Korpåsen i Hassela

De första nybyggarna kom till Korpåsen under 1700-talets andra hälft

Det sägs att det har bott 300 personer på Korpåsen, men stämmer det och vilka var dom i så fall? Här han du se vilka vi har hittat i släktboken, men vi tror att det är många fler än dom vi har hittat som har bott här.

Att skriva om en by utan att berätta vilka som har bott där, är att likna vid en kyrkogård utan gravstenar. Det är först när man visar deras namn som vi minnas dom personligen.


Våra uppgifter är skyddade enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


Här kan du komma i kontakt med Idas blogg, KORPÅSENS INTRESSEFÖRENING


Här en uppdatering av KORPÅSENS INTRESSEFÖRENING.


Se och lyssna Ida Larsson berättar


Läs Söderhams Kurirens reportag från Korpåsen.


Se Länsmuseets besök på Korpåsen.


Hassela socken, enl Wikipedia


Bilder från Korpåsen.


Läs om en beskrivning av Stormyrskogen.


Läs om Hassela Fågelklubb.


Läs När finnarna kom till Hassela.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 


År 1799 den 7 augusti fick man besök på Korpåsen av en lantmätare med biträdande Nämndemannen Olof Högdal. Följande voro nybyggare därstädes, Erik Ersson Modig, Erik Ersson, Jöns Jonsson och Erik Nilson.


Kartan visar nybyggarna på Korpåsen.

NYBYGGARE VID KORPÅSEN mellan åren 1779-1797 enl. husförhörsläng, av Viveca Sundberg
Ingen av dessa nybyggare återfinns i släktboken

CHRISTOFFER OLSSON, * 22/1 1751
HUST. MARGTA PEHRSDOTTER, * 9/2 1757
OLOF, * 5/11 1784
PEHR, * 21/5 1789


ERICH ANDERSSON, * 1728
HUST. ANNA PERSDOTTER, * 1738
ANDERS ERSSON, * 1762
ANNA ERSDOTTER, * 1772


LARS BIURBERG, * 1/8 1741
H. BRITA PERSDOTTER, * 26/9 1721
BRITA, * 26/9 1760
sonson JÖNS ERSSON, * 23/10 1796
sonson MATHIAS NILSSON 25/11 1796


Måg ERIC ERSSON MODIG, * 4/5 1755
H. ANNA JONSDOTTER, * ./8 1751
ERIK JONSSON, * 1761


ERICH GUDMUNSSON, * 1754
H. MERGETHA HANSDOTTER, * 1750
HANS ERICHSSON, * 22/12 1779
ANNA, * ./4 1781
BRITA, * 24/2 1784Del av laga skiftets karta 1861 – 1876


Del av laga skiftet karta 1861 – 1876. Under bokstaven P står det skrivet ”skoljord”.


Gävleborgs Läns Tidning den 15 maj 1841


Helsi den 28/6 1850


Landshövdingeämbetets utslag den 8 dec. 1845 om ökeskatt för Korpås och Laxbo

Se lantmäteriets ordlista om ökeskatt.
Läs mer här om Avvittring, enl Wikipedia


HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 14 november 1885


POST- OCH INRIKESTIDNINGAR DEN 8/4 1890


Vem var han? Vi kan inte peka ut honom med säkerhet


Västernorrlands Allehanda den 23/11 1901


Vi är osäkra på vem Per Olsson är som varit bosatt på Korpåsen, men vill du veta mer om
Åkerberg så har han fått en egen sida ”Hälsingeligan 1901-1902”.Eko. karta från 1950-60-taletForts. på eko. karta ovan från 1950-60-talet


Forts. på eko. karta ovan från 1950-60-talet


Saxat ur ett HT reportage av Anton Ring den 11 december 1964

Sedan jag pensionerats började jag år 1947 arbetet med min släktkrönika. 1948 bodde jag en vecka hos Erik Granlund i Korpåsen. I hans sällskap vandrade jag uppför den upphuggna brandtelefonlinjen till Synhällans brandtorn. Genom brevkorrespondens med mina släktingar i Amerika har jag fått i uppdrag att taga fotografier av de ställen, där de voro födda på Synåsen. Berget eller Synhällan 555 m. över havet.

Utsikten från detta torn var utomordentligt storslagen. Från berget i södra sidan av skogsåsen kunde då ännu ses öppna smärre platser som Erik Granlund förklarade att där hade man förr odlat potatis. Sedan jag tagit några foton gick vi på upptäcktsfärd till de gamla stugor som varit belägna norr om gränslinjen Synhällan – Högtuppen. Vi sökte oss in bland videsnåren och övrig buskvegetation. Där visade Granlund på en plats där min farbror Erik Korp börjat bygga en stuga och kommit så långt med denna att han dragit väggbanden över de blivande fönstergluggarna. Då nedbrändes den stuga farbror Korp hyrde. Enligt efteråt erhållna uppgifter var inget försäkrat. Då ingrep hans fader Olof Eriksson till hjälp. Den stomme till stugan farbror Korp uppfört flyttades till Bäcktäckten. Där bodde han till år 1899 försörjande sig med den lilla avkastning jordbruket gav. De ha själva sedermera uppgivet att de hade upp till tre mjölkkor jämte getter, ibland en häst för timmerkörning och så tillverkade farbror näverskor, s.k. becksömskor. Vidare var han utställningsåret 1897 kallad till Stockholm och spelade där för både ”grevar och baroner” sina gammelpolskor. Troligen hade han sin brorson i sällskap, nämligen Arvid Persson, som senare för mig omtalats också spelat allmogelåtar vid denna utställning.

Trosförföljelse tvingade till emigration
Att bönderna i Korpåsen sålde sina gårdar och reste till Amerika är en känd sak. Många av dem reste från Hassela, Bergsjö och Gnarp av den orsaken att de voro förföljda i sin baptistiska tro. Om en broder till min farfar Olof Eriksson, Erik Eriksson Östberg, finns i en kyrkobok förvarad i kyrkoarkivet i Härnösand antecknat: ”Baptist”. Senare med en lenare handstil är antecknat ”har därmed upphört”.

Tävlan i stenlyft
Det avtäcktes också en stor sten på berghällan vid Ol-Ersgården. Den stenen har sin särskilda historia. Ungdomarna på 1860 – 1870-talet hade övat brottning och tyngdlyftning som idrott. Man hade sökt fram stenar med vilka man gjorde atletiska övningar. Till sist stannade det vid en sten, som endast en enligt bybornas eniga uppgift, förmådde lyfta. Denna sten har befolkningen i byn hållit i gott minne och enstämmigt förklarat att ingen annan människa dittills (1952) förmått lyfta.

År 1948 kom jag på att köra fram denna sten till farfarsgården och uppställa denna som en slags minnesvård. Jag fick min släkting Hans Persson i Hångberg med på saken. Med hjälp av arrendatorerna Granlund och Hamberg letades fram en stendrög. Två hästar spändes för detta åk och med dem som dragare flyttades stenen upp till och uppställdes på stenhällarna intill Ol-Ersgården. Där står eller ligger den ännu.

I en artikel i Stockholms-Tidningen talas det om en då 83-årig gumma som hette Kajsa Hansson och bodde ensam i en stuga någonstans i Korpåsen. Det hade ansetts olämpligt att en så gammal kvinna bodde ensam. Därför hade ordnats med telefon till hennes syster i Laxbo

Stortjuven Lindgrens stuga
Vår vandring och upptäcktsfärd fortsatte och vi kom fram till något av nyare art. Det var en husbyggnadsgrund av kilade stoppstenar. Huset var bortflyttat. Intill fanns en av kilad sten uppförd källare, ganska stor. Vi tittade in i denna och där fanns då en stor köttkar. Över ingångsdörren växte en stor och vid granbuske. Längre österut stod en nästan sammanfallen stuga. Granlund omtalade att i den stugan hade en gång stortjuven bott. En yngre broder till Erik Korp som hette Paulus var gift med en kvinna från Lindsjön, som hette Lindgren, men hennes namn hade på intet sätt med stortjuvens namn att göra. Granlund kunde berätta att vid grävningar för den nya källaren hade man återfunnit silverföremål bland annat en bägare. Av inskriptionen tycktes den härstamma från Forsa. Vid tiden efter stortjuven Lindgrens död var mina föräldrar så där i tjugoårsåldern, likaså föräldrarna till Granlund.

Det har berättats att han planerade överfall och rånade resande efter vägarna. Vid ett sådant överfall efter vägen genom de stora skogarna mellan Gnarp och Årskogen skall han ha mött sitt öde. Hemvändande forbönder från Sundsvall beräknades ha gjort goda affärer och kunde inneha bra med pengar. I en brant uppförsbacke överföll så en forskjuts. Här träffade han dock på sin överman. Den överfallne drämde kulan på ett betsman i huvudet på rånaren och därmed var striden avgjord. Medhjälpare som under striden vaktat hästen fick så föra honom hem. Troligen är att han vid hemkomsten redan var död. En äldre bosatt vid Korpåsen kunde berätta att hon som liten flicka sett plodpölen på loggolvet där man lagt den döde mannen.


Beträffande ovannämnda rån av en forbonde omkring 1875, 1880 som lär ha fått ett våldsamt slut kan vi konstatera att detta är inget annat än en uppdiktad lögn, som kostade oss, framförallt Viveca åtskilliga timmars resultatlöst letande i olika arkiv innan hon hittade bröderna inskrivna som landsstrykare tio år senare.


Vi kunde konstatera följande:


I husförhörslängd 1872 – 1881 framgår att fadern torparen Hans Lindgren från Ulvsjö är död (1797-1863)  och att modern Kristina Lundberg * 12/8 1812 har två ej konfirmerade söner. Enl bouppt. efterlämnade boet över 700 kronor.
Hans Johan Lindgren * 4/10 1850
Olof Adolf Lindgren * 4/5 1852I husförhörslängd 1882 – 1891 framgår att lösdrivaren Hans Johan Lindgren * 4/10 1850 infl. t. Korpåsen 1874, liksom hans tidigare dömde broder Olof Adolf Lindgren* 4/5 1852


GEFLEPOSTEN DEN 16/1 1890
Visitation hölls ånyo onsdagen den 8:e dennes hos häktade handlanden J. Jönsson i Mellansjö, likväl utan resultat. Några af handlanden P. Broströms bortstulna varor anträffades icke, som leddes af kronolänsmannen. Emedan häktade J. Lindgren från Korpåsen i Hassela antogs kunna hafva medtagit varorna till sin hemort, reste kronobetjäningen strax derpå, sedan undersökningen hållits vid Mellansjö, till Korpåsen, hvarifrån de återvände i söndags med en ung man, som förliden höst varit i sällskap med Per Arneson Nermo, (f. 23/6 1843 i Norge, gift och bostt i Ramsjö) hvilken senare nu som bäst aftjenar 10 mån. straffarbete.

Möjligtvis kan denne unge man hafva något att förtälja angående alla de spårlöst försvunna varorna, för hvilkas undandöljande brottslingarne hade god tid, före sitt häktande, skrifves till Gefleposten från Ramsjö.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg


VESTERNORRLANDS ALLEHANDA DEN 20/10 1890

Afgjort mål.
Den 25 januari i år anklagades vid Ljusdals tingslags häradsrätt handlanden Johan Jönsson, * 27/6 1852 från Mellansjö för det han dels i förening med arbetaren Norsk Per Arnsson Nermo i Hedsjö och Hans Johan Lindgren i Korpåsen föröfvat inbrottsstöld med tillgripande af handelsvaror i Hedsjö till ett värde af kr. 1,259:26, dels med vetskap om oloflig åtkomst innehaft och dolt tyger och klädespersedlar, som af arbetarne O. A. Lindgren Wikström, Anders Andersson Bergström och smeden Johan Bergqvist tillgripits från handl. Gustaf Andersson i Torps socken, dels och sålt margarin utan att iakttaga de för sådan försäljning meddelade föreskrifter.

Häradsrätten förklarade Jönsson saker till brott mot 2 och 3 §§ i förordningen ang. kontroll och handel med margarin samt 20 kap. 1, 6, 16, och 18 §§ strafflagen jemförda med 3 kap. 3 § samma lag samt ålade Jönsson att gemensamt med Nermo och H. J. Lindgren ersätta värdet af det stulna m.m., hvarjemte ransakning förvisades till Torps tingslags häradsrätt, enär Jönsson äfven var angifven för brott inom Torps socken.

Den 18 mars dömde Torps tingslag häradsrätt Jönsson för första resan å olika tider och ställen dels med, dels utan inbrott föröfvad stöld till straffarbete i två år och fem års förlust af medborgerligt förtroende samt för förseelserna mot ofvannämda förordning till 150 kronors böter.

Svea hofrätt, hos hvilken Jönsson besvärade sig, fann honom icke emot sitt nekande kunna fällas till ansvar för stöld i Hedsjö, men dock försvunnen att hafva med vetskap om oloflig åtkomst dolt på annat håll åtkommet tjufgods, hvadan Jönsson dömdes för första resan stöld till fem månaders straffarbete och ett års vanfrejd öfver strafftiden. För öfrigt stadfästes häradsrättens utslag utom hvad beträffade ersättningsskyldighet.
K. m:t har ej funnit skäl göra ändring i hofrättens utslag
Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg


Länsfängelset i Stockholm
Brodern Olof Adolf Wikström Lindgren,född 4/5 1852, ankom till Länsfängelset i Stockholm den 19/4 1900 för att avtjäna en dom för stöld om 1 år och 6 månader. Han berättar där för fängelseprästen att han har 4 barn med  Britta Lisa Bergström i Torps sn.

År 1891 är båda bröderna skrivna som landstrykare bosatta i Ulvsjön i Stöde. 

Kartor, annonser och uppgifter ur husförhörslängder är framtagna av Viveca Sundberg


Rättelse
Anne Elise Ferner har haft vänligheten att rätta några uppgifter om hennes oldefar Olof Adolf Hansson Lindgren.

Hei ! Jeg kom over denne siden ved en tilfeldighet, og synes det er morsomt å finne aner her ! Bl.a. min oldefar Olof Adolf Hansson Lindgren, og jeg har noen tilføyelser/rettelser å komme med om ham: Han er jo født 4/5 1852, og etter han hadde sonet ferdig i Stockholm 3/6 1891 (han kom inn 19/4 1890, ikke 1900 som det står over her) kom han tilbake til hjemstedet. Men etter kort stund fikk han med seg datteren Albertina Mathilda Eleonora (f. 1883) og flyttet til Trysil, Norge hvor de bosatte seg. Og Albertina ble etterhvert min bestemor! Olof drev som kopparslagare i Trysil og døde der 23.10.1918.
Hans bror Hans Johan Hansson Lindgren bodde flere år i Storulfsjön, og døde 28/5 1911 i Torp (Y). Historien om ”Stortjuven Lindgren” er morsom, selv om den antagelig ikke er noe sant i den, men jeg har funnet at Olof og Hans Johans far også var innom et fengselsopphold, da familien bodde en stund i Jämtland. Mvh Anne Elise Ferner

Småtjuven Olof Adolf Hansson Lindgrens första fängelsevistelse var mycket riktigt 1890, men den vistelsen hade vi bortsett att berätta om då vi inte hittat några uppgifter om brottet.


Hudiksvallsposten den 15 december 1894
Difteri i Hassela
I Korpåsens by af Hassela socken har difteri härjat i orowäckande grad sedan början af sistlidne juni månad. Mot hösten syntes sjukdomen på wäg att upphöra, men fick ny fart genom wederbörandes olyckliga åtgärd att låta skolan öppnas, hwilken enligt uppgift skulle hafwa skett mot befolkningens uttryckliga begäran. Inalles hafva tretton dödsfall inträffat på en befolkning af omkring 100 personer, och enbart twenne gårdar hafwa gått fria från smittan.
Skolan har nu warit stängd i ett par weckor och kommer ej att under året öppnas.


Hudiksvallsposten den 10 mars 1906
Bergsjötinget

Bråk och slagsmål
Vid en godtemplarfest i skolhuset i Korpåsen, Hassela år 1904 hade Albin Näsman i Kölsjön uppfört sig bråkigt, slagit en literbutelj i golvet o. s. v. Sedan han bllivit utfockad hade han söndersparkat dörren till skolhuset. Bråkmakaren, som hade måst hämtas till rätten, erkände.
Olaglig anskaffning af sprtitdrycker.
Åklagaren hade instämt Paul Emanuel Granlund i Korpåsen för att han tillhandahållit allmänheten med anskaffande af spritdrycker. Svaranden medgaf att han vid ett tillfälle mottagit pänningar och skaffat hem 90 liter brännvin till olika personer.

 

GÅRDSNAMN

1.  Styggberg
2. Fermens
3.  Jonases
4.  Hinkes
5.  Laxbo/ Olle Hanssons
6.  Erik-Olofs torpet/Kajsas
7.  Mora
8.  Busk-Britas/Österbacken/Ystbacken
9.  Nygården
10.  Gradins
11.  Korpens
12.  Per-Svens
13.  Daniels/Heimers
14.  Lars-Olles (Lars-Ols)/Pavels
15.  Lövens
16.  Gertruds
17.  Landbonns/Tiger-Olles
18.  Nybo
19.  Påls-Påls
20.  Backmyra
21.  Synåsen
22.  Klotterbo
23.  Laxbo/Blixt-Olles
24.  Laxbo/Hyttes
25.  Grå-Lamsås
26.  Rö-Lamsås

Vid slutet av sidan finns de som varit bosatta vid Styggberg

I Bergsjö – Hassela släktregister har vi hittat följande personer:
I vilket hus man bott (med ett par undantag) och under vilken tidsperiod man bott där är en alltför vansklig uppgift för oss att ge sig in på. Den uppgiften vill vi ha hjälp med utav dig som känner till den saken bättre.
Vi börjar med bosatta i Korpåsen 1, och fortsätter med 2, 3 o.s.v.


KORPÅSEN 1

—12S1— Uppgifter ur Bergsjö – Hassela släktregister

(X8) ANDERS GRIP, * 26/11 1765 i Forsa sn, Häls. Bonde i Korpåsen 1, Hassela. Sen. utfl.
(X8) ANNA OLOFSDOTTER, * 1778, infl. fr. Forsa.
JOHAN, * 24/7 1792                                          11S3
ANDERS, * 11/9 1796. † 18/12 1826
BRITA, * 21/11 1799
CATHARINA, * 14/8 1806
ANNA MARGRETA, * 22/1 1812


—1Z96—

75 NILS ERICSSON, * 27/11 1812, s. t. bonden E. Nilsson i Korpåsen, Hassela. G. 27/10 1840. Bonde i Korpåsen 1. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1845.
(Y54) BRITA PEHRSDOTTER, * 10/2 1820 i Torps sn, V.-norrl.
KARIN CHRISTINA, * 30/9 1842. Utfl. t. Torp, V.­ norrl. 1845


HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 22/4 1882

Eldswåda.
Påskdagen den 9 april nedbrunno alla åbyggnader å hemmanet n:o 1 i Korpåsen, Hassela socken, hwaraf hälften tillhörde Olof Danielssons hustru Ingrid Martha Persdotter och det öfriga, bönderna Paul Persson Swing och Per Larsson Ferm i Kölsjön. Kreaturen blefwo räddade, men en större del af Ingrid Marthas lösegendom brann upp. Som hwarken byggnaden eller lösegendomen woro försäkrade, göra egarne en känbar förlust.

Ehuruwäl tidt och ofta sådana händelser inträffa, tyckes dock en del af allmogen ännu icke bry sig om att brandförsäkra sin egendom.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg

—3T21—
13 OLOF DANIELSSON STRÖMBERG, * 17/1 1825, s. t. Daniel Jonsson i Hadungsnäs, Bergsjö. Bonde i Korpåsen 1. (Hem.skatt. löresl. 6 3/8 pngl.) Emigr. t. N. Amerika 1861.
11S4 INGRID MARTHA PERSDOTTER, * 5/6 1821, d. t. bonden P. Eriksson i Kölsjö 1, Hassela. (Tid. g. o. änka.)
DANIEL, * 8/7 1854. Landbonde i Korpåsen 1. † 14/7 1935
ANDERS PETER, * 14/11 1857. † 18/6 1860
OLOF, * 18/12 1860. † 5/3 1861


—15Y11—

(Y54) PER ARVID DUFVENBERG, * 2/5 1875 i Torps sn, V.-norrl. Infl. fr. Ramsjö 1924. Arrend. i Korpåsen 1, Hassela. Fl. t. Torps sn 1926.
4 ELIN KATHRINA LARSSON, * 27/12 1890, d. t. landbonden Lars Erik Larsson i Korpåsen, Hassela.
ASTRID ELIDA, * 29/4 1910. Fl. t. Torps sn
ELSA KRISTINA ”DUFVENBERG”, * 3/4 1912. Fl. t. Torps sn
HILDA ELISABET, * 1/9 1916. Fl. t. Torps sn
LARS VERNER, * 9/4 1919. Fl. t. Torps sn
EDIT ARVIDA, * 16/1 1921. Fl. t. Torps sn
PER ALGOT, * 29/6 1926. Fl. t. Torps sn


—15Y13—

4 ALBERT EMANUEL LARSSON, * 19/1 1897, s. t. bonden L. E. Larsson i Korpåsen 7, Hassela. Arrend. i Korpåsen 1. ”Bonde i Nybo 2:4, ”Bergmans”, Järvsö sn 1937.
5Z26 BRITA ELISABET SVENSSON, * 16/8 1903, d. t. torp. And. Svensson i Kölfors, Hassela.
HELGE, * 27 /9 1923. Fl. t. Järvsö
ARON, * 18/11 1925. Fl. t. Järvsö
ANTON, * 8/9 1927. Fl. t. Järvsö
ARNE, * 20/9 1928. Fl. t. Järvsö
GÖTE, * 19/1 1942. Fl. t. Järvsö


—2S58—

44 OLOF EDVARD HAMBERG, * 10/3 1888 i Fagerbacken, Hassela. G. 1917. Arrend. i Korpåsen 1. Fl. t. Sundsjö, Jämtl. 1951.
(X4)10D13 KLARA KRISTINA LUST, * 12/8 1895, d. t. Olof Lust i Skärås, Bjuråker.
RUTH KARIN, * 15/5 1918. † 11/7 1919
OLOF HELGE, * 9/9 1919. Fl. t. Torp, V.-norrl. 1947
KARL EDVARD, * 3/6 1921. Fl. t. Sundsjö, Jämtl. 1951
VAJNY KRISTINA, * 9/2 1923                              66
BENGT ÅKE, * 11/2 1926. Skogsarb. i Korpåsen
ERIK GUNNAR, * 19/11 1930. Fl. t. Sundsjö, Jämtl.


Korpåsen 2


POST- OCH INRIKESTIDNINGAR DEN 25/1 1882


—1Z47—
35 ERIC PÅHLSSON, * 5/9 1729, s. t. sold. Pål Spångberg i Furuberg, Bjuråker. G. 9/12 1750. Nybyggare i Korpåsen (Laxbo). † 3/5 1800
2R6 HELENA NILSDOTTER, * 16/11 17728, d. t. sold. Nils Brech i Nordanbro, Hassela. G. 9/12 1750. † ./. 1754
(Y54) MARGETA PÅHLSDOTTER, * ./3 1727, d. t. Pål Persson o. h. h. Karin Persdot. i Torps sn, V.-norrl. G. ./. 1755. † 1/1 1809.
NILS, * 15/11 1752                                           58
ERIC, * 1/2 1757                                              59
HELENA, * 14/9 1758. † ./. 178.
CARIN, * 14/1 1761. † ./. 179.
PÅL, * 18/5 1762                                              60


—1Z59—

47 ERIC ERICSSON, * 7/2 1757, s. t. nybygg. Eric Påhlsson i Korpåsen (Laxbo), Hassela. Bonde i Korpåsen 2. † 8/8 1831.
26U1 CARIN LARSDOTTER, * 20/9 1756, d. t. sågv.-arb. Lars Jönsson vid Sågen, Hassela. † 7/11 1829.
ERIC, * 14/9 1785                                            77
LARS, * 26/3 1787                                            78
ANNA, * 14/9 1790. Tjän:a i Kölsjön. † 6/2 1861
PÅL, * 28/3 1794. † 26/2 1802
JÖNS, * 23/10 1796. † 12/9 1797
MARGTA, * 10/2 1798. † 18/5 1798
MARGTA, * 27/7 1799. † 14/9 1800


—1Z77—

59 ERIC ERICSSON, * 14/9 1785, s. t. bonden Eric Ericsson i Korpås 2, Hassela. G. 31/12 1815. Bonde i Korpås 2. (Styggberg.) † 30/1 1842.
(X33)9Y2 CHERSTIN OLOFSDOTTER, * 30/11 1781. d. t. sold. O. Östberg i Norrbo. † 15/8 1855.
ERIC, * 24/5 1817                                            98
OLOF, * 4/2 1820                                             99
PAUL, * 23/5 1821                                            100


—1Z125—
(X37) PER ERIKSSON NORDIN, * 22/12 1853 i Ramsjö sn., Häls. G. 26/12 1882. Bonde i Korpåsen s2, Hassela. Utfl. t. Stöde, V.-norrl. 1892.
105 KRISTINA CATRINA PERSDOTTER, * 25/8 1852, d. t. Per Clementsson i Korpåsen. (Fosterd. t. And. Svedberg i Korpåsen.)
ANDERS OLOF OLSSON GRIP, * 13/4 1872 (styvs.) – 141
PER HERMAN OLSSON GRIP, * 19/5 1875 (styvs.). Utfl. t. Stöde 1892
ERIK RICKARD OLSSON GRIP, * 17/3 1877 (styvs.). Utfl. t. Stöde 1892
ANNA KATRINA NORDIN, * 27/10 1880. Utfl. t. Stöde 1892
EMMA KRISTINA NORDIN, * 13/8 1883. Utfl. t. Stöde 1892
PER VALFRID NORDIN, * 19/4 1885. Utfl. t. Stöde 1892
BRITA CORNELIA NORDIN, * 10/6 1887. † 9/3 1888
BIRGITTA CORNELIA NORDIN, * 6/4 1889. Utfl. t. Stöde 1892


—1Z99—

77 OLOF ERICSSON, * 4/2 1820, s. t. bonden Eric Ericsson i Korpåsen 2, Hassela. G. 25/6 1844. Bonde i Korpåsen 2. † 17/7 1883.
12V7 CATHARINA PEHRSDOTTER, * 12/2 1818, d. t. bonden Per Ericsson i Korpåsen 4, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1888.
ERIK, * 27 /4 1845. † 14/5 1851
KATHARINA, * 22/6 1846                                   14Y4
PEHR, * 21/3 1849                                            120
ERIK, * 2/11 1851                                            121
OLOF, * 31/1 1854                                            122
PAUL, * 16/12 1856
ANDREAS, * 3/5 1860                                        123
LARS, * 14/9 1865                                            124


—1Z106—

(Y54) CLEMENT SVENSSON ÅSBERG, * 26/6 1818 i Torps sn, V.-norrl. Infl. fr. Stöde 1846. Landbonde i Korpåsen 2, Hassela. Fl. t. Torps sn 1849.
79 MARIA ERIKSDOTTER, * 18/9 1820, d. t. Eric Pålsson i Korpåsen 1.
SVANTE, * 19/9 1846. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1849

—8P3—

1 OLOF OLOFSSON KILANDER, * 20/12 1823, s. t. husman Olof Sträng i Brättingberg, Bjuråker. Bonde i Korpåsen 2, Hassela. † 30/10 1899.
1P18 CHRISTINA HANSDOTTER DAHL, * 13/1 1823, d. t. torp. Hans Dahl i Kölsjö, Hassela. † 9/7 1867.
MARIA, * 2/8 1847. Utfl. t. Torps sn, V.-norrl. 1869
CHRISTINA, * 26/5 1849
HANS, * 24/8 1851                                           4
ANNA BRITA, * 7/4 1854. Utfl. t. Torps sn, V.-norrl. 1869
HELENA CATHARINA, * 4/9 1856                         10P3
OLAVA GUNILDA, * 23/1 1859                            8222
JOHANNA, * 14/8 1862                                      5
MARGRETA, * 27/6 1865                                    6


—8P4—

3 HANS OLOFSSON LIF, * 24/8 1851, s. t. bonden Ol. Olofsson i Korpåsen 2, Hassela. G. 29/3 1875. Arb., bos. i Korpåsen. Utfl. t. Stöde, V.-norrl. 1876.
1P24 BRITA NORIN, * 26/9 1855, d. t. kolare Paul Norin i Franshammar, Hassela.
NILS OLOF, * 24/3 1876. Utfl. t. Stöde


—8P5—

3 JOHANNA OLSDOTTER KILANDER, * 14/8 1862, d. t. bonden Olof Olofsson-Kilander i Korpåsen, Hassela.
ANNA ESMARALDA, * 9/5 1887


—8P6—

3 MARGRETA OLSDOTTER KILANDER, * 27/6 1865, d. t. bonden Olof Olofsson-Kilander i Korpåsen 2, Hassela. Fl. t. Torps sn, V.-norr. 1893.
HANS EMANUEL, * 10/4 1885.


—1Z122—

99 OLOF OLSSON RING, * 31/1 1854, s. t. bonden Ol. Ersson i Korpåsen 2, Hassela. Handlande i Korpåsen. Utfl. t. Rogsta 1879.
(X39) BRITA MARGRETA NILSDOTTER, * 10/2 1850 i Rogsta sn, Häls.
OLOF ALBIN, * 11/1 1876. † 1/6 1876
AGNES MARIA, * 25/7 1877. Utfl. t. Rogsta
NILS AUGUST, * 16/4 1879. Utfl. t. Rogsta
Anton * 19/8 1885 i Rogsta † 26/8 1975 Anton Ring skrev reportaget ovan.


—5Z20—

13 PER PERSSON LEFVIN, * 12/8 1855, s. t. bonden Per Löf i Korpåsen 3, Hassela. G. 26/12 1876. Landbonde i Korpåsen 2. Utfl. t. Ramsjö 1899. † 26/12 1926 i Holmsveden
1Z235 MARGRETA LARSDOTTER LINDELL, * 23/10 1857, d. t. husman L. E. Lindell i Kölfors, Hassela.
BRITA REGINA, * 19/4 1877                               28
LARS PETER, * 6/6 1879. † 30/7 1894
KATHRINA CECILIA, * 22/7 1881. Utfl. t. Ramsjö 1899
HELENA MATHILDA, * 22/11 1883. † 19/7 1894
ERIK ANDREAS, * 2/12 1885. Utfl. t. Ramsjö 1899
DANIEL OSCAR, * 3/2 1888. Utfl. t. Ramsjö 1899
EMFRID OLINA, * 1/3 1891. Utfl. t. Ramjsö 1899
LARS PETTER, * 7/8 1895. Utfl. t. Ramsjö 1899
HILDA ELISABET, * 24/9 1899                            51


—5Z29—

(T34) KARL ALGOT NORDIN, * 7/4 1885 i Lerbäck, Ör. lnfl. fr. Ekers sn. G. 28/4 1906. Jordbruk. i Korpåsen 2, Hassela. Utfl. t. Eker, Ör. 1911.
21 BRITA ANDREETTA LÖF, * 13/1 1885, d. t. arrend. Anders Löf i Korpåsen 5.
KARL ÖSTEN, * 15/12 1905. Utfl. t. Eker, Ör. 1911
NILS ALGOT, * 28/5 1907. Utfl. t. Eker, Ör. 1911
ERIK HARRY, * 24/1 1909. Utfl. t. Eker, Ör. 1911


—17V12—

7 LARS BLIXT, * 3/11 1850 i Lindsjö, Hassela. Bonde i Korpåsen s2. Fl. t. Bergsjö 1919. † 11/1 1938.
1Z237 HELENA PEHRSDOTTER LINDSTEN, * 29/9 1849, d. t. Pehr Lindsten i Kölsjön, Hassela. † 30/6 1918.
PEHR, * 9/6 1871                                              18
OLOF, * 1/1 1874. † 30/1 1874
HELENA KATRINA, * 12/5 1875 (Kajsa kallad)        1Z135
BRITA KRISTINA, * 15/8 1878                             19
LARS, * 30/3 1881. Utfl. t. Harmånger 1906
OLOF ALBIN, * 25/8 1883. Jordbruk. i Laxbo. † 30/8 1950
TERESIA, * 28/4 1886                                       12V24
SELMA JULIANA, * 30/3 1889                              5Z30
ANTON VALFRID, * 6/6 1892. Bos. i Laxbo. Emigr. t. Canada 1923
ELEONORA, * 17/6 1897. † 19/6 1897Johan Erik och Katrina Hansson, med barnen Erik Anton, Lilly Elisabet och Olof Konrad stående mellan föräldrarna

—1Z135—
117 JOHAN ERIK HANSSON, * 14/1 1874 i Laxbo, Hassela. G. 28/7 1903. Bonde i Korpåsen 2. † 7/1 1930.
17V12 HELENA KATRINA BLIXT, (Kajsa kallad) * 12/5 1875, d. t. bonden Lars Blixt i Korpåsen, Hassela. † 24/8 1965 Laxbo 1:9
ERIK ANTON, * 8/12 1899                                  152
LILLY ELISABET, * 17/2 1904                              153
OLOF KONRAD, * 25/7 1909. Fl. t. Arvidsjaur 1941


—1Z152—

135 ERIK ANTON HANSSON, * 8/12 1899, s. t. bonden J. E. Hansson i Korpåsen 2, Hassela. Skogsarb., bos. i Korpåsen. † 1/1 1930.
(Y48) ANNA JULIA ULLMARK, * 18/6 1901 i Stöde sn, V.­ norrl. Småskoll:a. † 30/7 1957.
LARS ÅKE, * 21/7 1925
INGRID JULIA, * 24/10 1927. † 11/11 1927
JAN ANDERS, * 8/1 1929                                   158


—1Z153—

135 LILLY ELISABET HANSSON, * 17/2 1904, d. t. bonden J. E. Hansson i Korpåsen 2, Hassela. Fl. t. Gnarp 1931.
ADA CLARENCE RASK, * 5/1 1925 – 2T83Fastigheten hitflyttad  i slutet av 1890-talet, ombyggd 1938. Ekonomibygg. uppf. 1899. 2 hästar, 5-6 kor, 5 får, höns till husbehov. Gården till släkten genom Per Valter Svenssons moders morfar, som nybildade densamma. Den har innehafts av 4 generationer, men var under en tid ur släktens ägo, då den hade sålts till Ströms Bruks AB. Den blev emellertid återköpt av Per Valter Svenssons fader
Källa:
Gods och Gårdar 1940

—5Z37—
23 PER VALTER SVENSSON, * 19/9 1911, s. t. bonden Per Svensson i Korpåsen 3, Hassela. Bonde i Korpåsen 2. Utfl. t. Bergsjö 1944 o. nämnd som bonde i Lillbodarne 1:3. Fl. t. Delsbo 1957.
12V28 ASTA LINNEA NILSSON, * 11/8 1917, d. t. B. K. Nilsson i Korpåsen.
PER ELOF EINAR, * 12/1 1935. † 20/11 1945
NILS EIVIND, * 1/11 1936. Fl. t. Delsbo
ERIK TAGE, * 11/4 1940. Fl. t. Delsbo
STIG GÖSTA, * 1/10 1941. Fl. t. Delsbo
JAN VALTER, * 2/10 1943. Fl. t. Delsbo
PER EVERT, * 9/2 1946. Fl. t. Delsbo


Korpåsen 3

—8Z9—

(Y54) JÖNS JONSSON, * ./. 1767, s. t. Jon. Olsson o. h. h. Margta Olsdotter i Torps sn, Medelpad. G. 16/2 1793. Bonde i Korpås 3. (Hem.-skatt. 2 öresl.) † ./. 18..
5 ANNA ANDERSDOTTER, * 19/8 1766, d. t. torp. Anders Persson i Korpåsen. † 27/3 1830.
JONAS, * 4/12 1794                                          13
SARA, * 16/6 1797. † 5/9 1797
ANDERS, * 28/6 1798                                        14
JÖNS, * 23/2 1800
PEHR, * 27 /9 1803                                           15
OLOF, * 14/10 1805                                          16


—8Z13—

9 JONAS JÖNSSON, * 4/12 1794, s. t. bonden Jöns Jonsson i Korpåsen 3, Hassela. G. 3/2 1824. Bonde i Korpåsen 3.
(Y54) ELISABET ANDERSDOTTER, * 1/11 1796. Infl. fr. Torps sn, Medelpad.
BRITA, * 20/1 1826                                           19
JÖNS, * 28/2 1828


—8Z19—

(A—) ISAK DUFVENBERG, * 21/1 1816 i Stockholm. Infl. fr. Torp, V.-norrl. 1847. Bonde i Korpåsen, Hassela. Utfl. t. Torp 1850.
13 BRITA JONSDOTTER, * 20/1 1826, d. t. bonden J. Jönsson i Korpåsen 3, Hassela.
ELISABET BRITA, * 13/1 1844. Fl. t. Torp
JONAS, * 25/10 1845. Fl. t. Torp
PETRUS, * 15/3 1849. Fl. t. Torp


—14S1—

(Y54) ANDERS PERSSON, * 16/4 1800 i Torps sn, V.-norrl. Bonde i Korpåsen 3, Hassela. Utfl. t. Stöde, V.-norrl. 1845.
(Y54) BRITA PERSDOTTER, * 24/3 1797 i Torps sn, V.-norrl.
ANNA BRITA, * 13/9 1818. Fl. t. Bjuråker 1843
HELENA, * 11/4 1820                                        13S2
PETER ”ÅSELL”, * 1/10 1821. Fl. t. Stöde, V.-norrl. 1845
JOHAN ERIC, * 3/10 1826. Fl. t. Stöde, V.-norrl. 1845
CATHARINA, * 26/5 1828. Fl. t. Stöde, V.-norrl. 1845


—14S2—

1 ERIC PEHRSSON, * 17/12 1810, s. t. bonden P. Ericsson i Kölsjö 1, Hassela. G. 6/7 1840. Bonde i Korpåsen, Hassela. Fl. t. Stöde, V.-norrl. 1847.
14S1 HELENA ANDERSDOTTER, * 11/4 1820, d. t. bonden And. Persson i Korpåsen 3.
PER, * 27/4 1841. Fl. t. Stöde, V.-norrl. 1847
ANTON, * 29/7 1842. Fl. t. Stöde, V.-norrl. 1847


POST- OCH INRIKESTIDNINGAR 20/ 1879

—5Z13—
6 PER OLOFSSON LÖF, * 26/2 1813, s. t. sold. Olof Löf i Kölsjön, Hassela. Bonde i Korpåsen 3. † 28/10 1884.
(X39) BRITA OLOFSDOTTER, * 30/9 1812 i Rogsta sn, Häls. † 13/12 1885.
OLOF ”LÖF”, * 27/8 1840                                   17
BRITA, * 29/10 1842                                         18
CECILIA, * 19/2 1845                                        19
ERIC, * 1/5 1847. † 15/6 1847
ERIC, * 16/4 1848. Fl. t. Ramsjö, Häls. 1874
PER, * 12/8 1855                                              20
ANDERS, * 31/8 1856                                        21


—5Z17—

13 OLOF PERSSON LÖF, * 27/8 1840, s. t. bonden Per Löf i Korpåsen 3, Hassela. G. 24/6 1871. Arb., bos. i Korpåsen. Utfl. t. Torps sn, V.-norrl. 1873.
12V10 CHRISTINA PÅLSDOTTER, * 19/7 1847, d. t. bonden Pål Persson i Korpåsen 4.
PER ERIK, * 27/11 1872. Fl. t. Torps sn


—5Z23—

18 PER SVENSSON, * 14/10 1866, s. t. bonden Sven Nilsson i Styggberg, Hassela. Bonde i Korpåsen 3. Fl. t. Lillbodarne, Bergsjö 1899, fl. t. Delsbo 1947.
21 SARA AUGUSTA LÖF, * 22/7 1879 i Korpåsen, Hassela.
BRITA KRISTINA, * 11/6 1897. Fl. t. Torp, V.-norrl. † 20/1 1917
ANNA MARGRETA, * 1/8 1899                             5S80
MARIA ELISABET, * 8/4 1901                              12V46
KARIN ALIDA, * 18/2 1904                                 34
TILDA SELINA, * 10/3 1906                                35
SVEN ANDERS, * 26/12 1909                              36
PER VALTER, * 19/9 1911                                   37
SALLY AUGUSTA, * 3/11 1913                             38
ERIK GUNNAR, * 27/1 1915. Fl. t. Gnarp 1941
ALMA KRISTINA, * 5/5 1917. † 14/6 1929
BRITA ANDRIETTE, * 29/9 1920. Fl. t. Bjuråker 1938
AMALIA INGEBORG, * 7/7 1924. † 29/7 1935


POST- OCH INRIKESTIDNINGAR DEN 10/4 1888

—1P64—
39 JONAS OLOF DANIELSSON, * 16/4 1859, s. t. bonden Daniel Jonsson i Korpåsen 3, Hassela. Handlande i Korpåsen sub 3. Emigr. t. N. Amerika 1899.
12V18 ELISABET KATRINA LARSDOTTER, * 6/10 1863, d. t. bonden Lars Thomsson i Kölsjön 6, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1899.
DANIEL VALFRID, * 12/10 1883. † 13/11 1894
BERTA MARGRETA, * 3/5 1894. Emigr. t. N. Amerika 1899


Sundsvallsposten den 17 juli 1893

—12V14—
8 ANDERS SVEDBERG, * 26/9 1836, s. t. husman Anders Berg i Korpåsen, Hassela. G. 27/12 1859. Måg o. bonde i Korpåsen 3. † 29/3 1906.
1Z79 BRITA ERIKSDOTTER, * 26/2 1834, d. t. bonden Eric Pålsson i Korpås 3, Hassela. † 8/11 1905.
1Z105 KRISTINA CATHRINA, * 25/8 1852, (fosterd.) – 1Z125
MARGRETA ERIKA, * 21/9 1864                           5Z21


—12V33—

18 LARS JOHAN LARSSON GRADIN, * 15/7 1870, s. t. bonden Lars Thomasson i Kölsjön, Hassela. Jordbruk. i Korpåsen 3, Hassela. Utfl. t. Stöde 1922.
(Y48) KATHRINA MATILDA ÅSLIN, * 12/3 1875 i Stöde sn, V.-norrl. † 8/6 1919.
LARS VALFRID, * 3/7 1897                                 46
HILDA KRISTINA, * 9/3 1899. G. m. Manfred Unger i Gnarp
LINNEA MARGRETA, * 20/8 1901. Fl. t. Stöde 1922
PER GOTTFRED, * 26/7 1904. Fl. t. Stöde 1922
ERIK RAGNAR, * 3/9 1907. Fl. t. Stöde 1922
KARL BERTIL, * 19/3 1910. Fl. t. Stöde 1922
ANNA KORNELIA, * 28/8 1913. Fl. t. Stöde 1922
ASTRID ELISABET, * 28/9 1915. Fl. t. Stöde 1922


—12V46—

33 LARS VALFRID GRADIN, * 3/7 1897, s. t. jordbruk. L. J. Gradin i Korpåsen 3, Hassela. Arrend. i Korpåsen. † 13/11 1929.
5Z23 MARIA ELISABET SVENSSON, * 8/4 1901, d. t. bonden Per Svensson i Korpåsen 3. Fl. t. Bjuråker 1940.
HANS EUGEN, * 14/8 1917                                 50
HANNA MARlA, * 17/8 1919. Fl. t. Torp, V.-norrl. 1937
HENNY ELISABET, * 7/8 1920                             44
SVEN ALGOT, * 6/1 1922. Chaufför. † 2/2 1947
DAGNY LINNEA, * 21/4 1923                              51
LARS GUSTAF, * 24/7 1924                                52
AGNES MARGARETA, * 25/2 1927                        10T48
BENGT TURE, * 22/2 1928. Fl. t. Bjuråker 1940
PER TORSTEN, * 19/2 1929. † 21/2 1929
JOHN VALFRID, * 10/5 1930. Fl. t. Bjuråker 1940
KNUT ERIK, * 19/12 1934. Fl. t. Bjuråker 1940


—1Z121—

99 ERIK OLSSON KORP, * 2/11 1851, s. t. bonden Ol. Ersson i Korpåsen 2, Hassela. Arrend. i Korpåsen 3. Fl. t. Fiskvik, Bengsjö 1900. Emigr. t. USA 1908.
12V10 CATHARINA PÅLSDOTTER, * 12/3 1852, d. t. bonden Pål Persson i Korpåsen 4, Emigr. t. USA 1908.
HULDA KRISTINA, * 16/6 1873                           139
KATHARINA MELINDA, * 1/1 1876                       (X3)14E36
OLOF, * 7/12 1877. † 7/12 1877
BRITA SELINDA, * 24/6 1897                              140
HELENA JOHANNA, * 26/11 1881. † ./. 1882
OLOF EDVARD, * 15/9 1883. Emigr. t. USA 1908
MARGRETA ELINA, * 6/2 1886. † 20/7 1893
PAUL ERIK, * 11/11 1888. † 30/1 1889
ANNA TERESIA, * 1/2 1890. Emigr. t. USA 1908
ELIN MARGRETA, * 1/7 1893. Emigr. t. USA 1908
BETTY JOHANNA, * 9/6 1896. Emigr. t. USA 1908


HUDIKSVALLS ALLEHANDA 15/6 1894

Sin egen speleman.

I Korpåsens by i Hassela socken bor skomakaren, f. landbonden Er. Korp, nu en 43 års man, som af en meddelare till Hudiksvalls Allehanda betecknas såsom »en bland mästarne i den gamla svenska violinmusiken».

Korp är autodidakt i musiken, hvarmed han sysslat under de sista tio åren. Han har själf förfärdigat sina fioler och öfvat sig på egen hand, så att han uppnått en ovanlig skicklighet. Med förvånansvärd färdighet, säger meddelaren, kan han återgifva ett trettiotal gamla svenska visor, dansstycken och marscher, med de grannaste, men på samma gång med de mäst svårspelta drillar. Under de tre sista åren har vår musikus omfattat sina öfningar med sådant inträsse, att han lärt sig notsystemet samt uppoffrar t.o.m. ofta nattens timmar. Skada blott att han icke redan vid unga år fått tillfälle ägna sig åt musiken. Hans kompositioner äro emellertid värda en plats bland alster af vår allmogemusik.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg


—1Z139—

121 HULDA KRISTINA KORP, * 16/6 1873, d. t. arrend. Erik Korp i Korpåsen 3. Utfl. t. Stöde sn, V.-norrl. 1897.
JOHAN ARTUR, * 2/3 1896. Fl. t. Stöde


 


Tidningsbild. Med metspö i knä sitter 69-årige Johan HeJmer och mediterar om ”sin” by, där han bott i 35 år. I bakgrunden HeJmers stuga som inköptes 1928. Ekonomibyggnaderna uppfördes på 20-talet och renoverades 1937. Hade 4 kor och en gris.

—23Z1—
(X4)5D29 JOHAN AUGUST HEJMER, * 14/10 1893, s. t. skogvakt. Joh. Heimer i Vakåsen, Bjuråker. Bonde i Korpåsen 3, Hassela. † 23/5 1973 Forsagården
(Y54) HILLEVI SIGNE ANDERSSON, * 13/1 1906 i Torps sn, V.-norrl. Infl. fr. Torp 1933. † 2/12 1943.
JOHN GUSTAF ADOLF, * 5/11 1932. Utfl. t. Malmberget, N.-botten 1957
ANTON IVAR, * 18/1 1935. Skogsarb., bos. i Laxbo


Korpåsen 4

—12V1—

(Y54) PÅL PÅLSSON, * (1700). Bonde i Hinnesta-torpet. Torps sn, Medelpad. (Y54) CARIN PERSDOTTER, * (1700). Fr. Torps sn, Medelpad.
PÅL, * 5/4 1732                                                2


—2—

1 PÅL PÅLSSON, * 5/4 1732, s. t. bonden Pål Persson i Hinnesta-torpet, Torps sn, Medelpad. Krononybyggare i Korpåsen, Hassela. † 5/1 1763.
(Y48) CARIN GÖRANSDOTTER, * ./. 1721, d. t. Carin Nilsdotter i Ulvsjön, Stöde. (Tid. g. o. änka i Torps sn.) † 21/8 1800 (ålder.)
ELISABET NILSDOT., * ./. 1751. Tjän:a i Korpåsen
ERIC NILSSON, * ./. 1755                                  3
CARIN NILSDOT., * ./11 1758                             4
DANIEL NILSSON, * ./. 1761                               5

—3—

2 ERIC NILSSON, * ./. 1755 i Torps sn, Medelpad. Nybygg. i Korpåsen, Hassela. Björnjägare.
19Y1 CARIN PEHRSDOTTER, * 14/12 1753, d. t. Pehr Pehrsson Sten i Kölsjön, Hassela.
HELENA, * 22/9 1782                                        6
PEHR, * 17/4 1785                                            7
MARGTA, * 29/7 1788                                       8
CARIN, * 28/7 1791
NILS, * 2/4 1795
ELISABETH, * 15/10 1799. † 11/4 1800 (koppor)

—4—

(Y54) JONAS JONSSON, * ./5 1753. Infl. fr. Torps sn, Medelpad. Nybygg. i Korpåsen.
2 CARIN NILSDOTTER, * ./11 1758 i Torp. sn, Medelpad.
JONAS, * 14/12 1779
HELENA, * 1/1 1782. † 15/1 1782

—5—

2 DANIEL NILSSON, * 1761 i Torps sn, Medelpad. Nybygg. i Korpåsen, Hassela.
(Y48) BRITA ANDERSDOTTER, * 1763. Infl. fr. Stöde sn, Medelpad.
BRITA, * ./. 1784
ELISABET, * 3/2 1787

—6—

(Y54) JONAS PEHRSSON, * 1777. Infl. fr. Torps sn, Medelpad. G. 6/11 1805. Bos. i Korpåsen, Hassela. Utfl. t. Torp.
3 HELENA ERICSDOTTER, * 22/9 1782, d. t. bonden Eric Nilsson i Korpåsen.
ERIC, * 24/4 1807. Fl. t. Torp
PEHR, * 23/10 1808. Fl. t. Torp
CATHARINA, * 8/1 1815. Fl. t. Torp

—7—

3 PER ERICSSON, * 17/4 1785, s. t. nybygg. Eric Nilsson i Korpåsen, Hassela. G. 18/10 1807. Bonde i Korpåsen 4. (Hem.-skatt. 1 öresl. 16 pngl.) † 25/2 1856.
(Y54) CATHARINA PERSDOTTER, * 16/2 1784 i Torps sn, V.-norrl. † 25/6 1859.
ERIC, * 3/4 1809                                              9
PER, * 10/8 1812. Fl. t. Torp 1827
PÅL, * 25/5 1815                                              10
CATHARINA, * 12/2 1818                                   1Z99
NILS, * 9/6 1821, (dövstum)
ANDERS, * 3/6 1824. † 14/7 1835, (krympling)
HELENA, * 31/1 1827. † 21/8 1843

—8—

(Y54) ANDERS JOHANSSON BERG, * 1/12 1792 i Torps sn, V.-norrl. G. 1812. Nybygg. i Bosjöåsen, (Korpås), Hassela. † 20/9 1863.
3 MARGRETA ERICSDOTTER, * 29/7 1788, d. t. nybygg. Eric Nilsson i Korpåsen, Hassela. † 18/6 1878.
JOHAN, * 16/10 1812                                        11
CATHRINA, * 17/11 1814. Utfl. t. Stöde 1826
CHRISTINA MARGRETA, * 3/6 1818. Utfl. t. Torp 1834
MARGETA, * 8/6 1821. † 8/6 1822
ERIC, * 18/6 1823                                            12
MARGETA, * 23/6 1825. † 28/6 1826
HELENA, * 7/9 1827                                          13
ELISABET, * 4/1 1831                                       1Z95
ANDERS, * 26/9 1836                                        14

—9—

7 ERIK PERSSON, * 3/4 1809, s. t. bonden Per Ericsson i Korpåsen, Hassela. G. 2 ggr. Torpare i Lamsås, Korpåsen. † 11/5 1876.
7Z3 MARGETA OLSDOTTER KÄCK, * 11/5 1829, d. t. A. C. Norman i Stensjön, Hassela. G. 16/4 1851. † 19/12 1853.
26Y1 ANNA CHRISTINA JOHANSDOTTER FAHNQVIST, * 14/12 1824, d. t. bonden Joh. Fahnqvist i Korpåsen. G. 29/6 1858. Utfl. t. Torps sn. 1886.
JOHAN PETER, * 3/7 1851, (styvs.) Utfl. t. Torps sn 1870
ANNA CATHRINA, * 1/5 1870. Utfl. t. Torps sn 1886

—10—

7 PÅL PERSSON, * 25/5 1815, s. t. bonden Per Eriksson i Korpåsen 4, Hassela. G. 25/6 1844. Bonde i Korpåsen 4. (Hem.-skatt. 20 1/2 pngl.) † 16/1 1894.
1P18 CATHRINA HANSDOTTER DAHL, * 19/5 1826, d. t. torp. Hans Dahl i Kölsjö, Hassela. † 14/3 1906.
CHRISTINA, * 19/7 1847                                    5Z17
PER ERIC, * 21/3 1850                                      15
CATHARINA, * 12/3 1852                                   1Z121
HANS JOHAN, * 27/4 1855. Utfl. t. Stöde 1883
NILS ANDREAS, * 19/8 1857                              16
BRITA HELENA, * 14/11 1858                             2T40
PAUL, * 26/8 1864                                            17
ANNA MARGRETA, * 1/6 1868                             1Z119

—11—

8 JOHAN ANDERSSON BERG, * 16/10 1812, s. t. nybygg. And. Berg i Bosjöåsen, Hassela. G. 9/2 1832. Husman, bos. i Korpåsen. † 18/6 1868.
3R14 JULIANA (GÖLIN) CHRISTOFFERSDOTTER NORBERG, * 29/12 1811, d. t. Christoffer Norberg i Korpåsen 4. † 15/11 1885.
MARGRETA, * 16/7 1832                                    18
HELENA, * 10/9 1838
JULIANA, * 24/1 1843                                       19
CATHRINA, * 19/2 1845                                     2P59
ANDERS, * 5/4 1852                                         20


—3R14—

10 CHRISTOPHER ERICSSON NORBERG, * 25/6 1772, s. t. sockenskriv. Eric Norberg i Svedje, Hassela. G. 2/10 1803. Bonde i Korpåsen 4, Hassela. † 15/3 1836.
5T5 HELENA JÖNSDOTTER, * 30/4 1782, d. t. bonden Jöns Jonsson i Kyrkbyn 4, Hassela. † 23/5 1841.
ERIC, * 29/8 1804                                            24
KARIN, * 21/4 1807                                          25
JÖNS, * 9/7 1809                                              26
GÖLIN, * 29/12 1811                                        12V11
PEHR, * 10/10 1823. Fl. t. Uppsala 1848


—12V15—

10 PER ERIC PÅLSSON SVENSK, * 21/3 1850, s. t. bonden Pål Persson i Korpåsen 4, Hassela. Skräddare, bos. i Korpåsen. Utfl. t. Ramsjö, Häls. 1881.
3R26 MARGRETA JÖNSDOTTER NORBERG, * 3/9 1845, d. t. bonden Jöns Christophersson Norberg i Laxbo, Hassela
PER ERIK, * 26/5 1870 Utfl t. Ramsjö
KATRINA FREDRIKA, * 20/9 1875. Utfl. t. Ramsjö
MARGRETA, * 20/2 1877. † 20/2 1877
PAUL ALFRED, * 9/2 1878. Utfl. t. Ramsjö
JÖNS OLOF, * 31/1 1880. Utfl. t. Ramsjö


—26Y3—

1 JÖNS JOHANSSON FAHNQVIST, * 25/11 1829, s. t. bonden Joh. Fanqvist i Korpåsen, Hassela. G. 12/10 1858. Bonde i Korpåsen 4. Emigr. t. N. Amerika 1889.
15Y2 ANNA JACOBSDOTTER, * 22/11 1834, d. t. bonden Jacob Olofsson i Korpåsen, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1889.
JOHAN OLOF, * 11/4 1863. † 19/4 1863
GERTRUD CATHRINA, * 20/2 1865                       4
JOHAN OLOF, * 10/10 1870


—12V19—

(S20) LARS OLOFSSON, * 26/6 1836 i Fryksände sn, Värml. Bonde i Korpåsen 4, Hassela. Emigr. t. N. Amerika.
11 JULIANA JOHANSDOTTER BERG, * 24/1 1843, d. t. husman Johan Berg i Korpåsen, Hassela. † 11/7 1898.
CAROLINA, * 19/8 1864                                     34
CARL JOHAN, * 2/1 1867. Emigr. t. N. Amerika 1887
CHRISTINA, * 23/6 1869                                    3R42
LARS OLOF, * 2/3 1873. Emigr. t. N. Amerika 1895
INGA, * 28/8 1876. Utfl. t. Harmånger 1894
ALFRED, * 4/3 1879                                          35


12V34—

(X27) OLOF BYMAN * 19/3 1866 i Ljusdals sn, Häls. G. 22/11 1894. Arb., bos. i Korpåsen, Hassela. Utfl. t. Ljusdal 1899.
19 CAROLINA LARSDOTTER, * 19/8 1864, d. t. bonden Lars Olofsson i Korpåsen 4, Hassela.
IDA KRISTINA, * 11/12 1887. Utfl. t. Ljusdal 1899


—12V27—

16 PAUL ERIK NILSSON, * 9/1 1894, s. t. Nils A. Pålsson i Korpåsen, Hassela. Arrend. i Korpåsen 4. Utfl. t. Gnarp 1937.
16Z1 BRITA FREDRIKA PERSSON, * 31/10 1898, d. t. Per Persson i Stensjön 2, Hassela.
ERIK OSKAR, * 9/1 1917                                    44
ELIN OTILIA, * 30/7 1923                                  12Y52
BRITA MARGARETA, * 9/4 1925                           45
SVEN TORE, * 17/3 1927. Fl. t. Gnarp
NILS GUNNAR, * 17/9 1930. Fl. t. Gnarp
ANDERS IVAN, * 12/1 1936. Fl. t. Gnarp


Korpåsen 5

—11S1—

(Y8) ERIC ANDERSSON, * 1728, s. t. båtsman Anders Frisk o. h. h. Anna Ersdotter i Grundsjö, Borgsjö sn, V.-norrl. Krononybyggare i Korpåsen, Hassela. † 29/10 1794.
(Y54) ANNA PEHRSDOTTER, * ./. 1738. Infl. fr. Torps sn. † ./. 1806. (Begravd i Torps förs. V.-norrl.)
ANDERS, * ./. 1762. † 29/9 1791. (Krossad till döds av en 9 alnar lång
hässjestolpe.)
BRITA, * ./. 1764                                              2
ANNA, * ./. 1772


—11S3—

12S1 JOHAN GRIP, * 24/7 1792, s. t. bonden Anders Grip i Korpåsen 1, Hassela. G. 13/4 1819. Måg, nämndeman o. bonde i Korpåsen 5. (Hem.-skatt 2 öresl. 20 pngl.) † 14/7 1840.
2 CECILIA OLSDOTTER, * 31/7 1800, d. t. bonden Olof Larsson i Korpåsen. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1844.
OLOF, * 7/1 1824. Fl. t. Rogsta 1845
BRITA, * 11/12 1827                                         8Z20
ANDERS, * 23/5 1830                                        4
ERIC, * 8/4 1844. † 8/4 1844


—8P1—

(X4)6E5 PER ERICSSON TIGER, * 29/3 1804, s. t. torp. Erik Olofsson i Norrberg, Bjuråker. G. 1842. Soldat vid Häls. reg. Sen. bonde i Korpåsen, Hassela. Fl. t. Torps sn, V.-norrl. 1875.
(X4)3B10 MARIA JOHANSDOTTER, * ./10 1789, d. t. soldat Johan Stor i Hedvigsfors, Bjuråker. Tid. g. o. änka e. husman Olof Sträng i Bjuråker. † 22/5 1864.
ANNA OLOFSDOTTER, * 6/2 1821, (styvd.)           2
OLOF OLOFSSON, * 20/12 1823, (styvs.)              3

—2—

(X19) LARS JONSSON HAMREUS, * 25/8 1821 i Hälsingtuna sn, Häls. Bonde i Korpåsen 5, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1870.
1 ANNA OLOFSDOTTER, * 6/2 1821, d. t. husman Olof Sträng i Brättingberg, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika.
MARIA, * 21/10 1854. Emigr. t. N. Amerika
JOHAN, * 14/7 1860. Emigr. t. N. Amerika


—8Z20—

15 PETTER PERSSON, * 25/5 1832, s. t. bonden Pehr Jönsson i Korpås. Handlande i Korpås, Hassela, sen. bos. i Bäckaräng. Utfl. t. Stöde, V.-norrl. 1878.
11S3 BRITA JOHANSDOTTER GRIP, * 11/12 1827, d. t. bonden Joh. Grip i Korpåsen 5, Hassela.
ELISABET SELINA, * 30/11 1854. † 20/5 1855
PETRONELLA, * 4/7 1856. Fl. t. Stöde
JOHAN, * 4/1 1858. † 18/1 1858
JOHAN PETTER, * 5/1 1859. Fl. t. Stöde 1878
BRITA ELISABET, * 10/2 1862. Fl. t. Stöde 1878
ANDERS OLOF, * 9/3 1864. † 22/7 1864
AUGUST, * 6/1 1868. † 21/1 1868


—5Z21—

13 ANDERS PERSSON LÖF, * 31/8 1856, s. t. bonden Per Löf i Korpåsen 3, Hassela. Arrend. i Korpåsen 5. Sen. bos. i Vrångtjärn 2. † 4/12 1919.
12V14 MARGRETA ERIKA SVEDBERG, * 21/9 1864, d. t. bonden And. Svedberg i Korpåsen 3. † 2/11 1929.
SARA AUGUSTA LÖF, * 22/7 1879                        23
BRITA ANDREETTA, * 13/1 1885                         29
PER ALBIN, * 28/11 1886                                   30
ANTON HJALMAR, * 10/6 1889                            31
ERIK GUNNAR, * 24/8 1891                                32
OLOF VERNER, * 12/7 1893. † 22/11 1894
LYDIA MARIA, * 24/4 1895. Fl. t. Attmar, V.-norrl. 1920
OLOF, * 13/12 1898. † 16/12 1898
KARL EINAR, * 22/12 1901                                 50


Korpåsen 6


POST- OCH INRIKESTIDNINGAR DEN 5/2 1851


NORRLÄNDSKA KORRESPONDENTEN DEN 22/9 1852

Hudikswall d. 18 Sept.
Sistlidne tisdag inträffade den olyckshändelsen att bonden Anders Grip från Korpåsen, Hassela socken, under färd till marknaden, å landswägen nära staden, då han, sittande i åkdonet med fötterna framhängande emellan hästen och kärran, höll stilla för att med en bekant som möttes samspråka, blef af hästen så illa sparkad på magen att han dagen derpå dog. Mannen war 22 år gammal och känd för en nykter och ordentlig lefnad. Han efterlämnar hustru och 1 barn.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg

—11S4—
3 ANDERS JOHANSSONGRIP, * 23/5 1830, s. t. nämndeman J. Grip i Korpåsen 5, Hassela. G. 22/4 1851. Bonde i Korpåsen 6. † 14/9 1852. (Ihjälsparkad av en häst vid Hudiksvalls marknad.)
13S1 INGRID MARTHA PERSDOTTER, * 5/6 1821, d. t. bonden P. Eriksson i Kölsjö 1, Hassela. Änka o. omg.                                                 3T21.
JOHANNA, * 18/2 1852                                      2T40


—12Y12—

7 DANIEL MARKUSSON LUNDQVIST, * 30/7 1824, s. t. torp. M. Olofsson i Mörtsjön, Hassela. G. 28/10 1853. Bonde i Korpåsen 6. (Hem.-skatt. 2 pngl. 20 7/8 öresl.) Emigr. t. N. Amerika 1857.
5Z8 INGRID MARGRETA PERSDOTTER LÖF, * 23/4 1829, d. t. bonden P. Löf i Korpåsen, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1857.
SIGRID KATRINA, * 14/7 1854. Emigr. t. N. Amerika 1857
PER, * 16/8 1856. Emigr. t. N. Amerika 1857


—1Z100—

77 PAUL ERSSONHASSELGREN, * 23/5 1821, s. t. bonden E. Eriksson i Korpåsen 2, Hassela. G. 16/11 1843. Bonde i Korpåsen 6. Emigr. t. N. Amerika 1857.
(X19) ANNA JONSDOTTER, * 30/10 1816 i Hälsingtuna sn. Emigr. t. N. Amerika 1857.
CHRISTINA, * 26/4 1846. Emigr. t. N. Amerika 1857


—1Z102—

(Y54) ISAK JOHANSSON, * 10/12 1816 i Torp, V.-norrl. Husman i Korpåsen, Hassela. Emtgr. t. N. Amerika 1857.
78 CHRISTINA LARSDOTTER, * 10/12 1817, d. t. L. Ericsson i Korpåsen. Emigr. t. N. Amerika 1857.
INGEBORG ANNA, * 10/8 1844. Emigr. t. N. Amerika 1857
JOHANNES, * 27/6 1849. Emigr. t. N. Amerika 1857
LARS ERIK, * 5/11 1854. Emigr. t. N. Amerika 1857


Hälsinglands Veckoblad den 29/7 1886


Gefleposten Weckoupplagan1887-08-04 Edition: Veckoupplagan, tryckort: Gävle

Nils Glad i Korpåsen
, Hassela, tillerkändes för hingsten “Svarten 100 kr
 skådepenning; 
Nils Forsell i Bjåsta för ett svart sto en skådepenning;
Avskrift: Viveca Sundberg

—24Y5—
(X4)8F5 NILS JOHANSSON GLAD, * 7/7 1827, s. t. sold. Johan Glad i Stråsjö, Bjuråker. G. 2 ggr. Bonde i Korpåsen 6, Hassela. (Hem.-skatt. 1 öresl. 10 7/8 pngl.) Fl. t. Brättingberg, Bjuråker 1899. † 9/3 1912.
(X27) KRISTINA JONSDOTTER, * 1830. Infl. fr. Ljusdals sn, Häls. † 1870.
1 BRITA ANDERSDOTTER, * 17/11 1847, d. t. torp. † 11/2 1931.
ANNA INGEBORG, * 11/3 1854                            6
JONAS, * 15/11 1861                                        7
JOHAN, * 31/1 1864. Emigr. t. N. Amerika 1886
ERIC, * 16/9 1868. Emigr. t. N. Amerika 1888
NILS OLOF, * 3/4 1874. Utfl. t. Bjuråker 1899
ANDREAS, * 13/4 1876. † 28/11 1894
LARS PETER, * 2/2 1879. † 20/2 1879
PER, * 27/1 1880. Utfl. t. Bjuråker 1899
KRISTINA, * 29/3 1882. Utfl. t. Bjuråker 1899
JENNY KRISTINA, * 1/8 1884. † 5/11 1894
LARS EMANUEL, * 25/6 1886. † 29/11 1894
DANIEL ARVID, * 5/7 1889. † 14/11 1894


—24Y6—

5 ANNA INGEBORG NILSDOTTER GLAD, * 11/3 1854, d. t. bonden Nils Glad i Korpåsen 6, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1880.
NILS MATHIAS LARSSON, * 4/11 1878. Emigr. t. N. Amerika 1880


—24Y7—

5 JONAS NILSSON GLAD, * 15/11 1861, s. t. bonden Nils Glad i Korpåsen 6, Hassela. Emigr. t. N. Armerika 1883.
1Z111 ANNA ELISABET JOHANSDOTTER, * 24/6 1861, d. t. M. Andersson i Österås, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1883.
NILS ALBIN, * 16/10 1882. Emigr. t. N. Amerika 1883


—5Z45—

32 KONRAD INGVAR LÖF, * 24/9 1913, s. t. arrend. E. G. Löf i Korpåsen, Hassela. Jordbr.-arb. i Korpåsen 6. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1944.
3R85 SAIDA MARARETA ANDERSSON, * 20/11 1919, d. t. arrend. K. B. Andersson i Österås 1, Hassela.
LILIAN ANITA, * 9/8 1939. Fl. t. Torp, V.-norrl.
DORIS INGEGERD MARGARETA, * 15/12 1940. Fl. t. Torp, V.-norrl.
LAILA VIKTORIA, * 23/2 1943. Fl. t. Torp, V.-norrl.


—5Z46—

32 OLOF GUNNAR LÖF, * 22/3 1923, s. t. arrend. E. G. Löf i Korpåsen, Hassela. Arrend, bos. i Korpåsen. Fl. t. Torp, V.-norrl. 1954.
12V40 DAGMAR HELENA GRANLUND, * 1/2 1926, d. t. skogsarb. E. L. Granlund i Korpåsen, Hassela.
SONJA MARGARETA, * 26/9 1944. Fl. t. Torp, V.-norrl.
ALF GUNNAR, * 25/3 1946. Fl. t. Torp, V.-norrl.
ANN-BRITT LOUISE, * 12/2 1947. Fl. t. Torp, V.­norrl.
VALBORG MARIANNE, * 18/11 1948. Fl. t. Torp, V.-norrl


Korpåsen 7

—7M11—

8 CHRISTOPHER OLOFSSON, * 22/1 1751, s. t. bonden Olof Persson i Åkern 3, Bergsjö. G. 17/11 1782. Bonde i Korpås 7, Hassela. (Hem.-skatt 3 öresl. 4 pngl.) † 5/7 1823.
11M2 MARGETA PERSDOTTER, * 9/2 1757, d. t. bonden Per Persson i Östertanne s8, Bergsjö. † 19/3 1836.
OLOF, * 5/11 1784                                             15
PEHR, * 21/5 1789. † 27/9 1791


—7M15—

11 OLOF CHRISTOPHERSSON, * 5/11 1784, s. t. bonden Chr. Olofsson i Korpås 7, Hassela. Bonde i Korpås 7. † 6/11 1810 (drunknat).
(X4)28B1 KARIN ERICSDOTTER, * 21/2 1786, d. t. bonden Erik Eriksson i Trossnarv, Bjuråker. Änka o. omg.                                                   16.
MARGRETA, * 18/4 1809                                      20


—7M16—

(Y54) PER MOLIN, * 1/5 1787 i Torps sn, V.norrl. G. 1813. Landbonde i Korpås 7, Hassela. Utfl. t. Torp 1828.
15 KARIN ERICSDOTTER, * 21/2 1786, d. t. bonden Erik Eriksson i Trossnarv, Bjuråker. (Tid. g. o. änka e. bonden Olof Christopersson i Korpås 7.)
HELENA, * 7/8 1814. Utfl. t. Torp 1828
KARIN, * 30/9 1815. Utfl. t. Torp 1828
BRITA, * 31/7 1817. Utfl. t. Torp 1828
CHRISTINA, * 2/9 1819. Utfl. t. Torp 1842
ELISABETH, * 14/10 1821. Utfl. t. Torp 1828
ANNA,* 31/8 1823. Fl. t. Torp 1828
OLOF, * 14/11 1825. Fl. t. Torp 1928


—7M20—

(Y48) OLOF JÖNSSON, * 16/2 1797 i Stöde sn, V.norrl. G. 20/3 1827. Landbonde i Korpåsen 7. Hassela. Utfl. t. Stöde 1858.
15 MARGRETA OLOFSDOTTER, * 18/4 1809, d. t. bonden Olof Christophersson i Korpås 7, Hassela.
MARGRETA, * 5/5 1828. † 18/7 1828
OLOF, * 4/5 1830                                               23
JÖNS, * 13/5 1832. Fl. t. Stöde 1857
PER, * 15/1 1834. Fl. t. Stöde 1857
ANNA CATHRINA, * 29/6 1836                              24
JOHAN, * 7/4 1839. Fl. t. Stöde 1857
MARGTA, * 6/3 1846. † 10/7 1846
CHRISTOPHER, * 11/2 1850. Fl. t. Stöde 1857


—7M24—

(Y54) LARS ANDERSSON, * 6/5 1826 i Torps sn, V.norrl. Jordbr.-arb. i Korpåsen, Hassela. Utfl. t. Stöde 1858.
20 ANNA CATHRINA OLSDOTTER, * 29/6 1836, d. t. bonden Ol. Jönsson i Korpåsen.
MARGRETA JULIANA, * 20/4 1858. Fl. t. Stöde 1858


—1Z2—

1 ERIC DANIELSSON NORDIN, * 20/4 1818, s. t. kolare Daniel Nordin i Furuberg, Bjuråker. Landbonde i Korpåsen 7, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1887.
(X4)3B10 BRITA OLOFSDOTTER, * 16/3 1819, d. t. husman Olof Jonsson i Brättingberg, Bjuråker. † 13/3 1886.
MARIA, * 3/10 1847                                          3
CARIN, * 25/5 1849. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1869
DANIEL, * 21/1 1851
BRITA, * 5/3 1852. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1869
PER, * 19/8 1854
ANNA MARGRETA, * 27/9 1856. † 10/9 1864
KRISTINA ELISABET, tv., * 31/12 1858. † 6/5 1860
JOHAN OLOF, tv., * 31/12 1858. † 25/2 1860
KRISTINA, * 18/4 1861. Utfl. t. Torp, V.-norrl 1882


—1Z3—

(Y54) JOHAN ERIK SÖDERLUND, * 22/7 1844 i Torps sn, V.-norrl. Torpare i Korpås, Hassela. Utfl. t. Torps sn 1875.
2 MARIA ERSDOTTER NORDIN, * 3/10 1847, d. t. landbonden Erik Danielsson Nordin i Korpåsen, Hassela.
OLOF, * 26/6 1867. Utfl. t. Torps sn
ERIK, * 28/3 1870. Utfl. t. Torps sn
PER, * 31/12 1872. Utfl. t. Torps sn


—12V20—

11 ANDERS JOHANSSON BERG, * 5/4 1852, s. t. kolare Joh. Berg i Stöde, V.-norrl. Landbonde i Korpåsen 7, (Franshammars bruk), Hassela. (Hem.-skatt. 5 öresl. 10 1/2 pngl.)
(S87) MARIT JOHANSDOTTER, * 1/11 1846 i Östmarks sn, Värml.
KRISTINA VILHELMINA, * 6/4 1874, (styvd.)
JOHANNA, * 14/1 1879
JOHAN, * 1/9 1880
MARIA, * 9/3 1883
ALFRED, * 7/2 1885. † 17/3 1885


—15Y4—

(Y54) LARS ERIK LARSSON, * 3/4 1857 i Torps sn, V.norrl. Landbonde i Korpåsen 7, Hassela. (Hem.-skatt. 5 öresl. 10 1/2 pngl.) † 14/7 1902.
3 GERTRUD PERSDOTTER GLAD, * 12/6 1858, d. t. bonden Per Glad i Korpåsen, Hassela. † 3/2 1929.
BRITA KRISTINA PERSDOTTER FÄRDIG, * 9/7 1876 (styvd.) – 8
LARS PETER, * 25/9 1882                                   9
JOHAN ARON, * 1/7 1884. Emigr. t. USA 1903
GÖRAN, * 14/3 1887
ERIK VALFRID, * 4/6 1888                                 10
ELIN KATHARINA, * 27/12 1890                          11
MÄRTA SELINA, * 12/3 1893. † 14/8 1894
JONAS ARVID, * 1/2 1895                                  12
ALBERT EMANUEL, * 19/1 1897                           13
ANNA ELISABET, * 26/2 1901                             14


—15Y8—

4 BRITA KRISTINA PERSDOTTER FÄRDIG, * 7/9 1876, d. t. G. Persson Glad i Korpåsen 7, Hassela. Emigr. t. USA 1903.
ERIK HELMER, * 5/8 1896. Emigr. t. USA 1903


—15Y9—

4 LARS PETER LARSSON, * 25/9 1882, s. t. bonden L. E. Larsson i Korpåsen 7, Hassela. Jordbruk. i Korpåsen 7. Sen. arrend. i Lindsjön 8. † 23/10 1933.
12T16 HELENA SJÖGREN, * 18/3 1874, d. t. kolare Daniel Sjögren i Franshammar, Hassela. † 31/3 1957.
JOHAN OLOF LARSSON, * 29/4 1900                    15
10U16 ANNA MARIA NORD, * 30, 6 1910 (fosterd.) – 1Z245


—15Y10—

4 ERIK VALFRID LARSSON, * 4/6 1888, s. t. bonden L. E. Larsson i Korpåsen 7, Hassela. Handlande i Styggberg. † 10/7 1960.
(Y54) ESTER INGEBORG FINNBERG, * 6/5 1899 i Torps sn, V.- norrl. † 16/2 1930.
ERIK FOLKE, * 29/7 1929. Skogsarb., bos. i Styggberg. Gift med ASTA HILLEVI * 6/11 1927, deras son MATS ERIK * 23/7 1966 i Torp är gift med Ann-Marie Karlsson * 30/12 1967 i Hudiksvall. De har två barn Erik Tobias * 2/10 1988 och Ida * 13/2 1992 i Torp. Ida Larsson har startat Korpåsens Intresseförening.


—15Y14—

(X4)6E22 OLOF OLSSON, * 26/9 1893, s. t. torp. Olof Hansson i Valsjön, Bjuråker. Arrend. i Korpåsen 7, Hassela. † 9/5 1946.
4 ANNA ELISABET LARSSON, * 26/2 1901, d. t. bonden L. E. Larsson i Korpåsen 7. Änka o. utfl. t. Berge, Bjuråker.
ASTRID ELISABET, * 30/3 1924. Fl. t. Bjuråker. Läs mer om Tant Berta i Berge, Bjuråker
OLOF EDVIN, * 21/9 1925. Bonde i Berge 8:7, Bjuråker
ANNA OTILIA, * 18/2 1927. † 4/1 1928


—3P1—

(Y59) ABRAHAM JOHANSSON, * 26/10 1758. Infl. fr. Tuna sn, V.-norrl. Torp. i Korpåsen, Hassela. † 28/5 1833.
(Y59) CATHRINA HANSDOTTER, * 23/8 1751 i Tuna sn, V.-norrl. (Tid. g. o. änka i Attmar, V.-norrl.) † 12/6 1828.
(Y4) MATS HENRICSSON, * 7/9 1779, styvs.       2
CARIN, * 21/5 1791                                          3
HENRIC, * 20/3 1793                                        4


—3P4—

1 HENRIC ABRAHAMSSON, * 20/3 1793, s. t. torp. Abrah. Johanson i Korpåsen, Hassela. G. 18/6 1815. Torp. i Korpåsen. Fl. t. Timrå, V.-norrl. 1831.
(X33)8Y4 CARIN JACOBSDOTTER, * 26/3 1782, d. t. sold. Jacob Stursk i V. Hålsjö, Norrbo sn, Häls.
JOHAN, * 23/8 1817. Fl. t. Timrå
CARIN MARGRETA, * 30/6 1819. Fl. t. Timrå
BRITA CHRISTINA, * 2/11 1823. Fl. t. Timrå
INGRID MARTHA, * 15/6 1825. Fl. t. Timrå
JACOB, * 2/7 1827. Fl. t. Timrå


—3R37—

(Y54) ERIK SNYGG, * 3/7 1843 i Torps sn, V.-norrl. G. 18/7 1875. Arb., bos. i Korpåsen, Hassela. Utfl. t. Torps sn, V.-norrl. 1883. † 27/1 1922.
26 MARIA JÖNSDOTTER NORBERG, * 16/7 1833, d. t. bonden Jöns Christophersson Norberg, Hassela. † 27/7 1898.
JOHAN EMIL, * 28/12 1876                                 54

—3R58—

(Y54) ANDERS GOTTHARD ANDERSSON, * 2/1 1886 i Torps sn, V.-norrl. Jordbrukare i Korpåsen, Hassela. Utfl. t. Stöde 1921.
39 BEDA SERAFIA SKRÖDER, * 29/10 1889, d. t. bonden Eric Skröder i Laxbo, Hassela.
AGDA EOLIE, * 2/6 1914. Fl. t. Stöde
BETTY ALIDA, * 6/8 1915. Fl t. Stöde
ERIK ANDREN, * 11/2 1919. Fl. t. Stöde


—18R1—

(T14) ANDERS ANDERSSON, * 15/12 1761 i Grythyttan, Ör. G. 1795. Nybygg. o. bonde i Laxbo, (Korpås), Hassela. (Hem.-skatt. 2 1/2 öresl.) † 4/1 1839.
(T28) CHRISTINA LARSDOTTER, * ./1 1766 i Karlskoga, Ör. Utfl. t. Stöde, V.-norrl. 1846.
CHRISTINA, * ./3 1796 – 1Z78
ANNA, * ./1 1799 – 2
ANDERS, * ./3 1802. Bonde i Laxbo
CATHARINA, * 31/8 1806. Utfl. t. Stöde, V.-norrl. 1845


—2—

(Y48) NILS JOSEPHSSON, * 5/10 1802 i Stöde sn, V.-norrl. G. 30/6 1825. Torpare i (Nybo) Korpåsen, Hassela. † 27/2 1866.
1 ANNA ANDERSDOTTER, * ./1 1799, d. t. bonden And. Andersson i Laxbo, Hassela. † 9/5 1881.
ANDERS, * 22/3 1829                                        3


—3—

2 ANDERS NILSSON, * 22/3 1829, s. t. torp. Nils Josephsson i Korpåsen, Hassela. Arb., bos. i Korpåsen, (Nybo). † 25/12 1892.
(A—) MARGRETA ELISABET SANDSTRÖM, * 15/9 1818 i Stockholm.
NILS, * 19/7 1850. Utfl. t. Stöde, V.-norrl. 1857
ANNA MAGDALENA, * 9/10 1852. Utfl. t. Stöde, V.-norrl. 1867
BRITA CHRISTINA, * 17/1 1855. Utfl. t. Stöde, V.-norrl 1872
PER, * 11/2 1857. † 9/4 1857
MARGRETA ELISABETH, * 7/9 1858. † 10/8 1864
ANDERS, * 2/3 1861. † 20/4 1889


—5S80—

63 HANS ERIK SYD, * 23/8 1896, s. t. B. E. Syd i Skansfors, Hassela. Skogsarb., bos. Korpåsen. Utfl. Torp, V.-norrl. 1938.
5Z23 ANNA MARGRETA SVENSSON, * 1/8 1899, d. t. bonden Per Svensson i Korpåsen.
AINA KRISTINA, * 6/3 1919                                7T93
AIDA MARGARETA, * 16/10 1921                         7T91
ERIK YNGVE, * 18/2 1923. Utfl. t. Torp, V.-norr. 1938
STIG VALTER, * 3/5 1927. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1938
HANS TORE, * 11/4 1930. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1938

—13S2—

1 ERIC PEHRSSON, * 17/12 1810, s. t. bonden P. Ericsson i Kölsjö 1, Hassela. G. 6/7 1840. Bonde i Korpåsen, Hassela. Fl. t. Stöde, V.-norrl. 1847.
14S1 HELENA ANDERSDOTTER, * 11/4 1820, d. t. bonden And. Persson i Korpåsen 3.
PER, * 27/4 1841. Fl. t. Stöde, V.-norrl. 1847
ANTON, * 29/7 1842. Fl. t. Stöde, V.-norrl. 1847


—13S3—

1 JÖNS PERSSON ÅSLUND, * 28/9 1813, s. t. bonden P. Eriksson i Kölsjö 1, Hassela. Bos. i Korpåsen. Emigr. t. N. Amerika 1850.
(Y33) ANNA CATHRINA STRÖMQVIST, * 6/2 1819 i Galtström, Njurunda. Infl. fr. Rogsta 1845. Emigr. t. N. Amerika 1850.
PEHR, * 4/7 1845. Emigr. t. N. Amerika 1850
ANNA MARIA, * 7/10 1847. Emigr. t. N. Amerika 1850


—10T20—

10 LARS PÅLSSON TUPP, * 27/10 1814, s. t. bonden Pål Tupp i Lindsjön, Hassela. G. 18/4 1854. Bonde i Lindsjö s1 (Korpåsen). † 22/12 1868.
(A—) CATHRINA VILHELMINA BARKLUND, * 6/2 1832 Stockholm. Emigr. t. N. Amerika 1885.
HANS PETER, * 15/1 1855. † 23/1 1855
ANNA CATRINA, * 4/5 1856. † 13/5 1856
ANNA CATRINA, * 5/5 1857                                12Y24
BRITA ELISABET, * 6/1 1859
MARTA CHRISTINA, * 19/1 1860. † 10/4 1871
HANS PAUL, * 3/9 1863
HELENA CAROLINA, * 17/10 1866. Emigr. t. N. Amerika 1885


—11T3—

2 ANDERS HASSELROTH, * 24/10 1745, s. t. Joh. Hasselroth i Kyrkbyn, Hassela. G. 26/10 1776. Kronoskogvakt., bos. i Kyrkbyn, ”Korpåsen”. † 23/9 1785 (rödsot).
1Z31 INGRID HANSDOTTER, * 1/2 1746, d. t. sold. Hans Ersson Munter i Kölsjön, Hassela. Änka o. omg.                                                             2R10.
JOHAN, * 19/9 1778                                          5
HANS, * 24/3 1781. † 23/9 1785 (rödsot)
ANDERS, * 5/6 1784. † 8 9 1785 (rödsot)


—12T71—

(X4)46B12 EMIL ERIKSSON, * 14/11 1908 i Strömbacka, Bjuråker. G. 9/4 1939. Arrend. i Korpåsen, Hassela.
64 KRISTINA HELENA NILSSON, * 16/5 1916, d. t. A. A. Nilsson i Ede, Bergsjö.


—1U5—

2 OLOF NILSSON, * 19/11 1780, s. t. kolare Nils Olsson i Långnäs, Hassela. Bonde i Korpåsen. † 5/1 1814.
(Y48) MARIA NILSDOTTER, * 1772 i Stöde sn, V.-norrl. Änka. Bos. i Korpås, Hassela. † 28/6 1857.
SARA MARTHA, * ./2 1798                                  1Z79
ELISABET, * 1/4 1803                                        8Z15
MARIA, * 24/6 1806                                          8
NILS, tv, * 28/5 1810
ANDERS, tv, * 28/5 1810
CATHARINA, * 10/1 1814                                   3R26


—1U8—

5 MARIA OLSDOTTERSTRANDBERG, * 24/6 1806, d. t. bonden Olof Nilsson i Korpåsen, Hassela. Bos. i Korpåsen. † 7/11 1890.
CAROLINA CHRISTINA HENRIKA, * 8/6 1831


—12V23—

(Y54) KARL ERIK GRANLUND, * 4/5 1854 i Torps sn, V.-norrl. Landbonde i Korpåsen s6. (1 öresl. 10 7/8 pngl.) † 21/3 1923.
13 MAGDALENA PÅLSDOTTER, * 6/8 1864, d. t. torp. Pål Jonsson i Bosjöåsen, Hassela. † 23/7 1907.
PAUL EMANUEL, * 26/3 1883                              39
ERIK LUDVIG, * 1/2 1885                                   40
EMMA KRISTINA, * 25/5 1887. Fl. t. Stöde 1906
KARL EDVARD, * 19/4 1889                                41
ESTER HELENA, * 10/10 1892                             1S35
ANDERS OLOF, * 14/9 1895. Skogsarb., fl. t. Frösön. Jämtl. 1921
JOHAN ARVID, * 25/5 1898. Fl. t. Stöde, V.-norrl. 1921
PER ALFRED, * 25/3 1902. Fl. t. Åsele 1939
ANNA CECILIA, * 31/8 1904. Fl. t. Söderhamn


—12V40—

23 ERIK LUDVIG GRANLUND, * 1/2 1885, s. t. bonden K. E. Granlund i Korpåsen s6, Hassela. Skogsarb., bos. i Korpåsen. Utfl. t. Rogsta 1952. † 3/8 1958.
(Y54) EMMA CHARLOTTA ALIN, * 16/11 1890 i Torps sn, V.-norrl. Infl. fr. Rogsta 1959. † 8/1 1861.
GÖTA CECILIA, * 6/3 1913. Fl. t. Torp, V.-norrl. 1933
ERIK HOLGER, * 22/10 1914. Fl. t. Hofors bruk 1950
KARL HENRY, * 18/7 1918                                  49
SVEA DESIDERIA, * 29/8 1920                            8T10
PER HARRY, * 2/4 1922. Fl. t. Rogsta, Häls. 1952
NORA ELISABET, * 2/6 1924. Fl. t. Gnarp, Häls. 1944
DAGMAR HELENA, * 1/2 1926                             5Z46
INGRID EMELIA, * 7/8 1932. Fl. t. Rogsta, Häls. 1952


—13V1—

(Y48) ERIK ANSELM HÖGDAHL, * 20/6 1903 i Stödes sn, V.-norrl. Arrend. i Korpåsen, Hassela. Fl. t. Gnarp. Häls. 1945.
(Y48) ADA AURORA JOHANSSON, * 15/7 1909 i Stöde sn, V.-norrl.
RUT MARIT, * 17/6 1931                                    (X3)7E87
ANNA LOVISA, * 10/12 1932. Fl. t. Gnarp
KARIN WALDY, * 17/4 1935                                (X3)3K51
ERIK FOLKE, * 15/3 1937. Fl. t. Gnarp
FEBE LILLIAN, * 23/9 1938. Fl. t. Gnarp
GUN KERSTIN BIRGITTA, * 26/3 1940. Fl. t. Gnarp


—17V3—

2 JOHAN LARSSON KRAFT, * 22/12 1809, s. t. sold. Lars Blixt i Lindsjön, Hassela. G. 1/4 1844. Torpare i Korpåsen. † 5/7 1879.
7R6 GÖLIN ANDERSDOTTER, * 28/12 1816, d. t. torp. And. Andersson i Kölsjön, Hassela. † 30/5 1884.
BRITA, * 3/1 1845. † 15/4 1845
ANDERS PETER, * 28/8 1847. † 11/2 1848


—12Y3—

(Y54) PEHR ERSSON, * ./. 1743. Infl. fr. Torps sn, Medelpad. Nybyggare i Korpåsen, Hassela. † 30/4 1803.
2 MARGTA MARCUSDOTTER, * 12/1 1750, d. t. torp. Marcus Olsson i Mörtsjön, Hassela. † 21/12 1839.
MALIN * 1771
ERIC, * 29/7 1777                                            6
SARA, * 6/4 1781. † 17/12 1801
MARCUS, * 15/10 1792. † 21/11 1792


—12Y6—

3 ERIC PEHRSSON, * 29/7 1777, s. t. nybygg. Pehr Ersson i Korpåsen, Hassela. G. 5/11 1805. Husman, bos. i Korpås, Hassela. † 25/4 1851.
1U2 SIGRID NILSDOTTER, * 30/7 1784, d. t. torp. Nils Olsson i Långnäs, Hassela. † 8/11 1823.
PEHR, * 27/10 1806. † 11/2 1807
NILS, * 23/5 1808
MARGTA, * 1/3 1812. † 3/4 1812
SIGRID MARTHA, * 8/3 1813
ELISABETH, * 20/3 1815


—14Y2—

1 ANDERS NILSSON, * 13/4 1808, s. t. torp. Nils Andersson i Stensjö, Hassela. G. 23/6 1832. Husman, bos. i Korpåsen. Emigr. t. N. Amerika 1854.
13S1 INGEBORG PERSDOTTER, * 23/2 1808, d. t. bonden Per Ericsson i Kölsjön 1, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1854.
NILS, * 7/5 1833. Elmigr. t. N. Amerika 1854
ANNA MARGARETA, * 29/1 1841. Emigr. t. N. Amerika 1854


—15Y2—

1 JACOB OLOFSSON, * 6/9 1790, s. t. nybygg. Olof Jonsson Plåt i Frisbo, Bjuråker. G. 1822. Nybygg. i Elgebo, Bjuråker. Bonde i Korpåsen s3, Hassela 1843. † 23/11 1860.
(X4)35G9 GERTRUD JONSDOTTER, * 28/3 1797, d. t. bonden Jon. Christoffersson i Trossnarv, Bjuråker.
OLOF, * 20/11 1824
GERTRUD, * 6/7 1828                                       3
SIGRID, * 11/10 1831                                       2P39
ANNA, * 22/11 1834                                          26Y3
INGRID, * 21/1 1837. † 31/3 1837 (mässling)


—15Y3—

(Y54) PER JOHANSSON GLAD, * 25/10 1835 i Torps sn, V.-norrl. Landbonde i Korpåsen, Hassela. † 12/11 1862
2 GERTRUD JACOBSDOTTER, * 6/7 1828, d. t. Jac. Olofsson i Korpåsen. † 23/1 1892.
JOHAN, * 14/5 1857. † 15/5 1861
GERTRUD, * 12/6 1858                                      4
BRITA, * 18/10 1859                                         5
JOHAN, * 25/7 1862                                          6
ANNA SELINA, * 30/4 1869                                7


—16Y2—

1 JONAS STIGSSON, * ./5 1716, s. t. gästgiv. Stige Jonsson i Vattjom, Harmånger. G. 1747. Nämnd som soldat med kommendering till Finland. Sen. nybygg. i Korpåsen, Hassela. † 19/4 1794.
(X4) ANNA ERICSDOTTER, * ./7 1719, d. t. bonden Eric Olsson o. h. h. Margta Danielsdotter i Furuberg, Bjuråker. † 28/5 1800. (Blind på äldre dagar.)
ANNA, * ./8 1751                                              (X3)23N5
STIG, * ./10 1753                                             3
ERIC, * ./2 1761


—23Y4—

1 PÅL PÅLSSON, * 10/11 1803, s. t. kolare Pål Ericsson i Musåsen, Hassela. G. 7/11 1823. Nybygg. i Korpåsen Hassela. † 25/6 1870.
18U3 CHRISTINA ANDERSDOTTER, * 13/9 1795, d. t. sågv.- arb. And. Eriksson i Franshammar, Hassela. † 1/2 1870
CHRISTINA, * 4/7 1826. † 29/8 1826
(A—) NILS GUSTAF, * 17/3 1834 barnhusbarn född i Stockholm). Utfl. t.
Bergsjö 1848


—25Y1—

(W48) MATIAS ANDERSSON BÄCKVALL, * 7/12 1792 i Älvdalens sn, Kopp. Infl. fr. Stöde 1937. G. 19/6 1824. Husman i Korpåsen, ”Olkahåt”, Hassela. † 3/4 1848.
(Y4) ENGLA (INGJALD) OLOFSDOTTER, * 14/1 1801 i Attmars sn, V.-norrl. † 21/7 1886.
HELENA CHRISTINA, * 26/1 1826                        1U9
ANDERS OLOF, * 30/11 1828. Fl. t. Sundsvall 1849
MATIAS, * 29/6 1834                                        2

—2—

1 MATIAS BÄCKVALL, * 29/6 1834, s. t. M. Bäckvall i Olkahåt, Hassela. Torpare i (Olkahåt), Korpåsen. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1878.
(Y8) SIGRID KATHRINA BYQVIST, * 3/9 1832 i Borgsjö sn, V.-norrl.
CARL PETER, * 26/12 1856. Utfl. t. Torp 1878
MATIAS, * 30/11 1856. Utfl. t. Torp 1878
BRITA KATHRINA, * 25/3 1863. Utfl. t. Torp 1878
ANDERS OLOF, * 15/12 1866. Utfl. t. Torp 1878
MAGNUS, * 15/2 1870. Utfl. t. Torp 1878
ERIK, * 10/3 1873. † 21/6 1876


—26Y1—

(Y48) JOHAN FANQVIST, * 10/9 1794. Infl. fr. Stöde, V.­norrl. 1828. Landbonde i Korpås, Hassela.
(Y48) CATHARINA JÖNSDOTTER, * 2/1 1796. Infl. fr. Stöde.
MARGRETA CATHARINA, * 10/12 1821.
ANNA CHRISTINA, * 14/12 1824                         12V9
MARIA BRITA, * 9/12 1826                                 2
JÖNS, * 25/11 1829                                          3


—26Y2—
(Y4) NILS PETER ISAKSSONBYLUND, * 8/2 1827 i Attmar, V.-norrl. G. 13/11 1853. Infl. 1857. Bonde i Laxbo 1
1 MARIA BRITA JOHANSDOTTERFANQVIST, * 9/12 1826, d. t. landbonden J. Fanqvist i Korpås, Hassela.
JOHAN PETER, * 4/11 1854
ISAK OLOF, * 14/1 1856


—27Y3—

(Y54) JOHAN ERIK SÖDERLUND, * 22/7 1844 i Torps sn, V.-norrl. Torpare i Korpås, Hassela. Utfl. t. Torps sn 1875.
2 MARIA ERSDOTTER NORDIN, * 3/10 1847, d. t. landbonden Erik Danielsson Nordin i Korpåsen, Hassela.
OLOF, * 26/6 1867. Utfl. t. Torps sn
ERIK, * 28/3 1870. Utfl. t. Torps sn
PER, * 31/12 1872. Utfl. t. Torps sn


HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 12/9 1868


Laxbo No 1 säljes födorådsfritt, se förklaring nedan

Födorådstagare
En före detta hemmansägare som har sålt eller gett bort sitt hemman mot löfte om vissa förmåner som fri bostad, en viss mängd matvaror, skjuts till kyrkan, klädesplagg, begravning mm.

Födorådskontrakten kan ofta ligga som bilaga till lagfartsprotokoll, eftersom födorådet innebar en ”belastning” på fastigheten vid en försäljning.

Begreppet ”födoråd”, som förekommer främst i Norrland, är detsamma som ”undantag”.
AVSKRIFT: Viveca Sundberg


—1Z47—
35 ERIC PÅHLSSON, * 5/9 1729, s. t. sold. Pål Spångberg i Furuberg, Bjuråker. G. 9/12 1750. Nybyggare i Korpåsen (Laxbo). † 3/5 1800
2R6 HELENA NILSDOTTER, * 16/11 17728, d. t. sold. Nils Brech i Nordanbro, Hassela. G. 9/12 1750. † ./. 1754
(Y54) MARGETA PÅHLSDOTTER, * ./3 1727, d. t. Pål Persson o. h. h. Karin Persdot. i Torps sn, V.-norrl. G. ./. 1755. † 1/1 1809.
NILS, * 15/11 1752                                           58
ERIC, * 1/2 1757                                              59
HELENA, * 14/9 1758. † ./. 178.
CARIN, * 14/1 1761. † ./. 179.
PÅL, * 18/5 1762                                              60


—1Z58—

47 NILS ERICSSON, * 15/11 1752, s. t. Eric Påhlsson i Laxbo, Hassela. Torpare i Korpåsen (Styggberg). † 24/2 1831.
(Y48) INGEBORG PÅLSDOTTER, * ./. 1761 i Stöde sn, V.­ norrl. † 2/12 1833.
PÅHL, * 31/7 1783
ERIC, * 8/8 1786                                              75
ANDERS, * 29/6 1790. † ./. 1809
NILS, * 25/9 1792. † 27/9 1809
MARGRETA, * 8/11 1794                                    76
MATS, * 25/11 1796. † 16/9 1809
LARS, * 2/1 1799. † 25/9 1809
JOHAN, * 15/12 1801. † ./. 1809
JÖNS, * 14/10 1803. † 25/9 1809
ANNA, * 16/1 1806. † 27/9 1809


—1Z78—

59 LARS ERICSSON, * 26/3 1787, s. t. bonden Eric Ericsson i Korpåsen, Hassela. G. 21/5 1815. Husman, bos. i Korpåsen. † 9/9 1820.
18Z1 CHRISTINA ANDERSDOTTER, * ./3 1796, d. t. bonden And. Andersson i Laxbo, Hassela. Änka o. omg.                                                             3P2.
CATHRINA LARSSON, * 10/3 1815. † 15/2 1820
ERIC LARSSON, * 16/12 1816                             101
CHRISTINA LARSSON, * 10/12 1817                    102
ANDERS NILSSON, * 25/4 1827                          3P2


—1Z88—

(Y48) OLOF HENRICSSON, * 21/8 1815 i Stöde sn, V.-norrl. G. ./. 1841. Bonde i Korpåsen, Hassela. (Hem.-skatt. 2 öresl. 20 pngl.)
67 CARIN PEHRSDOTTER, * 20/5 1822, d. t. Pehr Pehrsson Hjelte i Kölsjön, Hassela. † 10/10 1861.
JULIANA MARTHA, * 5/3 1842
PER, * 22/12 1843. Utfl. t. Torps sn 1870
HENRIC OLOF, * 18/10 1849
HELENA KATRINA, * 5/3 1860                             92
ANNA MATILDA, * 2/10 1861


—1Z93—

73 PAUL PERSSON, * 7/8 1821, s. t. bonden Per Eriksson i Furuberg, (Kölsjön), Hassela. Husman, bos. i Korpås. Utfl. t. Stöde, V.-norrl. 1870. † 11/3 1898.
5Z9 SIGRID KARIN STÅL, * 25/12 1832, d. t. K. Persson Stål i Kvarnsved, Hassela. † 12/4 1878.
ANDERS PETTER, * 9/11 1857. Fl. t. Stöde


—1Z116—

(Y54) OLOF PETER OLSSON, * 27/10 1849 i Torps sn, V.­norrl. Torpare, bos. i Korpåsen, Hassela. † 11/5 1895.
95 ANNA BRITA NORDELL, * 25/3 1861, d. t. husman Jonas Nordell i Korpåsen. † 28/10 1937.
BRITA MARGRETA, * 7/2 1879                            7P2
JONAS OLOF, * 16/12 1883                                134
INGA KRISTINA, * 4/2 1887                               5Z31
PER ERIK, * 13/9 1889. Arbetare, bos. i Hångberg. Utfl. t. Stöde 1924
ANDERS LEANDER, * 22/1 1893. Utfl. t. Torp, V.­norrl. 1916


—1Z123—

99 ANDREAS OLOFSSON, * 3/5 1860, s. t. bonden Olof Ericsson i Korpåsen, Hassela. Arb., bos. i Korpåsen. Emigr. t. N. Amerika 1888.
5Z19 MATILDA ERIKA ERIKSDOTTER, * 10/12 1864, d. t. torp. Erik Carlsson i Orjebacken, Hassela. Hush:a i Kölsjön 4. † 21/6 1886.
ELIN KATHARINA, * 22/3 1885. Emigr. t. N. Amerika 1888
HAN VALFRID, * 30/4 1895. † 27/11 1918


—1Z152—

135 ERIK ANTON HANSSON, * 8/12 1899, s. t. bonden J. E. Hansson i Korpåsen 2, Hassela. Skogsarb., bos. i Korpåsen. † 1/1 1930.
(Y48) ANNA JULIA ULLMARK, * 18/6 1901 i Stöde sn, V.­ norrl. Småskoll:a. † 30/7 1957.
LARS ÅKE, * 21/7 1925
INGRID JULIA, * 24/10 1927. † 11/11 1927
JAN ANDERS, * 8/1 1929                                   158


—1Z235—

231 LARS ERIC LINDELL, * 2/10 1828, s. t. husman Lars Thomasson i Lindsjön, Hassela. Landbonde i Korpåsen ss2. Emigr. t. N. Amerika 1893.
12T10 KARIN OLOFSDOTTER SJÖGREN, * 2/1 1829, s. t. bonden Olof Sjögren i Kölfors, Hassela. † 22/2 1893.
HELENA, * 16/8 1849                                        (X3)14B20
LARS OLOF, * 17/3 1852                                    239
JONAS PETER ”STRID”, * 13/7 1854. Emigr. t. N. Amerika 1893
MARGRETA, * 23/10 1857                                  5Z20
ERIC, * 6/3 1860. Emirg. t. N. Amerika 1888
KARIN, * 23/8 1862. Fl. t. Torps sn, V.-norrl. 1883
DANIEL, * 10/3 1865. Emigr. t. N. Amerika 1887
CHRISTINA ELISABETH, * 3/2 1869                     15Y6
ADOLF, * 20/8 1872. † 5/1 1877


—1Z236—

232 ANDERS THOMASSON, * 23/2 1817, s. t. husman Thom. Persson i Kölsjön, Hassela. G. 5/7 1849. Bonde i Korpåsen s6. (Hem.-skatt. 1 öresl. 10 7/8 pngl.) † 31/3 1894.
5Z8 SIGRID CATHARINA PERSDOTTER LÖF, * 13/12 1824, d. t. Per Löf i Korpåsen. † 31/1 1912.
PER, * 6/10 1850. † 13/2 1853
ANNA MARGRETA, * 18/9 1855. † 25/3 1856


—5Z17—

13 OLOF PERSSON LÖF, * 27/8 1840, s. t. bonden Per Löf i Korpåsen 3, Hassela. G. 24/6 1871. Arb., bos. i Korpåsen. Utfl. t. Torps sn, V.-norrl. 1873.
12V10 CHRISTINA PÅLSDOTTER, * 19/7 1847, d. t. bonden Pål Persson i Korpåsen 4.
PER ERIK, * 27/11 1872. Fl. t. Torps sn


—8Z5—

(Y54) ANDERS PEHRSSON, * ./. 1737, s. t. husman Per Persson o. h. h. Lisbeth Persdotter i Torps sn, Medelpad. Torp. i Korpåsen, Hassela.
4 SARA CARLSDOTTER, * 15/8 1734, d. t. bonden Carl Göransson i Kölsjön, Hassela.
PEHR, * 15/7 1761                                            8
CARL ”STYV”, * 18/12 1762. Sold. vid Häls. reg., bos. i Bjuråker. Bevist. finska kriget. † 2/7 1804
ANNA, * 19/8 1766                                           9


Norrländska Korrespondenten den 22/10 1859


Troligen kallad han sig för Per Jonsson eftersom hans far hette Jonsson

—8Z15—
9 PEHR JÖNSSON, * 27/9 1803, s. t. bonden Jöns Jonsson i Korpås 3, Hassela. G. 25/6 1828. Bonde i Korpås. † 29/7 1873.
1U5 ELISABET OLOFSDOTTER, * 1/4 1803, d. t. bonden Olof Nilsson i Korpåsen, Hassela. † 30/3 1881.
PETTER, * 25/5 1832                                         20


—1P22—

16 JONAS ERSSON, * 4/8 1790, s. t. bonden Eric Nilsson i Berge 2, Hassela. G. 8/6 1813. Husman, bos. i Korpåsen. † 3/12 1868.
2R11 KRISTINA OLOFSDOTTER, * 2/4 1788, d. t. torp. Olof Danielsson i Höjden, Hassela. † 7/7 1873.
OLOF, * 1/8 1813                                             37
ERIC, * 11/11 1816                                           3U8
JONAS, * 26/2 1821                                          38
DANIEL, * 4/10 1824                                         39
MARGRETA, * 28/1 1828. Fl. t. torp. V.-norrl. 1851
NILS, * 7/2 1831. † 1/6 1831


—4L46—

(S12) JOHAN HENRIKSSON, * 15/5 1850 i Dalaby sn, Värml. Landbonde i Korpåsen 11, Hassela. † 6/8 1897.
30 INGRID FRÖJD, * 27/8 1847, d. t. Nils Fröjd i N. Älgered, Bergsjö. Änka, utfl. t. Bergsjö. (Älvsund.) † 19/4 1915.
ANNA BRITA SUNDELL, * 27/6 1875                      (X15)3Z42
NILS JOHAN, * 8/10 1882                                    62
GUSTAF, * 6/8 1884                                           63
KAROLINA, * 5/6 1890                                        7E70
EMMA KRISTINA, * 10/8 1891. † 17/10 1894


—5Z32—

21 ERIK GUNNAR LÖF, * 24/8 1891, s. t. arrend. Anders Löf i Korpåsen 5, Hassela. Skogsarb. i Vrångtjärn, sen. slaktare o. arrend. i Korpåsen. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1952.
3R66 ANNA EMILIA JONSSON, * 8/7 1892, d. t. bonden J. A. Persson i Korpåsen s6.
MARGRETA ELISE, * 3/10 1910                           4Z17
KONRAD INGVARD, * 24/9 1913                          45
ERIK HOLGER, * 30/7 1915. Jordbr.-arb. † 23/3 1939
VERA GUNBORG, * 18/1 1921                             4Z18
OLOF GUNNAR, * 22/3 1923                               46
JONAS YNGVE, * 22/6 1925. Fl. t. Eskilstuna, Söderml. 1950Den här försändelsen är avsänd från Korpåsen 1954 av Lisbeth Björk.
Var hon möjligen lärare vid skolan?


Några bilder från vårt besök på Korpåsen. Troligen var det 2013


Det här är Ann-Marie Karlsson och Mats Erik Larsson och Viveca Sundberg


Det här är Mats Erik Larsson, en okänd och Åke Nätterö


Hudiksvallsposten den 11 november 1893


Hudiksvallsposten den 3 januari 1894


Hudiksvallsposten den 30 augusti 1900Skolan från baksidan, där vi ser hur de överäxande träden har förstört både tak och väggar.
Solen har inte en schans att kunna torka upp all den fukt som träden binder.


En bild från den fina skolsalen

 

 

STYGGBERG

 Uppgifter om bosatta i Styggberg ur Bergsjö – Hassela släktregister – utan inbördes ordning


Se bilder från STYGGBERG och andra platser


Eko. karta över Styggberg från 1950-60-talet


—1P46—

27 ERIC ERICSSON BERG, * 1/12 1834, s. t. bonden Eric Nilsson Berg i Berge ss2, Hassela. G. 9/5 1864. Bonde i Styggberg, (Gräsåsen s5). Fl. t. Älvsund s2, Bergsjö. † 5/5 1894.
1Z84 KARIN PEHRSDOTTER, * 14/3 1840 i Ingesarven 2, Bergsjö. † 17/10 1880.
KRISTINA, * 11/5 1865                                      (X3)19N8
ERIC, * 16/3 1867. † 28/3 1867
ERIC, * 7/1 1869. Fl. t. Bergsjö 1880. † 3/11 1880
PEHR, * 7/9 1871                                             78
KARIN, * 14/12 1873                                         1Z219
MARGRETA, * 17/1 1876. Fl. t. Harmånger 1902


—3P2—

1 MATS HENRIKSSON, * 7/9 1779 i Attmars sn, V.-norrl. G. 2 ggr. Torp. i Styggberg, Hassela. † 20/4 1866.
1R4 GÖLIN PEHRSDOTTER, * 23/8 1777, d. t. bonden Per Olofsson i Nordanbro 1, Hassela. G. 21/6 1807. † 30/9 1830.
1Z78 CHRISTINA ANDERSDOTTER, * ./3 1796, d. t. bonden And. Andersson i Laxbo, Hassela. (Tid. g. o. änka). Omg. 26/6 1837. † 27/12 1870.
PER, * 28/8 1808                                              5
1Z78 ANDERS NILSSON, * 25/4 1827                   6


—3R42—

26 JÖNS PETTER NORBERG, * 9/9 1860, s. t. bonden Jöns Norberg i Laxbo, Hassela. Arbetare, bos. i Styggberg. Emigr. t. N. Amerika 1887.
12V19 CHRISTINA LARSDOTTER, * 23/6 1869, d. t. bonden Lars Olofsson i Korpåsen 4, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1887.
LARS ALBIN, * 30/12 1885. Emigr. t. N. Amerika 1887


—26Y4—

(T14) CARL JOHAN HENRIKSSON, * 10/2 1856 i Grythytte sn, Ör. Måg o. bonde i (Gräsåsen s5) Styggberg, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1888.
3 GERTRUD CATHRINA FAHNQVIST, * 20/2 1865, d. t. bonden Jöns Fahnqvist i Korpåsen, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1888.
KARL ERIK, * 9/11 1882. Emigr. t. N. Amerika 1888


—1Z101—

78 ERIC LARSSON, * 16/12 1816, s. t. L. Ericsson i Korpås, Hassela. Husman, bos. i Styggberg. Emigr. t. N. Amerika 1857.
(X3)1L7 HELENA NILSDOTTER, * 18/4 1815, d. t. torp. Nils Olofsson i Skrämsta, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1857.
LARS, * 30/9 1846. Emigr. t. N. Amerika 1857
CHRISTINA, * 24/3 1848. Emigr. t. N. Amerika 1857
NILS, * 14/2 1850. Emigr. t. N. Amerika 1857
SARA, * 22/4 1852. Emigr. t. N. Amerika 1857
ANNA HELENA, * 30/12 1855. Emigr. t. N. Amerika 1857


—5Z24—

(Y54) JOHAN ERIK JONSSON, * 27/12 1863 i Torps sn, V.-norrl. G. 18/12 1891. Jordbruk. i Styggberg, Hassela. Fl. t. Stöde 1923.
18 BRITA SVENSDOTTER, * 13/8 1871, d. t. bonden Sven Nilsson i Styggberg.
NILS EMANUEL, * 17/2 1894. † 5/2 1895
JOHAN VALFRID, * 4/9 1895. † 16/1 1900
BRITA ELISABETH, * 17/2 1900. Fl. t. Torp, V.-norrl. 1920
ERIK LEANDER, * 10/11 1902. Fl. t. Stöde, V.-norrl. 1923
NILS HELGE, * 21/7 1906. Fl. t. Stöde, V.-norrl. 1923
ALMA KRISTINA, * 7/6 1908. Fl. t. Stöde, V.-norrl. 1923


—5Z25—

18 MARIA SVENSDOTTER, * 6/4 1878, d. t. bonden Sven Nilsson i Styggberg, Hassela. Emigr. t. USA 1901.
NILS LEANDER, * 3/7 1896. Emigr. t. USA 1901
KRISTINA, * 2/5 1899. † 21/5 1899


—5Z18—

(S20) SVEN NILSSON, * 31/1 1833 i Fryksände sn, Värml. Bonde i Styggberg, (Gräsås ss5), Hassela. † 21/1 1913.
13 BRITA PERSDOTTER LÖF, * 29/10 1842, d. t. bonden Per Olofsson Löf i Korpåsen 3, Hassela. † 28/2 1917.
MARIA, * 15/2 1865. † 26/5 1876
PER, * 14/10 1866                                            23
NILS, * 6/6 1869. Utfl. t. okänd ort
BRITA, * 13/8 1871                                           24
SVEN, * 7/12 1873. Emigr. t. N. Amerika 1893
OLOF, * 23/1 1876. † 7/1 1886
MARIA, * 6/4 1878                                            25
ANDERS, * 16/8 1880                                        26
KRISTINA, * 6/2 1883                                       14U2
KATHARINA, * 4/2 1887. † 16/11 1904


—3R95—

(Y54) ISAK VILHELM SPJUT, * 22/6 1881 i Torps sn, V.-norrl. Smed, bos. i Styggberg, Hassela. Fl. t. Stöde 1921. Skogvakt.
66 ALMA KRISTINA JONSSON, * 23/5 1894, d. t. bonden J. A. Persson i Korpåsen s6, Hassela.
OLOF BIRGER, * 15/2 1916
NILS SIGFRID, * 26/6 1920


—3R102—

(Y54) ANDERS EIVIN NORDLANDER, * 5/2 1931 i Torp, V.-norrl. G. 31/12 1952. Skogsarb., bos. i Styggberg, Hassela. Utfl. t. Attmar, V.-norrl. 1954.
87 EBBA VIKTORIA HALLBERG, * 17/2 1930, d. t. B. S. Hallberg i Lindsjön, Hassela.
EBBA LILLEMOR, * 21/12 1953. Utfl. t. Attmar, V.­ norrl. 1954


—17S1—

(Y54) NILS LEONARD NILSSON, * 13/3 1878 i Torps sn, V.-norrl. Infl. fr. Stöde 1922. Arrend. i Styggberg, Hassela. Utfl. t. Indal, V.-norrl. 1941.
(Y48) INGA MELINDA JÖNSSON, * 22/4 1879 i Stöde sn, V.-norrl.
ERIK HOLGER ”JÖNSSON”, * 11/9 1910                2
BENSY ”NILSSON”, tv., * 11/7 1913. Fl. t. Indal, V.-norrl. 1941
SYSTER NANCY ”NILSSON”, tv., * 11/7 1913. Fl. t. Torp 1940
NILS ANSELM ”NILSSON”, * 21/4 1918. Fl. t. Indal, V.-norrl. 1941

—2—

1 ERIK HOLGER JÖNSSON, * 11/9 1910 i Håsjö i Jämtl. Infl. fr. Ramsjö 1934. Jordbruksarb. i Styggberg, Gräsåsen ss5, Hassela. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1946.
15Y12 RAGNHILD EUGENIA PERSSON, * 12/4 1917. Fr. Styggberg, ”Gräsåsen s5”, Hassela.
ERIK VILHELM ARNE, * 28/9 1934. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1946
MAJ BRITT INGEGERD, 13/4 1939                        3
SONJA MARIANNE, * 28/9 1941. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1946
MAJVOR ING-LIS, * 13/12 1942. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1946

—3—

(Y48) EINAR KONNY GUSTIN, * 30/11 1932, bos. i Stöde, V.-norrl.
2 MAJ BRITT INGEGERD JÖNSSON, * 13/4 1939, d. t. jordbruksarb. E. H. Jönsson i Styggberg, Hassela. Utfl. t. Stöde, V.-norrl. 1957.
INGER MARGARETA, * 28/7 1956. Fl. t. Stöde, V.-norrl. 1957


—2T28—

1Z65 LARS LARSSON KRAFT, * 22/6 1820, s. t. soldat Lars Kraft i Långnäs, Hassela. G. 27/12 1851. Måg o. bonde i Kölsjön s3, (Styggberg). † 10/4 1904.
15 CHRISTINA PERSDOTTER, * 29/8 1823, d. t. bonden Per Färm i Kölsjön 1. † 25/7 1901.
PER, * 15/3 1853                                              40
LARS ERIK, * 22/12 1858. † 1/1 1859
LARS ERIK, * 13/10 1860. † 6/10 1864


—2T40—

28 PER LARSSON FERM, * 15/3 1853, s. t. bonden L. Larsson Kraft i Kölsjön s3, (Styggberg), Hassela. G. 2 ggr. Bonde i Styggberg (Hem.-skatt. 10 pngl.) † 30/11 1940.
11S4 JOHANNA ANDERSDOTTER, * 18/2 1852, d. t. bonden And. Johansson Grip i Korpåsen 6, Hassela. G. 3/7 1876. † 7/1 1888,
12V10 BRITA HELENA PÅLSDOTTER, * 14/11 1858, d. t. bonden Pål Persson i Korpåsen 4, Hassela. G. 23/6 1892. † 12/4 1939.
LARS ERIK, * 3/1 1877                                      61
KRISTINA KATHRINA, * 21/6 1879. Fl. t. Bjuråker 1902
INGRID MARGRETA, * 6/1 1885                           62
ANDERS PETER, * 20/10 1887. † 6/11 1887
NILS ERIK, * 20/1 1880, (styvs.) † 19/11 1939


—2T61—

40 LARS ERIK FERM, * 3/1 1877 i Styggberg, Hassela. G. 22/7 1902  Arrendator i Naggen, Torps sn, V.-norrl. † 20/1 1962
(Y54) BRITA SELINA  PERSSON, * 23/6 1884. i Torps sn, V.-norrl. † 20/1 1907 i Naggen
EDIT KRISTINA * 6/12 1902
ANNA SELINA FERM, * 24/3 1906                        77


Styggberg. Bild ur boken, Gods och Gårdar, 1940, sid. 663. Gården till släkten sedan 1870 genom arrende. Ägare Ströms Bruk AB. Arrendator sedan 1930 är Per Herbert Ferm * 27/9 1911.

—2T62—
40 INGRID MARGRETA PERSSON, * 6/1 1885, d. t. bonden Per Larsson Ferm i Styggberg, Hassela. Fl. t. Torps sn, V.-norrl. 1917.
PER HERBERT, * 27/9 1911. Arrendator i Styggberg, Kölsjön † 9/11 1996


—2T77—

(Y54) ANTON GEORG KÄLLMAN, * 23/4 1896 i Torps sn, V.-norrl. Arrend. i Styggberg, ”Kölsjön s3”, Hassela. Fl. t. Torp 1944.
61 ANNA SELINA FERM, * 24/3 1906, d. t. arrend. Lars Erik Ferm i Naggen, Torps sn, V.-norrl. Fosterd. t. bonden Per Ferm i Styggberg, Hassela. Utfl. t. Delsbo, Gävleb. l. 1945.
PER EDVIN GÖTE, * 26/12 1924                          83
TORE ANDERS ARNE, * 3/12 1928. Fl. t. Torp, V.­norrl. 1944
LARS TORD, * 12/1 1935. Fl. t. Delsbo, Häls. 1945


—2T83—

77 PER EDVIN GÖTE KÄLLMAN, * 26/12 1924, s. t. arrend. A. G. Källman i Styggberg, Hassela. Arrend. i Lindsjön.
1Z153 ADA CLARENCE RASK, * 5/1 1925, d. t. L. E. Hansson i Korpåsen, Hassela.
ULLA BARBRO, * 27/1 1943
JULIA MARGARETA, * 18/5 1944.
HARRIET MONICA, * 27/5 1947
MAUD ANITA, * 17/7 1951


—10T21—

11 PER NILSSON WESTVIK, * 12/10 1821, s. t. torp. Nils Tupp i Stakholm, Hassela. G. 1848. Tid. bonde i Nordanbro ss2, sen. i Styggberg. Emigr. t. N. Amerika 1871.
(X4)19G5 MARGRETA NILSDOTTER, * 30/12 1820, d. t. Nils Matsson i Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1871.
NICOLAUS, * 2/6 1849. Emigr. t. N. Amerika 1871
PER OLOF, * 4/2 1852 Emigr. t. N. Amerika 1871
HANS PAULUS, * 8/5 1857. Emigr. t. N. Amerika 1871
MARTHA MARGRETA, * 31/5 1861. Emigr. t. N. Amerika 1871


—3R94—

66 OLOF ELMER JONSSON, * 8/5 1890, s. t. bonden J. O. Persson i Korpåsen s6, Hassela. Skogsarb., bos. i Styggberg. Fl. t. Stöde, V.-norrl. 1931.
(Y54) HELGA MATILDA PERSSON, * 17/4 1905 i Torps sn, V.-norrl.
SVEN ERIK ALMER ”JONSSON”, * 8/2 1927. Utfl. t. Stöde 1931
SVEA MARGARETA ”JONSSON” * 17/8 1930. Utfl. t. Stöde 1931


—17V19—

(Y48) ERIK NORLING, * 24/10 1869. G. 30/9 1904.  Bos. i Stöde sn, Häls. † 1/3 1912.
11 BRITA KRISTINA LARSDOTTER BLIXT, * 15/3 1878, d. t. bonden Lars Blixt i Koppåsen s2, Hassela. Infl. fr. Bjuråker 1921. Bos. i Styggberg. † 1/12 1921.
LARS KONRAD, * 1/10 1898. Fl. t. Stöde 1902
BRITA MARIA, * 13/3 1903. † 4/5 1929
JULIA KRISTINA, * 7/12 1908. Fl. t. Selånger 1927
HANNA ERIKA, * 22/4 1910. † 30/11 1930
OLOF TURE, * 20/11 1911. Fl. t. Bjursås, Kopp. 1947


—24V1—

(R20) DAVID RAGNAR ANDERSSON, * 6/9 1913 i Bredvik, Skar. l. Infl. 1952. Skogsarb., bos. i Styggberg, Hassela.
(Estland) ELFRIDE GREIS, * 5/9 1910 i Nuckö, Estland.
VALTER JOSEF, * 22/10 1945


—15Y10—

4 ERIK VALFRID LARSSON, * 4/6 1888, s. t. bonden L. E. Larsson i Korpåsen 7, Hassela. Handlande i Styggberg. † 10/7 1960.
(Y54) ESTER INGEBORG FINNBERG, * 6/5 1899 i Torps sn, V.- norrl. † 16/2 1930.
ERIK FOLKE, * 29/7 1929. Skogsarb., bos. i Styggberg


—15Y12—

4 JONAS ARVID LARSSON, * 1/2 1895, s. t. bonden L. E. Larsson i Korpåsen 7, Hassela. Arrend. i Styggberg. ”Gräsåsen s5”.
(Y54) OLGA SELINA PERSSON, * 11/10 1895 i Torps sn, V.-norrl.
RAGNHILD EUGENIA, * 12/4 1917                       17S2
ILVA KRISTINA, * 21/4 1923                              16
ANNA LISA, * 13/7 1931. Fl. t. Torp, V.-norrl. 1950


—4Z17—

7 KARL ELOF HOLM, * 31/5 1914, s. t. Erik Holm i Stensjön, Hassela. Skogsarb., bos. i Styggberg.
5Z32 MARGARETA ELSIE LÖF, * 3/10 1910, d. t. arrend. E. G. Löf i Korpåsen, Hassela.
TYRA GUNLIS LÖF, * 10/6 1932                          20
KERSTIN MARIANN, * 28/8 1942
KARIN MARGARETA, * 7/5 1947

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

6 kommentarer

 1. Vilket fantastiskt arbete ni har gjort som sammanställt detta! Något jag själv haft dröm om att höra men ej haft möjligheter till! Otroligt tacksam över detta, och glad över att i intresseföreningen på korpåsen omnämns. Vi hoppas på ett omtag i sommar där vi kan färdigställa det nya plåttaket och kanske göra någon mer åtgärd i skolsalen. Tack än en gång!
  Mvh Ida Larsson, ordförande Korpåsens intresseförening

  1. Hej Ida! Va roligt att du tycker om det. För oss har det också varit ett roligt arbete. Vi önskar dig och er alla i föreningen lycka till
   Mvh. Åke Nätterö

 2. Hei ! Jeg kom over denne siden ved en tilfeldighet, og synes det er morsomt å finne aner her ! Bl.a. min oldefar Olof Adolf Hansson Lindgren, og jeg har noen tilføyelser/rettelser å komme med om ham: Han er jo født 4/5 1852, og etter han hadde sonet ferdig i Stockholm 3/6 1891 (han kom inn 19/4 1890, ikke 1900 som det står over her) kom han tilbake til hjemstedet. Men etter kort stund fikk han med seg datteren Albertina Mathilda Eleonora (f. 1883) og flyttet til Trysil, Norge hvor de bosatte seg. Og Albertina ble etterhvert min bestemor! Olof drev som kopparslagare i Trysil og døde der 23.10.1918.
  Hans bror Hans Johan Hansson Lindgren bodde flere år i Storulfsjön, og døde 28/5 1911 i Torp (Y). Historien om ”Stortjuven Lindgren” er morsom, selv om den antagelig ikke er noe sant i den, men jeg har funnet at Olof og Hans Johans far også var innom et fengselsopphold, da familien bodde en stund i Jämtland. Mvh Anne Elise Ferner

 3. Jeg har litt flere rettelser å komme med: den Hans Hansson Lindgren som er født 1797 og dør 1863 i Synåsen, er bestefar til min oldefar Olof f. 1852 og hans bror Hans Johan f. 1850. Deres far er den første Hans Lindgrens sønn Hans Hansson Lindgren f. 1822 d. 1870 , og deres mor er riktig som det er nevnt over: Kristina Lundberg f. 1812. Ikke så enkelt å holde rett på alle disse ”Hansene” !

  1. Hej igen, och tack för din skrivelse, som kanske kan vara till hjälp för de som är intresserad av din släkt. För oss är detta ärende avslutat, då den här sidan i första hand handlar om Korpåsen. Mvh Åke Nätterö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *