Delsbo Nätbindningsmaskin 1883

Han fick patent på en nätbindningsmaskin för industriell nätbindning, vilket patent han troligen sålde. Johan Rudolphi var även Jon Paulsson behjälplig med sin sinnrika nätmaskin.

Läs mer om Johan Rudolphi.


Vad är ett patent PRV


Läs om Patent på Wikipedia


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.


HUDIKSVALLS ALLEHANDA ONSDAGEN DEN 31 MARS 1886

Avskrift: Viveca Sundberg

Hudiksvalls fiskareförening hade i måndags afton sammanträde, hvarvid fiskaren Jonas Skoglund valdes till ordförande.

En af föreningens medlemmar hade sammanträffat med en person vid namn Rudolphi från Delsbo, hvilken uppfunnit och uttagit patent på en nätbindningsmaskin, som äfven kan användas för bindning af skötar. Uppfinnaren hade förklarat sig villig att förfärdiga och afyttra till föreningen en dylik maskin för ett pris af 500 à 1,000 kr och mot ett förskott af 300 kr.

Efter en längre diskussion utsåg föreningen en kommitté af tre personer, fiskarena Hällström, Palm och Sundin, som fick i uppdrag att resa till uppfinnaren för att med honom uppgöra om en dylik maskins förfärdigande för föreningens räkning, äfvensom att närmare taga reda på maskinens beskaffenhet och duglighet samt om kontrakt kommer till stånd lemna ett förskott af 3 à 400 kr., som skola tagas ur föreningens kassa.


VESTERNORRLANDS ALLEHANDA 3 DEC. 1886

Avskrift: Viveca Sundberg

En nätbindningsmaskin är uppfunnen af hr Johan Rudolphi i Delsbo (Hälsingland). Å uppfinningen, som är en frukt af mångårigt tankearbete och uppoffringar, har han erhållit 11 års patent. Maskinen är mycket sinnrik och invecklad, men uppfinnaren är för närvarande sysselsatt med att förenkla dess konstruktion.

Rudolphi är icke blott uppfinnare, han är även ivrig insektsamlare, skriver en korrespondent till Gävleposten

Se Johan Rudolphis uppfinning.


HUDIKSVALLSPOSTEN ONSDAGEN DEN 30 MARS 1887

Avskrift: Viveca Sundberg

En uppfinnare. Hr J. Rudolphi i Delsbo, hvilken som bekant uppfunnit en nätbindningsmaskin och erhållit tio års patent å densamma i Swerige, har nu lyckats så förbättra den, att ytterst fin bindning kan åstadkommas samt att strömmingsskötar kunna förfärdigas, hwilket förut warit omöjligt. Maskinen har nu genom denna anordning wunnit betydligt i wärde. Hr Rudolphi ämnar förfärdiga en ny, mera solid maskin samt med densamma besöka utställningen i Trondhjem i sommar. Försäljningspriset å maskinen torde ej komma att understiga 1,000 kr.


HUDIKSVALLS ALLEHANDA TISDAGEN DEN 5 JUNI 1888

Avskrift: Viveca Sundberg

Nytt aktiebolag. K. m:t har faststält bolagsordning för Rudolphis nätfabriksaktiebolag i Delsbo på ansökning af bolaget under firma G. H. Collin & Son, E. G. Olsson, Joh. Rudolphi och Gotth. Rosendahl. Bolaget har till ändamål att, efter förvärfvad rätt till tillverkning och användning af J. Rudolphis nätbindningsmaskin, hvarpå patent erhållits, anlägga fabrik för tillverkning af nät, notar och andra slag af fiskgarn. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Aktiekapitalet skall utgöra minst 8,000 kr och högst 16,000 kr., fördelatd i aktier å 250 kr., till viss man, med full inbetalning vid teckningen.


WERMLÄNDINGEN DEN 5/12 1888

Avskrift: Viveca Sundberg

En mycket praktisk nätbindningsmaskin har uppfunnits af en f.d. hemmansägareson i Sunnansjö af Delsbo socken, skrifves till N. V. T. Många års arbete och studium har af mannen egnats denna uppfinning, men så har han också, efter hvad nu förljudes, vunnit en tryggad ekonomi på uppfinningen. En viss firma lär nämligen bjudit mannen omkring trehundratusen kronor, för att öfvertaga patentet, likasom enligt rykte en annan firma i Göteborg erbjudit sig att bygga lokal och släppa till fri grund mot villkor att få öfvertaga tillverkningen, i hvilken Joh. Rudolphi, så är mannens namn, äfven skulle få disponera öfver ¼-del, har korrespondenten fått sig uppgifvet

 

—18 N 71— Uppgifter ur Bjuråker – Delsbo – Norrbo släktregister

69 Pehr Johansson, * 15/3 1821, s. t. torp. J. Pehrsson i V. Tolbo, Delsbo. G. 8/10 1845. Torp. i V. Tolbo. † 9/11 1853.
32S2 Brita Rudolphi, * 2/1 1813, d. t. nämndeman C. G. Rudolphi i Sunnansjö 5, Delsbo. † 20/5 1887.
Karin * 10/8 1846                                             27K4
Margta * 1/2 1849. Utfl. t. Sth. 1869
Johannes * 17/2 1851. Målare, entomolog och uppfinnare † 30/1 1921
Carl * 19/2 1853                                               74

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din hjälp – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


 Tillbaka till toppen Till Johan Rudolphi.

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *