Langsbo Halls gård

Den gamla släktgården i Langsbo har tillhört släkten Hall sedan 1600-talet


Sedan 2010 tillhör Halls gård i Langsbo, den kreativa familjen Östberg


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

I den gamla släktgården Langsbo 61, bor nu familjen Östberg


Den här bilden är från fam. Östbergs hemsida, STORSKOGENS HÄSTTURER HALLS GÅRD.
Grover och Elin Östberg med barnen Ester, Othilia och sonen Ozzie. De har nu alla vuxit på sig sedan den här bilden togs och är inte vara verkasmma inom gårdens många versamheter utan har även viktiga uppgifter inom Hassela Ski.

 

 

Gården var släkten Hans Halls ägo sedan 1600-talet och har gått i arv enligt följande:


Halls gård ut boken: Gods och Gårdar, sid.656. Enligt nämnda bok har gården varit i släktens ägo  sedan 1640.


—4TI— Uppgifter ur Hassela – Bergsjö släktbok

(X3) OLUFF JONSSON, som torde vara född omkr. 1490 talet. Nämnd som bonde i Kyrkbyn, Hassela enl. Norrlands räkenskapshandlingar för år 1535.
H. namn okänt.
BERITT, * (1520)                                              II

—II—

(X15) OLUFF ANDERSSON, som torde vara född omkr. 1520 nämnes enl. 1555 års Jdbk, KA. som bonde i Kyrkbyn, Hassela. (Enl. 1565 års bosk.-räkn. ägt. 16 kor.)
I H. BERITT – – – – –, * ./. 1520, möjl. d. t. bonden Oloff Jonsson i Kyrkbyn, Hassela.
ANDERS, * ./. 1550                                         III                             

—III—

II ANDERS OLUFFSSON, * 1550, trol. s. t. bonden Oluff Andersson i Kyrkbyn 3, Hassela. Nämnd som bonde i Kyrkbyn 3 enl. 1575-1609 års Jdbk, KA. (Enl. 1596 års boskapsräkn. ägare t. 15 kor.)
H. namn okänt.
OLOF, * ./. 1580                                               IV

—IV—

III OLOF ANDERSSON, * ./. 1580, trol. s. t. bonden And. Olofsson i Kyrkbyn 3, Hassela. Nämnd som bonde i Kyrkbyn 3 enl. 1615-1631 års Jdbk, KA. (Hem.­skatt. 6 öresl. 16 pngl.)
H. namn okänt.
PEHR, * ./. 1610                                               V
KARIN, * ./. 1615

—V—

IV PEHR OLOFSSON, * 1610, trol. s. t. bonden Olof Andersson i Kyrkbyn 3, Hassela. Nämnd som bonde i Kyrkbyn 3 enl. 1640-1658 års Jdbk, KA. (Hem.­skatt. 6 öresl. 12 pngl.)
H. namn okänt.
ANDERS, * ./. 1640                                           1
OLOF, * ./. 1647                                               12T1

—1—

V ANDERS PEHRSSON, * ./. 1640, trol. s. t. bonden Pehr Olofsson i Kyrkbyn 3, Hassela. G. 2 ggr. Bonde i Kyrkbyn 3. † 26/12 1724.
(X15) HELENA PEHRSDOTTER, * ./. 1646, härst. okänd. † ./. 1690.
(X15) ELLA JONSDOTTER, * ./. 1669, härst. okänd. † ./. 1719
PEDER, * ./. 1683                                             2
ELISABET, * ./. 1690                                         1Z181

—2—

1 PEHR ANDERSSON, * 9/2 1683, s. t. bonden And. Pehrsson i Kyrkbyn 3, Hassela. G. 1/1 1709. Bonde i Kyrkbyn 3. † 30/6 1751.
(X4) KRISTINA ERICSDOTTER, * 8/7 1676, d. t. sold. Eric Persson o. h. h. Margta Larsdot. I Bjuråker. † 9/9 1750
MARGTA, * 9/5 1710                                         3R3
BRITA, * 23/8 1714                                           5U2
ANDERS, * 8/5 1717                                         3
ERIC, * 28/12 1720                                           4

—3—

2 ANDERS PEHRSSON, * 8/5 1717, s. t. bonden Pehr Andersson i Kyrkbyn 3, Hassela. G. 28/10 1744. Bonde i Kyrkbyn 3. † 3/6 1756.
6T2 CHERSTIN BENGTSDOTTER, * 22/9 1721, d. t. bonden Bengt Olofsson i Kyrkbyn 5. Änka o. omg.  (X3)4G6.
PEHR, * 22/12 1745                                          5
HANS, * 18/11 1748                                          6
CHERSTIN, * 15/12 1750                                   7
ANNA, * 23/3 1753. † 27/3 1753
HELENA, * 4/12 1755. † 31/5 1756

—4—

2 ERIC PEHRSSON, * 28/12 1720, s. t. bond. Pehr Andersson i Kyrkbyn 3, Hassela. Nybygg. o. torpare i Bäckaräng. † ./. 178..
6T2 GÖLIN BENGTSDOTTER, * 1/2 1719, d. t. bonde Bengt Olofsson i Kyrkbyn 5, Hassela. † 2/6 1806.
PEHR, * 20/10 1749                                          99
CHERSTIN, * 20/11 1754                                   1T5
BENGT, * 4/2 1752                                           100
ERIC, * 31/12 1757                                           101
ANNA, * 9/12 1760

—5—

3 PEHR ANDERSSON, * 22/12 1745, s. t. bonden And. Pehrsson i Kyrkbyn 3, Hassela. Bonde i Kyrkbyn 3. † 9/8 1807.
7T4 GUNILLA JONSDOTTER, * 21/4 1750, d. t. bonden Jon. Persson i Kyrkbyn 6. † 7/8 1834.
CHERSTIN, * 5/11 1771                                     26U3
BARBRO, * 31/10 1774                                      7R8
ANDERS, * 3/10 1779                                        8
GUNILLA, * 9/3 1782                                         (X3)3M7
MARGRETA, * 18/4 1785                                    3R13
CARIN, * 5/6 1787. † 16/11 1794 (vädercolik)
ANNA, * 28/8 1790. † 27 3 1794. (Skallad av kokande vatten)
JONAS, * 7/12 1792                                          9

—6—

3 HANS ANDERSSON, * 18/11 1748, s. t. bonden And. Persson i Kyrkbyn 3, Hassela. Bonde i Kyrkbyn sub 3, ”Ånäset”. † 179..
1Y5 CHERSTIN ERICSDOTTER, * 20/8 1753, d. t. torp. Eric Jonsson i Fagernäs s1, Hassela. † 21/2 1831.
ANDERS, * 6/12 1779                                        10
ERIC, * 2/11 1781                                            11
CHERSTIN, * 20/3 1784. † 6/11 1784
HANS, * 15/4 1786. Korpral vid Häls. reg. † 25/8 1816
CHERSTIN, * 17/4 1788. † 15/8 1797

—7—

11T2 JONAS JOHANSSON KRAM, * 17/11 1743, s. t. sold. Joh. Hasselroth i Kyrkbyn, Hassela. Corpral vid Häls. reg. o. bonde i Kyrkbyn s3. † 9/3 1819.
3 CHERSTIN ANDERSDOTTER, * 15/12 1750, d. t. bonden And. Persson i Kyrkbyn, Hassela. † 29/12 1826.
CHERSTIN, * 31/7 1772                                     12
SIGRID, * 26/2 1775. † 26/2 1775
MARGETA, * 18/1 1777                                      (X3)3K15
JOHAN, * 14/8 1782. † 14/8 1782
JOHAN, * 8/7 1786                                            13
JONAS, * 13/2 1788                                          14
SIGRID, * 21/10 1793                                       12Y7

—8—

5 ANDERS PEHRSSON, * 3/10 1779, s. t. bonden Pehr Andersson i Kyrkbyn 3, Hassela. G. 1/1 1805. Bonde i Kyrkbyn 3 (6). ”Hem.-skatt” 2 öresl. 16 pngl”. † 28/4 1835.
2T7 CARIN JONSDOTTER, * 14/5 1781, d. t. bonden Jon. Hansson i Kyrkbyn 1, Hassela. † ./7 1861.
PER, * 1/4 1805                                                15
JONAS, * 21/10 1808                                        16
GUNILLA, * 1/4 1811                                         5S30
GÖLIN, * 6/3 1813                                            1P19
HANS, * 9/8 1816                                             2Y15
CARIN, * 19/2 1819                                          1V27
ANDERS, * 26/4 1824. † 28/5 1825

—9—

5 JONAS PEHRSSON QVICK, * 7/12 1792, s. t. bonden Pehr Andersson i Kyrkbyn 3, Hassela. G. 31/5 1818. Bonde i Langsbo 1. † 11/5 1864.
7T10 ELISABET ANDERSDOTTER, * 29/9 1794, d. t. soldat And. Lang i Kyrkbyn, Hassela. † 16/7 1857.
BARBRO, * 30/7 1819                                        17
PER, * 21/8 1821                                              18
ANDERS, * 12/5 1826                                        19
GUNILLA, * 6/3 1831                                         3T17
ANNA, * 3/1 1835. Utfl. t. Stöde, V.-norrl. 1865

Sockenprotokoll Hassela 


I Afsikt att söka någon Belöning åt Bonden Jonas Qvick i Langsbo af Länets Landthushållnings Sällskap för Stenbrytning och Stenmurning, uppvisades och upplästes en Synskrift den 25 October 1850 af förre Nämndemannen Jon Johansson i Bäckaräng och nuvarande Nämndemannen Matts Persson i Fjusnäs, hvaraf inhemtades, att Summan af Stengärdesgårderne och Murarne utgjorde 6,153 Cubik Alnar; och som Sanningen deraf, samt att otroligt mycket Arbete på Odling af Jord på J. Qvicks af 1 öres – 17½ penningland bestående Hemman Langsbo, som för cirka 24 År sedan var ett ringa SoldatTorp, var allmänt bekandt; så samtyckte Församlingens Ledamöter enhälligt, att Jonas Qvick som är anständig och arbetsam hade förtjent att blifva ihågkommen med någon Belöning derföre af Landthushållnings Sällskapet


Källa: Hassela kyrkoarkiv, Sockenstämmans protokoll, SE/HLA/1010066/K I/2 (1836-1853) sid 80
Avskrift: Viveca Sundberg

—10—

6 ANDERS HANSSON, * 6/12 1779, s. t. bonden Hans Andersson i Kyrkbyn s3, Hassela. G. 9/11 1806. Bonde i Kyrkbyn ss3, ”Ånäset”. † 14/3 1836.
2U2 ELISABET BENJAMINSDOTTER PALM, * 4/7 1783, d. t. smeden Benjamin Palm i Franshammar, Hassela. † 21/1 1869.
HANS, * 10/12 1806
BENJAMIN, * 14/3 1810, (fattighjon) mv. † 21/8 1878
PEHR, * 27/12 1812                                          20
CHERSTIN, * 26/8 1816                                     (X3)3K36
ANDERS, * 16/8 1822                                        21

—11—

6 ERIC HANSSON, * 2/11 1781, s. t. Hans Andersson i ”Ånäset”, Kyrkbyn, Hassela. G. 30/10 1808. Bonde i Bjällervik, Kyrkbyn ss3. † 17/3 1852.
3U2 CHRISTINA PEHRSDOTTER STOCKHUS, * 24/9 1786, d. t. smeden Pehr Stockhus i Franshammar, Hassela. † 6/4 1859.
PEHR, * 25/12 1808                                          22
HANS, * 4/5 1813                                             23
CHERSTIN, * 10/3 1816                                     22Y3
ERIC, * 15/3 1823                                            24

—12—

7 CHERSTIN JONSDOTTER KRAM, * 31/7 1772, d. t. korpral Jonas Kram i Kyrkbyn s3, Hassela.
GUSTAF, * 13/3 1802

—13—

7 JOHAN JONSSON KRAM, * 8/7 1786, s. t. bonden Jonas Kram i Kyrkbyn s3, Hassela. G. 21/5 1815. Bonde i Kyrkbacken 4. (Hem.-skatt. 1 öresl. 8 pngl.) † 2/1 1864.
1P10 MARGTA HANSDOTTER, * 25/5 1791, d. t. riksdagsman Hans Nilsson i Nordanbro 4, Hassela. † 18/3 1870.
JONAS, * 12/1 1816                                          25
HANS, * 23/9 1820                                           26
ANDERS, * 7/8 1823. Utfl. t. Njurunda, V.-norrl. 1849
JOHAN, * 21/9 1826. Utfl. t. Njurunda, V.-norrl. 1851
CHRISTINA, * 20/7 1829
NILS ”NORDIN”, * 18/8 1833. Utfl. t. Njurunda 1866
CATHARINA, * 4/7 1836                                     27

—14—

7 JONAS KRAM, * 13/9 1788, s. t. korpral Jonas Kram i Kyrkbyn s3, Hassela. G. 24/4 1812. Soldat vid Häls. reg., bos. i Bredåker. † 9/2 1874.
(X3)4B10 KERSTIN JÖNSDOTTER HAGSTRÖM, * 2/3 1793, d. t. skomak. Jöns Hagström i Fiskvik. Bergsjö. † 2/4 1864.
JONAS, * 12/8 1812. Fl. t. Hudiksvall 1836
SARA, * 26/7 1819                                            5A11
JOHAN, * 26/9 1821                                          28
CHRISTINA, * 25/7 1824                                    (X3)1N37
KARIN, * 17/5 1827                                          29
MARGRETA, * 21/8 1834                                    30

—15—

8 PER ANDERSSON, * 1/4 1805, s. t. bonden And. Pehrsson i Kyrkbyn 3, Hassela. G. 29/10 1837. Bonde i Kyrkbyn 6. (Hem.-skatt. 1 öresl. 12 pngl.) † 27/4 1875.
1P14 CARIN JONSDOTTER, * 27/10 1814, d. t. bonden Jon. Hansson i Nordanbro 4, Hassela. † 28/5 1892.
ANDERS, * 19/3 1839                                        31
JONAS, * 29/1 1841                                          15U17
CARIN, * 30, 3 1843                                          5T38
PER, * 14/10 1845                                            32
HANS ”STORM”, * 30/4 1848. Emigr, t. N. Amerika 1872
MARGRETA, * 28/2 1850

—16—

8 JONAS ANDERSSON, * 21/10 1808, s. t. bonden And. Pehrsson i Kyrkbyn 3, Hassela. G. 15/1 1841. Bonde i Norrbäck, Kyrkbyn s6. Fl. t. Berg 1, år 1861. † 28/1 1881.
6T16 CHERSTIN ERSDOTTER, * 16/8 1814, d. t. dagakarl Eric Andersson i Furuberg, Bjuråker. † 24/3 1888
ANDERS, * 11/11 1840                                      33
ERIK, * 24/7 1842. † 17/5 1843
CARIN, * 5/7 1846                                            44
CHRISTINA, * 17/2 1853                                    34
ANNA, * 29/3 1864. † 4/4 1864

—17—

9 BARBRO JONSDOTTER QVICK, * 30/7 1819, d. t. bonden Jon Pehrsson Qvick i Langsbo 1, Hassela. Bos. i Langsbo. † 13/5 1881.
ELISABET OLOFSDOTTER, * 9/7 1846                   6T61

—18—

9 PER JONSSON QVICK, * 21/8 1821, s. t. bonden Jonas Qvick i Langsbo 1, Hassela. G. 13/10 1848. Bonde i Langsbo 1. (Hem.-skatt. 18 1/2 pngl.) Utfl. t. Stöde 1887. † 1898.
(X3)14A6 CARIN DANIELSDOTTER, * 22/1 1822, d. t. bonden Daniel Jonsson i Nordanbro 1, Hassela. † 22/2 1863.
ANNA ELISABETH, * 27/5 1850                           (X3)5N33
MAGDALENA, * 21/1 1855                                  2T58
BRITA CATHRINA, * 15/10 1859                          42
JONAS, * 26/1 1863                                          35

—19—

9 ANDERS JONSSON QVICK, * 12/5 1826, s. t. bonden Jon Pehrsson Qvick i Langsbo 1, Hassela. G. 26/11 1858. Bonde i Langsbo s1. (Hem.-skatt. 18 1/2 pngl.) † 30/1 1915.
2T18 BRITA ERICSDOTTER SMED, * 9/3 1830, d. t. husman Eric Smed i Svedje, Hassela. † 18/12 1897.
ELISABET, * 20/11 1859. † 20/4 1870
JONAS ERIK, * 2/1 1869                                    36
ELISABET, * 26/7 1871                                      37

—20—

10 PEHR ANDERSSON ÅSTRÖM, * 27/12 1812, s. t. bonden And. Hansson i Ånäset, Hassela. G. 1842. Byskomakare, bos. vid Franshammars bruk. Utfl. t. Harmånger 1845.
10T7 ELISABET OLSDOTTER TUPP, * 16/4 1814, d. t. kolare Olof Tupp i Franshammar.
ELISABET, * 26/3 1843. Utfl. t. Harmånger
PER, * 13/5 1848. Utfl. t. Harmånger

—21—

10 ANDERS ANDERSSON SWING, * 16/8 1822, s. t. bonden And. Hansson i Ånäset, Hassela. Skomak., bos. i Ässjö. † 27/7 1905.
(X3)2E8 INGRID SVENSDOTTER, * 20/2 1824, d. t. arb. Sven Svensson i Ässjö, Hassela. † 5/12 1892.
ELISABET, * 10/6 1849. Bos. i Ässjö. † 13/5 1926
CHRISTINA CECILIA, * 5/1 1851. Fl. t. Harmånger
ANDERS ”QVIST”, * 1/12 1852
SVEN OLOF, * 19/3 1856                                   38
INGRID MARGARETA, * 27/2 1859                       39
PER, * 6/10 1864                                              40

—22—

11 PEHR ERICSSON, * 25/12 1808, .s. t. bonden Eric Hansson i Kyrkbyn ss3, Hassela. G. 1833. Kolare vid Franshammar, ”Bjällervik”. Utfl. t. Attmar, V.-norrl. 1844.
18U4 BRITA OLOFSDOTTER, * 29/5 1809, d. t. kolare Olof Ericsson i Sågen, Hassela.
CHRISTINA, * 9/2 1834                                     3R43
BRITA, * 2/2 1839. Fl. t. Attmar
ERIC, * 26/5 1843. Fl. t. Attmar

—23—

11 HANS ERICSSON, * 4/5 1813, s. t. bonden Eric Hansson i Kyrkbyn ss3, Hassela. G. 19/11 1837. Bonde i Kyrkbacken 2. (Hem.-skatt. 1 öresl.) † 29/12 1901.
2Y9 KARIN ABRAHAMSDOTTER, * 15/12 1811, d. t. bonden Abrah. Olofsson i Fagernäs 2, Hassela. † 4/5 1879.
ERIC, * 4/8 1839                                              41
ABRAHAM, * 4/1 1846                                       42
CHRISTINA, * 16/12 1849                                  7R21

—24—

11 ERIK ERIKSSON, * 15/3 1823, s. t. bonden Erik Hansson i Kyrkbyn, Hassela. Husman i Kyrkbacken. År 1851 nämnd som bonde i Bjåsta 11, Bergsjö. † 1/6 1888.
(X3)5A5 BRITA JOHANSDOTTER, * 11/10 1820, d. t. bonden Joh. Johansson i Bjåsta 11, Bergsjö. † 5/11 1917.
CHRISTINA, * 25/6 1850. † 10/6 1852
JOHAN ERIK, * 12/11 1855                                 43

—25—

13 JONAS JOHANSSON KRAM, * 12/1 1816, s. t. bonden Joh. Kram i Kyrkbacken 4, Hassela. G. 31/10 1845. Bonde i Kyrkbacken 4. † 24/5 1867.
3R20 CATHARINA JOHANSDOTTER, * 4/10 1817, d. t. kolare Joh. Pehrsson i Ässjö, Hassela. † 5/6 1894.
JOHAN, * 1/5 1847                                            44
JONAS, * 9/11 1851                                          45
PER, * 9/2 1856. † 25/3 1856
MARGRETA KRISTINA, * 31/7 1858                      8T8

—26—

13 HANS JOHANSSON KRAM, * 23/9 1820, s. t. bond. Joh. Kram i Kyrkbacken 4, Hassela. Mjölnare, bos. i Njurunda. † ./. 1860.
1V26 MARGRETA JONSDOTTER, * 27/3 1829, d. t. bonden Jon. Persson i Vrångtjärn, Hassela. Änka o. omg.                                                             6T25.
MARGRETA JOHANNA, * 10/2 1856. Fl. t. Njurunda
HANS ANTON, * 9/8 1858                                  46

—27—

13 CATHARINA JOHANSDOTTER KRAM, * 4/7 1836, d. t. bonden Joh. Kram i Kyrkbacken 4, Hassela. Bos. i Kyrkbacken 4. † 1/8 1871.
JOHANNA MARGARETA, * 7/9 1869                      14V15

—28—

14 JOHAN JONSSON LUNDIN, * 26/9 1821, s. t. sold. Jonas Kram i Bredåker, Bergsjö. G. 12/11 1849. Soldat vid Häls. reg., bos. i Gamsäter. † 12/10 1889.
(X3)4A3 HELENA JONSDOTTER FROST, * 16/3 1822, d. t. sold. Jonas Frost i Ungrik, Bergsjö. † 19/10 1888.
CHRISTINA, * 1/6 1851                                     (X3)16M28
JONAS, * 8/11 1853. † 7/9 1855 (drunknat)
MARGRETA, * 1/1 1858                                      47
JONAS, * 23/1 1860. † 6/12 1876
JOHAN ERIK, * 3/12 1864                                  48

—29—

14 KARIN JONSDOTTER KRAM, * 17/5 1827, d. t. sold. Jonas Kram i Bredåker, Bergsjö. G. 1876   5A11.
CHRISTINA CATHRINA ”OLSDOTTER”, * 16/2 1856.
JONAS ”OLSSON LÖNNBERG”, * 25/11 1859

—30—

(X10) ANDERS PETTER ERSSON EHN, * 8/7 1827, s. t. Elisabet Persdotter i S. Kyrkbyn, Bergsjö. Landbonde i Ungrik 4, (Bredåker). † 4/3 1871.
14 MARGRETHA JONSDOTTER KRAM, * 2118 1834, d. t. soldat Jonas Kram i Bredåker, Bergsjö. Änka o. omg.                                                 (X3)12E10.
PER JOHAN ”ED”, * 16/3 1855                             49
JONAS ERIK, * 21/7 1858. † 25/6 1865
JONAS ERIK ”EHN”, * 16/3 1870. Fl. t. Jättendal 1888
SARA MARGRETA ”GRILL”, * 23/10 1876. Fl. t. Gnarp 1897. † 31/8 1921
(* Moder: ELISABET PERSDOTTER, * 19/9 1796. Infl. fr. Gnarp, bos. i Kyrkbyn, Bergsjö. † 28/11 1877.)

—31—

15 ANDERS PEHRSSON FRISK, * 19/3 1839, s. t. bonden Per Andersson i Kyrkbyn 6, Hassela. Fjärdingsman o. bonde i Kyrkbyn 4 s6 (Ölsjön). † 17/1 1922.
6T40 CARIN MARGARETA OLOFSDOTTER, * 12/1 1843, d. t. bonden Ol. Andersson Backlund i Ölsjön, Hassela. † 1/10 1915.
ANDERS OLOF, * 9/10 1859                                50
PEHR, * 25/8 1868                                            51
HANS, * 28/1 1870                                           52
KRISTINA KATRINA, * 3/2 1873                          7T41
JONAS, * 9/10 1876                                          53

—32—

15 PER PERSSON STRID, * 14/10 1845, s. t. bonden Per Andersson i Kyrkbyn 6, Hassela. Bonde i Kyrkbyn 6. (Hem.-skatt. 1 öresl.) † 21/4 1931.
2T37 INGRID PEHRSDOTTER, * 16/5 1860, d. t. bonden Pehr Ericsson Ljung i Kyrkbyn 1. † 1/9 1931.
PER, * 9/11 1870. Emigr. t. N. Amerika 1891. † 27/1 1904
KATRINA, * 10/4 1873. † 23/2 1876
ANDERS, * 9/6 1876                                         54
KATHRINA, * 15/8 1878. Bos. i Kyrkbyn 6. (Sjuklig). † 25/12 1951
ANNA, * 23/9 1880                                           55
JONAS, * 19/12 1883. † 17/2 1900
EMIL, * 14/11 1887                                           5T80
ERIKA JULIANA, * 21/12 1891. † 8/2 1896

—33—

16 ANDERS JONSSON STRANDBERG, * 11/11 1840, s. t. bonden Jon. Andersson i Berge 1, Hassela. G. 1864. Bonde i Berge 1. (Hem.-skatt. 19 2/3 pngl.) † 28/12 1890.
1Z85 ELISABET ANDERSDOTTER, * 29/6 1839, d. t. bonden And. Matsson i Österås, Hassela. † 3/9 1905.
JONAS, * 4/2 1865. † 5/5 1895
ANDERS, * 10/4 1867. † 13/4 1867
ANDERS, * 23/5 1868                                        56
CHRISTINA, * 5/9 1870. † 24/7 1895
ERIK, * 2/10 1876. † 30/4 1894
HANS, * 3/4 1878. † 17/5 1894

—34—

(X26) JONAS JONSSON BACKMAN, * 25/4 1841 i Jättendals sn, Häls. Sadelmakare, bos. i Berge, Bergsjö. Fl. t. Gnarp 1894.
16 CHRISTINA JONSDOTTER, * 17/12 1853, d. t. bonden Jon. Andersson i Berge 1, Hassela.
EMMA KRISTINA, * 16/2 1878. Fl. t. Gnarp
JONAS ERIK, * 12/2 1885. Fl. t. Gnarp

—35—

18 JONAS PERSSON QVICK, * 26/1 1863, s. t. bonden Per Qvick i Langsbo 1, Hassela. Bonde i Langsbo 1. (Hem.-skatt. 1 öresl. 17 1/2 pngl.) † 13/11 1943.
6H21 CATHRINA CHRISTINA ANDERSDOTTER, * 5/6 1863, d. t. garvare L. J. Andersson i Vade, Bergsjö. † 18/6 1949.
PER, * 14/10 1886                                            57
KLARA AMANDA, * 18/8 1888                             3U36
JENNY KATHRINA, * 11/6 1892. Utfl. t. Gävle 1915
BRICKEN ELIDA, * 5/2 1896                               58
JOHN AXEL, * 27/12 1898                                  59
HILMA KRISTINA, * 20/1 1901. Utfl. t. Gävle 1924
KARIN, * 1/3 1903.                                           60

—36—

19 JONAS ERIK QVICK, * 2/1 1869, s. t. bonden And. Qvick i Ölsjön 5, Hassela. G. 2 ggr. Bonde i Ölsjön, ”Langsbo”. † 7/12 1940.
6T69 BRITA KRISTINA HAST, * 2/10 1874, d. t. bonden Jonas Hast i Ölsjön. G. 2/12 1896. † 2/1 1915.
1S31 BRITA KRISTINA ERIKSDOTTER LUND, * 18/4 1872, d. t. bonden Erik Jonsson Lund i Svedje ss3, Hassela. G. 1/4 1917.
AUGUSTA, * 21/9 1897                                      61
HARALD ANDREAS, * 23/12 1898                        62
ERIK EMANUEL, * 16/1 1901. † 23/7 1901
LYDIA, * 30/7 1902. G. 1938 o. utfl. t. Edsvära, Skarab.
NILS VICTOR, * 20/3 1904. † 11/3 1918
ALMA, * 25/6 1906                                            15U29
HULDA BIRGITTA, * 1/4 1910                             20V3
IDA OLIVIA, * 15/5 1913. Utfl. t. Stockholm 1942

—37—

(Y57) ANDREAS ANSKARIUS MELANDER, * 11/12 1868. Bonde i Välsta by, Tuna sn, V.-norrl. G. 16/12 1895.
19 ELISABET ANDERSDOTTER QVICK, * 26/7 1871, d. t. bonden Anders Qvick i Langsbo s1, Hassela. G. o. fl. t. Attmar, V.-norrl. 1895.
SIGNE AMANDA, * 28/10 1894

—38—

21 SVEN OLOF SWING, * 19/3 1856, s. t. skomak. And. Swing i Ässjö, Hassela. Lantbrevbärare o. torpare vid Franshammars bruk (Ässjö). † 8/1 1939.
3U13 BRITA CHRISTINA ERIKSDOTTER, * 5/3 1854, d. t. kolare Erik Jonsson i Franshammar, Hassela. † 17/4 1927.
INGRID KATHRINA, * 5/8 1881                           63
KLARA ELISABETH, * 6/3 1894                            (X3)28D7

—39—

21 INGRID MARGRETA SWING, * 27/2 1859, d. t. skomak. And. Swing i Ässjö, Hassela. G. 29/4 1906  2S28.
KRISTINA ELISABET SWING, * 11/5 1885             2U12

—40—

21 PER ANDERSSON SVING, * 6/10 1864, s. t. skomak. Anders Swing i Ässjö, Hassela. Skogsarb., bos. i Ässjö. † 13/6 1951.
19V4 MARGRETA KATRINA NORELL, * 3/8 1873, d. t. kolare Olof Norell i Franshammar, Hassela. † 19/5 1935.
INGRID KATHRINA, * 17/11 1898                        64
ANDERS FRIDOLF, * 18/10 1900                         65
OLOF GOTTFRID, * 15/12 1905. † 2/11 1908
PER EDVARD, * 14/3 1911. Skogsarb., bos. i Ässjö

—41—

23 ERIC HANSSON BACKLUND, * 4/8 1839, s. t. bonden Hans Ericsson i Kyrkbacken 2, Hassela. G. 2 ggr. Handlande o. bonde i Kyrkbacken 2. † 22/4 1903.
1P19 CARIN NILSDOTTER, * 17/7 1841, d. t. bonden Nils Jonsson i Nordanbro 4, Hassela. G. 19/10 1866. † 9/1 1867.
9U7 BRITA ERIKSDOTTER BACKLUND, * 11/8 1850, d. t. bonden Eric Jonsson i Sniptorp s1, Bjuråker. G. 17/6 1869. Änka o. omg.                           23U1.
HANS, * 21/2 1872                                           66
PER ERIK, * 10/10 1873. † 8/1 1885
ABRAHAM ALFRED, * 2/9 1875. † 25/11 1884
JOHANNES, * 14/7 1877. † 19/11 1884
OSKAR, * 8/8 1879. † 2/12 1884
KARIN, * 24/3 1881. † 17/11 1884

—42—

23 ABRAHAM HANSSON BACKLUND, * 4/1 1846, s. t. bonden Hans Ericsson i Kyrkbacken 2, Hassela. G. 23/11 1883. Bonde i Langsbo ssss1. † 16/9 1914.
18 BRITA CATHRINA PERSDOTTER, * 15/10 1859, d. t. bonden Per Qvick i Langsbo 1. † 11/11 1941.
KARIN, * 2/4 1885                                            7T64
PER OSKAR, * 6/11 1887                                   67
HANS BERNHARD, * 11/3 1890                           68
ERIK, * 20/9 1891. † 25/3 1892

—43—

24 JOHAN ERIK BRODÉN, * 12/3 1855, s. t. bonden Erik Eriksson i Bjåsta 11, Bergsjö. G. 8/11 1884. Rättare, bos. i Kyrkbyn, sen. bonde i Vade 3. † 26/10 1939.
1D7 CATHARINA FORSELL, * 23/9 1854, d. t. Erik Forsell i Skrämsta, Bergsjö. † 25/1 1932.

—44—

25 JOHAN KRAM, * 1/5 1847, s. t. bonden Jonas Kram i Kyrkbacken 4, Hassela. Bonde i Kyrkbacken 4. (Hem.-skatt. 1 öresl.) † 20/8 1904.
16 CARIN JONSDOTTER, * 5/7 1846, d. t. bonden Jon. Andersson i Norrbäck, Hassela. † 4/7 1885.
BRITA KRISTINA, * 24/9 1871                             5T61
KARIN MARGRETA, * 10/11 1872. Gårdsägare i Kyrkbyn. † 8/7 1956
JONAS, * 3/6 1875                                            69
MATILDA, * 20/4 1879. † 26/3 1902
JOHAN, * 14/1 1885                                          70

—45—

25 JONAS KRAM, * 9/11 1851, s. t. bonden Jonas Kram i Kyrkbacken 4, Hassela. Torpare, bos. i Kyrkbacken. † 23/2 1937.
2P49 ANNA ELISABET SWING, * 29/10 1865, d. t. skomak. Daniel Swing i Vrångtjärn, Hassela. † 27/2 1939.
JOHAN ERIK, * 9/11 1886. † 27/8 1892
ALFRED, * 23/11 1888. † 8/8 1893
LEONARD, * 21/3 1891. † 12/9 1892
KATHRINA MARGRETA, * 27/7 1894                     5T72
JONAS VALFRID, * 3/7 1896. Emigr. t. USA 1927
KRISTINA ELISABETH, * 20/5 1898                      71
ERIK LEONARD, * 14/1 1901                               72
NILS JOHAN, * 8/12 1902. Emigr. t. USA 1928
ANNA, * 17/10 1905. Utfl. t. Attmar 1930
HANS, * 22/3 1908                                           73

—46—

26 HANS ANTON HANSSON KRAM, * 9/8 1858, s. t. mjöln. Hans Kram i Njurunda, V.-norrl. G. 2 ggr. Bonde i Furuberg 2, Bjuråker † 7/3 1934.
16R4 MARGRETA BÄCKSTRÖM, * 24/10 1865, d. t. kolare Per Bäckström i Furuberg. G. 4/5 1890. † 4/8 1895.
6U3 ANNA MARGRETA GAGNER, * 14/2 1865, d. t. kolare L. O. Gagner i Franshammar, Hassela. G. 22/7 1899. † 30/1 1941.
HILDA MARGRETA, * 28/7 1895                           74

—47—

(S65) CARL JOHAN BERGSTRÖM, * 23/1 1857 i Sunne sn, Värml. Krukmakare, bos. i Garnsätter, Bergsjö. † 4/11 1932
28 MARGRETA JOHANSDOTTER LUNDIN, * 1/1 1858, d. t. sold. Johan Lundin i Gamsäter. † 18/12 1942.
ALMA HELENA, * 15/9 1879                                75
KARL JOHAN, * 18/9 1880                                  76

—48—

28 JOHAN ERIK LUNDIN, * 3/12 1864, s. t. sold. Joh. Lundin i Gamsätter, Bergsjö. Arb., bos. i Gamsätter. Emigr. t. N. Amerika 1891.
(X3)8L15 SIGRID JONSDOTTER, * 13/1 1865, d. t. bonden Jon. Svensson i Söderåsen, Bergsjö.
FRIDA MARGRETA, * 6/12 1885. Emigr. t. N. Amerika
IDA KRISTINA, * 25/12 1886. Emigr. t. N. Amerika
JOHAN EMANUEL, * 27/7 1888. Emigr. t. N. Amerika
ERIK ISEDOR, * 22/3 1890. Emigr. t. N. Amerika

—49—

30 PER JOHAN ED, * 16/3 1855, s. t. bonden A. P. Ehn i Ungrik 4, Bergsjö. Arb., bos. i Ungrik. Fl. t. Harmånger 1899.
(X3)9B18 KATRINA KRISTINA ERSDOTTER, * 4/2 1858, d. t. bonden Erik Lundqvist i Ungrik 3.
ANDERS ERIK, * 27/7 1876                                77
KARIN MARGRETA, * 11/4 1879. Fl. t. Jättendal 1895
JOHAN THEODOR, * 2/4 1882. Fl. t. Jättendal 1896
JOHANNA KRISTINA, * 1/12 1884. Fl. t. Harmånger 1899
ANNA BRITA, * 17/1 1888. † 1/4 1888
ANNA HELENA, * 13/10 1889. † 18/6 1892
PER, * 20/91 1892                                            78
JONAS ALFRED, * 14/2 1895                               79
OLOF AXEL, * 23/10 1897                                  80

—50—

31 ANDERS OLOF ANDERSSON HALL, * 9/10 1859, s. t. fjärdingsman Anders Frisk i Kyrkbyn, Hassela. G. 13/12 1896. Fjärdingsman o. bonde i Langsbo, ”Djupmon”. † 30/3 1921.
(X3)15D9 MARGRETA ELISABET PERSSON, * 14/3 1866, d. t. bonden Pehr Nöjd i Ölsjön, Hassela. † 8/8 1960.
OLOF ANTON, * 14/5 1898                                 81
EVA MARGRETA, * 18/12 1909                            7S7

—51—

31 PER ANDERSSON HALL, * 25/8 1868, s. t. fjärdingsman Anders Frisk i Ölsjön, Hassela. Mjölnare i Skansfors. † 30/6 1948.
8Z22 KATRINA ELINA OLSSON, * 26/4 1880, d. t. skrädd. Ol. Olofsson i Bäckaräng, Hassela.
NILS HARALD OLSSON, * 28/12 1901                   82
KARIN HALL, * 22/4 1914. Fl. t. Bromma, Sth. 1935
ANNA GUNHILD HALL, * 30/4 1919                      10V6

—52—

31 HANS ANDERSSON HALL, * 28/1 1870, s. t. fjärdingsman And. Persson Frisk i Ölsjön, Hassela. G. 1899. Bonde i Langsbo, Ölsjön. (Hem.-skatt. 1 öresl. 2 1/2 pngl.) † 12/6 1961.
(X3)15D9 JOHANNA MATILDA PERSDOTTER, * 6/3 1875, d. t. bonden Pehr Nöjd i Ölsjön. † 10/4 1959.
KATRARINA, * 28/1 1900                                   (X3)7E54
KRISTINA, * 27/1 1902                                      12Y30
MARGRETA, * 29/4 1908                                    15U24
PER, * 29/4 1912                                              83

—12Y30—

18 OLOF DANIELSSON, * 11/2 1896, s. t. bonden Daniel Olsson i Skålmyråsen, Hassela. G. 29/6 1930. Handelsförest:e i Kölsjön, sen. bos. i Kyrkbyn.
4T52 KRISTINA HALL, * 27/1 1902, d. t. bonden Hans Hall i Kyrkbyn 5S5, Hassela.
HANS HARRY, * 7/4 1932. Affärsbitr., bos. i Kyrkbacken †10/6 2000 Langsbo
MAJ BRITTE, * 29/5 1933. Fl. t. Uppsala 1958

—4T53—

31 JONAS ANDERSSON HALL, * 9/10 1876, s. t. fjärd.-man And. Persson Frisk i Ölsjön, Hassela. Snickare i Ölsjön. Utfl. t. Selångers sn, V.-norrl. 1913.
5T46 EMMA KATHARINA TUPP, * 26/4 1890, d. t. bonden Nils Jonsson Tupp i Ölsjön.
NILS GEORG, * 12/3 1911                                  84
ANDERS HENRY, * 2/3 1913

—54—

32 ANDERS PERSSON, * 9/6 1876, s. t. bonden Per Persson Strid i Kyrkbyn 6, Hassela. G. 27/10 1916. Jordbruk., bos. i Kyrkbyyn. † 11/11 1954.
1S22 ERIKA MARIA ERIKSSON, * 15/5 1876, d. t. bonden Erik Jonsson Lund i Svedje ss3, Hassela. † 13/11 1945.
15U26 JONAS NORLING, * 24/11 1901 (adoptivs.) – 85

—55—

(X3)1G26 ANDERS NORIN, * 5/2 1884, s. t. riksd.-man. Per Norin i Norråsen s1, Bergsjö. G. 4/12 1921. Kyrkvärd o. bonde i Kyrkbyn 6, Hassela. † 7/1 1963.
32 ANNA PERSSON, * 23/9 1880, d. t. bonden Per Persson i Kyrkibyn 6. † 3/6 1963.

—56—

33 ANDERS ANDERSSON, * 23/5 1868, s. t. bonden And. Jonsson Strandberg i Berge 1, Hassela. Bonde i Berge 1. (Hem.-skatt. 1 öresl.) † 25/1 1929.
10T30 ALMA KRISTINA BRONELL, * 29/8 1886, d. t. bonden Hans Bronell i Mörtsjön s1, Hassela. † 16/1 1962.
ERIK, * 29/8 1907. Jord!br.-arb. i Berge 1. † 13/9 1945
KRISTINA, * 14/10 1909                                    86
BRITA ELISABET, * 1/11 1911                             9S4
HANS EINAR, * 24/3 1914                                  87
KARIN LINNEA, * 2/8 1916                                 3R79
MARGRETA, * 22/11 1918. Fl. t. Sundborn 1955
ANNA INGEGERD, * 7/10 1922. † 25/6 1923
RUT, * 22/7 1928. Kioskbitr., bos. i Berge
10Y5 HILDA GUSTAVA ”SÖDERLUND”, * 23/2 1925, (fosterd.). Hush.-bitr., bos. i Berge

—57—

35 PER QVICK, * 14/10 1886, s. t. bonden Jonas Qvick i Langsbo 1, Hassela. Bonde i Hamre s6, Bergsjö. Fl. t. Hudiksvall 1923. Återinfl. 1934 o. bos. i Västertanne. † 1/4 1962.
(X3)8E18 MARGRETA CARLSSON, * 4/4 1887, d. t. bonden Anders Carlsson Äng i Västertanne 3, Bergsjö.
KARL GUNNAR, * 13/4 1918                               (X3)3M46

—58—

(Y4) ADOLF BIRGER ERIKSSON, * 11/4 1891 i Attmar sn, V.-norrl. G. 1921. Skogvakt., bos. i (Ässjö) Franshammar, Hassela. † 20/1 1954.
35 BRICKEN ELIDA QVICK, * 5/2 1896, d. t. bonden Jonas Qvick i Langsbo 1, Hassela.
NILS HARALD ”TELLIN”, * 30/6 1922. Skogvaktare, utfl. t. Stugum i Jämtl.1953
SVEN ARNOLD ”TELLIN”, * 7/8 1924. Ingenjör, utfl. t. Väterås 1951
KARL HENRY ”TELLIN” * 25/8 1926. Kontorist, bos. i Kyrkbyn 12:29, Bergsjö.

—59—

35 JOHN AXEL QVICK, * 27/12 1898, s. t. bonden Jonas Qvick i Langsbo 1, Hassela. Bonde i Langsbo 1.
1Y20 KRISTINA MARGARETA NÄSLUND, * 25/9 1896, d. t. bonden Hans Näslund, Fagernäs 3,  Hassela.
JENNY MARIA, * 28/12 1923                               7T47
60 SIGRID GUNILLA, * 26/2 1936, (fosterd.)

—60—

35 KARIN QVICK, * 1/3 1903, d. t. bonden Jonas Qvick i Langsbo 1, Hassela. Fl. t. Hudiksvall 1947.
SIGRID GUNILLA QVICK, * 26/2 1936                  59

—61—

(R147) GUSTAF ALBERT JOHANSSON, * 27/10 1893 i Mölltorp, Skarab. G. 14/3 1920. Hovslagare, bos. i Ölsjön, Hassela. Utfl. t. Attmar 1926.
36 AUGUSTA QVICK, * 21/9 1897, d. t. bonden J. E. Qvick i Langsbo, Hassela.
(S24) BERNT KARL GUSTAF GRUFMAN, * 15/9 1922 i Grava, Värml.,(fosters.) Utfl. t. Hofors 1924
(A12) MARGIT IRENE EKLUND, * 8/8 1924 i Stockholm, (fosterd.) Utfl. t. Attmar 1926

—62—

36 HARALD ANDREAS QVICK, * 23/12 1898, s. t. bonden Jonas Erik Qvick i Ölsjön, Hassela. Bonde i Langsbo 1, Ölsjön.
(Finland) HILJA PAULINA HÄYHTIÖ, * 11/10 1906 i Kokemäki, Finland. Infl. fr. Björneborg, Finland 1942. (Tid. g. o. fr.-skild.) † 26/3 1957.
(Finland) EINO EMIL LAHTINEN, * 2/4 1933           6T135
HELGA ELISABET QVICK, * 10/5 1942                  119

—63—

38 INGRID KATHRINA SWING, * 5/8 1881, d. t. torp. Sven Olof Swing i Ässjö, Hassela.
BRITA MARGRETA, * 23/8 1899                           88

—64—

117 ERIK ALBIN FRIBERG, * 19/3 1892, s. t. torp. Jacob Friberg i Långnäs, Hassela. Torpare i Ässjö.
40 INGRID KATHRINA SVING, * 17/11 1898, d. t. Per Sving i Ässjö, Hassela.
VIOLA MELINDA, * 8/5 1919                               12T45
JACOB VILMER, * 7/8 1926. † 20/1 1927
VILMA MARGRETA, * 5/2 1928                            17U16

—65—

40 ANDERS FRIDOLF SVING, * 18/10 1900, s. t. Per Sving i Ässjö, Hassela. Virkesmätare, bos. i Ässjö.
5S64 NANNA LINNEA BERGLUND, * 18/3 1906 i Älgered, Bergsjö.
PER HARRY, * 26/12 1926. Utfl. t. Ovansjö, Gävleb. 1951
EIRIN MARGARETA, * 12/9 1928                         (X3)1A33
ANDERS TURE, * 6/8 1930. † 30/12 1930
GUN-BRITT, * 17/2 1936. Utfl. t. Gävle 1952
EIVOR INGEBORG, * 7/3 1939                            2P114
BROR ANDERS, * 2/2 1943. Utfl. t. Ovansjö 1959

—66—

41 HANS BACKLUND, * 2/2 1872, s. t. handl. Eric Backlund i Kyrkbacken 2, Hassela. G. 2 ggr. Handlande i Kyrkbacken 2. Utfl. t. Sundsvall 1938.
(X42) IDA MARIA DAHLSTRÖM, * 26/7 1872, d. t. faktor Sven Dahlström o. h. h. Kristina Persdotter i Söderala, Häls. G. 17/11 1899. † 30/10 1918.
(X3)8H16 GERDA ANNA MARIA FORS, * 5/6 1898, d. t. länsman Ernst Fors i Högen 5, Bergsjö. G. 24/1 1922.
GUNBORG BIRGITTA, * 3/3 1901                         (X3)7K31
ERIK FRITIOF, * 18/3 1903                                 89
MARIA KRISTINA, * 23/4 1905. Fl. t. Piteå 1930
SVEN ARNE, * 4/8 1907. Fl. t. Sundsvall 1933
ANNA GUDRUN, * 19/4 1912                              15U34
KARIN BIRGITTA, * 5/11 1924. Fl. t. Sundsvall 1938
HANS TORSTEN, * 11/10 1926                            90
ERNST ÅKE, * 25/3 1930. Fl. t. Sundsvall 1938

—67—

42 PER OSKAR BACKLUND, * 6/11 1887, s. t. bonden Abrah. Backlund i Langsbo, Hassela. G. 3/1 1936. Fr.-skild 30/5 1939. Jordbr. i Langsbo.
14T10 RUTH FRIBERG, * 9/6 1899, d. t. handl. J. V. Friberg i Kyrkbacken, Hassela.

—68—

42 HANS BERNHARD BACKLUND, * 11/3 1890, s. t. bonden Ahraham Backlund i Langsbo, Hassela. G. 23/5 1931. Bonde i Langsbo.
21U6 SIGNE KATRINA GLAD, * 4/9 1907, d. t. jordbruk. Olof Alfred Glad i Ässjö, Hassela.
HANS GEORG, * 29/1 1935                                 118
SVEA VALBORG, * 2/1 1939
ERIK ALLAN, * 17/7 1949

—69—

44 JONAS KRAM, * 3/6 1875, s. t. bonden Joh. Kram i Kyrkbacken 4, Hassela. Bonde i Kyrkbacken 4. (Hem. skatt. 1 öresl. 8 pngl.) † 5/3 1954.
(X4)24H11 ANNA MARIA HEDLUND, * 4/2 1882, d. t. Nils Hedlund i Österbo, Bjråkers sn, Häls. † 7/2 1959.
JOHAN EVERT, * 20/10 1903. Emigr. t. USA 1926
KARIN MARGRETA, * 4/4 1905. † ./. 1905
NILS GOTTFRID, * 6/10 1906. Utfl. t. Linköping 1946
KRISTINA MATILDA, * 8/3 1908                          91
JONAS VALFRID, * 9/1 1910. Bonde, bos. i Kyrkbacken
ANNA ELISABET, * 12/10 1911. Utfl. t. 8tockholm 1944
MARIA MARGRETA, * 25/2 1914. Bos. i Kyrkbacken
KARIN LINNEA, * 7/11 1921. Utfl. t. Stockholm 1957

—70—

44 JOHAN KRAM, * 14/1 1885, s. t. bonden Joh. Kram i Kyrkbacken 4, Hassela. G. 12/3 1911. Skogsarb. bos. i Kyrkbyn. Utfl. t. Bergsjö 1917. † 21/9 1951.
(X3)14J3 ALMA KRISTINA INGEBORG TRÄFF, * 31/5 1891, d. t. sold. Erik Joh. Träff i Österbo, Bjuråker.
KARIN, * 25/4 1912. † 11/7 1918
BRITA, * 13/8 1916. † 25/10 1918
ERIK, * 12/3 1919                                            92
MÄRTA, * 16/6 1926                                          12T67

—71—

45 KRISTINA ELISABET KRAM, * 20/5 1898, d. t. torp. Jonas Kram i Kyrkbacken, Hassela. Fl. t. Attmar, V.-norrl. 1921.
JOHAN SIGFRID KRAM, * 1/12 1917                     93

—72—

45 ERIK LEONARD KRAM, * 14/1 1901, s. t. arb. Jonas Kram i Kyrkbacken, Hassela. G. 8/12 1934. Skogsarb. bos. i Nordanbro.
6U9 JULIA MARGARETA STRID, * 16/2 1910, d. t. jordbruk. Svante Strid i Franshammar, Hassela.
JONAS SVANTE, * 13/7 1944                              120

—73—

45 HANS KRAM, * 22/3 1908, s. t. Jonas Kram i Kyrkbacken, Hassela. Jordbr.arb. i Kyrkbacken.
2P68 MÄRTA JOHANNA MARGARETA LINDHOLM, * 30/9 1908, d. t. bonden Joh. Lindholm i Stakholm, Hassela.
ANNE-MARIE, * 2/9 1933. Utfl. t. Frösö, Jämtl. 1951
BENGT VALDEMAR, * 6/3 1935. Studerande
JOHAN ERIK, * 21/7 1937. Utfl. t. Tegelsmora 1959
EBON ADINA, * 6/6 1943

—74—

(X4)25A16 NILS RICKARD TINGELÖF, * 18/6 1897, s. t. skogvakt. N. F. Tingelöf i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 2 ggr. Måg o. bonde i Furuberg 2:2, Bjuråker.
46 HILDA MARGRETA KRAM, * 28/7 1895, d. t. bonden Hans Anton Kram i Furuberg 2:2, Bjuråker. † 31/10 1922.
6U6 ANNA MARIA GAGNER, * 4/5 1900, d. t. jordbr. E. G. Gagner i Franshammar, Hassela. G. 21/10 1928. † 18/8 1961.
MARIA, * 10/3 1919. † 18/8 1938
ANNA MARGRETA, * 11/10 1931. Bos. i Furuberg
NILS ERIIK, * 28/9 1939. Bos. i Furuberg
MAJ KRISTINA, * 9/1 1943. Bos. i Furuberg

—75—

(X10) JONAS SJÖDIN, * 16/10 1875. Infl. fr. Grängsjö, Gnarps sn. Bonde i Kyrkbyn s2, Bergsjö. Sen. i N. Älgered 3. † 9/3 1954.
47 ALMA HELENA BERGSTRÖM, * 15/9 1879, d. t. C. J. Bergström i Gamsätter, Bergsjö.
AGNES ADOLFINA, * 28/7 1898                           (X3)14E46
KARL RAGNAR, * 8/3 1900                                 94
JONAS BIRGER, * 6/4 1904. † 18/5 1932
ERIK VALTER, * 19/12 1906. Jordbr.arb. bos. i Sågskiftet 1: 2
AXEL HERBERT, * 30/1 1910                               95
VIDAR EMANUEL, * 25/3 1913. † 6/11 1941

—76—

47 KARL JOHAN BERGSTRÖM, * 18/9 1880, s. t. K. J. Bergström i Gamsätter, Bergsjö. G. 27/3 1923. Krukmakare, bos. i Sågskiftet 1:2.
(X3)3G45 HILDA VILHELMINA NORIN, * 23/9 1899, d. t. L. E. Norin i Gamsätter.
EVA SYLVIA, * 5/12 1923
ERIK HJALMAR, * 11/7 1926. Krukmak. i Bergsjö
TAGE HELMER, * 10/1 1931                                96

—77—

49 ANDERS ERIK ED, * 27/7 1867, s. t. P. J. Ed i Ungrik, Bergsjö. Arb. bos. i Kyrkbyn, Bergsjö. Fl. t. Rogsta 1911
(X18) ESTER KATRINA BERGMAN, * 5/7 1890 i Hudiksvall.
BRITA KRISTINA, * 21/6 1907. Fl. t. Rogsta 1911
KARIN BRITA MARGRETA, * 14/6 1909. Fl. t. Rogsta 1911
PER AXEL, * 20/3 1911. Fl. t. Rogsta 1911

—78—

49 PER ED, * 20/9 1892, s. t. P. J. Ed i Ungrik, Bergsjö. Stat.karl i Kyrkbyn. Fl. t. Jättendal 1917.
(X26) KAROLINA INGEBORG DAHLBOM, * 15/9 1891 i Jättendals sn, Häls.
PER ARTUR, * 11/12 1913. Fl. t. Jättendal

—79—

49 JONAS ALFRED ED, * 14/2 1895, s. t. P. J. Ed i Ungrik, Bergsjö. Jordbrarb. bos. i Högen, fl. t. Jättenda 1927.
(Z55) OLGA ERIKA GUNNARSSON, * 30/4 1892 i Åre sn, Jämtl.
KARIN INGEGERD, * 4/9 1917. Fl. t. Jättendal

—80—

49 OLOF AXEL ED, * 23/10 1897, s. t. P. J. Ed i Ungrik, Bergsjö. G. 12/4 1919. Jordbr.arb. i Kyrkbyn, Bergsjö. Fl. t. Harmånger 1920.
(X14) MÄRTA GUNILLA HILL, * 31/1 1897 i Harmångers sn, Häls.
GÖTA MARGIT BIRGITTA, * 22/4 1920. Fl. t. Harmånger

—81—

50 OLOF ANTON HALL, * 14/5 1898, s. t. fjärdingsman And. Olof Hall i Langsbo, Hassela. Bonde i Kyrkbyn 4 s4, »Langsbo». † 12/8 1990
1Y20 ANNA JULIANA NÄSLUND, * 9/9 1903, d. t. bonden Hans Näslund i Fagernäs 3, Hassela. † 5/9 1977
OLOF HUGO, * 30/9 1924. Utfl. t. Härnösand 1950
RUT MARGRETA, * 17/7 1928

—82—

51 NILS HARALD OLSSON, * 28/12 1901 i Bäckaräng, Hassela. G. 15/12 1935. Skogsarb. bos. i Bäckaräng.
13P1 EIRA LINNEA ROOS, * 24/10 1903, d. t. predikant K. A. V. Roos i Bäckaräng, Hassela.

—83—

52 PER HALL, * 29/4 1912, s. t. bonden Hans Hall i Ölsjön, Hassela. G. 10/2 1951. Bonde i Kyrkbyn 6:14 (Ölsjön).
(X3)35E1 MARIA VILHELMINA FORSLÖF, * 26/5 1911, d. t. skrädd. L. G. Forslöf i N. Älgered, Bergsjö.

—84—

53 NlLS GEORG HALL, * 12/3 1911, s. t. snick. Jonas Hall i Ölsjön, Hassela. Bilreperatör, bos. i Kyrkbacken. Utfl. t. Frösön, Jämtl. 1941.
7U10 ELIN MARGARETA ÖSTBERG, * 12/7 1917, d. t. M. K. Östberg i Malungen, Hassela.
LARS ERIK OLOF, * 26/5 1938. Utfl. t. Frösön
NILS LENNART, * 1/5 1940. Utfl. t. Frösön

—85—

54 JONAS NORLING, * 24/11 1901, s. t. bonden Nils Norling i Berge 4, Hassela. Adoptivs. t. bonden And. Persson i Kyrkbyn 6. G. 1934. Sågverksägare, Kyrkvärd o. bonde i Kyrkbyn 7 s6.
(Y22) ANNA VIOLA BYLUND, * 6/6 1902 i Häggdånger, V.­ norrl. (För:st:a för ålderdomshemmet i Hassela.)
ULLA-BRITT ELISABET, * 17/2 1935
HJÖRDIS MARI-ANNE, * 29/1 1938. Sjuksköterska, bos. i Stockholm
NILS LENNART, * 1/6 1943
INGEGERD MARGARETA, * 26/12 1944

—86—

56 KRISTINA ANDERSSON, * 1/11 1909, d. t. bonden A. Andersson i Berge 1, Hassela. Bos. i Berge 1. Utfl. t. Attmar 1943.
TURE, * 19/3 1930. Utfl. t. Attmar 1943
RUT INGEGERD, * 15/7 1933. Utfl. t. Attmar 1943

—87—

56 HANS EINAR ANDERSSON, * 24/3 1914, s. t. bonden Anders Andersson i Berge, Hassela. Åkeriäg. bos. i Berge.
6T71 JENNY BIRGITTA BACKLUND, * 19/11 1924, d. t. jordbruk. Anders Backlund i Malungsås, Hassela.
PER ANDERS, * 27/11 1952
LARS ÅKE, * 8/7 1955
EIVOR KRISTINA, * 7/3 1957

—88—

5V31 ERIK ALGOT WEDMARK, * 28/7 1906, s. t. A. H. Wedmark i Furuberg, Bjuråker. Skogsarb. bos. i Ässjö, Hassela.
63 BRITA MARGRETA SVING, * 23/8 1899, d. t. I. K. Sving i Ässjö.
OLOF BIRGER, * 28/5 1917                                97

—89—

66 ERIK FRITIOF BACKLUND, * 18/3 1903, s. t. handl. Hans Backlund i Kyrkbacken, Hassela. G. 22/11 1931. Åkeriägare o. bonde i Kyrkbacken, Hassela.
15T4 JUDIT MARGARETA EKVALL, * 20/7 1905, d. t. rättare Johan Ekvall i Franshammar, Hassela.
MAJA LISA, * 3/5 1934

—90—

66 HANS TORSTEN BACKLUND, * 11/10 1926, s. t. handl. Hans Backlund i Kyrkbacken, Hassela. G. 29/3 1956. Rättare, bos. i Nordanbro, utfl. t. Arbrå 1960. Sen. bos. i Tierp, Upps.
3T39 INGRID KRISTINA ENGBERG, * 25/10 1924, d. t. bonden Daniel Engberg i Nordanbro, Hassela.
ANNA KARIN, * 26/10 1960

—91—

(X18) SVEN GUSTAV GÖRAN PERSSON, * 15/5 1904 i Hudiksvall. Chaufför, bos. i Kyrkbacken, Hassela.
69 KRISTINA MATILDA KRAHM, * 8/3 1908, d. t. bonden Jonas Kram i Kyrkbacken, Hassela.
IRIS KERSTIN ”GILLE”, * 30/12 1927. Fl. t. Hudiksvall 1944

—92—

70 ERIK KRAM, * 12/3 1919, s. t. Joh. Kram i Hassela. G. 10/10 1853. Skogvaktare, bos. Stocksbo, Färila sn.
(X9)23S21 ANNIE INGEBORG MICHELSSON, * 2/2 1918, d. t. Mick. Eriksson i Storbyn 5, Färila.
JAN ERIK, * 23/6 1856

—93—

71 JOHAN SIGFRID KRAM, * 1/12 1917, s. t. K. E. Kram i Kyrkbacken, Hassela. Stenarb., bos. i Kyrkbacken.
(X3)28D7 BIRGITTA MARGARETA JONSSON, * 1/3 1917, d. t. torpare Jonas Jonsson i Ässjö, Hassela.
NILS ALLAN, * 7/3 1944
ELISABET BIRGITTA, * 23/11 1953
JAN ERIK, * 8/5 1960

—94—

75 KARL RAGNAR SJÖDIN, * 8/3 1900, s. t. bonden Jon. Sjödin i N. Älgered 3, Bergsjö. Jordbr.-arb., fl. t. Rogsta 1927.
(X3)6H3 MÄRTA NORDLING, * 7/10 1899, d. t. bonden Olof Nordling i N. Älgered 14.
RAGNHILD, * 17/5 1921. Fl. t. Rogsta
ERIK, * 20/1 1924. Fl. t. Rogsta
GUNHILD, * 2/4 1926. Fl. t. Rogsta

—95—

75 AXEL HERBERT SJÖDIN, * 30/1 1910, s. t. bonden Jon. Sjödin i N. Älgered 3, Bergsjö. Bonde i Älgered 3:1.
(X18) ANNA LISA ANDERSSON, * 13/4 1910 i Hudiksvall.
(X18) BERTIL HARALD ”LÖF”, * 16/9 1928. Fl. t. Hudiksvall 1943
BARBRO HELENA, * 31/10 1940                          98
AXEL EIBERT, * 26/12 1947

—96—

76 TAGE HELMER BERGSTRÖM, * 10/1 1931, s. t. K. J. Bergström i Sågskiftet, Bergsjö. G. 14/6 1958. Fl. t. Gnarp 1958.
(X10) HELENA INGRID ELISABET JONSSON, * 25/2 1937 i Gnarps sn, Häls.

—97—

88 OLOF BIRGER SWING, * 28/5 1917 i Ässjö, Hassela. G. 20/2 1944. Skogsarb., bos. i Ässjö.
117 VERA VILHELMINA WESTERLUND, * 19/3 1916, d. t. A. R. Westerlund i Ässjö. (Fosterd. t. Jacob Friberg i Långnäs.)
BIRGER REINO CHRISTER, * 3/3 1948

—98—

(X6)16S12 GUNNAR BRUNO STRAND, * 19/5 1933, s. t. L. O. G. Strand i Duvnäs, Delsbo. Chaufför, bos. i Älgered, Bergsjö
95 BARBRO HELENA SJÖDIN, * 31/10 1940, d. t. bonden A. H. Sjödin i Älgered 3:1, Bergsjö.
LEIF BRUNO, * 24/12 1958. Fl. t. Hudiksvall
ALF GUNNAR, * 26/8 1961

—99—

4 PER ERSSON, * 20/10 1749, s. t. torp. Eric Pehrsson i Bäckaräng, Hassela. Bonde i Bäckaräng 1. † ./. 179..
1S6 GÖLIN PEHRSDOTTER, * 15/12 1747, d. t. bond. Pehr Jonsson i Svedje 1, Hassela. † 8/5 1821.
ERIC, * 20/5 1778. † 5/8 1804 (drunknat)
PEHR, * 16/8 1779                                            1Y11
GÖLIN, * 24/1 1781                                          (X3)3M7
JONAS, * 2/5 1783                                            102
ANDERS, * 16/2 1785. † 21/3 1785
ANDERS, * 23/3 1787                                        1V18

—100—

4 BENGT ERICSSON, * 4/2 1752, s. t. torp. Eric Persson i Bäckaränge, Hassela. G. 6/10 1782. Torpare i Stakholmen, Hassela. † 23/4 1823.
1Y5 BRITA ERICSDOTTER, * 17/1 1764, d. t. torp. Eric Jonsson i Fagernäs s1, Hassela. † ./. 1848.
ERIC, * 18/7 1783                                            103
GÖLIN, * 10/11 1784                                        (X3)1K11
PEHR, * 17/12 1785. † 31/3 1799
CARIN, * 24/2 1787                                          5T15
CHERSTIN, * 30/8 1788. † 14/4 1799
BRITA, * 7/5 1790                                            (X3)6H12
HELENA, * 26/3 1791                                        3R33
JONAS, * 17/8 1792. † 19/5 1799
ANNA, * 16/1 1794                                           5R4
HANS, * 19/9 1795                                           104
ANDERS, * 23/4 1797                                        (X3)1J10
PEHR, * 11/4 1799. † 10/11 1829
CHERSTIN, * 31/1 1801. † 10/8 1801
CHERSTIN, * 30/4 1802                                     3T14
JONAS, * 10/8 1805                                          (X3)8F7
OLOF, * 18/6 1807                                            (X3)3N8
DANIEL, * 27/3 1810. † 13/4 1861

—101—

4 ERIC ERICSSON, * 31/12 1757, s. t. bond. Eric Jonsson i Bäckeräng s1, Hassela. G. 6/11 1785. Brukstorpare i Långnäs. † 12/6 1846.
2R10 MARGETA PÅHLSDOTTER, * 23/5 1759, d. t. bonden Pål Danielsson i Nordanbro 2, Hassela. † 1/8 1834.
31U1 JACOB JACOBSSON BERG, * 22/2 1799, (fosters.) – 105

—102—

99 JONAS PERSSON, * 2/5 1783, s. t. bonden Per Ersson i Bäckaräng 1, Hassela. G. 16/10 1808. Bonde i Bäckaräng 1. † 14/11 1871.
1V13 CARIN OLOFSDOTTER, * 14/12 1789, d. t. bonden Olof Danielsson i Hadungsnäs 1, Bergsjö. † 9/8 1862.
GÖLIN, * 12/3 1810. † 18/6 1811
PER, * 14/5 1812                                              106
OLOF, * 21/7 1817                                            107
JONAS, * 16/4 1822. † 13/6 1824
JONAS, * 22/7 1824                                          8Z27
ERIC, * 2/5 1829                                              10T25

—103—

100 ERIC BENGTSSON, * 18/7 1783, s. t. torp. Bengt Ericsson i Stakholmen, Hassela. G. 17/10 1816. Bonde i Stakholm 2. (Hem.-skatt. 1 öresl.) † 6/10 1872.
2R13 GUNILLA DANIELSDOTTER, * 19/9 1790, d. t. bonden Daniel Pålsson i Nordanbro 2, Hassela. † 17/3 1876.
BENGT, * 22/10 1817                                        1Z92
DANIEL, * 27/3 1820                                         108
ERIC, * 30/5 1823                                            109
BRITA, * 25/2 1826                                           (X3)12B11
PEHR, * 12/10 1828                                          2T39
INGRID, * 2/6 1831                                          5T43
GUNILLA, * 3/6 1834. Bos. i Stakholm. † 4/4 1931

—104—

100 HANS BENGTSSON, * 19/9 1795, s. t. torp, Bengt Ericsson i Stakholmen, Hassela. Bonde i Hamre s1, Bergsjö. (Hem.-skatt. 3 öresl. 2 1/2 pngl.) † 14/5 1874.
(X3)6E8 KERSTIN ERSDOTTER, * 31/7 1801, d. t. bonden Eric Olofsson i Älgered 6, Bergsjö. † 8/3 1879.
ANDERS, * 15/7 1824                                        110
PER, * 17/5 1830                                              (X3)3H14
BRITA, * 13/2 1833                                           (X3)5N36
CHRISTINA, * 14/1 1842                                    (X3)5N32

—105—

101 JACOB JACOBSSON BERG, * 22/2 1799, s. t. smeden Jacob Berg i Franshammar, Hassela. (Fosters. t. E. Ericsson i Långnäs). G. 2 ggr. Torpare i Långnäs. † 2/1 1873.
5S11 GUNILLA DANIELSDOTTER, * 3/4 1796, d. t. torp. Dan. Danielsson i Ölsjön, Hassela. G. 5/4 1825. † 20/5 1837.
26U3 GUNILLA JÖNSDOTTER, * 19/7 1800, d. t. kolare Jöns Larsson i Franshammar, Hassela. G. 25/6 1839. † 7/3 1851.
ERIC, * 27/9 1840                                            111

—106—

102 PER JONSSON, * 14/5 1812, s. t. bonden Jon. Persson i Bäckaräng 1, Hassela. G. 10/7 1839. Bonde i Bäckaräng s1. (Hem.-skatt. 20 pngl.) † 1865.
2T14 MARGRETA HANSDOTTER, * 12/4 1815, d. t. bonden Hans Jonsson i Kyrkbyn 1, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1873.
CARIN, * 13/10 1839                                         3T19
ANNA, * 17/12 1843. Emigr. t. N. Amerika 1869
JONAS, * 13/8 1846. Emigr. t. N. Amerika 1867
MARGRETA, * 23/11 1849. Emigr. t. N. Amerika 1873
HANS, * 10/7 1853. Emigr. t. N. Amerika 1869

—107—

102 OLOF JONSSON, * 21/7 1817, s. t. bonden Jon Persson i Bäckaräng 1, Hassela. G. 2/7 1845. Bonde i Bäckaräng 1. (Hem.-skatt. 20 pngl.) Emigr. t. N. Amerika 1889.
1Y12 CHERSTIN HANSDOTTER, * 2/9 1824, d. t. bonden Hans Hansson i Fagernäs 1, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1889.
CARIN, * 13/8 1849                                          112
JONAS, * 28/2 1852                                          113
CHRISTINA, * 28/2 1865. Emigr. t. N. Amerika 1889

—108—

103 DANIEL ERIKSSON, * 27/3 1820, s. t. Eric Bengtsson i Stakholm 2, Hassela. Bonde i Stakholm 3. (Hem.­ skatt. 1 öresl. 1/10 pngl.) † 30/10 1905.
11U3 MARGRETA JONSDOTTER, * 28/5 1837, d. t. arrend. Jon. Olsson i Lillsund, Hassela. Tid. g. o. omg.                                                                 1S24.
JONAS ERIK, * 8/4 1859                                    114

—109—

103 ERIC ERICSSON, * 30/5 1823, s. t. bonden Eric Bengtsson i Stakholm 2, Hassela. G. 16/6 1853. Bonde i Stakholm 2. (Hem.-skatt. 1 öresl.) † 29/4 1896.
10T15 BRITA ANDERSDOTTER TUPP, * 24/1 1834, d. t. bonden Anders Tupp i Kyrkbacken, Hassela. † 22/7 1910.
BENGT, * 3/1 1857                                           115

—110—

104 ANDERS HANSSON WENNBERG, * 15/7 1824, s. t. bonden Hans Bengtsson i Hamre 3, Bergsjö. G. 29/4 1852. Bonde i Hamre 3. † 7/1 1903.
(X3)9M5 BRITA JONSDOTTER STRÖM, * 5/3 1826, d. t. bonden Jonas Ström i Östertanne 3. Bergsjö. † 24/6 1897.
CHRISTINA, * 11/3 1854                                    116
HANS, * 22/6 1859. † 22/9 1870

—111—

105 ERIC JACOBSSON FRIBERG, * 27/9 1840, s. t. torp. Jacob Berg i Långnäs, Hassela. G. 29/6 1862. Torpare i Långnäs, Franshammar. † 27/6 1888.
12U5 BRITA OLOFSDOTTER, * 2/9 1838, d. t. kolare Olof Olofsson i Franshammar, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1899.
JACOB, * 1/10 1863                                          117
MARGARETA, * 20/10 1870. Emigr. t. N. Amerika 1891
OLOF, * 31/5 1873. Emigr. t. N. Amerika 1892

—112—

5S19 ERIC NILSSON SJÖLANDER, * 24/7 1850, s. t. bonden Nils Jonsson i Hällåsen 2-3, Hassela. G. 21/6 1875. Måg o. bonde i Bäckaräng 1. Emigr. t. N. Amerika 1889.
107 CARIN OLOFSDOTTER, * 13/8 1849, d. t. bonden Olof Jonsson i Bäckaräng 1, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1889.
KRISTINA MATILDA, * 17/5 1876. Emigr. t. N. Amerika 1889
ANNA ERIKA, * 22/2 1878. Emigr. t. N. Amerika 1889
OLOF, * 18/4 1880. † 20/4 1880
OLOF, * 12/5 1881. Emigr. t. N. Amerika 1889
JONAS, * 25/7 1883. Emigr. t. N. Amerika 1889
KLARA ELVIRA, * 29/6 1885. Emigr. t. N. Amerika 1889
ESTER KATHARINA, * 18/3 1888. Emigr. t. N. Amerika 1889

—113—

107 JONAS OLOFSSON ÄNGMAN, * 28/2 1852, s. t. bonden Olof Jonsson i Bäckaräng 1, Hassela. G. 29/12 1875. Måg o. bonde i Stensjön 1. Emigr. t. N. Amerika 1887.
1Z91 ANNA MARGRETA ERICSDOTTER, * 15/3 1855, d. t. faktor Eric Olofsson i Stensjön 1, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1887.
ERIK HERMAN, * 20/11 1876. † 4/1 1877
KRISTINA ELISABET, * 16/11 1877. Emigr. t. N. Amerika 1887
HANNA KATRINA, * 5/2 1880. Emigr. t. N. Amerika 1887
ULRIKA JOSEFINA, * 7/8 1882. † 29/9 1882
OLOF AMBROSIUS, * 8/12 1883. † 8/3 1885
JONAS CORNELIUS, * 1/1 1885. Emigr. t. N. Amerika 1887
KARIN ALVIRA, * 29/5 1886. Emigr. t. N. Amerika 1887

—114—

108 JONAS ERIK DANIELSSON HOLM, * 8/4 1859, s. t. bonden Daniel Eriksson i Stakholm 3, Hassela. G. 4/12 1891. Bonde i Stakholm 3. Utfl. t. Attmar, V.-norrl. 1901.
(Y4) ELISABET AMANDA HÖGLUND, * 8/6 1870 i Attmar sn, V.-norrl.
ERIK EGRON FERDINAND, * 15/5 1896. Utfl. t. Attmar 1901
HILDA MARGRETA ZENOBIA, * 23/8 1898. Utfl. t. Attmar 1901

—115—

109 BENGT ERIKSSON LUNDHOLM, * 3/1 1857, s. t. bonden Erik Eriksson i Stakholm 2, Hassela. G. 11/11 1886. Bonde i Stakholm 2. † 4/11 1925.
(X3)5N36 CHRISTINA ERIKSDOTTER, * 27/2 1862, d. t. bonden Erik Persson i Vade 7, Bergsjö. † 29/9 1953.

—116—

(X3)1G13 ERIK ANDERSSON, * 18/12 1856, s. t. bonden And. Åslund i Hamre 4, Bergsjö. G. 1876. Måg o. bonde i Hamre 3. Emigr. t. N. Amerika 1882.
110 CHRISTINA ANDERSDOTTER WENNBERG, * 11/3 1854, d. t. bonden And. Wennberg i Hamre 3. † 26/10 1879.
BRITA, * 9/2 1877. † 5/6 1877
ANDERS, * 12/3 1879. † 19/7 1880

—117—

111 JACOB FRIBERG, * 1/10 1863, s. t. torp. Erik Friberg i Långnäs, Hassela. G. 1889. Torpare i Långnäs, Franshammar. † 16/10 1955.
11Z2 JOHANNA MELINDA TUNSTRÖM, * 2/1 1869, d. t. Joh. Tunström o. h. h. Anna Märta Andersdotter i Torps sn, V.-norr 1. † 27/9 1946.
ERIK ALGOT, * 20/3 1890. † 23/1 1891
ERIK ALBIN, * 19/3 1892                                   64
11U17 VERA VILHELMINA WESTERLUND, * 19/3 1916, (fosterd.) – 97

—118—

68 HANS GEORG BACKLUND, * 29/1 1935, s. t. H. B. Backlund i Langsbo, Hassela. Polisman, bos. i Delsbo, Häls. Frånsk. 1/7 1988. † 12/4 2012 i Hudiksvall
(X3)5A21 ELSA MARGRETA HOLMBERG, * 21/6 1934, d. t. L. O. Holmberg i Kyrkbyn 3:33, Bergsjö.

—119—

(X3)4B66 OLOF ARNE HAGSTRÖM, * 4/8 1932, s. t. Eskil Hagström i Malungen 2, Hassela. Bos. i Langsbo 1:3.
62 HELGA ELISABET QVICK, * 10/5 1942, d. t. H. A. Qvick i Langsbo 1.
ALF ARNE, * 2/4 1960

—120—

72 JONAS SVANTE KRAM, * 13/7 1944, s. t. E. L. Kram i Nordanbro, Hassela. Bos. i Nordanbro 1:11.
GUNILLA CHRISTINA BRENNER, * 1945.
STEN ERIK JONAS, * 29/9 1963

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78 Tack för din hjälp – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *