Emigranter från Hög

 Personer som emigrerat från Hög, enligt Forsa – Hög släktregister


Se och lyssna till glada svenskar i Amerika.


Alla uppgifter är hämtade ur Forsa – Hög släktregister
Riktigheten i uppgifterna har vi inte kontrollerat och möjligen kan även personer ha förbisetts.

Vi har valt att visa hela familjebilden även om det bara är en person i familjen som utvandrat. Det brukar vara till stor glädje för den som letar uppgifter om sin släkt om man får se vilka far och mor och syskonen var.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. Nu kan du söka vad du vill i sökrutan upp till höger eller ner till vänster, beroende på vilken dator du har.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Biskops Hill den 30 december 1867

Älskade Föräldrar och Syskon!

Jag har nu dröjt länge med att skriva svar på det brev som ni skrev till mig den 29 augusti. Det avgick ifrån Söderhamn den femte september och jag bekom det på Biskops hill den 22, vilket var mycket glädjande för mig att få emottaga och se dess innehåll. Jag skulle för länge sedan ha skrivit svar, men som pappa ville att vi inte skulle skriva alla på en gång så har jag dröjt. Men hoppas att ni har erhållit hälsningar ifrån mig igenom Hillmans och Engmans brev.

Det är nu många månader och dagar sedan jag skildes med eder, men avskedsstunden var den svåraste av alla som jag har upplevat. Jag tänker att ni har många gånger kommit ihåg mig och undrat hur jag befinner mig här uti det fördömda Amerika av svenska nation. Jag får härmed underrätta eder därom.

Men jag får först tacka för brevet och de goda önskningarna som ni tillönskat mig. Jag får även omtala för eder att jag har Gudilov hälsan och mår bra. Jag har inte varit dålig någon dag sedan jag kom hit vilket jag har mycket att tacka Gud för.

Jag kom till Biskops hill den 23 juli och där så arbetade jag 2½ månad åt S. Björklund. För första månaden hade jag 28 dollar, andra 26. Mitt arbete var att binda säd, tröska, plöja, vilket går mycket fortare än i Sverige för här begagnas maskiner nästan åt allting. Vi skar 14 á 15 tunnland om dagen då hade vi 4 hästar för maskinen och 6 á 7 bindare, då skulle ni tro att man fick skynda på likasom med tröskningen, här begagnas icke kornlador likasom i Sverige utan säden körs i stackar på fältet och så har de maskin på hjul så att de kan köra den vad de vill. Vi tröskade 100 á 125 tunnor om dagen Säden kommer fram kastad och ren från dom. Maskinen körs med 10 hästar. Plöja går även bättre här för det finns inte sten att kryssa för som jag är van förut. Här är det åkerstycken som är flera mil långa som inte finns något dike.

Sedan jag slutat arbetat åt Björklund så gick jag och de andra gossarna omkring 100 engelska mil i sydväst för att arbeta på järnvägen. Mitt arbete var att följa med bantåget och lasta räls och slipers och att påla vid bäckar och åar vilket arbete gick bra. Jag arbetade där i 2 månader á 2 dollar för dag, sedan gick jag hit till Biskops hill för att hålla jul. För Amerikanerne vet inte av någon jul eller någon annan helgdag här på Biskops hill firas juldagen lika som i Sverige. De börja gudstjänsten klockan 5. De hade ljus i kyrkorna även i alla fönster där omkring. Björklund hade 60 ljus som brann och hade bara ett i vart fönster, han har en byggning som är fyra våningar hög med torn, det är den bästa på (oläsligt ord).

Jag var sysselsatt med att sätta upp och tända dessa ljus. Sedan gick jag i kyrkan för att avhöra predikan och sång vilket ingenting var att berömma. Det är 2 kyrkor, den ena har Metodist den andra vet jag icke vad den skall kallas, det är den gamla Eric Janssa kyrkan, det predikas 2 gånger varje söndag en á 2 gånger under veckan. Och folket tycks vara flitigt att gå och avhöra, men hur deras lära är kan jag inte bedöma.

Ni vill även veta vad Biskops hill är, om det är stad eller socken. Jag kallar det för en liten stad eller köping, det började byggas här för 22 år sedan av Eric Janssons undersåtar vilket har tycks gått framåt. Det samlades flera hundrade människor som arbetade tillsammans i 16 år, men för 5 år sedan så fördelades det så att de fick varsina hemman vilka de nu sköter som och tycks vara välbärgade.

Här det inte som i Sverige att de vill låna pengar och borga varor och se mycket tiggare. Jag har intet fått eller hört talas om någon här bett om mat utan alla har pengar att betala med, om man arbetar halva året så förtjänar man så att man kan kläda och föda sig för hela året. Jag har nu förtjänat 130 dollar sedan jag kom hit och nu så tänker jag gå i skola i 3 månader för att läsa engelska, för språket är det värsta att förstå, för det är knappast något ord som har samma benämning. Om man skall köra en häst så skall han säga ”gudåp” om man skall få den att gå, om han skall stanna så säger man ”hå”. Häst det är ”Hase”.

Trilla är ”Båggi” så att det fins ingen del som kallas lika. Men jag kan nu förstå bra mycket som amerikaner talar, även tala men inte läsa. Men de säger mig att jag skall kunna lära mig läsa engelska på 3 månader. Jag tänkte nu gå tillbaks och arbeta på järnvägen men Björklund ville att jag skulle stanna kvar och gå i skola, få se vad nytta jag kan göra med företaget. Jag tänkte som ordspråket lyder ”den der råd lyder är vis”.

Vi har här ännu sommar, det kom lite snö för ett par veckor sedan, men den gick bort genast men bra köld har vi så att våra överrockar och även de andra kläderna passar här i landet. Ni vill även veta hur långt det är till New York (Sven skriver ”Niveårk”) ifrån Biskops hill, det är 2 000 engelska mil. Ifrån New York till Liverpool 3 000 mil och på en svensk mil så är det 6 ¾ engelska, då kan ni lätt se hur långt det är.

Hästar här i landet är nästan lika som i Sverige men i allmänhet större kvickare och vackrare och mycket starkare. Kor är av engelsk eller Smålands ras. Grisar är lika våra men inte få så de finns bönder som kan ha 150 á 200 stycken och inte mindre än 20 á 30. Här går grisar och kor ute både vinter och sommar, en del har fähus men för det mesta så är de utan fast det blåser och så kallt att ingen människa vill vara ute.

Jag kommer inte ihåg något mera som jag kan underrätta eder om. Jag tänker nu på Sverige och det besvärligheter som finns där och jämför dessa med Amerikas så tyckes det vara stor skillnad, här behöver inte gödslas eller dikas eller fara och sträva efter penningar. Utan här fås det och blir skörd så att de får till sina behov, över och inte under.

Men som jag har sett ifrån Sverige, dels igenom brev (och) även tidningar så ser det beklagligt ut att även ett frostår har infunnit sig där. Här minns ingen till något missväxtår eller hunger, om ni finge se hur vi äter här så skulle ni bli storligen förvånade. Det finns inget annat bröd än vetebröd, (oläsligt ord) bakelser af flera sorter, ägg, fläsk, smör, kött, kräm, caffe, the m m. Vi är likavis vad vi ska börja eller sluta, men när vi kommer till bords inte något Herrskap kan leva så frikostligt i Sverige som vi lever här. Men det är många som kommer hit ifrån Sverige som är missnöjda ändå, för de tänker att de skall få sina behov fyllda genast de kommer.

Jag har ingen gång ångrat min resa ännu men jag vill inte (oläsligt ord) hit någon för om inte den får det bra så vill jag inte ha någon skuld, men jag tvivlar inte på att inte de skall få det bättre här än i Sverige. Om det är någon som tänker fara hit nästa sommar så tycker jag att de icke lönar sig att ta mycket kläder med sig, för kläderna är inte dyrare här än där. Och besvärligt (är det) att forsla dem över hit för man får betala övervikt.

Som ni nu vill ha en karta på Amerika så vill jag gärna avsända en till eder, men jag vet icke huru jag skall få den ditsänd oskadad, men får ni inte tag i någon i Sverige så skall jag ändå göra ett försök. Jag slutar min skrivning för denna gång med många hjärtliga hälsningar till alla vänner och bekanta även till mina bekanta i Norrland.

Men först och sist till mina syskon. Pappa och Mamma som är mest hälsade av eder son
Sven Norberg

Källa:
http://arkivgavleborg.se/digitaliserade-kallor.

Utvandringen till Nordamerika

Under 1800-talets senare hälft var i Hälsingland liksom i det övriga landet en period av oroväckande stark emigration. Emigrationen började här redan på 1850-talet för att sedan kraftigt tillta fram till omkring 1900.

 

Emigranter från Hög

Uppgifter ur Forsa – Hög släktregister utan inbördes ordning. 


—6 A 19—

12 BRITA LARSDOTTER, * 8/4 1862, d. t. husman Lars Olsson i Edsta. Emigr. t. N. Amerika 1893.
KATRINA LUCIA, * 9/6 1890. Emigr. t. N. Amerika.


—3 C 12—

9 OLOF OLSSON, * 10/9 1857, s. t. bonden Olof Larsson i Frölland 1.
G. 16/2 1881. Spelman och Handlande i Edsta, Hög. Fl. t. Bergsjö 1920.
6A14 CHRISTINA SUNDIN, * 27/10 1862, d. t. handl. Olof Sundin i Edsta. † 12/7 1901.
OLOF, * 30/3 1881. Fl. t. Arbrå 1910.
PER, * 24/6 1884. Fl. t. Hudiksvall 1916.
LARS, * 21/9 1886                                          14.
ERIK, * 22/12 1887. Emigr. t. USA 1906.
KARL, * 1/4 1890. Emigr. t. USA 1905.
ANNA MARGRETA, * 2/10 1891. Fl. t. Hälsingtuna 1909.
KRISTINA MARIA, * 21/3 1893. Emigr. t. USA 1915.
HULDA KATREINA, * 21/1 1896. Emigr. t. USA
BRITA MATILDA, * 22/5 1898                             (X33)9Å49.
JULIANA CECILIA, * 3/7 1901. † 1/12 1901.


—3 C 13—

(X33)14Å17 PER JONSSON STRID, * 26/10 1864, s. t. soldat Jonas Strid i Ö. Hålsjö, Norrbo. G. 2/11 1889. Torpare i Baldra, Hög.
9 MARGTA OLSDOTTER, * 10/6 1866, d. t. bonden Olof Larsson i Frölland 1. Familjen emigr. t. USA 1893.
JONAS OLOF, * 30/8 1890.
PER EMANUEL, * 22/12 1892.


—5 C 9—

7 PER PERSSON. * 22/12 1832, s. t. bonden Per Olsson i Frölland 3.
G. 18/11 1859. Skomakare i Frölland.
(Z23) LUCIA JÖNSDOTTER, * 5/3 1831 i Klövsjö, Jämtl. Familjen emigr. t. N. Amerika 1882.
PER. * 15/4 1861.
MARGRETA LUCIA, * 4/3 1870.


—3 D 11—

9 ERIK ERSSON, * 15/11 1834, s. t. bonden Erik Ersson i Glimsta 1 (2). G. 11/11 1857. Bonde i Holm 2, sen. i Kyrkbyn 11, Bergsjö. Åter t. Hög. o. Sigsta 1899.
† 25/2 1911.
10G10 BRITA JONSDOTTER, * 31/5 1833, d. t. bonden Jon Ersson i Holm s 3, Hög.
† 23/10 1907.
ANNA, * 13/2 1858                                          5P
ERIK, * 9/7 1859. Emigr. t. USA 1892.
JONAS, * 14/1 1861. Emigr. t. USA 1882.
KARIN, * 15/11 1862. Fl. t. Bollnäs 1886.
PER, * 28/1 1864                                            15.
BRITA, * 1/3 1866                                           5P9.
MARGRETA HELENA, * 27/8 1867. Emigt. t. USA 1892.
GUNILLA, * 31/1 1870. † 24/3 1870.
NILS, * 13/2 1871                                           16.
JONAS PETTER, * 21/6 1873. † 6/9 1873.
KRISTINA, * 27/11 1874. † 3/2 1875.
JOHAN, * 28/3 1877                                        17.


—5 D 22—

20 OLOF OLSSON HÖGLUND, * 1/10 1837, s. t. husman Olof Johansson Höglund i Kungsgården, Hög. G. 10/11 1862. Skräddare i Kungsgården, Hög.
(X3) INGRID MARGRETA LARSDOTTER, * 6/4 1839, d. t. bonden Lars Andersson o. hu. Gölin Persdotter, Bergsjö. Familjen emigr. t. N. Amerika 1869.
OLOF, * 4/2 1863.


—5 D 39—

(X4)37D1 LARS JONSSON HELLSTRÖM, * 29/7 1854 i Lysvik, Värml. s. t. kolare Jöns Finne i Furuberg, Bjuråker. G. 20/4 1879. Infl. 1882. Husman i Kungsgården, Hög. Emigr. t. USA 1903.
20 BRITA OLSDOTTER, * 13/11 1854, d. t. husman Olof Höglund i Kungsgården. Lärarinna. Emigr. t. USA 1905.
INGRID GERDA, * 10/5 1879. † 27/8 1879.
LARS OLOF, * 16/12 1882                                 (X8)128Z1.
JOHAN REINHOLD, * 16/7 1885. † 10/6 1886.
ANNA, * 15/2 1892. † 22/3 1892.
KARL JOHAN, * 16/9 1894. Emigt. t. USA 1905.


—7 D 11—

10 PER OLSSON SKOGLUND, * 2/1 1834, styvson t. bonden Erik Ersson i Gåcksätter 4. G. Husman i Gåcksätter.
(X14) ANNA BRITA ENGBERG, * 30/1 1833 i Harmånger. Familjen emigr. t. N. Amerika 1869.
ANNA, * 15/5 1860.
ERIK, * 19/7 1864.
ANDERS, * 2/4 1868.


—10 E 1—

(W24) MATHIAS MAURITZ CARLSSON, * 17/7 1854 i Mora sn. Kopp. G. 30/12 1879. Infl. fr. Gnarp 1880. Skollärare i Edsta, Hög. † 13/7 1943.
(X10) EMMA AMANDA BERG, * 23/7 1858 i Gnarp. † 11/5 1932.
FRANS HJALMAR, * 2/4 1880. Maskinist. Emigr. t. USA 1931.
HARALD MAURITZ, * 13/3 1882                         2.
JOHANNA MATILDA, * 1/12 1884. † 17/3 1890.
ANDERS SIGURD VALDEMAR, * 26/5 1886.
KARL HILDING, * 20/2 1889. Urmakare. Fl. t. Hudiksvall 1946.
JOHANNA MATHILDA, * 4/2 1892                       3.
ERIK VILHELM, * 23/2 1895. Fl. t. Hudiksvall 1911.
KNUT OSCAR, * 31/1 1898                                4.
HELGA MARIA, * 16/4 1899                               5
EDLA AMANDA, * 19/1 1903. G. 19/5 1935 m. jordbr. Karl Tyko Berglund i Fågelhem, Gnarp.


—11 E 2—

1 PER UNGER, * 18/3 1862, s. t. sjökorpral Per Unger i Edsta. G. 10/6 1899. Arb. i Edsta, Hög.
(X14) BRITA KRISTINA SVANBERG, * 30/3 1870 i Harmånger. Familjen emigr. t. USA 1902.
PER JOHAN, * 28/4 1900.
JENNY KATRINA, * 26/5 1902.


—5 G 11—

(X7)1E10 JAKOB OLOF JONSSON, * 8/9 1874, s. t. bonden Jonas Larsson i Änga s 1, Enånger. G. 10/8 1902. Bonde i Hjortsta 3, Hög.
(X31)1K15 TEKLA ANDERSSON, * 24/9 1881, bonden Anders Andersson i Västtjärn s 1, Njutånger. Familjen fl. t. Hassela 1918                 (X15)22P1.
JONAS, * 24/11 1902. Emigr. t. N. Amerika 1925.
ANNA, * 20/6 1904. Fl. t. Hälsingtuna 1930.
PER, * 29/9 1905.
ANDERS ERIK, * 20/9 1907. † 1/4 1930.
JOHAN, * 12/11 1909. † 3/5 1911.
JOHAN, * 5/12 1912.
OLOF ALBERT, * 21/2 1915.
INGEBORG, * 1/11 1917.
LARS, * 28/4 1921.


—9 G 12—

(X3)3G23 LARS HANSSON, * 7/8 1831, s. t. soldat Hans Gren i Söderåsen, Bergsjö. G. 17/11 1860. Husman i Holm, Hög. † 27/9 1908.
8 CHERSTIN NILSDOTTER, * 12/7 1833, d. t. bonden Nils Jonsson i Holm 1.
† 25/9 1891.
KERSTIN, * 14/9 1862. † 21/9 1862.
NILS, * 6/7 1864                                             17.
ANNA, * 25/6 1865                                          18.
KERSTIN, * 28/2 1867. Emigr. t. N. Amerika 1893.


—9 G 13—

(X3) JONAS ERIK WÅGLUND, * 8/4 1841 i Bergsjö. Infl fr. Ilsbo 1873. Bonde i Frölland 2 Hög.
8 KARIN NILSDOTTER, * 27/5 1840, d. t bonden Nils Jonsson i Holm 1, Hög. Makarna emigr. t. USA 1895.


—9 G 17—

12 NILS LARSSON HOLMBERG, * 6/7 1864, s. t. husman Lars Hansson i Holm, Hög. G. 25/2 1890. Arb. i Holm
(F112) AUGUSTA KRISTINA TOUR, * 19/9 1861 i Vetlanda, Jönk. l. Familjen emigr. t. N. Amerika 1893.
LARS ALFRED, * 14/3 1890.
ANNA MARIA, * 10/5 1892.


—10 G 18—

(X4)5B13 JONAS JONSSON, * 21/7 1841, s. t. bonden Jon Jonsson i Spångmyra 2, Bjuråker.
14 – Styvson t. Erik Jonsson i Åsak 5, Hög. G. 15/5 1883. Bonde i Hjortsta 3, Hög. † 28/10 1905.
2E17 BRITA JONSDOTTER, * 2/6 1854, d. t. husman Jon Jonsson i Hallsta. † 13/10 1912.
JONAS, * 19/3 1884. Emigr. t. USA 1903. († under resan 13/12 1903).
KARIN, * 14/6 1885. † 10/12 1913.


—1 J 11—

7 PER NILSSON BERG, * 7/2 1802, s. t. skräddare Nils Persson i Kungsgården.
G. 16/11 1829. Husman i Kungsgården.
5C4 MARGTA OLSDOTTER, * 21/6 1805, d. t. bonden Olof Persson i Frölland 3, Hög. Familjen emigr. t. N. Amerika 1850.
NILS, * 17/7 1831
KARIN, * 14/7 1839.
INGA HELENA, * 2/7 1843. † 2/7 1843.


—12 J 3—

1 LARS EDSTA, * 1/5 1826, s. t. båtsman Lars Edsta i Västanåker. G. 10/4 1854. Båtsman i Edsta. Västanåker. † 22/5 1897.
ANNA ANDERSDOTTER, * 21/1 1832. † 17/2 1921
CHRISTINA, * 17/8 1856.
LARS, * 10/3 1859. Emigr. t. USA.
ANNA, * 27/9 1861. † 6/5 1862.
ANNA, * 29/11 1862. † 19/4 1863
ANDERS, * 18/3 1866.


—14 J 2—

1 KARL JOHANNESSON. * 29/12 1861, s. t. torpare Johannes Larsson vid Prästbordet, Hög. G. 6/6 1886. Landbonde vid Prästbordet, Hög.
11E1 BRITA PERSDOTTER UNGER, * 2/5 1858, d. t. sjökorpral Per Unger i Edsta, Hög. Familjen emigr. t. USA. Mannen 1894, de övriga 1905.
JOHAN, * 3/6 1887.
KATRINA, * 15/10 1890.


—1 P 11—

8 PER ERSSON, * 17/7 1820, s. t. bonden Erik Persson i Sigsta 1. G. Bonde i Sigsta 1. † 1/2 1898.
3D7 MARGTA NILSDOTTER, * 4/4 1835, d. t. bonden Nils Ersson i Glimsta s 1.
† 16/5 1887.
ERIK, * 30/10 1861. † 15/8 1880
NILS, * 29/12 1862                                         12.
PER, * 13/11 1865. Arb. i Sigsta. † 19/7 1901.
OLOF, * 15/8 1868. † 15/8 1868.
JONAS, * 25/11 1869. Emigr. t. USA 1892.
MARGTA, * 29/5 1874. Emigr. t. USA 1893.
ERIK, * 7/10 1881. † 8/2 1882.


—2 P 11—

(X19) NILS ANDERSSON, * 26/2 1861 i Hälsingtuna. G. 2 ggr. Infl. 1902. Bonde i Sigsta 2, Hög. Fl. t. Forsa 1911, t. Bergsjö 1913.
(X3) ANNA KATRINA OLSDOTTER, * 2/5 1855 Bergsjö. G. 4/5 1884. † 14/6 1907.
(X26) KATRINA JONSDOTTER, * 10/8 1854 i Jättendal. Tid. g. o. änka. Omg. 4/1 1909. † 2/12 1919.
BRITA, * 23/11 1883                                       5P11.
ANDERS, * 21/8 1890. Emigr. t. USA 1910.
ERIK, * 13/10 1895. Fl. t. Bergsjö 1913.
(X26) KATRINA OLSSON, * 23/2 1896. Styvdotter. Fl. t. Jättendal 1909.


—12 P 5—

3 ANDERS ERSSON, * 7/11 1842, s. t. båtsman Erik Åsman i Glimsta. G. 5/11 1871. Husman i Glimsta.
(Z23) ANNA JÖNSDOTTER, * 11/4 1837 i Klövsjö, Jämtl. Familjen emigr. t. N. Amerika 1883
ERIK, * 22/8 1872


—16 S 1—

(X3)2F14 OLOF EMIL LARSSON, * 1/8 1879, s. t. bonden L. O. Larsson i Fiskvik 4, Bergsjö. G. Infl. 1921. Arrendator i Prästbordets annexhemman, Hög. Fl. t. Hälsingtuna 1928.
(X3)11M15 SIGRID ENGSTRÖM, * 14/9 1881, d. t. bonden Per Engström i Ö. Tanne 5, Bergsjö
PER EDVIN, * 27/7 1902
OLOF, * 26/11 1907. † 24/12 1907
ANNA LINNEA, * 1/1 1909. Emigr. t. USA 1928
OLOF, * 5/3 1910. † 12/3 1910


—22 S 1—

(Z23) AGNES JÖNSDOTTER, * 8/4 1828 i Klövsjö, Jämtl. Infl. 1852. Piga i Sigsta, Hög. † 7/3 1876
ANNA LARSDOTTER, * 8/6 1855. Emigr. t. N. Amerika 1883
MARGRETA LUCIA JÖNSDOTTER, * 10/1 1859      6P23
IDA MARIA KARLSDOTTER, * 1/12 1862              6P20
JONAS ERIK ABRAHAMSSON, * 30/12 1866. Emigr. t. N. Amerika 1893


—46 S 1—

(X19) ERIK JONSSON, * 14/4 1854 i Hälsingtuna. G. 6/11 1887. Infl. 1916. Husman i Kungsgården, Hög. † 5/5 1942
(X19) KRISTINA ERIKSDOTTER, * 2/2 1862 i Hälsingtuna. † 21/4 1945
TURE, * 27/4 1898. Emigr. t. USA 1922
BRITA MARTINA, * 27/1 1901                            5E8
MARTA, * 3/10 1903                                        3D18
PER, * 27/9 1906. Emigr. t. Canada 1928


—1 Z 7—

5 SVEN JONSSON, * 28/2 1807, s. t. bonden Jon. Svensson i Åsak 1. G. 10/10 1839. Husman i Åsak (Gården brann 24/7 1865). † 11/5 1879
11Z1 BRITA PERSDOTTER, * 17/11 1716, d. t. bonden Per Olofsson i Åsak s 5.
† 3/12 1885
JONAS, * 21/5 1843                                         9
PER, * 4/4 1847. Husman i Åsak. † 7/5 1908
SVEN, * 25/1 1856. Emigr. t. N. Amerika 1882


—1 Z 9—

7 JONAS SVENSSON, * 21/5 1843, s. t. husman Sven Jonsson i Åsak, Hög. G. 3/6 1886. Husman i Åsak. † 11/11 1904
5Z10 ANNA ANDERSDOTTER, * 6/6 1864, d. t. båtsman Anders Froland i Hjortsta. † 18/2 1939
ANNA BRITA, * 14/1 1884. Emigr. t. USA 1903
KRISTINA, * 10/8 1887. Emigr. t. USA 1908
ANDERS, * 8/9 1889. Emigr. t. USA 1903
JONAS, * 8/7 1889. † 27/4 1890
JONAS, * 13/4 1891. † 25/8 1891
SVEN ARON, * 1/7 1892                                   11
JONAS, * 14/8 1893. Emigr. t. USA 1908
INGA, * 6/11 1898
PER, * 1/10 1901                                            12


—4 Z 17—

6A8 PER OLSSON LINDSTRÖM, * 9/11 1822, s. t. båtsman Olof Persson Lia i Edsta, Hög. G. 25/11 1846. Båtsman i Tåsta, Hög. † 27/8 1853 i Stockholm
(X8)19A1 ANNA OLSDOTTER, * 8/12 1821, d. t. soldat Olof Snabb i Kalvhaga, Forsa. Änka o. omg. 30/10 1856. † 19/10 1869
12 JONAS JOHANSSON SVED, * 13/10 1826, s. t. båtsman Johan Unger i Frölland. G. 30/10 1856. Änkl. 19/10 1869. Emigr. t. N. Amerika 1871.
ANNA PERSDOTTER, * 16/1 1847. † 23/1 1847
OLOF PERSSON LINDSTRÖM, * 16/10 1849. Bos. i Tåsta. † 8/12 1887
MARGTA PERSDOTTER, * 5/4 1852                     (X8)17E1


—4 Z 21—

(W23) HANS HANSSON DAHLSTRÖM, * 4/5 1856 i Malung, Kopp. G. 10/2 1889. Skräddare i Gåcksätter, Hög.
14 KARIN ANDERSDOTTER, * 22/9 1867, d. t. husman Anders Hansson i Gåcksätter. Familjen emigr. t. USA 1893
ANNA KRISTINA, * 1/7 1890


—5 Z 6—

5 NILS OLOFSSON, * 19/3 1796, s. t. bonden Olof Nilsson i Åsak 5. Bonde i Åsak 5. Sen. husman i Släthagen. † 26/4 1880
5J5 CHERSTIN OLSDOTTER, * 13/8 1795, d. t. husman Olof Nilsson i Gåcksätter. G. 10/9 1824. † 25/2 1851
(X8)14R4 MARGTA JAKOBSDOTTER, * 27/11 1818, d. t. bonde Jacob Persson i Rumsta 3, Forsa. † 10/9 1870
OLOF, * 7/10 1824
MARGTA, * 17/2 1825
NILS, * 5/3 1826. † 25/3 1826
INGRID, * 8/2 1827
NILS, * 9/9 1829. † 6/6 1832
PER, * 11/10 1830                                           8
NILS, * 14/11 1833                                         9
ANDERS, * 14/2 1836
JACOB, * 30/7 1853. Emigr. t. N. Amerika 1881


—5 Z 9—

6 NILS NILSSON, * 14/11 1833, s. t. bonden Nils Olofsson i Åsak 5. Husman i Lia.
† 17/3 1916
(X23) ANNA OLSDOTTER, * 22/8 1832 i Ilsbo. † 29/11 1922
NILS, * 22/11 1858. Emigr. t. Amerika 1881
OLOF, * 2/1 1861                                            12
ANDERS, * 26/9 1864                                      13
PER, * 28/5 1870. † 7/6 1876


—5 Z 10—

(X4) ANDERS FROLAND, * 30/9 1833 i Bjuråker. G. 1859. Båtsman i Hjortsta, Hög
† 20/7 1908
7 ANNA OLOFSDOTTER, * 28/6 1834, d. t. båtsman Olof Hallsta i Baldra, Hög.
† 30/10 1914
BRITA, * 25/12 1859. Fl. t. Hälsingtuna 1882
OLOF, * 19/4 1861. Emigr. t. N. Amerika 1883
ANNA, * 6/6 1864                                            1Z9
ANDERS, * 30/5 1867. Emigr. t. N. Amerika 1888
JONAS, * 5/9 1870. Emigr. t. N. Amerika 1891
ERIK, * 28/11 1872. Emigr. t. N. Amerika 1893
PER, * 3/4 1874. † 4/6 1897


—8 Z 1—

ANDERS HÖGSTRÖM, * 27/5 1802. Infl. fr. Söderhamn. Landbonde i Norrbo o. i Åsak 5, Hög. † 25/11 1852
(X43) INGA BRITA MORIN, * 10/8 1810 i Söderhamn. † 10/11 1877
ANNA KRISTINA, * 30/11 1835. † 19/3 1874
ANDERS AUGUST, * 19/7 1837. Emigr. t. N. Amerika 1881
LARS OLOF, * 2/10 1839                                  2
PER GUSTAF, * 13/1 1842. Emigr. t. N. Amerika 1866
AUGUSTA SOFIA, * 15/4 1844. Emigr. t. N. Amerika 1881
JOHAN ERIK, * 18/12 1847. Emigr. t. N. Amerika 1881
CARL FREDRIK, * 29/11 1849                            3


—8 Z 3—

1 CARL FREDRIK HÖGSTRÖM, * 29/11 1849, s. t. landbonden And. Högström i Norrbo. G. 24/10 1880. Torpare i Åsak, Hög. † 5/6 1933
(X14) BRITA ANDERSDOTTER, * /2 1855 i Harmånger. † 20/9 1938
BRITA, * 28/10 1880. Fl. t. Forsa 1908
ANNA, * 8/3 1884. Emigr. t. USA 1905
MARGTA, * 24/6 1885. Fl. t. Forsa 1903
INGA MATILDA, * 27/4 1888. Fl. t. Hälsingtuna 1911
HILDA KRISTINA, * 11/3 1891. Fl. t. Forsa 1922
ANDERS ERIK, * 22/7 1895. † 13/7 1916
KARL EINAR, * 5/6 1897                                   5

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen.

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *