Avholm med Fortsättningsskolan

Dellenportalen har samlat uppgifter och bilder om skolan i Avholm från privatpersoner, olika arkiv, Bjuråker – Norrbo skolinventering och inte minst bilder från Dellenbygdens Fotoklubb.
Böckerna om Bjuråker – Norrbo skolors historia, finns att köpa på biblioteket i Friggesund och vid Bjuråkers Forngård. Böcker med enbart skolkort finns bara att köpa på biblioteket i Friggesund.


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan,  glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om ni anger Dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

av-002-skolan
Avholms skola
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Avholms skola
Beslut att bygga skola i Avholm togs 26/1 1879. Frågan hade diskuterats ett tiotal år i skolrådet utan att det fattats definitivt beslut. Avholm bildade först rote med Tomsjö, vilket senare blev Ramsjö skola. Därefter bildades Avholm-Lia rote. I slutet på 1800-talet blev Avholm-Holmberg en rote och delade på läraren. Detta innebar att barnen fick undervisning 1-2 månader, varefter läraren flyttade till den andra skolan i roten och barnen i första skolan blev lediga.

Byamän i Avholm-Hästnäs, som särskilt månade om att skolbygget skulle bli verklighet var: Anders Hedberg d.ä. (morfars far till Anders och Erik Eriksson Avholm), Olof Eriksson (morfars far till Karl-Erik Östberg), samt Olof Andersson Hästnäs (morfar till Bernt Olsson Avholm). De avverkade skog och såg till att byggmateriel och arbetskraft fanns till hands. Skolan byggdes i området mot Friggesund, eftersom även barn därifrån skulle gå i samma skola.

1880 stod bygget klart och skolan togs i bruk. Första anställda lärarinna blev Margreta Renström, som hade ambulerande skola mellan Lia, Avholm och Ramsjö. 1882 anställdes Kristina Wassberg, som kom att undervisa i  Avholm i hela 39 år. Hon gick i pension 1921.

Under 1870-talet (och även tidigare) hade barnen från Avholm gått i skola i Friggesund. Det var brukets skola och den låg ungefär där plantskolan nu ligger.  Hedvigsfors Bruk, som ägde ramsågen i Friggesund, startade redan på 1830-talet skola för sina anställda i Strömbacka och Hedvigsfors. Något senare tillkom skolan i Friggesund.

Barnen i Avholms skola kom alltså från Friggesund, Avholm och Hästnäs. Vissa år gick där även barn från Skålsvedja och Vintermyran.

Skolan lades ner 1937 och barnen fick åka skolskjuts till Kyrkskolan.

Skollokalen användes sedan under ett 10-tal år av fortsättningsskolan.

 


 

Lärare i Avholm:

1880-1882 Margreta Renström
1882-1886 Eric Eggert Lindblom
1882-1921 Kristina Wassberg (39 år)
1921-1925 Anna-Greta Sidén, A-G Lindholm
1922-        Signe Thomsson.
1925-1937 Anna C. Andersson.
1920-30-talet Frida Bergqvist (vik.), frk. Söderberg vik (1929)


 

Intervju med Bernt Olsson, Avholm, född 1912

Gick i skolan 1918-1924

Vi var mellan 15-20 barn i Avholmsskolan. Jag började skolan när jag var sex år. Vi läste varannan dag eller närmare bestämt fyra dagar i veckan, eftersom vi läste tillsammans hela skolan fredagar och lördagar.
I småskolan hade jag fröken Kristina Wassberg. Hon var då inne på sina sista år som lärare. Om jag inte minns felvar hon 39 år i Avholmsskolan. Min mor och mina morbröder hade haft henne som lärare på 1880- och 90-talet. Hon var snäll, särskilt då på gammeldagarna, då jag hade henne. Men läxor kunde hon ge. Hon var noga med katekesen, som sen försvann, när vi fick yngre lärarinnor. Fröken Wassberg var alltid speciellt klädd. Stärkkrage med slips och kavaj. Lång kjol, såg ut som byxkjol. Hon var en riktig klädsnobb, som skiljde sig mycket från våra mammors klädsel. I yngre år åkte hon skidor, vilket inte alls var vanligt bland fruarna i Avholm på den tiden.
I fyran fick vi fröken A-G Sidén. För henne fick vi göra utflykter, bl.a till Liaskolan. Med fröken Sidén försvann katekesen, men psalmverser och andra läxor hade vi. Kungar i historia och städer i geografi. Ibland upplevde vi henne som lite ”pjålig”. Nu fick vi också en ny klasskamrat, en lappflicka, som fröken Sidén hade med sig. Nu blev vi fyra i våran klass. Vi hade med oss matsäck till lunch. Pojkarna fick elda i stora kaminen och flickorna fick städa.
Jag minns en gång, när fröken tyckte att vi eldat dåligt, att vi på pin kiv stoppade kaminen full med småpinnar och eldade. Kaminen blev illröd, och det var nog nära en brandkatastrof.
I sexan hade jag Ingrid Thomson.
Avholmsskolan las ner 1937 och användes sedan som fortsättningsskola och skolkök.


Intervju med Sven Olsson, Hästnäs, född 1920.

Gick i Avholmsskolan 1926-1932

Vi gick alla sex klasserna i samma skolsal. Våran lärarinna var Anna Andersson. Men eftersom hon ofta var sjuk, hade vi vikarier. Den bästa och absolut snällaste var Frida Bergqvist. Hon hjälpte mig ofta. Jag minns hur hon gick emot mig till ”Gästgivars” när det var mycket snö och besvärligt. Jag var ju också liten, när jag gick i småskolan. På den tiden gick vägen genom Avholm på översidan byn.
Anna Andersson gav mycket läxor och särskilt psalmverserna var besvärliga. Som tur var satt jag bredvid en duktig flicka, Ingrid Wallberg, och hon hjälpte mig många gånger. Fick trolla mig fram så gott det gick. Skriva berättelser var roligt. Där hade jag mycket självupplevt att skriva om. Som t. ex. när jag fick en bock, som det gick att tämja och köra med. Jag körde en ombyggd barnvagn med bocken mellan skaklarna. Handstilen däremot var inget att skryta med. Knappt läsligt. Eldningen sköttes av pojkarna under dan. Städerskan tände på morgon.
Det blev ju väldigt varmt vid kaminen, medan de som satt långt ifrån behövde tjocka kläder på sig inne.
Gymnastik hade vi en gång i veckan i skolsalen. På vintern var det skidåkning. Jag minns en skidtävling i Friggesund, då jag kom ohjälpligt sist. Lärarinnan hade slöjd med flickorna, medan vi hade byggmästare Per Larsson från Ängebo, som åkte ner en gång i veckan.
Fortsättningsskolan gick vi i Kyrkbyn för Wängdahl. Det var inte alla gånger så trevligt. Vi kunde ju inte räkna som barnen i Kyrkbyn hade fått lära sig.

Intervjuare Harry Persson


 

Klicka på bilden för att se den i större format

av-015-skolhuset
Avholms skola med jordkällare och utedass i bakgrunden
Bild ur egen samling.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

av-007-1918-1919

Avholms skola läsåret 1918 – 1919 klass  1- 6
Kopia ur boken skolkort Bjuråker – Norrbo

Lärare: Kristina Wassberg

Bakre raden:
Erik Forslund, Lars Palm, John Persson, Erik Fjäll, Johan Palm, Erik Olsson, Bernt Olsson

Mellanraden:
Jon-Erik Jonsson, Edvard Eriksson, Per Östberg, Kristina Wassberg lärare, Märta Palm (Östberg), Anna Bergström, Greta Persson, Annie Olsson.

Främre raden:
Alma Forslin, Judit Persson,  Gerda Forslin, Birgit Persson (Engelbrekts),Maja Palm, Karin Östberg.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

av-001-1922

Avholms skola 1922 klass  1- 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Anna-Greta Sidén

Övre raden: 
Jon-Erik Jonsson, Kalle Nordmark, Lars Palm, Bernt Olsson,Erik Forslund, John Persson, Erik Olsson.

Mellanraden: 
Börje Edin, Erik Eriksson, Edvin Nordmark, Erik Palm, Anders Lif, Erik Fjäll, Birger Edin, Johan Palm, (på trappan).

Främre raden:
Judith Persson, Karin Östberg, Birgit Persson (Engelbrekts),Asta Nordmark, Gunhild Eriksson, Maria (Maja) Palm.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

av-013-1923
Avholms skola 1923 ?
Bild ur egen samling
Lärare: ?

Bakre raden fr v. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Främre raden. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7(bakom), 8. och läraren.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

av-011-24-25-1-6
Avholms skola läsåret 1924 – 1925, klass 1 – 6
Bild ur egen samling

Lärare: Anna-Greta Sidén

Bakre raden:
Karl Forslund, Edvin Nordmark, Börje Idén, Sven Forslund, Karl Nordmark, Gunnar Eriksson, Erik Eriksson, och Ragnar Leek.

Rad två:
Anders Lif, Erik Olsson, John Eriksson, Maria Palm, Anna-Greta Sidén lärare, Karin Östberg, Lars Palm, Bernt Olsson, och Erik Palm.

Rad tre:
Hildur Forslin, Judit Nilsson, Anna Forslin, Karin Bjurling, Bojan Nordmark, Ingrid Hedberg, Anna Lif, Ellis Olsson, och Ester Palm.

Främre raden:
Sigge Eriksson, Eskil Leek, Birger Idén.


Klicka på bilden för att se den i större format

av-009-1927
Avholms skola 1927

Lärare: Anna Cecilia Andersson

Från vänster. Elsa Forslin, Anna-Lisa Lidman, ? , Ingrid Wallberg, Nils Forslin och Sven Olsson Hästnäs.


Klicka på bilden för att se den i större format

av-010-1928-1929
Avholms skola läsåret 1928 – 1929 

Lärare: Anna C. Andersson

Bakre raden:
Anna Andersson lärare,okänd, Sigge Eriksson, Gunnar Eriksson, Oskar Forslund, Anna-Lisa Lidman

Mellanraden:
Anna Liv, Ester …, Ellis Olsson, Karin Bjurling, Anna Forslin, Ingrid Hedberg, Kalle Forslund.

Främre raden:
Sven Olsson, Elsa Forslin, Ingrid Wallberg, Gunhild Kärnström, Svea Lek, Maj Edin, Nils Forslund.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

av-003-1928

Avholms skola 1928, klass 1 – 2
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Frida Bergqvist

Bakre raden:
Eva Forslin, ? , ? , Nils Forslin, Gunnar Eriksson, Ingrid Hedberg, Sven Olsson.

Främre raden:
Asta Nordmark, Ingrid Wallmark, Anna Lif, Maja Fridström, Karin Leek, Ivar Andersson


Klicka på bilden för att se den i större format

av-014-1929
Avholms skola 1929

Lärare: Fröken Söderberg vikarie. Ord lärare Anna C. Andersson

Fr. v. Gösta Hellström, Ivar Andersson, Karin Leek, Anna Hedberg och Viran Hultman

 


Klicka på bilden för att se den i större format

av-005-30-36

Avholms skola 1930, klass 3 – 6.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Frida Bergkvist

Bakre raden:
Nils Forslin, Sven Olsson (Hästnäs-Sven),

Mellanraden:
Frida Bergkvist lärare, Eva Forslin, Oskar Forslund, Maja Fridström.

Främre raden:
Ingrid Wallberg, Elsa Forslin, Anna-Lisa Lidman, Svea Leek.


Klicka på bilden för att se den i större format

av-008.3216
Avholms skola 1932 – 1933, klass 1- 6 Bild ur egen samling

Lärare: Frida Bergkvist

Bakre raden:
Sven Olsson Hästnäs, Gösta Hellström, Ivar Andersson, Ingrid Wallberg, Elsa Forslin, och Maja Fridström

Mellanraden:
Frida Bergkvist lärare, Viran Hultman, Gunhild Bjurling, Karin Lek, Anna Hedberg, Linnea Östberg

Främre raden:
Herman Östberg, Verner Eriksson, Olle Olsson, Folke WallbergAvholms skola läsåret 1932 – 1933 Bilden togs vid samma tillfälle som bilden ovanför

Lärare: Frida Bergkvist

Bakre raden:
Verner Eriksson, Olle Olsson, Folke Wallberg, Karin Lek och Linnea Östberg

Främre raden:
Frida Bergkvist, lärare, Maja Fridström, Viran Hultman, Elsa Forslin, Ingrid Wallberg, Gunhild Bjurling,
Anna Hedberg, Ivar Andersson, Gösta Hellström och Sven Olsson Hästnäs.  


Klicka på bilden för att se den i större format

av-012-1932--1933
Avholms skola läsåret 1932 – 1933 klass 1-6
Bild ur egen samling

Lärare: Frida Bergqvist

Bakre raden:
Birgit Andersson, Anna Östberg, Karin Leek, Anna Hedberg, Viran Hultman, Karin Wallberg, Gunhild Bjurling, Linnea Östberg, Hanna Nordlöf.

Mittenraden:
Verner Eriksson, Ivar Andersson, Herman Östberg, Gösta Hellström, Sven Olsson, Olle Olsson.

Främre raden:
Folke Wallberg, Karl-Erik Östberg, Evert Larsson,Erling Dahlström, Verner Ljung.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

av-004-1934

Avholms skola 1934, klass 1- 6 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Ragnhild Englund

Bakre raden:
Gunborg Björk (Newberg), Birgit Andersson (Hansson), Anna Hedberg(Eriksson), Karin Leek (Schmith), Viran Hultman, Gertrud Liiv (Hansson), Åke Andersson.

Mellanraden:
Sven Hedberg, Verner Eriksson, Olle Olsson, Frans Sallander,Verner Ljung.

Främre raden: 
Sven Helmer Sallander, Folke Wallberg, Karl-Erik Östberg, Erling Dahlström,Bertil Heurlin, Sven Ljung.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

av-006-skolkokskurs

Avholms skola, skolkökskurs, 1945
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: ?

Bakre raden:
Göta Thorén,  skolköksfröken  ?  , Eivor Lindgren

Mellan raden:
Elsa Andersson, Anna Larsson, Jenny Andersson, Ingrid Lindqvist, Eivy Thyr, Edith Persson,

Främre raden:
Lilly Östberg, Ulla-Britt Sallander, Ragny Hjalmarsson, Gurli Westh,
Marianne Svensson.


 

av-020-skolkok-1951

Avholms fortsättningsskola skolkökskurs 10/3 – 12/5 1952
Bilden ägs av Ulla Hansson Delsbo

Lärare: Britta Persson

Elever: Thea Hansson, Berta Karlsson, Birgit Nilsson/Glad, Elsy Nord, Maj Jonsson (skymd), Hilma Joelsson, skymd ?.


av-021-larare

Avholms fortsättningsskola 1952
Bilden ägs av Ulla Hansson Delsbo

Lärare: Gustav Wennerström träslöjd, Brita Persson skolkök


av-022-ulla-elsy-nord
Avholms skolkökskurs 1952
Bilden ägs av Ulla Hansson

Ulla Hansson och Elsy Nord


av-023
Avholms skola skolkökskurs 1952
Bilden ägs av Ulla Hansson

Elsy Nord, Ulla Hansson och Berta Karlsson, här ska diskas rent.


av-024.1951
Avholms skola skolkökskurs 1952
Bilden ägs av Ulla Hansson Delsbo

Elsy Nord, Ulla Hansson, Berta Karlsson och Hilma Joelsson


 

av-025-1951
Avholms fortsättningsskola 1952 
Bilden ägs av Ulla Hansson

Två av kursens bästa elever, Ulla Hansson och Thea HanssonAvholms skola våren 2022

 


Före detta fortsättningsskolan våren 2022

av-016-verkstadsskolan

Avholms fortsättningsskola för träslöjd.Den bortre delen av byggnaden var tidigare vedbod men byggdes om till slöjdsal. I lägenheten bodde slöjdlärare Gustav Wennerström med sin hustru Agda Augusta.

larare-018-g-wennerstrom

Tidningsbild från Gustav Wennerströms 75-årsdag


Klicka på bilden för att se den i större format

av-017-verkstadsskolan

Ingång till slöjdsalen med elever och lärare. Här behöver vi hjälp med namn, Den ljusa killen i mitten ser ut att vara Åke Hägg?


 

 

av-018-forts-skolan
Här verkar eleverna ha ställt ut saker de har tillverkat under terminen.


Undertecknads betyg från fortsättningsskolan 1958


Det saknas fortfarande många skolkort och många namn och kanske har även uppgifter blivit felaktiga.

Därför behöver vi din hjälp. Rätta för oss när du ser att något blivit fel och hjälp oss att hitta fler skolkort så att vi kan dokumentera skolans elever ännu bättre.

Längst ner på den här sidan kan du lämna kommentarer. Gäller det en hel skolklass kan du kopiera texten med barnens namn och sedan klistra in alltsammans i kommentarfältet. Där kan du sedan ta bort eller ligga till uppgifter som behöver ändras innan du skickar det till oss.

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *