Lars Persson-Rask mördad 1883

Lars Persson-Rask mördad genom knivhugg 1883


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan


Blekingeposten 19 januari 1883
Hudiksvall.

Sistlidne måndag hölls auktion hos torparen Per Persson i Nyåker af Bjuråkers socken. Bland den efter auktionens slut qvarvarande hel- och halvfrusiga menigheten befunno sig bondsonen Lars Persson (”Junkar-Lasse” kallad) och en timmerkörare Erik Ek, efter uppgift skaraborgare till nationaliteten, hvilka inne i Per Perssons stuga af någon ringa anledning kommo i gräl. Efter åtskilligt bråk tilldelades Ek af Lars Persson ett slag af en s.k. blypiska (ett stycke bly fastgjordt i en 2 fots läderrem), hvarefter han fann för godt att gripa till flykten, eftersatt av Ek. Kort derpå hördes i gårdens närhet ett af denne aflossadt skott, hvilket dock synes hafva förfelat sitt mål, hvarefter han med en knif tilldelade Lars Persson ett hugg i trakten af hjertat, så att denne, då han af i närheten befintliga personer strax därefter anträffades, redan var död. Efter fullbordadt dåd återvände mördaren, som om ingenting händt, till gården, men blef satt under bevakning, intill dess han af den efterskickade kronolänsmannen häktades
Källa och avskrift: Viveca Sundberg


HUDIKSVALLS ALLEHANDA DEN 19/2 1883

För dråp, begånget å bondsonen Lars Persson från Bjuråker, dömdes på urtima ting å härvarande cellfängelse den 15 dennes arbetaren Emil Ek från Skaraborgs län att undergå 4 års straffarbete.
Källa och avskrift: Viveca Sundberg


Den dömde Emil Ek var bosatt i Källsjöbygget dit han inflyttat från Idenor den 12/4 1887.
Emil Ek var född den 13/11 1854 i Skaraborg och avled i Bräcke den 22/9 1935.


—46F2— Uppgifter ur Bjuråkers släktbok

1 PEHR JOHANSSON, * 19/6 1825 i Brännås, Bjuråker. G. 3/4 1853. Bonde i Trossnarv 2. † 6/1 1877 (bråddöd).
5B11 ANNA LARSDOTTER, * 7/2 1836, d. t. bonden L. Larsson Trossnarv 2. † 13/11 1882 (slag).
BRITA * 18/7 1853                                            4
LARS * 27/4 1855. † 19/7 1855 (kikhosta)
CARIN * 27/11 1856. † 12/8 1865
ANNA * 24/1 1858                                            5
LARS RASK * 17/8 1859. † 8/1 1883 (mördad genom knivhugg)
PEHR * 25/8 1862
ANDERS * 1/1 1865. † 9/1 1866
JONAS * 8/1 1866. † 9/5 1931
ANDERS * 11/2 1867. † 1/8 1868
CARIN * 29/10 1868. Utfl. t. Ljusdal 1888
SIGRID * 24/3 1870                                          1G40
KERSTIN * 26/5 1873. † 24/6 1873 (svaghet)
ANDERS * 18/10 1874. † 26/6 1875 (scharlakansfeber)
KERSTIN * 23/10 1876                                      6

 


Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78.

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *