Mordet i Friggesund 1706

Dellenportalen har samlat ihop fakta om Mord från intervjuer, litteratur och i olika arkiv.

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


Läs om Brott och ohyggliga straffmetoder i gångna tider. Klicka på  historiesajten 


Läs om brott och straff med bilder.


Läs och besök Sveriges Fängelsemuseum i Gävle


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

Mordet i Friggesund 1706

NB: Sal. Länsman Pär Danielsson sade sig ingen större sorg hafwa hafft, än öfwer sin dotter Son Anders Larsson Nordberg, då han åhr 1706 dz 23 Januari bedref den horibel missgärningen, dödade och mördade en wästgiöt wid nampn —- —- utpå Swågabron i Biuråker, slåendes honom i hufwudet med en bråttyxa och kastade honom ned uti steen kistan, hästen som bemälte wästgiöte ägde ledde han längre utför strömmen, slog honom ihiäl med samma yxa och kastade så häst och släde i strömmen, och all dess egendom, penningar och gods tog han på sin släde, och när han kom til Ängia begynte han strax sällia den ihiälslagnes waror, och Pålsmässo dag afreste han til HW, strax der på for han til Salbergz marknad, imedlertÿd blef detta dråp yppad, strax hade man misstankar att Anders Nordberg skulle wara baneman effter han hade dess hund och war i sällskap med honom från Bergsiö öfwer Gimskogen.

pag.28.

När han kom til Salberz marknad blef han tiltalad, strax bekiände han för Kyrkioherden Magister Olof Beronius att han denna faseliga gerning bedrifwit, ty blef han fängzlad och fast tagen, och sedermera af Hr Häradz höfdingen Petter Jonsonius uti Biuråker, ransakat och saken til Håfrätten remetterat, och den 21 Maij 1706 blef han wid Sochnerå emellan Norbo och Biuråker halshuggen och satt på 5 stegel.

I den här originaltexten framgår tydligt var någonstans avrättningsplatsen är belägen

Ur Kjell Ekelöfs samling. Införd i Friggesundsboken
Avskrift: Åke Nätterö

Den 23 januari 1706 skall västgötasonen Anders Larsson-Nordberg med en skrädyxa slagit ihjäl en västgötaknalle på Svågabron i Bjuråker och vräkt ned kroppen i brons stenkista. Han ska sedan ha fört västgötens häst och släde längre ned för strömmen, slagit ihjäl hästen och sänkt alltsammans i Dellen sedan han flyttat över västgötens egendom, varor och penningar till sin egen släde. Även västgötaknallens hund tog han med sig.

Väl framme vid Änga i Bjuråker började han sälja av västgötens varor och fortsatte sedan till Skalbergets marknad i Sala, Västmanland, tydligen i tanke att göra sig en slant på resten. Emellertid  hade mordet i Bjuråker uppdagats och den förste man misstänkte för dådet var Norberg då man hade sett honom med västgötens hund och man visste att han hade haft sällskap med västgöten över Gimmaskogen från Bergsjö.

Redan i Skalberget blev han fasttagen och belagd med fängsel. Här bekände han för kyrkoherde Olof Beronius sin onda gärning och åter i Bjuråker rannsakades han av häradshövdingen Petter Jonsonius och saken blev till Hovrätten remitterad.

Den 21 maj 1706 blev Anders Larsson – Norberg 23 år gammal (född 1683), vid *sockenrået mellan Bjuråker och Norrbo halshuggen och i 5 delar steglad och uppsatt. OBS! *Här anges den exakta platsen för halshuggning och stegling.

mord-093
Stegling. En bild från nätet.


Detta blev den första och av sex avrättningen vid den här avrättningsplatsen. 
Här är alla avrättningar 17481772 – 1799 – 1833 – 1847.

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78
Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Åter till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *