Hybo Julgransfot 1911

Vattefylld julgransfot, patent Hybo 1911


Vi efterlyser mer information om den här patenterade julgransfoten. Vi vill även få se en bild på den om nu någon har ett exemplar att visa upp.


Vad är ett patent PRV


Läs om Patent på Wikipedia


Se exempelJulgransfot.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 

Föreliggande uppfinning afser en julgransfot med vridbar vattenbehållare, hvari granen är afsedd att nedsättas. Uppfinningen består däri, att i behållarens botten är fäst en vridningstapp, som hvilar i ett motsvarande lager i ett till foten hörande tvärstycke, hvarvid denna vridningstapp är förlängd ett stycke upp i behållaren och utbildad till en spets, hvarå man kan sticka granens fotände.

Å bifogade ritning visas en lämplig utföringsform af uppfinningen. Ritningen visar i sidovy och delvis i sektion en julgransfot 1 med en däri vridbart lagrad behållare 2. Foten utgöres af en tresidig, pyramidformig ställning, med ett tvärstycke 3, hvari finnes ett hål för den i behållarens 2 botten fästa vridningstappen 4. En på dennas nedre ände påskrufvad mutter 5 förhindrar behållarens upplyftande ur foten. Vridningstappen 4 är förlängd ett stycke in i behållaren och bildar här en spets 6, som är afsedd att tjäna till fäste för granens fotände 7.

Behållarens 2 nedre del är konisk, medan öfre delen däraf är cylindrisk. Fotens 1 öfre del bildar en ring 8, som omsluter den cylindriska delen af vattenbehållaren 2 och bildar styrning för denna. Ofvanför ringen 8 äro i behållarens 2 väggar inskrufvade trenne skrufvar 9, som tjäna till att fasthålla den i behållaren nedsatta granen. Till följd af behållarens lagring på en central vridningstapp 4 blir friktionsmotståndet vid granens kringvridande synnerligen litet, och samtidigt vinnes äfven den fördelen, att hela foten ställer sig mycket billig att tillverka.

PATENTANSPRÅK:
Julgransfot med vridbar vattenbehållare, kännetecknad däraf, att i behållarens botten är fäst en vridningstapp (4), som hvilar i ett motsvarande lager i ett till foten hörande tvärstycke, hvarvid vridningstappen är förlängd ett stycke in i behållaren och utbildad till en spets, hvarå man kan sticka granens fotända.

Källa: Svenska historiska patent (1746-1945)
Avskrift: Viveca Sundberg


Uppfinnare:
Petter Jonsson * 22/12 1860, Vislanda Kronob. län. Pumpara Hybo, bos. Kläppa, Ljusdal
Gift 6/1 1889 med Alfrida Karolina Malmström * 18/7 1871, Östergötland
Axel Herman * 26/9 1889
Hanny Maria * 26/12 1890
John Valfrid * 11/10 1892
Karl Allan * 5/8 1894
Josef Evert * 21/4 1897
Anna Edit * 22/4 1901
Gerda Wilhelmina * 10/10 1902

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din hjälp – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *