Jönsarbo och Vargsnåret

Dellenportalen har samlat uppgifter om Jönsarbo och Vargsnåret från intervjuer, fastighetspapper och i olika arkiv. Se karta. Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

 

jov-001-karta
Platserna Jönsarbo och Vargsnåret ligger någon kilometer söder om Strömbacka. Sedan 1700–talet har bruket varit ägare till området, men Vargsnåret som namn kan vara betydligt äldre. Närheten till lappkullen, som troligen är en plats där vandringslappar har vistats i äldre tid, kan tyda på att namnen är av äldre datum.

En tid hade bruksanställda fri bostad men när tiderna förändrades kom Vargsnåret att bli ett arrendeställe.

Många minns att det fanns två stugor vid Vargsnåret, men ett målat tråg visar att det har funnits tre stugor.

Det är möjligt att de byggnader som fanns vid Jönsarbo, som låg ca 500 meter väster om Vargsnåret, blev flyttade till Vargsnåret när Jönsarbo upphörde på 1840 – talet.


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Om du gillar den här sidan,  glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss


Släktboken
Sifferhänvisning och personuppgifter är hämtade från ”Bjuråker, Norrbo, Delsbo släktregister”.

 

JÖNSARBO-tidigare kallades platsen för Körar-Torp

 

jov-011-flygfoto-jonsarbo
Flygfoto över stortäkten med kryss för Jönsarbo.

jov-014-karta
En person som visste det mesta om Strömbacka och dess historia var Sveriges siste vallonsmed, framlidne Erik Kallberg. På fråga vad Jönsarbo låg, var han osäker men han gillade att berättade om Jöns Jönsson i Jönsarbo. Han förklarade att Jönsarbotäkta låg ca 300 meter norr om Vargsnåret och att Jönsarbologen hade legat utefter kanten på stortäkten.

Jönsarbotäkten var lätt att hitta, men jag fann inga spår efter någon bosättning.

På senhösten 2006 fick jag ett telefonsamtal från en släktforskare som undrade om jag möjligtvis visste var Jönsarbo låg. Området var ju bekant men inte platsen. December månad var idealisk för att leta efter lämningar och annat i naturen för då fanns ingen snö och ingen grönska. Släktboken avslöjar att bosättningen Jönsarbo funnits under så pass lång tid att det borde finnas spår efter den bosättningen. Huset kunde naturligtvis ha stått på mark som blivit uppodlad och då skulle alla spår vara borta.

Efter en genomgång av kartan och utrustad med GPS startade jag mitt sökande i den södra ändan av stortäkten. Stortäkten är idag skogbevuxen och ligger söder om Strömbacka, utefter den nerlagda järnvägen. Den är mer än en kilometer lång och drygt 300 meter bred. Efter att noggrant ha avsökt området mellan åkermark och berg ca 5-600 meter uppenbarar sig rester efter en jordkällare, om än fylld med ditlagda stenar. Detta är det bästa bevis på att det funnits en permanent bostad på platsen. Bakstycket och gavlarna är intakta. Kanhända har huset varit byggt över jordkällaren, en del tyder på det. Strax intill finns en stensättning där det har stått en byggnad. Troligtvis är det stenar efter den byggnad som har kallats för Jönsarbologen. Den var stor och byggd med genomkörning så att in – och utlastning kunnat ske under tak.

När smedjan i Strömbacka började sin produktion av järn 1748 behövde man utöver smeder och kolare även järnroddare till Haxarna. Haxe betyder stor båt på samiska. Och det är just järnroddare och kolare som till övervägande del har bott vid Jönsarbo.

Vid genomgång av husförhörslängder framgår att Jönsarbo funnits sedan 1771, och kanske även tidigare. Det framgår att två familjer har bott här samtidigt. Antagligen fanns här ett parhus eller två separata hus. Mest troligt är ett parhus.

 

 

Ca 1771 – 1794
Den som gav platsen dess namn var kolaren Jöns Jönsson från Nya Kopparberg.

59F2 Jöns Jönsson född 1729 I Nya Kopparberg Ör. Död 23/5 1791
Gift 1750 med Margareta Johansdotter född 1728 i Nya Kopparberg. Utfl. till Fönebo 1794. Död 1799.
De fick fem barn:
Johan 1750 – 1753
Eric 1752
Anders 1755 – 1759
Anna 1757 okänd vistelseort
Anders 1760 okänd vistelseort
De är bosatta i Jönsarbo mellan 1771 och 1794.

Samtidigt bor här mellan 1779 och 1794 järnroddare Anders Matson-Fernbom

Från Väster Färnebo i Västmanland inflyttar 1748 Anders Matsson – Färnbom född 1730. Han anställdes som järnroddare.

Efter en promenad på tre, fyra kilometer till hamnen i Moviken ingick han i de roddarlag som seglade och rodde haxar lastade med malm och järn. Färdigt järn från Strömbacka kördes med häst till hamnen i Moviken varifrån det skeppades till Hallbo för att sedan transporteras till Håsta i Hudiksvall.
I motsvarande riktning transporterades malm till Hallbo, som därifrån roddes och seglades till Avholm/Friggesund för vidare transport till Österbo masugn.
Det är naturligt att det var just järnroddare som bodde vid Jönsarbo vid den här tiden, då detta var den bosättning som låg närmast Moviken. Annat blev det när Masugnen i Moviken kom igång 1797 då fick man även tillgång till mark för att kunna bygga bostäder.

Ca 1779 – 1794
47B2 Anders Mattson – Färnbom född 1730 i Väster Färnebo, Västmanland. Död 18/1 1805
Gift 1755 med Gölin Hansdotter- Dahlbom född 1731 i Ytterhogdal i Jämtland. Vistats i Hudiksvall 1741 – 1755. Inflyttad därifrån 1755. Död 30/12 1798
De fick två barn:
Elisabeth 1760 Öde okänt.
Anna född 25/9 1764 gifter sig 1786 med 15A5 Abraham Wård och flyttar hemifrån men återvänder och bor här mellan 1819 – 1827. Hennes son 15A11 Anders Wård född 1787 bor här från år 1800 till sin död 1813.

Tyvärr finns inte Strömbacka bruks första avräkningsböcker bevarade. Först 1790 kan man se att Erik Jansson (son till Jöns Jönsson) i Jönsarbo kör stångjärn från Strömbacka till Moviken för utskeppning. Han kör även tackjärn från Franshammar till Strömbacka. Från magasinet i Strömbacka hämtar han ut sill, tobak, salt, råg och korn.

Samma år 1790 bygges en ny Haxe med dragg och lina, liksom en ny kyrkbåt.

Ca 1783 – 1794
Omkring 1783 inflyttar från Orsa 42C2 Anders Andersson född 1751 och Margta Persdotter – Kjellman född 1754, båda i Orsa socken. Dagkarlen Anders Andersson och hustrun Margta stannar i Jönsarbo med sina sju barn till 1794 då de avflyttar till Norrbobyn 9 i Norrbo, där Anders avlider 1797 och hustrun Margta 22/2 1831.
De fick sju barn:
Helena 13/7 1780 Öde okänt
Pehr 1782. Det framgår av släktboken att Pehr är född 1782 i Voxna. Han gifter sig 1805 med Karin Pehrsdotter f.1780 i Näppänge. Pehr blev rättare i Hedvigsfors.
Christina 1784 Öde okänt
Anders 1785 Utflyttat till Rogsta 1810
Margreta 1789 Död i kikhosta 17/12 1795
Eric 10/12 1791. Utflyttat till Ilsbo 1810
Anna 31/12 1795 – 26/6 1798 (rödsot).

1780- talet till 1791
Samtidigt bor här järnroddare 10F6 Mårten Lögdström född 1747 i Hassela. Han var gift med 10F4 Margareta Nilsdotter född 1748 vid Rödkullen.1791 utflyttar de till Hassela.
De fick två barn:
Pehr 9/3 1777
Nils 19/11 1780 – 19/11 1780

Ca 1799 – 1804
1Å4 Lars Larsson född 12/3 1775 i Karmansbo, Skärås. Han blev krossad till döds av en pråm 11/5 1802.
Gift 1797 med 1Å2 Anna Pehrsdotter född 9/5 1776 i Norrbo. Hon blev änka 1802. Omgift 1805 med 23C2 Pehr Eriksson som 1804 blivit änkeman. Efter sin andra hustru Anna Pehrssons bortgång den 24/12 1812 flyttar Pehr Eriksson hit till Jönsarbo 1813.
Lars och Anna fick två barn:
Lars 17/4 1800 Okänd vistelseort
Christina 21/3 1802 – 4/10 1802 (kikhosta)
Pehr och Anna fick tre barn:
Pehr 6/8 1806 – 20/11 1807
Olof 1/1 1808 – 5/5 1810
Anna 2/7 1811 – 5/8 1811 (engelska sjukan),

Ca 1800 – 1813
Mellan 1800 – 1813 bor här 15A11 Anders Mattsson – Wård född 17/6 1787, son till A. Wård i Strömbacka. Död i lungsot den 28/1 1813.
Gift 180. med 14Y2 Kjerstin Persdotter född 30/12 1784 i Fönebo. De tog troligen över bostaden efter Anders Wårds åldrige morfar Anders Matsson – Färnbom som blivit änkling 30/12 1798. Anders Färnbom avled 1805. Medan Kjerstin väntar sitt tredje barn avlider maken Anders mitt i vintern den 28 januari 1813. För att överleva gifter Kjerstin Persdotter om sig 1815 med stalldrängen 17C4 Erik Hansson i Strömbacka. De fick fyra barn. Kjerstin avled 1842.
Anders och Kjerstin fick tre barn:
Anna 11/9 1809 – 20/2 1810
Anna 2/1 1811 – 5/6 1811
Anna 9/6 1813. Hon gifter sig i Moviken, får fem barn och lever till 1883.

Åren 1813 -1819 bor här två familjer:
17C4 Stalldräng Erik Hansson född 1/2 1789 i Strömbacka. Son till trädgårdsmästare Hans Pehrsson i Strömbacka. Död 23/9 1845 (slag)
Gift sig 23/7 1815 med Kerstin Persdotter änka efter Anders Andersson – Wård ovan. Hon avled 30/4 1842.
De fick fyra barn:
Margareta Kristina 11/9 1816 Utflyttat till Norrbo 1844
Catarina 24/3 1819 Gift 1843 med klippsmed Salomon Järnkrok i Strömbacka.
Brita 28/9 1821 Utflyttat till Delsbo 1842
Maria Elisabeth 11/3 1826 Utflyttat till Hög 1846

Ca 1808 – 1812
Mellan 1808 och 1812 bor här Sigrid Jonsdotter – Skarp, änka efter kolaren 25F2 Olof Pehrsson från Hedvigsfors född 3/5 1757. Han avled 9/1 1801
Gift 1782 med Sigrid Jonsdotter – Skarp född 1761. Inflyttad från Bergsjö.
De fick sju barn:
Pehr 29/11 1782 Gift 1813 med Carin Andersdotter från Fönebo. Bosatta i Brättingberg.
Jonas 1786 Gift 1809 med Cherstin Ersdotter från Strömbacka. Landbonde i Gammelsträng.
Carin 16/5 1789 Gift m mästersmeden Johan Flämström. Flyttade till Graninge bruk 1810.
Valborg 1/2 1792 Gift 1818 med Salomon Färnlund. Bosatta i Hedvigsfors.
Olof 12/8 1794 Utflyttat till Norrbo 1814
Kerstin 2/7 1797 Utflyttat till Norrbo 1811
Anders 26/7 1800 – 30/7 1800

Ca 1813 – 1819
23C2 Pehr Ersson född 1773 i Värmland. Gift tre gånger. Bruksarbetare vid Strömbacka bruk. Död 1/12 1848
Gift 1/5 1804 med 23C1 Christina Nilsdotter född 1780 från Nipen. Hon avled i barnsäng 16/12 1804.
Omgift 1805 med änkan efter Lars Larsson 1Å4 Anna Persdotter född 9/5 1776 i Norrbo. Hon avled 24/12 1812 (Blodgång) Troligen hjärnblödning.
Omgift 14/4 1814 med 9Å7 Anna Westberg född 16/3 1764 i Garpenberg. Änka efter kolaren J. Nordin i Strömbacka. Inga barn. Hon avled 25/12 1840.
Två barn med Christina Nilsdotter:
Eric 7/2 1802. Dräng i Frisbo. Död 13/8 1819
Nils 8/12 1804 – 14/12 1804
Tre barn med Anna Persdotter:
Pehr 6/8 1806 – 20/11 1807
Olof 1/1 1808 – 5/5 1810
Anna 2/7 1811 – 5/8 1811

Ca 1819 – 1827
15A5 Abraham Wård född 31/12 1759 son till mästersmeden A. Wård i Strömbacka. Bruksarbetare i Strömbacka. Död 22/7 1834
Gift 23/7 1786 med 47B2 Anna Andersdotter född 25/9 1764 dotter till Järnroddare Färnbom ovan. Hon avled 30/11 1849 (ålder)
De fick tre barn:
Anders 17/11 1787 – 28/1 1813 Kolare i Jönsarbo Gift 180. med Kerstin Pehrsdotter
Mats 8/5 1792 – död efter födseln
Margareta Juliana 10/12 1798 Gift 1824 med kronolänsman Nils Petrus Falck i Kyrkbyn.

Ca 1833 – 1838
14H6 Olof Andersson – Tjerneld född 10/8 1801, son till bonden Anders Olofsson i Änga 4. Han avled 22/3 1878
Gift 10/8 1832 med 37A4 Margareta Christina Söderström född 4/7 1812, dotter till A. Söderström i Röjarbotjärn, nuvarande Hilltjärn. Hon avled av ålder 6/5 1890.
De fick fem barn:
Catarina Margareta 21/11 1832 Skollärare. Utflyttat till Delsbo 1892. Död 20/5 1920
Anders Olof 24/5 1835 Skogvaktare i Bjuråker. Död 20/11 1883
Sigrid Christina 5/3 1837 Skollärare utflyttat till Delsbo 1874. Död 19/8 1920
Pehr 8/9 1839 Soldat vid Häls. reg. i Delsbo. Gift 1866. Död i lungsot 17/6 1871
Jonas 23/8 1846 Skollärare vid Hedvigsfors Gift 1872. Död i lungsot 9/12 1876

Under 1830 – talet bor här Dagkarlen Erik Bjerkkell ? (efternamnet svårläst) född 1789 och hans hustru Anna Magnidotter född 1788.
De fick fyra barn:
Erik 1821
Anna Maria 1824
Erika Margareta 1827
Brita Anna Stina 1832


Den igenfyllda jordkällaren i Jönsarbo, 14 maj 2021. Det verkar inte ha varit en fristående jordkällare utan möjligen har den legat under bostadshuset.


I bakgrunden syns siluetten av jordkällaren i Jönsarbo, 14 maj 2021

Vid Jönsarbo fanns rinnande vatten och öring i den intilliggande bäcken, men vad som hände på 1840-talet är oklart. Kanske blev huset/husen flyttade ca 500 m till Vargsnåret som var en bättre plats att bo på med ett högre soligare läge.

 

 

Vargsnåret

I husförhörslängder framgår att det bor två familjer vid Vargsnåret mellan 1846 och 1857

Anders Hansson? (Svårläst efternamn) född 1798 med hustru Marta Olofsdotter född 1786 i Norrbo. Hon avled 1855. De fick en dotter Catarina år 1827.

Ca 1856 – 1857
46B2 Pehr Olsson – Hill född 13/8 1824 i Attmar. Son till kolaren Olof Hill Bengtsson – Hill i Källvallsmyra, Bjuråker. De flyttade till Hilltjärn 1857. Död 23/6 1895.
Gift 22/6 1851 med Anna Cajsa Johansdotter född 24/1 1823 i Attmar, V. Norrland. Död 30/5 1904
Tre barn:
Johan Olof 22/10 1851. Kolare. Gift 1876 med Brita Imberg från Moräng. Bosatta i Frisbo
Pehr Erik 21/1 1854 G. 1878 m. Carin Jonsdotter fr Lia 2. i Bjuråker. Till Njurunda 1890
Anders 24/8 1855. Gift 1894 med Margareta Bergström från Lennsjö. Sju barn.

Möjligen kan familjen Jernkrok höra till dem som slog sig ner här.

Ca 1857 – 1864
32A2 Anders Andersson – Jernkrok född 1785 vid Långvinds bruk. Son till smeden Anders Högstedt i Långvinds bruk i Enånger. Han blir anställd vid bruket som klensmed vilket innebar att han slapp skiftgång och kunde därför bo längre bort från bruket. Död 9/8 1861.
Gift med Catarina Fernlund född 1789 i Enånger. Utflyttad till Tuna socken i V-norrland 1864
De fick nio barn:
Anders 7/8 1810 Husman i Gammelsträng. Gift 23/11 1834 med 1V10 Carin Pehrsdotter
Salomon 25/8 1813 Gift 1843 med 17C4 Catarina. Änkl. o omgift 1870. Till Bergsjö 1880.
Brita 31/1 1816 Öde okänt
Johan 24/10 1818 Gift 1841 med Anna Catarina Rolin fr. Hassela. Utfl. till Jättendal 1847
Eric 1/11 1821 – 17/6 1843
Pehr 24/3 1825 Smed Gift 1851 med Carin Johansdotter. Bosätta i Knaggälve, Delsbo
Catarina 12/1 1828 – 1830
Lars Olof 8/2 1831 Utflyttad. till Attmar i V.-norrland 1849
Jonas 16/10 1834. Smed i Strömbacka Gift 186. med 15E9 Brita Jonsdotter – Fors

Ca 1864 – 1880
32A4 Sonen Salomon Jernkrok född 25/8 1813. Utflyttad till Ungrik ss 3 i Bergsjö 1880
Gift 1843 med 17C4 Catarina Eriksdotter född 24/3 1819 i Strömbacka. Dotter till stalldräng E. Hansson i Strömbacka. Hon avled 12/12 1868.
Salomon omgift 9/7 1870 med Helena Eriksdotter född 16/4 1823 i Gnarp. Inflyttad från Hassela 1869.Troligen är det vid den här tiden som en undantagsstuga byggs åt föräldrarna. Kanske var den redan hitflyttad från Jönsarbo. Vid spisröset efter lillstugan, som den kallades, finns en mindre typ av slaggsten som har använts till skorstens pipa och mur vilket troligen bara förekom under 1800-talets första hälft.
Åtta barn:
Catarina Christina 1/9 1845 Gift 1866 med A F Lejdström i Strömbacka. Tretton barn.
Brita Margareta 27/12 1846 Gift 1867 med Olof Olsson-Gill i Strömbacka
Anna Maria 6/4 1849 Gift 1883 med Jonas Sundberg från Strömbacka. Bosatta Moviken
Anders Olof 2/8 1850 – 7/8 1850
Johanna Elisabeth 15/12 1851 – 3/2 1869
Salomon 21/1 1854 Utflyttad till Bergsjö 1880. Död 25/9 1883
Anders Olof 27/4 1857 Till Bergsjö 1880. G. 1886 m Margareta. Bonde i Bredåker 4 Gnarp
Pehr Erik 3/12 1859 Utflyttad till Bergsjö 1881. Flyttat till Galtström 1886

jov-002-brita-jernkrok
Brita Jernkrok och Olof Olsson-Gill

jov-003-vargante
Varg-Ante, Anders Olsson Gill och Karin Sundin


Ca 1867 – 1903
13N14 Dottern Brita Margareta född 2712 1846. Död 26/4 1922.
Gift 11/3 1867 med den från Delsbo 1871 inflyttade Olof Olsson – Gill född 8/1 1833. Son till soldat Olof Gill i Nordanäng i Delsbo. Nämns som bruksarbetare vid Strömbacka. Död 26/12 1903.
De fick fem barn:
Olof 16/3 1867 – 22/8 1887 (bråck)
Anders 16/10 1870 Han är den som blev mest förknippad med Vargsnåret. Anders Olsson – Gill hade många smeknamn. Vargsnårs –Ante, Varg-Ante eller Vargen. Han gifte sig 5/7 1895 med 29E1 Karin Sundin från Brännåsen född 8/2 1877. Tiden kring sekelskiftet 1900 bodde de vid Älvsund i Bergsjö, men flyttar sedan till Moviken där de bosatte sig. Ante var bl.a. kolmottagare i kolhuset i Moviken. De fick nio barn, men de tre första dog strax efter födseln. Anders omkom genom drunkning utanför sin fiskarkoja i Moviken 1954.
Salomon 2/10 1874 Han gifter sig 1902 med 13U1 Anna Eriksson född i Fönebo 15/12 1874. De fick inga egna barn, men adopterade en pojke vid namn Johan född 24/5 1911. Elma Gill berättar: När Salomons var bosatta i Njuparne, adopterade de Johan, han var då fyra år. Han var född i Norrbo men hade flyttat med modern till Forsa. Det var Erik Lund i Lia som kom med pojken. Johan Gill och jag gifte oss 1938, säger Elma som föddes 1913 i Moviken. 1941 fick vi vår son Börje.
Oskar 26/7 1881 Gift 1908 med 47A15 Anna Josefina Söderlund född 12/11 1887 i Strömbacka. De fick 11 barn.
Anna 13/7 1890 Gift 1910 med 47A15 skomakare Viktor Söderlund född 1885 i Strömbacka. De flyttar till Masbo omkring 1910 där de bor till 1923 då Viktor tar över skogvaktarbostaden i Fönebo. De fick två barn

 

 jov-004-malat-trag
Ett målat tråg visar att det även funnits en byggnad sydväst om lillstugan.


Den här fina bilden från Vargsnåret har Camilla Andrésen lånat ut. Hon vet inte vilka som är med på bilden, men troligen är det några av hennes släktingar, då många av dem är födda i Vargsnåret.

Från omkring 1920 – till mitten av 30-talet
Under ovannämnda tid bodde här 16C8 Gösta Nordqvist född 14/11 1896 i Strömbacka.
Gift den 24 maj 1920 med 26A33 Emma Hansson född 7/5 1898. Dotter till F. Snygg i Strömbacka.
Första barnet Tage föddes 25/10 1919. Han avled i äggvita 21/11 1925. Dottern Ingrid berättar att när hon föddes 10/4 1936 bodde de sedan en tid tillbaka vid storbyggningen i Masbo.

20A24 Anders Andersson eller ”Dragås Ante” som fadern kallades var född i Skärås 10/4 1887.
Gift 9/6 1918 med 33B3 Nanny Winlund född i Strömbacka 16/1 1896.
De fick fyra barn:
Werner 12/11 1915 Utflyttad till Hofors
Gunnar 11/3 1918 Gift 1945 med Fanny Maria Storm från Frisbo
Hjalmar 8/5 1920. Skogsarbetare bosatt i Strömbacka.  Han har berättat att när han var liten bodde han med sina föräldrar vid Vargsnåret. Om han var född här eller hur länge de bodde här är oklart. Han avled 2006
Edvard 15/1 1924 Utflyttad till Västerås 1947
När de flyttar från Vargsnåret till Frisbo är oklart. Möjligen kan det vara sedan ”Dragås Ante” avlidit 17/10 1936. Men det kan även varit tidigare.

64B2 Hjalmar Fastén född i Strömbacka 30/10 1884.
Gift 6/6 1908 med 6D21 Gertrud Bergsman född i Strömbacka 13/3 1886.
De fick fem barn:
Valborg 15/12 1908 Gift 1936 med Folke Olsson från Masbo.
Ernst 10/6 1912 Utflyttad till Njutånger 1937
Fredrik 24/1 1915 Gift 1941 med Elisabet Palm född 1920 i Falun Utfl. till Ljusdal 1943
Hulda 30/12 1918 Gift 1941 med Herbert Karlsson född 1911 i Ängebo. De fick tre barn Håkan 1941, Gunilla 1944, Kjell 1946.
David 16/2 1924 Snickare bosatt i Strömbacka.

jov-005-lillstugan
Lillstugan. Gertrud Fastén med dottern HuldaKvar på platsen finns lillstugans spis, maj 2021


Spisröset efter lillstugan, 14 maj 2021


De öppna gårdsplanen är omgärdad av vackra jättegranar, 2021

 

 

Dottern Hulda född 1918 minnas hur det var att flytta från Frisbo till Vargsnåret. Vi flyttade på vintern medan isarna var frusna. Vi hade tre kor en häst och en gris.

Fam. Fastén hade flyttat till Frisbo 1934, till den bostad som Sven och Hanna Larsson hade lämnat när de flyttade till Born. När de sedan flyttar till Vargsnåret är oklart.

Men 1936 hade svärföräldrarna hand om jordbruket vid Vargsnåret berättade Folke Olsson som gifte sig med deras dotter Valborg. När vi var nygifta 1936 bodde vi i Lillstugan, medan Hjalmar Fastén som hade jordbruket bodde i huset närmast ladugården berättade Folke. Vi bodde där i ett ca år. Vår dotter Elsa föddes där 29 sept. 1937. Det var svårt med bostäder vid den tiden men för att komma mer centralt flyttade vi sedan ner till Masbo. När någon blev änka/änkling fick de genast byta till en mindre bostad.

Efter familjen Fastén inflyttar på vårvintern 1939 familjen Sven Larsson från Born.
Ca 1939 – 1941

Arne Larsson berättar: Vi hade bott på Born i 4½ år till vårvintern 1939 då vi flyttade till Vargsnåret. Vi hade 2-3 kor, stolar, bord, sängar, kläder husgeråd – allt bohag var med när vi vandrade över Brukssjöns is till Vargsnåret.

Pappa hette 46A37 Sven Larsson och var född i Gnarp men uppväxt i Skärås 2/4 1898. Han avled 14/11 1976.
Han gifte sig 14/7 1931 med 47A30 Hanna Frelin född 13/8 1909 från Frisbo. Jag är född 1/8 1926 och min syster Majvor 25/9 1927. Vi gick i skolan i Frisbo. Systern Irene föddes på Born 24/3 1936.

Vi blev kvar vid Vargsnåret till 1941, och var troligtvis dom sista bofasta som brukade jorden. I fortsättningen var det nog bara skogshuggare som använde stugorna avslutar Arne.
Fem barn:
Arne 1/8 1926- 15/3 2012 Gift 23/3 1947 med Mary Wedin från Frisbo. Bosatta i Friggesund
Majvor 25/9 1927 Utflyttat till Djursholm 1943. Död 18/7 1992
Irene 24/3 1936 Gift med Erik Jonsson från Ängesholm, Hon avled i Hofors 9/3 2006
Roland 4/7 1942. Gift och bosatt i Iggesund. Död 18/10 2002
Håkan 30/6 1948.

Husens öde är okänt.

Vargsnåret 1931.
Till vänster kommer en lång karavan med folk från Fönebo på väg till Strömbacka. De passerar lillstugan som hade sin ingång på vänster sida.

I bildens mitt ser vi uthuslängan med den slaggstensbyggda fejsdelen i mitten. Den ordinarie arrendebostaden syns till höger.

jov-007-hakan-herbertsson
Håkan Herbertsson framför arrendebostaden som var den ordinarie stugan.

jov-008-hakan-herbertsson
Samma hus i profil

 
Husgrund med spismursröse och en del saker som fronten till en spis är vad som återstår efter den här gården


På 1940 – talet fanns vid Vargsnåret två låga hus med kallvindar. Det ordinarie huset var utbyggt på baksidan. Ladugården som var byggd av slaggsten låg i mitten av en längre byggnad. På den ena änden fanns troligtvis ett vagnslider eller vedbod och på den andra en loge för hö. Det fanns även uthus, jordkällare och en brunn på gården.

jov-009-jordkallare
Jordkällaren är ännu intakt, men överbyggnaden börjar skatta åt förgängelsen.


Bilden tagen Luciadagen 2020


Vintern 1964 stod fortfarande ett hus kvar säger Britt Persson som tillsammans med maken David gjorde en skidtur till Vargsåret. Britt hette Rann som flicka och har vuxit upp i Masbo

Det var huset närmast fejset som stod kvar längst. Nordost om huset fanns låg en motorhuv efter en mycket gammal bil berättar Kjell Andersson.

Idag finns det bara rester efter den slaggstensbyggda ladugården, två husgrunder med spisrösen, en jordkällare, en ganska öppen gårdsplan och en igenstenad brunn. Vid spisröset efter lillstugan finns minislaggstenar efter skorsten. Sådana stenar brukar bara finnas vid hus uppförda under tidigt 1800-tal.

1939 när Erik Persson byggde sitt hus vid norra ändan av fotbollsplan i Strömbacka kom en del av virket från en byggnad vid Vargsnåret har hans dotter Ingegerd berättat.

jov-010-langa-uthuslangan
Det som återstår av den långa uthuslängan är den höga slaggstensbyggda mittendelen som var Vargsnårets gemensamma ladugård.


Bilden togs Luciadagen 2020

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö 


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

4 kommentarer

 1. Tack för denna otroliga info om Vargsnåret, fick nyligen veta att min farmor föddes där och själv har jag flyttat till Brännås så intresset för både släktforskning och hela området har ökat.
  Min farmor hette Svea Gill som ogift och var dotter till Oskar, vars bror var ”VargAnders”.
  Gillar också Dellenportalen, hur kan man bidra? Swisha?
  Har foto på en bild från Vargsnåret med några människor framför ett hus. Antagligen några ur min släkt men jag vet inte. Mina föräldrar fick fototavlan från farmor som fick den från syster Viola.
  Ursprungligen kom den från Oskar Gills syster, Ann-Marie, boende i Frisbo.
  Camilla

  1. Hej Camilla!
   Va glad jag blir när du berättar om din släkt och att du gillar det jag skrivet om Vargsnåret. Den här bilden från Vargsnåret
   vill jag gärna få lägga in bland de andra bilderna därifrån. Du berör vårt ständiga gissel det här om pengar, och ingen blir gladare än jag om det kommer in en slant. Numret man kan Swisha till är 0736004278.

   Tack så länge, vi hörs
   Åke Nätterö

    1. Jag hann inte svara dig, men det gick ju bra ändå, och nu finns även din bild inlagd
     Tack Camilla, hoppas du besöker platsen i sommar. Vi hörs, Åke Nätterö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *