Konfirmander 1890 – 1899

Kyrkans företrädare i Bjuråker under 1890 – talet var kyrkoherde Johan Petter Hedlund


Johan Petter Hedlund

Johan Peter Hedlund 1830 – 1904

Född den 8 nov. 1830, son till mästersmed J P Hedlund och hans hustru Anna Kristina Ferner i Åmots bruk i Ockelbo, Gävleborgs län. Student 1851, prv. 1858. Past.-adj. i Mo och Rengsjö 1858, komminister i Söderala 1858 och åter past.-adj. i Mo och Rengsjö 1859 samt i Bollnäs 1860, kapellpred. i Högbo 1861, komminister i Söderala 1865, v. pastor där 1872. Pastolex. 1880. Kyrkoherde i Bjuråker från 1883. Gift med Sofia Karolina Öhman. Fyra barn.
Död den 13 februari 1904.

 

Nattvardsbarn i Bjuråker den 26 april och admittende den 27 april 1890

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
12F1 Oskar Erhard Flygt 3/1 1875 Änga Serg. E. O. Flygt
20E7 Fredrik Nordström 18/9 1875 Kyrkbyn ?? Johanna Falk
23A4 Per Persson 10/12 1875 Tomsjö Lb. Per Persson
7G9 Lars Jonsson 26/6 1875 Tjerna H:ägarin. K. Lars:dr
43A15 Anders Svensk 18/4 1875 Våtmor Sold. A. O. Svensk
15E12 Per Gustaf Fors 30/1 1875 Friggesund arb. A. G. Fors
29F2 Joh. Aug. Forslund 4/7 1875 Friggesund Mjöln. A. O. Forslund
11C6 Petter Eriksson 4/9 1875 Ö. Stråsjö Lb. Erik Ersson
12G17 Lars Eriksson 23/2 1875 Ö. Stråsjö Skräd. Erik Larsson
43A31 Per Alfr. Dalberg 13/9 1875 Norrberg arb. Nils Dalberg
20G9 Lars Larsson 7/2 1875 Norrberg f. Bond. Lars Persson
12B13 Per Ersson 4/7 1875 Brändbo Lb. Erik Persson
37B2 Nils Olof Persson 24/3 1875 Geholm Lb. Per Israelsson
35G33 Lars Jonsson 26/10 1873 Lillön Bond. Jon Jonsson
35G33 Jon Jonsson 28/5 1875 Lillön Bond. Jon Jonsson
Jonas Hedman 7/12 1874 Brännås arb. Jon Hedman ??
38A3 And. Ol. Hellberg 8/2 1875 Hedvigsfors Smed. A. Hellberg
37A9 Joël Amandus Lindberg 26/10 1875 Moviken arb. A. Lindberg
9A12 Erik Alfr. Trygg 15/9 1875 Moviken f. Sold. Abram Trygg
34H1 Karl A. Hellström 17/1 1875 Moviken arb. A. Hellströms Enka
45C4 And. Ol. Lejdström 1/12 1875 Strömbacka Smed. Fredr. Lejdström
47G1 Erik Fernlund 12/12 1875 Strömbacka Smed. Erik Fernlund
13N14 Salomon Gill 2/10 1874 Strömbacka arb. Olof Gill
2A21 Johan Lindqvist 18/5 1875 Lindbo Kol. Johan Lindqvist
1Å7 And. Gustav Lind 31/1 1874 Ländsjö Kol. A. Linds Enka
6H28 Erik Eriksson 2/11 1874 Källsjön Torp. Erik Andersson
7F9 Lars Svedberg 26/8 1874 Älve arb. Olov Svedberg
20A18 Per Åsberg 30/10 1874 Moviken arb. Per Åsberg
7F9 Olof Svedberg 27/1 1873 Älve arb. Olof Svedberg
Nils Wilh. HäggKonfirmerad i Norrbo 23/4 1875 Hedvigsfors Bruksförv. O. W. Hägg
18F1 Jonas LarssonKonfirmerad i Norrbo 11/12 1874 Kyrkbyn Mål. Lars Larsson
2G9 Kerstin Persdotter 31/3 1875 Spångmyra Bond. Wilh. Ortman
57E1 Karolina Josef. Jönsson 17/4 1875 Kyrkbyn arb. Joh. Jönsson
4G11 Brita Jonsdotter 18/9 1875 Ramsjö Bond. Jon Persson
26G17 Gölin Strand 26/10 1875 Våtmor arb. Lars Strand
13Å24 Joh. Math. Nordin 25/1 1875 Friggesund arb. A. O. Nordin
8H32 Sigrid Olsson 31/3 1875 Söderdala Torp. Olof Jonsson
48A7 Klara Kath. Mod 12/1 1875 N. Havra f. Sold. E. J. Mod
13E16 Karin Wik 26/4 1875 Ängebo Lb. Ol. Larss. Wik
11H13 Sigrid Olsdotter 11/12 1875 Ängebo Kol. Ol. Ersson
28C2 Brita Lindqvist 5/12 1875 N. Dala arb. Er. Lindqvist
48F7 Gertrud Larsdotter 11/11 1875 Björsarv Lb. Lars Johansson
25D4 Marget Hök 23/12 1873 Björsarv arb. Karl Hök
10G21 Kristina Larsdotter 23/8 1875 Brändbo Bond. Lars Larsson
2E8 Kerstin Jonsdotter 22/7 1875 Norrdala Jon Jonssons Enka
44B25 Gertrud Persdotter 3/4 1875 Våtmor Lb. Per Persson
5A33 Charlotta Sjöholm 2/7 1875 Moviken Masmäst. J. Sjöholm
14Y19 Brita Margr. Klarin 17/4 1875 Moviken arb. Er. Klarin
Emma Ottilia Berglund 22/12 1875 Moviken arb. K. Berglund
31D1 Johanna Fredrika Horn 29/9 1874 Strömbacka Smed. J. O. Horn
16C1 Anna Margr:a Bjurström 31/5 1875 Strömbacka Enkan Kajsa Bjurström
Erika Kath:a Mejer 4/6 1875 Strömbacka Smed. Erik Mejer
30D1 Johanna Wennberg 3/8 1875 Frisbo Kol. J. E. Wennberg
46A12 Brita Larsdotter 29/3 1875 Skärås Kol. Lars Persson
9F8 Kristina Rönnqvist 11/6 1875 Skärås Kol. Johan Rönnqvist
6D22 Brita Olsdotter Ros 25/1 1875 Aggtjärn Kol. Ol. Hanss. Ros

Vi efterlyser foto på de konfirmerade


 

KONFIRMANDER 1891

Kyrkans företrädare i Bjuråker under 1890 – talet var kyrkoherde Johan Petter Hedlund


Johan Petter Hedlund

 

Johan Peter Hedlund 1830 – 1904

Född den 8 nov. 1830, son till mästersmed J P Hedlund och hans hustru Anna Kristina Ferner i Åmots bruk i Ockelbo, Gävleborgs län. Student 1851, prv. 1858. Past.-adj. i Mo och Rengsjö 1858, komminister i Söderala 1858 och åter past.-adj. i Mo och Rengsjö 1859 samt i Bollnäs 1860, kapellpred. i Högbo 1861, komminister i Söderala 1865, v. pastor där 1872. Pastolex. 1880. Kyrkoherde i Bjuråker från 1883. Gift med Sofia Karolina Öhman. Fyra barn.
Död den 13 februari 1904.

 

Nattvardsbarn i Bjuråker den 17 maj och admittende den 18 maj 1891

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
37A8 Johan EmilKonf. i Hälsingtuna 21/4 1876 Norrdala Handl. J. P.Söderström
11H12 Per 27/1 1876 Änga Lb. Per Ersson
28G14 Erik Olof Berg 5/6 1874 Västansjö Husq. Berg. Brita Ersd:r
16D1 Wilhelm 20/9 1876 Strömbacka Smed. G. Hammarstedt
26D2 Manne 26/3 1876 Strömbacka Smed. P. Wahlqvist
30A24 August 22/2 1876 Strömbacka arb. G. Ärfström
21E9 Per 4/11 1876 Moviken arb. P. M. Karlström
12C3 Gerhard 12/1 1876 Moviken arb. A. O. Wikberg
14Y19 Svante 10/6 1876 Moviken arb. Er. Klarin
47A15 Johan 20/11 1875 Strömbacka Skom. J. Söderlund
34B5 Anders Olof 5/7 1876 Västansjö Handl. Spåman
5D28 Per Olof 10/11 1876 Friggesund arb. A. Bjurling
23H18 Anders Olof 30/3 1875 Norrdala Kol. Joh. Hjelte
40D1 Johan Adolf 31/12 1876 Norrdala Kol. Henr. Norman
29C6 Anders Johan 3/9 1876 Källsjöbygg Kol. Joh. Qvist
Anders Erik 22/4 1875 Njuparne Glads Enka
1A11 Erik 23/8 1875 Svedjebo Bond. Olof Eriksson
6G15 Olof 25/6 1875 Fagerfall Bond. Jon Olsson
2A21 Jonas 19/5 1875 Bricka Bond. Jonas Lindqvist
27F2 Per Gustaf 11/9 1875 S. Dala arb. ?? Johanss. Enka
15H10 Jonas 23/10 1875 Y. Havra Lb. Per Jonsson
27A14 Jonas 17/9 1875 Ängebo Bond. Jon Larsson
49D3 Per Erik 20/9 1875 Ängebo Sold. P. E. Brink
16G8 Per Joh. Frank 25/3 1876 Ö. Stråsjö Bond. Erik Jonsson
47A13 Per August 5/1 1876 Ö. Stråsjö Mjöln. L. P. Söder
30G14 Jonas 12/12 1875 Norrberg arb. N. E. Flygt
4B21 Anders Olof 18/7 1876 Alsjö Torp. Lars Jönsson
1G39 Jonas 26/2 1876 Brännås Torp. Lars Olsson
Nils Johan 20/2 1876 Knallbo Skogv. Per Stenmark
35G34 Jonas 13/6 1876 Brändbo Lb. Erik Jonsson
4E14 Erik 29/4 1876 Brännås framl. Torp. O. Andersson
46F3 Per 21/2 1876 Brännås arb. And. Hellberg
41A8 Erik 2/9 1876 Frisbo Kol. Joh. Matsson
39A15 Olof 28/6 1876 Frisbo Kol. Imbergs Enka
6F47 Lars Petter Eriksson 19/12 1875 Linneråsen arb. Erik Larss. Ling
5C2 Erik 1/2 1876 Storåsen Torp. Olof Thyr
6E18 Olof Matias 10/8 1876 Storåsen arb. Fredrik Olsson
3A10 Jonas Erik 30/10 1875 Stormyra Kol. Erik Jonsson
46A12 Lars 27/5 1876 Karmansbo Kol. Lars Persson
11C7 Erik 18/11 1876 Ängebo Kol. Olof Ersson
46A13 Lars 16/3 1876 Lingås Kol. Olof Persson
2H14 Kerstin Jonsdotter 16/1 1876 Berge Kyrkv. Per Persson
29G17 Kerstin 25/4 1876 Tjerna Bond. And. Andersson
12D4 Andrietta 27/11 1876 Strömbacka Rättare And. Berg
44H1 Emma 23/7 1876 Strömbacka Smed. D. Tjernlu:s Enka
3Å54 Kristina 22/6 1876 Moviken arb. Per Larss. Lövén
1A12 Brita 13/3 1876 Avholm Bond. Erik Ersson
20A16 Kristina Paulina 25/1 1876 Friggesund Mjöln. M. Engstedts E:a
Wilhelmina 15/9 1874 Friggesund Ingejör A. W. Ehinger
24A15 Katrina Margreta 25/1 1876 Österbo arb. Nils Berglund
9F10 Katrina 17/8 1875 Ängebo Skrädd. Engmans Enka
13B9 Brita 19/9 1876 W. Stråsjö arb. J. Häll
19B16 Ella 19/1 1876 Tallbacken Torp. And. Hanss. Ring
19B16 Karin 26/1 1876 Tallbacken Torp. And. Hanss, Ring
15E13 Johanna Karolina 18/2 1876 Björsarv Skogv. Jos. Kilgren
53B1 Maria Lovisa 27/6 1876 Svedjorne Lb. And. Torén
46B4 Anna Fredrika 26/8 1876 Frisbo Kol. A. O. Hill
Sigrid Kajsa 13/1 1876 Frisbo Kol. Lars Larsson
28A9 Johanna Charlotta 29/6 1876 Frisbo Kol. And Ström
13A13 Kristina 16/11 1876 Skärås Kol. Per Abramsson

 

Tillkomna följande, som blivit konfirmerade och till H H Nattvard admitterade i andra församlingar.

 

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
10G16 Anders Walfrid 25/2 1876 Valsjön Lb. Per Erss. Frank
15A22 Johan Daniel 16/1 1876 Ö. Stråsjö f. Bond. Joh. Dan. Wård
34B3 Helena Henr:a Brink 5/5 1877 Avholm f. Sold. F. W. Brink
43F3 Kristina Margreta 8/11 1875 S-dala f. pig. Sigr. M. Fanqvist

Vi efterlyser foto på de konfirmerade

 


KONFIRMANDER 1892

Kyrkans företrädare i Bjuråker under 1890 – talet var kyrkoherde Johan Petter Hedlund


Johan Petter Hedlund

 

Johan Peter Hedlund 1830 – 1904

Född den 8 nov. 1830, son till mästersmed J P Hedlund och hans hustru Anna Kristina Ferner i Åmots bruk i Ockelbo, Gävleborgs län. Student 1851, prv. 1858. Past.-adj. i Mo och Rengsjö 1858, komminister i Söderala 1858 och åter past.-adj. i Mo och Rengsjö 1859 samt i Bollnäs 1860, kapellpred. i Högbo 1861, komminister i Söderala 1865, v. pastor där 1872. Pastolex. 1880. Kyrkoherde i Bjuråker från 1883. Gift med Sofia Karolina Öhman. Fyra barn.
Död den 13 februari 1904.

 

Nattvardsbarn i Bjuråker den 4 juni och admittende den 5 juni 1892

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
11H16 Olof 7/11 1877 Änga Bond. Per Larsson
1D12 Olof 18/5 1877 Änga Bond. Per Olsson
Erik Joh. Gustaf Konfirmerad i Hudiksvall 10/7 1874 Änga Kyrkoh. J. P. Hedlund
51F1 Lars Fredrik Törnqvist 2/10 1877 Änga arb. Johan Törnqvist
2G9 Per Persson 12/7 1876 Spångmyra Bond. Wilhelm Ortman
28G14 Anders Gustaf Berg 13/5 1877 Västansjö Husqv. Brita Ersdotter
5A37 Erik Henric Palm 27/7 1877 Västansjö Gårdsf.handl J. D. Palm
9H30 Per Erik Ersson 10/12 1877 Västansjö Bond Erik Pålsson
43C3 Joh. Erik Forslin 20/6 1877 Friggesund arb. J. E. Forslin
58C2 Johan Erik Ljung 18/5 1877 Avholm f. Sold. J. O. Ljung
36F6 Nils Olsson 26/12 1876 N. Havra Bond. Olof Nilsson
7F9 Johan Svedberg 26/9 1877 Älve arb. Olof Svedberg
48A7 Nils Johan Mod 5/6 1877 N. Havra f. Sold. E. J. Mod
4G11 Anders Jonsson 23/7 1877 Ramsjö Bond. Jonas Persson
1B23 Anders Larsson 31/5 1877 Tomsjö Bond. Lars Andersson
32C1 Viktor E. Zimmerman 20/11 1876 Lia Bond. Anders Pålsson
F317 Jonas Jonsson 21/4 1877 Ängebo Lb. Jon Jonsson
1G63 Per Gust. Karlsson 14/12 1877 Ängebo Skogv. Karl Olsson
12G17 Olof Eriksson 9/4 1877 Ö. Stråsjö Skrädd. E. Larsson
47A13 Fredrik Söder 12/2 1877 Ö. Stråsjö Mjöln. Lars P. Söder
43A18 Per Erik Larsson 17/3 1877 Nyåker Torp. Lars Persson
Nils Skog 16/12 1877 Björsarv arb. Johan Skogs Enka
25D4 Anders Hök 12/1 1876 Björsarv arb. Karl Hök
6F47 Anders Eriksson 19/4 1877 Brändbo Bond. Erik Persson
46F3 Herman Göran Hellberg 17/6 1877 -”- Jubba arb. And. Hellberg
And. Gust. Hedman 10/4 1877 Brändbo arb. J. Hedmans H:u
37B2 Jonas Wilhelm Persson 5/3 1877 -”- Geholm Lb. Per Israelsson ?
5B15 Erik Andersson 6/9 1877 Brännås Torp. And. Andersson
43A15 Per Olof Svensk 29/8 1877 Våtmor f. Sold. A. O. Svensk
15A23 And. Emil Wård 4/12 1877 Hedvigsfors Smed. Fredrik Wård
37A9 Emil Lindberg 21/5 1877 Moviken arb. A. Lindberg
34H1 Erik Hellström 1/2 1877 Moviken arb. A. Hellströms Enka
10D10 Karl Prins 30/10 1877 Moviken arb. L. O. Prins
16A5 Gustaf Boman 18/9 1877 Moviken arb:dr Anna Boman
Karl Berglund 15/5 1877 Moviken arb. Karl Berlund
45C4 Salomon Lejdström 25/3 1877 Strömbacka Smed. Fr. Lejdström
5A18 Alfred Karlberg 5/7 1877 Strömbacka Smed. J. O. Karlberg
47A20 Lars Svensk 1/11 1877 Frisbo Kol. P. O. Svensk
29C3 Anders Ol. Johansson tv 11/1 1877 Källsjön Nyb. J. A. Bröms E:a
31D1 Emil Horn 19/2 1877 Strömbacka Smed. J. O. Horn
2B14 Jonas Jonsson 16/12 1877 Frisbo Bond. Jon Persson
47A19 Lars Justus Jonsson 2/9 1876 Frisbo Bond. Jon Larsson
24A23 Johan Fridström 8/3 1877 Skärås Torp. Erik Fridström
20A11 Jonas Eriksson 6/1 1877 Dragås Torp. Erik Persson
6D22 Olof Ros 13/5 1877 Aggtjärn Kol. O. Hansson-Ros
47F4 Wilhelm Sallander 6/2 1877 Skärås Per Abram:son Syd
4C7 Nils Wedmark 16/8 1877 Furuberg Husm. N. E. Wedmark
Anders Erik Nordin 21/1 1877 Norrbo Bond. Jon Nilsson
Konfirmerad i Bjuråker
And. Fredrik Herbert 6/3 1876 Strömbacka f. Smed. Karl Er. Goude
Konfirmerad i Harmånger
Wilhelm Robert 20/2 1878 Strömbacka f. Smed. Karl Er. Goude
Konfirmerad i Harmånger
10G22 Amalia Andersson 28/2 1877 Delsbo Handl. J. A. Andersson
1F19 Anna Larsdotter 25/5 1877 Kyrkbyn Bond. Lars Larsson
57E1 Ida Jönsson 29/9 1877 arb. Joh. Jönsson
41B2 Anna Margr. Bölander 4/3 1877 Västansjö Handl. F. Bölanders E:a
41B5 Anna Greta Burgman 6/8 1877 Västansjö arb. Per Wilh. Burgman
9D5 Math. Karol. Lindblom 11/7 1877 Friggesund f. Pig. Matilda Olsdotter
29F2 Margr. Julia Forslund 26/3 1877 Friggesund Mjöln. A. O. Forslund
13E21 Marget Östlin 6/7 1877 Ramsjö arb. Mårten Östlin
23A4 Anna Persdotter 11/8 1877 Tomsjö Lb. Per Persson
43A11 Karin Skänk 15/8 1876 N. Havra Bond. Olof Skänk
43A31 Maria Krist. Dalberg 28/10 1877 Norrberg Skom. P. Dalberg
44B43 Brita Hall 10/1 1877 Norrberg f. Sold. Olof Hall
47E3 Margreta Brandt 2/6 1877 Norrberg arb. Jon Brandt
35G49 Kristina Ås 26/12 1876 Hjälttäkten arb. Per A:son Åhs
9E16 Sigrid Molin 2/3 1877 Lia Bond. Per Molin
12E13 Kerstin Larsdotter 23/7 1877 Lia Bond. Lars Andersson
6F28 Margta Olsdotter 21/1 1877 Ängebo Bond. Ol. Erssons E:a
11H13 Karin Olsdotter 3/12 1877 Ängebo Kol. Olof Ersson
Henny Aug. Larsson 10/? 1877 V. Stråsjö Lb. P. A. Larsson
25D4 Brita Hök 7/7 1877 Björsarv arb. K. Hök
48F7 Kristina Larsdotter 3/4 1877 Björsarv Lb. Lars Johansson
3Å58 Karin Östberg 14/4 1877 Björsarv f. Lb. Per Östberg
10G23 Joh. Brita Magnusdotter 19/7 1877 Brändbo Lb. Magnus Nilsson
53B1 Karolina Torén 1/1 1878 Svedjorne Lb. And. Torén
37C4 Anna Greta Löfström 31/8 1877 Norrdala arb. Joh, Löfström
44B25 Karin Persdotter 6/4 1877 Våtmor Lb. Per Persson
42A3 Anna Wahlström 10/1 1877 Strömbacka Smed. Joh. Wahlström
47G1 Anna Fernlund 7/1 1877 Strömbacka Smed. J. G. Fernlund
33B1 Edla Winlund 12/7 1877 Strömbacka Smed. Winlunds E:a
30A18 Edla Ärfström 27/1 1877 Strömbacka Smed. A. G. Ärfström
21A8 Margreta Fredin 14/4 1877 Frisbo Kol. P. Samuelss. Pil
59B1 Brita Mackin 2/3 1877 Rökullen Kol. Per Mackin
5U5 Karin Olsson 7/2 1877 Skärås Kol. P. O. Abramsson
12A12 Brita Margr. Sundberg 17/2 1877 Lingås Kol. Fredrik Sundberg
43F3 Krist. Margr. Fanqvist 8/11 1875 Söderdala Husqv. Fanqvists dotter
29C3 Anna Stina Bröms tv. Konfirmerad i Hassela 11/1 1877 Källsjöbygg. Änkan. J. J. Stockhaus

Vi efterlyser foto på de konfirmerade

 


 

KONFIRMANDER 1893 – ÄLDSTA FOTOT

Kyrkans företrädare i Bjuråker under 1890 – talet var kyrkoherde Johan Petter Hedlund


Johan Petter Hedlund

 

Johan Peter Hedlund 1830 – 1904

Född den 8 nov. 1830, son till mästersmed J P Hedlund och hans hustru Anna Kristina Ferner i Åmots bruk i Ockelbo, Gävleborgs län. Student 1851, prv. 1858. Past.-adj. i Mo och Rengsjö 1858, komminister i Söderala 1858 och åter past.-adj. i Mo och Rengsjö 1859 samt i Bollnäs 1860, kapellpred. i Högbo 1861, komminister i Söderala 1865, v. pastor där 1872. Pastolex. 1880. Kyrkoherde i Bjuråker från 1883. Gift med Sofia Karolina Öhman. Fyra barn.
Död den 13 februari 1904.


Nattvardsbarn i Bjuråker den 29 april och admittende den 30 april 1893
Släktbok Namn Född Bostad Förälder
2G9 Lars Persson 10/10 1878 Spångmyra Bond. Wilh. Ortman
46G1 Arthur Wixner 23/5 1878 Gärde f. Fanj. J. F. A. Wixner
1A12 Erik Ersson 26/9 1878 Avholm Bond. Erik Ersson
2F18 Per Olsson 6/5 1878 Hästnäs Bond. Olof Andersson
1H10 Nils Melin 20/4 1878 S. Dala Torp. Olof Melin
8H32 Erik Olsson 6/2 1877 S. Dala Torp. Olof Olsson
6F20 Lars Erik Medin tv 29/3 1878 Fagerfall Nämndem. Lars Larsson
21H9 Erik Eriksson 27/1 1878 Ramsjö Bond. Erik Eriksson
4H31 Olof Modig 6/2 1878 N. Dala Skom. A. Modig
6F20 Per Medin tv 29/3 1878 Våtmor framl. Kol. Erik Medin
Erik Larsson 4/8 1877 Ängebo Husm. Lars Ersson
9A11 Anders Olof Gill 1/5 1878 Källsjön Nyb. A. O. Gills H:u
26A14 Augustin Jonsson 28/8 1878 Ängebo Bond. Jon Nilsson
9F10 Jonas Gust. Engman 13/12 1877 Ängebo Handl. Engmans E:a
1G43 Erik Strand 12/9 1877 Norrberg Torp. Lars Strand
46A17 Per Johan Larm 2/11 1878 Björsarv Bond. Nils Larm
12C5 Emil Edlund 15/4 1878 Moviken arb. Ol. Edlund
26A29 Gerhard Hansson 24/12 1878 Moviken arb. J. O. Hansson
26D2 Karl Wahlqvist 23/12 1878 Strömbacka Smed. J. P. Wahlqvist
22C4 Oskar Wilh. Olsson 18/4 1878 Brännås Husm. J. Bergströms E:a
54B4 Olof Petter Jönsson 18/11 1878 Geholm Huskv. Karin Persdotter
27F2 Oskar Konr. Johansson 23/5 1878 Fattiggård. arb. C. Conr. Johanss. E:a
29C7 Albin Pettersson 20/6 1878 Moviken arb. Olof Pettersson
24A23 Per Alfr. Fridström 7/9 1878 Skärås Kol. Erik Fridström
46F4 Lars Ol. Frykman 26/9 1878 Brännås Huskv. Brita Persdotter
10Å14 Jonas Olof Fröjd 6/3 1878 Norrbo Gertrud Brandt
10G16 Jonas Frank 25/9 1877 Valsjön Lb. Per Ersson Frank
Konfirmerad i Ramsjö
1G63 Per Gust. Karlsson 14/12 1877 Ängebo Skogv. Carl Olsson
Konfirmerad i Norrbo
Klara Amanda Spång 28/1 1878 Spångmyra f. Sold. Er. Spång
2H14 Ella Jonsdotter 6/11 1878 Berge Bond. Per Persson
41B6 Hedvig Burgman 30/1 1878 Västansjö arb. Fredr. Burgman
29G17 Sigrid Andersdotter 13/2 1878 Tjerna Bond. And. Andersson
10E5 Anna Ersdotter 20/4 1878 Lia Bondemåg Erik Jonsson
42B10 Sigrid Persdotter 21/12 1877 Lia Lb. Per Larsson
15H10 Emma Persdotter 9/12 1877 Y. Havra Lb. Per Jonsson
23H18 Kristina Hjelte 7/2 1878 N. Dala Kol. Joh. Hjelte
6C6 Edla Andersson 21/4 1878 N. Dala Kol. Jon Persson
23H19 Krist. Katrina Sving 9/3 1878 Österbo arb. A. Sving
24H9 Anna Erika Östlund 18/8 1878 Hedvigsfors arb. J. Östlund
6C10 Wilhel. Fr. Samuelss. 18/7 1878 Hedvigsfors arb. W. Samuelsson
6H31 Anna Kraft 18/2 1878 Vintermyra Torp. Ol. Perss. Kraft
4B24 Brita Larsdotter 22/9 1878 V. Stråsjö Bond. Lars Larsson
1D10 Margta Larsdotter 5/3 1878 V. Stråsjö Bond. Lars Olsson
1G42 Karin Strand 24/11 1877 V. Stråsjö Lb. Erik Strand
6F28 Karin Olsdotter 20/2 1878 Ängebo Bond. Olof Erssons E:a
11H17 Gertrud Persdotter 8/3 1878 Ängebo Bond. Per Olsson
27A14 Kerstin Jonsdotter 12/1 1878 Ängebo Bond. Jon Larsson
16D1 Brita Hammarstedt 28/11 1878 Strömbacka Smed. G. R. Hammarstedt
20C11 Bricken Westerström 22/8 1878 Strömbacka arb. J. Westerström
39A17 Joh. Margr. Imberg 28/8 1878 Frisbo Kol. Joh. Imberg
9F11 Joh. Katr. Norin 15/12 1878 Skärås Huskv. Anna El. Norin
9F8 Karin Rönnqvist 27/4 1878 Sylkvarn Kol. Joh. Rönnqvist
46A13 Brita Olsdotter 20/1 1878 Skärås Kol. Olof Persson
15H9 Margr. Andersdotter 8/10 1878 Njuparne Kol. And. Persson
Alma Karlström 3/5 1877 Moviken? Arb. Abel Nordal
7U2 Brita Kajsa Lind 28/7 1878 Fönebo Kol. Jon E. Lind
54B5 Kristina Matsdotter 4/3 1875 Geholm Lb. Mats Persson
10G16 Ingrid Karolina Frank 2/11 1878 Valsjön Lb. Per Ersson Frank
Konfirmerad i Ramsjö

 

 

Klicka på bilden för att se den i ett större format

ko-002-1893
Konfirmander 1893

ko-003-placering-1893

 

Konfirmandernas namn

Bakre raden

1.
2.
3. Olof Modig N. Dala
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Rad två
11.
12.
13.
14.
15.
16. Erik Olsson S Dala. Dottern Nanna f. 1920 tror att det kan var han.
17. Kyrkoherde J. P. Hedlund
18.
19.
20. Erik Eriksson Avholm Lill-Nörjan) Avholm
21. Per Olsson Hästnäs
22.
Rad tre
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30. Brita Larsdotter Stråsjö (flyttade t. Hög 1896)
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Främre raden
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50 Ev. Bertha Hammarstedt, Strömbacka

Som du ser behöver vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ner på sidan så för vi in det i listan

Dellenportalen söker även bilder för den här konfirmationsgruppens 50-års jubileum, liksom från andra återträffar.

 


 

KONFIRMANDER 1894

Kyrkans företrädare i Bjuråker under 1890 – talet var kyrkoherde Johan Petter Hedlund


Johan Petter Hedlund

Johan Peter Hedlund 1830 – 1904

Född den 8 nov. 1830, son till mästersmed J P Hedlund och hans hustru Anna Kristina Ferner i Åmots bruk i Ockelbo, Gävleborgs län. Student 1851, prv. 1858. Past.-adj. i Mo och Rengsjö 1858, komminister i Söderala 1858 och åter past.-adj. i Mo och Rengsjö 1859 samt i Bollnäs 1860, kapellpred. i Högbo 1861, komminister i Söderala 1865, v. pastor där 1872. Pastolex. 1880. Kyrkoherde i Bjuråker från 1883. Gift med Sofia Karolina Öhman. Fyra barn.
Död den 13 februari 1904.


Nattvardsbarn i Bjuråker den 12 maj och admittende den 13 maj 1894

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
37A8 Georg Söderström 9/3 1879 Fj:man J. P. Söderström
7E9 Mats Fredin 26/2 1879 Västansjö Lb. Er. Fredin
5A37 Joh. Edv. Palm 21/3 1879 Avholm Gd. F. Handl. J. D. Palm
58C2 Joh. Alfr. Ljung 4/10 1878 Friggesund arb. J. Ol. Ljung
5D28 Lars Bjurling 10/7 1879 Friggesund arb. A. M. Bjurling
4A27 Erik Djerf 17/4 1879 Avholm arb. Erik Djerf
6H25 Jonas Östberg 10/2 1879 Avholm Bond. Erik Östberg
34B3 Per Er. Brink 4/7 1879 Avholm f. Sold. Fre. W. Brink
37D4 And. Joh. Träff 26/10 1879 Svedjebo f. Sold. Joh. Träff
6F20 Olof Blom 2/7 1879 Svedjebo Bond. Jonas Blom
1B23 Jonas Larsson 7/3 1879 Ramsjö Bond. Lars Andersson
7F14 Per Jonsson 5/9 1879 Tomsjö Lb. Jon Persson
47E3 And. Brandt 18/11 1879 N. Havra arb. Jon Brandt
17A11 And. Åslund 11/12 1875 S. Dala Kol. And. Åslund
42D2 Karl Joh. Iv. Lindgren 27/9 1879 Hedvigsfors Smed. Alfr. Lindgren
15A23 Joh. Fredr. Wård 4/10 1879 Hedvigsfors Smed. Fredrik Wård
6H28 Anton Eriksson 14/2 1879 Källsjön Torp. Erik Andersson
37C4 Paul Löfström 28/10 1879 Våtmor arb. Löfström
21E9 Magnus Karlström 30/9 1879 Moviken arb. P. M. Karlström
29C3 Ingemar Pettersson 3/10 1879 Moviken arb. O. Pettersson
34H1 Jakob Hellström 3/2 1879 Moviken arb. Hellströms E:a
37A9 Andreas Lindberg 14/9 1879 Moviken arb. A. Lindberg
9A12 Hjalmar Trygg 9/5 1879 Moviken arb. Alfred Trygg
20A18 Wilhelm Åsberg 1/6 1879 Moviken arb. P. Åsbergs E:a
20A20 Oskar Åsberg 6/12 1879 Moviken Brita Åsberg
38A6 Algot Hellberg 28/12 1879 Strömbacka Smed. D. Hellberg
5A18 Olof Karlberg 14/12 1879 Strömbacka Smed. E. O. Karlberg
36E1 Nils Joh. Rann 10/10 1879 Strömbacka Smed. P. J. Rann
46B6 Alfred Hill 24/9 1878 Strömbacka arb. J. O. Hill
Klas Henr. Lustig 7/7 1879 Strömbacka Skogv. A. G. Lustig
47A20 Per Joh. Svensk 15/11 1879 Frisbo Kol. P. O. Svensk
20A11 Per Eriksson 25/5 1879 Skärås Kol. Erik Persson
46A12 Olof Larsson 18/3 1879 Skärås Kol. Lars Persson
6D22 Jonas Ros 8/10 1879 Aggtjern Kol. Olof Ros
6H34 Hjalmar Andersson 6/11 1879 Sniptjern arb. Anders Ersson
5C2 Hans Fredr. Thyr 7/8 1879 Storåsen Torp. Olof Thyr
45E4 Jonas Fröjd 25/9 1879 Dragsved Bond. Per Jonss. Fröjd
12G17 Erik Ersson 8/7 1879 Ö. Stråsjö Bond. Erik Larsson
11H13 Olof Olsson 26/3 1879 Ängebo Kol. Olof Ersson
1G63 Jonas Karlsson 11/11 1879 Ängebo Skogv. Carl Olsson
3F17 Per Jonsson 18/7 1879 Ängebo Lb. Jon Jonsson
15E13 Edv. Hjalm. Kilgren 18/5 1879 Björsarv Lb. Josef Kilgren
35G38 Per Eriksson 26/4 1879 Brännås arb. Erik Persson
25G36 Lars Larsson 9/3 1879 Brännås Torp. Lars Larsson
35G90 Karl Aug. R. Hinriksson 6/7 1879 Brännås arb. Henrik Henriksson
10G23 Lars Fr. Magnusson 30/8 1879 Brändbo Lb. Magn. Nilsson
30G22 And. Ol. Andersson 3/3 1879 Hedvigsfors arb. A. Svings E:a
41A8 Matias Johansson 29/1 1880 Frisbo Kol. Joh. Matsson
Konfirmerad i Hassela
57F1 Johan Er. Andersson 27/2 1880 Rökullen Kol. And. Nilsson
Konfirmerad i Hassela
7A8 Nils Alfr. Styf 22/11 1879 Furuberg Kol. Nils Jonss. Styf
Konfirmerad i Hassela
59B1 Per Ol. Mackin 29/12 1879 Rökullen Kol. Per Mackin
Konfirmerad i Hassela
Axel Vilhelm 22/10 1880 Geholm arb. Olof Ersson
Flickor Konfirmerad i Ljusdal
14H17 Kerstin Olsdotter 22/6 1879 Änga Bond. Olof Olsson
11H12 Brita Ersdotter 17/3 1879 Änga Lb. Per Ersson
Inga K. A. Bergström 9/9 1879 Fattiggården Arb. L. P. Forselius
8H30 Anna Ersdotter 30/6 1879 Näset Bond. Erik Pålsson
20A16 Anna Am:da Engstedt 13/11 1879 Friggesund Mjöln. M. Engstedts E:a
43C3 Brita Krist:a Forslin 11/11 1879 Friggesund arb. J. E. Forslin
13H6 Karin Hedberg 4/6 1879 Avholm Bond. Anders Hedberg
25G49 Anna Erika Åhs 29/4 1879 Hjälttäkten Sold. P. O. Åhs
16G13 Anna Brita Pålsson 20/6 1878 Hjälttäkten Huskv. Brita Pålsdotter
19B20 Brita Rosell 19/1 1879 S. Dala Skom. And. Rosell
8H32 Karin Olsdotter 9/6 1879 S. Dala Torp. Olof Jonsson
8H21 Kristina Andersdotter 15/10 1879 S. Dala And. Jonssons E:a
7F13 Anna Kath:a Frank 29/11 1879 Tomsjö f. Korpl. Jonas Frank
7F9 Brita Svedberg 20/11 1879 Älve arb. Ol. Svedberg
26G17 Karin Strand 23/7 1879 Våtmor arb. Lars Strand
19H17 Brita Erika Englund 18/1 1879 (Forsa) Anna Englund
Kristna Olsdotter 22/7 1879 Norrberg Torp. Nils Andersson
27E2 Kath. Margr. Jonsdotter 1/10 1879 Ängebo Bond. Jon Jonss. Rask
15A22 Anna Wård 12/10 1879 Klovan arb. Jon Dan Wård
48F7 Karin Larsdotter 24/7 1879 Björsarv Lb. Lars Johansson
53B1 Matilda Torén 16/3 1879 Svedjorne Lb. And. Torén
35G34 Brita Eriksdotter 10/2 1879 Brändbo Lb. Erik Jonsson
4B21 Kerstin Larsdotter 22/4 1879 Alsjö Torp. Lars Jönsson
31C6 Brita Strand 11/3 1880 Storåsen Torp. Olof Strand
40D1 Anna Elina Norman 26/6 1879 N. Dala Kol. Henrik Norman
14H14 Emma Andersson 5/9 1879 Moviken arb. H. Andersson
Elin Berglund 3/7 1879 Moviken arb. Karl Berglund
42A3 Erika Wahlström 18/5 1879 Strömbacka Smed. J. Wahlström
46C1 Hilda Söderström 3/12 1879 Strömbacka A. P. Söderström
6D17 Edla Ros 8/7 1879 Strömbacka arb. Jon Ros
5A28 Emma Palm 3/1 1879 Strömbacka Smed. P. O. Palm
28A11 Anna Finnström 25/2 1879 Sörgimma arb. J. Finnström
12A13 Margr. Wilh. Persdotter 5/10 1879 Skärås Kol. Per Abramsson
46A12 Karin Larsdotter 18/3 1879 Skärås Kol. Lars Persson
6H34 Jenny Andersdotter 28/4 1878 Sniptjern arb. Anders Ersson
37B2 Magdal. Er. Persdotter 21/12 1879 Geholm Lb. Per Israelsson
46A14 Margreta Jonsdotter 20/3 1879 Skärås Kol. Jon Persson
50C1 Brita Wik 19/9 1879 Ö. Brä:åsen Kol. Jonas Wik
22D13 Brita Andersdotter 11/7 1879 Y. Havra Lb. And. Andersson
2D16 Karin Larsdotter 12/8 1878 Tjerna f. Bond. Lars Jonsson
30G11 Margreta Lindqvist 23/3 1877 S. Dala f. Sold. Erik Lindqvist
22B17 Johanna Josef. Larsd:r 1/3 1880 Rökullen Kol. Lars Larsson
Konfirmerad i Hassela
23A4 Margta Persdotter 20/4 1879 Tomsjö Lb. Per Persson
Konfirmerad i Bergsjö

ko-006-brita-eng

Brita Englund Svedjebo, klädd i sin konfirmationsklänning. Hon var troligen inte närvarade vid fotograferingen.


Klicka på bilden för att se den i ett större format

ko-003-flickor
Flickor konfirmerade 1894
Fotograf: Okänd
Kortet utlånat av Lars Östberg i Bergsjö

ko-003-1894-placering
Konfirmandernas placering

 

Konfirmandernas namn
Översta raden
1.
2.
3.
4.
5. Emma Palm, gift Lejdström Strömbacka
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Andra raden
19.
20. Wilhelmina Persdotter (Rönnings-Mina) Skärås ?
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Främre raden
29.
30.
31.
32.
33.
34. Kerstin Olsdotter Änga. Död 1897
35.
36. Elin Berglund Moviken
37.
38.
39.
Kyrkoherde J. P. Hedlund
40. Kerstin Larsdotter Alsjö

 

Klicka på bilden för att se den i ett större format

ko-005-pojkar
Konfirmander 1894 gossar

ko-005-1894-placering
Konfirmandernas placering

 

Konfirmandernas namn

Översta raden
1. Nils Joh. Rann Strömbacka
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Andra raden
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Tredje raden
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Fjärde raden
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Främre raden
43.
44. Kyrkoherde J P Hedlund
45. Mats Fredin
46.

Som du ser behöver Dellenportalen.se hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ner på sidan så för vi in det i listan

Vi söker även kort för den här konfirmationsgruppens 50-års jubileum, liksom från andra återträffar.


 

KONFIRMANDER 1895

Kyrkans företrädare i Bjuråker under 1890 – talet var kyrkoherde Johan Petter Hedlund


Johan Petter Hedlund

 

Johan Petter Hedlund 1830 – 1904

Född den 8 nov. 1830, son till mästersmed J P Hedlund och hans hustru Anna Kristina Ferner i Åmots bruk i Ockelbo, Gävleborgs län. Student 1851, prv. 1858. Past.-adj. i Mo och Rengsjö 1858, komminister i Söderala 1858 och åter past.-adj. i Mo och Rengsjö 1859 samt i Bollnäs 1860, kapellpred. i Högbo 1861, komminister i Söderala 1865, v. pastor där 1872. Pastolex. 1880. Kyrkoherde i Bjuråker från 1883. Gift med Sofia Karolina Öhman. Fyra barn.
Död den 13 februari 1904.

 

ko-004-1895

Prästen i mitten antyder att det här är en grupp som läser inför konfirmationen.
Bilden utlånad av Jenny Brink Karlow, Delsbo.
Bakre raden:
1 – 6

Andra raden:
1. Jennys farfar Karl Gustav Brink

Tredje raden:
1 – 9

Sittande flickor:
1 – 7

Främre raden:
1, 2, 3, 4, 5 präst okänd 6, 7, 8 och 9

 

 

Nattvardsbarn i Bjuråker den 1 juni och admittende den 2 juni 1895
Släktbok Namn Född Bostad Förälder
41D1 Nils Robert Åkerström 18/10 1879 Älve Insp. R. F. Åkerström
10C20 Jonas Jonsson 6/4 1880 Änga Bond. Jon Jonsson
45A4 Karin Glad 7/3 1880 Berge f. Sold. Olof Glad
7G9 Juliana Jonsdotter 20/4 1880 Tjerna Kerstin Larsdotter
57E1 Hulda Jönsson 30/3 1881 Johan Jönsson
43A17 Anders Erik Holm 7/8 1880 Lb. Erik Holm
15E12 Joh. Fredrika Fors 29/4 1880 Friggesund A. G. Fors
1A10 Margreta Hansdotter 28/1 1880 Avholm f. Bond. Hans Persson
5E15 Brita Andersdotter 30/4 1880 Norrhavra Husm. And. Perss. E:a
25C25 Anna Persdotter 28/7 1880 Holmberg Torp. Per Gustavsson
27F2 Joh. Cecilia Johansdotter 23/4 1880 Holmberg KK Johanssons E:a
12E14 Olof Larsson 14/6 1879 Lia Bond. Lars Olsson
4D10 Olof Persson 10/3 1880 Lia Kyrkv. Per Persson
13G9 Lars Olsson 4/12 1879 Svedjebo Bond. Olof Andersson
42B10 Karin Persdotter Skarp 6/8 1880 Lia Lb. Per Larss. Skarp
23H18 Johanna Hjelte 10/1 1880 Norrdala Kol. Joh. Hjelte
5D26 Karin Andersdotter 27/3 1881 Norrdala Brita Andersdotter
24H11 Krist. Charl. Hedlund 5/5 1880 Österbo arb. Nils Olss. Hedlund
24H9 Kristina Östlund 26/1 1880 Hedvigsfors arb. J. Östlund
42D2 Gustaf Oskar Lindgren 2/12 1880 Hedvigsfors Smed. Alfred Lindgren
6C10 Gust. Ferdi. Samuelsson 3/4 1880 Hedvigsfors Stalldr. Wilh. Samuelss.
14H11 Johan Laurent:s Hedman 25/4 1880 Hedvigsfors arb. Johan Hedman
Lars Hedman 21/1 1881 Ängebo arb. Jon Hedmans H:u
12G17 Per Ersson 28/7 1880 Ö. Stråsjö Bond. Erik Larsson
11C6 Kristina Ersdotter 1/8 1880 Ö. Stråsjö Lb. Erik Ersson
43A31 Anna Brita Dalberg 21/4 1880 Norrberg arb. Nils Dalberg
43A11 Ella Skänk 7/5 1880 Norrberg Bond. Olof Skänk
4E12 Joh. Just. Julia. Persd:r 11/1 1881 Ängebo Bond. Per Andersson
Anna Larsdotter 13/9 1879 Ängebo arb. Lars Ersson
6F20 Kerstin Olsdotter 8/2 1880 Ängebo ?? Ol. Erssons E:a
6E19 Anna Math. Åsberg 27/1 1880 Tallbacken Bond:måg Olof Olsson
15E13 Alma Amanda Kilgren 11/9 1880 Björsarv Lb. Jos. Kilgren
43D2 Hanna Krist. Ellström 12/8 1880 Björsarv Skogv. J. Ellström
Anna Maria Skog 16/3 1880 Björsarv arb. J. Skogs E:a
13E16 And. Olsson Wik 11/9 1880 Björsarv f. Lb. Ol. Larss. Wik
Per Östberg 7/1 1880 Björsarv arb. Per Östberg
4E14 Anna Olsdotter 5/11 1879 Lia framl. Olof Andersson
8E19 Anders Olof Åsberg 27/1 1880 Tallbacken Bond:måg Olof Olsson
47G1 Henr. Isidor Fernlund 5/6 1880 Strömbacka Smed. Jon. Fernlund
34B7 Karl Gustaf Brink 6/12 1880 Strömbacka arb. Wilhelm Brink
30A22 J. Konrad Wahlström 23/10 1880 Strömbacka Smed. Johan Wahlström
12D4 Agnes Berg 13/2 1881 Strömbacka A. O. Berg
16D1 Alma M. Hammarstedt 4/2 1880 Strömbacka G. R. Hammarstedt
28D1 Hilma Maria Tornberg 19/12 1880 Strömbacka A. P. Tornberg
48C1 Kristina Wilh. Fröberg 18/4 1880 Moviken arb. A. G. Fröbergs E:a
26A31 Gustaf Emil Hansson 25/1 1880 Moviken arb. H. E. Hanssons E:a
14H14 Per Enoch Andersson 17/10 1880 Moviken Stalldr. H. Andersson
10D10 Anna Brita Prins 7/6 1880 Moviken arb. Lars Prins
6H31 Brita Kraft 10/10 1880 Vintermyra Torp. Ol. Perss. Kraft
37P17 Erik Matias Norin 17/1 1880 Skärås Torp. Er. Perss. Sjögren
24B4 Brita Margreta Sundin 24/10 1880 Frisbo Kol. And Sundin
24A23 Ester T. K. Fridström 16/9 1880 Lingås Kol. E. Anderss. Fridstr.
46A11 Margreta Fridström 20/9 1880 Skärås Kol. Per. Perss. Fridstr.
46A12 Elof Larsson 23/9 1880 Karmansbo Kol. Lars Persson
19B23 Jonas Emanu. Svensson 15/2 1880 Sylkvarn Kol. Sven Jonsson
1Z17 Karin Persdotter 29/4 1880 Vedmyra Bond. Per Persson
8U1 Emma Margr. Wiberg 24/11 1880 Fönebo Kol. A. Wiberg
16F1 Nils Axel Hägg 1/1 1880 Lensjö Kol. Jon ??? Hägg
4C7 Brita Maria Wedmark 19/7 1880 Furuberg N. E. Wedmarks. E:a
6E18 Per Fredrik Fredriksson 23/10 1880 Storåsen arb. Fredrik Olsson
Gustaf Berglund 4/2 1881 Moviken K. Berglund
Konfirmerad i Norrbo
9A9 Elisabeth Fernström 22/5 1880 Moviken arb. G. Fernström
Konfirmerad i Norrbo
4Y24 Brita Bolin 22/2 1881 Moviken arb. Olof Bolin
Konfirmerad i Norrbo
53B1 Johanna Torén 27/12 1880 Klovan Lb. A. Torén
Konfirmerad i Hassela
20A13 Brita Andersdotter 15/2 1880 Moräng Kol. And. Persson
Konfirmerad i Hassela
38A4 Johan Högberg 2/5 1880 Furuberg Kol. Joh. Högberg
Konfirmerad i Hassela
20A13 Margreta Andersdotter 15/2 1880 Moräng Kol. And. Persson
Konfirmerad i Hassela
70B1 Emma Katr. Id 20/6 1879 Storåsen arb. Jon Ol:son Id
Konfirmerad i Hassela

 

Klicka på bilden för att se den i ett större format

ko-002-1895
Konfirmander i Bjuråker 1895
Kortet ägs av Sune Fernström Västerrå

ko-003-1895-placering

 

Bakre raden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Rad två
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Rad tre
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Rad fyra
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38. Kyrkoherde J P Hedlund
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Främre raden
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Som du ser behöver vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ner på sidan så för vi in det i listan

V söker även kort för den här konfirmationsgruppens 50-års jubileum, liksom från andra återträffar.


KONFIRMANDER 1896

Kyrkans företrädare i Bjuråker under 1890 – talet var kyrkoherde Johan Petter Hedlund

Johan Petter Hedlund


Johan Peter Hedlund 1830 – 1904

Född den 8 nov. 1830, son till mästersmed J P Hedlund och hans hustru Anna Kristina Ferner i Åmots bruk i Ockelbo, Gävleborgs län. Student 1851, prv. 1858. Past.-adj. i Mo och Rengsjö 1858, komminister i Söderala 1858 och åter past.-adj. i Mo och Rengsjö 1859 samt i Bollnäs 1860, kapellpred. i Högbo 1861, komminister i Söderala 1865, v. pastor där 1872. Pastolex. 1880. Kyrkoherde i Bjuråker från 1883. Gift med Sofia Karolina Öhman. Fyra barn.
Död den 13 februari 1904.

 

Nattvardsbarn i Bjuråker den 23 maj admittende den 24 maj 1896
Släktbok Namn Född Bostad Förälder
12A12 Jonas Erik Sundberg 17/5 1879 Lingås arb. Fredrik Sundberg
24B3 Erik Johan Sundin 3/5 1879 Frisbo Kol. Mårten Sundin
29B3 Margr. Krist. Johansd:r 28/10 1879 Sniptorp Bond. Joh. Johansson
54B5 Brita Greta 26/11 1879 Elgebo Lb. Mats Persson
29C3 J. E. Johan:son Bröms 6/6 1880 Källsjöbygg. J. Anderss. Bröms E:a
4B26 Kerstin Andersdotter 28/2 1879 V. Stråsjö Bond. And. Olsson
Axel Björkman 8/11 1880 Moviken arb. A. G. Olss. Björkman
29D1 Jonas Erland Larsson 17/5 1880 Frisbo Skrädd. Lars Nilsson
Jonas Edvard Berg 19/6 1880 Moviken arb. Jonas Anderss. Berg
57F1 Jan E. Johanss. Huss 27/2 1880 Rökullen Kol. Anders Nilsson
46A13 Per Olofsson 6/6 1880 Lindbo Kol. Olof Persson
56B5 Brita Lisa Bylund 28/9 1880 Sniptorp N. E. Bylund
3A10 Lars Olof Ersson 22/9 1880 Stormyran Kol. Erik Jonsson
6F47 Anna Brita Ersd:r Ling 17/8 1880 Furuberg Kol. Erik Larss. Ling
24A16 Brita Sund 9/8 1880 N. Havra Lb. Joh. Ol. Perss. Sund
1B23 Lars Larsson 14/7 1880 Tomsjö Bond. Lars Andersson
2H14 Per Jonsson 31/10 1881 Vedmyra Bond. Jon Perssons E:a
2B15? Per Jonsson? 3/10 1881 Berge f. Kyrkov. Per Persson
2G9 Erik Perss. Ortman 29/10 1881 Spångmyra Bond. W. Ortman
43A12 Lars Mårtensson 4/3 1881 Spångmyra f. 12:man Mårten Larsson
11A10 Jonas Erik Spång 3/8 1881 Spångmyra f. Bond. Jon Olsson
Sigrid Maria Lindgren 3/2 1882 Spångmyra f. Pig. Lotta Nordlinder
1D12 Erik Persson 10/1 1882 Änga Bond. Per Olsson
11H12 Kerstin Persdotter 20/11 1881 Änga Lb. Per Ersson
10C20 Anna Jonsdotter 26/9 1881 Änga Bond. Jon Jonsson
2F19 Karin Andersdotter 10/9 1881 Bond. And. Andersson
31G6 Karin Andersdotter 7/10 1881 Bond. Anders Olsson
41A10 Margta Jonsdotter 4/1 1881 Bond. Jon Persson
10C34 Margreta Olsdotter 9/1 1881 Husm Ol. Olssons E:a
15B13 Brita Maria Forselius 12/7 1881 Söderdala Huskv. Brita Forselius
45A4 Hans Glad 11/2 1882 Berge f. Sold. Olof Glad
24H7 Per Erik Östlund 8/12 1881 Österbo arb. L. E. Östlund
22B18 Kerstin Sving 7/4 1881 Österbo Sold. L. E. Sving
42D3 Per Gust. Sev. Lindgren 27/12 1881 Hedvigsfors Smed. K. G. Lindgren
38A8 Anders Erik Teo. Hellberg 17/6 1881 Hedvigsfors arb. Er. R. Hellberg
39D2 Johan Arvid Sundberg 23/7 1881 Norrdala arb. J. O. Sundberg
15A23 Matilda Wård 15/1 1882 Hedvigsfors Smed. Fredr. Wård
Selma Brink inga övriga uppgifter.
25D4 Karl Gustaf Hök 29/4 1881 Björsarf arb. Karl Hök
35G90 Kath. Krist. Hinriksson 7/5 1881 Ängebo Lb. Henrik Hinriksson
35G36 Per Larsson 5/7 1881 Brännås Torp. Lars Larsson
33F1 Karl Edvin Forsman 19/3 1881 Strömbacka Smed. K. F. Forsman
26D2 Frans Algot Wahlqvist 30/7 1881 Strömbacka Smed. J. O. Wahlqvist
Jon Olof Larsson inga övriga uppgifter.
46C1 Teresia Char. Söderström 5/11 1881 Strömbacka Smed. A. P. Söderström
38A6 Johan Rudolf Hellberg 13/12 1882 Strömbacka Smed. Dan. Hellberg
42A3 Lars Joh. Ferd. Wahlstr. 24/4 1882 Strömbacka Smed. Joh. Wahlström
46C1 Oskar Söderström 3/12 1882 Strömbacka Smed. A. P. Söderström
47G1 Sofia Alida Fernlund 21/10 1882 Strömbacka Smed. J. G. Fernlund
36E1 Gustaf Ferd. Rann 9/6 1882 Strömbacka Smed. P. J. Rann
47A16 Arvid Söderlund 17/3 1882 Sörgimma Skom. J. F. Söderlund
46B6 Brita Krist. Hill 3/10 1882 Strömbacka arb. J. O. Hill
Karl Oskar Gill 26/7 1881 Strömbacka arb. Olof Gill
14Y19 Teresia Erika Klarin 27/4 1881 Moviken arb. Er. Klarin
26A32 Ottilia Krist. Hansson 25/6 1881 Moviken arb. G. Hansson
5A5 Oskar Edv. Sjöholm 20/7 1881 Moviken arb. Joh. ?? Sjöholm
37A9 Lars Edv. Lindberg 10/3 1881 Moviken arb. And. Lindberg
26A29 Gust. Emil Hansson 17/3 1881 Moviken arb. Joh. Ol. Hansson
21L8 Jonas Krans 30/3 1881 Moviken arb. Jonas Krants
13H6 Anders Hedberg 6/11 1881 Avholm Bond. And. Hedberg
2F18 Jonas Olsson 14/10 1881 Avholm Bond. Ol. Andersson
58C2 Agnes Krist. Ljung 6/1 1881 Avholm Sold. J. O. Ljung
32A9 Karin Jernkrok 2/1 1881 Lia Hush. Karol. Jernkrok
21D10 Lars Erik Frisk 1/10 1881 Haggatan arb. Karl Frisk
10E5 Jonas Eriksson 18/1 1881 Lia Bond. Erik Jonsson
9E16 Margta Molin 19/2 1881 Lia Bond. Per Molin
Per Blomberg 16/4 1881 Lia f. Korpr. A. G. Blomberg
1B23 Lars Larsson 14/7 1880 Tomsjö f. Bond. Lars Andersson
15B12? Kristina Nilsdotter 17/? 1881 Lia Bond. Per Persson
43A15 Karl Erik Svensk 14/8 1881 Våtmor Sold. A. O. Svensk
49D3 Olof Brink 29/9 1881 Ståläng Sold. P. E. Brink
45E4 Lars Fröjd 9/1 1882 Dragsved Bond. Olof Fröjd
25J5 Brita Magdal. Sved 12/4 1882 Stråsjö Smed. E. J. Sved
12A12 Josefina Katr. Sundberg 14/2 1881 Lingås arb. Fr. Sundberg
15D1 Joh. Axel Bernh. Sjöstedt 9/1 1881 Frisbo Smed. ?. W. Sjöstedts E:a
10B17 Jon. Olof Jonsson 24/3 1881 Frisbo Bond. Jon Jonsson
39A17 Anders Gerhard Imberg 24/9 1881 Frisbo Kol. Joh. Imberg
46B4 Matias Emanuel Hill 5/10 1881 Frisbo Kol. And. Hill
22B17 Jon Olof Larsson 13/11 1881 Källvallsm. Lars Larssons H:u
20A11 Krist. Wilh. Ersdotter 11/6 1881 Dragås Torp. Erik Persson
41A8 Brita Johansdotter 5/8 1882 Frisbo Kol. Johan Matsson
46A14 Per Alfred Jonsson 2/4 1881 Skärås Kol. Jon Persson
2F21 Anders Olof Andersson 9/9 1881 Hästnäs Kerstin Andersdotter
Olof Larsson Ö. Stråsjö Bond. Olof Larsson
29C7 Anton Gottfrid Petterss. 17/1 1882 Moviken arb. Olof Pettersson
46A13 Per Olsson 6/6 1880 Lindbo Kol. Olof Persson
43A19? Svante Leonard Svensson 8/3 1881 Sylkvarn Jon Svensson
34B5 Amanda Spåman 5/12 1881 fr. Njutå:er O. Anderss. Spåman
6H34 Hans Andersson 11/1 1882 Våtmor Husm. Anders Ersson
24A16 Brita Johansdotter 9/8 1880 Norrhavra Ol. Joh. Persson
David Berglund 13/6 1882 Moviken Karl Berglund
26A31 Karol. Krist. Hansson 5/6 1882 Moviken Hans Erik Hansson
34H1 Elin Amand. Hellström 1/4 1882 Moviken And. Gust. Hellström
9A12 Tekla Amanda Trygg 8/3 1882 Moviken avsk. Sold. Abr. Trygg
56B3 Margreta Lind 2/5 1881 Oxåsen Per Matss. Bylund
Konfirmerad i Hassela
6F47 Anna Brita Ersdotter 17/8 1880 Linneråsen arb. Erik Larsson
Konfirmerad i Hassela
43E1 Johan Olof Persson 30/1 1882 Frisbo Kol. Per Joh. Olsson
Konfirmerad i Hassela
56B4 Margr. Krist. A. Bylund 8/1 1881 Oxåsen Torp. P. O. Lundberg
Konfirmerad i Hassela
Oskar Hjalmar Hägg 29/5 1879 Hedvigsfors Bruksf. Oskar Wilh. Hägg
Konfirmerad i Hassela
6F47 Emma Margr. Ersdotter 6/2 1882 Linneråsen Eric Larss. Ling
Konfirmerad i Hassela
56B5 Brita Lisa Bylund 28/9 1880 Sniptorp Kol. Nils Erik Bylund
Konfirmerad i Hassela

 

 

Klicka på bilden för att se den i ett större format
ko-002-1896

1896 -års konfirmander
Fotot ägs av Harry Persson i Tå
ko-003-1896-placering
Konfirmandernas placering

 

Konfirmandernas namn

Översta raden
1.
2.
3 .
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. Anders Hedberg Avholm
12.
13. David Berglund Moviken
Rad två
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. Olof Larsson Stråsjö
21.
22.
23.
24.
Rad tre
25. Karin Andersdotter/Forsvik
26. Kerstes – Ante Andersson Hästnäs
27. Hans Glad Berge
28. Arvid Söderlund. Läs vad Elin skriver om sin morfar nedan. Elin bor i Minneopolis USA
29.
30.
31. Kemp-Lars Larsson Berge/Tomsjö
32.
33. Hästnäs – Jonke Olsson
34.
35.
36.
37.
Rad fyra
38.
39.
40.
41.
42. Johan Petter Hedlund
43.
44.
45.
46. Johan Axel Bernard Sjöstedt Frisbo
47.
48.
Rad fem
49.
50. Margta Jonsdotter Tå
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Rad sex, främre raden
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71. Karin Andersdotter Tå
72.
73.
74. Anna Jonsdotter Änga

 

Mail från USA

26/3 2012 Nr. 28 Johan Arvid Söderlund, S.gimma (Tror jag. Arvids ungdoms bilder förstördes av översvämning i källaren för ung. 50 år sen.) Vad roligt att hitta denna foto .
Tack för ditt arbete. Här i Minneapolis var morfar aktiv i den humanistiska First Unitarian Society.
Var alltid stolt över att vara hälsing.

Hans militär tjanstgöring var som ordinarie hos kronprins gustav
(livgärdet, tror jag). Fick spela hälsinge låtar i audiens för gustavs
gemål.
Jobbade som polis i Hudik några få år och sedan var det
utvandringen med sin Delsbostinta Märta till USA.

Som du ser behöver vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ner på sidan så för vi in det i listan

Vi se söker även kort för den här konfirmationsgruppens 50-års jubileum, liksom från andra återträffar.


 

KONFIRMANDER 1897

Kyrkans företrädare i Bjuråker under 1897 var kyrkoherde Johan Petter Hedlund och komminister Malkolm Elof Hallén


Johan Peter Hedlund


Johan Peter Hedlund 1830 – 1904

Född den 8 nov. 1830, son till mästersmed J P Hedlund och hans hustru Anna Kristina Ferner i Åmots bruk i Ockelbo, Gävleborgs län. Student 1851, prv. 1858. Past.-adj. i Mo och Rengsjö 1858, komminister i Söderala 1858 och åter past.-adj. i Mo och Rengsjö 1859 samt i Bollnäs 1860, kapellpred. i Högbo 1861, komminister i Söderala 1865, v. pastor där 1872. Pastolex. 1880. Kyrkoherde i Bjuråker från 1883. Gift med Sofia Karolina Öhman. Fyra barn.
Död den 13 februari 1904.


Malkolm Elof Hallén

Född 30/11 1858 i Femsjö, Hallands län i Småland. 1890 V. Komminister i Österfärnebo. Verksam i Bjuråker 1897 – 1900
Kyrkoherde Malkolm Elof Hallén, gift 1907. Död i Stockholm 27/10 1950.


Nattvardsbarn i Bjuråker den 5 juni och admittende den 6 juni 1897
Släktbok Namn Född Bostad Förälder
3F15 Erik Fjäll 21/5 1882 Ramsjö f. Bond. Nils Fjäll
B126 Anna Skans 28/4 1882 Hedvigsfors f. Sold. And. Skans
24H10 Anna Krist. Östlund 25/5 1882 Hedvigsfors arb. Per Larss. Östlund
4E16 Kath. Josefina Ström 9/5 1882 Hedvigsfors Sold. Per Er. Ström
15H9 Anna Andersdotter 31/8 1882 Njuparne Kol. And. Persson
23H18 Johan Alfr. Hjelte 27/3 1882 Norrdala Kol. Joh. Hjelte
6B16 Olof Petter Ersson 8/3 1882 Norrdala Lb. Erik Ersson
19B8 Margreta 24/2 1883 Norrdala Torp. Anders Olsson
1G39 Lars Larsson 9/3 1882 Brännås Torp. Lars Olsson
48C1 Maria Elisabeth 25/5 1882 Moviken arb. A. G. Fröberg
26A32 Anders Evert Hansson 31/12 1882 Moviken arb. A. G. Hansson
16A6 Hilma Regina Boman 19/12 1882 Moviken arb. L. Fr. Boman
21L8 Johannes Krans 1/8 1882 Moviken arb. Jonas Krans
16A5 Elin Fredrika Boman 14/10 1882 Moviken arb:dr Anna K. Boman
5D28 Albert Anshelm 8/9 1882 Friggesund arb. Anders M. Bjurling
7F16 Fredrik Gröndal 17/2 1882 Friggesund arb. K. Fr. Gröndal
1A12 Karin Ersdotter 20/4 1882 Avholm förl. Bond. Erik Eriksson
58C2 Olof Axel Ljung 9/11 1882 Avholm Sold. Jon Ol. Ljung
6F22 Erik Olsson 17/1 1882 Norrhavra Bond. Olof Pålsson
22D9 Karin Larsdotter 10/2 1882 Norrhavra Bond. Lars Olsson
27F2 Maria Kar. Johansson 29/1 1882 Söderdala arb. K. K. Johanss:s E:a
7F14 Karin Jonsdotter 26/5 1882 Ramsjö Bond. Jon Persson
1B23 Olof Larsson 20/7 1882 Tomsjö Bond. Lars Andersson
23A4 Karin Persdotter 21/9 1882 Tomsjö Lb. Per Persson
41D1 Napoleon Fredrik 2/2 1881 Älve Insp. R. F. Åkerström
6G19 Johan Olof Elfing 13/8 1882 Lia Kyrkv. Johan Elving
21E14 Karl Johan Lif 27/12 1882 Lia Arb. Anders Lif
21U14 Per Blomberg 16/4 1881 Lia Korpral A G Blomberg
9B12 Ella Persdotter 11/5 1882 Norrdala Landbonde Per Persson
13B9 Lars Häll–Sved 23/7 1882 V. Stråsjö Arb. Jonas Häll
27E2 Jonas Rask 22/6 1882 Ängebo Bond. J. Jonsson Rask
51D1 Johannes Berg 1/9 1880 V. Stråsjö Lb Andreas Berg
16F1 Brita Kajsa 27/11 1882 Ländsjö Kolaren Jonas Hägg
26G17 Kristina Strand 1/1 1882 Våtmor Arb. Lars Strand
Elin Ulrika Lustig 29/4 1882 Naggen Skogvakt. A Lustig
37C4 Jonas Löfström 4/3 1882 Björkhamm. Arb. Jonas Löfström
16B11 Lars Petter Forselius 15/9-81 Fattig g. Sördala Arb. Lars P. Forselius
24H11 Anna Stina Hedlund 4/2 1882 Österbo Arb. Nils Hedlund
15A22 Jonas Wård 28/10 1882 Norrberg Johan Daniel Wård
1Z17 Gertrud Person 19/8 1882 Wedmyra Bonden Per Persson
10G16 Ida Frank 18/11 1882 Walsjön Per Eriksson Frank
Konfirmerad i Ramsjö
12C5 Nanny Anna Stina Edlund 21/12 1883 Moviken Olof Olsson Edlund
Konfirmerad i Järvsö

 

 

Klicka på bilden för att se den i ett större format
ko-002-1897

Bjuråkers konfirmander 1897
Fotograf: Renströms Fotografiska ateljér i Ljusdal
Kortet ägs av Bjuråkers församling

ko-003-1897-placering

Konfirmandernas placering

 

Konfirmandernas namn

Översta raden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Andra raden
8.
9.
10.
11.
12.
13. Lars Hall-Sved
Tredje raden
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Rad fyra
21. Karin Ersdotter Avholm, gift Fredin i Västansjö
22.
23.
24.
25. Kyrkoherde Malkolm Elof Hallén
26. Hilma Boman Moviken, gift Stolpe
27.
28.
29.
Främre raden
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37. Karin Jonsdotter Ramsjö. Måste vara min mormor skriver Ing-Britt Pettersson i Karlsborg
38.
39.
40.
Som du ser behöver vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ner på sidan så för vi in det i listan

Vi söker även kort för den här konfirmationsgruppens 50-års jubileum, liksom från andra återträffar.

 


 

KONFIRMANDER 1898

Kyrkans företrädare i Bjuråker under 1898 var kyrkoherde Johan Petter Hedlund och komminister Malcolm Elof Hallén


Johan Peter Hedlund 1830 – 1904
Född den 8 nov. 1830, son till mästersmed J P Hedlund och hans hustru Anna Kristina Ferner i Åmots bruk i Ockelbo, Gävleborgs län. Student 1851, prv. 1858. Past.-adj. i Mo och Rengsjö 1858, komminister i Söderala 1858 och åter past.-adj. i Mo och Rengsjö 1859 samt i Bollnäs 1860, kapellpred. i Högbo 1861, komminister i Söderala 1865, v. pastor där 1872. Pastolex. 1880. Kyrkoherde i Bjuråker från 1883. Gift med Sofia Karolina Öhman. Fyra barn.
Död den 13 februari 1904.


Malkolm Elof Hallén

Född 30/11 1858 i Femsjö, Hallands län i Småland. 1890 V. Komminister i Österfärnebo. Verksam i Bjuråker 1897 – 1900
Kyrkoherde Malkolm Elof Hallén gift 1907, avled i Stockholm 27/10 1950.

 

Nattvardsbarn i Bjuråker den 28 maj och admittende den 29 maj 1898
Släktbok Namn Född Bostad Målsman
26A27 Erik Olsson 19/5 1883 Berge Bonden Olof Andersson
14B12 Klara Fridolf 16/8 1883 Kyrkbyn Repslagare A Fridolf
41B2 Erik Edvard Bölander 18/3 1883 Västansjö Handlare F G Bölander
7F16 Margareta Gröndal 12/6 1883 Friggesund Arb. K F Gröndal
6H31 Anders Kraft 22/7 1883 Vintermyra Arb. Olof Kraft
21D8 Sven Johan Svensson 22/10 1883 Lia Arb. Hans Persson
27C1 Gottfrid Westerberg 9/5 1883 Bricka Arb. Nils Westerberg
3F15 Nils Fjäll 27/8 1883 Ramsjö Arb. Nils Fjäll
37D4 Ingrid Träff 20/9 1883 Svedjebo f. sold. Johan Träff
Per Jonsson 25/10 1882 Norrberg Torpare Jon Persson
46A16 Johan Robert Larm 7/6 1883 Norrberg Torpare Per Larsson
51D1 Maria Berg 9/3 1883 V. Stråsjö Arr. Andreas Berg
35G90 Alfred V Henriksson 30/12 1883 Ängebo Lb. H Henriksson
43A31 Hans Jakob Dahlberg 29/1 1883 Norrberg Skomak. Nils Dalberg
1G43 Sigrid Strand tv 5/3 1883 Norrberg Torp. L. Strand
1G43 Brita Strand tv 5/3 1883 Norrberg Torp. L. Strand
1G63 Karl Karlsson 27/1 1883 Ängebo Skovakt Karl Olsson
35G34 Olov Eriksson 6/3 1883 Brändbo Arr. Erik Jonsson
11C8 Margreta Eriksson 26/2 1883 Alsjö Stuggar Erik Andersson
16G09 Brita Larsson 18/12 1881 Brättingberg Landb. Lars Jonsson
15E13 Johan Alfred Kilgren 27/9 1883 Björsarv Strömbygg. J. Kihlgren
17K26 Kerstin Norin 17/12 1883 Brännås Landb. D. F. Norin
6C10 Klas Ossian Samuelsson 7/7 1883 Hedvigsfors Stalldr. V. Samuelsson
16C3 Hulda E. Zimmerman 5/12 1883 Österbo Mjöln. K. F. Zimmerm.
12D3 Johanna U. Bergström 24/7 1883 Blixbo Kol. J. E. Bergström
9B12 Jonas Persson 2/12 1883 Norrdala Lb. Per Persson
37C4 Anders Erik Löfström 31/10 1883 Björkham. Arb. J. Jonss. Löfström
46A14 Brita Kristina Jonsson 3/2 1883 Skärås Kol. Jon Persson
23A3 Sven Erik Sjögren 31/1 1883 Skärås Torp. E. Perss. Sjögren
47A20 Jonas Svensk 10/4 1883 Frisbo Kol. P. O. Svensk
43E1 Lars Peter Olsson 26/8 1883 Frisbo f. Kol. P. J. Olsson
2A21 Lars Lindqvist 14/1 1883 Lindbo Kol. J. P:son Lindqvist
20A11 Anna Brita Eriksson 22/9 1883 Dragås Torp. Erik Persson
28D1 Jenny Tornberg 14/3 1883 Strömbacka Smed. A. P. Tornberg
5A18 Kath. Krist. Karlberg 12/3 1883 Strömbacka Smed. Erik O. Karlberg
17F1 Olle Svang 16/6 1883 Strömbacka Snick. J. Svang
35B1 Per Persson 7/9 1883 Strömbacka arb. P. O. Persson
16D1 Oscar Hammarstedt 22/9 1883 Strömbacka Smed. S. R Hammarste.
22E2 Hulda Kr. Nyström 26/9 1883 Moviken C. Vilhelm Nyström
26A29 Hans Gottfrid Hansson 15/6 1883 Moviken arb. J. O. Hansson
14H14 Henrik Leander Anderss. 31/8 1883 Moviken Hans Andersson
13G10 Brita Olsson 3/7 1883 Tjärna Bond. Olof Persson
46A13 Olof Olsson 1/1 1883 Lindbo Kol. Olof Persson
53B1 Karl Tycko Torén 25/1 1883 Brännås Lb. And. Torén
47C1 Margr. Kr. Holmqvist 6/9 1883 Lindbo Kol. Gust. Holmqvist
20A18 Jon Olof Åsberg 1/3 1884 Moviken Per Åsberg
Konfirmerad i Sköns förs.
33E1 Ax. V. Klarqvist 4/10 1883 Brändbo Olof Olsson Klarqvist
Konfirmerad i Ljusdal
Olof V. Reinh. Skröder 5/4 1883 Brändbo Lb. Olof R. Skröder
26A33 Fredrik Hansson 12/11 1884 Ö. Bränn:n Fr. Hansson-Snygg
Konfirmerad i Bergsjö
24B5 Br. Kath. Sundin 23/12 1883 Moviken arb. Hans Erik Sundin
Konfirmerad i Norrbo
4C7 Ingrid Marta Wedmark 15/8 1883 Furuberg framl. N. E. Wedmark
Konfirmerad i Hassela
35G48 Gerda Kristina Gulick 20/1 1884 Furuberg arb. Erik Ersson Gulick
Konfirmerad i Hassela
35G48 Maria Eugenia Gulick 9/2 1882 Furuberg arb. Erik Ersson Gulick
Konfirmerad i Hassela
57F1 Anders Alfr. Andersson 22/10 1883 Rödkullen Kol. Anders Nilsson
Konfirmerad i Hassela
56B5 Per Olof Bylund 8/2 1884 Sniptorp Kol. N. E. Bylund
Konfirmerad i Hassela
41A8 Greta Johansson 16/12 1883 Frisbo Kol. Joh. Mattsson
Konfirmerad i Hassela
59B1 Anna Karolina Mackin 24/10 1883 Frisbo Kol. Per Mackin
Konfirmerad i Hassela
2A26 Jonas Erik Englund 25/10 1883 Furuberg E. Johanss. Englund
Konfirmerad i Hassela

 

Klicka på bilden för att se den i ett större format

ko-001-1898
Bjuråkers konfirmander 1898
Fotograf : Renströms Fotografiska ateliér i Ljusdal
Kortet ägs av Bjuråkers församling

ko-002-1898-placering
Konfirmandernas placering

 

Konfirmandernas namn

Översta raden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Troligen Gottfrid Westerberg Dala
9. Troligen Olle Svang Strömbacka
Rad två
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Rad tre
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Rad fyra
27.
28. Brita Olsson – Holmstrand Tjärna
29. Kyrkoherde Malkom Elof Hsllèn
30.
31.
Rad fem, främre raden
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Som du ser behöver vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ner på sidan så för vi in det i listan

Vi söker även kort för den här konfirmationsgruppens 50-års jubileum, liksom från andra återträffar.

 


 

KONFIRMANDER 1899

Kyrkans företrädare i Bjuråker under 1899 var kyrkoherde Johan Petter Hedlund och Malcolm Elof Hallén


Johan Peter Hedlund


Johan Peter Hedlund 1830 – 1904
Född den 8 nov. 1830, son till mästersmed J P Hedlund och hans hustru Anna Kristina Ferner i Åmots bruk i Ockelbo, Gävleborgs län. Student 1851, prv. 1858. Past.-adj. i Mo och Rengsjö 1858, komminister i Söderala 1858 och åter past.-adj. i Mo och Rengsjö 1859 samt i Bollnäs 1860, kapellpred. i Högbo 1861, komminister i Söderala 1865, v. pastor där 1872. Pastolex. 1880. Kyrkoherde i Bjuråker från 1883. Gift med Sofia Karolina Öhman. Fyra barn.
Död den 13 februari 1904.


Malkolm Elof Hallén

Född 30/11 1858 i Femsjö, Hallands län i Småland. 1890 V. Komminister i Österfärnebo. Verksam i Bjuråker 1897 – 1900
Kyrkoherde Malkolm Elof Hallén, gift 1907, avled i Stockholm 27/10 1950.


Nattvardsbarn i Bjuråker den 20 maj och admittende den 21 maj 1899

Släktbok Namn Född Bostad Målsman
33B3 Karl Edvin Vinlund 28/7 1884 Strömbacka K. E. Vinlund
36E1 Per Algot Rann 26/9 1884 Strömbacka J. P. Rann
15A20 Hulda Maria Vård 12/11 1884 Strömbacka C. M. Gille
64B1 Johan Hjalmar Fastén 30/10 1884 Strömbacka Smed. J. F. Fastén
8A15 Hilda Maria Hübinette 11/12 1884 Strömbacka V. Hübinette
28D1 Alvina Tornberg 2/10 1884 Strömbacka A. P. Tornberg
15D1 Per Gottfrid Sjöstedt 4/10 1884 Strömbacka P. V. Sjöstedt
9A12 Oskar Martin Trygg 26/7 1884 Moviken Abram Trygg
16C2 Johanna Margreta 22/1 1884 Moviken Smed. A. O. Fernlund
22E3 Gustaf Teodor Nyström 18/12 1884 Moviken Adolf Fr. Nyström
34H1 Ida Justina Hellström 3/5 1884 Moviken A. G. Janss. Hellström
26A31 Anna Josefina Hansson 21/8 1884 Moviken Hans Erik Hansson
26A47 Frida Kr. Fernström 6/4 1884 Moviken D. G Fernström
37A9 Margreta Eug. Lindberg 29/3 1884 Moviken Anders Lindberg
57E1 Signe Viktoria Jönsson 22/9 1884 J. Jönsson
9D7 Nils Olof Frank 2/5 1884 Västansjö Olof Frank
11A9 Erik Mörk 16/7 1884 Spångmyra Erik Erss. Mörk
10A12 Anders Johan Vennberg 26/10 1884 Berge Johan Vennberg
26A27 Karin Olsson 3/12 1884 Berge Olof Andersson
22D13 Kristina Andersson 2/3 1884 Ytterhavra Anders Andersson
9E16 Anna Molin 10/9 1884 Lia Per Perss. Molin
49E9 Margreta Lidell 31/5 1884 Svedjebo Per Lidell
41D1 Emilia Aug. Åkerström 18/12 1882 Älve Fredrik Åkerström
21G15 Sigrid Jonsson 22/10 1883 Bricka Jonas Andersson
9E15 Lars Jonsson 21/4 1884 Lia Jonas Larsson
6G19 Anders Emanuel Elfing 25/1 1884 Lia J. Elvfing
4E14 Olof Villehad Olsson 8/11 1884 Bricka Ol. ??ström
49E7 Olof Lund 25/12 1883 Lia Er. Lund
6B16 Karolina Eriksson 21/3 1884 Brättingberg E. Eriksson
Erik Östberg 4/4 1884 Björsarv P. Östberg
43D2 Gunnar Albin Ellström 7/6 1884 Brättingberg Johan Ellström
10G23 Anna Maria Magnusd:r 23/4 1884 Brändbo Magnus Nilsson
30G14 Brita Flykt 16/11 1884 Norrberg N. E. Olsson Flykt
12G18 Sigrid Larsson 31/7 1884 Ö. Stråsjö Lars Larsson
21U17 Anna Hedman 10/6 1884 Brändbo Marget Hedman
45E5 Marget Eld 23/8 1884 Dragsved Sigrid Fröjd
49D3 Ella Brink 10/3 1884 Ståläng P. E. Brink
29F2 Sven Olof Forslund 21/2 1884 Friggesund A. O. Forslund
13H6 Erik Hedberg 28/4 1884 Avholm Anders Hedberg
34B5 Karl Spåman 14/1 1884 Våstansjö A. O. Spåman
27F2 Johan Reinh. Johansson 26/12 1883 Holmberg K. K. Johanssons E:a
9D5 Nils J. Fridolf Olsson 5/2 1884 Friggesund Matilda Olsson
6D21 Per Olof Bergsman 25/9 1884 Hedvigsfors P. Bergsman
42D3 Hulda Sofia Lindgren 26/9 1884 Hedvigsfors K. S. Lindgren
38A3 Per Johan Hellberg 25/3 1884 Hedvigsfors Anders Hellberg
20A15 Anders Åsberg 1/2 1884 Skärås Torp. Anders Åsberg
12A12 Johanna F. Sundberg 11/5 1884 Skärås Kol. Fredrik Sundberg
24A23 Anna Vilh. Fridström 2/5 1884 Skärås f. Kol. Er. Fridström
47E5 Jonas Alfred Brandt 2/11 1884 Frisbo Kol. Lars Brandt
6E18 Nils Adolf Prinz 25/2 1883 Storåsen Torp. Fr. Olsson Prinz
10B17 Anders Oskar Jonsson 1/12 1884 Frisbo Bond. Jon Jonsson
4B21 Lars Larsson 27/6 1884 Alsjö Torp. Lars Jönsson
24B4 Anders Johan Sundin 12/3 1884 Frisbo Kol. And. Sundin
6D22 Anna Roos 24/2 1884 Skärås Kol. Olof Hansson
27A15 Anna Katarina Larsson 24/10 1884 Alsjö Torp. Lars Larssons E:a
6D18 Erik Engström 1/9 1884 Norrdala Kol. J. Engström
46F5 Per Johan Persson 22/9 1883 Holmberg Anna Persdotter
39A15 Alfred Imberg 20/3 1884 Strömbacka Ol. Imbergs E:a
29C7 Hulda M. Pettersson 3/8 1884 Moviken arb. Olof Persson
Konfirmerad i Norrbo
30G23 Jonas Albin Sväng 26/1 1885 Avh/Skålsv. Kol. Jon Jonsson Sväng
Konfirmerad i Gällivare
29B5 Per J. Rick. Johansson 7/2 1885 Oxåsen Johan Er. Johansson
Konfirmerad i Hassela

Klicka på bilden för att se den i ett större format
ko-002-1899

Bjuråkers konfirmander 1899

Fotograf : Renströms Fotografiska atelier i Ljusdal
Kortet ägs av Bjuråkers församling

ko-003-1899-placering
Konfirmandernas placering

 

Konfirmandernas namn
Övre raden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Rad två
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Rad tre
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Rad fyra
28.
29.
30.
31. Kyrkoherde Malkolm Elof Hellgrén
32.
33.
34.
Rad fem
35.
36.
37.
38. Kristina Andersson Ytterhavra
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Rad sex, främre raden
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Som du ser behöver vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ner på sidan så för vi in det i listan

Vi söker även kort för den här konfirmationsgruppens 50-års jubileum, liksom från andra återträffar.

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo eller Swisha till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *