Östra-Berge 1866 – 1966

Detta är nätversionen av ”Skolorna i Delsbo”.


Från boken ”Skolorna i Delsbo”, har vi hämtat mycket text och många bilder. Boken finns att köpa på Delsbo Hembygdsförening. Tel. 0653-104 59. Klicka här för att komma till Hembygdsföreningens hemsida, eller Delsbo/sockenbilder.

Dellenportalen har fått förtroendet att presentera nämnda skolbok liksom att fortsätta efterforskning och dokumentation av elever och bilder från skolorna i Delsbo. Vår ambition är att dokumentera så många elever och skolkort vi bara kan från var och en av skolorna. Därför vill vi uppmana alla Dellbor som har skolkort efter sin tid i skolan – eller efter sina föräldrar – att kontakta oss så vi får alla skolbilder dokumenterade.

Vår ambition är
att beskriva alla skolkort lika. Det vill säga, enligt Svensk tradition att vi beskriver rad för rad uppifrån och ner och alltid med början från vänster, och inte tvärt om, vilket förekommer.

Vi är positiva till att elever benämns med gårdsnamn, förnamn och efternamn och gärna med namn på byn som eleven kommer ifrån.
Men vi tycker inte om att elever benämns med bara gårds- och förnamn (t ex. Vallsta-Harry), det blir fullständigt obegripligt för utomstående. Dessutom blir uppgifterna omöjliga att kontrollera vid senare efterforskning.

Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner

Om du gillar den här sidan, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!

Har du en egen hemsida får du gärna länka till Dellenportalen.  Tack för ditt stöd!

Glöm inte ange Dellenportalen som källa för eventuella uppgifter du hämtar.

Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.

Efterlysning!
Hjälp oss hitta fler bilder från den här skolan. Mejladressen hittar du längst ner på sidan.


Om du undrar var Östra-Berge skola låg, så är adressen Österberge 422.

 

Östra-Berge skola 1866–1966

Östra-Berge skola byggdes 1866 på initiativ av Lars Landgren och var igång till 1964.

Från början skedde undervisningen med hjälp av ambulerande lärare med undervisning varannandag med stor åldersskillnad mellan eleverna. En lärare som var verksam på skolan var Olof Blomdahl, han synes ha varit verksam på flera av dåtidens skolor i Delsbo. Andra som undervisat på skolan, kortare eller längre perioder kan nämnas Alfred Svedberg,

Amanda Svedberg, Kristina Svensk, Karin Törnell, Vera Albin, Lovisa Johansson och Lill-Hans-Anna.

Nybergs-Olle från Nordanäng, troligtvis född 1867, minns att det kom en stor karl i svart rock med en hammare i rockfickan och nubb i munnen, drog fram en bänk och nubbade fast gardiner, sannolikt Landgren.

De två lärare med längsta tjänstgöringstiden och som i mångt och mycket satt sin prägel på skolan, var och en på sitt sätt är Josef Nordlinger 1920–1957 och Marta Eriksson f. Jonsson. ”Marta på Tomta eller Tant Marta som hon alltid kallades av sina skolbarn.


Nordlinger som folkskollärare och Marta som småskollärare

Skolan byggdes på mark tillhörande hemmansnummer både från Östra-Berge och Sjömyra, belägen högt i en skogsbacke mellan Östra-Berge och Hagen byar efter den gamla landsvägen som börjar på Herrgårn och fortsätter i Skojargata.

Upptagningsområdet var i princip byarna öster om Norrbovägen fram till Näsbyn.

Småskolan är den äldsta byggnaden med en tillbyggd lärarinnebostad på ett rum och kök. På övervåningen inreddes med tiden en slöjdsal. På Storskolan var det också bara ett stort klassrum och omklädningsrum alla lokaler uppvärmda med vedeldade kaminer. Här var även lärarbostaden belägen med förmodligen 3 rum och kök.

I slutet av 1930-talet byggdes en ny lärarbostad där Nordlinger bodde till sin pensionering. Gamla lärarbostaden gjordes senare om till matbespisning och av köket blev det bibliotek och materialrum för den minimala utrustning som fanns. Småskolan är idag ombyggd till privatbostad medan storskolan står intakt.

På skolhustomten fanns även en vedbod med toaletter skilda åt för lärare, flickor och pojkar, pojkarnas utrustad med en lutande, tjärad ”pissränna”

I uthuset fanns även en bryggstuga med murpanna och bakugn. Det utrymmet fungerade nog även som snickarbod före slöjdsalens tillkomst, Nordlinger var en skicklig slöjdare. Nordlinger anlade även, på denna karga backe, en köksträdgård och planterade fruktträd av vilka några ännu finns kvar

På rasterna var det i regel fot- eller brännboll som gällde, om det fanns någon boll.

Skolvägen gick vintertid på skidor över Sjömyrasjön, höst och vår gent förbi Flinkens och vidare genom Östansjö mest till fots för få hade cykel. Vi var många som gjorde sällskap, i Östansjö brukade barn från Nordanäng ansluta.

Städade på Skolan gjorde Alma Lindgren från Bredåker som också fyllde på vatten i reservoarerna av koppar som satt i omklädningsrummen.

Fortsättningskolan pågick några veckor före och efter jul under 2 år för Nordlinger.


Folkskolläraren Josef Nordlinger hade vissa aningar beträffande en av sina elever och en dag tillfrågades denne. ”Röker du”? ”Ja tack” svarade grabben.


Samtal med Hans Karlsson 90 år, Strandäng

Jag började skolan 1928 och gick 7 år på skolan, varannan dag till 1935–1936 sen varje dag. 1, 2, 3 för Marta Eriksson 4, 5, 6, 7 för Nordlinger. Både pojkar och flickor hade slöjd, pojkarna trä och flickorna syslöjd. Allt vi gjorde skulle vara nyttoföremål, började med frösticka sen blev det stafettpinne, hammar- och yxskaft, selstickor för dem som hade häst hemma och med tiden mer avancerade saker, sinktappar, träskålar, skåp och nattygsbord.

Matsäck togs ju hemifrån, mjölk och smörgåsar med ost och messmör, sällsynt med köttpålägg någon enstaka gång en korvskiva, kamrater som hade det sämre ställt hemma hade knappt mer än en brödbit med sig men ofta delade vi andra med oss.

Då läste vi det grundläggande om jord- och skogsbruk, husdjurslära lite samhällslära och projektionsritning.


Samtal med Karin Berglöf

Karin Berglöf var skolans första husmor. Hon började sin tjänst ht 1949 och var kvar till vt 1952. Bespisningen var inrymd i f.d. lärarbostaden. I ett inte alltför rymligt kök utrustat med järnspis och kallvatten skulle 50-talet elever förses med mat. Första dagen var något gruvsam då stod köttfärslimpa med sallad av vitkål och lingon på matsedeln. Råvarorna levererades med bil från Stenbergs i Ava men hade något missats i beställningen var det till att ta cykeln. Mjölken, opastöriserad, levererades av Bärs-Jonke och Knagg-Jonke allt efter tillgång. På lördagarna, som var kortare, serverades i regel kräm, ibland handvispad klappgröt och smörgås med pålägg.

Djupfryst fanns inte då så den färska fisken bestod i regel av strömming. En impopulär rätt var fiskbullarna som rätt snart raderades från matsedeln, meningslöst att laga mat som ingen åt, det var nog inte smaken utan konsistensen.

Några av de äldre eleverna, mest flickor, hjälpte alltid till med disken på frukostrasten. I husmorstjänsten låg också att elda varje morgon i 4 kaminer. Karin tyckte att barnen på Östra-Berge var snälla och inte alls ”laggranna”, inga olyckor hände trots ibland våghalsiga lekar.

Efter Karin kom Birgit Persson, ”Ersk-Jäns- Birgit” och sedan Elsa Timan Hagen. Under Elsas tid kom färdiglagad mat från Ede. Det blev också en ändring i avseende på eldning och städning som då sköttes av Hildur Vikström, Bredåker då elevantalet hade ökat. Hildur fick nog många morgnar plumsa sig fram på oplogade vägar.

Några egna skolminnen
Jag började skolan ht 1950 för Marta Eriksson med klasserna 1 och 2 i samma klassrum. Vi 43:or var en ganska stor åldersklass, ingen av oss kunde varken läsa eller skriva när vi började men till jul var alla hjälpligt både läs- och skrivkunniga och klarade av det som krävdes i räkning.

Första läseboken hette ”Nu ska vi läsa” av Ester Salminen. Skrivböckerna hade både korta och långa lutningslinjer och räkneböckerna centimeterstora rutor så de valhänt skrivna siffrorna fick plats.

I andra klass, när vi ansågs så pass tränade för att skriva med bläck, fick vi gå in till Nordlinger och få bläckhornet påfyllt och placera det i hålet i parbänken. Det var en prövningens tid innan stålpennan f löt över papperet, värst var det för den vänsterhänte som hade måst lära sig att skriva med höger, annars gick stiftet ner i papperet och skriften suddades ut med handen, Skolradio hade införts, men på småskolan fanns ingen radio bara en högtalare som skulle kopplas in från Storskolan, så Nordlinger satte i en kontakt och vred ner volymen när det var program bara för småskolan. Det största äventyret var när vi fick göra utflykt till Modigs och leka, dela upp oss i lag som markerades med gula och blå banden.

I storskolan gick klasserna 3, 4 och 5 i samma klassrum åk 6 var då placerade i Ede, men ht 1956 blev det en ändring då kom Karin Stenberg till skolan och tog 5 och 6 medan Nordlinger hade 3 och 4. Matbespisningen gjordes då om till klassrum, matborden bars in i Nordlingers klassrum och skolbänkar sattes in, alla åt i det stora klassrummet, det vore nåt för dagens hälsovårdinspektörer…

Då infördes även radioengelska på schemat rösten tillhörde en miss Wollum, som Karin gjorde en karikatyr av på svarta tavlan och försedde henne med knäppkängor och paraply. Gustav Brandt från läroverket kom för att kolla kunskapsnivån ibland så då blev det ytterligare en karikatyr.

Även Georg Grängsjö kom på besök ibland och en skolinspektör, Oskar Lindberg, dök upp i regel oanmäld till Nordlingers förtret, de hade tydligen inte samma inställning till hur undervisning i folkskolan skulle bedrivas.

Varje skoldag på alla stadier började med morgonbön och kristendom och dagen avslutades alltid med psalmsång och Herrens Välsignelse, lektionerna däremellan var de gängse, läsning tyst och högt, räkning, geograf i, historia, samhällslära, sång och musik, teckning, naturlära och slöjd ett par eftermiddagstimmar per vecka.

1955 byttes de gamla parbänkarna ut mot lösa bänkar med stolar och Nordlinger som kommit på kant med Grängsjö om materialtilldelningen på slöjden satte oss att skruva sönder de gamla bänkarna för att användas på slöjden. Gammal fernissa, instuckna bläck- och häftstift slet hårt på hyveljärnen, så slipstenen skulle dras titt som tätt och Nordlinger tryckte på med all sin kraft. Gymnastik med lek och idrott inskränkte sig mest till fotboll eller snöbollskrig på skolgården. Längd- och höjdhopp i en hoppgrop med minimalt med sand och 60 m med tidtagning efter landsvägen, skidtävlingar på vintern. Vi som alla Delsbos skolor deltog ju i friidrott på IP på hösten och skidtävlingen på Ede skola.

Omgivningarna på skolan var sådana att vi hade stor möjligheter att röra oss ändå i rikt mått, på vintrarna åkte vi kälke eller på kartongbitar utför den, i vårt tycke, branta Skolhusbacken eller störtlopp i den skidslukande Slaktarbacken. När Lars-Erik Brodén kom till skolan som lärarkandidat införde han landbandy, vi gick till skogs och högg det som liknade bandyklubbor.

En hård och stenig skolgård förorsakade många skrubbsår, alla skavanker botades med svidande jodsprit.

Två skolresor gjordes, en till Uppsala med Nordlinger och en till Visby med Karin Stenberg, finansierade med amerikanska lotterier, lingonplockning pappers och glasinsamlingar, auktioner på slöjdalster och gåvopaket.

På en bit mark hade vi också trädgårdslotter med köksväxter, en verksamhet som bedrevs av Hushållningssällskapet och leddes av Hilding Mickelsson, på hösten kom han och visade bilder och som avslutning på odlingarnas möda genom fördes en konserveringskurs på skolan.

Vintrarnas dofter i klass rummet var blöta vadmalsbyxor och kamferolja, någon gång kom Syster Ingeborg med sina sprutor och nån enstaka läkarundersökning först av Bergström sen av Nelander.

Skolan fungerade inte enbart som skola, den var också en självklar samlingslokal för omkring liggande byar. Frälsningsarmén var en återkommande gäst, även Lapplisa var där, Einar Öberg var ofta där och visade film och höll andakt, missionsauktioner, väg- och lantmäterimöten genomfördes där.

Missionsförsamlingen från Ede hade söndagsskola i småskolans klassrum under 30–40 talet. Småskolans sång-och psalmreportoar framfördes vid söndagskolfesterna jul och sommar ”Sång av Berge-barnen” brukade sotarmästaren Jonas Persson, Gåsbacka säja. Behövdes extra övning till festen sköttes det hemma av ”tant Marta” i Bredåker. Sv. Kyrkans Sjömanssykrets hade sin årliga auktion till jul med Luciatåg inövat av ”tant Marta” på Storskolan. Den traditionen har fortsatt på Mariagården.


Skolresor från Östra-Berge

Året var 1954, vi var 3: or och 4:or och 5:or med Josef Nordlinger som lärare. En lärare med intresse för historia och kunde på ett intressant sätt återge historiska händelser. Han hade gått folkskollärarseminariet i Uppsala och om det var en längtan till ungdomens Uppsala eller om han ansåg att vi skulle f å en inblick på platsen där många av historiens stora beslut tagits så föreslog han att vi skulle ordna en skolresa till Uppsala.

Naiva som vi var och utan kunskap om hur det skulle gå till så var vi självklart med på det förslaget, men hur skulle det projektet finansieras, i de flesta hem var ju de ekonomiska resurserna begränsade.

Nordlinger var ju själv en god slöjdare och en bra slöjdlärare. Han tillverkade slöjdalster och även vi pojkar blev satta att göra nyttoföremål som vi sen fick sälja lotter på amerikanska lotterier som gav 99:50 per serie… inte helt lättsålt men människor med god vilja bidrog. Vi hade även paketauktion på skolan där de flesta föräldrar nog löste in det de själva skänkt. På nåt sätt fick vi in pengar så resan kunde bli verklighet.

Med tåg från Delsbo till Uppsala, bara tågresan var ett äventyr, få av oss hade inte varit längre än till Hudiksvall om ens det.

Inkvartering i en skolsal på Vaksalaskolan som i sig var en imponerande byggnad, det blev besök i Domkyrkan med Silverkammaren, Erik den Heliges relikskrin, slottet, Gamla Uppsala, Linnés trädgård och andra historiska platser. Det blev mycket av vandrande där det krävdes inträde fick vi se utifrån…men ändå… vi hade varit där….

Förtäringen bestod av matsäck hemifrån och korvbiten hade en syrlig smak efter några dagar, hemresedagens morgon blev vi bjudna till Klara och Carl-Leon Johansson, svägerska och svåger till Nordlinger, på risgrynsgröt, det smakade efter matsäckskosten.

Det var en resa med bestående minnen, man kan misstänka att Nordlinger bekostade en del ur egen ficka.

Gotland
Läsåret 1955–1956 blev det nyordning på Östra-Berge, då kom Karin Stenberg till skolan och hade 5–6:an och Nordlinger 3–4:an. Vi i 5–6:an hade ju upplevat skolresan till Uppsala positivt så vi började prata om en skolresa igen något som Karin nappade på och föreslog Gotland. Men som sist… finansieringen. Återigen lotterier, pappersinsamling…, skolans vedbod fulla av papper… tom på ved vid terminslutet, papperet såldes till Gustaf Berglund, tom flaskor samlades in som såldes till Edvard From – Sjömyra Lump och Skrot, vi tillverkade girlanger av färgat papper med motiv efter peppar kakmått till jul och med påskmotiv till påsk som såldes på auktioner. Girlanger som än idag hängs upp i taket… Flur-Brita i Östra-Berge hängde alltid upp dem till jul… det var något av en nostalgitripp när man såg figurerna.

Strax efter skolavslutningen bar det av med tåg till Nynäshamn, den längsta resa de flesta av oss gjort, byte på Centralen, vimmel av folk, då kände man verkligen att man var från landet, poliser i uniform som vi knappast sett i verkligheten nån gång.

Vi äntrade skeppet Gotland i Nynäshamn, fick ligga i lastrummet på presenningar med en skällande hund i en bur som underhöll. De flesta blev sjösjuka men det fanns inte så mycket i magen.

Väl framme i Visby fortfarande med gung i fötterna inkvarterades vi på STF:s vandrarhem med frukost.

Rundvandring i Visby, Domkyrkan, Gamla Apoteket. Kruttornet och andra platser. En dagutflykt till Stora Karlsö med dess fågelberg, kallt och blåsigt, nån dristade sej till att bada men kom upp fort ur det kalla vattnet. En utflykt till Lummelundagrottan där Ivar och Kerstin Forslund tog emot oss, Ivar var mjölnare på kvarnen där, vi gick in en bit i grottan och såg på droppstensformationerna, kallt och fuktigt men imponerande och spännande.

Hemresan över havet företogs dagtid i fint väder på Christoffer Polhem, alla fick behålla frukosten, en sjöresa med behållning i dubbel bemärkelse.

Skolresorna gav upplevelser utöver det vanliga, att på plats f å se och uppleva det vi bara hade läst om och sett bilder på har gett minnen för livet. Det krävdes naturligtvis stort engagemang både från lärare men även från oss elever, vi kunde knappast stava till bidrag än mindre tänka på att söka såna… det var nog inte hellre nån fråga om traktamenten för lärarnas del, och alla hade vi lite fickpengar med oss. Det var att hushålla.

Åke Löfstrand


Barnen är finklädda och högtidligt förväntansfulla. Lärarinnan Klara Gräns är bra stilig i sin fjäderprydda hatt, flickorna i sina klänningar och förkläden och de kortklippta pojkarna iklädda rockar och långbyxor – troligtvis för första gången. Det mesta är säkert hemsytt och skorna gjorda av byskomakaren. Några köpeskor fanns inte att få på den tiden.

o-berge-005-1900
Östra Berge skola omkring 1900
Bild ur HT den 26 oktober 1978. Det var Greta Frisk i Delsbo som lämnat in skolkortet som hon fått efter sin mor Karin Storm i Änga.
Hjälp oss ersätta den här tidningskopian med den rätta skolbilden

Lärare: Klara Gräns

Bakre raden:
Johan Hägg, Bredåker, Karl Svanberg, Hagen, Busk-Katrina Nilsson, lärarinnan Klara Gräns f. Härdelin, Östra Berge, Brita Hult, Myra, Färdigs-Signe Johansson, Strandäng, Johan Bergkvist och Per Hult Myra.

Mellan raden:
Okänd, Vilhelmina From, Sigrid Hägg, Bredåker, Anna Hult, Hagen, Anna Gräns, Östra Berge, Kong-Gertrud Olsson, Östansjö, Karin Storm, Änga och Petter-Gerda Magnusson, Stormnäs.

Främre raden:
Knagg-Per Larsson, Änga, Flink-Jonas Larsson, Bredåker, Färdigs-Per Johansson, Strandäng, Näs-Erik Eriksson, Olof Roos, Hagen och Olof Hansson Strandäng.


 

o-berge-012-skadad

o-berge-006-1907
Östra Berge skola år 1907, klasser 1 – 6
Bild ur HT 28 december 1978. Skolkort utlånat till HT av Brynolf Eriksson från Bredåker.
Hjälp oss ersätta den här båda bilderna med en bättre bild

Lärare: Anna Borglund

Översta raden:
Thore Härdelin (son till den gamle riksspelmannen med samma namn, blev sjöofficer),Nils-Erik Eriksson, Sjömyra, Johan Rosenholm, Hagen och Busk-Jon-Erik Nilsson Sjömyra

Andra raden:
John-Olof Wing, Sjömyra, Gottfrid Uggla, Nordanäng, Ivar Härdelin, Robert Uggla och Knagg-Erik Jonsson, Sjömyra.

Tredje raden:
John Bryngelsson, Stormnäs, Per Persson, Myra och Gustaf Hult

Fjärde raden:
Sigrid Hellström, Charlotteberg, Evald Magnusson, Stormnäs, Olof Roos, Nybo, Karl Persson, Bondebo och Klockar-Per Olsson, Östra Berge.

Femte raden:
Jon-Olof Krants, N. Långsbo, Axel  Englund, Myra, hans bror Johan Englund, Per Persson och Marta Sälg.

Sjätte raden:
Ingrid Storm, Strandäng, Anna Hansson, Strandäng, Marta Wallner, Sjömyra, Sveas-Nils Persson, Nordanäng, Johan Steen, Utigårds-Olof Eriksson, Östansjö, Näs-Lars Andersson, N:a Långsbo, Jonas Olsson, Sjömyra, Jonas Jönsson, Per Storm, Olof Hagström, Stormnäs, Busk-Katrina Nilsson, Margit Persson och Hulda Fridlund, Hagen.

Sjunde raden:
Den här raden börjar med de båda lika klädda bröderna Lars och Olof Karlsson, Ö. Berge, Erik From, Stormnäs, Lars Jonsson, Ö, Berge, Jonas Jonsson, Helge Olsson, Sven Fredin, Jonas Alcén, Sjömyra, Nils Härdelin, Murar-Adolf Olsson, Olof Svensson, Anna Persson, Marta Bryngelsson, Stormnäs, Brita Hagström, Myra och Margta Persson, Sjömyra.

Främre raden:
Marta From, Maria Hägg, Skräddar-Anna Persson, Anna Roos, Nybo, Ersk-Nirs-Karin Persson, Sjömyra, Huldas-Maria Olsson, Myra, Hulda Fredin N:a Långsbo, Kerstin Johansson, Sjömyra, Hilda Johanesen, Hagen, Bärs-Brita Jonsson Ö. Berge, Busk-Ingrid Nilsson, Sjömyra, Itjers-Karin Eriksson, Charlotteberg och Olle Åström N:a Långsbo


 
Östra Berge skola 1919. Bild ur HT den 1/3 1979. Hjälp oss ersätta den här tidningsbilden!

Lärare: Vera Albin, hon var från Gävle

Bakre raden:
Back-Johan Svensson, Sjömyra, Olov Olsson, Myra (Bjuråkers-Olle), Bengt Wallner, Sjömyra (inflyttad från Bergsjö), Hinkes-Olle Nilsson, Nordanäng, Klockar-Erik Wallner, Sjömyra, Herrgårds-Hilding Olsson, Charlotteberg, Oskar Rosenholm, Hagen, Hinkes-Nisse Nilsson, Nordanäng, Istebacks-Anna Olsson, Sjömyra, Sven Orsas- Svea Olsson, Sjömyra, Nilsas- Anna Nilsson och Olbröms-Anna Svensson, Sjömyra.

Andra raden:
Gerda Fridlund, Nordanäng, Finn-Anna Olsson, Änga, senare Orelund, Marta Hagström, Hagen, Signe Åström, Norra Långsbo, Brantes-Stina Bryngelsson, Stormnäs, lärarinnan Vera Albin, Börsk-Gertrud Eriksson, Myra, Ida Åkerström, Stormnäs, Bers-Anna Jonsson, Östra Berge, Brita Larm, Hagen, Karolina Larsson, Hagen och Bers-Marta Jonsson, Östra Berge.

Tredje raden:
Nilsorsas-Olle Nilsson, Bredåker, Gustav Lindgren, Sjömyra, Näsannersas – Marta Andersson, Norra Långsbo, Mickels-Anna Östberg, Myra, Olbröms-Inga Svensson, Sjömyra, Elin Åkerström, Stormnäs, Brita Wiklund, Strandäng, Nilsorsas-Marta Nilsson, Bredåker, Anna Rosenholm, Hagen, Marta Hellström, Charlotteberg, Back-Karin, Svensson, Sjömyra, Snällar-Per Olsson Östra Berge.

Främre raden:
Albert Åkerström, Stormnäs, Erik Roos, Nybo, Larsas-Hans Jonsson Myra, Johan Snygg, Nordanäng, Jonas Olsson, Östansjö (Kong-Jonke), Bers-Jonas Jonsson Östra Berge,som lånat ut den här bilden. Brantes-Lars Bryngelsson, Hagen, Olov From, Myra, Jonas Olsson, (Erskers-Jonke), Sjömyra och Innegårds-Sigurd Eriksson, Myra.


En odaterad tidningsbild. Östberga skola omk. 1920-21. Hjälp oss ersätta den här tidningsbilden!
Bilden från småskolan, visar elever i klass 1, 2 och 3.

Lärare: Ester Hedman

Bakre raden:
Per Ferm, vilken åkte till Kanada i slutet av 1920-talet., Johan From f. 1911, Per Olov Andersson (farbror till Snoddas), Edvin Bryngelsson (Bröntes) f. 1910, Nilsas-Erik Jonsson, Nils-Orsas Erik Nilsson, Skräddar-Birger, Ers Ers Per, Jonsson, Sil-Karin Persson och Storm-Greta.
Andra raden:
Greksar-Signe Johansson, Börsk-Anna Larsson, Bodins-Bricken, Agnes-Rogell, Marta-Larsson, Ceders-Marta, Lärarinnan Ester Hedman, Astrid Timan, Mickels-Brita Östberg, Olskims Anna Olsson, Froms-Anna och Haglunds-Karin Roos.
Tredje raden:
Elin Timan, Ida Flygt, Karin Snygg, Ester Roos, Bröntes-Marta Bryngelsson, Tora Härdelin, Signe Persson, och hennes systrar Anna och Hilma (Skräddars), Finn-Ida Olsson och Felix-Elin Andersson.
Främre raden:
Skål-Erik Jonsson, Ceders-Axel Eriksson, Petters Per Jonsson, Fermas Viktor Olsson och Lindgrens-Gunnar.

 


 


Östra Berge skola. Okänt vilket år. Hjälp oss med namn på eleverna

Lärare: Josef Nordlinger

Bakre raden:

Andra raden:

Främre raden:Östra Berge skola (höstterminen) läsåret 1923-1924 . Bilden utlånad av Bengt Almstedt

Lärare: Brita Bergström

Bakre raden:
Erik Eriksson, Bredåker, Per Erik Persson Myra, Sven Eriksson, Charlotteberg, Alfred Bryngelsson, Stormnäs, Per Larsson, Hagen,Bryngel Bryngelsson, Hagen,Sven Härdelin, Strandäng, Bror Larsson Hagen och Gösta Jonsson, Bredåker.

Andra raden:
Helmer Jonsson, Bredåker, Anna Lindgren, Bredåker, Stina Jonsson, Sjömyra, Ester Timan, Strandäng, Inga Svensson, Sjömyra, Adela Höök, Stormnäs, Lärarinnan Brita Bergström, från Venås i Delsbo, Elsa Åström, Änga, Brita Fredin, N. Långsbo, Anna Rogell, Charlotteberg, Brita Nilsson, Bredåker och Anna Brodin Hagen.

Främre raden:
Elsa Amlstedt, Hagen, Anna Almstedt, Hagen, Stina Berg, Sjömyra, Signe Jonsson, Hagen, Anna Berg, Sjömyra, Stina Andersson, N. Långsbo, Anna Persson, Myra, Marta Larsson, Myra, Karin Larsson, Myra, Signe Hansson, Myra, Ella Timan, Strandäng och Anna Jonsson, Hagen.Östra Berge skola höstterminen 1930

Lärare: Marta Eriksson

Bakre raden:

Andra raden:

Tredje raden:

Främre raden:


o-berge-011-1930
Östra Berge skola läsåret 1930 – 1931. Bilden utlånad av Viran Mattsson

Lärare: Josef Nordlinger

Bakre raden:

Andra raden:

Tredje raden: 1, 2, 3, 4. Karin Larsson, Sjömyra, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12.

Främre raden:


o-berge-013-1935
Östra Berge skola 20 maj 1935 läsåret 1934 – 1935, klass ?

Bilden utlånad av Viran Mattsson

Lärare: ?

Bakre raden:
1, Ingrid Larsson, Sjömyra, 2, Marta Larsson, Sjömyra, 3, 4, 5, 6, lärarinna 7, 8, 9, 10.

Andra raden:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Karin Wallner, 9, 10, 11.

Tredje raden:

Främre raden:

 


 

o-berge-003-1935

Östra – Berge skola 20 maj 1935, läsåret 1934 – 1935, klass ?

Lärare: Josef Nordlinger.

Bakre raden:
Brita Roos Nybo, Marta Jonsson N. i backen, Ingrid Nilsson Bredåker, Astrid Almstedt Hagen, Ingrid Norell Sjömyra, Vanja Pettersson Solberget,  Ingrid Larsson Myra, Märta Eriksson Näsbyn, Karin Andersson Myra, Karin Bodin Hagen, Karin Eriksson Hagen, Britta Pålsson Hagen, Birgit Snygg Nordanäng, Ingrid Ekbom Stormnäs.

Andra raden:
Anna-Stina Jonsson Sjömyra, Marta Larsson Nordanäng, Elsa Persson Strandäng, Karin Rogell Charlotteberg, Martina Bryngelsson Hagen, Ej identifierad, Anna Olsson Bredåker, Rut Eriksson Näsbyn, Karin Jonsson N. i backen, Rut Andersson Myra, Stina-Kajsa Falk Stormnäs, Nora-Maja Falk Stormnäs, Anna Britta Falk Stormnäs.

Tredje raden:
Åke Andersson Stormnäs, Per Hjälm Strandäng, Hans Karlsson Strandäng, Ivar Persson Myra, Folke Svensson Hagen, Per Olsson Myra, Anders Krig Sjömyra, John Larsson Sjömyra, Olle Åström Änga, Lars Sälg Hagen.

Fjärde raden:
Per Sälg Hagen, Bror Persson Solberget, Gunnar Almstedt Hagen, Erik Olsson Nordanäng, Lars Persson Strand äng, Helmer Persson Myra, Sven Fredin Långsbo, Mårten Nilsson Vedmyra, Sven Gran Myra, Knut Svensson Sjömyra.

Främre raden:
(liggande från vänster) Jonas Roos Nybo, Karl Olsson Strandäng, Ivar Nilsson Myra, Jonas Svedström Sjömyra.


o-berge-014-1936
Östra Berge skola h t läsåret 1936 – 1937, klass ?

Lärare: L. Österlund

Bakre raden:
1, 2, 3, 4, 5, 6.

Mellanraden:
1, L. Österlund, lärare, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Främre raden:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ingrid Larsson, Sjömyra, 8.


o-berge-008-1944
Östra Berge, småskola 1944. Troligen klass 1
Bild ur Delsboalmanackan 2006. Hjälp oss med namn. Vilka är barnen? Mejladressen hittar du längst ner på sidan

Lärare: Marta Eriksson

Bak:
1, 2, 3.

Fram:
1, 2, 3, 4

 


 

o-berge-001-1944
Östra – Berge Skola 1944, klass ?

Lärare: Josef Nordlinger och Marta Eriksson.

Bakre raden:
Marianne Frisk, Strandäng , Anna Östberg, Myra, Karin Frisk, Strandäng,  Karin Jonsson, Ö. Berge, Maria Bryngelsson, Hagen, Margit Svensson, Hagen, okänd, Britt Andersson, N. Långsbo, Iris Andersson, N. Långsbo.

Andra raden:
Ivar Persson, Östansjö, Bertil Löfstrand, Östansjö, Gösta Jonsson, Myra, Nisse Bryngelsson, Hagen, Arne Olsson, Nordanäng, Gösta Sundström, Bredåker, Sven Fäldt, Nordanäng.

Främre raden:
Lars Gösta Bryngelsson, Hagen, Ingvar Svedström, Hagen, Erik Jonsson Ö. Berge, Gösta Olsson, Sjömyra, Nisse Nilsson, Bredåker, Pelle Jonsson, Östansjö, Sven Löfstrand, Östansjö, Anders Jonasson, Hagen.


 

o-berge-002-1942
Östra – Berge skola tidigt 40-tal, klass ? 

Lärare: Josef Andreas Nordlinger.

Bakre raden:
Martin Englund Myra, Henning Lindgren Bredåker, Lennart Rogell Charlotteberg, Ivar Persson Nordanäng, Erik Karlsson Strandäng, Erik Andersson N. Långsbo, Yngve Nyberg Nordanäng, Bengt Andersson Hagen.

Främre raden:
Elsa Larsson Sjömyra, Elsie Olsson Sjömyra, Karin Östberg Myra, Maria Karlsson Strandäng, Sigbritt Olsson Sjömyra, Marta Bryngelsson Stormnäs, Eivor Olsson Bredåker, Elsie Eriksson Bredåker, Marta Olsson Nordanäng.


 

o-berge-009-1947
Östra Berge skola 1947. 
Bild ur Dellsboalmanackan 2006. Hjälp oss med namn på eleverna! 

Lärare: Josef Nordlinder och Marta Eriksson

Bakre raden:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Mellanraden:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Främre raden:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Längst fram:
1, 2.

 


 

o-berge-010-
Östra Berge skolkökskurs, 1950-1951. Bild ur Dellsboalmanackan 2006
Tord Jonsson, Delsbo glas, och hans syster Birgit Jonsson Östansjö har hjälpt oss med alla namn.

Lärare: Marta Eriksson

Bakre raden:
Elvy Holst, Strandäng, Anita Karlsson N:a Långsbo, Bôrsk-Karin Persson, Nordanäng, Siv Nyberg, Hagen, Petters-Birgit Jonsson, Östansjö och Anna Märta Löfstrand, Östansjö.

Främre raden:
Nilsochas-Sven Nilsson, Bredåker, Yngve Wikström, Bredåker, Ceders-Åke Eriksson Bredåker och Bärs-Bengt Jonsson, Ö-Berge.


 

o-berge-015-1963
Östra Berge skola 1963. Bilden utlånad av Tord Jonsson

Lärare: Else Maj Eliasson

Bakre raden:
Tord Jonsson, Paul Olsson, Else Maj Eliasson, lärare, Bernt Jonsson och Lasse Svensson.

Mittenraden:
Vera Sandin, Sigrid Jonsson g. Olskims, Karin Nilsson, Birgitta Bergsman och Karin Bergström.

Främre raden:
Tommy Lodén, Tommy Persson och Lasse Eliasson


 


Östra Berge skola läsåret  1965 – 1966. Bilden utlånad av Liselotte Hedberg

Bakre raden: Lasse Larsson, (Skållasse), 2:a klass, Roger Svensson 1:a klass, Bengt Almstedt 1:a klass, Sven-Erik Eriksson 2:a klass, Mats Johansson 1:a klass.

Främre raden:
Anna-Karin Nyman 1:a klass, Liselotte Andersson 2:a klass och Birgitta Jonsson 1:a klassHär är eleverna hembjudna till sin skolfröken Margareta Lövgren. Bilden utlånad av Lotta Hedberg

Längst bak sitter Birgitta Jonsson

Från vänster, Anna-Karin Nyman, Bengt Almstedt, Sven-Erik Eriksson, Margareta Lövgren med Anette i knä, syster till nästa flicka Liselotte Andersson.

Längst fram sitter Mats Johansson

Lärare läsåret 64 – 65: Kajsa Siversson
Lärare Läsåret 65 – 66: Margareta Lövgren


o-berge-007-skolhus
Östra Berge skola småskolebyggnaden till vänster och folkskolebyggnaden till höger.

 

Hjälp oss dokumentera fler skolbilder från den här skolan.
Mejladressen finns längst ner på sidan.

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

4 kommentarer

  1. På skolbilden Östra Berge skola 1963 ska det stå Sigrid Olskims, som då hette Jonsson. Inte Sigfrid Olskims.

    1. Hej Sofi. Tack för att du gjorde mig uppmärksam på att det blivit fel på både för och efternamn. Nu hoppas jag att det blev rätt. Om du känner till fler skolbilder som vi inte har får du gärna hjälpa till så att vi får dom dokumenterade. Hej då, Åke

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *