Lärare i Delsbo

Många uppgifter i den här sammanställningen kommer från boken ”Skolorna i Delsbo”. Den synnerligen intressanta boken finns att köpa på Delsbo Hembygdsförening. Tel. 0653-104 59. Klicka här för att komma till Hembygdsföreningens hemsida, eller Delsbo/sockenbilder 

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.   

Dellenportalen har fått förtroendet att presentera nämnda skolbok liksom att fortsätta efterforskning och dokumentation av elever och bilder från skolorna i Delsbo. Vår ambition är att dokumentera så många elever och skolkort vi bara kan från var och en av skolorna. Därför vill vi uppmana alla Dellbor som har skolkort efter sin tid i skolan – eller efter sina föräldrar – att kontakta oss så vi får alla skolbilder dokumenterade.

Följ oss på Facebook,och dela gärna den här sidan med dina vänner


Om du gillar den här sidan, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss

Siffror inom parentes hänvisar till Bjuråker – Delsbo – Norrbo släktregister.

Här försöker vi sprida lite ljus över lärare som varit verksamma i Delsbo. Vilka är dom, och varifrån kom dom.
Den här sammanställningen är bara påbörjad. Vi efterlyser namn och uppgifter på lärare som varit verksamma i skolorna i Delsbo. 

Om någon undrar varför vi inte har mer personuppgifter på de lärare vi har namn på, så är svaret att att vi inte med säkerhet kan fastställa rätt identitet, därför avstår vi.

 

Skolprofiler

 

div-019-landgren

Kyrkoherde Lars Landgren

Lars Landgren präglade Delsbos skolutveckling

Kyrkoherde Lars Landgren, 1810–1888, betydde mycket för startande av skolor i Delsbo. Det formella beslutet om första fasta skolan fattades dock 29 januari 1843 innan Landgren börjat som kyrkoherde här. På grund av svårigheter att få rätt lärare och även motstånd mot utgifterna i samband med skolan, så kunde skolan starta först då Lars Landgren började i Delsbo, det vill säga 1 maj 1844. Han hade då själv anskaffat den förste utexaminerade läraren Per Svedberg från Mo.

Ett intresse – ansvar för utbildning fanns nog hos Landgren eftersom han varit lärare först i Hudiksvall, sedan Gävle respektive Uppsala samt rektor i Hudiksvall år 1839. Han var dessutom vald som riksdagsman åren 1856–1858, 1862–1863 samt 1867–1868.
År 1865 blev han invald och ordförande i Landstingets folkskolekommitté och året därpå blev han invald som ledamot i landstingsfullmäktige fram till 1875. Således blev han mycket välinformerad och kunnig om skolverksamheten i Sverige.

Redan första skolåret i gamla prästgården hade han nog stora problem med sina 115 elever. Landgren hade innan han flyttade hit förmått socknen att bygga en stor prästgård åt sig där han själv bekostade övervåningen med sju rum. På den tiden fanns inga självklara skolböcker, inget undervisningsmaterial och erfarenheter hur en skola skulle organiseras. De första skolmaterialen låg för övrigt Landgren i förskott med. Som en hjälp till anskaffande av lärare, förmodligen extra lärare, skänkte Lars och fru Matilda Landgren den 17 augusti 1857, 1000 riksdaler till skolan för en undervisningsfond.

Så byggdes skolorna i Högtomt 1861, Västanäng 1864 samt Sörväna och Östra Berge år 1864. Det året blev det helt klart brist på lärare och då startar Landgren helt enkelt ett lärarseminarium uppe vid Tomta. Den utbildningen, bara under fyra månader, syftade enbart på att lära duktiga ungdomar att kunna ta hand om en klass som extralärare. 1866 blev den nyutnämnde folkskoleinspektören Johannes Kjerfstedt den förste läraren på seminariet.

Vad gäller Högtomts skola så hade Landgren enligt sägen pekat ut höjden i Högtomt och bestått med ritningarna till skolan. Han skänkte 1600 riksdaler till detta bygge. Det finns flertal berättelser om hur kyrkoherden själv hjälpte till med byggandet av olika skolor och hur hans styrka beundrades. Tolv skolor byggdes under Landgrens tid.

Han skrev 20-tal böcker och skrifter samt 30-tal uppsatser och publikationer. Det största arbetet kom 1871 om missionshistorian i två band om 928 sidor.

Efter Landgrens död har det skrivits 90-tal eftermälen, två stora verk av Torsten Bohlin och Bror Jonsson samt 9 romaner med Landgren som en av huvudpersonerna.

En del minnen finns kvar med Landgrens namn ex. grotta, källa, gatuadress, Odd Fellow loge, stipendiefond och skola. Han finns avbildad som staty, på predikstol och vanliga porträtt. I Delsbo är det nog hans insats för skolans utveckling som är mest bestående.

Kjell Grönberg

 

 

div-014-h-anjou

Hjalmar Anjou

Hjalmar Anjou tjänstgjorde i Delsbo 18 år, Anjou var den förste innehavaren av den förenade kantors- och organisttjänsten i Delsbo. År 1903 avlade han sin organist-, kyrkosångar- och folkskoleexamina i Uppsala. Till Delsbo kom Anjou först som lärare vid Östra Berge skola 1904. Året därpå blev han lärare vid Ede skola efter fröken Hanna Brink. Som organist efterträdde Anjou, J.G. Bodlund. Tidigt kom han i kontakt med flera kända allmogespelmän, främst Thore Härdelin, och gjorde en del uppteckningar av låtar. Det var naturligt att Anjou (liksom Härdelin) skulle vara med i styrelsen för den första Hälsingestämman, som anordnades i Delsbo midsommarhelgen 1908.

Av Anjous stamträd framgår att stamfadern Nicolas 1633 hade flyttat till Sverige från sydöstra Belgien och blivit hammarsmed i Österby. Hjalmar föddes i Hille 1882 strax efter att familjen flyttat från Färila, där man också bott några år.

Efter några år i Delsbo hade Anjou så många musikelever att han kunde bilda ett ungdomskapell som kom att konsertera flitigt på olika platser. Anjou hade många intressen och började även anlitas till konstnärliga uppgifter, till exempel försåg han den nya kyrkbibeln med ytterligare ett par sidor, den ena med Delsbomotiv som vinjetter och den andra med följande text:

”Under Gustav V:s regering, då Nathan Söderblom var Svea Rikes Ärkebiskop, inköptes denna bibel för Delsbo kyrka år 1917. Kyrkoherde i Delsbo var då E.A. Fredholm, komminister Vilhelm Barkander, organist F. Hj. Anjou, kyrkvärdar Carl Rudolphi i Mora och Olov Jonsson i Mora.”

Anjou målade både i olja och akvarell. Som lärare vid skolan gjorde han åtskilligt för att försköna lokalerna. Generationer av skolbarn gladdes över hans stora målning som fanns på södra väggen i en av salarna och var signerad 1910. Motivet var en sol som alltid sände sina strålar över Ede skolhus med skolgård. Tavlan innefattade också de närmaste granngårdarna, till exempel de gamla byggnaderna på Kilen, Anders Nordgrens smedja, men också Björkede skymtade i bakgrunden. När skolhuset blev ombyggt till bostadshus efter nedläggningen 1966, försvann målningen spårlöst. Den efterlystes i en tidningsartikel 1974 av Bror Jonsson utan resultat.

En annan uppgift som Anjou tog sig an var att som oavlönad bibliotekarie ordna och katalogisera sockenbiblioteket. Anjou hade inte telefon i början av seklet, men grannen Gustaf Pettersson, som drev slakterirörelse, var tidig med att ha telefon. Det var till Petterssons man ringde när man ville ha kontakt med kantorn. Gustafs dotter Tora fick agera telefonbud många gånger och för det besväret fick hon till julen 1909 (då var hon 9 år) ett familjespel om Skansen och en liten bilderbok, tecknad och skriven av Anjou, som beskrev hennes budgärning.

En vers löd: ”I 30 grader kyla, i slask och storm och snö du måste pulsa ut, – ibland i regn och tö.” Efter flytten från Delsbo 1922 kom Hjalmar med hustru Magda att besöka bygden varje sommar. De var ofta gäster på Björkede där Anjou hade haft en kär vän och granne, fabrikör Gottfrid Paulsson.

Tillsammans med Gottfrid debuterade han som trollkonstnär och kom med tiden att avancera till trolleriprofessor.

div-015-trolleri

En bild från Björkede där Gottfrid Paulsson och Hjalmar Anjou underhåller med trolleri.
Bild ur Gösta Blanks privata samling

div-016-tidning

div-017-tidning

 

Svea Hultgren, 93 år – lärare i Vitterarv, Delsbo under 28 år

Skolfröken, hög status men knackig lön. En auktoritär dam med stram knut i nacken – så har vi lärt oss att se gårdagens skollärarinna, men stämmer den bilden?

Svea Hultgren, 93 år, var lärarinna i Vitterarv, Delsbo, under 28 år. Hon kan berätta om hur det egentligen var. Om skolan och om de knappa förhållandena.

– Visst var det hårt. Först sedan jag gått i pension började lärarna att få det bättre, säger hon.

Svea Hultgren är född i Falun. Fadern var lagerföreståndare i en järnhandel och därför hade familjen råd att skicka iväg läshungriga Svea till lärarseminarium.

Utbildningen var ganska torftig och varade bara i ett och ett halvt år. Vi fick – precis som i folkskolan – lära oss rabbla läxorna utantill. Om vi förstod det vi lärde oss var det ingen som frågade efter, berättar hon.

Svea ville gärna ta en högre examen. Men familjen hade inte råd att låta henne fortsätta i skola. Efter att ha jobbat några år som folkskollärarinna i Dalarna fick Svea Hultgren anställning vid den mindre folkskolan i Vitterarv, Delsbo. Året var 1920 och hon skulle komma att stanna där fram till pensionen 1948.

– De första åren jag arbetade i Vitterarv fanns ännu den gamla skolbyggnaden kvar. Det var ett skolhus, med lärarbostad, byggt i ett plan, berättar Svea. Standarden var usel – Lärarbostaden var dragig och i klassrummet var katedern placerad framför ett stort fönster. – Det var inte svårt att förstå att det drog väldigt från fönstret, berättar Svea.

Efter några år uppfördes dock ett nytt skolhus med friliggande lärarbostad. Den lägenheten var bättre än den första, men saknade dock både vatten och avlopp och var dessutom otät. – Vi fick hämta vatten från en pump på gården. På vintern frös brunnen och då tvingades jag gå till granngårdarna för att hämta vatten, förklarar hon.

Visserligen hade skolfröken en ganska hög status bland byns invånare, men det var knappast någon drömtillvaro.

– Det var svårt att få ekonomin att gå ihop. Som tur var brukade jag f å kött och fläsk av bönderna vid slakten. Ibland fick jag också bröd när det hade varit storbak, säger Svea.

Det var inte bara lärarens situation som var annorlunda när Svea Hultgren var aktiv. Själva skolan var också en helt annan än dagens. – Visst fanns det elever som bråkade då också, men inte i den utsträckning som idag. Skolbarnen var betydligt blygare och man f ick ibland dra orden ur dem. Idag bara pratar och pratar de…

– En del lärare var väldigt stränga. Jag hörde väl inte till dem, även om det hände att jag delade ut en örfil. Det hände också att elever fick stå i skamvrån eller sitta kvar om de inte kunde läxan ordentligt, berättar Svea.

– Men en sak är säker, ungarna lärde sig mer i skolan förr. Nu kan de ju inte ens stava, konstaterar hon. Efter pensionen flyttade Svea Hultgren tillbaka till Falun. Men hon har en stuga i Näsviken, som hon besöker varje sommar – sin höga ålder till trots.

– Om jag fick börja om från början igen? Ja… jag skulle inte göra samma saker som jag gjorde, jag hade nog insisterat på att få en högre utbildning och bli lärare vid flickskolan. Det var det jag drömde om som ung.

Svea Hultgren avled augusti 1982.

Maria Berggren/HT 11/9 1981

 

 

Skolprofilerna Olof Blomdahl och Karin Flodin

Ur Hälsingekalendern 1911 av Johan Hydén

Få församlingar torde i olika hög grad som Delsbo kunna framvisa de gynnsamma verkningar på menighetens liv, som en med sakinsikt och uthållighet bedriven folkundervisning, understödd av en flitig evangeli förkunnelse mäktar åstadkomma.

Vid mitten av 1840-talet, då prosten, sedermera teol. doktorn och slutligen biskopen L. Landgren tillträdde kyrkoherdebeställningen i Delsbo, voro förhållandena där i f lera hänseenden mycket sorgliga. Husbehovsbränningen florerade i Delsbo liksom annorstädes och hade som alltid i sitt följe dryckenskap, förstörd bärgning och mycken lagöverträdelse under form av tjuvnad, våldsbragder och skadegörelse på annans egendom.

Och då utbildade lärarkrafter icke stodo annorstädes ifrån att få, uppsökte den unga prästen, som själv var en övad undervisare, lämpliga lärarämnen och gav dem handledning i barnundervisningskonsten. Och

varest han under ämbetsförrättningar i det vidsträckta kontraktet påträffade framstående läroämnen sökte han genom att med bidrag av egna medel utöver vad församlingen gav i lön, göra anställningen här lockande och på sådant vinna goda krafter för sin församling. Både under Landgrens tid och även sedan har Delsbo ägt lyckan att ha en dugande lärarpersonal och om man ville namngiva de framstående måste man nästan uppräkna alla.

Bland dem som efter väl utfört värv slutat arbetet i Delsbo, voro de båda skolveteranerna Olof Blomdahl i Västanäng och fröken Karin Flodin i Sörhvena. Om båda kunde sägas att de stupat på sin post, bägge efter 36 års plikttroget arbete i skolans tjänst. Även sedan krafterna börjat sjunka skötte Blomdahl sitt kall med oförminskad iver. Helt kort efter det han slutat höstterminen 1908 måste han intaga sjuksängen och i ett kroniskt bröstlidande, som en tid besvärat honom, bröt nu mer och mer hans krafter tills efter åtskilliga veckors sängliggande förlossningsstunden, som han stilla bidat, kom den 10 maj 1909. Det vedermälet fick han av alla, som nogare kände honom: Han gjorde vad han kunde.

Fröken Karin Flodin blev redan före uppnådd 17 års ålder anställd som lärarinna i Delsbo. Vad som brast henne i ålder uppvägdes af karaktärens mognad. Med stor plikttrohet utförde hon städse sitt viktiga kall och sökte att fostra sina lärjungar till dugande personer för detta livet och arvingar slutligen av det eviga livet. Efter några få dagars sjukdom avled hon av lunginflammation i början av 1911 års vårtermin.

Bägge, både Olof Blomdahl och Karin Flodin hade erhållit Patriotiska sällskapets medaljer för långvarig och trogen tjänst.

Flodin hade den stora medaljen i guld.

Ester Lidén-Jönsson

Född 1896 och uppväxt i en bondefamilj i Nansta Forsa som ett av sex syskon. Barnaåren framlevdes med allt som hör till och sker på ett jordbruk. Efter skolåren i Forsa genomgick hon utbildning till lärare vid seminariet i Bollnäs.

div-020-e-liden
Ester Lidén-Jönsson.

Ester Lidén-Jönsson kom till Norrväna skola för att undervisa i klasserna 3+4 och 5+6. Undervisningen med fyra klasser i samma klassrum gick till så att när klasserna 3+4 hade muntlig undervisning fick klasserna 5+6 räkna eller skriva själva och tvärtom.

Kännetecknande för Ester Lidén-Jönsson var att hon var glad, snäll men ganska fordrande och bestämd.

Hon hade ett mycket stort intresse för idrott och gymnastik och ivrade för att vi barn skulle förstå vikten av gymnastik, idrott och friskt uteliv.

När hon började sin lärargärning (år 1920) kom hon åkande på en motorcykel, den byttes senare till en svart PW och slutligen till en Wolksvagen. På ledig tid reste hon ofta till främmande länder och berättade sedan för oss skolbarn. Hennes berättelser om Italien var speciellt intressanta.

Ester Lidén-Jönsson var Norrväna skola trogen och arbetade kvar hela sin yrkesverksamma tid.

Död 1991, hon blev 95 år.

Ingrid Pauls-Gustavsson

 

 

Karin Bergqvist

Barn från Håknorrbo skola uppvaktade sin småskollärarinna på 80-årsdagen.

Vilken underbar dag … Orden kommer från förra småskollärarinnan Karin Bergqvist.

Tisdagen den 12 juni firade hon sin 80-årsdag. Detta blev för henne ett verkligt minne då forna elever från Håknorrbo skola under 20-talet överlämnade en gåva.

Jag var 22 år då jag kom till Håknorrbo. På den tiden var det varannandagsskola. Eleverna var mycket duktiga och jag önskar att de haft samma möjligheter som ungdomen idag. Många av dem hade tjänst i bondgårdarna och gick i skolan på dagarna. En av pojkarna fick sluta till jul för att hjälpa sin far i skogen.

Ett 80-tal namnunderskrifter fanns samlade från elever i Håknorrbo på 20-talet, och rosor ända från Amerika sändes till Karins högtidsdag. De forna eleverna hade skrivit en vers till Karin:

Här vi Din lärdom mötte
Och skolans grind vi nötte
Din lärdom satte sina spår
Vi nu upplevt under gångna år
Nu när du 80 fyller
Dagen vi förgyller

Mitt arbete i skolan under drygt 50 år var helt underbart. Karin fortsätter: Jag är ingen märkvärdig människa, men jag tyckte om mina elever. Karin arbetade som småskollärarinna på f lera skolor i Delsbo, 40 år som ordinarie och 10 år som springvikarie.

Utdrag från tidningsurklipp från HT/

Inger Eriksson

Historia

Fröken Anna som var småskollärarinna
satt på bussen när hon plötsligt fick syn
på en man som hon tyckte att hon kände
igen. ”God dag herr Olsson” sade hon
glatt. Eftersom mannen inte svarade
förstod hon att hon hade tagit fel på
person och sá lite generat. ”Ursäkta mej
så mycket. Jag tyckte Ni var lik en pappa
till ett av mina barn”.

Lydia Rosén och blommorna

Som nyutbildad folkskollärare började Lydia Rosén (1900–1987) sin första tjänst vid Västanängs skola 1922. Hon kom från grannsocknen Forsa där hon växt upp på en bondgård och tidigt lärt sig alla sysslor, som hörde till jordbruket. Hennes föräldrar var baptister och hennes far var sångledare och mycket engagerad i allt som rörde församlingen.

Det som för övrigt var märkligt med honom var att han på gårdstunet hemma på gården hade anlagt en praktfull och inhägnad blomsterträdgård, som han kanske ägnade större intresse än själva jordbruket. Han lät dessutom plantera fruktträd som så småningom blev ganska många. En viktig bakgrund för att förstå hur Lydia Roséns verksamhet kom att utvecklas.

Lydia Rosén startade redan från första början en hel del aktiviteter utanför själva skolarbetet, en kör för unga damer och flickor, som inbjöds att framträda i olika sammanhang. Det som sedan blev bestående under hela hennes tid i Västanäng var söndagskolan och juniorverksamheten.

Hon kom så småningom också att hjälpa till vid dödsfall i familjer när man behövde någon, som ledde en ceremoni för de närmaste i byn. Det allades att sjunga ut och hade stor betydelse för alla, som inte kunde ta sig den långa vägen till kyrkan och begravningen. Ingen hade bil på den tiden och häst hade bara bönderna.

Ganska snart hände saker runt skolan i Västanäng, som väckte både förvåning och förundran, den kala backen nedanför skolberget började blomma. Träd, buskar och blommor prydde omgivningen här och var. Även en köksträdgård med växter, som då ännu inte var vanliga men, som också kunde pryda ett middagsbord.

Skoleleverna fick så småningom en täppa att sköta och för många blev det en ny och viktig upptäckt. Allt detta är nog det, som har blivit mest bestående och hon fick med tiden många blomstervänner, kärleken till blommor och träd är nog mycket fundamentalt hos människan. Hon slutade som lärare år 1963.

Lydia Rosén fick också uppskattning och stöd från Hushållningssällskapet och 4H rörelsen och belönades med hederspris av Jordbruksakademien.

Nicke Rosén

div-018-tidning

Övriga lärare i Delsbo socken 

 

ede-010-personal

Ede högstadieskola 1987. Bilden ägs av Delsbo Hembygdsförening

Lärarpersonal:
Övre raden:
Roland Danielsson, Gunnar Ersare, Bo Jonsson, Thomas Höglund, Anna Antasson, Conny Westlund, Ulla Ek, Per Jonsson, Liss Lars Larsson, Kjell Rönnholm, Lars Berglund, Lars Heggeland.

Mellan raden:
Ulf Malmqvist, Göran Öberg, Erik Jivegård, Anna Dahlbeck, Anneli Rönnholm, Laila Holm, Elsie Wengelin, Ulla Jonsson, Per Östberg, Åke Löfstrand, Gösta Stagervall.

Främre raden:
Roland Lodén, Birgitta Cobdal, Inger Jivegård, Brita Forsberg, Inger Eriksson, Axelina Bäckström, Björn Cobdal.

 

A.

 

Albin, Vera, lärare vid Östra Berge


Almberg, Augusta, Åhs


17K2 Andersdotter Anna , * 13/10 1772, d. t. bonden A. Danielsson i Fjärdsätter 5, Delsbo. † ./12 1848. Läs om henne under Delsbo skolhistoria
Barn: Olof 27/3 1802, Karin 5/11 1803, Pehr 2/9 1807.


Andersson Christina f. Andersson den 14/8 1947, i Norrbo. Examen i Härnösand 1968. Gift 7/9 1974. Friggesund -? – 1977. Ede skola 1978 – 1989


Andersson Emma, lärare i Vitterarv 1887-1888


Andersson, Hulda. (se Fahlberg) Sjulsberg


Andersson, Hulda Amanda , f. 31/8 1879 i Stöde. Lärarinna. Fl. fr. Hälsingtuna till Överälve 29/12 1922. Fl. fr. Överälve t. Ede 1930


Andersson Ingrid. lärare i Ede gamla småskola läsåret 1961-1962 klass 2 b.  Född 11/6 1930 i Malå, Västerbotten. Änka 19/9 1995, död 6/11 1995 då bosatt på Ringvägen 31 i Delsbo


Andersson Jenny Kristina, f. 28/10 1877 i Kumla, Örebro län. Småskollärarinna i Fönebo i Norrbo sedan 1899. Infl. från Norrbo till Ede 27/9 1902


Andersson, Kristoffer, Långede


Andersson,Signe, småskollär. Västanäng


Andersson, Vera, Södra Sannäs


Anjou,Hjalmar, läs om honom under skolprofiler 


(48M4) Antonsson Anna, f. 23/8 1922 lärare i  Ede. Utfl. t. Forsa 1940


—13 R 30—

(R191) Lars Peter Aurell, * 26/1 1856 i Sunnersbergs sn, Skarab.
G. 15/8 1880. Folkskollär. Bos. i Ås, Delsbo. † 14/5 1938.
20 Margta Jonsdotter, * 26/8 1858, d. t. snick. J. Pehrsson i Västeräng, Delsbo. † 10/10 1938.
T. v. Elida Maria Katarina * 29/6 1881. Förest:a. † 28/4 1957
T. h. Hilda Ester Amalia * 25/10 1882,   † 23/8 1940

(13R30) Aurell,Lars Peter,Folkskollär. f. 26/1 1856 i Sunnersbergs sn, Skarab.
Infl. från Harmånger till Ås 21/8 1876. Ås skola. † 14/5 1938.
Gift 15/8 1880 Margta Jonsdotter, * 26/8 1858, d. t. snick. J. Pehrsson i Västeräng, Delsbo. Lärare i Åhs. † 10/10 1938.

 

B.

 

Back Per f. 7/9 1939 i Forsa. Gift 2/7 1966
Lärare i svensk och historia vid Ede skola


Berglund,Lars, Ede


Berglund, Anna Östra Berge


Berglöf, Lydia f. 25/4 1900 Forsa. Infl. från Forsa 9/2 1922. Lärare i Västanäng 1922/23.
Gift 14/8 1928 med Nils Birger Rosén från Hassela. Död i Delsbo 19/4 1988


Bergqvist, Karin (Katarina), f. 12/6 1899 i Gävle G. 1921 skild 1938. Död 16/5 1995. 1921-1939 i Håknorrbo,Västanäng 1939- , Hällnäs.Berlin Dorrit, född Bergman den 22/9 1952 i Ljusdal. Examen i Härnösand, lågstadielärare 1974. Gift 17/5 1986 med Karl Erik Berlin. Lärare i Ede skola mellan mars 1978 till okt. 2010. Bosatta i Trogsta, Forsa.


Björkegård, Elna Ede – Ringstav.


Björkström, Amanda Charlotta, f. 19/9 1869 i Björkvik, Nyköpings län. Skollärarinna. Infl. f. Björkvik till Fredriksfors 6/8 1887. Fl. från Fredriksfors t. Motala 26/9 1888.


Björner, Maria Charlotta , f. 29/1 1884 i Gudmundrå. Lärarinna. Fl. fr. Gudmundrå t. Södra Sannäs 28/9 1907. Fl. fr. S. Sannäs t. Gudmundrå 17/12 1907.


Blank, Birgit Högtomt


(35T14) Blank,Gösta  född 31/3 1939, son till brandmästare Olof O. Blank i Delsbo. Gift 1982. Lärare i Ede 1970-1972


Blixt Agneta f. 8/6 1949 i Enskede. Examen i Stockholm  1974, fritidsledare. Ede skola 1974 (samt aktiviteter i övriga skolor i RO5) 2005-2007 administratör Friggesundsskolan. 2007 – 2014 administratör för omsorgsförvaltningen Hudiksvall.


Blom, Lars Åhs


(1P9) BlombergCatharina , f. Törenll 16/9 1850, d. t. smed P. Thörnell i Strömbacka  G. 1872 med Jonas Pehrsson-Blomberg,  Lärarinna Knutslunda, Delsbo. † 30/10 1898.


Blomdahl, Margareta Kristina  f. 11/2 1875 i Ljusdal. Lärarinna i Västanäng. Därifrån utflyttat till Ramsjö i Ljusdal 16/4 1895.


(40S1)BlomdahlOlof , 20/7 1849 i Undersviks sn, Gävleb. G. 27/12 1874. Folkskollärare Infl. fr. Ljusdal till Ö.Berge 10/10 1878. Äg. av hem. Hallsta 3. Västanäng verksam till 1908. Död 10/5 1909. Läs mer i skolprofiler


(4L21) Bodlund, Johan Gustaf , f. 27/8 1879 i Söderhamn.  Infl. 1902.
G. 23/11 1902. F.d. organist, sen. musiklär. Bos. i Sunnanåker 1, Delsbo. Utfl. t. Söderhamn 1905.


Bolin, Lydia  Sörväna


Boja (okänt förnamn) Västanäng före 1864


Borglund, Anna Greta , f. 14/3 1868 i Ryda, Skaraborgs län.Folkskollärarinna. Fl. fr. Gustaf, Kopparbergs län t. Östra Berge 28/12 1905.  Fl. fr. Östra Berge t. Västanfors, Västmanlands län 30/6 1908.


Borgström, Eva  Waldorfskolan


Brandt, Johanna Albertina , f. 24/3 1854 i Björkvik, Nyköpings län. Folkskollärarinna.(Ede-Ringstav. 1882 ?)  Fl. fr. Lilla Malma i Nyköpings län till Ås 13/7 1886. Fl. från Ås till Hedvig Ekeonora, Sthlm 12/6 1891.


(34B3)Brink, Hanna(Johanna), född 17/5 1864 i Bjuråker. Folkskolelärarinna, infl. från Skog t. Ede 26/10 1891. Utfl. från Ede till Harmånger 28/6 1905. Död 14/12 1953.


Brink Ingrid Mellanstadielärare Ede Skola


Brodén Karin Norrväna


Burman, G.O. Östra Berge


Bäcklund, Anna, Teodelinda ,f. 6/10 1887 i Nordmaling, Västerbottens län. Lärarinna. Fl. fr. Nordmaling t. Håknorrbo 8/2 1908. 1907-1913, 1914-1917.


Bäckström, Axelina ,född 6/8 1946 i Härnösand (Västernorrlands län, Ångermanland).Gift 20/6 1980 med Peter Bäckström. Lärare i Ede 1978-1998, i Friggesund från 1998 till pensioneringen 2011.


Bäckström Åsa f. 9/5 1956 i Jönköping. Examen i Gävle. Lågstadielärare Ede skola HT 1981  – 1986.

 

 

C.

 

 Cederström, Gabriel (Ekroth) f. 16/4 1863 i Hudiksvall.Skollärare, Witterarv. Infl. till Södra Sannäs 28/3 1883. Utfl. till Kungsholmen 5/3 1890.


Cederström, Per Åhs


Cobdal, Björn , född 20/5 1939 i Överluleå (Norrbottens län, Norrbotten).Gift 19/8 1967 med Birgitta, född 18/8 1934 i Örgryte (Göteborgs och Bohus län, Västergötland). Båda lärare i Ede

 

 

D.

 

Dahlbeck, Anna ,född 18/2 1944 i Karlskoga (Örebro län, Värmland). bosatt i Norrbo.
Lärare i Ede


Dahlén, Ida  född 23/4 1862 i Skön (Västernorrlands län, Medelpad).Folkskollärarinna, Infl. från Skön till Håknorrbo 3/8 1888. Utfl. t. Gävle 27/3 1894.
1887-1893 Håknorrbo/Gäddvik. Hon förblev ogift och avled i Hässelby den 4/3 1937.


(7Å44)Danielsson, Daniel  född 11/3 1897, son till bonden Daniel Ersson i Gammelsträng 7. Folkskollärare i Högtomt, Delsbo sen lärare i Hålsjö 1932-1936. Gift 9/8 1931 med 14Y27 Wilhelmina Katarina Larsson. Utflyttad till kyrkbyn i Alfta 1936.


Danielsson,Roland, Ede


Danielsson, Vivianne, Rektor Ede skola


Decker, Matilda , född 11/11 1882 i Rätan (Jämtlands län, Jämtland).Lärare Fl. fr. Grundsunda t. Witterarv 3/12 1907. Södra Sannäs. Fl. fr. Fredriksfors t. Grundsunda 10/11 1913.  Fl. fr. Grundsunda t. Fredriksfors 17/4 1914.  Död i Fredriksfors den 13/7 1914.


Delin, Marta (Martha), f. 4/8 1856 i Forsa. Skollärarinna. Infl. t. Sjulsberg 27/1 1883. Flyttat från Fredriksfors t. Söderala 25/6 1889.


(42N46)Dellborg, Jonas , f. 7/5 1814 i Delsbo.  Anst. vid ett gardesreg. i Sth., sen skollär. Bos. i Oppsjö, Delsbo. † 6/1 1863 (magplågor).

 

 

E.

 

Edmundsson, Karl Ivan, Rektor Ede skola, född 30/3 1944 i Fredrika, Lappland. Gift 1968 med Kristin Margareta från Revsund i Jämtland.


Edstedt Jennie 1919-1921 Håknorrbo


Ek, Valborg Maria Elisabet f. Nyberg den 6/7 1911 i Skinnskatteberg, inflyttad från Alfta till Ö. Stråsjö 17/11 1936. Lärare i Stråsjö 1936-1938, Ängebo 1939-1944, Ramsjö 1946-1950, Kyrkskolan 1949-1965 och Friggesund 1968-1970, och Högtomt i Delsbo. Gift 17/6 1939 med folkskollärare Arvid Valter Ek f. 26/10 1914 i Skinnskatteberg, inflyttad från Söderala till Ängebo 18/11 1941. Valter Ek lärare vid kyrkskolan i Bjuråker 1942-1943, därefter från hösttermin 1943 i tjänst i Högtomt, Delsbo och från 1950 i Ede skola till sin pension 1979. Han arbetade 43 år i som lärare utan en enda sjukdag.


Ek, Ulla,f. 12/1 1949 i Delsbo. Lärare i Ede


Ekström,Kerstin Högtomt


(30O2) Elfner, Kerstin f. 3/12 1890 i Othem, Gotl.  G. Ljunggren 1920.  Kerstin Elfner kom 1909 till Västanäng och fick tjänst som ambulerande lärare i Gäddvik och Västanäng, därefter tillträdde hon tjänsten som lärare i Källbergsbo skola till 1917. Utfl. t. Undersåker 1929. (Fl. fr. Forsa t. Källbergsbo 19/10 1911. Fl. fr. Källbergsbo t. Gäddvik 1912. Fl. fr. Gäddvik t. Källbergsbo 1917, enl. husförhörslängd).


Elfner, Ingeborg Källbergsbo


Eliasson, Else Maj Åhs


Eliasson,Sigrid  1917-1919 Håknorrbo


Emretsson, Brita  f. Blank, f. 5/1 1876 i Forsa.Lärarinna. Fl. fr. Forsa till S. Sannäs 31/12 1928. Gift 2/10 1906 med träarbetaren Fredrik Emretsson i Forsa.


Engelbrekt, Barbro Högtomt


Engberg, Etel


(13Å31)Engqvist, J. Albert född 22/9 1857 i Godegård Östergötland. Inflyttad från Hackevad 20/8 1884. Folkskollärare i Ö. Berge Delsbo. Utflyttat 16/1 1894 till Hålsjö, Norrbo och till Ljusdal 1923. Gift 3/9 1888 med (13Å23) Karin Holm. Tre barn.


Engvall, Birgitta  1959 Norrväna


Eriksson, Astrid  1914-1915 Norrväna


Eriksson, Barbro


Eriksson Hanna 1906- 1997. se Hjernerth, Ede skola


Eriksson, Inger , slöjdlärare Ede skola där hon började höstterminen 1964. Totalt blev det 41 år, en termin som pensionär, men det var inga problem för jag trivdes så bra, skriver hon.
Inger Eriksson född Wallberg den 13/12 1939. (Delsbo släktbok 44P64). Gift 27/6 1964 med Gunnar Eriksson. Barn: Inger Maria 2/2 1965, Hans 3/1 1967, Åsa 30/10 1972.


Eriksson, Karin Långede


Eriksson Lena f. Svensson den 3/4 1953 i Delsbo. Examen i Gävle 1974, lågstadielärare. Gift Eriksson 17/6 1978. Sundsvall 1975 – VT 1980. Strömbacka HT 1980 – VT 1982. Ede skola 1984 – fortfarande 2017


(8M16) Eriksson, Margta  (Ståls-Marta) f. 9/12 1883  småskollärare i Långede. Ogift. Död 8/9 1968


(2S7) Eriksson, Marta f. Jonsson 4/1 1901 i Delsbo. Gift 1929 med Brynolf Eriksson. Från 1924 ord. Öster Berge skola. D. 5/2 1981.


Eriksson, Sigrid Maria, f. 1/7 1891 i Julita, Södermanlands län. Skollärarinna. Fl. fr. Torpa, Östergötland t. Källbergsbo 29/12 1916. Fl. fr. Källbergsbo t. Håknorrbo 1917.


Eriksson Olof 1803-1886 Källeräng


Ersare, Gunnar, Rektor Ede skola, född 23/1 1930 i Stensele (Västerbottens län, Lappland).
Gift 27/6 1954. Död 17/2 2004.
Lärare i biologi i Ede.

 

F.

 

(30T33)Fahlberg, Hanna (Johanna) f. Pettersson, 21/6 1890.  G. 1934 m Jonas Fahlberg Småskollärare, sedan 1910. Gäddvik. Fl. t. Åsele 11/10 1913. Fl. fr. Åsele t. Ede 17/7 1914. Gäddvik 1917 –1931 i Överälve, 1944-1945 i Långede skolor t.o.m. v. t. 1949. D. 14/9 1978


Falk,Torsten , Högtomt


Finné, Farta f. Strand den 15/1 1875 i Årsunda. Gift 8/9 1907 med Karl Johan Finné från Arboga. Lärare i Gäddvik. Död i Sörby 16/4 1946.


Fischer, Anna Hedvig Sofia, f. 24/3 1888 i Gustaf Adolfs förs, New York.Lärarinna. Fl. fr. Huddinge t. Johannesberg 28/11 1906. Fl. fr. Johannesberg t. Karlskrona 21/2 1911.


Flodin, Karin  Född 17/2 1857 i Forsa.  Folkskolelärarinna Infl. till Håknorrbo 12/8 1883. 1881-1884 i Håknorrbo/Gäddvik, 1887-1911 i Sörväna. Läs mer här skolprofiler


Forsberg, Brita, Ede skola


Forss,Pehr, lärare i Knutslunda skola


Fredborg, Emil Engelbrecht, f. 18/2 1884 i Ovanåker.Vik. Lärare  Fl. fr. Knutslunda t. Helsingborg 11/12 1909.


Fredin, Kerstin Lågstadielärare Ede skola


Friberg, Ivar

 

 

G.

 

Gedda Sture f. 2/4 1936 i Örgryte, Västergötland. Gift 5/6  1960
Lärare i biologi och kemi. Har skrivit läroböcker i biologi


Grafström, Jenny , 1904-1907 Edsäng


(22K3) Granström, Theresia Ada Regina  f.5/4 1879 i Balingsta, Uppsala län. Lärarinna Sannäs. Fl. från Håknorrbo t. Ljusdal 5/11 1904.


(22K3) GranströmJenny Ebba Magadalena  f. 31/3 1883 i Rengsjö. Lärarinna i Sörväna. Fl. fr. Håknorrbo till Bjertrå, Västernorrlands län 20/12 1901. Fl. från Norrväna t. Älvdalen, Falu län 7/2 1910.


(22K3) Granström Jonas, ,  f. 12/5 1837 i Rättviks sn. Kopp.  G. 4/12 1864. Folkskollärare. 1869-1874 i Sörväna,Fl. t. Balingsta 25/1 1879. 1899-1903 Håknorrbo/Gäddvik, 1904. Håknorrbo. Utfl. t. Ilsbo sn 1904.


(22K3) Granström Samuel Arvid Regenius f. 20/8 1877, son till folkskollärare Jonas Granström. Skollärare utflyttat från Håknorrbo till Bjertrå, Västernorrlands län 23/11 1900.


(22K3) Granström, Carl Viktor Nathan * 26/1 1876. son till folkskollärare Jonas Granström. Skollärare i Högtomt. Utfl. t. Balingsta 1879


Grundström,Isak f. 23/1 1855 i Grundsunda (Västernorrlands län, Ångermanland) Folkskolelärare infl. till Västanäng 4/8 1879. Utflyttat 19/9 1883.


(2S7) Grunnesjö Elsie född Eriksson i Delsbo 7/3 1933. Lärare i Holmberg Bjuråker 1952 – 1953 och Högtomt i Delsbo. Gift 19/6 1953 med Bertil Grunnesjö f. 25/7 1928, bosatta i Delsbo. Två söner. Thomas f. 21/7 1955 och Lars f. 10/6 1960.


 Grängsjö, Georg född i Gnarp 23/4 1899. Ede. Läs mer om honom under Skolprofiler


Grängsjö, Eva född i Gnarp 14/7 1896. Gift 1923 med Georg Gränsjö. Död 20/2 1981 Småskollär. i Högtomt.


(9P26)Gräns, Clara Matilda , f. 26/4 1868, d. t. kapt. T. Härdelin i Nordanäng.  G. 1892 m Carl Ersson-Gräns. Lärarinna i Fredriksfors. Utfl. t. Harmånger 1903.


Gustafsson, Margit Erika , f. 27/1 1895 i Mjölby. Folkskollärarinna. Fl. fr. Mjölby t. Högtomt 19/11 1915. Fl. fr. Högtomt t. Alfta 3/11 1917.

 

 

H.

(30T33) Hammer,Helga f. Rundlöf den 4/2 1890 i Hudiksvall.  G. 1924 med Olof Hammer Ord. småskollär. 1908-1911 Ö. Berge, 1911-1912 och 1913-1915 Norrväna och 1915 – 1941 i Fredriksfors. Död 6/11 1963.


Hamrén, Marta Cecilia  född 15/11 1891 i Hamre, Forsa. Lärare i Norrväna 1912-1913. Inflyttat från Forsa till Norrbobyn 25/11 1915. Lärare i Norrbobyn och Hålsjö 1915 – 1924. Gift 26/11 1932 med elektrikern Nestor Ossian Emanuel Erixon från Hudiksvall. Marta avled i Ånge 17 augusti 1968.


Hansdotter Brita-Lena f. 26/3 1947 i Delsbo. Examen i Umeå. Lågstadielärare 1971. Friggesund 1971 – 1973. Ede skola 1972 – 1977.


Hansson Anna (1869-1943) Överälve


Hansson Lars född 11 oktober 1939 i Kristianstad, bror till sin kända syster Ann-Louise Hansson. Fast anställd lärare i Bild och Musik arbetade på Ede högstadium mellan åren 69-98. Är utbildad på teckningslärarinstitutet Sthlm 65-69. Utbildad dessutom i musik i Kalmar 73.


Hansson, Teodor


Hedberg Karin f. 6/2 1949 i Falun. Examen i Falun. Lågstadielärare 1974. Strömbacka HT 1978 till VT 1979. HT 1983 – VT 1986 vikarie i Dellenbygden. HT 1986 till VT 2013 Ede skola


Hedman,Ebba. Lärare i Gäddvik, 1941-1947. Född Hallström i Stockholm den 27/6 1877. Död i Ede, Delsbo 21/7 1946


Hedqvist, Anna 1940 – Håknorrbo


Heggeland, Lars Ede


Hellström, Esbjörn Waldorfskolan


Hjelte, Ingrid Ede-Ringstavägen


Hjernerth, Hanna, född Eriksson 5/7 1906 i Härnösand. Lärare i Ede. Död i Sundsvall 11/7 1997. Gift 6/1 1956 med Karl Bertil Hjernerth f. 11/7 1902 i Stockholm. Död 20/9 1986.


Holm, Laila , född 16/1 1938 i Jättendal. Gift 6/8 1960 med Gösta Holm. Lärare i Ede


Hultgren,Svea f. i Falun 9/3 1888. Blev ord. smålskollär. 1920 i Vitterarv. Död i Falun 20/8 1982.


Hydman, Karl Adolf Västanäng


Håkansson,Rune Högtomt


(18N74) Hägglund, Wilhelmina Josephina Margreta , f. 30/5 1835, d. t. komin. J. Hägglund i Näsbyn 1, Delsbo.Lärare i Södra Sannäs, och 1892-1898 i Vitterarv, † 18/2 1900. Gift 22/6 1878 med Carl Pehrsson-Rudolphi, f. 19/2 1853.


23N4 HärdelinClara Matilda , * 26/4 1868, d. t. kapt. T. Härdelin i Nordanäng. Lärarinna i Fredriksfors. Utfl. t. Harmånger 1903. Gift 22/6 1892 med (9P26) Carl Ersson-Gräns, * 26/3 1867, s. t. skrädd. E. Gräns i Sjömyra sss 4, Delsbo. Skrädd. o. bonde i Sjömyra s 4. Utfl. t. Norrbo 1914. Bos. i Norrbobyn, Bergsbruket 1. † 1/9 1944.
Anna Brita * 6/3 1893. Utfl. t. Harmånger 1903


(23N5) HärdelinMaria Cecilia Alexandra  f. Tengborg, den 26/6 1870 i Trollhättan.  Gift och frånskild T. Härdelin. Lärare 1907-1909 i Källbergsbo. Död 2/2 1933.


Högdahl,Hans, se Åhs skola.


Höglund, Helena


Höglund,Thomas, född 2/8 1944 i Västerås. Lärare i ma. och naturvetenskap i Ede skola från 1972 till pensioneringen.


Höglund V

 

I.

 

 

J.

 

Jacobsson Ingrid f. Eriksson den 6/10 1948 i Delsbo. Examen i Härnösand Gift 25/5 1969. Lågstadielärare 1970. VT 1971 Västanäng. Ede skola 1972 – 2015


Jansson, Anna Sjulsberg Sjulsberg


Jansson, Helena Witterarv


Jansson, Ingrid Västanäng


Jivegård, Erik ,född 21/6 1943 i Skara (Skaraborgs län, Västergötland). Gift 3/8 1968 med Inger Jivegård,född 5/3 1941 i Ängelholm (Kristianstads län, Skåne). Båda lärare i Ede skola


Johansson, Anna Östra Berge


Johansson, Gerd Norrväna


Johansson, Gunhild gift , Högtomt


Johansson,Hanna Elisabet , f. 29/8 1882 i Hudiksvall. Lärarinna  Fl. fr. Gnarp t. Witterarv 14/10 1911. Fl. fr. Witterarv t. Hudiksvall 16/11 1914.


Johansson Håkan f. 16/6 1935 i Hudiksvall. Gift 30/6 1962. Kom till Delsbo 1966
Lärare i Kemi, Mattematik och Fysik


Johansson-Boja, Isac, f. 28/6 1800 i Tuna sn, V.-norrl.  Infl. 1838.
G. 1840. F.d. båtsman, sen. skollär. i Oppsjö, Delsbo. † 2/12 1882.


Johansson, Johanna , Högtomt


Johansson, Lovisa Östra Berge


Johansson, Sigrid Maria , f. 8/1 1896 i Irsta, Västerås.Lärarinna. Fl. fr. Irsta t. Överälve 21/12 1917. Fl. fr. Överälve t. Irsta 8/8 1918


 


Signe Jonasson som nyxaminerad i Bollnäs 1912

Jonasson, Signe Helena , f. 21/7 1891 i Delsbo. Lärarinna i Sjulsberg 1912. Fl. fr. Ede till Wassunda, Stockholm 12/10 1917. Hon förblev ogift och avled i Järvsö den 2 oktober 1949.


Johnsson, Amanda Västanäng


Jonsson, Anna  f.Hansson den 29/12 1885 i Forshälla. G. 1928, småskollär. i Delsbo skoldistrikt efter ex. 1904. Död Ava 2:26, 19/6 1965.


Jonsson, Anna (dotter till Skå-Gustav Jonsson) Sjulsbergs skola


(40N8) Jonsson, Anna, f. 18/11 1893 i Delsbo. Fl. fr. S. Sannäs t. Hassela 28/11 1921


Jonsson, Bo Ede


(10R7) Jonsson, Brita, ,  f. 22/5 1845 i Delsbo. Lärarinna. † 7/5 1937


Jonsson Gabriella f. Hansson den 16/8 1949 i Ludvika. Examen i Gävle 1974. Lågstadielärare. Gift 31/7 1981 Strömbacka 1979 – 1980 Ede skola 1981 – 2016


(42N46) Jonsson, Kerstin (Christina), född Andersson den 22/3 1861, d. t. bonden Anders Olsson i Fjärdsätter, Delsbo. Utexaminerad småskollärarinna. Fl. f. Västeräng till Högbo 14/2 1880. Återflyttat t. Västeräng 16/11 1885.  G. 1889 m. J. Jonsson. Bonde i Överälve 7.  † 5/1 1932.


Jonsson Ingrid


Jonsson, Jan Bertil


Jonsson Margaretha f. Lövgren 29/11 1942 i Stockholm. Examen i Gävle. Småskollärare 1968. Gift 18/10 1969. Vik. Ede skola VT 1965. Vik. Östra Berge 1965 – 1966. Ede skola 1968 – 2007


Jonsson, Marta


Jonsson Mats, f. 16/12 1964 Delsbo. Lärare mellanstadiet Ede skola


Johnsson, Nora Fredriksfors


Jonsson, Jonas, f. 29/5 1865 i Skön, Västernorrlands län.Utexaminerade folkskolläraren infl. till Hallsta i Delsbo


Jonsson, Per Ede skola


sju-011-solvig--jons

Delsbo kyrka. Brudparet Solveig och Lars Jonsson på kyrktrappan

Jonsson, Solveig, född 9/12 1915 i Maria Magdalena (Stockholms stad, Uppland).Gift 12/8 1951, med Lars Jonsson. Lärare i Sjulsberg från 1947- Läs om henne under skolprofiler


Jonsson, Ulla  Ede


Jönsson Lidén, Ester , Norrväna

 

 

K.

 

Karlsson, John R.  f. 21/3 1902 i Västervik (Kalmar län, Småland).Gift 27/12 1923 med Rut Erika Vilhelmina Tengberg. Född 28/8 1901 i Jakob (Stockholms stad, Uppland). Folkskollärare under större delen av Långede skolas epok. Död 24/5 1985.


(X4)6C10 Karlsson/Samuelsson, Maria Elisabet, f. 18/12 1893, d. t. Augusta Samuelsson fr. Hedvigsfors, Bjuråker. Död. 2/4 1985. Allas tant-Maria. Textillärare. Läs mer om henne här under skolslöjden
Barn:Karl Erik 22/7 1918, Karl Axel 9/2 1920. Flygmontör. Bos. i Ede, Karl Åke 2/7 1925 Sågv.-arb. Karl Ivar 26/6 1932. Verkstadsarb.


Karlström, Birgit Högtomt


Kellberg, Clara Erika ,Guvernant f. 28/6 1868 i Katarina förs. Stockholm. Infl. till Johannesberg 23/11 1888. Utfl.fr. Johannesberg t. Stockholm 10/12 1889.


Kjellin,Siri Emilia , f. 28/7 1890 i Östersund.Folkskollärarinna. Fl. fr. Mörsil, Jämtlands län t. Högtomt 11/10 1912. Fl. fr. Högtomt t. Umeå 11/1 1915.


Kerstin Kolm f Åström den 27/6 1955 i Västerlösa, Uppland. Gift 22/6 1988


Kjällman Mattias, 1817 schoolmästare boende i Hammarsvall


Klint, Malin Sjulsberg


Knapp,Stina  1930 i Överälve


Knutsson, Allan, Västanäng


Käck-Brolund, Ingela, Rektor Ede skola. Född 4/4 1961 i Bergsjö. Gift 1989 med Björn Allan Brolund.

 

 

L.

 

Lagerberg, Selma Åhs


Landström,Edla, Vitterarv 1882-1886


Lantzell, Margot, Rektor Ede skola Född 8/2 1940 i Västergötland. Död 9/12 2002


Larsson,Berta Gully Maria , f. 3/8 1894 i V. Skrävlinge. Lärarinnan. Fl. fr. Halmstad t. Fredriksfors 20/12 1917.


Larsson, Liss Lars  född 30/7 1927 i Leksand. Gift 31/7 1954. Fem barn. Lärare i Ede. Dessförinnan lärare i Kyrkskolan i Bjuråker 1954-1958 och Friggesunds skolan 1960-1964. Liss Lars Larsson avled i Delsbo 22/7 2003.Erik Leek, undertecknads morfar

(54J6) Leek Erik P. född 5/11 1851, son till soldat P. Lek i Stömne Delsbo.  Folkskollärare. 1876 inskriven som lärarelev vid Bollnäs seminarium och efter avslutad lärarutbildning fick han sin första tjänst som ambulerande lärare i Stråsjö – Ängebo skolor i Bjuråker. Inflyttat från Delsbo till Stråsjö 5/2 1880. Utflyttat till Delsbo 17/11 1883. Där fick han plats som ambulerande lärare i Sjulsberg, Gäddvik och Källbergsbo skolor, en plats han innehade till 1912.


Lidén,Ester, född 26/10 1896 i Forsa, g. Jönsson. Lärare i Norrväna 1920-1960. Hon avled 15/2 1991. Läs mer om henne under skolprofiler


Maria Liljeqvist, f. 7/2 1882 i Bergsjö.Folkskollärarinna. Fl. fr. Bergsjö t. Fredriksfors 4/4 1910.  Fl. fr. Fredriksfors t. Bergsjö 13/6 1911.


Lindahl,Anna Kathrina, f. 29/5 1880 i Undersåker i Jämtlands län. Småskollärarinna Flyttat från Sunnansjö till Gnarp 20/10 1900


Lindahl, Olga Petronella, f. 14/2 1878 i Wassunda, Uppsala län. Lärarinna i Fredriksfors. Fl. fr. Sunnansjö t. Harmånger 29/12 1906.


Lindberg, Brita Helena, f. 2/1 1892 i Torsåker. Lärarinna Fl. fr. Ovansjö t. Witterarv 9/11 1914. Fl. fr. Witterarv t. Ovansjö 16/1 ?.


Lindberg, Emma Wilhelmina, f. 25/5 1886 i Hedesunda, Gävleborgs län. Lärarinna Fl. fr. Harbo, Västmanlands län t. Sörväna 2/4 1911. Fl. fr. Sörväna t. Indals-Liden 26/11 1914.


Lindberg, Josef Överälve


Lindgren, Anna Britta Fredriksfors


Lindgren Berit f. Turefors, (41P12) f. 8/6 1934 i Delsbo. G. 22/6 1963
Mellanstadielärare först i Högtomt sedan i  Ede skola.


Lindkvist, Jonas Alfred (Movitz), född 25/10 1884 i Färila. Gift 5/4 1915. Död 1/12 1964. Lärare i Västanäng


Lindström Kerstin


Linér Edith Norrväna


Linnér, Helga Teresia Elvira, g. Vogeler f. 3/3 1876 i Linneryd, Kronobergs län (enl. Sveriges dödbok är hon född i Ö. Torsås, Kronobergs län).Lärarinna.  Fl. fr. Norrbo t. Ede 24/11 1902. Gift med ingenjören Joh. Vogeler fr. Matteus, Stockholm. Fl. fr. Ede t. Matteus, Stockholm 30/9 1907.


(4R27) Lars Erik Logård,född 29/8 1921, s. t. bonden P. Logård i Isbo 41.
G. 28/7 1946. Fotograf. Bos. i Ede 331, Delsbo. Folkhögskolan på Dellenborg
(Y24) Edit Rosina Rönnqvist, * 14/6 1918 i Hässjö, V.-norrl. Infl. fr. Ljusdal 1944.


Carl Litheen. Läs mer under Delsbo skolors historia


Ljunggren, Kerstin Västanäng


Lodén,Roland, Ede skola


Lund, Harry, Norrväna


Lundberg, Ester Södra Sannäs


Lundberg, Per Robert Valfrid (Valle) , f. 7/6 1892 i Högbo.Folkskollärare. Fl. fr. Högbo t. Högtomt 15/10 1917. Död 6/7 1978


Lundgren, Anna, Ede, Högtomt


Lundgren, Dagmar, Västanäng


Lundqvist, O.  1874-1875 Källbergsbo/Sjulsberg


Lundström Edith,f. 25/6 1934 i Töre, Norrbotten. Gift 15/8 1957. med Ingemar Lundström f. 4/1 1933 i Älvsbyn, Norrbotten. Båda, mellanstadielärare Ede skola


Lundström Edla Maria f. 1/12 1861 i Skellefteå. Infl. t. S. Sannäs 17/8 1876.
Folkskolelärarinna i Södra Sannäs, därefter lärare i Hålsjö 1892-1893.


(20R3)Löfstrand Åke, född 30/1 1943 i Delsbo.  Gift 2/11 1984, lärare i Ede


Lönnberg/Hansson Margareta f. 2/11 1947 i Delsbo.Examen i Gävle 1969. Mellanstadielärare. Ede skola omkring 1998 till 2010.


Löfgren Per, mellanstadielärare i Ede skola


Lövgren, Anna Fredriksfors


 

 

 

M.

 

Marsch Edit f. 1/10 1942 uppväxt i Norrbo. Gift 14/8 1965


Markström, Fredrika Theresia Lovisa, guvernant , f. 10/5 1859 i Uppsala. Infl. från Uppsala 23/9 1881 till Knutslunda. Fl. från Knutslunda t. Uppsala 4/8 1883.


Malmqvist, Ulf , född 26/9 1936 i Uppsala. Gift 18/9 1965. Lärare i  Ede


Myrnäs, Ulf  född 9/6 1936 i Oscar (Stockholms stad, Uppland). Gift 26/6 1965 med Hjördis född 10/3 1943 i Östersund (Jämtlands län, Jämtland). Båda lärare i Ede


Mårtensson Ing-Marie, Rektor Ede skola

 

N.

Nordin Solweig, född 1938-09-07,Stockholm.
Mellanstadielärare i Delsbo 1968 – 2003.


(25N20) Nilsson, Anna f. 15/2 1871. Dotter till Erik Ersson bonde i Sjulgård. Lärarinna. Fl. fr. Näsbyn till Färila 21/1 1891 och åter 31/2 1895 till Fredriksfors. Utflyttat från Fredriksfors till Sunne 19/12 1908. Gift med skollärare J. Höjde i Sunne Värmland. Änka 1937. Död i Knutslunda 11/5 1956.


Norberg, Sara, Högtomt, Ede – Ringstav.


Nordén, Gustafsson Edit , f. 2/9 1894 i Lycksele. Småskollärarinna.  Fl. fr. Bygdeå t. Ede 16/11 1914. Fl. fr. Ede t. Ljusnarsberg 25/7 1915.


Nordblom, Jonas Västanäng före 1864


Nordemark, Sven Västanäng


Nordin Carin f. 6/4 1948 i Ljusdal. Examen i Uppsala. Mellanstadielärare. Brännås 1977 – 1979. Bobygden 1980 – 1993. Ede skola 1993 – 2012.


Nordin Ingvar f. 6/4 1932 i Harmånger. Gift 19/7 1958. Död 8/8 2012
Lärare i Fysik, Mattematik och Kemi.


Nordin Solweig, f. 25/9 1962 i Nora. Mellanstadielärare Ede skola


(26B5) Nordlinger, Carl Georg, född 14/11 1850 skollärare, son till korp. C. M. Nordlinger i Fagerfall, Bjuråker. Lärare i Långmor Bjuråker 1875-1878, därefter lärare i Högtomt  1878-1907. 1907-1909, 1912 vt. vikarie, och 1914-1915 i Högtomt.
Han genomgick en tvåårig kurs vid folkskoleseminariet i Härnösand och tog där folkskollärarexamen år 1875 en 4 månades kurs vid Landgrens seminariet i Delsbo. Han skrev även manuset till ”Fädernas missgärningar” som gavs ut av sonen Petrus Nordlinger. Gift 2/11 1875 med folkskollärare Margreta Pehrsdotter-Renström vilken avled i lungsot 6/1 1880 i Delsbo. Omgift 3/12 1882 med (7T61) Margta Timper från Delsbo. Sju barn.


Nordlinger, Göta Högtomt


(26B05) Nordlinger, Josef, född 19/3 1894 i Delsbo. Lärare i Östra Berge 1920-1957. Gift 22/9 1918.Död 14/6 1964.


(26B) Nordlinger Petrus, f. 28/12 1890, son till Georg Nordlinger, Lärare i Högtomt. Utfl. till Jukkasjärvi 1917.


Nordström, Rebecka Amalia, f. 27/5 1891 i Umeå. Folkskollärarinna. Fl. fr. Umeå t. Östra Berge 12/12 1913. Fl. fr. Ö. Berge t. Umeå 22/11 1915.


Nordström, Ann Sofia, f. 25/5 1869 i Jäder, Sörmlands län. Folkskollärarinna. Infl. från Jäder till Håknorrbo 5/8 1887. Utfl. t. Helgarö 29/6 1888.


Nordström, Kerstin, Högtomt


Norman, Hilma Göta (Götilda), f. 21/10 1887 i Härnösand.Småskollärarinna. Fl. fr. Härnösand t. Högtomt 20/11 1908. Fl. fr. Överälve t. Alfta 10/12 1918. Gift Nordlinger 1922. Död i Överälve 9/5 1957.


Nyberg Ulla f. Karlsson den 21/11 1945 i Delsbo. Examen i Härnösand. Småskollärare 1968. Gift 22/7 1970. Friggesunds skola 1968 – 1974. Ede skola 1974 – 2010.


Nyholm, August, f. 1834 i Götlunda (Örebro län, Närke). Sågverksinspektor Storån. Lärare 1884-1887 i Håknorrbo/Gäddvik


Nylander, Dacka, (hans dopnamn var Dan-Erik) född 22/11 1950 i Malmberget, Lappland. Lärare i Friggesund 1991-1992. Därefter lärare i Ede. Dacka Nylander avled 2/9 2014.


Nyqvist, Emilie (Emilia) Anna Lovisa , f. 11/9 1886 i Öregrund, Stockholms län.. Fl. fr. Gräsö, Stockholms län t. Håknorrbo 21/12 1905. Fl. fr. Håknorrbo t. Öregrund 30/6 1907.Småskollärarinnan i Håknorrbo.

 

 

O.

 

Ohlin, Hulda 1940 Överälve


Olofsson,Erik. Läs om hans öde under Åhs skola


(5M15) Olsson, Amanda, f. Rudolphi 2/8 1879 d. t. fotogr. C. Rudolphi i Ede. G. Olsson 1907, Lärare i Vitterarv 1898-1907, Västanäng 1907. Utfl. t. Sth. 1941.


Olsson Eva Långede


Olsson-Grängsjö, Georg Åhs-Ede


Olsson, Gerda ,f. Persson 13/9 1896 i Bollnäs. Gift 1931 m Lars Olsson. Ord. småskollär. i Ede 1922. Död 4/10 1982


Olsson Karin, Witterarv


Olsson-Rahm, Signe, Fredriksfors


Olsson, Tekla , f. Östlund den 11/2 1895 i Nianfors. G. 1927 m Jonas Olsson. Ord. småskollär. i Sjulsberg 1918-1927. Död 27/8 1987.


Olsson, Vivian, Ava

 

 

P.

 

Persson, Berta Fredriksfors


Persson, Brita, Ede


Persson, Gerda, g. Olsson 1922-1938 Källbergsbo


Persson,Karolina,f. 20/10 1851 i Nore, Örebro län.Skollärarinna Källbergsbo. Infl. t. Ås 21/8 1876. Utfl. till Bergsjö 19/9 1881.


Persson, Sigrid. Lågstadielärare Ede skola


Pettersson, Hanna Witterarv


Pettersson, Mathilda Fredrika , f. 12/9 1877 i Gävle.Barnfröken. Fl. fr. Gävle t. Johannesberg 30/3 1908.


Pettersson, Marta Juliana , f. 21/6 1890 i Delsbo.Lärarinna. Fl. fr. Åsele t. Ede 17/7 1914.


(13J12)Pressberg, Göran , 13/2 1845 i Valls sn. Jämtl. G. 24/6 1874. Skollär. i Ås, Delsbo. † 6/5 1878 (lungsot).  Se Åhs skola

 

 

Q.

 

 

R.

 


Ramenius, Irja , född 3/12 1903 i Finland. Ogift, död i Delsbo 17/2 1989. Lärare i Vitterarv, Ede och Hällnäs 1949-50.


Ranebo, Carl, Västanäng 1943 – 1953


Ringkvist, Albert Östra Berge


Rogell, Mats Högtomt


Rogell,Maja, Högtomt


Roos, Artur Sjulsberg


Roos, Sven, Rektor Ede skola. Han föddes i Hybo 1/11 1920. År 1937 tog han realexamen i Ljusdal och efter ett par års  uppehåll fortsatte han sina studier i Uppsala, där han avlade folkskollärarexamen 1943. Sin första tjänst som lärare hade han i Järvsö under åren 1944-1949. De sex därpå följande åren tjänstgjorde han vid Hedens skola i Ljusdal. När rektorstjänsten i Bjuråker blev ledig 1957 sökte han ock fick den. Fyra år senare fick han tjänsten som rektor i Delsbo. Sven Roos avled 16/2 2001.


Rosén, Lydia , f. 25/4 1900 i Forsa. G. 1929. D.19/4 1988. Läs mer under skolprofiler


Rosell, Anna Maria (Maja), g. Sundberg f. 4/3 1897 i Bergsjö. Småskollärarinna. Fl. fr. Bergsjö t. Överälve 18/2 1919. Fl. fr. Överälve t. Högtomt 1924. Se även Sundberg


(5M15) Rudolphi,Amanda , född 2/8 1879, d. t. fotograf C. Rudolphi i Ede, Delsbo. Lärarinna. År 1896, endast 17 år gammal inskrevs hon vid Bollnäs landstingsseminarium och utexaminerades våren 1898, då icke fyllda 19 år fick hon sin första plats som ord. lärarinna vid Vitterarvs skola i Bobygden, där hon hade 54 barn att hålla reda på. Efter nio års tjänst i Vitterarv blev hor ord. lärarinna i Västanäng, en tjänst hon innehade i 31 år, tills hon pensionerades 1939. G. 24/6 1907 Jonas Olsson, f. 4/3 1877. Bonde i Västanäng 6, Delsbo. Utfl. t. Sth. 1941.Amanda avled i Sthlm. den 18/1 1957.


Rudolphi Karl Åhs


Rudolphi Wilhelmina Åhs


Rundlöf, Helga Hermina Johanna . 4/2 1890 i Hudiksvall. Lärarinna Fl. fr. Hudiksvall t. Norrväna 27/11 1908, g. Hammer 1908-1910 Edsäng, 1911-1912, 1915-1941, Norrväna Se under namnet Hammer.


Rönnholm, Kjell , född 8/11 1945 i Sorsele (Västerbottens län, Lappland). Gift 17/7 1971 med Anne-Li Bäckström, född 5/12 1945 i Vännäs (Västerbottens län, Västerbotten). Båda lärare i Ede


Rönnhäll, Stig ,född 9/10 1928 i Silbodal (Värmlands län, Värmland). Lärare i Högtomt

 

 

S.

 

Sellström Karin f. Olshäll (37K8) den 25/5 1929 i Svedja Delsbo. Gift 16/7 1960 med Roland Sellström
Mellanstadielärare Död 4/8 2016


Sellström Roland f. 28/9 1929 i Harmånger, uppvuxen i Strömsbruk.
Gift med Karin ovan den 16/7 1960.  Död 7/2 2000
Lärare på mellanstadiet och högstadiet i mattematik, historia och samhällskunskap.


Sahlberg, Hanna Långede


Sahlström,Marta, Fredriksfors


Sandberg, Maja Högtomt


Sandberg, Vera , Östra Berge


Schalander, Gustafva Carolina  f. 6/8 1878 i Bromma, Stockholms län.Småskollärarinna. Fl. fr. Katarina förs. t. Ede 21/11 1896. Fl. fr. Ede t. Solna, Stockholms län 16/1 1902.


Sjöberg, Anna Elisabet, f. 24/1 1891 i Skellefteå. Lärarinna. Fl. fr. Skellefteå t. Witterarv 30/8 1916.


Sjöblom, Elsa Sjulsbergs skola


Sjögren Karin f. 27/8 1949 Österåker, Sörmland. Examen i Linköping, lågstadielärare 1972. Ede skola 1972 – 1974, Ht 1974 Edsta. 1975 – 1977 Brännås. HT 1977 till 2015 Ede skola.


(56L7) Skoglund, Calle f. 12/1 1911 – 4/2 2004 slöjdlärare. Läs mer om honom under skolslöjden 


Stagervall, Gösta, född 24/9 1932 i Frösö (Jämtlands län, Jämtland).Gift 30/10 1953. Lärare i  Ede


Stam, Erik Alfred  20/1 1899 i Uppsala, folkskollärare. Inft. till Ede 1678 1922. Utfl. till Löt 3/1 1923.


Stenberg, Karin, kom till Öster-Berge skola 1955


43J12 Strand,Ruth Linnea, f. 21/4 1914 i Edsäng, Delsbo. Lärare i Södra Sannäs
Gift 24/12 1941 med (13N19) Gotthard Berner Konstantin Nilsson, f. 10/11 1899, s. t. arr. N. J. Nilsson i Källeräng. Skogsförman. Bos. i Fredriksfors 134, Delsbo.


Strange, Axel , f. 8/10 1887 i Ovansjö, Gästrikland. Gift 1915 med småskollär. Lydia Jansson f. 28/10 1887 i Österlövsta, Uppland. De/han kom till Delsbo 1923 och verkade som kantor och lärare i 28 år. Han blev den förste ledaren för Delsbo manskör som bildades 1924. Axel Strange avled 14/6 1954. Hustrun Lydia Strange var verksam i Södra Sannäs skola. Hon avled den 6/4 1952.


Ström, Britta Fredriksfors


Strömlund, Sven Västanäng


Sundberg, Anna Maria, f. Rosell den 4/3 1897 i Bergsjö. G. 1934 m Edvard Sundberg. Odr. småskollär. Överälve 1918-19 därefter i Högtomt. Död i Bergsjö 15/7 1957.


Sundström, M. Fredriksfors


Svanfeldt, Karl Jonatan, f. 18/1 1885 i Växsjö. Folkskollärare  Fl. fr. Söderköping t. Högtomt 3/10 1909. Fl. fr. Högtomt t. Markaryd, Kronobergs län 12/12 1911.


(10P24)SvedJonas , f.15/3 1891, s. t. sold. P. Sved i S. Långsbo.  G. 15/12 1913. Brita Printz. Bos. i Eckelsbo, sen. folkskollärare i Ö. Berge, Delsbo. Utfl. t. Timrå 15/9 1916.


Swedberg, Alfred Östra Berge


Swedberg, Amanda Åhs


(30K3) Svedberg, Pehr  f. 6/10 1815. läs mer under lärare i Knutslunda


(26S9) Svensk, Christina f. 5/6 1856 i Delsbo. Folkskollärarinna. Åhs, 1874 i Sörväna, 1875-1876 i Högtomt-Sörväna. Fl. från Stockholm till Duvnäs 26/11 1883.Död i Dufnäs 20/3 1927.


(26S9) Svensk,Ingrid , f. 22/9 1849 i Delsbo.Folkskollärarinna, Åhs. Fl. fr. Arbrå t. Duvnäs 12/12 1907. Fl. fr. Duvnäs t. Bjuråker 3/6 1912.Död i Spångmyra 24/5 1927.


Svensk, Per Åhs


Svensson, C. J. Håknorrbo


Svensson, Evy Ede-Ringstav.


Svensson Ulf f. 6/1 1955 i Rogsta. G. 6/12 1989. Mellanstadielärare Ede skola


(5L4) Sundfors, Olof , * 16/12 1807, s. t. bonden M. Sundfors i Hagen. Spiksmed, bonde o. nämndeman i Ava (Klubbo s 1), Delsbo. vandrande skolläraren. Läs mer under Åhs skola  † 31/3 1879. (44K4) Brita Pehrsdotter, * 1/10 1801, d. t. husman P. Pehrsson i Tjärnmyra, Delsbo. † 10/2 1889.
Barn: Magnus 19/12 1830, † 19/6 1840 (drunknad), Pehr 5/12 1832, † 19/6 1840, (drunknad), Magnus 17/1 1842, † 25/12 1842, Pehr Magnus 29/9 1844. Kvarnägare i Ede, Delsbo. † 28/3 1916.


Söderberg, Jonas Västanäng


Söderblom, Ebba Johanna (Dahlin) (fosterdotter), f. 28/1 1888 i Söderhamn. Småskollärarinna. Fl. fr. Bredåker t. Bollnäs 30/8 1911.


Söderbäck, Helmer ,född 7/3 1915 i Sura (Västmanlands län, Västmanland), rektor vid Dellenborg


Södergren, Algot , Högtomt


(46P9) Södergren-Hansson, Erik”Michels Erske”, född 8/2 1824, s. t. bonden H. Jonsson i Sörväna s 2. G. 29/5 1859. Husman i S. Sannäs, Delsbo. (Mistat ena handen.)lärare i Fredriksfors  † 21/5 1896. (1P4) Helena Ersdotter, 2/9 1834, d. t. bonden E. Zachrisson i Ava s 1, Delsbo. † 8/5 1914. Sonen Zacharias f.15/10 1862


Söderlind, Nora  Ht. 1913 Håknorrbo, och Fredriksfors


Söderwall, Jenny Alexandra , f. 21/10 1886 i Bollnäs. Utexaminerade småskollärarinnan, Fr. från Ede t. Ljusdal 14/3 1888.


Sörlin, Johan August , f. 11/1 1885 i Långsele.Folkskollärare.  Fl. fr. Långsele t. Västanäng 20/8 1909. Fl. fr. Västanäng t. Forsa 15/12 1917.

 

 

T.

 

(23N5) Tengborg, Maria Cecilia Alexandra, f. 26/6 1870 i Trollhättan, Älvsb. Gift och frånskild T. Härdelin. Skollärarinna. Fl. från Sthlm. till Fredriksfors 31/7 1888. Lär. i Överälve och 1889 i Ede. Död 2/2 1933.


Tengroth, Marta Överälve


Tjernelf, Anna Brita


(14H6) Tjerneld, Sigrid Kristina, född i Jönsarbo Strömbacka 5/3 1837, dotter till Olof Tjerneld och hans hustru Margareta Christina Söderström i Jönsarbo, Strömbacka. Ambulerande lärarinna. Utflyttat till Delsbo 1874, lärare i Källbergsbo/Sjulsberg 1875-1884. Död 19/8 1920.


Törnell,Karin Östra Berge

 

 

U.

 

 

V-W.

 

Wengelin, Elsie,f. Karlsson den 26/5 1942 i Delsbo. Gift 1983 med Erik Wengelin. Lärare i  Ede


(11K15) West, Marta, f. 30/4 1886 i Delsbo.  Ord. småskollär. i Åhs, skola sedan 1905. Död 28 april 1959.


Westerfors Sievertz, Ingrid, Norrväna


(13T12) Westerlund, Maria , f. 15/4 1874 i Delsbo. Folkskollärare. Utfl. från Ede t. Bollnäs 16/10 1900.


Westlund, Conny


Widén, Matilda


Wiklund, Karin (Katarina)  född 20/7 1852 i Forsa. Folkskollärarinna. 1878-1880 Sörväna, 1884-1886 Källbergsbo


Wästlund Berit

 

X-Y-Z.

 

 

Å.

Åhman,Anna  Ht. 1904 Håknorrbo


Åhlin, Hulda  f. Almgren den 9/7 1888 i Hille Gävleb. Gift o frånskild. Vik. Överälve skola från 1941. Hulda avled i Uppsala den 2 december 1959


Åslin, Unni Amalia , f. 5/7 1892 i Holms förs., Västernorrlands län. Folkskollärarinna,  Fl. fr. Holm t. Fredriksfors 11/11 1915. Fl. fr. Fredriksfors t. Hällesjö?? 14/2 1917.


Åstrand, Ingmar, f. 20/7 1931 i Engelbrekt, Stockholms stad. Gift 18/6 1960.
Lärare i Högtomt i slutet av 50- och början av 60-talet. Död i Smedstorp den 18/5 2015


Åström Sture f. 17/7 1946 i Sandviken. G. 22/6 1988. Mellanstadielärare i Ede skola.

 

 

Ä.

 

 

Ö.

Öberg, Elin Karolina , f. 22/8 1885 i Ås, Jämtlands län.Folkskollärarinna i Östra Berge Död 18/3 1915.


Öberg, Göran, f. 4/10 1939 i Falu Kristine, Dalarna. G. 13/5 1961. Ede skola


Öberg, Viran , Västanäng 1954


Östh, Ingegerd


Östberg, Per, född 7/11 1929 i Falu Kristine (Kopparbergs län, Dalarna). Gift 9/8 1952.
Lärare i Ede och i Västanäng från 1963-


Östling Stig f. 15/5 1920 i Haraker, Västmanland. Gift 29/6 1947. Död 29/1 2006
Yrkesvalslärare samt lärare i samhällskunskap och historia.


Östlund, Agda Birgitta , f. 29/6 1893 i Alfta. Småskollärarinna. Fl. fr. Alfta t. Källbergsbo 31/12 1912. Fl. fr. Källbergsbo t. Alfta 30/12 1915.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan, och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo eller Swisha till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö

Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

10 kommentarer

 1. Arbetade som fast anställd lärare på högstadiet mellan 69-98 i ämnena Bild Konst Är utbildad på teckningslärar in st. Sthlm. 65-69 Konstfackskolan. Frågar mig varför min lärargärning inte på någon plats uppmärksammats i boken varken med bild eller text?

  1. Hej Lars!
   Tack för att mejl. Nu tänker jag skriva in dig bland Lärare i Delsbo och jag vill veta om det stämmer att du är född i Kristianstad 1939
   Hör av dig så snart du kan är du snäll

   Hälsningar
   Åke Nätterö

 2. Hej! Nog borde Ingemar Lundström platsa på den här sidan. Han var lärare under många år i Ede.

  1. Hej Klas! Du har helt rätt att Ingemar Lundström borde vara med. Det här är ett arbete som pågår och så länge vi inte har några faktauppgifter om honom kan vi inte skriva något

 3. Thomas Höglund lärare ede skola i ma .och naturvetenskap sedan 1972 till pension.

  1. Hej Thomas och tack för mejlet. Innan jag skriver något vill jag fråga om din sista klass var läsåret 2005-06. Du är född 1944 i Västerås och du gifte dig 1972 med Ulla-Britt som är född på Gotland och vad jag vet har ni två barn.
   Berätta vad du vill att det ska stå om dig. Hälsningar Åke Nätterö

 4. Hej, Åke!
  Ingrid Brink är mellanstadielärare inte lågstadielärare.
  Sigrid Persson är lågstadielärare inte mellanstadielärare.
  Mvh Dorrit Berlin

  1. Hej Dorrit!
   Tack snälla du för rättar när du ser att det blivit fel.
   Är så tacksam för all hjälp jag kan få.
   Har du mer uppgifter som går att lägga till så välkommen igen.
   Vänligen Åke Nätterö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *