Orgelbyggaren i Bjuråker

Olof Nylander, Grubb-Olle, var torpare, snickrade bjuråkerskistor, byggde kvarnar, och orgelverk 

Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 

Orgelbyggaren i Bjuråker

År 1860 inflyttade till Norrhavra i Bjuråker en man vid namn Olof Nylander

Han var född 25/8 1828 i Långede i en gård som kallades Tallbacken i Delsbo socken. Han var ättling i tredje led av en från Lillhärdal i Härjedalen dit inflyttad släkt omkring år 1790.

Till Norrhavra kom han genom giftermål 1860 med Karin Dahlström eller Grubb-Karin, som hon i dagligt tal kallades. Gården hade fått sitt namn efter en knekt Grubb, som bodde på stället omkring mitten av 1700-talet. Då Olof Nylander övertog svärföräldrarnas torpställe var det helt naturligt att han fick heta Grubb-Olle.

Det var en märklig man och rikt utrustad i många avseenden. Titeln var torpare, men han skulle kunnat kalla sig för byggmästare, finsnickare och en hel del annat om han velat.
I fråga om byggande omfattade programmet så vitt skilda uppgifter som kvarnar och orgelverk. Många av de bjuråkerskistor, som finns i bygden och långt utanför och vars data föreskriver sig till 1850 och 60-talet, är både i snickeri och målning alster av hans hand. Sak samma med en del hörnskåp och s.k. gåvoskrin från denna tid.
Han tillverkade även speglar och utförde själv beläggningen av glaset.

Läs mer om Bönhus och kapell i Bjuråker.

Som tidigare nämnts byggde Olof Nylander orgelverk och det har sin särskilda historia. Han hörde till dem som höll strängt på kyrkans lära, sabbatens helgd och gudstjänstens firande. Då det var två mil till kyrkan kunde den ej bli så ofta besökt.
I hemmet i Norrhavra fick han nöja sig med att läsa Luthers postilla, men han saknade det musikaliska inslaget. Denna brist avhjälpte han på sitt eget sätt, då han helt enkelt byggde sin egen orgel och sedan lärde sig att på den spela psalmerna.

Prestationen väckte en hel del uppmärksamhet, många kom för att se och höra spelverket och dessa besök föranledde även beställning av instrument. Tillverkning av ett sådant var ett ganska tidsödande arbete och det hanns med mer än två till försäljning. Av dessa hamnade ett exemplar i Ljusdal, det andra finns (eller fanns åtminstone på 1950-talet) i Fröjdgården i Västerstråsjö, Bjuråker. Det tredje, orgelbyggarens eget, har tyvärr helt skattat åt förgängelsen.

Impulsen till Olof Nylanders orgelbyggande gav utan tvivel hans kyrkliga intresse. Genom detta kom han i konflikt med sin svåger Erik Dahlström, kallad Grubb-Erske, vilken var en av pionjärerna för baptiströrelsen i Bjuråker och som var med om att grunda baptistförsamlingen i Norrberg 1860. Tolerans mellan oliktänkande i trosfrågor existerade inte på den tiden.
Dahlströms arbete för den nya sekten ansågs så lastbart, att när han – tre år efter församlingens bildande – avled i en ålder av 39 år, var det starkt ifrågasatt att hans stoft skulle placeras utanför kyrkogårdsmuren. Hur det var så fick han ändå sitt sista vilorum i vigd jord.

För att återgå till orglarna, så torde de ha blivit tillverkade på 1860- eller70-talet. Omkring sekelskiftet nittonhundra, då allmogen började förse sig med möbler av nyare modell, flyttades de gamla till uthusen. En orgel av denna typ passade inte ihop med en grant utsirad ”chiffonjé”, den tillhörde också det gamla och dög icke längre, den skulle ut till något skräprum.


Av Olof Nylander i Norrhavra, Bjuråker tillverkad orgel tillhörig dir. Lars Johan Grönstedt, Ljusdal.
Lars Johan Grönstedt var född i Ljusdal 19/3 1887, och avled den 13/12 1966
Fotot taget den 3 okt. 1960 i ägarens gård, Heden Hofsberg 2:20, Ljusdal.

Som förut nämnts kom en av de tre orglarna till Ljusdal. På 1920- 30-talet, upptäcktes den av chefen för ortens skogsägarförening, dir. L.J. Grönstedt. Orgeln var då i miserabelt skick. Vid utflyttningen hade av praktiska skäl, för att den skulle bli lättare att bära, innanmätet, stämmorna, plockats ut och placerats på ett ställe, själva stommen på ett annat. Trots detta insåg upptäckaren föremålets värde, som han genast förvärvade.
Han lyckades ur sågspån och all slags bråte plocka fram samtliga stämmor och med hjälp av en händig och musikalisk målare restaurera orgeln, så att det gick att spela på den.

Några år därefter besöktes dir. Grönstedt av två representanter för Nordiska Museet, vilka för museets räkning ville förvärva orgeln. Trots att han genast klargjorde att den inte var till salu, tog det tre timmar att bibringa de besökande insikt om beskedets allvar. Någon tid senare återkom den ena av dem, försedd med ett färdigskrivet testamente med innehåll att orgeln efter dir. Grönstedt frånfälle skulle tillfalla nämnda institution. Det blev även då avslag.

Orgeln var som sagt spelbar efter restaureringen, men det räckte inte så länge. Några barn hade fått okontrollerad tillgång till den och det var inte så bra. Deras kända åstundan att undersöka hur en sak ser ut inuti visade sig även här. De bände upp tangenterna, varvid fjädrarna förstördes. Man kan emellertid antaga att felet blir avhjälpt.

Den bild som beledsagar texten är av den dir. Grönstedt tillhöriga orgeln. Dess skapare gick till sina fäder år 1898, 70 år gammal. Instrumentet som sådant har fyllt sin uppgift, men det kan ha ännu en, den nämligen, att vittna om tilltagsamhet och skaparförmågan hos våra förfäder för ett sekel sedan

Källa:
Hälsingerunor 1961
Av Anders Jonsson Ava Delsbo

 

 

Orgelbyggare Olof Nylander och hans släkt enligt Bjuråker – Delsbo – Norrbo släktregister

Registerbeteckning »7D» omfattar en släktgren från Lillhärdal, Jämtlands län, som inflyttat till Bjuråker omkring år 1790.

—7 D 1—

(Z26) OLOF SVENSSON, * 173 . Bonde i Lillhärdal, Jämtl.
(Z26) MARGTA OLOFSDOTTER, * 173.. Bos. i Lillhärdal, Jämtl.
ELISABETH * 1764                                            2

—2—

(X27) OLOF ANDERSSONNYLANDER, * 30/9 1758. Infl. fr. Ljusdal. G. 24/12 1791. Torp. i Långede, Delsbo. † 10/12 1815 (trånsjuka).
1 ELISABETH OLOFSDOTTER, * 1764, d. t. bonden O. Svensson i Lillhärdal. † 8/9 1841 (tvinsot).
SIGRID * 10/1 1792                                          4B12
OLOF * 5/12 1795. † 6/6 1796
OLOF * 17/10 1798                                           3
MARGTA * 20/4 1809                                        11C4

—3—

2 OLOF NYLANDER, * 17/10 1798, s. t. torp. O. Nylander i Långede, Delsbo. G. 1823. Torp i Långede. † 23/10 1879 (lungsot).
19B1 BRITA HANSDOTTER, * 16/1 1796, d. t. torp. H. Olofsson i Brättingberg, Bjuråker. † 10/12 1864 (bröstsjukdom).
ELISABETH * 18/5 1825                                     6E16
ANNA * 24/2 1826                                            45E3
OLOF * 25/8 1828                                             4
BRITA * 10/9 1830                                            8H23
MARGTA * 9/6 1833                                          11C5
CARIN * 9/8 1835                                             36A5
HANS * 12/5 1837                                            5
PEHR * 10/6 1841                                             6

—4—

3 OLOF NYLANDER, * 25/8 1828, s. t. torp. O. Nylander i Långede, Delsbo. G. 1860. Husman i Långede, sen. torp. och orgelbyggare i Norrhavra, Bjuråker. † 16/2 1898.
(X33)9Å18 CARIN DAHLSTRÖM, * 2/4 1831, d. t. torp. J. Dahlström i Norrhavra, Bjuråker. † 18/1 1897. Läs om hela Grubb-Dahlströms släkten.
BRITA * 3/5 1864                                             4B25 Mor till Anders Bryggarn Jonsson, ”Grubb-Ante”.

—5—

3 HANS OLSSONNYLANDER, * 12/5 1837, s. t. torp. O. Nylander i Långede, Delsbo. G. 1862. Torp. i Långede. † 26/8 1893 (lungsot).
36A2 KJERSTIN ANDERSDOTTER, * 3/6 1835, d. t. trumslag. A. Bergström i Ytterhavra, Bjuråker. † 2/2 1900.
OLOF * 22/9 1870. † 1/10 1870
BRITA * 27/12 1873                                          5E13

—6—

3 PEHR NYLANDER, * 10/6 1841, s. t. totp. O. Nylander i Långede, Delsbo. G. 31/3 1864. Torp. i Holmberg, Bjuråker. † 26/6 1913.
4F11 SIGRID LARSDOTTER, * 11/9 1843, d. t. husman L. Larsson i Holmberg. Fosterd. t. husman E. Jonsson i Svedja, Bjuråker. † 16/3 1920.
ERIK * 5/6 1865                                               7
OLOF * 26/9 1866                                             8

—7—

6 ERIK NYLANDER, * 5/6 1865, s. t. torp. P. Nylander i Holmberg, Bjuråker. G. 20/3 1887. Torp. i Holmbergstorp. † 2/1 1941.
22D7 CARIN OLSDOTTER, * 24/5 1868, d. t. kol. O. Larsson i Norrdala, Bjuråker. † 10/2 1947.
SIGRID * 17/7 1887                                          33C14
PER ADOLF * 11/11 1889                                   9
OLOF * 10/2 1897                                             10
FLICKEBARN * 25/12 1900. † 28/2 1901

—8—

6 Olof Nylander, * 26/9 1866, s. t. torp. P. Nylander i Holmberg, Bjuråker. G. 30/11 1890. Snick. i Holmbergstorp. Utfl. t. Hälsingtuna 1892.
39H1 WILHELMINA JONSSON, * 19/0 1870, d. t. sågställ. J. Jonsson i Friggesund, Bjuråker. Utfl. t. Hälsingtuna 1892.
SIGNE SOFIA * 13/1 1891. † 7/7 1891 (tandfeber)

—9—

7 PER ADOLF NYLANDER, * 11/11 1889, s. t. torp. E. Nylander i Holmbergstorp. G. 7/5 1922. Bonde i Ö. Stråsjö 191, Bjuråker. † 16/12 1974
1B21 ANNA OLSSON, * 7/7 1894, d. t. torp. A. Olsson i Norrberg, Bjuråker. † 27/5 1971
BRITA * 13/12 1922
KARIN * 3/7 1924
ERIK SIGFRID * 16/8 1925. Jordbr.-arb. i Bjuråker.
ANNA * 1/7 1927
ELLA * 18/1 1932
SIGRID * 14/9 1933

—10—

7 OLOF NYLANDER, * 10/2 1897, s. t. torp. E. Nylander i Holmbergstorp, Bjuråker. G. 12/10 1919. Jordbr.-arb. i Holmbergstorpet.
46A18 BRITA TERESIA LARM, * 7/2 1899, d. t. torp. J. Larm i Norrberg, Bjuråker.
JONAS HENRIK * 1/7 1917. Jordbr.-arb. (g. 5/6 1954. † 24/5 1994)
KARIN VIOLA * 18/12 1918                                13B11
ERIK HELMER * 28/7 1921                                  11
OLOF HENNING * 24/9 1927
PER HUGO * 12/12 1934

—11—

10 ERIK HELMER NYLANDER, * 28/7 1920, s. t. jordbr.-arb. O. Nylander i Holmbergstorpet. G. 3/9 1944. Bonde i Norrhavra 33, ordf. i Bjuråkers hembygdsförening, Bjuråker. † 2/12 1985.
4B32 SIGRID MARIA JONSSON, * 16/6 1920 i Stråsjö, Bjuråker.† 26/6 1967.
ERIK ERLING * 23/5 1944

 

 

Det påstods i reportaget att namnet Grubb kom efter en soldat Grubb. Se nedan

Registerbeteckning »41F» berör en till Bjuråker omkring år 1700 inflyttad släktgren.

—41 F 1—

PEHR ERSSON, * 165. . Härst. okänd. Bonde i Dala 1, Bjuråker.
ANNA … , * 165.. Härst. okänd.
PEHR * 167.. Okänd vistelseort
MÅNS * 167.. Okänd vistelseort
ANDERS * 1683                                                2
SIGRID * 1685                                                 22H1
KARIN * 1686                                                   11E3

—2—

1 ANDERS PEHRSSONHOLM, * 1683. Trol. s. t. bonden P. Ersson i Dala, Bjuråker. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Avholm, Bjuråker.
KARIN LARSDOTTER, * 1687. Härst. okänd.
PEHR * 16/12 1716. † 26/3 1717
LARS * 6/7 1718                                               3
KARIN * 1/1 1721. Tjänarinna Tjärna. † 5/5 1792 (andtäppa)
PEHR * 29/6 1722                                             4
MARGTHA * 26/6 1725                                      4B6
CHRISTIN * 26/1 1728                                      21B2
ANDERS * 8/5 1731                                          5
BRITA * 30/8 1732. † 1732

—3—

2 LARS ANDERSSONSVEDSTRÖM, * 6/7 1718, s. t. sold. A. Holm i Avholm, Bjuråker. G. 24/9 1744. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Avholm. † 1751.
38H2 KARIN OLSDOTTER, * 17/6 1717, d. t. skomak. O. Olofsson i Bergsjö, Änka e. sold. M. Flinta i Sjövik, Bjuråker. Änka o. omg.                       2D4
KARIN * 13/8 1745. † 13/1 1747
OLOF * 10/3 1747. † 11/6 1752
ANDERS * 24/3 1749. † 13/6 1752
ANNA * 22/12 1750                                           30G3

—4—

2 PEHR ANDERSSONGRUBB, * 29/6 1722, s. t. sold. A. Holm i Avholm. G. 1750. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Stråsjö, Bjuråker.
(X27) MARGTA ERSDOTTER, * 1727. Infl. fr. Ljusdal. † 3/3 1814 (ålder).
KARIN * 22/10 1751. † 1751
MARGRETA * 24/7 1753. Okänd vistelseort
ANDERS * 10/1 1757                                         6
CARIN * (1/11) 15/1 1758                                  1F8
ERIK * 18/7 1762                                             7

—5—

2 ANDERS ANDERSSONFRIMODIG, * 8/5 1731, s. t. sold. A. Holm i Avholm. G. 1750. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Sjövik, Bjuråker.
26GV KARIN LARSDOTTER, * 12/11 1727, d. t. sold. L. Berg i Sjövik, Bjuråker.
KARIN * 3/6 1751. Utfl. t. Hälsingtuna

—6—

4 ANDERS PEHRSSONGRUBB, * 10/1 1757, s. t. sold. P. Grubb i Stråsjö, Bjuråker. G. 1811. Husman i Stråsjö. † 10/10 1826 (ålder).
39F2 CHERSTIN HANSDOTTER, * 30/5 1786, d. t. sold. H. Lek i Västansjö, Bjuråker. Änka o. omg.          45F1
PEHR * 3/3 1814. Utfl. t. Torp, V.-norrl., 1827

—7—

4 ERIK PEHRSSON, * 18/7 1762, s. t. sold. P. Grubb i Stråsjö. G. 1789. Torp. i Norrhavra, Bjuråker. † 14/2 1832 (andtäppa).
3D2 KJERSTIN OLSDOTTER, * 10/10 1766, d. t. skomak. O. Eriksson i Lia, Bjuråker. † 10/1 1826 (lungsot).
MARGTA * 2/10 1791                                        3B8
OLOF * 17/3 1794                                             8
KJERSTIN * 1/10 1795                                       (X33)9Å18
PEHR * 3/8 1801. Utfl. t. Torp, V.-norrl., 1823

—8—

7 OLOF ERIKSSONGRUBB, * 17/3 1794, s. t. torp. E. Pehrsson i Norrhavra, Bjuråker. G. 182.. Torp. i Norrberg, »Grubbs». Utfl. t. Ljusdal 1861.
16G4 BRITA PEHRSDOTTER, * 28/4 1792, d. t. bonden P. Ersson i Ö. Stråsjö 12, Bjuråker. † 31/7 1861 i Ljusdal.
CHERSTIN * 2/4 1824. † 27/7 1824 (bröstsjukdom)
ANNA * 3/10 1825                                            9
KJERSTIN * 20/7 1827. † 26/7 1850 (nervfeber)
BRITA * 14/9 1832                                            3F17

—9—

(X27) SVEN SJÖBERG, * 26/12 1824. Infl. fr. Ljusdal. Anst. som sold. nr 32 vid Delsbo komp., Häls. reg., sen. bonde i Alsjö 1 o. torp. i Norrberg, Bjuråker. Utfl. t. Ljusdal 1861. † 3/7 1870.
8 ANNA OLOFSDOTTER, * 3/10 1825, d. t. torp. O. Grubb i Norrberg, Bjuråker. Utfl. t. Ljusdal 1861. Änka o. omg.                                          (X33)9Å19
BRITA * 19/9 1850                                            16G9
OLOF * 21/11 1853. Bonde i Dragsved 9, Bjuråker. † 7/1 1917
KJERSTIN * 29/1 1858. G. m. E. J. W. Crug i Öje, Järvsö
ERIK »SJÖBERG» * 30/10 1860. Emig. t. N. Amerika 1882
ANDERS »SJÖBERG» * 17/2 1863. Utfl. t. Ljusdal

 


Det här är en av Olof Nylanders orglar som nu finns hos Bjuråkers Hembygdsförening. Den kommer från Tore Fröjd i V. Stråsjö, Bjuråker. Sedan 1974 finns den bland andra många andra musikinstrument i musikrummet på Frisbo gården.


Anders Bryggarn Jonsson som skrev den här artikeln levde mellan 1891 och 1975.
Orgelbyggaren Olof Nylander, som han berättade om,  var hans egen morfar.

Orgeln efter Lars Johan Grönstedt finns hos Ljusdalsbygdens Museum, bekräftar Anders Assis.

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *