Emigranter från Norrbo

Här har vi samlat de personer som har utvandrat från Norrbo, enligt Norrbo släktregister


Se och lyssna till glada svenskar i Amerika.


Alla uppgifter är hämtade ur Bjuråker–Delsbo–Norrbo släktregister
Riktigheten i uppgifterna har vi inte kontrollerat och möjligen kan även personer ha förbisetts.

Vi har valt att visa hela familjebilden även om det bara är en person i familjen som har utvandrat. Det brukar vara till stor glädje för den som letar uppgifter om sin släkt om man får se vilka som var föräldrar och vilka syskonen var.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. Nu kan du söka vad du vill i sökrutan upp till höger eller ner till vänster, beroende på vilken dator du har.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Biskops Hill den 30 december 1867

Älskade Föräldrar och Syskon!

Jag har nu dröjt länge med att skriva svar på det brev som ni skrev till mig den 29 augusti. Det avgick ifrån Söderhamn den femte september och jag bekom det på Biskops hill den 22, vilket var mycket glädjande för mig att få emottaga och se dess innehåll. Jag skulle för länge sedan ha skrivit svar, men som pappa ville att vi inte skulle skriva alla på en gång så har jag dröjt. Men hoppas att ni har erhållit hälsningar ifrån mig igenom Hillmans och Engmans brev.

Det är nu många månader och dagar sedan jag skildes med eder, men avskedsstunden var den svåraste av alla som jag har upplevat. Jag tänker att ni har många gånger kommit ihåg mig och undrat hur jag befinner mig här uti det fördömda Amerika av svenska nation. Jag får härmed underrätta eder därom.

Men jag får först tacka för brevet och de goda önskningarna som ni tillönskat mig. Jag får även omtala för eder att jag har Gudilov hälsan och mår bra. Jag har inte varit dålig någon dag sedan jag kom hit vilket jag har mycket att tacka Gud för.

Jag kom till Biskops hill den 23 juli och där så arbetade jag 2½ månad åt S. Björklund. För första månaden hade jag 28 dollar, andra 26. Mitt arbete var att binda säd, tröska, plöja, vilket går mycket fortare än i Sverige för här begagnas maskiner nästan åt allting. Vi skar 14 á 15 tunnland om dagen då hade vi 4 hästar för maskinen och 6 á 7 bindare, då skulle ni tro att man fick skynda på likasom med tröskningen, här begagnas icke kornlador likasom i Sverige utan säden körs i stackar på fältet och så har de maskin på hjul så att de kan köra den vad de vill. Vi tröskade 100 á 125 tunnor om dagen Säden kommer fram kastad och ren från dom. Maskinen körs med 10 hästar. Plöja går även bättre här för det finns inte sten att kryssa för som jag är van förut. Här är det åkerstycken som är flera mil långa som inte finns något dike.

Sedan jag slutat arbetat åt Björklund så gick jag och de andra gossarna omkring 100 engelska mil i sydväst för att arbeta på järnvägen. Mitt arbete var att följa med bantåget och lasta räls och slipers och att påla vid bäckar och åar vilket arbete gick bra. Jag arbetade där i 2 månader á 2 dollar för dag, sedan gick jag hit till Biskops hill för att hålla jul. För Amerikanerne vet inte av någon jul eller någon annan helgdag här på Biskops hill firas juldagen lika som i Sverige. De börja gudstjänsten klockan 5. De hade ljus i kyrkorna även i alla fönster där omkring. Björklund hade 60 ljus som brann och hade bara ett i vart fönster, han har en byggning som är fyra våningar hög med torn, det är den bästa på (oläsligt ord).

Jag var sysselsatt med att sätta upp och tända dessa ljus. Sedan gick jag i kyrkan för att avhöra predikan och sång vilket ingenting var att berömma. Det är 2 kyrkor, den ena har Metodist den andra vet jag icke vad den skall kallas, det är den gamla Eric Janssa kyrkan, det predikas 2 gånger varje söndag en á 2 gånger under veckan. Och folket tycks vara flitigt att gå och avhöra, men hur deras lära är kan jag inte bedöma.

Ni vill även veta vad Biskops hill är, om det är stad eller socken. Jag kallar det för en liten stad eller köping, det började byggas här för 22 år sedan av Eric Janssons undersåtar vilket har tycks gått framåt. Det samlades flera hundrade människor som arbetade tillsammans i 16 år, men för 5 år sedan så fördelades det så att de fick varsina hemman vilka de nu sköter som och tycks vara välbärgade.

Här det inte som i Sverige att de vill låna pengar och borga varor och se mycket tiggare. Jag har intet fått eller hört talas om någon här bett om mat utan alla har pengar att betala med, om man arbetar halva året så förtjänar man så att man kan kläda och föda sig för hela året. Jag har nu förtjänat 130 dollar sedan jag kom hit och nu så tänker jag gå i skola i 3 månader för att läsa engelska, för språket är det värsta att förstå, för det är knappast något ord som har samma benämning. Om man skall köra en häst så skall han säga ”gudåp” om man skall få den att gå, om han skall stanna så säger man ”hå”. Häst det är ”Hase”.

Trilla är ”Båggi” så att det fins ingen del som kallas lika. Men jag kan nu förstå bra mycket som amerikaner talar, även tala men inte läsa. Men de säger mig att jag skall kunna lära mig läsa engelska på 3 månader. Jag tänkte nu gå tillbaks och arbeta på järnvägen men Björklund ville att jag skulle stanna kvar och gå i skola, få se vad nytta jag kan göra med företaget. Jag tänkte som ordspråket lyder ”den der råd lyder är vis”.

Vi har här ännu sommar, det kom lite snö för ett par veckor sedan, men den gick bort genast men bra köld har vi så att våra överrockar och även de andra kläderna passar här i landet. Ni vill även veta hur långt det är till New York (Sven skriver ”Niveårk”) ifrån Biskops hill, det är 2 000 engelska mil. Ifrån New York till Liverpool 3 000 mil och på en svensk mil så är det 6 ¾ engelska, då kan ni lätt se hur långt det är.

Hästar här i landet är nästan lika som i Sverige men i allmänhet större kvickare och vackrare och mycket starkare. Kor är av engelsk eller Smålands ras. Grisar är lika våra men inte få så de finns bönder som kan ha 150 á 200 stycken och inte mindre än 20 á 30. Här går grisar och kor ute både vinter och sommar, en del har fähus men för det mesta så är de utan fast det blåser och så kallt att ingen människa vill vara ute.

Jag kommer inte ihåg något mera som jag kan underrätta eder om. Jag tänker nu på Sverige och det besvärligheter som finns där och jämför dessa med Amerikas så tyckes det vara stor skillnad, här behöver inte gödslas eller dikas eller fara och sträva efter penningar. Utan här fås det och blir skörd så att de får till sina behov, över och inte under.

Men som jag har sett ifrån Sverige, dels igenom brev (och) även tidningar så ser det beklagligt ut att även ett frostår har infunnit sig där. Här minns ingen till något missväxtår eller hunger, om ni finge se hur vi äter här så skulle ni bli storligen förvånade. Det finns inget annat bröd än vetebröd, (oläsligt ord) bakelser af flera sorter, ägg, fläsk, smör, kött, kräm, caffe, the m m. Vi är likavis vad vi ska börja eller sluta, men när vi kommer till bords inte något Herrskap kan leva så frikostligt i Sverige som vi lever här. Men det är många som kommer hit ifrån Sverige som är missnöjda ändå, för de tänker att de skall få sina behov fyllda genast de kommer.

Jag har ingen gång ångrat min resa ännu men jag vill inte (oläsligt ord) hit någon för om inte den får det bra så vill jag inte ha någon skuld, men jag tvivlar inte på att inte de skall få det bättre här än i Sverige. Om det är någon som tänker fara hit nästa sommar så tycker jag att de icke lönar sig att ta mycket kläder med sig, för kläderna är inte dyrare här än där. Och besvärligt (är det) att forsla dem över hit för man får betala övervikt.

Som ni nu vill ha en karta på Amerika så vill jag gärna avsända en till eder, men jag vet icke huru jag skall få den ditsänd oskadad, men får ni inte tag i någon i Sverige så skall jag ändå göra ett försök. Jag slutar min skrivning för denna gång med många hjärtliga hälsningar till alla vänner och bekanta även till mina bekanta i Norrland.

Men först och sist till mina syskon. Pappa och Mamma som är mest hälsade av eder son
Sven Norberg

Källa:
http://arkivgavleborg.se/digitaliserade-kallor.

 

Utvandringen till Nordamerika

Under 1800-talets senare hälft var i Hälsingland liksom i det övriga landet en period av oroväckande stark emigration. Emigrationen började här redan på 1850-talet för att sedan kraftigt tillta fram till omkring 1900. Antalet utvandrare var mycket ringa i Norrbo, som var en ren jordbruksbygd, men förhållandevis stort i Bjuråker. Under perioden 1881-1900 utvandrade från Bjuråker 406 och från Norrbo 32 personer”.

 

 

Emigranter från Norrbo

—2U14—

12 Jonas Persson *30/4 1884 s. t. bonden P. Jonsson i Bästdal 2.
G. 30/10 1910. Bonde i Bästdal ss2, sen. i Norrbobyn ss13, Norrbo. Utfl. 1925. Sotarmäst. Bos. i Gåsbacka 55, Delsbo.
(X6)19P21 Brita Nilsdotter *6/10 1877 d. t. bonden N. Olsson i Tomta ss1, Delsbo.
Sven Martin *16/4 1912. Emigr. t Kanada 1929
Karin Lilian *25/7 1913                                    (X6)53T2
Anna Kristina *9/7 1917. Utfl. t. Sth. 1936


—5U3—

1 Johannes Olofsson *12/4 1805 s. t. kol. O. Olsson i Fönebo, Norrbo.
G. 17/1 1830. Kol. Bos. i Fönebo. Emigr. t. N. Amerika 1870.
3Å19 Carin Stephansdotter *17/5 1803 d. t. sold. S. Snygg i Hålsjö, Norrbo. Emigr. t. N. Amerika 1870.
Anna *5/12 1830                                             22U13
Carin, tv. *14/1 1833, † 24/1 1833 (bröstfeber)
Helena, tv. *14/1 1833, † 27/1 1833 (bröstfeber)


—6U6—

4 Lars Eric Bäckvall-Sving *8/3 1830 s. t. arb. O. Bäckvall i Fönebo. G. 10/4 1855. Sold. nr 83 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Ö. Hålsjö, Norrbo. † 3/12 1917.
3Å16 Brita Jacobsdotter *20/2 1834 d. t. nybygg. J. Ersson i Fönebo.
† 12/2 1919.
Sara Margaretha *22/8 1855                             (X4)22E2
Lars Eric *26/9 1858                                        11
Anders Olof *22/5 1863. Emigr. t. N. Amerika 1891
Anna Brita *18/1 1867, † 7/2 1868
Anna Brita *21/5 1872                                     10Å19


—6U11—

6 Lars Eric Sving *26/9 1858 s. t. sold L. E. Sving i Ö. Hålsjö, Norrbo.
G. 21/3 1886. Arb. Bos. i Norrbobyn. Utfl. t. Bjuråker 1887. Torp. i Avholm. Visit. i N. Amerika 1892-1907. Bonde i Berge 5, Bjuråker.
† 27/5 1939.
1Z11 Carin Nilsdotter *21/4 1859 d. t. bonden N. Pehrsson i Vedmyra s1, Norrbo. Visit. i N. Amerika 1892-1907. † 29/10 1937.
Anders Erik *5/6 1886, † 13/6 1907
Anna Katrina *15/5 1888. Emigr. t. Amerika 1892 (trol. död)
Brita Amanda Viktoria *12/3 1890                      14
Anna Katrina *16/7 1893                                  15
Tekla Serafia *9/6 1896. Utfl. t. Hudiksvall 1918.
Emfrid Ottilia *29/8 1898. Utfl. t. Rogsta 1917.
Frida Kristina *24/3 1902. Utfl. t. Hudiksvall 1929.
Ellis Mildred *2/2 1904. Utfl. t. Grängesberg 1935.


—20U9—

6 Carl Friberg *1/9 1846 s. t. skrädd. P. Friberg i Ö. Norrbobyn, Norrbo. G. 29/3 1869. Snick. Bos. i Avholm, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1882.
(X4) 4A12 Kjerstin Olofsdotter *2/6 1848 d. t. skomak. O. Holmberg i Avholm, Bjuråker. Emigr. till N. Amerika 1882.
Pehr Olof *18/8 1869. Emigr. t. N. Amerika 1882.
Carl Johan *29/1 1873. Emigr. t. N. Amerika 1882.
Lars Arvid *10/7 1874, † 19/12 1874 (bröstsjukdom)


—22U8—

6 Anders Ersson *25/1 1790, s. t. torp. E. Andersson i Fönebo, Norrbo.
G. 17/4 1831. Bonde i Fönebo 1. (Äger 8 öresl. o. 9 pngl. av Norrbobyn 8) † 22/12 1869.
5Å4 Catharina Pehrsdotter *15/10 1806, d. t. bonden P. Pehrsson i Norrbobyn, Norrbo. † 8/7 1872.
Eric *13/3 1832                                              13
Pehr *17/10 1833                                            14
Olof »Trygg» *3/2 1835. Emigr. t. N. Amerika 1868


—22U13—

8 Eric Andersson *13/3 1832, s. t. bonden A. Ersson i Fönebo 1, Norrbo. G. 19/4 1855. Kol. Bos. i Fönebo. Emigr. t. N. Amerika 1868.
5U3 Anna Johansdotter *5/12 1830, d. t. kol. J. Olofsson i Fönebo. Emigr. t. N. Amerika 1868.
Catharina Christina *14/3 1856. Emigr. t. N. Amerika 1868.
Anna Margreta *20/9 1857. Emigr. t. N. Amerika 1868.
Anders Olof *3/12 1862. Emigr. t. N. Amerika 1868.
Charlotta Helena *13/7 1868. Emigr. t. N. Amerika 1868.


1V12

8 Anders Olsson Nordberg, *5/2 1802, s. t. bonden O. Rollberg i Ö. Norrbobyn, Norrbo. G. 16/4 1827. Torp. i Svedja, Delsbo. Sen. bruksarb. i Österbo, Bjuråker. † 15/1 1852.
(X6)43J2 Margtha Nilsdotter, *26/5 1804, d. t. sold. N. Skjöld i Ede, Delsbo. † 7/9 1862 (kräfta)
Olof, *6/7 1827                                               (X4)4B46
Carin, *31/5 1834. Utfl. t. Hassela
Maria, *25/7 1837, † 1/8 1837
Maria, *7/3 1841. Emigr. t. N. Amerika 1869


─1V15

(X15) Olof Nordqvist, *3/9 1807. Infl. fr. Hassela. G. 9/12 1838. Sold. nr. 116 vid Delsbo komp. Häls. reg. Bos i Avholm, Bjuråker. Emigr. t. N Amerika 1869.
8 Carin Olofsdotter, *14/4 1808, d. t. bonden O. Rollberg i Ö. Norrbobyn, Norrbo. Emigr. t. N Amerika 1869.
Kjerstin, *22/11 1837, † 29/5 1838
Kjerstin, *26/12 1839                                      (X4)42C5


—5V10—

6 Olof Larsson, *18/8 1836, s. t. bonden L. Larsson i Gammelsträng s3, Norrbo. G. 13/10 1858. Bonde i Gammelsträng s3. † 15/12 1896
11Y5 Kjerstin Pehrsdotter, *12/10 1834, d. t. nämndeman P. Ersson i V. Hålsjö s16, Norrbo. † 30/3 1892 (kräfta)
Lars, *27/11 1858                                           14
Pehr, *19/12 1860                                           15
Sigrid, *26/5 1865, † 16/1 1866 (bröstsjukdom)
Erik, *19/6 1868                                             16
Olof, *10/3 1871, † 15/12 1875 (scharlakansfeber)
Sigrid, *17/2 1873, † 27/1 1874
Jonas, *3/9 1874. Emigr. t. N. Amerika 1874.


—7V10—

5 Eric Ersson, *4/8 1856, s. t. torp. E. Olsson i Gammelsträng.
G. 18/5 1883. Bonde i Backmo, Norrbo. † 18/11 1924
(Z23) Karin Jonsdotter, *22/2 1863 i Klövsjö, Jämtl. † 7/3 1911
Ingrid, *2/11 1883                                          (X4)47A29
Elisabet, *7/9 1885                                          14
Karin, *25/12 1886                                          15Y8
Erik, *19/1 1889. G. 18/10 1930. Snickarm. Bos. i Sanna, Hudiksvall.
Märtha, *24/8 1891                                         6Y10
Jonas, *28/8 1896. Emigr. t. USA 1926
Jenny, *7/6 1906. Emigr. t. USA 1926


—9V12—

7 Jonas Pehrsson, *9/3 1832, s. t. bonden P. Pehrsson i Ö. Hålsjö 10, Norrbo. G. 2/5 1856. Bonde i Ö. Hålsjö s10. Emigr. t. N. Amerika 1869.
1U8 Anna Ericsdotter, *3/11 1833, d. t. bonden E. Andersson i Bästdal s1, Norrbo. Emigr. t. N. Amerika 1869.
Sigrid, *25/11 1864, † 7/2 1865 (allm. svaghet)
Eric, *22/4 1867. Emigr. t. N. Amerika 1869.


—1Y10—

6 Mårten Pehrsson, *24/9 1804, s. t. bonden P. Mårtensson i Ö. Hålsjö 1, Norrbo. G. 1/4 1834. Bonde i Ö. Hålsjö 1. † 12/7 1873
14Å9 Sigrid Olsdotter, *10/6 1805, d. t. sold. O. Kring i Bästdal, Norrbo.
† 9/2 1855 (lungsot)
Pehr, *23/11 1835, † 19/9 1849 (lungsot)
Olof, *29/10 1837                                           14
Eric, *30/1 1842. Emigr. t. N. Amerika 1868
Gertrud, *29/11 1846                                      3V8


—2Y19—

14 Mickel Jonsson, *4/3 1839, s. t. bonden J. Mickelsson i Ö. Hålsjö 2, Norrbo. G. 30/11 1864. Bonde i Ö. Hålsjö s2. † 22/9 1883.
10Y5 Christina Pehrsdotter, *30/9 1839, d. t. bonden P. Olsson i V. Hålsjö 14. † 27/6 1915.
Olof, *14/11 1866. Emigr. t. N. Amerika 1895.
Marget, *1/1 1870                                           (X4)47F5
Per, *2/11 1880                                              24 


—2Y26—

21 Olof Eriksson, *1/10 1865, s. t. bonden E. Olofsson i Ö. Hålsjö 3, Norrbo. G. 24/10 1890. Bonde i Ö. Högsjö 3. Emigr. t. Kanada 1912.
(X20) Karin Larsdotter, *22/6 1862 i Högs sn, Gävleb. Utfl. t. Forsa 1918.
Lars Erik, *24/7 1891. Utfl. t. Forsa 1917.
Inga, *31/5 1893. Utfl. t. Forsa 1916.
Karin, *16/1 1896. Utfl. t. Forsa 1918.
Anna Kristina, *22/10 1898. Utfl. t. Forsa 1918.


—15Y6—

3 Daniel Mickelsson, *1/1 1849, s. t. bonden M. Danielsson i V. Hålsjö 15, Norrbo. G. 21/11 1872. Bonde i V. Hålsjö 15. † 5/10 1926.
(X4)22A6 Anna Maria Eriksdotter, *1/3 1849, d. t. kol. E. Sving i Fönebo, Norrbo. † 15/1 1920.
Mickel, *11/3 1873                                            9
Erik, *9/8 1874. Emigr. t. N. Amerika 1893.
Daniel, *24/12 1876                                          10
Karin, *19/7 1879                                             11
Olof, *27/2 1881, † 11/9 1885 (scharlakansfeber)
Pehr, *20/6 1883. Predikant.
Kristina, *23/3 1886                                          2V5
Olof, *22/3 1888                                               12
Anders, *16/7 1890                                           13
Anna, *23/7 1893                                             5V19


—22Y17—

13 Olof Jonsson, *27/1 1874, s. t. bonden J. Pehrsson i Knaggälve 2.
G 19/6 1902. Bonde i Baggälve 6, sen. i Sjömyra 62, Delsbo.
(X6)29N20 Brita Pehrsdotter, *5/10 1880, d. t. bonden P. Krig i Knaggälve s4. † 24/6 1943.
Hulda Kristina, *14/4 1903                                 (X6)15J10
Per Johan, *4/4 1905                                         24
Jonas Erik, *29/1 1908. Emigr. t. Kanada 1928.
Olof Viktor, *19/6 1911                                      25
Bror Hilding, *19/3 1913                                    26
Sven Artur, *7/3 1920                                       27


—29Y1—

(T34) Erik Johan Pettersson, *7/7 1845 i Kvistbro sn, Ör. G. 21/1 1883. Infl. fr. Ljusdal 1885. Stenarb. Bos. i Ö. Hålsjö, Norrbo. † 29/3 1917.
(X27) Sara Dahlgren, *13/2 1862 i Ljusdals sn, Gävleb. Utfl. t. Ovansjö 1930.
Karl Johan »Hallstén», *22/5 1880. Utfl. t. Idenor 1901.
Frans Fredrik, *27/11 1882, † 9/6 1893 (förkylning o. slag)
Oskar August, *4/1 1885                                    2
Johan Edvard, *30/7 1887                                  3
Viktor Emanuel, *24/3 1890. Utfl. t. Järvsö 1923.
Anna Vilhelmina, *22/5 1892. Utfl. t. Kvistbro 1908.
Erik Gottfrid, *11/2 1895. Emigr. t. USA 1914.
Frans Teodor, *11/11 1897                                 4
Signe Viktoria, *3/5 1900                                   (X4)44B33
Ester Katarina, *30/12 1905                               4V13


—1Z15—

(S13) Pehr Pehrsson, *24/11 1832 i Dalby sn, Värml. Infl. fr. Hudiksvall 1867. G. 26/12 1866. Handl. i Vedmyra, Norrbo. † 10/5 1906.
10 Catharina Abrahamsdotter, *9/5 1839, d. t. husman J. A. Hansson i Norrboån, Norrbo. † 18/8 1927.
Anna Catharina, *11/2 1865, † 15/7 1924
Maria Christina, *27/2 1867. Utfl. t. Sundsvall 1895.
Sigrid Mathilda, *13/3 1869. Bos. i Vedmyra
Pehr Johan »Persson», *4/6 1873. Emigr. t. N. Amerika 1893.
Brita Vilhelmina, *10/10 1875                             (X4)52F2
Clara Charlotta, *10/5 1878. Utfl. t. Sandarne, Söderhamn, 1903.
Carl Emil, *25/4 1881. Handl. i Norrbo.


—1Z23—

17 Karin Pehrsdotter, *29/4 1880, d. t. bonden P. Pehrsson i Vedmyra 1, Norrbo. Utfl. t. Bjuråker 1907.
Gerda Katrina, *23/11 1903                                26
Frida Kristina, *3/3 1908. Utfl. t. Delsbo 1922.
Ivar, *28/10 1909, † 14/10 1926
Gertrud Amanda, *5/5 1913. Utfl. t. Ovansjö 1930.
Svea Linnea, *19/2 1917. G. 15/6 1940. Bos. i Sandviken.


—1Z26—

23 Gerda Katrina Pehrsdotter, *30/11 1903 i Bjuråker. Emigr. t. Kanada 1922.
Rut Ingeborg, *22/4 1918                                  (X4)5C12


—3Å32—

16 Jacob Jacobsson, *12/12 1823, s. t. nybygg. J. Ersson i Fönebo, Norrbo. G. 27/10 1850. Husman i Fönebo. Emigr. t. N. Amerika 1882.
4Å8 Margtha Larsdotter, *17/4 1826 i Ö. Norrbobyn, Norrbo. Emigr. t. N. Amerika 1882.
Sara Brita, *(26/11 1852) 26/4 1854                   (X6)28J14
Jacob, *16/11 1862, † 16/11 1862 (allm. svaghet)
Lars Olof, *26/3 1867, † 18/9 1875


—3Å38—

(S88) Olof Olsson, *15/1 1837 i Östmark, Värml. Infl. 1866. G. 3/4 1866. Arb. i Fönebo, Norrbo. Emigr. t. N. Amerika 1868.
27 Margreta Catharina Olsdotter, *22/6 1845, d. t. kol. O. Matsson i Fönebo, Norrbo. Emigr. t. N. Amerika 1868.
Cathrina Elisabet, *9/1 1867. Emigr. t. N. Amerika 1868.


—3Å58—

57 Pehr Ersson Östberg, *4/6 1850, s. t. husman E. Jakobsson i Björsarv. G. 9/6 1872. Änkl. o. omg. 2/4 1922. Husman i Björsarv, sen. bonde i Ängebo 5, Bjuråker. † 11/12 1924.
(X4)1B14 Gertrud Jonsdotter, *24/5 1850, d. t. landbonden J. Jonsson i Björsarv, Bjuråker. † 4/5 1921.
(X4)6D36 Margreta Kristina Josefina Udd, *23/8 1885, d. t. sold. E. Udd i Njuparne, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö 1930.
Erik, *10/12 1872, † 23/12 1872
Jonas, *18/1 1874                                            59
Karin, *14/4 1877                                             (X4)5E13
Pehr, *7/1 1880. Utfl. 1915.
Erik, *26/9 1882, † 27/1 1883 (mässling)
Erik, *8/4 1884                                                60
Brita Kristina, *19/1 1887. Emigr. t. USA 1907
Anders, *28/12 1889. Utfl. t. Östersund 1908
Johan, *31/12 1892                                          61
Märta Victoria, *31/8 1922. Utfl. t. Bergsjö 1930


—9Å33—

20 Johan Nordin, *19/4 1837, s. t. skogvakt. D. Nordin i Ö. Storås, Bjuråker. G. 1862. Bos. i Ö. Storås. Emigr. t. N. Amerika 1866.
(X4)62B2 Brita Eriksdotter, *30/8 1843 i Källsjösjön, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1866.
Carin Margreta, *20/11 1862. Emigr. t. N. Amerika 1866.


—9Å42—

(X19) Erik Olsson, *18/3 1853 i Hälsingtuna sn, Gävleb. Bonde i Fjärdsätter 2, Delsbo. † 1/1 1896
32 Maria Nordin, *28/1 1867, d. t. torp. D. Nordin i Ö. Storåsen, Bjuråker. Änka o. omg. † 17/10 1932
(X19) Olof Olsson, *25/9 1857 i Hälsingtuna sn, Gävleb. G. 10/5 1898. Bonde i Fjärdsätter 2, Delsbo. † 25/6 1915
Erik Olof, *4/6 1886. Utfl. t. Ljusdal 1910
Emma Kristina, *30/7 1889                                (X4)10A17
Per Fredrik, *16/7 1899                                     58
Emil Olof, *6/8 1904. Emigr. t. Kanada 1928


—12Å16—

10 Jonas Olsson, *24/3 1842, s. t. bonden O. Olsson i Ö. Norrbobyn ss1, Norrbo. G. 22/11 1863. Bonde i Ö. Norrbobyn ss1. Emigr. t. N. Amerika 1868.
(W16) Anna Johansdotter Åström, *12/3 1836 i Husby sn, Kopp. Emigr. t. N. Amerika 1868.
Kjerstin, *1/4 1865. Emigr. t. N. Amerika 1868.

—12Å17—

10 Pehr Olsson, *22/3 1850, s. t. bonden O. Olsson i Ö. Norrbobyn ss1, Norrbo. G. 21/4 1876. Bonde i Ö. Hålsjö s4, Norrbo. Emigr. t. N. Amerika 1885.
15Y3 Christina Mickelsdotter, *9/2 1852, d. t. bonden M. Danielsson i V. Hålsjö 15. Emigr. t. N. Amerika 1885.
Mickel, *7/2 1877. Emigr. t. N. Amerika 1885
Olof, *11/3 1882. Emigr. t. N. Amerika 1885


—13Å7—

4 Eric Pehrsson Strand, *8/9 1772, s. t. bonden P. Pehrsson i Norrbobyn 13, Norrbo. G. 1803. Änkl. o. omg. 1844. Sold. vid Forsa komp., Häls. reg. (Deltog i kriget mot ryssarna 1808-1809) Bos. i Norrbobyn. † 19/2 1845 (bråck)
9Å4 Gertrud Pehrsdotter, *7/1 1777, d. t. bonden P. Andersson i Norrbobyn 9. † 6/10 1837 (bröstkräfta)
1Z7 Sigrid Olsdotter, *11/5 1819, d. t. bonden O. Ericsson i Vedmyra ss1, Norrbo. † 24/10 1865 (bröstsjukdom)
Olof, *27/10 1843                                             4Y19
Brita, *21/8 1846, † 8/11 1846
Brita »Strand», *1/10 1851. Emigr. t. N. Amerika 1869


—13Å12—

6 Jonas Olofsson Nordin, *20/11 1803, s. t. bonden O. Pehrsson i V. Norrbobyn, Norrbo. G. 1826. Bonde i V. Norrbobyn 13. † 4/5 1847 (bröstfeber)
11Å4 Sigrid Jonsdotter, *4/5 1803, d. t. bonden J. Pehrsson i V. Norrbobyn 11. † 17/8 1870
Catharina, *9/11 1826, † 9/3 1829 (tvinsot)
Margtha, *5/2 1828, † 12/2 1830 (leversjukdom)
Carin, *30/8 1829                                             (X4)13E18
Jonas, *22/5 1831                                            20

Olof, *23/9 1833                                               21
Sigrid, *13/9 1835                                            20U5
Eric, *8/5 1837                                                 22
Kerstin, *16/8 1838                                          (X4)6H24
Pehr, *25/11 1840. Skomak. Emigr. t. N. Amerika 1868
Anna, *17/12 1842                                           (X4)23B5
Anders, *11/2 1845, † 23/2 1845
Anders, *30/6 1846, † 27/2 1849 (bröstfeber)


—13Å19—

11 Olof Pehrsson, *4/6 1832, s. t. bonden P. Olofsson i V. Norrbobyn 13, Norrbo. G. 18/5 1856. Torp. i Skrotten, Norrbo. Emigr. t. N. Amerika 1869.
(X3) Margreta Elisabet Blomberg, *19/1 1832 i Bergsjö, Gävleb. Emigr. t. N. Amerika 1869.
Anna, *30/9 1856. Emigr. t. N. Amerika 1869.
Greta Lisa, *31/8 1859. Emigr. t. N. Amerika 1869.
Pehr, *14/1 1863. Emigr. t. N. Amerika 1869.

—13Å20—

12 Jonas Nordin, *22/5 1831, s. t. bonden J. Nordin i V. Norrbobyn 13, sen. torp. i Fönebo, Norrbo. Emigr. t. N. Amerika 1869.
4Y10 Inga Cathrina Andersdotter, *26/8 1833, d. t. bonden A. Olsson i Stensgärde 1, Norrbo. Emigr. t. N. Amerika 1869.
Jonas, tv., *10/4 1857, † 23/4 1857 (magplågor)
Anders, tv., *10/4 1857. Emigr. t. N. Amerika 1869.
Jonas, *16/11 1859. Emigr. t. N. Amerika 1869.
Olof, *29/11 1861. Emigr. t. N. Amerika 1869.
Sigrid, *27/11 1863. Emigr. t. N. Amerika 1869.


—13Å22—

13 Eric Nordin, *8/5 1837, s. t. bonden J. Nordin i V. Norrbobyn 13, Norrbo. G. 27/9 1863. Änkl. o. omg. 15/11 1896. Husman i Norrbobyn.
† 25/1 1918.
(X4)28C1 Margta Knapp, *18/6 1841, d. t. kol. H. Knapp i Österbo, Bjuråker. † 15/2 1877
4Y22 Carolina Charlotta Nordlinder, *24/10 1853, d. t. skrädd. P. Nordlinder i Berge, Bjuråker. † 9/4 1926
Sigrid Christina, *11/10 1863                              (X4)28H7
Jonas, *27/2 1865. Utfl. t. Hudiksvall 1880
Margreta, *14/12 1866                                      (X4)18A8
Erik, *8/7 1868. Utfl. t. Hudiksvall 1882
Pehr Henrik, *5/6 1870                                      (X4)6H24
Olof »Hjelm», *19/4 1872. Sold. nr 98 vid Forsa komp., Häls. reg. Utfl. t. Ramsjö 1917.
Anna, *15/12 1874. Emigr. t. N. Amerika 1893
Anders, *21/1 1877                                           28

—13Å23—

13 Pehr Pehrsson Holm, *25/9 1825, s. t. husman P. Mårtensson i Norrbobyn, Norrbo. G. 31/10 1852. Torp. i Norrbobyn. † 25/1 1882 (slog ihjäl sig mot isen und. skridskoåkning på S. Dellen)
7Å15 Sigrid Johansdotter, *30/12 1827, d. t. torp. J. Jonsson i V. Norrbobyn. † 28/7 1883
Johan, *28/5 1853, † 4/1 1854 (kikhosta)
Brita, *6/1 1855                                               29
Sigrid, *24/12 1856                                          30
Pehr, *6/9 1858, † 6/9 1858 (allm. svaghet)
Carin, *14/1 1860                                             31
Pehr »Kring», *10/4 1862                                  32
Johannes »Holm», *25/7 1864. Skomak. Utfl. t. Hudiksvall 1884.
Jonas Persson, *10/6 1867. Emigr. t. N. Amerika 1898


—16Å7—

6 Michael Jonsson Malm, *7/11 1849, s. t. nämndeman J. Jonsson i V. Norrbobyn 10, Norrbo. G. 9/11 1873. Bonde i V. Norrbobyn 10. Emigr. t. N. Amerika 1892.
(X4)10A4 Maja-Lena Tungström, *(2/10) 10/10 1852, d. t. hyttarb. H. G. Tungström i Moviken, Bjuråker. Infl. 1870. Emigr. t. N. Amerika 1892.
Gertrud, *13/3 1874. Emigr. t. N. Amerika 1892.
Jonas Olof, *25/6 1878. Emigr. t. N. Amerika 1892.
Anna, *29/5 1880, † 15/5 1885
Gustaf, *28/4 1886. Emigr. t. N. Amerika 1892.


—42Å4—

2 Johan Alfred Uggla, *22/4 1863, s. t. garv. C. A. Uggla i Åbro, Norrbo. G. 22/8 1895. Änkl. o. omg. 21/2 1913. Garv., sen. bonde i Ava 5, Delsbo. † 14/10 1937
(X6)2P13 Kerstin Jonsdotter, *5/8 1860, d. t. bonden J. Olsson i Ava.
† 28/10 1904.
(X19) Maria Vilhelmina Ulfelt, *27/5 1879 i Hälsingtuna, Gävleb. Infl. fr. Hudiksvall 1906
Signe Margreta, *21/11 1895. Utfl. t. Nora, Vm., 1916
Brita Amalia, 22/10 1896. Utfl. t. Lysekil 1917
Carl Alfred, *22/11 1897. Utfl. t. Hardemo 1926
John Isedor, *17/12 1898. Utfl. t. Myresjö 1928
Oskar Leonard, *21/10 1900. Emigr. t. Kanada 1928
Gustaf Robert, *2/12 1907                                 7
Johan Eskil, *25/2 1910                                     8
Hugo Albert, *29/12 1912. Jordbr.-arb.
Göta Matilda, *14/3 1915. Utfl. t. Västerås 1937
Sven Bertil, *23/3 1917
Svea Ingegärd, *5/9 1919                                  (X33)22Y30
Märta Ingeborg, *23/2 1923. G. 25/10 1941 m. K. O. L. Malm i Ljusdal

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!


Tillbaka till toppen.

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *