Dödsfallet i Koldemo, Arbrå 1903

Dellenportalen har samlat uppgifter om Mord som ägt rum i Dellenbygden och i socknarna runt omkring. Materialet i artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


Läs om Brott och ohyggliga straffmetoder i gångna tider. Klicka på Historiesajten 


Följ oss på Facebook,och dela gärna den här sidan med dina vänner


Om du gillar den här sidan, glöm då inte att att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

HUDIKSVALLSPOSTEN TISDAGEN DEN 10 NOVEMBER 1903
Avskrift: Viveca Sundberg

Dråp eller vådaskott. Kl. omkring 11-tiden i söndags förmiddag kommo några arbetare tillsammans i Koldemo by, Arbrå. Efter åtskilligt pokulerande gingo de ut åt bygatan, då Erik Hansson från Långsbo i Delsbo, som var där på tillfälligt besök, och soldaten Johan Rodin från Arbrå började att brottas. Efter att en stund hafva tumlat om på marken stego de upp, hvarefter ett skott lossades och Hansson föll till marken och dog efter omkring tre minuters förlopp. Rodin, som häktats, erkänner att han aflossat ett revolverskott men egendomligt nog kunde ej något märke efter skottet upptäckas å Hanssons kropp.


HUDIKSVALLSPOSTEN TORSDAGEN DEN 12 NOVEMBER 1903
Avskrift: Viveca Sundberg

Skjuten eller icke skjuten. I förra numret omtalades att 23-årige arbetaren Erik Hansson i Långsbo i Delsbo och 22-årige soldaten Johan Rodin från Arbrå i söndags i Koldemo råkat i handgemäng, hvarunder Hansson blef dödad. Om händelsen meddelas närmare. Under deras handgemäng drog Rodin upp sin revolver och sköt på Hansson, som omedelbart segnade till marken. Rodin hjälpte honom upp på fötter igen, men sprang därefter strax sin väg. Hansson lyckades ensam taga sig fram till en höskrinda i närheten. de öfriga i sällskapet, som hört skottet och sett Rodin springa, skyndade nu till Hansson. Tillfrågad om han var skjuten, svarade han: ”det är väl ej så farligt”. Härpå sjönk han död ner. Länsman Delin, som inom kort kom till platsen, träffade snart Rodin, som till sist, när han nyktrat till, erkände att han skjutit mot Hansson. Om han träffat visste han ej. Vid läkarebesiktning kunde man märkligt nog ej upptäcka något skottsår å den döda kroppen. En enda liten blodfläck å skjortbröstet var det enda som gaf stöd åt antagandet att Hansson verkligen blifvit skjuten. Möjligt är att kulan gått in genom munnen eller i näshålan och stannat i hufvudet. Men blod synes hvarken i mun eller näsan. Omöjligt är ej, att Hansson aldrig träffats, utan dött af hjärtslag, enär han led af svårt hjärtfel. Den blifvande obduktionen kommer naturligtvis att bringa klarhet i saken.

Rodin, som häktades, beskrifves som en oresonlig och vildsint person. Han är systerson till den från Åkerbergs-målen bekante kolaren Per Ek i Delsbo.


 

HUDIKSVALLSPOSTEN TISDAGEN DEN 17 NOVEMBER 1903
Avskrift: Viveca Sundberg

Det var icke dråp. Rörande det förmenta dråpet i Arbrå i söndags åtta dagar har den företagna obduktionen gifvit vid handen, att dråp ej föreligger. Den döde Erik Hansson från Långede i Delsbo har obducerats af d:r S. Svensson i Vallsta utan att man därvid kunde finna något skottsår hvarken ut- eller invärtes liksom ej heller någon kula fanns.

Härigenom anses det konstateradt, att Hansson, som led af svårt hjärtfel, aflidit af hjärtförlamning, förorsakad af skrämsel. Den för dråpet häktade soldaten Johan Rodin får emellertid förblifva i fängelset, då han i alla händelser varit vållande till Hanssons död.


 

HUDIKSVALLSPOSTEN TORSDAGEN DEN 3 DECEMBER 1903
Avskrift: Viveca Sundberg

Vållande till annans död. Rannsakning inför Järfsö häradsrätt ägde i tisdags rum med soldaten Johan Rodin från Iste i Arbrå, hvilken den 8 sistlidne november, såsom då omtalades, under ett handgemäng i Koldemo med arbetaren Erik Hansson från Långsbo i Delsbo, afsköt ett revolverskott mot sin antagonist med påföljd, att denne segnade till marken och afled, ehuru han ej träffats af skottet.

Rodin, som till en början bestred, att han riktat revolvern mot Hansson, vidgick dock detta till sist.

Af obduktionsprotokollet framgick att Hansson lidit af svår hjärtsjukdom och att dödsorsaken varit hjärtförlamning, hvilken sannolikt framkallats genom den psykiska affekten vid skottets aflossande mot honom.

Rodin dömdes, för det han under försvårande omständigheter varit vållande till Hanssons död, att hållas till 1 års straffarbete. Hanssons fader, Hans Jonsson, hade yrkat 500 kronor i skadestånd, hvilket emellertid ogillades såsom saknande stöd af lag. Rodin förpliktades dock att till hans Jonsson utgifva 100 kronor i ersättning för omkostnader, som Jonsson haft på grund af dödsfallet.

Rodin var äfven tilltalad för att han hindrat trafiken å järnvägen genom att olofligen ha befarit banan med en s.k. tralla och dömdes härför att böta 100 kronor.


Personuppgifter:

Uppgifter ur Delsbo släktbok

—10 R 9—

6 Hans Jonsson, * 22/7 1846, s. t. bonden J. Hansson i Tomta 1.
G. 22/11 1872. Husman i Långede, Delsbo. † 21/1 1924.
14M15 Margta Ersdotter, * 8/4 1846, d. t. bonden E. Eriksson i Långede 6, Delsbo. † 28/7 1936.
Jonas »Hellström» * 13/6 1879. Utfl. t. Ljusdal 1916
Erik * 1/12 1880, † 8/11 1903 Ihjälskjuten i Koldemo, Arbrå socken
Anna * 12/1 1883                                             14
Olof * 3/6 1887                                                15

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *