Bomärken i Forsa

Förteckning över 181 bomärken i Forsa.

Vem har forskat fram alla bomärken?

Forskat fram och presenterat alla bomärken har man gjort i ”Forsa – Hög Släktregister” som utkom 1975.

Forskningen är en del av bygdens kulturarv och är av ett så stort kulturhistoriskt värde att den bör digitaliseras. Alla bör få tillgång till den och inte bara de som har ett exemplar av det eftersökta släktregistret.


Det är något speciellt med föremål som har ett inristat bomärke. På viktiga och betydelsefulla föremål satte man dit sitt bomärke som bevisade vem som var dess rätte ägare. Idag tycker vi att sådant föremål har ett stort kulturhistoriskt värde, trots att vi många gånger inte har en aning om bomärkets proveniens – dess ursprung.

Bomärken på nätet har inte funnits tidigare.
Därför kommer Dellenportalen att digitalisera de bomärken som finns i våra släktregister.
Som vanligt är vårt arbete ideellt och bedöms ha noll och intet värde av de som beviljar kulturstöd. Vi passar även på att komplettera med uppgifter som kanske inte finns med släktregistret.

För auktionister, antikhandlare och privatpersoner som har ett föremål med bomärke från en viss socken, kan det vara trevligt om man med datorn eller mobilen snabbt kan få uppgifter bomärkets tidigare ägare. Dess proveniens.

Ett bomärke har använts på samma sätt som en namnteckning.

Ibland har samma bomärke förekommit, dels stående, dels liggande och i en del fall-upp och nervända. Att vända på gårdens bomärke var en enkel åtgärd för att markera att nu har en ny ägare tagit över. Den som forskar i sin gårds handlingar kan enkelt se under vilken tid en viss ägare/bomärke har använts.


 

Den här förteckningen är från Forsa – Hög släktregister som utkom 1975
Sammanställd av Anton Nilsson med biträde av ett flertal medhjälpare och insamlare.

I vissa fall kan det vara svårt att placera bomärkena på rätt hemmansnummer särskilt i byar, där avsöndringar skett från gamla stamhemman. För en del hemman har bomärket ändrats under årens lopp. För dessa ha en del fall mer än ett bomärke angivits i förteckningen.

Då uppgifterna ibland är osäkra, kan felaktigheter möjligen finnas, skriver man i Forsa – Hög släktregister.


Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om du anger Dellenportalen.se som källa. Tycker du dessutom att det är värt något är en liten gåva till Dellenportalens BG 6408-619 968 508 mycket välkommen. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Läs om bomärken på Wikipedia


Gillar du den här sammanställningen får du gärna dela den med dina vänner


Har du en egen hemsida får du gärna länka till Dellenportalen. Tack för ditt stöd!


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.

 

Innehåll

Bomärken och ägare (1974) från byarna:

* Backen
* Berglock
* Björkmo
* Byberg
* Bäck
* Böle
* Flatmo
* Frägsta
* Fränö
* Funsta
* Hamre
* Harv
* Hedsta
* Hillen
* Norrhoga
* Norrviksta
* Näset
* Prästgården
* Ransta
* Rolfsta
* Rumsta
* Skarmyra
* Smedsgården
* Stavåker
* Stenbo
* Sunnanbäck
* Söderäng
* Sörhoga
* Sörviksta
* Tomta
* Tomten
* Trogsta
* Tövsätter
* Trombo
* Utnäs
* Veda
* Vålsta
* Åkre
* Överby
* Övernäs
* Ölsund

* Föremål med bomärke

 

 

Backen 1

 

bof-001-backen

Backen 1

 

Berglock

 

bof-002-b-lock-1

Berglock 1

Eva Persson 1/2 1944 – 22/12 2009


bof-003-b-lock-s1

Berglock s1. ”Hans-Ors”

Syskonen Sandin, Olof 29/12 1893 – 31/12 1979, Lars 14/6 1896 – 23/12 1973, Hans 23/9 1899 – 27/3 1983 och Märta 14/6 1907 – 27/5 2004.

 

Björkmo

 

bof-004-b-mo-1-1  bof-005-b-mo-1-1

 

 

 

Björkmo 1:1 ”Innegårn”

Birgitta Grundström 4/3 1900 – 24/10 1982


bof-006-b-mo-2-2

Björkmo 2:2 ”Sörgårn”

Folke Larsson 15/4 1906 – 18/9 1980

 

Byberg

 

bof-006-byberg-1

Byberg 1:1 ”Sundbers”

Karl Erik Secund 2/10 1936


bof-007-byberg-2

Byberg 2:2 ”Uppigårn”


bof-008-byberg-3

Byberg 3

 

 

Bäck

 

bof-009-b-ck-1

Bäck 1:1 ”Anners-Lars”


bof-010-b-ck-2

Bäck 2:2 ”Mickels


bof-011-b-ck-3.

Bäck 3:1 ”Bergmans”


bof-012-b-ck-4

Bäck 4:1 ”Ystegårn”

Lars Eriksson 10/7 1937

 

 

Böle

 

bof-013-b-le-1

Böle 1:1


bof-014-b-le-2

Böle 2:2

 

 

Flatmo

 

bof-015-f-mo-1

Flatmo 1:1 ”Västigårn”

Ragnar Olsson Stavåker 23/9 1913 – 24/9 1998


bof-016-f-mo-2

Flatmo 2:2 ”Norrgårn”

Ingemar Dellesjö född 11/2 1929 i Ljusdal


bof-017-f-mo-3

Flatmo 3:1 ”Sörgårn”

Ingvar Albinsson 25/7 1932 – 6/7 2003

 

Frägsta

 

bof-018-f-sta-1

Frägsta 1:1


bof-019-f-sta-2

Frägsta 2:2

 

Fränö

 

bof-020-fr-1

Fränö 1:1 ”Västigårn” = Forngården


bof-021-fr-2

Fränö 2:1 ”Norrgårn”

Erik Hed 13/7 1907 – 24/5 1989.


bof-022-fr-3

Fränö 3:1 ”Sörgårn”

Hilding Jonsson  22/1 1906 – 6/1 1989.

 

Funsta

 

bof-025-funsta.3

Funsta 1:1 ”Sammels”

Emil Larsson 17/2 1889 – 30/4 1976.


bof-024-funsta-2

Funsta 2 ”Skräddars” / ”Myrerna”

Vilhelm Eriksson 26/2 1906 – 18/5 1981.


bof-025-funsta.3

Funsta 3:1 ”Jánses”

Johan Eriksson 14/1 1914 – 11/2 1991.

 

Hamre

 

bof-026-hamre-1

Hamre 1:1 ”Nybonns”

Harry Eriksson 27/10 1927  – 12/10 1963


bof-027-hamre-2

Hamre 2 ”Per-Ers” (Silvers)


bof-028-hamre-3

Hamre 3 ”Gästgivaregård”


bof-029-hamre-6

Hamre 6:1 ”Anners-Ers” / ”Ersk-Ors”

(8H6) Hilda Olsson 3/12 1898 – 29/6 1992.


bof-030-hamre-7

Hamre 7 ”Ingemars”

Reinhold Andersson 22/3 1902 – 25/3 1976.

 

Harv

 

bof-031-harv-1

Harv 1:1

Torbjörn Nilsson 15/7 1937


bof-032-harv-1-6

Harv 1:6

Per Fridolf Jonsson  27/3 1902 – 27/12 1979.

 

Hedsta

 

bof-033-hedsta.1

Hedsta 1:1 ”Landbonns”

Erik Mood 22/6 1920 – 13/12 2000.


bof-034-hedsta-2

Hedsta 2:1 ”Norrgårn”

(19H11) Erik Persson 13/12 1911 – 18/1 2003.


bof-035-hedsta-3

Hedsta 3 ”Nygårn”

Jonas Nilsson 21/6 1929


bof-036-hedsta-3

Hedsta 3:3 ”Klockars”

Jonas Nilsson 21/6 1929


bof-037-hedsta-4

Hedsta 4 ”Kallins”

Olof Andersson 4/8 1890 – 13/11 1973.


bof-038-hedsta-5

Hedsta 5:1 ”Sörstuga”

Magnus Månsson 17/7 1915 – 2/7 1975.


bof-039-hedsta-6-3

Hedsta 6:3 ”Mon”

Per Frank  21/12 1907 – 19/9 1998.


bof-040-hedsta-6-5

Hedsta 6:5 ”Västigårn”

Gunnar Andersson 1/2 1919 – 14/3 1980.

 

Hillen

 

bof-041-hillen-1

Hillen 1 ”Norrgårn”


bof-042-hillen-2

Hillen 2 ”Sörgårn

Helge Andersson 26/7 1947


bof-043-hillen-3

Hillen 3

 

Hillsta

 

bof-044-hillsta-1

Hillsta 1:1 ”Uppigårn”

Martin Larsson 11/4 1905 –  4/6 1978 & Helge Larsson  22/1 1914 – 12/3 1993.


bof-045-hillsta-3

Hillsta 3 ”Svenses”

Jonas Olsson 22/12 1916 – 29/3 2002.


bof-046-hillsta-4

Hillsta 4 ”Sörgårn”


bof-047-hillsta-5

Hillsta 5 ” Ystigårn”

Jonnie (Jonas) Dahlström 12/4 1921 – 22/6 2009.

 

Häggnäs

 

bof-048-h-s-1

Häggnäs 1:3 ”Tallses”, efter flyttn. ”Snälljankens”

Helena Snäll  29/3 1888 – 18/7 1976.


bof-049-h-s-1-4

Häggnäs 1:4 ”Rastbacken”


bof-050-h-s-2

Häggnäs 2:1 ”Wassbergs”

Anders Eriksson, Klångsta. 24/4 1895 – 28/6 1976.


 

bof-051-h-s-3

Häggnäs 3:1 ”Häggnäsgården”

Lennart Sverin 26/9 1932

 

 

Kalvhaga

 

bof-052-k-haga-1

Kalvhaga 1:4 ”Erskers”

Oskar Blank 1/12 1888 – 8/4 1975.


bof-053-k-haga-2

Kalvhaga 2 ”Nirsgård”

Erik Andersson 24/12 1919 – 16/1 2007.


bof-054-k-haga-3

Kalvhaga 3:3 

Sigurd Persson 24/2 1920 – 19/6 1993.


bof-055-k-haga-5

Kalvhaga 5 ”Ol-Mats” / ”Pantses”

Nore Norell  6/11 1921 – 31/3 2006.


bof-056-k-haga-5-3

Kalvhaga 5:3

Ester Söderlund 1/12 1899 – 19/12 1987.


bof-057-k-haga-6

Kalvhaga 6:12 ”Kärränge”

Stanford Jonsson 15/5 1921 – 26/1 2008

 

Klockarsvedja

 

bof-058-k-svedja-1

Klockarsvedja 1

 

Klångsta

 

bof-059-k-sta-1

Klångsta 1:1 ”Ersk-Anners”

Anders Wilhelmsson


bof-060-k-sta-2

Klångsta 2:2 ”Ersk-Jansas”

Olof Eriksson 27/5 1911 – 29/3 2005.


bof-061-k-sta-2-3

Klångsta 2:3 ”Byggninga”

Anders Eriksson 24/4 1895 – 28/6 1976.


bof-062-k-sta-3

Klångsta 3:5 (förut 1:2, 3:3). ”Nirses” (Bygdegården)

Helge Sverin 14/5 1933

 

Kälkebo

 

bof-063-k-bo-1

Kälkebo 1

Nils Larsson 19/5 1899 – 29/1 1973 och Gunnar Viktorsson 11/8 1937

 

Lumnäs

 

bof-064-lum-s-1

Lumnäs 1:5 ”Bolanne”

Martin Fast 7/10 1918 – 16/7 1999.


bof-065-lum-s-1-7

Lumnäs 1:7 ”Norrgårn”

(Emil Svedin)


bof-066-lum-s-2

Lumnäs 2:2 ”Sammels”

Erik Samuelsson 23/6 1916 – 24/9 1993.


bof-067-lum-s-2-3

Lumnäs 2:3 ”Sörgårn”

Olof Jonsson 29/3 1904 – 7/8 1983.

 

Lund

 

bof-068-lund-1

Lund 1:1 ”Norrlund” (Norlunn)

Axel Jonsson 9/11 1915 – 26/6 1994


bof-069-lund-2

Lund 2:1 ”Sörlunn”

Anders Larsson 23/7 1905 – 5/3 1990.

 

Långby

 

bof-070-l-by-1

Långby 1


bof-071-l-by-3

Långby 3:1 ”Tolbo”

Håkan Bergström 14/6 1946


bof-072-l-by-5

Långby 5 ”Annersgårds”

Simon Högström 17/12 1899 – 23/12 1976


bof-073-l-by-7

Långby 7 ”Simabo”

Sven Högström 17/2 1917 – 20/6 2003


bof-074-l-by-8

Långby 8

Roland Holmkvist 29/8 1916 – 21/10 1998


Långby 9 ”Ön”

Paul Holmkvist 25/5 1928


bof-075-l-by-10

Långby 10 ”Sömms”

Paul Holmkvist 25/5 1928

 

Matnäs

 

bof-076-mat-s-2

Matnäs 2:3

Olov Jonsson 10/4 1918

 

Mikje

 

bof-076-mikje-1

Mikje 1:2 ”Ystigårn”

Nils Persson 11/11 1910 – 30/10 1993.


bof-077-mikje-2

Mikje 2:1 ”Bäckas”.

 

Medvik

 

bof-078-medvik-1  bof-079-medvik-1

Medvik 1 ”Rahms”

Sture Rahm 8/1 1933 –  9/5 2008.

 

Nansta

 

bof-080-nansta-1

Nansta 1:1 ”Mickels”

Jonas Jonsson 4/4 1907 – 3/7 1985.


bof-081-nansta-2  bof-082-nansta-2

 

 

 

 

Nansta 2:2 ”Per-Jons”

Olle Andersson 28/12 1936 –  22/6 1988.


bof-083-nansta-2

Nansta 2:3 ”Hummelgårn”.

Birger Eriksson 16/7 1931


bof-084-nansta-3

Nansta 3:2 ”Oppigårn”

Per Olsson 4/6 1905 – 15/1 1990.


bof-085-nansta-4

Nansta 4:3 ”Per-Ors”

Birger Eriksson 16/7 1931


bof-086-nansta-5

Nansta 5 ”Per-Ers”

Edvin Rosén


bof-087-nansta-5-3

Nansta 5:3 ”Nygårn”

Per Sundell 22/1 1916 – 26/3 1997.


bof-088-nansta-7

Nansta 7:1 ”Nirses”

Anders Jonsson 21/12 1887 – 18/2 1976.

 

Norrhoga

 

bof-089-n-hoga-1

Norrhoga 1:1


bof-091-n-hoga-2

Norrhoga 2


bof-090-n-hoga-2

Norrhoga 2:2

 

 

Norrviksta

 

bof-092-n-sta-1

Norrviksta 1:1 ”Oppigårn”

Fridolf Skalman 30/5 1914 – 27/3 1988.


bof-093-n-sta-2   bof-094-n-sta-2

 

 

 

Norrviksta 2:2 ”Utigårn”

Tycko Jonsson

 

Näset

 

bof-095-n-set-1

Näset 1 ”Västigårn”


bof-096-n-set-1-9

Näset 1:9 ”Lillänge”

Axel Flank 1/5 1919 – 31/8 1994.


bof-097-n-set-2

Näset 2:3 ”Ystigårn”

Erik Erling 21/2 1904 – 9/4 1977.


bof-098-n-set-2

Näset 2:4 ”Nygårn”

August Larsson 6/1 1908 – 13/12 1987.

 

Ransta

 

bof-099-ransta-1

Ransta 1:1 


bof-100-ransta-1-2

Ransta 1:2

Johan Vilhelmsson 26/9 1932 – 27/7 2006.

 

Rolfsta

 

bof-101-rolfsta-1

Rolfsta 1

Sven Mood 29/10 1927 –  25/5 2003.

 

Rumsta

 

bof-102-rumsta-1

Rumsta 1 ”Norrgårn”


bof-103-rumsta-s1

Rumsta s1 ”Daniels”


bof-104-rumsta-2

Rumsta 2 ”Sörgården”

Sivert Norman 4/9 1934


bof-105-rumsta-2-6

Rumsta 2:6 ”Holmkvists”

Erik Lind 24/3 1923 – 22/9 1980.


bof-106-rumsta-3

Rumsta 3:8 ”Svens”

Börje Olsson


bof-107-rumsta-4

Rumsta 4:1 ” Jon-Matts”

Paul Persson 5/4 1939


bof-108-rumsta-5

Rumsta 5 ”Petters”

Börje Olsson 20/4 137

 

Skarmyra

 

bof-109-s-myra-1

Skarmyra 1 ” Västanäng”

Erik Nilsson 11/8 1932


bof-110-smyra-2

Skarmyra 2:1 ”Nygårn”

Anders Larsson 23/7 1905 –  5/3 1990.


bof-111-s-myra-3

Skarmyra 3


bof-112-s-myra-4

Skarmyra 4 ”Dunders”

Helmer Johansson 23/12 1929 – 28/6 2005.


bof-113-s-myra-5

Skarmyra 5 ”Ystigårn”

Anders Larsson 23/7 1905 – 5/3 1990.

 

Smedsgården

 

bof-114-smeds-g-1

Smedsgården 1:1 ”Västra”

Sven Mood 29/10 1927 –  25/5 2003.


bof-115-smeds-g-2

Smedsgården 2:1 ”Östra”

Olof Larsson 28/7 1933 – 29/2 1996.

 

Stavåker

 

bof-116-stav-1

Stavåker 1:1 ”Norrgården”

Sture Jonsson 29/7 1930


bof-117-stav-2

Stavåker 2

Ragnar Olsson  23/9 1913 – 24/9 1998.


bof-118-stav-2-3

Stavåker 2:3

 

 

Stenbo

 

bof-119-stenbo-1

Stenbo 1

Jonas Jonsson 24/3 1897 – 9/11 1977.

 

Sunnanbäck

 

bof-120-sunnan-b-2

Sunnanbäck 2:1 ”Fårsvéa”


bof-121-sunnan-b-2-3

Sunnanbäck 2:3


bof-122-sunnan-b-3

Sunnanbäck 3:4 ”Lings”

Brita Eriksson 9/6 1910 – 10/11 1993.

 

Söderäng

 

bof-123-s-ng-1

Söderäng 1:1 ”Hambers”

Karl Johan Olsson 27/8 1930


bof-124-s-ng-2

Söderäng 2:1 ”Västigårn”

(31S9) Bertil Persson 19/5 1923


bof-125-s-ng-3

Söderäng 3:1 ”Ljusbers”

Jan Olof Jonsson 9/10 1915 – 23/3 1993.


bof-126-s-ng-3-5

Söderäng 3:5 ”Sörgårn”

Lars Andersson 1/8 1886 – 21/3 1983.

 

Sörhoga

 

bof-127-s-hoga-1

Sörhoga 1:1 ”Ystigårn”

Mats Wiklund 3/1 1940 – 25/8 2010.


bof-128-s-hoga-2

Sörhoga 2:1 ”Västigårn”

S. H. Ljusberg 9/6 1911 – 8/9 2000.


bof-129-s-hoga-2

Sörhoga 2:2 ”Nygårn”

S. H. Ljusberg 9/6 1911 – 8/9 2000.

 

Sörviksta

 

bof-130-s-sta-1

Sörviksta 1:1 ” Görans”

Åke Jonsson 24/9 1926 – 6/12 2009.


bof-131-s-sta-2

Sörviksta 2 ”Jönses”

Bo Carlsson 4/6 1941


bof-132-s-sta-3

Sörviksta 3 ”Klockars”

Lars-Erik Berglöf 24/5 1944

 

Tomta

 

bof-133-tomta-1

Tomta 1:2


bof-134-tomta-2

Tomta 2:2, förut s1.

 

 

Tomten

 

bof-135-tomten-1

Tomten 1:1 ”Tomtnäs”

Erik Eriksson 2/7 1952


bof-136-tomten-1-2

Tomten 1:2 ”Svéa”

Börje Eriksson 2/9 1920 – 12/11 2007.

 

Trogsta

 

bof-137-trogsta-1

Trogsta 1:2 ”Jon-Ors” el. Jon-Ols”

Erik Nilsson 11/8 1915 – 27/5 1997.


 

bof-138-trogsta-1-3

Trogsta 1:3


bof-139-trogsta-2

Trogsta 2:2 ”Byströms”

Anders Byström 9/11 1932 – 17/10 1989.


bof-140-trogsta-2-3

Trogsta 2:3, förut s 2.

Harry Hermansson 10/6 1938


bof-141-trogsta-3

Trogsta 3:2 ”Nirses”

Johan Nilsson 30/3 1906 – 3/11 1987.


bof-142-trogsta-3

Trogsta 3:3 ”Borrses”

Manne (Emanuel) Rask 27/10 1896 –  15/5 1983.


bof-143-trogsta-4

Trogsta 4:1 ”Per-Ers”

Nils Erik Ovanfors 28/5 1923 – 30/5 2001.


bof-144-trogsta-4-5

Trogsta 4:5

Sven Olov Lönn 19/7 1934 – 5/12 2003.


bof-145-trogsta-5

Trogsta 5:1 ”Norbergs”

Erik Persson  8/1 1904 – 15/2 1987.


bof-146-trogsta-6

Trogsta 6:2 ”Sörgårn”

Lars Olsson 25/7 1943 fl t. Västml.


bof-147-trogsta-7

Trogsta 7:2 ”Ersk-Anners”

O. Flodby


bof-148-trogsta-7

Trogsta 7:3 ”Norr-Åkern”

(20T4) Erik Bergström  22/11 1919 – 6/7 2009.


bof-149-trogsta-8

Trogsta 8:2 ”Svéa” ”Nord på backen”

(21T13) Anders Olsson 4/12 1885 – 27/10 1972.


bof-150-trogsta-9

Trogsta 9:2 ”Ol-Ers”

(23T8) Olov Sundfors 1/10 1941


bof-151-trogsta-10

Trogsta 10:18 ”Petters”

Gunnar Viktorsson 11/8 1937


bof-152-trogsta-10-2

Trogsta 10:2 ”Nygårn”

Bo Carlsson


bof-153-trogsta-11

Trogsta 11:1 ”Bång-gården”

(26T6) Gunnar Viktorsson 11/8 1937

 

Tövsätter

 

bof-154-t-ter-1

Tövsätter 1:2 ”Ystigårn”

Helga Jonsson 30/11 1923 – 28/7 2003.


bof-155-t-ter-1-3

Tövsätter 1:3 ”Nygårn”

Karin Andersson, Inger Ivarsson


bof-156-t-ter-2

Tövsätter 2:1 ”Västigårn”

Olle & Tore Samuelsson


bof-157-t-ter-3

Tövsätter 3:17 ”Sörgårn”

Olle & Mary Jonsson

 

Trombo

 

bof-158-trombo-1

Trombo 1:1 ”Petters”

Elin & Anton Westin


Trombo 1:

bof-159-trombo-1

Erik Enström 2/2 1914 – 5/4 1996.

 

Utnäs

 

bof-160-utn-1

Utnäs 1:1 ”Oppigårn”

Olof Trolin 17/1 1905 – 17/1 1986.


bof-161utn-2

Utnäs 2:1 ”Norrgårn”

Per Trolin 28/5 1911 –  4/4 1991.


bof-162-utn-3

Utnäs 3:1 ”Återgårn” efter flyttning Svartmyra

Mats Olsson 10/6 1936


bof-163-utn-4

Utnäs 4:1 ”Hogarna”

Birger Olsson 4/6 1927

 

Veda

 

bof-164-veda-1

Veda 1:2 

 

Börje Norberg 11/2 1938


bof-165-veda-2

Veda 2:1 ”Masgård”

Hilding Andersson 5/3 1918 – 21/2 1998.


bof-166-veda-3

Veda 3:1 ”Jon-Lars”

Ingegerd Andersson 25/3 1939


bof-167-veda-4

Veda 4:4 ”Nästigårn” (Harsne)

Ester & Lars Widell  3/6 1877 – 16/4 1953.

 

 

Vålsta

 

bof-168-v-sta-1

Vålsta 1:1 ”Länsmans”

Einar Stenmark 30/9 1902 – 5/10 1991.


bof-169-v-sta-2

Vålsta 2 ”Västigårn”

Blomberg


bof-170-v-sta-3

Vålsta 3:3 ”Schönborgs”


bof-171-v-sta-3-3

Vålsta 3:9  ”Ystigårn”

Lars Nilsson 29/9 1916 – 21/7 1996.

 

 

Åkre

 

bof-172-akre-1

Åkre 1:1

Olle Holm 30/5 1943


bof-173-akre-2

Åkre 2:1

Anna Humble 17/2 1907 – 11/4 2000.

 

Överby

 

bof-174-o-by-1

Överby 1 ”Masgård”

Folke Olsson 17/12 1920 – 6/11 2005.


bof-175-o-by-3

Överby 3:2 ”Bosgårn”

Anders Johansson 21/3 1932


bof-175-c

Överby 3:3


bof-175-d

Överby 4 ”Utigårn”

Ola Söderlund 13/11 1939 – 30/11 1973.


bof-176-o-by-5

Överby 5


bof-177-o-by-6

Överby 6 ”Livgårn”

Inge & Villie Solberg

 

Övernäs

 

bof-178-over-n-1

Övernäs 1


bof-179-over-n-2

Övernäs 2

 

Ölsund

 

bof-180-osund-1

Ölsund 1 ”Ystigårn”

Astrid Olsson 11/9 1913 – 12/4 2003.


bof-181-olsund-2

Ölsund 2 ”Västigårn”

 

Föremål med bomärke

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo eller Swisha till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *