Delsbos kyrkklockor

Den här artikeln om Delsbos kyrkklockor av Kjell Ekelöf, är så intressant att vi låtit skriva av den. Här finns inga andrahandsuppgifter utan Kjell Ekelöf har hämtat alla uppgifter ur originalhandlingar, säkrare uppgifter än så kan vi inte få, därför vill vi göra den här artikeln tillgänglig för fler läsare.


Se här hur man gjuter kyrkklockor


Se och lyssna på klockringning från Hille kyrka


Följ oss på Facebook,och dela gärna den här sidan med dina vänner


Om du gillar den här sidan, glöm då inte att att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Har du en egen hemsida får du gärna länka till dellenportalen.se Tack för ditt stöd!


Använd sökfunktionen

Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Allt material här är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda några av Dellenportalens bilder, frågor och svar om ni anger dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att bara ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan


 

dels-004-stor-klockan

Stora klockan i Delsbo klockstapel med den gamla klämtningen
Foto: Gunnar Wahlström


KYRKKLOCKORNA I DELSBO

 

Natten mellan den 25 och 26 februari 1740 drabbades Delsbo församling av en kännbar olycka, kyrka, klockstapel och prästgård brinner ner till grunden i en häftig storm.

Inom tre timmars tid var allt lagt i aska, nära trettio olika byggnadsutrymmen gick upp i rök.

Ingen människa miste livet vid branden, och socknens kyrkoherde Knut Lenæus noterar i marginalen på kyrkans räkenskapsbok, ”Gud ware prisad för sin nåd uti straffet”.

Vid kyrkans uppbyggnad däremot inträffar två dödsolyckor. I juli månad 1740 vid rivningen av de förbrända kyrkomurarna hamnar unge bonden Per Persson i Ede under ett nedfallande väggparti, han blev illa skadad, och avled efter en halvtimmes tid, men hann få nattvarden en sista gång. Ett år senare faller bonden (4N1) Erik Ersson i Mora ner genom en öppning under kyrkvalvet. Han föll rakt ner i kyrkogången och avled strax efteråt. I begravningsboken har Lenæus antecknat: ”warandes hans sista ord tessa: Jesus, Jesus.

KYRKANS KLOCKOR

Mycket kunde skrivas om sockenbornas beslutsamhet och offervilja vid återuppförandet av kyrka och prästgård, kyrkans räkenskapsbok bär vittnesbörd om en imponerande och samfälld insatts av ortens folk, jag kommer dock endast att uppehålla mig vid kyrkans klockor. I gamla tider tycks det ha varit något av ett mandomsprov att ringa i kyrkornas klockor, trots flera förbud förekommer det att unga drängar får böta för sådana tilltag.

Två personer från Långede, Jon Larsson och drängen Jon Pålsson, får den 24 februari, alltså dagen före branden, böta 9 daler för ”oloflig klockringning”. Dom blir således de sista som tillsammans med klockaren Per Olofsson i Ede, ringde i dom gamla klockorna, säkert ett oförglömligt minne.

Före branden ägde församlingen fyra klockor med en sammanlagd vikt av ca 29 skeppspund (ett skeppspund är ca 151 kilo i ”råkopparvikt”), dessa smälte i den häftiga branden och spreds över kyrkbacken, enligt Lenæus ” i smärre grand än knappnåls knoppar”.

 

GÅVOR TILL NYA KLOCKOR

1742 hade man under byggmästare Rombergs ledning fått kyrkan så pass färdig att en ände på det byggandet kunde skönjas, därmed kom turen till klockstapel och klockor. Under maj månad startades en insamling till klockornas gjutning, förteckningen över givare omfattar mer än tio foliesidor, och innehåller uppgifter om vad som skänkts av koppar, malm, mässing, tenn och kontanta pengar. Omkring 370 namngivna personer finns i listan över givare, samtliga socknens hushåll torde vara representerade. Under rubriken ”Friwilliga gåwor till klockegiutningen” nämns först, och enligt tidens ordning, överstelöjtnant Axel Rothkirch, som bidragit med metall om 16 marks vikt, några poster ovanför, och dessutom över rubriken, finns dock soldaten Skytts hustru i Myra som givit en ”förbränd kopparskopa till klockorna”. En av socknens mindre bemedlade innevånare blir sålunda satt främst bland givarna, kanske ett sätt av Lenaeus att påminna om änkans skärv.

MÄSTER HILLSTRÖM

Den 5 juni anlände klockgjutaren Erik Hillström från Gävle, och redan två dagar senare började han skölja och vaska den sotiga mullen vid bron i Avasjön. Han lyckades på så sätt rädda omkring fyra eller fem skeppspund klockmalm. Olika uppgifter förekommer, i Delsboa Illustrata skriver Lineaus ”som man tyckte” fyra skpd, men i räkenskapsboken får Hillström 100 daler i betalning för fem skpd som han vaskat och sammansmält ur mullen. Klart dock att av de gamla klockornas ursprungliga vikt torde det mesta fortfarande finnas kvar i jorden vid nuvarande kyrka. För de kontanter som skänkts köptes, både i den egna och i angränsade socknar, ytterligare malm och koppar till en summa av 1107 daler. I Stockholm inköptes 387 mark Engelskt tenn till gjutningen, samt vax, harts, hampa och ståltråd till gjutformar. Sex stycken träskivor av pockenholtz inköptes för tillverkning av dragblock att användas vid de tunga lyften. Inom socknen erhölls talg och smör till formar, samt träkol till smältningen.

Den 21 juni 1742 började socknens egen byggmästare Jonas Ersson i Duvnäs med hjälp av sockenmännen att anlägga grunden till den nya klockstapeln. Samtidigt uppsätts gjuthus och ugn ”i västra backen i Stapelslyckan”, platsen torde ha legat där Mariagården idag ligger. Erik Hillström har en gesäll med sig, men har dessutom hjälp av två tidigare soldater ur Delsbo kompani, nämligen Daniel Rejman och (3L2) Per Edman.

STORKLOCKAN

Den 18 augusti gjöts den första klockan som höll 16 skeppspund i vikt, och den 2 september drogs klockan upp i den nybyggda, men inte riktigt färdiga stapeln. Lyftet skedde med en tross lånad från Järvsö kyrka. Redan den 5 september antecknar Lenaeus: ”Nota Bene, Thenna dagen ringdes första gången med then nygjutna Storklockan”. (vikt 2.720 kg).

LILLKLOCKAN

Den 9 september gjöts den mindre klockan om 8 skp, den uppsattes i stapeln den 18 samma månad. När material, arbetslöner, frakter, resor och kosthåll sammanräknats hamnar den totala kostnaden för församlingens klockor på nära 4000 daler.

Hillström, som naturligtvis erhöll den största posten, fick 720 daler för sitt arbete med den stora klockan och 360 för den mindre. Vid samma tillfälle gjöts även en klocka till Undersviks församling, den hämtades vid samma tid som Delsbos andra klocka sattes upp. Under dato 19 sept. för kyrkans inkomster noteras: ”Betalning af Underswiks församling för theras klockas omgjutning, som här för sig gick med thet samma wår Lillklocka giöts, 80 daler”.

Den vers som prydde den nygjutna storklockan är en god sammanfattning av vad som hänt:

När Herrans vredes eld, i grus och aska lade,
Wår Delsbo Prestegård, och sköna Helgedom,
Samt gjorde platsen all, kring Kyrkan ren och tom,
Wi Systrar fyra då ett bistert öde hade.

Af eldens häftighet, wi smulte bort i tårar,
Wi, som med klangen wår, och
sammanstämda ljud,
Förr kallat Socknens folk, hit up at prisa GUD,
Wi tystnade twärs af, Ach! Delsbo män det sårar!

Men GUD, som sina slår, och såren nådigt helar,
Halp först, at Kyrkan blef utwidgad, hwälfd
och täckt,
Halp sen, de Malme grand från mull,
at skölja käckt;
Hwaraf wi twå göts om, at oss nu intet felar.

Nu, Delsbo Menighet, låt klangen wår dig kalla,
At willigt komma hit til Herrans wackra Hus,
Och wandra sedan städs uti det klara ljus,
Som här beskriver dig, så skal du aldrig falla.
 

Källa:
Kyrkans tidskrift, Kyrkvallen
Av Kjell Ekelöf


 


 

HT den 10 juni 1961


 

Pingsten rings in från Delsbo

Pingsten rings in detta år (1967) i Sveriges Radio P1 av Delsbo klockstapels klockor

dels-013-klocka

Text och ur HT den 11 maj 1967. Hilding Söderman vid klockan i stapeln

dels-014-klipp-1967

Emil Wahlström var klockare i 40 år

Uppgifter ur Delsbo släktregister om klockare i Delsbo:

48J1 (X6) Lars Larsson-Guselius, * 11/2 1693, s. t. klockare L. Chusenii i Delsbo. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Heden, Delsbo. † 3/12 1767.
20MV Karin Påhlsdotter, * 29/10 1688, d. t. bonden P. Larsson i Långede 7, Delsbo. † 2/9 1779.
Olof * 10/12 1721                                             2
Brita * 29/11 1723. Bos. i Ede, Delsbo. † 17/1 1801
Lars * 8/9 1725                                                3
Margta * 26/12 1728                                         9K18
Karin * 27/9 1731, † 11/3 1743


18P4 Pehr Olsson, * 17… Härst. okänd. Klockare. Bos. i Ede 9, Delsbo.
2 Anna Pehrsdotter, * 26/10 1707, d. t. bonden P. Jonsson i Skarpäng 1, Delsbo.
Olof * 4/6 1743                                                5

18P5 Olof Pehrsson, * 4/6 1743, s. t. klockare P. Olsson i Ede 9, Delsbo. Klockare. Bos. i Ede. † 30/5 1807 (bröstsjukdom).
H. namn okänt.


5P4 Jonas Waldner, * 11/12 1747, s. t. länsman O. Waldner i Sjömyra 1, Delsbo. G. 1771. Klockare o. bonde i Sjömyra 1. † 2/12 1803 (vattusot).
19J2 Anna Jonsdotter, * 31/3 1744, d. t. bonden J. Erichsson i Duvnäs 2, Delsbo. † 29/2 1812 (bröstfeber).
Margreta * 14/12 1772                                      19P7
Brita * 18/8 1774, † 28/8 1774
Olof * 18/8 1776, † 9/9 1788
Anna * 9/7 1778. Okänd vistelseort
Jonas, tv., * 21/6 1781                                      9
Karin, tv., * 21/6 1781                                      10L3
Eric * 8/5 1784, † 16/7 1794
Brita * 1/4 1787                                               30T6


8L15 (X11) Olof Wahlroth, * 14/9 1755, s. t. ringaren Jöns Wahlrot o. h. h. Christina Boström i Gävle. G. 12/3 1786. Kantor 1777 o. klockare 1793. Bos. i Gävle.
12 Elisabet Ström, * 28/2 1756, d. t. direct. music. J. Ström i Gävle.
† 1828.
Christina Elisabeth * 1787                                  16
Johan Olof * 15/10 1789. Sjöman. † ./7 1809
Pehr Gustaf * 179., † 5/8 179 . vid 10 mån. ålder


30M4 Olof Jonsson-Skoglund, * 26/4 1782, s. t sold J Skoe lund i Vitterarv. Adjunkt o. klockare. Bos. i Ava, Delsbo. Komminister i Järvsö 1826.
5P3 Hedvid Elisabet Delin, * 29/7 1784, d. t. kommin. P. Delin i Delsbo. Utfl. t. Järvsö 1826.
Christina Catharina * 19/7 1809, † 19/9 1809 (utsot)
Christina Catharina * 21/12 1810                        6
Pehr * 11/3 1812. Utfl. t. Järvsö 1826
Hedvig Elisabet * 27/8 1813. Utfl. t. Järvsö 1826
Jonas * 24/10 1815. Utfl. t. Järvsö 1826
Olof * 6/1 1817. Utfl. t. Järvsö 1826
Johan Fredrik * 19/7 1818. Utfl. t. Järvsö 1826
Brita Justina * 13/11 1821, † 11/3 1822


57M5 Pehr Larsson-Söderblom, * 12/12 1803, s. t. bonden L. Jonsson i Sörbo 1, Årsunda sn, Gävleb. G. 1826. Organist o. klockare. Bos. i Bredåker, Delsbo. † 12/6 1854
(X35) Catharina Margareta Ström, * 22/7 1800. Infl. fr. Ovansjö.
† 16/4 1888
Anna Maria * 29/9 1828, † 7/11 1888
Pehr Fredrik * 27/2 1830                                    6
Lars Gustaf * 31/12 1832. Utfl. 1861
Christina Fredrika * 6/12 1837                            6L4

57M6 Pehr Fredrik Söderblom, * 27/2 1830, s. t. klock. P. Söderblom i Bredåker, Delsbo. G. 26/2 1884. Organist o. klockare i Delsbo. Bos. i Bredåker. † 3/7 1900.
(X5) Johanna Maria Amalia Öhman, * 29/5 1848 i Bollnäs, Gävleb. Utfl. t. Bollnäs 1912.
(X43) Ebba Johanna »Dahlin» * 28/1 1888. (Fosterd.) Utfl. t. Bollnäs 1911.


Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du uppskattar den här sammanställningen och vill stödja vårt arbete är en gåva mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo, eller Swisha till 073-600 42 78

Tack för din hjälp – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


 Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *