Nordanäng


Det här är en påbörjad sammanställning om byn Nordanäng. De större gårdarna i Nordanäng har alla fäbodstugor på den vackra Brännåsen fäbodvall.

Vilka var gårdarna och vilka var människorna som fanns här tidigare. Med hjälp av byborna, – deras bilder och deras egna berättelser kan det här bli en intressant sammanställning.

När fick man El och telefon. Vem körde mjölken till mejeriet, vem var brevbärare, finns postväskan kvar,  var låg närmaste affär, skola, dansbana, badplats. Vem hade den första cykeln, bilen, traktorn, motorcykeln etc.  Några av de frågor som byborna säkert vet svaret på. Sist men inte minst viktigt är bilder. För att kunna levandegöra byn behövs det bilder på hus, folk i arbete osv.


Nordanäng = by på näset i S Dellen. Byn ligger vid norra stranden av näset. År 1880 bodde här 42 personer, år 1900, 50 personer, 1970, 18 personer 


Karta över Nordanäng.


Se vilka som hade bil här 1960 .


Läs om Kapten Härdelin.


Läs om dråpet i Östansjö 1902.


Östra-Berge skola, här gick barnen från Nordanäng i skola. Många skolkort saknas ännu, men det kommer det säker att bli ändring på nu.


Byggår 1909
När man uppger att en fastighet är byggd 1909 bör man vara misstänksam.
Årtalet 1909 används när man inte vet det faktiska byggåret, men det kan naturligtvis också vara helt sant.


Gå upp på bôtten
Ett uttryck som gamla använde och som troligen många ännu minns och kanske också själva använder än idag. Men varför säger man att man ska gå upp på botten? Detta motsägelsefulla uttryck kommer från den tid när hus började byggas i två våningar. I en bouppteckning från 1700-talet heter det att huset var byggt med tvenne bottnar, en öfre och en undre botten. Vi har alltså glömt bort att vi går upp till en övre botten.
I hissar i suterränghus finns uttrycket kvar. ÖB, övre botten, NB, nedre botten.


Läs om Posten i Delsbo.


Post i Brevlåda
Den 2/11 1959 började post att delas ut i brevlådor i Bjuråker, men bilder visar att det skedde betydligt tidigare i Delsbo. Därmed upphörde hantering av postväskor till privatpersoner. Kunderna blev uppmanade att anskaffa en postlåda som kunde köpas av postverket för 7:60 kr.


Högertrafik 1967
När högertrafik infördes i landet 05.00 söndagen den 3 september 1967, fick brevlådor och mjölkbryggor flyttas över till höger sida. I Bjuråker pågick mjölkhämtning i kruka till 1970, troligtvis var det samma sak i Delsbo.
Se trafikomläggningen på Youtube.


Post– och husnummer
1968 infördes postnumret i landet för att underlätta all postsortering.


År 2006 kom nästa förändring. Postnumret ersattes med ett fastighetsnummer som ingår i ett officiellt register för att underlätta för räddningstjänst, polis, taxi, hemtjänst, posten m. fl. att snabbt hitta rätt.
Samma år den 24 april blev bosatta i Bjuråker informerade att nu kunde de skicka sina paket från ICA i Delsbo.


Allt material här är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Om du gillar den här sidan,  glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Ett gårdsnamn ska ha brukats under minst tre generationer för att räknas som ett “gårdsnamn”, i annat fall är det bara namn på en gård.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan


En bok vi kan rekommendera är Anna Hjelmströms bok som handlar om den här byn :
FRÅN DELSBO, seder och bruk, folktro och sägner, person ock tidsbilder. Anna Hjelmström var dotter till Kapten Härdelin, och hon växt upp här under 1800-talet. Boken utkom 1896.

Ett par exempel ur boken från sidor 8 och 9.

Lönerna till drängar och pigor lemnades fordom in natura. Numera förekommer antingen hel pänninglön eller pänninglön blandad med naturapersedlar, allt efter avtal.

En duktig piga skulle förr ha i årlig lön 12 alnar ”lärft” (väv av lin och to) 12 alnar ”kläväv”, (av lin), 1 par ”kilklacka-skor”, 2 par ”becksömsskor”, samt antingen ett vävstycke på hundra alnar eller ock 2 lispund lin och rättigheten att på alla mellanstunder arbeta åt sig själv. (tidigare var det lag på att man måste arbeta även på lediga stunder, som t. ex när man gick ute med korna, skulle det handarbetas). Om hösten, när linet skäcktades, skulle pigan ha ½ lispund lin i ”skaktoppar”. Var hon mycket ”välkänd” (omtyckt) fick hon ett helt pund.

En dräng skulle ha 4 sydda skjortor, 4 par skor, 1 strumpa först året och 1 det andra. För att få paret var det bäst att tjäna i två år. Annars träffades avtal om annan ersättning. Ull till kjolar och vadmal erhölls efter särskild överenskommelse.

Gårdsnamn äro vanliga. Varje gård i byn har sitt eget namn, som sedan i dagligt tal ”sättes framför ägarens, t. ex. Klättgåln och Klätt-Jonke, Skålgåln, och Skål-Lasse, Krusgåln och Krus-Pälle o.s.v. Även ”mora” och barnen kallades med gårdsnamnet. Finns endast en son, kallades han ofta ”pojken”, t. ex. Skål-pojken. Detta namn hänger då vid hela livet igenom, så att man hör 50-60 års män tituleras ”pojke”.

Öknamn höra till ordningen, och deras ursprung är oftast outgrundligt.  Stundom häntyda de på någon egendomlighet hos bäraren. Så t. ex. Blåsen, Nobben, Skuten, Kullo, Kulken, Bladen, Rusk, Masken, Strutteln m. fl. Ofta äro dock öknamnen avledda av gårdsnamnet, t. ex. Knaggen, Stimmeln, Fleten, Svaneln, Frunneln, Kläppen, och många dylika. Emellanåt hänger öknamnet även vid barnen, liksom gårds- eller släktnamnet gör. Ingen skam anses råda därvid, såvida det icke alltför öppet häntyder på något dåligt. Det begagnas därför ofta som tilltalsord och användes även av den, som bär det. Jag minns från min barndom en granne, på vilken jag aldrig hört annat än ”Måsarn”.

 Lagaskifteskarta över Nordanäng, utlånad av Lars LarssonKarta 1872. Forts. på kartan nedan


forts. på kartan nedan


Denna kartbild visar HommernEkonomisk karta från 1960-talet

 

 

Nordanäng 215


Norrdanäng 215,tidigare 2831
1:3

Nuvarande ägare är Tommy och Ingrid Lundström, båda födda i Ovansjö i Gästrikland
Tommy Lundström född 13/6 1948, gift 13/6 1986 med Ingrid Larsson född 15/9 1952
Två barn:
Linda Maria 27/4 1975
Ann-Carin 18/7 1982

 


Tidigare bodd här:

—43 K 9—
7 Sigrid Persson, * 20/10 1884, d. t. jordbr.-arb. P. Pehrsson i N. Långsbo. Bos. i Nordanäng 13, Delsbo.
Birger * 5/7 1910. Utfl. t. Floda 1934
Helge »Hjälm» * 5/10 1917. Måleriarb.
Sven Erik »Hjälm» * 21/10 1919. Byggn.-arb.
Per »Hjelm» * 12/2 1922                                   12


Dan Anders Elias Frisk född 17/4 1968, uppväxt i Delsbo, ogift.

 

 

Nordanäng 214 


Nordanäng, 214,
3:11 Fallet Fritidshus byggt 1959


Nordanäng 219
Nybergs


Nordanäng 219. Flygfoto från 1997.
Bilden lånad från arkiv digital, där man även kan få köpa en förstoring av motivet


Nordanäng 219, tidigare 2830
1:2,1:6 Areal: 134 790  m²
2 mangårdsbyggnader uppförda omkring 1845 och 1858-59. Ladugård och lada 1865 övriga byggnader 1860 och 1874

År 2007 köptes fastigheten av, Daniel och Maria Avelin. De bodde tidigare i Västansjö 212, i Bjuråker. Daniel född 12/5 1980 och Maria född 29/7 1976.

År 2018 sålde  Daniel och Maria Avelin fastigheten för 2. 375 000 kr, till Linus Mattias Blomberg i Stockholm. Själva flyttade det till Norr Enby 8, i Sorunda.


Tidigare bodde här:

Registerbeteckning »17N» omfattar en bondesläkt i Delsbo som tidigast omnämnes i 1593 års jordebok i Nordanängs by.

—17 N I— Uppgifter ur Delsbo – Bjuråker – Norrbo släktregister

Pehr Nilsson, * 156.. Härst. okänd. Nämnes som bonde i Nordanäng, Delsbo.
H. namn okänt.
Jonas * 159.                                                    II

—II—

1 Jonas Pehrsson, * 159., trol. s. t. bonden P. Nilsson i Nordanäng, Delsbo. Bonde i Nordanäng 1 enl. 1618—1670 års jdbk. Han var äg. av 1 häst o. 7 kor enl. 1641 års boskapslista.
H. namn okänt.
Pehr * 162.                                                      III

—III—

II Pehr Jonsson, * 162., trol. s. t. bonden J. Pehrsson i Nordanäng 1, Delsbo. Bonde i Nordanäng 1 enl. 1683—1690 års jdbk. † ./7 1690.
Anna ………., * 164.. Härst. okänd.
Sigrid * 167.
Jonas * 167. Okänd vistelseort
Karin * 168.                                                     IV
Sigrid * 1684. Okänd vistelseort
Brita * 1686. Okänd vistelseort
Anna * 23/2 1689. Okänd vistelseort

—IV—

Pehr Erichsson, * 168.. Härst. okänd. Måg o. bonde i Nordanäng 1, Delsbo, enl. 1715—1740 års jdbk.
III Karin Pehrsdotter, * 168., trol. d. t. bonden P. Jansson i Nordanäng 1.
Margreta * 16/9 1710                                        2R4
Jonas * 19/12 1711                                           1
Anna * 19/12 1713, † 1713
Anna * 2/11 1715, † 1716
Ingrid * 15/11 1716                                          12N2
Erich * 17/8 1721. Okänd vistelseort

—1—

IV Jonas Pehrsson, * 19/12 1711, s. t. bonden P. Erichsson i Nordanäng 1, Delsbo. Bonde i Nordanäng 1. † 22/12 1764.
12N1 Sigrid Olsdotter, * 5/3 1713, d. t. bonden O. Jonsson i Myra 1, Delsbo. † 13/2 1770,
Pehr * 1/3 1739                                                2
Olof * 11/2 1743                                               14
Brita * 19/1 1747                                              12R4
Jonas * 25/11 1749                                           9J10

—2—

1 Pehr Jonsson, * 1/3 1739, s. t. bonden J. Pehrsson i Nordanäng 1, Delsbo. Bonde i Nordanäng 1. † 13/2 1808 (rosen).
7O1 Kjerstin Olofsdotter, * 6/2 1740, d. t. bonden O. Andersson i Ovanåker 1, Delsbo. † 9/8 1819.
Sigrid * 3/8 1770                                              19T8
Olof * 2/10 1774                                               3
Jonas * 29/9 1778                                            4

—3—

2 Olof Pehrsson, * 2/10 1774, s. t. bonden P. Jonsson i Nordanäng 1.
G. 179.. Änkl. o. omg. 24/11 1842. Bonde o. kyrkvärd i Långsbo 1, Delsbo (Blind 1843.) † 2/12 1863 (slag).
55O1 Margta Pehrsdotter, * 3/1 1775, d. t. nämndeman P. Jonsson i V. Hammaren 3, Delsbo. † 25/9 1840.
(X4)5B22 Brita Olofsdotter, * 30/5 1812, d. t. bonden O. Jönsson i Sunnansjö s 2, Delsbo. Änka o. omg.                                             (X4)14A3
Kjerstin * 15/6 1799                                          7J12
Karin * 19/1 1801, † 29/12 1806 (brännskada)
Margta * 16/12 1805, † 20/7 1808 (utsot)
Karin * 27/7 1809                                             5

—4—

2 Jonas Pehrsson, * 29/9 1778, s. t. bonden P. Jonsson i Nordanang 1, Delsbo. G. 1811. Bonde i Nordanäng 1. † 24/2 1855.
4L4 Gölin Andersdotter, * 16/8 1791, d. t. bonden A. Olofsson i Sunnansjö 3, Delsbo. † 1866.
Kierstin * 25/5 1813                                          14N10
Anders * 8/6 1816                                            6
Gölin *3/11 1821                                              30T15

—5—

14N7 Jonas Pehrsson, * 24/10 1806, s. t. bonden P. Mickelsson i Myra s 3. G. 1833. Måg o. bonde i Långsbo 1, Delsbo. † 11/6 1879 (ålder).
3 Karin Olofsdotter, * 27/7 1809, d. t. kyrkvärd O. Pehrsson i Långsbo 1. † 2/10 1871 (slag).
Ingrid * 19/10 1834                                          42N26
Margta * 13/10 1836, † 12/6 1872 (lungsot)
Karin * 9/5 1839                                               19S23
Pehr * 31/8 1841                                              23P5
Olof * 28/3 1844                                               7
Jonas * 21/2 1847                                            8
Anna * 18/7 1850                                             11K20
Brita * 30/11 1854                                            26S14

—6—

4 Anders Jonsson, * 8/6 1816, s. t. bonden J. Pehrsson i Nordanäng 1. G. 20/4 1847. Bonde i Nordanäng 1, sen. i Sjömyra ss 5, Delsbo. † 27/7 1891.
10P13 Karin Danielsdotter, * 2/8 1824, d. t. bonden D. Olofsson i Sjömyra 6. † 6/6 1890 (spetälska).
Kerstin * 23/7 1847                                           8J18
Margta * 11/11 1848                                         8J17
Jonas * 28/9 1850, † 19/6 1851
Gölin * 26/7 1852, † 8/9 1852
Anna * 28/11 1855, † 28/9 1856
Jonas * 21/7 1861                                            9

—14—

1 Olof Jonsson, * 11/2 1743, s. t. bonden J. Pehrsson i Nordanäng 1, Delsbo. Bonde i Nordanäng 2 (s 1), Delsbo. † 1789.
13J3 Brita Andersdotter, * 13/10 1747, d. t. bonden A. Pehrsson i Bondebo 1, Delsbo. † 24/1 1828.
Jonas * 22/5 1771                                            15
Anders * 17/2 1773                                           7O3
Pehr * 25/1 1776                                              16
Olof *8/6 1777, † 2/11 1777
Brita * 23/9 1778                                              18N6


—42 N 44—

38 Pehr Olsson, * 22/12 1837, s. t. bonden O. Eriksson i Sjömyra sss 1. G. 17/5 1864. Bonde i Nordanäng s 2 (1), Delsbo. † 4/2 1920. Han inköpte gården 1873.
20N6 Margta Jonsdotter, * 22/7 1838, d. t. bonden J. Olofsson i Nordanäng s 4. † 24/8 1921.
Olof * 2/10 1865. † 9/9 1954 Nordanäng 1:2 Han övertog gården 1915.


—4 S 3—

1 Carl Olof Nyberg, * 24/9 1883, s. t. sold. P. O. Nyberg i Håknorrbo. G. 9/5 1907. Arb. i Håknorrbo, sen. bonde i Nordanäng 12, Delsbo. Han tog över gården 1935.
21M3 Karin Möller, * 22/12 1887, d. t. arb. P. I. Möller i Långede, Delsbo.
Karl Edvard * 24/8 1907, † 18/5 1921
Per Isidor * 20/9 1908                                       7
Erik Olof * 24/3 1913                                        8
Nils Bernhard * 23/1 1917                                  9
Karl Yngve * 14/2 1931


—45 C 6—
Johanna Maria Lejdström * 30/5 1870, d. t. smeden A. F. Lejdström i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Delsbo 1926, hush. i Nordanäng 1:2
Fredrik Oskar 11/9 1895  † 8/3 1923
Ebba 20/9 1910 Utfl. till Delsbo 1926


—4 S 7—

3 Per Isidor Nyberg, * 20/9 1908, s. t. bonden C. O. Nyberg i Nordanäng 12. G. 28/1 1940. Arr. i Håknorrbo 1, Delsbo.
(Danmark) Ella Jörgensen, * 9/8 1914 i Köpenhamn. Infl. fr. Sæddinge, Nebbelunde, Danmark, 1934.
Elin * 24/7 1934
Karl Gottfrid * 13/12 1937
Gunnar * 26/12 1940

—8—

3 Eric Olof Nyberg, * 24/3 1913, s. t. bonden C. O. Nyberg i Nordanäng 12, Delsbo. G. 24/5 1936. Jordbr.-arb. i Nordanäng. Utfl. t. Rogsta 1938. Bonde i Garluö.
8P26 Ingrid Hillevi Svensson, * 13/8 1914, d. t. bonden J. Svensson i Sjömyra 111, Delsbo. Utfl. t. Rogsta 1938.
Sven Erik * 13/7 1936. Utfl. t. Rogsta 1938

—9—

3 Nils Bernhard Nyberg, * 23/1 1917, s. t. bonden C. O. Nyberg i Nordanäng 12. G. 29/10 1939. Snickeriarb. Bos. i Hagen 35, Delsbo.
(X4)11H21 Olga Olivia Eriksson, * 15/4 1918, d. t. kol. E. Olsson i Ängebo, Bjuråker.
Gunhild Linnea * 14/2 1938
Siv Karin * 4/5 1940
Gerd Anita * 29/10 1947


Arne Olsson född 15/2 1917 i Hälsingtuna, s. t. Per Olsson. Hemmansägare.
Övertog gården 1952 genom köp. † 3/3 1998
Gift 15/6 1947 med Ingrid Larm född 13/8 1926 i Bjuråker, d. t. Per Larm o. h. h. Albertina Ruckman.  † 16/2  2006
Roland 3/3 1946
Roger 3/6 1950
Märta 26/4 1954 Gift Andersson, se nedan
Barbro 18/11 1964


 Sven-Ove Andersson född 22/10 1952 i Malå, Västerbotten. Gift 14/6 1975 med Märta Olsson född 26/4 1954 från Bjuråker. 2007 flyttade Sven-Ove och Märta till Bredåker 22  i Delsbo.
Barn:
Emma Karin Gunvor 10/2 1984
Erik Sven Arne 8/3 1991

 

 

Nordanäng 1Klangs, soldattorp

—51 J 3—
1 Erik Olsson-Klang, * 1821, s. t. sold. O. Borr i Myra. G. 20/5 1850. Sold. nr 5 vid Häls. reg. Bos. i Nordanäng, Delsbo. † 14/5 1907.
19N2 Ella Pehrsdotter, * 14/12 1818, d. t. bonden. P. Pehrsson i Nordanäng. † 9/6 1908.
Olof * 12/2 1848                                               30T26
Pehr * 15/1 1851                                              6
Erik »Klang», tv., * 3/11 1856, † 1/10 1927
Ingrid, tv., * 3/11 1856                                     26K2
Anna * 3/1 1861, † 22/4 1934

 

 

 

Nordanäng 113,
1:4

Den här tomten på 1 685 kvm. har ägts av Ingrid Märta Gudrun Andersson och Tommy Sven-Ove Andersson. De sålde den i mars 2020 för 125 000 kronor till Linus Mattias Blomberg från Stockholm.

 

 

Nordanäng 115 A.
2:5


Det här huset är hitflyttat från Säljesta ett stycke från Hybo.
Vid knuten står husets ägare Erik Larsson född 27 oktober 1992.

 

 

Nordanäng 117


Nordanäng 117.  Flygfoto från 1997.
Bilden lånad från Arkiv Digital, där man även kan få köpa en förstoring av motivet


En varm dag i Juli 2021 Madeleine, Lars, Erik och Johan Larsson

Nordanäng 117, tidigare 2820 A. Skålbergs/Jon Persas
2:3,  2:4  Areal: 54 ha 

Lars Gunnar Larsson 24/9 1957, s. t. Marta Larsson, se nedan. Gift 21/7 2000 med Karin Madeleine 20/2 1969.
Per Johan Alexander 18/12 1990
Lars Erik Andreas 27/10 1992

Anita Jonsson född 1945 i Ljusdal, vars dotter är Madeleine, ovan

 


Tidigare bodde här:

Registerbeteckning »18N» omfattar en bondesläkt i Delsbo som tidigast omnämnes i 1595 års jordebok i Nordanängs by.

—18 N I— Delsbo släktbok
Olof Nilsson, * 156., nämnes som bonde i Nordanäng, Delsbo, enl. 1595—1600 års jdbk.
H. namn okänt.
Olof * 159..                                                     II

—II—

I Olof Olofsson, * 159., trol. s. t. bonden O. Nilsson i Nordanäng, Delsbo. Bonde i Nordanäng 2 enl. 1618—1629 års jdbk. Han var äg. av 1 häst o. 4 kor enl. 1629 års boskapslista.
H. namn okänt.
Jonas * 161..                                                   III

—III—

II Jonas Olofsson, * 161.., trol. s. t. bonden O. Olofsson i Nordanäng 2, Delsbo. Bonde i Nordanäng 2 enl. 1641—1670 års jdbk. Han var äg. av 1 häst o. 5 kor enl. 1641 års boskapslista.
Brita …….., * 161., nämnes som änka o. äg. av hem. enl. 1683 års jdbk. † 2/2 1690.
Jonas * 164.                                                    IV

—IV—

III Jonas Jonsson-Öster, * 164., trol. s. t. bonden J. Olofsson i Nordanäng 2, Delsbo. Sold. o. bonde i Nordanäng 2 enl. 1683—1710 års jdbk.
Gertrud ………, * 165.. Härst. okänd.

—1—

19PV Pehr Pehrsson, * 30/1 1690, trol. s. t. bonden P. Erichsson i Strandäng 1. Bonde i Nordanäng 2, Delsbo, enl. 1715—1729 års jdbk.
19NIV Anna Jonsdotter, * 18/2 1693, d. t. bonden J. Erichsson i Nordanäng 3. † 27/1 1783.
Eric * 4/9 1714, † 30/1 1790
Cecilia * 11/6 1718, † 13/7 1764
Jonas * 9/12 1720                                            2
Pehr * 9/10 1723                                              67
Margta * 2/2 1733, † 11/2 1733
Olof * 22/8 1734                                              3

—2—

1 Jonas Pehrsson, * 9/12 1720, s. t. bonden P. Pehrsson i Nordanäng 2, Delsbo. Bonde i Nordanäng 3 (2). † 30/6 1786.
12N1 Anna Olofsdotter, * 29/12 1720, d. t. bonden O. Jonsson i Myra 1, Delsbo. † 14/9 1793.
Anna * 13/8 1752                                             4


—17 N 14—
1 Olof Jonsson, * 11/2 1743, s. t. bonden J. Pehrsson i Nordanäng 1, Delsbo. Bonde i Nordanäng 2 (s 1), Delsbo. † 1789.
13J3 Brita Andersdotter, * 13/10 1747, d. t. bonden A. Pehrsson i Bondebo 1, Delsbo. † 24/1 1828.
Jonas * 22/5 1771                                            15
Anders * 17/2 1773                                           7O3
Pehr * 25/1 1776                                              16
Olof *8/6 1777, † 2/11 1777
Brita * 23/9 1778                                              18N6

—15—

14 Jonas Olsson, * 22/5 1771, s. t. bonden O. Jonsson i Nordanäng 2, Delsbo. G. 1800. Bonde i Nordanäng 2. † 1851.
24P7 Cherstin Eriksdotter, * 12/4 1779, d. t. bonden E. Hansson i Prättingberg 2, Delsbo. † 30/1 1867 (ålder).
Olof * 31/5 1802                                               17
Erik, tv., * 19/3 1805. Okänd vistelseort
Brita, tv., * 19/3 1805                                       18
Jonas * 15/12 1808                                           19
Hans * 29/12 1811. Dräng i Nordanäng 2
Kjerstin * 27/5 1815                                          2S3
Sigrid * 18/8 1819                                            31N10

—16—

14 Pehr Olofsson, * 25/1 1776, s. t. bonden O. Jonsson i Nordanäng 2, Delsbo. Bonde i Nordanäng s 2. † 1843.
4L4 Margta Andersdotter, * 30/8 1777, d. t. bonden A. Olofsson i Sunnansjö 3, Delsbo. † 25/8 1831.
Brita * 26/10 1808                                            12T7
Anders * 15/8 1810                                           20
Olof * 7/2 1813, † 9/4 1816 (bröstfeber)
Margta * 29/12 1814                                         1S3
Gölin * 31/3 1821. Piga i Ovanåker 1, Delsbo. † 23/3 1854

—17—

15 Olof Jonsson, * 31/5 1802, s. t. bonden J. Olofsson i Nordanäng 2, Delsbo. G. 13/11 1853. Husman i Nordanäng. † 27/5 1879 (ålder).
10J4 Margta Jonsdotter, * 5/7 1819, d. t. v. korp. J. Swahn i Fjärdsätter, Delsbo. Utfl. t Forsa sn. † 10/5 1897.
Sigrid * 25/12 1843                                          11R9

—18—

15 Brita Jonsdotter, * 19/3 1805, d. t. bonden J. Olofsson i Nordanäng 2, Delsbo. Piga i Nordanäng. † 19/9 1892 (ålder).
Brita * 2/8 1827                                               (X4)36A6
Kjerstin * 22/2 1832                                          (X4)22B13

—19—

15 Jonas Jonsson, * 15/12 1808, s. t. bondin J. Olsson i Nordanäng 2. G. 7/11 1841. Bonde i Nordanäng 2, sen. torp. i Charlotteberg, Delsbo. † 21/12 1861.
35L2 Brita Pehrsdotter, * 14/6 1807, d. t. sold. P. Bom i Nyåker, Delsbo. † 27/9 1880.
Kjerstin * 28/8 1842                                          26J8

—20—

16 Anders Pehrsson, * 15/8 1810, s. t. bonden P. Olofsson i Nordanäng s 2, Delsbo. Bonde i Nordanäng s 2. † 8/2 1843.
7J13 Brita Olofsdotter, * 25/12 1807, d. t. bonden O. Mattsson i V. Berge 3, Delsbo. † 28/5 1869.
Olof * 2/7 1837        21
Margta * 2/5 1840    51J4
Sigrid * 24/7 1842    9L10


—11 R 7—

5 Pehr Jonsson, * 13/7 1815, s. t. bonden J. Pehrsson i Tomta 2. G. 27/4 1842. Bonde i Nordanäng s 2, Delsbo. † 22/12 1868 (blodstörtning).
23M5 Anna Jonsdotter, * 24/1 1814, d. t. bonden J. Jonsson i Långsbo s 1, Delsbo. † 17/4 1878 (slag).


—2 9 L 1—
(X25) Hans Persson, * 8/5 1782 i Järvsö. Infl. 1817. Bonde i Nordanäng 2, Delsbo. † 19/1 1830.
(X25) Margta Olofsdotter, * 29/7 1784 i Järvsö. † 18/7 1828.
Margta * 29/11 1817                                         9P15


—19 N 5—
3 Pehr Larsson, * 24/8 1832, s. t. bonden L. Jonsson i Nordanäng s 3, Delsbo. G. 19/11 1865. Bonde i Nordanäng 2. Inköpte fastigheten omkring 1885. Byggde gården omkring 1890. † 13/9 1914.
5P19 Karin Ersdotter, * 23/9 1836, d. t. bonden E. Olofsson Myra s 2, Delsbo. † 12/2 1918
Margta * 19/9 1866                                           6
Kerstin * 11/6 1869, † 3/9 1947
Karin * 1/6 1871, † 8/6 1889
Anna * 24/10 1872, † 19/12 1872
Anna * 14/3 1875                                             23T11
Lars * 22/10 1876                                             7
Sigrid * 15/7 1878. Utfl. t. Bergsjö 1902

—6—

(X3) Jonas Erik Larsson, * 1/2 1865 i Bergsjö sn, Gävleb. G. 15/11 1891. Måg o. bonde i Nordanäng 2, Delsbo. Utfl. t. Bjuråker 1893. Kol. Bos. i Sörgimma, Strömbacka.
5 Margta Pehrsdotter, * 19/9 1866, d. t. bonden P. Larsson i Nordanäng 2. † 27/8 1945.
Margreta 11/5 1892                                          8
Katrina * 19/2 1894                                          (X4)60D1
Lars Erik * 15/4 1896                                        9
Anna Kristina * 7/5 1898, † 26/8 1899
Anna Brita * 7/4 1904                                       10
Per Brynolf * 23/10 1911. Utfl. t. Jättendal 1943

—7—

5 Lars Persson, * 22/10 1876, s. t. bonden P. Larsson i Nordanäng 2, Delsbo. G. 20/6 1920. Bonde i Nordanäng 23. † 15/8 1952 Han köpte gården 1911
1S9 Marga Hansson, * 10/5 1883, d. t. bonden H. Ersson i Strandäng 3, Delsbo. † 14/10 1974
Signe * 21/3 1918. Utfl. t. Sth. 1942 Gift Blomgren
Karin * 4/4 1921, † 12/2 1922
Marta * 25/1 1923, se ovan Hon arb. som Hushållsbiträde på Apoteket. Död 15/9 2007.
Karin * 12/2 1926, Gift Prinz

 

 

 

Nordanäng 2Knappstugan, backstuga

—4 L 6—
(X5) Johan Ersson-Knapp, * 18/4 1782, s. t. bonden E. Andersson i Rehn, Bollnäs. Infl. fr. Mo 1811. G. 1814. Sold. nr 75 vid Häls. reg. Bos. i Nordanäng, Delsbo. † 18/11 1855.
4 Ingrid Andersdotter, * 8/1 1780, d. t. bonden A. Olofsson i Sunnansjö 3, Delsbo. † 10/2 1851.
Karin * 19/2 1816                                             19N4
Gölin * 14/10 1818                                           45N6

 

 

Nordanäng 2; Edsbruket, äga, namn efter soldat Ed

—2 K 13—

Johan Johansson-Ed, * 15/10 1810, s. t. sold. J. Skott i Sunnansjö. G. 1/11 1838. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Nordanäng, Delsbo. † 30/11 1890.
36S2 Brita Andersdotter, * 18/10 1796, d. t. sold. A. Blad i Jobsmyra, Delsbo. † 30/7 1883.
42N13 Margta Larsdotter * 15/3 1845. (Fosterd.) † 3/10 1922

 

Ekonomisk karta från 1960-talet

 

 

Nordanäng 119

Flygfoto från 1990.
Bilden lånad från Arkiv Digital, där man även kan få köpa en förstoring av motivetNordanäng 119tidigare 2821
3:7   Arial 81 793m²

Anna Hammarström är född 1985 och kommer från Hedvigsfors i Bjuråker
Hon äger fastigheten tillsammans med sin tidigare make Stefan Hammarstörm som bor Nordanäng 120.

 


Tidigrar bodde här:

—18 N 4—
49N1 Lars Eriksson, * 1/1 1744, s. t. bonden E. Jonsson i Näset 1.
G. 1773. Bonde i Nordanäng 3, Delsbo. † 8/1 1819 (ålder).
2 Anna Jonsdotter, * 13/8 1752, d. t. bonden J. Pehrsson i Nordanäng 3. † 3/1 1833.
Brita * 28/7 1774, † 9/10 1774
Anna * 18/8 1775                                             30S2
Brita * 26/6 1777, † 17/10 1777 (kikhosta)
Eric * 11/10 1779. Okänd vistelseort
Jonas * 23/11 1782                                           6
Brita * 22/4 1785                                              75
Kjerstin * 1/7 1787                                           (X4)5B27
Margta * 13/10 1790, † 9/5 1819

—6—

4 Jonas Larsson, * 23/11 1782, s. t. bonden L. Eriksson i Nordanäng 3, Delsbo. G. 1805. Bonde i Nordanäng 3, † 23/3 1848.
17N14 Brita Jonsdotter, * 23/9 1778, d. t. bonden O. Jonsson i Nordanäng, Delsbo. † 2/12 1853
Lars * 6/8 1806                                                11
Brita * 11/11 1810                                            8P30
Anna * 4/9 1814                                               2J12

—11—

6 Lars Jonsson, * 6/8 1806, s. t. bonden J. Larsson i Nordanäng 3, Delsbo. G. 183.. Änkl. o. omg. 6/11 1850. Bonde i Nordanäng 3. † 21/10 1860.
14N7 Sigrid Pehrsdotter, * 4/9 1804, d. t. bonden P. Mickelsson i Myra s 3, Delsbo. † 27/1 1850,
(X4)44B11 Anna Olsdotter, * 11/1 1817, d. t. bonden O. Hansson i Sjömyra ss 5, Delsbo. † 9/1 1900
Brita * 7/8 1833                                               2P12
Pehr * 16/1 1835                                              16
Sigrid * 30/3 1838                                            14N14
Olof * 2/8 1842. (Styvs.)                                   17

—16—

11 Pehr Larsson, * 16/1 1835, s. t. bonden L. Jonsson i Nordanäng 3.
G. 17/10 1860. Bonde i Nordanäng 3, sen, i Ovanåker ss 2, Delsbo. † 23/1 1914.
7L12 Brita Pehrsdotter, * 1/3 1840, d. t. bonden P. Pehrsson i Hammaren 1, Delsbo. † 19/8 1915.
Pehr * 2/12 1860                                              17M23
Jonas * 13/12 1861                                           30
Sigrid * 10/2 1864, † 13/8 1864 (scharlakansfeber)
Lars * 7/7 1865                                                31
Olof * 11/2 1868                                               32
Erik * 2/10 1871. † 18/6 1873
Karin * 22/11 1872                                           9J15
Sigrid * 10/10 1876                                          13T19
Brita * 5/8 1879                                               12R19
Erik * 14/4 1882                                               33


─23 U 4─

3 Fredric Schavon, *4/1 1803, s. t. trumslag. L. Schavon i Dyrvall, Norrbo. G. 1826. Torp. i Dyrvall, »Klacken», V. Hålsjö. † 10/9 1851 (dysenteri)
(X4)36F2 Carin Olsdotter, 19/11 1795, d. t. torp. O. Nilsson i Norrberg, Bjuråker. † 24/7 1890 (ålder)
Margtha, *30/9 1827. Piga i Nordanäng 3, Delsbo. † 12/8 1897.
Olof, *20/9 1830                                             6
Lars, *26/4 1835                                             7
Jonas, *28/3 1838                                                         8


—58 S 4—
3 Erik Nordlund, * 18/1 1859, s. t. sold. J. Nordlund i Myra. G. 4/5 1887. Bonde i Ö. Berge 3, sen. i Nordanäng 3, Delsbo. † 25/10 1945.
30T15 Margta Pehrsdotter, * 14/2 1858, d. t. bonden P. Nilsson i Östansjö ss 1, Delsbo. † 29/9 1933.


—1 S 14—

9 Olof Hansson, * 15/10 1891, s. t. bonden H. Ersson i Strandäng 3. G. 14/11 1926. Bonde i Nordanäng 3, sen. i Strandäng 37, Delsbo. Strand-Olle kallad
41J4 Brita Katrina Flink, * 26/8 1898 i Norrbo.
Elsa Margreta * 21/9 1922. Utfl. t. Gävle 1947
Karl * 19/9 1924. Jordbr.-arb. i Nordanäng
Olof * 28/4 1927. Skogsarb. i Delsbo
Marta Kristina * 2/4 1930. Utfl. t. Sth. 1946


På 1970-talet bodde även här;
Hilda Katarina Svang, född 3/12 1890 i Bergsjö, änka 23/3 1967. Hon avled den 29/3 1975


Bernt Uno Furberg född 4/1 1930 i Skellefteå, Västerbotten. Död. 3/2 1995
Gift 8/8 1953 med  (2P31) Maj-Britt Olsson född 16/3 1925 i Delsbo. Död 8/6 2002
Barn:
Berndt Tomas Anders 7/1 1954 i Bureå
Emma Kristina 7/8 1981 i Delsbo
Anders Georg Emil 19/4 1984 i Delsbo

 

 

Nordanäng  121


Nordanäng 121, tidigare 2823
3:12

 


Tidigare bodde här:

—2 O 9— Uppgifter ur Delsbo – Bjuråker – Norrbo släktregister
(X30) Anders Källin, * 15/9 1845, s. t. kol. J. Jansson i Redsjö, Nianfors, Gävleb. G. 17/11 1867. Änkl. o. omg. 25/5 1896. Sold. nr 87 vid Häls. reg. o. bonde i S. Sannäs, Delsbo. † 10/1 1908.
6 Anna Olsdotter, * 19/1 1843, d. t. bonden O. Olofsson i Oppsjö ss 2, Delsbo. † 18/12 1894 (bröstsjukdom).
9J23 Anna Pehrsdotter, * 26/10 1868 i Sannäs, Delsbo. † 20/11 1935.
Anna * 22/12 1867                                           12
Olof * 28/12 1869                                             13
Karin * 4/11 1879. Utfl. t. Hälsingtuna 1895
Ingrid Kristina * 23/1 1890. (Styvd.)                    (X4)9A21
Anna * 11/5 1891. (Styvd.)                                10K27
Anders Johan * 10/6 1893. (Styvs.)
Maria * 2/7 1896                                              14
Lydia * 25/11 1904                                           13T57
Anders Olof Kjellin * 12/7 1908. Jordbr.-arb. i Nordanäng 3:12, Delsbo. Död 7/2 1998

 

 

Nordanäng, 120


Nordanäng 120.  Flygfoto från 1997.
Bilden lånad från Arkiv Digital, där man även kan få köpa en förstoring av motivet


Nordanäng 120.
3:7  Areal 81 ha

Stefan Hammarström, född med efternamnet Karlsson i april 1969 i Edsäng 3:2, Delsbo. Han äger fastigheten tillsammans med sin tidigare hustru Anna Hammarström
Innehar, Nordanängs Schakt.


Tidigare bodde här:

—16 F 3—
Olof Svang * 16/6 1883 i Hassela, gävleb. Gift 1/7 1913. Infl. från Bergsjö 1914. Kol. sen arr. i Rödkullen 1:1, Bjuråker. Sedan bonde i Nordanäng 3:7, Delsbo 1945.  † 23/3 1968
Hilda Katrina Jansson * 3/12 1890 i Bergsjö.  † 29/ 1975
Nils Evert 20/12 1913 – 5
Jonas Verner 21/3 1918 – 6
Erik Gustaf 20/5 1924 Skogsarb.
Karl Johan 5/1 1927 – 26/1 1927

 

 

Nordanäng, 123


Nordanäng 123, tidigare 2822
3:13

Sven Göran Persson född 24/10 1944 i Ljusdal. Död 30/7 2012
Gift 10/7 1982 med Eva Birgitta född 2/9 1958 i Delsbo
Barn:
Eva-Lotta 17/7 1978
Sara Linnea 17/3 1982


Tidigare bodde här:

Registerbeteckning »19N» omfattar en bondesläkt i Delsbo som tidigast omnämnes i 1595 års jordebok i Nordanängs by.

—19 N I— Uppgifter ur Delsbo – Bjuråker – Norrbo släktregister

Påhl Mårtensson, * 156.., nämnes som bonde i Nordanäng, Delsbo, enl. 1595—1618 års jdbk.
H. namn okänt.

—II—

Jonas Olofsson-Kuntz, * 160., Härst. okänd. Sold. o. bonde i Nordanäng 3, Delsbo, enl. 1629—1641 års jdbk. Han var äg. av 1 häst o. 8 kor enl. 1629 års boskapslista. Han kan vara måg i gården. † 164..
Kerstin ………, * 161., Härst. okänd. G. 3 ggr.
Olof Hansson, * 162.. Härst. okänd. Bonde i i Nordanäng 3 enl, 1656 års jdbk.
Jon Olofsson, * 162., Härst. okänd. Bonde i Nordanänäng 3 enl. 1663—1670 års jdbk.
Erich * 1650                                                    III
Nils * 165.. Soldat
Brita * 167..                                                     V

—III—

II Erich Jonsson, * 1650, s. t. sold. J. Olofsson i Nordanäng 3, Delsbo. Bonde i Nordanäng 3 enl. 1683—1690 års jdbk. † ./1 1697.
Karin …..…., * 165.. Härst. okänd.
Nils * 1682                                                      VII
Anders * 1684. Okänd vistelseort
Pehr * 1686 Okänd vistelseort
Kerstin * 168. . Okänd vistelseort

—IV—

Jonas Erichsson, * 165. . Härst. okänd. Bonde i Nordanäng 3, Delsbo, enl. 1700—1710 års jdbk.
Cecilia ………., * 166.. Härst. okänd.
Elin, tv., * 18/2 1693, † ./3 1693
Anna, tv., * 18/2 1693                                       18N1
Erich * 21/3 1699                                             VIII
Kerstin * 11/9 1702. Okänd vistelseort.

—V—

Hans Mickelsson, * 166. . Härst. okänd. Bonde i Nordanäng 3, Delsbo, enl. 1710-1715 års jdbk.
II Brita Jonsdotter, * 167., trol. d. t. bonden J. Olofsson i Nordanäng 3.
Sigrid * 3/5 1691                                              VI
Kierstin * 1/8 1709, † 13/7 1743

—VI—

Lars Jacobsson, * 169.. Härst. okänd. Måg o. bonde i Nordanäng 3, Delsbo, enl. 1729—1740 års ML.
V Sigrid Hansdotter, * 3/5 1691, d. t. bonden H. Mickelsson i Nordanäng 3. Utfl. t. Rogsta 1771.
Jacob * 21/1 1721, † 2/3 1721
Hans * 12/3 1722                                             IX
Brita * 10/10 1723. Tjänarinna i Ava, Delsbo. † 8/8 1808
Karin * 13/12 1725                                           32N2
Jacob * 11/12 1726, Utfl.
Sigrid * 30/1 1728, Utfl. t. Rogsta 1771. † 31/12 1803
Jonas * 15/3 1731, † 6/5 1820
Ingrid * 8/2 1733                                              60O2

—VII—

III Nils Erichsson, * 1682, s. t. bonden E. Jonsson i Nordanäng 3, Delsbo. Bos. i Nordanäng 3. † 171..
Margta …….., * 168.. Härst. okänd.

—VIII—

IV Erich Jonsson, * 21/3 1699, trol. s. t. bonden J. Erichsson i Nordanäng 3, Delsbo. Bos. i Nordanäng.
Ingrid ………, * 169.. Härst. okänd.
Sigrid * 28/11 1723                                          37N2

—IX—

VI Hans Larsson, * 12/3 1722, s. t. bonden L. Jacobsson i Nordanäng 3, Delsbo. Bonde i Nordanäng 3 enl. 1750—1760 års ML. Sen. trol. utfl. o. bonde i Bro, Rogsta sn, Gävleb.
11N4 Anna Carlsdotter, * 1726, d. t. rustmäst. C. Fagerberg i Myra 2, Delsbo.
Sigrid * 6/12 1752                                            38N4
Ella * 25/6 1754                                               1

—1—

(X8) Pehr Pehrsson, * 10/5 1751 i Forsa, Gävleb. Bonde i Nordanäng s 3, Delsbo. † 22/5 1835.
IX Ella Hansdotter, * 25/6 1754, trol. d. t. bonden H. Larsson i Nordanäng 3, Delsbo. † 31/12 1826.
Pehr * 19/3 1787                                              2
Anna * 8/3 1789                                               25T6
Hans * 11/7 1790, † 2/10 1790
Margta * 21/10 1791                                         3
Ella * 21/11 1792, † 16/3 1793
Sigrid, tv., * 10/11 1793, † 17/2 1794
Jonas, tv., * 10/11 1793, † 24/1 1794

—2—

1 Pehr Pehrsson, * 19/3 1787, s. t. bonden P. Pehrsson i Nordanäng s 3. G. 1810. Bonde i Näsbyn 1, Delsbo. (Rymt, trol. t. Sth., 1821.)
6N6 Ingrid Hindricsdotter, * 3/11 1782, d. t. sold. H. Frid i Glombo, Delsbo.
Pehr * 21/6 1812                                              4
Ingrid * 22/9 1814                                            4R22
Ella * 14/12 1817                                             51J3

—3—

27N5 Lars Jonsson, * 18/8 1793, s. t. bonden J. Larsson i Norrväna s 3, G. 1824. Måg o. bonde i Nordanäng s 3, Delsbo. † 14/6 1851.
1 Margta Pehrsdotter, * 21/10 1791, d. t. bonden P. Pehrsson i Nordanäng s 3. † 19/5 1874.
Margta * 28/12 1825, † 6/2 1892 (gulsot)
Pehr * 24/8 1832                                              5


—48 N 9—

7 Per Persson, * 19/3 1894, s. t. bonden P. Wijk i Myra 8. G. 10/7 1927. Snick. Bos. i Nordanäng 35, Delsbo.
30T32 Kerstin Ersson, * 23/6 1901, d. t. bonden E. Olsson i Nordanäng s 3.
Per Erik * 19/9 1925. Jordbr.-arb. i Nordanäng
Bror Ivar * 3/4 1929. Jordbr.-arb. i Nordanäng
Olof Einar * 10/1 1933
Anna Kristina * 11/2 1938
Karin Linnea * 14/12 1940
Elsa Birgitta * 24/6 1944

 

 

Nordanäng, 124


Nordanäng 124.
3:9  Areal 68 ha

 

Nordanäng 125


Nordanäng, 125.
3:14

Elsa Birgitta Engström.

Nordanäng 127


Nordanäng, 127.
4:10

Jan Olov Snygg 

 

 

Nordanäng , 131


Nordanäng 131. Flygfoto från 1997.
Bilden lånad från Arkiv Digital, där man även kan få köpa en förstoring av motivet

 
Nordanäng 131, tidigare 2824
4:8 Fastigheten byggd 1973

Sven Erik Snygg född 14/7 1948
Gift 12/8 1972 med (12G10) Harriet Elisabet Olsson född 7/1 1949 i Hög
Anna Erika 2/2 1975
Erik Ivar 21/12 1976

 

 

Nordanäng, 133
4:4 Nordanäng Gård ABNordanäng 133, tidigare Pl. 2825


Jan Olov Snygg. Här på gaveln finns nedgången till jordkällaren som sträcker sig under hela fastigheten


Den enorma jordkällaren anlades under kapten Härdelins tid


Jan Olov Snygg

Nordanäng 133Nordanäng 133 Gård AB

Jan Olov Snygg 10/12 1944. Ogift
Ulla Karin Birgitta Persson 24/6 1947 i Mora
Per Nils Olov Snygg 13/2 1974

Joel Sebastian Öqvist född 10/7 1983 i Mora

Lars Per Hans Snygg  22/2 1971 i BjuråkerDet lilla huset bakom de ätande kossorna är punphuset. I punphuset finns en 18 meter djup handgrävd och stensatt brunn. Innan man fick kommunalt vatten och avlopp var det härifrån man fick sitt vatten. På samma område finns även rester efter uppkörsbryggor och märken efter en hästvandring. Alltsamman visat och berättat av platsens ägare, Jan Snygg. Platsen kallas för Haftorz, det var här han huserade.


I pumphuset finns nu en pensionerad elmotor. Före elektrifieringen pumpades vattnet upp med hjälp av vindkraft. Vi efterlyser bilder om någon har en sådan på denna vindsnurra.


Jan och Per Hans Snygg, far och son, visar här ett kugghjul som ligger på marken utanför pumphuset. Det lär ha tillhört vindkraftverket.


Tidigare bodd här:

—20 N 1— Delsbo – Bjuråker – Norrbo  släktbok

Registerbeteckning »20N» omfattar en bondesläkt i Delsbo som tidigast omnämnes i 1595 års jordebok i Nordanängs by.
—I—

Pehr Andersson, * 156., nämnes som bonde i Nordanäng, Delsbo, enl. 1595—1618 års jdbk.
H. namn okänt.

—II—

Pehr Larsson, * 159.., nämnes som bonde i Nordanäng, Delsbo, enl. 1629 års jdbk. Han är trol. måg i gården.
H. namn okänt.

—III—

Olof Larsson, * 161.., nämnes som bonde i Nordanäng, Delsbo, enl. 1641 års jdbk. Han kan vara måg i gården. Enl. 1641 års boskapslista var han äg. av 1 häst och 10 kor.
H. namn okänt.

—IV—

Halfvar Carlsson, * 164., nämnes som bonde i Nordanäng, Delsbo, en. 1656 års jdbk. Han kan vara måg i gården.
Giölin ………, * 164., nämnes som änka o. äg. av hem. enl. 1663—1670 års jdbk.
Nils * 167..                                                      V
Sigrid * 167.                                                    1

—V—


Uppgifter ur husförhörslängd 1695-1720 Nils Haftorz har tolkats i släktboken som Nils Halfvarsson i
Nordanäng 6;

IV Nils Halfvarsson, * 167., trol. s. t. bonden H. Carlsson i Nordanäng. Landbonde i Näset, sen. bonde i Berge 2 o. därefter bos. i Nordanäng, Delsbo.
16PIII Anna Jonsdotter, * 167.., trol. d. t. bonden J. Erichsson Skog 3, Delsbo.
Margta * 170.. Okänd vistelseort
Karin * 170.. Okänd vistelseort
Ella * 170.. Okänd vistelseort
Brita * 171.. Okänd vistelseort
Kerstin * 171.. Okänd vistelseort
Johan * 20/5 1716                                            VI

—VI—

V Johan Nilsson-Hållfast, * 20/5 1716, trol. s. t. bonden N. Halfvarsson i Nordanäng. Korp. vid Häls. reg. Bos. i Långede, Delsbo. † 23/5 1758 vid Landrygen und. krigstjänst.
(X8) Lisheth ……….., * ./5 1712 i Forsa.
Brita * 15/7 1751                                              7T3
Karin * 14/6 1757                                             11R3

—1—

Jonas Olofsson, * 167.. Härst. okänd. Bonde i Nordanäng 4, Delsbo, enl. 1690—1715 års jdbk.
IV Sigrid ………., * 167.., trol. d. t. bonden H. Carlsson i Nordanäng.
Karin * 17/6 1707. Okänd vistelseort
Brita * 7/11 1710. Okänd vistelseort
Olof * 21/10 1711                                             2
Jonas * 21/9 1714, † 1714

—2—

1 Olof Jonsson, * 21/10 1711, s. t. bonden J. Olofsson i Nordanäng 4, Delsbo. G. 1736. Bonde o. nämndeman i Nordanäng 4. † 22/11 1788.
(X8) Brita Larsdotter, * 22/12 1713. Infl. fr. Forsa. † 1773.
Jonas * 15/2 1738. Skomak. i Delsbo. † 1774
Lars * 6/4 1740                                                3
Olof * 19/9 1742, † 20/12 1777 (drunknat i Dellen)
Brita * 24/3 1745                                              4
Jngrid * 19/3 1747                                            30N3
Marget * 14/6 1750                                           8P4

—3—

2 Lars Olofsson, * 6/4 1740, s. t. bonden O. Jonsson i Nordanäng 4.
G. 1749. Husman i Locket, Hagen ss 2, Delsbo. † 12/1 1789.
7M1 Brita Olofsdotter, * 5/5 1726, d. t. bonden O. Olofsson i Källsjö 1, Delsbo. † 24/11 1806 (slag).
Lars * 23/4 1751                                              8
Ella * 1756. Okänd vistelseort
Brita * 1760. Okänd vistelseort

—4—

19L2 Pehr Nilsson, * 28/1 1744, s. t. bonden N. Olsson i Håknorrbo 4. G. 1790. Måg o. bonde i Nordanäng 4, Delsbo. † 27/4 1816 (kallbrand).
2 Brita Olofsdotter, * 24/3 1745, d. t. nämndeman O. Jonsson i Nordanäng 3. † 2/3 1819 (gikt).
Jonas * 1768, † 1775,
Jonas * 1/5 1768. (Styvs.)                                 5

—5—

4 Jonas Jonsson, * 1/5 1768, styvs. t. bonden P. Nilsson i Nordanäng 4, Delsbo. Bonde i Nordanäng 4. (Blind på äldre dagar.) † 24/5 1851.
7T6 Karin Andersdotter, * 2/2/5 1788, d. t. sold. A. Färm i Nordanäng. † 28/12 1874.
Brita * 28/4 1812                                              14N12
Anders * 3/5 1814                                            7
Ingrid * 24/2 1817                                            8P31
Carin * 19/5 1824, † 1/3 1840

—6—

2T4 Jonas Olofsson, * 12/5 1806, s. t. bonden O. Jonsson i Vij 2. Bonde i Nordanäng s 4, Delsbo. † 5/6 1874 (lunginflammation).
14N12 Brita Jonsdotter, * 28/4 1812, d. t. bonden J. Jonsson i Nordanäng 4. Änka e. bonden L. Pehrsson i Nordanäng s 4. † 21/5 1897.
Margta * 29/7 1838                                           42N44

—7—

5 Anders Jonsson, * 3/5 1814, s. t. bonden J. Jonsson i Nordanäng 4, Delsbo. G. 1/5 1845. Bonde i Nordanäng 4 (Charlotteberg 2). † 23/6 1877 (reumatisk bröståkomma).
11T5 Kerstin Olsdotter, * 28/3 1817, d. t. nämndeman O. Larsson i Västeräng s 1, Delsbo. † 13/3 1899.


—14 N 12—
7 Lars Pehrsson, * 23/2 1802, s. t. bonden P. Mickelsson i Myra s 3, Delsbo. G. 23/4 1832. Bonde i Nordanäng s 4. † 19/6 1834.
20N5 Brita Jonsdotter, * 28/4 1812, d. t. bonden J. Jonsson i Nordanäng 4, Delsbo. Änka o. omg.        20N6
Pehr * 9/1 1833                                                17M17


—23 N 4—

1 Thore Härdelin, * 12/7 1816, s. t. handl. A. Härdelin i Gävle. Infl. fr. Norrbo 1856. G. 24/6 1856. Kapten. Bos. i Nordanäng 4, Delsbo. † 20/12 1896.
(X4)49B3 Sara Maria Lovisa Berg, * 7/4 1827, d. t. prosten L. O. Berg i Norrbo. † 11/9 1881 i Söderhamn.
Anna Cecilia * 14/5 1857. Utfl. t. Söderhamn 1880 skrev om       Delsbomålet
Maria Juliana * 13/7 1858, † 23/8 1930
Tord * 24/1 1860, † 22/8 1865
Emma Margreta * 6/12 1861, † 23/8 1865
Ivar * 13/3 1863, † 9/8 1865 (scharlakansfeber)
Lars * 27/5 1864, † 7/9 1865 (scharlakansfeber)
Thore * 6/8 1866                                              5
Clara Matilda * 26/4 1868                                  9P26
Nils * 9/5 1871, † 22/5 1871

Den 10 maj 1894 brann gården ner till grunden. Kapten Tore Härdelins mangårdsbyggnad i Nordanäng i Delsbo nedbrann i torsdags till grunden. Elden började ofvanppå taket vid 12-tiden på dagen, antagligen genom någon gnista från skorstenen. En del af lösegendomen räddades visserligen, men genom brist på folk brann äfven en del af den utburna lösegendomen upp. En nyss slagtad gris blef allt för mycket stekt, i det han fick dela det uppbrunnas öde.

—5—

4 Thore Härdelin, * 6/8 1866, s. t. kapten T. Härdelin i Nordanäng 4, Delsbo. G. 6/8 1891. Egendomsägare i Nordanäng o. Sjömyra, Delsbo. (Riksspelman.) (Frånsk. 3/6 1918.) Omg. 13/2 1919. † 2/4 1945.
(P180) Maria Cecilia Alexandra Tengborg, * 26/6 1870 i Trollhättan, Älvsb. (Frånsk. 3/6 1918.) † 2/2 1933.
(A15) Anna Margreta Adamsén, * 17/6 1875 i Sth. Änka o. bos. i Strandäng, Delsbo.
Sally Maria * 8/12 1891. Utfl. t. Hedemora 1901
Thore * 22/1 1893, † 16/12 1924
Sigurd * 31/5 1894. Utfl. t. Sundsvall 1902
Lars Ivar * 27/9 1895, † 4/11 1918
Anna Cecilia * 3/9 1896. Utfl. t. Hedemora 1913
Nils Oskar * 8/9 1898              6
Gösta Rickard * 31/8 1899. Utfl. t. Sth. 1914
Emma Alexandra * 1/8 1903, † 11/6 1928
Sven Birger * 21/11 1907. Utfl. t. Sundsvall 1911
Tora Elisabet, * 30/6 1911        (X4)7E25
Sven * 20/6 1916. Utfl. t. Sth. 1937


—6 K 17—

10 Jonas Johansson, * 23/4 1850, s. t. husman J. Tall i Stömne. G. 3 ggr. Bonde i Långede 8, sen. i Ovanåker 1 o. Ede 12, Nordanäng, Delsbo. Utfl. t. Arbrå 1905.
2J14 Anna Olsdotter, * 19/5 1850, d. t. bonden O. Larsson i Ava 2, Delsbo. G. 22/12 1872. † 9/5 1876 (magfistel).
10M7 Anna Pehrsdotter, * 23/7 1848, d. t. bonden P. Olsson i Näsbyn 11. Änka e. bonden J. Olsson i Loka 5, Delsbo. Omg. 26/11 1893. † 17/7 1872 (struplungsot).
43S6 Anna Rosslin, * 1/5 1868, d. t. bonden E. Rosslin i Oppsjö 10, Delsbo. G. 15/6 1877.
Jonas * 30/9 1872                                            1T8
Karin * 24/4 1878                                             6O31
Margta * 28/9 1886, † 8/6 1887
Anna * 10/2 1891. Utfl. t. Arbrå 1905
Erik * 10/6 1894. Utfl. t. Arbrå 1905


—42 Å 5—
2 Karl Herman Uggla, *30/6 1865, s. t. garv. C. A. Uggla i Åbro, Norrbo. G. 9/11 1890. Arr. o. garv. i Åbro, Norrbo. Sen. bonde i Vedmyra 1, Bjuråker o. i Nordanäng 4, Delsbo. † 29/8 1944
(X6)7P15 Sigrid Larsdotter, *7/7 1869, d. t. bonden L. Ersson i Stensbo 1, Delsbo.
Karl Alfred, *27/11 1890, † 19/12 1890 (magplågor)
Ingrid Amalia, *21/3 1892, † 20/5 1894 (lunginflammation)
Karl Gottfrid, *19/2 1894. Utfl. t. Norrbo 1946
Erik Robert, *18/12 1898. Bonde i Sunnerstaholm, Bollnäs.
Sigrid Amalia, *17/4 1904                                  (X6)42L3
Lars Oskar, *22/9 1906, † 10/2 1921

 

Nuvarande mangårdsbyggnad uppfördes samma år som branden – 1894. Troligen var den gamla fastigheten minst lika stor som den som finns här nu säger, Sven-Erik Snygg. Det visar den enorma jordkällaren uppförd i tuktad sten löper under hela huset, från den ena gaveln till den andra. Den förblev oskadd under branden. Efter branden köptes egendomen av Jonas Johansson som efter några år sålde den vidare till Herrman Uggla som innehade fastigheten till 1917.

År 1917 köpte  (14Y26) Per Snygg det gamla kaptensbostället av Herman Uggla och innehade gården till 1938 då äldste sonen tog över.
Egendomens areal var på totalt 180 har, varav 60 åker, 120 skog. Ett av socknens största lantbruk.  Per Snygg var tidigare arrendator vid prästgården i Norrbo, och hans barnbarnet Jan-Olov Snygg berättar att inför flytten till Nordanäng körde han allt bohag över vårisen på Sördellen.

 

—14 Y 26— Gården köptes 1917 av Per Snygg. Ekonomibyggnader uppfördes 1931
20 Per Snygg, *13/5 1878, s. t. sold. J. Snygg i Ö. Norrbobyn. G. 18/5 1902. Arr. i Prästgården, Norrbo. Utfl. t. Delsbo 1917. Bonde i Nordanäng 4, sen. i Ovanåker 17.
38Å1 Klara Sjöberg, *11/8 1881, d. t. skrädd. E. Sjöberg i Norrbobyn, Norrbo.
Ingrid Elisabet, *7/8 1902                                 30
Per Erik, *17/6 1904                                                       31
Anna Brita, *(7/11) 17/11 1905                                       (X6)5P32
Klara Maria, *17/6 1907                                   8V13
Johan Alfred, *3/1 1909                                   32
Karin Vilhelmina, *15/8 1911                                           (X6)2S8
Ester Margreta, *31/3 1918. G. o. utfl. t. Lingbo, Skog, 1939.
Sven Jonas, *1/9 1920. Måleriarb.
Elin Birgitta, *16/1 1923                                   (X6)27K18

—31—

26 Per Erik Snygg, *17/6 1904, s. t. bonden P. Snygg i Nordanäng 4, Delsbo. G. 30/4 1938. Bonde i Nordanäng 4:4. m. fl. † 15/12 1993
(X6)5L9 Marta Jonsson, *1/7 1911, d. t. bonden J. Hansson i Myra 45, Delsbo. † 26/12 1998
Ingabritt, *17/8 1938
Maj-Lis, *26/3 1941
Kerstin Margareta, *31/8 1943 Gift med John Görgård
Jan-Olov, *10/12 1944 Nordanäng 133 Gård AB
Sven Erik, * 14/7 1948


Nordanäng 133. Flygbild från 1990. Bilden är lånad från Arkiv Digital, där man även kan beställa en förstoring av motivet.

 

 

Nordanäng 4; Nords, lägenhet
—46 R 1—
(X3) Olof Olsson-Nord, * 11/5 1828 i Bergsjö, Gävleb. Infl. fr. Idenor 1883. Bonde i Nordanäng s 3, Delsbo. Emigr. t. N Amerika 1896.
(X19) Ingrid Magdalena Persian, * 10/11 1826 i Hälsingtuna, Gävleb. Emigr. t. N. Amerika 1896.
Sara Margreta * 28/1 1854                                 2
Gustaf Reinhold * 17/3 1862. Utfl. t. Njutånger 1885
Karl * 21/6 1865                                               3

—2—

(X3) Anders Alfred Strömbäck, * 2/8 1852 i Bergsjö sn, Gävleb G. 27/8 1876. Skomak. Bos. i Nordanäng, Delsbo. Utfl. t. Bjuråker 1887. Sen. emigr. t. N. Amerika.
1 Sara Margreta Nord, * 28/1 1854 i Rogsta sn, Gävleb. D. t. bonden O. Nord i Nordanäng, Delsbo. Emigr. t. N. Amerika 1896.
Olof Reinhold * 15/3 1873. Utfl. t. Ljusdal 1887

—3—

1 Karl Nord, * 21/6 1865, s. t. bonden O. Nord i Nordanäng s 3, Delsbo. G. 2/11 1890. Sågv.-arb. Bos. i Nordanäng. Utfl. t. Ljusdal 1892.
2S4 Margta Bryngelsdotter, * 12/8 1869, d. t. bonden B. Ersson  Stormnäs 3, Delsbo.
Olga Fredrika * 30/9 1891. Utfl. t. Ljusdal 1892

 

 

Nordanäng 137


Nordanäng, 137.
 8:1

John Görgård, född 1942 i Ljusdal Gift 1971 med Margareta Snygg född 1943
Två barn, Sigrid Helena 18/3 1972 och Markus Jonas 23/5 1975
De driver företaget: Termin och Avista Affärsbyrå

 

Nordanäng 5Sälgs


Nordanäng 5
Skäftesmyren, backstuga

 

Ekonomisk karta från 1960- talet

 

Nordanäng, 141


Nordanäng 141, Teklatorp
5:9

Kan det vara här som Jonas Larsson-Glans bodde?

— 46 J 18—
13 Jonas Larsson-Glans, * 28/7 1850, s. t. sold. L. Glantz i Myra.
G. 30/10 1874, Torp. i Nordanäng, sen. i Klubbo, Delsbo. † 1/8 1903.
46N16 Kerstin Hansdotter, * 3/8 1852, d. t. bonden H. Ersson i Fjärdsätter 2, Delsbo. † 4/6 1925.
Karin * 10/12 1874                                           9J24
Hans * 2/7 1876                                               21
Anna * 3/2 1879                                               33K2
Ingrid * 15/5 1881                                            12J26
Lars Olof * 4/3 1884. Utfl. t. Njutånger 1916
Jonas Arvid * 31/8 1887. Utfl. t. Njutånger 1917
Klara Matilda Kristina * 15/5 1893                       (X4)4B30

 


Nordanäng, 145,


Nordanäng 145. Glanses soldattorp
6:8 Fastigheten byggd 1878

Flygbild från 1990. Bilden är lånad från Arkiv Digital, där man även kan beställa en förstoring av motivet.


—7 T 62— Uppgifter ur Delsbo släktregister

54 Lars Ersson, * (22/4) 22/11 1848, s. t. sold. E. Nordlöf i Fjärdsätter. G. 4/11 1877. Bonde i Nordanäng s 6, Delsbo. † 11/3 1928.
29J5 Anna Larsdotter, * 2/8 1851 i Svedja, Delsbo. † 2/11 1937.
Anna * 27/1 1880, † 30/12 1880
Jonas * 3/4 1882. Utfl. t. Sveg 1923
Karin * 29/9 1883
Lars * 31/12 1885                                             63
Marta * 8/2 1892                                              (X4)6D33


—51 J 6—

3 Pehr Ersson-Glans, * 15/1 1851, s. t. sold. E. Klang i Nordanäng.
G. 21/4 1873. Sold. nr 100 vid Häls. reg. Bos. i Nordanäng, Delsbo. † 22/9 1921.
10J6 Karin Jonsdotter, * 30/1 1847, d. t. sold. J. Trygg i Stömne, Delsbo. † 31/8 1911.
Erik * 5/8 1873. Jordbr.-arb. i Bondebo s 2
Jonas * 20/9 1875                                            7
Pehr * 3/2 1877. Okänd vistelseort
Karl * 2/5 1881                                                8

 

Nordanäng sss7

—4 L 11—
7 Anders Hansson, * 20/9 1824, s. t. bonden H. Pehrsson i Sunnansjö 3. G. 1/11 1855. Bonde i Myra s 1, »Gräftas», Delsbo. † 24/2 1908.
12N6 Anna Ersdotter, * 9/9 1826, d. t. skomak. E. Olofsson i Sunnansjö. Änka e. bonden P. Pehrsson i Myra s 1. † 18/2 1900.
Hans Andersson * 14/2 1858. Bonde i Nordanäng sss 7, Delsbo. † 14/5 1932
Enl. köpebrev av den 26 maj 1902 köpte han Nordanäng No 6, och Nordanäng No 7.
Säljare: Sigrid Olsdotter

 

 

Nordanäng 7Högbergs, hemmansdelning

—10 P 19—
(Y14) Anders Johan Högberg * 3/5 1848 i Gideå sn, V.-norrl. G. 4/1 1891. Järnvägsarb., sen. bonde i Nordanäng ss 7, Delsbo. † 2/2 1924.
16 Brita Olsdotter-Ängberg, * 6/9 1848, d. t. husman O. Stål i Sjömyra, Delsbo. † 14/12 1912.
Johan Olof * 22/6 1891, † 14/7 1913

 

 

Nordanäng 160,Hommern


Nordanäng 160.
7:3  Arial:  4,8 ha.


Rebecca Abrahamsson f. Ekman, 35 år. Hon och maken Elias Abrahamsson är bosatta här sedan 2020

 

 

Tidigare bodd här:

—7 T 6—
1 Anders Jonsson-Färm, * 24/1 1752, s. t. skrädd. J. Olsson i Västanäng. G. 1/11 1775. Sold. nr 54 (klarinettblåsare) vid Häls. reg. samt profoss. Bos. i Nordanäng, Delsbo. † 13/4 1820.
(X4)3CV Brita Mattsdotter, * 22/5 1746, d. t. husman M. Olofsson i Furuberg, Bjuråker. † 13/4 1825.
Sara * 26/8 1776                                              44K4
Eric * 2/1 1778                                                 9P6
Brita * 6/11 1779                                              37M4
Jonas * 25/10 1783                                           18
Margta * 28/1 1786                                           (X4)12B8
Karin * 2/5 1788                                               20N5
Anna * 15/12 1792                                           18K4
Kjerstin * 14/5 1794                                          2T5


—27 K 6—

(BD17) Gustaf Daniel Dahlberg, * 10/12 1867 i Haparanda. Infl. 1899.
G. 24/2 1901. Skrädd. Bos. i Ede. Delsbo. † 22/6 1912
3 Margta Nordgren, * 9/10 1872, d. t. bonden A. G. Nordgren i Svedja 15. Änka. Bos. i Nordanäng 75, Delsbo. † 29/9 1933.
Hanna Katrina * 17/1 1895
Gustaf Emanuel * 17/1 1899
Marta Antoinette * 17/10 1900
Lydia Josefina * 13/11 1902
Lilly Estelle * 16/6 1914                                     6L9
Ivar Mauritz * 25/12 1932


—36 K 3—

1 Anders Andersson-Fält, * 29/5 1850, s. t. sold. A. Preutz i Fjärdsätter. G. 27/4 1873. Änkl. o. omg. 8/8 1908. Sold. nr 2 vid Häls. reg. Bos. i Bjart, Delsbo. † 9/6 1947. (Nordanäng 7:3, enl. dödboken)
(X4)6F27 Margta Larsdotter, * 23/7 1837, d. t. bonden L. Pehrsson i Tjärna 3, Bjuråker. Änka e. bonden E. Eriksson i Tjärna 3. † 18/1 1908.
46J12 Kerstin Pehrsdotter, * 29/4 1859, d. t. torp. P. Käll i Stömne, Delsbo. † 4/7 1943.
Margta * 17/2 1868, † 15/11 1889 (bukhinneinflammation)
Brita * 7/10 1870, † 21/12 1870
Brita * 6/12 1871, † 6/8 1898
Anders * 9/6 1874, † 9/6 1874
Lars * 20/4 1876, † 21/7 1876 (scharlakansfeber)
Kerstin * 29/4 1877, † 29/9 1877
Karolina * 22/4 1878, † 12/8 1878
Karin * 20/9 1879, † 13/10 1879
Anders * 9/1 1882, † 6/2 1901
Ida Katrina »Nordblom» * 2/3 1891 (styvd.) (X4)47F14


– 6 F 58 –
42 John Edvin Fäldt * 5/4 1898 i Eckelsbo, Delsbo. s. t. Görlin Ersdotter i Eckelsbo. Hemmansägare i Nordanäng 7:3, Delsbo. 1934 köpte han gården av sin syster Edit Eriksson. † 23/9 1979
Gift 3/8 1940 med Wilhelmina Bengtsson född 23/8 1900 i Ljusdal. Infl 1939.† 12/4 1972
   Signe Wilhelmina Fält 20/12 1928
   Sven Folke 1/6 1933 G. 1966. Han ärvde gården. Efter Svens död 2002 ärvde hans barn Anna-Lena och Stefan gården. År 2020 sålde de gården till nuvarande ägare Rebecca och Elias Abrahamsson
Anders Erik 14/5 1940

 

 

 

 

Dessa personer har också bott i Nordanäng – frågan är –  var någonstans ?

—39 T 1—

(U23) Johan Henrik Hallin, * 18/2 1844 i Kila sn, Vm. Infl. fr. Forsa 1895. G. 24/6 1873. Arb. Bos. i Nordanäng, Delsbo. Utfl. t. Ljusdal 1899.
(X3) Anna Katrina Blomberg, * 21/9 1847 i Bergsjö sn, Gävleb.
Brita Katrina * 6/8 1873                                     2
Alma Göthilda * 1/10 1875                                 18T23
Maria Kristina * 13/12 1877. Utfl. t. Hälsingtuna 1898
Karl Johan * 18/4 1881. Utfl. t. Ljusdal 1899
Anna Elisabet * 3/1 1884. Utfl. t. Ljusdal 1902
Erik August * 19/10 1888. Utfl. t. Ljusdal 1899

—2—

1 Brita Katrina Hallin, * 6/8 1873, d. t. J. H. Hallin i Nordanäng, Delsbo. Utfl. t. Ljusdal 1899.
Alma Karolina * 8/1 1895. Utfl. t. Ljusdal 1899
Gustaf Alfred * 17/6 1898. Utfl. t. Ljusdal 1899

—41 J 4—

2 Anna Flink, * 16/1 1879, d, t. sold. A. Flink i Norrbobyn, Norrbo. Utfl. t. Nordanäng, Delsbo. 1917.
Brita Katrina * 26/8 1898                                   1S14
Anna Margareta * 4/9 1912. Utfl. t. Hög 1933

—13 N 11—

7 Olof Ersson-Gill, * 9/5 1794, s. t. bonden E. Olofsson i Myra 2.
G. 1816. Sold. nr 22 vid Häls. reg. Bos. i Nordanäng, Delsbo. † 4/3 1868.
31M2 Ingrid Johansdotter, * 17/1 1795, d. t. förare J. Svärd i Klubbo, Delsbo. † 23/12 1880 (slag).
Erik * 6/8 1818, † 9/3 1890
Brita * 20/7 1822                                              29J4
Ella * 26/7 1825                                               38P18
Ingrid * 28/9 1829                                            26S6
Olof, tv., * 8/1 1833                                          14
Anna, tv., * 8/1 1833                                        3L9

—30 N 3—

2 Erik Ersson, * 4/10 1748, s. t. sold. E. Dahlström i Ede. G. 2 ggr. Skrädd, i Nordanäng, Delsbo. † 8/2 1827.
20N2 Ingrid Olsdotter, * 19/3 1747, d. t. bonden O. Jonsson i Nordanäng 4. † 1/1 1794.
5M1 Ingrid Ersdotter, * 18/11 1748, d. t. bonden E. Pehrsson i Sannäs 2. Änka e. bonden N. Ersson i Källeräng 2, Delsbo. † 15/10 1824.
Eric Jonsson * 4/7 1781. Okänd vistelseort

—38 N 7—

4 Eric Olsson-Trygg, * 6/5 1780, s. t. sold. O. Trygg i Hagen ss 2.
G. 1806. Torp. i Nordanäng, Delsbo. † 1823.
19P5 Sigrid Johansdotter, * 26/8 1781, d. t. bonden J. Eriksson i Strandäng 1, Delsbo. † 11/8 1824.
Olof * 3/9 1807
Margta * 26/2 1809                                           43S5
Sigrid, tv., * 2/3 1813. Emigr. t. N. Amerika 1846
Johan, tv., * 2/3 1813
Anna * 6/10 1814                                             13N12

—42 N 17—

8 Lars Ersson, * 31/1 1844, s. t. bonden E. Larsson i Loka av 1.
G. 24/10 1890. Torp. i Nordanäng, Delsbo. † 9/11 1894 (magkräfta).
11R9 Sigrid Olsdotter, * 25/12 1843, d. t. husman O. Jonsson i Nordanäng. Änka e. P. Johansson i Mora, Delsbo. † 14/9 1918.

—3 P 7—

5 Hans Olsson, * 30/7 1829, s. t. bonden O. Hansson i Sannäs av 9.
G. 3/11 1867. Husman i Nordanäng, Delsbo. † 6/3 1908
(X4)48E6 Carolina Christina Holmberg, * 4/3 1833, d. t. mjöln. P. Holmberg i Ede, Delsbo. † 26/3 1892.

—128 E 1— Forsa släktbok

(X6)42N8 LARS ERSSON, * 31/1 1844, s. t. bonden Erik Larsson i Loka, Delsbo. G. 24/10 1890. Torpare i Nordanäng, Delsbo. En tid i Byberg, Forsa. † 9/11 1894.
(X6)11R9 SIGRID OLSDOTTER, * 25/12 1843, d. t. husman Olof Jonsson i Nordanäng, Delsbo.
(X6)11R9 G. 1869. änka 1886. Omg. † 14/9 1918.

—2 K 13—

Johan Johansson-Ek, * 15/10 1810, s. t. sold. J. Skott i Sunnansjö. G. 1/11 1838. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Nordanäng, Delsbo. † 30/11 1890.
36S2 Brita Andersdotter, * 18/10 1796, d. t. sold. A. Blad i Jobsmyra, Delsbo. † 30/7 1883.
42N13 Margta Larsdotter * 15/3 1845. (Fosterd.) † 3/10 1922

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Huduksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78.

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

6 kommentarer

 1. Jag måste anmärka på faktafel på adressen Nordanäng 120.
  Jag heter idag Stefan Hammarström det är helt rätt men resten är fel.
  Jag kommer ifrån Edsäng i Västra delen av delsbo socken närmare bestämt Edsäng 3:2 och hette då Karlsson i efternamn. Köpte ilag med Anna Hammarström fastigheten här i Nordanäng sen gifte vi oss 2009 men separerade några år senare men jag äger fortfarande fastigheten ilag med Anna.
  Mvh Stefan Hammarström

  1. Hej Stefan!
   Va bra att du rättade till det här, det var ditt efternamn som gjorde att jag tog fel på person, men nu är det rättat.
   Vad tycker du vi ska skriva om byn, vad vill du veta mer om? Berätta… Vi hörs Åke Nätterö

 2. Hej,
  släktforskar på min mors sida och jag vet att min morfar hette Jonas Larsson f 3/4 1882 och via kyrkoböckerna hamnar jag i Nordanäng (det står #4, men jag hittar rätt familj i #6).
  Nordanäng s 6, Delsbo.
  Tyvärr blev Jonas aldrig accepterad som Far pga oäkta dotter som föddes 1930, så jag vet inget alls mer än att han var skogsarbetare och flyttade till Sveg.
  Vart hittar jag mer om Nordanäng s 6 ? var det ett arrende eller ägde dem eget jordbruk?
  Var Lars tidigare soldat?, kommer leta vidare via arkiv digital om detlajer.
  Underbar info jag fått så långt, hoppas på mer..
  //
  —7 T 62— Uppgifter ur Delsbo släktregister
  54 Lars Ersson, * (22/4) 22/11 1848, s. t. sold. E. Nordlöf i Fjärdsätter. G. 4/11 1877. Bonde i Nordanäng s 6, Delsbo. † 11/3 1928.
  29J5 Anna Larsdotter, * 2/8 1851 i Svedja, Delsbo. † 2/11 1937.
  Anna * 27/1 1880, † 30/12 1880
  Jonas * 3/4 1882. Utfl. t. Sveg 1923
  Karin * 29/9 1883
  Lars * 31/12 1885 63
  Marta * 8/2 1892 (X4)6D33

  /Mats L

 3. Hej, okey .
  Du vet inte vad följande rad betyder? mer än att 22/11 1848 är födelse, men sedan …s.t sold Fjärdstter?
  54 Lars Ersson, * (22/4) 22/11 1848, s. t. sold. E. Nordlöf i Fjärdsätter. G. 4/11 1877. Bonde i Nordanäng s 6, Delsbo. † 11/3 1928.

  MVH/Mats

  1. —7 T 62— Uppgifter ur Delsbo släktregister

   54 Lars Ersson, * (22/4) 22/11 1848, s. t. sold. E. Nordlöf i Fjärdsätter. G. 4/11 1877. Bonde i Nordanäng s 6, Delsbo. † 11/3 1928.
   29J5 Anna Larsdotter, * 2/8 1851 i Svedja, Delsbo. † 2/11 1937.
   Anna * 27/1 1880, † 30/12 1880
   Jonas * 3/4 1882. Utfl. t. Sveg 1923
   Karin * 29/9 1883
   Lars * 31/12 1885 63
   Marta * 8/2 1892 (X4)6D33

   Det är den text som jag skrivit under byn Nordanäng, jag tycker inte att något är olkart med den texten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *