Storbröllop i Forsa

Dellenportalen försöker samla ihop bilder på gamla storbröllop som varit i Forsa 

För hundra år sedan och mer, var ett bröllop en stor händelse, som skulle förevigas med ett fotografi. Det är med hjälp av dessa bröllopsfoton som Dellenportalen nu försöker identifiera vilka det var som var med på bröllopet.

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Om du gillar den här sidan  glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Forsa församling om bröllop i Forsa .

 

BRÖLLOPSSEDER
Några ord om seder och bruk, tankar och regler som gällde i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.
Fram till 1908 var man tvungen att gifta sig i kyrkan.
Bruket att kvinnor tar männens efternamn vid giftermål växer fram under 1800-talet. Officiellt föreskrevs namngemenskap för makar först 1915 i Kungl. Maj:ts nådiga förordning. Enligt 1963 års namnlag kunde kvinnan vid giftermål genom en anmälan behålla sitt efternamn.

Fram till 1973 var det lag på lysning i kyrkan tre söndagar i rad, med det blivande brudparet närvarande. Meningen var att församlingen skulle kunna lägga in en protest mot det stundande bröllopet. Efteråt brukade det vara lysningsmottagning och det var då man lämnade sina bröllopspresenter.

Harry Persson skriver följande i sin bok, ”I KYRKBYN OCH TÅ”:
I det gamla bondesamhället hade man stor koll på släkt och grannar. Föräldrarna utsåg tidigt eventuella giftaskandidater till sina barn. Ända in på 1900-talet var det för det mesta föräldrarna, som bestämde, vem som dottern (eller sonen) skulle gifta sig med. Det skulle helst vara nån inom samma rang och status. Bonddöttrar fick inte gifta sig med en dräng till exempel. Däremot gick det bra med ett giftermål uppåt så att säga, om nu motparten var med på det. Bröllop var en ståtlig tillställning. Med många inbjudna. Då gällde det verkligen att hålla koll på släkten. Kusiner och tremänningar räknades som nära släktingar. Och alla yngre och medelålders i byn bjöds in och kom, om nu inte småbarn hindrade. Ett bondbröllop här i bygden hade för det mesta över hundra gäster. Och det räckte i dagarna tre med mycket mat och dryck.
Fram till 1910-talet bar bruden en svart klänning med brodyr på med vit slöja och en vit snibb fastknuten i midjan. Och en stor krona som lånades från kyrkan. Brudgummen bar en bonjour eller senare frack. Både brud och brudgum hade vita handskar. Slöjan var från början liten och ersatte de från 1800-talet vanliga pappersblommorna i granna färger, som prydde dåtidens bruddräkt. På 1910-talet blev det mer och mer vitt i dräkten för att sen helt övergå i vit brudklänning. Den sista svarta brudklänning i Bjuråker användes, vad vi vet, år 1922. Gästerna var högtidsklädda, frack och långklänning hörde till.
Bröllopet hölls för det mesta i det hem, där paret skulle bosätta sig. För att klara mathållning för hundra gäster i tre dar behövdes mycket förberedelser och en erfaren kokerska. Spelmän hörde till, fiolspelande och dragspel.
Marskalkar, tärnor och brudnäbbar var regel liksom gudfar och gudmor.
Före bröllopet var det lysning i kyrkan. Tre söndagar lästes lysningen upp. Reducerades senare till en gång.
En speciell sed var ”knutningen”. Ungdomar som kände brudparet, men inte blivit bjudna, besökte bröllopsgården på kvällen första dagen. Utklädda och uppspelta kom de till bröllopet, kikade in genom fönster och dörrar, fick sig en matbit eller ett glas, dansade en sväng och lyckönskade brudparet. Helst skulle man förbli oigenkänd och ju roligare utklädsel desto bättre. Knutarna var ett välkommet och roligt inslag i bröllopsbilden. Slut citat.

Bröllopsfoton
Till bröllopsceremonin hörde också att brudparet och alla gästerna i vederbörlig ordning ställde upp sig för fotografering. Det var en omständlig och tidsödande procedur att arrangera alla till fotografens belåtenhet. Intill bruden satt eller stod hennes släkt och på samma sätt placerades brudgummens föräldrar och syskon nära honom. Brukligt var att bjuda handlaren och andra på orten betydelsefulla personer.
Sedan brudpar, släkt, övriga gäster och barn intagit sina anvisade platser och hattar skjutits upp i pannan för att inte skugga ansiktet, var det så dags för det viktiga bröllopsfotot. Det är inte att undra på om brudpar och gäster tycks något stelnande i sina poser.

Bilder på stora bröllop från början av 1900-talet har sällan eller aldrig blivit fullständigt publicerade. Bilder med namn på brudparet och gården förekommer, men man får aldrig veta vilka gästerna är. Inte ens i lokala byaböcker förekommer utförliga presentationer. Därför kommer troligen dessa bildskatter – som är en del av vårt kulturarv att med tiden bli förpassade till glömskans mörker om ingen gör något för att försöka lyfta fram deras stora värde som kulturbärare och backspeglar till en tid som varit.

Därför vill vi försöka rädda så många bilder som möjligt i vårt närområde. Sedan vi fastställt vilka brudparet är och var någonstans bröllopsbilden är tagen vill vi identifierad så många av brudparets släktingar och gäster som det bara går. I förta hand förlitar vi oss på vårt egna och andras bildarkiv och slutligen på den stora allmänheten som nu kan se bilden på nätet. Alltid är det någon som känner igen någon släkting, nära anhörig eller bekant.

En uppmaning – vi vill ha bilder på stora bröllop från början av 1900-talet eller tidigare, gärna från det här området
Har du ett sådant bröllopskort kan vi kanske hjälpa dig att identifiera vilka gästerna är och det gör vi helt ideellt tillsammans med andra likasinnade. Den störste idealisten och kännaren är Tås-Harry Persson i  Bjuråker.

 

LJUSDALS TIDNING Fredagen den 6 april 1906

Ett storbröllop i Forssa

Den 29 mars sammanvigdes å Forssa gästgifvaregård Olof Nordin (son till nuvarande gästgifvaren i Hamre, Forssa) och bondedottern Margareta Jonsson från Sörhoga i Forssa. Bröllopet stod i dagarna tre och firades enligt urgammal sed.

Dagen före den s.k. stordagen samlades ett stort antal gäster i bröllopsgården och på stordagens morgon anlände oupphörligen bröllopsfolk. Bröllopsspelmannen stod på bron och spelade in gästerna. Tärnor och svenner stodo bredvid och undfägnade de ankommande rikligen. Vid inkörsgrinden till gästgifvaregården var en äroport anbrakt och på långa stänger svajade den blågula flaggan.

Hur mycket bröllopsfolk det var kan man tänka sig, då fyra byar hade knappast rum att inkvartera dem då det blef liggdags.

Sedan de unga tu blifvit förenade genom kyrkans heliga band tog den långa och grundliga middagen sin början samt räckte i dryga 2 timmar. Rätterna voro många och vällagade. Lutfisk var ersatt af präktig gädda, fångad i Funstasjön.

Ändtligen visade sig spelmannen vid dörren och drog upp skållåten, då man drack brudparets skål.

Så fick den unge pastorn som förrättat vigseln åter en god stunds sysselsättning med att lysa brudgåfvorna. Med värdeföremål och kontanter gingo brudgåfvorna upp till ett värde af omkring 1,000 kr. Ensamt sändningsgåfvor gingo upp till 132 kr. Härefter upplästes ett flertal lyckönskningstelegram från aflägsna släktingar och vänner. Så spelades skållåten igen och man drack brudparet till.

Så började det mörkna och de många kulörta lyktor som voro placerade dels å verandan till storbyggningen och dels i äreporten vid grinden tändes. Gårdsplanen visade nu en rörlig och brokig tafla af »knutare», som kommit för att se bruden. Här såg man masker och utklädda af alla tänkbara slag. Mäst lyckade voro en spåkärring med en näsa så stor att den kunnat duga till klyfvarbom och en häxa som inte var en bit bättre. Båda hade hvar sin kolossala snusdosa. Det hela liknade en lyckad iskarneval.

Sedan »knutarne» fått förtäring aflägsnade de sig och då gästerna druckit kaffe m.m. tog dansen sin början. Som det var bröllopsfolk från de flesta af Helsinglands socknar ville ingen af de dansande ungdomarna ge tappt. Första kvällen var det ett nyförlofvadt par från Tuna samt åtskilliga ungdomar från Arbrå och Bjuråker som täflade om i alla moderna danser och de tycktes inte häller dans polska så oäfvet. Men andra kvällen syntes det på spelmännen, de voro nu två, att något viktigt i dansväg var i görningen. De stämde noga och blickade förstulet mot dörren till danssalen. Dörren slogs upp och nu inträdde brudens fader Jon Andersson i Sörhoga i täten för en skara äldre danslystna. Spelmännen klämde nu till med en gammelpolska och så hade man glädjen att se denna, den vackraste af alla våra nationaldanser, utföras med den största jämnhet.

Jon Andersson är född 1841 och så ledes något till åren, men han är född i Hillen af en urgammal kärnslägt. Hela natten hade han sedan ledningen af dansen och likaledes dagen därpå, med samma outtröttlighet.

På andra dagens morgon komma svenner och tärnor körande i stora skrindor med koskällor på hästarne. De skulle väcka bröllopsgästerna på sängen med kaffe och gök. Meddelaren hade den turen att blifva inkvarterad i det minnesrika Tomta tillsammans med en mängd glada ungdomar, som roade sig hela den stund, som var föreslagen till hvila, med att lyfta i kapp.

Hela bröllopsfesten var lyckad och angenäm och trakteringen var sådan att både absolutister och de som ville ha en »knaber» kunde känna sig nöjda.

För 25 år sen bevistade meddelaren häraf ett bondbröllop i Hamre. Det var då ende sonen i en förmögen bondgård som gifte sig med en bjuråkersflicka af fullblod. Nu äktade en bjuråkerspojke enda dottern till en af Forssa sockens rikaste bönder. Rätt så, härigenom blir hälsingeblodet uppfriskadt.

För god inkvartering tacka vi äfven och sent glömmer man ett bondbröllop i Forssa, skrifver en meddelare till Hudiksvallsposten.

Avskrift: Viveca Sundberg

Vi efterlyser bröllopsfoton från det här bröllopet

—38 S 7—
3H14 ANDERS OLOF NORDIN, * 30/5 1883, s. t. gästgivare A. O. Nordin i Hamre 3 o. 5. G. 29/3 1906. Bonde i Sörhoga 1. † 16/6 1959.
6 BRITA MARGRETA JONSSON, * 20/7 1880, d. t. bonden Jon Andersson i Sörhoga 1. † 21/8 1966.
JONAS HILDING, * 26/8 1906                            8.

 


brfo-001-smedsgarden-1910
Bröllop i Smedsgården 3/7 1910 mellan (3H15 Forsa släktbok) Johan Nordin och Kristina Jonsson Smedsgården
Foto: J O Wiklund Hudiksvall
Bild ur egen samling

brfo-002-placering

Bakre raden
1.
2.
3.
4.
5.
6. Pipar-Jonke, Jonas Persson spelman från Norrbobyn
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Rad två
22.
23. Viktor Jonsson Skärås (Lassas)
24. Edvard Jonsson Skärås (Lassas)
25.
26.
27.
28. Gustaf Lind Lennsjö (Jantens)
Rad tre
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36. Stina Jonsson, syster till brudg.
37. Lars Jonsson (1877-1963)
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Främre raden
48.
49. Johan Smedin (60A7) 1818-1910, Tomta
50.
51.
52.
53.
54.
55. Margta Jonsson mor t. bruden
56. Jonas Jonsson, smedsgården (11S11) far t. bruden
57. Kristina Jonsson Brud
58. Johan Nordin Brudgum
59. Anders Olof Nordin, far till brudg. Gästgivare och bonde i Hamre. Tidigare skollärare i Skärås, Bjuråker
60. Elvira Nordin, gift m gästgivaren Anders Olof Nordin. Blev mor till 18 barn
61.
62. Olof Nordin, bror t. brudgum
63.
64. Viktor Hagström (27Ä1)
65. Katarina (Kalla) Hansson g. 1908 med V. Hagström, syster till brudgummen
66.
67.
Längst fram
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74. Hilding Nordin (4 år), sitter framför sin far Olof


—3 H 14—
(X7)5G3 ANDERS OLOF NORDIN, * 8/3 1862, s. t. torpare Olof Ersson i Ö. Bölan, Enånger.
(X4)29B7 – Skollärare i Skärås, Bjuråker. G. 2 ggr. Bonde i Loka 4, Delsbo, i Hälsingtuna 1891-1902. Gästgivare o. Bonde i Hamre 3 o. 5, Forsa. Fl. t. Resele, V.norrl. 1918. † 29/3 1942 i Sörhoga. Forsa.
(X4)29B4 MARIA ANDERSDOTTER, * 18/9 1863, d. t. torpare Anders Johansson Norling i Skärås, Bjuråker. G. 26/3 1883. † 18/9 1899 i Hälsingtuna.
(X3)19A12 ELVIRA VILHELMINA FRIBERG, * 17/4 1880, d. t. skräddare Måns Friberg i Högen, Bergsjö. G. 11/6 1902. † 17/9 1965.
ANDERS OLOF, * 30/5 1883                              38S7.
MARIA KATRINA, * 29/7 1885                           27Ä1.
ERNST JOHAN, * 3/3 1887                                15.
LARS GOTTHARD, * 5/5 1890                            16.
BRITA ANDRIETTA, * 30/11 1892. † 23/7 1894.
PER EDVIN, * 23/1 1897. † 30/5 1897.
PER lSEDOR, * 20/7 1898.
BRITA MARGRETA, * 17/5 1902.
MARTA MARIA, * 7/6 1903                                24A2.
ANNA VILHELMINA, * 31/5 1904.
ELVA JOHANNA, * 21/7 1905.
EMIL GÖSTA, * 1/8 1906.
TORE EMANUEL, * 24/8 1907. † 13/4 1910.
OLGA KRISTINA, * 11/10 1908.
TORA INGEBORG, * 24/4 1910                          17.
TORE EMANUEL, * 2/2 1912.
GÖTA LlLlAN, * 3/1 1921.
MAJ BRITTA, * 3/5 1924.

—3 H 15—
14 ERNST JOHAN NORDIN, * 3/3 1887, s. t. gästgivare A. O. Nordin i Hamre 3. G. 3/7 1910. Bonde i Hamre sss3. Fl. t. Bromsten, Spånga 1934.
11S11 KRISTINA JONSSON, * 12/5 1881, d. t. bonden Jon. Jonsson i Smedsgården 1. † 1/5 1964.
JOHN GÖSTA, * 18/7 1912. Travtränare vid Solvalla, Spånga.
LARS GUNNAR, * 13/12 1914. Travtränare vid Solvalla, Spånga.
ERNST SÖREN, * 5/9 1917. Travtränare vid Solvalla, Spånga

 

 

Detta var Annas föräldrahem där man bodde första tiden innan de flyttade till Pers  föräldrahem i Långvik 514,  Kalvhaga. Den här gården brann ned 28/8 1947.  En ny gård stod uppbyggd och klar till julen 1948

Brfo-003-1918-medevik
Bröllop i Medvik 122, den 12 april 1918 mellan (4M16 och 3K11 Forsa släktbok) Anna Eriksson Medvik och Per Persson från Kalvhaga, dit brudparet flyttade efter giftermålet.

brfo-003-1918-placering

1,
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46,
47,
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57. Bruden Anna Eriksson (1882-1961)
58. Brudgum Per Persson (1881-1948)
59. Brudgummens mor Marta Jonsdotter (1851-1935)
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.  Johannes Bryngelsson Långvik, i hatt och kraftigt skägg (6K17 1872-1940)
67,
68,
69.
70.
71.
72.
73.
74.

—3 K 11—

10 PER PERSSON, * 20/9 1881, s. t. bonden Per Persson i Kalvhaga s3. G. 12/4 1918. Bonde i Kalvhaga s3. † 6/9 1948
4M8 ANNA ERIKSSON, * 5/2 1882, d. t. bonden Erik Jonsson i Medvik 1. † 22/6 1961.
4M16 HILDING, * 22/7 1908. Styvson. † 14/4 1919.
4M16 KARIN, * 19/3 1912. Styvdotter. † 6/12 1931.
56C12 AXEL PERSSON, * 2/9 1926. Adoptivson    5Å6.


—4 M 16—

PER VILHELM JOHANSSON, * 16/9 1885. Slaktare i Hudiksvall
8 ANNA ERIKSSON, * 5/2 1882, d. t. bonden Erik Jonsson i Medvik. G. 12/4 1918 m. bonden Per Persson i Kalvhaga                               3K11.
HILDING, * 22/7 1908                                      3K11.
KARIN, * 19/3 1912                                         3K11.

 

 

brfo-004-kalvhaga
Bröllop i Kalvhaga 163, den 17 juli 1916 mellan (1K13) Oskar Blank Kalvhaga och Frida Strandberg från Enånger. Oskar Blank föddes 1/12 1888, son till den tekniskt begåvade  Jonas Blank i Kalvhaga, som gav flera generationer Blank dess tekniska begåvningar. Jonas Blank var konstruktör till Dalens första fotogenmotor som drog ett tröskverk. Han var också en mästare som finsnickare och kakelugnsmakare. Han tillverkade inte mindre än 8 chiffonjéer, och hans gesällprov kom att hamna hos Bryngelssons i Långvik.

brfo-004-1916-placering

1,
2,
3.
4.
5.
6. Johannes Bryngelsson Långvik, i hatt och kraftigt skägg (6K17 1872-1940)
7.
8.
9.
10. Elof Olsson, (1906-1985), Kalvhaga
11.
12. Erik Blank, (1871-1960), farbror till Oskar
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19. Sam (Samuel) 1903-1970), Larsson/Langermo, Flatmo, kusin till Oskar
20.
21.
22. Axel Enström (37L2 1878-1949) Bagare o handlare i Långby
23. Anna Enström (1879-1941)
24.
25.
26. Rulle (Rudolf) Cedergren (36L4 1878-1964)
27.
28. Emma Blank f. Andersson (1880-1936) gift 1910.
29.
30.
31.
32.
33.
34. Stina (Kristina) Tillander (31L4 1890-1980)
35. Karin (Katarina) Tillander (31L4 1892-1979)
36.
37.
38. Jonas Blank, far till brudgummen (1859-1949)
39. Anna Elida Cedergren (1898-1973) gift 28/5 1917 med Rulle Cedergren
40.
41. Hilma Danielsson (1895-1983) (syster till Elof Olsson, närmaste grannen)
42.
43. Dal-Kristin
44.
45.
46,
47,
48. Troligen Vendla Margareta, brudens syster, ogift (1885-1973)
49. Anna Vilhelmina, brudens syster (1882-1958)
50.
51. Per Erik Fors, gift 1903 med brudens syster Anna Vilhelmina
52.
53. Amanda, brudens syster (1880-1953)
54. Karin Ringqvist (1863-1948)
55. Stina Kajsa Strandberg, f. Falk, brudens mor (1853-1939)
56. Brud Frida Strandberg (1891-1974)
57. Brudgum Oskar Blank (1888-1975)
58. Kristina, brudgummens syster (1885-1971)
59. Herman Larsson, (2F8 1893-1955) bror till Alma
60. Alma Lönn, f. Larsson (1900-1979)
Flickor sittande längst fram
61. Dotter till Anna Vilhelmina, Fridas syster.
62. Gully Matilda Teresia (1907-1943) d. t. Anna och Axel Enström i Långby
63. Fanny, d.t. Anders Mats-Anna tremänning till Oskar
64. Edit Lönn (1905-1997), senare g. Bryngelsson. d. t. Alma Lönn, kusin till Oskar

Som du ser behöver vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ner på sidan så för vi in det i listan

—1 K 13—

12 ERIK OSKAR BLANK, * 1/12 1888, s. t. bonden Jon. Samuel Blank i Kalvhaga s1. G. 17/7 1916. Bonde i Kalvhaga s1.
(X7)5G5 FRIDA HELENA STRANDBERG, * 3/6 1891, d. t. husman Nils Strandberg i Borka, Enånger. † 27/3 1874.
ANNA INGEGERD, * 20/5 1917                          29H19.
NILS INGVAR, * 10/4 1919                                 20.
SIGVARD SAMUEL, * 24/2 1923                        21.

 

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

4 kommentarer

 1. Hej! Det är så intressant att titta på alla fina foton o läsa Detta foto ligger mig varmt om hjärtat då många släktingar finns med , då brudgummen är min mormors bror så borde min mormor kalla Hagström född Nordin vara med och jag är nästan helt övertygad att nr 65 är hon o hennes man alltså min morfar nr 64 Viktor Hagström. Går detta att lägga in?

  Maria Melin
  Hudiksvall
  070-2620729

  1. Hej Maria!
   Vad roligt att du kände igen din morfar och mormor på kortet. Nu är dom inte anonyma längre tack vare dig.
   Passade även på och uppdaterade bilden lite.
   Tack för hjälpen, ha det så bra och återkom gärna.
   Hälsningar
   Åke Nätterö

 2. Kommentar till Dellenportalen angående Frida och Oskars bröllop 1916.
  Jag, Britta Blank har haft en nästan fullständig lista, men förlagt halva tillika med numrerad skiss. Elov Olsson, vår granne satt med mig för många år sen och namngav så många han mindes. Följande är dem jag kan placera utifrån Elovs uppgifter och min egen numrerade lista som jag nu inte har någon skiss till och som inte stämmer med er numrering: Med risk att Elov mindes fel eller att jag tolkar min egen lista fel skickar jag detta.
  Elov var själv med på bilden som nr 10
  12. Erik Blank, farbror till Oskar.
  19. Sam Larsson, Flatmo, kusin till Oskar.
  22. 23. Axel och Anna Enström
  26. Rulle Cedergren
  28. Emma Blank
  34. Stina Tillander och 35. Karin Tillander
  39. Hustru Cedergren
  41. Hilma Danielsson (syster t. Elov, närmaste grannar)
  43. Dal-Kristin,
  53. Amanda, Fridas syster sitter längst fram, på svart stol, bredvid sin mor nr 55, mellan dem lite bakom, 54. Karin Ringqvist,
  59. Herman Larsson, Flatmo, bror t. Alma, 60. Alma Lönn, f Larsson,
  Småflickorna som sitter framför är 61. ….. Fors, dotter till Fridas syster Anna Vilhelmina Fors. 62. ….. Enström, dotter till Anna och Axel Enström , 63. Fanny, tremänning t. Oskar d.t. Anders Mats Anna, kusin med Oskars mamma, bor på Anners Mats/ Nore Norells/Urban Holmqvists gård, 64. Edit Lönn, senare gift Bryngelsson, d.t. Alma Lönn, kusin till Oskar.
  Kul att ni gör det här jobbet. Det är så trist med alla gamla foton som man inte vet nåt om
  Vänliga Hälsningar Britta

  1. Hej Britta, det här var fantastiskt roligt. Så bra att du kan så många namn och kanske hittar du resten av namnen också var det lider. Att de yngre är intresserade är mycket glädjande, det är för dom vi gör det här.
   Tack så länge, och hör av dig när det dyker upp några nya namn, och kolla nu att jag skrivit rätt. Åke

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *