Sjulsberg 1875 – 1963

Detta är nätversionen av ”Skolorna i Delsbo”.


Från boken ”Skolorna i Delsbo”, har vi hämtat mycket text och många bilder. Boken finns att köpa på Delsbo Hembygdsförening. Tel. 0653-104 59. Klicka här för att komma till Hembygdsföreningens hemsida, eller Delsbo/sockenbilder.

Dellenportalen har fått förtroendet att presentera nämnda skolbok liksom att fortsätta efterforskning och dokumentation av elever och bilder från skolorna i Delsbo. Vår ambition är att dokumentera så många elever och skolkort vi bara kan från var och en av skolorna. Därför vill vi uppmana alla Dellbor som har skolkort efter sin tid i skolan – eller efter sina föräldrar – att kontakta oss så vi får alla skolbilder dokumenterade.

Vår ambition är att beskriva alla skolkort lika. Det vill säga, enligt Svensk tradition att vi beskriver rad för rad uppifrån och ner och alltid med början från vänster, och inte tvärt om, vilket förekommer.

Vi är positiva till att elever benämns med gårdsnamn, förnamn och efternamn och gärna med namn på den by som eleven kommer ifrån.
Men vi tycker inte om att elever benämns med bara gårds- och förnamn (t ex. Vallsta-Harry), det blir fullständigt obegripligt för utomstående. Dessutom blir uppgifterna omöjliga att kontrollera vid senare efterforskning.

Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner

Om du gillar den här sidan, glöm då inte att att klicka på Gilla-knappen. Tack!

Har du en egen hemsida får du gärna länka till Dellenportalen.  Tack för ditt stöd!

Glöm inte ange Dellenportalen som källa för eventuella uppgifter du hämtar.

Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.

Efterlysning!
Hjälp oss hitta fler bilder från den här skolan. Tack för att du vill hjälpa till.

Sjulsbergs gamla skola 1875 – 1927

sju-007

 

sju-006-text

Två sidor från uppgörelsen vid laga skiftet 1867. I sista stycket i den övre skriften talas det om skolhustomten. Vi hade tänkt att visa var skolan låg på Laga skiftets kartan, men vi har inte lyckats finna den. Lägg även märke till gårdarnas bomärken som ibland kan vara väl så intressant information.


sju-005-karta
Karta från ca 1910

 


Jonny Palmqvist berättar att han har byggt sitt hus på skoltomten, Vesterberge 139


Sjulsbergs gamla skola 

Skolan byggdes 1875 på ofri grund i slänten öster om ”Pållars”. På andra sidan, norra sidan vägen, lär ha funnits en vattenkälla.

Byggnaden var ett brädfodrat timmerhus och utöver skolsalen fanns ett rum och kök för läraren. Där bedrevs undervisning varannan dag. Enligt en skrivelse 28 jan 1876 (landsarkivet) ”överlämnar jag (?) den åt skolhuset i Sjulsberg avsöndrade tomten från 1875, 50 år framåt för 39 kr jämte årlig avgälld á 2 kr. avseende Västra Berge nr 3 efter gamla eller Sjulsberg nr 1”.

Bonden Per Persson i Linfläck har berättat att denna skola drevs som varannandagsskola och han gick där två år i småskolan och fyra år i storskolan. Det var inte alls jobbigt att går där men värre var det med kläderna. Han minns att även varma dagar skulle han vara klädd i långbyxor, väst och rock, grova läderskor, och långstrumpor fästade med strumpeband vid ett livstycke.

Till råga på allt skulle han ha en undertröja närmast kroppen. (återgivet av Bror Jonsson).

Upptagningsområdet för skolan var byarna: Björkänge, Rossla, Västra Berge, Sjulsberg, Rolfsberg, Fjärdsätter, Loka. Äkre och Linfläck.

Signe Jonasson var lärarinna där 1912 enligt ett gammalt skolkort. Åren 1918 till 1927 var Tekla Olsson från Nianfors lärarinna där.

År 1927, då Sjulsbergs skola 2, hade byggts, så såldes skola n:r 1 vid ”Pållars” till snickarmästare Emil Persson, som satte upp byggnaden å Avavägen 20 där den fortfarande finns kvar.

Kjell Grönberg.

sju-003-betyg

Avgångsbetyg från Sjulsbergs mindre skola till (54P8) Olof Johansson utskrivet 25/10 1890 av skolans lärare Erik P. Lek

larare-014-erik-lek

(54J6) Erik Pehrsson Lek född 5/11 1851, son till soldat P. Lek i Stömne Delsbo. Folkskollärare. 1876 inskriven som lärarelev vid Bollnäs seminarium och efter avslutad lärarutbildning fick han sin första tjänst som ambulerande lärare i Stråsjö – Ängebo skolor i Bjuråker. Inflyttat från Delsbo till Stråsjö 5/2 1880. Utflyttat till Delsbo 17/11 1883. Där fick han plats som ambulerande lärare i Sjulsberg, Gäddvik och Källbergsbo skolor, en plats han innehade till 1912.


Det är inte alls säkert att det här är Sjulbergs skola, det kan vara någon annan skola i Delsbo.
Bilden är efter Signe Jonasson född i Delsbo 1891, och troligen är hon med på den här bilden. Hon blev lärarinna och hade sin första anställning här i Sjulsbergs skola 1912.


En bild på den nyutexaminerade Signe Jonasson
Bilderna utlånade av hennes släkting Anna Peters


sju-012-klipp

Hudiksvalls Tidningen den 4/7 1918.
Skolrådet i Delsbo har antagit fröken Greta Abrahamsson till lärarinna i Sjulsbergs skola


sju-009-1923
Sjulsbergs gamla skola 1923. Odaterad bild ur Hudiksvalls Tidning
Hjälp oss ersätta den här bildkopian med den riktiga skolbilden

Lärare: Tekla Östlund

Bakre raden:
Oper-Erik Jonsson, V. Berge, Skräddar-Gunnar Persson Rossla, Sjö-Nilsas Erik Nilsson Sjulsberg, Kropp-Jonas Olsson Loka, Polsk-Ernst Persson Fjärdsätter, Lyttje-Per Persson Fjärdsätter, Oper-Per Jonsson V. Berge, Finn-Ollas Gottfrid Olsson Sjulsberg och Rettops-Jonas Olsson Rossla.

Mellersta raden:
Nygårds-Anna-Brita Wennberg Fjärdsätter, Skräddar-Birger Persson, Rossla, Klar-Linnea Persson V. Berge, Pårsar-Brita Hansson, Sjulsberg, lärarinnan Tekla Östlund, Finn-Ollas Adolf Olsson, Sjulsberg, Kus-Emil Persson Rossla, Svedje-Henning Persson, Linfläck, Kreschans-Alfred Jonsson, Åkre och Pårsar-Olof Hansson, Sjulsberg

Främre raden:
Oper-Marta Jonsson V. Berge, Kreschans-Karin Jonsson, Åkre, Nilles-Ingrid Persson Rossla, Kreschans-Marta Jonsson Åkre, Sjulbergs-Gerda Persson, Nilles-Stina Persson, Rossla, Kreschans-Brita Jonsson, Åkre, Svedje-Kerstin Persson Linfläck och Hanna Glans, Sjulsberg


Sjulsbergs nya skola 2, 1927–1963

 

sju-004-skolan
Sjulsbergs skola 2, Sjulsberg 116

Den var klar för skolstart 1927 med både folkskola på nedre plan och småskola och lärarbostad på plan två. Den ersatte Sjulsberg nr 1 som låg mera västerut på hemmanet Pållars. Det var bonden Jonas Glans i Sjulsberg som sålde tomten år 1918 för 2 000 kronor till kommunen. Tidigare hade änkefru Ella Andersson ägt en stor bondgård på denna plats men den brann ned 1908. Det berättas att kyrkoherde E.A. Fredholm blev mycket glad att få en skola på en så fin hög plats. Att det tog så lång tid mellan köp och nybyggnad berodde på ett arrende under 50 år för den gamla skolan som låg på ofri grund.

Småskollärarinnan Tekla Olsson följde med från första skolan till den nya och fick nu större finare och bostad. Det passade ju bra för fröken Olsson var nygift och bodde där med sin man de första åren.

På nedre plan bodde en folkskollärare Anna Jonsson. Hon var dotter till den välkände doktor Skå Gustaf Jonsson i Stockholmstrakten och till hans barnhem flyttade senare även dottern Anna.

Upptagningsområdet för Sjulsbergs skola nr 2, enligt ordningsstadgan från 1921 var byarna: Björkänge, Rossla, Västra Berge, Sjulsberg, Rolfsberg, Fjärdsätter, Loka, Åkre och Linfläck.

Skolan lades ned 1963 och undervisningen flyttades till centralskolan i Ede.

Skolhuset ägdes en tid av konstnären Rune Persson men ägs och sköts nu pietetsfullt utav Sjulsbergs skolhusförening.

Intervju med Sigrid Eriksson, född 1939, gick 6 år i Sjulsbergs skola 2. De första två åren för fröken Tekla Olsson som var en bister och sträng dam av den gamla modellen. Hon gjorde nog skillnad mellan de elever som hade det bättre ställt och det var inte ovanligt att dessa föräldrar sände med kött, mjölk och andra naturprodukter till fröken.

Fröken hade oftast en stövare med sig från sin bostad i Ovanåker och Sigrid som var kraftig nog att hålla fast hunden fick gå ut och lufta den på rasterna trots att hon var rädd för den stövaren. Utfärd i småskolan?

Jo då fröken Tekla tog klassen ända till Åhs skola (två km) till en annan fröken Hulda. Det var den enda skolresan de åren.

1947 fick Sigrid fröken Solveig Jonsson i skolan. Hon var en ljuspunkt för alla. Hon var välklädd i moderna skor och klänningar och ännu mera uppseendeväckande – långbyxor. Vi flickor beundrade fröken Solveig. Dessutom var hon engagerad, skaffade genast nyare skolböcker, via skolrådet fick hon köpa en hel hög skridskor att sätta utanpå pjäxorna och ordnade egna idrottstävlingar omkring skolan. Hon cyklade med oss flickor till bastubad i Ava och hon arrangerade soaréer och fester för att få pengar till skolresor. Vi hade en resa på många dagar till Hölick där vi låg på halmmadrasser i något militärförråd och vi fick följa med på fisketurer.

En annan resa gick ända till Östersund, Frösön och slutligen till Åre där vi åkte skidlift upp till toppen. Sådana resor blev ju minnen för livet.

Fröken hade en skolkör ”Glada toner” och vi försökte sjunga flerstämmigt. Då vi skulle uppträda utanför skolan vid någon fest så fick Sigrid inte vara med för hennes pappa var medlem i Filadelfia och då skulle inte barnen vara med och sjunga världsliga visor. Sigrid minns högtidliga stunder med en stor skolradio de fick lyssna på, speciellt på Sten Bergman berättade med sin hesa röst om sina utlandsresor. En annan viktig dag var ju examen då fröken hade lärt oss uppträde med skådespel och då ibland kom rektor Grängsjö. Egendomligt nog minns hon inte att några pappor besökte skolan på examensdagen, bara mammorna. Ja, frånsett Sigrids mor för hon tyckte sig inte ha några ”bättre kläder” att ta på sig. Ändå var ej Sigrid besviken utan det var en del av livet.

Intervju med Sigrid Eriksson, Rossla den 27 november 2014/Kjell GrönbergSjulsbergs skola 1944. Bild: Delsbo Hembygdsförening

Småskollärare Tekla Olsson, folkskollärare Algot Södergren, skolstyrelseledamot Jonas Persson (klint-Jonas).

 


sju-008-1945
Sjulbergs skola 1945, klass ? Här vill vi ha hjälp med namn

Lärare: Tekla Olsson och folkskollärare Algot Södergren

Bakre raden:

Mellanraden i sicksack:

Främre raden:

I första raden som nr 2 står ”Fisk”-Lasse Larsson och Längst till höger står ”Fisk”-Linnea Larsson. I tredje raden längst till höger står ”Fisk”- Eskil Larsson. Sjulsbergs B 2b – skola 1945. // 2015-01-06: Linnea Hammarstedt (född Larsson) skriver att i tredje raden längst till höger står min bror ”Fisk”- Eskil Larsson och i första raden som nr 2 min bror”Fisk”-Lasse Larsson. Längst till höger i första raden står jag ”Fisk”-Linnea Larsson. Jag var 5 år men brukade följa med min bror Lasse till skolan.

 

Några samlade minnen från tiden på Sjulsbergs skola

Har frågat runt bland mina kamrater från skoltiden och det gemensamma för oss alla är minnen från en liten varm och trygg skola. Men om man skrapar lite djupare kanske det går att upptäcka en del skavanker.

Det är en sorts trygghet att gå i en ”Bullerby skola” i B-form men möjligen lärde vi oss lite mindre. Det jag minns mest när jag 1958 flyttades till klass 6 på centralskolan i Ede, var hur läraren Hanna Hjernert ständigt uppmanade oss elever från Sjulsberg att stå upp för vi kunde ju ingenting!! Minns väldigt väl den skammen, och att det kändes orättvist trots allt.

Min skoltid på Sjulsberg började 1953, då med Elsy Maj Eliasson som en helt underbar ”fröken”. Klass 1 och 2 gick som en dans. När jag sen flyttade ner till ”storskolan” fanns dom där. Dom stora otäcka pojkarna. Då talades det inte om mobbing, men visst blev jag mobbad. Trots att jag älskade min lärare Solveig Jonsson, var klass 3–5 inte så roliga. Minns hur jag kräktes vid skolgrinden och att jag ofta sprang hem. Minns rasterna då vi flickor hade en helt fantastisk bollvägg på den västra gaveln. Minns hur jobbigt det var att gå på utedasset för att pojkarna kröp under dasset för att kika. På vintrarna eldades i 2 vackra kaminer, både i klassrummet och väntrummet.

Kommer också ihåg ”Tant Stina” som alltid lagade så god mat till oss. På lördagarna serverades vi alltid klappgröt.

Min 15 år äldre bror Åke har berättat om sin skoltid mellan 1937–1943. Han minns en oerhört sträng lärare som alla var rädda för, Algot Södergren. Algot bodde med sin hushållerska i lärarbostaden i anslutning till skolan. Många gånger hände det att hon fick knacka i väggen, då hon förstod att Algot gick för hårt åt sina elever.

Tekla Olsson var en annan lärare på skolan. Birgit Haga var också en av lärarna på skolan, men först på 60-talet.

1926 byggdes skolan på den plats där den finns nu. Före det stod den vid vägen mellan byarna Sjulsberg och Västra Berge.

Enligt min far Per-Olov Munther stod den på den vänstra sidan om vägen. Vi har alltid kallat en av våra ägor för skolhussvaln för där påstod pappa att skolan stod. Har dock hört att det råder delade meningar om den stod till höger eller vänster om vägen. Spelar kanske ingen roll heller. Det finns nog ingen nu levande som kan berätta hur det verkligen var.

Har inget exakt år när skolverksamheten upphörde. Den köptes och ägdes under några år av konstnären Rune Persson, men när Rune avled skulle skolan säljas. Kusin Lyttje-Olle med fru Anna-Lena, Per Pålsson med fru Tone och jag med min man Roger satt en kväll och smidde planer om att på något sätt förvärva skolan. Att göra den till en samlingspunkt för alla i byn och byarna runt omkring. Vi skrev lappar med frågan om f ler tyckte idén var bra, la ner i brevlådor i byarna runt om och bad dem komma till skolan en söndag em.

Hela skolgården fylldes med människor från alla byar, och vi kunde enas om att köpa skolan. Så från 1993 ägs skolan av Sjulsbergs skolhusförening.

År 1947 samlades eleverna vid Sjulsbergs skola nr 2 utomhus för att ta ett skolkort.
I mitten sitter läraren Algot Södergren med sin schäferhund.

Några rader om mina, min bror och kusin Olles minnen om Sjulsbergs skola.

Barbro Eriksson

sju-002-1947
Sjulsbergs skola 1947, klass ?

Lärare: Tekla Olsson småskollärare och Algot Södergren folkskollärare

Bakre raden:
Margit Roos, Astrid Eriksson, Tyra Johansson, Karin Persson, Elin Olsson, Karin Persson,Gerd Persson, Siri Olsson, Margit Hallberg och Hanna Nordlund (Algots hushållerska).Längst bak lärarinnan Tekla Olsson.

Mellanraden:
Inger Persson, Signe Johansson, Lisa Persson, Alice Hansson, Göran Johansson,Sigrid Eriksson, Birgit Jonsson, Sven Österberg, Gottfrid Persson, Erland Persson.

Främre raden:
Per Jonsson, Lasse Larsson, Erik Karlsson, Eskil Larsson, Rune Eriksson, Bo Strand, Elov Nordenståhl.

 


 

ede2-001-51-52
Sjulsbergs skola läsåret 1951 – 1952, klass 3-6
Bild från höstterminen utlånad av Ingrid Persson

Lärare: Solveig Jonsson

Allra överst längst till höger står Sigrid Eriksson

Bakre raden:
Solveig Jonsson, lärare, Ulla-Britt Jonsson, Linnea Larsson, Siri Åhs, Birgit Jonsson, Ingrid Eriksson, Siv Lindberg, Alice Hansson och Anna-Lisa Persson

Mellanraden:
Kerstin Persson, Ingrid Westerlund, Ingrid Eriksson, Ingrid Persson, Marianne Lindberg.

Främre raden:
Stig Jonsson, Göran Persson, Sven Österberg, Björn Strand, Gunnar Persson, Göran Johansson, Tore Eriksson och Erik Karlsson.


 

ede2-002-52-53
Sjulsbergs skola läsåret 1952 – 1953, klass 3-6
Bilden utlånad av Ingrid Persson

Lärare: Solveig Jonsson

Bakre raden:
Göran Persson, Gunnar Persson, Kerstin Persson, Linnea Larsson, Siri Åhs, Ulla-Britt Jonsson, Stig Jonsson och Erik Andersson

Mellanraden:
Siri Bergström, Karin Eriksson, Birgitta Larsson, Ingrid Eriksson, Marianne Lindberg, Gunhild Eriksson, Ingrid Westerlund, Siv Lindberg, Ingrid Eriksson, Ingrid Persson och Ulla Henriksson.

Främre raden:
Sven-Olle Persson, Bengt Larsson, Folke Larsson, Göte Jonsson och Börje Persson


 

ede2-003-53-54
Sjulsbergs skola läsåret 1953 – 1954, klass 3-6
Bilden utlånad av Ingrid Persson

Lärare: Solveig Jonsson

Bakre raden:
Ingrid Eriksson, Siv Lindberg, Göran Persson, Bengt Larsson, Ulla Henriksson, Fröken Solveig Jonsson, Ingrid Persson, Erik Andersson, Börje Persson, Ingrid Westerlund, Ulla-Britt Jonsson, Siri Åhs, Sven-Olle Persson.

Mellanraden:
Siri Bergström, Gunhild Eriksson, okänd, Birgitta (Bibbi) Krasse, Birgitta Larsson, Ingrid Jonsson, Karin Eriksson, Kerstin Persson, Ingrid Eriksson och Marianne Lindberg.

Främre raden:
Gösta Persson, Anders-Erik Eriksson, Folke Larsson, Göte Jonsson, Göran Eriksson, Nils-Erik Eriksson, Hans Newberg och Stefan Färlin.


 

ede2-004-54-55
Sjulsbergs skola läsåret 1954 – 1955, klass 3-6
Bilden utlånad av Ingrid Persson

Lärare: Mats-Erik Rodell

Bakre raden:
Folke Larsson, Börje Persson, Sven-Olle Persson, Ingrid Persson, Kerstin Persson, Ingrid Westerlund, Ingrid Eriksson, Marianne Lindberg, Bengt Larsson och Hans Newberg.

Mellanraden:
Elisabet Larsson, Karin Persson, Monika Berg, Lennart Olovsson, Jan Olovsson, Karin Eriksson, Birgitta Larsson, Ingvar Olsson, Märta Olsson, Ingrid Jonsson, Kjell Persson.

Främre raden:
Gösta Persson, Göte Jonsson, Bengt Johansson, Göran Eriksson, Anders-Erik Eriksson, Stefan Färlin.

 


Skolhuset bybornas nya samlingsplats 

 

sju-010-klipp
HT måndagen den 11 oktober 1993. Text Jan Olsson Foto: Mats Norin
Solveig Jonsson, en av medlemmarna i Sjulsbergs skolhusförening, framför skolbyggnaden. Här var hon lärarinna åren 1947-1960. Nu har det blivit en samlingsplats för en rad omkringliggande byar.

Skolan i Sjulsberg såg sin dager 1927. Verksamhet rådde i lokalerna fram till 1962. Konstnären Rune Persson förvärvade så småningom fastigheten där han var verksam till sin död 15/7 1990.
När det blev känt att fastigheten skulle säljas såg byborna sin gyllene chans att få en gemensam samlingsplats. Antalet medlemmar uppgår till drygt 200 – och det rustas för framtiden.

 

Glöm nu inte att vi vill få alla skolkort registrerade och barnen identifierade. Hjälp oss!

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

2 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *