Dubbelmörderskan i Bjart 1899

Dellenportalen har samlat uppgifter om Mord som ägt rum i och omkring Dellenbygden.

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Läs om Brott och ohyggliga straffmetoder i gångna tider. Klicka på Historiesajten .


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Om du gillar den här sidan, glöm då inte att att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan


Karta över Bjart /Gunnarsbo där Saras hus har stått = Gunnarsbo 481.
Karta över Plitabacken där Saras far växte upp och kanske Sara föddes= Skräklevägen 73. Nu kallas platsen för Gläntan.


Genom vår medverkan kom Dubbermördiskan i Ljusdal att bli filmatiserad och sändes i TV 1 den 13 juni 2022.

 

mord-076-sara-lund   mord-077-sara-lund
Två bilder på Sara Eriksdotter – Lund
Bilderna utlånade av Kjell Olsson i Ljusdal


Hemska förbrytelser av en kvinna

Dalpilen 5 december 1899
Avskrift: Viveca Sundberg 

I Ljusdal har häktats 40-åriga änkan Sara Lund för mord å sin svärmoder, begånget för 7 år sedan med arsenik i mjölk, för mord å sin man, begånget i fjol på så sätt, att hon vid flera tillfällen blandat sönderkrossats glas i hans mat, varav han efter några veckor avled, samt för mordförsök mot sin älskares hustru. Utom för dessa avskyvärda brott är den häktade misstänkt för stöld och mordbrand.

För fjorton år sedan gifte hon sig med Anders Lund. Denne och hans båda syskon hade med sin moder, Gertrud Andersson, överenskommit, att denne skulle bo hos barnen, nämligen så, att hon hos en var av dem tillbragte en tredjedel av varje år.

Gertrud Andersson tycktes emellertid ha haft ett despotiskt och häftigt lynne, och Sara Lund fann det svårt att stå under sin svärmors kommando.

En dag — för omkring sju år sedan — hade Gertrud av någon anledning blivit förtretad på sin sonhustru och därvid fattats av en så våldsam sinnesrörelse, att hon efter ett häftigt vredesutbrott svimmat och måst lägga sig till sängs.

Då uppstod hos Sara, berättar hon själv, tanken att röja svärmodern ur vägen. Ett par år förut hade hon av en gårdfarihandlande inköpt något arsenik, som hon blandat i brännvin och begagnat till fluggift.

Då nu Gertrud begärde varm mjölk, hällde Sara några droppar av arsenikblandningen i mjölken, som hon bjöd sin svärmor. Ett par dagar därefter var Gertrud död.

Anders Lund fattade aldrig någon misstanke i anledning av moderns död, och förhållandet inom äktenskapet synes ha varit gott, ända till dess Sara under sommaren sistlidne år knöt förbindelse med en i grannskapet boende gift soldat.

Allt ifrån förbindelsens början levde hon i ständig fruktan, att hennes man skulle upptäcka densamma, i synnerhet sedan han fällt ett yttrande, som angav, att misstanken vaknat hos honom, och slutligen beslöt hon att röja honom ur vägen.

Tanken därpå väcktes, enligt hennes egen uppgift, då hon en dag under hösten i en säck mjöl, som anskaffats för hushållets räkning påträffade en mängd glasskärvor. Anders Lund hade sedan längre tid tillbaka lidit av en magåkomma, och det föreföll därför sannolikt, att några skärvor glas, blandade i maten skulle kunna medföra hans död.

Kort därefter bragte Sara sin tanke till handling. Hon tog en butelj, som hon hittat på vedbacken, stötte den till pulver och blandade pulvret i gröten åt sin man — och för den händelse detta ej skulle vara nog, gjorde hon på samma sätt påföljande dag.

Vid sistnämnda tillfälle märkte Anders Lund skärvor i gröten, och påvisade dem för en granne, som då var på besök, men till sin hustru yttrade han ingenting därom. Omedelbart därefter begav han sig ut på skogsarbete, men återkom redan efter fyra dagar och klagade då över smärtor i magen.

Sjukdomen förvärrades allt mer, och oaktad Sara, enligt vad hon själv uppger, i ånger över sitt brott gjort vad hon kunnat för hans tillfrisknande, avled Anders Lund efter fjorton dagar, den 1 december, samma datum, som hans hustru ett år senare bekänt sig skyldig till hans död. Allmänne åklagaren har redan hos landshövdingeämbetet i Gävleborgs län begärt tillstånd att uppgräva liken efter de mördade.

Det uppgives, att detta odjur till kvinna i förra veckan även beslöt att röja sin älskares hustru ur vägen. Medförande ett rep begav hon sig till dennes bostad och ditkommen kastade hon en snara om halsen på kvinnan, som dock lyckades frigöra sig, så att mordförsöket gick om intet. Den häktades mening hade varit att strypa henne och sedan hänga upp henne, så att det skulle se ut, som om hon hade begått självmord.

Den häktade har vidare förövat inbrottsstöld hos sin älskare, varvid hon stulit en sele för att hämnas på honom, emedan de blivit oense. Hon är vidare starkt misstänkt för att ha anlagt mordbrand hos sin mans broder i Bjart för ett halvt år sedan.


Dubbelmörderskan i Bjart.

Dalpilen 22 december 1899
Avskrift: Viveca Sundberg

Rättegångs-och polissaker
Såsom förut omtalats hade änkan Sara Lund från Bjart, Ljusdals socken, vid polisförhör erkänt, att hon med arsenik förgiftat sin svärmoder Gertrud Andersson samt röjt sin man sparrskrädaren Anders Lund ur livet genom att söndermala glas och därmed uppblanda den mat, av vilken han skulle livnära sig.

Vid häromdagen förrättad obduktion å Anders Lunds lik påträffades redan vid strupens öppnande en hel mängd små glasskärvor. En hel del sådana funnos jämväl i tarmarna samt till och med i lungorna. I strupen sutto skärvorna så tätt intill varandra, att dess utseende liknade ett grovt sandpapper. Härav konstaterades, att glasskärvorna varit dödsorsaken. I Gertrud Anderssons lik fanns små vita, kristallklara, ogenomskinliga föremål av ungefär en knappnålsknopps storlek, vilka antagas vara arsenik. Av den förmultnade humusmassan upptogs en hel del, som samlades i en glasburk för att insändas i och för rättskemisk undersökning.

Liken identifierades av flera från Bjart nerkallade personer. Särskilt hade Gertrud Anderssons lik ett säkert igenkänningstecken å sin vänstra arm. Den hade nämligen vid svepandet varit stelfrusen, och då vänstra armen skulle böjas, hade benpipan bräckts ungefär mitt emellan armbågen och axeln.

Rannsakningen med den häktade lär enligt H. P. vara utsatt till den 21 dennes.Rättegångs- och polissaker
Dalpilen 2 januari 1900 

Dubbelmörderskan i Bjart, Sara Lund, rannsakades vid extra ting i torsdags i Ljusdal.

Hon erkände öppet och oförbehållsamt, att hon i februari 1888 medels arsenik avdagatagit sin svärmoder och i november 1898 sin make Anders Lund genom att lägga sönderstött glas i hans mat.

Fyra vittnen bekräftade riktigheten av hennes bekännelse.
I avvaktan på medicinalstyrelsens uttalande uppsköts målet till dag, som framdeles bestämmes.


Fastställd dödsdom.
Dalpilen 10 april 1900

Sedan Ljusdals tingslags häradsrätt den 8 februari detta år dömt änkan Sara Lund från Gunnarsbo att för mord mista livet, har Svea hovrätt vars prövning målet blivit underställt, genom utslag den 3 i denna månad fastställt häradsrättens dom. Utslaget skall emellertid underställas K. M:ts prövning.


Dubbelmörderskan får inte nåd.

Dalpilen 20 juni 1900

Högsta domstolen har avslagit en nådeansökan av livstidsfången Sara Lund, som i december 1899 av Ljusdals tingslags häradsrätt för mord dels å sin svärmor och dels å sin man dömdes att mista livet och som sedermera benådades till livstids straffarbete.

Fängelsedirektören har uttalat, att hon bär sitt straff med stilla undergivenhet och djup ånger, att hon uppför sig väl, är pålitlig och visar flit i sitt arbete.

Straffet omvandlades dock till att omfatta ett 25-årigt fängelsestraff.


mord-151-bjart
Det här är gården i Gunnarsbo 481 där morden ägde rum. På 1940-talet bodde Axel Högvall i huset som sedan brann ner, oklart vilket år.
Bilden har vi fått från Kjell Olsson i Ljusdal

Efter frigivningen kom hon tillbaka till Näset i Gunnarsbo och gården ”Larsas” (nedan) där hon försörjde sig genom att gå från gård till gård och arbeta. Hon avled 21 september 1928. Dödsorsak astma.


mord-002-sara-lund
Bilden ägs av Hälsingebilder. ID LJM 6140
Näset ”Larsas”. Karin Ström Larsson, Larsa-Olle, Sara Lund, Larsa-Karin Ahl, Herman Edman, Nanna Edman, Anna Henriksson och Ruben Henriksson. De fyra till höger kommer från Hybo.


 

mord-075-plitabacken

Plita-backen, där Saras far växte upp och där kanske även Sara föddes.
Vår sympatiske guide, hembygdskännaren Kjell Olsson som även äger teckningen av Plita-gården, berättar att i början av 1900-talet ägdes den vackra gården av en doktor Sejlits som använde den som sommarnöje. Han döpte även om platsen till Gläntan vilken den numer kallas. I hans umgängeskrets ingick konstnären Bruno Liljefors som har tillbringat några sommarnätter här på husets vindsvåning, berättar Kjell Olsson.

mord-078-plitabacken
Plitagården 7 dec. 2015. Tyvärr har den vackra gården fått förfalla så mycket att halva gården fått sågas av.

mord-079-plitabacken
Viveca Sundberg lyssnar när Kjell Olsson berättar om gården och platsens historia.

mord-080-plitab-jordk 
Detta är Plita-gårdens jordkällare. Ännu en jordkällare finns inom området som tillhört en nu försvunnen gård.


Personuppgifter:

Den för dubbelmord dömda Sara Eriksdotter Lund, även kallad Plita-Sara, född 24/3 1858 i Holänna, Ljusdal. Död 21/9 1928. Dotter till Handlande Erik Olofsson i Holänna, Ljusdal, f. 27/4 1830 och hustru Kerstin Johansdotter f. 20/9 1820 Gunnarsbo, Ljusdal.
Fyra barn: Ingrid 1854, Sara 1858, Johan 1860 och Erik 1863.

Den mördade äkta mannen Anders Lund född 2/7 1843 i Holänna. Son till avsk. sold. Olof Lund f. 19/1 1806 och hustru Gertrud Hansdotter.
Gift 2/6 1884 med mörderskan Sara Eriksdotter. Anders blev mördad 1/12 1898

Den mördade svärmodern Gertrud Hansdotter född 16/7 1809 i Skräkle 322 -30 i Ljusdal. Den gamla gården där Gertrud Hansdotter föddes har för länge sen ersatts av en modernare gård. Hon blev mördad 28/2 1888. Änka 1861 efter soldaten Olof Lund. De hade tre barn. Hans, Anders och Kerstin.

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

12 kommentarer

 1. Den här historien har man ju hört och fascinerats av, men är inte tillvägagångsättet med krossat glas verkligen sant? Borde inte offret märk något och fastnar verkligen glas i vävnaden som beskrivet.

  ”Vid häromdagen förrättad obduktion å Anders Lunds lik påträffades redan vid strupens öppnande en hel mängd små glasskärvor. En hel del sådana funnos jämväl i tarmarna samt till och med i lungorna. I strupen sutto skärvorna så tätt intill varandra, att dess utseende liknade ett grovt sandpapper. ”

  Googlar man verkar tillvägagångssättet vara en skröna som aldrig verifierats (förutom i Bjart…):
  ”A popular device in Victorian literature had fictional characters using ground glass to surreptitiously kill off unwanted relatives.”

   1. Hej Åke!

    Jag saknar två namn i uppräknade personuppgifter, nämligen hustrun till soldaten som fick ett rep lagt runt halsen och hennes man. Håller på med släktforskning och min mormors mormor bodde i Bjart under aktuell tidsperiod och var gift med en f d soldat. Hennes namn var Brita Johansdotter och hennes mans namn var Olof Svärd.

    Om det är dessa båda, går det då att beställa kopior på polisutredningen och rättegångsprotokollet?

    Mvh
    Nils-Olof Waker

    1. Hej Nils-Olof!
     Visst går det att för kopior ur domböckerna på Landsarkivet i Härnösand, men först tycker jag att du ska tala med Kjell Olsson i Ljusdal som ved det mesta om det här fallet. Om jag minns rätt bor han på Käckabacken 6 i Ljusdal, hälsa från mig. Häls. Åke Nätterö

     1. Tusen hjärtligt tack Åke!

      Ska ta kontakt med Kjell Olsson och höra vad han känner till om fallet.

      Mvh
      Nils-Olof Waker

 2. Hej Nils-Olof, Kvinnan som var gift med Olof Svärd hette Brita Jonsdotter och hennes oäkta dotter hette Anna född 1872.
  Brita och Olof fick inga gemensamma barn. Brita var 39 år när hon gifte sej med Olof som då var 26 år, de gifte sej 1888.
  Så Brita fick en dotter Anna och inga fler barn.
  Mvh Lotta

 3. Hej! Sara är en släkting till mig, såg idag på SVT att det kommer komma en ny dokumentär om svenska mord där första avsnittet handlar om just henne. Spännande att se vad de tar upp! ”Skrik från förr” heter serien.
  /Frida

  1. Hej Frida!
   Jag förstår att det kommer att bli extra spännande för dig att då se TV:s version.
   Har du mer uppgifter eller bilder som du vill lägga till på Dellenportalen så får du gärna återkomma till mig. /Åke Nätterö

 4. Hej!
  Sara var en släkting till mig liksom till Frida Eriksson här ovan. Sara var moster till min farfar Olaus Englund. Sara hade bl.a. en syster, Ingrid född Eriksdotter, som var min farfars mor. Är intresserad av så mycket uppgifter som möjligt omkring både Sara och hennes familj och deras leverne.

  1. Hej Åke! Jag förestår att du kontaktar Kjell Olsson i Ljusdal, för det är han som har bistått oss med alla uppgifter. Hälsningar Åke Näterö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *