Avholm och Hästnäs

Dellenportalen har samlat bilder på gamla storbröllop runt om i bygden.

För hundra år sedan och mer, var ett bröllop en stor händelse, som skulle förevigas med ett fotografi. Det är med hjälp av dessa bröllopsfoton som Dellenportalen nu försöker identifiera vilka det var som var med på bröllopet.
Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Se här Bröllop i Avholm och Hästnäs .

 

BRÖLLOPSSEDER
Några ord om seder och bruk, tankar och regler som gällde i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.
Fram till 1908 var man tvungen att gifta sig i kyrkan.
Bruket att kvinnor tar männens efternamn vid giftermål växer fram under 1800-talet. Officiellt föreskrevs namngemenskap för makar först 1915 i Kungl. Maj:ts nådiga förordning. Enligt 1963 års namnlag kunde kvinnan vid giftermål genom en anmälan behålla sitt efternamn.
Fram till 1973 var det lag på lysning i kyrkan tre söndagar i rad, med det blivande brudparet närvarande. Meningen var att församlingen skulle kunna lägga in en protest mot det stundande bröllopet. Efteråt brukade det vara lysningsmottagning och det var då man lämnade sina bröllopspresenter.

Harry Persson skriver följande i sin bok, ”I KYRKBYN OCH TÅ”:
I det gamla bondesamhället hade man stor koll på släkt och grannar. Föräldrarna utsåg tidigt eventuella giftaskandidater till sina barn. Ända in på 1900-talet var det för det mesta föräldrarna, som bestämde, vem som dottern (eller sonen) skulle gifta sig med. Det skulle helst vara nån inom samma rang och status. Bonddöttrar fick inte gifta sig med en dräng till exempel. Däremot gick det bra med ett giftermål uppåt så att säga, om nu motparten var med på det. Bröllop var en ståtlig tillställning. Med många inbjudna. Då gällde det verkligen att hålla koll på släkten. Kusiner och tremänningar räknades som nära släktingar. Och alla yngre och medelålders i byn bjöds in och kom, om nu inte småbarn hindrade. Ett bondbröllop här i bygden hade för det mesta över hundra gäster. Och det räckte i dagarna tre med mycket mat och dryck.

Fram till 1910-talet bar bruden en svart klänning med brodyr på med vit slöja och en vit snibb fastknuten i midjan. Och en stor krona som lånades från kyrkan. Brudgummen bar en bonjour eller senare frack. Både brud och brudgum hade vita handskar. Slöjan var från början liten och ersatte de från 1800-talet vanliga pappersblommorna i granna färger, som prydde dåtidens bruddräkt. På 1910-talet blev det mer och mer vitt i dräkten för att sen helt övergå i vit brudklänning. Den sista svarta brudklänning i Bjuråker användes, vad vi vet, år 1922. Gästerna var högtidsklädda, frack och långklänning hörde till.
Bröllopet hölls för det mesta i det hem, där paret skulle bosätta sig. För att klara mathållning för hundra gäster i tre dar behövdes mycket förberedelser och en erfaren kokerska. Spelmän hörde till, fiolspelande och dragspel.
Marskalkar, tärnor och brudnäbbar var regel liksom gudfar och gudmor.
Före bröllopet var det lysning i kyrkan. Tre söndagar lästes lysningen upp. Reducerades senare till en gång.
En speciell sed var ”knutningen”. Ungdomar som kände brudparet, men inte blivit bjudna, besökte bröllopsgården på kvällen första dagen. Utklädda och uppspelta kom de till bröllopet, kikade in genom fönster och dörrar, fick sig en matbit eller ett glas, dansade en sväng och lyckönskade brudparet. Helst skulle man förbli oigenkänd och ju roligare utklädsel desto bättre. Knutarna var ett välkommet och roligt inslag i bröllopsbilden. Slut citat.

Bröllopsfoton
Till bröllopsceremonin hörde också att brudparet och alla gästerna i vederbörlig ordning ställde upp sig för fotografering. Det var en omständlig och tidsödande procedur att arrangera alla till fotografens belåtenhet. Intill bruden satt eller stod hennes släkt och på samma sätt placerades brudgummens föräldrar och syskon nära honom. Brukligt var att bjuda handlaren och andra på orten betydelsefulla personer.  Sedan brudpar, släkt, övriga gäster och barn intagit sina anvisade platser och hattar skjutits upp i pannan för att inte skugga ansiktet, var det så dags för det viktiga bröllopsfotot.  Det är inte att undra på om brudpar och gäster tycks något stelnande i sina poser.
Bilder på stora bröllop från början av 1900-talet har sällan eller aldrig blivit fullständigt publicerade. Bilder med namn på brudparet och gården förekommer, men man får aldrig veta vilka gästerna är. Inte ens i lokala byaböcker förekommer utförliga presentationer. Därför kommer troligen dessa bildskatter – som är en del av vårt kulturarv att med tiden bli förpassade till glömskans mörker om ingen gör något för att försöka lyfta fram deras stora värde som kulturbärare och backspegelar till en tid som varit. Därför vill vi försöka rädda så många bilder som möjligt i vårt närområde. Sedan vi fastställt vilka brudparet är och var någonstans bröllopsbilden är tagen vill vi identifierad så många av brudparets släktingar och gäster som det bara går. I förta hand förlitar vi oss på vårt egna och andras bildarkiv och slutligen på den stora allmänheten som nu kan se bilden på nätet. Alltid är det någon som känner igen någon släkting, nära anhörig eller bekant.

En uppmaning – Vi vill ha kort på stora bröllop från början av 1900-talet eller tidigare, gärna från det här området. Har du ett sådant bröllopskort kan vi kanske hjälpa dig att identifiera vilka gästerna är och det gör vi helt ideellt tillsammans med andra likasinnade. Den störste idealisten och kännaren är Harry Persson i Tå.


Släktboken
Inom parentes finns en hänvisning till ”Bjuråker, Norrbo, Delsbo släktregister”.

 

AVHOLM

 

Bröllop 20/6 1909 mellan (13H7) Anders Hedberg och gästgivarens dotter Kerstin
HT den 21 oktober 1920. Afholms gästgivaregård i Bjuråker har härjats av eld. Ladugård, stall. loge och gamla mangårdsbyggnaden (ovan) har fullständigt nedbrunnet, hvaremot mangårdsbyggnaden räddades. 

Bild ur eget arkiv
brah-002-brollop-placering-

Bakre raden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. Per Jonsson Tjärna (Segrens)
16.
17.
18.
19.
20. ? Bergsman (spelman) Strömbacka
21.
22.
23. Jonas Olsson Hästnäs-Jonke
Rad två
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30. Erik Ersson Avholm Avholm (Lill-Nôrjan)
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Rad tre
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49. Edvard Palm Avholm
50. Margareta, gift med Edvard Palm
51. Brita Olsdotter Hästnäs, gift Svensk
52.
53.
54. Marta Pehrsdotter Tjärna
55.
56.
57. Karin Olsdotter Tå (Svens)
58. Karin Larsdotter Kyrkbyn (Klockars)
59. Brudframman
60.
61.
62.
63.
64.
65. Frk Markusson Kyrkbyn
66.
67. Johan Hagström Kyrkbyn
68. Henric Palm Avholm
Rad fyra
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76. Erik Eriksson Ramsjö (morfar t. bruden)
77. Anna Eriksson Ramsjö (mormor t. bruden)
78. Kerstin Eriksson Avholm (farmor t. bruden)
79. Erik Olsson Avholm (far t. bruden)
80. Margta Olsson, Avholm (mor t. bruden)
81.
82. Anna Eriksdotter (syster t. bruden)
83. Brud Kerstin Eriksdotter
84. Brudgum Anders Hedberg
85. Karin Hedberg (syster t. brudg.)
86. Erik Hedberg (bror t. brudg.)
87. Anders Andersson-Hedberg Pål-Ers Änga (far t. brudg.)
88. Ingrid Ersdotter Hedberg Änga (mor t. brudg.)
89. Kyrkoherde O. Ringqvist
90. Signe Ivarsson Västansjö
91. Hilmer Ivarsson Västansjö
Främre raden
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98. Erik Larsson Ramsjö (10 år) senare sågverksägare
99. Brita Palm Avholm
100. Marta Östberg Avholm (2 år) styvdotter t. Henrik o Brita
101.
102.
103.
104.


Brudparet Kerstin och Anders Hedberg

 

 

brah-026-2016

Den gula före detta gästgivargården i oktober 2016

brah-004-gastgivaregardar
Gästgivargårdarna stod båda på samma gårdsplan. Nu är bara den högra gården kvar.

Bröllop 19/5 1902 mellan (5A44) Henrik och Brita Palm.
Gästgivargården i Avholm.
Foto: Okänd
Bild ur egen samling
Klicka på bilden för att se den i ett större format

Eftersom alla står upp skymmer gästerna varandra därför har vi delat upp fotot i tre delar för att kunna urskilja fler ansikten

Del 1
Klicka på bilden för att se den i ett större format

brah-006-brollop-avholm-1902

brah-007-brollop-placering-

Del 2
Klicka på bilden för att se den i ett större format

brah-008-brollop-avholm-1902

brah-009-brollop-placering-

Del 3

Klicka på bilden för att se den i ett större format

brah-010-brollop-avholm-1902

brah-011-brollop-placering-1902
Gäster
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Del 2
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
Främre ledet i sicksack
60.
61.
62. Edvard Palm, bror till brudgummen
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70. Brudgum Henrik Palm
71. Brud Brita Olsdotter
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81. Marta Olsson, gift m. gästgivaren
82.
83. Erik Olsson gästgivare Avholm, bror till bruden
84.
85.
86. Möjligen Kerstin Jonsdotter Eriksson, mor till bruden
87.
88.
89.
90.
91.
Del 3
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.  Olof Andersson Pål-Ers Berge

brah-012-henrik-brita-palm
Henrik och Brita Palm med barnen Marta Östberg f. 1906 0ch sonen Erik f. 1912

 

Som du ser behöver vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ner på sidan så för vi in det i listan

 

 

 

Bröllop 24/5 1915 mellan (39N9) Erik Hansson och gästgivarens dotter Anna.
Gästgivargården i Avholm.
Foto: Okänd
Bild ur egen samling

brah-014-brollop-placering-

Stående bak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Kyrkoherde Fredholm Delsbo
11. Anna Eriksson
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Rad två i zick- zack
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32. Anna Edlund Delsbo
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50. Arvid Blank Delsbo
51.
52.
53.
54.
55.
56. Herman Pettersson Delsbo
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63. Per Hedberg Avholm
64. Kerstin Hedberg f. Olsson, syster med bruden
65. Margta Östberg f. Olsson, syster med bruden
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78. Tora Pettersson  g. Blank Delsbo
79.
80. Gustaf Pettersson Delsbo
81.
82.
83. Olof Andersson Pål-Ers Berge
84.
85.
86.
87.
Sittande i zick-zack
88. Henrik Palm Avholm
89. Henriks son Erik
90.
91.
92. Brita Palm, gift med Henrik
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104. Erik Olsson Gästgivare, far till bruden
105.
106.
107.
108. Brudgum Erik Hansson
109. Brud Anna Eriksson
110. Margta Olsson, mor till bruden
111.
112.
113.
114.
115.
115.
116.

brah-015-brudpar-krus-erik-anna-olsson
Brudparet Krus-Erik Hansson från Delsbo och Anna Olsson från Avholm

 

Som du ser behöver Dellenportalen.se hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ner på sidan så för vi in det i listan

 

 

 

Bröllop 14/8 1921 mellan (9Y25) Erik Östberg och gästgivarens dotter Marta Gästgivargården i Avholm.
Fotograf: okänd

brah-017-brollops-placering

Stående bak i sicksack
1.
2.
3.
4.
5. Annie Olsson Avholm, gift Persson i Tå (13 år)
6.
7.
8.
9.
10. Olle Forsvik Kyrkbyn
11.
12. Vilma Forsvik Kyrkbyn
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21. Anna Bergström Avholm
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Rad två
38.
39.
40.
41.
42.
43. Kristina Larsson Ramsjö (kusin t. bruden)
44.
45.
46. Kerstin Bergström Dalänge
47. Olle Eriksson Västansjö (Törs)
48. Lars Eriksson Västansjö (Törs)
49.
50.
51.  Per Olsson Hästnäs/Delsbo
Rad tre
52.
53.
54. Edla Jonsdotter Tå (Krafts)
55.
56.
57.
58. Karin Forsvik Kyrkbyn
59.
60.
61.
62.
Rad fyra
63.
64. Troligen Pipar-Jonke
65. Orr-Brita Larsson Norrbobyn
66.
67. Olof Larsson Norrbobyn
68.
69. Anders Andersson Avholm (Kerstes-Ante)
70. Ev. Edvin Olsson Hästnäs/Bergsjö
71. Lars Olsson Hästnäs/Bergsjö
72.
73. Erik Hansson Delsbo
74. Anna Hansson Delsbo
75. Brudframman
76. Anders Hedberg Avholm
77. Kerstin Hedberg Avholm
78. Karin Hedberg/Jonsson Avholm
79.
80. Brita Svensk Avholm
81
82.
83.
84.
85. Pehr Jonsson Tjärna
Främre raden
86. Tyra Östberg Norrbobyn (syster t. brudg)
87.
88. Gerda Östberg Norrbobyn (syster t. brudg.)
89. Erik Olsson Avholm (9 år)
90. Bernt Olsson Avholm (9 år)
91. Erik Larsson Ramsjö (kusin t. bruden)
92. Jonas Olsson Hästnäs-Jonke
93.
94. Ev. Gunnar Östberg Norrbobyn (11 år) (bror t. brudg.)
95. Anna Larsson Ramsjö (kusin t. bruden)
96. Magnus Östberg Norrbobyn (bror t. brudg.)
97. Anders Olof Östberg Norrbobyn (far t. brudg.)
98. Anna Östberg Norrbobyn (mor t. brudg.)
99. Margta Olsson Avholm (mor t. bruden)
100. Brudgum Erik Östberg
101. Brud Marta Olsson Östberg
102. Erik Olsson Gästgivare Avholm (far t. bruden)
103. Brita Larssom Kyrkbyn (Klockar-Brita)
104. Johan Östberg Norrbobyn (bror t. brudg.)
105. Kalle Östberg Norrbobyn/Avholm (bror t. brudg.)
106. Kristin Olsson Avholm (gift m Hästnäs-Jonke)
107. Tilda Östberg Norrbobyn (syster t. brudg.)
108.
109. Axel Östberg Norrbobyn (bror t. brudg.)
110.
111. Märta  Östberg Avholm (15 år) senare gift m. Kalle Ö.
112. Marta Persson Tjärna
113. ?? Östberg Norrbobyn (bror t. brudg.)
114. Ev. Märta Hansson Delsbo (5 år)
115. Ingrid Hedberg Avholm (6 år)

brah-018-brudpar-erik-marta
Brudparet Erik och Marta Östberg

 

Som du ser behöver Dellenportalen hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ner på sidan så för vi sedan in det i listan

 

 

 

 

brah-029-norr-g
Norrgården nedan, som den ser ut i oktober 2016

brah-030-1901
Bröllop vid Norrgården i Avholm 2/10 1901 mellan (7E16) Mats Fredin (Olas-Mattis) och Karin Ersdotter. Bilden utlånad av Kristian Silver

brah-020-brollop-placering-

Stående längst bak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Gäster stående i sicksack
12.
13.
14. Ev. Kerstin Eriksdotter Avholm
15. Brita Olofsdotter Hästnäs, gift Svensk
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25. Brita Palm Avholm
26.
27.
28. Margareta Hansdotter, gift 1903 med Tjärmans, Per Erik Eriksson
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37. Brita Ersdotter, Erik Olof Fredins fru.
38.
39.
40.
41.
42. Anders Hedberg Avholm
43.
44. Brudgum Mats Fredin
45. Brud Karin Ersdotter
46.
47.
48.
49. Jonas Olsson Hästnäs-Jonke
50. Erik Ersson Avholm (lill-Nôrjan)
51. Möjligen Erik Ersson, Brita Ersdotters far
52.
53.
54. Karin Olsdotter Tå (7 år)
55. Petter Hedlund, Kyrkoherde
56.
57. Brita Jonsson Tå (syster t. bruden)
58. Erik Eriksson, Avholm, brudens far
59.
60. Erik Olof Fredin, brudgummens bror
61.
62.
63.
64.
65. Ella Eriksson Avholm, brudens mor
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.


Brudparet  Mats och Karin Fredin

Som du ser behöver Dellenportalen hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ner på sidan så för vi sedan in det i listan

 

 

 

brah-027-pol-ers
Pål-Ers, där bröllopet ägde rum mellan Edvard Palm och Margareta Hedberg
Foto: oktober 2016


Bröllop hos Pål-Ers 8/11 1908 mellan (5A45) Edvard Palm och Margareta Hedberg

Foto: Okänd

brah-023-brollops-placering

Gäster i bakre raden i zizk zack
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Kerstin Olsson Avholm
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19. Jonas Persson Pipar-Jonke, musiker Norrbobyn
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30. Erik Olsson, gästgivare i Avholm
31. Skålsve-Jonke, Jonas Östberg
32.
33.
34.
35.
36.
Sittande på främre raden
37.
38.
39. Marta Olsson Avholm
40.
41. Margta Olsson, gift med gästgivaren Erik Olsson
42. Emma Jonsson/Palm, brudgummens mor
43. Johan Henrik Palm, brudgummens far
44.
45. Henrik Palm, bror till brudgummen
46. Brudgum Edvard Palm
47. Brud Margareta Hedberg
48.
49. Karin Hedberg, syster till bruden
50. Kyrkoherde O. Ringqvist
51. Anders Andersson Hedberg, brudens far
52. Ingrid Ersdotter Hedberg, brudens mor
53. Carin Pehrsdotter, brudens mormor


Edvard Palm och Margareta Hedberg

Som du ser behöver Dellenportalen hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ner på sidan så för vi in det i listan

 

HÄSTNÄS


Bröllop i Hästnäs 16/6 1904 mellan (2F34) hemmasonen Per Olsson och Hulda Nyström från Moviken. 

Foto: Okänd
Bild ur egen samling

brah-025-brollops-placering

Gäster stående i bakre raden
1. Carin Andersson Pål-Ers Berge
2. Olof Andersson Pål-Ers Berge
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Pipar-Jonke Jonas Person Norrbobyn
10. Olof Andersson Hästnäs (far t. brudg.)
11. Brita Andersson Hästnäs (mor t. brudg.)
12. Karin Ersdotter Avholm, gift Fredin i Västansjö
13.
14. Kerstin Ersdotter Avholm, gift Hedberg
15. Matilda Nyström, syster till bruden
16. Ev. Brita Palm Avholm
17. Brud Hulda Nyström Olsson
18.
19. Brudgum Per Olsson
20. Ida Justina Hellström
21. Brita Olsson, Hästnäs-Brita, syster till brudgummen
22. Elin Hellström, gift med en bror till brudgummen, Olof Olsson Wennersten
23.
24. Jonas Olsson, Hästnäs-Jonke, bror till brudgummen
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31. Marta Olsson Avholm
32. Anna Olsson Näppänge
33.
34.
35.
36.
37.
38. Antagligen Erik Olsson (Hessan) (bror t. brudg.)
39. Olle 4 år, Anders Olssons son Näppänge
40. Anders Olsson Näppänge (bror t. brudg.)
Främre raden
41.
42. Edvard Palm Avholm
43.
44. Erik Eriksson (Nôrjan) Avholm
45.
46.
47. Olle Eriksson Västansjö (7 år)
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60. Erik Hedberg Avholm
61. Erik Eriksson Avholm (Lill-Nôrjan)
62.
63. Erik Olsson, gästgivare i Avholm
64.
65.
66. Henrik Palm Avholm

   
Per Olsson från Hästnäs.     Finngatan 4 i Delsbo. Det är Hulda Olsson som står på bron.

—2F34— Uppgifter ur släktboken

18 PER OLSSON, * 6/5 1878, s. t. bonden O. Andersson i Avholm 9, Bjuråker. G. 16/6 1904. Bonde i Avholm 9. Nämnes sen. som bonde i Stömne 1 o. Ede, Delsbo. † 20/8 1938.
22E2 HULDA KRISTINA NYSTRÖM, * 26/9 1883, d. t. arb. C. V. Nyström i Moviken, Bjuråker. Utfl. t. Ljusdal 1944.
OLOF EDVIN * 22/8 1904                                   50
BIRGIT MARGRETA * 27/4 1909                          (X6)4K17
PER VILHELM * 27/11 1920. † 15/8 1930

 

Som du ser behöver vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ner på sidan så för vi sedan in det i listan

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

5 kommentarer

 1. Hej!
  Vill gärna komma i kontakt med Silver som lånat ut bilden från Fredin och Ersdotters bröllop. Brudparet är min mormorsfar och mor. Vill gärna få en kopia på kortet.
  mvh
  Elisabeth Engberg

  1. Hej Elisabeth!

   Tyvärr har jag inga kontaktuppgifter kvar, men om jag minns rätt så bodde han runt Sundsvall någonstans.
   Men jag lovar dig att du får ta en kopia, var så god. Hälsningar Åke Nätterö

   1. Hej Elisabeth! Du kan få
    en högupplöst kopia om du vill. Har du någon mejladress? /Kristian (har dock aldrig bott i Sundsvall)

    1. Hej!
     Så glad att du svarat. Har inte kollat förrän nu..
     Jag vill gärna få en bild. Vi har forskat på olika gårdar där min släkt kommer ifrån och Norrgården är ett ställe samt Västansjö 1 samt Lia 1 och fler.
     Vi är en stor släkt, och vi har några gemensamma anor tror jag.
     mvh
     elisabeth engberg

     1. Hej Elisabeth! Tyvärr har jag inga andra bilder än de som ligger ute på Dellenportalen. Jag tycker du ska ta kontakt med Bjuråkers Hembygdsförening/Sockenbilder dom har ett stort bildarkiv. Mvh Åke Nätterö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *