Lärare i Bjuråker – Norrbo

 Dellenportalen har samlat uppgifter och bilder om lärare i Bjuråker – Norrbo från intervjuer, privatpersoner, böcker, olika arkiv, Bjuråker – Norrbo skolinventering och med bilder från Dellenbygdens Fotoklubb.

Böckerna om Bjuråker – Norrbo skolors historia, finns att köpa på biblioteket i Friggesund och vid Bjuråkers Forngård. Böcker med enbart skolkort finns bara att köpa på biblioteket i Friggesund. Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.  


Följ oss på Facebook,och dela gärna den här sidan med dina vänner


Om du gillar det du läser, glöm då inte att visa det genom att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.

Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

 

skol-001-skollarare-1946

SKOLSTYRELSE OCH LÄRARKÅR 1946

Skolstyrelsemedlemmar, bakre raden fr. v.
Mattias Englund Holmberg,  Helge Nordholm Brännbo, Adolf Lindberg Brännås, Lars Fröjd Stråsjö, Simon Olsson Björsarv, Gunnar Liljestrand Kyrkoherde, Jonas Eriksson Furuberg.

Lärare: fr.v.
David Wängdahl, Karin Törnblom, Anna Hedén, Anna C. Andersson, Märta Stenäs, (två okända manliga)   Ragnhild Englund, Walfrid Backman, Elsa Backman,Arvid Andersson, okänd kvinnlig,  Anna Fyhr, Anna Ekblom, Joel Larsson, Lisbet Silén,

Sittande fr.v.
Lilly Söderström, Valborg Ek, Asta Saltin, Karin Gertzén, Thyra Persson.
Obs. Det fattas några både från skolstyrelse och lärarkår.

 

Genom att annonsera i Svensk Läraretidningen kunde man rekrytera lärare till byskolorna på 1800-talet.

 

Lärare i Bjuråker – Norrbo

 

Siffror hänvisar till Bjuråker – Delsbo – Norrbo släktregister.

Sammanställningen omfattar omkring 450 lärare och lärarinnor från de allra tidigaste till omkring år 2000. Många lärare har vi kunnat beskriva lite närmare medan andra är helt anonyma. Att söka personer utan att ha tillgång till födelsedata utan bara tillgång till för- och efternamn (i många fall även dialektala, eller ofullständiga namn), är vansklig, det är lätt att förväxla namn, därför efterlyser vi all hjälp vi kan få, för att sprida ljus över de lärare vi saknar uppgifter om.

 

30J2 Ahnström Thekla Margretha g. Sjöholm född 23/9 1853 i Kyrkbyn, Alfta. Inflyttade från Delsbo till Moviken 11/11 1873. Lärare i Moviken 1879-1888. Gift 26/12 1895 med hyttarbetaren (6A41) Anders Olof Sjöholm. Utflyttad till Gällivare 20/5 1899. Sedan maken avlidit 15/12 1922, flyttar hon till Nordenholm, Rogsta där hon avled 21/2 1931.


Ahlqvist Gunnar född i Uppsala 2/1 1930. Lärare och kantor i Norrbo 1957-1989.
Gift 12/12 1954 med Karin Marianne född 21/4 1932 i Enskede. Barn: Per Erik 3/4 1957, Karin Elisabet 13/9 1959, Anna Ingrid 14/7 1962 och Eva Birgitta 3/8 1964.


Alfredsson Sonja 1953 – 1955 Hålsjö


Almstedt Gun-Lis Född 6/8 1954 i Eggvena (Älvsborgs län, Västergötland). Gift med Per Lennart Almstedt i Långby, Forsa. Lärare i Hålsjö sedan 1996 – .


Alsén Johan Gustaf (48A5) född den 2/1 1806 i Gärde i kyrkbyn i Bjuråker (vid Gästis) Alsén var klockare och hade tillsammans med prästen ansvar för kyrkans undervisning med att lära konfirmander att läsa och skriva. Hans första hustru Ella avled 1837, endast ett år efter deras giftermål. I Moviken hade skolan startat 1836 på initiativ av bruksägaren Baron Tamm. Han ansåg att alla barn skulle lära sig räkna, skriva och läsa. Tamm upplät skollokal bekostade läroböcker och lärare. Men var skulle han få tag på lärare då det ännu inte fanns några skolor? Det är troligt att Alsén blev tillfrågad om han vill ta hand om brukets skolundervisning. 1840 inflyttar till Moviken hans nya fru Christina Charlotta Odendahl född 15/11 1821 i Söderala. Hon avled 30/6 1865 och maken avled 28/1 1892
Barn:
Anna Brita
 19/12 1840 – 31/8 1893
Christina Charlotta Helena 24/12 1842- 6/4 1843
Anders Johan August 13/1 1844
Christina Charlotta 10/5 1847 -30/10 1847
Charlotta 10/8 1848 – 10/8 1848
De var troligen bosatta i tuppgården i Moviken. Vad talar för att de bosätter sig där. Han är den ende från den här tiden som på äldre dagar tituleras klockare i Moviken. Han ansvarade således för ringningen i brukets vällingklocka morron, middag och kväll. Det är just ansvaret för ringningen som givit upphov till namnet ”Tuppgården”. Så var det vid tuppgårdarna i Iggesund och vid linspinneriet i Sörforsa.

Klockare Allsén gick 12.720 mil, det motsvarar flera varv runt jorden.
Tidningen: Kalmar 13/5 1889, sid.2:

Jorden rundt flera gånger har förre klockaren Allsén i Bjuråker under sin tjenstetid tillrygalagt, skrifwes det till Hudikswallsposten

Från sitt hem i Mowiken har han under en tjenstetid af 44 år hwarje sön- och helgdag gått den 1¼ mil långa wägen till kyrkan fram och åter, alltså 2½ mil. Om man beräknar sön- och helgdagarne till i rundt tal 60 årligen blir det sålunda en wäglängd af 150 mil årligen och på 44 år 6,600 mil.
Under nästan hela denna tid tjenstgjorde han ock såsom skollärare dels wid Hedvigsfors och dels wid Strömbacka bruk, en tid af 4 månader på hwardera stället årligen. De tider skolan hölls på Hedvigsfors plägade han gå dit måndagsmorgnarne och återwända lördgasqwällarne – en wäg af 1½ mil fram och åter eller tre mil i weckan 4 månader af året eller tillsammans 51 mil årligen.
Då skolan hölls på Strömbacka, gick han den en half mil långa wägen mellan Mowiken och Strömbacka fram och åter dagligen, 6 mil i weckan under 4 månader eller 102 mil årligen. Dessa skolfärder, fortsatta under en tidsrymd af 40 år, utgöra en sammanlagd wäglängd af 6,120 mil, och tillsammans med de söndagliga färderna till kyrkan 12,720 mil.
Den gamle, som de senare åren warit ett slags kommissionär wid Mowiken för ångaren Bjuråker är ännu wid jämförelsewis goda kroppskrafter, ehuru åren tryckt sin stämpel på honom.


Alving Vera Margareta f. 23/6 1909 i Arbrå, inflyttad från Arbrå till Kyrkbyn 15/11 1932. Utflyttad till Arbrå 2/9 1934.


Andersson Anna Cecilia född 26/2 1890 i Gävle. Småskollärarex. Hagaström 12. Fortbildningskurser: gymnastik, teckning och nykterhetsundervisning. Vik. Småskollär. Järvsö, Gnarp och Norrbo. Vik. Norrbobyn 1924-1925, ordinarie vid Avholms skola 1925 – 1937, Holmbergs skola, 1938 -1946, Brännås 1946 – 1948. Anna Andersson förblev ogift och avled i Järvsö den 11/5 1966.


Andersson Annie Margareta f. 28/8 1908 i Älvros, inflyttad från Bergsjö till Tå (skolkökslärare) 5/1 1935. Utflyttad till Harmånger 19/12 1935.


Andersson Arvid född 4/6 1902 i Klinte på Gotland. Lärare i Frisbo 1946 – 1947 och Brännås 1947 – 1961. Efter avslutad tjänst flyttade paret till Västerås, där Arvid avled 20/7 1973. Gift 26/12 1937 med Kristina (Stina) född 34/9 1902 i Bräcke, Jämtland.


Andersson Arvid Oskar Bertil f. 4/6 1902 i Klinte, Gotlands län, inflyttad från Ragunda, Jämtlands län till Frisbo 28/8 1946. Lärare i Frisbo 1946-1947


Andersson Augusta 1910 – 1911  Strömbacka


Andersson Beda Erika (tvilling) f. 17/4 1886 i Gundbo, Hedesunda. Inflyttat från Hedesunda till Furuberg 24/8 1914. Där hon stannade till 1/10 1917 då hon flyttade till Rengsjö.


Andersson Birgit – Svensson 1946 – 1947 vik. Frisbo


Andersson Elsa Augusta Sofia född 15/5 1887 i Helleby, Kil, Örebro län. Inflyttat från Kil, Örebro län till Lia, Bjuråker 18/11 1907. Härifrån utflyttat till Kil 10/2 1909.


Andersson Gunborg 1918 – 1919  Frisbo


Andersson Jenny f. 28/10 1877 i Kumla, Örebro län. Hon började sin anställning i Norrbobyn-Fönebo den 1 juli 1899. Hon kommer från Sannahed och är den enda sökande till den lediga tjänsten. Fönebo skola har nu blivit en fast mindre folkskola. Jenny Andersson är den första lärarinnan som slipper flytta mellan två skolhus. Fröken Andersson säger upp sig redan till jul 1900 och begär ett tjänstgöringsintyg. Detta utfärdas av skolrådet annandag jul. Men redan vid skolrådets nästa möte den 27 januari 1901, blir Jenny Andersson, efter eget medgivande, åter antagen till lärarinna i Fönebo. Från och med de 1 september 1902 är det Ellen Gustava Mellguist som blir lärarinna i Fönebo. Utflyttat till Ede, Delsbo 27/9 1902.


Andersson Lilian (26A54)född 21/4 1942, dotter till Helga och Ingvar Andersson i Skärås och Hedvigsfors. Lärare i Hedvigsfors 1964 – 1966.


Andersson Anna-Britta 1987-1990  Friggesund


Andersson Sandra 2001-2002 Friggesund


Anjou Roland 1976 Ängebo


Asplund Lovisa Oktavia g. Johansson född 2/1 1867 vid Bogsta Prästgård i Sättersta församling, Södermanland. Inflyttad från Hassela till Stråsjö 15/12 1905.Stråsjö 1905 – 1911, Storåsen och Frisbo 1912-1914, Gift 17/8 1913 med (29B6) Per Johansson i Sniptorp 2:1, Bjuråker. Utflyttad från V. Stråsjö till Delsbo 29/3 1928.


Hjälp oss!

Här har vi ett antal lärare som vi inte han identifiera med säkerhet.
Känner du någon av personerna, vill vi att du berättar det för oss
.

 

B

 Back Lars Överlärare i kyrkskolan 1949 -1951. LARS BACK, * 29/1 1905 i Leksand, Kopp. G. 14/5 1932. Infl. 1934. Folkskollärare i Hamre, Forsa. Död i Danmark, Uppsala 21 mars 1978
ESTER MARIA GRÖNBERG, * 8/12 1904 i Ockelbo. Död 2 maj 1998.
LARS GUNNAR, * 6/2 1933.
BERIT JULIA, * 29/10 1934.
PER GUSTAV, * 7/9 1939.
ANDERS INGEMAR, * 22/6 1942. 


lärare-004-alma-backlund

 

 

 

 

 

 

 

 


Backlund
Alma Kristina g. Rask (38F1) Född i Torp 7/1 1887. Dotter till Svante Backlund Torpare i Norrberg Grubbtorpet 1:3 Bjuråker. Lärare i Holmberg – Alsjö 1904-1905 och 1907-1909, Ängebo 1909- ?, Inflyttad från Rimbo till Moviken 16/7 1921.Uppehåll från Moviken 23-24 Utflyttad till Hudiksvall 24/11 1923. Lärare i Moviken 1924-1941
Gift 23/12 1923 med nämndeman Ernst Gustaf Rask i Norrberg, Bjuråker. Död där hon vuxit upp vid Grubbtorpet i Norrberg 2/3 1959.


Backlund Göta Olivia Johanna född 29/7 1888 i Stolpås, Alnö, Västernorrlands län. Inflyttad från Holms församling, Västernorrlands län till Norrbobyn 1/10 1910. Lärare i Norrbobyn 1910 – 1915. Gift 7/2 1915 med postexpeditören Gustaf Wilhelm Palmqvist från Sundsvall. Utflyttat till Sundsvall 6/2 1915.


Backlund Tyra Ingrid Elisabet född 5/3 1885 i Stolpås, Alnö, syster till ovanstående. Inflyttat från Holms Församling till Norrbobyn 15/1 1910. Utflyttat till Bollnäs 19/9 1910.


Backman Elsa f. Hållander (34B15) född, den 30/6 1899 i Grundsunda V-norrland. Småskollärarex. I Härnösand 1918. Vik. Småskollärare Arnäs, Skog och Nätra. Inflyttat till Sörlia 24/11 1922.  Ord. Lärare i Lia skola 1922 – 1959. Elsa Backman avled i Hudiksvall den 18/3 1963.
Gift 7/2 1925 med (34B15) folkskollärare Walfrid Backman. Tre barn: Thora 25/6 1925, Lennart 1/4 1935, Stella 26/10 1936.


Backman Thora g. Berglund (34B15) född 25/6 1925, lärare, dotter till lärarparet Valfrid och Elsa Backman i Lia. Gift 29/4 1945 med Ritare Axel Eugén Berglund från Härnösand.
Barn: Ulla Kristina 12/2 1945, Klas Gunnar 25/1 1947.


larare-011-valfrid-backman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Backman Walfrid (34B15) född 13/6 1897, son till Anders Backman och hans maka Carin Olsdotter i Västansjö. Anders Backman var en tid fanjunkare i Umeå. Därför kom Walfrid Backman att genomgå Umeå Läroverk åren 1912-18, och fick även anställning på landsfiskalsexpeditionen i Umeå, Han blev också antagen som e.o. kanslist i Umeå, men i samband med faderns död 1919, måste han flytta tillbaka till Bjuråker, där han en kort tid tjänstgjort som informator. År 1919 tenterade han in vid sista seminarieklassen i Härnösand och tog folkskollärarexamen 1921. Han fick då lärartjänst i Lia skola i Bjuråker, en tjänst som han uppehöll till 1960, alltså i nära 60 år. Han var under 22 år lärarkårens representant i skolstyrelsen och dessutom ansvarig för skolbiblioteket. Han var ledamot av kyrkofullmäktige i 8 år och var också en tid dess ordförande. Walfrid Backman avled 30/8 1969. Gift 7/2 1925 med Elsa Hållander nedan.


Bengtsson Edit Birgitta f. 4/10 1890 i Vesterberg, Ovansjö, Gävleborgs län. Inflyttat från Ovansjö till Hålsjö 21/9 1918. Utflyttat till Ovansjö 3/8 1923. Död 24/10 1939 i Norrberg, Ovansjö, Gävleborgs län


Berg Sigrid född i Sunnanås i Ljusdal den 2/10 1915. Lärarinna i Friggesund 1974-1975 Därefter gick hon i pension. Gift 1941 med Einar Berg, bosatta i Delsbo sedan 1967. Död 3/10 1996.


Bergerståhl Monica f. Danneskog 1969-2000, Ängebo


Berggren Berit 1999-  Friggesund


Berggren Rickard f. 7/5 1913 i Svärdsjö, Kopparbergs län, inflyttad från Dalby, Värmland till Brännås 24/8 1944. Lärare i Brännås 1944-1946


Bergman Anna född 29 maj 1958 i Ljusdal. Lärare i Hålsjö skola från Ht 1990, till Vt 2005. Bosatt i Forsa


Bergman Ann-Marie Friggesund textilslöjd


Bergman Iris 1967-1969 Ängebo


Bergqvist Frida 1932 vik Avholm


Bergström Brita Ottilia f. 29/4 1903 i Venås Delsbo, inflyttad från Delsbo till Furuberg 17/12 1924. Lärare i Furuberg – Storåsen. Gift 23/5 1926 med Skogvaktare Erik Lind i Hassela vilken är född i Näskott, Jämtlands län. Utflyttad till Hassela 1/6 1926.
Barn: Bo Erik 28/3 1927 i Nordanbro, Hassela, Anna Maria 31/9 1929 i Nordanbo, Hassela


Björklund Britt 1963 – 1964 Moviken


Björklund Elin 1942 –  kyrkbyn


Björklund Lennart vik 50-talet i Furuberg


 

larare-019-bjorkstrom-
Björkström Karl Vilhelm f. 28/3 1860 i Björkvik. Inflyttad från Motala till Kyrkbyn, Bjuråker 22/12 1883. Klockare, bedrev diversehandel och var folkskollärare i Kyrkskolan 1883-1895. Gift 3/1 1890 med Emma Sofia Wenner från Mo, Västernorrland. Utflyttad från Gärde, Kyrkbyn, Bjuråker till Övra Ny, Värmland den 21/9 1895.


Bladin Carin (Catarina) född 9/5 1832 i Västtjär Ilsbo, där fadern Mattias Bladin, var organist och klockare. Carin gift 1856 med läraren i Kyrkskolan i Bjuråker Johan Gustin som avled 1860.
Inför anställningen i Fönebo: Hon har ”ådagalagt nöjaktig skicklighet och nit i fullgörande av sina åligganden” blir från hösten 1884 ordinarie lärarinna i Norrbobyn-Fönebo. Hon är utexaminerad vid seminariet i Bollnäs och får nu, precis som sin företrädare ”förutom husrum och vedbrand åtnjuta 325 kronor i lön”. Inför det nya året 1887 är det åter dags för skolrådet att annonsera efter en ny lärarinna.


Blank Brita född 5/1 1876 i Sörviksta, Forsa. Hon tillträder sin tjänst i Fönebo skola höstterminen 1895. Fröken Blank slutar sin anställning 1899. Tre år senare får hon ett tjänstgöringsbetyg. Det är ett bra betyg, förutom när det gäller vandel. Skolrådet ger henne här omdömet ”mindre hedrande”. Brita Blank måste ha varit inblandad i en skandal, i alla fall enligt den tidens mått, för att få ett så dåligt betyg. Vad som kan vara orsaken till detta tiger dock protokollen om. Men gåtan fick sin lösning i kyrkböckerna. År 1899, samma år som Brita Blank slutar undervisa i Fönebo, föder hon ett oäkta barn, Martin Laurentius. Att få barn utan att vara gift var illa nog vid den tiden för det förra sekelskiftet. Att det dessutom var lärarinnan som råkade ut för detta måste ha varit en extra graverande omständighet. I 1882 års skolstadga står som första krav på en lärare vid folkskolan att han eller hon ska ”vara känd för gudsfruktan och sedlig vandel samt äga den stadga i karaktären… som ungdomens ledning kräver”. Det är tveksamt om Brita Blank kan fortsätta sin läkarkarriär efter det som hänt. Sedan fröken Blank tvingats sluta får skolrådet annonsera på nytt en lärarinna till Fönebo.


Blomberg Agneta 1886 Långmor – Brännås


Blomberg/Törnell Catarina Christina, (1P9) dotter till smeden Törnell i Strömbacka. Lärarinna. Gift 28/6 1872 med skräddare Jonas Persson Blomberg. Han emigr. t. N. Amerika 1888. 6 barn. Lärare i Frisbo 1893. Död 30/10 1898.


Blomdahl Margareta född 11/2 1875 i Ljusdal. Småskollärarinna i Hålsjö 1902 – 1908. Ogift. Död i Delsbo 18/1 1949.


Bodell Ida 1922 – 23 VT Hedvigsfors


Bolin Evelina 2000-. Friggesund


Boqvist Nils 1943 Furuberg


Borg Sally Elisabet f. 9/7 1911 i Gävle, inflyttad från Staffans församling, Gävle till Ö. Stråsjö 23/8 1934. Utflyttad till Hedesunda 27/10 1936.


Botvidson Johan Evald född 1864 i Östra Husby. Organist, klockare och folkskolelärare i Hålsjö 1886 – 1892. Utflyttad till skolan vid kyrkan i Gammelkil Östergötland


Brendt- Larsson Agnetha 1970-1973   Friggesund


Brink Håkan 1964 – 1965 Ängebo


Broander Astrid född 12/4 1907 i Rone på Gotland. Lärare på 20-talet i Gammelsträng
Gift med Karl Fredrik Rubin född 4/5 1906 i Delsbo. Bosatta i Lidingö


 Brodin Ida Wilhelmina f. 14/5 1891 i Tavelsjö, Umeå, Västerbottens län Inflyttat från Umeå till Holmberg, Bjuråker 8/1 1912. Fick en son Alvar 26/11 1913, som avled 16/12 1913. Utflyttat från Holmberg till Borgvattnet 7/9 1914.


Broman Anna Johanna g. Högberg född 3/4 1900 i Glimsta, Hög. Inflyttat från Forsa till Ängebo 30/12 1925. Lärare i Ängebo 1926 – 1927, Lia 1927 – 1930 och Ängebo 1930 – 1931. Utflyttat till Hög 1/2 1928. Infl. fr. Forsa 1930. Gift 23/3 1930 med (66B3) August Högberg f. 2/11 1893. Bussägare och bosatt i Ängebo 57. Högvalla.


Bruman Sture född 29/3 1928 i Bräcke Jämtland. Lärare i Ängebo 1952 – 1953.
Gift 23/6 1951 med Rosa Bruman född 3/6 1927 i Färila. Lärare i Ängebo 1951-1953. Rosa avled 13/8 1975. Sonen Per Håkan född 5/1 1953


Bryntesson Elin 1910 – 1911 Strömbacka


Bröms Karin hösten 1942 vik. Hedvigsfors


Byström Karin 1921 –1922  Skärås


Byström Karin ev. 1922 – 1923 Lennsjö


Byström Sigrid Märta f. 20/12 1847 i Ede, Borgsjö, Västernorrlands län. Inflyttat från Norrköping till Strömbacka 15/10 1881 (vikarierande lärarinna). Utflyttat till Borgsjö, Västernorrlands län 7/12 1882.


Byström Olga Maria Sofia f. 17/8 1898 i Frösö Jämtland, inflyttad från Östersund till Hedvigsfors 31/10 1920. Utflyttad till Umeå 14/11 1922


 

larare-017-ester-backlund
Bäcklund Ester Elisabet g. Karlsson f. 25/7 1898 i Lillhärdal. Inflyttad från Norrbo till Alsjö 22/11 1926. Lärare i Alsjö 1926-1930 och Njuparne 1933-1934. Gift 19/7 1930 med Lars Karlsson f. 6/11 1895 i Norrbo. De bosätter sig i Stakelsta i Enånger där Lars tar sitt liv den 14/10 1947. Ester tar sig efternamnet Stakelgård och avlider i Söderhamn 12/2 1985.

Ester Bäcklund/karlsson. Bilden utlånad av Ulla Olsson


Bäckman Eva Emerentia f. 23/1 1886 i Levar, Nordmaling, Västerbottens län. Inflyttat från Nordmaling till Strömbacka, Bjuråker 14/12 1911. Därifrån utflyttat till Stöde 4/11 1920.


Bäckman Eva, född 15/2 1935 i Stora Lundby Västergötland. Lärare i Moviken 1958-1959. Frisbo 1959-1960, Moviken 1960-1963 och Friggesund 1963 till 1964.
Gift 3/1 1959 med lärare Henning Thurfjell. 1974 föds dottern Ann Marie i Arbrå


Bäckström Anders född 14/6 1943 i Sundsvall. Lärare i Brännås 1965 – 1968
Gift med Ingrid Bäckström född 22/1 1940 i Sundsvall. Lärare i Brännås 1965 – 1970.
1983 gick paret skilda vägar.


Bäckström Astrid Elina Cecilia f. Svensson f. 26/8 1894 i Norra Vånga, Västergötland, Inflyttad första gången från Edsele till Furuberg lärare i Storåsen 1916-1919. Utflyttad till Bergsjö 24/10 1919. Sonen Rune föddes i Bergsjö 12/4 1920. Änka efter (10C29) chauffören V. Bäckström sedan 14/6 1928.Inflyttad från Skövde till Björsarv (Långmor) 30/8 1938. Lärare i Långmor 1938-1940 och 1953-1955, kyrkskolan 1955-1956, och på 1960-talet i Hålsjö. Astrid avled i Skålsvedja 29/1 1976


Bäckström Axelina född 6/8 1946 i Härnösand. Lärare i Delsbo och därefter i Friggesund 1998 – 2011. Gift 20/6 1980 med Peter Bäckström f. 8/4 1944. Två barn: Viktor 8/11 1980 och Lina 30/1 1982.


Bärlin Anna f. Engvist (13Å31) född 9/6 1889, dotter till Albert Engqvist ovan. Hon efterträdde Anna Hansson som lärare i Fönebo den 1 januari 1910. När Anna var bara fyra år flyttade familjen från Ö. Berge i Delsbo till Hålsjö. Hennes far Johan Albert Engqvist, var också lärare och Anna läste för fadern i Hålsjö skola i sex år. Hon studerade sedan på egen hand och tenterade som 17-åring in vid lärarinneseminariet i Bollnäs. Där tog hon sin examen lagom till jul 1908. I januari 1909 tillträdde hon sin första tjänst som vikarierande småskollärarinna i Simtuna i Uppland. Ett år senare är Anna Engqvist tillbaka i hembygden som lärarinna i Fönebo. Efter tre och ett halvt år, hösten 1913 blir hon ordinarie småskolelärarinna vid skolan i Hålsjö, lärare i Strömbacka 1919-1920
Anna gifter sig 1918 med (5V17) Jon-Erik Bärlin i ”Oppegårn” och får två barn. Under flera år är hon borta från katedern, men hon återvänder 1924. Sedan barnantalet minskat i Norrbo dras en lärartjänst in. Det är anledningen till att Anna 1942 istället blir lärarinna vid skolan i Iggesund. Anna Bärlin, blir även ordförande i Norrbo Hembygdsförening och är i den rollen en av de drivande krafterna bakom tillkomsten av Norrbo Hembygdsgård.

 

 

Hjälp oss!

Här har vi ett antal lärare som vi inte han identifiera med säkerhet.
Känner du någon av personerna, vill vi att du berättar det för oss
.

 

 

C

Carlqvist Marta född 3/2 1876 i Bodum i Ångermanland. Småskollärarinna i Ängebo, 1903-  .Död i Hällvattnet 18/7 1925.


Carlsson Ellen Wilhelmina  född 21/8 1895 i Falkenberg. Inflyttat från Halmstad till Fönebo 23/1 1919. Börjar tjänstgöra i Fönebo höstterminen 1918 och stannar fram till vårterminen 1920.Utflyttat till Bjursås 2/2 1921.


Cedergren Ester Amanda g. Wanbo f. 1/4  1909 i Rättvik, inflyttad från Rättvik till Tå 25/11 1935. Lärare i kyrkskolan 1935-1945, Frisbo 1945-1946. Gift 23/6 1942 med Carl-Einar Wanbo. Ester Wanbo avled i Östersund 28/5 2001


Cedergren Svea Mathilda Augusta f. 10/1 1876 i Stråtjära, Skog, Gävleborgs län. Inflyttad från Söderhamn till Frisbo 16/1 1894. Utflyttad från Frisbo till Rogsta 21/7 1894.


Claesson Elin 1908 vik. lär. i Strömbacka mindre.

Hjälp oss!

Här har vi en lärare som vi inte han identifiera med säkerhet.
Känner du personen, vill vi att du berättar det för oss.

 

 

D

Dahlberg Eva 1952 – 1953, vik Frisbo


Dahlberg Fanny född i Norrköping 1862, undervisar sammanlagt 13 veckor per läsår i Fönebo. Redan efter vårterminen 1880 meddelar Fanny Dahlberg att hon ”ämnar genomgå ett större seminarium i Stockholm”. Skolrådet får bekymmer med att ordna vikariefrågan under hennes frånvaro. Men så ångrar sig fröken Dahlberg och skickar i augusti ett telegram till skolrådet där hon meddelar att hon gärna vill fortsätta sin tjänst. Skolrådet förordar henne ”till nytt försök till den förr innehavda lärarplatsen i Norrbobyn och Fönebo mindre skola, då hon intet fel i tjänsten begått!”. Fanny Dahlberg blev därför kvar i ännu två år och lämnar sin plats lagom till jul 1882.


Dahlgren Alva Sofia Augusta f. 10/7 1903 i Ockelbo, (syster med Magda ovan) inflyttad från Eskilstuna till Alsjö 28/10 1930.Lärare i Alsjö 1930 – 1931 och Njuparne 1934 – 1940.Alva förblev ogift och avled i Hägersten 21/7 1991


Dahlgren Conny 1988- timlär. idrott Friggesund


Dahlgren Gerd 1963 – 1967 Brännås


Dahlgren Magda Andrietta född i Ockelbo Gästrikland den 11/11 1897. Småskollärarex. i Lycksele 1927. Fortbildningskurser: teckning och slöjd. Vik. småskollärare, Norrbo, ord. Lennsjö 29-40, Moviken 41-42, Furuberg 42-43, Frisbo 43-46. Magda Dahlgren avled i Knutby 5/1 1987.


Dahlgren Rune 1963 – 1967 Brännås


Danielsson Daniel 1962 – 1963 Brännås


Danielsson Åsa 2000 – 2013 Ängebo


Danielsson Daniel 7Å44 född 11/3 1897, son till bonden Daniel Ersson i Gammelsträng 7. Folkskollärare i Högtomt, Delsbo sen lärare i Hålsjö 1932-1936. Gift 9/8 1931 med 14Y27 Wilhelmina Katarina Larsson. Utflyttad till kyrkbyn i Alfta 1936.


Darj Eleonora (Ellen) född 21/6 1922 i Västerfärnebo, Västmanland. Lärare Gift 19/6 1949 med Per Arne Darj f. 13/6 1923 vi Bräcke Jämtland. Dottern Anna Kristina född 20/3 1951. Inflyttat från Delsbo till Hålsjö 27/8 1951. Utflyttat till Järfälla 29/8 1953.


Degerstedt Jenny 1922 – 1923 Furuberg- Storåsen


Hjälp oss!

Här har vi ett antal lärare som vi inte han identifiera med säkerhet.
Känner du någon av personerna, vill vi att du berättar det för oss
.

 E

larare-009-kjell-edberg

 

 

 

 

 

 

 

 

Edberg Kjell född 17/2 1925 i Söderala. Lärare i Kyrkskolan 1952-1953, Norrbobyn 1952 – 1954,(klass 5-6).  Kjell avled 7 november 2012. Gift 4/6 1944 med Ella Katrina född 15/4 1925 i Norrala. Två barn: Eva f. 8/8 1944 och Hans f. 19/3 1950


Edbom Eivor Konkordia  f. 18/2 1897 i Edänge, Ljusdal. Inflyttad från Ljusdal till Frisbo 17/11 1917. Därifrån utflyttat till Hybo, Ljusdal 19/12 1919.


Edhqvist Johan f. 26/6 1848 i Vittinge, Västmanlands län, Uppland. Inflyttad från Nora till Nipen i Frisbo, den 24/11 1877. Därifrån utflyttad till Ljusdal 22/2 1886.


Edlund Eivor 1955-1965 kyrkbyn


Ehrman Sonja Maria  f. 2/1 1899 i Stockholm, inflyttad från Svärta till Kyrkbyn 16/5 1923. Gift 18/8 1927. Utflyttad till Norrala 26/8 1927.


Ek Valborg Maria Elisabet f. Nyberg den 6/7 1911 i Skinnskatteberg, inflyttad från Alfta till Ö. Stråsjö 17/11 1936. Lärare i Stråsjö 1936-1938, Ängebo 1939-1944, Ramsjö 1946-1950, Kyrkskolan 1949-1965 och Friggesund 1968-1970. Gift 17/6 1939 med folkskollärare Arvid Valter Ek f. 26/10 1914 i Skinnskatteberg, inflyttad från Söderala till Ängebo 18/11 1941. Valter Ek lärare vid kyrkskolan 1942-1943, därefter tjänst i Delsbo


Ekblom Anna Erika f. Andersson född den 13/1 1895 i Djura Dalarna. Gift 26/12 1928 med Gustaf Laurentius Ekblom i Skärås. Äktenskapet upplöst genom Delsbo Tingslag Häradsrätts utslag den 23/11 1932, som vann laga kraft den 12/12 1932.  Småskollärarex. Falun 1915. Fortsättningskurser: Hembygdskunskap och teckning. Vik. Småskollär. Åls skola, Övre Heden 1915 – 1921 Norrälta skola, Leksand 1921 – 1922, ord. Frisbo skola 1922 – 1942, Moviken 1942-1946, Strömbacka 1946 – 1958. Anna Ekblom avled i Hudiksvall 12/7 1974.


Ekblom Marianne född Liljemark den 6/12 1931 i Lillhärdal, Härjedalen. Lärare i Hedvigsfors 1955-1957 och 1960-1964, Friggesund 1964 – 1996. (32 år) dock tjänstledig några år för politiska uppdrag.
Gift 25/3 1956 med (11E28) Hans Ekblom 5/11 1932 – 18/9 2012. Tre barn. Åke 8/9 1956, Göran 31/7 1961 och Carina 16/9 1966.


Eklund Elvira f. Gustafsson den 13/2 1880 i Fiholm, Rytterne, Västmanland. Dotter till arrendator Gustaf Johansson på Backa komministerboställe, i Västmanland. Inflyttat från Västerås till Ramsjö  26/1 1907. Folkskollärare i Brännås 1902 – och Ramsjö 1907 – 1910. Gift med murare Erik Oskar Eklund. Dottern Ellen Maria född 23/9 1903 i Västerås. Utflyttat från Ramsjö till Rytterne 27/9 1910. Änka 1938. Död 9/12 1967


Eklund Stig 1947-1948 kyrkbyn


Ekman Birgit 1955- 58 vik. Moviken och Frisbo 1956


Ekman Per Jakob  f. 10/10 1914 Matteus, Stockholm, inflyttad från Ekeby, Malmö till Ängebo 1:1 30/8 1947.Lärare i Hedvigsfors 1949-1959 Tjl. 3 år. Död i Norsborg 9/6 1977
Gift med Maj-Britt. Frånskild 1/2 1977.
Två barn. Gunnel Cecilia 29/9 1958 och Marie-Louise 22/8 1962


Ekström Elin 1912 – 1932 Stråsjö


larare-012.elin-ekström

 

 

 

 

 

 

 

 


Ekström Elin 
Blenda Serafia  född 22/1 1892 i Skogstorpet, Marum, Skaraborgs län. Småskollärarex. i Skara 1911. Fortsättningskurser: Talteknik och Fabriciuskurser i Malmköping och Lidingö. Inflyttad från Marum, Skaraborgs län till V. Stråsjö 7/12 1912. Småskollärare Stråsjö 1912 – 1932, kyrkskolan från 1932 -1955  Elin Ekström förblev ogift och avled i Axvall, Skaraborgs län 18/3 1986.
Foto Jonas Eldh Stråsjö
Bilden utlånad  av Elisabeth Eldh.


Ellström Maja 1945 kyrkbyn


Ellström Elsa Gunvor (42D19) f. 13/12 1917 i Bjuråker, dotter till handlare Manne Ellström i Hedvigsfors. Inflyttad från Sunne, Värmland till Hedvigsfors 13/6 1947. Gift 2/8 1947 med Gösta Robert Björkman. Bosatta i Enskede Stockholm


Elofsson Karl Ingvar f. 22/11 1914 i Grängesberg, Kopparbergs län, inflyttad från Torpa, Västmanland till Strömbacka 14/8 1944. Lärare i Strömbacka 1944-1946


Engberg Frida 1943 – 1944 Furuberg


Engberg Frida 1943 – 1944 Strömbacka


Engelbrekts Eva-Christina (Stina) född 23/3 1950, från Näsbyn i Delsbo. Lärare i Friggesund 1981-1983.


Englund Ragnhild född Nyström den 16/1 1901 i Vinslöv Skåne. Småskollärarex. Hagaström 1922. Inflyttad från Gävle 1922. Gift 19/3 1923 med (5F17) Mattias Albert Englund Englundstorpet Holmberg. Barn: Ingvar 1924 och Kerstin 1930. Lärare, i Alsjö o Njuparna 31-33, Storåsen- Frurberg 32-33, Furuberg 37-42, Strömbacka 45-46, Holmberg 46-47, Frisbo, 47-48, Brännås 48-50, Ramsjö 50-51, Frisbo 51-55, och Brännås 66-68. Ragnhild Englund avled på Dellengården 26/4 1980.


Engqvist J. Albert (13Å31) född 22/9 1857 i Godegård Östergötland. Inflyttad från Hackevad 1884. Folkskollärare i Ö. Berge Delsbo. Utflyttat 1894 till Ö. Hålsjö, Norrbo och  till Ljusdal 1923. Gift 3/9 1888 med (13Å23) Karin Holm. Tre barn. Anna 9/6 1889 (lärare nedan) Siri Beata 23/1 1891 (lärare nedan), Per Albert. 22/6 1894.


Engqvist Siri Beata f. 23/1 1891 i Östra Berge, Delsbo. Inflyttat från Norrbo till Kyrkbyn 15/11 1914. Utflyttat från Kyrkbyn till Norrbo 4/12 1915.


Engström Ingrid 1947 -1948 Frisbo


Engvist Anna g. Bärlin (13Å31) född 9/6 1889, dotter till Albert Engqvist ovan. Hon efterträdde Anna Hansson som lärare i Fönebo den 1 januari 1910. När Anna var bara fyra år flyttade familjen från Ö. Berge i Delsbo till Hålsjö. Hennes far Johan Albert Engqvist, var också lärare och Anna läste för fadern i Hålsjö skola i sex år. Hon studerade sedan på egen hand och tenterade som 17-åring in vid lärarinneseminariet i Bollnäs. Där tog hon sin examen lagom till jul 1908. I januari 1909 tillträdde hon sin första tjänst som vikarierande småskollärarinna i Simtuna i Uppland. Ett år senare är Anna Engqvist tillbaka i hembygden som lärarinna i Fönebo. Efter tre och ett halvt år, hösten 1913 blir hon ordinarie småskolelärarinna vid skolan i Hålsjö, lärare i Strömbacka 1919-1920


Eriksson Anna Matilda f. 30/3 1872 i Forsa, Gävleborgs län. Inflyttad från Forsa till Frisbo 6/3 1895. Härifrån utflyttad till Forsa 7/7 1897.


Eriksson Curt Sixten Roland  f. 24/4 1926 i Håbo-Tibble, Stockholm, infyttad från Uppsala till Ängebo 1:1 5/9. 1951. Lärare i Ängebo 1951-1956. Död 9/9 2012.


Eriksson Gerd 1951-1952 Ängebo


Eriksson Gunborg 1952 – 1953 Hålsjö


Eriksson Gunvor 1947-1948 Hålsjö


Eriksson Maj-Britt 1944 – 1945 Hålsjö


Eriksson Marta 1941 – 1946 Hålsjö


Eriksson Gustav Levi (18Å10) född 29/9 1900 i Ljusdal. Kantor och Folkskollärare i Norrbobyn mellan 1929 – 1952, då han flyttade till Hålsjö. Gift-skild-omgift 1956. Död 11/11 1977
Gift 30/6 1934 med (18Å6) Karin Olsson född 7/12 1913, dotter till bonden E.O.Olsson i V. Norrbobyn. Skild 1956. Död 20/7 1989
Sex barn:Kjell Axel 30/8 1934, Leif Göran 4/9 1935, Bo Gustav 20/3 1937, Gerd Elisabet 7/5 1938, Astrid Ingegärd, *23/7 1939 och Bengt Erik 14/12 1941.


Erixon Anna-Greta 1961 – 1962 Brännås, 1962-1966 Ängebo, 1966-1967 Friggesund


Erixon Lennart 1962-1967 Ängebo


Erlandsson Johanna Maria Sofia f. 22/1 1848 i Stockholm. Inflyttad från Katarina församling i Stockholm till Hedvigsfors 7/9 1878. Därifrån utflyttad till Almunge 14/12 1882.


Ersare Gunnar Eriksson född 23/1 1930 i Stensele, Lappland. Lärare i Moviken 1955 – 1956 och Frisbo 1955 – 1958. Gunnar Ersare avled 17/2 2004.
Gift 27/6 1954 med Lilly Alfhild född 24/9 1929 i Fjälkinge, Skåne.
Två barn: Agnes Katarina född 3/7 1956 och Lars Anders 3/10 1958

 

Hjälp oss!

Här har vi ett antal lärare som vi inte han identifiera med säkerhet.
Känner du någon av personerna, vill vi att du berättar det för oss
.

F

Falk Anna Maria  f. 6/5 1868 i Maria Magdalena, Stockholm. Inflyttad från Järvsö till Frisbo 10/7 1897. Skärås 1897.  Utflyttad från Frisbo till Järvsö 8/1 1898.


Fasth Knut Arne Olov f. 23/11 1932 i Uppsala, inflyttat från Enköping till Ängebo 1:1 13/9 1955. Lärare i Ängebo 1955-1969. Gift 27/8 1955 med Gudrun Linnea f. 22/10 1931 Teda Uppland.Två söner: Rolf Arne 11/8 1958 och Knut Ove 8/6 1961.
Arne Fasth avled i Enköping 26/8 2003.


Faxå Eric född 16/4 1924 i Falu Kristine Dalarna. Lärare i Friggesund 1960 – 1968. Död 10/4 2012. Gift 9/10 1949 med Birgit Faxå född 28/7 1927 i Hudiksvall. Lärare i Friggesund 1960 – 1968. Två barn: Eric Lennart 10/6 1953 och Per Michael 15/7 1963.


Fjällström Lilly Frideborg f. 6/1 1923 i Piteå?, inflyttat från Arjeplog till Kyrkskolan 1:1 28/9 1950. Lärare i kyrkskolan 1951-1952


Forsberg Astrid Margareta f. 11/1 1898 i Bergsjö, inflyttat från Botkyrka till Hedvigsfors 17/3 1924. Lärare i Hedvigsfors 1923 – 1930. Utflyttat till Bromma 15/7 1932.


Forsell Margareta  1948 – 1949 Frisbo


Forsman Brita Lovisa f. 14/7 1889 i Korsnäs, Stora Kopparberg. Inflyttat från Nås till S. Lia, Bjuråker 12/11 1918, Därifrån utflyttat till Skultuna 15/6 1922.inflyttad från Lur, Göteborgs län till Strömbacka 8/11 1923. Strömbacka lärare 1923-1937 Utflyttad till Askersund 16/10 1937.


Forsman Elin Amalia f. 18/2 1885 i Intagan, Forshem, Skaraborgs län. Inflyttat från Lugnås, Skaraborgs Län till Brännås 11/9 1903. Utflyttat från Brännås till Blåvik, Linköpings län 12/1 1910.


Forssén Ida Augusta f. 22/1 1888 i Västansjö, Västerbottens län. Inflyttat från Umeå till Holmberg 4/11 1909-1911 Holmberg, Alsjö Utflyttat från Holmberg, Bjuråker till Hässjö 26/10 1911.


Frank Elsa, (38A17) född Sjödin 4/12 1936, dotter till Sven Arvid Sjödin i Furuberg.
Lärare i Hedvigsfors 1962 – 1964 och Friggesund 1966 – 2001 (35) år.
Gift 22/6 1962 med Nils Frank f. 22/12 1928 i Rätan, Jämtland.
Två Söner: Nils-Anders 1/2 1964 och Per-Ola 4/10 1970.


Fredin Siv (7E27) född 29/6 1942 i Ljusdal. Lärare i Ängebo 1961 – 1963. Utflyttat till lärartjänst i Bergsjö. Gift 5/10 1968 med Gunnar Ingemar Ellert


Fredin Ulla (7E25) född 24/9 1943, dotter till Ivar Fredin i Tomsjö. 1970 tog hon folkskollärarexamen vid lärarhögskolan i Växjö. Lärare i Friggesund 1987 – 2014.
Sambo med Bo Silver född 30/8 1940 i Marieby Jämtland. Fotograf och lärare i trä-och metallslöjd j Friggesundsskolan 1968 – 2006.


Fredriksson Hilda född 5/2 1864 i Hölö, Södermanland. Småskolelärarinna ambulerande i Holmberg – Alsjö 1903 – 1905. Hilda förblev ogift och avled i Stockholm 18/3 1919.


Fredriksson Yvonne 1965 – 1966 Ängebo


Friberg Ivar den 25/4 1913, s. t. Lars Friberg bonde i Frölland s1, Hög. Överlärare 1951 – 1953, organist,  kyrkskolan 1:1, Bjuråker. Död 7/11 1986 i Hudiksvall
Gift 6/4 1942 med Anna Lisa Söderström, f. 4/8 1919 i Umeå
Leena Katriina Kuosmanen 29/3 1942


Fridell Pia 1998-1999 Friggesund.


Frisendahl Ing-Marie gift Hedebrand. född 6/7 1935 i Ådals-Liden, Ångermanland. Lärare i Brännås 1957 – 1959.
Gift 23/8 1958 med Stig Ove Gunnar Hedebrand f. 20/6 1932 i Vassända-Naglum Västergötland.
Två barn: Karin Helena 19/9 1962 och Per Ove 19/10 1968


Frisk Johan (29B9) född 22/11 1815 son till Carin Johansdotter i Hedvigsfors. Korpral nr 23 vid Delsbo komp. Hälsinge Regemente. Som sergeant var han troligen verksam vid Kyrkskolan från 1856, sedan bosatt och lärare i Frisbo från 1858 –  Död 22/6 1869. Gift med (29B1) Margreta Christina Johansdotter född 16/2 1811, dotter till Kol. J. Persson i Karmansbo, Bjuråker. Död 11/6 1900


From Eva lärare i Brännås 1959-196. , Stråsjö 1962-1963, Ängebo 1963-1964 och Friggesund 1964-1965.


Frändén Harriet född 24/1 1939 i Hudiksvall.
Lärare i Brännås 1987-1988 och Hålsjö 1988-1989


Frölander Lydia Carolina f. 21/1 1864 i Byn, Segersta, Gävleborg. Inflyttat från Malung till Långmor 28/10 1887. Utflyttat från Långmor till Ockelbo 22/12 1890.


Hjälp oss!

Här har vi ett antal lärare som vi inte han identifiera med säkerhet.
Känner du någon av personerna, vill vi att du berättar det för oss
.

G

Gidlöw Ewa Lärare i Brännås 1969 – 1970


Glas Anna 1892 – 1893 Frisbo


Gode Gun Hjördis Constance född 21/1 1930 i Gävle.  Lärare i Kyrkskolan 1953-1954
Gift 1952, änka 1993, död i Örebro 5/8 2010.

larare-016-gun-gode
Gode Gun, på Avholmsberget. 1954-års klasskamrater, återförenas efter 50 år, år 2004. Gun Gode var deras lärare.
Bilden utlånad av Linnea Nordin


Gode Nils Gunnar född 13/9 1926 i Stöde Västernorrland. Lärare i Hedvigsfors 1952-1953.Gift 9/8 1952 med Britt Ingeborg Gode född 25/2 1934 i Sveg, Härjedalen. Lärare i Hålsjö 1953 -1955


Grip Maria Ottilia född 4/7 1856 i Enköping. Inflyttad från Högbo
till Strömbacka 30/11 1880. Utflyttad till Högbo 22/8 1881


Grunnesjö Elsie född i Delsbo 7/3 1933. Lärare i Holmberg 1952 – 1953.
Gift 19/6 1953 med Bertil Grunnesjö f. 25/7 1928, bosatta i Delsbo.
Två söner. Thomas f. 21/7 1955 och Lars f. 10/6 1960.


Gunhamre Lennart  född 16/8 1925 i Ljusdal. Gift med Astrid 14/4 1949.  Lärare i Moviken 1955-1958.


Gunst Johan född 11/2 1823 i Brunflo, inflyttad från Stora Kopparberg till Änga 11/9 1849. Notering i husförhörslängd Bjuråker A1:12a 1846-1857 AID: v134446.b45.s39 ”aktningsvärd, hedrande vandel, berömlig nit, utmärkt skicklighet vid skolan”
Gift med Carin (Catharina) Bladin f. 9/5 1832 i Ilsbo.
Son Johan Edvard f. 15/12 1857 i Gerde, Bjurtåker. Notering i husförhörslängd Bjuråker A1:13a 1858-1863 AID: v134448.b69.s64 ”Dövstum”

Avskrift ur dödboken Bjuråker F:1 1841-1871 AID: v134482.b166.s162

Nekrolog: Föddes i Brunflo socken af Jämtland den 11 februari 1823. Hans föräldrar voro bonden Michael Svensson och hans hustru Sara Larsdotter i Oppland. Vid 19 års ålder ingick han i Frösö skola, därifrån han år 1843 avskrevs med ovanligt vackra och hedrande betyg om ett berömligt uppförande och flit samt utmärkta framsteg i kunskaper. På hösten sistnämnde år började han studera vid Härnösands Folkskola Lärarseminarium, därifrån han efter tre terminers förlopp 1845 utexaminerades och undfick mycket hedrande vitsord, havande han och under samma tid med tiden undergått Klockarexamen. Samma år 1845 utnämndes han till Lärare vid Faluns och Stora Kopparbergs församlingars Folkskola, den han med mycket beröm tjänstgjorde, till dess han år 1849 befordrades till Folkskol-Lärare här i Bjuråker, vilken tjänstbefattning han även … skött med utmärkt nit och skicklighet. År 1852 antogs han härstädes även till sockenskrivare och har såsom sådan tillvunnit sig församlingens enhälliga beröm. År 1856 trädde han i äktenskap med Organist och Klockar-dottern Catharina Bladin från Ilsbo, med vilken han efterlämnar en späd son, som varit dess makars ömsesidiga glädje och hopp. En långsamt tärande sjukdom hemsökte honom under det sista året av hans levnad, vilken småningom förtärde hans livskrafter och påskyndade hans död. Få torde hava lämnat en så allmän saknad efter sig inom församlingen, varför och hans minne utan tvivel länge skall fortleva inom densamma.

Skolläraren och sockenskrivaren Johan Gustin i Gärde, avled 13/2 1860


Gustavsson Ellen 1947 Hålsjö


Hjälp oss!

Här har vi ett antal lärare som vi inte han identifiera med säkerhet.
Känner du någon av personerna, vill vi att du berättar det för oss
.

H

Haga Birgit 1958 – 1959 Hålsjö


Hallström Sven 1943 Kyrkskolan


Hamrén Marta Cecilia född 15/11 1891 i Hamre, Forsa. Småskollärex. Stockholm 1912. Fortbildningskurs i gymnastik. Vik. småskollärare i Västanängs skola Delsbo 1912. Grangärde vt. 1913, Norrväna skola Delsbo ht. 1913-14,  Strömbacka skola, Bjuråker, ht. 1914. Inflyttat från Forsa till Norrbobyn 25/11 1915. Ord. lärare i Norrbobyn och Hålsjö 1915 – 1924. Gift 26/11 1932 med elektrikern Nestor Ossian Emanuel Erixon från Hudiksvall. Marta Erixon avled i Ånge 17 augusti 1968


Hansson Anna (Amanda) Cecilia var född 28 /12 1885 i Torshälla, Bohuslän. Höstterminen 1904 kom hon som lärarinna till Fönebo-Skärås.  När samarbetet med Skärås upphör, får Anna Hansson välja om hon vill fortsätta antingen i skolan i Fönebo eller skolan i den nya roten i Bjuråker Skärås-Ländsjö. Hon väljer Fönebo och bosätter sig där i skolhuset i december 1908. Anna Hansson efterträddes i Fönebo den 1 januari 1910 av Anna Engquist. Anna Hansson flyttade från Norrbo, till Frisbo 29/8 1910 och därifrån till Norrbo 2/11 1917. Utflyttat till Bollnäs 9/6 1928, där hon 1/7 1928 gifte sig med Grubb-Ante, Anders Jonsson från Ängebo.


Hansson Gabriella född 16/8 1949 i Stora Tuna i Dalarna. Gift Jonsson den 31/7 1981 Bosatt i Delsbo. Lärare i Strömbacka 1979-1980.


larare-008-selma-hansson-an

 

 

 

 

 

 

 

 

Hansson Selma Katarina g. Jonsson f. 4/6 1887 i Åbacken, Långsele, Västernorrlands län. Inflyttad från Helgum, Västernorrlands län till Skärås, 26/11 1909. Lennsjö 1910-1916. Ängebo 1917- 1925?  Gift 26/8 1917 med (4B25) postmästare Anders Jonsson i Ängebo. Död 17/10 1925 i Ängebo.


Hedblom Märta Lovisa född 11/5 1904 i By i Dalarna, Lärarinna i Holmberg 1937-1938, och Lia 1938 – . Gift 13/7 1927 med Gustav Hedblom, komminister i Norrbo. Tre döttrar. Ingrid Margareta 2/7 1927, Astrid 26/9 1931. Birgitta Marianne 8/5 1933.


Hedebrand Ing Marie 1959 – 1962 Ängebo


Hedebrand Ove 1959 – 1962  Ängebo


Hedén Anna Karolina f. 25/4 1918 i Ljusdal, inflyttat från Ljusdal till Ängebo 2/10 1944. Lärare i Ängebo 1944-1947?, Hedvigsfors 1948-1949


Hedenström Elion f. 19/4 1914 i Falu Kristine, Kopparbergs län, inflyttat från Svarteberg i Värmland till Brännås 27/9 1946. Lärare i Brännås 1946-1947. Han gifte sig 1938 och avled i Skövde 26/2 1984.


Hedin Hilda Axelina f. 26/6 1893 i Möklinta, inflyttat från Möklinta till Furuberg 24/11 1923. Utflyttat till Möklinta 7/8 1924


Hedin Hilda Axelina född 26/6 1893 i Möklinta församling. Inflyttat från Möklinta till Furuberg 24/11 1923. Lärare i Furuberg – Storåsen 1923 – 1924. Utflyttat till Möklinta 7/8 1924.


Hedkvist Anna 1936 Lia


Hedlund Barbro född 26/9 1874 i Norrala Hälsingland. Lärarinna i Moviken 1896–1903. Död i kungsgården, Norrala 8/4 1955.


Hedlund Ingrid B 1949 – 1951 Frisbo


Hedlund Marianne 1952 -53 kyrkbyn


Hedman Anna Lydia g. Frank f. 27/9 1868 i Heden, Söderala, Gävleborgs län. Inflyttat från Söderala till Valsjön 11/5 1889. Gift med 10G24 Erik Persson Frank, Valsjön, Bjuråker. Därifrån utflyttat till Bollnäs 22/5 1890.


Hedman Hedvig Elisabet f. 27/7 1887 i Lycksele, Västerbottens län. Inflyttat från Lycksele till Lia, Bjuråker 27/10 1909. Därifrån utflyttat till Lycksele 27/11 1912.


Hedström Lars Gustaf f. 12/11 1854 i Lagga, Uppsala. Gift 7/8 1879 med Erika Margreta Julia Hammarlund från Tröno. Inflyttad från Norrala till Brännås 30/8 1878. Därifrån utflyttad till Idenor 15/6 1880.


Heinz Agnes Cecilia f. 18/1 1884 i Ekeberga, Kronobergs län. Inflyttat från Hudene, Älvsborgs län till Ängebo, 31/8 1904. Därifrån utflyttat till Norrbo 24/11 1905, Lärare i Norrbobyns skola till 1908


Hellgren Signe Viktoria f. 3/6 1887 i Fröstuna, Södermanlands län. Inflyttat till Strömbacka från Gillberga, Värmland 3/12 1922. Utflyttat från Strömbacka till Husby-Oppunda, Sörmland 21/3 1923. Död 8/7 1970 i Vällingby, Stockholms län


Herbertsson Sune född 5/5 1933 i Gävle. Lärare i Hålsjö 1977 – 1988.


Hermansson Seda.var född 1892 i Hudiksvall. Seda Hermansson kom till Fönebo sommaren 1915. Hon är då nyutexaminerad småskolelärarinna. Tjänsten i Fönebo är hennes första anställning.Efter sin tid i Fönebo flyttar hon höstterminen 1918 till Hälsingtuna där hon kommer att stanna som småskolelärarinna fram till pensioneringen.


Holmström Anna Dorotea f. 2/6 1895 i Norsjö, Västerbotten, inflyttad från Norsjö till Hedvigsfors 9/10 1922. Utflyttad till Fällfors, Västerbotten 29/1 1923.


Holmström Märta 1962 – 1963 Brännås


larare-006-h-m-hallen
Hållén Helena Margareta född 28/9 1874 i Borka Enånger. Lärare i Ängebo-Stråsjö 1900-1901 Flyttande från Ängebo 22/11 1901 till Gryttje i Gnarp. Ogift. Död 3/9 1933 i Arbrå.


Hägglöf Seth född 16/10 1941 i Gideå, Ångermanland.
Lärare i Friggesund 1968-1969, och Ängebo 1969 – 1970.


Häll Kalla 1941 – 1946 Ängebo slöjdlär. flickslöjd


Härås Lars  född 15/1 1931 i Linköping, Östergötland, ogift. Organist och Lärare 1953 – 1954 i kyrkskolan


Högberg Inger 1955 – 1966 Ängebo


Höglund Halda Anna Maria f. 12/1 1893 i Östersund, inflyttad från Brunflo till Hedvigsfors 27/12 1919. Utflyttad till Borgsjö 5/6 1920


Högström Sigrid Elisabeth f. 19/7 1887 i Sikeå, Bygdeå, Västerbottens län. Inflyttat från Bygdeå, Västerbottens län till S. Lia, 30/11 1908, kyrkskolan 1909-1910 därifrån utflyttat till Bygdeå, Västerbottens län 3/10 1910.


Hjälp oss!

Här har vi ett antal lärare som vi inte han identifiera med säkerhet.
Känner du någon av personerna, vill vi att du berättar det för oss
.

I

Igglund Anders  född 8/5 1848 i S. Veckebo i Färila. Skollärare i Långmor på 1870-talet. Död 25/1 1881. Gift 2 ggr. Gift 27/8 1876 med Karolina Eriksdotter 1854-1878.
Omgift 6/10 1878 med Sigrid Jonsdotter f. 22/1 1850 i N. Veckbo Färila.


Isaksson Robert Theodorfödd 24/6 1842 i Rådmansö, Uppland. Folkskollärare, orgelnist i Bjuråker  Gift 4/7 1867. Död i kyrkbyn den 29/11 1900.
Amalia Charlotta Ekman, född 9/11 1838 i Uppsala, död 26/11 1919 i Stockholm.
Nanna Gabriella f. 17/1 1873 i Los
Birger Halfdan f. 3/4 1875 i Bjuråker
Hedvig Elisabeth 6/8 1879 – 27/6 1892 Gärde, Bjuråker


Isaksson Rode Anna Salome  g. Orehag f. 24/4 1924 i Lekeryd, Småland. inflyttad från Österfärnebo till Änga 15/8 1946. Lärare i kyrkskolan 1946. Gift 16/8 1947 med Nils Lennart Helge Orehag.

 

J

Jakobsson Ingrid  1975-1976 Ängebo


Jakobsson Lovisa  från Linköping. Fröken Jakobsson stannar bara en termin vid skolan i Fönebo – Norrbobyn 1883 – 1884. Vårterminen 1884 har hon en ”vicaria” vid namn Clara Bladin.


Jansson Edit Maria  f. 26/2 1909 i Bjärtrå, Västernorrland, inflyttad från Holmsund till Kyrkbyn 27/11 1931. Utflyttad till Holmsund, Västerbotten 16/10 1933.


Jansson Hilma  från Söderbärke tillträder tjänsten i Fönebo den den 22 februari 1914. Hilma Jansson stannar två år vid Fönebo skola. Hon avgår vårterminen 1915.


Jernkvist Eva  1996-1997 Ängebo


Johansson Ellen  född 7/3 1880 i Askome Halland. Småskollärare ambul. Fönebo-Skärås 1903-1904. Ellen förblev ogift och avled i Jutasgård, Halland 9/12 1960.


Johansson Emma  tjänstgjort i Lia i början av 1900-talet


Johansson Ester Helfrida  f. 20/12 1888 i Trollet, Trollhättan. Inflyttat från Trollhättan till Strömbacka 27/2 1908. Därifrån utflyttad till Trollhättan 25/8 1908.


Johansson Hanna Kristina  f. 22/7 1877 i Högåker, Vännäs, Västerbottens län. Inflyttat från Vännäs, Västerbottens län till Holmberg, Bjuråker 9/11 1905. Därifrån flyttat till Strömbacka 1905. Därifrån utflyttat till Skog, Gävleborgs län 7/1 1908.


Jonsson Anders 1865 ambulerande lärare i Bjuråker. (från Duvnäs i Delsbo)


Jonsson Anna född Fyhr den 12 april 1891 i Ljusdal.Dotter till Karl Fyhr och hans hustru Margareta Glas. Småskolärarex. Hagaström 1918. Ord. Småskollärare Korpåsens skola Hassela 1918 -1920, Hamrånge 1921, Hilleviks skola Hille 1922, Skärås skola 1922 – 1940, Långmors skola 1940-1952, vikarie i Moviken 1955-1958. Gift 12/1 1936 med (46A31) Edvard Jonsson från Skärås. Anna Jonsson avled i Delsbo 12/1 1971.


Jonsson Britta  1940-talet vik. Hålsjö (från Delsbo)


Jonsson Carin  1965-1966 Friggesund


Jonsson Emilia Karolina  f. 23/10 1872 i Skara stadsförsamling, Skaraborgs län. Inflyttat från Skara till Ängebo 31/8 1889. Därifrån utflyttat till Tived, Örebro län 22/7 1894.


Jonsson Eva  1965-1966  kyrkbyn


Jonsson Marta f. 4/1 1901 i Delsbo. (2S7) G. 1929 m Brynolf Eriksson. Vikarie i Holmberg 1923 – 1924. Från 1924 ord. Ö. Berge skola i Delsbo. D. 5/2 1981.


 Jonsson Per-Arne 1968–1969 Brännås


Jönsson Elisabet f. 17/1 1878 i Skillinge, Munka Ljungby, Kristianstads län. Inflyttat från Norrbo till Kyrkbyn, Bjuråker 9/11 1905. Utflyttat från Kyrkbyn, Bjuråker till Gävle 18/11 1910. Död 23/6 1938 i Påryd, Kalmar län.


 

 

Hjälp oss!

Här har vi ett antal lärare som vi inte han identifiera med säkerhet.
Känner du någon av personerna, vill vi att du berättar det för oss
.

K

Carlqvist Märta 1903-  Ängebo


Carlson Bengt 1985 – 1986  Brännås


Carlsson Ellen Vilhelmina  född 21/8 1895 i Falkenberg. Inflyttad från Halmstad till Fönebo 23/1 1919. Lärare i Fönebo. Utflyttad till Bjursås 2/2 1921


Karelius Erik Alfred f. 20/9 1920 i Stora Tuna, Kopparbergs län, inflyttad från Stora Tuna till Hedvigsfors 23/8 1943. Lärare i Hedvigsfors 1943-1945


Karlsson Britt Marie 1960 – 1961  Ängebo


Karlsson Britta 1947- kyrkbyn


Karlsson Elsy född Larsson den 16/2 1946 i Färila. Lärare i Brännås 1971- 1979, Ängebo 1981-2011. Gift 14/8 1986 med 37C10 Gösta Karlsson född 24/6 1938, uppväxt i Blistra och Lekbygget i Lia, Bjuråker. Dottern Jenny Margareta född 16/6 1980.


Karlsson Hulda 1945 – 1946 Hedvigsfors


Karlsson Kjell 1960 – 1961 Ängebo


Karlsson Lennart 1943-hösttermin Strömbacka


Karlsson Marcus 2000- . Friggesund


Karlsson Sara Maria född 25/10 1897 i Galtebolet, Undenäs, Skaraborgs län. Inflyttat från Undenäs 3/11 1927. Vikarie lärare i Hedvigsfors 1927 – 1929. Utflyttat till Haverö 11/11 1929.


Karlsson Ulla, gift Nyberg Född 21/11 1945 i Ljusdal. Lärare i Friggesund 1968 – 1974.
Gift 22/7 1970 med Jonas Axel Nyberg född i Hudiksvall 9/12 1937. Bosatta i Delsbo.
Barn: Monica Christina 11/1 1973 och Karin Anita 28/3 1978.


Karlström Birgit 1955 – 1956 Hålsjö


 

larare-007-kerstin-larsdott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karp Kjerstin f. Larsdotter den 11/3 1855, (47A8) dotter till kol. L. O. Larsson i Frisbo. Lärarinna i Skärås 1873-1874, Stråsjö 1875 – 1880, Lia, 1880- , Holmberg – Alsjö Ambul. 1880 -1895, Ängebo – Stråsjö 1895 – 190? Hedvigsfors 1905 – 1906. Död 28/6 1937

Gift 14/7 1878 med (1H11) Jonas Jonsson-Karp, Torpare i Ramsjö. Död 17/9 1914


Kjell Helena f. 4/44 1873 i Källby, Skaraborgs län. Inflyttad från Åmots kapells församling till Långmor 18/1 1899. Härifrån utflyttad till Österhaninge 4/12 1903.


larare-005-agnes-kjellander

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjellander Agnes Matilda Hildegard g. Eriksson (54B16) f. 11/10 1878 i Sandhem, Skaraborgs län. Inflyttad från Sandhem till Långmor 20/12 1903.Lärare i Långmor 1903 –  och 1917-1938 Gift 16/8 1915 med Karl Albin Knut Eriksson i Björsarv. Han utfl. till Gnarp 1931. Barn: Två fosterbarn. Anne-Lise Bohjort f. 7/1 1924 och Astrid Naemi Bohjort f.15/11 1926. Barnen och Agnes utflyttade från Björsarv till S.t Nicolai, Norrköping 24/9 1938.


Kling Halvar Eriksson f. 14/11 1855 i Nås, Stora Kopparberg. Inflyttad från Nås, Stora Kopparberg till V. Stråsjö 24/11 1877. Lärare i Stråsjö. Utflyttad till Enånger 8/9 1880 där vigseln sker 27/9 1880 med Margreta Burman från Enånger.


Klöfverstedt Anders Gustaf (4C9) född 1823 i Helsingfors. Inflyttat från Hassela till Furuberg 24/1 1866. Gift 5/1 1866 med Anna Wedmark Bosatt i Ahalla i Furuberg. Utflyttat till Bergsjö 1881


Kolm Kerstin, g. Åström född 27/6 1955 i Västerlöfsta, Uppland.
Lärare i Ängebo 1988 -1989. Gift 22/6 1988 med Nils Sture Åström f. 17/7 1946 i Sandviken. En son: Karl Johan Oskar 19/8 1989.


Kristina Knapp f. 8/3 1909 i Knaggälve, Delsbo, (6S11) inflyttad från Delsbo till Holmberg 20/11 1933. Vikarie i Holmberg 1906-1907, Holmberg 1935 – 1936. Utflyttad till Trönö 24/10 1936.


larare-011-sonja-kroon

 

 

 

 

Kroon Sonja. Nyligen 11 år fyllda spelande vid orgeln i Bjuråkers kyrka. Bild ur HT.

Kroon Björgyll Sonja född 3/5 1943 i Hudiksvall, uppväxt och bosatt i Norrbo. Känd kantor, och lärare i Kyrkskolan 1966 – 1969 och Friggesund 1969 – 1970.


Kumlin Beda Axelina Christina f. 21/1 1884 i Ramundeboda, Örebro län. Inflyttat från Ovansjö till Kyrkbyn, Bjuråker 31/12 1909. Utflyttat från Kyrkbyn, Bjuråker till Hudiksvall 6/11 1911. Död 4/44 1979 i Sankt Göran, Stockholm.


Hjälp oss!

Här har vi ett antal lärare som vi inte han identifiera med säkerhet.
Känner du någon av personerna, vill vi att du berättar det för oss
.

L

Laestadius Carl Fredrik född 26/2 1925 i Stockholm. Inflyttat från Enskede till Frisbo 8/11 1952. Lärare i Frisbo 1952-1953. Fredrik Laestadius avled i Stockholm 23/2 2013


Langlet Ida född 15/5 1862 i Tönnersjö Halland, dotter till Ingrid Börjesdotter Langlet. Småskolelärarinna i Stråsjö – Ängebo 1882 – 1883. Gift 1890. Död 21/7 1940 i Håslöv Skåne.


bj-043-skol-l
Larsdotter Kjerstin (1H11) född 11/3 1855, dotter till kolare L. O. Larsson i Frisbo.
1873 ambulerande lärare Frisbo – Skärås. Död 28/6 1937. Gift 14/7 1878, med Jonas Jonsson – Skarp, torpare i Ramsjö, Bjuråker


Larsson – Brent – Agneta 1969 – 1970 Brännås


Larsson – Ladestam Elsa 1931 – 1947 Hedvigsfors (16 år)


Larsson Gustaf Henry f. 30/5 1910 i Västerås, inflyttat från Stöde till Strömbacka 16/9 1940. Lärare i Strömbacka 1940-1943 Gift 2/8 1941. Utflyttat till Askersund 16/10 1943.


Larsson Joël Petrus född 26/1 1901 i Valbo. Inflyttat från Staffanstorp, Gävle till Ängebo 9/8 1928. Lärare och överlärare i Ängebo 1928 – 1952. Död i Norrhavra 11:9,  7/2 1961.
Gift 5/1 1928 med Olga Amalia Lovisa Wikström f. 22/9 1898 i Tierp.
Son Bengt Olof Rune Joëlsson f. 10/10 1928 i Ängebo, Bjuråker.
Son Per Bertil Lennart Joëlsson f. 29/6 1930 i Ängebo, Bjuråker.
Dotter Ulla Birgitta Maria Joëlsson f. 8/9 1932 i Ängebo, Bjuråker.
Dotter Dagmar Märta Elisabet f. 10/11 1936 i Ängebo, Bjuråker.


Larsson Julia född 3/6 1895 i Ånimskog Dalsland. Småskollärarex. Hagaström 1915. Fortbildningskurser: Teckning, gymnastik och nykterhetsundervisning. Småskollär. Strömsbergs bruks skola Tolfta 1915 – 1916. Ord. Koppomsbruks skola, Järnskog 1916 – 1922, därefter Björkhammars skola 1923–1945, Hedvigsfors 1945-1955. Studieresor: Norge, England, Belgien. Julia Larsson förblev ogift och avled i Skärholmen den 2/9 1980.


Larsson Karin 1960 – 1961 Hedvigsfors


Larsson Kristina Elisabet f. 28/8 1882 i Åmot, Gästrikland. Inflyttat från Åmot till Ramsjö, Bjuråker 31/1 1919. Utflyttat från Ramsjö till Hotagen, Jämtland 28/9 1919. Inflyttat från Hotagen, Jämtland till Furuberg, Bjuråker 15/3 1920. Härifrån utflyttat till Årböle, Hållnäs, Uppland 19/9 1923.


Larsson Lilian 1964 – 1965 Brännås


Larsson Liss Lars född 30/7 1927 i Leksand. Gift 31/7 1954. Fem barn
Lärare i Kyrkskolan 1954-1958, Friggesund 1960-1964. Därefter flyttade familjen till Delsbo. Liss Lars Larsson avled i Delsbo 22/7 2003.


Larsson Per 1940-? Ängebo


Larsson Siv, född Hellgren i Stockholm 12/10 1923. Gift med (18F5) Ivar Larsson (Rapp-Ivar) skild 1974. Lärare i Frisbo 49-52, Strömbacka 55–56, Moviken 56-69, Friggesund 69-88. Siv Larsson avled 14/8 2007.


Larsson Anna 1910 – 1919  Ramsjö.


Larsson Brita 1951 – 1952  Ramsjö


Larsson Henry 1940 – 1943 Strömbacka


Larsson Sigrid 1940 Ängebo


 

larare-014-erik-lek

 

 

 

 

 

 

 

Erik Lek. Undertecknads morfar. Bild ur det egna familjealbumet

Lek Erik Pehrsson (54J6)född 5/11 1851, son till soldat P. Lek i Stömne Delsbo. Folkskollärare. 1876 inskriven som lärarelev vid Bollnäs seminarium och efter avslutad lärarutbildning fick han sin första tjänst som ambulerande lärare i Stråsjö – Ängebo skolor i Bjuråker. Inflyttat från Delsbo till Stråsjö 5/2 1880. Utflyttat till Delsbo 17/11 1883. Där fick han plats som ambulerande lärare i Sjulsberg, Gäddvik och Källbergsbo skolor, en plats han innehade till 1912.
Gift 1/5 1875 med 11L19 Margta Paulsdotter f. 11/2 1848 i Prättingberg Delsbo.
Tre barn: Pehr 6/2 1876, Erik 20/3 1878 – 14/7 1880, Jonas 8/4 1880.


Levander Anna född 17/10 1866 i Synnerby, Västergötland.  Småskollärarinna i Frisbo – Skärås, skolor 1889. Anna förblev ogift och avled 27/5 1943 i Skara Västergötland.


Lidén Anna Elisabet f. 11/8 1901 i Film, Uppsala län, inflyttat från Gävle till Moviken 5/11 1924. Moviken 1924-1929. Utflyttat till Sundsvall 28/6 1929. Död på Öland 1939.


Lidén Sara Margreta f. 28/3 1898 i Nätra Västernorrland, inflyttat från Nätra till Avholm 30/8 1921. Utflyttat till Hammerdal 10/11 1926


Liljemark Marianne f. 6/12 1931 i Hedemora. Inflyttat från Tännäs till Hedvigsfors 19/10 1955. Lärare i Hedvigsfors 1955-1957.


Lind Laura Matilda f. 24/12 1879 i Älvsby, Norrbottens län. Inflyttat från Säfvar, Västerbottens län till Strömbacka, Bjuråker 3/1 1908. Utflyttat från Strömbacka, Bjuråker till Gällivare 19/12 1910.


 Lind Laura Mathilda f. 24/12 1879 i Byn, Älvsbyn, Norrbottens län. Inflyttat från Sävar, Västerbottens län till Strömbacka, Bjuråker 3/1 1908. Därifrån utflyttat till Gällivare 19/12 1910.


Lindberg Emma 1958 – 1959 Hedvigsfors


Lindblad fröken 1924 – 1926 vikarie, Norrbobyn


Lindblom Eric Eggert f. 12/12 1849 i Vålsta, Forsa. Inflyttat från Forsa till Avholm 16/1 1882. Härifrån utflyttad till Hälsingtuna den 30/10 1886 .


Linderdahl Urban född 22/2 1948 i Ljusdal. Lärare i Hålsjö 1986 -1988 Friggesund 1988 – 1990 och Hålsjö 1990 – 2011. Gift 29/5 1977 med Kerstin f.19/3 1947 i Forsa. Tre barn: Lars 2/3 1972, Helena 20/3 1978 och Mats 23/6 1982.


Lindgren Lena 1959-1960 Ängebo


Lindholm A- G. 1921-1925 Avholm


Lindmark Margot 1986 – 1987 Brännås


Lindstedts mor, undervisade barnen vid Sandmyren på 1870-talet. Det nämns att hon är bosatt i Hallbo, och är då troligen Margtha Persdotter född 19/7 1811 i Hälsingtuna. Gift 4/10 1841 med (13V3) Bruks Factor Eric Lindstedt född 6/2 1796, bosatta i Hallbo. Han tog sitt liv genom hängning 2/6 1860. Sonen Per föddes den 6/11 1842.


Lindström Bror 1976-1977 och 1990-1997  Ängebo


Lindström Emma Kristina, g. Svensson f. 13/11 1854 i Vånga, Skaraborgs län. Inflyttat från Vinköl, Skaraborgs län till Ängebo 7/11 1884. Lärare i Ängebo 1884 – 1892. Gift 20/11 1886 med Jon Olof Svensson från Ljusdal. Utflyttat till Bergsjö 24/7 1892.


Lindström Jenny Maria Albertina, g. Trané f. 30/8 1891 i Gumboda, Nysätra, Västerbottens län. Inflyttat från Nysätra till Kyrkbyn, Bjuråker 18/11 1912. Lärare i Kyrkskolan 1912 – 1922 Vikarie i Lia 1912. Gift 18/10 1922 med Landsfiskalen Jon Erik Isidor Trané från Bergsjö. Utflyttat från Kyrkbyn till Bergsjö 2/12 1922.


Lindström Lovisa Amalia f. 18/2 1857 i Motala. Inflyttat från Kristinehamn till Björsarv (Långmor) 15/9 1882. Gift 26/6 1886 med Per Billström från Stockholm. Utflyttat från Långmor till Stockholm 26/6 1886.


Lindström Sofia 1864-1882 kyrkskolan (vikarie för Pehr Wåhlèn)


Linnér Helga Teresia Elvira g. Vogeler f. 3/3 1876 i Linneryd, Kronobergs län (enl. Sveriges dödbok är hon född i Ö. Torsås, Kronobergs län).Lärarinna Fl. fr. Norrbo t. Ede 24/11 1902. Gift med ingenjören Joh. Vogeler fr. Matteus, Stockholm. Fl. fr. Ede t. Matteus, Stockholm 30/9 1907.


Loodh Margareta 1964-1965 Friggesund


Lund Erik, (49E14) född 24/2 1914 i Bjuråker, gift 30/10 1938 med Olga Viktoria Brandt (skolkök). Lärare vid skogsbruksskolan i Lennsjö. Sonen Harry f. 13/2 1938. Erik Lund avled 8/7 1983.


Lund Anna 1966 -1969 kyrkskolan, 1969 -1970  Friggesund


Lundberg Jenny Kristina f. 16/3 1885 i Hjälta, Arnäs, Västernorrlands län. Inflyttat från Arnäs till Lia, Bjuråker 8/1 1917. Därifrån utflyttad till Alnö, Mo, Västernorrlands län 17/3 1918.


Lundgren Ingrid född 6/8 1942 i Trehörningsjö, Västernorrland. Död 30/11 1998.
Lärare i Friggesund 1965 – 1998 (33 år)
Gift 14/8 1965 med Torsten Gustaf Lundgren f. 4/5 1930 i Härnösand
Två barn: Jan Fredrik 30/10 1967 och Anders Jörgen 18/6 1971


Lundgren Torsten 1965-1970 Friggesund


Lundholm Maria Lovisa Rosalie f. 14/6 1837 i Härnösand. Inflyttat från Gävle till Furuberg 16/9 1882 där hon stannade till 1909. Död i Svedjebo 8/2 1911.


Lundin Margit född 12/8 1910 i Falu Kristine i Dalarna. Lärare i Gammelsträng från 1936 till 1949, med uppehåll under läsåren 1944-45 och 1945-46, då hon tjänstgjorde vid Trösten i Bergsjö. Vid Hålsjö skola 1949 – 1974. Margit förblev ogift och avled 26/8 1987


Lundkvist Marianne 1965-1969 Friggesund


Lundström Edla Maria f. 1861 i Skellefteå. Folkskolelärarinna i Hålsjö 1892-1893.tidigare lärare i Södra Sannäs Delsbo


Lust Johanna (63B1) född 8/12 1839, dotter till Joseph Lust nybyggare i Moräng.
Lärarinna i Furuberg 1870. Utflyttat från Bjuråker till Stakholmen, Hassela 27/12 1871.


Lust Marta född 1/12 1889 i Rengsjö. Inflyttad till Norrbo 23/11 1912. Småskollärarinna i Gammelsträng 1912-1917. Utflyttat till Rengsjö 6/8 1917.


Löf Sven 1950-1951  kyrkskolan


Löfgren Per 1986-1991 Friggesund, 1991 –  Hålsjö


Lövgren Fritjof 1955 – 1958 Vik. Moviken


Lövgren magister 1950 vik. Furuberg


Lööf Anna 1996-1997 Friggesund


Hjälp oss!

Här har vi ett antal lärare som vi inte han identifiera med säkerhet.
Känner du någon av personerna, vill vi att du berättar det för oss
.

M

Marklund Tone 1959 – 1960 Hedvigsfors


Mellguist Ellen Gustava född 1876 i Trässberg Västergötland blev lärarinna i Fönebo från den 1 september 1902. Tidigare var hon lärare i Norrbobyn sedan 1899. Genom en överenskommelse med skolrådet i Bjuråker är Fönebo en flyttande skola i samarbete med Skärås under åren 1903-1908. Åren 1903-1904 heter lärarinnan i Fönebo-Skärås Ellen Johansson.


Mellqvist Matilda g. Olofsson f. 13/2 1891 i Färila, Gävleborgs län. Inflyttat från Delsbo till Kyrkbyn, Bjuråker 14/11 1917. Utflyttat från Kyrkbyn, Bjuråker till Färila 26/7 1918. Gift 22/6 1923. Död 22/4 1965 i Svalöv, Malmöhus län, Skåne.


Monie Karl-Erik 1959 – 1962  Brännås


Morelius Märta 1957-1959  kyrkbyn


Mårtensson  Kjell 1995 – 2003 Hålsjö


Möller Lars Folke  f. 24/4 1919 i Vassända-Naglum, Älvsborgs län, inflyttad från Strängnäs till Brännås 11/1 1944. Lärare i Brännås 1943-1944.


Hjälp oss!

Här har vi ett antal lärare som vi inte han identifiera med säkerhet.
Känner du någon av personerna, vill vi att du berättar det för oss
.

N

Nilsson Johan, som äfen kallad sig Lindström, en sjöman ifrån Gäfle sjömans hus, vistade i Furuberg och hållande skole, hvilket han flera år förr äfen gjort. Han hade Pass från Stockholm af d. 22 oktober 1836 stäldt till Hudiksvall. Han afled i den gångbara sjukdomen influensa d. 5 febr. 1837, troligen i sitt 37;de året gammal.Han skall havfa varit förr en snäll trumslagare, men fått afsked för något brott samt sedan begifit sig till sjöman. Avskrift ur hans nekrolog.


Nordgren Ingeborg 1936 – 1937 Hålsjö


Nordlund Maud 1955 -1956  Frisbo, 1957 – 1968 Strömbacka


Nilsson Torbjörn 1968 – 1969 Brännås


Nilsson-Stig Torgerd Stråsjö 1940 och 1940- Ängebo


Neijbert Rudolf 1953 – 1954 Frisbo


Nyberg Valborg 1936 HT Furuberg


Nordström O. 1962 – 1963 Brännås


Nyström Gerda Ragnhild g. Englund f. 16/1 1901 i Vinslöf, Kristianstad, inflyttad från Gävle till Holmberg 18/11 1922. Gift 19/10 1923 med Mattias Albert Englund i Holmberg. Lärare i Holmberg 1922 – 1923 och 1930 – 1931 i Hedvigsfors
Son Albert Ingvar f. 16/2 1924 i Holmberg, Bjuråker.
Dotter Kerstin Birgit f. 11/3 1930 i Holmberg, Bjuråker.


Nordlinger Per-Johan (26B4) född 3/2 1844 i Avholm, Bjuråker. Ambulerande lärare i Lia 1866 -. Flyttade till Söderala omkring 1871-1873


Nordin Anders Olof (29B7) f. 8/3 1862 i Ö. Bölan, Enånger. Inflyttad från Nianfors till Frisbo 22/9 1880. Lärare i Frisbo 1896 – 1897, Skärås 1900-1904
Gift 26/3 1883 med Maria Andersdotter d. t. A. Norling i Skärås. Fyra barn: Anders Olof 31/5 1883, Maria Katrina 29/7 1885, Ernst Johan 3/3 1887 och Lars Gotthard 5/5 1890. Utflyttad från Skärås till Delsbo 11/10 1889. Till Hälsingtuna 1891.


Norell Sven Erik (10D4) född 8/3 1840, son till korpral Erik Persson-Norell Kyrkbyn Bjuråker. Skollärare. Död 15/8 1868 (lungsot)


Norén Adie Elisabet f. 24/3 1883 i Ormunge, Älvsborgs län. Inflyttad från Trehörningssjö till Ängebo 24/11 1905. Utflyttad till Årdala, Södermanlands län 22/3 1910.


Nordström Ragnhild Eugenia f. 28/3 1902 i Björna, Västernorrland, inflyttad från Björna till Hedvigsfors 4/11 1930. Utflyttat till Björna 24/11 1932.


Nordström Astrid Frideborg f. 4/4 1890 i Månsbo, Grytnäs, Kopparbergs län. Inflyttat från Hedemora till S. Lia 12/11 1912. Därifrån utflyttat till Säter 15/2 1917.


Nordqvist Hedvig Amalia född 19/4 1857, dotter till skräddare Abraham Nordquist i Bricka. Folkskollärare i Stråsjö infl. från Färila till Stråsjö 24/5 1878  Utflyttat till Idenor 3/3 1880.


Nordlinger Olga Amalia g. Qvist (26G4) f. 1/5 1885 i Hamre, Forsa. Dotter till P. J. Nordlinger. Inflyttat från Trehörningssjö till Brännås 22/3 1910. Lärare i Brännås 1918-1946. (28 år). Gift 31/8 1919 med (35G92) skogsarbetare Per Johan Qvist i Brännås. Död 15/5 1956 i Brännås


Nordfors Kerstin född Karlsson den 12/6 1950 i Gävle. Lärare i Hålsjö 1987 -1995.
Gift 21/7 1973 med Jan Rune Nordfors från Gävle. Barn: Nina 9/12 1973, Linda 13/9 1975 och Emma 16/10 1986.


Nilsson Augusta Josefina f. 24/6 1865 i Halmstad. Inflyttad från Halmstad till Ängebo 25/8 1888. Därifrån utflyttad till Halmstad 4/6 1889.


Norrgård Rune född 29/6 1934 i Söråker, Sundsvall Västernorrland. Rune avled 15/12 2013. Lärare i Brännås 1956 – 1957, Kyrkskolan 1958 – 1966 och Friggesund 1967 – 1997 (30) år. Gift 25/6 1965 med Birgitta Östberg från Norrbobyn f. 10/1 1947.
Tre barn: Monica 12/11 1966, Agneta 9/2 1970 och Andreas 21/9 1979.


larare-003-karin-nilsson

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilsson – Frid Carin (10B8) född 12/7 1849, dotter till bonden Nils Jonsson-Frid i ”Pållas” Frisbo 3. Utbildad vid Delsbo seminarium. Lärarinna i Frisbo 1870-1875, Ramsjö – Lia 1875 -1903  Lia och Ramsjö benämns som flyttande skolor. Detta innebar att undervisningen förlades till den ena skolan under 1-2 månader, för att sedan flytta till den andra. Barnen blev då lediga i den förstnämnda skolan. Carin Nilsson förblev ogift och avled 30/3 1929.


Nilsson Karna född 6/8 1863 i Håstad i Skåne. Dotter till lärarinna Maria Lovisa Olsson i Kristianstad. Vikarierande lärare 1887 i Hedvigsfors. Hon förblev ogift och avled i Ystad 23/11 1939


Nordblad Olof född 6/9 1810 i Norrala. Norrbos förste skollärare 1842 – 1855. Gift 22/12 1851 med Cathrina f. 7/11 1819 i Norrala. Två barn, Hans Olof 11/7 1853, Olivia Katharina 30/7 1855. Olof Nordblad avled i lungsot 29/4 1855.


Norrlander Anna Amalia f. 30/10 1874 i Torsö, Skaraborgs län. Inflyttad från Torsö, Skaraborgs län till Lia, Bjuråker 23/1 1903.Härifrån utflyttad till Ockelbo 25/3 1907.


Nilsson Viola Elisabet född 4/11 1902 i Njutånger. Småskollärarex. Bollnäs 1921. Fortbildningskurs: Modersmålet. Vik småskollärare Iggesund 1½ år, därefter ord lär. Ramsjö skola 1923-1946, Holmberg 1947-1963, Friggesund 1963-1964, Ängebo 1963-1965. Viola Nilsson förblev ogift och avled i Norrhavra 14:5, den 25/9 1965.


larare-015-nordlinger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordlinger Carl Georg (26B5) född 14/11 1850 skollärare, son till korp. C. M. Nordlinger i Fagerfall, Bjuråker. Lärare i Långmor 1875-1878, därefter lärare i Högtomts skola i Delsbo där han blev kvar till pensioneringen. Han genomgick en tvåårig kurs vid folkskoleseminariet i Härnösand och tog där folkskollärarexamen år 1875 en 4 månades kurs vid Landgrens seminariet i Delsbo. Han skrev även manuset till ”Fädernas missgärningar” som gavs ut av sonen Petrus Nordlinger.  Gift 2/11 1875 med folkskollärare Margreta Pehrsdotter-Renström vilken avled i lungsot 6/1 1880 i Delsbo. Omgift 3/12 1882 med (7T61) Margta Timper från Delsbo. Sju barn.


Nyberg Ulla g. Karlsson född 21/11 1945 i Ljusdal. Lärare i Friggesund 1968 -1974.
Gift 22/7 1970 med Jonas Axel Karlsson f. 9/12 1937 i Hudiksvall.


Nylander Dacka (hans dopnamn var Dan-Erik) född 22/11 1950 i Malmberget, Lappland. Lärare i Friggesund 1991-1992. Därefter lärare i Delsbo. Dacka Nylander avled 2/9 2014.


Nyman Harriet född 28/11 1935 i Gävle. Lärare i Hålsjö 1990 – 1991.
Gift 24/5 1980 med Hans Krister Nyman född i Mölndal 17/7 1945.


Nyman Ingrid född 24/12 1958 i Delsbo. Lärare i Ängebo 1979 – 1981.

 

 

Hjälp oss!

Här har vi ett antal lärare som vi inte han identifiera med säkerhet.
Känner du någon av personerna, vill vi att du berättar det för oss
.

O

Olausson Per 1956 – 1957 Hålsjö


Olofsdotter Margta (36F4) född 6/12 1786, dotter till torpare O. Nilsson i Norrberg. Lärarinna i Kyrkskolan 1847 – ambulerande, Lia 1850-talet. Död 3/12 1879 (ålder).
En son Olof Pålsson-Nordborg född 2/11 1819. Utflyttat till Njurunda 1845.


Olsdotter Margith 1853 Furuberg


Olsson Anna 1925 vik. Lia


Olsson Brita 1920 – 1921 Skärås


Olsson Ida Kristina född 26/5 1874 i Kronobergs län. Lärare i Norrbobyn. Infl. 12/1 1893, utfl. 25/7 1895 till Sandsjö Jönköping.


Olsson Ingeborg Margareta f. 2/10 1900 i Hedvig Eleonora Stockholm inflyttad från Spånga till Strömbacka 3/12 1919. Utflyttad till Östra Vingåker 2/3 1921


Olsson Linnea g. Ärfström född 8/10 1901 i Ovanåker. Inflyttad från Stockholm 1927. Lärarinna i Kyrkskolan 1927-1932 Gift 19/8 1928 med 30A30 Bokhållare o Kassör i Strömbacka Karl Anders Ärfström f. 17/3 1901 i Strömbacka. Utflyttat t. Fryksände, Värmland 1932.


Olsson Märta Linnea f. 8/10 1901 i Ovanåker, inflyttade från Ovanåker till Strömbacka 15/12 1922. Utflyttad till Ovanåker 14/9 1923.


Olsson Rhode 1946 Kyrkskolan


Olsson Ulla 2001-2008 Friggesund


Olsson Anna Maja 1985 – 1987 Brännås


Olsson Karl 1923 HT Hålsjö

 

Hjälp oss!

Här har vi ett antal lärare som vi inte han identifiera med säkerhet.
Känner du någon av personerna, vill vi att du berättar det för oss
.

 

 

P

Palm Hugo född 18/8 1900 i Voxna. Inflyttat från Uppsala till Hålsjö 9/11 1925. Kantor och lärare i Hålsjö 1924 – 1926. Utflyttat till Rasbokil i Uppland 4/8 1926. Död 13/8 1977 i Strömstad, Bohus län.


Persson Anny Evelina f. 19/1 1901 i Hudiksvall, inflyttad från Idenor till Furuberg 12/5 1930. Lärare i Furuberg-Storåsen 1928-1936, och Holmberg 1936-1937. Utflyttad till Järlåsa, Uppsala 5/11 1937.


Persson Hans 1954 -1955 Ängebo


Persson Harry född 24/5 1932 i Bjuråker. Lärare i Friggesund 1989-1997.
Några ord om vad Harry ytterligare har gjort. Harry är en person med ett stort och varmt hjärta. Han ger sig tid att varje vecka besöka och underhålla de gamla. Hembygdsföreningen har legat honom varmt om hjärtat. En tid som dess ordförande, mångårig guide av Hembygdsföreningens stugor, redaktör och korsordsmakare för den årliga tidningen Bjurkersblad. Dellenportalen har mycket att tacka Harry. Hans kunnande och engagemang vid dokumentation av bilder från storbröllop och inte minst från dokumentation av konfirmationskort där Harry var den som letade upp flest kort och fick fram flest namn. Detta är bara en liten del av det som Harry har uträttat och betytt och fortfarande betyder för Bjuråker.


Persson Ingrid 1974 – 1976 Brännås


Persson Karin Marie 1948 – 1949 Frisbo


Persson Lena 1987 – 1988 Brännås


Persson Thyra 1944-1952 Kyrkskolan (vissa år)


Persson Yvonne 1954 – 1955 (klass 7) Strömbacka


Pettersson Elin född 1888 i Bomhus, Holmsund, lärare i Fönebo under höstterminen 1913.


Pålsson Margit 1949- Hålsjö

 

Hjälp oss!

Här har vi ett antal lärare som vi inte han identifiera med säkerhet.
Känner du någon av personerna, vill vi att du berättar det för oss
.

 

Q

Qvarnström Johan Eric  f. 8/6 1858 i Björklundstorp, Råda, Värmland. Inflyttad från Norrala till Brättingberg 14/2 1882. Utflyttad från Brättingberg till Borgsjö, Västernorrlands län 7/12 1882.


Qvist Olga f. Nordlinger (26B4) född den 1/5 1885 i Forsa Hälsingland. Dotter till skollärare P J Nordlinger. Folkhögskola Hola 1903, småskolelärare Trehörningsjö 1906 – 1909 därifrån inflyttad till Brännås skola 1910. Lärare i Brännås skola under 28 år till 1946.Vikarie i Furuberg 1946. Ledare och studieledare för ungdomslogen, Solskenet.Gift 31/8 1919 med (35G82) Per Johan Qvist Pållastorpet 1:9, Brännås.Två söner. Bertil Ingemar 1921 och Tord Ragnar 1924. Olga Qvist avled i Brännås 4, den 15/5 1956

 

R

Rask Alma f. Backlund (38F1) född den 7/1 1887 i Torp, Västernorrland, Dotter till Svante Backlund, infl. 1895 torpare Grubbtorpet 1:3 Norrberg. Småskollärarex. Bollnäs 1907. Fortbildningskurser: Talteknik, pedagogik, psykologi och slöjd. småskollärare i Alsjö – Holmberg 1904-1905, och 1907–1909, Ängebo 1909-1911, Österfärnebo 1911– 1914, vik. Tuna folkskola ht. 1914, Alby vt. 1915, biträdande lär. Rimbo 1915-1921, Movikens skola 1921-1941, biträdande lär. Lia skola 1941-1948. Studieresa: Norge. Gift 23/12 1923 med (38F2) Nämndeman o kommunalman Ernst Gustaf Rask. Bosatt Grubbtorpet 1:3 Norrberg. Alma Rask avled 2/3 1959.


Renström Margreta Persdotter, född 23/10 1849 i Yg, Färila. Inflyttad från Tuna till Lia 1873. Lärare i Lia 1873- 1879, Ramsjö 1875 – 1879. Död i Delsbo 6/1 1880 (lungsot)
Gift 2/11 1875 med (26B5) Carl Georg Nordlinger född 14/11 1850 skollärare, son till korp. C. M. Nordlinger i Fagerfall, Bjuråker. Lärare i Långmor 1876-1878. Dottern Anna Christina föddes 1/9 1877.


Ringqvist Hanna Viktoria f. 26/9 1885 i Bottnaryd, Skaraborgs län. Inflyttat från Ed i Stockholms län till Kyrkbyn, Bjuråker 15/2 1907. Gift i Bjuråker 7/7 1912 med fabriksverkmästaren Axel Emil Larsson från Bottnaryd, Jönköpings län. Utflyttat från Kyrkbyn, Bjuråker till Habo 18/10 1912.


Rodell Mats 1950-talet, vikarie Furuberg


Roos Sven, överlärare/rektor 1957 – 1960 i kyrkskolan. Han föddes i Hybo 1/11 1920. År 1937 tog han realexamen i Ljusdal och efter ett par års  uppehåll fortsatte han sina studier i Uppsala, där han avlade folkskollärarexamen 1943. Sin första tjänst som lärare hade han i Järvsö under åren 1944-1949. De sex därpå följande åren tjänstgjorde han vid Hedens skola i Ljusdal. När rektorstjänsten i Bjuråker blev ledig 1957 sökte han ock fick den. Fyra år senare fick han tjänsten som rektor i Delsbo. Sven Roos avled 16/2 2001.


Rosén Siri Katarina f. 8/9 1895 i Gribby, Simtuna, Västmanlands län. Inflyttat från Hed, Västmanlands län till Skärås, Bjuråker 24/1 1917. Samarbete med Lennsjö 1917-1919 Utflyttad från Skärås till Tierp 13/2 1920.


Rudkvist Mepa 1983 – 1987 (ledig en del) Hålsjö


Rydberg Maria Kristina född 20/2 1893 i Saleby, Skaraborgs län. Inflyttat från Linköping till Holmberg 15/10 1914. Lärare Ambul. Holmberg – Alsjö 1914 -1916 och Holmberg 1916 – 1933. Utflyttat till Sofia, Stockholm 25/10 1941.


Rönnander August född 16/2 1867 i Östmark Värmland. Klockare och Lärare i Kyrkskolan 1895 – 1929. Död i Tå 17/4 1935. Gift 20/10 1887 med Anna Andersson född 9/7 1867 i Ytterhogdal.
Fyra barn: Anna 3/9 1887, Gösta 1895, Hildur 13/7 1897 och Tyra Rönander 2/12 1899, lärare i Kyrkskolan från slutet av 1910-talet till 1922


Rönnmark Berit 1949 -1951 Frisbo

 

 

Hjälp oss!

Här har vi ett antal lärare som vi inte han identifiera med säkerhet.
Känner du någon av personerna, vill vi att du berättar det för oss
.

S

Lindström Emma Kristina g. Svensson f. 13/11 1854 i Vånga, Skaraborgs län. Inflyttad från Vinköl, Skaraborgs län till Ängebo 7/11 1884. Lärare i Ängebo – Stråsjö 1884-1886 Gift 20/11 1886 med Jon Olof Svensson från Ljusdal. Utflyttad till Bergsjö 24/7 1892.


Petter Svedin (24G2) född 17/2 1715, son till bonden Hans Ersson i Svedjebo, blev den förste skolläraren i Bjuråker som genomgått Hudiksvalls Trivialskola och Strängnäs gymnasium och Uppsala akademi. År 1763 antagen till klockare i Bjuråker. Bosatt i Kyrkbyn. Död 22/12 1790 (slag). Gift 1757 med Catharina Pehrsdotter-Gullspets f. 1720 i Tuna sn, V- norrland. Änka efter båtsman Olof Åsberg i Tuna sn. Död 8/2 1794. Barn: Petter 1749, Brita 21/1 1752, Catharina 1757, Anna Johanna 1760 och Justina 16/10 1764.


Saltin Asta 1946 – 1947 Hedvigsfors


Sandahl Olga Cecilia f. 23/10 1860 i Stockholm. Inflyttad från Falun till Strömbacka 9/10 1882. Lärare i Strömbacka 1882-1895,  Moviken 1920 -1922 Därifrån utflyttad till Delsbo 14/10 1922. Död 6/9 1929.


Sellander Birgitta 1998 – 2004 Friggesund


Sellström Roland 1970 – 1974 Ängebo


Sidén Anna-Greta 1921 Avholm


Sidén Stina 1922 fr april vik. Skärås


Silén Lisbeth 1944 -1953  Furuberg, 1953 -1956 kyrkskolan


 

 

larare-010--signe-siljes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siljestrand Signe Maria född Björklund 30/5 1879. Lärare i Strömbacka 1923 – 1940. Död 11/3 1949 i Bromma. Gift 7/10 1904 med Lektor Karl Karlsson Siljestrand f. 22/5 1850 Rättvik. Död 12/12 1925 i Strömbacka.


Siltberg Birgit 1952 – 1953 Ramsjö


Silver Bo Karl Gustav, född 30/8 1940 i Marieby Jämtland. Fotograf och lärare i trä-och metallslöjd j Friggesundsskolan 1968 –
Sammanboende i Friggesund med (7E25) Ulla Fredin född 24/9 1943, dotter till Ivar Fredin i Tomsjö. 1970 tog hon folkskollärarexamen vid lärarhögskolan i Växjö. Lärare i Friggesund 1987 –


Sjöberg Birger 1953 – 1955 Moviken


Sjödin Harry f. 16/6 1929 i Tåsjö Ångermanland Inflyttad från Östersund till Frisbo 9/11 1953. Lärare i Frisbo 1953-1954.


Sjögren Lena 1964 -1967 Strömbacka


Sjögren Karin 1975 – 1977 Brännås


Skallin Mona 1955 – 1958 vikarie Moviken


Skoglund Signe född 9/12 1882 i Tuna Västernorrland. Lärare i Moviken 1904 –
Död i Å församling i Uppland 18/9 1967. Gift 29/1 1914 med Reinhold Mauritz Eugen Lundell f. 22/9 1865 i Uppland. Död 13/6 1944.


Sköld Axel 1964 – 1965 Hedvigsfors


Smith Maria 1904 vik. Strömbacka


Stenberg Karin vikarie 1954 – 1955 Moviken


Steneholt Arvid f. 18/11 1920 i Norge.  Inflyttad från Uppsala till Kyrkskolan 1:1 20/9 1949.Lärare i kyrkskolan 1948. Gift 29/6 1952 Ingrid Margareta Åkerblom f. 19/7 1923 Järvsö. Lärare i Kyrkskolan 1949-1950 och 1961-1962. Två barn Karl Arvid Staffan 16/3 1954 och Vendela Ingrid Elisabet 1/6 1958.


Stenäs  Märta Ingegerd Linnea f. Emilsson den 19/10 1902 i Hov, Älvsborgs län, inflyttad från Hamneda, Kronobergs län till Moviken 13/10 1932. Gift 5/8 1936 genom kyrklig vigsel med Advokaten Joel Alfons Stenäs från Undersåker. Utflyttad till Undersåker 18/7 1936. Inflyttad från Undersåker till Moviken 15/8 1936. Lärare i Moviken 1932–1955
Sonen Kaj född 3/10 1938. Märta Stenäs avled i Moviken 8/6 1955.


Stig-Nilsson Torgerd 1940 Stråsjö – Ängebo


Stillberg Jenny Ottilia g. Håve f. 31/12 1900 i Hamrånge, inflyttad från Hamrånge till Ländsjö 4/12 1922. Gift 24/6 1928 med folkskollärare Harald Valter Håve från Stora Mellösa församling. Lärare i Lennsjö 1922-1929. Utflyttad till Stora Mellösa 6/6 1929.


Stjernberg Lilian 1967 -1968 Friggesund


Stolt Lars 1955 -1974 söndagsskollärare i Furuberg


Stoltz Monica 1998-1999 Friggesund


Strandgren Malin 1958 – 1959 Strömbacka,1959–1960 Lia, 1960-1963 Friggesund


Strandgren Tyra Katarina g. Persson den 22/9 1912 i Vännäs, Västerbotten. Lärare i Gammelsträng på 1920-talet och i Lia 1930-1931. Inflyttad från Säfsnäs, Kopparberg till S. Lia 4/10 1940. Lärare i Lia, Brännås 1941-1943 och i kyrkskolan 1944-1952 (vissa år) Gift 26/12 1943 med 68D2 kommunalkamrer Hans Persson i Västansjö. Dottern Barbro Kristina f. 14/4 1946.


Strid Anita 1962 – 1963 Brännås


Sundberg Sven 1957 – 1958,  1959 – 1960  Hedvigsfors


Sundelin fröken 1878 – 1879  Norrbobyn-Fönebo


Sundin Bengt Olov Tore f.25/8 1928 i Adolf Fredrik Stockholm. Inflyttad från Alnö till Frisbo 7/9 1954.Lärare i Frisbo 1954-1955.


Sundman Helena 1928 vik. Furuberg


Svahn Lillemor 1954 – 1955, Brännås


Svedberg Johan August, skolmästare, f. 20/9 1820 i Mo, Gävleborg (dopnamnet är Jan), inflyttad från Mo till Kyrkbyn 5/4 1845. Ambulerande lärare i Kyrkskolan 1845 – 1848
Utflyttat till Bollnäs 28/9 1849.


Svedberg Per Olof (30K3) född 6/10 1815 i Mo socken, Gävleborg. Skollärare och sockenskrivare. Bos. i Ås, Delsbo sen i Svedjebo, Bjuråker. Ambulerande skollärare i Lia på 1860-talet. Död i kräfta 26/9 1893.
Gift, änkl. o omgift 27/3 1872 med 35F4 Anna Andersdotter född 13/4 1826, dotter till bonden A. Jonsson i Tomsjö 4. Änka efter bonden A. Carlsson i Svedjebo. Död 29/11 1907
P.O. Svedbergs dotter Amanda född 8/11 1850 infl. till Bjuråker 1872. Ambulerande skollärare i Lia 1870-1872.


Svedin Linnéa 1962 – 1963 Brännås


Svedin Peter från Svedjebo 1840-talet


Svensk Ingrid (26S9) f. 22/9 1849 i Delsbo. Inflyttad från Delsbo till Spångmyra, Bjuråker 27/8 1912. Död i Spångmyra 24/5 1927.


Svensson Astrid Elina Cecilia f. 26/8 1894 i Stora Berget, Norra Vånga, Skaraborgs län. Inflyttad från Edsele till Furuberg, Bjuråker 30/8 1917. Utflyttat från Furuberg till Bergsjö 24/10 1919.


Svensson Barbro 1951 -1953  Kyrkskolan


Svensson Emma 1886 Stråsjö


Svensson Henning f. 11/8 1899 i Vik, Torsåker, Västernorrlands län. Inflyttat från Torsåker till Hålsjö 4/12 1926. Lärare i Hålsjö 1926 – 1931.Utflyttat till Ljusdal 19/6 1933. Gift 25/10 1936. Död 14/4 1949 i Vij, Ljusdal.


Svensson Inger 1955 – 1962 Hedvigsfors


Svensson Lennart 1951 – 1952 kyrkskolan


Svensson Margit Charlotta  f. 11/7 1925 i Trönö, Gävleborgs län, inflyttad från Trönö till Hedvigsfors 1:1 30/8 1947. Lärare i Hedvigsfors 1947-1948.


Svärd Christina f. Ljus 1950 – 1962 Brännås


Söderberg Sonja 1929 Avholm, 1936 vik. Holmberg


Söderberg Staffan f.20/5 1933 i Bollnäs. Inflyttad från Bollnäs till Brännås 3/11 1954.Lärare i Brännås 1954-1955 och Ängebo 1956-1958


Söderblom Thorvald född 31/1 1953 i Gävle. Lärare i Hålsjö 1988 -1989. Bildkonstnär med eget galleri, ”Galleri Söderblom” på Söderbloms väg 7, i Kyrkbyn Bjuråker. Vägen är inte uppkallad efter Thorvald utan efter hans släkting ärkebiskopen och nobelpristagaren Natan Söderblom som växte upp i Bjuråker. Gift 31/12 1989 med Anna-Karin Ånevall f. 1/10 1954 i Asarum, Blekinge. Två barn: Linda f. 6/11 1976 och Randi f. 22/8 1979.


Södergren Algot (överlärare) 1953 -1956 Kyrkskolan


Söderlind Helga 1922 vik. för Jenny Lindström kyrkskolan


Söderlind Tekla Elisabet  f. 11/12 1895 i Söderala, inflyttat från Håsjö till Ramsjö 22/11 1921. Utflyttat till Lidingö, Stockholm 1/12 1925


Söderlund Amelia 1909 – 1911 Skärås – Lennsjö


Söderström Karin 1961-62  kyrkskolan


Söderström Märta 1946 – 1948 Moviken


Söderström Lilly f. Björdal (38A12) född 9/6 1911 i Norrbärke kopp uppväxt i Smedjebacken. Lärare i Stråsjö 1932 – 1934, Björsarv 1934-1953, och Ängebo 1953-1970.
Gift 24/6 1941 med Jonas Ivar Söderström i Björsarv. Barn: Karin Elisabet 13/4 1942, Birgitta 5/8 1944, Kerstin Margareta 23/4 1946.

Hjälp oss!

Här har vi ett antal lärare som vi inte han identifiera med säkerhet.
Känner du någon av personerna, vill vi att du berättar det för oss
.

 

T

Tengdelius Anders f. 8/11 1922 i Gävle, Heliga Trefaldighet. Inflyttad från Gävle till Hedvigsfors 1:1 22/8 1953. Lärare i Hedvigsfors 1953-1955, Ängebo och 1955-1962. Död 22/8 2007 i Bollnäs. Gift 17/7 1954, med Inga Tengdelius född 4/10 1932 i Gävle. Lärare i Ängebo 1954-1962.


Thelin Anders 1936 – 1940 Hålsjö


Thomasson Gunnar f. 9/1 1911 i Bräcke, Jämtland, inflyttad från Ovansjö till Furuberg 12/10 1943. Lärare i Strömbacka 1943-1944.


Thomsson Signe 1922- Avholm


Thurfjell Henning född 22/1 1936 i Nederluleå, Norrbotten. Lärare i Frisbo 1958-1959 och i Friggesund 1960-1964 Gift 3/1 1959 med Eva Bäckman, född 15/2 1935 i Stora Lundby Västergötland. Lärare i Moviken 1958-1959. Frisbo 1959-1960, Moviken 1960-1963 och Friggesund 1963 till 1964.


Tideman Märta 1950-talet vikarie Furuberg


Tilemo Gisela 2000-2001 Friggesund


Tingelöf Maria (25A16) född 25/10 1889, dotter till skogvakt. N.F. Tingelöf i Hedvigsfors. Lärare i Storåsen 1909-1911. Gift 24/3 1913 med 43D4 skogvaktare Karl Ragnar Ellström. Bosatt i Alsjö. Två söner. Karl Tage 22/3 1914 och Nils Johan 4/10 1917.


Tjerneld Anna Brita (12A7) född 18/4 1852, dotter till soldat Hans Abramsson-Tjernell i Subback. Lärare i Furuberg 1872 – . Gift 23/1 1876 med 31J2 Carl Johan Lindgren f. 1853, Fabriksarbetare och handlare i Jobsmyr, Fredriksfors, Delsbo. 7 barn.
Familjen utflyttat till Arbrå 1911.


Tjerneld Catarina Margreta (14H6) född i Jönsarbo 21/11 1832, dotter till Olof Andersson-Tjerneld i Strömbacka. Skollärare ambulerande. Utflyttat till Delsbo 1892. Död 20/5 1920.


Tjerneld Jonas (14H11) född i Jönsarbo 23/8 1846, son till arb. Olof Tjerneld i Strömbacka. Skollärare Hedvigsfors, ambulerande lärare i Stråsjö och Lia fram till 1875. Död i lungsot 9/12 1876. Gift 8/7 1872 med 50A2 Christina Catarina Hammar f. 29/1 1850, d. t. mjölnare L. Fr. Hammar i Österbo, Bjuråker.


Tjerneld Sigrid Kristina (14H6) född i Jönsarbo Strömbacka 5/3 1837, dotter till Olof Tjerneld och hans hustru Margareta Christina Söderström i Jönsarbo, Strömbacka. Ambulerande lärarinna. Utflyttat till Delsbo 1874. Död 19/8 1920.


Torstensson Maria Natalia  f. 19/7 1890 i Ekholmen, Broddetorp, Skaraborgs län. Inflyttat från Broddetorp, Skaraborgs län till Ramsjö 13/9 1910.Lärare i Ramsjö 1910-1918, Frisbo 1918-1922. Därifrån utflyttat till Stengårdshult, Jönköpings län 18/12 1922.


Törnblom Karin f. Eriksson den 27/5 1904, dotter till (14M30) E. Persson i Långede 4, Delsbo. Småskollärarex. Bollnäs 1924. Småskolelärare Holmbergs skola 1924-1925, Furuberg- Storåsen 1926-1928, Ängebo 1929–1938, Stråsjö 1939-1956, Ängebo 1956-1957, kyrkskolan 1958-1966, Norrbobyns skola 1958-1960, Friggesundsskolan 1960-1965. Gift 18/8 1929 med (11C18) handlare Alrik Törnblom.
En son: Hugo född 15/11 1930. Karin Törnblom avled i Hudiksvall 22/4 1990

 

Hjälp oss!

Här har vi ett antal lärare som vi inte han identifiera med säkerhet.
Känner du någon av personerna, vill vi att du berättar det för oss
.

 

 

U

 

 

Wahlén Emmy f. 18/9 1890 i Enviken, inflyttat från By till Strömbacka 22/11 1920. Gift den 11/8 1922 med folkskollärare Joh. Osk. Valfrid Alfredsson från By församling. Utflyttad till By 6/4 1923.


Wallén  Anna Olivia Abrahamina f. 19/1 1861 i Långtibble, Frösthult. Inflyttat från Järvsö till Hedvigsfors 13/11 1883. Folkskollärare Hedvigsfors 1884 -1920. efter 33 år utflyttat från Hedvigsfors till Uppsala 17/2 1921.


Wallin Ebba Teresia f. 8/3 1901 i Skepperslöf Kristianstad, inflyttat från Skepparslöf till Ramsjö 10/12 1919. Utflyttat till Vittsjö 27/11 1920


Vallin Åke född 11/8 1923 i Hög. Kantor och lärare i Kyrkskolan 1954 – 1961, Friggesundsskolan 1961 – 1964. Gift 28/7 1951 med Magdalena, Lena kallad, född 7/2 1928 i Lund. Lärare i Kyrkskolan 1955 – 1956. Fem barn: Bengt Staffan 26/8 1952, Rut Ingrid 25/8 1954, Nils Gunnar 27/5 1957, Lars Åke 22/8 1961 och Mats Olof 16/7 1964.


 

hol-006-kristina-wassberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wassberg Chatrina Christina f. 9/2 1860 i Rösta, Harmånger. Inflyttat från Harmånger till Avholm 21/11 1883. Lärare i Avholm 1883-1921 under 1880-90-talen ambul. lärare i Holmberg och Alsjö skolor. 1903 – 1906 Ramsjö. Utflyttad till Harmånger 20/11 1921.
Hon förblev ogift och avled i sin födelsesocken 21 nov 1939.
Bilden ägs av Vanja Persson


Wennerström Gustav Gulove född 10/3 1895 i Ljusnarsberg, Västmanland. Slöjdlärare i Avholms fortsättningsskola till 1961. Gift 18/9 1920 med Agda Augusta Hultén född 14/9 1891 i Gnarp. Död i Västansjö 5:2 Bjuråker, 2/8 1960. Gustav Wennerström avled i Rättvik 25/2 1991.


Westerberg Anna Kristina f. 26/4 1879 i Florhed, Mo, Gävleborgs län. Inflyttat från Torpa, Kronobergs län till Strömbacka, Bjuråker 16/11 1908. Därifrån utflyttat till Njutånger 23/7 1919.


Westman Ebba Sofia  f. ?, inflyttad från Strängnäs till Kyrkskolan. 1/10 1952.
Lärare i Kyrkskolan – Norrbobyn 1952-1955


Viklund Karin född 25/5 1941 i Sundsvall. Lärare i Friggesund 1986-
Gift och frånskild 1975 från Sune Stoltz Skellefteå.
Två barn: Anders Stoltz f. 5/5 1962 och Monica Stoltz f. 20/11 1964.


Viklund-Novak Eva 1964-1965 Friggesund


Wikström Maj-Lis född 12/12 1957. Bosatt i Ängebo. Tim.lär. idrott.1990-2010 Ängebo


Willart Urban Erik Anders född 21/4 1925 i Adolf Fredrik Stockholm. Gift med Inger Maria Karolina född 20/9 1923 i Karlstad, Värmland. Inflyttat till Hålsjö i Norrbo 17/9 1948. Därifrån utflyttat till Husby i Uppland 3/9 1949.


Wixner Ida Sofia (46G1) född 30/10 1866, uppväxt i kyrkbyn Bjuråker.
I ett protokoll är nedskrivet villkoren för Ida Wixner när hon tillträder i Fönebo skola den 1 januari 1887.
”Och skall hon utom husrum och vedbrand åtnjuta 350 kronor i lön, varemot hon skall vara förbunden att meddela undervisning under 34 veckor samt för den händelse och när hon önskar lämna denna befattning att detsamma uppsäga minst två månader före avträdesdagen, som är antingen den 1 januari eller den 1 juli”.
Hon är den första lärarinnan som undervisar i Fönebos nya skolhus. Ida Wixner säger upp sig till den 1 juli 1895. Hon avled 20/7 1946.


Woxberg Klara f. 18/11 1889 i Tosätter, Enånger, Gävleborgs län. Inflyttat från Norrala till Kyrkbyn, Bjuråker 4/12 1911. Utflyttat från Kyrkbyn, Bjuråker till Järvsö till 9/5 1913. Inflyttat från Forsa, Hudiksvall till Kyrkbyn, Bjuråker 22/11 1916. Utflyttat från Kyrkbyn, Bjuråker till Vrigstad, Jönköpings län 6/12 1917. Gift Gustafsson 1923. Död 13/11 1967 i Backa Ii, Göteborgs och Bohus län.


larare-013-woxstrom
Alfhild och John Woxström

Woxström Alfhild f. Wågberg den 10/7 1895 i Rossjö, Älvsborg, inflyttad från Jokkmokk till Moviken 2/11 1922. Lärare i Moviken 1922-1923 Gift den 25/7 1923 med pastor John Woxström. Utflyttad till Norrbo 24/11 1923. Lärare i Hålsjö vårterminen 1924. Hon avled 25/10 1987.


Wåhlén Pehr född 31/1 1826 i Färila. Inflyttat till Gärde i Bjuråker 28/9 1865. Klockare och Lärare i Kyrkskolan 1864-1882. Död 22/5 1884
Gift 26/2 1860 med Brita Michelsdotter född 28/6 1826 i Färila. Sonen Per Gabriel född 3/6 1863. Utflyttat till Färila 5/12 1884


Wårdén (Jo)Hanna (15A16) född 6/7 1858, dotter till J O Wårdén blir ny lärarinna i Fönebo efter Fanny Dahlberg 1882. Hon stannar endast en termin som lärare för Norrbobyn-Fönebo skolor. Utflyttar till Över-Luleå 1886


Wårdén Johan Olof (15A16) född 21/1 1827, son till Tysksmidesmästare Daniel Wård i Strömbacka. Han tjänstgör i Hålsjö åren 1855-1886. År 1855 hade Norrbos förste skollärare, Olof Nordblad, plötsligt avlidit och budet gick då till klockare J. O. Wårdén att tillfälligt åta sig lärartjänsten. I december 1856 utannonseras tjänsten som skollärare i Norrbo. Endast två ansökningar lämnas in, från examinerade skolläraren O. Nilsson samt från klockare Wårdén.  Johan Olof Wårdén är egentligen inte behörig, eftersom han saknar lärarexamen, men det är honom skolrådet vill ha på posten. Man förhalar därför valet av ny lärare till dess Wårdén hunnit ta sin examen i Härnösand.

Johan Olof Wårdén får också tjänstgöra i Norrbobyns skola när den står färdig 1870. Vid slutet av 1870-talet fån Norrbobyn en egen lärarinna. År 1879 beslutar skolrådet att Norrbobyns lärarinna också ska undervisa i Fönebo. Det betyder att Johan Olof Wårdén från och med 1880 efterträds i Fönebo av en lärarinna vid namn Fanny Dahlberg. År 1887 är Wårdén ordförande i Norrbo sockens brandstodskommitté.  Det innebär att det är han som inspekterar det nya skolhuset i Fönebo den 2 november 1887 och intygar att murar och eldstäder är i gott skick.

Skolrådet får med tiden en del problem med sin skolmästare. Sommaren 1864 får Wårdén ta emot en varning eftersom han inte skött sina ”dyra åligganden”. Vad han gjort sig skyldig till får vi inte veta, men skolrådet anser att saken är allvarlig eftersom sockenborna genom detta ”inte uppmuntras att göra några uppoffringar för skolundervisningen”. År 1880 uppmanas Wårdén av skolrådet att inte smaka starka drycker under tjänstgöring, vare sig i kyrkan eller i skolan. Norrbo sockan har uppenbarligen en skollärare med svåra alkoholproblem.


Wängdahl David född 2/5 1897 i Ovanåker Hälsingland. Kantor o Lärare i Norrbobyn 1926-1929, kyrkbyn och Norrbo skola 1929-1949. Död i Sånga kyrkskola Uppland den 30/12 1949.
Gift 12/7 1925 med Signe Jonsson född 1/8 1901 i Ovanåker. Hon avled i Hudiksvall 13/3 1958.


Wänglund Hanna Eleonora f. 15/4 1898 i Härnösand, inflyttad från Säbro till Skärås 30/12 1921. Samskola med Lennsjö. Utflyttad till Härnösand 28/12 1922.

 

 

Hjälp oss!

Här har vi ett antal lärare som vi inte han identifiera med säkerhet.
Känner du någon av personerna, vill vi att du berättar det för oss
.

 

X – Y

 

 

Z

 

 

Zeider Karl-Arne  född 29/12 1949 i Nyhem Jämtland. Lärare i Friggesund 2001-2010.
Gift 16/12 1978 med Anne Lena Woxberg född 21/10 1952, i Härnösand, d. t. Arne Woxberg Fem barn: Kjell-Arne Håkan 31/3 1975, Anne Ingrid Marie 11/7 1980, Björn Mikael Arne 12/4 1982, Sven Arne Stefan 1/7 1984, och Lars Tomas Arne 30/4 1987.


Zetterholm Ola  född 26/8 1948 i Enskede söder om Stockholm
Lärare i Ramsjö 1980 – 1984. Sambo med Karin Hultgren f. 29/6 1946 i Södertälje

 

Å 

Åsell Jonas född 17/4 1833 i Svarven, Norrala. Bosatt i Gärde, Kyrkbyn, Bjuråker. Klockare och Lärare i Kyrkskolan 1860-1864. Han efterträddes av Pehr Wåhlén. Enligt husförhörslängd avliden den 6/4 1864 i Svarven, Norrala.


Åsberg Alva Katarina f. 21/6 1906 i Gävle, inflyttad från Gävle till Moviken 3/9 1929. Därifrån utflyttad till Norrala 30/9 1932


Åström Kerstin f. Kolm den 27/6 1955 i Västerlöfsta, Uppland.
Lärare i Ängebo 1988 -1989. Gift 22/6 1988 med Nils Sture Åström f. 17/7 1946 i Sandviken. En son: Karl Johan Oskar 19/8 1989.


Åkerlund Ester Ingeborg f. 13/7 1885 i Brattfors, Ockelbo. Inflyttat från Hille till Strömbacka 20/12 1906. (Vikarie). Gift i Bjuråker 11/10 1907 med Musiksergeanten Anders Gunnar Eriksson från Gävle. Utflyttat till Gävle 7/10 1907.


Åkerlund Hans Erik f. 7/9 1930 i Gagnef, Kopparberg (osäker på om det är rätt födelsedatum, hittat två stycken med samma namn i dödboken), inflyttad från Gagnef till Frisbo 4/11 1952. Lärare i Frisbo 1952-1953


Åslund Anders Fredrik, (35G100) född 9/10 1856 i Lia, son till Margareta Andersdotter i Älvåsen, Bjuråker. Lärarbiträde Lia 1873 –  Gift 22/7 1881 med Gertrud Botilda Hjalmar från Håsjö i Jämtland. Utflyttat till Håsjö, Jämtland. 28/7 1878. Återkom till Björsarv 20/7 1879. Återvände till Håsjö 2:28, Jämtland, där han avled 2/3 1934.

 

Ä

Ärlig Signe Maria Teresia  Född den 11 november 1892 i Daretorp i Skaraborgs län. Hon blev Fönebos sista lärarinna och är den lärarinna som kommer att tjänstgöra längst tid vid skolan i Fönebo. Sin småskollärarexamen tar hon i Skara 1913. Sin första tjänst får Signe Ärlig i sin hemsocken Daretorp direkt efter examen. Det är ett vikariat och fram till 1920 upprätthåller hon en rad andra vikariat på olika orter. Till Hälsingland kommer hon 1917 då får hon en tjänst i Ilsbo. Efter Ilsbo kommer Signe till Fönebo skola. Hon flyttar in två dagar före julafton, den 22 december 1920.Signe Ärlig stannar i Fönebo ända fram till skolans nedläggning 1948. Från 1948 tjänstgör Ärlig i Moviken, men hon bor kvar i skolhuset i Fönebo fram till sin död 24/12 1969.

 

Ö

Öberg Göran 1996- Friggesund


Öhlund Ruth 1918 Frisbo


Ödlund Greta (Margareta) Katharina Karolina f. 17/4 1874 i Tynderö, Västernorrlands län. Inflyttad från Attmar till Ängebo 21/2 1901. Död i Ö. Stråsjö 14/3 1923.


Östberg Alice född 9/5 1931 i Gävle. Lärare i Moviken 1954-1955 (vikarie), Kyrkskolan 1954-1955, Hålsjö 1960-1992.


Östman Anna Elisabet f. 2/7 1894 i Härnösand, inflyttad från Härnösand till Strömbacka 28/12 1921. Anna-Lisa lärare i Hedvigsfors till 1923. Utflyttad till Solna 20/3 1924. Vikarie 1927 vid Björkhammar.


Örnell -Pettersson Gustaf Adolf Leonard (47A14) född 28/10 1849 i Döderhult Kalmar. Inflyttad från Stockholm 1869. Soldat nr 111 vid Delsbo kompani. Hälsinge regemente. Bosatt i Norrhavra. Lärare i Stråsjö Gift 1870 Änkl. och omgift 6/5 1877 med 35G28 Margta Ersdotter f. 7/11 1856, dotter till E. Andersson i Snipås. Hustru och tre barn flyttar till Harmånger 1881.

 

 

Hjälp oss!

Här har vi ett antal lärare som vi inte han identifiera med full säkerhet.
Känner du någon av personerna, vill vi att du vänligen berättar det för oss
.

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo eller Swisha till 073-600 42 78
Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av: Åke Nätterö


 Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 782 Bjuråker | Tel 0653-600 62

4 kommentarer

 1. Hej jag jobbade i Friggesund
  mellan 2003 och 2013

  Var inte Anna Lund längre på skolan
  jag hade henne i tre år och började 1970 och gick ut ettan sommaren 1970
  Det måste synas i fotoböckerna som finns på biblioteket på skolan

  1. Hej Katarina, det där vet du bättre än jag. Om du har skolkort som vi inte har på Dellenportalen vill vi gärna få dom dokumenterade.
   Hoppas du kan hjälpa oss med det.

   Hälsningar
   Åke Nätterö

 2. Har kommentarer om Märta Morelius gift Nilsson om ni är intresserad.
  mvh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *