1816 (håll o. stygn)
Carin * 30/6 1797, † 10/7 1797
Isak * 19/5 1801, † 10/7 1825


—16 T  7—

3 Jonas Myrstén-Styf, * 3/11 1752, s. t. serg. O. Myrsten i Ava. G. 2 ggr. Förare vid Häls. reg. Bos. i Stömne, Delsbo. † 28/5 1827.
20P5 Ingrid Pehrsdotter, * 10/2 1748, d. t. sold. P. Hammare i Stömne. † 13/1 1810 (lungsot).
4K5 Brita Olofsdotter, * 1/6 1779, d. t. bonden O. Larsson i Ede 4, Delsbo. † 4/5 1850.
Karin * 9/8 1775                                               20
Anna * 7/3 1778, † 26/7 1779
Ingrid * 17/1 1780, † 19/2 1780
Olof * 2/7 1786                                                10
Ingrid * 29/9 1813                                            (X4)44E5


—18 N 68—

67 Pehr Pehrsson-Snygg, * 25/10 1756, s. t. sold. P. Nässten i Ede, Delsbo. Furir nr 2 vid Häls. reg. Bos. i Ede. Utfl. t. Torps sn, V.-norrl., 1817.
10S1 Brita Olofsdotter, * 27/6 1764, d. t. sold. O. Hök i Sättjära, Delsbo. † 1817.
Pehr * 1/9 1785. Utfl. t. Sth 1806
Olof * 27/8 1787, † 22/5 1804 (Älvkarleby-sjukan)
Jonas * 10/12 1791                                           70
Johan * 11/10 1793, † 24/10 1813 (slag)
Karin * 19/12 1795                                           36S3
Gertrud * 1/6 1798, † 27/6 1801
Gertrud * 10/4 1802. Utfl. t. Torp 1817
Brita * 28/3 1807                                              (X4)1G25
Pehr * 10/1 1811                                              73

 


T.

—10 J 3—

2 Lars Larsson-Trygg, * 27/12 1767, s. t. bonden L. Larsson i Näsbyn, Delsbo. G. 11/10 1792. Änkl. o. omg. 1805. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Näsbyn, † 20/12 1808 på sjukhus i Torneå (fältfeber).
31M1 Brita Jonsdotter, * 7/7 1763, d. t. sold. J. Blyger i Näsbyn, † 15/7 1804 (håll o. stygn).
20K2 Anna Pehrsdotter, * 14/6 1776, d. t. bonden P. Jonsson i Glombo 1, Delsbo. Änka o. omg.         41S2
Jonas * 11/1 1793                                            4
Karin * 10/12 1794. Utfl. t. Enånger 1803
Brita * 26/9 1797                                              3J10
Margta * 18/2 1799, † 15/6 1800
Margta * 13/9 1801. Utfl. t. Enånger 1805
Lars * 31/5 1804                                              5
Anna * 29/1 1807, † 13/8 1814 (slag)


—10 J 6—

49O5 Jonas Trygg, * 5/12 1821, s. t. sold. A. Trygg i Mora. G. 12/5 1844. Sold. nr 108 vid Häls. reg. Bos. i Stömne Delsbo † 17/11 1888.
4 Brita Jonsdotter, * 23/2 1816, d. t. sold. J. Svahn i Fjärdsätter, Delsbo. † 20/3 1890 (lunginflammation)
Karin * 30/1 1847                                             51J6
Brita * 8/9 1855                                               11


—43 J 4—

3 Jonas Nilsson-Timper, * 5/6 1828, s. t. husman N. Nilsson i Ede. G. 17/4 1854. Sold. nr 51 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i S. Långsbo, Delsbo. † 11/12 1887.
9P7 Brita Pehrsdotter, * 22/1 1824, d. t. sold. P. Snäll i Sjömyra, Delsbo. † 24/2 1908.
19P17 Brita * 27/11 1849 (fosterd.)                     6
Nils * 6/12 1854. Utfl.
Margta * 16/5 1856                                           37K2
Kerstin * 15/7 1859                                           7
Karin * 11/2 1862                                             38L2
Pehr * 10/12 1864                                            8
Anna * 30/6 1870                                             (X4)41A16


—52 J 1—

Jacob Trané, * 167. . Härst. okänd. Nämnes som soldat. Bos. i Åkre, Delsbo.
1 Ingrid Ersdotter, * 1683, d. t. bonden E. Ersson i Åkre. † 23/3 1767.
Jacob * 13/11 1710                                           (X4)29GVII


—6 K 6—

2 Hans Johannesson-Tall, * 1/2 1749, s. t. husman J. Hansson i Ede, Delsbo. G. 1778. Sold. nr 94 vid Häls. reg. Bos. i Ede. † 15/10 1808 und. krigstjänst i Finland (fältfeber).
11J6 Brita Olsdotter, * 25/12 1748, d. t. skomak. O. Pehrsson i Håknorrbo 2, Delsbo. † 13/5 1816 (ålder).
Johan * 30/3 1780                                            10
Karin * 10/10 1782                                           24P8
Brita * 15/3 1786, † 17/11 1823


—37 K 2—

1 Pehr Olsson-Tapper, * 16/9 1856, s. t. bonden O. Pehrsson i Svedja s 3. G. 23/11 1880. Sold. nr 63 vid Häls. reg. Bos. i Eckelsbo, sen. bonde i Oppsjö ss 4 o. i Källeräng, Delsbo.
43J4 Margta Jonsdotter, * 16/5 1856, d. t. sold. J, Timper i S. Långsbo, Delsbo.
Olof * 19/7 1880                                              4
Jonas * 19/9 1881. Utfl. t. Hudiksvall 1903
Pehr * 10/3 1885                                              5
Lars Erik * 5/3 1893                                          6


—32 M 16—

1 Anders Danielsson-Törnqvist, * 6/9 1797, s. t. korp. D Wigg i Norrväna, Delsbo. G. 19/4 1812. Sold. nr 84 (trumslag.) vid Häls. reg. Bos. i Hålsjö, Norrbo. † 30/8 1851 (ihjälslagen under slagsmål i Harmånger).
(X33)6U3 Carin Larsdotter, * 23/8 1787, d. t. bonden L. Pehrsson i V. Hålsjö, Norrbo. Änka e. sold. E. Spansk i V. Hålsjö. † 12/5 1843 (vattusot).
Anders * 2/9 1813. Utfl. t. Hudiksvall
Ingrid * 21/4 1822                                            (X33)7Y15


—33 N 3—

1 Herman Timper, * 1/3 1804, s. t. kyrkvakt. H. Timper i Norrväna, Delsbo. G. 19/11 1834. Sold. nr 127 vid Häls. reg. Bos. i Norrväna. † 2/10 1858.
29N6 Ingrid Pehrsdotter, * 4/8 1806, d. t. bonden P. Olsson i Norrväna 5. † 12/8 1893 (ålder).
Anna * 18/1 1836                                             31N10
Karin * 7/4 1844                                               11K16


—38 N 4—

1 Olof Ersson-Trygg, * 29/1 1750, s. t. bonden E. Jonsson i Näsbyn 1. G. 1778. Änkl. o. omg. 1792. Sold. nr 75 vid Häls. reg. Bos. i Locket (Hagen ss 2), Delsbo. † 21/4 1802 (håll o. stygn).
19NIX Sigrid Hansdotter, * 6/12 1752, d. t. bonden H. Larsson i Nordanäng 3, Delsbo. † 25/11 1790.
2J9 Karin Olsdotter, * 30/5 1756, d. t. bonden O. Olofsson i Ava 2, Delsbo. Änka e. bonden P. Olofsson i Ava 2. † 27/11 1823.
Eric * 6/5 1780                                                 7
Olof * 14/12 1781. Okänd vistelseort
Hans * 18/9 1785. Okänd vistelseort
Brita * 23/11 1790                                            60M3
Sigrid * 7/1 1793                                              12L11
Jonas * 9/5 1795                                              8
Pehr * 24/12 1800                                            39P5


—46 N 17—

8 Olof Ersson-Rättopp, * 1/4 1829, s. t. torp. E. Olofsson i Edsäng.G. 2/12 1877. Jordbr.-arb. Bos. i Överälve, Delsbo. † 7/2 1910.
(X29) Anna Ellesdotter, * 10/4 1854 i Mo sn, Gävleb. † 17/1 1915.
Kristina * 13/1 1877                                          28
Olof »Tillman» * 26/7 1879. Sold. nr 79 vid Häls. reg. Bos. i Överälve. Utfl. t. Bjuråker 1906


—49 O 5—

3 Abraham Johansson-Trygg, * 18/12 1791, s. t. skomak. J. Abrahamsson i Vij. Sold. nr 89 vid Häls. reg. Bos. i Mora. Delsbo. † 16/7 1869 (vattusot).
31P3 Karin Andersdotter, * 4/8 1781 d. t. sold. A. Svala i Svala, Delsbo. † 8/6 1864.
Johan * 25/3 1816                                            6
Anders * 1818. Okänd vistelseort
Jonas * 5/12 1821                                            10J6


—24 P 6—

(X19) Olof Tunberg (Fundberg), * 30/1 1731. Infl. fr. Hälsingtuna. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Prättingberg, Delsbo. † 18/2 1811 (ålder).
2 Anna Hansdotter, * 25/12 1737, d. t. bonden H. Pehrsson i Prättingberg 2. † 28/11 1824.
Pehr * 12/9 1774, † 13/11 1775
Hans »Eld» * 30/9 1776. Sold. nr 79. Död i Brahestad, Finland, ./11 1808 (fältfeber).


—44 P 12—

7 Pehr Olsson-Tapper (Tång), * 3/7 1793, s. t. sold. O. Ehn i Vålås. G. 1817. Sold vid Häls. reg. Bos. i Långede, Delsbo. † 1/12 1856.
19S3 Kjerstin Larsdotter, * 16/12 1785, d t. bonden L. Ersson i Långede 8. † 15/6 1850.
Karin * 26/4 1819                                             14J8
Anna * 15/10 1821                                           19T12
Olof * 15/7 1824                                              17
Lars * 6/10 1827                                              18
Pehr * 13/8 1830                                              19


—12 S 6—

Pehr Pehrsson-Thorell, * 20/7 1879 i V. Berge. G. 17/5 1805. Sold. nr 144 vid Häls. reg. Bos. i V. Berge. Sen. bos. i Bredåker, Delsbo. Utfl. t. Ramsjö 1917.
(X27) Anna Maria Pehrsson, * 30/5 1884 i Ljusdal sn, Gävleb. Utfl. t. Ramsjö 1917.
Jonas Oskar * 27/6 1904. Utfl. t. Ramsjö 1917
Kerstin Vilhelmina * 2/11 1906
Per Alfred * 12/4 1909. Utfl. t. Ramsjö 1917
Anna Maria * 23/6 1914. Utfl. t. Ramsjö 1917
Erik Gunnar * 25/9 1916. Utfl. t. Ramsjö 1917


—14 S 1—

(X2) Jonas Jonsson-Tjäder, * 1716. Infl. fr. Arbrå. Sold. nr 11 vid Häls. reg. Bos. i Näsbyn, Delsbo. † 29/4 1788.
(X2) Anna Påhlsdotter, * 171.. Infl. fr. Arbrå.
7J6 Ingrid Pehrsdotter, * 3/10 1727, d. t. sold. P. Svala i Svala, Delsbo. † 24/11 1806.
Sigrid * 26/4 1748                                            2
Jonas * 11/5 1769                                            3


—7 T 61—

11 Henric Johansson-Timper, * 16/12 1817, s. t. skomak. J. Olofsson i Västanäng. G. 1839. Sold. nr 145 vid Häls. reg. Bos. i Isbo, Delsbo. † 12/1 1894 (spetälska).
33L4 Anna Svensdotter, * 6/5 1816, d. t. korp. S. Lust i Sunnansjö, Delsbo. † 31/3 1878.
20O2 Ingrid Johansdotter, * (5/9) 25/9 1844, d. t. sold. J. Ehn i Skog, Delsbo. † 12/3 1910.
Anna * 17/1 1840                                             5K8
Katharina * 20/10 1845                                     16M6
Brita * 6/1 1849                                               24K9
Margta * 24/10 1852                                         (X4)26B5
Olof * 10/7 1855, † 12/1 1876 (spetälsk).


—43 K 6—

(S88) Erik Jonsson-Törn, * 13/3 1851 i Östmarks sn, Värml. G. 28/4 1877. Korp. nr 102 vid Häls. reg. Bos. i Isbo, Delsbo. Utfl. t. Undersåker, Jämtl., 1894.
3 Margta Pehrsdotter, * 16/1 1856, d. t. husman P. Olsson i Långsbo, Delsbo. Utfl. t. Undersåker, Jämtl., 1894.
Kristina * 20/8 1877, † 1/9 1877
Brita Kristina * 14/7 1878, † 21/2 1879
Karin * 9/6 1879                                               47S5
Margreta * 5/1 1882. Utfl. t. Undersåker, Jämtl. 1894
Per Erik * 15/7 1884. Utfl. t. Undersåker, Jämtl. 1894
Anna Maria * 30/8 1885. Utfl. t. Undersåker, Jämtl. 1894
Kristina Elisabet * 23/6 1888. Utfl. t. Undersåker, Jämtl. 1894
Bricken * 3/5 1892. Utfl. t. Undersåker, Jämtl. 1894


—33 N 1—

(Finland) Herman Timper, * 24/7 1771 i Nyland, Finland. Infl. 1790. G. 1799. Änkl. o omg. 181.. Änkl. o. omg. 2 ggn 1832. Trumslag, vid Häls. reg. samt kyrkvaktare. Bos. i Norrväna, Delsbo. † 24/12 1839.
(C48) Anna Pehrsdotter, * 1765 i Rasbo, Upps. Trol. infl. 1785. † 16/8 1812 (bröstfeber).
(X15) Anna Olsdotter, * 1776. Infl. fr. Hassela. † 13/11 1831.
18M3 Anna Jonsdotter, * 15/9 1789, d. t. bonden J. Pehrsson i Långede 5, Delsbo. † 5/10 1864 (lungsot).
Christina * 5/10 1799. Utfl. t. Forsa 1811
Margreta * 12/1 1801. Utfl. t. Forsa 1812
Pehr * 14/11 1802                                            2
Herman * 1/3 1804                                           3
Carl * 24/5 1806                                               4

 


U.

—36 K 2—

1 Michael Andersson-Udd, * 23/9 1844, s. t. sold. A. Preutz i Fjärdsätter. G. 25/11 1869. Sold. nr 49 vid Häls. reg. Bos. i Duvnäs, Delsbo. † 3/11 1935.
39J3 Karin Johansdotter, * 29/7 1835, d. t. sold. J. Munter i Åkre, Delsbo. † 17/7 1917.
Anders * 9/12 1870, † 4/3 1871
Brita * 13/4 1872                                              24P24
Jonas * 24/3 1873, † 21/8 1874 (tyfus)
Karin * 28/2 1876                                             (X4)11H20


—6 N 7—

(X38) Erik Uhr, * 1/9 1784, s. t. Matias Rehnblad i Rengsjö. Infl. fr. Gävle 1809. Tid. g. o. änkl. Omg. 17/4 1817. Sold. nr 103 vid Häls. reg. Bos. i Ö. Berge, Delsbo. † 23/7 1872 (slag).
5 Margta Pehrsdotter, * 13/11 1786, d. t. husman P. Pehrsson i Sjömyra, Delsbo. † 11/7 1865.
Pehr * 16/9 1817                                              11
Erik * 22/4 1820                                               8
Kerstin * 3/6 1823                                            32L5
Margta * (28/9) 28/4 1829                                 30M19


—16 P 15—

7 Olof Andersson-Uhr, * 12/11 1803, s. t. sold. A. Lust i Skog. G. 1826. Sold. nr 20 vid Häls. reg. Bos. i Edsäng, Delsbo. † 1/6 1856.
34S1 Margta Andersdotter, * (4/6) 4/2 1793, d. t. bonden A. Svensson i Norrväna, Delsbo. † 19/1 1847.
Ingrid * 26/7 1828                                            1L18
Anders * 20/10 1831


—39 J 2—

1 Olof Nilsson-Udd, * 17/3 1769, s. t. skomak. N. Uddberg i Byn. V. korp. vid Häls. reg. Bos. i Håknorrbo, Delsbo. † 18/12 1808 (fältfeber) under krigstjärst i Torneå, Finland.
33L2 Sigrid Svensdotter, * 16/12 1769, d. t. mur. S. Andersson i Ava, Delsbo. † 21/1 1841.
Kerstin * 27/7 1801                                           37L3
Karin * 7/7 1802                                               3
Sigrid * 27/9 1804, † 16/6 1805 (hjärtsprång)
Margta * 23/1 1807, † 25/9 1810 (rödsot.)

 

 


V.

—11 J 9—

(X3) Jöns Gren (Wigg), * 1/3 1750. Infl. fr. Bergsjö. G. 1784. Sold. vid Häls reg. Bos. i Sörväna, Delsbo. † 1/4 1790.
8 Carin Pehrsdotter, * 23/10 1759, d. t. bonden P. Pehrsson i Bjusnäs 1, Delsbo. † 9/11 1833.
Pehr * 29/1 1785                                              14A
    Erik »Asp» * 13/8 1787. Sold. vid Häls. reg.
Cherstin * 20/9 1789                                         4K6


—14 J 2—

Jonas Jonsson-Westman, * 1725. Trol. f. i Skog, DeLsbo. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Bredåker 1, Delsbo.
1 Sigrid Jonsdotter, * 14/9 1729, d. t. bonden J. Olofsson i Bredåker 1, Delsbo. † 17/8 1804 (ålder).
Jonas * 28/9 1764, † 8/10 1786 (död und. en förspänd forkärra)
Olof * 22/9 1766                                              19


—32 J 3—

1 Mats Wahlberg, * 13/10 1726, s. t. mönsterskriv. J. Wahlberg i Mora. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Långede, Delsbo.
(X8) Brita Pehrsdotter, * 1728 i Forsa, Hälsingland. Bos. i Långede.
† 20/2 1801.
Carin * 11/12 1754                                           14R5
Pehr * 22/12 1766                                            5
Olof * 2/2 1772                                                7J13


—59 J 1—

(Y54) Hans Wiksten, * 13/8 1703. Infl. fr. Torp, V.-norrl. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Långede, Delsbo. † 1775.
13J1 Gertrud Olofsdotter, * ./. 1703, trol. d. t. bonden O. Björsson i Bondebo 1, Delsbo. † 22/6 1767.
Brita * 25/9 1726, † 1784
Olof * 4/2 1730                                                2
Ella * 11/6 1735                                               12K5
Margta * 30/11 1737, † 8/4 1741


—11 K VII—

(X25) Jonas Olsson-Wiksten, * 1720. Infl. fr. Järvsö. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Långede 2, Delsbo.
VI Ingrid Larsdotter, * 19/2 1722, d. t. bonden L. Johansson i Edsäng 3, Delsbo. * 1773.
Margta * 17/12 1755                                         11L4


– 12 K 20-

Jonas »Wik» * 28/12 1874. Sold. nr 90 vid Häls. reg. † 7/3 1926


—17 K VII—

V Pehr Olsson-Warg, * 27/10 1697, trol. s. t. bonden O. Olofsson i Fjärdsätter 5. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Edsäng, Delsbo.
Karin ………., * 169.. Härst. okänd.
Olof * 28/3 1721. Okänd vistelseort
Lars * 22/12 1723                                             (X4)32G2
Karin * 13/9 1725. Okänd vistelseort


—17 L 16—

13 Pehr Walther, * 21/7 1855 i Charlotteberg, Delsbo. G. 18/11 1885. Sold. nr 64 vid Häls. reg. Bos. i Mora, Delsbo. † 7/8 1907.
12T9 Brita Hansdotter, * 20/1 1863, d. t. H. Månsson o. Karin Jonsdotter. Fosterd. t. bonden L. Hansson i Sjömyra 2, Delsbo. † 2/8 1946.
Karl * 9/5 1886. Utfl. t. Kristinehamn 1910
Karin * 2/5 1889, † 10/5 1906
Per Gustaf * 22/3 1895. Flottn.-arb. i Delsbo
Brita * 22/9 1900                                              19


—19 L 22—

2 Eric Nilsson-Westberg, * 9/8 1733, trol. s. t. bonden N. Olsson i Håknorrbo. Sold. nr 56 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Norrväna, Delsbo. † 17/9 1799.
(Z7) Brita Mathsdotter, * 1719 i Brunflo, Jämtl. † 5/3 1800.
Lisbeth * 6/3 1756


—3 M 12—

10 Per Jonsson-Wallin, * 14/4 1870, s. t. bonden J. Färm i Mora s 5. G. 9/6 1896. Sold. nr 70 vid Häls. reg. Bonde i Hallsta 1, sen. bos. i Prättingberg, Delsbo. † 14/3 1934.
1S6 Margta Olsdotter, * 19/5 1876, d. t. bonden O. Hansson i Hallsta 3, Delsbo.
Jonas * 14/9 1896                                            14
Sigrid, tv., * 25/5 1898, † 25/5 1898
Olof, tv., * 25/5 1898, † 25/5 1898
Olof * 1/12 1900                                               15
Per * 3/7 1912. G. 1941. Kontr.-ass. Bos. i Rengsjö


—43 J 1—

(X37) Nils Wall, * 30/5 1744. Infl. fr. Ramsjö. Sold. nr 93 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Källmyra, Delsbo. † 1789 i Finland.
(X37) Karin Olsdotter, * 24/1 1737. Infl. från Ramsjö sn. † 7/3 1798.
Olof * 1772. Utfl. t. Ramsjö
Margta * 6/8 1776                                            7J22
Pehr * 10/8 1778, † 1778
Nils * 12/5 1780                                               2


—11 K 15—

9 Lars Jonsson-West, * 2/5 1847, s. t. bonden J. Jonsson i Rossla 1. G. 21/10 1870. Sold. nr 7 vid Häls. reg. Bos. i Stömne, Delsbo. † 28/12 1925.
2604 Anna Pehrsdotter, * 12/1 1845, d. t. korp. P. Nord i Långede, Delsbo. † 7/1 1919.
Anna * 7/7 1872                                               22
Pehr * 15/6 1875, † 1/2 1893 (hjärtfel)
Jonas * 8/12 1878. Emigr. t. USA 1902
Margta * 12/6 1882, † 28/6 1882
Margta * 30/4 1886. Lärarinna i Delsbo Död. 28/4 1959.


—36 M 1—

Christian Jacobsson-Wadman, * 168. . Härst. okänd. G. 2 ggr. Nämnes som soldat. Bos. i Mora, Delsbo.
Anna ………., * 168. . Härst. okänd,.
Margta …………, * 16. .. Härst. okänd.
Karin * 27/8 1710, † 11/9 1710
Brita * 16/2 1714. Bos. i Duvnäs, Delsbo. † 1772
Anna * 1/9 1716, † 12/6 1717
Jacob * 19/8 1720, † 11/9 1720
Jonas * 10/1 1723, † 22/5 1743
Olof * 9/10 1725, † 4/3 1790
Jacob * 17/1 1729                                            2
Pehr * 31/3 1731, † 26/6 1743
Anna * 3/10 1733                                             3


—47 M 1—

29NVII Lars Wigg, * 28/3 1722, s. t. bonden P, Pehrsson i Norrväna 5. Anst. som sold. vid Häls. reg. Bos. i Norrväna, Delsbo. † 20/4 1788.
(X6) Margta Pehrsdotter, * 14/12 1723, s. t. korp. P. Frisk i Heden, Delsbo. † 16/8 1802 (ålder).
Anna * 4/1 1749                                               22P6


—1 O 5—

3 Olof Jonsson-Wall, * 24/12 1761, s. t. bonden. J. Hansson i Oppsjö s 1, Delsbo. G. 1792. Sold. vid Häls. reg. samt bonde i Oppsjö 1. † 31/12 1819.
24N33 Anna Olsdotter, * 1750 i Ilsbo, Hälsingland. Änka e. sold. P. Ek i Oppsjö. † 31/1 1826.
Margta * 23/11 1793                                         8


—9 O 2—

33L1 Eric Waken, * 15/1 1730, s. t. E. Olsson i Sättjära. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Håknorrbo, Delsbo. † 10/11 1808 (ålder).
1 Karin Carlsdotter, * 5/9 1726, d. t. bonden C. Jönsson i Prättingberg 2, Delsbo. † 17/6 1810 (ålder).
Margta * 19/11 1763                                         49S2


—12 O 25—

8 Erik Jonsson-Wigg, * 19/9 1841, s. t. husman J. Gustafsson i v. Berge. G. 21/11 1862 Sold. nr 10 vid Häls. reg. Bos. i Eckelsbo, Delsbo.† 7/6 1927.
17K14 Brita Carlsdotter, * 1/11 (11/1) 1839, d. t. husman C Andersson i Fjärdsätter, Delsbo. † 13/12 1895.
Carl * 2/12 1859, † 23/4 1868 (drunknat)


—32 O 3—

32J2 Erik Wadman, * 14/9 1734, s. t. A. Wahlberg i Mora, Delsbo. Anst. som sold. (korp.) vid Häls. reg. Bos. i Mora.
1 Margta Andersdotter, * 1/3 1730, d. t. trumslag. A. Fagerberg i Mora. † 12/5 1810.
Anders * 8/6 1767. Okänd vistelseort
Erik * 28/6 1770                                               5


—5 P 36—

19 Erik Ersson-Wallner, * 30/1 1848, s. t. skomak. E. Olofsson i V. Tolbo. G. 4 ggr. Sold. nr 6 vid Häls. reg. Bos. i Stormnäs, Delsbo. † 13/11 1926.
4K10 Margta Jonsdotter, * 6/11 1841, d. t. häradsdom. J. Larsson i Ede 5, Delsbo. G. 19/12 1871. † 19/7 1873.
1P4 Margta Ersdotter, * 2/12 1842, d. t. bonden E. Zachrisson i Ava s 1, Delsbo. G. 2/5 1875. † 9/8 1875 (bråddöd).
44P16 Karin Olsdotter, * 5/1 1838, d. t. bonden O. Olofsson i Ö. Berge 2, Delsbo. G. 22/5 1878. † 22/5 1885 (kräfta i tungan).
(X4)32A6 Anna Elisabet Pehrsdotter, * 5/8 1855, d. t. smeden P. Järnkrok i Knaggälve, Delsbo. G. 24/10 1886. † 1/1 1933.
Anna * 11/3 1870, † 29/3 1870
Erik * 25/7 1872, † 6/8 1872 (rödsot)
1P8 Kerstin * 26/6 1876                                     1S10


—16 P 25—

20 Jonas Ersson-Wall, * 27/4 1839, s. t. husman E. Hultman i Hammarsvall. G. 16/5 1862. Anst. som sold. nr 77 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Lillbo, Ede, Delsbo. † 19/11 1880 (lungsot).
6S3 Brita Jonsdotter, * 17/8 1835, d. t. sold. J. Knapp i Sörväna, Delsbo. † 20/9 1910.
Erik * 26/11 1861, † 3/2 1862
Jonas * 22/11 1864, † 17/4 1869 (drunknat i Lillbosjön)
Jonas * 5/10 1873                                            26


—22 P 1—

20P1 Pehr Pehrsson-Wiksten, * 2/11 1709, s. t. bonden P. Larsson i Stömne 1, Delsbo. Sold. vid Häls. reg. samt kyrkvakt o. bonde i Stömne 3. † 28/6 1788.
IV Margta Pehrsdotter, * 15/9 1707, d. t. bonden P. Påhlsson i Stömne 3. † 29/4 1783.
Ingrid * 9/4 1746, † 8/4 1747
Pehr * 4/2 1749                                                4


—38 P 10—

4 Jonas Olofsson-Wik, * 23/9 1796, s. t. artillerist O. Lek i Åkre, Delsbo. Sold. nr 23 vid Häls. reg. Bos. i Åkre. † 2/10 1867.
47N3 Brita Andersdotter, * 18/3 1779, d. t. serg. A. Svala i Svala, Delsbo. Änka e. sold. L. Elf i Åkre. † 13/4 1854.
Kjerstin * 7/1 1819, † 9/6 1822
Anders * 2/5 1821                                            16


—16 R 3—

2 Johan Andersson-Warg, * 1724, trol. s. t. husman A. Mårtensson i Tjärnmyra. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Åkre 4, Delsbo.
(X20) Walborg Bertilsdotter, * 1727. Infl. fr. Hög. † 19/1 1796.
Elisabeth, tv., * 19/9 1755                                 2J8
Kjerstin, tv., * 19/9 1755                                   38P4


—35 R 2—

1 Eric Jonsson-Wigg, * 6/3 1714, styvs. t. sold. J. Stadig i Svedja, Delsbo. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Svedja, † 5/1 1788.
32PV Anna Mårtensdotter, * 23/7 1708, d. t. sold. M. Flink i Svedja, † 28/5 1764.
Brita * 20/4 1739, † 2/4 1740


—13 S 1—

(X32) Sven Warg, * 7/3 1764 i Norrala, Hälsingland. Infl. 1791. Sold. nr 6 vid Häls. reg. Bos. i Åkre, Delsbo. † ./11 1808 i Umeå (fältfeber).
(X45) Karin Pehrsdotter, * 1765 i Trönö, Hälsingland, † 1841.
Gissel * 5/1 1794. Utfl. t. Trönö 1812
Pehr * 9/10 1795. Utfl. t. Norrala 1807
Kjerstin * 3/11 1797                                          6J7
Sigrid * 10/9 1800, † 21/12 1808 (mässling)
Karin * 1/5 1803. Utfl. t. Trönö 1820
Sven * 6/9 1807, † 14/4 1813 (vattusot)


—57 S 1—

(X8) Jonas Wigg,* 4/11 1764. Infl. fr. Forsa. Sold. nr 6 vid Häls. reg. Bos. i Långede 6, Delsbo. † 26/5 1790 i Finland.
(X8) Ingrid Jonsdotter, * 4/12 1760. Infl. fr. Forsa.
Änka o. omg.                                                        32J5
Jonas * 28/10 1787                                           2


—18 T 22—

13 Pehr Pehrsson-Wållner, * 7/11 1865 i Vålås. G. 15/4 1888. Sold. nr 60 vid Häls. reg. Bos. i Oppsjö 1, Delsbo. Utfl. t. Arbrå 1942.
37N20 Sigrid Jonsdotter, * 9/4 1866, d. t. bonden J. Ersson i Nyåker ss 1, Delsbo. † 14/7 1909.
Jonas * 28/10 1885                                           43
Pehr Erik * 9/11 1889, † 1/5 1890 (difteri)
Pehr Erik * 4/12 1894                                        44
Olof * 23/12 1898                                             45
Sigrid * 29/12 1902, † 31/3 1908


—25 T 3—

(X8) Pehr Wik, * 3/8 1750. Infl. fr. Forsa. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Änga 1, Delsbo. † 23/11 1820.
2 Margta Jonsdotter, * 21/12 1749, d. t. bonden J. Olsson i Änga 1.† 2/12 1821.


—31 K 1—

47S1 Olof Wigg, * 1803. s. t. sold. L. Löf i Fjärdsätter. G. 23/11 1825. Korp. nr 103 vid Häls. reg. Bos. i Isbo, sen. i Mora, Delsbo. † 10/11 1888.
22P11 Karin Ersdotter, * 24/1 1802, d. t. skomak. E. Pehrsson i Sörväna, Delsbo. † 23/9 1881.
Lars * 2/9 1826                                                2


—32 M 1—

(X8) Daniel Wigg, * 11/11 1771 i Forsa sn, Gävleb. Infl. 1791. G. 2 ggr. Korp. vid Häls. reg. Bos. i Norrväna, Delsbo. † 31/1 1857.
Blev belönad med medalj för tapperhet i fält, enl. Bocken 1963/64 sid. 64.
(X8) Ingrid Ersdotter, * 1/8 1705 i Forsa, Gävleb. † 3/8 1815 (vattusot).
(X8) Anna Mårtensdotter, * 1778. Infl. fr. Forsa, † 12/11 1865.
Daniel * 15/5 1791, † 5/1 1814 (lungsot)
Pehr * 18/7 1793                                              2
Erik * 11/7 1795                                               3
Anders * 6/9 1797                                            16
Brita * 3/12 1798. Utfl. t. Hälsingtima 1817
Karin * 6/3 1804, † 180 .
Olof * 26/8 1808, † 1/12 1808 (feber)
Olof * 2/5 1812, † 9/6 1812
Mårten * 18/2 1817                                           4
Daniel * 15/1 1820, † 26/7 1822
Carin * 26/6 1822. Utfl. t. Forsa 1841


—43 M 12—

10 Henrik Wilhelm Winblad von Walter, * 14/8 1866, s. t. serg. G. F. O. Winblad von Walter i S. Sannäs 2, Delsbo. G. 19/11 1896. Korp. vid Häls. reg. o. bonde i S. Sannäs ss 2. † 4/12 1941.
(X4)4E14 Sigrid Olsdotter, * 30/8 1871, d. t. torp. O. Andersson i Brännås, Bjuråker. † 22/9 1925.
Carl Olof Eugen * 5/11 1897                               18
Gustaf Fredrik Oskar * 25/12 1901                      19
Bror Verner Mauritz * 2/2 1909, † 19/2 1909


—43 M 14—

8 Carl Samuel Theodor Winblad von Walter * 13/4 1862 s. t. fanj. C. F. Winblad von Walter i Forsa sn, Gävleb. G. 6/11 1886. Serg. vid Häls. reg. Bos. i Hålsjö, Norrbo. Utfl. t. Forsa 1912. † 5/7 1922.
(P84) Charlotta Johansdotter-Kind, * 17/5 (7/5) 1860 i Hössna, Älvsb., d. t. korp. Joh. Johansson-Kind o. h. h. Catharina Emerentia Johansdotter, † 25/1 1912.
Tora Hildegard * 22/6 1885                                (X33)14Y29
Hjalmar Theodor * 29/12 1886. Korp. vid Häls. reg. † 23/3 1913
Helfrid Charlotta * 26/3 1889. G. 30/10 1921 m. handl. G. A. Tingelöf i Arbrå
Karl Helge * 16/5 1894                                      22
Tore Hilding * 15/10 1901                                  23


—46 N 26—

16 Pehr Hansson-Wallén, * 14/2 1864, s. t. bonden H. Ersson i Fjärdsätter 2. G. 29/4 1888. Korp. nr 66 vid Häls. reg. o. fjärdingsman i Ovanåker, Delsbo.
42N42 Kerstin Jonsdotter, * 2/1 1868, d. t. korp. J. Haglund i Myra, Delsbo.
Anna * 19/8 1888. Utfl. t. Bollnäs 1921
Carl Petter * 28/12 1892                                    31

 

X. Y. Z.

– 3 P 12 –
Jonas »Zetterqvist» * 28/7 1878. Sold. nr 102 vid Häls. reg. Bos. i Sjömyra, Delsbo


—48 T 1—

Pehr Zachrisson, * 167.. Härst. okänd. Korp. vid Häls. reg. Bos. i Fjärdsätter, Delsbo.
H. namn okänt.
Jonas * 14/4 1705                                            10N2
Anna * 22/4 1707, † 13/12 1778

 

Å.

—32 M 10—

7 Jonas Åström, * 20/5 1866, s. t. husman J. Åström i Frisbo, Bjuråker. G. 4/10 1925. Sold. nr 118 vid Häls. reg., sen. bonde i Sjömyra 1, Delsbo. Utfl. 1912. Torp. i Norrhavra, Bjuråker. † 5/10 1931.
(X4)10C22 Selma Kristina Jonsdotter, * 13/11 1888, d. t. skomak. J. Olsson, Ängesholm, Bjuråker.
Johan Algot * 13/3 1908                                    12
Jonas Alvar * 6/2 1811                                      13
Anna Hildegard * 3/11 1916                             14


—60 O 2—

(X18) Sven Åkersten, * 1724. Infl. fr. Hudiksvall G. 2 ggr. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Gallstugorne, Delsbo. † 20/12 1802 (ålder).
1 Anna Svensdotter, * 5/11 1717, d. t. sold. S. Lijberg i Jobsmyra, Delsbo. † 1773.
19NVI Ingrid Larsdotter, * 8/2 1733, d. t. bonden L. Jacobsson Nordanäng 3, Delsbo. † 8/1 1811 (slag)
Sven * 13/6 1776, † 30/6 1776
36S1 Cherstin »Nordblad» * 25/12 1780. (Fosterd.) 35L3


—20 T 1—

(X15) Anders Jonsson-Åkersten, * 1708. Infl. fr. Hassela. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Norrväna, Delsbo.
V Margta Ersdotter, * 5/2 1712, trol. d. t. bonden E. Hansson i Åkre 2, Delsbo.
Karin * 10/2 1735     18N3
Sigrid * 10/8 1739    12P2


—15 L VII—

(—) Daniel Åkersten, * 28/7 1732. Härst. okänd. Profoss. Bos. i Jobsmyra, sen. i Gallstuvorne, Delsbo. † 13/1 1814 (slag).
VI Brita Andersdotter, * 2/8 1724, d. t. A. Larsson i Näsbyn, Delsbo. † 1/12 1802.
Sigrid * 17/12 1763, † 21/7 1842

 


Ä.

—14 J 7—

5 Anders Olsson-Ärling, * 20/1 1798, s. t. sold. O. Sten i Bredåker 5 (Gåsbacka). G. 1827. Sold. nr 91 vid Häls. reg. Bos. i Prättingberg, Delsbo. † 27/6 1858.
7L5 Kerstin Pehrsdotter, * 26/7 1805, d. t. bonden P. Olofsson i Hammarsvall s 1, Delsbo. † 27/4 1880 (ålder).
Olof * 13/4 1828. Dräng i Ede, Delsbo. † 16/12 1904
Sigrid * 22/5 1831
Margta * 22/3 1834, † 24/2 1857
 Kerstin * 1/10 1840                                          (X4)44B20
Ingrid * 9/10 1846                                            32S3


—5 M 5—

1 Eric Nilsson-Äng, * 9/2 1753, s. t. bonden N. Ersson i Källeräng 2. G. 1781. Sold nr 16 vid Häls. reg. Bos. i Skog, Delsbo. † 30/9 1789 i Finland under krigstjänst vid Korpis.
7S1 Margta Andersdotter, * 26/2 1756, d. t. sold. A. Glomberg i Skog, Delsbo. Änka o. omg.


—10 N 6—

15S2 Eric Hansson-Ädel, * 2/8 1764, s. t. sold. H. Edgren i Norrväna.G. 1787. Sold. nr 88 (korp.) vid Häls. reg. samt måg o. bonde i Mora 10, Delsbo. † 28/2 1832.
4 Sigrid Olofsdotter, * 10/7 1761, d. t. bonden O. Ericsson i Mora 10.† 15/6 1823.
Brita * 26/9 1788                                              18M4
Karin * 3/7 1791                                               7
Sigrid * 4/11 1792                                            16S2
Hans * 18/11 1799, † 31/1 1800
Olof * 20/5 1801                                               25


—22 N 2—

1 Anders Andersson-Äng, * 3/7 1836, s. t. sold. A. Nordlöf i Hogland, Ilsbo sn, Gävleb. G. 21/4 1861. Änkl. o. omg. 1/11 1874. Sold. nr 63 vid Häls. reg. Bonde i Källeräng (Glugg 1), Delsbo. † 2/9 1923.
18N9 Brita Andersdotter, * 17/7 1836, d. t. sold. A. Käck i Källeräng. † 29/11 1873 (maglidande).
1L14 Margta Olsdotter, * 17/5 1837, d. t. bonden O. Pehrsson i Klubbo sss 1, Delsbo. † 26/2 1918.
Margta * 17/5 1866                                           40N8
Anna * 20/1 1869                                             3
Anders Olof * 2/10 1878, † 30/12 1878
Brita * 24/2 1880                                              4


—16 P 14—

(X27) Göran Äng, * 6/4 1795. Infl. fr. Ljusdal. G. 1825. Sold. nr 21 vid Häls. reg. Bos. i Skog, Delsbo. † 14/1 1848.
7 Ingrid Andersdotter, * 2/1 1802, d. t. sold. A. Lust i Skog, Delsbo. † 7/11 1862 (lungsot).
Anders * 17/10 1826                                         22
Jonas * 30/9 1833. Sold. nr 78 vid Häls. reg. † 13/3 1853
Pehr * 29/8 1845                                              28


—16 P 22—

14 Anders Göransson-Äng, * 17/10 1826, s. t. sold. G. Äng i Skog. G. 25/3 1849. Sold. nr 21 vid Häls. reg. Bos. i Västanäng, Delsbo.† 31/12 1855.
16S2 Sigrid Ersdotter, * 13/5 1820 i Mora, Delsbo. Änka o. omg. 7T26
Ingrid * 8/9 1850                                              38P26
Anders * 5/12 1852. Utfl. t. Hudiksvall 1892


—44 P 40—

24 Erik Olof Pehrsson-Äng, * 7/8 1871, s. t. husman P. Olsson i Myra, Delsbo. G. 24/6 1898. Sold. nr 99 vid Häls. reg. Bos. i Myra. Utfl. t. Forsa sn 1902.
(S16) Emma Karolina Pehrsdotter, * 7/3 1873 i Ekshärads sn, Värml. Utfl. t. Forsa 1902.
Frans Oskar * 27/2 1899. Utfl. t. Forsa sn 1902
Ingrid Maria * 14/8 1900. Utfl. t. Forsa sn 1902
Per Olof * 20/11 1901. Utfl. t. Forsa sn 1902


—3 R 4—

3 Jonas Pehrsson-Äng, * 6/6 1767, s. t. bonden P. Jonsson i Kjällmyra 2. G. 1790. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Ede, Delsbo. † 1/4 1820.
33L3 Anna Andersdotter, * 16/3 1760, d. t. sold. A. Fältberg i Ede. Änka e. sold. E. Gadd i Ede. † 1817.
Brita * 11/5 1792                                              24P10
Pehr * 30/7 1802                                              5


—46 S 3—

2 Eric Jacobsson-Ädel, * 15/5 1794, s. t. sold. J. Dragon i Stömne. G. 1824. Sold. nr 100 vid Häls. reg. Bos. i Sörväna, Delsbo. (Ofärdig.) † 10/12 1866.
20N8 Karin Larsdotter, * 18/9 1781, d. t. sold. L. Styf i Slättäng, Delsbo. † 29/4 1866 (nervfeber).
Sigrid * 5/8 1827                                              5


—35 T 3—

1 Lars Carlsson-Ädel, * 3/8 1827, s. t. korp. C. F. Blank i Vitterarv, Delsbo. G. 26/11 1852. Sold. nr 80 vid Häls. reg. Bos. i Vitterarv. † 16/6 1907.
8M9 Margta Ersdotter, * 16/7 1828, d. t. husman E. Reuter i Skyttänga, Delsbo. † 3/3 1910.
Brita * 16/11 1857                                            7
Erik * 15/10 1866, † 28/3 1889 (olyckshändelse vid timmerflottning)

 


Ö.

—9 Å 44—

(Y33) Gustaf Leonard Östling (Öhrling), *24/9 1880 i Njurunda, V.-norrl. G. 1/11 1908. Sold. nr 96 vid Häls. reg. Bos. i Venås, Delsbo. Utfl. t. Forsa 1909.
34 Hanna Olsdotter, *29/12 1885, d. t. bonden O. Backsten i Norrbobyn s9, Norrbo.
Frida Margreta, *8/10 1905. Utfl. t. Forsa 1909
Olof Gunnar, *6/5 1909, † 27/10 1909


—6 N 8—

7 Erik Eriksson (Printz)-Östberg, * 22/4 1820, s. t. sold E Uhr i Ö. Berge. G. 6/6 1841. Änkl. o. omg. 1/6 1866. Sold. nr 1 vid Häls. reg. Bos. i Jobsmyra, sen. i Gåsbacka, Delsbo.
24P8 Brita Olofsdotter, * 8/8 1814, d. t. O. Ersson i Stömne, Delsbo. † 25/7 1865 (lungsot).
(X4)5B27 Anna Jönsdotter, * 11/12 1821, d. t. sold. J. Skog i Sunnansjö, Delsbo. † 25/2 1878 (leversjukdom).
Erik, tv., * 25/7 1841, † 26/7 1841
Olof, tv., 25/7 1841, † 29/7 1841
Erik * 9/1 1844                                                 9
Karin * 19/10 1847                                           37N22
Pehr * 22/1 1853. Utfl. t. Hudiksvall 1867
Brita * 3/7 1857                                               10


—18 N IV—

III Jonas Jonsson-Öster, * 164., trol. s. t. bonden J. Olofsson i Nordanäng 2, Delsbo. Sold. o. bonde i Nordanäng 2 enl. 1683—1710 års jdbk.
Gertrud ………, * 165.. Härst. okänd.


—31 P VII—

VI Lars Jonsson-Öhrn, * 168., trol. s. t. bonden J. Olsson i Svala 1, Delsbo. Nämnes som sold. o. bonde i Svala.
Brita Matsdotter, * 167.. Härst. okänd.
Jonas * 20/6 1701                                            1
Karin * 6/6 1703                                               19P4
Brita * 18/9 1711                                              8J8


—38 R 2—

1 Lars Erik Öhman, * 16/6 1881, s. t. husman J. E. Öhman i Bjusnäs, Delsbo. G. 26/9 1803. Sold. nr 58 vid Häls. reg. Bos i Bjusnäs. Utfl. t. Rogsta 1903.
(X9) Brita Augusta Engström, * 14/2 1884, d. t. sold. P. Engström i Valla, Färila.


—42 S 2—

1 Gustaf Alfred Rölander-Öhrn, * 15/2 1844, s. t. J. G. Rölander i Fredriksfors. G. 2/5 1870. Sold. nr 73 vid Häls. reg. Bos. i Klubbo, sen. skomak. i Jobsmyra, Delsbo. Utfl. t. Ljusdal 1893.
(S11) Anna Christina Gustafsdotter, * 16/11 1834 i Brunskog, Värml.
Maria Kristina * 23/10 1870. G. 3/7 1892 m. O. G. Skog i Hybo, Ljusdal


—12 V 18—

8 Olof Nordgren Östberg, *5/7 1796, s. t. mur. D. Norgren i Ö. Hålsjö, Norrbo. G. 182.. Änkl. o. omg. 8/5 1857. Korp. nr 90 vid Häls. reg. Bos. i Hagen, sen. i Gåsbacka, Delsbo. † 11/1 1892 (ålder)
(X6)5L1 Sigrid Sundfors, *20/7 1793, d. t. bonden M. Sundfors i Hagen, Delsbo. † 27/2 1851
(X6)8P6 Sigrid Jonsdotter, *21/8 1834, d. t. bonden J. Ersson i Ava s2, Delsbo. † 29/9 1899
Magnus, *24/1 1824                                        19
Brita, *22/8 1826                                            (X6)12L38
Sigrid, *1/10 1859                                           (X6)18N23


Vi avslutar med lite militärhumor

Martin Ljungs – Olga.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel. 0653-60062

6 kommentarer

 1. Hej. Jag undrar om man kan få uppgifter om min morfar och mormor. Ove Alm långede Delsbo 1917 18/4
  Ester Gunborg Fröberg 1922 10/10
  För jag vet att det finns foton m.m där uppe folkdräkt. I från Fröberg. För min morbror John anhund Alm och Inger Laila Hedvig har gått bort så jag har en massa gamla foton från den gamla tiden på 1940 talet och säkert före det

  1. Hej Madeleine!
   Det här är vad jag hittade i Delsbo släktregister. Olof Alm hans namn minns jag från slutet av 40-talet när det grävdes en brunn där jag bor
   —28J10—
   5 Olof Alm, * 18/3 1887, s. t. arb. P. Alm i Håknorrbo. G. 18/11 1913. Bonde i Norrväna, sen. brunnsgräv. i Ovanåker, Delsbo.
   (Norge) Helga Kristiane Johannessen, * 4/5 1882 i Fjölling, Norge.
   Ole Anton * 27/4 1909. Utfl. 1930
   Hedvig * 31/5 1915 (X33)42Å7
   Ove Per * 18/4 1917 12
   Anund André * 8/10 1919. Utfl. t. Göteborg 1944
   Osvalda Synöve * 11/6 1923. Utfl. t. Norrbärke 1939
   Ragnar Johannes * 18/8 1927, Utfl. t. Göteborg 1947

   —12—
   10 Ove Per Alm, * 18/4 1917, s. t. bonden O. Alm i Norrväna. G. 17/7 1941. Skogsarb. Bos. i Långede 57, Delsbo.
   55S1 Ester Gunborg Fröberg, * 10/10 1922, d. t. disp. J. Fröberg i Långede, Delsbo.
   John Anund * 17/10 1942
   Inger Laila Hedvig * 20/1 1944

   1. Tack snälla för information och uppgifter. Så intressant. För nu kan jag söka lite på min morfars mamma Helga

 2. Jag vet att ni har foton i från Fröbergs släktet på hembygdsgården eller något. Så jag har gamla foton efter mamma inger Alm och mormor Gunborg och John. Jag för mig att Johns och Inger morfar hade högre status och var känd i Delsbo
  Mvh Madeleine Alm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *