Fäbodar i Färila

Dellenportalen vill lyfta fram ett månghundraårigt kulturarv. Våra Fäbodar. Vi gör det genom att sammanställa uppgifter från tidningar, böcker, Hembygdsföreningarnas fäbodskildringar, privatpersoners berättelser och från olika arkiv.

Under rubriken Fäbodväsendet kan du se filmer från fäbodar och läsa mer om hur andra beskriver vårt kulturarv.


Se fäbodar på Färila sockenbilder


Som ett led i vår dokumentation av fäbodkulturen har nu turen kommit till Färila och Färila Hembygdsförening i Ljusdals kommun och deras analys av sitt fäbodväsende.

Genom att vi digitaliserar våra fäbodar, får många fler möjlighet att lära känna det som varit och det som är kvar av vårt kulturarv.

Den här sammanställningen är långt ifrån färdig. Den ska närmast ses som ett underlag att bygga vidare på. Det saknas bl. a. uppgifter om vilka ägarna var/är på de olika vallarna och kanske har även uppgifter blivit felaktiga. Detta hoppas vi få hjälp med av någon som vet hur det hela ligger till. Vi hoppas även få fler berättelser och fler bilder från kanske fler vallar.


Mejladressen till oss hittar du längst ner på sidan.


Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om du anger dellenportalen. se som källa. Tycker du dessutom att det är värt något är en liten gåva till Dellenportalens BG 6408-619 968 508 mycket välkommen. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Gillar du den här sammanställningen får du gärna dela den med dina vänner


Har du en egen hemsida får du gärna länka till Dellenportalen. Tack för ditt stöd!


Använd sökfunktionen

Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Den här sammanställningen är sponsrad av:

Här saknar vi sponsorer, men vi gör gärna reklam för dig om du vill synas lite bättre.
Vill du veta mer? Klicka här. 


 

Färila fäbodar på cd-skiva

HT den 21 maj 2002, av Christina Busck

Färila hembygdsförening, med Gösta Tomtlund i spetsen, drog 1987 igång  ett projekt att dokumentera fäbodarna i Färila. Intresset blev mycket stort i bygden och nästan alla som hade någon del i en fäbod deltog i dokumentationen.

Förr fanns det ett 40-tal fäbodar i Färila socken, men många av dem finns inte kvar mer än som namn. I den skrift som blev resultatet av de närmare 30-tal deltagares mödor, presenterades 36 fäbodar.

– Vi tryckte upp skriften i 100 exemplar, till museet, biblioteken och kursdeltagarna. Men intresset var stort, och därför har man gjort i ordning en cd-skiva om fäbodarna i Färila, berättar Gösta Tomtlund.

Nästa steg är att publicera de unika bilderna och den intressanta texten, om till exempel Digersjövallen, Agvallen, och Nyvallen på en hemsida, men det krävs lite mer arbete innan det är klart.

För drygt ett år sedan blev länsstyrelsens inventering av fäbodarna i Gävleborgs län klar och där finns några av fäbodarna i Färila med.

– Men vi var först. Det blev en väldig uppryckning av fäbodarna efter studiecirkeln. Många vallar har blivit upprustade. Och länsstyrelsen har satsat en hel del på fäbodarna, till exempel Agvallen här i Färila, kommenterar Gösta Tomtlund. Många av fäbodarna har helt enkelt försvunnit in i glömskan. På nyare kartor finns inte fäbodarnas namn utsatta.


Har du tillgång till ovannämnda skrift vill vi gärna få uppgifter ur den så att vi får den här sammanställningen mer komplett


 

Fäbodar i Färila

 

fv-015-vykort

 

 

Agvallen

 

fv-013-agvall

fv-008-agvall

Agvall 1938. Karin Larsson i Veckebo, Spring-Karin, med kor i “vallgato”.

fv-012-agvall-

Skojäntan Brita Edlund, maka till fotografen Kalle Edlund, i lagårn på Agvall.

fv-009-agvall

Agvall 1930-talet. När det var helg, kunde man unna sig avkoppling. Här sitter fr v Margit Vikström och Lydia  Ahlström.
Agvallen, tre bilder ur boken Färila, ett bildarkiv berättar, 1988

 

 

Altjärnslundsvallen

 

 

Bondskog

fv-006-bondskog

Bondskog omkring 1906. Harjakt. Fr v J.K. Lind, Per Wallström, J.O. Persson, Mårten Thurell, Per Ångman.

fv-010-bondskog

“Fägato” på Bondskog 1926. Foto: Albert Viksten.

fv-011-bondskog

Osttillverkning på Bondskog.
Tre bilder ur boken Färila, Ett bildarkiv berättar, 1988

 

 

Brännkölen

 

 

 

Degerkölsvallen / Digerkölens fäbodvall

 

fv-016-diger-

Fäbodstuga med källare, Digerkölens fäbodvall. Foto: Sigurd Eriksson 1917
Bild ur boken Fäbodminnen, sid 27, av Hans Lidman och Anders Nyman


fv-024-digerk-

Tidningsbild. Digerkölens fäbodar, nedre vallen. Foto: C. G. Rosenberg 1923

fv-025-digerk--1923

Tidningsbild. Fägata vid Digerkölens fäbodvall Foto: C. G. Rosenberg 1923

fv-026-digers

Degersjölsvallen. Bilden utlånad av Thore Dalin

 

fv-027-digers

Degersjölsvallen. Bilden utlånad av Thore Dalin

fv-028-digers

Degersjölsvallen. Bilden utlånad av Thore Dalin

fv-029-digers

Degersjölsvallen. Bilden utlånad av Thore Dalin

 

 

Gammelvallen

 

 

Gebbarsvallen

 

 

Gällsjövallen

 

 

Habovallen

 

 

Hansebacken

 

fv-001-hanseb

Riksantikvarieämbetets karta med det gula R märke som visar rester efter en fäbod

 

HANSEBACKEN (inventering 31/5 983)

Bebyggelselämningar inom ett område av 70×50 meter (Ö-V) med i NV en husgrund, 11×6 meter (O-V), i N och V med stenskodd terrasskant, 0,3-0,5 meter hög, med 0,3-0,5 meter stora synliga stenar. Närmast mitt på S långsidan en spismursrest(?) 2 meter i diameter och 0,3 meter hög.

9 meter S om husgrunden är ytterligare en grund, 5×4 meter och 0,3-0,4 meter hög, med markanta kanter.

9 meter Ö om föregående grund är en stensättningsliknande lämning, husgrund?, oregelbunden 6-8 i diameter 0,2-0,3 meter hög. Övertorrvad med i ytan synliga 0,2-0,3 meter stora stenar. Var bedömd som en grav vid 1957 års inventering och ®-markerad.

Enligt L. L. Lundh kallades området förr för Hojen, … från det att fäbodkullorna från denna backe på kvällen hemlockade den utmed Ljusnans stränder betande boskapen.

Enligt en lokal tradition skall det här ha varit första platsen för kyrkan.

Enligt sägen säges att kyrkan fordom har stått på Hansbacken.

TIDIGARE UPPTECKNINGAR:
L. L. Lundh: Blad ur Färila sockens historia (1911).
F. Bodin: Ljusdalsbygden (1975), s. 24; ATA, K-G Selinge 25/6 1980;

Källa: Riksantikvarieämbetet

 

 

Kronvallen

 

fv-002-krov-

Riksantikvarieämbetets karta med det gula R märke som visar rester efter en fäbod

 

KRONVALLEN

Fäbod, ca 150 x 60-90 meter (NÖ-SV), bestående av minst 7 husgrunder, 1 brunn, övergiven jordbruksmark samt röjningsrösen.
Husgrunderna är 4,5×4 – 12×5 meter stora. Flertalet har källargropar, ca 3,5×3,5 meter stora. I V delen av området finns en husgrund, 5×5 meter stor med gjuten murstock och syllstensmur av huggna stenar, som ger ett betydligt yngre intryck än de övriga. Intill denna finns även en uthusbyggnad med stående brädväggar. Brunnen är 3×2 meter stor och igenstenad. Kring grunderna finns främst i N och V övergiven jordbruksmark samt röjningsrösen, 2-5 meter i diameter och 0,2-0,4 meter höga. (RAÄ dnr 3.4.2-3709-2015)

ANTIKVARISK KOMMENTAR:
“Kronvallen” skall ha tagits i bruk under 1600-talet och skall enligt boken “Kårböle – Sveriges mittersta by” (2008) omnämnas i flera rättstvister under 16- och 1700-talen.

SKADEBESKRIVNING:
Området är markberett vilket även försvårar bedömningen av vad som varit åker och annan öppen mark.

Källa: Riksantikvarieämbetet

 

 

Kölvallen

 

fv-003-kolvallen

Riksantikvarieämbetets karta med det gula R märke som visar rester efter en fäbod

 

KÖLVALLEN

Fäbod, 78×60 meter (N-S), bestående av 3 stående byggnader, 1 åkeryta och 1 röjningsröse. Byggnaderna utgörs av 1 fäbodstuga, 1 fäx (fähus) och 1 lada. Samtliga byggnader är knuttimrade och har plåttak. På fäbodstugans ytterväggar finns talrika inristningar, främst namn och årtal. Åkerytan är oregelbunden, i ena kanten finns ett dike 0,5 meter brett och 0,2 meter djup. I anslutning är ett röjningsröse 3×2 meter och 0,3 meter högt. I anslutning till fäboden finns en del av fäbodstig, 2 100 meter lång (NNÖ-SSV), mellan Kölvallen och Kårböleskog. (RAÄ dnr 3.4.2-3709-2015)

TRADITION:
“Kölvallen” anlades kring år 1850 och nyttjades gemensamt av två gårdar i Kårböleskog.

Källa: Riksantikvarieämbetet

 

 

Lindstavallen

 

fv-005-lindsta

En av Färilas naturskönaste fäbodar med anor från 1600-talet. Den sista fäbojäntan var Helena Andersson “Björkstuggu-Helena” kallad. Mellan 1915 och 1919 arrenderades Lindsta av August Embretsen, som 1919 flyttade till Björna. Därefter nyttjades Lindsta inte längre som fäbod.

Bild ur boken Färila, Ett bildarkiv berättar, 1988

 

Losvallen

 

 

Långtjärnvallen

 

 

Messubodarna

 

fv-021-messubod-

fv-022-messo

Två vykort från Messubodarna. Bilder ur egen samling

 

 

 

Mårdvallen

Läs Länstyrelsens rapport om Mårdvallen Pdf fil

http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2008/Tva_medeltida_fabodar_218430718.pdf

 

 

Nybodvallen

 

 

Nyvallen (Tjärnvallen)

 

fv-004-nyvall

Denna vall tillkom 1762 genom utflyttning från Gammel-Tjärnvall. Enligt domstolsprotokoll av den 8 november 1762 beviljades nämndeman Lars Jonsson, Yg nr 1, och “thes medhållare att bygga sina fäbodhus på then år 1760 utsynta platsen norr om Tjärnvalls sjön. Dit och de övriga stående fritt att om de så åstundar flytta samt att bruka sina jätslar samfäldt såsom tillförne”. Tydligen flyttade tre vallägare sina stugor till den nya vallplatsen. Bäst bevarade av dem är åtta byggnader hörande till Herrgårn, Ed nr 1. Av övrig bebyggelse på Nyvallen återstår endast ett par mindre väl underhållna byggnader.
Källa: Färila, Ett bildarkiv berättar, 1988

fv-007--nyvall

Helgstämning på Tjärnvall omkring 1915. Fr v Jonas Persson, Tjärnvall, Alma Bäckström, Anna Vickström, Edit Bäckström, Einar Olsson och Malla Thorén.

Bild ur boken Färila, Ett bildarkiv berättar, 1988

fv-017-tjarn-

Interiör av förstugan mellan  stugan och källarboden. En stege leder till boden över källaren, vars nedgång syns mitt på bilden. Separatorn och andra husgeråd skymtar till vänster. Gamla Tjärnvallen, Färila socken. Foto: S. Erixon 1917. N.M.
Bild ur boken FÄBODAR, sid. 80, redigerad av Hans Lidman.

 

 

Näsvallen

 

 

Sillervallen

 

fv-014-sillerv

 

 

Skålvallen

 

 

Slåttkölsvallen

 

 

Stebbarsvallen

 

 

Strandbodarna

 

 

 

Vekarskogen

 

 

Västerklövsjö

 

 

 

Östra Kölsjö fäbodvall

 

fv-018-o-kolsjon-

Stinta med näverlur bland korna på fägatan, Östra Kölsjö fäbodvall i Färila socken.
Foto insänt av Kjerstin Friberg Färila
Foto ur boken FÄBODAR, sid 135, redigerad av Hans Lidman.

fv-020-o-kolsjon-

Bild från Östra Kölsjön ur egen samling

fv-019-o-kolsjon

Bild från Östra Kölsjön ur egen samling

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sammanställningen, liksom allt annat vi gör för bygden, och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo. Tack för ditt stöd!

Tack för att du vill hjälpa oss – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *