Mordbrand Berge Bjuråker 1896

Skomakaren Lars Olsson i Berge Bjuråker dömdes till 6 års fängelse för Mordbrand

 

 

HUDIKSVALLSPOSTEN DN 4/4 1896

Mordbrand å f. soldaten Ol. Glads i Berge, Bjuråker, lada med däri förvarad körredskap, hö och andra saker erkände häktade skomakaren Lars Olsson från samma by, att han hade begått. Det upplystes, att Lars Olsson, som varit något drucken och blifvit misshandlad af Glads pojke i vredesmod tuttat på ladan. Tillika upplystes att Glads folk var ett farligt och illa kändt sällskap, men att Lars Olsson, som ofta af Glads blifvit trakasserad just icke var illa känd eller varit åtalad för brott.

Åklagaren begärde äfven hos rätten å Lars Olsson så lindrigt straff, som lagen kan medgifva. Domen uppsköts till på torsdag och lydde sålunda:

Efter en längre öfverläggning dömdes skomakaren Lars Olsson för mordbrand å Ol. Glads lada till sex års straffarbete och att ersätta Glad med 128 kronor förliden skada. En inverkande omständighet till det stränga straffet hade varit, att den nedbrända ladan legat i omedelbar närhet till af folk bebodda bostäder. Endast emedan vädret varit lugnt, räddades boningshuset.

Avskrift från kriminalvårdsanstalten:
LARS OLSSON, * 24/11 1864. Född och skrifven i Berge, Bjuråker. Skomakare. Ogift.
SIGNALAMENT: Ljust hår, blå ögon, rak näsa, rundt ansigte, puckelryggig och ofärdig, fel i båda benen.

ANLEDNING TILL HÄKTNING: Mordbrand
DOM OCH STRAFF: Den 8 April 1896 ankom och kungjorde Delsbo Häradsrätts utslag af den 2 samma månad för Olsson, hvarigenom han blifvit dömd att jemlikt 19 kap. 1 och 22 §§ strafflagen för mordbrand hållas till straffarbete i 6 år samt att vara medborgerligt förtroende förlustig, intill dess 6 år förflutit. Sedan han efter utståndet straff blifvit frigifven och skulle Olsson ersätta målsegaren för brandskadan med 128 kronor och 25 öre; hvarmed han den 4 April förklarade sig nöjd.

Den 10 April 1896 afbröt Olsson straffet härstädes för förflyttning till centralfängelset å Långholmen.

STRAFFETS BÖRJAN OCH SLUT: 6 års straffarbete börjar den 6 April 1896 och efter föreskrifvet afdrag slutar den 6 April 1901, dock med de i Kungliga cirkuläret af den 7 Mars 1855 stadgade förbehåll; skolande Olsson förvaras i enrum 3 år från och med den 6 April 1896 till den 6 April 1899 innan straffet i gemensamhetsfängelset vidtagen.

Källa: Kungliga Biblioteket
Källa: Kriminalvårdsanstalten Hudiksvall år 1896
Avskrift: Viveca Sundberg

—1B15— Uppgifter ur Bjuråkers släktbok

9 OLOF LARSSON, * 17/7 1827, s. t. bonden L. Jonsson i Berge 1, Bjuråker. G. 5/5 1864. Bonde i Berge 1, »Mats-Ols». † 4/9 1893
(X6)17K17 ANNA ANDERSDOTTER, * 22/4 1844, d. t. torp. A. Andersson i Norrhavra, Bjuråker. † 25/7 1879 (vattusot o. maginflammation)
LARS * 24/11 1864. Skomak. Bos. i Bjuråker. † 26/7 1933 (Dömd till 6 års fängelse för mordbrand).
SIGRID * 11/8 1866                                          24A18
ANDERS * 7/1 1870                                          21
OLOF * 20/4 1872                                             22
JONAS »MEDIN» * 29/11 1873 (Fattighjon Pelkens)
KRISTINA * 22/7 1879                                       12G20

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din hjälp – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *