Erik Persson Delsbo mördad 1854

Erik Persson, nämndeman från Norrväna, Delsbo mördad 1854


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

1854

26 N 8 Pehr Larsson, * 5/5 1791, s. t. bonden L. Ersson i Långede 8.
G. 1814. Änkl. o. omg. Måg. bonde o. nämndeman i Norrväna s 2, Delsbo. † 23/4 1863 (bröstfeber).
5 Brita Eriksdotter, * 22/4 1787, d. t. bonden E. Eriksson i Norrväna s 2. † 14/10 1856.
12P3 Margta Olsdotter, * (16/7) 6/7 1811, d. t. bonden O. Hansson i Sjömyra 8, Delsbo. † 7/11 1894 (mag- o. tarmlidande).
Erik * 16/7 1815, † 28/9 1815’ (magplågor)
Lars * 26/4 1817                                                 13
Erik Persson * 4/8 1824, Norrväna † 28/8 1854 (mördad)


HUDIKSWALLS WECKOBLAD DEN 9/9 1854

Nämndemansonen Erik Persson i Norrhwena s 2, Delsbo socken, sjelf icke känd annat än för ärlighet, låg städse i delo med tjufwarne, och ansågs för några år sedan hafwa biträdt wid en tämmeligen hårdhändt att icke säga omensklig behandling af en ryktbar ogerningsman. Då han natten efter söndagen den 27 augusti inbjöds hos en husman för att äta färsk fisk, och der tillbragt en stund knackades på fönstret.

Då Erik Persson jemte sina twenne följeslagare kommo ut för att efterse hwilken som knackade, sågo de 3 ökända personer, af hwilka en förut legat i delo med Erik Persson. Denne sednare aflägsnar sig då i tysthet åtföljd af sin granne. Men då han uppnått dennes gård, betogs han af en oemotståndlig håg att uppsöka och wexla hugg med skälmarne, hwartill han beder grannen wara följaktig.

Som han ej stod att afstyra följde grannen med för att efterse honom. De gjorde då en rund tillbaks omkring husmannens stuga utan att möta någon.

Men på återwägen hördes Erik Persson, som fått försprång upphäfwa twenne starka ångestrop. Grannen, som genast kallade husmannen till hjelp, hastade efter mördarena af hwilka blott en warseblefs i mörkret men utan att kunna kännas.

Man uppsökte och inbar genast Erik Persson, som uppgaf andan innan han hunnit föras i säng. Hufwudet war krossat af en kantig, wid en jernkedja hängande blyklump, ett i detta byalag allmänt brukligt wapen.

Den mördade hade nyss fyllt 30 år.
Källa och avskrift: Viveca Sundberg

Vilka var våldsverkarna, kanske var det värstingarna från Kila, vad tror du?

 


Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78.

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *