Moviken

Dellenportalen har samlat uppgifter och bilder om skolan i Moviken från intervjuer, privatpersoner, olika arkiv, Bjuråker – Norrbo skolinventering och inte minst bilder från Dellenbygdens Fotoklubb.
Boken om Bjuråker – Norrbo skolors historia, finns att köpa på biblioteket i Friggesund och vid Bjuråkers Forngård. Böcker med enbart skolkort finns att köpa på biblioteket i Friggesund.


Följ oss på Facebook,och dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om ni anger Dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.

 


skm-001-movikens-forsta-skola
Movikens första skola.
Klicka på bilden för att se den i ett större format

När Ossian Friberg tog det här bilden på sin gamla skola blev han minst sagt bestört. Fönsterrutorna var sönderslagna och invändigt såg det ut som en lumpbod. Där började jag skolan 1 september 1894 skriver han i sin tidningsartikel från 1964. Brukskontoret fanns mitt i kåken och på andra ändan låg snickarverkstaden, där Sahlin hade en avdelning, där han spikade likkistor till dem som dog på bruket. 

(48A5)  Johan Gustaf Alsén född den 2/1 1806 i Gärde i kyrkbyn i Bjuråker (vid Gästis) Alsén var klockare och hade tillsammans med prästen ansvar för kyrkans undervisningen att lära konfirmander att läsa och skriva. Hans hustru Ella avled 1837, endast ett år efter deras giftermål. I Moviken hade skolan startat 1836 på initiativ av bruksägaren Baron Tamm. Han ansåg att alla barn skulle lära sig räkna, skriva och läsa. Tamm upplät skollokal bekostade läroböcker och lärare. Men var skulle han få tag på lärare då det ännu inte fanns några skolor? Det är troligt att Alsén blev tillfrågad om han vill ta hand om brukets skolundervisning. 1840 inflyttar till Moviken hans nya fru Christina Charlotta Odendahl född 15/11 1821 i Söderala. Hon avled 30/6 1865 och maken 28/1 1892
Barn:
Anna Brita 19/12 1840 – 31/8 1893
Christina Charlotta Helena 24/12 1842- 6/4 1843
Anders Johan August 13/1 1844
Christina Charlotta 10/5 1847 -30/10 1847
Charlotta 10/8 1848 – 10/8 1848
De var troligen bosatta i Tuppgården Vad talar för att de bosätter sig där. Han är den ende från den här tiden som på äldre dagar tituleras klockare. Han ansvarade således för ringningen i brukets vällingklocka morron, middag och kväll. Det är just ansvaret för ringningen som givit upphov till namnet ”Tuppgården”. Så var det vid tuppgårdarna i Iggesund och vid linspinneriet i Sörforsa.

 

Klockare Allsén gick 12.720 mil, det motsvarar flera varv runt jorden.

Tidningen: Kalmar 13/5 1889, sid.2:

Jorden rundt flera gånger har förre klockaren Allsén i Bjuråker under sin tjenstetid tillrygalagt, skrifwes det till Hudikswallsposten.
Från sitt hem i Mowiken har han under en tjenstetid af 44 år hwarje sön- och helgdag gått den 1¼ mil långa wägen till kyrkan fram och åter, alltså 2½ mil.
Om man beräknar sön- och helgdagarne till i rundt tal 60 årligen blir det sålunda en wäglängd af 150 mil årligen och på 44 år 6,600 mil.
Under nästan hela denna tid tjenstgjorde han ock såsom skollärare dels wid Hedvigsfors och dels wid Strömbacka bruk, en tid af 4 månader på hwardera stället årligen. De tider skolan hölls på Hedvigsfors plägade han gå dit måndagsmorgnarne och återwända lördgasqwällarne – en wäg af 1½ mil fram och åter eller tre mil i weckan 4 månader af året eller tillsammans 51 mil årligen.
Då skolan hölls på Strömbacka, gick han den en half mil långa wägen mellan Mowiken och Strömbacka fram och åter dagligen, 6 mil i weckan under 4 månader eller 102 mil årligen. Dessa skolfärder, fortsatta under en tidsrymd af 40 år, utgöra en sammanlagd wäglängd af 6,120 mil, och tillsammans med de söndagliga färderna till kyrkan 12,720 mil.
Den gamle, som de senare åren warit ett slags kommissionär wid Mowiken för ångaren Bjuråker är ännu wid jämförelsewis goda kroppskrafter, ehuru åren tryckt sin stämpel på honom.


Ossian Friberg Skriver följande.

Han var född i Moviken 16/6 1887. Död i Bollnäs 2/4 1978

Jag började i skolan den 1 september 1894. Skolan var en varanndags skola. Närmast var det en ”fast mindre folkskola, tillhörande Litt.1 i 1889 års normalplan”.

Lärarinnan fick undervisa i sex klasser. Tre klasser i småskolan den ena dagen och tre klasser i storskolan den andra dagen. När vi kom upp i tredje klassen i småskolan, skulle vi lära nybörjarna stava. Det fanns långa ribbor med bokstäver på, som man hängde upp intill varandra så att det bildades ord. Vi fick en lång pekpinne att peka på bokstäverna med. Nybörjarna skulle stå i en halvcirkel omkring ”läraren” och de skulle hålla armarna över bröstet. Om de inte gjorde det eller var ouppmärksamma, skulle vi slå dem på pekfingrarna med pekpinnen. Själv utförde jag inte någon sådan bestraffning. Vi fick stå vid ett hörn längs bak i storskolan, för att inte störa de andra klasserna.

Då jag själv stod där som elev, fick jag en smäll på fingrarna. Jag betonade nämligen ett ord fel. Jag skulle stava ordet ”lakanet” men jag betonade nämligen den andra bokstaven (a). Jag sade ”lakánet”.

Jag gick för två lärarinnor. Den första var en manhaftig kvinna. (anm. 30J2 Tekla Margareta Ahrnström från Delsbo 1853-1931) Hon ägde en tax som förbrukade mycket vatten och det vatten vi skolbarn fick dricka, dugde inte åt hunden. Jag hade i uppdrag att hämta färskt vatten åt honom från masugnsbäcken. Men då blev de andra pojkarna avundsjuka och menade att jag hade fjäskat för lärarinnan, och då hon sade att jag skulle stå intill henne vid orgeln då vi sjöng, blev det ännu svårare för mig och jag blev lovad stryk av en som var sugen på att dela ut örfilar.

Under ett sommarlov, reste lärarinnan bort. På bruket sades det att hon rest bort för att föda ett barn och få det utlämnat till någon familj. När hon kom hem, gifte hon sig med en som gått i skolan för henne. Hans far utpekades som barnafadern och det var lämpligt att sonen övertog faderskapet. (anm. 5A41) Anders Olof Sjöholm 1863-1922). Efter giftermålet (1895) reste de från bruket (1899) upp till malmfälten i norr.

Vi fick en ny lärarinna,(anm. Barbro Hedlund från Norrala 26/9 1874 –Död i Norrala 8/4 1955) som vi pojkar i sista klassen blev kär i med åtföljande ovänskap pojkar emellan.

Eldning och städning av skolsalen fick vi barn utföra. En pojke och en flicka fick elda och städa en vecka i taget med andra barn. Pojkarna fick bära ved från ”verkhuset” och elda i den stora kaminen. Flickorna fick sopa skolsalen och damma katedern och bänkarna. För sådant arbete fick vi gå till skolan en timme före de andra.

Vår vedbod och vårt dass låg på andra sidan landsvägen.

Sommaren 1900 arbetade vi pojkar under skolferien. En dag satte rättaren mig att köra efter banan till Strömbacka med ett lass säd som skulle malas i kvarnen där. Kvarnen hemma i Moviken var då utsliten. När lärarinnan fick veta att jag skulle åka till Strömbacka kom hon och ville att jag skulle köpa två kilo toppsocker åt henne. Det fanns för övrigt ingen annat socker då. På kvällen sedan jag satt in hästen, gick jag hem till henne med sockret. Då bjöd hon mig att stanna på kaffe och hon serverade det på rundbordet i finrummet. Jag minns att det luktade så gott därinne. Man talar om sjunde himlen, men då var jag där. Medan vi satt och åt småkakor och drack kaffe, talade hon till mig som till en vuxen. Och jag ”växte” nog bra mycket vid detta tillfälle. Lärarinnan var ung och det var den första skolan hon undervisade i. Det var en högbröstad Nona-typ. Men hon hade en fästman som någon gång kom och hälsade på. När någon kom in i skolsalen skulle vi stiga upp och hälsa men då han kom hade vi pojkar det lite svårt att resa oss i bänkarna. Och då vi fick reda på att fästmannen låg över hos vår lärarinna grubblade vi på hämnd.(anm. Fästmannen var Olof Eriksson från Norrala f. 23/9 1869. Gift 23/2 1905. Död 22/7 1933).

Många år senare då hon satt som änka och blivit äldre, reste jag och hälsade på henne i hennes hemsocken. Då berättade jag för henne hur svartsjuka vi var på hennes blivande man, något som hon skrattade gott åt, men var tacksam för, att vi tyckte om henne. Jag tror att jag beredde henne en glädjestund att jag besökte henne. Hon hade varit bondmor sedan hon gift sig och satt nu där i stugan som en gumma.

Jag slutade skolan den 6 juli 1901. Under nästan hela skoltiden hade jag sår på baksidan av låren och sätet, så jag kunde inte sitta som vanligt på skolbänken utan fick sitta på själva ryggslutet, där det blev som en grop i köttet. Det blev många resor till läkaren i Johannesberg i Delsbo, dit det var nära två mil. Då far var i arbete, blev det min mor som lånade en häst i bruksstallet och körde. Det hade hon gjort som ung, då hon var i tjänst hos en torpare i Fönebo by. Där fick hon köra timmer från skogen och köra träkol från milorna i skogen till kolhuset vid Movikens masugn.
Jag var intresserad av naturen och satt och tittade uppåt mot träden. Då sade mor en gång: ”Vad ska det bli av dig gosse när du blir stor, som är så intresserad av allting”.

 


 

2 lärare som tjänstgjort vid Movikens första skola förutom Alcén:

1879 – 1888 – 1899 Tekla Ahrnström född 1853 i Alfta. Var även lärare i Strömbacka.
11/12 1896 – 16/9 1903 Barbro Hedlund, född och död i Norrala 26/9 1874 – 8/4 1955. 

Klicka på bilden för att se den i större format

skm-002-klass-1-6-1898
Skolklass från Movikens gamla skola 1898 klass 1-6. Skolan låg på den plats som idag är besöksparkering till masugnen. Klicka på bilden för att se den i ett större format

skm-003-placering-klass-1-6-moviken
Barnens namn
Övre raden:
1. Lärarinna Barbro Hedlund. Hon var från Norrala
2. Oskar Hansson ”Högmyr-Oskar” kallad
3. Oskar Pettersson Hotta. Han flyttade till Florida
4. Fritz Trygg
5. Ossian Fribarg. Han har bistått mad kort och namn
6. Oskar Fröberg
7. Andre Sjöholm
8. Olof Åsberg
9. ? Åsberg, kusin med Olof Åsberg
10.
11.
12. Karl Nyström
13. Henrik Prints
14. Karl Boman
15. Olof Edlund
Barnen i mitten i sick zack
16. Johan Olsson, flyttade till Amerika
17.
18. Reinhold Fernström
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34. Anna Lövén ”Kniv-Anna”
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Främre raden
43. Ivar Nyström
44.
45.
46. Elvira Pettersson, tv Hotta
47. Hanna Sjöholm
48. Frida Friberg
49. Helga Pettersson, tv Hotta
50.
51.
52.
53.
54.


Klicka på bilden för att se den i större format
skm-004-movikens-skola

Nya skolan stod klar 1904.
Bygget hade påbörjats ett par år tidigare. Vatten fick skolan från en grävd brunn med med pumpställning. Till höger om ingången till lärarbostaden kam man se pumpen.
1909 fick skolan vattenledning framdragen till sin grävda brunn utanför lärarbostaden.
I samband med att Moviken fick affär och behövde rinnande vatten, fortsatte man från den uppståndaren (Uppståndaren finns kvar) att läggar ner stockledningar ända fram till skolan. Vattnet kom från kanalen och fångades upp när det rann ut genom masugnen.

1920 beslutades att ett nytt småskolehus skulle byggas.
1933 utfördes en omfattande reparation
1936 småskolan i Moviken och Strömbacka läggs samman.
1941 elevantalet har ökat varför två avdelningar inrättas, klass 1-2 och klass 3-6.
1947 infördes klass 7
1969 Movikens skola läggs ner och eleverna överförs till Friggesundsskolan


Lärare som tjänstgjort vid Movikens nya skola:
1904 –        Signe Skoglund
1917 – 1922  Olga Sandahl
1921 – 1941 Alma Backlund/Rask
1922 – 1923 Alfild Woxström f. Wågberg
1924 – 1929 Anna Elisabet Lidén f. 1901. Gift Karlsson vid sin död på Öland 1939.
1929 – 1932 Alva Åsberg född 1906 i Gävle. Ogift. Död 1969 i Karlslund Uppland
1932 – 1955 Märta Stenäs
1941 – 1942 Magda Dahlgren
1942 – 1946 Anna Ekblom. Sedan lär. i Strömbacka
1946 – 1948 Märta Söderström
1948 – 1953 Signe Ärlig f. 1892. Död. 24/12 1969
1953 – 1955 Birger Sjöberg
1954 – 1955 Alice Östberg vikarie
1954 – 1955 Karin Stenberg vikarie
1955 – 1956 Gunnar Eriksson Ersare
1955 – 1958 Lennart Gunhamre. Under hans repmånader var, Birgit Ekman, Fritjof Lövgren, Mona Skallin, Anna Jonsson, vikarier
1956 – 1969 Siv Larsson. Dessförinnan lärare i Strömbacka och Frisbo. Hon avled 14/8 2007
1958 – 1963 Eva Thurfjell f. Bäckman. Vikarie Per Gutestam
1963 – 1964 Britt Björklund


 

Intervju med Gittan Skoog f. Berglund f. 1935, Friggesund. (Nedskriven 2001-11-09).

Gittan började sin skolgång i Strömbacka för Ragnhild Englund. Hon vikarierade för ordinarie läraren Anna Ekblom som var sjukskriven hela första läsåret. På luncherna fick Gittan gå hem och äta i första klassen men sen blev det bespisning och alla elever åt i skolan. Efter småskolan fick strömbackaeleverna åka till Moviken. Där gick man i folkskolan som var uppdelad i en klass 3–4 och en 5-7.

Så här fortsätter Gittan sin berättelse:
Det var fina lokaler i Moviken skola. Matbespisningen var på övre våningen. Någon gymnastiklokal fanns det inte utan de få gånger vi hade gymnastik inne fick vi plocka bort alla bänkar i skolsalen innan vi kunde börja. För det mesta höll vi till utomhus och spelade brännboll eller korgboll. När vintern kom åkte vi skidor.

I trean hade jag Märta Söderström, men i fyran kom Signe Ärlig från skolan i Fönebo. Hon älskade psalmverser, det minns jag. För min del tyckte mera om historia och geografi.

Märta Stenäs, som undervisade i de högre klasserna, var mycket duktig att sjunga och spela. Vi sjöng mycket i stämmor och i kanon. Jag kan fortfarande alla sånger i sångboken ”Nu ska vi sjunga”.

I taxibilen från och till skolan kunde det bli väldigt trångt ibland. Det var Anton Wedin som körde och vi var så många barn så egentligen skulle vi nog ha åkt i två omgångar, men ibland fick vi tränga oss och åka alla med samma tur.

Fortsättningsskolan gick jag på skolan i Avholm. Skolköket hade vi i skolsalen och syslöjden i lärarbostaden där Hedmans bor nu.

Flera av oss hade en särskild skolmössa. Det var en svart eller mörkblå sammetsmössa med en hård skärm.


 

Intervju med Börje Gill, Friggesund (Nedskriven 2001-11-09).

” Jag och min familj bodde vid denna tid i Fönebo men innan jag skulle börja skolan las den ner och jag fick åka till Strömbacka. Där började jag i första klass år 1948 för fru Anna Ekblom. Det var mycket noga att vi barn hälsade ordentligt på alla vuxna och inte minst när inspektor Hahne kom gående. Då gällde det att ta av mössan och bocka ordentligt.

Efter småskolan fick jag börja i 3-4:an i Moviken och Signe Ärlig, pappas lärare en gång i tiden, hade flyttat ner till Moviken när skolan i Fönebo las ner. Jag tyckte hon var orättvis och skyllde alltid på oss pojkar när det var något rackartyg på gång. Men tråkigast var det när vi skulle skriva skrivstil. Pappa hade varit mycket duktig att skriva och nu fodrade hon att jag skulle skriva lika fint. Det gick ju inte för jag skrev som en kråka.

Bättre gick det för mig att sjunga för Märta Stenäs när jag började i femman. Hon var mycket musikalisk och tyckte om att sjunga med oss. Skrev jag dåligt så sjöng jag desto bättre.

Fröken tyckte t.o.m. att jag skulle utbilda mig till sångare. Men därav blev intet. Sångrösten har jag däremot haft mycket glädje av. Tyvärr inskjuknade Märta Stenäs i en svår sjukdom när vi gick i sexan och en vikarie dök upp från Delsbo som hette Karin Stenberg

Sjuan gick vi på Ebeneser i Strömbacka. Året därpå blev sjuan flyttad till nybyggda skolan i Friggesund.

I Moviken hade vi mycket idrott och på vintern var det alltid flera uttagningstävlingar på skidor. Det gällde att komma bland dom bästa för do fick vi fara på distriktsmästerskapen i Bjuråkers skoldistrikt. Lyckades vi bra där blev flera uttagna till tävlingen mellan Delsbo och Bjuråkers skoldistrikt. Kom man så långt fick man riktiga medaljer och pokaler i pris och det var något man längtade efter. Hemma på skolan var det aldrig några priser, men vi fick varm mjölk och bulle efter varje skidtävling. Minns jag rätt så var det Signe Ärligs efterträdare som var den pådrivande i Moviken när det gällde idrott. Han hette Birger Sjöberg. Efter honom kom Gunnar Eriksson numera Gunnar Ersare.

En annan sak som jag gärna vill berätta om var skolresan till Göteborg. Det var en ovanligt lång resa och vi hade otroligt roligt. Vartenda öre till resan hade vi arbetat ihop själva genom att plocka kott i skogen och sälja till bolaget. Naturligtvis sparade vi också en slant varje vecka hela skolåret.

 


Klicka på bilden för att se den i större format
skm-005-klass-1-6-moviken-1904

Movikens skola 1904 Klass 1 – 6
Klicka på bilden för att se den i ett större format
Bakre raden

1.
2.
3.
4. Algot Hansson
5. En av bröderna Högberg Skålsvedja
6.
7.
8.
9.
10.
Mellersta raden
11.
12. En av bröderna Högberg Skålsvedja
13.
14. Henrik Palm Skålsvedja
15. Lärare Signe Skoglund
16.
17.
18.
19.
20.
Främre raden
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32. Greta Djurman Moviken
33. Stina Djurman Moviken

Här behöver vi hjälp med identifiering av skolbarn 


Klicka på bilden för att se den i större format
skm-006-skolklass-movikens-skola

Movikens skola okänt vilket år

Klicka på bilden för att se den i ett större format
Bakre raden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mellan raden
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Lärare ?
Främre raden

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Här behöver vi hjälp med identifiering av skolbarn

 


Klicka på bilden för att se den i ett större format

skm-007-skolkl-moviken-1923-el1925
Movikens skola 1923 el 1925.


Stående bak

1. Emma Hansson
2. Siri Hansson
3. Elma Lindgren
4. Helge Sjögren
5. Bertil Trygg
6. Artur Trygg
7. Ture Trygg
8. Karin Hansson
9. Tyra Hansson
10. Frans Ledig
Mellan raden
11.
12. Asta Schmidt
13. Karin Eriksson
14.
15. Jenny Sundberg
16. Lisa Prins
17. Rut Persson
18.Terese Strid
Främre raden
19.Lärare Alma Rask
20. Astrid Gill
21. Anna Gill
22. Signe Sundberg
23. Gustav Hansson
24. Emma Persson
25. Ingrid Hansson
26. Anna Lindgren
27. Gunnar Lindgren
28. Stina Holm
29. Ester Sallander
30. Aina Rönnkvist
31. Lärare Anna Lisa Lidén

 


Klicka på bilden för att se den i ett större format

skm-009-skolkl-moviken-1926
Movikens skola 1926
Lärare: Anna Lisa Lidén g. Holmström
Stående: Bertil Trygg och Ingrid Hansson
Sittande: fr v. Emma Hansson, Ture Trygg, Astrid Gill, Anna Rönnkvist (Sylkvarn), Artur Trygg, Elma Lindgren och Helge Sjögren

 


Klicka på bilden för att se den i ett större format

skm-010-skolfest-ovning-1928
Movikens skola. Övning inför skolfesten 1928
Stående: Stina Holm

Sittande:
Fr v: Harald Brodin, Nlis Jonsson, Sigge Holm, Asta Hansson, Lisa Prins, Kent Persson

 


Klicka på bilden för att se den i ett större format

s-mov-012-1928-1-6
Movikens skola 1928 klass 1-6

Småskollärare: Alma Rask, till vänster

Bakre raden:
fr.v
. Oskar Trygg, Tage Qvick, Tore Hultman, Frans Persson Ledig, Knut Persson Ledig, Gunnel Trygg, Lisa Prins, Karin Eriksson

Mellan raden:
Asta Hansson, Anna Gill, Sigge Holm, Helge Glad, Gustav Hansson, Verner Fernström

Främre raden:
Ann-Marie Hansson, Göta Norin, Greta Prins, Hilda Jonsson, Nanna Lust, Albert Sallander, Karl-Gustav Nyström

Lärare: Anna-Lisa Lidén senare g. Holmström, Gunnar Lindgren


 

s-mov-052-1928
Movikens skola 1928 klass 3 – 6 

Lärare: Anna-Lisa Lidén g. Holmström

Bakre raden:
Karl Sallander, Helge Gladh, Åke Wiberg, Nils Jonsson, Elis Jonsson Ängesholm, Sigge Holm

Mellersta raden:
Knut Persson Ledig. Anna Gill, Gunhild Trygg, Karin Eriksson, Harald Brodin

Främre raden, småskolan:
 Lisa Prins, Stina Holm, Nanna Lust Slättjärn, Svea Trygg, Göta Norin, Irma Hansson


Klicka på bilden för att se den i ett större format

s-mov-014-1929-skolspex
Moviken storskolan. Inför skolfesten 1929 

Lärare: Anna-Lisa Lidén

Bakre raden:
Elma Lindgren, Nils Jonsson, Tyra ?, Asta Hansson, Karin Eriksson

Mitten raden:
Sigge Holm, Harald Brodin, Nils Jonsson

Främre raden:
 Lisa Prins, Svea Trygg, Gunhild Trygg, Stina Holm


 

s-mov-057-1929
Skolspex i Moviken 1929

Bakre raden:
Elma Lindgren, ok, Gunhild Trygg, ok, Karin Eriksson, ok.

Mellan raden:
Stina Holm, Asta Hansson, Tore Hultman, Harald Brodin, Göta Nord

Främre raden:
 Elis Jonsson, Svea Trygg, Knut Persson Ledig, Karl Sallander, Nils Jonsson, Sigge Holm

 


Klicka på bilden för att se den i ett större format

s-mov-016-1930-1
Movikens skola våren 1930, klass 1.

Lärare: Alma Rask

Stående från vänster:
Birger Nyström, Hilda Jonsson, Ingvar Fernström, Elis Jonsson , Folke Edlund, Helga Glad, Rickard Stolt

Sittande:
 fr v. Emmy Gustavsson Vedin, Karin Karlsson, Dagny Djurman, Viola Lindgren, Lilly Medin, Eva Nyström


Klicka på bilden för att se den i ett större format

skm-016-klass-1-moviken-1932
Movikens skola 1932, Klass 1 – 2

Lärare: Alma Rask

Närmast katedern:
Fr v Torsten Bergman, Erik Edlund, Haldor Hansson, Frans Sallander

Mellan raden:
fr v. Eivor Trygg, Eva Nyström, Alice el. Elisie Erikström

Ensam sitter, Svea Erlandsson

 


 

Klicka på bilden för att se den i ett större format

skm-018-klass-3-6-moviken-1932
Movikens skola  1932 Klasser 3 – 6

Lärare: Märta Emilsson

Stående bak fr v.
Tage Kvick, Rickard Stolt, Elin Johansson, Einar Westerberg, Vilhelm Bergsman, Oskar Trygg, Ingvar Fernström, Folke Edlund, Birger Nyström, Elsa Norin, Signe Jonsson

Främre raden fr v.
Viola Lindgren, Hilda Jonsson, Emy Gustafsson, Greta Prins, Irma Westberg, Karin Högberg, Anna Östberg, Lilly Medin, (sitter bakom) Helga Glad, (sitter bakom) Ester Johansson, Folke Glad, Ann-Marie Hansson, Dagny Djurman


 

s-mov-028-1932-jub-1948
1932-års elever från Moviken, mötes igen efter 48 år, 1980.
En dålig bild ur tidningen som vi gärna vill få ersatt med en bättre bild.

Vi behöver även hjälp med namn på deltagarna

 


Klicka på bilden för att se den i ett större format

skm-019-stadning-av-skolan
Städning av skolan

Från vänster: Valborg Trygg, Ester Högberg och Edla Fernström


 

skm-017-klass-1-6-moviken-1933

Movikens skola 1933 Klass 1 – 6

Lärare: Anna Östberg

Bakre raden:
Ville Bergsman, Birger Nyström, Einar Westberg, Rickard Stolt, Ingvar Fernström, Folke Edlund, Lärare Anna Östberg, Emmy Gustavsson, Helga Gladh, Marianne Hahne, Ester Johansson, Karin Karlsson, Irma Westberg

Främre raden:
Viola Lindgren, Dagny Djurman, Per Johan Storm Slättjärn, Maj Eriksson, Maj-Britt Prins, Sven Trygg, Arne Glad Slättjärn, Aina Johansson, Rut Bergsman, Lilly Medin, Elin Johansson.

 


Klicka på bilden för att se den i ett större format

skm-020-movikens-skola-1935

s-mov-025-30-tal
Movikens skola omkr. 1935 Bilden utlånad av Sven Erlandsson

Lärare: Märta Stenäs

Bakre raden fr v
Elmer Wallin, Rune Gill, Per Johan Storm Slättjärn, Rut Bergsman Moviken, Aina Johansson (landbonns), Frida Storm Slättjärn.

Mellan raden:
Regina Norin, Irma Medin, Borghild Jonsson Fönebo, Lydia Brodin, Maj-Britt Prins, Anna-Lisa Erlandsson.

Främre raden:
Allan Jonsson (Skogbergs Fönebo), Sven Trygg, Jonny Wiberg, Sven Erlandsson, Bernt Prins, Jonas Jonsson Ängesholm

 


Klicka på bilden för att se den i ett större format

skm-021-movikens-skola-1941
Movikens skola 1941

Från vänster:
1. Anna-Lisa Erlandsson (närmast tavlan)
2. (närmast kameran) Birgitta Törngren (pappan var polis)
3.
4. Erik Jonsson Ängesholm
5. Jonas Jonsson Ängesholm
6. Ann-Marlen Törngren
7. Maj-Lis Wiberg
8. Siv Erlandsson
9. Ivar From klass 3
10. Viola Medin
11. Inger Wiberg


Klicka på bilden för att se den i ett större format

skm-022-skolklass-skidor
Se vilka fina priser, men vilka är vinnarna ?

s-mov-050-skitavling
Den här bilden ägs av Ulla Hansson.

Lärare: Anna Ekblom 
Vinnarna i skidtävlingen är: Jan-Olov Lekberg, Thea Hansson, Ingvar Sallander, Maj Norin, Maj Jonsson, Birgitta Erlandsson och Birgit Nilsson/Glad

 


 

s-mov-053-1942
Movikens skola 1942 klass 1 – 6
Bilden ägs av Anna-Lisa Jonsson

Lärare fr v: Märta Stenäs och Anna Ekblom

Stående bak fr v:
Lilian Jonsson Fönebo, Svea Iggström Tormyra, Maj-Lis Wikberg, Viola Medin, Vivi Wikberg, Tora Sundberg, Inger Wiberg

Rad två fr v.
Inga Wiberg, Vera Sundin, Maj-Britt Bergsman, Ulla Wiberg, Greta Berglund, Anna-Lisa Andersson, Solvig Lejdström emgr. t. USA.

Rad tre fr v.
Eskil Brun, Birger Glad, Alf Wikberg, Ingvar Nordin, Bernt Stolt, Sven Wedin

Främre raden fr v.
Tommy Larsson, Sven-Åke Johansson/Dellestrand, Allan Wikberg, Erik Holm, Arne Storm, Sten Wahlström, Sture Larsson.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

s-mov-026-44-45-1-6
Movikens skola 1944 – 1945, klasser 1 – 6
Bilden ägs av Ulla Hansson Delsbo


Lärare: Märta Stenäs t v och Anna Ekblom

Stående bak fr v.
Birgitta Erlandsson Moviken, Barbro Flykt, Ulla Hansson Skålsvedja, Ulla Wiberg Moviken, Inga Wiberg Moviken, Svea Iggström Tormyra, Greta Berglund Anderbo, Solveig Lejdström, Maj Jonsson Skålsvedja, Maj Norin g. Holm Moviken, Birgit Nilsson Tormyra, Thea Hansson Moviken

Mellan raden:
Birger Glad Tormyra, Bernt Stolt Moviken, Ivar From Anderbo, Ingvar Nordin Skärås, Eskil Brun.

Främre raden:
Allan Wikberg Högmyra, Erik Holm Moviken, Sven Åke Johansson/Dellestrand Anderbo, Börje Hellberg Skärås, Lennart Hellberg Skärås, Karl-Axel Lekberg, Gösta From Anderbo, Tommy Larsson Skärås, Jan-Olov Henriksson (Herrgårn) Moviken.

 


Klicka på bilden för att se den i större format

s-mov-1944-jub-1984
Movikens skola 1984. 1944 års elever firar 40-års jubileum 
Bild ur tidningen, därav den dåliga kvalitén. En bättre bild efterlyses 

Deltagare vid skolträffen: Ulla Öberg F. Viberg, Birger Glad, Bernt L. Stolt, Svea Olsson f. Iggström, Greta Larsson f. Berglund, Ingvar Nordin, Tommy Larsson, Lennart Axelsson, Börje Axelsson, Alf Vikberg, Maj-Britt Jonsson f. Bergsman, Vivi Sandström f. Hansson, Tea Larsson f. Hansson, Sune Fernström, Tora Hansson f. Sundberg, Sture Larsson, Per Johan Storm, Erik Sallander, Helmer Storm, Anna-Lisa Jonsson, Frida Storm, Ivar Frohm, Erik Holm, Ulla Hansson, Arne Storm, Ingrid Strand, Ida Fredin, Karl-Erik Bergsman, Birgitta Skog f. Berglund, Eric Jonsson, Inger Gustavsson f. Persson, Maj Lundgren f. Jonsson. Vivi Sandström var ej med på kortet.

 


s-mov-058-1943-1944
Movikens skola Årtal 1943 – 1944 klasser 2 – 3
Bilden ägs av Anna-Lisa Jonsson

Lärare: Märta Stenäs

Bakre raden fr v.
Allan Wikberg Högmyra,  Sonja Åström, Maj-Britt Bergsman Strömbacka, Anna-Lisa Andersson, Inga Wiberg Moviken, Ingrid Nordkvist Strömbacka, Vivan Berglund Strömbacka, Ann-Marie Finnström Sörgimma, Lennart Axelsson Skärås.

Främre raden fr v.
Gösta From Anderbo, Erik Holm Moviken, Sten Wahlström Strömbacka, Sven Åke Nilsson Anderbo, Börje Hellberg/Axelsson, Tommy Larsson Skärås, Karl-Ove Hansson Moviken, Ingvar Sallander Aggtjärn.

 


Klicka på bilden för att se den i ett större format

skm-026-motiv-moviken


Klicka på bilden för att se den i ett större format

skm-027-skolklass-moviken-1946
Movikens skola (vårterminen) 1946 – 1947, klass 3 och 4 

Lärare: Troligen Märta Söderström

Bakre raden fr v.
Gittan Berglund Strömbacka, Siv Nordin Sörgimma, Britt Rann Masbo, Maj Jonsson Skålsvedja, Karin Olsson Masbo, Thea Hansson Moviken, Ida Söderlund Sörgimma, Birgit Nilsson/Glad Tormyra.

Främre raden fr v.
Erik Sallander, Gunnar From Anderbo, Gösta Holm Moviken, Kaj Stenäs Moviken, Sune Fernström Moviken, Sören Sundberg Skärås, Sten Wahlström Strömbacka.

 


 

s-mov-054-1946-47
Movikens skola 1946 – 1947 klass 3 – 7
Bilden ägs av Ulla Hansson Delsbo

Lärare: Märta Stenäs

Stående i bakre raden fr v.
Lennart Axelsson Skärås, Ingvar Sallander Aggtjärn, Sven-Åke Johansson senare Dellestrand, Börje Axelsson Skärås, Allan Wikberg Moviken, Ulla -Britt Hansson Skålsvedja, Anna-Lisa Andersson, Maj-Britt Bergsman Strömbacka.

Mellan raden fr v.
Kaj Stenäs Moviken, Karl-Ove Hansson Moviken, Erik Holm Moviken, Gösta From Anderbo, Sten Wahlström Strömbacka, Tommy Larsson Skärås, Inga Wiberg Moviken, Ingrid Nordkvist Strömbacka, Sixten Wahlström Strömbacka, Sonja Åström.

Främre raden fr v.
Birgitta Erlandsson Moviken, Ulla Fåhreus Strömbacka, Thea Hansson Moviken, Elsa Olsson Masbo, Birgit Nilsson Glad Tormyra, Maj Jonsson Skålsvedja, Ann-Marie Finnström, Vivan Berglund Strömbacka.

 


 

stromb-003-moviken
Movikens småskola 1948 klass 3 -4

Lärare: Signe Ärlig

Stående bak fr. v.
Bror Nilsson/Glad Tormyra, Sivert Larsson Masbo, Sune Olsson Masbo, Carl-Lennart Eriksson Strömbacka.

Mellan raden:
Stig Sjöstedt Strömbacka, Stig Sundberg Skärås, Rune Larsson Skärås, Lennart Wahlkvist Strömbacka.

Främre raden
Kajsa (Karin) Käck Brännåsen/Masbo, Barbro Netzell Tormyra, Sylvia Sving Skålsvedja, Britt Gill Högmyra, Siv Bergsman Strömbacka.

 


Klicka på bilden för att se den i ett större format

s-sko-002-4834
Movikens skola 1947 – 1948, klass 4 – 5.
Bilden ägs av Dellenbygdens fotoklubb.
Lärare:
Signe Ärlig

Bakre raden:
Bror Nilsson, Sören Sundberg, Sune Olsson, Stig Wiberg, Lennart Wahlqvist.

Mellan raden:
Sune Fernström, Kaj Stenäs, Ove Wiberg, Elis Olsson, Gösta Holm, Sivert Larsson, Erik Sallander.

Främre raden:
Britt Öberg, Britt Rann, Ida Söderlund, Gittan Berglund, Inger Persson, Siv Nordin, Britt Gill, Sylvia Swing, Kajsa Käck.


 

s-mov-047-49-50
Movikens skola 1949 – 1950, klasser 5-6-7
Bilden ägs av Ulla Hansson Delsbo

Lärare: Märta Stenäs

Stående bak fr v.
Gun Henriksson, Thea Hägg Lennsjö, Maj Jonsson Skålsvedja, Ulla Hansson Skålsvedja, Linnea Berg Frisbo, Vivan Berglund Strömbacka, Märta Nilsson Anderbo, Ingrid Nordqvist Strömbacka, Gunvor Olsson Fönebo.

Mellan raden fr v
Kaj Stenäs Moviken, Sune Fernström Moviken, Stig Sundberg Skärås, Ove Wiberg Fönebo, Nils-Erik Frick Norrgimma, Sören Sundberg Skärås, Ingvar Sallander Aggtjärn, Erik Sallander Aggtjärn, Sixten Wahlström Strömbacka, Elis Olsson Fönebo, Gösta Holm Moviken, Tore Fanqvist Norrgimma.

Främre raden fr v.
Britt Rann Masbo, Kerstin Olsson Masbo, Britt Öberg Moviken, Ida Söderlund Sörgimma, Gittan Berglund Strömbacka, Inger Persson, Siv Nordin Sörgimma, Thea Hansson, Irene Larsson


 

s-mov-049-1950-7-ulla-hanss
Ulla Hansson Skålsvedja


s-mov-048-50-51-7
Movikens skola 1950 – 1951, klass 7
Bilden ägs av Ulla Hansson Delsbo

Lärare: Märta Stenäs

Bakre raden:
Nils-Erik Frick Norrgimma, Elis Olsson Fönebo, Ove Wiberg Fönebo, Sixten Wahlström Strömbacka, Kaj Stenäs Moviken, Tore Fankvist Norrgimma och Sivert Larsson Masbo

Mittenraden:
Sören Sundberg Skärås, Erik Sallander Aggtjärn,  Sune Fernström Moviken, Maj Jonsson Skålsvedja, Gunvor Olsson Fönebo, Ulla Hansson Skålsvedja, Britt Rann, Masbo, Lennart Wahlkvist, Bror Glad Tormyra, Stig Wiberg Fönebo och Gösta Holm Moviken.

Främre raden:
Birgit Nilsson Glad Tormyra, Britt Gill Högmyra, Sylvia Sving Fönebo, Gittan Berglund Strömbacka, Elsa Olsson Masbo, Thea Hansson Högmyra, Siv Nordin Sörgimma och Kajsa Käck Brännåsen.

 

s-mov-024-porträtt
1.Sylvia Sving, 2. Gösta Holm, 3. Stig Sundberg, 4. Britt Öberg, 5. Lennart Wahlqvist, 6. Kajsa Käck. 7. Erik Sallander, 8. Bengt Larsson 9. Siv Nordin Sörgimma 10. Sune Olsson, 11. Mona Bergsman, 12. Tore Fanqvist Norrgimma, 13. Karl Lennart Eriksson, 14. Elis Olsson, 15. Sivert Larsson, 16. Maj-Lis Olsson, 17. Nils-Erik Frick Norrgimma, 18. Stig Sjöstedt, 19. Stig Wiberg, 20. Britt Gill, 21. Barbro Netzell, 22. Sören Sundberg, 23. Bror Nilsson, 24.Sune Fernström 25. Gittan Berglund.

 


Klicka på bilden för att se den i ett större format

skm-031-klass-3-4-moviken-1951-1952
Moviken småskolan  1951-1952 klass 3 -4

Lärarinna: Signe Ärlig

Stående bak fr v.
Kerstin Olsson Masbo, Hildur Olsson Fönebo, Siv Bergsman, Viola Sallander, Barbro Netzell Tormyra, Mona Bergsman Strömbacka, Vivi Östberg Skärås, Ulla Wedin.

Främre raden:
Stig Sundberg Skärås, Lennart Storm Slättjärn, okänd, Karl-Lennart Eriksson, Stig Sjöstedt Strömbacka, Rune Larsson Skärås, Bernt Nilsson Strömbacka, Ernst Friberg Brunkänge, Börje Gill Moviken, Rune Westberg, Alf Lind Fönebo.

 


Klicka på bilden för att se den i ett större format

skm-032-skolklass-moviken
Movikens skola 1952, klass 5 och 6

Lärare: Märta Stenäs

Bakre raden fr v:
Sune Olsson Masbo, Sune Olsson, Masbo, Sture Wahlkvist Strömbacka, Bror Glad Tormyra, Bernt Nilsson, Strömbacka, Lennart Storm Slättjärn, Märta Stenäs lärare.

Rad två:
Rune Westberg Strömbacka, Ernst Friberg Brunkänge, Stig Sjöstedt Strömbacka, Karl-Lennart Eriksson Strömbacka, Rune Larsson Skärås, Sören Sundberg Skärås, Börje Gill Moviken, Alf Lind Fönebo, Håkan Herbertsson Strömbacka.

Främre raden:
Kajsa Käck Masbo, Sylvia Sving Fönebo, Siv Bergsman Strömbacke, Britt Gill Högmyra, Maj-Lis Olsson Masbo, Barbro Netzell Tormyra, Kerstin Olsson Masbo, Mona Bergsman Strömbacka, Vivi Östberg Skärås och Hildur Olsson Fönebo

 


Klicka på bilden för att se den i ett större format

skm-033-klass-3-6-moviken-1953
Movikens skola läsåret 1953 – 54, Klasser 3 – 6

Lärare: Birger Sjöberg

Stående bak fr v i zick zack.
1. Sören Sundberg Skärås
2. Stig Sjöstedt Strömbacka
3. Rune Larsson Skärås
4. Ernst Friberg Brunkänge
5. Ulla-Britt Samuelsson Strömbacka
6. Barbro Netzell Tormyra
7. Hildur Olsson Fönebo
8. Karl-Lennart Eriksson Strömbacka
9. Sixten Bergsman Masbo
10. Lennart Storm Slättjärn
11. Åke Jonsson (sedan 1966 Nätterö)
12. Birger Sjöberg (lärare)
13. Bernt Nilsson Strömbacka
14. Håkan Herbertsson Strömbacka
15. Åge Johansen
Sittande i mitten fr v.
16. Ulla Berglund
17. Viola Sallander
18. Barbro Sjöstedt Strömbacka
19. Barbro Nilsson Anderbo
20. Lilian Andersson Skärås
21. Inga-Lill Hill Stånka
22. Kerstin Olsson Masbo
23. Mona Bergsman
24. Siv Bergsman
25. Vivi Östberg Skärås
Sittande fram fr v.
26. Lars Söderlund Sörgimma
27. Taisto Stenström Brännåsen
28. Börje Lust Skärås
29. Börje Gill Moviken
30. Rune Westberg Strömbacka
31. Bengt Larsson Skärås
32. Åke Wiberg Fönebo
33. Alf Lind Fönebo

Så här såg våra betygsböcker ut. Det här är undertecknads betyg. Efterlyser skolkort med Signe Ärlig


Klicka på bilden för att se den i ett större format

skm-033-b-klass-4-moviken-1954-1955
Movikens skola läsåret 1954 – 1955, klass 6 

Lärare: Karin Stenberg

Stående bak fr v.
Alf Lind Fönebo, Lennart Storm Slättjärn, Rune Westberg Strömbacka, Bernt Nilsson Strömbacka, Ernst Friberg Brunkänge, Håkan Herbertsson Strömbacka, Nils-Lennart Mattsson Frisbo, Börje Gill Moviken.

Sittande fram fr v.
Mona Bergsman Strömbacka, Kerstin Olsson Masbo, Siv Nordin Sörgimma, Lärare, Karin Stenberg, Ulla Berglund, Vivi Östberg Skärås, Barbro Larsson.

 


Klicka på bilden för att se den i ett större format

skm-035-klass-3-4-moviken-1953
Movikens skola läsåret 1953 – 54. (hösten)Klasser 3 och 4.
Kortet ägs av Esa Lindgren

Lärare: Märta Stenäs

Bakre raden fr. v.
1. Max Gill Högmyra
2. Kurt Samuelsson Strömbacka
3. Esa Lindgren Stånka
4. Verner Olsson Fönebo
5. Åke Sallander Anderbo
6. Ulla – Britt Samuelsson
Mellan raden
7. Uno Hedlund Norrgimma
8. Nils Persson Strömbacka
9. Gerd Sundberg Lingåsen, Skärås
10. Gunilla Herrbertsson Strömbacka
11. ?
12. Barbro Brandt Strömbacka
Främre raden fr. v.
12. Åke Finnström Brännåsen
13. ?
14. Mona Larsson Strömbacka
15. Kjell Andersson Strömbacka
16. Berit Glad Tormyra
17. Ulla Nilsson, Anderbo


Klicka på bilden för att se den i ett större format

s-mov-008-5434
Movikens skola läsåret 1954 – 1955, klass 3 – 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Märta Stenäs

Bakre raden:
Tord Sundberg, Kurt Samuelsson Strömbacka, Max Gill Högmyra, Åke Finnström, Verner Olsson Fönebo, Leif Gill Högmyra, Hans-Olov Swing, Skålsvedja, Bernt Lusth Skärås, Kjell Andersson Strömbacka, Lars-Evert Hill Stånka, Leif-Erik Persson Strömbacka.

Främre raden:
Berit Glad Tormyra, okänd, Inger Brandt, Britta Brandt, Barbro Brandt, Ingrid Hansson, Seidi Lindgren Stånka, Gunilla Herbertsson Strömbacka, Inger Lusth Skärås.


Klicka på bilden för att se den i ett större format

skm-036-klass-5-6-moviken-1954
Movikens skola höstterminen 1954 – 1955, klasser 5 och 6.
Kortet ägs av Esa Lindgren
Lärare: Gunnar Eriksson (Ersare)

Bakre raden fr. v.
Åke Finnström Brännåsen, Nils Persson Strömbacka, Kurt Samuelsson Strömbacka, Verner Olsson Fönebo, Åke Sallander Anderbo, Esa Lindgren Moviken, Max Gill Högmyra, Kjell Andersson Strömbacka.

Främre raden fr. v.
Ulla-Britt Samuelsson Strömbacka, Mona Larsson Strömbacka, Gerd Sundberg Lingåsen, Skärås, Inger Brandt, Barbro Brandt Strömbacka, Berit Glad Tormyra, Gunilla Herbertson Strömbacka.

 


Klicka på bilden för att se den i ett större format

skm-037-klass-5-6-moviken-1955
Movikens skola läsåret 1954 – 1955, (våren) klasser 5 – 6
Lärare: Birger Sjöberg

Stående bak fr v.
Nils Persson Strömbacka, Esa Lindgren Moviken, Lars Söderlund Sörgimma, Sixten Bergsman Masbo, Åke Jonsson (sedan 1966 Nätterö), Åke Wiberg Fönebo, Bengt Larsson Skärås, Taisto Stenström Brännåsen, Börje Lust Skärås.

Sittande fram fr v.
Mona Larsson Strömbacka, Ulla Samuelsson Strömbacka, Barbro Sjöstedt Strömbacka, Gerd Sundberg Skärås, Inga – Lill Hill Stånka, Lilian Andersson Skärås.

Undertecknads skolbetyg


Klicka på bilden för att se den i ett större format

s-mov-019-55-56-3-4
Movikens skola läsåret 1955 -1956, klasser 3 – 4

Lärare: Alice Östberg

Stående bak fr. v.
Karin Olsson Masbo, Margareta Gill Högmyra, Barbro Brant Strömbacka, Lars Evert Hill Stånka, Tord Sundberg Skärås, Åke Lindgren Moviken, Lars Göran Friberg, Bernt Lust Skärås, Leif Gill Högmyra, Hans Olof Sving Skålsvedja

Mellan raden
Vera Sallander Aggtjärn/Anderbo, Gun Kvick, Inger Lust Skärås, Ulla Käck, Ingegerd Nordin, Ingrid Hansson, Seidi Lindgren Stånka, Inger Brandt Strömbacka.

Främre raden
Leif Persson Strömbacka, Kjell Herbertsson Strömbacka, Jan Nordkvist, Karl Olov Hill Stånka.

 


Klicka på bilden för att se den i ett större format

skm-039-klass-7-moviken-1956
Movikens skola hösten 1956 – 1957, klass 7
Kortet ägs av Esa Lindgren 

Lärare: Lennart Gunhamre

Bakre raden fr.v.
Åke Sallander Anderbo, Nils Persson Strömbacka, Esa Lindgren Moviken

Främre raden fr.v.
Ulla – Britt Samuelsson Strömbacka, Gerd Sundberg Lingåsen, Skärås, Mona Larsson Strömbacka.

 


Klicka på bilden för att se den i ett större format

s-mov-022-1957
Movikens skola läsåret 1957 – 1958, klass 3-4

Lärare: Lennart Gunhamre

Stående bak fr.v.
Karl-Olov Hill Stånka, Kjell Herbertsson Strömbacka, Åke Lindgren Stånka, Hans-Olov Sving Skålsvedja, Leif Persson Strömbacka, Lars-Evert Hill Stånka.

Mitten raden fr.v.
Tord Sundberg Lingåsen, Clas Göran Dahlkvist Strömbacka, Gun Kvick Fönebo, Seidi Lindgren Stånka, Leif Gill Högmyra, Birgitta Brandt Strömbacka, Ingrid Hansson, Karin Olsson Masbo, Margareta Gill Högmyra.

Främre raden fr. v.
Jan Nordkvist strömbacka, Vera Sallander Anderbo, Inger Brandt Strömbacka, Ulla Käck, Lars Göran Friberg.

 


Klicka på bilden för att se den i ett större format

s-mov-010-57-58-4
Movikens skola läsåret 1957 – 1958, klass 3- 4 
Bilden ägs av Ingegerd Nilsson

Lärare: Siv Larsson

Bakre raden:
Fred Kallberg, Uno Lind, Göran Lindgren, Ingegerd Hansson, Maj-Britt Juhlin, Aina Åsbrink, Bernt Bergfelt, Ola Hansson.

Främre raden:
Märit Friberg, Yvonne Brolin, Marianne Juhlin, Betty Glad, Maj-Lis Olsson, Gun Thyr, Betty Lindholm.


Klicka på bilden för att se den i ett större format

s-mov-011-58-59-5-6
Movikens skola läsåret 1958 – 1959, klass 5 – 6
Bilden ägs av Ingegerd Nilsson

Lärare: Siv Larsson

Bakre raden:
Karl-Olov Hill, Åke Lindgren, Clas-Göran Dahlkvist, Tord Jonsson, Bernt Bergfelt, Tord Estegren. och Siv Larsson lärare.

Mellanraden:
Ola Hansson, Gun Thyr, Karin Olsson, Maj-Britt Juhlin, Margareta Gill, Ingegerd Hansson, Gun Kvick, Maj-Lis Olsson, Jan Nordkvist.

Främre raden:
Betty Glad, Vera Sallander, Elsy Sundberg, Gerd Nordin, Ulla Käck.


 

s-mov-051-59-60
Movikens skola läsåret 1959 – 1960, klass 3-4
Bilden ägs av Lars Samuelsson

Lärare: ?

Bakre raden:
Lennart Bergfält, Roland Idén, Odd Ström, Roger Persson, Torsten Sallander, Bengt-Åke Hill, Leif Estegren, Hans Persson,Jonny Nylander

Främre raden:
Lasse Samuelsson, Marianne Hjelm, Ingalill Hammarström, Ingalill Baumgarten, Mona-Lisa Hamberg, Lennart Berglund, Margareta Jonsson, Britt Thyr, Lisbeth Gröning, Arne Nylander

 


Klicka på bilden för att se den i ett större format

s-sko-003-6034
Movikens skola läsåret 1960-1961, klass 3 – 4.
Bilden ägs av Dellenbygdens fotoklubb.

Lärare: Eva Thurfjäll

Bakre raden:
Eva Thurfjäll (lärare), Lasse Samuelsson, Leif Estegren, Torsten Sallander, Örjan Larsson, Jonny Nylander.

Mellan raden:
Heikki Lindgren, Ulla Nilsson, Margareta Jonsson, Inga-Lill Norin, Ingrid Baumgarten, Anna Hammarstedt, Eva Bergfeldt, Marianne Hjälm, Leif Nordqvist.

Främre raden:
Lisbet Gröning, Britt Thyr, Eva Brandt, Inga-Lill Hammarström, Anita Nöjd, Ulla Berglund.

 


Klicka på bilden för att se den i ett större format

s-mov.005-6256
Movikens skola läsåret 1962 – 1963, klass 5 – 6.
Kortet ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Siv Larsson

Bakre raden:
Tom Brandt, Siv Larsson(lärare), Heikki Lindgren, Eva Bergfeldt, Leif Nordqvist, Mikael Hjelm.

Främre raden:
Anna Hammarstedt, Pia Brandt, Anita Nöjd, Eva Brandt, Britt Tyhr.


Klicka på bilden för att se den i ett större format

s-mov-004-6636
Movikens skola läsåret 1966 – 1967, klass 3 – 6.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb.

Lärare: Siv Larsson

Bakre raden:
Jan-Arne Larsson, Sven Robert Jonsson, Peter Brandt, Kjell Söderlund, Peter Mattsson, Kjell Persson, Mikael Hjelm, Peter Söderlund

Främre raden:
Jan Brandt, Lena Johansson, Lisa Larsson, Eva Juhlin, Eva Hammarstedt,
Bodil Larsson, Kerstin Nilsson, Barbro Jansson, Kerstin Wedin, Torsten Nöjd.

 


Klicka på bilden för att se den i ett större format

s-mov-007-6936
Movikens skola läsåret 1967 – 1968, klass 3 – 6.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Siv Larsson (ej med på bild).

Bakre raden:
Marit Persson, Kerstin Wedin, Inger Nilsson, Kristina Brandt, Krister Persson, Jan-Arne Larsson, Berne Henriksson.

Främre raden:
Voukko Kokko, Kerstin Persson, Karin Brandt, Inger Juhlin, Elvy Juhlin, Heikki  Kokko,       Anders Brandt, Anders Jonsson, Jan Brandt


 

[stextbox id=”alert”]

 

Hjälp oss hitta skolkortet på sista skolklassen 1968 – 1969

 

[/stextbox]


Klicka på bilden för att se den i ett större format

s-mov-009-eivor-lindqvist-
På trappan ner till matkällaren står skolans mat tant, Eivor Lindkvist, gift Jonsson


Det saknas fortfarande många skolkort och många namn och kanske har även uppgifter blivit felaktiga.

Därför behöver vi din hjälp. Rätta oss när du ser att något blivit fel och hjälp oss att hitta fler skolkort så att vi kan dokumentera skolans elever ännu bättre.

Längst ner på den här sidan kan du lämna kommentarer. Gäller det en hel skolklass kan du kopiera texten med barnens namn och sedan klistra in alltsammans i kommentarfältet. Där kan du sedan ta bort eller ligga till uppgifter innan du skickar det till oss.

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo eller Swisha till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö 


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

4 kommentarer

 1. Hej!
  Movikens skola 1954-1955
  Nr: 7 Är Nils-Lennart Mattsson. Frisbo. Ej Roland Larsson
  Nr: 15 Är Barbro Larsson Frisbo

  Hare´bra
  Sören

 2. Lå 54-55 Movikens skola
  Skall vara Leif Gill, Högmyra (inte Hill)

  Verkligen en fantastisk site för oss buluvar från hälsingskogarna!!
  /Leif G

  1. Hej Leif! Jasså var det du som hade så stort och fint hår. Det var bra att du rättade till det här. Ser du nåt mer som ska rätts så säg bara till
   Tack Leif, ha det så bra, Åke

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *