Jonas Petter Strömbergs släkt

Läs om den gamle rallaren Jonas Petter Strömberg, hans släkt och de ättlingar som nu bor i  Hansebodarna 213, 215, 217, 219 och 221

Läs om fäbodvallen Hansebodarna.


Läs om fam. Berglöf och Rulle Cedergren i Hansebodarna.


Läs om släkten Leek och From.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

jps-002-familjen
Familjen Strömberg.
Stående f v, Emma, Martin, Erik, Hilda, Johan, Marta
Sittande, Jonas Petter med hustru Karin och dottern Elin

Jonas Petter Strömbergs levnadsöde är gripande berättar Gustaf Fagerström i ett minnesreportage i HT den 11 april 1981, Av Lennart Ersson.

Han berättade många gånger med bitterhet för Gustaf Fagerström hur han tidigt blev föräldralös och då fick flytta till en ”snäll” morbror. Morbrodern blev förmyndare åt Jonas Strömberg, och blev på så sätt förvaltare för en smärre summa pengar som den lille gossen ärvde efter sina föräldrar.

Jonas hade det hårt på morbroderns gård. Han fick hugga i ordentligt i de dagliga sysslorna och verkligen göra rätt för sig.

När Jonas läst för prästen och kommit en bit in på tonåren ville han flytta på sig och gick då till morbrodern för at få ut sitt arv efter föräldrarna. Men han förmyndare vägrade ge ut några pengar. De skulle han ha som ersättning för att ynglingen fått bo på gården, förklarade han.

Och någon rätt stod inte att få för en föräldralös pojke i dåtidens Sverige. Ensam, fattig och bitter fick Jonas dra iväg.

Han hade då träffat en rallarbas som skulle norrut till ett järnvägsbygge. Det skulle visa sig gälla just Järnvägen mellan Hudiksvall och Ljusdal och det var på så sätt som värmlänningen Jonas Petter Strömberg kom till Hälsingland och Näsviken.

När han anlände till Näsviken var det mitt i vintern och då hade ännu inge arbete med järnvägen börjat. Han fick därför börja med skogskörning hos bonden Per Klang i Hillen.

När sedan banarbetet kom igång fick han först börja i stenhuggarlag och sedan vara med om grävning.

Vid ett tillfälle fick han uppleva något märkligt. Utanför klockarsvedja hade man byggt upp banvallen efter sjöstranden. Där var vattnet ganska djupt och banvallen låg på sluttande berg. En morgon när jobbarlaget kom på plats hade en lång sträcka av banvallen bara glidit rätt ut i sjön. Känner man till platsen går det fortfarande att se var det hände.

Sedermera började Strömberg arbeta med räls och växelspår vid Forsa station. Då fick han plötsligt order att vara med och arbeta fyllningen av bangården på Näsvikens station. Där rådde det svåra arbetsförhållanden, då marken var sumpig och grus måste hämtas bakom kasernen och gamla mejeriet.

Landgångar lagda över kanalen, över vilken grus kärrades i tippkärror. Det var ett tungt och farligt arbete att skjuta dessa på de sviktande landgångarna. Många klarade inte arbetet, men det gjorde dock Strömberg. Han var inte så stor till växten, men stark som en björn.

Efter ett kort mellanspel i Sollefteå, bland annat för rekryten kom Strömberg tillbaka igen till Näsviken och blev extra banvakt. Han träffade Karin Eriksson-Sjöblom och de gifte sig.

Makarna flyttade till Långby, där det köpte en vallboning med lite jord av en dalbobonde.

Det var inte mycket till gård att föda en allt större familj på. Jorden räckte till några kor och en häst och på vintern hade Strömberg en del körningar att dryga ut inkomsterna med.

Familjen bodde också tämligen isolerad. Vägarna var av dåligt skick både sommar och vinter. Det var inte utan att Strömberg kände en viss besvikelse ibland att han bytt ut den trygga tillvaron vid järnvägen mot det slitsamma livet på en gård som knappt kunde ge någon utkomst.

Rallaren Strömberg var en känd och omtyckt figur i Näsviken. Han kom ofta på besök till Gustaf Fagerströms föräldrahem. Gustafs pappa var smed och hovslagare och han var också en smula kunnig i konsten att bota sjuka djur. Strömberg kom därför tämligen ofta med sin häst till Näsviken sedan han blivit torpare. Det var vid dessa tillfällen som han brukade berätta episoder från sitt rallarliv.

Jonas Petter Strömberg, var sprängarbetarbas när järnvägen byggdes mellan Hudiksvall och Ljusdal.

HT 7/7 1951
87-årig rallare i Forsa berättar- På de här axlarna har järnvägsrälsen gungat lätt på två man många, många gånger, och jag känner mig än i dag så stark att jag skulle kunna bära räls, bara jag inte besvärades av svindel, säger förre rallaren, skogsbrukaren och skogsarbetaren 87-årige Jonas Petter Strömberg i Stavåker, Forsa. Han vet vad hårt arbete från tidig morgon till sena kvällen vill säga. Han vet hur det känns att bli föräldralös i tidiga barnaår, och sedan få kämpa för livsexistensen.
Han har prövat rallarlivet både här och där i vårt avlånga land, och han har med två tomma händer borgat ett fäbodställe med en stuga på ett rum på Hansebodarna i Forsa, där han med hustru stannade i 50 år och arbetade tidvis sig fram till en rätt hygglig levnadsstandard.
Men ack vilka vägar! 5 km till närmaste landsväg i Djupdal och 8 km till Näsviken för att handla. Och när stugan började att fyllas med 8 barn så förstår man att det inte var bara att få mjölken och smöret från de fyra korna att räcka till allt.
Nää, skogsarbete blev faktiskt huvudnäring även om priserna på huggning och körning voro dåliga.
Vägen mellan Hansebodarna och Djupdal var till en början endast en klövjestig, varför det vintertid var bättre förbindelser, för då hölls en reell vinterväg öppen genom Hansebodarna.

 

Var rallare på Hudiksvall – Ljusdals – banan
Den ovanligt minnesgode Strömberg sitter nu i en liten vindskammare i Stavåker hos en dotterdotter och filosoferar över sitt strävsamma liv. Hans hustru Karin lämnade honom genom döden för sex år sedan efter ett nära 60-årigt äktenskap. Barnen äro utflugna ur boet, och det är endast minerna kvar.
Karlskoga är hans födelseförsamling, och han var yngst i en syskonskara på 7. Vid 10 års ålder blev han föräldralös.
– Jag kom då ut i olika gårdar där jag fick slita ont för 35 kronor om året och lite kläder, berättar Strömberg. 18 år gammal packade han kappsäcken och började rallarlivet, och det första banbygge som han knogade på var Ockelbo – Gävle och sedan Sollefteå – Långsele
Till Forsa kom han 1886 och bosatte sig i Näsviken, och dels deltog de båda följande åren i byggandet av Hudiksvall – Ljusdal – banan.

(1887 byggdes huset i Flottbo för att järnvägsarbetare skulle få bo där då järnvägen mellan Hudiksvall -Ljusdal byggdes. (start våren 1886). Under denna tid sprängde Jonas Petter Strömberg, bort ett öga (bodde då i Flottbo) vid sprängning genom ”Petter-Jönsa-Berget” mellan Flottbo och S. Sannäs. Uppgift:  Kjell Grönberg).


Jonas Petter Strömberg i Stavåker. 87-årig rallare i Forsa berättar.
Bild ur HT 7 juli 1951.

Strömberg arbetade dels med sprängning av berget, väster om Näsviken där landsväg och järnväg korsar varandra, och dels deltog han i planeringen av Forsa stationsområde. År 1891 och 3 år framåt arbetade han på banbygget Sollefteå – Härnösand, varefter han åter sökte sig till Forsa, och ett lugnare liv i Hansebodarna.
Med ett avbrott på 4 år i Funsta, stannade han med sin familj i 50 år på denna vackra och idylliska plats, som dock inte hade något av civilisationens glädjeämnen att bjuda.
Trots Strömbergs långa och tunga arbetsdag, så är han förunderligt vital. Hans sinnen är i god funktion, men vad som är besvärligt är att han lider av svindel, vilket gör att han måste vara försiktig i sina rörelser
PH

Undertecknads mormors far, den starke rallaren Jonas Petter Strömberg avled den 8/9 1951, 2 månader efter den här intervjun.S. Hansebodarna på 1960-taletKlicka på gårdens nummer om du vill du veta mer om den fastigheten
213. Anders Hansebacke, son till Bengt Nilsson, barnbarn till Marta.

215. Inger Simonsson, dotter till Marta

217. Sven Häger, son till Marta

219. Lennart Nilsson, son till Bengt Nilsson, barnbarn till Marta

221. Marie Åslund, dotter till Gunnar Nilsson, barnbarn till Marta


jps-005-ung-j-p-    jps-006-karin
Jonas Petter Strömberg                             Karin Eriksdotter, gift Strömberg

—17 Ö 1—Uppgifter ur Forsa släktbok

(T28) JONAS PETTER STRÖMBERG, * 15/11 1863 i Karlskoga, Ör. län. G. 22/1 1888. Infl. 1887. Banarb. o bonde i Överby ss4, Hansebodare. Fl. t. Delsbo 1936. † 8/9 1951.
49Z2KARIN ERIKSDOTTER, * 5/11 1865, d. t. husman Erik Olsson i Böle. † 13/8 1945.
ELIN ANNA CECILIA, * 30/3 1887                       9.
IDA KATRINA, * 2/8 1890                                 7E2.
I början av 1890-talet flyttade familjen till Ramsele i Ångermanland. 1894 var de tillbaka.
JOHAN PETTER, * 24/6 1893. Fl. t. Arbrå 1917.
ERIK VILHELM, * 9/8 1896                                4.
EMMA KRISTINA, * 22/1 1900                           3.
HILDA MARIA, * 11/3 1903                               2.
OLOF MARTIN * 22/7 1906                                101Å4.
MARTA KAROLINA, * 15/10 1909                       5.


—49 Z 2— Forsa släktbok
(X2) ERIK OLSSON, * 1/3 1829 i Arbrå. G. 1861. Husman i Böle, Forsa. † 3/3 1892.
1 SIGRID SJÖBLOM, * 5/12 1837, d. t. arb. Per Sjöblom i Böle. Änka o. fl. t. Delsbo 1900. † 29/5 1915.
PER, * 20/10 1861.
*KARIN, * 5/11 1865   G. m. J P Strömberg ⇑  17Ö1.
JONAS, * 16/7 1868                                              3.
JOHAN ERIK, * 28/11 1871                               (X6)49N15.
ANDERS, * 7/4 1874. † 14/12 1874.
Tv. ANDERS OLOF, * 26/9 1875                         4.
Tv. ANNA HELENA, * 26/9 1875                         4T8.

 


jps-007-fam-str 
Karin och Jonas Strömberg och dottern Marta. Bilden utlånad av Inger SimonssonDottern Elin född 30/3 1887 Läs om hennes giftermål med Erik Leek i Delsbo.Sigrid Sjöblom med barnbarnet, Jon Erik Säll f. 1892Jonas Petter och Karin framför deras hus i Hansebodarna

 

 

Johan Strömberg

   
Johan Strömberg och Anna Maria 1925       Stationskarl Johan Strömberg till höger

Johan Strömberg född 24/6 1893, son till J. P. Strömberg. stationskarl i Gällivare, gift 8/3 1925 med Anna Maria Berg f. 17/12 1903 i Arbrå


Johan och Anna-Maria Strömberg med barnen:
Anna Lisa 25/5 1925 och Bengt Inge 19/12 1929

 

 


Hilda Strömberg och Lars Erik Mårtensson

—17 Ö 2—
(X6)22P76 LARS ERIK MÅRTENSSON, * 13/1 1903, s. t. bonden Per Mårtensson i Sunnansjö s6, Delsbo. G. 10/7 1926. Bonde i Sunnansjö s6, Delsbo. † 6/3 1941.
1 HILDA MARIA STRÖMBERG, * 11/3 1903, d. t. bonden J. P. Strömberg i Överby ss4, Forsa. † 29/3 1952.
PER ERIK, * 22/7 1925. † 2/10 1925.
KARIN GUNHILD, * 10/1 1927.
ERIK GUNNAR, * 9/1 1928. Fl. t. Forsa 1934.
LARS IVAR, * 10/6 1929. Fl. t. Ljusdal 1941.
ASTRID MARIA, * 8/7 1930                               (X20)13G13.
SVEN HJALMAR, * 22/11 1934. Fl. t. Ljusdal 1941.
MARTA INGEGERD, * 22/2 1939. Fl. t. Ljusdal 1941.

jps-018-gassjo
På brotrappan i Gåssjö, Delsbo. Fr. v. Brita Mårtensson, Gunnar, Gunhild och framför henne Ivar. Till höger mamma Hilda Mårtensson med dottern Astrid 8 mån. Hon är född 8/7 1930.
Bild utlånad av Gunnar MårtenssonSyskonen Mårtensson
Fr. v, Ivar, Gunhild g. Modig, Gunnar 16 år, Astrid g. Eriksson
Bilden utlånad av Gunnar Mårtensson

 

jps-010-knut-emma
Knut Fagerström och Emma Strömberg. Bosatta i Näsviken

—17 Ö 3—
(X4)28H7 KNUT ADOLF FAGERSTRÖM, * 27/6 1899, s. t. smeden Anders Johan Fagerström i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 2 ggr. Infl. 1921. Eldare i Hillen. † 23/1 1955.
1 EMMA KRISTINA STRÖMBERG, * 22/1 1900, d. t. bonden J. P. Strömberg i Överby ss4. G. 29/5 1921. † 2/3 1931.
(X4)17A13 MARGARETA ELISABET ÅSLUND, * 30/3 1898, d. t. Jonas Åslund i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 23/12 1932.
SIGNE KRISTINA, * 26/8 1921                           7.
EMMY VIOLA, * 1/9 1923
IRIS EUFEMIA, * 14/9 1925.
TORSTEN INGE, * 2/3 1931                               6.
(X4)17A16 MARTA AXELINA ÅSLUND, * 4/4 1920 – 67Å12.
RUTH IRENE, * 1/2 1933 – 22L21.

 

    
Erik Strömberg och Rut Norberg         Erik Strömberg, 2:a giftet 14/12 1929 med Beda Engström

—17 Ö 4—
1 ERIK VILHELM STRÖMBERG, * 9/8 1896, s. t. bonden J. P. Strömberg i Överby ss4. Gift 2 ggr. Bonde i Funsta 1, kallad, Samuelsgård. † 1/1 1994 Lövåsen 420 A , Stora Skedvi, Dalarna
1W11 RUT NORBERG, * 1/1 1892, d. t. bonden Axel Norberg i Veda 1. G. 6/5 1922. † 11/11 1925.
(X26) BEDA MARGRETA ENGSTRÖM, * 24/10 1898 i Jättendal. G. 14/12 1929. Familjen fl. t. Jättendal 1937. † 30/8 1980
ERIK AXEL, * 24/4 1923.
RUTH ASTRID, * 2/10 1925 Gift 22/6 1947  med Valfrid Johansson 
JOHN BIRGER, * 19/3 1932
OLOF DAVID, * 27/6 1934.
KARIN MARGRETA, * 10/6 1936.
SVEN GÖSTA * 12/10 1937Plats okänd. Erik Strömberg och Märta From och barnen  Astrid,

Johan Birger, Olof David, Karin Margareta och Sven GöstaErik Strömberg firad på sin 50-årsdag den 9 augusti 1946. Okänd platsErik Strömberg uppvaktad på sin 50-årsdag den 9 augusti 1946,Bakom honom står hustrun Beda
Elin Leek, bakom henne Astrid och Valfrid (Valle) Johansson, John Birger, Olof David, Karin Margareta och Sven Gösta. Vilken är platsen? Någon som vet …Astrid Strömberg f.2/10 1925 gift 22/6 1947 med Valfrid Johansson född 4/8 1923 i Harmånger

 

 

Martin Strömberg

    
Martin Strömberg                                            Martin o Märta Strömberg. Se bild från bröllopet.


Göteborg 1948. Marianne o Martin Strömberg med sonen Sven-Olof


Göteborg 1949. Marta Nilsson, Martin Strömberg och Märta FromMarstrand 1948. Märta Nilsson, Märta From, Marianne Strömberg, Sven-Olof Strömberg


    
Sven-Olof åker kälke utanför fastigheten    Martin o Marianne Strömberg, Marta Nilsson o Bengt
där de bor. Den 15/2 1950


 

              
På färjan 31/8 1948. Marta Nilsson, Marianne      Bak Märta From, Marianne med son och Marta
Strömberg med Sven-Olof, Märta From                  Nilsson. Ombord på färjan 31/8 1948


   
31/8 1948 Marta Nilsson, Märta From och ?       Vem är han? Marta Nilsson 1948Marta Nilsson Martin Strömberg och Märta Froom


   
På väg till Brännö 1948 Sven-Olof,                Martin o Marianne Strömberg, Paradiset, Partille
Marianne Strömberg, Märta From


      
Vid Insta färja 31/8 1948. Marta Nilsson          Marstrand 1948. Märta Nilsson och Märta From
Marianne  Strömberg, med sonen Sven-Olof
Märta From


    
Vännebo Partille 1948                                     Eken i Vännebo 1948 Märta From och Marianne
Marianne, Strömberg, Märta From               Strömberg
och Sven-Olof Strömberg

 


     
Martin Strömberg med någon sittande          Tidningsklipp från Martin Strömbergs 50-årsdag, 1956
på hans axlar.

—101 Å 4—
17Ö1 OLOF MARTIN STRÖMBERG, * 22/7 1906, s. t. bonden J. P. Strömberg, Överby ss4. Jordbr. arb. Gift 14/6 1930. Fl. t. Flottbo i Delsbo 1929. Sen Harmånger och Göteborg. Chaufför. Skild och omgift . † 19/3 1990
2 MÄRTA MARIA LINDBERG, * 11/1 1911, d. t. Karl Lindberg i Långby. Fl. t. Delsbo 1929.
Omgift 9/10 1943 med Hildur Marianne Karlsson * 21/11 1918 i Vislanda, Småland † 7/3 2013
KARL EVERT, * 15/3 1928. Fl. t. Delsbo.
ERIK JONAS, * 18/9 1929. Fl. t. Delsbo.
Sven-Olof Strömberg  * 20/5 1945 i Mölndal  Gift 12/4 1969 med Agneta * 7/5 1945 i Jönköping


Martin Strömberg med barnen Karl Evert och Erik Jonas. Platsen kan vara Hamre i Näsviken

 

 

jps-013-marta-sigvard   
Marta Strömberg, gift 4/10 1930 med Sigvard Nilsson.

—17 Ö 5—
(X6)13N15 VILHELM SIGVARD NILSSON, * 29/10 1907, s. t. bonden Nils Johan Nilsson i Svedja 1:3 Delsbo. Hemmansägare i Hillsta 3. År 1936 köpte de fastigheten av J P och Karin Strömberg i Hansebodarna. Jonas Peter och Karin flyttade då till deras son Erik Strömbergs fastighet i Funsta, där de bodde till 1940, då de återvände till Hansebodarna
1 MARTA KAROLINA STRÖMBERG, * 15/10 1909, d. t. bonden J. P. Strömsberg i Överby ss4. G. 4/10 1930 Frånskild 22/6 1953. † 20/6 1996
137E1 RAGNHILD MOBERG, * 16/7 1933, d. t. bonden A. O. Moberg, V. Stråsjö, Bjuråker. 79Å8
BENGT VILHELM, * 25/12 1929                          111Ä2.
NILS GUNNAR, * 3/9 1934.
INGER VIOLA, * 6/10 1943.
SVEN JONAS INGEMAR, * 2/6 1946.
Tv. BRITT-MARI, * 21/4 1951.
Tv. LARS-GÖRAN, * 21/4 1951.
ULLA MARGARETA, * 1/7 1953                           8.


—111 Ä 2—

17Ö5 BENGT VILHELM NILSSON, * 25/12 1929, s. t. hemmansäg. Vilhelm Sigvard Nilsson i Hillsta 3. Löjtnant i Gävle. † 27/9 2017
1 GUNBORG BIRGITTA ANDERSSON, * 28/2 1930, d. t. elmontör Lars Joh. Andersson i Trogsta.
BENGT LENNART, * 19/4 1959.
LARS ANDERS, * 14/1 1963.


    
Bild ur tidningen på brudparet Ruth Jonsson
och Gunnar Nilsson gifta 25/3 1978.

—28 E 18—
(X33) OLOV GÖTE JONSSON, * 7/3 1929. Lagerarb. i Norrbobyn, Norrbo.
4 RUTH INGRID NORELL, * 3/6 1934, d. t. Karl Johan Norell i Lund. Gift 25/3 1978 med Gunnar Nilsson
RUTH CARINA, * 28/9 1959.  Gift o skild från Inge FrohmSyskonen, Sven, Inger, Gunnar och Bengt NilssonInger och Sven NilssonInger, Bengt, mor Marta, Gunnar och Sven Nilsson


    
Inger Nilsson                                                    Gunnar, Bengt, Sigvard Nilsson, Glugg-Marta och Marta                                                                                 NilssonSigvard Nilsson med sönerna Bengt och GunnarJonas Petter och Karin Strömberg, Johan Strömberg, Sigvard med sonen … och Marta NilssonStående vid dörren ?, Karl Sundin, Märta From, J.P. Strömberg, Hilda Mårtensson och Lars-Erik Mårtensson.Hansebodarna. Karin Strömberg med troligen dottern Elin Leek.Marta Nilsson i bärskogenHansebodarna Marta Nilsson med sonen Sven och Märta FromGunnar o pappa Sigvard Nilsson, Märta From, Marta Nilsson, Martin Strömberg med fru MarianneMärta From, Marta Nilsson, Marianne Strömberg


Tex och bild ur HT Måndagen den 15 oktober 1979


Födelsedagsbarnet Marta Nilsson, Stugsund med sina två äldsta bröder Erik Strömberg, Stora Skedvi och Johan Strömberg, Ånge.


Släktträff på Hansebodarna väckte många starka minnen

Släkten Strömberg har djupa rötter i Hansebodarna i Forsa. Här har en kull på åtta barn lekt, fiskat och fått lära sig arbeta i unga år men också i ur och skur vandra den 7 km långa vägen till Klockarsvedja för att lära sig räkna och skriva och den en mil långa vägen nedtill Näsviken för att proviantera.

På lördagen var det 70-års kalas för yngsta systern Marta Nilsson och släktträff med fyra generationer på flera led. Folk kom åkande kors och tvärs genom hela vårt land för att få vara med och uppleva barndomsminnen och gemenskap.

Hansesjön inramades av höstens gyllene färgprakt. Genom diset skymtade Blacksbergets skarpa profil och ur Gunnar Nilssons stora fritidsstuga steg kafferöken. Strax intill ligger det Strömbergska torpet som numera ägs av tredje generation, sonen till dagens jubilar, överstelöjtnanten Bengt Nilsson, Gävle

Marta Nilsson bor numer i Stugsund men vänder med jämna mellanrum åter till Hansebodarna. Hon åker tåg till Hudiksvall där hon har en moped stående och med vilken hon förflyttar sig till den gamla fäbodvallen. Men även här har koskällor och pinglor tystnat.

Hansebodarna har blivit ett fritidsparadis för de som fått fotfäste runt stränderna.

Syskonskara
Av de åtta syskon som makarna Karin och Jonas Petter Strömberg fostrade upp på Hansebodarna kring sekelskiftet finns nu endast fyra i livet. Det är Johan Strömberg, bosatt i Ånge, 86 år och med två barn, fyra barnbarn och barnbarnsbarn som han har svårare att hålla räkning på. Näst äldst är Erik Strömberg, 83, som kom åkande från Stora Skedvi samt Martin Strömberg, 73, som rest ända från Göteborg för att få uppleva denna släktträff.

De fyra som lämnat det jordiska är Elin, Ida, Emma och Hilda

Minnena är många en dag som denna. Erik Strömberg som var 13 år när systern Marta föddes kan berätta om livet på den tiden. Det finns anledning att ta situationen i begrundan. Det är så enormt mycket som hänt under dessa 70 år.

Stamfadern J. P. Strömberg var rallare och kom 1886 till Näsviken för att spränga i berg för den nya järnvägen. Under den tiden träffade han sin blivande maka Karin Sjöblom, vars nu levande släktingar också dök upp med blommor och presenter till Marta och släktträffens ära.

För 70 år sedan
Om läget den 15 oktober 1909 berättar Erik:
– Vi var då sju syskon jämte far och mor som alla bodde hemma i den lilla stugan om ett rum och kök. Endast köket var varmbonat. Rummet var utan eldstad och således kallt på vintern. Äldsta systern Elin var borta, hemma var Ida, 19 år, Johan 16, Erik 13, Emma 10, Hilda 6 och Martin 3 år.

De var nu på väg mot en ny vinter då det 8:e barnet skulle födas och med en bostad som hade eldstad i endast köket.

Erik berättar hur som torpet kunde föda tre kor och en häst tack vare att djuren betade i skogen hela sommaren. Strömberg hade tillfälliga arbeten i skogen eller hos bönder framme på bygden.


Före detta skolan i Klockarsvedja 1994, där barnen från Hansebodarna gick i skolan.
Bilden utlånad av Sven-Olof Strömberg, vars far Martin Strömberg gick i den här skolan.

– Till skolan i Klockarsvedja hade vi 7 km. Vid Forsså Bruk, 3 km längre bort, var Näsvikens järnviksstation med affärer och post. Vi hade tillgång till fina badställen och fiskeplatser. Men först och främst måste vi hjälpa till efter bästa förmåga. Under båtsäsongen fick vi plocka bär och sälja som hjälp till hushållet. Det var det ende barnbidrag som far och mor erhöll.

Vallen tystnade
I mitten av oktober blev det tristare att bo i Hansebodarna. Skällor och pinglor hade tystnat. Höstkvällarna blev mörkare och mörkare. Från Trollsmyrberget hördes uvar och ugglor.

Den här hösten då Marta skulle födas hade Strömberg arbete med hästkörning framme på bruket. Han låg borta hela veckan. Han hade sagt till pojkarna Johan och Erik att blev det fråga om barnmorskeskjuts så fick de lov att springa fram på Bruket och tala om det för far.

– På eftermiddagen den14 oktober var det dags. Mamma ville att vi skulle tala om det för far att barnmorskan borde hämtas.

Erik berättar hur som han och Johan startade på stubben, barfota och lite klädda. De tänkte springa tillbaka när de träffat far.

Nu hade Strömberg ytterligare en mil för att hämta barnmorskan Nordvall, och Strömberg förstod att det skulle bli beckmörkt innan han kom dit fäbodstigen ledde upp till Hansebodarna.

Väntan i kyla
 – Vi fick låna en lykta och gå före och vänta vid vägskälet. Det dröjde flera timmar. Det hade blivit så mörkt att far måste låna en lykta för att kunna köra fast det var landsväg.

Erik och Johan som hade lite kläder och var barfota frös väldeliga. Så kom far körande med barnmorskan och pojkarna gick före den 3 kilometer långa fäbodstigen och lyste med lyktan.

– Jag minns vi var mycket välkomna hela sällskapet när vi kom hem. På morgonen hade vi en liten syster som kom att stanna kvar länge på Hansebodarna och hjälpa mor och far.

Familjen Strömberg var fast bosatta på denna fäbodvall i 42 år, och var då de enda Åretrunt boende. Den slingrande fäbodstigen förbättrade Strömberg år efter år. Till en början bodde de i en förfallen fäbodstuga och några tunnland jord friköptes och så startade de sin djurhållning med tre getter.

Ja det fanns så mycket att berätta om denna lördag och när det började att skymma bänkade sig den stora skaran av släktträffare till jubileumsmiddag.

pH


*  —7 Ä 1— Forsa släktbok

(S26) JOHAN PERSSON NORDVALL, * 11/10 1858 i Gräsmarks sn. Värml. G. 23/6 1904. Skomakare i Trogsta. † 29/11 1945.
(Y48) EMMA HELENA JOHANSSON, * 17/6 1873 i Stöde, V.norrl. Barnmorska. † 17/4 1948.
INGRID MARIA, * 29/2 1912. Fosterdotter           2.

 

—17 Ö 6—
3 TORSTEN INGE FAGERSTRÖM, * 2/3 1931, s. t. Knut Adolf Fagerström i Hillen. Verkstadsarb. i Hillen.
10N17 ANNA MARIA HED, * 5/12 1931, d. t. snickare Helge Gottfrid Hed i Norrhoga. Affärsbitr.
JAN INGE, * 11/9 1952.

—17 Ö 7—
(X20)1R2 ERIK HERBERT ANDERSSON, * 12/5 1914, s. t. bonden Olof Andersson i Hjortsta 4, Hög. G. 6/8 1955. Droskägare i Böle. † 14/2 2004
3 SIGNE KRISTINA FAGERSTRÖM, * 26/8 1921, d. t. Knut Adolf Fagerström i Hillen. † 11/6 2002
LENA CHRISTINA, * 29/8 1957
KARIN ANNELIE, * 12/5 1960

—17 Ö 8—
(X42) JAN TORVALD LODÉN, * 15/10 1947 i Ljusne. Fräsare i Lund
5 ULLA MARGARETA MOBERG, * 1/7 1953, d. t. hemmansäg. Vilh. Sigv. Nilsson i Hillsta 3.
JAN CHRISTER, * 29/10 1969.
LARS TOMMY, * 7/1 1973. (Fader ej angiven).

 

jps-014-elin-erik
Elin Strömberg gift 5/11 1910 med den 36 år äldre folkskolläraren (54J6 Delsbo) Erik Lek i Delsbo  Dottern Märta född 6/6 1912

—17 Ö 9—
(X6)54J2 ERIK PERSSON LEK, * 5/11 1851, s. t. soldat Per Lek i Stömne, Delsbo. G. 1/5 1875. Änkl. 10/3 1899. Omg. 5/11 1910. Skollärare i Bjuråker. † 24/5 1931 i Ede, Delsbo.
1 ELIN ANNA CECILIA STRÖMBERG, * 30/3 1887, d. t. bonden J. P. Strömberg i Överby ss4, Forsa. Fl. t. Forsa 1938. † 14/4 1956.
MARTA LINNEA, * 6/6 1912                               10. Läs mer HÄR.
Tv. CECILIA, * 19/11 1914. † 19/11 1914.
Tv. MARIA KATARINA, * 19/11 1914. † 31/1 1920.

 


Per From 17/9 1908 – 4/9 1938

—17 Ö 10—
(X6)44S8 PER ALVAR FROM, * 17/9 1908, s. t. arb. Per From i Källbergsbo, Delsbo. G. 26/4 1931. Bonde i Sörväna 1, Delsbo. † 4/9 1938.
9 MARTA LINNEA LEK, * 6/6 1912, d. t. skollärare Erik Lek i Ede, Delsbo. Gift med Per From i Sörväna Delsbo . Utfl. till släktingen Erik Strömbergs fastighet i Funsta, Forsa 1938. Flyttlasset med häst och vagn kördes av 13-årige Rune Holmquist från Långby, har han berättat. Rune Holmquist avled 21/2 2021.Från Funsta flyttade Märta med barnen till Anderbo. Läs här. Därifrån sedan till Kalvhaga, där Märka arbetade med textilarbete på Holma Hälsingland i Sörforsa † 30/10 1974.
SVEN IVAR, * 31/3 1932   †  22/2 2014                             51A5.
INGRID MÄRTA LINNEA, * 3/5 1933  † 23/6 2013          136C1.
ERIK GÖSTA, * 22/7 1935. Fl. t. Hudiksvall 11/3 1954.  † 9/8 2016
PER GUNNAR, * 18/5 1938   † 19/12 2013                        11.
JOHN ÅKE JONSSON, * 13/1 1942 i Hudiksvall. Fl. t. Västanfors, Västm. 10/10
1960. (Fader JOHAN EDVARD JONSSON, * 9/7 1900 i Bjuråker).  † 23/2 1976

 

jps-015-fyra-generationer
Fyra generationer. Bak står Elin och Märta, i knä på Karin Strömberg sitter Märtas son Ivar f. 31/3 1932.

 

sjoa-018-funstaFunsta 317, ägd av Erik Strömberg
Bakre raden: Per Säll, Johan Sjöblom, Elin Lek och troligen Anders Sjöblom
Mittenraden: Hilda Mårtensson, Ida Berglöf och Marta Nilsson
Främre raden. Erik Strömberg, Karin och J P Strömberg  bodde här från 1936, då de sålde sin fastighet i Hansebodarna till Marta och Sigvard Nilsson. 1938 kom sedan Märta From med sina barn. I början av 1940-talet sålde Erik Strömberg fastigheten och då flyttade hans föräldrar tillbaka till Hansebodarna där de byggde om den gamla vedboden till bostad. Den kallas idag för lillstugan.

Kalvhaga 145

Elin Leek hade blivit änka 1931. Efter några år sålde hon hastigheten på Kalvstigen 5 i Delsbo och flyttade till sin brors fastighet i Funsta, dit även hennes dotter Märta kom att flytta seden även hon blivit änka.  Elin köper sedan en fastighet i Kalvhaga. Huset är byggt 1940.
Tomten till huset hade år 1931 blivit såld och avstyckat från grannfastigheten med vilken man hade gemensam brunn och jordkällare. Köpare var sömmerskan Katarina Åkerström, men hon avled 1938. Se uppgifter om henne nedan.


—13Ä1— Uppgifter ur Forsa – Hög släktregister

ERIKA JOSEFINA ÅKERSTRÖM, * 2/6 1829 i Stockholm. lnfl. fr. Rengsjö. Bos. i Kalvhaga, Forsa. Fl. t. Ljusdal 1897. † 30/10 1904.
AUGUSTA ERIKA JOSEFINA, * 18/6 1858             2.
GUSTAF KONRAD ÅKERSTRÖM, * 22/2 1871. Fl. t. Ljusdal 1897.

—2—

(X6)1L13 HANS MATSSON, * 10/3 1847, Blader-Hans kallad, s. t. bonden Mats Matsson i Sannäs s1, Delsbo. Og. Flottn.arb. i Kalvhaga. † 19/12 1931.
1 AUGUSTA ERIKA JOSEFINA ÅKERSTRÖM, * 18/6 1858, d. t. Erika Josefina Åkerström i Kalvhaga. Sömmerska i Kalvhaga. † 28/3 1936.
JOSEFINA KATARINA VILHELMINA, * 20/1 1880     3.
AXEL HANSSON, * 14/8 1882. Fl. t. Stöde 1913.
JENNY INGEBORG HANSSON, * 16/2 1885. † 9/2 1905.
HILDA MARIA ELISABET HANSSON, * 12/6 1887. Fl. t. Ilsbo 1906.
KARL BERNHARD HANSSON, * 3/5 1889. Anst. vid T3, Sollefteå 1908.
SELMA AUGUSTA HANSSON, * 6/1 1893. Fl. t. Uppsala 1915.
GUSTAF IVAR TEODOR HANSSON, * 31/5 1900. † 5/5 1903.

—3—

2 JOSEFINA KATARINA VILHELMINA ÅKERSTRÖM, * 20/1 1880, d. t. Augusta Erika Josefina Åkerström Kalvhaga o. Hans Matsson. † 21/4 1938.
VALBORG LINNEA ÅKERSTRÖM, * 13/5 1901. Mejerist. Fl. t. Norrbo 1929.

 Kalvhaga 145. Byggt 1940 i en våning om ett rum och kök.

På bron sitter Elin, bredvid henne står Märta med två barn. Ingången till huset kom sedan att flyttas till baksidan av huset, då man man även byggde till en våning. Den här ingången blev då ett köksfönster. Man hade gemensam jordkällare och delade brunn med gården i bakgrunden. Det fanns inget vatten indraget och man hade utedass på gården. Det hade de flesta på den tiden. När vattnet i brunn sinade, vilket var vanligt, fick man hämta vatten från grannar som man bar i hinkar med ok på axlarna.

År 1947 flyttade min mor Märta Froom hit för att ta hand om sin åldriga mor.

Har själv minnen från från slutet av 1950-talet då jag bodde här och arbetade på Holma i Lund under 6 månader. Gunnar och jag fick en vinter fick hämta vatten i Kärränge hos Stanford Jonsson i en vattenså, på ca 40-50 liter, som vi drog på hem på en stak-kälke. Kälken finns fortfarande kvar.

Till vänster Bergkvist hus, till höger Kroghs hus och längst upp i bild Frooms hus

            
Ivar, Anders Persson Leek, Märta, bakom          Ivar, Emma, Gunnar Märta och Elin
henne Gunnar och framför, mormor Elin Leek
Här har huset blivit ombyggt och renoverat, men ännu är inget vatten indraget


Här sitter undertecknad, Kalle Sundin, mor Märta och mormor Elin


    
Kalle Sundin med vilken mor Märta hade    Gunnar From vid logknuten hos Goods.
en kort romansPå den här flygbilden från Arkiv Digital, ser vi Goods hus högst upp i bild. På Goods gårdsplan fanns en uppståndare där vi fick hämta vatten ibland. Huset stod öde, och är nu rivet.


    
På gårdsplan vid källarkullen står,                   Bröderna Gösta och Gunnar Froom
Bernt Krog och Ingrid, Märta och Gunnar


   
Nils Olov Tillander  ”Nisken” på sin              Gunnar hemma på permission Gösta, Ingrid  Märta
motorcykel X 16221Märta sittande på min moped som jag tror var av märket kreidler, eller om det var en annan moped som jag haft.


   
Genom en olycka på Holma fick mor           Gunhild och Ivar Frohm med barnen Tort, Maud och Inge
vänstra ringfingret avklippt


    
Undertecknad och syster Ingrid                   Ingrid och Bernt Krogh sittande vid dasset


    
Det här verkar vara roligt tycker                    Ingrid From
Ingrid och mor Märta


    
Broder Gösta och hans Majvor                      Gösta From


   
Märta med Inga Forsberg på sparken         Märta och Olle Strid från Flatmo. En snäll, och trygg                                                                                         person. De höll ihop resten av livetBild från Arkiv digital. Här har Olle Strid byggt till ett garage, sedan Märta tagit körkort och skaffat bil.Olle Strid, mor Märta, min far Johan Jonsson och Emma Fridlund. Här umgicks man i bästa samförstånd och respekt för varandra utan konstigheter.Bakre raden. Ivar, Gunnar och Iris Grad, okänd, Olle Strid och Johan Jonsson
sittande, Emma, Olga, okänd, skymd Ida Berglöf, Märta med okänd flicka och Marta NilssonTill vänster ser vi det lilla dasset och till höger mors trädgårdsland där hon planterade massor med blommor blommor runt om varje vår.
Huset såldes sedan till Åke Brandt, som har det fortfarandeMärta From med barn
Bak står, Gunnar och Ingrid
fram sitter, Gösta, mor Märta och Ivar


Brudparet Ivar och Gunhild  From 1951

Ivar From, * 31/3 1932, – 2/2 2014 elektriker och fackföreningsordförande vid Iggesunds Bruk under 32 år. Gift 20/10 1951- frånskild 2/6 1975. Hustru 1). Gunhild Flygt, från Söräng i Forsa * 22/3 1928 † 11/11 1998.
Tre barn:
Inge * 30/7 1951 – † 7/9 1990 Gift och skild med *) Carina Jonsson * 28/9 1959
Sonen David född 21/8 1981

—38E18— Forsa släktbok
(X33) OLOV GÖTE JONSSON, * 7/3 1929. Lagerarb. i Norrbobyn, Norrbo.
4 RUTH INGRID NORELL, * 3/6 1934, d. t. Karl Johan Norell i Lund.
*)  RUTH CARINA, * 28/9 1959.


Tord * 30/1 1953 och Viola Andersson * 16/9 1949
Tre barn
Ellinor * 5/7 1976
Emil * 24/4 1981
Viktor * 8/6 1984


Maud *3/10 1955 och Urban Kaulich De äger och driver Hälsinge Linneväveri i Näsviken
Två barn:
Anders * 14/6 1988
Magnus * 3/7 1990

 —51 A 1—Gunnel Flygts släkt enligt Forsa – Hög släktregister 

34L2 JOHAN ANDERSSON FLYGT, 11/12 1847, s. t. bonden Anders Johansson i Långby 10. G. 9/11 1870. Soldat i Söderäng. † 21/1 1931
(X4) ANNA BRITA JOHANSDOTTER, * 10/10 1848 i Bjuråker. † 16/5 1934
JOHAN, * 14/11 1872
ANDERS FERDINAD, * 23/11 1876                     1K11 o. 9A10
PER GUSTAF, * 15/4 1886                                 2

—2—

1 PER GUSTAF FLYGT, 15/4 1886, s. t. soldat Johan Flygt i Söderäng. G. 22/12 1918. Furir, sen. flottn.arb. i Söderäng. † 22/8 1955
(Y11) HENNY ELISABET JONSSON, * 4/11 1898 i Ed, V. Norrl. † 20/6 1963
JOHAN AMANDUS, * 25/5 1915. Fl. t. Ed V. Norrl. 1925
GUSTAF VILHELM, * 29/8 1919
GUNNAR FERDINAND, * 1/12 1921                     3
Tv. PER ARNE * 22/3 1928. † 7/11 1928
Tv. GUNHILD ANNA OLIVIA, * 22/3 1928             4
BO IVAR, * 29/10 1934
Tv. ASTRID MARGRETA, * 16/5 1936. † 17/5 1936
Tv. PER ÅKE, * 16/5 1936. † 17/5 1936

—3—

2 GUNNAR FERDINAND FLYGT, * 1/12 1921, s. t. furir Per Gustaf Flygt i Söderäng. G. 13/4 1943. Flottn.arb. i Berglock
26H8 KARIN MAJ-BRITT ÅKMAN, * 28/4 1923, d. t. chaufför P. I. Åkman i Berglock.
PER ERIK, * 19/9 1943                                     6
KERSTIN ANITA, * 2/12 1948                            7
ROSMARIE, * 2/4 1951
KARL GUNNAR, * 13/7 1957

—4—

REIDAR SNARVOLL, * 26/6 1920 i Breskrifors, Solers förs., Norge.
1). GUNHILD ANNA OLIVIA FLYGT, * 22/3 1928, d. t. furir Per Gustaf Flygt i Söderäng. Textilarb. 5
RUT MARION, * 8/9 1947
PER INGE, * 30/7 1951                                     5

—5—

(X6)44S13 SVEN IVAR FROM, 31/3 1932, s. t. bonden Per Alvar From i Sörväna 1, Delsbo. G. 20/10 1951. Se 17Ö10. Elektriker i Lund   (X31)56L1 † 22/2 2014
1). GUNHILD ANNA OLIVIA FLYGT, * 22/3 1928, d. t. Per Gustaf Flygt i Söderäng.† 11/11 1998
PER INGE, * 30/7 1951
SVEN TORD, * 30/1 1953
MAUD GUNHILD ELISABETH, * 3/10 1955  och Urban Kaulich

—6—

3 PER ERIK FLYGT, * 19/9 1943, s. t. Gunnar Ferdinand Flygt i Berglock. Textilarb. i Lund.
(X27) SIV LILLY WINBLAD von WALTER, * 9/8 1944 i Ljusdal
PER HÅKAN, * 14/2 1966
SIW ANNICA, * 19/5 1971

—7—

(X18) ERIK LENNART DALSTRÖM, * 26/5 1946 i Hudiksvall. Chaufför i Lund.
3 KERSTIN ANITA FLYGT, * 2/12 1948, d. t. flottn.arb. Gunnar Ferdinand Flygt i Berglock.
KERSTIN ANNA-LENA, * 4/1 1969


Gösta From


Majvor och Gösta gifte sig den 5/11 1955

Gösta From var frisörmästare, och efter 50 år i yrket stängde han sin salong i Hudiksvall. Han gifte sig den 5/11 1955 med Majvor Uddén * 27/5 1933 i Hudiksvall
De fick tre barn:
Jan * 25/11 1954, bosatt i Iggesund.

Eva * 21/3 1967 Gift 24/5 1997 med Carl Anders Matthias Magnusson * 24/4 1965
Två barn:
Matina * 22/7 1995
Gustav * 11/3 1998

Per * 9/5 1970 Gift 12/6 1999 med Ann-Sofe * 3/5 1970 i Sundsvall
Barn:
Ida Sofie * 11/3 1997
Pär Joakim * 16/2 2000

Ingrid From

   
Bengt och Ingrid i hembygdsdräkter           Bengt Andersson

Ingrid From * 3/5 1933. Gift 30/10 1964.  med hemmansägare Bengt Andersson* 7/2 1928, Änga 262,  Enånger. Frånskilda 18/6 1986. Bengt Andersson avled  den 7/4 1995 och Ingrid den 23/6 2013.
Fyra barn:
Ingrids dotter Ingela * 11/12 1959 Gift 8/12 1989  med Håkan Fridlund * 19/3 1955.
Tre barn, Micael * 30/5 1979, Erika * 26/6 1980, Lillemor * 17/3 1983


Ann-Sofi * 8/4 1965 Gift 24/6 1983 med Per Collin * 10/9 1959
Fyra barn
Elin * 11/5 1983
Fredrik * 31/1 1984
Hanna* 12/2 1988
Karin* 1/6 1990


Kristin, ”Tina”, tvilling * 11/11 1966 gift 2/9 1989 med Mats Johansson, ”Dala” * 21/9 1960
Tre barn:
Lina * 28/5 1988
Matilda * 1/2 1990
Maria * 21/2 1992


Ola, Andersson, tvilling * 11/11 1966 gift 21/12 190 med *). Monica Blomberg * 7/11 1966 i Forsa
Tre barn:
Magnus * 20/3 1988
Sofie * 8/11 1989
Henrik * 22/9 1993

—156G1— Forsa släktbok
(X5) PER ÅKE BLOMBERG, * 23/4 1936 i Bollnäs. G. 15/8 1964. Skogsarb. i Hamre.
(X43) KARIN EVA ELISABET PETTERSSON, * 21/4 1945 i Söderhamn.
*).  MONIKA ELISABETH, * 7/11 1966.
ÅKE JÖRGEN, * 12/12 1967.

 


Gunnar From


Gunnar From

—17 Ö 11—
10 PER GUNNAR FROM, * 18/5 1938, s. t. bonden Per Alvar From i Sörväna 1, Delsbo. Hamre 4:12.
19W7 IRIS BIRGITTA GRAD, * 19/7 1924, d. t. Johan Martin Grad i Hamre.
19W9 – G. 29/9 1945 m. målare Erik Jonsson. Fl. t. Hög -(X20) 9G23. Skild 4/1 1966. Sen. Forsa

Åke Jonsson namnbyte 1966 till Nätterö

Undertecknad Åke Nätterö * 13/1 1942 Gift 1965 med Margot Persson* 1/10 1943 , d. t. Per och Brita Persson i Smedsgårdsbacken 225. Vigd av kyrkoherde Thure Änge i Forsa kyrka den 13/2 1965.
Dottern Jannica* 20/7 1965 Gift 6/8 1988 med Sven Roger Grönstrand från Tyresö
Margot avled den 2 februari 2018

   
Margot och Åke                                               Margot. Smedsgårdsbacken 225 i Forsa


Margots far Pelle, min mor Märta, brudparet Margot och Åke i Forsa kyrka. bak står Olle Strid, vid min vänstra sida, Margots mor Brita och min far Johan Jonsson

Berättar om mitt intresse för Budosport på förstasidan under rubriken OM OSS.


   
Vår dotter Jannica 2 år.                                  Jannica gift 6/8 1988 med Sven Roger Grönstrand
Två barn:
Tobias Per Roger  * 22/4 1987
David Linus Eric  * 5/6 1988
Jannica gift och skild: Nils Fredrik Pålman
Två barn, tvillingar:
Johan Nils Viking * 19/5 1994
Martin Nils Fredrik * 19/5 1994

Jannica Pålman har glädjande utvecklat sin medialitet och är nu ett diplomerat medium.
Hon driver firman Ena Änglarum i Enköping där du kan läsa mer om henne


Margots släkt enligt Forsa – Hög släktregister

—18 R 8—

(X26) JÖNS PETTER PERSSON, * 24/9 1887 i Jättendals sn. G. 26/11 1909. Infl. 1930. Bonde i Rumsta 4. Fl. t. Delsbo 1937
(X26) LENA BRITA LARSSON, * 26/9 1882 i Jättendal
ANNA MARGRETA, * 5/12 1912                          9
PER RAGNAR, * 8/4 1914                                  10
LARS VALDEMAR, * 9/8 1916. Fl. t. Asker, Ör. 1936

—9—

8 ANNA MARGRETA PERSSON, * 5/12 1912, d. t. bonden J. P. Persson i Rumsta 4. Fl. t. Hudiksvall 1936.
OLOF ARTUR, * 6/9 1930. Fl. t. Delsbo

—10—

8 PER RAGNAR PERSSON, * 8/4 1914, s. t. J. P. Persson i Rumsta 4. G. 26/7 1936. Jordbr.arb. i Rumsta.† 5/8 1995
19D2 BRITA HELENA BERG, * 5/4 1910, d. t. soldat G. R. Berg i Vålsta. † 19/9 1989
STEN GUSTAF, * 27/11 1936 † 31/10 2021
MARGOT BIRGITTA, * 1/10 1943 † 2/2 2018


Margots mor Brita och en del av hennes släkt

 —19 D 1—

(G17) PER LUDVIG PÅLMAN, * 1/11 1830 i Ekeberga, Kronob. län. G. 2/10 1870. Garvare i Vålsta. † 3/8 1914.
(X19) BRITA ENMAN, * 16/2 1845 i Hälsingtuna. † 22/10 1923.
INGEBORG OLIVIA, * 2/5 1870. Fl. t. Hudiksvall 1897.
GUSTAF REINHOLD, * 26/9 1875                       2.
KARL ALBIN, * 16/12 1878                               6Ä2.

—2—

1 GUSTAF REINHOLD BERG, * 26/9 1875, s. t. garvare Per Ludvig Pålman i Vålsta. G. 13/3 1898. Soldat i Vålsta. † 3/2 1954.
(X23) BRITA JOHANSDOTTER, * 3/3 1873 i Ilsbo sn. † 30/7 1945
PER JOHAN, * 3/1 1896                                    3.
ERIK ALBIN, * 26/5 1898. † 20/6 1921.
NILS GUSTAF, * 12/2 1901                               4.
MARTA KRISTINA, * 16/1 1903                          8C9.
SVEN LUDVID, * 14/5 1905                               5.
ANNA INGEBORG, * 12/12 1906                        17R3.
KLAS VIKTOR, * 21/10 1908. † 9/2 1909.
BRITA HELENA, * 5/4 1910                               18R10.
KARL OTTO, * 26/5 1913                                  8.
ANDERS VIKTOR, * 27/9 1915.

 

 

   
Olov Strid 28/9 1908 – 8/2 1996                    Märta Froom De höll ihop till livets slut

 

 

jps-009-ida-nils
Ida Strömberg gift 22/12 1912  Nils Berglöf i Söderäng 251. Här kan du läsa mer om Nils Berglövs släkt.

—7 E 2—
1 NILS FREDRIK BERGLÖF, * 7/11 1885, s. t. arb. Gustaf Berglöf i Söderäng. G. 22/12 1912. Flottn.arb. i Söderäng. † 18/11 1967.
17Ö1 IDA KATARINA STRÖMBERG, * 2/8 1890, d. t. bonden J. P. Strömberg i Överby ss4. † 23/12 1964.
TORA KATARINA, * 4/3 1913                                5.
NILS GUSTAF, * 13/8 1914                                  6.
MARIA INGEBORG, * 18/6 1917. Fl. t. Rytterne. Västm.län. Åter -2E3-
ELIN KRISTINA, * 8/4 1920                                  (X31)6K34.
KARIN LINNEA, * 26/3 1923                                 7.
KARL MARTIN, * 14/3 1926                                  9.
IDA MARGARETA, * 30/9 1928                              8.
HILDA OTILIA, * 17/4 1931                                  10.
ASTRID HILLEVI, * 21/5 1934                               11 o. 14.
ERIK OSKAR, * 28/1 1936.                                   13.

 

 


Hansebodarna 219, 7 sept. 2021. Så här vacker är Strömbergs fastighet nu.
De som bor här är Lennart och Agneta Nilsson, föräldrar till tvillingarna Johanna och Therese.


Ur tvillingsystrarna Johanna och Therese Nilsson gjord forskning och dokumentation om Hansebodarna och släkten Jonas Petter Strömberg, är nedanstående uppgifter saxade.

Jonas Petter Strömberg föddes 1863 i Karlskoga i Värmland. Hans föräldrar hette Petter Persson Gök (1812 – 1876) och Stina Lisa Pettersdotter (1815 – 1874).

Jonas Petter hade sex syskon och var yngst i syskonskaran. Hans föräldrar dog när han var 10 år och han blev då omhändertagen av sin morbror eftersom hans äldre syskon redan var utflugna och inte bodde i närheten.
Morbroden blev hans förmyndare och på så sätt även förvaltare över den summa pengar som Jonas Petter fick ärva efter sina föräldrar. När Jonas Petter i tonåren ville ha sina pengar, vägrade morbrodern att lämna ut pengarna, de skulle han själv behålla eftersom han hade tagit hand om honom under så många år.
Jonas Petter arbetade hårt på olika gårdar under sin tonårstid. När han hade fyllt 18 år bestämde han sig för att börja arbeta som rallare. När han flyttade från Karlskoga bytte han namn från sitt ursprungliga Jonas Petter Pettersson till Jonas Petter Strömberg.
Hans första banbygge blev mellan Ockelbo – Gävle sedan var han en kort period i Näsviken innan det blev Sollefteå – Långsele.

Sprängarbas
1886 kom han till Forsa och var med och byggde järnvägen mellan Hudiksvall och Delsbo. Under tiden som han arbetade som förste sprängarbas bodde han tillsammans med andra arbetare i baracker.
(Som förste sprängarbas blev tunnlarna en av hans större projekt har andra berättat. Ett tillägg av undertecknad)
Så småningom träffade han Karin Sjöblom från Böle (född i Arbrå 1865) och de gifte sig 1888. Karin var väldigt bestämd och hennes barn fick tidigt lära sig att vissa saker skulle man inte ifrågasätta. Hon var även läkekunnig och kunde mycket om örter.
Eftersom det var långt till läkare var i stort sett varje kvinna tvungen att kunna mycket om läkekonst. En egenskap hon hade var att hon kunde stilla blod, folk i närheten bad alltid henne om hjälp om det var något. Däremot var Karin dålig på att skriva och använde sig av olika krumelurer när hon skrev, det var nästan som ett eget språk.
Hon kunde skriva sitt namn men inget mer, anledningen till hennes dåliga skrivande var att hon aldrig hade gått i skolan som barn. Däremot var Jonas Petter duktig på att skriva, han hade fått undervisning i skolan när han var barn.

Styrkeprov
Jonas Petter har på flera ställen beskrivits som mycket stark trots att har var relativt kort. En händelse får visa hur stark han var. Det var en tung hemmagjord eka som skulle bäras ner till sjön. Två män försökte länge med att bära ner ekan, men de lyckades inte. Istället bar Jonas Petter själv ner ekan.
Jonas Petter fortsatte att arbeta som rallare men under vintertid arbetade han med skogsarbete. Eftersom han var rallare flyttade han och familjen runt en del. I början av 1890-talet (1891) flyttade familjen till Ramsele i Ångermanland. Med på flytten var hustrun Karin och döttrarna Elin (undertecknads mormor) och Ida. Johan föddes i Ramsele.

Tillbaka till Forsa
De flyttade tillbaka till Forsa och 1894 kunde de köpa en fäbodstuga av Per Erik Eriksson i närheten av Hansesjön, där föddes Erik och Emma. År 1900 köpte Jonas Petter mark av Daniel Olsson. Marken låg precis vid Hansesjön, på den plats som vi idag kallar för Hansebodarna.
Och 1902 var det dags att bygga ett större hus på den marken. Familjen hade nu blivit stor och det var alltför trångt i den lilla fäbodstugan. På den nyinköpta tomten fanns det bara en lada och en källa med bra källvatten, källan var oerhört viktig för familjen och den finns kvar än idag.

Betesmarken var full av sten, som sprängdes bort och stenarna forslades ut på isen på vintern. Efter att ha sprängt de stora stenarna fick de mycket användbar mark där de odlade korn och havre. I och med detta hade de alltid gott om mat. De hade även åkermark som de arrenderade, idag är den marken i stort sett igenvuxen.
Jonas Petter fick hjälp av vänner att riva den gamla stugan och flytta den till den nya tomten. Medan det nya huset höll på att byggas fick familjen bo i en annan fäbodstuga som låg ett par hundra meter bort.
Hela sommaren gick innan de kunde flytta in i det nya köket. När Jonas Petter byggde det nya huset använde han sig av vissa delar från den första fäbodstugan.
Huset kom att bestå av ett rum, kök, ladugård och stall. Under den första vintern fanns det inget golv i rummet därför fick hela familjen bo i köket, de var nu fem barn. Ladugården användes av djuren på vintern, på sommaren fick de stå i en sommarladugård. På sommaren skurades ladugården i huset ren och användes som extra rum. I slutet av 1930-talet byggdes det till en loge till huset.

År 1903 föddes dottern Hilda, Martin föddes 1906 och Marta föddes 1909. Om man ser på barnens födelseår ser man att de var födda med tre års mellanrum. Förmodligen var det praktiska anledningar som låg bakom detta. Det behövdes barn för att jordbruket skulle gå runt och barnen var någorlunda gamla när nästa barn föddes, på det viset kunde de äldre barnen hjälpa till med barnpassningen.
Åren efter det att de byggt det nya huset kom de att ha 2-3 kor, getter, höns, katter, kaniner, hund, häst och får. Av fåren fick de ull som de använde till att göra kläder. Familjen fick en extra inkomst när Karin spann ullen som hon nålband (en typ av virkning) till vantar och strumpor som hon sålde.

Jordbruket som familjen bedrev var inte tillräckligt stort, så Jonas Petter blev tvungen att arbeta med dagsverken ute på bygden och även i skogen. Efter Käck-Antes död den 2 nov. 1929, började han även att köra skolskjuts med häst och vagn till Näsviken. Under dagen uträttade han förmodligen ärenden och hälsade på folk. Så småningom blev vägen bättre till Näsviken, från att ha varit en klövjestig byggdes en modernare ”väg”.
Jonas Petter var med vid detta byggande.
Under den här tiden fanns det fäbodar vid Rolfstavallen, hus som än idag finns kvar. Vid Stenbo fanns det en gård som kallades för stor Annas och även ett arrendeställe. Bebyggelsen var utspridd runt omkring i området och det var i Oppsjö som var centralbygden.
Det var många som var i samma ålder som Jonas Petter och Karin, många familjer flyttade dit samtidigt. Barnen från Rolfstavallen umgicks ofta med Jonas Petters barn.
Flytten från Hansebodarna varade i fyra år

jps-003-hansebod
Hansebodarna. Karin Strömberg och troligen dottern Elin Lek

jps-008-tavla
Målning av Th. Holmström på Strömbergs gård i Hansebodarna. Tavlan är målad efter ett fotografi 1948 och ägs av Sven-Olof Strömberg i Göteborg.

1936 sålde Jonas Petter gården i Hansebodarna till dottern Marta och hennes man Sigvard. Jonas Petter och Karin flyttade då till deras son Erik som då bodde i Funsta. Erik ägde ett jordbruk och hans föräldrar fick bo i boningshuset.
Jonas Petter och Karin hjälpte till så mycket de orkade och för det fick de bo gratis med fri mat.
När Erik sålde jordbruket i början av 1940-talet och flyttade, ville Jonas Petter tillbaka till Hansebodarna. Vedboden byggdes om så att Jonas Petter och Karin kunde bo där, det byggdes en ny vedbod bredvid.
Karin fick cancer i magen och avled 13/8 1945.

jps-004-j-p-hansebod
Hansebodarna. Jonas Strömberg

1946 flyttade Marta och Sigvard till Hillsta, Näsviken, där de köpt ett större jordbruk eftersom Hansebodarna var för litet, de kunde helt enkelt inte försörja sig på det.
Jonas Petter flyttade med till Hillsta där han tog hand om deras barn, vilket uppskattades av barnen.

1949 skilde sig Marta och Sigvard. Hemma hos dem arbetade en piga, Ragnhild, som senare kom att förlova sig med Sigvard. Officiellt blev det Sigvard som tog ut skilsmässa, men det var förmodligen ett gemensamt beslut.
Huset i Hillsta gick på auktion, varken Sigvard eller Marta hade råd att det kvar. Sigvard och Ragnhild flyttade till Hansebodarna och Jonas Petter flyttade till ett av sina barnbarn, Signe, dotter till Emma. Signe född 1921, arbetade som piga hos bonden Per Jonsson i Stavåker, men när Signe flyttade därifrån, måste Jonas Petter flytta in på ett ålderdomshem i Sörforsa, där han avled efter kort tid den 8/9 1951.

Ett stort Tack till Therese och Johanna Nilsson som skrivit ner den omfattande släkthistoriken, varifrån några axplock här blivit återgivna.

PS. Är det någon som kan berätta om händelsen när Jonas Petter tvingades springande kasta ifrån sig ryggsäcken med nyinköpt mat till en björn som han råkade möta. Du som känner till händelsen och vet fortsättningen hör av dig så vi kan berätta hela historien.
Mina äldre syskon kan intyga vad som ovan sagts, och minns också hur Karin Strömberg brukade sitta och karva tobak som hon sedan rökte i en krokig pipa. Ds.

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen, till släkten Leek. till släkten Berglöf.

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

13 kommentarer

 1. Hej!

  Jag läser att Jonas -Petter började köra skolskjuts runt 1920-talet.
  Kan det inte vara senare? För innan Jonas Petter körde skolskjutsen så var det Anders ”Käck-Ante” Jonsson (1854-1929) som körde skolskjutsen.

  En dag när Märta Andersson f. Norman (1920-2011) skulle åka från Djupdal till skolan, väntade hon sedvanligt på Käck-Ante men han dök aldrig upp. Märtas far Petrus Norman (1885-1951) beslutade sig för att gå till Käck-torpet för att se vad som hade hänt. Märta ville följa med men hon fick inte utan fick stanna hemma med sin mor Margret (1892-1979) och sina syskon. Det tog ett bra tag men sedan kom Petrus tillbaka och berättade att Käck-Ante var död. Han hade ramlat framstupa mot handtaget på vedspisen så att hakan hade kilat fast sig i det. Han var stel och kall och lutade i 45 grader.
  Det behövdes en ny chaufför till skolskjutsen och Märta har berättat att Jonas Petter tog över sysslan.
  Detta måste därför ha skett som tidigast efter 2/11, 1929 (Käck-Antes dödsdag).

  Vidare hade Käck-Ante en liten häst men den sprang snabbt, enligt Märta Andersson.
  Märta gick sin första termin i Klockarsvedja, sedan blev det skolan inne i Näsviken.
  När Märta och de andra barnen var i skolan hade Käck-Ante hästen i Källses i Böle, som ligger alldeles intill bågbron och ”Natet”. Han hjälpte till med allt möjligt i Källses. Sedan, när skoldagen var slut, hämtade han upp barnen igen och skjutsade hem dem. Märta har berättat att när Jonas Petter körde, hade han en annan häst och den gick så sakta att man frös på väg till och från skolan om vintrarna.

  Vägen mellan Hansebodarna (”Hanseboene”) och centrala Näsviken gick via Rimbergsmon (”Rymmersmon”) på en kärrstig. Det var inte förrän 1934 som ”Nyvägen” anlades. Det året gick Märta och läste och tyckte att det var fantastiskt att få gå på en så fin väg till och från kyrkan. Längs ”Nyvägen” passerar man bland annat ”Vattenhôle”, ”Luffarsten” (där Glada Nisse m.fl. brukade övernatta) och ”Lestängene” (Ledstängerna).
  OBS! ”Nyvägen” är inte Riksväg 84.

  Detta har Märta Andersson berättat för mig eller snarare är det att jag summeriskt ”förhört” henne.

  Med vänliga hälsningar,
  Erik Andersson
  Näsviken

  1. Hej Erik!

   Jag är både imponerad och glad över allt du har att berätta. Som du skriver tog nog Jonas Petter över skolskjutsen först sedan Käck-Ante var död.
   Tack Erik, för den här fina berättelsen.

   Med vänlig hälsning
   Åke Nätterö

 2. Hej igen!

  Apropå Glada Nisse har jag hört folk säga att han var en skicklig fiolspelare. Han trakterade ju fiol, som bekant men enligt min farfar Edvin ”Bôr-Edvin” Andersson (1916-1999), var Glada Nisse en rätt medioker violinist. Enligt Edvin var det med hjälp av munspelet som Glada Nisse gjorde sina verk. Han var betydligt bättre på munspel. Farfar Edvin lärde sig Glada Nisses hambo efter Nisse. Edvin var född i Bôrens i Sannäs och körde timmer mellan Träffstuga i Djupdal och Rosssjön. I stugan innanför Träffstugan västerut bodde min farmor Märta och på så vis träffade Edvin både henne och Glada Nisse. Farfar Edvins dragspel är det nu jag som har i min ägo.

  Tack själv förresten för en väldigt intressant sida!
  Med vänliga hälsningar,
  Erik Andersson

 3. Glada Nisse verkar ha varit en skicklig slöjdare. Han tillverkade en mjölströare till min farmor Märtas mor och far en gång i Djupdal. Nu är det jag som har den och den fungerar fortfarande prickfritt.
  /Erik Andersson

 4. Hej Åke
  på bilden du har med Jonas Petter Strömberg och Karin
  där har du skrivit att dottern Elin är med på Bilden, det är faktiskt dottern Marta Strömberg. Jag har det fotografiet, du fotade den hos mig för en tid sedan.
  Många fina bilder har du lagt in.
  trevligt.
  MVH Inger Simonsson Hansebodarna

  1. Hej Inger!
   Tack för att du rättade till det här misstaget.Det syns ju att det är Marta på den här bilden, dessutom hade jag glömt att jag fick bilden från dig.
   Men nu har jag rättat till det Ha det fortsatt bra sommarvärmen. Åke

  1. Hej Suzanne! Bra fråga du kom med. Har sökt svar på din fråga tidigare, men det går inte att få fram några uppgifter. Han blev troligen aldrig skriven på någon plats därför går det inte att hitta honom. Passade nu på att uppdatera Strömbergs släkten lite till, men dig kunde jag inte heller hitta. Hälsningar Åke Nätterö

 5. Intressant läsning, jag är barnbarns barn till Emma. Iris eufemia var min farmor

 6. Angående att det stod:
  ”Läs om den gamle rallaren Jonas Petter Strömberg, hans släkt och de ättlingar som nu bor i Hansebodarna 215 och 219.”

  Så vill jag påpeka att alla hus på Hansebodarna bebos/ägs av släktingar till Jonas Petter, och är barn/barnbarn till Jonas Petters dotter Marta.
  213 Anders Hansebacke, son till Bengt Nilsson, barnbarn till Marta.
  215 Inger Simonsson, dotter till Marta
  217 Sven Häger, son till Marta
  219 Lennart Nilsson, son till Bengt Nilsson, barnbarn till Marta
  221 Marie Åslund, dotter till Gunnar Nilsson, barnbarn till Marta.

  Mvh
  Anders Hansebacke

  1. Hej Anders!
   Det var på tiden att vi fick de här uppgifterna uppdaterade. Tack snälla du, det var ett bra initiativ
   Vi hörs, Åke Nätterö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *