Tormyra

Dellenportalen har samlat uppgifter om TormyraVintermyraStoråsmyra från intervjuer, böcker, fastighetspapper och i olika arkiv.
Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.

 

Tormyra

tvs-023-karta-1915 
Karta från 1911

tvs-020-karta--vintermyran
Riksantikvarieämbetets karta

Tormyra, Vintermyra, och Storåsmyra var tre samtida bosättningar som var belägna bara några hundra meter från varandra. Den kuperade terrängen gjorde det troligen omöjligt att se varandras hus med undantag från gårdarna i Tormyra där terrängen var helt öppen. Enligt en karta från 1650 gick sockengränsen mellan Bjuråker och Norrbo genom Tormyra eller mer exakt genom Toslåskälla som är den stora källan vid nedre Tor. Källan har troligen haft fler benämningar under åren. Under 1900 – talet kallade man platsen för Blötmyran.

En tid kallades platsen för Thorbergs myran. I Tormyra har det funnits två fastigheter. Under 1900-talet kallade man platsen för övre och nedre Tor.


Släktboken
Sifferhänvisningar och persondata är hämtade från ”Bjuråker, Norrbo, Delsbo släktregister”.


Flygfoton.
Från www.flygfotohistoria.se  Bjuråker serie 1841 Skärås – Frisbo.tvs-042-tormyrtorpet
Tormyrtorpet

tvs-082-tormyrtorpet
Tormyrtorpet sommaren 2015.

Övre Tor

TORMYRTORPET  

Friggesund 5:7
Flygfoto 2
Idag är det bara Tormyrtorpet som finns kvar i Tormyra. Uthus, lador, ladugård och sommarfejs är alla borta, och sakta börjar björkar och sly att ta över de gamla bördiga täkterna. På andra sidan landsvägen, efter vägen mot Vintermya låg två små täkter och en lada.
Ladan låg på vänster sida alldeles nära landsvägen. Träbron över bäcken som förband torpet med landsvägen är numera borta och en ny bättre väg leder in till det vackert belägna torpet. Bakom huset slingrar sig bäcken och ett sövande brus hörs från baddammen där det vilda vattnet flyter lugnt och tyst för att därefter fortsätta längs stenar och djupa höljor där bäckens öringar vaktar.

Vid torpet fanns tidigare en stor damm med kvarn. Sluttningarna runt bäcken visar att dammen varit ganska stor vilket även storleken på kvarnstenarna visar. Idag pryder stenarna gårdsplan som minnen från en svunnen tid.
Stenarna hittades på 1960-talet en bit nedströms av Johan Eriksson och vittnar om den oerhörda kraft vattnet fick när kvarndamm brast år 1916. Dessförinnan hade dammen nedanför Slättjärn brustit och troligen ytterligare någon vid Ängesholm som skapade denna domino effekt.
Den framrusande störtvågen rev med sig alla broar och vid Anderbo delade sig bäcken i två fåror. Ett uthus som ligger på översidan landsvägen i Anderbo blev kringränt och var nära att spolas med. Spåren efter flodfåran är fortfarande synlig.
I Friggesund spolades Svågabron bort och i Bollnäs och Hudiksvall, användes ekor för att ta sig fram mellan affärerna. Åren 1906, 1909 och 1916 förekom stora översvämningar i vårt landskap.
Men 1916 var värst då steg Ljusnan hela sex meter över normalt vattenstånd vilket kanske fortfarande är ett rekord?

– 1854
Anders Andersson sålde sitt torp vid Thorbergs myran den 4 november 1854 till köpare Lars Olof Palm. I köpet ingick 4 tunnland trettio kappland jord med befintliga hus samt säng och skåp, en kopparmurpanna och grytjärn i spisen samt ett bord med säte till en köpesumma av 1.260 Riksgälds. Det fanns även en inteckning på huset från 1827.
Vem denne Anders Andersson var har varit en gåta till det att min Viveca nu hittat honom.

Ca 184. -1854
23H13 Anders Andersson – Tranberg född 23/10 1821 i Sördala, Bjuråker. Enligt husförhörslängd är han torpare i Tormyra fram till november 1854, därefter torpare i Sjömyra, Delsbo 1856 – 1861. Sedan flyttar han till Moviken där han gifte sig 6/11 1861 med Christina Erika Andersson född 13/8 1826 i Strömbacka. 1869 står han som husman i Lennsjö.
Han avled på fattiggården i Lia 11/8 1909  Hustrun avled på samma ställe 14/3 1917.
Fyra barn:
Anna Brita 16/10 1850 Gift 1875 med soldat Pehr Olsson – Åhs. Bos. i Hjälttäckten
Anders 5/9 1855 – 20/12 1855
Elisabet 10/2 1858 Gift 1879 med soldat Johannes Jönsson – Träff. Bos. i Svedjebo
Anders 18/11 1862. Han började arbeta som dräng i Lia, sedan från 1883 dräng i Storåsmyra och 1888 flyttade han till Bergsjö.

Ca 1854 – 1910
5A27 Köparen var Lars Olof Palm född 30/3 1826 i Strömbacka.
Gift 4/2 1855 med Carin Pehrsdotter Käck född 13/6 1830 i Tormyra (nedre Tor)
Fem barn:
Pehr Erik 9/10 1853 – 21/5 1877 (bröstfeber)
Lars Olof 26/8 1857 Gift 1886 med Kjerstin Nilsdotter född 1863 Torpare vid Bjams i Avholm
Anders Johan 4/2 1862 Gift 1887 med Brita Kristina Pehrsdotter från Fönebo. Boende i Tormyra till 1889. Utfl. t. Bergsjö.
Carl Gustaf 15/12 1864 Gift 1886 med 1A10 Ella Hansdotter. Bosatt i Svedjorna sedan i Bricka.
Anna Brita 5/9 1872 stannade kvar och blev gift med Pehr Erik Wikberg från Moviken
Fadern Lars Olof avled 13/5 1910 och modern avled 13/1 1897

tvs-028-hans-p-1831

1A10 Hans Pehrsson f. 1831 – Margareta f. 1841 och dottern Ella f. 1866
Se Ella och hennes man Carl Palm nedan.

tvs-026-palms
Fam. Carl Palm
Bak står, Karin f. 1885 och Henrik f. 1892
Sittande, föräldrarna Ella och Carl Palm
Sittande, Anna f. 1889 och Johan f. 1897

tvs-003-palms
Anna Brita Palm o Per Erik Wikberg med dottern Hanna född 2/1 1901

tvs-004-wikbergs
Stående, Stina o Hanna Wikberg. Sittande Anna Wikberg o Emma Wikberg

tvs-005-trio
Tormyra. Hanna Wikberg, Anna Palm, gift Wikberg, Mattias Wikberg från Storåsmyran

tvs-006-systrar
Tormyra. Systrarna Maria och Hanna Wikberg

tvs-031-marias-fam
Familjen Maria och Per-Erik Persson
Barnen är Sven Erik, Karin, Marianne och Elvy.


—35 Y 1— släkten i Norrbo

(W19) Anders Danielsson, *29/5 1838 i Leksand, Kopp. G. 23/10 1864. Infl. fr. Forsa 1881. Landbonde i Bobacka, Gammelsträng 7, sen. bonde i V. Hålsjö 11, Norrbo. † 10/11 1906.
(X4)2F12 Anna Olsdotter, *22/8 1840, d. t. skrädd. O. Pehrsson i Hålsjö 1, Norrbo. † 14/11 1904.
Pehr, *29/10 1869                                            2

—2—

1 Pehr Andersson, *29/10 1869, s. t. bonden A. Danielsson i Bobacka, Gammelsträng 7. G. 23/10 1892. Änkl. o. omg. 13/12 1914. Bonde i V. Hålsjö 11, Norrbo. † 7/1 1942.
14U1 Brita Margreta Berglund, *16/12 1867, d. t. kol. A. Berglund i Hålsjö, Norrbo. † 21/3 1909.
(X4)30G18 Anna Mickelsdotter, *15/7 1873, d. t. bonden M. Hansson i Tomta 3, Delsbo. Änka e. sold. P. Skans i Ramsjö, Bjuråker. † 11/2 1945.
Odöpt gossebarn, *1/6 1893, † 1/6 1893
Anna, tv., *18/2 1894, † 18/2 1894
Anders, tv., *18/2 1894, † 18/2 1894
Anders Herman, *30/12 1895                             (X4)6H49
Per Erik, *22/2 1898                                          3
Anna Margareta, *30/6 1899                               3Å53
Karl Edvin, *6/3 1901. Arr. i Skärås 12, Bjuråker.
Nils Oskar, *25/4 1902, † 9/9 1931
Johan Viktor, *9/6 1903                                     4
Johan Gustaf, *29/8 1904, † 5/7 1906
Sara Elisabet, *16/1 1906. Utfl. t. Forsa 1922
Emma Katarina, *1/6 1908. Utfl. t. Forsa 1929.

—3—

2 Per Erik Persson, *22/2 1898, s. t. bonden P. Andersson i V. Hålsjö 11, Norrbo. G. 31/3 1935. Skogsarb. Bos. i Hålsjö.
(X4)12C7 Anna Maria Vikberg, *2/7 1909, d. t. arb. P. E. Wikberg i Moviken, Bjuråker.
Elvy Birgitta, *3/5 1935
Sven Erik, *22/12 1936
Per Tore, *23/11 1939, † 11/2 1945
Karin Marianne, *21/1 1945

—4—

2 Johan Viktor Persson, *9/6 1903, s. t. bonden P. Andersson i V. Hålsjö 11, Norrbo. G. 14/11 1931. Bonde i Gammelsträng, Norrbo.
(X14) Agnes Sofia Ingegerd Hanning, *21/1 1911 i Harmånger, Gävleb. Infl. 1929.
Bernt Ove, *21/11 1945, † 14/3 1946


tvs-007-netsells
Tormyra. Hanna Wikberg o Albin Netzell med dottern Barbro

tvs-029-anna-barbro
Tormyra. Anna Wikberg med barnbarnet Barbro

tvs-032-tre-generationer 
Tormyra. Från vänster, Gun Palm, Barbro Netzell, Hanna-o Anna Wikberg och Henrik Palm

Ca 1900 – 1950 -talet
12C7 Pehr Erik Wikberg född 22/7 1861 i Moviken. Död 19/5 1910.
Ingift 7/10 1900 med Anna Palm född 22/4 1872 här i torpet. Död 24/3 1954.
Tre barn:
Hanna 2/1 1901 Trolovad med änkeman Albin Netzell född 5/1 1886 i Östergötland
Emma 8/8 1906 -18/11 1913
Maria 2/7 1909 Gift 1935 med Per Erik Persson född 1898 från V. Hålsjö där de blev bosatta.

Vid den här tiden (1910) när fadern dör, bor Per Eriks bror, Mathias Wikberg med sin familj i Malmberget. Om det är budet att Per Erik avlidit som blev orsak till att Mathias Wikbergs äktenskap havererar, det får vi nog aldrig veta. Efter skilsmässan emigrerar hustrun till USA och Mathias Wikberg återvänder hit, för att vara Anna behjälplig med sina tre barn.

12C8 Mathias Wikberg född 6/12 1864 i Moviken. Han hade tidigare bott i Storåsmyra (några hundra meter här ovanför), med sin familj fram till 1899 då hela familjen flyttade till Gällivare. 1912 blev skilsmässan klar och Mathias återvände hit och hans hustru Marget emigrerade till USA. Under den tid Marget bodde i Storåsmyran kom platsen att kallads för Margetsmyra. Till och med på en del kartor har platsen kallats för Margetsmyra.
Mathias Wikberg avled den 23/11 1940.
Dottern Hanna träffade änkemannen Albin Netzell och de beslutade att flytta ihop.

tvs-030-albin-hanna
Albin Netzell och Hanna Wikberg

Albin Netzell flyttade in till sin trolovade Hanna och den 4/12 1940 föddes dottern Barbro. Barbro gifte 14/7 1962 sig med Jan Berggren f. 26/11 1940 i Eskilstuna och de fick:
Två barn:
Göran 1963
Monica 1965.
Barbro avled 30/1 2009.

tvs-033-erik-albin 
Far och son, Erik o Albin Netzell

tvs-034-fam-netzell 
Fam. Netzell. f v. Axel, Acke kallad , Inger Netzell f.Börjesson, Ulla på pappa Erik Netzells arm, Bertil Netzell och …
I Albin Netzells knä sitter Ing-Marie och Barbro

Albin Netzell denne genomtrevlige och sympatiske person var far till sex barn och hade varit änkeman sedan 1928 då hustrun dog i barnsäng.
Hans barn var:
Erik 1913-1991
Bertil 1916-1987
Sven 1917-1991
Axel 1918-1991
Greta uppgifter saknas
Ann Lisa 1928-1997.

Sonen, Erik Netzell var en duktig gångare som var med och startade Stockholms Gångklubb den 28 Jan.1943. Han planerade lägga ett träningsläger vid Tormyrtorpet med gångträning runt Dellen, men kriget kom emellan så att det hela blev inställt. Bild på torpet med förklarande text var införd i deras idrottstidning, se nedan.

tvs-024-tidningsbild


 

tvs-060-herbren-netzells
Härbren ovanför jordkällaren, vars kulle skymtar till vänster

tvs-035-barbro 
Barbro Netzell 4/12 1940 – 30/1 2009


tvs-037-uthus

tvs-038

tvs-039
Landsvägen, och den gamla vägen till torpet

tvs-043-torpet


tvs-040
Här börjar den gamla vägen till torpet att växa igen.

tvs-041-netzells-bron
Bron över bäcken ser här inte så bra ut.


Registerbeteckning »12C» omfattar en släktgren från Hamrånge, Gävleborgs län, som inflyttat till Bjuråker omkring år 1790.

—12 C I— Släkten Wikberg enligt Bjuråker – Delsbo – Norrbo släktregister

(X12) OLOF WIBERG, * 173.. Båtsman. Bos. i Åbyn, Hamrånge.
H. namn okänt.
JOHAN * 1763                                                  II

—II—

I JOHAN OLSSON, * 1763, s. t. båtsman O. Wiberg i Åbyn, Hamrånge. Hyttarb. i Moviken, Bjuråker. † 19/4 1838 (slag).
(X12) MARGRETA ANDERSDOTTER, * 1763. Infl. fr. Hamrånge. † 22/1 1832 (bröstvärk).
OLOF * 4/1 1789. † 15/12 1808
ANDERS * 1/5 1793                                          1

—1—

II ANDERS JOHANSSONPAUFF, * 1/5 1793, s. t. hyttarb. J. Olsson i Moviken, Bjuråker. G. 10/5 1812. Sold. nr 128 vid Häls. reg. Bos. i Moviken. † 9/4 1826 (funnen liggande död på vägen mellan Strömbacka o. Moviken).
8A3 MARGRETA BERG, * 11/8 1793, d. t. klensmed A. Berg Strömbacka, Bjuråker. † 21/12 1865 å Hudiksvalls lasarett.
JOHAN OLOF * 25/2 1816                                   2

—2—

1 JOHAN OLOF ANDERSSONWIKBERG, * 25/2 1816, s. t. sold. A. Pauff i Moviken, Bjuråker. G. 16/4 1838. Uppsättare. Bos. i Moviken. † 9/5 1878 (vattusot).
9B7 MARIA ELISABET SUNDBERG, * 12/1 1817, d. t. kol. P. Ericsson i Sörgimma, Bjuråker. † 25/1 1896.
MARIA MARGRETA * 12/4 1841                           14H12
ERIK * 8/1 1844                                               4
BRITA CHRISTINA * 24/9 1847                           (X33)5U6
JOHANNA * 3/8 1851                                         15A23
MATHILDA * 14/1 1855. † 2/6 1857
MATHILDA * 9/3 1858. G. m. handl. E. W. Lindström i V. Skästra,
Järvsö
CATHRINA * 31/5 1861                                      5

—3—

2 ANDERS OLOF WIKBERG, * 27/3 1838, s. t. uppsätt. J. O. Wikberg i Moviken, Bjuråker. G. 1859. Maskinist. Bos. i Moviken. † 6/3 1877 (vattusot).
39A6 CATHARINA MARGRETA IMBERG, * 22/2 1834, d. t. kol. J. Imberg i Frisbo, Bjuråker. † 28/2 1923.
JOHAN OLOF * 10/7 1860                                   6
PEHR ERIK * 22/7 1861                                     7
ANDERS GUSTAF * 25/8 1863. Utfl. t. Sth. 1885
CARL MATHIAS * 6/12 1864                               8
LARS FREDRIK * 3/2 1867. † 12/7 1890 (drunknat i N. Dellen)
CHRISTINA MATHILDA * 8/3 1869. Emigr. t. N. Amerika 1893
JONAS * 8/2 1870. † 8/5 1870
ANNA CATHRINA * 6/7 1871                               9
JOHANNA MARIA * 12/7 1873. † 6/10 1883 (hjärnhinneinflammation)
JONAS * 15/10 1874 10
NILS GERHARD * 12/1 1876. Utfl. t. Sth. 1896

—4—

2 ERIK WIKBERG, * 8/1 1844, s. t. uppsätt. J. O. Wikberg i Moviken, Bjuråker. G. 2/4 1866. Maskinist i Moviken. Utfl.
5A20 MARIA HELENA SJÖHOLM, * 26/11 1837, d. t. masmäst. A. Sjöholm i Moviken, Bjuråker. Utfl.
ANDERS OLOF * 15/5 1866. Utfl.
PEHR ERIK * 11/2 1869. Utfl.
JOHANNA MARIA * 30/9 1871. Utfl.

—5—

(W19) OLOF ELOFSSON EDLUND, * 16/9 1853 i Leksand, Kopp. Infl. 1878. G. 24/2 1878. Arb. Bos. i Moviken, Bjuråker. † 27/3 1932.
2 CATHRINA JOHANSDOTTER WIKBERG, * 31/5 1861, d. t. uppsätt. J. O. Wikberg i Moviken. † 10/5 1931.
JOHAN EMIL * 15/4 1878. Utfl. t. Harmånger 1906
JOHANNA MARIA * 29/3 1880. † 28/4 1880 (kikhosta)
NANNI ANNA MARIA * 21/12 1883                       14H18
ELOF * 3/12 1886. Utfl. t. St. Tuna 1919
BEDA EUGENIA * 31/3 1892                               10D21
EMMA ELISABETH * 6/5 1894. Utfl. t. Falun 1913
HERBERT * 8/6 1897                                         11
ERIKA MATILDA * 27/9 1900                              46E6

—6—

3 JOHAN OLOF WIKBERG, * 10/7 1860, s. t. maskinist A. O. Wikberg i Moviken, Bjuråker. G. 28/1 1883. Ångbåtsmaskinist. Bos. i Moviken. (Vist. i Norrbo 1891-1908.) † 7/2 1944.
(X33)22Y11 CARIN NORLING, * 3/8 1855, d. t. sold. A. Norling i Ö. Hålsjö, Norrbo. † 19/4 1924.
ANNA KATRINA * 22/11 1883                              (X6)21L11
INGA KRISTINA KAROLINA * 20/5 1886. Utfl. t. Järvsö 1907
ANDERS OLOF * 15/9 1888. Utfl. t. Rödön, Jämtl. 1905
NANNY ELISABET * 1/6 1891                              (X33)9V32
VIKTOR GOTTFRID * 5/5 1894. Emigr. t. USA 1914
JOHAN EDVIN * 13/9 1898                                 12

—7—

3 PEHR ERIK WIKBERG, * 22/7 1861, s. t. maskinist A. O. Wikberg i Moviken, Bjuråker. G. 7/10 1900. Arb. i Tormyra, Moviken. † 19/5 1910.
5A27 ANNA BRITA PALM, * 22/4 1872, d. t. torp. L. O. Palm i Tormyra, Bjuråker. †24/3 1954
HANNA KATRINA * 2/1 1901 Trolov. M. Albin Netzell
EMMA KRISTINA * 8/8 1906. † 18/11 1913
ANNA MARIA g. Persson                                     (X33)35Y3

—8—

3, CARL MATHIAS WIKBERG, * 6/12 1864, s. t. maskinist A. O. Wikberg i Moviken, Bjuråker. G. 3/5 1891. Arb. Bos. i Storåsmyran, Bjuråker. (Vist. i Gällivare 1899-1913.) Frånsk. 1912. † 23/11 1940.
(X33)5U5 MARGET OLSDOTTER, * 8/1 1872, d. t. torp. P. O. Abrahamsson i Skärås, Bjuråker. Utfl. t. Gällivare 1899. Sen. emigr. t. USA. Frånsk. 1912.
OLIVIA KATRINA * 16/9 1891. Utfl. t. Gällivare 1899
MATILDA ANDRIETTE * 22/9 1893. Utfl. t. Gällivare 1893
AQVILINA SIGNHILD * 2/8 1895. † 31/9 1895
AQVILINA KRISTINA ULRIKA * 4/7 1896. Utfl. t. Gällivare 1899
OTTO MATIAS * 12/6 1898

—9—

(S44) ERIK JOHAN JANSSONNYBERG, * 2/11 1859 i Lysviks sn, Värml. Infl. fr. Norrbo 1896. G. 1/12 1895. Skomak. Bos. i Tå, sen. i Västansjö, Bjuråker. † 2/8 1931.
3 ANNA CATHRINA WIKBERG, * 6/7 1871, d. t. maskinist A. O. Wikberg i Moviken, Bjuråker. G. 2 ggr.
(Y48) JONAS MAURITZ JONSSON, * 28/3 1890 i Stöde, V.-norrl. Infl. fr. Tuna 1937. G. 7/8 1937. Agent. Bos. i Västansjö, Tomsjö 1115, Bjuråker. (Tid. g. m. Katarina Olivia Persson.)

—10—

3 JONAS WIKBERG, * 15/10 1874, s. t. maskinist A. O. Wikberg i Moviken, Bjuråker. G. 10/5 1902. (Vist. i USA 1893-1925.) Gårdsäg. Bos. i Skålsvedja,  Bjuråker. † 2/11 1937.
(X25) MARGRETA ÄNG, * 18/10 1876 i Järvsö, Gävleb. (Vist. i USA 1923-1925.) Utfl. t. Järvsö 1938

—11—

5 HERIBERT EDLUND, * 8/6 1897, s. t. arb. O. Edlund i Moviken, Bjuråker. G. 17/10 1920. Masugnsarb. i Moviken. Utfl. t. Järvsö 1937.
(X33)10Å19 EBBA KONKORDIA GLAD, * 18/2 1898, d. t. torp. L. Glad i Sandmyra, Norrbo. Utfl. t. Järvsö 1937.
LARS ELOF * 22/10 1920. † 25/1 1921
LARS OLOF FOLKE * 13/11 1921. Utfl. t. Järvsö 1937
ERIK EMIL ADRIAN * 3/12 1924. Utfl. t. Järvsö 1937
HARRY WILLIAM * 20/5 1928. Utfl. t. Järvsö 1937
GÖSTA LEOPOLD * 2/2 1934. Utfl. t. Järvsö 1937
HENRY HERBERT * 1/10 1935. Utfl. t. Järvsö 1937

—12—

6 JOHAN EDVIN WIKBERG, * 13/9 1898, s. t. maskinist J. O. Wikberg i Moviken, Bjuråker. G. 16/10 1926. Skogsarb. Bos. i Moviken.
47A21 ALMA MARGRETA ÅKERLUND, * 12/1 1906 i Moviken.
HARALD JOHAN * 5/11 1925. † 29/1 1926
ALF OLOF * 1/7 1931
JOHAN ALLAN * 2/5 1935

 


Albin Netzells son Erik, vars dotter Ing-Marie, gift Andersson och bosatt i Hassela – vistades ofta här hos sin farfar.

Ing-Marie berättar:
När jag var sex år och på besök här med min mor hade jag gjort något dumt så mamma att bli hemskt arg och bad mig att gå ut och leka då gick jag in i ladugården och gömde mig. Sedan låg jag där i höet och grät och snyftade. Då uppenbarade sig plötsligt en liten gubbe på sådär en trettio, fyrtio centimeter som började gruffa på Ing- Marie. Hon blev förstås jätterädd och for med blixtens hastighet ut på gården.
Vad är det med dig jänta, sade farfar, som stod på gården och såg att jag var rejält uppskrämd.
Med andan i halsen berättade Ing-Marie om den lilla gubben i ladugården. – ja jag vet, svarade farfar, men lova mig att inte tala om det för någon.
När jag blev äldre läste jag och hörde talas om att andra människor som också sade sig ha träffat vättar, enligt folktron ett småväxt naturväsen. Ing Marie drog sig i det längsta för att tala om sin upplevelse för sin man, jag var rädd att bli betraktad som prillig, därför teg jag så länge, säger hon. En av hennes många verksamheter är nu att tillverka små gulliga vättar.

Ing-Marie berättar:
I Tormyrtorpet bodde Hanna Wikberg och Albin Netzell med dottern Barbro. Hannas mamma Anna Brita bodde också där.

2015 finns endast huset de bodde i kvar
Huset bestod av ett rum och stort kök. En vedspis till matlagning och värme så man fick elda både sommar och vinter.
I farstun fanns ett hörnskåp med hink med skopa i.
På en hylla låg hårt bröd.
Under en hemgjord bänk stod en potta
Hemvävda mattor överallt i huset.
Ett skafferi som man kunde gå in i. En jordkällare fanns på gården.
En kökssoffa till Barbro att sova i och en soffa man bäddade ihop på dagen var Hanna och Albins säng.
Mor Anna låg i en soffa i lilla rummet så man kan säga att det var trångt.
Ladugården var för kor och häst och höns. Hö förvarades i vänster halva och i husen bakom ladugården.
Senare var det 2 hus som stod bakom ladugården. Dass på sidan.
Lilla huset nere till vänster var tvättstugan där såpa och hinkar förvarades. Vid bäcken fanns en gryta med ved på sidan om. I bäcken var stenar i en ring dit man lade den heta tvätten för att sköljas.

I mitten är det några träd. Det var en berså där kaffe drickandet på dagen var.
I huset fanns en vind men den var så låg så man kunde inte gå rak där.
Stegen man använde för att komma upp flyttades undan så inga barn skulle gå dit upp sa man men…
Jag kom på en dag varför ingen skulle gå dit upp.

Hanna hade en katt som fått ungar däruppe.
Hon gick upp med mjölk och vatten och mat till katterna. Maten var det hårda brödet som hon tuggat och gjort till små bollar och det fick katterna äta.
Albin ville inte ha kattungar så hade han vetat av Hannas kattgömma hade han nog blivit arg.
Vad som hände med katterna då jag hade åkt därifrån vet man ju inte.
Jag frågade Barbro en gång om hon visste av det.
Jadå för på sommaren flyttade Barbro ut i det lilla huset på sidan av torpet och där hade hon en soffa att sova i. Där stod också stegen.
Då alla somnat i huset gick hon upp till vinden och hämtade en kattunge som fick sova med henne.


Ing-Marie berättar:
Intresset var hur långt tillbaka kan jag få veta hur jag har släkt i Hälsingland för att min farfar Albin Netzell 1940 blev kär och trolovade sig med Hanna Vikberg och fick en dotter som fick namnet Barbro. Dom bodde i Tormyra. Hannas mamma bodde där också. Bostaden var ett rum att sova i och ett kök med vedspis. En ladugård med ett utedass på sidan, en lada, en vedbod och en tvättstuga vid bäcken. En jordkällare och på sidan av huset var en utbyggnad med snedtak. Huset låg en liten bit från vägen med en bro över bäcken. Då den var ny höll den en bil att åka över.
Jag tillbringade många somrar i Tormyra. Pappa hjälpte farfar med höbärgningen och mamma Inger hjälpte till med inomhusarbeten som bakning och lagning av kläder. Hon tvättade i en gryta nere vid bäcken. När tvätten skulle sköljas hällde hon ut tvätten mellan stenarna i bäcken. Det var kallt och ett jättejobb. Men sådana bekymmer hade vi barn inte, vi lekte och hade troligt. Bakom huset fanns en sandgrop med gul sand som var väldigt fin. Sanden fastnade överallt och någon dusch fanns ju inte så jag kan tänka mig hur det såg ut på sängkläderna på morgonen.

Ing-Marie berättar fler minnen
Mamma och pappa och jag och min syster skulle åka till farfar som bodde i Hälsingland.
Föräldrarna hade ”semester” och vi barn hade sommarlov.
Bilen var packad med allt man kunde behöva. Pappa tyckte han var färdig och stod i hallen med sin röda fiskeväska och metspö och sa ”är vi klara om fem minuter så åker vi”. Han skojade väl hoppas jag men då väskan var klar så var han klar. Mamma tittade över om hon hade glömt något.
Blommorna var nedställda i badkaret. Gasen var avstängd. Och inget kvar i kylskåpet som kunde lukta illa.
Dörren låstes och nu kunde resan börja. Föräldrarna satt i framsätena och vi barn satt bak.
En godispåse hade vi var och några tidningar. Vi hade papper och penna och vi lekte någon lek som gick ut på att passa för saker vi såg under resan.
Pass för dom hästarna ropade jag. Nej sa min syster jag såg dom först. Så enades vi om att ta varsin häst och då kunde man skriva in ett poäng var.
Jag hade ätit upp mitt godis innan vi hade kommit till Uppsala. Då kunde min syster få några poäng av mig så fick jag en godis av henne. Mycket bra knep tyckte jag.

Resan tog några timmar men så var vi äntligen framme i Tormyra hos farfar och Hanna och Barbro.
Barbro var min halvfaster men det var bara fyra år som skilde oss å hon var mer som en kompis.
Farfar sa att pappa kunde köra in på gården när vi hade så mycket packning. Då ville jag gå av för jag hade sett den där bron som bilen skulle över. Det var trädstammar som låg lösa från ena sidan till den andra, så var det ett räcke man kunde hålla sig i.
Pappa tog fart och så var han över bron och det blev oordning på trädstammarna så farfar fick rätta till dom. Livsfarligt.
Huset var litet och grått och bestod av ett kök och ett sovrum. Mamma bäddade i två utdragbara soffor men först måste vi gå till ladugården och fylla halm i madrassen.
När det var klart bäddade mamma. Min syster och jag låg i den ena soffan och mamma och pappa i den andra.
Pappa skulle hjälpa farfar att ta in hö för farfar hade två hästar. Mamma hjälpte till med matlagning och bakade och tvättade i bäcken.
Vi barn hade många lekar för oss.  Vi hade kottar vi satt pinnar som ben så var det en ko.
De var väldigt fin sand på farfars gård, den var gul och fin och fastnade överallt. Om man fuktade sanden kunde man forma som bås där djuren bodde. En ränna gjordes bakom en ko och där smulade man älgskit man hittade i skogen och så sa man att det var koskit.
Vi hoppade i hö och vi plockade blommor. Vi gick i skogen och hoppade i den fina sanden. Ja det fanns mycket roligt att hitta på.

Farfar hade ingen telefon så då fick man gå till grannen i nedre Tor. Fick farfar samtal från Stockholm så om grannen från nedre Tor och hämtade farfar.
Dom hade en telefon man fick stoppa tioöringar i. Då man pratade kom en kvinnoröst in i samtalet och frågade om man ville prata längre, fick man lägga i en tioöring till.
Till nedre Tor gick vi med mjölkflaskan och hämtade mjölk för där hade dom kor.


Läppstiftet
Barbro Netzell som var min väninna men också var
halvfaster hade mycket roligt tillsammans.
Barbro hade sitt första jobb med att sätta plant så hon hade fått lön och hade varit i Hudiksvall och köpt ett läppstift.
Det var knallrött så nu skulle vi bli stora och måla våra läppar för då blev man ju tjusig.
Barbro smög in till byrån där hennes mormor Anna hade sin borste och spegel med silverskaft liggande.
Sen smög vi bakvägen min syster Ulla och jag ( ingmarie ) och Barbro så vi kom över vägen där det låg en lada.
Vi satt rött på läpparna och borstade håret och tittade oss i den fina spegeln.
Å, vad fina vi var ( tyckte vi )
Nu skulle nog föräldrarna våra och Mor Anna och Albin och Hanna säga Å vad fina ni är…
Men se det sa dom inte.
Anna och Hanna blev förskräckta och tog rotborsten med såpa på och tog tag i Barbro. Hanna höll i henne och Anna gnodde över Barbros läppar så det röda skulle gå bort.
Barbro grät. Anna Tog hennes läppstift och kastade på kasa bland koskit m.m.
Så var det min tur och Anna tog tag i mig, men då tog min mamma mig och sa att nu fick det vara bra. Vi levde inte på stenåldern.
Anna blev förvånad och släppte mig.
Mamma hade en klick smör som hon smetade på mina och Ullas läppar och sen tog hon en trasa och torkade bort läppstiftet.
Många gånger undrade jag hur Barbro hade det i skogen men inget kunde man säga då.


Rymningen
Jag hade fått skällning av min mamma för jag hade väl gjort något dumt.
Jag grinade och sa att jag skulle minsann rymma hemifrån och aldrig komma hem igen. Gör det du sa mamma.
Jag hämtade min lilla syster och min halvfaster och sa att vi skulle rymma. Dom var med på det så vi gick genom skogen och kom ut nära Moviken. Lillasyster blev trött och ville hem. Barbro och jag tog henne i varsin hand och så fortsatte vi att gå. Det började bli kväll och det var kallt.
Planen var att vi skulle gå till Brunkänge för där var en snäll farbror och tant. Anders och Stina hette dom. Där skulle vi nog få bo. Vi plockade bär efter vägen för vi var så hungriga.
Så kom vi till Fönebo och vi var så trötta för vi hade gått så långt. Vid vägen låg en röd liten stuga och där knackade vi på. En snäll tant och farbror bodde där.
Men vad gör ni här sa tanten. Vi har rymt sa jag och vi tänkte gå till Anders men om vi kan få lite vatten här för vi är så törstiga. Ja kom in sa tanten och vi fick saft och bullar. Dom hade en telefon utan att stoppa pengar i, och i den stod mannen och pratade.
Vi tackade för oss och neg så fint. Lillasyster bara grät och ville hem men nu fick vi riktigt släpa med henne. Då vi kommit en bit kom en bil och körde om oss. Och det var våran pappa. Men han körde förbi oss. Vi grät och skrek efter honom men han bara for iväg. Men han hade vänt och kom nu emot oss.
Jasså, sa han, ni har rymt hemifrån då ska ni få en filt så ni kan lägga er i skogen sa han så väldigt strängt.
Nej, vi vill hem sa jag.
Pappa frågade Barbro hur hon kunde vara så dum som var så gammal att dra ut småungar efter vägen på kvällen. Nu var det Barbros tur att gråta. Hon sa att hon inte var gammal och att det inte var hennes påhitt. Vems var det då röt pappa.
Det var jag sa jag. Det var väldigt dumt gjort i alla fall sa pappa. Hoppa in i bilen så åker vi hem och det gjorde vi.
Då jag skakat färdigt för jag frös ju så väldigt frågade jag pappa hur han kunde veta att vi var på väg till Brunkänge. Jo, sa han det var så att polisen ringde och talade om att ni hade varit där och fått saft och bullar.
Så vi var inga riktiga rymmare för dom går ju inte in till polisen.
Väl hemma i Tormyra kramade mamma om oss och var glad att vi var hemma igen. En balja med varmt vatten fick vi sätta oss i och sen fick vi choklad och en smörgås och krypa ner i en varm säng och då lovade jag att inte rymma igen och det löftet höll jag.


Godisköpet
Man kunde bli väldigt godissugen där uppe i skogen. Jag visste att det fanns en affär nere vid stora vägen. Barbro hade en stor damcykel. Vi satte lillasyster på pakethållaren och Barbro fick trampa och jag satt framför henne och så bar det iväg.
Det var backe ner hela vägen och fort gick det inte att … bromsa. Ut på stora vägen och då vi kom till affären fick vi kasta oss av. Så klart vi gjorde oss illa men det var inte några brutna ben.
Men vi hade glömt en sak, och det var pengar. Men ibland har man tur. Jag hade en 25 öring och för den kunde vi köpa en tablettask TENOR som vi delade på.
Vi gick uppför backen igen och sög på våra tabletter. Vi sa att dom var väldigt bra för hjärtat och man kunde gå väldigt fort för tabletten var stark.
Mamma trodde vi bara hade varit i nedre Tor.
Farfar sa att det är bäst att jag lagar din cykel innan du åker på den…
Sommaren gick och vi skulle åter till Stockholm och börja skolan och föräldrarna skulle börja arbeta igen. Då vi åkte hem regnade det väldigt. Farfar och Hanna och Barbro stod vid vägen och vinkade då vi for.
Mamma hade gjort sylt och saft och för att flaskor och burkar inte skulle gå sönder lade hon dom mellan lakan och handdukar i kofferten som var i bagaget i bilen.

Då vi sen fick möte med en buss och pappa måste gå ut i vägkanten så brast vägkanten och bilen slog runt 2 gånger ner för en brant backe och hamnade då på hjulen då vi väl var nere. Jag kan känna lukten än idag som var då. Det skulle vara brända lameller sa dom.
Bussföraren hade sett att vägkanten brast så bussen hade stannat och folk kom ner till bilen och frågade hur det gick. Vilken tur vi hade haft, vi levde allihop. Inga bälten fanns då. En tant tog mig och lillasyster till bussen och så fick vi en filt om oss. Jag tror inte vi fattade vad som hänt.
Mamma hade frågat om sylten hade klarat sig. Det hade den.
Bussen bogserade upp bilen på vägen och då dom hade sett efter att allt var helt så fick vi åka mot vårt hem igen. Då började mamma gråta. Det var väl någon reaktion efter olyckan.


Julminnen från Tormyra
Familjen hade åkt upp till farfar och Hanna och Barbro.
Jag kan ha varit 6 eller 7 år.
Det hade snöat ett par dagar och det var roligt för oss barn.
Det var några dagar före julafton. Alla barn måste vara snälla för annars blev det inte några julklappar.
Så för att vara riktigt snäll och säga o, precis vad jag har önskat mig så måste jag ju förbereda mig för att inte mamma skulle bli ledsen att hon givit mig saker som jag inte ville ha. För jag hade hört att tomten hade många barn att ge julklappar till och då måste mammor och pappor hjälpa till.
I uthuset på sidan av farfars hus låg det en påse med småsaker i. Det var två dockor och pennor o en färglåda. Nu gällde det att bli glad då man fick de sakerna.
Jag tänkte att kanske riktiga tomten hade något som jag så väldigt mycket önskade mig och det var en riktig klocka.
Julaftons morgon skulle vi gå till ladugården för att se om tomten hade varit där och ätit upp gröten som mamma ställt ut. Jodå, den var uppäten. Då visste jag att på kvällen skulle han komma, den riktiga tomten.
Det snöade riktigt mycket på kvällen då vi hade ätit färdigt och satt och väntade på Tomten. Att min farbror Acke hade gått ut och missat allt var det ingen som tänkte på.
Det knackade på dörren och där stod han, Tomten. Har alla barn varit snälla frågade han?
Dum fråga för hade vi inte varit snälla hade ju inte tomten stått där.
Jag kunde tala om hur glad jag blev för dockan och kritor och en apelsin och ett päron. Men ingen klocka.
Jag var besviken men började leka med alla saker. Acke kom tillbaka och lugnet lade sig.
En liten svag knackning på dörren och jag gick och öppnade och där låg ett avlångt paket med en rosett på och det stod mitt namn på en lapp. Jag tog paketet och rusade in i köket och skrek att jag fått ett paket. Öppna då sa mamma så får vi se vad det är.
Min önskan hade gått i uppfyllelse, det var en riktig klocka som man skruvar upp. Med riktiga siffror. Å … Tack skrek jag. Tack Tack.
Mamma viskade till pappa att det var bra att han köpte klockan. Nej sa pappa det var inte jag. Men Acke då har du köpt klockan? Nej det var ingen som hade köpt klockan. Men vem vet kan hända var det farfar. Glad var jag i alla fall.
Jag vet att jag längtade till farfar igen så fort jag kom hem. Alla fina somrar och minnen gjorde att jag fick min önskan uppfylld att flytta till Hälsingland och där bor jag nu med min man, en hund, tre katter, tio höns en tupp och trivs så bra.

1950 – 2009
Albin Netzell avled 19/1 1958 och hans trolovade Hanna avled 5/3 1985.

År 1965 sålde Hanna och systern Maria, torpet till Syl -John och Gertrud Jonsson i Västansjö.
Torpet stod då på ofri grund och marken arrenderades ut av Iggesunds Bruk. Marken hade kommit i Iggesunds Bruk ägo år 1903.

tvs-002-netsells
Tormyrtorpet midsommar 1969. Här används en av kvarnstenarna som bord

tvs-044-inomhus-ferg

Tormyrtorpet 1969. Karin Eriksson född Palm och hennes son Herman Eriksson

Syl-John hyrde ut torpet till bl.a. familjen Johan Eriksson och hans mor Karin vars far Carl Palm var född här 1864. Johan Eriksson berättade han han hittade de båda kvarnstenarna en bit nedströms. På fråga var dom fanns nu berättade han att han hade grävt ner den vi parkeringsplatsen.

Därefter kom huset att hyras av Birgit och Bertil Lennmark från Vällingby. De blev mer och mer förtjusta i platsen och 1969 blev de också ägare till torpet.

tvs-045-tommy-eva
Här visar Tommy och Eva Pettersson att det hittat de nergrävda kvarnstenarna

tvs-083-kvarnstenar-2015
Kvarnstenarna 2015. En ligger i förgrunden, den andre närmare pumpen.

Av Birgit och Bertil Lennmarks barn var det dottern Eva och hennes man Tommy Pettersson och två barn som blev mest förälskade i platsen.  Och sedan 1995 är det också dom som äger torpet i Tormyra och nu även marken som de tidigare fick arrendera.
Eva är född i Enskede den 1950 Gift 20/9 1975 med Tommy i Stockholm den 24/10 1947. Tommy avled den 13/9 2015. Deras vuxna söner Robert 1968 och Jonas f. 1969 har nu egna familjer och för dom är Tormyra en plats de gärna återvänder till.

 

 

tvs-073-eko-karta
Ekonomisk karta från 1950-talet. Till vänster syns en del av Vintermyran och den stora ladan som fanns där.

tvs-001-flygf
Flygfoto 1950-talet, över övre och nedre Tor.

 

tvs-008-tormyra
Tormyra nedre huset

NEDRE TOR
Flygfoto 1

Som framgår bor här flera familjer samtidigt. Ingen av nedan beskrivna personer står som nybyggare, vilket visar att platsen blivit uppodlad långt tidigare.
I början av 1900-talet uppförde Iggesunds Bruk en gård byggd i två våningar för två familjer. Till huset hörde en ladugårdslänga, ett uthus med vedbodar och en stor tröskloge. I tallbacken borta vid Blötmyran som alltid var inhägnad, (Tidigare Torsås källa) stod en smedja berättar Bror Gimelius, men den är borta sedan länge.
Telefon fick man tidigt och 1946 – 47 blev elektricitet indraget och på 50-talet fick man även vatten indraget.

Ca 1820 – 1857
Hans föräldrar kom till Bjuråker omkring 1820.
18A2 Erik Erikson – Spåls född 2/5 1795.
Gift 1814 med Elisabet Andersdotter född 179. i Leksand. Hon avled 1822
De fick två barn:
Anders 5/6 1818 Gift 1847 med Anna Margareta Forselius. Bosatt i Moviken.
Anna 26/12 1820 Utfl. t. Leksand 1836
Erik omgift 1824 med Brita Larsdotter född 17/9 1789 i Leksand
Fyra barn:
Christina 9/1 1824 Gift 1949 med mjölnaren Pehr Hansson-Moberg. Bosatta i Österbo, Bjuråker
Erik 15/12 1825 – 13/7 1852
Lars 24/2 1829 Gift 1855 med Catarina Margareta Udd från Moviken. Landbonde i Gammelsträng, Norrbo
Johan 1/10 1835 Gift 1862 med Brita Maria Berg från Strömbacka. Bruksarbetare i Moviken
Båda makarna avled samma år. Erik den 29/10 1857 och hustrun Brita 7/9 1857

Ca 1820 – 1860
17D1 Nils Erik Söderblom född 26/11 1800 i Häggdånger i V. Norrland. Infl. omk. 1820. Gift 10/9 1821 med Maria Catarina Viklund född 1/10 1794 i Oviken, Jämtland.
Tre barn:
Märta Christina 10/11 1821 Gift 1840 med Erik Halvarsson- Vikström från Moviken. Bosatt i Tormyra. Utfl 1841
Erik Adolf 7/6 1827 – 24/10 1846
Sophia Johanna 22/9 1831 Gift 1853 med Erik Pehrsson – Hübinette från Moviken. Utfl. t. Njurunda 1869.
Fadern avled 22/7 1859 och hans hustru 21/8 1876 (kallbrand)

Ca 1824 – 1868
17A5 Olof Nordström född 11/5 1803 i Slättjärn. Död 7/11 1868 (spetälsk)
Gift 1824 med Catarina Eriksdotter född 26/7 1790 Hedvigsfors.Död 24/12 1865 (slag)
Tre barn:
Catarina 3/8 1825 Gift 1844 med Olof Hansson Östling från Hedviksfors Utfl. t. Forsa 1873
Margareta Elisabeth 28/10 1827 – 3/7 1865 (spetälsk)
Erik 6/9 1829 Gift 1851 med Brita Christina Carlsdotter från Torps sn, dit paret flyttar.

Ca 1828 – 1869
3Å34 Pehr Pehrsson – Wittlock född 30/10 1800 i Snipåsen. Bruksarbetare.
Gift 25/12 1828 med Karin Mattsdotter född 21/8 1792 i Lindbo. (Den 27/11 1815 föder hon dottern Margta Ersdotter, Greta kallad. Hon blev mor till 5 barn däribland den kände Pehr Mathias Kniv. Greta Kniv avled i Moviken 15/1 1884.)
Pehr Pehrsson och Karin Wittlock fick
tre barn:
Ingrid 29/8 1823 blev ogift men fick två flickor. Dottern Cajsa blev gift med Pehr Larsson – Lövén i Moviken.
Mats 22/3 1827 Gift 1851 med Anna Cathrina Jacobsdotter från Fönebo där de blev bosatta.
Karin 3/11 1833 Gift 1856 med Lars Eriksson från Björsarv där de blev bosatta
Pehr Pehrsson avled i nervfeber den 22/6 1841 Hustrun Karin avled den 9/12 1869

Ca 1830 – 1857
Inflyttad omkring 1830
44C1 Pehr Johansson Käck född 5/6 1801 i Arbrå. Hyttarbetare.
Gift med Brita Olofsdotter född 1/3 1802 i Arbrå.
Sex barn:
Johan 4/3 1828 Utfl. t. Norrbo 1846
Carin 13/6 1830 Gift 1855 med Lars Olof Palm. De bosatte sig i övre Tor, Tormyrtorpet.
Olof 18/6 1833 Utfl. t. Norrbo
Brita Christina 4/6 1837 Gift 1856 med Jonas Olsson-Blomqvist Bosatta i Moviken
Margareta Ulrica 12/9 1841 Utfl. t. Hudiksvall 1857
Pehr Erik 7/3 1845 – 23/5 1846
Fadern avled genom slag den 23/12 1853 och hustrun flyttade till Njurunda där hon avled 24/5 1870

Ca 1841- 1864
27A11 Johan Henriksson – Bom 1/2  1791 i Njuparne. Soldat vid Hälsinge reg. Nämns 1841 som torp. I Tormyra.
Gift 1/4 1827 med Kjerstin Friberg född 17/3 1799 i Norrbobyn.
Två barn:
Johan Pehrsson – Thorell ( fosterson) 14/11 1823 i Stöde. Utfl. t. Ljusdal 1845
Jonas Pehrsson (fosterson) 12/11 1825 i Stöde. Utfl. t. Sthlm 1846
Fadern avled 25/9 1861 och hustrun den 18/12 1864

Ca 1877 – 1882
24F2 Daniel Andersson – Norberg född 26/10 1826 i Leksand. Inflyttad från Gnarp 1877. Gift 19/5 1862 med Sigrid Dorothea Lodén född 21/8 1837 i Moviken.
Fem barn:
Katarina Juliana 2/7 1862 – 30/3 1877 (vattusot)
Anna Brita 13/9 1866
Maria 6/6 1871 – 22/12 1876 (bröstsjukdom)
Margareta Elisabet 10/4 1876 – 16/1 1877 (schlakansfeber)
Maria Nikolina 8/3 1878
1882 flyttade hela familjen till Harmånger

Omkr. 1880
Erik Gustaf Boman-Ersson född 1847 i Karlskoga
Gift 3/11 1869 med Karolina Österberg född 1846 i Karlskoga. De flyttade härifrån till Moviken och 1893 flyttade till Amerika
En son Erik född 1877 i Karlskoga

1878 – 1884 
34H1 Anders Gustaf Jansson-Hellström född 4/3 1844 i Kedjeåsen i Karlskoga. Inflyttad 20/6 1878.
Gift 30/12 1870 med Maja-Lisa Olsdotter född 12/10 1844 i Karlskoga De flyttade härifrån till Moviken 1884.
Sju barn:
Anna Matilda 10/6 1866 (Styvdotter) Gift 1888 med Erik Eriksson från Karlskoga
Karl 17/1 1875 Han fick ett barn med Tor-Brita. Läs mer om honom längre ner.
Erik Johan 1/2 1877 Emigrerat till USA 1903
Jakob 3/2 1879 Utflyttat till Jukkasjärvi 1906
Eugenia  28/1 1881 – 3/2 1881 (svaghet)
Elin 1/4 1882 Gift 1901 med Olof Wennersten Bagare i Skålsvedja. Utfl. t Borgsjö 1909
Ida Justina 3/5 1884 Gift 1918 med Jonas Löfström bonde i Delsbo

tvs-009-brita
Tor – Brita, Brita Olsdotter – Ros

tvs-010-gunda
Gunda Mattsson och Tor-Brita

tvs-011-interior
Tormyra Fr v. Hortense, Tor – Brita, Tilda och Johan


Ännu en eldsvåda i Bjuråker

HUDIKSVALLSPOSTEN TORSDAGEN DEN 6 JUNI 1912

Den andra eldsvådan på kort tid uppstod i söndags e.m. i Bjuråker. Det var i torplägenheten Tormyra under Strömbacka bruk, bebodd af änkan Brita Larsson och arbetaren Karl Hellström. Elden, som troligen uppkommit genom gnistor från skorstenen, började medan barnen voro ensamma hemma. Med undantag af en symaskin och en orgel kunde ingenting räddas. Gården nedbrann i grunden. Lösöret var lågt försäkrat.


Ca 1893 – 1938
46A20 Petter Larsson (Pelle kallad) född 19/9 1870, son till Lars Persson i Karmansbo, Skärås. Hans bror Lars gifte sig med Anna-Ros. Bröderna Petter och Lars gifte sig alltså med varsin syster Roos från Aggtjärn.
Gift 7/5 1893 med 6D22 Brita Olsdotter – Ros Född 25/1 1875 i Aggtjärn. Petter avled 20/5 1903 och 1938 flyttade hustrun Tor – Brita till Stockholm
Petter och Brita fick fem barn. Brita gifte inte om sig men sammanbodde med Karl Hellström till 1920.
Fem barn:
Lars Aron 30/6 1893 – 20/8 1893
Per Johan 12/10 1894 Måg o bonde i N. Långsbo. Gift 1929 med Hulda Fredin från N. Långsbo. Utfl.t. Nianfors 1938
Anna Ingeborg 29/4 1897 – 13/8 1901
Matilda Katarina 11/8 1898 – 29/7 1938 Gift 11/5 1919 med mjölnaren 29F6 Karl Forslund vid Svedjebo kvarn. Tilda avled i barnsäng när dottern Birgit föddes 28/7 1938.
Lars Ivar 23/2 1903 Emigr. t. Kanada 1927
ANNA HORTENSE »HELLSTRÖM» * 15/9 1907. Utfl. t. Sth. 1925

tvs-012-matilda
Matilda, gift med Karl Forslund

tvs-013-johan
Johan gift med Hulda Fredin i N. Långsbo

tvs-014-tensi
Till vänster Hortense, och  ?

 

—34H3—

1 KARL AUGUST HELLSTRÖM, * 17/1 1875,. s. t. arb. A. G. Hellström i Moviken, Bjuråker. G. 30/7 1899. Arb. i Moviken. Utfl. t. Forsa 1920.
(X33)4Y24 BRITA MARGRETA BOLIN, * 22/2 1881, d. t. arb. O. Bolin i Moviken, Bjuråker. † 27/6 1903.
KARL IVAR * 16/11 1899. † 11/1 1900
GOSSEBARN * 21/12 1900. † 21/12 1900
EINAR NATANAEL * 22/12 1901. † 28/12 1901
ALMA LINNEA * 4/5 1903. Utfl. t. Forsa 1920

34H3 Karl Hellström född 17/1 1875 i Karlskoga, men bodde här som barn. Han blev änkeman med ett barn sedan hustrun avlidet 1903.
Hans dotter Alma Linnea föddes 4/5 1903.
1920 flyttar Kalle och dottern Alma Linnea till Forsa. (2Z1 Forsa Släktbok)
Kalle och Brita fick ett barn dottern: Hortense, (Tense kallad) Hellström 15/9 1907

Tensy flyttade till Stockholm 1925. Tensys syster Tilda som blev gift med Mjölnare Karl Forslund, avled i barnsäng när dottern Birgit föddes 28/7 1938, se nedan. Birgit blev som treåring omhändertagen av Tense. Tense var skild från sin man sedan 1939. Mellan hennes dotter Asta född 14/2 1941, och Birgit har det funnits en livslång syskon kärlek. Under ungdomsåren tillbringade de varje sommar hos Mattssons i Skålsvedja och sedan 80-talet är det sommarstugan i Frisbo de återvänder till.
Tense Karlsson, denna trevliga och omtyckta person, bodde sista åren på pensionärshemmet i Moviken och avled i Friggesund den 12 nov.1994


—29F6—
2 KARL MAGNUS FORSLUND, * 3/8 1887, s. t. mjöln. A. O. Forslund i Friggesund. G. 3 ggr. Mjöln. Bos. i Svedjebo, Bjuråker.
(X39) ESTER KRISTINA WIMAN, * 21/8 1897 i Rogsta, Gävleb. G. 11/5 1919. † 27/6 1927.
46A20 MATILDA KATARINA PERSSON, * 11/8 1898, d. t. P. Larsson i Thormyra, Bjuråker. G. 5/8 1935. † 29/7 1938.
(Z54) ADA KATARINA ESKILSSON, * 24/2 1907 i Ytterhogdal, Jämtl. G. 19/10 1941.
INGRID JULIA * 3/7 1919 Utfl. t. Ljusdal 1947
KARL OSKAR * 31/8 1921. Utfl. t. Ludvika, Kopp., 1947
ANNA GRETA * 23/12 1923. Utfl. t. Ljusdal 1942
MÄRTA KRISTINA * 1/4 1925
ERIK IVAR * 17/7 1927. Kvarnarb. i Bjuråker
(Z54) SIGRID BRITT-MARI * 18/5 1936. (Styvd.)
BIRGIT MATILDA * 28/7 1938. Utfl. t. Sth. 1941
NILS ESKIL * 15/1 1942
ASTRID LILLEMOR * 25/7 1944


Ca 1925 -1935
35G83 Johan Wård född 12/3 1868 i Hassela. Gift 22/8 1892 med änkan Anna Margareta Wiberg född Stockhaus den 6/2 1861 i Attmar V. Norrland . De flyttar hit från Moräng 1925. En anledning var kanske att Anna Margaretas son Axel Wiberg var arrendator i Anderbo och en gemensam dotter var gift och bosatt i Fönebo.
De fick två barn:
Johan Alfred 16/11 1893 Utfl. 1916
Ester 29/7 1896 Gift 1919 med Johan Qvick i Fönebo De fick 8 barn.
Sedan hustrun Anna Margareta avlidit 22/8 1935 flyttar Johan Wård ner till Vinter – Lasses hus i Anderbo och därifrån sedan till Fönebo där han avled 1951.

Ca 1930 – 1960
11A16 Hedvig Glad född 31/3 1908 i Slättjärn. Hon var aldrig gift och fick sina barn (med undantag av Birger) med (6E24) Nils Nilsson född 19/4 1911 från Bäcksvedjorna. Nils avled den 4/1 1950. Efter Nils bortgång kom Holger Dahlin att bo här.
42H1 Holger Dahlin född 3/12 1914 i Rogsta. År 1920 kom han och systern Agda tillsammans med modern Signe som hushållerska till Lars Eriksson –Stormyr – Lars på Dragåsen. Signe och Lars fick två barn, Harald och Alice.

Holger Dahlin avled i Delsbo 23/10 1989 och Hedvig Glad avled 26/12 2000.
Fem barn:
Birger 27/6 1933 Gift 1960 med Toni Bosatt i Hudiksvall Död.10 mars 1997
Birgit 3/6 1937 Gift 1961 med Ville Blom i Norrbobyn. Hon avled 14/7 2001och Ville avled 16/3 2002
Bror 31/12 1939 Gift med Birgitta Bonnevier. Frånskild 1965. Tog sig efternamnet  Gimelius. Bror avled i Järvsö 14/12 2011.
Berit 4/5 1944 Bosatt utanför Stockholm, tre barn
Betty 16/4 1947 Gift Berglöf bosatt i Delsbo. Tre barn. Är skild och har återtagit efternamnet Glad.

tvs-056-nils-glad
Nils Glad sittande på en kolstig. Troligen har de varit till Moviken och lämnat av sin last och är nu på väg tillbaka för att hinna med en last till innan det blir mörkt.

tvs-061-biltvätt
Birger Glads  Volvo X 21994 får här en biltvätt fast det är vinter

tvs-062-holgers--bil
Volvo X 21944, Ulla Hansson? och Birger Glad

tvs-063-helmer.storm
Volkswagen X 25168 Ulla Hansson och Helmer Storm

tvs-064-bil
Opel X 43868 med ägaren Stig Sundberg från Lingåsen, Skärås

tvs-065-epabil
Berit och Betty

tvs-075-flickor
Birgit, Betty och Berit spelar skivor på radiogrammofon

tvs-067.birger-per-johan
Birger Glad i lumparkläder och Per-Johan Storm

tvs-066-bertil-jonsson
Bertil Jonsson på motorcykel

tvs-068-verner-hedvig-holge
Verner Eriksson, Hedvig Glad och Holger Dahlin.

tvs-071-stina-keck
Lägg märke till det öppna landskapet. Kristina Käck, syster med Signe Iggström. Stina var bosatt i Forsa.

tvs-072-hedvig-signe
Hedvig Glad och Signe Dahlin

tvs-074-bror-moped
Bror Glad

tvs-080-mjolkpallen
Birgit gift Blom och Barbro Netzell

tvs-076-hedvig-1958
Hedvigs 50-årsdag 4/4 1958.
Från vänster, flickan okänd, okänd, Holger Dahlin, Hedvig Glad, Birgit och Birger Glad

 

tvs-077-hedvig-50
Hedvigs 50-årsdag 4/4 1958.
Stående bak fr v. Maja Larsson Skärås, Elin Norell Skärås, okänd, Ester Högberg Skålsvedja. Sittande fram. Hedvig Glad, okänd och Maria Storm Slättjärn.

tvs-078-hedvigs-kalas
Hedvigs 50-årsdag 4/4 1958.
Stående. Gunnar Jonsson, Helmer Storm, Frida Jonsson och Anna-Lisa Storm
Sittande. Jonas (Jonke) Jonsson, Holger Dahlin Eivor Jonsson.

tvs-079-birgit
Birgit i ett intressant telefonsamtal. Bakelit telefon (petmoj) med vev. När samtalet var slut skulle man veva ett varv för att markera att man pratat färdigt.

tvs-070-p-j-birgit-signe
Per Jonsson (P J ) Moviken, Birgit gift Blom och Signe Iggström

tvs-021-morgon-toalett
Morgontoalett på tvättbryggan vid bäcken. Birgit och Wille Blom
Bild ur Ulla Hanssons samling


Huset låg ett stenkast från landsvägen. Längs vägen rinner Annebobäcken där det fanns en damm med tvättbrygga.  Där stod även en kokstad vari man kokade tvätten.
Till höger om tvättplatsen fanns en berså där man satt och drack kaffe och saft eller bara satt där för att trivas i det fria. Här kunde de lyssna till bruset från bäcken och samtidigt se och prata med alla som passerade förbi på landsvägen.
Åkrar och ängar var öppna och det fans inget som skymde sikten mellan gårdarna i Tormyra. Det låg även ett sommarfejs mellan gårdarna som tillhörde nedre Tor. På andra sidan landsvägen mot Vintermyra låg ett par täkter som tillhörde nedre Tor. De är fortfarande delvis öppna, vilket också några av Tormyras övriga täkter är.
Över Torberget gick gångstigar både till Hotta och till Högmyra.
Från dessa platser kom de för att köpa mjölk i medhavda hämtare eller små mjölkflaskor. Undertecknad har själv gått ett sådant ärende från Högmyra på 50-talet. Gångstigen mellan platserna finns kvar i minnet men tyvärr har den inte gått att återfinna i naturen.

 

Lägenheten på baksidan

Ca 1915 – 1920
Inflyttade från Anderbo 1915, 21L11 Jonas Krans född 30/3 1881, son till J Krans i Moviken. Utflyttad till Ljusdal 1920
Gift 29/12 1907 med 12C6 Anna Katarina Wikberg född 22/11 1883, dotter till Maskinist J. O. Wikberg i Moviken
Fyra barn:
Johan Edvard 14/7 1908 död under lek 7/10 1916. Dog genom olyckshändelse efter ett skott i magen. Olyckan inträffade vid Storåsmyra. Dog efter ett par dygn på Hudiksvalls lasarett.
Bror Valdemar 12/10 1910. Gift 1937 bosatt i Ljusdal
Ester Olivia 15/4 1912 Utflyttad till Ljusdal 1920
Viktor Gottfrid 26/7 1917 Utflyttad till Ljusdal 1920

Ca 1920 – 1922
32F3 Daniel Gustaf Iggström född 4/8 1867 i Slättjärn.
Gift 17/5 1903 med Maria Christina Örnell född 20/4 1873 i Norrhavra. De flyttade hit från Hudiksvall år 1920. Modern Maria Cristina avled 21/2 1922
Tre barn:
Anna Katarina 2/4 1905 Utfl. t. Lena i Uppland 1939
Anders 24/4 1906 Blev gift och bosatt här till 1937
Karl 25/7 1908 Blev gift och bosatt här, se nedan.

Ca 1906 – 1937
32F4 Anders Iggström född 24/4 1906 i Hudiksvall
Gift 2/11 1931 med Astrid Welin född 11/3 1910 i N. Råda i Värmland.
Tre barn:
Gurli Maria Lovisa 13/11 1931
Sture Anders 9/6 1934
Ulf Ingemar 21/3 1936
Hela familjen flyttade till Selånger 1937

Ca 1908 – 1960
32F5 Karl Iggström född 25/7 1908 i Hudiksvall.
Gift 1/12 1941 med 31E1 Signe Käck född 23/7 1900 på Brännåsen
Ett barn:
Svea 11/5 1933. Barnmorska, Gift Olsson och bosatt i Bollnäs. Två barn. Svea Olsson avled 18/5 2016

1964 flyttade Kalle och Signe från Bjuråker till Forsa. Dessförinnan hade bott och arbetat i Avholm några år.
Kalle var en rolig, sympatisk och klurig person som även tyckte om att spela fiol. Han komponerade också några låtar. När han var med som timmermottagare i Anderbo tillverkade han en stockvändare. En vridbar platta som gjorde det lätt att vrida runt stocken.
Signe avled i Forsa 15/11 1974 och Kalle avled i Bollnäs den 1 augusti 1996

tvs-052-karl-signe
Kalle och Signe Iggström. Flicka okänd. I bakgrunden syns Netzells och en lada

tvs-053-vedkapning
Vedkapning. Bror Glad tar emot den kluvna veden och vid klyven sitter Holger Dahlin (närmast) och Birger Glad. Kapningen sköts av Sven Bergfält, plockar fram det som ska kapas gör Göte Sallander och Kalle Iggström.

tvs-046-vedkapning
Från vänster. Birger Glad, Göte Sallander, Sven Bergfält, Kalle Iggström, Holger Dahlin och Bror Glad

tvs-047-samling
Från vänster. Jan Berggren, Barbro Netzell, Hanna Netzell, och systrarna Kristina Käck och Signe Iggström

tvs-058-slotterarb
Axel Netzell, Kalle Iggström? och Wille Blom

tvs-057-slotter
Wille Blom och Axel Netzell

tvs-059-ladning
Holger Dahlin på lasset och Per Johan Storm kör traktorn

tvs-048-kossor

tvs-049-svea-m-flskor
Svea Iggström fyller mjölkflaskorna med mjölk från kossor hon nyligen mjölkat

tvs-050-ulla-kalle-birgit
Från vänster. Ulla Hansson, Kalle Iggström och Birgit Glad

tvs-051-svea-igg
Svea Iggström 1933 – 2016

tvs-055
I bakgrunden den stora logen som gick att köra rakt igenom. Sixten Larsson? och Wille Blom.

tvs-054
Till vänster en del av ladugårdslängan. Gångstigen som skymtar till höger går till jordkällaren och vidare ner mot Anderbo. Flickan är okänd.

I bäcken som går längs vägen fanns det alltid gott om öringar. Ville någon äta öring till eftermiddag var det bara att gå ut och fånga dom.
Idag finns inget kvar av det stora tvåfamiljshuset, logen med vagnslider, ladugården, vedboden och uthusen och jordkällaren, allt är borta. Även slipstensställningen i bäcken där Kalle Iggström satt och slipade sina liar, är borta, bara några stockrester under vattnet finns kvar.

tvs-025-slipen
Rester efter Kalle Iggströms slipställning. Foto från 70-talet

tvs-081-sista-bilden
Sista bilden. Alla har flyttat, allt är nu öde, tyst och övergivet.

tvs-085-jordkellare

Nu finns bara rester efter den stora jordkällaren som var byggd för två familjer.

tvs-084-bilen 
Den här f d bilen köpte Per Johan Storm och Birger Glad utav Joel Stenäs i Moviken. Joel Stenäs var gift med lärarinnan Märta Stenäs och efter hennes död 1955 sålde han bilen och flyttade med sonen Kaj till Ljungby.
Nu ligger bara kaross och motorhuv kvar i Tormyra.


HT  Måndagen den 10 januari 1994

 

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen – till Vintermyra – till Storåsmyra

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

8 kommentarer

 1. vilket fantastiskt jobb ni lagt ner på sidan som börjar i tormyra.
  Såg foton jag inte sett förr och genast vaknade minnen hur det såg ut för länge sedan.
  Barbro netzell som var min väninna men också har
  halvfaster hade mycket roligt tillsammans.
  Barbro hade sitt första jobb med att sätta plant så hon hade fått lön och hade varit i Hudiksvall och köpt ett läppstift.
  Det var knallrött så nu skulle vi bli stora och måla våra läppar för då blev man ju tjusig.
  Barbro smög in till byrån där hennes mormor anna hade sin borste och spegel med silverskaft liggande.
  Sen smög vi bakvägen min syster Ulla och jag ( ingmarie ) och Barbro så vi kom över vägen där det låg en lada.
  Vi satt rött på läpparna och borstade håret och tittade oss i den fina spegeln.
  Å, vad fina vi var ( tyckte vi )
  Nu skulle nog föräldrarna våra och Mor Anna och Albin och Hanna säga Å vad fina ni är…
  Men se det sa dom inte.
  Anna och Hanna blev förskräkta och tog rotborsten med såpa på och tog tag i Barbro. Hanna höll i henne och Anna gnodde över barbros läppar så det röda skulle gå bort.
  Barbro grät. Anna Tog hennes läppstift och kastade på kasa bland koskit m.m.
  Så var det min tur och Anna tog tag i mig, men då tog min mamma mig och sa att nu fick det vara bra. Vi levde inte på stenåldern.
  Anna blev förvånad och släppte mig.
  Mamma hade en klick smör som hon smetade på mina och ullas läppar och sen tog hon en trasa och torkade bort läppstiftet.

  Många gånger undrade jag hur Barbro hade det i skogen men inget kunde man säga då.
  Ville bara berätta detta då ni satt igång hjärnkontoret på mig.
  Jag är så glad för det ni gör.
  Tack…..

  1. Tack, för värmande ord och för den fina berättelsen om läppstiftet. Berättelsen har jag lagt till dina tidigare berättelser i Tormyra om det är OK för dig.
   Ha det bra
   Åke

   1. hej.
    ja tack vad trevligt. Kanske någon annan också kommer ihåg….Ingmarie

 2. Hej,
  Jag fick tips om denna sida av Eric Holm. Jag håller på med lite släktforskning och min farmors mor (Anna Matilda Hellström) och far (Erik Eriksson, klensmed) bodde under ett antal år i Moviken. Även min farmors mormor Maja Lisa Olsdotter bor i Moviken och dör där 1911. Jag hittade att ni skrivit lite om familjen här ovan. Nedan kopierade jag in familjen. Vet ni om det eventuellt finns några bilder bevarade av denna familj ? Om så är fallet skulle det vara mycket spännande att få se dessa. Om det kan finnas annan dokumentation är det också intressant. Ser fram mot era eventuella kommentarer.
  MVH
  Mikael Ljungberg, Göteborg

  1878 – 1884
  34H1 Anders Gustaf Jansson-Hellström född 4/3 1844 i Kedjeåsen i Karlskoga. Inflyttad 20/6 1878.
  Gift 30/12 1870 med Maja-Lisa Olsdotter född 12/10 1844 i Karlskoga De flyttade härifrån till Moviken 1884.
  Sju barn:
  Anna Matilda 10/6 1866 (Styvdotter) Gift 1888 med Erik Eriksson från Karlskoga
  Karl 17/1 1875 Han fick ett barn med Tor-Brita. Läs mer om honom längre ner.
  Erik Johan 1/2 1877 Emigrerat till USA 1903
  Jakob 3/2 1879 Utflyttat till Jukkasjärvi 1906
  Eugenia 28/1 1881 – 3/2 1881 (svaghet)
  Elin 1/4 1882 Gift 1901 med Olof Wennersten Bagare i Skålsvedja. Utfl. t Borgsjö 1909
  Ida Justina 3/5 1884 Gift 1918 med Jonas Löfström bonde i Delsbo

  1. Hej Mikael!

   Det är nog tveksamt om vi har några bilder på de personer som du frågar efter.
   Om du använder sökfunktionen på sidorna om Moviken, inkl. bilder från Moviken, då kan du själv se om någon av personerna finns med där.
   MVH
   Åke Nätterö

 3. Ang fotot med familjen Erik Netzell så kanske jag en gång givit fel namn så förlåt. Men man kan ju ändra så det blir rätt
  Axel Netzell kallades Acke. Inger Netzell född Börjesson.Ulla på pappa Erik Netzells arm. bertil Netzell
  Albin Netzell
  Ing-Marie Netzell gift Andersson Barbro Wikberg-Netzell gift Berggren Kvinnan i högra hörnet är utanför familjen
  Tack för allt jobb ni lägger ner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *